Olovlig uthyrning av fritidshus

2017-02-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har hittat en annons på Nätet/ Facebook där jag förmodar att det är en tidigare hyresgäst till mitt fritidshus i fjällen.I denna annons så har han annonserat om att hyra ut min stuga.Vet inte om han/ de har lyckats kopiera nycklarna vid tidigare hyres vistelse.Är detta något som jag kan polisanmäla eller liknande?
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det du bör göra i en sådan här situation är att anmäla dina misstankar till polisen, som sedan har att utreda om ett brott kan ha begåtts. Det finns en rad olika brott som personen kan ha gjort sig skyldig till, exempelvis olaga intrång enligt 4 kap. 6 § brottsbalken eller egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. Du kan även stämma personen i tingsrätten om denne genom brott orsakat dig en förmögenhetsskada enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen. Du bör i första hand kontakta polisen. Jag hoppas situationen ordnar sig och att du fick svar på din fråga!Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.Vänliga hälsningar,

Hemfridsbrott

2017-02-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag och sonens mor bor inte ihop, mamman har fått ha ansvaret över en nyckel till mitt hem som bara min som skall kunna använda om han vill hämta något gosedjur eller liknande ifrån mitt hem I januari framkom det dock att mamman hade själv utan min vetskap använt nyckeln och gått in helt själv i min lägenhet och stal pengar från en pengaburk som min son har på sitt rum (summa 300kr) Efter lång tid berättade mamman detta för mig och och jag kontaktade polisen som sa att detta är ren stöld så jag gjorde en anmälan... idag fick jag även höra att till anmälan kan komma att tilläggas anmälan om hemfridsbrott då mamman själv inte hade rätten att själv gå in i min lägenhet .... är det så det är frågar jag??
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 4 kap 6 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1) regleras att den som olovligen inträger där annan har sin bostad gör sig skyldig till hemfridsbrott.Att olovligen intränga innebär att gå in i någon annans bostad, oavsett om dörren är öppen eller ej, utan att ha något samtycke från den som bor där. Då din sons mor gick in i din bostad, utan din tillåtelse, kan hon alltså mycket väl ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott.Värt att notera är att en minderårig person kan ge samtycke till någon att få komma in i bostaden. För att samtycket ska anses giltigt krävs dock att barnet anses uppnå en sådan mognad att ett samtycke kan ges. Beroende på din sons ålder, mognad och förståelse kan ett eventuellt samtycke från honom att låta sin mor gå in i bostaden anses giltigt. Samtycket måste dock ha getts frivilligt och utan något som helst tvång, annars blir samtycket ogiltigt. Detsamma gäller om barnet befinner sig i villfarelse eller okunnighet, och alltså inte förstår vad den samtycker till, då blir samtycket inte heller att anse som giltigt.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Dataintrång mm

2017-02-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Efter att jag lämnat mitt ex. så har han vid upprepade tillfällen försökt gå in på min Facebook, och mail från Afghanistan när han tjänstgjorde där, detta skedde då på försvarsmaktens datorer. Trolighvis har han även innan han åkte även loggat in på mina konton men då från en "känd" ip-adress (då jag flyttade ifrån honom). Jag har då ej fått någon varning från fb eller gmail/hotmail. Han har även gått in och haft koll på mig genom inloggning hos min mobiloperatör. Han har dessutom troligtvis ställt in min iphone så att han haft koll på mig genom den och på så sett kunnat "dyka" upp på olika platser regelbundet under drygt 1 år. har nu gjort en polisanmälan då hans relation med en annan kvinna slutade likadant för henne och hon kontaktade mig och gjorde en polisanmälan. för att stärka hennes anmälan har då även jag gjort en anmälan. Skulle gärna vilja veta vad som gäller, tack.
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Utifrån informationen i frågan är det sannolikt att din före detta pojkvän har gjort sig skyldig till ett brott mot frihet och frid vilket regleras i 4 kap Brottsbalk (1962:700). Om din pojkvän genom mobiloperatören olovligen berett sig tillgång till dina sms kan han dömas för brytande av post- eller telehemlighet, enligt 4 kap 8 §. Påföljden är böter eller som högst fängelse i två år.Att olovligen logga in på ditt facebook-konto är också ett brott och betraktas som dataintrång enligt 4 kap 9 c § BrB. Det spelar ingen roll om han kände till lösenordet eller om du glömt logga ut - så länge det skett olovligen är det att betrakta som ett brott. Påföljden är även här böter eller som högst fängelse i två år. Av informationen i frågan verkar det ej finnas stöd för att betrakta brottet som grovt dataintrång enligt 4 kap 9 c § 2 st. Den bestämmelsen riktar sig primärt till storskaliga hacker-attacker. Om åklagaren finner att det finns tillräckligt med bevis för att det är just din före detta pojkvän som berett sig tillgång till din privata digitala information samt att han gjort detta olovligen kan åtal väckas. Det ska då särskilt noteras att beviskravet i brottmål är "ställt utom rimligt tvivel". Detta är ett högt ställt beviskrav.Sammanfattningsvis: Av informationen i frågan tycks det vara sannolikt att din före detta pojkvän begått ett brott. För att han ska dömas krävs dock omfattande bevisning.Hälsningar

Kränkande fotografering/ofredande

2017-02-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har min make som jag är separerad ifrån rätt att filma mig på min toalett i mitt hem för att använda mot mig som bevis till socialtjänsten att jag varit berusad och kräkts när han hämtat vår dotter? Han har tidigare när vi fortfarande varit samanboende gått igenom min dator och läst alla iMessages-sms medan jag varit på semesterer. Är det tillåtet?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brottsbalken 4:6 finns en bestämmelse som säger att det kan vara brottsligt att olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig på en toalett. Brottet kallas för kränkande fotografering. Med olovligen avses i princip att du inte lämnat ditt samtycke till fotograferingen. En kamera är ett tekniskt hjälpmedel så din make har således upptagit en bild med ett tekniskt hjälpmedel. Vidare gäller att det skett i hemlighet, dvs du ska inte ha varit medveten om fotograferingen. Var du medveten om fotograferingen kan inte detta brott vara aktuellt. Är så fallet kan möjligen ofredande enligt 4:7 brottsbalken vara aktuellt. Då krävs att man betraktar fotograferingen som ett hänsynslöst beteende och att detta har ofredat dig. Vidare krävs för de båda brotten att din make har agerat med uppsåt (1:2 brottsbalken). Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Konflikt med granne, föreligger något brott?

2017-02-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag känner mig "jagad" av min granne då hon har motsatt sig våra altanplaner för vår bostadsrättslägenhet. Nu har vi slutligen fått klart allt på en stämma. Men ändå känner jag att hon är på oss. Det senaste exemplet innebar att hon storma in mitt under vår lägenhetsvisning och högt började gapa över denna altan. Så pass att flera spekulanter vart väldigt brydda. Detta kan ju påverka utfallet av försäljningen och vår privatekonomi. Dessutom överhörde jag hennes 11 åriga dotter säga till sina kompisar att "de där är min granne och dom pratar vi inte med". Förstår att allt detta låter rätt banalt men undrar verkligen om det finns något att anmäla henne för?
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utifrån uppgifterna i din fråga så kan två brottstyper vara relevanta. Dessa brott hittar du i Brottsbalken (BrB).HemfridsbrottOm någon olovligen tränger sig in i annans bostad så kan det utgöra hemfridsbrott, BrB 4:6 st. 1. Det kan också utgöra hemfridsbrott om någon olovligen stannar kvar i annans bostad. Det krävs också att detta har skett med uppsåt, alltså att personen varit medveten om att denne olovligen har trängt sig in eller olovligen stannat kvar i annans bostad. Straffet för hemfridsbrott är böter och om brottet bedöms som grovt så kan fängelse följa i upp till två års tid, BrB 4:6 st. 3. För att det ska röra sig om om grovt hemfridsbrott så beaktas gärningsmannens intentioner och med stöd av tidigare rättsfall så beaktas även att det skett nattetid, under en längre tid, att personen känt sig hotad samt att inträngandet i bostadslägenhet skett genom inbrott.Din grannes agerande, såsom du beskriver, kan utgöra ett hemfridsbrott eftersom hon tagit sig in i din lägenhet och med hänsyn till hennes beteende samt din reaktion så synes detta ha skett olovligen. Du kan därför göra en polisanmälan. Eftersom ni dock är grannar så vore det bästa om ni lyckades komma överens på egen hand.FörtalOm någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning så utgör detta ett förtalsbrott, BrB 5:1 st. 1. Detta innebär alltså att någon lämnar en uppgift om dig till en tredje part och alltså inte direkt till dig till skillnad från brottet förolämpning, jmf. BrB 5:3. En sådan uppgift kan lämnas på olika sätt genom exempelvis ord och insinuationer, men också genom bilder, text eller genom konkludenta handlingar. Att uppgiften ska vara ägnad att utsätta den beskyllde för andras missaktning innebär att uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet och alltså påverka en persons anseende. Utgångspunkten för bedömningen är den utsattes personkrets samt den sociala värderingen på platsen där denne bor, alltså den samhällsgrupp som personen tillhör. Det krävs dock inte att beskyllningen faktisk har inneburit sådan skada för den utsatte, det räcker att den är ”ägnad att” utsätta personen för missaktning. Man ska inte dömas till ansvar för förtalsbrott om man anses skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna sådan uppgift och personen kan visa att uppgiften var sann eller att hen hade skälig grund för den, BrB 5:1 st. 2.Att din grannes 11-åriga dotter säger till sina kompisar att de inte pratar med er synes inte utgöra förtal. Däremot om din granne talar illa om dig till andra personen som kan medföra att du får ett dåligt rykte och blir utsatt för andras missaktning så kan det utgöra förtalsbrott. Av din fråga synes detta dock inte ha skett.Sammanfattningsvis är det tråkigt att du befinner dig i denna situationen. Det bästa vore om du och din granne kunde lösa konflikten på egen hand, vilket jag förstår kan kännas svårt. Av de uppgifter du lämnar i frågan skulle din grannes agerande vid din lägenhetsvisning kunna utgöra ett hemfridsbrott. Eftersom du skriver att du känner dig ”jagad” så verkar det ha skett fler saker, vilket jag inte kan bedöma i detta svar. Av din fråga synes något annat brott inte vara aktuellt.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp!Vänliga hälsningar.

Brottsligt att öppna och läsa annans post.

2017-02-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har en arbetsgivare rätt att öppna och läsa fackets brev.
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Att olovligen och uppsåtligen öppna och läsa annans post är brottsligt enligt 4 kap 8 § Brottsbalk (1962:700). Den som gör detta gör sig skyldig till brytande av posthemlighet och straffet är böter eller fängelse i högst två år. För brott är det oväsentligt om brevet kommer från ett fackförbund eller ej. Så fort någon olovligen öppnat post som inte är adresserat till denne begår man ett brott. Det räcker alltså normalt att man öppnat posten (behöver inte läsa den) för att kunna straffas.För att straffas krävs dock även att postförsändelsen 1. innehåller ett meddelande av något slag, 2. att brevet utfärdats av ett postbefordringsföretag (t.ex. Postnord), 3. att det öppnats under befordran samt 4. att öppnandet sker olovligen. Med "under befordran" menas den tid från att man lämnar in det för befordran (lägger brevet i brevlådan) till att det hamnar i mottagarens brevlåda. Om t.ex. någon olovligen öppnar posten när den väl hamnat i adressatens brevlåda rör det sig snarare om intrång i förvar enligt 4 kap 9 § BrB. Påföljden är även i det här fallet böter eller fängelse i högst två år.Slutligen bör tilläggas att, eftersom uppsåt krävs för att straffas, omfattas inte situationer där någon av misstag öppnat post och fått tillgång till ett meddelande. Däremot torde det vara straffbart att fortsätta läsa sedan misstaget upptäckts.Sammanfattningsvis: Om din arbetsgivare öppnat post som inte är adresserad till arbetsgivaren är det sannolikt att denne begått ett brott. Detta kan i sådana fall anmälas till Polisen.Hälsningar

