Återkallelse av testamente

2008-02-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Om alla som finns angivna i ett testamente är överens om att detta inte längre kan vara den avlidnes önskan då testamentet är gammalt kan man då riva det?
SVAR
Det är endast testatorn som kan återkalla testamentet
(10 kap 5 § Ärvdabalken). En arvinge kan göra gällande att testamentet är ogiltigt enligt 13 kap Ärvdabalken. Han skall då väcka klandertalan inom sex månader efter det han erhöll del av testamentet (14 kap 5 § Ärvdabalken). En sådan klandertalan kan enligt 13 kap Ärvdabalken göras om testatorn ej var behörig att förordna om sin kvarlåtenskap, om testamentet ej är upprättat i laga form, om testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning, om någon tvungit testatorn att upprätta testamentet eller förmått
honom därtill genom missbruk av hans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning.

Ärvdabalken hittar du här

Med vänlig hälsning

Johanna Bergsten
Lawline i samarbete med Familjens jurist.
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2654)
2016-02-09 Hur kan man se till så att en gåva INTE blir ett förskott på arv
2016-02-07 Samäganderätt på bil
2016-02-04 Barnbidrag vid växelvis boende hos föräldrarna
2016-01-31 Neka sambo att flytta med gemensamt barn

Alla besvarade frågor (29646)