Hotad av annan elev är lärares angelägenhet

2016-11-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag går i ettan på gymnasiet i en klass som är, av skolans lärare, känd för att vara väldigt stökig.För några dagar sedan uppstod ett bråk gällande ett missförstånd mellan 3 personer och dom beslöt sig för att tillsammans med lärare sätta sig ner och försöka reda ut det. Det är då en 4e person bestämmer sig för att blanda sig i, trots dom andras motvillighet, och rusar in i rummet och misshandlar två av av dessa 3, för hon anser att dom har försökt trycka ner hennes vän (person nr 3 då alltså). Skolan får ringa till polisen som får komma och hämta den fjärde personen och en anmälan görs mot den. Hon blir avstängd i en vecka, och trots mångas oro så vill inte lärarna eller skolans rektor kommentera om vad som kommer att hända i framtiden med denna person - alltså ifall hon kommer få gå kvar eller inte.Två dagar senare hör denna person av sig till mig, som egentligen inte har något med detta att göra mer än att dom två som blev misshandlade är mina vänner. Hon misstänker alltså att jag är den personen som ska ha startat detta "missförstånd" och att jag nu tydligen ska ligga väldigt risigt till. Hon skriver även att hon absolut inte ångrar det hon gjort och att hon bara är en bra vän. Efter ett tag av att ha försökt få henne att lugna ner sig och resonera med henne men utan att ha lyckats, slutar jag svara.Jag för vidare allt till en lärare på skolan som säger att dom tänker inte göra något. Är det verkligen rätt?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilken paragraf som blir aktuell är 6 kap. 10 § skollagen (länk till den paragrafen finns https://lagen.nu/2010:800#K6P10S1). Där står att en lärare som får reda på att en elev som anser sig blivit utsatt för en kränkning i samband med verksamheten ska anmäla detta till rektorn. Jag ska däremot inte gå in mer på det juridiska. Detta är den paragraf som är aktuell. Jag har istället hittat information på internet från skolinspektionen och brottsoffermyndigheten om vad du borde göra.Först vill jag bara hänvisa till denna sida (http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/krankningar-1.201704) hos skolverket. Där står att skolinspektionen kom fram till att en kränkning över internet kan vara så nära kopplat till skolan att det är skolans ansvar att utreda det. Det är alltså inte okej för läraren som du sagt detta till att ignorera det. Prova att gå till en rektor och berätta om detta, den bör då ta ärendet vidare. Ett alternativ är att anmäla brottet själv. Så som du har förklarat det för mig låter det som att den andra eleven har hotat dig, vilket är ett brott. Då kan du gå till polisstationen, förslagsvis med en vuxen för att de där ska ta dig på allvar och anmäla brottet och säga vad du har för bevis.Brottsoffermyndigheten har en sida om saker som sker i skolan. På deras sida om brott i skolan (http://www.jagvillveta.se/14-17-ar/vad-har-hant/brott-i-skolan) så skriver de att det är möjligt att anmäla skolan till skolinspektionen om skolan inte riktigt tar tag i situationen.Vad anser jag att du borde göra då? Prova första att gå till en annan lärare eller rektorn om att detta har hänt dig. Det borde inte bara rinna mellan fingrarna. Du kan även säga att skolinspektionen säger att fast än det är över internet så är det skolans ansvar. Skulle de inte göra något då tycker jag att du ska försöka anmäla brottet själv hos polisen. De måste ta emot din anmälan. Tyvärr vet inte jag om det finns så mycket mer att göra än så. Men jag hoppas ändå att du fått ett svar på det du undrade.Skulle det vara något särskilt du undrar över så kan du ställa en fråga här på lawlines sida så svarar jag på det så fort jag kan.Vänligen,

