Läsa andra e-post och sms och ljuga om personen

2018-03-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej En person har läst min vuxna dotter sms och mail på hennes telefon och använder detta som ett medel för att smutskasta henne. Får man lagligt lov att läsa andras sms och mail i någon annans telefon?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brott mot frihet och frid regleras i Brottsbalken (BrB) 4kap, se här. Att man olovligen läser en annan persons meddelanden är ett angrepp på offrets personliga frid och kan leda till straffansvar. En förutsättning för att de här handlingarna ska vara straffbara är emellertid att de begås olovligen. Om handlingarna inte är olovliga så är de inte heller brottsliga.Om någon olovligen läser annans sms så kan gärningen bestraffas som brytande av post eller telehemlighet. 4 kap. 8 § brottsbalken. Avseende e-post på annans telefon kan det anses vara datorintrång eftersom handlingen innebär att man bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling (4 kap. 9c § brottsbalken).FörtalFörhåller det sig så, att en person säger saker till andra för att du ska utsättas för missaktning eller för att du ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken). ÅtgärdI de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att du kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Du bestämmer själv om du vill väcka åtal. Skulle du väcka åtal så har du bevisbördan, det vill säga att det är du som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att du riskerar att få betala rättegångskostnaderna om du förlorar målet.Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Preskription av brott

2018-03-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hur lång är preskriptionstiden för "olovlig identitetsanvändning" om gärningen EJ har orsakat några oegentligheter eller skada hos målsägaren?Samt, en kallelse till ett första polisförhör, räknas det som ett avbrytande av preskriptiontiden?
Henrik Witt-Strömer |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dina frågor regleras av brottsbalken – BrB.Preskriptionstiden för olovlig identitetsanvändning är fem år (35 kap 1 § 2 p BrB). Jag vill dock vara tydlig med att en förutsättning för att det ska vara ett brott att utge sig för att vara en annan person är att gärningen innebär skada eller olägenhet för den andra personen. Du säger nu att någon sådan inte uppstått, och i så fall kan gärningen inte utgöra ett brott (4 kap 6 b § BrB). Du undrar också om brottets preskriptionstid avbryts av en kallelse till ett polisförhör. Svaret på den frågan är nej. Brottet preskriberas därför fem år från att det begicks (eller beroende på förutsättningarna från den dag skadan eller olägenheten uppstod. Se 35 kap 4 § BrB). För att en misstänkte ska kunna dömas för ett brott, måste han eller hon häktas eller ta del av åtal för brottet inom dessa fem år (35 kap 1 § BrB).Med vänlig hälsning

Är det, vid samtycke från en person, hemfridsbrott om övriga boende (hypotetiskt) skulle motsatt sig insläppandet?

2018-02-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En fråga ang hemfridsbrott. På frågan "Hemfridsbrott - att olovligen intränga eller kvarstanna i en annans bostad2017-12-30 i BROTT MOT FRIHET OCH FRID, 4 KAP. BRB"Svarar ni "Även om flera personer tillsammans bor i en bostad räcker det med att en av dessa ber en gäst som inte bor där att ge sig av och denne person vägrar, för att det ska anses som hemfridsbrott."Min fråga, om en person smugit sig in i huset, med hjälp av en i huset boende person, men utan dom övriga boendes vetskap (om dom vetat skulle personen i fråga inte ha fått komma in), är det då att betrakta som hemfridsbrott?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olovligen inträngerAtt olovligen tränga sig in innebär att personen måste övervinna ett fysiskt eller psykiskt hinder. Att gå in i någon annans bostad är som huvudregel alltid ett sådant inträngande även om ytterdörren är öppen eller olåst då det ses som ett psykiskt hinder. Brottet är fullbordat då personen har en fot i bostaden. Om personen har ett samtycke att få komma in i huset så är det inte ett olovligt inträngande. Ett samtycke förutsätter att personen som ger det förstår innebörden och kan göra en rationell bedömning av situationen. Ifall en person uppfyller dessa krav sker genom en individuell bedömning i varje enskilt fall. Samtycket måste dock ha getts frivilligt och utan något som helst tvång.Av din fråga framgår det att det föreligger samtycke och att det getts frivilligt. Sålunda är det inte fråga om hemfridsbrott. Emellertid finns det möjlighet att ta hänsyn till huruvida personen som släpper in annan, förstår innebörden och kan göra en rationell bedömning. Vet denne person om, efter en rationell bedömning vari innebörden av insläppandet fastställts, att övriga personer inte skulle gå med på detta, finns det viss möjlighet att se detta som hemfridsbrott. Detta kan emellertid vara att dra det för långt. Det är sålunda en svår gränsdragning och praxis tillhandahåller inte ledning.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Personal har felaktigt hållit kvar person

2018-02-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag hjälpte en vän till mig att flytta mellan Uppsala - Gävle.Vi tog en hyrbil från Cirkle K som stod i vännens namn där jag endast stod med som medförare.En olycka skedde då det var glashalt och bromsarna ej tog så vi tog lätt i en bil framför oss i en korsning.Jag vart ombedd av min vän att lämna bilen sen i Uppsala, varpå jag berättar vad som hänt osv.Personalen på Cirkle K säger att jag måste betala - enligt hyresavtal - 3000 i självrisk per skademoment, alltså totalt 6000.Jag förklarar lugnt att det inte är jag som står på bilen utan bara är där för att lämna tillbaka och betala hyran för den - pengar som jag fått av hyrestagaren och ber dem kontakta/fakturera personen som står som hyrestagare för den resterande ersättningen.Personalen börjar skrika nedvärderande ord åt mig såsom " Vad är du för jävla människa" "Vad är det för fel på dig" “Är du helt jävla dum i huvudet" mm. De säger att jag inte får gå därifrån förrän jag betalt hela summan och hotar med att ringa polisen. Så jag blir kvarhållen på platsen i ca 2h då jag inte vågar åka därifrån.Fråga 1. Klassifiseras begreppet "skademoment" som skada per inblandad bil eller händelse?Fråga 2. Kan jag begära skadestånd för denna händelse då jag både känt mig kränkt, hotad och fortsatt mått dåligt psykiskt över händelsen i efterhand?(Vet inte om det har någon betydelse men jag går i nuläget redan till läkaren pga ångestbesvär)Tack på förhand!
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkademomentSkademoment bör i detta fall definieras som skada för varje inträffad händelse. Personalen hade ingen laglig rätt att kvarhålla dig, varpå jag ska redogöra för möjliga åtgärder nedan.Förolämpning eller förtalAv din fråga att döma verkar det som att du, bland annat, är utsatt för ett så kallat ärekränkningsbrott. Av din fråga framgår dock inte om dessa kommentarer riktats till dig endast i din närvaro. FörolämpningSkulle det vara så, att personen har sagt kränkande saker direkt till dig, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förolämpning" (5 kap. 3 § brottsbalken).FörtalFörhåller det sig istället så, att personen säger saker till andra för att du ska utsättas för missaktning eller för att du ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken). ÅtgärdI de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att du kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Du bestämmer själv om du vill väcka åtal. Skulle du väcka åtal så har du bevisbördan, det vill säga att det är du som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att du riskerar att få betala rättegångskostnaderna om du förlorar målet.Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan.Olaga frihetsberövandePersonalen hade i detta fall inte några inga befogenheter att hålla fast dig för att pressa dig på information. Agerandet kan utgöra olaga frihetsberövande (4 kap. 2 § brottsbalken). Ett olaga frihetsberövande behöver inte bestå i att man låser in eller binder fast någon, utan det kan bestå av nästan vad som helst som leder till att någon inte kan eller vågar förflytta sig så länge som frihetsberövandet inte är alltför kortvarigt. Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan.RekommendationMitt råd är att du polisanmäler händelserna. Skulle detta gå vidare till rättegång, kan du ha rätt till skadestånd. I de flesta fall är åklagaren skyldig att driva skadeståndstalan åt offret. Det är svårt att mer ingående bedöma storleken på ett eventuellt skadestånd. Du bör sålunda börja med att polisanmäla händelsen, för att få hjälp att ta ärendet vidare.Vänligen

Får styrelseledamot i bostadsrättsförening gå in i garage?

2018-03-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |jag bor i en bostadsförening och har ett garage. Alla som har garageplatser står bredvid varandra och vi har ingen vägg emellan varandra och det gör att man kan gå igenom varandras garageplatser. Nu har jag fått ett papper i brevlådan från min bostadsföreningen om att styrelsen har varit inne i mitt och andras garageplatser och kollat vad vi har i våra garaget utan att vi visste om att styrelsen har var där inne i våra garageplatser. Styrelsen har varit inne i andras skåp och kollad vad dom har i skåpen, har jag fått hört från mina grannar.Får styrelsen gå in i garagen utan att vi vet om att dom är inne i garagen?Vilka lagar/stadgar har styrelsen brutit?Vad har vi boenden att säga till om när styrelsen gör detta?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kap. 13 § bostadsrättslagen får företrädare för bostadsrättsföreningen endast inträda i boendes lägenheter. Detta får endast göras om det behövs för tillsyn eller för arbete som ansvarar för eller måste genomföra. Sålunda får inte styrelsen gå in i de boendes garage, så länge det inte var en akut angelägenhet. Styrelseledamöterna har gjort sig skyldiga till olovligt intrång (4 kap. 6 § brottsbalken) eller egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Min rekommendation är att ni upprättar en polisanmälan.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Smygfilmning

2018-02-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit smygfilmad på mitt jobb,jag jobbar natt, hade slumrat till och en kollega vilken vet jag inte har filmat och visat chefen, och nu blir det konsekvenser av det, visst det är fel det står jag för, men att ha blivit filmad känns obehagligt och känns inte ok, kan tillägga att chefen sa att han fick filmen i tredje hand? Hur många kan ha sett den??! Vad kan jag göra och vilka rättigheter har jag?
Matilde Kyrö |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av 4 kap. 7 § brottsbalken (HÄR) framgår att den som utsätter någon för "annat hänsynslöst agerande" döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Detta om gärningen kunnat kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Att filma något på ett mycket påträngande sätt skulle i och för sig kunna utgöra ofredande i lagens mening men det finns inget generellt förbud mot att filma en enskild person utan dennes samtycke. En sådan filmning kan dock utgöra ofredande om den filmade verkligen blivit störd, vilket innefattar ett krav på att den utsatte faktiskt uppfattat händelsen. Då du sovit och inte varit medveten om själva filmandet är det något oklart om bestämmelsen kan bli tillämplig. Det kan bland annat nämnas att det i ett rättsfall från 2008 (NJA 2008 s. 986) inte ansågs utgöra ofredande att i hemlighet filma ett par som hade samlag. Att de filmade paret i detta fall senare fått kännedom om filmningen av utomstående personer förändrade inte den bedömningen. Sedan rättsfallet från 2008 har dock tillkommit viss lagstiftning om kränkande fotografering. I 4 kap. 6 a § 1 st. brottsbalken (HÄR) anges att den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp vild av någon som befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, ska dömas för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. I begreppet fotografering omfattas här också filmning vilket innebär att bestämmelsen även är tillämpning vid kränkande filmning. För straffansvar förutsätts dock att filmningen tagit plats på en sådan plats som omnämns i lagtexten alternativt ett "annat liknande utrymme". I propositionen nämns som "annat liknande utrymme" t.ex. provhytter, duschrum eller bastu. Det som avses är alltså utrymmen som är avsedda för mycket privata förhållanden. Då du under den aktuella filmupptagningen befunnit dig på jobbet, och då det inte är ett sådant utrymme som avses i lagtexten kan kränkande fotografering troligtvis inte bli aktuellt.Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det inte är helt säkert att du kan göra någonting "åt" filmen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Olaga frihetsberövande eller ofredande?

2018-02-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |I telefonsamtal med Polisens kontaktcenter för Polisregion Väst uppgav jag idag att jag vill göra polisanmälan mot personer vilka fångar mig ibland genom att ställa sig runt mig,genom att trycka mig mot väggen eller genom att hota att de ska ta i min kropp om jag försöker förflytta mig,att de under tiden medans de hindrar mig att förflytta mig talar med mig emot min vilja och kallar ibland dessa samtal "LSS-rådgivning",säger att socialnämnd har skickat de för att tvinga mig utstå 9 § LSS-service. Jag uppgav till Polisen att jag vill att både de och socialnämnden som har skickat de ska bli häktade,åtalade och dömda till fängelse för detta olaga frihetsberövande så att de inte ska kunna fortsätta fånga mig och tvinga mig utstå någon rådgivning eller något annat.Jag uppgav även att jag inte har ansökt varken hos socialnämnd eller på andra ställen om rådgivning,att jag inte vill ha varken rådgivning eller personlig assistans eller någon annan typ av omsorg,vård,behandlingar eller hjälp.Polisen sade att det inte är olaga frihetsberövande,att brottsrubriceringen ska vara ofredande,att de ska bli misstänkta för brottet ofredande.Har Polisen rätt när Polisen säger att alla frihetsberövanden som har pågått kortare tid exempelvis några få minuter definieras som ofredande?Jag tror att det framgår klart av lagtexten att det inte är ofredande.Jag vet dock inte hur det ser ut med det i rättspraxis,hur domstolar har dömt i sådana fall tidigare,om domstolar tror att det är ofredande.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olaga frihetsberövandeAgerandet kan möjligen utgöra olaga frihetsberövande (4 kap. 2 § brottsbalken). Olaga frihetsberövande behöver inte bestå av att man låser in eller binder fast någon, utan kan bestå av nästan vad som helst som leder till att någon inte kan eller vågar förflytta sig så länge som frihetsberövandet inte är alltför kortvarigt. Det krävs dock att det har pågått en stund. Polisen har alltså förmodligen rätt när de säger att det inte är olaga frihetsberövande. Jag kan emellertid inte uttala mig mer ingående, eftersom jag inte vet hur lång tid det är fråga om.OfredandeOfredande regleras i 4 kap. 7 § brottsbalken. I de fall en person upprepande gånger trakasseras, kan det utgöra ofredande. Det krävs inte alltid att man fysiskt antastar någon, utan ofredande utgörs även av annat hänsynslöst agerande.Ofredande kan exempelvis bestå i att knuffa eller slita i någons kläder, telefonterrorisera någon eller spotta på någon. Fridskränkningen ska ha varit kännbar. Som exempel på ofredande anges i lagkommentaren att upprepade gånger komma med oönskad uppvaktning.SammanfattningsvisDet är alltså svårt att närmare fastställa vilket brott du blivit utsatt för. Det är inte möjligt för min del att avgöra vilken grad av rädsla du kände vid dessa tillfällen.Vänligen

Förtal på arbetsplats

2018-02-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min Chef antyder att jag är en Klandervärd på Arbetsplatsen ?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga att döma verkar det som att det är fråga om ett så kallat ärekränkningsbrott. Av din fråga framgår dock inte om dessa kommentarer riktats till dig endast i din närvaro. FörolämpningSkulle det vara så, att personen har sagt kränkande saker direkt till dig, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förolämpning" (5 kap. 3 § brottsbalken).FörtalFörhåller det sig istället så, att personen säger saker till andra för att du ska utsättas för missaktning eller för att du ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken).Detta är vad som krävs för förolämpning respektive förtal.ÅtgärdI de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att du kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Du bestämmer själv om du vill väcka åtal. Skulle du väcka åtal så har du bevisbördan, det vill säga att det är du som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att du riskerar att få betala rättegångskostnaderna om du förlorar målet.Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen