Hemfridsbrott - rätten till nödvärn

2015-10-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Om jag kommer till min sommarstuga i vår som nu är tillbommad, och som ockuperats av främmande människor - har jag då rätt att köra ut dem eller kan jag ringa polisen som omgående kör ut dem?
Martin Persson |Tack för din fråga.Att olovligen bereda sig tillträde till någons bostad, även en sommarstuga omfattas av detta begrepp, och dessutom kvarstanna är ett typfall av hemfridsbrott som är reglerat i 4 kapitlet 6 § 1 stycket brottsbalken.I 24 kapitlet 1 § brottsbalken hittar man det ansvarsfrihetsgrundande begreppet nödvärn. Rätten till nödvärn föreligger i vissa fall, och i lagrummets andra stycke, tredje punkten föreskrivs att rätten föreligger mot "den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg".Med andra ord kan du alltså själv köra ut dessa ockupanter med det våld som erfordras sett till situationen, men det är endast det absolut nödvändigaste våldet som kan ursäktas, varför det kan vara av högsta lämplighet att istället tillkalla polis för att undvika såväl straffansvar som risk för ens egen säkerhet.Vänligen,

Avföring i brevlåda - ofredande

2015-10-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har en granne som vid upprepade tillfällen valt att lägga avföring i vår brevlåda. Förmodligen är det något som han även fortsättningsvis kommer att göra. Grannen i fråga gör det svårt för oss att slappna av i vårt eget hem (vi bor i villa med egen tomt, grannen likaså). Grannen 'hoppar' på min mor och skriker på henne när hon är på väg hem från jobbet. För ungefär två år sedan hade han också en period då han lade hotfulla meddelande i vår brevlåda, där han hotade både oss och husdjur. Vad skulle vi, rent rättsligen, kunna göra i denna fråga? Grannen är inte mottaglig för samtal.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!I fråga om din mamma så skulle din grannes påhopp på henne kunna bedömas som ofredande. Eftersom din granne skriker på henne så kan det sannolikt anses som att han genom oljud har ofredat henne med en kännbar fridsstörning till följd, varav han kan dömas för ofredande avseende denna gärning. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 4:7.Eftersom grannen har fyllt er brevlåda med avföring så är detta, med hänsyn till bland annat smittorisken och att angreppet riktar sig mot ert hem, mer definitivt att anse som ett sådant hänsynslöst beteende som ofredar er med en kännbar fridskränkning som följd, varav denna gärning också är att bedöma som ofredande. Om dessutom grannens meddelanden innefattar att han hotar med en brottslig gärning, exempelvis misshandel eller skadegörelse, på ett sätt som typiskt sett väcker allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, så kan han också dömas för olaga hot (Brottsbalk 4:5 första stycket). Eftersom avlämnandet av hotmeddelandena dock gjordes för cirka två år sedan så är risken stor att dessa gärningar har hunnit preskriberas, med hänseende till att preskriptionstiden för brott som inte har svårare straff än ett års fängelse i straffskalan har en preskriptionstid à två år (Brottsbalk 35:1 första stycket, punkt 1).Eftersom ofredandena har begåtts vid upprepade tillfällen under en begränsad tid så är det möjligt att var och en av gärningarna kan anses ha utgjort led i en upprepad kränkning av er integritet, varav grannen kan dömas för olaga förföljelse. Om de olaga hoten inte har hunnit preskriberas så inräknas de också i den upprepade kränkningen (Brottsbalk 4:4 b).Den främsta åtgärden som ni kan ta till för att hantera den här situationen är att polisanmäla grannen för de begångna gärningarna och fortsätta polisanmäla honom varje gång han begår en ny gärning. Dokumentera gärna alla detaljer som har samband med händelserna för att underlätta polisens undersökning, exempelvis genom att spara meddelanden, skriva upp tidpunkter och fotografera. Försök också, om det är möjligt, att undvika kontakt med grannen. Om ni upptäcker honom i färd med att återigen hälla avföring i brevlådan så tveka inte att ringa polisen, med hänseende till att de prioriterar ärenden när det finns en misstänkt på plats. För ytterligare vägledning i frågan kan ni vända er till polisen via 114 14. Brottsofferjouren kan också bistå med gratis samtalsstöd och vägledning. Med vänlig hälsning

Rätten att filma andra

2015-09-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om man åker iväg på en cup får man då filma de egna lagets matcher utan vidare eller behöver man nått tillstånd för det?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att man får filma i princip var som helst på en allmän plats. Rätten att filma på allmän plats skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen. Om du däremot filmar så att du stör den allmäna ordningen eller polisens arbete, får polisen avvisa dig eller avlägsna dig från platsen om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen. I övrigt är det fritt fram att filma lagets matcher utan tillstånd.Det finns en ny bestämmelse om kränkande fotografering som du hittar i Brottsbalken (1962:700) 4 kap. 6a §. För att bli straffad krävs dock att att fotograferingen eller filmandet sker olovligen, sker i hemlighet för den som fotograferas och att den som filmas eller fotograferas befinner sig på en "privat" plats, alltså i en bostad exempelvis. Detta gäller dock inte i ditt fall.Med vänliga hälsningar

Olaga förföljelse, stalking

2015-09-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Min exman gjorde slut med sin sambo sedan sex år i höstas. Då anmälde hon honom för grov kvinnofridskränkning/misshandel men förlorade i rätten. Hon har nu överklagat men det har inte gjorts ngt än. Dessutom överträdde hon själv kontakt förbudet HAn fick mot henne, flera ggr. Denna kvinna har alltid gjort såhär mot alla runtomkring. Telefonerar med samtal o sms, blogginlägg mm. Jag själv har blivit utsatt. Men nu har det tagit fart med kraft igen, mot exmaken. Han har blivit tvungen att ta nytt nummer o bett sin chef om hjälp samt stänga av jobbmobil o lämna den kvar på jobbet. Det handlar om upp till över 30 samtal per dag inland, utöver alla dessa långa sms. Vår gemensamma dotter hade pga detta ingen kontakt med sin pappa på tre år och blev anmälda till soc(ogrundat o utrett). Han fick inte ha kontakt med mig för henne o det led barnen av. Vart går gränsen för ofredande egentligen? Polisen påstår att de inget kan göra. Jag menar, hur normalt är det att ringa någon över 30 ggr/dag OCH en massa sms? Vad kan han göra åt detta?Med vänlig hälsning, fd frun
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Det du beskriver låter som att de absolut passar in som ofredande, 4 kapitlet 7 § brottsbalken. Eftersom att han blivit anmäld till soc så är det ett ofredande, han har blivit utpekad som klandervärd i sitt levnadssätt. Eftersom att det är ett beteende som upprepats så länge och är återkommande så skulle jag även anse att det rör sig om olaga förföljelse, 4 kapitlet 4b § brottsbalken. Det är alltså stalking det rör sig om. Se till att varje överträdelse skrivs upp och helst polisanmäls så att det finns möjlighet att överblicka hur stort problemet verkligen är. Det svåra här är att polisen sällan känner till brottet, tar det på allvar eller har resurser till det. Så det är inte så lätt att få rättvisa vid dessa brott, tyvärr!Det är möjligt att driva ett enskilt åtal när polis inte vill agera. Det är dock en process man driver på egen hand och det kan bli ganska dyrt. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Begår man hemfridsbrott om man tar sig in i en bostad som man äger tillsammans med någon annan?

2015-10-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har nyligen separerat från min sambo, vi har en gemensam villa där vi äger 50% var, vi står gemensamt på lånen men min sambo betalar dom själva eftersom jag flyttat ut. Har fortfarande grejor som är mina bla kläder i huset. jag har egen nyckel. Får jag gå in och hämta mina grejor. Min fd sambo säger nej, att det är hemfridsbrott om jag går in. Men jag äger ju fortfarande 50% av huset.
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Av 4 kap. 6 § brottsbalken framgår att en person som olovligen tränger in i eller kvarstannar i någon annans bostad ska dömas för hemfridsbrott. Av rättsfallet NJA 1944 s. 67 framgår att det inte är möjligt för en person att dömas för detta brott om han eller hon äger bostaden tillsammans med den andra personen. Alltså är det inte olagligt för dig att ta dig in i villan med hjälp av din nyckel.En annan sak är att det antagligen är bättre om du kan komma överens med din f.d. sambo om ett tillfälle då du kan hämta dina kläder än om du tar dig in i villan utan att förvarna honom. På så sätt kan du nämligen minska risken för en konfrontation. Förhoppningsvis är din f.d. sambo villig att gå med på detta när du förklarar för honom att du rättsligt sett har rätt att beträda villan mot hans vilja.Lycka till!Vänligen,

Inspelning av telefonsamtal

2015-09-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har jag rätt att spela in telefonsamtal med min läkarmottagning / läkare utan att upplysa dem om det?Eller måste jag berätta att jag spelar in när jag inleder samtalet?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga! Det straffbud som förbjuder inspelning av samtal är olovlig avlyssning, vilket regleras i Brottsbalken 4:9a. Enligt denna bestämmelse är det dock inte olagligt att göra en ljudupptagning under förutsättning att du själv deltar i samtalet. Sammanfattningsvis är det alltså inte juridiskt fel att spela in ett telefonsamtal man själv deltar i, och det krävs inte att samtalspartnern informeras innan.Vänligen

Avlyssning i hemmet

2015-09-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får min sambo avlyssna mig i hemmet utan min vetskap?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! När jag har besvarat din fråga har jag utgått ifrån att avlyssning i det här fallet betyder att din sambo har avlyssnat dig genom att spela in exempelvis dina telefonsamtal och att det inte handlar om så kallad tjuvlyssning. Tjuvlyssning kan vara svårt att undkomma ifrån när man bor med en annan person eftersom det kan ske omedvetet. Självklart har man som individ rätt till ett eget och privat liv utan att den man sammanbor med lyssnar på alla samtal man har med exempelvis familj, vänner eller arbetskamrater. Dock är det inte ett lagbrott att till exempel lyssna på grannens samtal genom väggen eller att sitta framför någon på bussen och höra vad som sägs. Således har jag som tidigare nämnt uppfattat det som att avlyssning i ditt fall betyder avlyssning med hjälp av tekniskt hjälpmedel.Att avlyssna någon utan den utsattes samtycke är ett otillåtet handlande och är ett brott enligt 4:9a Brottsbalken (BrB). Brottet kallas för olovlig avlyssning och förutsätter att samtalet har upptagits med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel och att han eller hon som spelar in inte själv deltar i samtalet. Lagregeln omfattar både avlyssning av tal i enrum och samtal mellan andra. Din sambo utsätter dig för integritetskränkningar och handlandet ska omedelbart upphöra. Du har rätt till ett eget privatliv, oavsett vad din sambo tycker om den frågan, och du har rätt att få prata med vem du vill ostört utan att behöva bli avlyssnad. Följaktligen har din sambo inte någon som helst rätt att avlyssna dig - varken i ert hem, hemma hos någon bekant eller på offentliga platser - så länge du inte har gett ditt samtycke till avlyssningen. Hoppas ovan angivet svar är till din hjälp och att du fått din fråga besvarad! Vänligen,

Inspelning av samtal

2015-09-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag är en arbetsgivare och har valt att spela in alla mina telefonsamtal via en app. Jag gör det för egen trygghet ifall en tvist skulle uppstå mellan en medarbetare eller en kund. Så vitt jag förstått så får jag spela in alla samtal som jag själv är delaktig i. Det som inte är lagligt är att sedan publicera dem. Stämmer detta eller begår jag ett brott när jag spelar in samtalen?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är tillåtet att spela in din egna, men inte andras, samtal. Om du själv deltar i samtalet behöver du inte informera den andra samtalspartnern om att samtalet spelas in. Det är först när du själv inte deltar och olovligen spelar in eller avlyssnar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde, eller annan tillkomst där allmänheten inte har tillträde, som du gör dig skyldig till olovlig avlyssning enligt 9a § 4 Kap. Brottsbalken (1962:700). Att tillgängliggöra ett inspelat samtal kan, beroende på vad inspelningen innehåller, strida mot bestämmelser i både Upphovsrättslagen och Personuppgiftslagen (PUL). Vänligen,