Fråga om störande grannar och bevissäkring

2016-11-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min granne ställer sina högtalare i fönstret, riktar dessa mot vår fastighet och sätter på hög musik så det går att sjunga med i texten 100 meter därifrån vid vår ytterdörr. De skäller ut oss när vi rör oss vid tomtgränsen och ser de oss riktar de musiken Höjer ljudvolymen eller går in och riktar högtalarna mot oss. De vrålar och skriker om de ser oss ute. Ser de oss inte skriker de inte och ingen musik hörs. Polisen har utrett och menar på att ljudet inte hörs till vår dörr. Grannen ljög för polisen om högtalarnas placering då polisen var här och lyssnade.enligt polisen finns inga bevis för att högtalarna stog i fönstret.Får vi ta kort för att bevisa att de står i fönstret?Får vi videofilma för bevis att de står i grannens fönster. Får vi göra detta från vår tomt? Tacksam för svar /förtvivlad
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dina grannars beteende stämmer överens med rekvisiten för ofredande, 4:7 brottsbalken. Dylikt har uppmärksammats på andra håll i landet och Helsingborgs tingsrätt dömde nyligen en person för ett liknande beteende med en gräsklippare för ofredande (Helsingsborgs tingsrätts dom av den 18/10 2016 Mål nr: B 4023-16).Vad gäller bevissäkringen utgör det vanligen kränkande fotografering, enligt 4:6a brottsbalken, att filma in i någon annans hushåll. I andra stycket föreskrivs emellertid ett undantag för de fall då de anses försvarligt. Att säkra bevisning är ett typiskt sådant fall som anses försvarligt. Observera dock att filmningen måste vara ändamålsenlig, för att säkra bevis om brottet. Det är inte försvarligt att filma för filmandets skull.Ni får ta kort och filma, förslagsvis spela in ljud för att dokumentera volymen också. Men detta måste göras för att säkra bevis om brottet och ska överlämnas till polis som bevismaterial. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Får man rota i andras sopor?

2016-10-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det lagligt för styrelsen i en bostadsrättsförening att gå genom folks sopor som var fel sorterade för att ta reda på vem det var som slängde fel? Detta hände mig härom veckan. Två ur vår styrelse knackade på dörren en kväll o skällde på mig för soporna va felsorterade, enda sättet att veta att det var någon från vår familj måste ju ha varit att dom helt enkelt har rotat i mina sopor för att hitta bevis! Känns otäckt. Mvh Mogge
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är oftast olagligt att rota igenom andras sopor. Dock har det betydelse var soporna förvaras. Normalt är att den som äger soptunnan eller containern äger soporna. Rotar man i soporna i ett hyreshus så är det fastighetsägaren som äger soporna. Kontrolleras soporna i ett gemensamt soprum i en bostadsrättsförening av föreningens styrelse har inget brott begåtts, eftersom tunnorna ägs av föreningen själv. Man har alltså inte kvar äganderätten till sopor när man bor i ett hus med gemensamt soprum. Det rör sig i ditt fall sannolikt inte om ett brott, men agerandet är naturligtvis integritetskränkande och obehagligt.Med vänliga hälsningar

Anmäla person som skickat ett flertal elaka meddelanden?

2016-10-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har under senaste tiden mottagit flera sms med elaka, samt nedsättande kommentarer. Idag fick jag ett mms från honom där bilden visar min mammas sjötomt fotograferad från andra sidan sjön mot bryggan. Ska tillägga att jag tillbringar mkt tid där. Sista sms idag "älskar du livet?" Nu är jag rädd samtidigt är jag skräckslagen för att göra en anmälan - det gör saken än värre kanske??? Vad ska jag göra?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Som jag förstår det så vet du vem det är som skickat sms och mms till dig. Lite beroende på vad det är som skrivits i meddelandena så kan det mycket väl vara brottsligt. Främst aktualiseras nog ansvar för ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken. Att vid upprepade tillfällen antasta en person genom att skicka meddelanden som mottagaren uppfattar som obehagliga kan absolut utgöra ett ofredande.Vad gäller bilden på din mors tomt och frågan huruvida du älskar livet skulle de dessutom kunna utgöra olaga hot. Sådana hot behöver inte vara explicit uttalade utan även s.k. förtäckta hot (till exempel "jag vet var du bor") kan räcka, om det framställs på ett sådant sätt att det framkallar allvarlig fruktan hos mottagaren. I ditt fall kan det ju tänkas att personen vill markera att han vet var du befinner dig någonstans och har koll på dig, vilket givetvis är förståeligt om du uppfattar som obehagligt. Även frågan om du älskar livet kan under vissa förutsättningar ses som ett hot.Du bör därför höra av dig till polisen och göra en anmälan, antingen genom att besöka en polisstation eller genom att ringa 114 14, vilket du kan göra dygnet runt. Kom ihåg att spara alla meddelanden som du fått!Hoppas att du fått svar på din fråga!

