Att läsa annans facebookmeddelande utgör dataintrång

2017-09-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En kollega hade inte loggat ut sin Facebook på vår jobbdator, en annan kollega som skulle använda datorn såg en chat mellan två kollegor som innehöll en sexuellt kränkande konversation om en annan kollega. Kollegan som såg detta fotograferade konversationen och visade chefen som anser hon gjort fel och gjort dataintrång. Vad gäller?
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att olovligen läsa och fotografera andras privata meddelanden på facebook utgör dataintrång enligt 4 kap. 9 c § Brottsbalken. Straffskalan löper från böter upp till fängelse i två år. För den beskrivna gärningen borde påföljden stanna vid böter om det anmäls till polisen och leder till fällande dom. Din chef har alltså rätt i att man inte får läsa och fotografera andras meddelanden utan tillåtelse - oavsett vad som står i dessa meddelanden.Hälsningar

Otrevliga telefonsamtal och hot

2017-08-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har ensam vårdnad om min dotter. Pappan skriver de mest fruktansvärda sms till mig. Ang mig. Skällsord, lögner, han erkänner att han hackat mitt messengerkonto etc. Smsen handlar i regel aldrig om vår dotterPå sistone har han gjort mig mer rädd än tidigare då han ger mig hintar om att han "ser" mig. Jag har köpt ett kontantkort där vår kontakt ska ske då han på riktigt trakasserar mitt vanliga nummer, men han vägrar använda det och säger att jag bryter hans relation till sin dotter. Hur mycket ska jag behöva stå ut med för att vi har barn ihop? Måste jag leva i "fängelse" i resten av mitt liv pga detta? Han har även påtalat att han ska visa vår dotter att jag inte är "okej". Att hon kommer bli besviken när hon får veta hyr vidrig jag är. Vad kan jag göra?
Björn Gunnarsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det du beskriver här kan i flera fall anses utgöra ofredande enligt 4 kap 7 § Brottsbalken. Otrevliga telefonsamtal och liknande ämnade att störa dig räknas otvivelaktigt som hänsynslöst beteende, och det låter för mig som att han också säger saker som antyder att han förföljer dig. Detta är sådant som kan anses utgöra olaga hot enligt 4 kap 5 § Brottsbalken, även om han inte rakt uttalar att han skulle utsätta dig för ett brott så antyder han det vilket är tillräckligt. Eftersom detta sker vid upprepande tillfällen skulle det också kunna bedömas utgöra olaga förföljelse enligt 4 kap 4 b § Brottsbalken utöver de individuella tillfällena. Oavsett vilken eventuell rubricering detta har, så är det jag vill förmedla att det din man gör förmodligen kan bedömas som brottsligt och du kan kontakta polisen och få hjälp med detta. Det är alltså inte ett beteende som du ska behöva stå ut med och du bör inte ha något dåligt samvete för att du använder dig av kompetenta myndigheter för att få bukt med beteendet. Skulle du vilja ha stöd i kontakten med ditt barns pappa vid umgängestillfällen så kan det också löna sig att vända sig till socialtjänsten som kan erbjuda många stöttande åtgärder om du inte skulle vilja anmäla något brott. Kvinnojourer kan också vara ett stöd när man utsätts för trakasserier och sidan http://unizon.se/ kan hjälpa dig att hitta en lokal sådan. Jag hoppas att jag kunde vara till hjälp, skulle du ha fler frågor eller om jag missuppfattat något är du välkommen åter till Lawline. Mvh

Filma på allmän plats och publicera?

2017-08-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, vi ska hålla ett event i Malmö, som kallas världens största Eye-contact experiment på allmän plats. Vår fråga är om vi kan filma och lägga upp det på nätet som dokumentation utan att ha tillåtelser från var och en som är med. Vad jag kan utttyda av er text så är det ok så länge det inte ska användas som reklam. Vi tänkte skapa en fotofree zon så att folk som inte vil vara med på bild kan hålla till där. Vad säger lagen?MVH Petra Lindblom
Helin Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att filma på allmän plats och sedan publicera innehållet på nätet är som utgångspunkt tillåtet. Skulle människorna som filmas framställas på ett negativt sätt skulle publicisten kunna göra sig skyldig till exempelvis förtal, men jag uppfattar det som att det inte är troligt i ert fall.Enligt lagen är kränkande fotografering olagligt (4 kap. 6a § Brottsbalken - här). Det rör sig om kränkande fotografering när fotograferingen sker olovligen och i hemlighet av någon som befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme. Med andra ord är det inte olagligt att fotografera någon på allmänna platser.Hoppas att detta gav er svar på frågan!Vänligen,

Securitas rätt att bryta sig in i bostad - hemfridsbrott

2017-08-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,jag har en fråga, för en månad sen kom securitas hem till mig, när jag inte var hemma, hade en nyckel utanför på min gård, dom tog nyckeln och gick in, varför för någon granne hade ringt dom för vi hade hundar för tillfället som hade skällt, detta var en engångsföreltelese.Jag har anmält securitas för olaga intrång, min granne såg detta med.var är min rättighet i det hela, och vad kan jag göra?såhär får det inte gå till.
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att någon olovligen tar sig in hos annan kallas mycket riktigt för olaga intrång alternativt hemfridsbrott. Olaga intrång är mer applicerbar på arbetslokaler och andra områden som inte är ens hem. I detta fall rör det sig om just din bostad, dvs ditt hem och därför kallas brottet i sådana fall för hemfridsbrott. Detta brott regleras i 4 kap 6 § 1 st Brottsbalken (BrB), se Brottsbalken här. Lagrummet säger att "den som olovligen intränger sig eller kvarstannar där annan har sin bostad döms för hemfridsbrott till böter." Alla, dvs även poliser, väktare och hyresvärdar kan begå hemfridsbrott. Det krävs tillstånd för att någon ska få gå in i annans bostad. Tillstånd i form av ett godkännande av bostadsinnehavaren eller om det rör sig om Polis: husrannsakan. I vissa fall får Polis gå in i någons bostad utan tillstånd enligt 21 § polislagen, t.ex. om det finns anledning att anta att någon där har avlidit, är medvetslös eller annars är oförmögen att tillkalla hjälp. Se Polislagen här.Undantagen från att tillstånd krävs verkar inte vara applicerbara i ditt fall. Dessutom är det inte Polisen som jag förstår det som har tagit sig in i din bostad utan en väktare från Securitas. Att döma utifrån informationen i din fråga låter det som att Securitas har begått ett hemfridsbrott. De borde ha kontaktat dig och fått ett godkännande innan de gick in i lägenheten. Det du kan göra är att klargöra att detta inte är okej till Securitas samt polisanmäla dem vilket jag uppfattar att du gjort. Bra! Att din granne såg detta är bra sett ur bevisaspekt. Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om jag fått sårande sms av en person? Är det ett straffbart beteende?

2017-09-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej Har fått sms som det står så i.( Skönt att ditt liv snart är över.) ( Dö ) ( Hoppas du får en plågsam död) Och flera sms där samma person önskar att dag dör i cancer, så jag undrar om det är straffbart.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Dessa sms skulle kunna klassificeras som två olika brott, nämligen förolämpning och ofredande.Förolämpning, brottsbalken 5 kap. 3 § Lagtexten stadgar att brottet förolämpning blir aktuellt när någon ”smädar annan genom kränkande tillmäle” eller ”annat skymfligt beteende”. Det handlar krasst sett om en direkt ansats mot någon som är åsyftad att såra denne. Smsen som du fått uppfyller detta kriterie gott och väl; att anspela på en direkt dödlig sjukdom på det sättet kan inte uppfattas på annat sätt än att personen vill dig illa. Att brottet skett via sms och inte direkt till dig borde egentligen sakna betydelse.Viktigt att veta är att förolämpning är ett s.k målsägandebrott, dvs det kan inte åtalas av en åklagare om inte brottsoffret anger brottet till åtal och åtal även är ”påkallat ur allmän synpunkt”. Detta innebär att man vid bedömningen av om åtal ska väckas tar hänsyn till brottets art, syftet med straffet och omständigheterna vid det aktuella brottet samt sociala hänsyn, till exempel ifråga om målsägandens situation. Om det utifrån detta då anses lämpligt, ska åklagaren åtala gärningsmannen.Ofredande, brottsbalken 4 kap. 7 §Ofredande är, om man ser till straffskalan och även till omständigheterna kring brottet, ett värre brott än förolämpning. För att dömas för brottet ska man just ”ofreda” någon. Det finns många variationer för hur detta kan ske, exempelvis genom förande av oljud, stenkastning, antastande, s.k telefonterror, spottning, förföljelse, mobbning etc. Det viktigaste är inte tillvägagångssättet, utan att någon blir störd, eller i lagtextens ordalag, ofredad. Dessa tillvägagångssätt kräver oftast att det är ett upprepat beteende, dvs det är väldigt svårt att åtala folk för att någon enstaka gång spelat alldeles för hög musik i grannlägenheten. Dessutom krävs ju för att brottet ska vara aktuellt att gärningsmannens syfte med handlingen är att brottsoffret ska bli ofredat, och det kan vara väldigt svårt för en utredare att avgöra om enstaka förseelser. ”Telefonterror”, att under en längre period upprepade gånger ringa till någon och förolämpa denne eller helt enkelt lägga på luren när personen i fråga svarar, är ett tillvägagångssätt som inte är helt olikt det du råkat ut för. Det borde vara uppenbart att det inte kan finnas något annat syfte med gärningen än att ofreda brottsoffret, tillvägagångssättet får ju ingen annan effekt alls. Det avgörande för om brottet kan vara aktuellt tror jag därför är om du fått smsen på en gång eller om du fått dem stegvis under en period.Vill du gå vidare med detta så råder jag dig att höra av dig till polisen och beskriv situationen. Därifrån kan du säkerligen få hjälp med råd och vad som skulle kunna vara aktuellt.Jag hoppas du är nöjd med svaret! Ytterligare funderingar du har kan du lägga fram i kommentarsfältet nedan eller ställa i en ny fråga.

