Förverka alkoholdryck

2015-10-25 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej!Har en ordningsvakt rätt att förverka alkohol på allmänplats?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande! En ordningsvakt kan beslagta sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i anknytning till allmän sammankomst, offentliga tillställningar eller inom ett trafikföretags territorium (se 2 § 3 pt. lag om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.). Förevarande berusningsmedel får emellertid enkom förverkas såvida tillstånd har givits av polisen. Utan polisens medgivande får ordningsvakter med andra ord ej förverka alkohol. Vänligen,

Fartygsvärdars rätt att kontrollera ID handlingar

2012-11-22 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej Får fartygsvärdar kontrollera ID handlingar på passagerare som reser med fartyget?
jacob sandelin |Hej, kul att du kommer till oss pa Lawline för svar på din fråga. För att så kortfattat som möjligt svara på din fråga, är svaret nej. Detta beror på att en fartygsvärd inte har laga stöd att agera på annat vis än en vanlig svensk medborgare. Du har alltså ingen skylldighet att visa upp ID-handling. Rätt till att kunna identifiera en person tillfaller vanligtvis polis enligt bland annat; 19 § Polislagen (1984:387). Lycka till Jacob

Kan en dörrvakt neka framtida inträde till en klubb?

2012-03-09 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Jag undrar om en dörrvakt på en restaurang/bar har rätt att neka en framtida inträde på följande grunder; Jag gick ifrån baren ifråga en stund för att senare komma tillbaka och träffa mitt sällskap igen. Då jag kom tillbaka 02.35 nekades jag inträde för att de stängde insläppet kl 02.30. Efter en stund fick jag trots allt gå in och hämta mina vänner. Väl inne fastnade jag i en diskussion och slog mig ner en stund vid vårt bord. En halvtimme senare då vi gick menade vakten att han aldrig mer skulle släppa in mig. Varken där eller på något annat ställe då han stod i dörren oavsett om det var konsert som kräver förköp eller bara för att ta en öl och umgås. Han höll med om att jag aldrig någonsin varit för full eller otrevlig på något vis men anledningen till att aldrig mer släppa in mig var att jag betett mig illa genom att slå mig ner en stund. Är det ens gilltliga grunder till att neka mig inträde hädanefter på stället jag var på den kvällen? Tacksam för svar!
Stefan Fagerbring |Hej! Till att börja med är det viktigt att göra skillnad på om dörrvakten endast var en Entrévärd eller om han var en Ordningsvakt. Det torde dock vara ovanligt att en ordningsvakt står som dörrvakt vid en klubb. Det är viktigt att göra en skillnad mellan dem därför att en entrévärds arbetsuppgift är att se till att klubbägarens krav på gästerna uppfylls, t.ex. en viss åldersgrupp eller dresscode. En entrévärd får alltså, så länge det inte utgör en olaglig diskriminering, välja vilka han vill släppa in på en klubb. Om han istället skulle vara en ordningsvakt som har förordnats av polismyndigheten och har en bricka på sig där det står "Ordningsvakt", så måste han ha stöd i lag för sitt handlande, med andra ord får han inte neka en person tillträde till en klubb utan att ha stöd i lag för det. Detta är en anledning till att ordningsvakter sällan står som dörrvakter. Om han är ordningsvakt så kan han inte neka tillträde på denna grund. Det du torde kunna göra i det här fallet om han är entrévärd, är då att försöka komma i kontakt med ägaren till klubben och berätta vad som har hänt och därigenom försöka reda ut situationen. Jag hoppas att du finner mitt svar någorlunda klargörande och jag hoppas att det löser sig!

Uppvisande av väska i butik

2011-03-02 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej! Idag var jag på ICA Maxi och handlade. Väl framme vid kassan bad kassörskan mig om lov att få titta i min väska som jag hade med mig. Har de rätt att göra det, d.v.s. har jag rätt att neka dem? Om det i stället hade varit fråga om en ordningsvakt, hade jag då haft rätt att neka denne? Med vänlig hälsning
Mathias Gunnervald |Hej, Du har ingen som helst skyldighet att visa upp innehållet i väskan om du blir tillfrågad, vare sig för butiks- eller vaktpersonal. Du har inte heller någon skyldighet att stanna kvar för att invänta polis, och de kan inte tvinga dig till detta. Om polis kommer krävs att du är skäligen misstänkt för brott för att polisen skall ha rätt att kroppsvisitera dig(titta i någons stängda väska är en form av kroppsvisitation). Det har dock godtagits att polisen kroppsvisiterat en person, när enda grunden för misstanke varit att personen hade vägrat öppna väskan först för varuhuspersonal, och sedan för polis. Polisen har alltså med andra ord rätt att titta i din väska. Bestämmelser om kroppsvisitation finns i rättegångsbalkens 28 kapitel (http://www.lagen.nu/1942:740). Vänligen,

Skyldigheter under ledig tid

2015-04-30 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej. Om jag som uitbildad Ordningsvakt jobbar som på t.ex Mc Donalds utöver vakt jobbet, och bråk uppstår i lokalen. Måste jag som utbildad ordningsvakt Ingripa även om arbetsplatsens policy är att man EJ får ingripa? ( detta är då när man inte är i tjänst som ordningsvakt )
Björn Sundin |Hej och tack för din frågaOrdningsvaktens arbete styrs framförallt av lag om ordningsvakt (1980:578) som innehåller regler om ordningsvaktens förordnande, utbildning mm. Arbetet utgår huvudsakligen från att hjälpa polisen att upprätthålla den allmänna ordningen. Ordningsvakten har vissa polisiära befogenheter till förfogande i sitt arbete, ex får denne omhänderta berusade personer enligt LOB (lag om omhändertagande av berusade personer m.m.) och enligt polislagen belägga omhändertagna med handfängsel. Någon skyldighet att ingripa på icke arbetstid, likt den som finns för poliser enligt polisförordningens 16§, finns inte för ordningsvakter. Således har du som ordningsvakt ingen skyldighet att ingripa om du ser ett bråk uppstå när du inte är i tjänst som ordningsvakt.

Värdars befogenheter att utföra kroppsvisitation

2012-11-16 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej Få fartygsvärdar utföra en kroppsvisitation då man omhändertagit en person?
Niklas Lewenhard Gren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fartygsvärdars befogenheter regleras indirekt i sjömanslagen (1973:282). Av 53 § 1 st 1 mom sjömanslagen framgår att för att upprätthålla ordning ombord har befälhavaren rätt att bruka våld. Befälhavaren får även delegera denna rätt till annan, vilket innebär att en fartygsvärd genom order från befälhavaren har rätt att upprätthålla ordning genom våld (53 § 1 st 2 mom sjömanslagen).Kroppsvisitation kan därmed ligga inom fartygsvärdens befogenhet.Med vänlig hälsning,

Ordningsvakt - handfängsel

2011-04-18 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga gällande ordningsvakter och fängsel. När en OV satt på fängsel, får han då också ta av dem om personen lugnat ner sig, eller är det endast förman (polis) som får ta av handfängsel? Tacksam för svar Mvh
Natalie Lindqvist |Hej! Det finns ingen specifik regel i lagstiftningen som reglerar huruvida en ordningsvakt får ta av handfängsel eller inte. Det finns föreskrifter under ordningsvaktsutbildningen om att en ordningsvakt skall ta av handfängslet då den gripne lugnat ner sig. Svaret på Er fråga är således att en ordningsman får lov att ta av handfängsel om den gripne lugnat ner sig och inte utgör fara. Med vänlig hälsning