Kränkande fotografering i form av smygfilmning i bostad

2017-02-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |hej har en fråga angående min tjej/ex som har smygfilmat mig i smyg i flera månader i hennes lägenhet utan mitt samtycke för hon ville se vad som sker när hon inte är hemma . är detta något som är straffbart känner mig oerhört kränkt
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga!När filmning eller fotografering sker på en integritetskänslig plats så kan det bli tal om kränkande fotografering vilket är kriminaliserat i 4:6a brottsbalken. En integritetkänslig plats är till exempel inomhus i en bostad, på en toalett eller i ett omklädningsrum. Det spelar ingen roll vems bostad det är fråga om, trots att det är ditt ex lägenhet så kan hon göra sig skyldig till kränkande fotografering då det skett i smyg och utan ditt samtycke. För att det ska bli tal om kränkande fotografering krävs att filmningen skett med ett tekniskt hjälpmedel, utan samtycke och i hemlighet. Ditt ex handlande har alltså varit brottsligt och du kan anmäla detta till polisen så att beslut gällande förundersökning kan fattas av åklagare. Straffet för kränkande fotografering är böter eller fängelse i högst två år. I normalfallet torde påföljden bestämmas till böter om inte särskilt försvårande omständigheter förelegat, i så fall kan straffet bli strängare, det kan då till exempel handla om smygfilmning som pågått fortlöpande under en längre tid i en persons bostad.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Straffbart att kopiera lånad hissnyckel?

2017-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |På min skola har vi en hiss som endast kan användas med nyckel. Har man skadat sig kan man få låna en nyckel. Är det straffbart att kopiera denna utan skolans tillstånd? (Nyckeln är inte patenterad)
Moa Estberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att endast kopiera nyckeln bör inte vara straffbart i sig. Straffbestämmelserna som jag behandlar nedan aktualiseras istället vid den tidpunkt den kopierade nyckeln börjar användas. De eventuella straffbestämmelser som jag bedömt då kommer i fråga är framför allt olovligt brukande och olaga intrång. Bestämmelserna regleras i brottsbalken (BrB) (här). Olovligt brukande är en straffbelagd gärning som regleras i 10:7 BrB (här). Enligt bestämmelsen är det brottsligt att bruka annans sak på ett sätt genom vilket det uppkommer skada eller olägenhet. Så skulle kunna vara fallet om personen använder hissen på ett sätt som gör att "skolan" inte har möjlighet att använda den så som de ämnar, t.ex. genom att personen uppehåller sig eller placerar egendom i hissen så att den inte kan användas, eller genom att skada den på något sätt. Att personen däremot använder hissen någon gång då och då bör dock inte utgöra en sådan olägenhet. Även olaga intrång i BrB 4:6 st 2 (här) kan bli aktuellt. För olaga intrång döms den som intränger eller kvarstannar obehörigen på vissa, i lagen reglerade, platser. En hiss skulle kunna vara en sådan plats som omfattas av lagrummet (i NJA 1987 s 148 ansågs en trappa kunna utgöra en sådan plats, se här). Det krävs dessutom även att personen vistas på platsen obehörigen. Finns det t.ex. skyltar om att endast behöriga personer får använda hissen, samt t.ex. regler om vem eller vilka som är behöriga så skulle det kunna utgöra olaga intrång att bruka hissen.Om någonting i mitt svar ter sig oklart får du gärna höra av dig i kommentarsfältet nedan. Skulle du ha några andra frågor är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,