Resning?

2008-06-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej ! Jag har en son som blivit fälld för misshandel mot sitt nekande, då han ej hade något vittne som kunde intyga att han ej gjort sig skyldig till denna misshandel. Domen har vunnit laga kraft. Nu har snacket på stan kommit igång att den misshandlade "satt dit" min son för att jävlas med honom och för att få skadestånd. Om man nu kan få någon att intyga att den misshandlade gjort detta för att "sätta dit" min son, ev en som skulle bli kallad som vittne för den misshandlades sak, hur kan man då gå vidare? Kan man få domen hävd? Tacksam för svar.
SVAR
Hej!
När domen har vunnit laga kraft och möjligheten till överklagande således har förbrukats, återstår endast resningsinstitutet i 58 kap. 2 § Rättegångsbalken (RB) om man anser att domen är felaktig i materiellt hänseende. Denna regel används mycket restriktivt och det är osäkert om den skulle kunna tillämpas i din sons fall. Om ni med hänsyn till omständigheterna i aktuellt fall anser det vara värt att pröva saken anges i 58:5 RB vad en resningsansökan skall innehålla.

Vänlig hälsning
Erik Annerstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (719)
2018-03-17 Frågan om lagenlig husrannsakan
2018-03-14 Hur skriver jag ett bestridande?
2018-03-13 Om överprövning av åklagares beslut, rätt till försvarare och straff vid bidragsbrott
2018-03-13 Kan man stämma Hyresgästföreningen?

Alla besvarade frågor (51339)