Kontaktförbud

2016-02-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag vill fråga om jag har rätt att förbjuda mina barn träffa min svägerska eftersom hon har dåligt inflytande till mina barn. Jag har ansökt om skilsmässa.Mvh
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kontaktförbud för din svägerska får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att hon kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera dina barn. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om svägerskan tidigare har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid.Om du inte anser att det finns en risk att din svägerska skulle bete sig på det sättet, utan att hon bara har dåligt inflytande, lär du alltså inte kunna få till något kontaktförbud för henne. Däremot kan du självklart be dina barn, om de inte är myndiga, att inte träffa din svägerska för att det inte är bra för dem. Du kan även försöka prata med svägerskan om att du inte vill att hon ska träffa dina barn, och om det inte funkar prata med dina barn om vad du tycker. Hoppas att det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar

Kostnader i tvistemål

2016-02-26 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Jag har överklagat en böter från SL tunnelbana i Sthlm och den har gått vidare till tingsrätten med stämnings ansökan eller något sånt jag har inte riktigt förstått? då jag bestred beslutet , det jag undrar är vad som kommer hända nu? Kommer det att kosta något? Vad händer om jag vinner/förlorar? Är det mer värt att lägga ner det och betala bötern än att det går vidare? Tacksam för snabbt svar
Louise Beskow |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som om SL ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden och att SL i sin tur begärt att målet ska överlämnas till tingsrätt för vidare handläggning. Eftersom målet förmodligen rör ett kapitalbelopp under ett halvt prisbasbelopp (22 150 kr) kommer målet att handläggas som ett förenklat tvistemål. Det innebär att den som vinner målet enbart i mycket begränsad omfattning kan få ersättning för sina kostnader. Det innebär då även att den som förlorar målet även riskerar att behöva betala motpartens kostnader. Följande kostnader kan du enligt rättegångsbalken 18:8a bli tvungen att ersätta: 1. rådgivning under en timma per instans 2. ansökningsavgift3. resa och uppehälle för part eller ställföreträdare i de fall sammanträde hålls4. vittnesbevisning5. översättning av handling6. kostnader som har uppkommit i samband med att målet till en början har handlagts i annan ordning än som ett FT‑mål, dvs. kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndighet7. kostnad för en rättegångsskrift eller en inställelse till sammanträde i sådant mål som avgörs genom tredskodomAtt avgöra om det är värt att driva tvisten går inte att avgöra utifrån hur du formulerat din fråga. Om du önskar vidare hjälp i tingsrätten är du välkommen att höra av dig till mig på louise.beskow@lawline.seVänligen

Måste polis delge arbetsgivare nya uppgifter ur belastningsregistret?

2016-02-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |En tidigare ostraffad 30-åring är dömd för snatteri (100 kr). Brottet är erkänt och som påföljd förväntas böter + en prick i belastningsregistret. Hen är statlig anställd, har en fast anställning sedan omkring 1,5 års tid. I detta fall, är polisen på något sätt är skyldiga att delge arbetsgivaren de nya uppgifterna ur brottsregister, eller kommer de bara att framkomma om arbetsgivare skulle begära ut ett sådant?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen har ingen skyldighet att delge en arbetsgivare uppgifter ur belastningsregistret. Det finns vissa myndigheter, till exempel Justitiekanslern och Datainspektionen som kan ha direktåtkomst till registret om regeringen har lämnat föreskrift om detta, se 6 § lagen om belastningsregister.Arbetsgivaren måste alltså begära ut uppgiften ur belastningsregistret för att få tillgång till detta och då är det inte heller säkert att arbetsgivaren kommer få uppgiften. Detta beror på vem arbetsgivaren är och vad anledningen till dennes begäran är. Hoppas att du fått svar på din fråga, om du har vidare frågor är du varmt välkommen att återkomma!Mvh

Materiella och processuella regler

2016-02-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad är skillnaden emellan materiella och processuella regler?
Melanie Ascough |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med materiella regler avses de regler som har en handlingsdirigerande funktion och reglerar ett specifikt rättsförhållande. Lite slarvigt och vardagligt uttryckt kan man säga att materiell rätt helt enkelt är "vanliga" lagar. Processuella regler är regler som reglerar hur en rättsprocess ska fungera, dessa återfinns exempelvis i rättegångsbalken.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, tveka inte att höra av dig till oss igen om du har fler frågor.

Vad krävs för att en polis ska få göra en husrannsakan i mitt hem?

2016-02-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej måste polisen ha tillstånd för att göra en husrannsakan?
Jesper Lublin |Hej och tack för att du vänderdig till Lawline.Jag har ändrat din fråga till att svara på vad som krävs för polisen för att få göra en reell husrannsakan. Det borde vara den juridiska term som du söker efter i din fråga. Detta innebär att jag kommer besvara för vad som krävs av polisen för att träda in i ditt hem, med målet att undersöka och leta efter bevis som kan styrka ett brott.Först och främst måste en husrannsakan vara proportionellt i förhållande till det lidande/men/skada som du lider av att polisen träder in i din bostad. Detta är väldigt fall från fall så det går inte att säga mer om detta i ett sånt här kort svar.För att få genomföra en reell husrannsakan krävs alltid att polisen har anledning att anta (ett lågt beviskrav) att ett visst, konkret brott har begåtts. För brottet måste fängelse finnas i straffskalan. Syftet med husrannsakan måste vara att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen.Slutligen så vill jag sammanfatta det så här, en husrannsakan får inte utföras med syftet att upptäcka om ett brott har begåtts, utan det måste finnas vissa omständigheter som tyder på att ett konkret brott verkligen har begåtts.Med vänlig hälsning,

Gallring ur belastningsregistret

2016-02-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!jag hade en fråga angående en narkotika brott som jag var dömd för för 4 år sedan, angående narkotika så fick jag bara böter och villkorlig dom i två år och var under 18 år. och sen under 2014 blev jag dömd för snatteri i en butik och då fick jag också böter och villkorlig dom. söker körkortillstånd men får avslag på det och det står att jag ska lämna prov minst under 6-8 månader osv. Är helt ren men grejen är att jag är arbetssökande och har inte möjlighet att lämna de proverna då de kostar en hel del.Min fråga är om att hur länge är man kvar i polisens belastningsregister??? Blir tacksam för ett snabbt svar då jag är väldigt oroad över hur jag ska fixa det här, Tack!
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppgifterna om ditt narkotikabrott som finns i belastningsregistret ska egentligen gallras efter fem år eftersom du fick en villkorlig dom samt var under 18 år när brottet begicks, 17 § p. 4b) lagen om belastningsregister. Men eftersom det har införts nya uppgifter om dig i belastningsregistret innan de första hann gallras ut kommer dessa uppgifter finnas kvar tills de nya uppgifterna ska gallras, 18 § lagen om belastningsregister. Anteckningen om ditt snatteri i belastningsregistret kommer finnas kvar antingen i fem eller tio år beroende på hur gammal du var när du snattade. Om du var under 18 år när du snattade kommer uppgifterna finnas kvar i registret i fem år efter det att du fick domen. Om du var över 18 år kommer uppgifterna finnas kvar i tio år. Uppgifterna om ditt narkotika- samt snatteribrott kommer alltså finnas kvar i polisens belastningsregister antingen i fem eller tio år beroende på din ålder när du snattade. Om du fortfarande har frågor får du gärna återkomma, antingen genom att skicka en ny fråga eller kommentera i fältet nedan.Mvh

Allmänt åtal och förbud att vittna som målsägande

2016-02-22 i Vittna
FRÅGA |Hej.En åklagare har väckt allmänt åtal mot min före detta parter om misshandel. Jag valde att inte göra någon polisanmälan mot honom och vice versa. Vad händer nu? Kan han komma att dömas även om jag valt att inte gå vidare. Varken han eller jag ville väcka åtal. Vi båda var delaktiga. Kan jag kallas att vittna? Kan han dömas för misshandel fast jag inte vill polisanmäla? Enligt polisen som jag pratade med ansåg han att det var nödvärn från bådas sida. Allt det här hände för bara några dygn sedan, hur lång tid brukar det ta innan man vet något?Tacksam för svar.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Misshandel är ett brott som faller under allmänt åtal vilket innebär att en åklagare har åtalsplikt. Åtalsplikt innebär att åklagaren, om den bedömer att det finns tillräckliga bevis, är skyldig att väcka åtal. Det finns brott som är så kallade angivelsebrott och för vilka åklagaren får väcka åtal först när målsäganden, det vill säga offret, anger brottet. Dock är inte misshandel ett sådant brott. Din före detta partner kan alltså dömas för misshandel trots att du inte angivit/anmält brottet.Nej du kan inte kallas att vittna, det finns ett förbud mot att hålla vittnesförhör med en målsägande oavsett om du har fört talan eller ej. Däremot kan det hållas förhör med dig enligt 37 kap. rättegångsbalken. Den stora skillnaden är att ett sådant förhör inte sker under straffansvar. Hur lång tid det tar mellan att åtal har väckts och en rättegång kan variera väldigt mycket och jag kan därför inte ge något klart svar på den frågan.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Rättegångskostnader underhållstvist

2016-02-20 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Föräldrar kan inte komma överens om ett underhållsbidrag. Om man vill ta ärendet till domstol, vad skulle det kosta (om det kostar något)? Om det finns kostnader vem betalar (den som har förlorat rättegången eller båda sidor)?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst betalar man en ansökningsavgift till tingsrätten när man ansöker om stämning, den kan variera beroende på hur mycket pengar tvisten handlar om. Men eftersom det i detta fall rör underhåll skulle jag tro att det rör sig om ett förenklat tvistemål(se förenklade tvistemål :1 kap. 3d § rättegångsbalken., dvs. det som yrkas överstiger inte ett belopp som är mer än hälften av ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2016 uppgår till 44 300 kronor. Sedan ska man betala de så kallade rättegångskostnaderna. Dessa kostnader består av till exempel juridiska ombud och kostnader för bevisning. Som huvudregel ska den förlorande parten betala den andras rättegångskostnader. Om föräldrarna skulle ingå en förlikning angående underhållsbidraget måste vardera parten vanligtvis betala sin egen rättegångskostnad. Dock som jag nämnde innan om det är fråga om ett mindre mål rörande en mindre summa pengar kan det vara ett förenklat tvistemål och i dessa fall får normalt vardera parten själv stå för sina rättegångskostnader. Att säga vad dessa kostnader exakt skulle bli är väldigt svårt att säga då det helt beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Men överlag skulle jag säga att det är väldigt dyrt att ta en tvist till domstol och det är mer ekonomiskt att försöka komma överens sinsemellan om underhållet. Jag skulle rekommendera föräldrarna i fråga att komma in med fler uppgifter till oss, såsom inkomst, ålder på barnen osv. och ställa frågan via vår Express tjänst så kan våra jurister där komma fram till vad som ungefär är ett rimligt underhåll att betala ut. Ev. om de vill gå vidare till domstol kan vi göra en mer utgående utredning om vad det ungefär kan kosta när vi har lite mer uppgifter. Följ länken här för att ställa en express fråga. Hoppas detta var till hjälp. Med Vänliga Hälsningar,