Återkallelse av testamente

2008-02-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Om alla som finns angivna i ett testamente är överens om att detta inte längre kan vara den avlidnes önskan då testamentet är gammalt kan man då riva det?
SVAR
Det är endast testatorn som kan återkalla testamentet
(10 kap 5 § Ärvdabalken). En arvinge kan göra gällande att testamentet är ogiltigt enligt 13 kap Ärvdabalken. Han skall då väcka klandertalan inom sex månader efter det han erhöll del av testamentet (14 kap 5 § Ärvdabalken). En sådan klandertalan kan enligt 13 kap Ärvdabalken göras om testatorn ej var behörig att förordna om sin kvarlåtenskap, om testamentet ej är upprättat i laga form, om testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning, om någon tvungit testatorn att upprätta testamentet eller förmått
honom därtill genom missbruk av hans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning.

Ärvdabalken hittar du här

Med vänlig hälsning

Johanna Bergsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2960)
2017-10-20 Bröstarvinges laglott
2017-10-15 Hur kan vi få mamman till min respektives son att gå med på samarbetssamtal?
2017-10-12 Resa utomlands utan föräldras tillstånd
2017-10-12 Om hela arvet av en avliden testamenteras till ett halvsyskon, har halvsyskonets barn någon rätt till arvet?

Alla besvarade frågor (44958)