Presumtion om förskott på arv

2012-04-21 i Förskott på arv
FRÅGA
Räknas efterskänkning av lån till barn som gåva. Kan det anses som förskott på arv?
SVAR
Hej,

Om förskott på arv finns bestämmelser i ärvdabalkens 6 kap. I detta kapitels 1 § föreskrivs att ”vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett”. Bestämmelsen innebär att det i svensk rätt presumeras (antas) att allting som ges till en bröstarvinge (arvlåtarens barn) under arvlåtarens livstid utgör förskott på arv. För att en efterskänkning av ett lån inte ska betraktas som ett förskott på arv, bör detta uttryckas i exempelvis en skrift som undertecknas av den som efterskänker lånet. Annars finns det ingenting som talar för att efterskänkningen inte varit menad som ett förskott på arv.

Ärvdabalken återfinns här: här

Med vänlig hälsning,
Elin Sjörén
Elin Sjörén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (560)
2017-06-27 Vad händer om förskott på arv är så stort att avräkning inte kan ske?
2017-06-25 Ska en gåva beräknas till värdet vid gåvotillfället eller till dagens värde?
2017-06-24 Förbehåll om att arv inte är att anse som förskott hållbarhet
2017-06-23 Förskott på arv - återgå?

Alla besvarade frågor (41137)