Yrkandet lämnas utan bifall.

2016-03-07 i Domstol
FRÅGA |Hej Fick ett beslut gällande ett konkursmål där gäldenären inte betalat ut min lön. På beslutet står detBeslut: yrkandet lämnas utan bifall.Jag förstår inte vad detta betyder? Innebär det att jag inte kommer att få mina pengar?
Martin Persson |Att ett yrkande lämnas utan bifall innebär ett avslag. Om det är du som har yrkat, det vill säga begärt, en utbetalning av innestående lön - då har alltså denna begäran avslagits, utbetalningen kommer inte ske.Vänligen,

Dra tillbaka ansökan hos tingsrätten

2016-03-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vi är fyra delägare på en stuga. En av delägarna blev erbjuden att bli utköpt i somras. Hon tackade nej då hon tyckte priset var för lågt (tax.värde x 1,33). Hon har nu lämnat in en ansökan till Tingsrätten om godman som ska sälja stugan på offentlig auktion. Min fråga; Om alla fyra delägare är överens om försäljning, kan man då dra tillbaka ansökan hos Tingsrätten? Lite oekonomiskt då godman ska betalas och vi ev inte får ett högsta pris för stugan.
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss!Om alla fyra delägare i dagsläget är överens om att ni vill sälja stugan själva och inte genom offentlig auktion anordnad av god man så är ju det en utmärkt lösning. Det är alltid bättre att vara överens. Den tvist som uppkommer då man inte är ense om hur samägandet skall utövas är en tvist där förlikning är tillåten, dvs, är parterna överens så är det det som gäller dem emellan. Enligt Rättegångsbalken 13 kap. 5 § är det tillåtet att dra tillbaka en ansökan till tingsrätt i mål där förlikning om saken är tillåten. Förlikning är tillåten rörande saker som omfattas av samäganderätt, det är nämligen klart bättre att ägarna sinsemellan kommer överens och bara använder tingsrätten som absolut sista åtgärd då samarbetet inte fungerar. Det står alltså kvinnan fritt att dra tillbaka sin ansökan om ni nu är överens om att sälja stugan självmant.(Mål där parterna inte kan återkalla sin ansökan till domstol är exempelvis brottmål eller barnvårdnad där staten har ett stort intresse av att ärendet blir ordentligt utrett.)Jag rekommenderar därför att dra tillbaka ansökan och istället låta en fastighetsmäklare sköta försäljningen för att ni alla fyra skall få bästa möjliga utdelning från försäljningen.Behöver ni ytterligare hjälp med juridiken rörande samägandet är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se Med vänliga hälsningar,

Rättegångskostnader vid stämning av kommun

2016-02-29 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej Lawline,Om jag som privatperson stämmer stat/kommun eller myndighet, måste jag stå för motståndarens advokatkostnader om jag förlorar i tingsrätten?Mikael
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du som privatperson själv väcker enskilt åtal mot exempelvis en kommun är huvudregeln att part, som tappar målet, skall ersätta motparten hans rättegångskostnad, om ej annat är stadgat, se Rättegångsbalk 18 kap. 1 §. Detta innebär således att om ni förlorar målet kan ni bli tvungen att ersätta kommunens rättegångskostnader.I 18 kap 16 § RB finns det emellertid ett särskilt undantag då en myndighet för talan å statens eller en kommuns vägnar. Då ska istället Rättegångsbalk kap. 31 användas vilket innebär att en myndighet inte kan få ersättning om målet är mellan en enskild och det allmänna. Enligt Högsta domstolen (NJA 2001 s 288) behandlar denna bestämmelse dock mycket särpräglade situationer där det från allmän synpunkt framstår som angeläget att en tvist når en lösning.Det kan anses anmärkningsvärt att enskilda kan komma att behöva betala enorma summor pengar till kommunen då de förlorar en tvist som rör exempelvis fel eller försummelse i myndighetsutövning. Det finns ett antal exempel på fall där utgången emellertid blivit just så:http://www.dagensjuridik.se/2014/12http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken

Ansökningsavgift vid stämning av staten/myndighet

2016-02-28 i Rättegångskostnader
FRÅGA |vad är ansökningsavgiften hos tingsrätten när jag stämmer staten/en myndighet?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Avgiftens storlek beror på hur stort skadeståndskravet är. Om kravet är under ett halvt prisbasbelopp (22 150 kr 2016) är ansökningsavgiften 900 kr. Om kravet är över ett halvt prisbasbelopp är ansökningsavgiften 2800 kr.Se mer på http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Avgifter/.Vänligen

Vem har rätt att gripa och kräva legitimation?

