Brottsligt att skicka falskt dödsbud via sms?

2017-03-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det brottsligt/straffbart att skicka ett falskt dödsbud via sms?i detta fall en kvinna som skickat till sina barn och syskonbarn att deras mormor är död,vilket dock ej var fallet,ingenting hade hänt överhuvudtaget. De som fick meddelandet tog väldigt illa vid sig och trodde att det var sant.
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Regler om brott finns i Brottsbalken, den hittar du här.Det brott som kan bli aktuellt i detta fall är ofredande, som innebär att någon genom ett hänsynslöst beteende ofredar annan, 4 kap 7 §. Ett exempel på ett sådant hänsynslöst beteende är just att göra en annan person upprörd genom att lämna ett falskt meddelande om en närståendes död. Gärningen måste innebära en kännbar fridskränkning, vilket det inte torde råda någon tvekan om i detta fall eftersom du uppger att de som fick meddelandet tog väldigt illa vid sig. För att kunna dömas till ansvar för brottet måste även kvinnan som skickat sms:en agerat med uppsåt, dvs veta att det hon gjorde var fel.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Fotografera och filma på allmän plats bland folk

2017-03-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det okej att filma och ta bilder på allmänna platser även om det syns folk på bilden och man inte bett om tillstånd? Har sett att frågan ställts förut, men skulle gärna vilja veta om det är så även idag eller om lagen ändrats.
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att filma och fotografera på allmän plats bland folk är i de flesta fall tillåtet. Brottsbalken fångar upp handlingar som är att bedöma som ofredande eller kränkande fotografering, vilka givetvis inte är tillåtna. Ofredande regleras i 4 kap 7 § BrB och omfattar hänsynslösa beteenden som riktas mot en eller flera bestämda personer och som för dessa personer innebär en kännbar fridskränkning(detta är ett ganska högt rekvisit). I dagsläget finns också ett krav på omedelbarhet för att det hänsynslösa beteendet ska kunna utgöra ett ofredande. Med omedelbarhet menas att personen som handlingen riktas mot ska uppfatta handlingen medan den sker. Domstolen menar i dagsläget att man inte kan bli ofredad av någonting man inte känner till. Är du inte medveten om handlingen någon gång när den sker kan du heller inte anses ha blivit ofredad av den. Högsta domstolen har dock beviljat prövningstillstånd i ett fall från i somras där denna fråga angående kravet på omedelbarhet vid ofredande ställts på sin spets. Det återstår att se ifall HD kommer att ändra på denna praxis eller inte. Kränkande fotografering regleras i 4 kap 6a § BrB som är en ganska snäv bestämmelse som omfattar hemlig fotografering på vissa specifika platser. För straffansvar krävs att bildupptagningen görs i smyg och riktas mot person som befinner sig på någon av de i lagtexten särskilt angivna platserna. Platserna är inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme. Bostad omfattar platser där någon stadigvarande bor eller plats där någon bor tillfälligt som exempelvis tält eller hotell. Det krävs inte att personen som fotograferas ska befinna sig i sin egen bostad, utan även fotografering av en person i någon annans bostad omfattas av bestämmelsen. Med annat liknande utrymme avses exempelvis provhytter, duschrum eller bastu. Det vill säga utrymmen som är avsedda för mycket privata förhållanden. Fotograferingen behöver inte ha skett inne i bostaden eller utrymmet utan fotot kan ha tagits utifrån. Så svaret på din fråga är att så länge fotograferingen inte är att anse som ett ofredande enligt 4:7 BrB eller omfattas av bestämmelsen kränkande fotografering 4:6a BrB, är det i nuläget tillåtet att fotografera på allmän plats även om andra människor uppfångas på bilden. Hoppas svaret varit till din hjälp! Med vänlig hälsning

Grannen åker utanför och tutar ett par gånger om dagen - vad kan vi anmäla henne för?

2017-03-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vår granne åker utanför oss och tutar ett par ggr om dagen. Vi vet att hon gör det enbart för att irritera och förstöra vår tillvaro.Vad kan vi anmäla henne för?
Tova Andersson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Att åka utanför sin grannes hus och tuta ett par gånger om dagen bör falla under ofredande, vilket är ett brott och straffbart. (Brottsbalken 4 kap. 7 §) Ofredande kräver att någon måste känna av fridskränkningen och bli störd, vilket ni uppenbarligen ha blivit. Dessutom måste den som ofredar veta att det den gör är fel, vilket er granne antagligen gör om det är som ni säger att hennes syfte med handlingen enbart är att irritera er och förstöra er tillvaro.Jag rekommenderar er att i första hand ta kontakt med er granne och be henne att sluta tuta, om ni inte redan har gjort detta. Om hon trots detta fortsätter, kan ni anmäla henne för ofredande. Observera att inte alla polisanmälningar leder till en brottsutredning och åtal. Hoppas ni fått svar på er fråga!Med vänlig hälsning

Ofredande vid telefonterror

2017-02-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. I oktober förra året blev min vän utsatt för våldtäkt. Fallet förlorade i rätten pågrund av brist i bevisningen. Hon är rädd för denna person och får panikångest av att se personen(då dom går i samma skola så är det ofta dom stöter på varandra). Det var lugnt ett tag men nu det senaste har han börjat höra av sig till henne och säger att han kräver att de ska ses och prata. Han säger att dom måste snacka och han ringer henne även, han har ringt henne 13 gånger på raken trots att hon klickar. Hon känner sig otroligt rädd att han ska komma hem till henne eller liknande och vill inte vara själv. Finns det något man kan göra eftersom det blev nedlagt då hon känner sig väldigt obekväm och är ständigt rädd och får pyskiska problem.
Zinar Budak |Hej, den som genom hänsynslöst beteende ofredar en annan person kan dömas för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. 4 kap. 7 § brottsbalkenVad som kan innebära hänsynslöst beteende är diskutabelt. Vad som dock klart innebär hänsynslöst beteende är att knuffa någon, slita i någons kläder, spotta på någon eller utöva telefonterror mot någon. Den som ofredar någon måste veta om att det den gör är fel. Om en person exempelvis genom hög musik stör sina grannar så sker ofredandet från och med att grannarna talat om för denne att det är störande. I detta fall har killen ringt till din vän 13 gånger. Detta kan anses vara ofredande om killen vet om att det han gör är fel. Det din vän kan göra nu är att vända sig till polisen för att upprätta en anmälan.Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.MVH

Vilken påföljd för olaga intrång? När hamnar man i brottsregistret?

2017-03-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Några av mina kompisar (17 år) övernatta på Ikea i helgen och blev påkomna på morgonen. Nu är de oroliga för vad påföljderna blir, de säger att de kommer få böter men vet inte hur mycket. Kan ni svara på hur mycket det är troligt att de får i böter och vilken typ? Kommer de även hamna i brottsregistret även fast de inte döms till böter?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regleringen för brott och dess påföljder hittar du i brottsbalken (BrB). Brottet olaga intrångBrottet dina kompisar har begått är olaga intrång, (4 kap. 6 § andra stycket BrB). ”Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter”.Eftersom dina kompisar stannat kvar på IKEA under natten utan att de fått tillåtelse till det så har ett olaga intrång skett. IKEA är en affärslokal och omfattas av en begreppet ”annan byggnad”. Anledningen till att det inte handlar om något inbrott är för att de inte stulit något utan endast varit, stannat eller tagit sig in i lokalen utan att man får. PåföljdenPåföljden för olaga intrång är som du skriver, böter. Böter finns i olika typer, dagsböter och penningböter, (25 kap. 1 § BrB). Huvudregeln är att böter döms ut i dagsböter men om straffet blir längre än 30 dagar får man istället penningböter. Troligtvis handlar det i detta fallet om dagsböter. Dagsböter betyder att man betalar en fast summa varje dag under ett visst antal dagar. Hur stor summan är och hur många dagar det handlar om beror på hur grovt man anser brottet som begåtts är samt hur de personliga förhållandena ser ut för den som begått brottet. Det kan då handla om exempelvis inkomst och studiebidrag. Eftersom dina vänner endast är 17 år och (troligtvis) fortfarande går i skolan så förutsätter jag att de inte har någon inkomst och summan på böterna kommer troligtvis inte bli så höga. Lägsta beloppet för dagsböter är dock 1500 kr. Förmildring av påföljdenEftersom dina vänner endast är 17 år så finns det en regel i brottsbalken som säger att om man är yngre än 21 år så ska detta tas med i bedömningen av påföljd, (29 kap. 7 § första stycket BrB). Det innebär att dina kompisar inte bör dömas till samma påföljd som en vuxen. ”Brottsregistret”För att dina kompisar ska hamna i brottsregistret (även kallat belastningsregistret) krävs det att de döms för brottet, (3 § lag om belastningsregister). Sammantaget så är brottet dina kompisar begått olaga intrång. Jag vågar inte ge dig någon direkt summa på böterna eftersom det kan variera mycket beroende på deras personliga förhållanden och hur domstolen väljer att bedöma brottets grovhet. Men eftersom de endast är 17 år kommer det sannolikt handla om dagsböter som inte blir av allt för högt värde. De kommer finnas med i brottsregistret endast om de döms för brottet. Hoppas jag delvis kunde ge svar på din fråga!Vänligen,

Olaga förföljelse

2017-03-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min sambo/servo sov inte hemma och ville inte säga var sov hon. Hon nekade att hade en älskar.Vi bodde i Uppsala .Via hennes kalender som delade med mig kunde se att hon hade köpt biljetter till 2 pers och bokade hotel i Stockholm .den dag som skulle hon åka till Stockholm jag åkte dit till hotel och väntade tills hon kom ut med hennes älskare . jag gick fram och sa: Nu jag vet att du har en älskare ,..Hej då aldrig mer ska träffa dig.Och jag gjorde det! Hon blev arg och har anklagad mig för "Olaga förföljelse eller stalkning"kan jag bli domt för det ?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med olaga förföljelse menas att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av följande brott: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse eller försök till skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud. Var och en av brotten ska vara en del i en upprepad kränkning av den utsattas integritet.Det här innebär att du inte kan bli dömd för olaga förföljelse! Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Olovlig identitetsanvändning (identitetsstöld) medförde betalningskrav

2017-02-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har flytta nyligen till Örebro och jag hade tappat min plånbok på bussen ( Örebros stadsbussar) och när jag var på väg att lämna bussen så stoppade en tjej mig och lämnade min plånbok till mig, jag visste inte att jag hade tappat min plånbok, men jag blev självklart tacksam att jag fick tillbaka den. Men nästa dag klockan 6 på eftermiddagen så Knackade någon på dörren. När jag gick ut så var de ingen där men de låg en lapp på marken. Någon hade använt min busskort samt min personnummer och de hade blivit tagna av en kontrollant så kontrollanten hade tagit min busskort och nu måste jag betala en tilläggsavgift på cirka 800 kr. Kontrollanter trodde att de var jag som satt på bussen de visste inte att min kort hade blivit bestulen. Måste jag betala tilläggsavgiften, även att de inte var jag som satt på bussen.
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Eftersom din fråga handlar om det som i vardagligt tal kallas för identitetsstöld, är Brottsbalken (BrB) relevant för ditt fall. Enligt BrB 4:6b begår den som utger sig för att vara någon annan genom att använda sig av hens identitetsuppgifter och därigenom ger upphov till skada för hen, brottet olovlig identietsanvändning. Med hänsyn till vad du har uppgivit i din fråga, har personen som använt sig av ditt busskort och ditt personnummer begått just detta brott. Personen i frågan har ju utgivit sig för att vara dig genom att använda ditt personnummer, och detta agerande har medfört det krav på tilläggsavgift som nu har riktats mot dig. I din fråga nämner du att det var hela plånboken du tappade. Skulle det vara så att du i plånboken vid tillfället hade någon handling som har till syfte att identifiera dig som person (en för dig utställd urkund), som t ex ett pass, körkort (eller annan identitetshandling) eller legitimationskort, är det möjligt att personen som låtsades vara dig även har gjort sig skyldig till brottet missbruk av urkund (BrB 15:12). Detta förutsätter dock att personen har använt sig av urkunden på något sätt genom att det t ex är från urkunden personen har hämtat ditt personnummer. Jag har dock tyvärr för lite uppgifter om hur personen i fråga agerade på bussen för att säkert kunna uttala mig om huruvida personen kan ha gjort sig skyldig till missbruk av urkund eller inte. Eftersom du i vart fall har blivit utsatt för brottet olovlig identitetsanvändning, bör du snarast anmäla detta till polisen. Du bör även överväga att spärra ditt personnummer om du misstänker att personen på bussen kommer att använda ditt personnummer igen. Vad gäller tilläggsavgiften, beror dina möjligheter på hur lång tid som gått sedan kontrolltillfället då tilläggsavgiften utfärdades. Åkte du Örebros stadsbussar, tillhör dessa LänsTrafiken, och enligt deras hemsida har du möjlighet att bestrida en tilläggsavgift HÄR. Har inte tiden löpt ut, bör du fylla i formuläret, eller alternativt ringa till LänsTrafiken, och bestrida tilläggsavgiften eftersom det inte var du som satt på bussen. Jag hoppas att jag lyckats svara på din fråga och om du skulle ha några fler är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Fråga om straffskala för olaga hot

2017-02-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag riskerar att bli anmäld för mordhot. Vad är straffet?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Enligt 4 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) gäller det att om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning (t.ex. hot om mord) på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för sin säkerhet och liv, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet är grovt döms personen för grovt olaga hot till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktas särskilt: om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, ellerom gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline. Hälsningar