Dröjsmål med betalning av lokalhyra

2012-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, Vad gäller om man har sagt upp en lokalhyresgäst enligt jordabalken 12:44, att de har två veckor på sig att återvinna hyresrätten, och de inte betalar inom 2 veckorna. Får man då byta lås på lokalen och återta den dag 15?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

I enlighet med 12:44 2 st. jorabalken får beslut om avhysning först fattas två vardagar efter att det har gått två veckor, dvs efter dag 16.

Med vänlig hälsning
Sebastian Wallin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (493)
2016-10-20 Överlåtelse av lokalhyreskontrakt
2016-10-11 Sanitär olägenhet i studentkorridor
2016-10-10 Hyresvärdens rätt att byta lås på grund av hyresgästens dröjsmål med hyra
2016-10-05 Hyreskontrakt som inneboende behöver ej vidimeras för att vara giltigt

Alla besvarade frågor (34476)