Läkaravgift

2017-12-13 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hello. Jag jobbar i swenden. Jag var närsynt. Jag vill göra ögonoperation på sjukhuset. Fråga mig om jag behöver betala?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida ögonoperation kostar eller inte. Svaret på din fråga är huruvida ditt problem omfattas av den allmänna sjukförsäkringen eller inte. Detta härstammar i huruvida din "närsynhet" är av allvarligt slag. Exempel på allvarligt slag är att t.ex. patienter med gråstarr kan endast få betala läkaravgiften för operationen på ungefär 300-400 kronor. Däremot är inte din närsynthet av allvarligt slag så kan du få betala kostanden själv. Min rekommendation till dig är att kontakta en klinik eller ett ögonsjukhus och höra med dem huruvida ditt problem omfattas av skyddet eller inte. Jag kan tyvärr således inte svara på huruvida hur mycket du får betala men säkert är att du får betala någonting, som minst för själva läkarbesöket. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se. Mvh,

Försäkringsersättning för patientskada

2017-11-07 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |HejVart vänder man sig till för att söka ersättning för fula och vanprydande ärr efter akuta operationer?
Filip Westling |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Vanprydande ärr är en patientskada som patienten kan få försäkringsersättning för. Bestämmelserna om b.la ersättning för patientskador hittas i patientskadelagen. Har ärret uppkommit efter/under behandling hos en vårdgivare som finansieras av landstinget omfattas du som patient alltid av en försäkring hos Löf, landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, vars uppdrag är att utreda och ersätta sådana patientskador. Även privata vårdgivare som har vårdavtal med ett landsting eller en region omfattas av denna försäkring. Till Löf kan du anmäla en patientskada via deras hemsida, den hittar du här. De privatpraktiserande vårdgivarna utan vårdavtal är istället försäkrade hos privata försäkringsbolag och har en skyldighet att upplysa dig om vilket försäkringsbolag det är. Nästa steg för dig är alltså antingen att anmäla en skada till Löf, eller att ringa upp din privata vårdgivare och få information om vilket försäkringsbolag de har. Med vänliga hälsningar,

Vårdgarantin, privat vårdmottagning

2017-10-26 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Får en kommunal vårdmotagning hänvisa, rekommendera samt göra reklam för ett privat företag pga långa väntetider?
Magdalena Carlstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns numera en lagstadgad rättighet att få vård inom en viss tid; den så kallade Vårdgarantin. Om du som patient sökt vård vid en viss vårdmottagning och den inte kan erbjuda dig en tid inom vårdgarantins gräns ska du som patient informeras om detta och dessutom erbjudas vård hos en annan vårdgivare. Det finns inget hinder mot att den andra vårdgivaren är ett privat företag. Här kan du läsa mer om vårdgarantin: http://www.vantetider.se/veta-mer/vardgaranti/Hoppas att du fick svar på din fråga!

Stämma vården för orsak till annans död

2017-09-17 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej, jag har sökt lite på era q&a men såg inget om att stämma vården för orsak till annans död.Min styvfar var nyopererad för lungcancer i Linköping med en titthålsoperation. För lite över två veckor sedan. Några dagar senare körs han ner till Kalmar (hemsjukhuset). Han verkar pigg och motiverad trots omständigheterna. Två dagar senare på söndagen ringer han mamma och säger han mår illa och är yr och har hög puls. När hon kommer dit är han kritvit. Han börjar tappa känseln i fot och hand ögonen rullar i skallen på honom. Mamma tillkallar sköterskan. Det går fort sköterskan tillkallar läkare sedan blir styvfar medvetslös och ilas till intensiven där han avlider. Obduktion visar att operationssåret har spruckit och han förblödde till döds. Ingen tänkte på inre blödning så i våra ögon anser vi att vårdpersonalen har totalansvaret för hans bortgång. Vi vill stämma dom för det finns fler incidenter som inte är acceptabla som styvfar utsattes för under sina 10 månader i vårdens händer.
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Vi på Lawline vill börja med att beklaga sorgen!Om jag tolka din fråga rätt så vill du ha hjälp med vad ni ska göra nu. Det finns olika sätt att klaga på om man är missnöjd med vården.Du kan:- klaga direkt till läkaren eller annan personal som du träffade när du sökte vård- kontakta patientnämnden eller patientombudsmannen i ditt landsting eller region- anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO- anmäla till Diskrimineringsombudsmannen, DO- göra en polisanmälanOm ett allvarligt fel har inträffat har vårdgivaren(alltså personalen) i sig en skyldighet att utföra en lex Maria och då även anmäla händelser som har medfört eller har kunnat medföra en allvarlig vårdsskada (enligt 3:5 patientsäkerhetslagen). En lex Maria-anmälan bör göras till exempel- om en person fått felaktig eller otillräcklig information- vid förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar av läkemedel- vid utebliven eller fördröjd undersökning, vård eller behandling som man borde ha fått enligt vedertagen praxis- vid felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling- vid brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter.Om ni vet med er att ingen lex Maria har gjorts av personalen och då själva vill göra en anmälan vänd er i första hand till IVO och/eller patientnämnden. Eftersom enskilda personer inte kan göra en lex Maria kan man som enskild vända sig till IVO för att lämna ett tips eller anmäla ett klagomål.Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar eller avgör huruvida vårdgivaren gjort rätt eller fel utan hjälper till att reda ut oklarheter och rådgör med dig om vad du bör göra och hur du tar dig vidare. Jag skulle rekommendera att ni både anmäler klagomål till IVO (genom denna länk) och tar kontakt med patientnämnden i ert landsting. Samt göra en polisanmälan. Att tänka på är att en polisanmälan väcks till enskild vårdpersonal medan man via IVO utreder helheten. Därav kan det vara bra, beroende på vad man vill uppnå, att både göra en polisanmälan och en IVO anmälan. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag kräva ersättning från sjukvården?

2017-11-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej för ett år sedan opererade jag örat för sk pärlcysta. Smaknerven kunde inte räddas. Jag tycker det är ett stort handikapp. Undrar om man kan få någon ersättning för det?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Inspektionen för vård och omsorg (IVO)Den myndigheten som ansvarar för tillsynen över bland annat hälso- och sjukvården heter "Inspektionen för vår och omsorg". Om man har ett klagomål eller en händelse som du vill anmäla så är IVO:s rekommendation att man i första hand ska vända sig till den avdelning eller mottagning där man blev behandlad. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset har en skyldighet att utreda händelser som har medfört eller har kunnat medföra att en vårdskada inträffat. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. (Patientsäkerhetslagen 3 kap. 3 §).Vad gör jag ifall avdelningen eller mottagningen på sjukhuset inte gör något?IVO:s rekommendation är att man i andra hand ska vända sig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där man har blivit behandlad. Om du även vill göra en anmälan om klagomål så kan du göra det hos IVO. (Patientsäkerhetslagen 7 kap. 10 §).VårdskadaVårdgivaren har en skyldighet att informera patienten som drabbats av en vårdskada om vissa saker. (Patientsäkerhetslagen 3 kap. 8 §). Vårdgivaren ska informera patienten om:1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen 7 kap. 10 §,4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen eller från läkemedelsförsäkringen, samt5. patientnämndernas verksamhet.I lagen definieras vårdskada som "lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården". (Patientsäkerhetslagen 1 kap. 5 §).Om du har drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas så kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det är hos detta försäkringsbolag som man gör en skadeanmälan och begär ersättning för en vårdskada. Det är även detta försäkringsbolag som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte.Bra att vetaOm du har fler frågor rörande sjukvården så skulle du även kunna vända dig till Patientnämnden. De är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Hemtjänstpersonal sprider vad som står i journalen

2017-10-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej jag har en hemtjänst personal som har gått runt och berättat till folk om vad det är för hjälp jag får och vad det står i min journal.. nu retar dessa människor mej för att jag får den hjälpen samt för min sjukdom. Hur går jag vidare.
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om tystnadsplikt och sekretess kan vara lite knepiga. Generellt sett kan man dock säga att hemtjänstpersonalen får kommunicera med varandra om vad du har för sjukdom och vilken typ av hjälp du behöver. Men personalen får självklart inte "sprida på stan" vad som står i dina journaler eller vilken typ av hjälp du får. I första hand tycker jag att du ska ta kontakt med den ansvarige på hemtjänsten, och berätta vad som har hänt och att du vill att de utreder vad som har hänt. Om du inte känner dig bekväm med att ta kontakt med hemtjänstbolaget, eller upplever att de inte gör något åt saken, kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har en upplysningstjänst som du kan ringa och få råd om hur du ska gå vidare med ärendet. IVO upplysningstjänst: 010-788 50 00På IVO:s hemsida (här) hittar du också information om hur man gör en anmälan.Lycka till och hoppas att allt löser sig för dig!Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Varför makulerar läkare uppgifter i patientjournalen?

2017-10-12 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Varför makulerar läkare uppgifter i patientjournalen?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I patientdatalagen (PDL) kan man finna bestämmelser om hur patientjournaler och journalhandlingar ska behandlas. I huvudregel får uppgifter i patientjournalen inte utplånas eller göras oläsliga på något sätt (3 kap. 14 § PDL). Undantag från detta gäller i vissa fall om patienten själv begär att en journalhandling ska förstöras. För att journalhandlingen ska förstöras krävs dock också att patienten anför godtagbara skäl för sin ansökan, att journalhandlingen uppenbarligen inte behövs för patientens vård och att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara den (8 kap. 4 § PDL). Möjligheterna att makulera uppgifter i en journalhandling är således starkt begränsade.Enligt patientdatalagen ska journalhandlingar bevaras i minst tio år innan de gallras. Efter tio år är det alltså möjligt enligt patientdatalagen att makulera uppgifter ur patientjournalen i syfte att gallra bort dem. Många landsting och regioner har dock beslutat om totalbevaring av patientjournaler, vilket innebär att man sparar journalerna på obestämd tid och inte gör någon gallring alls.Svaret på din fråga är alltså att läkare under vissa förutsättningar makulerar uppgifter i patientjournalen på patientens begäran, eller när de ska gallras bort.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Narkotikaklassning av pregabalin under 2017

2017-09-16 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej jag undrar om lyrica har narkotikaklassats under 2017?
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ämnet pregabalin, vilket är det aktiva ämnet i läkemedlet Lyrica, är ännu inte narkotikaklassat i Sverige. Det förekommer dock diskussioner om att ändra det så det går inte att svara på om en sådan omklassificering kommer att ske i år eller senare, eller överhuvudtaget. Du kan hålla koll på lyrica på Läkemedelsverkets hemsida där de har en sökfunktion som heter "läkemedelsfakta". När jag söker på lyrica där dyker dessa resultat upp, du kan klicka dig vidare och läsa om dem.Ibland narkotikaklassas läkemedel direkt via den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), men Lyrica verkar inte vara föremål för en sådan prövning där heller i dagsläget. Du kan läsa om Lyrica på EMA:s hemsida här.Vänligen,