Nya bevis vid överklagande

2008-06-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
När man i ett tvistemål som kärande skall motbevisa svaranden får då bara svaranden reda på "allt" eller ? när ett nytt bevis visas för rätten? Han ljuger så han tror sig själv och lögnerna krossade mig nästan då rätten fäste tilltro till något som nu kan motbevisas. vad händer vid ett överklagande med nytt bevis?
SVAR
Hej,

Jag är inte säker på att jag har förstått din fråga rätt men jag ska göra mitt bästa för att svara på den utifrån vad du skrivit.

Båda parterna har alltid rätt att få del av alla bevis som läggs fram inför rätten. Det gäller även nya bevis som åberopas under en huvudförhandling.

Vad gäller frågan om man får föra in nya bevis vid ett överklagande är det beroende av om det rör sig som ett dispositivt tvistemål eller ett indispositivt tvistemål. Dispositiva mål är sådana mål där parterna kan förlikas och själva disponera över föremålet för tvisten, dessa är de vanligaste tvistemålen och innefattar exempelvis skadeståndsmål, avtalstvister m.m. Indispositiva mål är mål där parterna ej kan förlikas eller disponera över föremålet för tvisten. Det brukar röra sig om äktenskapsmål och faderskapsmål.

Om det rör sig om ett dispositivt mål får part åberopa ett nytt bevis bara om han har en giltig ursäkt till att han inte har åberopat beviset i underinstansen eller gör sannolikt att han inte kunnat åberopa beviset. Tex om man tidigare inte kände till att beviset existerade. Detta stadgas i 50 kap 25 § rättegångsbalken som du hittar http://www.lagen.nu/1942:740#K50
Rör det sig däremot om ett indispositivt mål finns det ingen begränsning vad gäller att föra in nya bevis.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Caroline Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (695)
2018-01-13 Att förhindra en straffrättslig process
2018-01-13 När har man rätt till en offentlig försvarare?
2017-12-30 Vad innebär ett prövningstillstånd?
2017-12-29 Fråga om att få tillgång till handlingar

Alla besvarade frågor (48296)