Öppnande av annans post

2016-11-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Kan jag polisanmäla kvinnan jag är familjehemsplacerad hos om hon öpnnar min post där det inte står "målsman för ....".Alltså, posten var ifrån polisen och det stod bara mitt namn.Jag är inte myndig och dessutom undanhåller hon posten så jag inte får läsa den.Dock har jag hittat posten och läst igenom allt.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 4 kap. 8 § brottsbalken är det brottsligt att olovligen öppna någon annans post. Den som gör detta gör sig skyldig till brytande av post- eller telehemlighet och döms till böter eller fängelse i högst två år. För att polisanmäla detta kan du antingen ringa till polisen på 114 14, besöka polisen, eller anmäla via internet, se här.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När polisen inte tar upp anmälan

2016-10-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vart skall man vända sej för att få hjälp när inte polisen tar upp anmälan om olaga hot och trakasseri från en broder och detta gäller hot mot flera av syskonen?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om polisen valt att inte göra något med dina uppgifter kan du i vart fall vända dig till en stödorganisation om du blivit utsatt för hot och trakasserier. En organisation som hjälper brottsutsatta är Brottsofferjouren, som erbjuder stödsamtal, se även deras hemsida. Blir det frågan om nya hot eller liknande är det är viktigt att dokumentera det som går med hjälp av till exempel en telefonsvarare eller egna anteckningar. Skriv en logg där du noterar tid, datum och typ av händelse. Se även till att spara eventuella brev och försändelser. Har du mottagit hot via e-post, sms etc. ska du spara informationen på datorn, telefonen eller där hoten inkommit. Gör detta även om du väljer att skriva ut materialet. Detta kan sammantaget utgöra viktiga bevis i en eventuell rättegång. Det hjälper även polisen vid en ny anmälan.Tveka inte att kontakta polisen igen om du känner dig hotad. Brottet olaga hot innebär att någon uppträder på ett sådant sätt att den hotade personen fruktar för sin egen eller någon annans säkerhet. 4 kap 5 § brottsbalken anger att "Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."Lycka till!Med vänliga hälsningar

Olaga frihetsberövande vid omhändertagande

2016-10-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Frågan kvarstår, om polis bestraffningslobbar en... Är det/kan man anmäla dom för olaga frihetsberövande då?
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du har fått en del svar på frågan i ett tidigare lawlinesvar, se här. Men för säkerhets skull sammanfattar jag den informationen:LOB är en vårdlag i första hand, det vill säga att polisen får omhänderta en full person som inte kan ta hand om sig själv eller utgör en fara för sig själv eller andra(https://lagen.nu/1976:511#P1S1). Emellertid är det på det viset att polisen har en skyldighet att omhänderta någon om denne är så pass full att den inte kan ta sig hem på egen hand enligt 2 § Polislagen 4 p (https://lagen.nu/1984:387#P2S1).En polisman får även omhänderta en person enligt polislagen 13 § (https://lagen.nu/1984:387#P13S1)om personen stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen.När polisen omhändertar någon sker något som heter myndighetsutövning. Detta begrepp är ett beslut som fattas en myndighet (polisen i detta fall) och är ett uttryck av makt över en medborgare. Eftersom det handlar om myndighetsutövning kan det handla om tjänstefel eller grovt tjänstefel enligt 20 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700#K20P1S1).Här fortsätter mitt svar om olaga frihetsberövande:I paragrafen som behandlar tjänstefel och grovt tjänstefel finns det i 4:e stycket (https://lagen.nu/1962:700#K20P1S4)en bestämmelse som säger ”tjänstefel eller grovt tjänstefel ska inte tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse”. Enligt juridisk litteratur menas detta med att om en polisman genom en oriktig myndighetsutövning omhändertar en person kan det bli fråga om olaga frihetsberövande. Således kan det finnas fog för ett olaga frihetsberövande om en polisman omhändertar en person. För att kunna veta om det kan bli olaga frihetsberövande måste emellertid detta brott förklaras närmare.Olaga frihetsberövande stadgas i 4 kap. 2 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K4P2S1). För att ska vara ett olaga frihetsberövande måste en person berövats sin frihet vilket kan förklaras som personen försatts i ett tillstånd där han eller hon inte kan röra sig fritt. Detta kan ske genom exempel ett inspärrande. Vidare måste det ske i en tid som är längre än rent tillfälligt. Att hålla fast någon under några sekunder kan därför inte ses som ett olaga frihetsberövande. Genom att jämföra villkoren som ställs upp i paragrafen mot att omhänderta en person kan vi se att det kan bli ett olaga frihetsberövande eftersom omhändertagandet gör att personen blir inspärrad samt är det längre än rent tillfälligt.Det som dock kan bli svårt är uppsåtet. För att en polisman ska bli dömd för olaga frihetsberövande måste denne ha ett uppsåt till det olaga frihetsberövandet. Enligt juridisk litteratur menas detta i myndighetsutövning att personen som gör beslutet måste ha en insikt om att detta frihetsberövande är olagligt. Ett exempel på detta är ett rättsfall från hovrätten, RH 1996:24, där två polismän hade gripit en person som hade gjort olaga intrång och sedan kört honom utanför Stockholms centrum. Där lämnades han ensam utan möjlighet att ta sig med allmänna fortskaffningsmedel tillbaka till centrum. Hovrätten menade att det hade skett ett olaga frihetsberövande men eftersom polismännen trodde att denna åtgärd att föra bort honom omfattades av deras behörighet handlade de utan uppsåt och dömdes istället till tjänstefel.Eftersom varje form av omhändertagande kan ses som ett olovligt frihetsberövande rent objektivt måste de som omhändertar således veta om att det de gör är utöver deras befogenhet och således är olagligt. Därför anser jag att det inte finns hinder att polisanmäla ”strafflobbning” eftersom det kan vara en form av olaga frihetsberövande. Dock kan jag inte uttala mig i enskilda fall eftersom jag inte har all information och det enda rättsfall jag har hittat om olaga frihetsberövande av polisen är det jag nyss refererat. Men om exempelvis en polis utan någon som helst misstanke om något handplockar en person som den är irriterad på anser jag att det finns fog för ett olaga frihetsberövande äger rum eftersom den då måste inse att den gör något olagligt när den spärrar in personen. Eftersom polisen har vetskap om att den gör något olagligt finns således även ett uppsåt.Sammanfattningsvis kan det bli fråga om ett olaga frihetsberövande om en polisman utan någon som helst grund frihetsberövar en person. Polismannen måste emellertid ha ett uppsåt och veta om att omhändertagandet är olagligt. Om den tror att den får göra så och saknar uppsåt kan det istället bli fråga om tjänstefel.Hoppas detta gav klarhet!Med vänlig hälsning

Naturist på egen tomt

2016-10-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |min sambo skall förhöras av polis för att någon sett honom naken i vår insynsskyddade trädgård. han har varit naturist i många år och vandrar soliga dagar runt i trädgården och mår bra. nu har någon tydligen en flicka anmält honom och det står som ofredande. vi har två smala infarter omgivna av buskage i övrigt plank runt om. man måste ha ansträngt sig rejält för att få syn på honom. han har inte haft några sexuella handlingar för sig . han är ganska skör , gammal diabetiker och detta tar hårt på honom. Har man inte rätt att sola näck i sin egen inhägnade trädgård.
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Ofredande regleras i brottsbalken (BrB) (1962:700) se här.Den som handgripligen antastar eller genom annat hänsynslöst beteende annars ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år enligt 4 kap. 7 § BrB. Att vara naken på allmän eller offentlig plats kan också utgöra förargelseväckande beteende enligt 16 kap. 16 § BrB vilket är ett bötesbrott. Eftersom Din sambo var på sin egen tomt, kan han inte dömas för förargelseväckande beteende om inte han tydligt visat sig utåt mot det offentliga eller allmänheten ifrån sin trädgård.För att dömas för något av dessa brott krävs emellertid att gärningen begås uppsåtligen enligt 1 kap. 2 § BrB. Av frågan tolkar jag det som att Din sambo inte haft för avsikt att väcka förargelse hos allmänheten eller synas av andra i grannområdet. Är Er trädgård så insynsskyddad som Du påstår är möjligheterna att han döms för endera brotten väldigt begränsade. Polis och åklagare går endast vidare med mål som kan bedömas leda till fällande dom och borde vid förhör kunna utröna huruvida avsikten inte varit att synas eller ofreda någon annan. Vid förhör kan Din sambo även framföra bevis på hans levnadsstil som naturist och bilder på er trädgård, omgivningen och särskilt insynsskyddet till Er fastighet.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh