Ofredande från granne

2017-06-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vi flyttade för ca 1 år sedan in i en villa. Ganska direkt efter inflytt gick vår granne till aggressiv attack, det första var att vi hade en katt och hade inte informerat henne om detta innan inflytt. Hon skrek att vi var lögnaktiga människor som förstört hennes liv, vår katt skulle klösa ögonen och mörda hennes hund. Kan tillägga att vår katt inte ens gått över till hennes tomt då ett högt staket skiljer tomterna åt. Veckorna efter första utbrottet fortsatte hon att skrika från sin balkong samt framförallt när vi hade gäster att sätta på en stol nära tomtgränsen och stirra på oss under alltifrån minuter till timmar. Hon flyttade även sina sopkärl till staketgränsen för att det skulle lukta sopor in på vår altan. Det gick så långt att vi valde att omplacera katten. Men då tog hon istället strid för att vår altan står för nära hennes tomtgräns och att hon skulle se till att vi var tvugna att riva den. Det är ca 1 meter mellan vår altan och tomtgräns men vi har fått bekräftat av mäklare att altanen är ett "svartbygge" men då den stått där i över 10 år har pres.tiden gått ut och att grannen inte kan hävda något.Vi fick henne tillslut att flytta tillbaka sopkärlen men hon flyttade sedan tillbaka dem när vi hade grillat en kväll då hon ansåg att vi spred cancerogena ämnen som var dödliga. Vi har flera av hennes utbrott inspelade där man hör vad hon säger. Vi har försökt samtala med henne men inget hjälper. Är detta tillräckligt för en polisanmälan om ofredande? Behövs mer bevis?
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Enligt det jag läste så bör det vara tillräckligt för att anmäla. Din grannes listade uppträdande och handlingar (ofredande) behandlas i 4 kap. 4b § 7 pkt. i Brottsbalken. Det vill säga vidare i 4 kap. 7 § Brottsbalken. Enligt det du uppgett så uppnår hennes handlingar kriterierna i lagrummet. När det kommer till era inspelade bevis kan dem eventuellt vara giltiga, gällande telefonsamtal är det okej att spela in om en av de deltagande i samtalet spelar in eller om man fått godkännande av den andra parten att spela in. Detta står i 4 kap. 9a § i Brottsbalken. Gällande filmande är lagens ställning lite mer oklar, men bör vara okej om det är gjort på egen egendom.För att besvara din fråga sammanfattningsvis så låter det inte som att det behövs mer bevis, speciellt då det pågått under en längre tid och haft en påtaglig påverkan på ert leverne. Bevisen bör vara tillräckliga för en anmälan.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga och önskar er lycka till!Mvh,

Fråga om olovlig avlyssning av ett samtal när avlyssningen skedde i hemlighet av en tredje part som inte deltog i samtalet. Även fråga om lagligheten av att sprida vidare en olovligen framställd inspelning

2017-06-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag och min familj har blivit inspelade under privat samtal av en tredje part som inte deltagit i samtalet. Inspelning skedde i ovisshet av oss och inspelningen har sparats och skickat runt till våra när och kära och grannar. Är detta lagligt?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om det var brottsligt av den tredje parten att spela in samtalet och att sedan sprida inspelningen vidare.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDen tredje partens agerande skulle kunna utgöra olovlig avlyssning, vilket är ett brott. Jag kan dock inte ge någon fullständig bedömning, mot bakgrund av dina uppgifter.Spridandet av inspelningen skulle i vissa fall kunna vara ett brott, men jag saknar närmare uppgifter för att kunna bedöma frågan.Olovlig avlyssningSom jag förstår din fråga skedde du och din familjs privata samtal inte över telefon eller något liknande.Det lagrum som främst är relevant i ditt fall är då 4 kap. 9 a § brottsbalken (1962:700) (BrB). Paragrafen reglerar brottet olovlig avlyssning. Enligt den föreligger olovlig avlyssning om följande kriterier är uppfyllda:1. Gärningsmannen avlyssnar eller tar upp tal av visst slag.2. Det tal som avlyssnas eller tas upp uttrycks i en sammankomst som allmänheten inte har tillträde till, och som gärningsmannen inte själv deltar i eller har obehörigen berett sig tillträde till.3. Gärningen sker med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel.4. Gärningen sker i hemlighet.5. Gärningen skedde utan lov från någon av de vars tal avlyssnades eller togs upp.Det sagda innebär att om en utomstående t.ex. spelar in din familjs samtal i hemlighet och utan lov från er är kriterierna i 4 kap. 9 a § BrB uppfyllda. För att det ska finnas något brott krävs dock utöver det bl.a. att personen hade uppsåt till omständigheterna som uppfyllde brottsbeskrivningen, se 1 kap. 2 § första stycket BrB.Ditt fallI ditt fall har den tredje parten tagit upp ert samtal, genom att spela in det. Det var ett privat samtal som den tredje parten inte deltog i eller hade tillträde till. Eftersom det var en inspelning måste gärningen ha skett med ett tekniskt hjälpmedel. Som jag förstår det var inspelningen också hemlig för er som deltog i samtalet.Det framgår dock inte av din fråga om den tredje parten hade tillstånd att spela in samtalet från någon av er som deltog i samtalet. Från din beskrivning antar jag att så inte är fallet.Det framgår inte heller av din fråga om den tredje parten t.ex. visste om att inspelningen var olovlig eller inte.Jag kan alltså inte ge något slutligt svar om det finns ett brott. Mot bakgrund av dina uppgifter skulle det dock sannolikt kunna röra sig om ett brott.Spridandet av inspelningenSannolikt sett är det inte brottsligt av den tredje parten att sprida inspelningen vidare. I vissa fall skulle något sådant möjligen kunna falla under t.ex. 5 kap. 1 § BrB såsom förtal. Jag saknar dock uppgifter att göra någon mer ingående prövning av ditt fall.Vill du läsa mer om förtal kan jag rekommendera följande tidigare svar på Lawline: När är det fråga om förtal?Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med olovlig avlyssning och andra brott är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Definition av brottet "olaga hot"

2017-06-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag råkade uttrycka mig lite fel när jag skrev med en person häromdagen, jag skrev : mig är ingen man "jiddrar" med så du vet, jag har suttit inne flera gånger. Han jag skrev det till skrev att han tog detta som ett hot. Nu är jag rädd för att bli polisanmäld. Är detta ett olaga hot?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! För att du ska kunna bli anklagad för "olaga hot" så krävs det att du ska ha lyft ett vapen mot den här personen eller har hotat med en brottslig gärning med syftet (alltså din intention med vad du skrev) att framkalla allvarlig fruktan hos den här personen för hens egna eller andras säkerhet, 4 kap 5 § Brottsbalk (1962:700), se https://lagen.nu/1962:700Huruvida din intention var att åstadkomma den här reaktionen hos personen som du skickade meddelandet till kommer att bedömas objektivt, det vill säga utifrån kontexten av meddelandet/-na. Från det lilla du har uppgivit i frågan ser det inte ut som att du kan bli dömd för "olaga hot", men det behövs som sagt mer information än det här för att ge ett 100% svar. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur går man tillväga när grannen ”ofredar” oss?

2017-06-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vi har sedan en tid haft en "konflikt" med en granne som inte tycks vilja förstå att vi inte vill störas av familjens musikspelande. Spelandet har pågått till till och från och vi har i de flesta fall påpekat att vi känt oss störda av detta. Sedan en tid tillbaka har spelandet nästan upphört men istället har vi nu råkat ut för att ägg kastats mot ett fönster och att skräp och grenar slängts in på tomten. Det är väldigt tydligt från vilket håll som sakerna kastats mot vårt hus/tomt men någon gärningsperson har vi tyvärr inte kunnat identifiera - ännu.Vad kan vi som drabbade göra åt detta och hur kan man gå vidare ?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Denna/ dessa typer av händelser kan rubriceras som ”ofredande” och regleras i brottsbalken (BrB). I 4 kap 7 § BrB stadgas det att ”Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.”Paragrafen rymmer många olika situationer... så som att någon ringer/ sms:ar upprepade gånger, om man spottar någon i ansiktet samt om någon spelat hög musik upprepade gånger. Det finns även ett rättsfall där en pojke vid upprepade tillfällen kastat ägg mot ett hus. Pojken dömdes till ofredande och fick böter i påföljd. I ert fall så bör det vara fråga om ”oljud eller annat hänsynslöst beteende”. För att någon ska kunna åtalas för ofredande krävs det vid ”hänsynslöst beteende” att det utgjort en kännbar fridskränkning för er. Denna bedömning är upp till domstolen att avgöra men ni ska i vart fall upplevt handlingarna som störande. Det krävs alltså att någon faktiskt ha blivit ofredad (ha blivit störd/känt sig trakasserad och så vidare) för att brottet ofredande skall kunna anses ha begåtts, vilket ni verkar gjort i fallet. Vidare så krävs det att personen som gör detta mot er har en viss medvetenhet om att handlingarna hen gör är störande för er. Jag skulle råda er, om ni får reda på vem personen är, att tydligt göra klart för personen att ni blir störda av dennes beteende. Detta gör det ju självklart för personen att ni upplever handlingarna som störande. Om ni får reda på vem personen är och gör klart för denna att ni upplever beteendet störande, men personen ändå skulle fortsätta, så rekommenderar jag att göra en polisanmälan. I många fall krävs det att det finns många händelser som ligger till grund för att någon ska kunna dömas för ett ofredande, därav är det bra om ni dokumenterar och berättar alla handlingar personen gjort. Exempelvis kan ni ta kort på skräpet och äggen som slängs på er tomt. Hoppas ni fick svar på er fråga och får löst problemet med er granne!Vänligen,

Filmning utan samtycke

2017-06-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Får jag som anställd bli filmad utan att tillfrågas om detta av ledning. Från fönser på andra våningen och även med mobilkamera synlig men utan att meddela vad syftet är?Tack.
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Enligt 4 kapitlet 6 a § brottsbalken får man inte med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel i hemlighet ta upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. För att straffansvar enligt ovannämnda bestämmelse ska aktualiseras krävs det att filmningen sker:1. I hemlighet 2. Utan samtycke3. På ett integritetskänsligt område (exempelvis toalett, omklädningsrum, bostad)I detta fall sker filmningen varken i hemlighet eller på ett sådant området som omfattas av lagrummet varför bestämmelsen inte kan tillämpas.Med vänlig hälsning,

Kontaktförbud

2017-06-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En psykopat som skriver elaka sms till min sons sambo. Han är tillsammans med hennes mamma. Min son o hans sambo är helt förtvivlade. Dom har försökt prata med med honom men då blir det värre. Även pratat med polisen men dom rycker mest på axlarna Vad göraMVH Förtvivlad mamma
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Baserat på den informationen du angett råder jag din sons sambo att skaffa ett kontaktförbud.Det gör man enklast genom att kontakta åklagarmyndigheten på den ort man är skriven på.Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

ofredande sms

2017-06-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om en person 5-6 gånger skickat sms med information om otrohet till den bedragna frun inkl ett par korta filmsekvenser på detta för att hustrun skall få veta sanningen. Det förekommer inga hot i meddelandena. Vad kan påföljden bli då hustrun nu polisanmält detta?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till lawline!Här kan det röra sig om ofredande eller sexuellt ofredande. Ofredande definieras i BrB 4 kap 7 § som "Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år". Att endast 5-6 meddelanden har skickats och hon har möjlighet att blockera personen som sänder meddelandena talar emot ett eventuellt ofredande. Däremot kan filmsekvenser av sexuell natur skickade till hustrun på otrohet mellan hustruns make och någon annan däremot tala för ett ofredande eftersom det kan antas vara med uppsåt att ofreda. Sexuellt ofredande definieras i BrB 6 kap 10 § 2 stycket som "Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet."Hovrätten har nyligen dömt för ett ofredande i ett liknande fall som du kan läsa om här. Hovrätten dömde kvinnan för ofredande vilket i detta fallet inte är helt omöjligt. Ifall hustrun har polisanmält handlingen riskerar personen som skickat smsen och filmsekvensen samma som kvinnan i detta fallet främst dagsböter.Det går som du märker inte att ge dig ett klart svar på frågan men jag rekommenderar dig att läsa artikeln (hovrättsdomen) som jag länkade för ytterligare förståelse och ifall du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att boka tid med en av våra jurister eller mejla oss på info@lawline.se mvh,

Brottsligt att fotografera pågående brott på offentlig plats alternativt privat plats?

2017-06-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det tillåtet att fotografera ett pågående brott så som skadegörelse på offentlig plats alternativt privat plats så som en bostadsrättsförening
Carla Zachariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottsligt att i smyg fotografera en person som befinner sig i privat utrymmeDet finns generellt sett en mycket stor frihet att fotografera på offentliga platser (i princip så länge det inte finns något uttryckligt förbud på t.ex. en skylt). Att däremot trycka upp en kamera i någons ansikte och t.ex. följa efter denna person, slita i kläder osv kan utgöra ofredande, till vilket böter eller fängelse i högst 1 år utdöms (4 kap 7 § brottsbalken)Vad gäller privata platser kan fotografering/filmning utgöra brottet kränkande fotografering om det sker i smyg utan samtycke från den som blir fotograferas/filmas (4 kap 6a § brottsbalken). Exempel på sådana privata platser är t.ex. på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Det avgörande är att den personliga integriteten kränks (prop 2012/13:69). Att fotografera någon i sin bostadsrätt kan således utgöra kränkande fotografering (beroende på situation). Straffet är böter eller fängelse i högst två år.Fotograferingen kan vara tillåten trots att den sker i smygFotograferingen är dock inte brottslig om den med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Enligt förarbetena kan fotografering i syfte att dokumentera bevisning om ett pågående brott vara försvarlig, eftersom dokumenteringen kan behöva ske i hemlighet för att över huvud taget komma till stånd. Det handlar dock om en helhetsbedömning i det enskilda fallet, vilket innebär att alla omständigheter ska beaktas och vägas mot varandra (t.ex. brottets allvar, hur fotograferingen skedde osv).Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar,