Angående förundersökning och anmälan av brott!

2015-09-23 i Förundersökning
FRÅGA |Min kollega säger att jag har blivit polisanmäld,de som hänt är att jag för två årsen slarvade bort en bankpåse,,med ca 18000 kr i,,,,jag har inte stulit den men de är ju svårt att bevisa,,har sagt att jag ska betala tillbaka,,men min ekonomi är inte tillräckligt för de,då jag är sjukskriven,,saken är den att på det här företag har de försvunnit massor av pengar som ej polisanmälts, ,,Å då menar jag runt 300000kr,,,nu blir jag uthängd somden skyldiga,,,vad ska jag göra?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Efter att en polisanmälan gjorts och förundersökning inletts kommer du att kontaktas av polisen som kommer att höra dig i förundersökningen. Om åklagaren finner - efter avslutad förundersökning - att det finns skäl att väcka åtal kommer du att ställas inför en rättegång där din skuld skall prövas. Under denna rättegång är det upp till åklagaren att visa att du bortom all rimlig tvivel gjort dig skyldig till det brott denne åtalat dig för. Du behöver således inte själv bevisa din oskuld. Vidare krävs det för de brott du nämner också att du begått handlingarna med upsåt, (d.v.s med vilje) vilket åklagaren också måste visas. Om händelsen skett så som du säger tror jag att du kan vara lugn. Förklara under förhör med polisen din minnesbild av skeendet och avvakta utredningen. Att bli anmäld för brott är absolut inte detsamma som att pekas ut som brottslig. Skyldig är en inte förens en är dömd för brott. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Våldtäkt. Målsägaren vill inte medverka, kan åklagare driva ärendet?

2015-09-11 i Förundersökning
FRÅGA |Har en bekant för 4 år sedan blev hon våldtagen av sitt ex. En fjäderbatong i analen misshandel, blev opererad, skador finns dokumenterade, samma man misshandlade sin nya tjej så hon fick uppsöka sjukan, bägge vägrade anmäla. Nu lämnar jag in en anmälan, kan åklagaren driva ärendet utifrån sjukjournalen och läkaren som eventuellt vittne även om min bekanta inte vill?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Enligt huvudregeln, vilken även omfattar våldtäkt, så krävs det inte att målsäganden medverkar för att åklagaren ska kunna driva ärendet, och alltså senare väcka åtal. Däremot blir det såklart, särskilt vad gäller ett brott som våldtäkt, betydligt svårare att få till en fällande dom. Det finns dock inget principiellt hinder och om det föreligger tillräckliga bevis är åklagaren skyldig att utreda och väcka åtal.

Motparts frågor till vittne

2015-09-09 i Vittna
FRÅGA |Jag och min fd fru ska till domstol om en månad . Hon har en advokat och 2 vitne. med sig . Jag kommer utan ombud . Har jag rätt att ställa frågor till hennes vitne ??
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att det endast är din före detta fru som har åberopat förhör med vittnen. Eftersom din före detta fru är den som åberopar förhör så är hon som utgångspunkt den som först ska få tillfälle att förhöra dem efter att vittnena har fått tillfälle att på egen hand avge sin berättelse i ett sammanhang. Detta framgår av Rättegångsbalk (1942:740) 36:17 första stycket. När din före detta fru har hållit sitt förhör så kommer du i egenskap av motpart att få tillfälle att höra vittnena. Att du saknar eget ombud har ingen betydelse för din rätt att ställa frågor till vittnena, men rätten kan komma att bedöma att du inte klarar av att hålla förhöret på lämpligt sätt med hänseende till avsaknaden av ombud. Om så är fallet så kan rätten välja att leda förhöret åt dig (Rättegångsbalk 36:17 andra stycket).Det utmärkande syftet med ditt motförhör är att försöka få fram omständigheter som försvagar trovärdigheten hos vad vittnena har berättat. Detta exemplifieras genom att du, till skillnad från din före detta fru som åberopade förhöret, har möjlighet att ställa ledande frågor så länge de är behövliga för att undersöka i vilken mån vittnenas berättelse överensstämmer med verkligheten. Det är dock värt att notera att om du ställer frågor som är uppenbart förvirrande eller obehövligt ledande så har rätten skyldighet att avvisa dessa (Rättegångsbalk 36:17 femte stycket). Eftersom motförhöret med andra ord är en balansgång som kräver fingertoppskänsla så är risken påtaglig att rätten kommer att se sig tvungen att leda motförhöret om den upplever att du inte kan genomföra det på lämpligt sätt utan ombud.När du har hållit ditt motförhör så kommer rätten, din före detta fru och du att få tillfälle att ställa ytterligare frågor till vittnena angående enskilda aspekter (Rättegångsbalk 36:17 tredje stycket). Med vänlig hälsning