Biljettkontrollants befogenheter

2010-07-30 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga som gäller biljettkontrollanters agerande, rättigheter och skyldigheter. Direkt i samband med att jag klev på spårvagnen skickade jag en sms-biljett och när jag läst och sparat den i inkorgen la jag tillbaka mobilen i väskan. När jag just gått av på följande hållplats och var precis utanför vagnen kom en kontrollant och föste upp mig på vagnen igen och bad mig uppvisa färdbevis. Vagnen åker vidare och jag missar min hållplats. Något förvånad öppnar jag min väska, tar fram mobilen och visar min sms-biljett som låg läst och sparad i inkorgen. Trots detta skriver kontrollanten ut en bot, då han påstår att jag skulle ha skickat biljetten precis när biljettkontrollen utlystes, vilket är osanning. Väl utanför vagnen, på hållplatsen ber kontrollanten mig sedan att först att skriva under att "Jag åtager mig att inom tre veckor från idag betala 1200 kr i tilläggsavgift", något jag inte godkände och därmed inte heller skrev under. Då ber han mig istället om ID-kort och jag visar upp mitt körkort. Till historien hör även att personen som stod precis framför mig i dörren på väg att kliva av inte hade giltig biljett, utan sprang ifrån platsen efter att ha knuffat bort samma kontrollant som sedan gick på mig, något som känns som en bidragande orsak till varför kontrollanten utan rättslig grund gav sig på mig. I bakgrunden för stämningsansökan står att "Enligt Västtrafiks resevillkor skall resenären ha giltigt färdbevis under hela resan och vid kontroll visa upp biljetten. Eftersom svaranden saknade en giltig biljett för sin resa noterade hon för en tilläggsavgift enligt lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik." Detta är också helt felaktigt, då jag kunde visa upp en giltigt färdbevis vid förfrågan. Det finns även felaktigheter vad gäller tidpunkten för biljettkontrollen, då jag skickade mitt sms 20:08:32 och mottog det 20:08:37, och de påstår att kontrollen skulle ha utförts 20:07. Detta är fysiskt omöjligt då sms:et låg sparat i mobilen. Kontrollanten har även kryssat i att jag skulle ha suttit ned när kontrollen utlystes, samt att jag hade ett “ogiltigt kupongkort“, vilket även det är helt felaktigt. Västtrafik trycker på att sms-biljetten måste skickas samt mottagas innan man går på vagnen, instruktioner som saknas på majoriteten av hållplatserna. Detta var också för mig okänt, då jag var nyss hemkommen efter att ha bott utomlands. Då jag bestridit deras krav på betalning samt sanningshalt i deras utsagor har Västtrafik nu valt att föra ärendet vidare till Göteborgs Tingsrätt. Eftersom jag fortfarande anser att deras förfarande är felaktigt på flera punkter och känner mig mycket orättvist behandlad, skulle det för mig vara oerhört värdefullt att få Er hjälp. Mina frågor är nu följande: 1) Har kontrollanten rätt att fösa på mig på vagnen igen efter det att jag klivit av? 2) Är jag skyldig att visa kontrollanten legitimation? 3) Kan man på något sätt trycka på att kontrollantens agerande gentemot mig känns som en “hämnd” för att personen framför mig som uppenbarligen saknade giltigt färdbevis smet från platsen? 4)Vilka av ovanstående felaktigheter skulle Ni välja att lyfta fram och i så fall på vilket sätt? 5) Finns det något ytterligare jag skall/kan åberopa för att få en rättvis behandling? Jag har även läst Ert svar http://lawline.se/answers/5498 vad gäller Kontrollanters befogenheter i kollektivtrafik och undrar vilka delar av det som går att applicera på mitt ärende. Stort tack på förhand, Louise Kruuse af Verchou
Malin Ekstrand |Detta kan du tänka på om frågan tas upp av Tingsrätten: Svaret du har läst på Lawline går till stor del att applicera på din fråga om vilka befogenheter biljettkontrollpersonal har i allmänhet. Av det får du bland annat svaret om skyldighet att visa legitimation. I detta fallet är det dock inte något som i sig utgör ett felaktigt handlande av kontrollanten, denne får fråga om legitimation men kan inte tvinga dig att visa den. Biljettkontrollanter har absolut inte befogenhet att "fösa på dig" på spårvagnen efter det att du har klivit av, så denne skulle du kunna anmäla för olaga frihetsberövande, BrB 4:2. Rätten till rörelsefrihet är en grundlagsskyddad rättighet som bara får inskränkas i lag. Någon lag som ger kontrollanten befogenhet att med någon form av våld eller handgriplighet föra på dig på vagnen igen finns inte. Se till att du sparar din biljett för att kunna bevisa att du har betalat din resa och visat upp din biljett på ett korrekt sätt. I övrigt kan du redogöra för händelseförloppet som du har gjort här. Har du någon du kan kontakta som har varit vittne till händelseförloppet och kan styrka att din berättelse är sann så är det att rekommendera ur bevishänseende. Lycka till, Med vänlig hälsning,