Felbehandlad av sjukvården efter bilolycka

2017-07-23 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |hej! jag behöver hjälp ut av de som kan i december så va jag på väg hem från borås till ulricehman och då körde jag på motorväg medan jag kör så fick jag motostopp så va jag tvungen och parkera bilen på höger sidan sen kom jag ner från bilen tog ut triangel och la den där den ska vara. och så ringde jag till en vän för att han skulle komma och hjälpa mig när min vän kom så parkera han hans bil bakom min bil och så stog jag mellan min bil och vännens bil efter några sekunder så hade en man som vart full och rökt på körde 140 typ och så körde han bak på min väns bil och då stog jag mellan 2 bilar och bliv klämd mellan 2 bilarna jag fick 3 fraktur.mannen som körde på mig gick han ner från bilen och börja springa alltså rymde han från platsen.sen kom ambulanse och tog mig till sjukhuset läkaren hade gjort fel med min ben och nu kommer jag operara mig igen efter 6 månader.jag har inte fått något erskätning eller något och jag har fof problem med mitt ben plus jag äger en frisör salong som jag va tvungen och stänga och betala ut pengar från mina egna pengar hyra och faktorer som jag har och betala hoppas någon kan hjälpa mig och säga till mig vad jag kan göra.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsynen över bland annat hälso- och sjukvården. Deras rekommendation är att man i första hand ska vända sig till den avdelning eller mottagning där man fick behandling. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset har en skyldighet att utreda händelser som har medfört eller har kunnat medföra att en vårdskada inträffat. De ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 3 §).Vårdgivaren har en skyldighet att informera en patient som drabbats av en vårdskada. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 8 §). Vårdgivaren ska informera patienten om:1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §,4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt5. patientnämndernas verksamhet.I andra hand ska man vända sig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där man har blivit behandlad.I lagen definieras vårdskada som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. (Patientsäkerhetslagen 1 kap 5 §).Om du har drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas så kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det är hos detta försäkringsbolag som man gör en skadeanmälan och begär ersättning för en vårdskada. Det är även detta försäkringsbolag som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte.Om du även vill göra en anmälan om klagomål så kan du göra det hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). (Patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §).Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård.Du bör även polisanmäla den personen som krockade med er och begära skadestånd från honom för den skada som han har orsakat.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vart vänder man sig med sjukvårdstvister?

2017-06-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Vart ska vi vända oss då det gäller en en sjukvårdstvist?
Fanny Malmqvist |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Sjukvårdsjuridiken är ett mycket omfattande område så beroende på vad det är för typ av tvist så finns det olika alternativ. Jag rekommenderar er att gå in och läsa på Inspektionen för vård och omsorgs hemsida (HÄR) för att få mer information. Hoppas ni fick svar på er fråga!

Är det ok att bryta patientsekretess vid misstanke om brott

2017-06-20 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Jag arbetar på ett sjukhus. En av våra patienter brukar surfa på terrorisrsidor och verkar sympatisera med IS. Får vi informera polisen om detta?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Sjukvårdspersonal omfattas av sekretessbestämmelser för att skydda patienter, 6 kap 12 §, Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, se https://lagen.nu/2010:659. Sekretess innebär att det föreligger ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnandet av allmän handling eller på annat sätt, 3 kap 1 § Offelighets- och Sekretesslag (2009:400), OSL, se https://lagen.nu/2009:400. För sjukvården så omfattas sekretessen dessutom av röjande av uppgift om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, 25 kap 1 §, OSL. Sjukvårdspersonal får bryta sekretessen vid misstanke om brott när det gäller trafiknykterhetsbrott som antingen kommer att begås eller redan begås av patient, 10 kap 19 §, OSL, och då anmäla detta till Polisen. Vidare får ni lämna upp uppgifter om dessa begärs av domstol, åklagare eller Socialstyrelsen (samt andra specialfall), 6 kap 15 §, PSL. Sammanfattningsvis får vårpersonal inte bryta sekretessen gentemot patient i dagsläget grundat på misstanke om terroristbrott. Däremot så ligger det förslag hos Regeringen om att få bryta patientsekretessen vid misstanke om terroristbrott, men det har inte behandlats klart och ingen ändring i lagen har ännu skett. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Felvårdad på ett sjukhus. Vad gör jag nu?

2017-05-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag har blivit felvårdad på ett sjukhus för ca 2 år sen och fått men. Har anmält det till IVO för 2 år sen men inget händer. Hur går jag vidare? Är det bara stjärnadvokater som tar tag i sådana här mål då inget annat funkar?Tacksam för feedback på antingenMVH
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsynen över bland annat hälso- och sjukvården. Deras rekommendation är att man i första hand ska vända sig till den avdelning eller mottagning där man fick behandling. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset har en skyldighet att utreda händelser som har medfört eller har kunnat medföra att en vårdskada inträffat. De ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 3 §).Vårdgivaren har en skyldighet att informera en patient som drabbats av en vårdskada. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 8 §). Vårdgivaren ska informera patienten om:1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §,4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt5. patientnämndernas verksamhet.I andra hand ska man vända sig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där man har blivit behandlad.I lagen definieras vårdskada som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. (Patientsäkerhetslagen 1 kap 5 §).Om du har drabbats av en skada (exempelvis men) i vården som hade kunnat undvikas så kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det är hos detta försäkringsbolag som man gör en skadeanmälan och begär ersättning för en vårdskada. Det är även detta försäkringsbolag som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte. Jag föreslår att du tar kontakt med Löf och begär ersättning från dem istället.Om du även vill göra en anmälan om klagomål så kan du göra det hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). (Patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §).Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Felbehandlad av sjukvården

2017-07-23 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag har blivit mycket skadad i den sk. vården. Lekarna ( kan inte kalla dessa typer för läkare ) ljög om röntgensvar för mig och även för nästa vårdgivare som jag begärt att få komma till. Det gör att jag inte får någon vård där heller. Sen får jag ingen vård överhuvudtaget på flera år enbart för att lekarna ljuger för mig. När jag går utanför Capio och ringer en neurolog som jag träffat tidigare så hjälper han mig självklart med en remiss till Alleris röntgen. Jag har inte fått en röntgen gjord på 4 år. När jag ber att få svaret på röntgen undersökningen på Capio Högdalen så ljuger lekaren mig rätt upp i ansiktet och säger att jag lider av lättare diskbråck när det i själva verket står spinal stenos. När jag sen ska träffa neurologen för att diskutera röntgensvaret så vägrar han att träffa mig eller prata med mig. Mutad eller hotad? Det kommer att dröja ytterligare nästan 2 år till innan jag får rätt diagnos. Det fodrades att jag hotade lekaren med stryk för att få komma till en annan vårdgivare. Efter det får jag en operation som jag borde ha fått 5 år tidigare, men istället för att bli bra så gör den här kirurgen mig till invalid. Han missar med första skruven men den andra drar han rätt in i en nervrot. Två skruvar fel av fyra möjliga? Fråga 1: Jag menar att lekarna i samförstånd medvetet har skadat mig, men åklagare påstår att det inte faller under allmänt åtal? Sant eller falskt. Fråga 2: Jag anser att jag ska ha ersättning för mitt förstörda liv av patienförsäkring
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsynen över bland annat hälso- och sjukvården. Deras rekommendation är att man i första hand ska vända sig till den avdelning eller mottagning där man fick behandling. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset har en skyldighet att utreda händelser som har medfört eller har kunnat medföra att en vårdskada inträffat. De ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 3 §).Vårdgivaren har en skyldighet att informera en patient som drabbats av en vårdskada. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 8 §). Vårdgivaren ska informera patienten om:1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §,4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt5. patientnämndernas verksamhet.I andra hand ska man vända sig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där man har blivit behandlad.I lagen definieras vårdskada som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. (Patientsäkerhetslagen 1 kap 5 §).Om du har drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas så kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det är hos detta försäkringsbolag som man gör en skadeanmälan och begär ersättning för en vårdskada. Det är även detta försäkringsbolag som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte.Om du även vill göra en anmälan om klagomål så kan du göra det hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). (Patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §).Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Hur länge får min son vara omhändertagen enligt LVU?

2017-06-25 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Min son har LVU då jag och mitt ex har haft missbruksproblematik och ska nu han flytta heltid hem till sin pappa. Han får inte än bo hos mig varannan vecka då enligt soc så har jag inte varit drogfri tillräckligt länge, snart varit det i 9 månader. Sedan bor jag hos min syster, som aldrig haft missbruks problem och enligt dom måste jag ha en egen lägenhet. Kan dom neka mig min egna son så länge jag inte har en egen bostad?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!LVU är en vårdlag som syftar till att skydda barn från olika typer av beteenden eller miljöer. Barn kan omhändertas enligt LVU av flera olika anledningar, en sådan är att en eller båda föräldrarna uppvisar sådana brister i omsorgen att de inte klarar av att ta hand om barnet på ett tillräckligt bra sätt. Det är viktigt att komma ihåg att det inte görs någon skuldbedömning av föräldrarna, utan även om de försöker så gott de kan, så kan det göras en bedömning som innebär att omsorgen inte når upp till de krav som ställs.Vård enligt LVU ska bedrivas så länge som den behövs (eller tills barnet blir för gammalt för att lagen ska vara tillämplig) och det är ingen avgörande faktor huruvida föräldrarna har egna boenden eller inte. Det kan givetvis påverka bedömningen om en förälder bor tillsammans med sin syster, men det går inte att säga att LVU:n kommer att upphöra när du skaffat eget boende, utan endast att man får göra en ny bedömning (som alltså kan komma fram till att vården ska fortsätta bedrivas, eller att den ska avslutas).

