Överlåta andel i dödsbo.

2012-06-30 i Arvsavstående
FRÅGA
Kan man genom gåvobrev ge bort sin andel i ett dödsbo?
SVAR
Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett gåvobrev om arv efter någon som fortfarande lever, med annan än arvlåtaren, är inte giltigt.

Det motsatta gäller emellertid för de fall arvlåtaren avlidit. Den som är dödsbodelägare har rätt att förfoga över sin andel i boet och har därmed också rätt att överlåta denna i form av en gåva (gåvobrev). Överlåtelsen kan då ske både före och efter det att en bouppteckning förrättats. En sådan överlåtelse gör att gåvotagaren träder in i dödsboet som dödsbodelägare istället för överlåtaren.

Med vänlig hälsning


Niklas Lewenhard Gren
Lawline i samarbete med Familjens jurist.
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (96)
2015-11-23 Avsäga sig sin rätt till laglott
2015-11-21 Arvsavsägelse / Arvsavstående
2015-11-17 Särkullbarns arvsrätt
2015-11-15 Bestämma arvsordning

Alla besvarade frågor (28486)