Lagligt att filma ett skolbråk i kapprummet?

2017-04-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag undrar om det är lagligt att en klasskamrat filmar ett bråk mellan två andra elever i kapprummet på skolan? Personen som filmar står öppet och fullt synlig - men endast en av eleverna som medverkar i bråket är medveten om att bråket filmas. Läraren tvingade efteråt eleven att radera filmen utan att titta på den. Hoppas på svar!Med vänliga hälsningar Gitte Hansen
Rickard Essung |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Brottsbalken 4kap 6a§ finns en bestämmelse om kränkande fotografering. För att det ska vara olagligt krävs enligt den att upptagningen sker i hemlighet och att personen som blir filmad befinner sig i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme. I detta fallet så får kapprummet i skolan anses som en plats där allmänheten har tillträde och därmed uppfyller situationen inte alla de krav som krävs för ansvar. Filmandet är alltså helt lagligt.Hoppas att svaret hjälpte dig!

Polisens tillträdesrätt till skola vid pågående brott

2017-04-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om en tjej på16 år hotar någon med att skjuta ner hela skolan och visar ett föremål vid byxlinjen som liknar en pistol och sedan försvinner in i skolan. Om jag valt att polisanmäla händelsen knappt tio minuter efter, kan polisen komma och undersöka fallet och eventuellt arrestera henne i skolan direkt? Eller måste de prata med rektor mm. Kan polisen gripa någon i skolan eller finns de chans att de träder in i skolan för att checka av henne?
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den beskrivningen du ger om en person som hotar att skjuta människor vid en skola och samtidigt uppvisar någonting som liknar ett vapen, kvalificeras som olaga hot (4:5 BrB).Om du i närtid till händelsen kontaktar polisen, kommer de omedelbart att agera och åka ut till skolan. Polisen behöver inte ha tillstånd av, eller underrätta rektorn innan de går in på skolans område för att ingripa mot en person med förmodat vapen. 20, 23 §§ PolisL.Hoppas du fick svar på dina frågor. Med vänliga hälsningar

Ofredande av barnets far

2017-04-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan ! Jag har en liten pojke på 3 år, jag och pappan är separerade sedan 2/5 år tillbaka. Vi har haft en tuff vårdnadstvist med tyvärr mycket intriger och otrevligheter under vägen innan vi fick fram ett domstolsbeslut.Idag lever jag med en annan man och vi ska få barn inom ett par månader och det kan man säga triggade igång sonens pappa på nytt då han har ännu svårt att acceptera våran separation. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till sonens pappa då han går på med personliga angrepp om att jag inte tar hand/bryr mig om min son då jag jobbar i skift vilket resulterar i att min sambo då är hemma med sonen. Inom mitt yrke är det väldigt svårt att lägga om schemat, trots att min chef varit så snäll och försökt lägga så lite kvällar som möjligt dom veckor sonen är hemma.(Sonen är hos sin pappa varannan vecka)Pappan ifråga tycker det är helt absurt att sambon är hemma med sonen då han anser att han som vårdnadshavare ska ha "förtur".Jag har försökt att förklara att det är så läget är och han måste lära sig att respektera hur det ser ut, men det vill inte riktigt gå in ändå.Vad kan jag göra för att få ett stopp på "angreppen", alla sms han skickar som inte rör våran son ? I domstolsbeslutet fick vi svar på umgänge/boende frågan men ingenting om hot/våld/trakasserier som varit. Och man kan väl säga att jag inte alls känner mig trygg i sonens pappas beteende då han varit väldigt labil psykiskt sedan vår separation.
Zinar Budak |Hej gällande vårdnad, umgänge och boende har det som du säger lösts i domstol. Beslutet från domstolen ska följas och efterlevas. Om man inte gör det så kan ena föräldern ansöka om verkställighet av domen. 21 kap. 1 § föräldrarbalkenGällande "angreppen" som du beskriver så finns det olika valmöjligheter som man har. Den som genom hänsynslöst beteende ofredar en annan person, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. 4 kap. 7 § brottsbalken (BrB)Den som upprepar en sådant beteende kan dömas för olaga förföljelse i högst 4 år. 4 kap. 4 b § BrBTill ofredande räknas bland annat utövandet av telefonterror som då möjligtvis har skett i det här fallet. Man kan även ansöka om kontaktförbud. Detta innebär ett förbud för sonens pappa att besöka eller på annat sätt ta kontakt med dig. Ett kontaktförbud får meddelas om det p.g.a. särskilda omständigheter finns risk för att sonens pappa begår brott, förföljer eller på annat sätt allvarligt trakasserar dig. 1 § lag om kontaktförbudMVH

Hemfridsbrott

2017-04-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det är hemfridsbrott när jag öppnat dörren till min fd sambo sagt att du får ej komma in . Han knuffar undan mig och tränger sig in i min lägenhet , jag ber han lämna den han vägrar. Jag ringer 112 då jag är ombedd att göra det då han kommer. Då lämnar han min lägenhet. Polisen rubricerar detta till hemfridsbrott, åklagaren lägger ned . När jag läser lagen tyder detta på hemfridsbrott .. vad anser ni
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först vill jag börja med att säga att bara för att åklagaren väljer att lägga ner åtalet behöver det inte innebära att din före detta sambo inte begått ett brott. Att åklagaren lägger ned åtalet kan bero på andra saker, exempelvis att det inte finns tillräckligt övertygande bevisning.För att det ska röra sig om ett hemfridsbrott krävs att det dels handlar om en bostad och dels att någon olovligen inträngt eller kvarstannat där. (BrB 4:6 1st) Att "intränga” är att övervinna ett fysiskt eller psykiskt hinder, vanligtvis genom att klättra över ett staket eller något liknande. Som huvudregel brukar man säga att det ska ses som ett inträngande att gå in i någons bostad, även om dörren är öppen. Eftersom han dessutom knuffar undan dig och struntar i att du säger att han inte får gå in är min bedömning att det han gör är ett inträngande. När din före detta sambo tränger in i din lägenhet intränger han alltså i din bostad. Eftersom du har sagt att han inte får komma in har han begått intrånget olovligen. Redan här har han alltså olovligt inträngt i din bostad och ett hemfridsbrott är begånget.När han dessutom vägrar lämna lägenheten när du ber honom att göra så innebär att han olovligen kvarstannar i din lägenhet. Det faktum att han sedan går när du ringer 112 innebär inte att han inte kvarstannat. Det viktiga är att han inte har gått när du bad honom om det första gången. Du ska inte behöva hota honom med att ringa 112 för att han ska gå, utan det ska räcka med att du tydligt ber honom att gå en gång.Sammanfattningsvis har din före detta sambo både olovligen inträngt och kvarstannat i din lägenhet och enligt min bedömning alltså begått brottet hemfridsbrott. Vad som sedan kan bevisas vid en domstolsprövning är en annan och mer komplicerad sak att bedöma och det kan ha varit på grund av detta som åklagaren valt att lägga ner åtalet.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Begått hemfridsbrott?

2017-04-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag hade ringt och felanmält min spis i lägenhet till hyresvärden och sagt med stora bokstäver att INGEN får gå ut i min lägenhet utan att ringa mig.Då sambon var hemma ensam så gick ändå servicepersonalen in i lägenheten med nyckel!Och när jag ringer de och klagar så säger de, vi ber om ursäkt vi har skrivit i rapporten att han ska ringa men tydligen har han missat.Tycker att det är kränkande och enligt paragraf 5 hemfridsbrott så intränger han sig olovligt i min bostad. Och när han gick in i lägenheten så skrek sambon att han ska ut och det gjorde han.Kan jag anmäla han för hemfridsbrott?
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag kan inte ge ett exakt svar på din fråga då det är upp till åklagaren att vid en eventuell rättegång föra fram bevisning av omständigheterna i fallet.Det jag kan göra är att redogöra för vad som är gällande rätt. Inom straffrätten ska en gärning, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen, se 1 kapitlet 2 § brottsbalken (BrB). Enligt 4 kapitlet 6 § BrB ska den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad dömas för hemfridsbrott. För att servicepersonalen i detta fall ska kunna dömas krävs det alltså att han har uppsåt till att olovligen tränga sig in i din bostad. Av de omständigheter du har givit mig framstår det som att så inte är fallet, då han har missat att tagit del av rapporten. Troligtvis kan han alltså inte dömas för hemfridsbrott.Vänlig hälsning,

Olaga tvång genom hot om anmälad

2017-04-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, räknas det som utpressning eller övergrepp i rättssak (eller kanske något annat) vid följande scenario:En person påstår sig veta vilka som utfört ett brott, brottet är ännu inte preskriberat, personen hotar en annan att hen skall anmäla dessa personer till polisen, om inte den andra "backar" och slutar försöka ta kontakt. Enda anledningen att kontakt tas är då det finns ett gemensamt barn. Får man "hålla inne", den typen av information och får den verkligen användas för att skrämma någon annan person att hålla sig borta?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gärningen du beskriver räknas troligtvis som olaga tvång eftersom en person tvingar en annan att hålla sig borta (underlåta något) från sitt barn genom att hota att anmäla personen för brott (4 kap. 4 § BrB). Straffet för detta är böter eller fängelse i högst två år. Det verkar dock inte vara utpressning eftersom personen inte använder tvånget för att få pengar från offret (9 kap. 4 § BrB).Det finns ingen skyldighet att anmäla brott som redan är fullbordade. Det är dock straffbart att inte anmäla pågående eller nära förestående brott (23 kap. 6 § BrB). Detta gäller dock bara vissa särskilt föreskrivna brott och om det kan göras utan fara för den som anmäler. Så för att svara på din fråga: Det är generellt sett tillåtet att ”hålla inne” den typen av information men den får inte användas för att skrämma någon annan person att hålla sig borta.Mvh

Motsatsvis tolkning av brottet olovlig avlyssning

2017-04-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. När det gäller inspelning av telefonsamtal, känns det lite luddigt att man "motsättninsvis kan tolka bestämmelsen att det är tillåtet". Min fråga: finns det rättsfall som styrker att det är ok?
Helin Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LegalitetsprincipenEtt brott är en gärning som är förbjuden enligt lag (1 kap. 1 § Brottsbalken - här). Av detta följer att man inte kan straffas för något som straff inte är föreskrivet för.Olovlig avlyssningVad gäller inspelning av telefonsamtal finns ett lagstadgat förbud i 4 kap. 9a § Brottsbalken (här) som täcker vissa situationer. I denna bestämmelse finns ett förbud mot att olovligen med hjälp av tekniskt hjälpmedel bland annat spela in telefonsamtal som man själv inte deltar i. Brottet kallas för olovlig avlyssning.Detta brott täcker däremot inte den situationen då en person spelar in ett telefonsamtal som personen själv deltar i, om personen inte obehörigen berett sig tillträde till samtalet.SlutsatsvisMed tanke på att brottet olovlig avlyssning inte täcker situationen då den som spelar in telefonsamtalet själv deltar i detta, kan det konstateras att det inte finns något lagstadgat förbud mot nu nämnda gärning. Därmed kan man med stöd av 1 kap. 1 § Brottsbalken (här) motsatsvis konstatera att det är tillåtet att spela in telefonsamtal som man själv deltar i.Stöd i praxisI JO 2016/17 s 107 - där frågan var huruvida en patient har rätt att spela in ett telefonsamtal mellan henne och en läkare - yttrade JO följande:"Det finns inte någon bestämmelse som ger en enskild rätt att spela in ett samtal som han eller hon har med en läkare. Å andra sidan finns det inte heller någon rättslig grund för att förbjuda en inspelning av sådana samtal."Slutsatsen i JO:s beslut blev att utgångspunkten bör vara att det ska vara tillåtet för en patient att spela in ett telefonsamtal med en läkare när patienten själv deltar i samtalet.Jag hoppas att detta svar var till hjälp!Vänligen,

Äktenskapstvång

2017-04-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad säger lagen om tvångsgiftemål?
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga är ganska allmänt hållen kommer jag endast kunna ge ett generellt svar. Har du några mer specifika funderingar är du välkommen att vända dig till Lawline igen med en följdfråga.Tvångsgiftemål, eller äktenskapstvång som det också kallas, är ett brott som regleras i 4 kap 4c § Brottsbalken. Förutsättningarna för att äktenskapstvång ska föreligga är att någon har tvingats att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse genom olaga tvång eller att gärningsmannen har utnyttjat en persons utsatta position till att förmå hen att gifta sig. Straffet för den som utsätter någon för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra år. Här avses äktenskap som som är giltiga i den stat där de ingås eller den stat enligt vars lag de ingås. Även äktenskap som är giltiga i en stat där någon av makarna har sin hemvist eller medborgarskap avses. Med äktenskapsliknande förbindelser menas ett avtal som inom en viss grupp får parterna att betraktas som makar med rättigheter och skyldigheter gentemot varandra samt överenskommelser om hur förbindelsen upplöses.Brottet kan som ovan nämnts begås genom olaga tvång, som är ett brott i sig och regleras i 4 kap 4 § Brottsbalken. Att utöva äktenskapstvång genom olaga tvång innebär att man genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att ingå äktenskap. Brottet kan också begås genom att gärningsmannen utnyttjar en persons utsatta position till att förmå hen att gifta sig. Att en person befinner sig i en utsatt position kan t.ex. innebära att man befinner sig i någon form av beroendeställning gentemot gärningsmannen. Det kan t.ex. röra sig om att offret lider av en intellektuell funktionsnedsättning, lever under ekonomiskt svåra förhållanden eller lever under hot om utfrysning, uteslutning ur släktgemenskapen eller förlust av arv.Slutligen vill jag poängtera vikten av att skilja på äktenskapstvång och arrangerade äktenskap. Ett arrangerat äktenskap kan såklart också vara ett tvångsäktenskap, men behöver inte vara det.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,