Behöver jag närvara vid en huvudförhandling?

2017-12-18 i Domstol
FRÅGA |Hej. Det är så att min syster har en aktiv skuld hos xxx Inkasso.De har begärt rättegång för denna skuld och hon har blivit kallad till domstol den 17 januari 2018. Hon såg denna kallelse idag 2017-12-16 och kan inte medverka då hon är utomlands från den 12januari-18 januari 2018.Så hon missar rättegången med en dag. Om det ens kallas rättegång.Men kan hon ringa in och be dom flytta fram datumet?
Erik Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din syster bör ringa domstolen och höra med dem om hur hon ska göra. Beroende på hur inkassbolaget lagt fram sina yrkanden kan din syster nämligen bli skyldig att betala skulden om hon inte inställer sig. Detta oavsett om hon faktiskt är skyldig att betala det belopp inkassobolaget yrkar på. Hoppas du fått svar på din fråga. Hoppas du får en trevlig jul- och nyårsledighet. Med vänlig hälsning

Vad betyder "yrkandet om inhibition lämnas därför utan åtgärd"?

2017-12-10 i Domstol
FRÅGA |Vad betyder "Yrkandet om inhibition lämnas därför utan åtgärd"
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett yrkande om inhibition innebär att man önskar att verkställigheten från en tidigare dom ska skjutas upp eller inte äga rum. Det kan till exempel vara så att man har fått en dom riktad mot sig där det står att man måste riva den friggebod som man har byggt (utan bygglov) inom ett visst datum. Man kan då överklaga detta beslut till en högre distans och vilja att de ska ändra på den tidigare domen. I samband med detta kan man yrka på inhibition, vilket här innebär att man vill slippa riva friggeboden i väntan på att ärendet ska tas upp igen. Fastän boden egentligen skulle rivas senast ett visst datum kan man alltså få avvakta med detta, om domstolen skulle godkänna yrkandet om inhibition. Domstolen kan välja att besluta om inhibition om det är sannolikt att den första domen kommer att ändras. Ifall de däremot tror att det gjorts en korrekt bedömning kommer de sannolikt inte att bevilja inhibition. Att "yrkandet om inhibition lämnas utan åtgärd" innebär alltså att domstolen INTE beviljar inhibition som en part har önskat. Av någon anledning har domstolen valt att den första domen som nu har överklagats SKA verkställas som planerat. En person måste till exempel riva sin friggebod senast det datum som stod i domen eftersom den ska gälla. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Utformning av yrkande

2017-11-21 i Domstol
FRÅGA |Hej,Vid en grov misshandel säger brottsoffermyndigheten att man kan yrka på 20 000 kr för kränkning. Är det en summa som måste följas eller kan man yrka på mer? Och vad skulle konsekvenserna kunna bli?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det som styr processens ram är parternas yrkande. Det som är bra att tänka på när man skriver sitt yrkande är att man har med allting som man vill kräva. Domstolen kan inte döma ut mer än vad parterna yrkar. Domstolen är alltså "begränsade" efter yrkandet. Ifall du yrkar 20 000 kr så kan domstolen endast döma så att du får 20 000 kr eller mindre (och inte mer). Om du yrkar 50 000 kr så kan domstolen endast döma så att du får 50 000 kr eller mindre (och inte mer).Du får självklart följa brottsoffermyndighetens råd och yrka 20 000 kr. Konsekvensen av detta är att domstolen endast kommer kunna döma att din motpart ska betala till dig 20 000 kr eller mindre. Du måste dock inte följa brottsoffermyndighetens råd. Du kan naturligtvis yrka en högre summa (vilken summa du vill) så länge du har stöd för det. Om du yrkar en högre summa så kommer domstolen inte att vara begränsade till 20 000 kr utan till den summan som du anger. Du kan alltså få den summa som du yrkar eller mindre. Men du kan inte få mer än den summa som du yrkar.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad innebär rättegång bakom stänga dörrar?

