Dröjsmål med betalning av lokalhyra

2012-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, Vad gäller om man har sagt upp en lokalhyresgäst enligt jordabalken 12:44, att de har två veckor på sig att återvinna hyresrätten, och de inte betalar inom 2 veckorna. Får man då byta lås på lokalen och återta den dag 15?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

I enlighet med 12:44 2 st. jorabalken får beslut om avhysning först fattas två vardagar efter att det har gått två veckor, dvs efter dag 16.

Med vänlig hälsning
Sebastian Wallin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (514)
2016-11-30 Återkräva redan betald faktura
2016-11-30 Hyresvärds kö samt lägenhetsbyte
2016-11-28 Har en hyresvärd rätt att gå in ens lägenhet utan lov?
2016-11-28 Hyresvärds intrång och skyldigheten att visa lägenhet för hyresspekulanter

Alla besvarade frågor (35768)