Får en hantverkare spela in samtal utan min vetskap?

2017-08-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |https://lagen.nu/1942:740#K35P1S1Får en byggfirma göra ljudinspelning hemma hos en privatperson under en besiktning av en badrumsrenovering? För att kunna styrka vad som sägs mellan båda parter? Måste i så fall kunden veta om att inspelning sker? Kan man använda inspelningen som bevismaterial under en rättegång?
Oskar Jansson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!4 kapitlet 9 a § i Brottsbalken är det intressanta lagrummet i sammanhanget. Där kan man läsa att så länge den som spelar in själv deltar i samtalet så har ingen brottslig handling begåtts.När det sedan kommer till en eventuell rättegång så gäller i Sverige så kallad fri bevisföring och fri bevisprövning (35 kapitlet 1 § rättegångsbalken). Så om inspelningen är relevant i rättegången så kommer den svårligen underkännas som bevis.Hoppas du fått svar på din fråga.Mvh,

Är det olagligt att installera ett spionprogram i en mobiltelefon?

2017-08-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det är olagligt att installera ett så kallat spionprogram i någon annans mobil utan dennes vetskap? I detta fall handlar det om ett par i skilsmässa (ingen fredlig sådan) där ena parten sett att hennes iphone fått en inställning som visar hennes position via gps för honom.Han har haft tillfälle för installation då han besökt henne för att träffa gemensamt barn och han har mer än troligt hennes lösen till mobilen sen innan.Tyvärr vet jag att det finnas spionprogram, som jag tror inget vanlig människa kan hitta på mobilen, som ger tillgång till bilder, mail, sms, lösenord, ja allt man gör och blir orolig för det även i detta fall.Hur det i sånt fall ska hittas och eventuellt bevisas har jag absolut ingen aning om ännu men tänkte att jag får börja med frågan om det är olagligt och i så fall på vilka punkter.Om "bara" spårningen via gps är det och om det kan påverkas av att han ev. vet lösenordet sedan innan, om det är ett ovan nämnt spionprogram hur det påverkar? Tänker på om han får tillgång till lösen för mail, bank Id m.m. Kan ju vara många känsliga uppgifter och kan leda till katastrof om han verkligen vill henne illa.Tack på förhandOrolig väninna
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den situation som du beskriver skulle kunna falla under flera olika brottsrubriceringar men jag redogör här för det mest uppenbara, nämligen brottet dataintrång enligt Brottsbalken 4 kap. 9c §.Ett spionprogram som installeras i en mobiltelefon gör att gärningsmannen bereder sig tillgång till olika typer av information som finns lagrat på ett datamedium. Det spelar ingen roll vilken typ av information det rör sig om eller i vilket syfte gärningsmannen har installerat programmet, detta agerande faller ändå under straffbestämmelsen. Det krävs alltså inte att detta har gjorts för att åsamka din väninna någon skada för att det ska vara brottsligt. Det krävs också att installerandet av spionprogrammet har skett olovligen för att agerandet ska vara brottsligt. Detta verkar vara fallet här då jag tolkar det som att din väninna inte har lämnat sitt samtycke till detta. Det skulle också kunna röra sig om olovlig avlyssning under förutsättning att programmet möjliggör ljudupptagning, alltså om det går att spela in din väninnas telefonsamtal. Detta brott hittar du i Brottsbalken 4 kap. 9a §. Ett annat brott som möjligen skulle kunna aktualiseras är ofredande enligt Brottsbalken 4 kap. 7 § men jag har för lite information för att utreda om agerandet skulle kunna falla under denna straffbestämmelse. Sammanfattningsvis så råder jag dig och din vännina att polisanmäla ex-mannens agerande så snabbt som möjligt då hon med stor sannolikhet har blivit utsatt för brott. Vänligen,

Är hot om att döda någon via sms att likställa med muntligt hot om detsamma ?

2017-08-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är hot om att döda någon via sms att likställa med muntligt hot om detsamma ?
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det huvudsakliga brottet som kan aktualiseras vid hot återfinns i 4 kap. 5 § brottsbalken och kallas olaga hot. Enligt lagens ordalydelse kan den som "hotar med brottslig gärning" göra sig skyldig till olaga hot. En brottslig gärning kan vara exempelvis hot om att döda någon, stjäla från någon eller misshandla någon. Det anges inte om hotet ska ske muntligen eller skriftligen. Med andra ord kan ett skriftligt hot via t.ex. sms likställas med ett muntligt hot. För att man ska ha gjort sig skyldig till olaga hot krävs också att hotet är "ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan". Om den hotade inte tar hotet på allvar eller vet att man kan avstyra hotet är det inte "ägnat att framkalla allvarlig fruktan". Om man har fått ett dödshot via sms och känner sig illa till mods av detta är min bedömning dock att personen som skickat sms:et förmodligen gjort sig skyldig till olaga hot. Min rekommendation är att du gör en polisanmälan. Eftersom hotet är skriftligt råder det inga motstridigheter kring vad som har uttalats och det är mycket möjligt att hotet är ägnat att framkalla rädsla på det sätt lagen beskriver. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,