Tågpersonals befogenhet att kräva id-handlingar och frihetsberöva passagerare

2016-02-10 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej ! Har en Ombord Ansvarig / Särskild Ombord Ansvarig i Tågtrafik rätt att kräva id - handlingar , har personal med denna titel rätt att frihetsberöva och avvisa en passagerare?
Erik Claeson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En Ombordansvarig eller liknande kontrollant har rätt att begära biljetter av passagerare på tåget. Om ingen biljett kan uppvisas har de rätt att be passageraren att stiga av tåget, eller be passageraren att uppvisa legitimation. Det finns dock inget krav på att gå med på detta, då rätten att kräva legitimation mer eller mindre endast åligger polisen. Om passageraren i fråga vägrar uppvisa legitimation på uppmaning från en Ombordansvarig så anses det dock kunna föreligga misstankar om brottet bedrägligt beteende. Om fängelse finns med i straffskalan för ett brott, och brottet påträffats på bar gärning, vilket det beroende på omständigheterna kan anses ha gjort i dessa fall, så kan envar gripa gärningsmannen, enligt 24 kap. 7 § 2 st. Rättegångsbalken. Ombordansvarig har alltså, som yttersta åtgärd, rätt att gripa personen i fråga, men måste då skyndsamt överlämna denna till polisen.I realiteten innebär detta att Ombord Ansvarig har rätt att hålla kvar en person i väntan på polisen, vilka då kan kräva id-handlingar från personen i fråga. Detta förutsätter som ovan nämnt att ett brott av något slag föreligger, och att gärningsmannen ertappats på bar gärning.Jag hoppas att detta besvarat din fråga.Med vänliga hälsningar,

Skyldigheter under ledig tid

2015-04-30 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej. Om jag som uitbildad Ordningsvakt jobbar som på t.ex Mc Donalds utöver vakt jobbet, och bråk uppstår i lokalen. Måste jag som utbildad ordningsvakt Ingripa även om arbetsplatsens policy är att man EJ får ingripa? ( detta är då när man inte är i tjänst som ordningsvakt )
Björn Sundin |Hej och tack för din frågaOrdningsvaktens arbete styrs framförallt av lag om ordningsvakt (1980:578) som innehåller regler om ordningsvaktens förordnande, utbildning mm. Arbetet utgår huvudsakligen från att hjälpa polisen att upprätthålla den allmänna ordningen. Ordningsvakten har vissa polisiära befogenheter till förfogande i sitt arbete, ex får denne omhänderta berusade personer enligt LOB (lag om omhändertagande av berusade personer m.m.) och enligt polislagen belägga omhändertagna med handfängsel. Någon skyldighet att ingripa på icke arbetstid, likt den som finns för poliser enligt polisförordningens 16§, finns inte för ordningsvakter. Således har du som ordningsvakt ingen skyldighet att ingripa om du ser ett bråk uppstå när du inte är i tjänst som ordningsvakt.

Värdars befogenheter att utföra kroppsvisitation

2012-11-16 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej Få fartygsvärdar utföra en kroppsvisitation då man omhändertagit en person?
Niklas Lewenhard Gren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fartygsvärdars befogenheter regleras indirekt i sjömanslagen (1973:282). Av 53 § 1 st 1 mom sjömanslagen framgår att för att upprätthålla ordning ombord har befälhavaren rätt att bruka våld. Befälhavaren får även delegera denna rätt till annan, vilket innebär att en fartygsvärd genom order från befälhavaren har rätt att upprätthålla ordning genom våld (53 § 1 st 2 mom sjömanslagen).Kroppsvisitation kan därmed ligga inom fartygsvärdens befogenhet.Med vänlig hälsning,

Ordningsvakt - handfängsel

2011-04-18 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga gällande ordningsvakter och fängsel. När en OV satt på fängsel, får han då också ta av dem om personen lugnat ner sig, eller är det endast förman (polis) som får ta av handfängsel? Tacksam för svar Mvh
Natalie Lindqvist |Hej! Det finns ingen specifik regel i lagstiftningen som reglerar huruvida en ordningsvakt får ta av handfängsel eller inte. Det finns föreskrifter under ordningsvaktsutbildningen om att en ordningsvakt skall ta av handfängslet då den gripne lugnat ner sig. Svaret på Er fråga är således att en ordningsman får lov att ta av handfängsel om den gripne lugnat ner sig och inte utgör fara. Med vänlig hälsning

Förverka alkoholdryck

2015-10-25 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej!Har en ordningsvakt rätt att förverka alkohol på allmänplats?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande! En ordningsvakt kan beslagta sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i anknytning till allmän sammankomst, offentliga tillställningar eller inom ett trafikföretags territorium (se 2 § 3 pt. lag om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.). Förevarande berusningsmedel får emellertid enkom förverkas såvida tillstånd har givits av polisen. Utan polisens medgivande får ordningsvakter med andra ord ej förverka alkohol. Vänligen,

Fartygsvärdars rätt att kontrollera ID handlingar

2012-11-22 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej Får fartygsvärdar kontrollera ID handlingar på passagerare som reser med fartyget?
jacob sandelin |Hej, kul att du kommer till oss pa Lawline för svar på din fråga. För att så kortfattat som möjligt svara på din fråga, är svaret nej. Detta beror på att en fartygsvärd inte har laga stöd att agera på annat vis än en vanlig svensk medborgare. Du har alltså ingen skylldighet att visa upp ID-handling. Rätt till att kunna identifiera en person tillfaller vanligtvis polis enligt bland annat; 19 § Polislagen (1984:387). Lycka till Jacob

Kan en dörrvakt neka framtida inträde till en klubb?

2012-03-09 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Jag undrar om en dörrvakt på en restaurang/bar har rätt att neka en framtida inträde på följande grunder; Jag gick ifrån baren ifråga en stund för att senare komma tillbaka och träffa mitt sällskap igen. Då jag kom tillbaka 02.35 nekades jag inträde för att de stängde insläppet kl 02.30. Efter en stund fick jag trots allt gå in och hämta mina vänner. Väl inne fastnade jag i en diskussion och slog mig ner en stund vid vårt bord. En halvtimme senare då vi gick menade vakten att han aldrig mer skulle släppa in mig. Varken där eller på något annat ställe då han stod i dörren oavsett om det var konsert som kräver förköp eller bara för att ta en öl och umgås. Han höll med om att jag aldrig någonsin varit för full eller otrevlig på något vis men anledningen till att aldrig mer släppa in mig var att jag betett mig illa genom att slå mig ner en stund. Är det ens gilltliga grunder till att neka mig inträde hädanefter på stället jag var på den kvällen? Tacksam för svar!
Stefan Fagerbring |Hej! Till att börja med är det viktigt att göra skillnad på om dörrvakten endast var en Entrévärd eller om han var en Ordningsvakt. Det torde dock vara ovanligt att en ordningsvakt står som dörrvakt vid en klubb. Det är viktigt att göra en skillnad mellan dem därför att en entrévärds arbetsuppgift är att se till att klubbägarens krav på gästerna uppfylls, t.ex. en viss åldersgrupp eller dresscode. En entrévärd får alltså, så länge det inte utgör en olaglig diskriminering, välja vilka han vill släppa in på en klubb. Om han istället skulle vara en ordningsvakt som har förordnats av polismyndigheten och har en bricka på sig där det står "Ordningsvakt", så måste han ha stöd i lag för sitt handlande, med andra ord får han inte neka en person tillträde till en klubb utan att ha stöd i lag för det. Detta är en anledning till att ordningsvakter sällan står som dörrvakter. Om han är ordningsvakt så kan han inte neka tillträde på denna grund. Det du torde kunna göra i det här fallet om han är entrévärd, är då att försöka komma i kontakt med ägaren till klubben och berätta vad som har hänt och därigenom försöka reda ut situationen. Jag hoppas att du finner mitt svar någorlunda klargörande och jag hoppas att det löser sig!

Uppvisande av väska i butik

2011-03-02 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej! Idag var jag på ICA Maxi och handlade. Väl framme vid kassan bad kassörskan mig om lov att få titta i min väska som jag hade med mig. Har de rätt att göra det, d.v.s. har jag rätt att neka dem? Om det i stället hade varit fråga om en ordningsvakt, hade jag då haft rätt att neka denne? Med vänlig hälsning
Mathias Gunnervald |Hej, Du har ingen som helst skyldighet att visa upp innehållet i väskan om du blir tillfrågad, vare sig för butiks- eller vaktpersonal. Du har inte heller någon skyldighet att stanna kvar för att invänta polis, och de kan inte tvinga dig till detta. Om polis kommer krävs att du är skäligen misstänkt för brott för att polisen skall ha rätt att kroppsvisitera dig(titta i någons stängda väska är en form av kroppsvisitation). Det har dock godtagits att polisen kroppsvisiterat en person, när enda grunden för misstanke varit att personen hade vägrat öppna väskan först för varuhuspersonal, och sedan för polis. Polisen har alltså med andra ord rätt att titta i din väska. Bestämmelser om kroppsvisitation finns i rättegångsbalkens 28 kapitel (http://www.lagen.nu/1942:740). Vänligen,