Före detta partner har nyckel till lägenhet

2016-08-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag-själv-har precis avslutat ett förhållande, där min pojkvän(men inte registrerad sambo) brukade övernatta halva veckan i min lägenhet (bostadsrätt i mitt namn). Det finns fortfarande några av hans kläder hos mig vilka jag planerar att skicka till honom med flyttfirma,eftersom jag inte önskar att han ska komma in i min lägenhet. Jag är rädd att han kommer att förstöra min egendom, och känner mig ev hotad. Har jag rätt att förbjuda tillträde till min lägenhet oavsett om jag är närvarande, men särskilld när jag är frånvarande? Vad gör jag om han vägrar ge mig nycklarna? Polisanmäller vid intrång?Tacksam för svar!
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag beklagar din situation och ska göra mitt bästa för att ge dig lite tips på hur du kan lösa den.Först vill jag bara klargöra lite saker. I Sverige behöver man inte registrera samboskap för att bli sambos, det händer automatiskt om man uppfyller 1 § i sambolagen (länk till den finns https://lagen.nu/2003:376#P1S1). Eftersom ni inte bodde på samma plats hela tiden eller hade gemensamt hushåll så räknas ni inte som sambos. Inte heller att han hade nyckeln till din lägenhet räcker inte för att ni ska betraktas som sambos. Du behöver alltså inte vara rädd för att ni ska behöva bodela eller något annat sådant.Nu till ditt problem. För det första så får han inte komma in i din lägenhet bara för att han har nycklarna om du inte tycker att det är okej. Skulle han göra det och inte går när du ber honom är det fråga om hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken (se länk https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1). I kommentaren till höger om paragrafen i länken står att det gäller vanliga inbrott och om en ”gäst” inte vill avlägsna sig. Då det dessutom är ett brott så är det möjligt att ringa polisen så de hjälper dig. Detsamma gäller om du inte är hemma och han använder nyckeln för att komma in och du sagt till honom att han inte får gå in. Då är det fortfarande hemfridsbrott. Det är väldigt viktigt att han vet om att han inte är välkommen. Du behöver inte säga varför, men så länge det är tydligt. Jag skulle råda dig att på något sätt säga till honom att du vill ha tillbaka nyckeln och att du inte vill att han ska komma till dig. Skulle han då ändå gå in har han så kallat uppsåt och det gör det möjligt att han blir fälld. Att på något sätt spara detta skulle också vara bra. Sms kan läsas och skulle du ringa till honom går det att spela in samtalet som bevis.Skulle det vara så att han inte vill ge dig nyckeln efter att du bett om den så måste du gå till hyresvärden och säga hur det ligger till så får han byta lås. Detta kostar ganska mycket så det kan vara bra om du försöker ett tag med att få nyckeln så slipper du betala och dessutom gå igenom allt med hyresvärden. Skulle det vara så att han ändå varit in i din lägenhet och förstört saker så kan du anmäla honom för skadegörelse enligt 12 kap. 1 § brottsbalken (länk till det https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1) och hemfridsbrott. Då lär det finnas bevis och troligtvis skulle han bli dömd och får då betala skadestånd för sakerna han förstörde. Det är naturligtvis inget att eftersträva, gärna slipper man att gå till domstol, men bara så du vet så finns möjligheten.Jag hoppas jag gett svar på dina frågor. Kvarstår några funderingar så lämna en kommentar här på sidan så svarar jag på den så fort jag kan.Vänligen,

Filma och publicera utan samtycke

2016-08-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Får en annan person filma mig mot min vilja och lägga ut filmen på Youtube?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt är det allas frihet att filma vad och vem de vill för att sedan utnyttja filmen på det sätt de själva önskar. Denna frihet inskränks på vissa sätt enligt Brottsbalkens (BrB) regler. BrB kan du hitta här. Dels kan sättet som filmen upptas påverka, dels kan sätter som filmen publiceras på tillsammans med dess innehåll påverka lagligheten. Jag kommer nedan redogöra för några olika faktorer som skulle göra situationen du beskriver otillåten.Kränkande fotograferingEnligt BrB 4:6a är det otillåtet att utan tillstånd eller med giltig ursäkt (som för t. ex. journalister eller för myndighetsutövning) filmar någon i hemlighet. Personen som filmas måste befinna sig inomhus i en bostad, toalett, omklädningsrum eller liknande utrymme. Att filma någon på detta sätt gör en skyldig till kränkande fotografering.FörtalI BrB 5:1 beskrivs brottet förtal. Enligt denna regel kan viss publicering av exempelvis filmer på internet vara otillåten. Filmen ska publiceras så att den kan spridas till andra än den som sprider och den som är utsatt för brottet. Innehållet ska vara sådant att offret kan utsättas för andras missaktning, uppfatta som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Filmen ska spridas med avsikten att innehållet ska få sådana konsekvenser.SammanfattningDet första svaret på frågan är alltså att en person som utgångspunkt är fri att filma vem och vad den vill, trots att någon uttryckligen bero om att inte bli filmad. Den som filmar får sedan fritt förfoga över sin film genom att exempelvis publicera den på Youtube. Dock inskränks denna frihet genom förbi det mot kränkande fotigrafering och mot förtal. Om någon tar upp film i hemlighet av en person som befinner sig inomhus i t ex ett omklädningsrum, så är själva formandet olagligt. Om en film med innehåll som kan bidra till andras missaktning publiceras på hemsidor som Youtube med uppsåt att skada offrets anseende, så utgör publiceringen ett ärekränkningsbrott.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Har bostadsrättsföreningens styrelse rätt att gå in på min tomt/i mitt hem?

2016-08-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag bor i en bostadsrätt på ca 90kvm och har en tomt på ca 300kvm som ägs av en bostadsförening.I Söndags 31/7 hade jag bjudit över några kollegor hem till mig. Vi satt på min altan som jag har på baksidan.Helt plötsligt går en styrelsemedlem in i min tomt på baksidan som om ingenting och går över till grannen som han är kompis med.En timma senare ska han gå tillbaka samma väg och då frågar jag honom om varför han går igenom min tomt.Han svarar med : Som styrelsemedlem i bostadsrättföreningen så har jag rätt att gå in i alla tomter.Min fråga är då, har han verkligen det utan att meddela mig på något sätt ? Tänk om jag nu hade suttit naken på min altan själv ? Det känns som att jag ska kunna vara fri i mitt hem utan att jag ska behöva få såna oväntade besök ? Och i det hära fallet så gällde det inte jobb. Utan han skulle hälsa på min granne som vad jag har förstått även är hans kompis som han brukar umgås med.Har han verkligen rätten att kliva in i min tomt bara för att jag bor i gaveln för att komma in till grannens trädgård ?Är väldigt tacksam över svar, har verkligen mått piss efter den här händelsen och kan verkligen inte släppa det. Jag tycker att det borde klassas som olaga intrång ? har jag fel ? Med vänliga hälsningar
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att oinbjuden gå in i någon annans trädgård utgör ett hemfridsbrott enligt brottsbalken 4 kap 6§ första stycket https://lagen.nu/1962:700#K4P6. Bostadsrättslagen 7 kap 13§ https://lagen.nu/1991:614 ger emellertid företrädare för bostadsrättsföreningen en rätt att få komma in i trädgården eller bostaden när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. Om bostadsrättshavaren i ett sådant fall nekar föreningen tillträde till bostaden får föreningen trots det inte komma in utan att en ansökning om särskild handräckning är beviljad av Kronofogdemyndigheten.Att gå igenom din tomt utan ett sådant ärende som stadgas i 7 kap 13§ och utan ditt tillstånd är precis som du säger otillåtet. Det utgör ett hemfridsbrott enligt ovan vilket kan polisanmälas.Med vänlig hälsning,

Vem får läsa ens e-post?

2016-07-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vem får läsa mina mail
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetsgivaren har rätt att ta del av arbetstagarens arbetsrelaterade e-post. Arbetsgivaren får dock inte läsa arbetstagarens privata e-post, inte ens på jobbets e-postkonto, såvida det ej finns en stark misstanke om illojalitet eller brottslighet. Föreligger det en stark misstanke om illojalitet eller brottslighet har arbetsgivaren nämligen rätt att läsa även denna mejlkorrespondens.Utanför arbetsgivarens rätt reglerar brottsbalken (BrB) 4 kap. dessa fall, se här.Att olovligen läsa en annan persons meddelanden är ett angrepp på offrets personliga frid och kan leda till straffansvar. En viktig förutsättning för att de här handlingarna ska vara straffbara är dock att de verkligen begås olovligen. Om handlingarna inte är olovliga så är de inte heller brottsliga.Om någon olovligen läser annans e-post eller sms så kan gärningen bestraffas som datorintrång eftersom båda handlingarna innebär att man bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling (BrB 4 kap 9 c§).Med vänliga hälsningar

Grannar har tagit sig in i min bostad utan lov

2016-08-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Mina grannar har nyckel till mig om det är så att jag tappar bort min nyckel. Nu har de varit inne hos mig när jag varit bortrest och rotat i mina saker i lånat mat och andra saker utan lov.Nu vill jag gå vidare med detta!! Det finns vittnen.Hur gör jag?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Eftersom de har gått in i din bostad utan din tillåtelse finns det stor sannolikhet att de gjort sig skyldiga för hemfridsbrott enligt 4:6 brottsbalken. Att de har tillgång till nyckel spelar ingen roll, huvudsaken är att de gått in i lägenheten olovligen. Har de även lånat saker utan tillåtelse, utan uppsåt att behålla det, kan de även ha gjort sig skyldiga för egenmäktigt förfarande enligt 8:8 samma lag. Det kan även vara fråga om stöld enligt 8:1 samma lag eftersom de gissningsvis har ätit upp maten de "lånat". Vad du kan göra för att gå vidare med det är att upprätta en polisanmälan. Det gör du enklast vid din närmaste polisstation. Om det finns några oklarheter i mitt svar eller om du har några följdfrågor, tveka då inte att lämna en kommentar så ska jag försöka svara så gott jag kan!

Legalitet att spela in samtal

2016-08-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har det alltid varit lagligt att spela in telefonsamtal utan att meddela den man pratar med? Om inte, när ändrades lagen?
Adrian Nylén |Hej!När det gäller inspelning av samtal blir 4:9a § Brottsbalken (BrB) relevant. Ur denna kan läsas;"Den som... olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning".Det är alltså enligt huvudregeln olagligt att spela in samtal om de medverkande parterna inte är medveten om inspelningen. Paragrafen ställer dock upp tre olika situationer där detta förbud gäller, upptagningen måste gälla;Tal i enrum (diktamen, bikt eller bön),Samtal mellan andra, ellerFörhandlingar som allmänheten inte har tillgång till.Ur er fråga framkommer det inte huruvida inspelningen uppstått under en av ovanstående situationer eller inte. Om inspelningen skett olovligen under någon av dessa, är detta en olaglig handling. Har inspelningen skett utanför någon av dessa situationer, kan det motsatsvis tolkas som att tillåtelse inte krävs vid inspelning av samtalet.Lagen ändrades i och med "Regeringens proposition nr 19 år 1975" (Prop. 1975:19) och har således varit gällande i lite mer än 40 år.För mer information se Sofia Norrmans svar på en liknande fråga (http://lawline.se/answers/2988).Hoppas detta besvarat er fråga!

Lagligt att spela in ett samtal?

2016-07-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Undrar om det är en tredje person som spelar in åt en vän o bara hon talar, alltså den andra personen vet ej hon blir inspelad o absolut inte nån annan lyssnar o spelar in o detta använts emot personen utan att denna ens får höra om ändringar gjorts, klippt el pusslat ihop kan väl ändå inte vara lagligt?
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelsen som är av relevans i det här fallet är brottsbalken (BrB) 4 kap. 9 a § om s.k. olovlig avlyssning, se här.Vad förbudet innebärI sagda bestämmelse uppställs ett förbud mot att olovligen och i hemlighet uppta ljud av tal i enrum eller samtal mellan andra. Att bestämmelsen avser "samtal mellan andra" innebär att om den som spelar in samtalet själv deltar i det, går denne fri från påföljd även om det sker i hemlighet.Vidare ska inspelningen ske olovligen. Detta innebär att om någon som deltar i samtalet har samtyckt till inspelningen, har den inte gjorts olovligen och då blir det inte heller fråga om något brott. För att inspelningen ska vara brottslig krävs vidare att den görs i hemlighet. Detta betyder att den som spelas in ska vara helt omedveten om inspelningsanordningen, antingen genom att den hålls helt dold för den inspelade eller på annat sätt. Kort sagt: känner inte personen ifråga till att inspelningen görs, är inspelningen ofta upptagen i hemlighet. Situationen i ditt fallDu anger att det bara är vännen som talar, vilket jag tolkar som den personen som blir inspelad. Det gör att samtalet kvalificeras som ett samtal mellan andra, eftersom den inspelande personen inte själv deltar i samtalet. Eftersom personen ifråga inte heller visste att inspelningen utgår jag från att denne inte lämnat sitt samtycke till inspelningen, och att den gjorts i hemlighet. Situationer som berör brottsliga handlingar är mycket beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Med detta sagt, verkar inspelningen falla in under förbudet i BrB 4 kap. 9 a § och således utgöra en olovlig avlyssning. För straffansvar krävs dock därtill att den person som utfört handlingen också ska ha gjort det med uppsåt, d.v.s. vett och vilja. Om detta saknar jag information för att uttala mig om. Hoppas du med detta fick svar på din fråga.Mvh,

Olovlig avlyssning som bevis i rätten

2016-07-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har ett litet dilemma. En bekant till mig ligger i vårdnadstvist med sin fd flickvän. Nu har dom varit upp i tinget igen och där spelade hon upp en inspelning från hennes telefon där hon spelat in ett samtal med min 10 åriga dotter. Hans dotter och min dotter är kompisar. Är detta ens laglig jag har inte givit tillstånd till detta. Hur kan hon få spela upp det i rätten överhuvudtaget? Ingen har informerat mig om att det fanns inspelade samtal med min dotter. Kan jag göra en anmälan och under vilken kategori?
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att olovligen spela in telefonsamtal är ett brott mot frihet och frid, brottsrubriceringen är olovlig avlyssning, 4 kap. 9a § brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). Det som är kriminaliserat som olovlig avlyssning är både avlyssning och inspelning med hjälp av tekniskt hjälpmedel. Det är dock endast olovligt att spela in ett samtal där man själv inte deltar.Om huruvida du kan anmäla din väns f d flickvän för olovlig avlyssning beror således på om det är hon själv eller hennes dotter som spelat in samtalet och om den som spelat in samtalet deltar i samtalet eller inte. I Sverige råder vidare fri bevisprövning, 35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) (https://lagen.nu/1942:740#K35P1S1). Det innebär att rätten har att pröva all bevisning som läggs fram i ett mål, oavsett hur bevisningen uppkommit. Även om din väns f d flickvän skulle ha gjort sig skyldig till olovlig avlyssning när hon spelat in samtalet kan det således användas som bevis i rätten. Med vänlig hälsning,