Kontrollanters befogenheter i kollektivtrafik

FRÅGA
Har en busskontrollant/spårvagnskontrollant rätt att kräva en passagerare på legitimation under några som helst omständigheter?
SVAR

Busskontrollanter har inte någon rätt att avkräva passagerare på legitimation. Denna rätt har endast polisen eller viss annan personal med särskilt bemyndigande. Däremot kan busskontrollanten ha en rätt att hålla dig kvar på platsen i väntan på polisen. Detta beror på att tjuvåkning faller under brottet bedrägligt beteende i BrB 9kap 2§ 2st vilket har fängelse i straffskalan. Eftersom fängelse finns i straffskalan har kontrollanten en rätt till envarsgripande enligt RB 24kap 7§ 2st, se här .

Vad man däremot bör ha i minnet är att kontrollanten måste ta dig på bar gärning för att ha en rätt till envarsgripande. Således måste kontrollanten ha följt efter dig, sett dig gå på färdmedlet och sedan observerat att du inte betalat. Det är inget brott att råka tappa bort sin biljett eller att vägra att visa upp den. Därför finns det en lag som reglerar rätten för kontrollanterna att ta ut en tilläggsavgift om man inte kan uppvisa giltig biljett vid kontroll samt vilka befogenheter de har i detta avseende. Denna lag heter lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, se här . I denna lag stadgas inga krav att uppge namn, personnummer eller att uppvisa någon som helst legitimation för kontrollanterna, det enda kontrollanterna har befogenhet att göra är att avlägsna dig om du vägrar betala, vilket följer av lagens 5§.

Om färden i fråga rör tunnelbana så bör man även beakta ordningslagens 4 kap 6 § 4 p som stadgar att det är förbjudet att begagna sig tillträde innanför spärrarna utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis, se här . Påföljden för detta är enligt 10§ pennigböter, alltså finns ingen rätt till envarsgripande i detta fall. Däremot finns enligt 9§ en rätt för polisman och ordningsvakt att avvisa eller avlägsna dig.

Sammanfattningsvis har kontrollanterna ingen rätt att hålla kvar dig eller avkräva dig på legitimation om de inte tagit dig på bar gärning, vilket de troligen inte har. Det du bör göra är således att säga att du har tappat din biljett, Därefter säger du tydligt att du ämnar att lämna bussen/tunnelbanan/spårvagnen omedelbart just eftersom du råkat tappa biljetten. När du försöker göra detta tillämpar troligen kontrollanterna sitt välkända beteende som består i att ställa sig runt dig och försöka blockera utgången. Tillgrip absolut inget våld mot dem. Var bara lugn och vänlig och förklara att du ämnar lämna bussen och sedan går du helt enkelt av. De har, oavsett vad de säger, ingen som helst rätt att med våld hålla dig kvar på platsen. Om de med våld håller kvar dig kan du sedan anmäla dem för misshandel alternativt olaga frihetsberövande.

Med vänlig hälsning,

Gabriel Westin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Här bryter ni mot er egna villkor genom att uppmuntrar till brott och beskriva hur man kan undkomma straffet.
2013-09-28 20:50
De beskriver inte hur man kan 'undkomma brottet' eftersom författaren motiverat att inget brott har begåtts.
2014-01-30 10:53
Hejsan! Gäller dessa lagar fortfarade?
2015-11-16 15:11
Trodde detta var jurister på Lawline som svarade, inte aktivister från planka.nu. men jag hade tydligen fel.
2016-02-10 14:12
Har du tappat din biljett så har du inget giltigt färdbevis era tomtar. Det går således alldeles utmärkt att skriva en avgift och ev. Envarsgripa i detta fallet. Det är sen upp till dig att bevisa att du hade ett färdbevis. Sluta tolka lagen om mi inte har kunskapen.
2016-04-26 21:19
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (13)
2016-02-10 Tågpersonals befogenhet att kräva id-handlingar och frihetsberöva passagerare
2015-10-25 Förverka alkoholdryck
2015-04-30 Skyldigheter under ledig tid
2012-11-22 Fartygsvärdars rätt att kontrollera ID handlingar

Alla besvarade frågor (31441)