2016-03-06 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Har en privatperson rätt att begära legitimation eller "hålla mig kvar " ifall privatpersonen anser att jag har begått något brott eller något som hen anser som det? Tex ifall jag åker skateboard i staden och någon stör sig på det, eller ifall jag åker moped på någon grusväg och en av de som bor där tycker att jag förstör, har han någon rätt då att hålla mig kvar på platsen eller kräva legitimation? Eller kan jag bara säga förlåt och dra därifrån även fast han försöker hålla mig kvar?
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Svaret på frågan angående om en privatperson har rätt att ”hålla dig kvar” finns i Rättegångsbalken (RB) 24:7 st. 2. Enligt denna lagbestämmelse har envar (dvs. vem som helst) rätt att gripa en person som har begått ett brott som har fängelse i straffskalan, om gärningsmannen tas på bar gärning eller flyende fot. Den gripne skall i så fall överlämnas till polis så snart som möjligt.Att åka skateboard i staden eller att åka moped på en grusväg är inget brott så länge du följer samtliga trafikregler såsom hastighetsregler etc. En person som endast stör sig på ditt skateboardåkande eller mopedkörning har alltså inte rätt att ”hålla dig kvar” eftersom du inte har begått ett brott. Fortkörning är bötesbrott och har inte fängelse i straffskalan, se ex. 3:17, 14:3 st.5 Trafikförordningen. Att framföra motordrivet fordon på väg där motordrivna fordon är förbjudna är också ett bötesbrott som inte heller har fängelse i straffskalan, se 10:10 och 14:3 st.14 Trafikförordningen. En privatperson har alltså inte rätt att hålla dig kvar på plats även du gjort dig skyldig till dessa brott. Däremot har exempelvis brottet grov vårdslöshet i trafik, se 1§ st.2 Lag om straff för vissa trafikbrott, fängelse i straffskalan vilket alltså kan leda till att privatpersoner har rätt att gripa en gärningsman som tas på bar gärning. En person som håller dig kvar trots att personen faktiskt inte har rätt att gripa dig gör sig i så fall sig själv skyldig till brott – vanligtvis rubriceras det som ofredande, se brottsbalken (BrB) 4:7 eller olaga frihetsberövande, se BrB 4:2.Endast poliser och vissa andra yrkespersoner som utövar s.k. ”myndighetsutövning” kan ha rätt att i sin yrkesroll kräva att du uppvisar legitimation – ingen annan kan tvinga dig att göra det.Sammanfattningsvis – för att en person skall ha rätt att ”hålla dig kvar” på platsen måste du ha begått ett brott som har fängelse i straffskalan och du måste i så fall tas på bar gärning eller flyende fot samt överlämnas till polis så snart som möjligt. Endast polis och andra myndighetspersoner har rätt att kräva legitimation av dig. Om du inte har begått ett brott överhuvudtaget, eller begått ett brott som inte har fängelse i straffskalan, räcker det att du ber om ursäkt och tar dig från platsen. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Utebli från förhör

2016-03-02 i Förundersökning
FRÅGA |Jag är misstänkt för brott mot strålsäkerhetslagen och ev. Försök till misshandel. Vad händer om jag inte infinner mig på förhöret? Vad blir konsekvenserna?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!Är man kallad till förhör så ska man infinna sig. Om du, som misstänkt, uteblir så kan du bli hämtad av polis. En hämtning kan ske om det inte är mer än 10 mil från hemmet till förhörsplatsen.När det rör sig om ett brott på vilket fängelse kan följa och man tror att personen inte kommer att infinna sig trots kallelse eller att personen med anledning av kallelsen kommer undanröja bevis eller på annat sätt försvåra utredningen, så behövs inte kallelse skickas ut såvida personen uppehåller sig inom 10 mil från förhörsplatsen - hämtning kan med andra ord i dessa fall ske utan en föregående kallelse. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vid ytterligare frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss på LawLine igen!Vänliga hälsningar,

Fördelar och nackdelar med att överklaga

2016-02-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad finns fördelar och nackdelar att överklaga en dom som man har fått i en rättegång?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.Vilka fördelar respektive nackdelar det finns med att överklaga en dom är en väldigt övergripande fråga att svara på. Beroende på vilket rättsområde det gäller ex. om det är förvaltningsrättsligt, ett brottmål eller ett tvistemål så kan ett överklagande föra med sig lite olika konsekvenser för den enskilde. Ex. vid överklagande av ett myndighetsbeslut till en förvaltningsdomstol står man endast för sina egna kostnader om man förlorar. Huvudregeln i tvistemål är dock tvärt om, dvs. att man står för både sina egna kostnader och vinnande parts kostnader om man förlorar.Generellt kan dock sägas att fördelen med att överklaga är den chans man får till en eventuell ytterligare prövning av frågan. Att låta en överinstans pröva en dom kan leda till en ändring om de anser att underinstansen dömt felaktigt. Detta är såklart positivt. Vad avser nackdelar så kan det generellt sägas att det kan vara bra att resonera processekonomiskt dvs. att man tar i beaktande den tid och de ekonomiska konsekvenserna ett överklagande skulle föra med sig. Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Kontaktförbud

2016-02-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag vill fråga om jag har rätt att förbjuda mina barn träffa min svägerska eftersom hon har dåligt inflytande till mina barn. Jag har ansökt om skilsmässa.Mvh
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kontaktförbud för din svägerska får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att hon kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera dina barn. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om svägerskan tidigare har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid.Om du inte anser att det finns en risk att din svägerska skulle bete sig på det sättet, utan att hon bara har dåligt inflytande, lär du alltså inte kunna få till något kontaktförbud för henne. Däremot kan du självklart be dina barn, om de inte är myndiga, att inte träffa din svägerska för att det inte är bra för dem. Du kan även försöka prata med svägerskan om att du inte vill att hon ska träffa dina barn, och om det inte funkar prata med dina barn om vad du tycker. Hoppas att det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar