Vad kan jag göra efter att oskyldigt ha blivit anklagad för ringa narkotikabrott?

2017-03-25 i Domstol
FRÅGA |Hej!Har fått en stämningsansökan hemskickad till Sverige (är 23 år och bor i Norge). Handlar om en helg i februari då jag hade somnat (däckat) på soffan hos en kompis i Sverige efter vi varit ute på krogen. Polisen hade knackat på när alla sovit och de hade sedan hittat en liten bit hasch på bordet bland alla ölburkar. Jag låg och sov och har därmed inte ens sett någon som rökt eller använt sig utav det. I vart fall så fick jag kissa i en kopp (vilket var helt okej för mig då jag själv inte röker hasch osv) och trodde att de inte skulle få några påföljderNu 1,5 månad senare så har jag fått stämningsansökan om ringa narkotika brott för att de hittat "Oxazepam" i mitt urin, detta kom som en chock och fick en sten i magen då jag inte tar några läkemedel eller droger, utan dricker bara alkohol och röker cigaretter. Jag har varit i kontakt med tingsrätten och vill ha rättslig hjälp för att förstå och komma vidare i ärendet, men de har avslagit min ansökan om offentlig försvarare. Jag har inte tagit några droger och det enda sättet hur det skulle ha hamnat i min kropp är om någon har drogat mig på krogen.Hur ska man gå vidare i ett sånt här ärende? Jag har aldrig varit i något rättsligt innan, aldrig varit i kontakt med polisen och tar inga droger. Men känner mig extremt hjälplös och det känns som att allt redan är stämplat och klart att jag är skyldig?! Varför får jag inte någon rättslig hjälp? Kan man överklaga om jag blir dömd för något jag inte gjort? Hur ser processen ut?
Marcus Bäckström |InledningHej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Mitt svar är strukturerat på så vis att jag först och främst, utan hänvisning till rättsliga källor, besvarar dina delfrågor. Därefter följer en mer allmän redogörelse för relevanta bestämmelser givet den situation du befinner dig i.Om du anser att mitt svar är ofullständigt eller i behov av kompletteringar är du välkommen att framföra det i kommentatorsfältet. Jag är även nåbar via marcus.backstrom@hotmail.com.Mina svar på dina frågorHur kan du gå vidare i ärendet? Av den information du lämnat framgår det att din ansökan om att få en offentlig försvarare har avslagits av tingsrätten. Det beslutet är möjligt att överklaga till hovrätten men det förutsätter att du inkommit med en s.k. missnöjesanmälan till tingsrätten senast en vecka efter att avslagsbeslutet fattades. Om du missat den tidsfristen finns det tyvärr ingen chans för dig att få en offentlig försvarare.Varför får du ingen rättslig hjälp? Lagstiftningen är utformad på så vis att offentlig försvarare inte per automatik förordnas för alla typer av brott. När det rör sig om ”bagatellartade” förseelser, såsom ringa narkotikabrott, har våra politiker helt enkelt ansett att den som är tilltalad i normalfallet kan sköta sitt eget försvar. Skälet till detta är det vore väldigt dyrt att ge alla åtalade personer rätt till offentlig försvarare oavsett vilken gärning personen är misstänkt för.Är du ”skyldig” på förhand? För att du ska kunna bli dömd för ringa narkotikabrott måste åklagaren kunna bevisa att du brukat den aktuella drogen med uppsåt. Det ska alltså, något förenklat, vara bevisat att du medvetet konsumerat narkotikan. Om du kan presentera en trovärdig alternativ teori, t.ex. att någon smusslat ned preparatet i din dryck, för rätten så ska du i princip frias. Såvitt framgår av din fråga har åklagaren heller inte tillgång till någon bevisning utöver resultatet av ditt urinprov, vilket talar till din fördel.Kan du överklaga och hur ser den processen ut? Om du blir fälld i tingsrätten så kan domen överklagas till hovrätten. Detta ska i sådana fall ske inom tre veckor från den dag som tingsrättens dom meddelades.Allmän redogörelse för relevanta rättsregler utifrån din situationDen som är misstänkt för brott ska tilldelas en offentlig försvarare under förutsättning att hen blivit anhållen eller häktad eller om det aktuella brottet har ett minimistraff på sex månaders fängelse (21 kap. 3 a § första stycket rättegångsbalken). Eftersom den strängaste påföljden för ringa narkotikabrott är sex månaders fängelse föreligger ingen automatisk rätt till offentlig försvarare vid misstanke för det brottet (2 § narkotikastrafflagen).Om en begäran om att få en offentlig försvarare avslås av tingsrätten kan överklagan ske till hovrätten (49 kap. 5 § sjunde punkten rättegångsbalken). En s.k. missnöjesanmälan måste dock först lämnas in till tingsrätten, senast en vecka efter att tingsrätten kommunicerat beslutet (49 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken). Låter man bli att göra det försvinner rätten att överklaga.När huvudförhandlingen väl kommer till stånd är det åklagarens uppgift att bevisa att det ringa narkotikabrott som du anklagas för har begåtts med uppsåt. Åklagaren måste alltså ”bortom allt rimligt tvivel” bevisa att du konsumerat du konsumerat den aktuella drogen medvetet, eller åtminstone varit medveten om risken för att det du förtärde var narkotika. Att urinprovet utvisade ett positivt resultat är naturligtvis en dålig omständighet för dig men det finns likväl en chans att bli friad om du med trovärdighet argumenterar för att drogen hamnat i din kropp oavsiktligt. Väljer domstolen ändå att gå på åklagarens linje kommer du, som av bakgrundsinformationen att döma tidigare är ostraffad, med största sannolikhet dömas att betala ett mindre bötesbelopp.När domen meddelats kan du naturligtvis överklaga om resultatet går dig emot (49 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken). Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre dagar från den dag då domen meddelades (51 kap. 1 § rättegångsbalken). Överklagandet ska bl.a. innehålla uppgift om varför tingsrätten kommit till fel slutsats (51 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken). Med vänlig hälsning,

Huvudförhandling i försvarets frånvaro

2017-03-23 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej.Jag har en fråga gällande hur det går till om försvaret uteblir från huvudförhandling?Jag var (för andra gången, den första ställdes in då den åtalade inte kunnat delges) kallad till huvudförhandling nyligen.Väl på plats är försvarsbänken helt tom. Varken den åtalade eller ett försvar fanns på plats.Min fråga är hur vanligt det är att huvudförhandling trots detta genomförs, vilka anledningar som kan tänkas ligga till grund för detta samt om det är 'helt vattentätt', alltså att ordföranden för rätten har rätt att göra så. Det kan inte ogiltigförklaras av denna anledning?Tack på förhand.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om den åtalade (kallas "tilltalad" i lagen) inte kommer till en huvudförhandling, och har blivit informerad om att rätten kan avgöra målet i hans/hennes frånvaro, kan rätten att avgöra målet trots att den åtalade inte är där (46 kap. 15 § rättegångsbalken). Det finns några förutsättningar som måste vara uppfyllda för att rätten ska få genomföra huvudförhandlingen och döma i målet när den åtalade inte är närvarande. Dessa är att målet ska kunna utredas tillfredsställande, att brottet inte kan leda till högre straff än fängelse i högst sex månader, att den åtalade har hållit sig undan på ett sådant sätt att han/hon inte kan hämtas till huvudförhandlingen eller att den åtalades närvaro inte är nödvändig på grund av att han/hon lider av en allvarlig psykisk störning (46 kap. 15 a § rättegångsbalken).Om den åtalade har rätt till försvarare och försvararen inte kommer till huvudförhandlingen ska rätten antingen förordna någon som är behörig att vara försvarare under huvudförhandlingen eller ställa in den (46 kap. 2 § tredje punkten och 16 § rättegångsbalken). Om den åtalade är misstänkt för ett brott som enbart kan leda till böter har den åtalade inte rätt till försvarare och då gäller inte dessa lagbestämmelser. Den misstänkta kan alltid själv anlita en försvarare, så därför finns ofta försvarare även när det handlar om brott som enbart kan leda till böter.En dom efter huvudförhandling där den åtalade inte varit närvarande, och som uppfyller förutsättningarna i lagen, gäller på samma sätt som andra domar. Domen kan därför inte ogiltigförklaras enbart på den grunden utan det krävs i så fall att något mer blivit fel. Jag har tyvärr inte tillgång till någon statistik på hur vanligt det är att huvudförhandling hålls i den åtalades frånvaro. En stor anledning till att man håller huvudförhandling trots att den åtalade inte är närvarande är för att det tar mycket tid och resurser att ställa in och flytta huvudförhandlingar. Hoppas att detta besvarar dina frågor.Med vänlig hälsning,

Processhjälp

2017-03-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en rättegång 10/4 där jag blivit anklagad för ofredande (sms, tfn mm) och där jag anklagar för misshandel. Jag undrar om jag kan få hjälp/stöd av er i smb med rättegången? Med vänlig hälsning AnnMarie Dypbukt
André Kalldal |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I dagsläget hanterar inte Lawlines Juristbyrå ärenden inom straffrätt och våra jurister kan tyvärr därför inte bistå dig i själva processen. Om du däremot har specifika frågor om själva processen i domstolen, om brotten eller eventuella påföljder är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga. Med vänlig hälsning,

Kan jag bli åtalad för skadegörelse?

2017-03-19 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Det är såhär att jag har blivit anmäld för skadegörelse (repa av bil). Det har gått 2 veckor sedan anmälan och jag fick bara reda på det genom en vän till mig. Hon som äger bilen påstår sig ha sett mig repa den. Eftersom det inte finns någon bevis mot mig, vad är chansen att en förundersökning har påbörjats? Eller att en förundersökning kommer gå vidare? Om det nu har påbörjats.
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna som rör vägen från anmälan till den slutliga domen finner vi i Rättegångsbalken (1942:740). När en anmälan kommit in till Polisen som medför anledning att misstänka att brott har begåtts ska en förundersökning inledas (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Polisen kommer att utreda vem begått brottet och om det finns någon som är skäligen misstänkt till brottet (23 kap. 2 § Rättegångsbalken). Eftersom kvinnan vars bil skadats angivit dig är du skäligen misstänkt för skadegörelsen. Åklagaren tar över fallet och utreder om det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal. Finns det inte något bevis mot dig, t.ex. film, vittnen, GPS-lokalisering eller liknande som pekar på att du gjort det, har åklagaren inte tillräckliga skäl att väcka åtal. Chansen att ärendet går vidare från förundersökningsstadiet till åtal är därför mycket liten. Om åklagaren inte längre finner anledning att fortsätta utredningen mot dig kommer den att läggas ned (23 kap. 4 § Rättegångsbalken).Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vilka möjligheter har jag att få full ersättning när ett företag sålt en ägodel till ett lägre pris än avtalat?

2017-03-24 i Domstol
FRÅGA |Hej!Jag har en fordran på en butik som sålt en gitarr för min räkning. Vi kom överens om ett pris som innebar att jag skulle få ett belopp vilket var 80 % av vad de skulle sälja gitarren för. Jag har en skriftlig orderbekräftelse på detta belopp ställt i mitt namn. De har nu sålt gitarren för ett lägre pris till en kund och de vill nu betala mig 80 % av detta pris istället – vilket jag inte anser är det vi kommit överens om. Det handlar om en skillnad på drygt 2000 kr.Vad har jag för möjligheter att få den summa vi kommit överens om?Kan jag riskera att förlora även den summa som de erbjudit mig om jag vänder mig till Kronofogden och ansöker om ett betalningsföreläggande som de troligtvis kommer att bestrida?Har jag någon chans att vinna i domstol om målet överlämnas dit?
Marcus Bäckström |InledningHej!Tack för att du valt att ställa dina fråga till Lawline. Svaret är upplagt på så vis att jag först och främst besvarar de konkreta delfrågor som du ställt (utan angivande av rättsliga källor). Därefter ger jag dig en koncis rekommendation utifrån svaren på delfrågorna. Avslutningsvis redogör jag för rättsregler som är relevanta att känna till givet den situation du befinner dig i. Det kan du ta till dig i den utsträckning det känns meningsfullt.Om du anser att något i mitt svar är otydligt, eller önskar få kompletteringar, så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga detta. Föredrar du fortsatt dialog utan allmän insyn kan du mejla mig på marcus.backstrom@hotmail.com.Svar på dina specifika frågorVad har du för möjlighet att få den överenskomna summan? Under förutsättning att du kan lägga fram bevisning som styrker din sak (d.v.s. att det förelegat ett avtal om att ersättningen skulle uppgå till 80 procent av ett visst minimibelopp) betraktar jag möjligheterna som goda. Tingsrätten kommer, naturligtvis, döma ut den summa som är avtalad och bevisad.Kan du riskera att förlora även det som erbjudits dig? En ansökan om betalningsföreläggande, och eventuellt efterföljande domstolsprövning, medför i sig ingen risk för att du går miste om det som företaget ”erkänt” att det är skyldigt dig. Däremot kan du, om prövningen inte utfaller till din fördel, belastas med kostnader för själva processen. Kostnader som kan bli stora i förhållande till de 2000 kr som tvisten berör.Har du någon chans att vinna i domstol? Svaret på den frågan beror helt på vilken bevisning du kan presentera. Således kan jag inte göra någon kvalificerad bedömning av utsikterna utan att ha tillgång till mer fördjupad information om bevisläget. Det bästa beviset är, förstås, ett skriftligt avtal som klart och tydligt föreskriver att minst 80 % av ett minimibelopp ska utbetalas till dig efter försäljning av gitarren.Min rekommendation till digIngångna avtal ska hållas och det finns ett starkt principiellt värde i att ta strid för det man anser är rätt och riktigt. Utifrån det anser jag att du åtminstone ska ansöka om betalningsföreläggande och se vad responsen blir från företaget. Kanske ger de vika när de svart på vitt ser att du inte utan vidare accepterar att bli lurad.Motsätter de sig att betala hela summan får du ta ställning till om det är mödan värt att överlämna saken till tingsrätten. Ett sådant förfarande är dock, även i förenklad form, ganska omfattande i förhållande till den relativt blygsamma ”vinsten” som du därigenom kan tillgodogöra dig. Kanske är det helt enkelt inte, med tanke på tiden du måste investera, värt ansträngningen.Allmän redogörelse för relevanta rättsregler på områdetNär en förfallen fordran inte blivit betald finns möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (2 § samma lag). Om svaranden inte anser sig ha något betalningsansvar, eller att betalningsansvaret inskränker sig till ett mindre belopp, så kan den som ansökt begära att frågan ska överlämnas till tingsrätten för avgörande enligt vanliga tvistemålsregler (33 § samma lag).Under förutsättning att ett överlämnande till tingsrätten sker, och den påstådda fordran är mindre än ett halvt prisbasbelopp, så kommer ärendet att handläggas som ett s.k. förenklat tvistemål (1 kap. 3 d § rättegångsbalken). Målet ska då enligt samma lagrum avgöras med endast en lagfaren domare (istället för tre domare som är huvudregeln i tvistemålssammanhang) .Att ett mål handläggs som förenklat tvistemål får konsekvenser för fördelningen av rättegångskostnaderna efter att domen meddelats. Rätten till ersättnings inskränker sig i sådana situationer till en timmes rättslig rådgivning, tingsrättens ansökningsavgift m.m. (18 kap. 8 a § 1 st. rättegångsbalken). Om målet först handlagts vid exempelvis Kronofogden lämnas dock även ersättning för kostnader som uppkommit där (5 st. samma paragraf).Konsekvensen av detta är att den part som vinner ett förenklat tvistemål, och kanske fått juridisk rådgivning i mer än en timme, inte blir fullt ut kompenserad för sina ombudskostnader. För att minimera den ekonomiska risken kan det således vara smart att själv föra sin talan i förenklade tvistemål. Med vänlig hälsning,

Grunder för husrannsakan

2017-03-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Får polisen genomföra en husrannsakan för att dom misstänker att ett brev har skickats till lägenheten som enligt dom skulle innehålla kokain. Räcker det för en husrannsakan hos en tidigare ostraffad person?
André Kalldal |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller husrannsakan finns det två huvudsakliga typfall; reell och personell. Den personella husrannsakan innebär att polis istället hämtar en person som ska frihetsberövas, hämtas till förhör, kroppsbesiktigas eller kroppsvisiteras. Detta sker i normalfallet hos den eftersökta personen, men om det finns synnerlig anledning att anta att personen finns någon annanstans, får även detta ske. Med synnerlig anledning avses här att man har en konkret omständighet som påvisar att polisen kan förvänta sig att hitta personen på den specifika platsen.Den reella husrannsakan, som är intressant i ditt fall, innebär att polis bereder sig tillträde till hus, rum eller förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag för att hitta bevis. För att en sådan ska vara aktuell krävs skälig misstanke om att brott med fängelse som påföljd har begåtts. Polisen får även bereda sig tillträde till platsen där brottet begåtts för att beslagta föremål eller om det finns synnerlig anledning att anta att föremålet finns någon annanstans, även gå till andra platser.Lite beroende på hur brevet med kokain hamnade där det hamnade, får vi titta på antingen narkotikastrafflagens 1 § i punkterna 4 och 6 eller på lagen om straff för smuggling 6 §. Båda lagrum har fängelse med i straffskalan, vilket betyder att de omfattas av de brott som kan ligga till grund för en reell husrannsakan.Om polisen då har skälig misstanke om att det aktuella brottet har begåtts, har de möjlighet att genomföra husrannsakan. Som huvudregel ska beslut om husrannsakan fattas av polisens undersökningsledare, åklagare eller av en domstol. Om beslutet om husrannsakan inte kan vänta, får även en polisman fatta beslutet. Men de behöver alltså inte vänta på att en domstol säger att de får bereda sig tillträde, som det ibland visas i filmer.Att personen är tidigare ostraffad ändrar inte bedömningen.Ovanstående regleras i rättegångsbalkens 28 kapitel.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vad händer med rättegångskostnaderna om jag återkallar en väckt talan p.g.a. att motparten betalar?

2017-03-20 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej!Om jag skulle stämma ett företag för att jag inte fått ut ersättning från dem. Och jag betalar stämningsavgiften och förbereder inför målet med att anlita en jurist. Vad skulle hända om företaget, mitt i processen, bestämmer sig för att skicka ersättningen till mig. Blir det ett automatiskt ogillande av domstolen? Tvingas jag till förlikning? Och kan jag på något sätt få motparten att stå för kostnader som anmälningsavgift och/eller juristkostnader? Och, till sist, är det olika för förenklade tvistemål vs. vanliga?
Marcus Bäckström |InledningHej!Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar är ofullständigt, felaktigt eller otydligt så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga klargöranden. Nedan finner du två rubriker. Under den första rubriken redogör jag kortfattat för relevanta regler om rättegångskostnader. Under den andra rubriken besvarar jag dina specifika frågor.Om rätten till ersättning för rättegångskostnaderUtgångspunkten gällande fördelningen av rättegångskostnader är att den förlorande parten ska ersätta den vinnande parten fullt ut (18 kap. 1 § rättegångsbalken).Om det är så att målet lika gärna hade kunnat avgöras enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning begränsas dock rätten till ersättning till vad som kan utgå i ett sådant mål. För att denna lag alls ska vara tillämplig krävs att det rör sig om en ”penningfordran” som är förfallen till betalning (2 §). Av 48 § samma lag framgår att rätten till ersättning i normalfallet är begränsad till 380 kr. Därutöver ges ersättning för ansöknings- och expeditionsavgifter hos Kronofogden.Under förutsättning att borgenären hyser befogad oro för att gäldenären kommer bestrida betalningskravet är det dock helt i sin ordning att direkt skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Om käranden sedan återkallar sin talan ska denne som huvudregel betala svarandens rättegångskostnader (18 kap. 5 § rättegångsbalken). Om återkallelsen beror på att svaranden gjort rätt för sig utgör det dock skäl för det motsatta, det vill säga att svaranden ska betala kärandens rättegångskostnader.Som du själv är inne på gäller delvis annorlunda regler vid förenklade tvistemål, alltså när värdet på tvisten understiger ett halvt prisbasbelopp (1 kap. 3 d. § rättegångsbalken). Det framgår av 18 kap. 8 a § rättegångsbalken vad som gäller i en sådan situation. Den mest betydelsefulla skillnaden gentemot vanliga tvistemål är att rätten till ersättning för juridisk rådgivning är begränsad till en timme per instans.Mina svar på dina specifika frågorBaserat på ovanstående hänvisningar och förklaringar besvarar jag dina konkreta frågor enligt följande.1. Vad händer om motparten betalar dig under processen? I ett sådant läge bör du återkalla din talan och kräva ersättning för de kostnader som du drabbats av till följd av processen.2. Blir du tvingad till förlikning? Förlikningen sker ”per automatik” genom att du får betalt med det belopp som du har begärt. Därefter återstår ju inget att bråka om.3. Kan du få ersättning av motparten? Se svaret på fråga 1.4. Är det skillnad på ”vanliga” och ”förenklade tvistemål”? När värdet på tvisten understiger ett halvt prisbasbelopp är rätten till ersättning starkt begränsad. Bland annat ersätts bara en timmes juridisk rådgivning per instans.Avslutningsvis bör du beakta att ersättningsmöjligheten, jämfört med förenklade tvistemål, är ännu mer begränsad om målet hade kunnat avgöras med hjälp av lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Givet att du tror att motparten, genom att du skickar Kronofogden på dem, kommer att vika sig och betala är det således säkrast att gå den vägen.Med vänlig hälsning,

Hur länge finns åtalsunderlåtelse med i belastningsregistret?

2017-03-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej.Varför står "snatteri" i mitt brottsregister då det blev nerlagt och jag inte betalde några böter för fallet. Känns väldigt märkligt. Såg det när jag beställde ut mitt brottsregister för ett nytt arbete. Kommer detta "snatteri" att stå med när man söker arbete inom vården?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga.Det som troligtvis har hänt är att en åklagare har beslutat om åtalsunderlåtelse, regleringen för sådana finns i 20 kap. 7 § Rättegångsbalken och det räcker att en av de fyra punkterna är uppfyllda för att det ska bli aktuellt med åtalsunderlåtelse. Det är ett alternativ till att väcka åtal och används ofta då den tilltalade är under 18 år, har erkänt brottet eller om det av någon anledning finns anledning att tro att straffet inte kommer att överstiga böter. Det krävs en ganska hög grad av sannolikhet för att personen är skyldig för att åtalsunderlåtelse ska beslutas.I belastningsregistret ska åtalsunderlåtelser finnas med, liket framgår av lagen om belastningsregister. Enligt 17 § elfte punkten så kommer det att finnas med i registret i tio år, eller i tre år om du var yngre än 18 år då brottet begicks. Det finns ingen möjlighet att själv påverka uppgifterna i registret och man kan inte begära att de tas bort på något sätt. Arbetsgivare är olika inställda till sådan brottslighet så det är omöjligt att säga hur det påverkar dina möjligheter att få jobb, men uppgiften kommer att stå med under den angivna tiden.Hoppas att du fått svar på din fråga!