Överlåta andel i dödsbo.

2012-06-30 i Arvsavstående
FRÅGA
Kan man genom gåvobrev ge bort sin andel i ett dödsbo?
SVAR
Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett gåvobrev om arv efter någon som fortfarande lever, med annan än arvlåtaren, är inte giltigt.

Det motsatta gäller emellertid för de fall arvlåtaren avlidit. Den som är dödsbodelägare har rätt att förfoga över sin andel i boet och har därmed också rätt att överlåta denna i form av en gåva (gåvobrev). Överlåtelsen kan då ske både före och efter det att en bouppteckning förrättats. En sådan överlåtelse gör att gåvotagaren träder in i dödsboet som dödsbodelägare istället för överlåtaren.

Med vänlig hälsning


Niklas Lewenhard Gren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (165)
2017-11-16 Vad gäller för barnen när en förälder avlider?
2017-11-04 Efterlevande makes arvsrätt
2017-11-01 Vad händer vid avsägelse av arv?
2017-10-30 Måste arvsavstående bifogas bouppteckningen?

Alla besvarade frågor (46366)