Nedlagd förundersökning

2015-09-07 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Min son blev för ett par veckor sedan angripen av en busschaufför (!) sedan han fällt en syrlig kommentar då chauffören var väldigt otrevlig när han och hans flickvän klev på bussen. Min son gick ut ur bussen och föraren gick därefter efter honom och tog stryptag. Det uppstod tumult och en annan förare lade sig även i.Ett antal vittnen sade på plats att de såg föraren attackera min son. Polisen har hört fyra vittnen vad jag förstått. De hörde min son och hans flickvän på plats enbart.Polisen har nu beslutat lägga ned förundersökningen. Anledningen som ges är att det "går ej att motbevisa invändningen om att gärningen begåtts i nödvärn".Jag tycker det är anmärkningsvärt att en tjänsteman åberopar nödvärn utan att ha anmält misshandel till att börja med. Dessutom har jag svårt att få ihop det med vittnesutsagor samt det faktum (som kamerabevisning bör ge) att föraren gick ut ur bussen efter min son.Min fråga är nu om det går att stämma föraren inför civilrätt? Går det då att begära ut polisens uppgifter?Med vänlig hälsning Pelle Storck
Mattias Vilhelmsson |Hej Pelle och tack för din fråga.Det går absolut att stämma in föraren civilrättsligt. Inga straffrättsliga påföljder kan göras gällande då det i sådana fall blir fråga om en civilprocess. I det här fallet ligger det närmast till hands att förlita sig på skadeståndsrätten och försöka få ut skadestånd för kränkning samt sveda och värk. Om ni vill inleda en process kan ni antingen höra av er till ett juridiskt ombud eller föra processen helt själv. Jag vill även upplysa er om att möjligheten för att väcka enskilt åtal finns, se RB 20 kap 8 §. Angående den nedlagda förundersökningen: när en förundersökning läggs ner blir detta till en allmän handling som var och en har rätt att få ut. Jag kan inte tänka mig att någon sekretessregel skulle hindra detta och i vilket fall som helst kan ju din son, oberoende av sekretessen, begära ut uppgifterna eftersom sekretess generellt sätt inte gäller mot den uppgifterna rör. Det är alltså bara att höra av sig till polisen och kräva ut uppgifterna.Sammanfattningsvis går det alltså alldeles utmärkt att begära ut den nedlagda förundersökningen och därefter bygga upp ett case och stämma in hos tingsrätt civilrättsligt.

Vittnesplikt

2015-09-11 i Vittna
FRÅGA |Hej Jag är kallad till tingsrätten som vittne. Jag vet att man är skyldig att vittna, men det jag undra vad som händer om man inte vill återberätta något. Man bara hänvisar till sitt vittnesuppgifter man lämnade muntligen till polisen som anteckna allt. Fick även prata med polisen dagen efter igen. Går det att bara hänvisa till detta och inte svara på några direkta frågor eller händelseförlopp? Eller räknas det som att vägra vittna?
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!I Sverige har vi s.k. allmän vittnesplikt vilket innebär att man inte kan vägra vittna om åklagaren, den misstänkte eller hans försvar tycker att det behövs. Vittnesplikten framgår av 36 kap 1 § rättegångsbalken, som du hittar här. Vissa kategorier av människor är undantagna från den allmänna vittnesplikten, bland annat makar och släktingar till part i målet, 26 kap 3 § RB.Vägrar du som vittne att svara på en fråga utan giltigt skäl kan rätten förelägga dig vid vite att göra det, vilket innebär att du måste betala en summa pengar om du inte svarar på frågan. Svarar du fortfarande inte kan rätten begära dig häktad, 36 kap 21 § rättegångsbalken.I värsta fall kan en person som vägrar svara på frågor under en rättegång och genom det förtiger sanningen göra sig skyldig till brottet mened, 15 kap 1 § brottsbalken, som du hittar här.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Om målsägande inte infinner sig till rättegång

2015-09-09 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som händer om målsägande inte kommer på en rättegång?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man som målsägande inte infinner sig till rättegång kan domstolen ställa in huvudförhandlingen (rättegången) och denna bestäms till en annan dag. Detta gäller dock endast om domstolen anser att målsäganden bör höras, se 46:2 4p. RB. Detta innebär att domstolen ändå kan påbörja rättegången utan att målsäganden är närvarande om domstolen anser att målsägande inte behöver höras. Om målsäganden behöver höras men domstolen finner det lämpligt/möjligt att höra målsägande vid ett annat tillfälle kan domstolen också påbörja en rättegång, se 46:3 RB.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har vidare funderingar är du välkommen att återkomma!Mvh

Dömas för brott i tvistemål?

2015-09-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag undrar kan en domare döma ett brott i en tvistmål när det finns brottsbalken i tvistmål?Tack Martin
Mattias Vilhelmsson |Hej!Som jag förstår din fråga undrar du om en domare kan döma en för brott och utdöma ett straff i ett tvistemål. Svaret är nej, det kan inte en domare. För att ett brottmålsprocess ska kunna inledas krävs att en åklagare väcker ett åtal. Brottmålsprocessen och tvistemålsprocessen är två helt skilda processer.

Kan man överklaga en tingsrätts dom?

2015-09-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag blir dömd till misshandel ringa brott för att slagit till min dotter med öppen hand på benet svagt inga märke det finns inga bevis trots det så dömer dem mig kan det överklagas och jag vinna eller är det dömt att misslyckats? /
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Det går mycket bra att överklaga domen. Hur du ska gå till väga framgår av en bilaga till domen som du ska ha fått ta del av. En överklagan ska skickas till tingsrätten men vara ställd till hovrätten. För att hovrätten ska pröva målet krävs prövningstillstånd om du dömdes till böter, annars måste hovrätten pröva målet. Huruvida du kommer vinna framgång i hovrätten är naturligtvis omöjligt för mig att svara på, det händer dock ofta att hovrätten ändrar tingsrättens dom. Känner du att bevisningen inte borde räcka för en fällande dom eller att du dömts trots att du är oskyldig ska du naturligtvis överklaga domen.