Får en sjuksköterska hålla kvar en patient?

2017-06-13 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Kontext: Låst psykiatrisk slutenvårdsavdelning med vård enligt både Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Ponera att en patient skrivits in frivilligt enligt HSL på indikation självmordstankar. Denna ångrar sig sedan efter två timmar och står vid den låsta entrén, förnekar nu självmordstankar och vill promt bli utsläppt direkt. Det är jourtid och bedömmande läkare finns inte tillgänglig på plats, befinner sig i hemmet och kommer in vid behov, kan ta 15-60 min för läkaren att komma in i värsta fall. Vad säger lagen, kan jag (sjuksköterska) låta bli att öppna den låsta dörren fast att patienten förnekar aktiva självmordstankar, för att jag misstänker att denne ljuger, och i själva verket fortfarande har sådana tankar?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I huvudregel får vård bara ges med patientens samtycke. Patienten avgör själv om vård ska inledas och kan välja att avbryta vården när som helst. Detta framgår bland annat av 5 kap. 1 § patientlagen, som anger att vården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Sammantaget innebär detta att tvångsvård bara får förekomma om det sker med stöd i lag. Något sådant lagstöd finns inte i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men väl i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).För att avgöra om du som sköterska har rätt att hålla kvar patienten vid sjukvårdsinrättningen måste vi således konsultera LPT, eftersom det är där vi finner reglerna om psykiatrisk tvångsvård.En förutsättning för att en patient ska kunna bli intagen för tvångsvård enligt LPT är att en legitimerad läkare har undersökt patienten och utfärdat ett vårdintyg. Om patienten motsätter sig att bli undersökt får han eller hon omhändertas för undersökning. Ett beslut om omhändertagande ska fattas av antingen en läkare i allmän tjänst eller en läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg (4 § LPT).Efter att ett vårdintyg har utfärdats får en läkare besluta att patienten ska hållas kvar vid vårdinrättningen tills frågan om intagning är avgjord. Om det är nödvändigt får man använda tvång för att hålla kvar patienten (6 § LPT). Inom 24 timmar efter att patienten ankommit till vårdinrättningen ska en chefsöverläkare besluta i frågan om intagning. Den beslutande läkaren ska vara en annan än den som har utfärdat vårdintyget (6 b § LPT).Av lagstiftningen framgår alltså att alla beslut om att omhänderta eller hålla kvar en patient vid en vårdinrättning måste fattas av en läkare. I det fall som du beskriver, där ingen läkare finns tillgänglig när patienten bestämmer sig för att lämna vårdinrättningen, saknas det alltså lagstöd för att hålla kvar patienten. Som sjuksköterska har du således inte rätt att hålla patienten inlåst i väntan på att en läkare ska komma och göra en bedömning.Jag skulle istället rekommendera att du försöker att prata med patienten och distrahera denne från att lämna inrättningen, dock utan att använda något tvång. När läkaren väl anländer kan han eller hon fatta ett beslut om att omhänderta patienten för undersökning, om det finns skälig anledning till det.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Klaga på sjukvården

2017-05-23 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag skulle vilja stämma Mälarsjukhuset. Hur gör man. Vill ha ersättning för sveda och lidande.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsynen över bland annat hälso- och sjukvården. Deras rekommendation är att man i första hand ska vända sig till den avdelning eller mottagning där man fick behandling. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset har en skyldighet att utreda händelser som har medfört eller har kunnat medföra att en vårdskada inträffat. De ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 3 §).Vårdgivaren har en skyldighet att informera en patient som drabbats av en vårdskada. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 8 §). Vårdgivaren ska informera patienten om:1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §,4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt5. patientnämndernas verksamhet.I andra hand ska man vända sig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där man har blivit behandlad. I lagen definieras vårdskada som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. (Patientsäkerhetslagen 1 kap 5 §).Om du har drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas så kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det är hos detta försäkringsbolag som man gör en skadeanmälan och begär ersättning för en vårdskada. Det är även detta försäkringsbolag som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte.Om du även vill göra en anmälan om klagomål så kan du göra det hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). (Patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §).Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh