Kränkt efter läkarbesök

2017-11-10 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Känner mig kränkt efter läkarbesök samt de som läkare skrev i journal . Vad ska jag göra
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsynen över bland annat hälso- och sjukvården. Deras rekommendation är att man i första hand ska vända sig till den avdelning eller mottagning där man fick behandling. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset har en skyldighet att utreda händelser som har medfört att en vårdtagare blivit illa behandlad. De ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 3 §).I andra hand ska man vända sig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där man har blivit behandlad.Om du har drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas så kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det är hos detta försäkringsbolag som man gör en skadeanmälan och begär ersättning för en vårdskada. Det är även detta försäkringsbolag som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte.Om du även vill göra en anmälan om klagomål så kan du göra det hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). (Patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §).Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård.Det du även skulle kunna göra är byta mottagning och skriva in dig hos ett annat sjukhus eller vårdcentral.Hoppa du fick svar på din fråga!Mvh

Försäkringsersättning för patientskada

2017-11-07 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |HejVart vänder man sig till för att söka ersättning för fula och vanprydande ärr efter akuta operationer?
Filip Westling |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Vanprydande ärr är en patientskada som patienten kan få försäkringsersättning för. Bestämmelserna om b.la ersättning för patientskador hittas i patientskadelagen. Har ärret uppkommit efter/under behandling hos en vårdgivare som finansieras av landstinget omfattas du som patient alltid av en försäkring hos Löf, landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, vars uppdrag är att utreda och ersätta sådana patientskador. Även privata vårdgivare som har vårdavtal med ett landsting eller en region omfattas av denna försäkring. Till Löf kan du anmäla en patientskada via deras hemsida, den hittar du här. De privatpraktiserande vårdgivarna utan vårdavtal är istället försäkrade hos privata försäkringsbolag och har en skyldighet att upplysa dig om vilket försäkringsbolag det är. Nästa steg för dig är alltså antingen att anmäla en skada till Löf, eller att ringa upp din privata vårdgivare och få information om vilket försäkringsbolag de har. Med vänliga hälsningar,

Hur stor ersättning kan jag få?

2017-11-02 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej. Jag undra hur mycket ersättning jag kan få sen 2010 01 29. Dem opererade mig för diskbråck, men hade kotglidning, så allt gick fel. Så dem fick steloperera mig i ländryggen par år senare, sen gick det ett år, så fick dem göra om operationen för skruvarna var av. Jag hade väldigt ont. Så nu ha patientskadenämden beslutat att försäkringsbolag ska betalar ersättning sen första operationen 2010 01 29 tills idag. Jag har inte kunnat arbetar, gjort 3 operationer efter, går på morfin varje dag ca 80 mg per dag. Så undra mycket pengar det rör sig om. Mvh
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Försäkringsbolagen har ju olika tabeller som de följer när de ska värdera en skada och hur stor ersättningen ska bli per skada. Du kan få ersättning för alla skador som du lidit sedan 2010 01 29 fram till idag. Det kan röra sig om ekonomiska förluster eller bland annat psykiskt lidande. Så du bör ju visa för försäkringsbolaget alla möjliga typer av skador som du lidit under dessa år. Därefter så är det dem som beslutar om hur stort beloppet kommer att bli. Jag kan därför tyvärr inte svara på hur stor ersättningen kommer att bli eftersom de har ju sina egna tabeller som de följer och fattar beslut efter. Tanken är ju att ekonomiska förluster (som exemplevis inkomstförlust) så gott som möjligt ska ersättas upp till 100%. Psykiska skador och lidanden är dock svårare. Man har i det fallet tabeller som anger hur mycket en viss skada är värd. Så du bör i detta fall kontakta försäkringsbolaget och fråga ifall de kan dela med sig av denna tabell eller liknande.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vårdgarantin, privat vårdmottagning

2017-10-26 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Får en kommunal vårdmotagning hänvisa, rekommendera samt göra reklam för ett privat företag pga långa väntetider?
Magdalena Carlstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns numera en lagstadgad rättighet att få vård inom en viss tid; den så kallade Vårdgarantin. Om du som patient sökt vård vid en viss vårdmottagning och den inte kan erbjuda dig en tid inom vårdgarantins gräns ska du som patient informeras om detta och dessutom erbjudas vård hos en annan vårdgivare. Det finns inget hinder mot att den andra vårdgivaren är ett privat företag. Här kan du läsa mer om vårdgarantin: http://www.vantetider.se/veta-mer/vardgaranti/Hoppas att du fick svar på din fråga!

Felaktig behandling på sjukhus

2017-11-09 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hejsan. Jag skulle behöver hjälp med hur man går tillväga om man har fått felaktig behandling. Detta gäller universitetssjukhus och man skulle vilja stämma dom? Vad för slags lag går det under och vilken slags advokat behöver man kontakta? Mvh
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsynen över bland annat hälso- och sjukvården. Deras rekommendation är att man i första hand ska vända sig till den avdelning eller mottagning där man fick behandling. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset har en skyldighet att utreda händelser som har medfört eller har kunnat medföra att en vårdskada inträffat. De ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 3 §).Vårdgivaren har en skyldighet att informera en patient som drabbats av en vårdskada. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 8 §). Vårdgivaren ska informera patienten om:1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §,4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt5. patientnämndernas verksamhet.I andra hand ska man vända sig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där man har blivit behandlad.I lagen definieras vårdskada som "lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården". (Patientsäkerhetslagen 1 kap 5 §).Om du har drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas så kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det är hos detta försäkringsbolag som man gör en skadeanmälan och begär ersättning för en vårdskada. Det är även detta försäkringsbolag som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte.Om du även vill göra en anmälan om klagomål så kan du göra det hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). (Patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §).Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård.Om du vill kontakta en advokat eller en jurist angående detta så får du ju självklart själv välja vem som ska företräda dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Lawline!Telefonnummer: 08-533 300 04 (Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00)E-mail: info@lawline.seHoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vårdskada pga tandvården?

2017-11-04 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej. Jag har gått igenom en långdragen tandreglering och när jag fick ta bort tandställningen slipades tändernas emalj för att få bort limresterna. Nu har jag sett att mina framtänder är genomskinliga och dom känns ömma, känsliga. Detta är 1 vecka sedan och ömheten och känsligheten förvärras för varje dag.Mina tänder var definitivt inte genomskinliga innan behandlingen. Är det ens värt att ta upp som vårdskada? Mvh
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsynen över bland annat hälso- och sjukvården. Deras rekommendation är att man i första hand ska vända sig till den avdelning eller mottagning där man fick behandling. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset har en skyldighet att utreda händelser som har medfört eller har kunnat medföra att en vårdskada inträffat. De ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 3 §).Vårdgivaren har en skyldighet att informera en patient som drabbats av en vårdskada. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 8 §). Vårdgivaren ska informera patienten om:1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §,4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt5. patientnämndernas verksamhet.I andra hand ska man vända sig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där man har blivit behandlad.I lagen definieras vårdskada som "lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården". (Patientsäkerhetslagen 1 kap 5 §).Om du har drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas så kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det är hos detta försäkringsbolag som man gör en skadeanmälan och begär ersättning för en vårdskada. Det är även detta försäkringsbolag som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte.Om du även vill göra en anmälan om klagomål så kan du göra det hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). (Patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §).Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård. Om du har ont i tänderna eller upplever att något känns fel så rekommenderar jag att du tar tag i detta och i första hand kontaktar vårdgivaren.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Hemtjänstpersonal sprider vad som står i journalen

2017-10-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej jag har en hemtjänst personal som har gått runt och berättat till folk om vad det är för hjälp jag får och vad det står i min journal.. nu retar dessa människor mej för att jag får den hjälpen samt för min sjukdom. Hur går jag vidare.
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om tystnadsplikt och sekretess kan vara lite knepiga. Generellt sett kan man dock säga att hemtjänstpersonalen får kommunicera med varandra om vad du har för sjukdom och vilken typ av hjälp du behöver. Men personalen får självklart inte "sprida på stan" vad som står i dina journaler eller vilken typ av hjälp du får. I första hand tycker jag att du ska ta kontakt med den ansvarige på hemtjänsten, och berätta vad som har hänt och att du vill att de utreder vad som har hänt. Om du inte känner dig bekväm med att ta kontakt med hemtjänstbolaget, eller upplever att de inte gör något åt saken, kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har en upplysningstjänst som du kan ringa och få råd om hur du ska gå vidare med ärendet. IVO upplysningstjänst: 010-788 50 00På IVO:s hemsida (här) hittar du också information om hur man gör en anmälan.Lycka till och hoppas att allt löser sig för dig!Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Varför makulerar läkare uppgifter i patientjournalen?

2017-10-12 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Varför makulerar läkare uppgifter i patientjournalen?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I patientdatalagen (PDL) kan man finna bestämmelser om hur patientjournaler och journalhandlingar ska behandlas. I huvudregel får uppgifter i patientjournalen inte utplånas eller göras oläsliga på något sätt (3 kap. 14 § PDL). Undantag från detta gäller i vissa fall om patienten själv begär att en journalhandling ska förstöras. För att journalhandlingen ska förstöras krävs dock också att patienten anför godtagbara skäl för sin ansökan, att journalhandlingen uppenbarligen inte behövs för patientens vård och att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara den (8 kap. 4 § PDL). Möjligheterna att makulera uppgifter i en journalhandling är således starkt begränsade.Enligt patientdatalagen ska journalhandlingar bevaras i minst tio år innan de gallras. Efter tio år är det alltså möjligt enligt patientdatalagen att makulera uppgifter ur patientjournalen i syfte att gallra bort dem. Många landsting och regioner har dock beslutat om totalbevaring av patientjournaler, vilket innebär att man sparar journalerna på obestämd tid och inte gör någon gallring alls.Svaret på din fråga är alltså att läkare under vissa förutsättningar makulerar uppgifter i patientjournalen på patientens begäran, eller när de ska gallras bort.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,