2017-11-15 i Domstol
FRÅGA |Hej! Min storebror råkade ut för att bli rånad och grovt misshandlad, rättegång sker snart, Men det är stängda dörrar, pga att en av dom målsägande begärde att det skulle va stängda dörrar, Vad exakt innebär det? Får jag som syster komma in? Båda parterna är under 18 men båda är över 15. Tacksam för svar!
Charlotta Nermark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar vad det innebär att en rättegång hålls bakom stänga dörrar. Regler för hur rättegångar går till finns i Rättegångsbalken. I Sverige är huvudregeln att rättegångar är öppna för allmänhetenI Sverige är huvudregeln att domstolsförhandlingar är offentliga, vilket innebär att en rättegång är öppen för allmänheten och vem som helst får sitta med som åhörare. (RB 5:1) Ibland görs det undantag från huvudregeln och rättegången hålls istället bakom stängda dörrar (ibland kallat lyckta dörrar). Det innebär helt enkelt att dörrarna till rättegångssalen är stängda och att allmänheten därmed inte har tillträde. När en rättegång hålls bakom stängda dörrar kan därför inte vem som helst vara åhörare. Det är istället endast domstolen och parterna som får vara i rättssalen. Detta innebär rent generellt att om rättegången hålls bakom stängda dörrar kan du inte närvara. Det finns dock en möjlighet för domstolens ordförande att, när särskilda skäl föreligger, tillåta att även annan person än parterna får närvara vid stängda dörrar. (RB 5:3) Den bestämmelsen syftar dock i första hand på föräldrar eller nära anhöriga till den tilltalade. Du kan vända dig till domstolen om du har frågor om beslutet om stängda dörrar och möjligheten att närvara. Kontaktuppgifter till domstolen kan du hitta på Sveriges domstolars hemsida. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Överklaga sakfel i tvistemål

2017-12-15 i Domstol
FRÅGA |I ett tvistemål har tingsrätten dömt lite konstigt, typ 50-50. Men det är ett antal sakfel i domen, eller slarvfel, i "Bakgrund & domskäl. Mitt ombud tyckte inte vi skulle bry oss. Nu har den andra parten överklagat till Hovrätten- ska vi inte ta upp felen då?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om det är sakfel i domen, och den andra parten redan överklagat bör även ni överklaga domen för att åka möjligheterna för en ny prövning. Observera att det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet på nytt i sin helhet.Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall enligt 49 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740) (RB)-När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt.-Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt.-Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.-När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.Er överklagan ska ges in skriftligen till tingsrätten enligt 50 kap. 1 § RB och ska ha kommit in senast 3 veckor efter den dag då domen meddelades. Om, som i ditt fall, motparten redan överklagat har du ytterligare en vecka på dig att överklaga. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Tillåten taleändring?

2017-11-28 i Domstol
FRÅGA |Hej.Jag ska upp i tingsrätten angående misstänkt stöld. I stämningsansökan står det att jag ska ha stulit ett kylskåp från min förra arbetsgivare. Jag har sagt i förhör att jag trodde jag fick ta hem denna begagnade vitvara då en tidigare chef gett mig ett muntligt OK. Vitvaran lämnade jag dock tillvaka då nuvarande chef hörde av sig och sa att detta ej var OK.Nu till huvudfrågan, vitvaran i fråga som jag tog hem var en frys, inte ett kylskåp. Hur står sig detta i tingsrätten. Jag kommer självklart neka, men kan jag bli dömd för att ha stulit ett kylskåp som jag aldrig rört. I min värld är det stor skillnad på ett kylskåp och en frys.Mvh
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga rör hur bunden är domstolen till en gärningsbeskrivning och är reglerad i rättegångsbalken (RB). I 30 kap. 3 § RB (https://lagen.nu/1942:740#K30P3S1) anges att rättens dom får inte avse annan gärning än vad som yrkats på. Det finns dock möjligheter för åklagaren att justera in vissa händelser i gärningen enligt 45 kap. 5 § RB (https://lagen.nu/1942:740#K45P5S1). Vad som är avgörande är om det som åklagare vill justera innebär en "annan gärning" eller "samma gärning". Om det är samma gärning kan åklagaren själv justera åtalet medans om det är en annan gärning måste domstolen göra en intresseavvägning i 45 kap. 5 § 1 st. RB. Kort sagt kan man säga att en "annan gärning" är om brottet både har en annan handling och ett annat angreppspunkt. Med angreppspunkt menas antingen annan målsägande eller annan typ av brott. I det här fallet är det en annan handling (ta en frys är annorlunda än att ta ett kylskåp), däremot är det samma angreppspunkt (samma målsägande, om det är samma ägare på bägge vitvarorna) och samma typ av brott (stöld). Därmed kommer åklagaren kunna justera sin talan så att även den aktuella stölden omfattas. Rätten har även en möjlighet att genom processledning (46:4 RB) utreda eventuella oklarheter i målet vilket innebär att detta misstag av åklagaren kan observeras av rätten som då får begära att åklagaren förtydligar vad som stulits. Oavsett vem som observerar misstaget menar jag att åklagaren kan justera gärningsbeskrivningen så stöldgodset blir korrekt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vilken domstols dom är prejudicerande?

2017-11-20 i Domstol
FRÅGA |Vilken domstols dom gäller? Ett fall i AD blev fällande och ett likadant fall blev i tingsrätten friande, vilken dom har prejudikat?
Ludvig Montan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsdomstolen är en specialdomstol vid vilken fackföreningar och arbetsgivarorganisationer kan väcka talan. Dessutom är Arbetsdomstolen överinstans i mål då arbetstagare för talan mot sin arbetsgivare i tingsrätten. Domar från Arbetsdomstolen kan inte överklagas. Arbetsdomstolens domar har ett högre prejudicerande värde än domar från tingsrätterna. Detta innebär att om en tingsrättsdom inte är i enlighet med Arbetsdomstolens praxis bör det ha ett mycket lågt värde som prejudikat och Arbetsdomstolens avgörande är gällande rätt. Jag hoppas att det var svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till.

Måste man stämma någon skyndsamt då man reklamerat fel i vara som säljaren inte medgett?

2017-11-14 i Domstol
FRÅGA |Hej. Jag har reklamerat en vara köpt enligt köplagen. Säljaren accepterar inte det fel jag anser varan vara behäftad med så jag måste stämma honom för att få kompensation/prata med jurister för att se om de kan hjälpa med förlikning Köplagen ställer krav på att reklamation ska göras inom viss tid men vad gäller för mig nu? Eftersom säljaren inte accepterat reklamationen då han inte tycker varan är behäftad med fel -finns det något krav på att jag skyndsamt stämmer honom eller kan jag vänta med det?Tack för er tid
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det krav på reklamation som finns i köplagen gäller bara den första reklamation som du redan har gjort. Det är viktigt att man underrättar säljaren om eventuella fel i god tid så att säljaren exempelvis har en chans att avhjälpa (laga) detta. Eftersom du redan i rätt tid påpekat att det är fel på varan har du gjort säljaren medveten om att du inte är nöjd med varan och gett hen en chans att åtgärda detta. Kravet på reklamation är därmed uppfyllt.Precis som du skriver kan du stämma säljaren i tingsrätt om du tycker att det är fel på varan och säljaren inte går med på dina krav. Det finns inga krav på att detta måste ske skyndsamt, som det gör med reklamationen. Så länge du gjort den första reklamationen korrekt och informerat säljaren att du anser att det är fel på varan och vad detta består i har du uppfyllt "din del" av detta.Du måste alltså inte skynda och skicka iväg stämningsansökan så fort du kan utan kan vänta ett tag. Det kan till exempel vara bra att först påpeka för säljaren att du tänker lämna in en stämningsansökan om hen inte uppfyller dina krav, ibland fungerar detta avskräckande och säljaren kanske går med på att komma överens med dig för att slippa ta det till domstol och riskera höga kostnader. Tänk dock på att det ofta är en fördel att stämma så fort som möjligt ur bevissynpunkt. Ju närmare något ligger i tiden, desto mer bevis finns det oftast och desto bättre minns parterna olika avtal, händelser och samtal vilket gör det lättare för domstolen att ge en korrekt dom.Behöver du hjälp med upprättande av stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning