Kan åklagare väcka talan trots att meddelande kommit till en annan person än det var riktat mot?

2016-07-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag anmälde mitt ex för olaga hot , han ringde på var lille sons mobil och hotade mig han sa att han ska slita mig i stycken och att han ska fixa mig och att jag kan spela allt och lämna till polisen eftersom han ska säga samma sak till de. Så min fråga är om åklagare ska väcka åtal eftersom han ringde inte till mitt mobil !
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelsen för olaga hot återfinns i 4 kap 5 § brottsbalken (1962:700) (Brb)och lyder enligt följande: Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.I ditt fall har ditt ex hotat med en brottslig gärning (misshandel) på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos dig. Även om meddelandet gick via din sons mobiltelefon och det inte var uttalat direkt till dig kan det vara straffbart om det var tänkt att du skulle ta del av denna information. Att meddelandet nått din sons mobil istället för din är iallafall inte ett skäl för att åklagaren skulle välja att inte väcka åtal. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hemfridsbrott, stöld och ofredande

2016-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om mitt ex gjort sig skyldig till hemfridsbrott när han sent en kväll tog sig in genom min olåsta ytterdörr när jag låg o sov på soffan. Plötsligt stod han i vardagsrummet o var hotfull o sa att jag skulle sluta terrorisera honom via mess. Jag har bara frågat honom när han ska betala för gemensamma lån som vi var överens om när han flyttade o som han inte betalade när det var sagt att han skulle betala. Pga att han inte betalar så har jag fruktansvärt svårt att klara mig varje månad. Anledningen att han kom var att han skulle hämta delar av sina grejer som fanns i källaren. Men vi hade inte bestämt någon tid o han kom oanmäld mitt i natten för att hämta sina grejer. Jag blev som nyvaken både chockad o rädd när han plötsligt stod där i vardagsrummet o var förbannad. Han hade knackat på fönster o dörr utan att jag vaknat men inte använt ringklockan för då hade jag vaknat lättare. Han gick sen direkt in i vårt förra gemensamma sovrum o ryckte åt sig en tv som han sagt att jag fick behålla. Han rotade runt i mina lådor o tog även med sig en hårklippmaskin som jag fått av hans mor. Undrar om han gjort sig skyldig till hemfridsbrott o stöld. Tacksam för svar!
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om någon tar sig in i en annans bostad utan att ha tillåtelse att göra det rör det sig om hemfridsbrott, 4 kap. 6 § första stycket brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1). Ditt ex fick alltså inte ta sig in i din lägenhet såvida ni inte innan har kommit överens om att han får det.Angående sakerna han tog kan det röra sig om stöld om han avsiktligen tog sakerna utan tillåtelse för att tillägna sig dem trots att han vet att du äger tvn och hårklippmaskinen, se 8 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1). Om han istället menar att du inte har fått sakerna utan att han äger dem har han inte haft för avsikt att ta någonting som är ditt.Förövrigt kan det ses som ett hänsynslöst beteende att rota bland någon annans grejer, i det här fallet i dina lådor. Det kan i det fallet röra sig om ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P7S1).Sammanfattningvis har ditt ex begått hemfridsbrott. Även möjligtvis stöld och ofredande.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Olaga hot och vittnesplikt

2016-06-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej min man och jag har domstolen för min man är åklagarkammaren angående olaga hot.vad ska blir med honom han ska gå till fängelse eller betala. Hur ska jag kan hjälpa honom att han gå inte till fängelse.Jag tänker inte vittna mod honom.
Sedja Abed Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olaga hot är ett brott som regleras i brottsbalken 4 kap 5 § och straffet för brottet är böter eller fängelse i högst ett år.Om brottet är grovt döms för grovt olaga hot till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktas det bland annat om hotet har utförts med hjälp av vapen eller om gärningspersonen varit särskild hänsynslös. Det är väldigt svårt att veta vad utgången kommer bli utan att veta mer specifikt om hoten. När det gäller ditt vittnesmål i domstol så är du inte skyldig att vittna om du är gift med den åtalade. Detta framgår av rättegångsbalken 36 kap 3 §.Vänligen,

Preskriptionstid på olaga hot

2016-06-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej kan jag stämma en narcissistisk mamma för olaga hot om det hände för ca 15 år sedan?Har skämtsamt och psyksjukt fått höra "då väcker jag dig med en hammare" med ett äckligt sjukt leende kanske 40 gånger under min uppväxt och annars finns det inte mkt att gå på som eventuellt är olagligt då narcissism tyvärr inte är olagligt även om hon förstört mitt liv.Mvh
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olaga hot regleras i BrB 4 kap. 5 §, se här. För normalgraden av det brottet kan man dömas till max 1 års fängelse, vilket betyder att i normala fall så är preskriptionstiden för brottet 2 år från den dagen då hotet uttalades, se BrB 35 kap 1 §, se här. Med preskription menas att personen som utfört brottet inte längre kan dömas till påföljd för det. Att preskriptionstiden har passerats innebär dock inte att du inte längre kan föra talan om skadestånd gentemot din mamma. Skadestånd på grund av brott kan utgå enligt SkL 2 kap 3 § (här). Bestämmelsen stadgar att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vad gäller för en anmälan om olaga hot

2016-07-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag blev otrevligt bemött av ett servicecenter, vilket resulterade i att jag var irriterad tillbaka. Jag hotade aldrig personen ifråga men personen påstår att jag bad honom dra åt helvete innan jag la på luren i örat. Han ringer upp mig vid ett senare tillfälle och säger att han anmält mig för detta. Är det ens möjligt att göra anmälan pågrund av detta?
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Enligt lagen är olaga hot brottsligt vilket betyder att personen uppfattar det någon annan säger som hot om att skada denne eller dennes egendom. Det kan även omfatta andra personer eller saker som denne värdesätter. Då kan en polisanmälan göras. Viktigt är att den som anmäler har uppfattat hotet som allvarligt.Brottsbalken håller just nu på att uppdatera 5 § som rör olaga hot. Men 4 kap. 5 § (som trädde i kraft 1 juli 2016) lyder som följer:"Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."Svaret på din fråga är ja, en anmälan kan göras. Men risken att du blir åtalad och dessutom fälld för olaga hot är liten. Du kan ha uppfattas som hotfull, men du hotade inte med att skada eller utföra en "brottslig gärning" mot den du talade med vid servicecentret eller någon i dennes närhet, vilket krävs för olaga hot i lagens bemärkelse. Hoppas du är nöjd med ditt svar, annars är du välkommen att höra av dig till några av våra betaltjänster!Vänliga hälsningar,

Straff för olaga hot

2016-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej min man väntar domstol för olaga hot.Vad ska domstol bestäma fängelse eler han måste betala
Petter Westergren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Olaga hot innebär ett hot om en brottslig gärning mot någon annan. Det krävs att hotet har framstått som allvarligt menat. Du hittar regeln om olaga hot i 4 kap. 5 § Brottsbalken, se: https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1 Straffet för olaga hot är antingen fängelse upp till ett år eller böter. Rör det sig om grovt olaga hot är straffet som lägst sex månaders fängelse och upp till maximala fyra års fängelse. Det är omöjligt för mig att svara på vilket straff din man kommer få, men jag kan gå igenom några faktorer som spelar roll för bedömningen av straffet.Först och främst kan det sägas att straffet naturligtvis beror på hur hotet har framförts och vem det har framförts emot. Om hotet har inkluderat vapen är detta värre. Om hotet har framförts mot en person i särskilt utsatt ställning anses detta också värre. Om hotet till exempel varit att en skarpladdad pistol riktats mot huvudet på en annan person räknas detta som grovt olaga hot. Olaga hot kan även förekomma på sociala medier där någon exempelvis kan dödshota en annan person. Ett sådant fall är normalt sett mycket lindrigare och kan ofta ge böter. Men det går inte att säga något mer bestämt i detta läge. Det finns en stor variation på hur olaga hot ser ut och därför även stor olikhet vad gäller straffen. Om din man är straffad tidigare kan detta spela roll i bedömningen och i så fall påverka negativt. Jag hoppas att svaret ändå var till viss hjälp för dig!Med vänlig hälsning

Om rekvisit är uppfyllda för olaga hot

2016-06-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! under en diskussion på twitter skrev en meningsmotståndare "det är du som åker först när revolutionen kommer iaf" till mig. jag ser detta som allvarligt, speciellt med tanke på att han varit otrevlig ett flertal gånger under diskussionen, med användningar av fraser som "efterbliven" och "håll käften". är det värt att anmäla detta som olaga hot eller är det ett för vagt och oprecicerat hot för att det ska leda någon vart?mvh Oscar
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Enligt lagen så handlar det om ett olaga hot när man hotar om en brottslig gärning och att hotet är ägnat att framkalla en allvarlig rädsla för egen säkerhet, annans säkerhet eller egendom, se https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1. I detta fall beror det på vad personen menar med sitt meddelande, menas det som ett hot om en brottslig gärning så som misshandel eller annat brott så kan det anses som olaga hot. Då spelar det ingen roll om hotet verkligen framkallar en allvarlig rädsla, det räcker att själva hotet är ägnat att göra detta. Om det inte kan tolkas som ett hot om en brottslig gärning kan det dock vara svårt att anmäla personen i fråga för olaga hot, särskilt om man anser att det inte är ägnat att framkalla någon allvarlig rädsla. Det skulle dock kunna handla om en förolämpning om personen i fråga har kallat dig kränkande saker eller annars betett sig "skymfligt" enligt lag, se https://lagen.nu/1962:700#K5P3S1. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Olaga tvång - måste tvånget vara åtlytt?

2016-06-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |När det gäller olaga tvång, måste tvånget vara åtlytt för att rekvisiten för paragrafen ska anses uppfyllda?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ja, tvånget måste vara åtlytt för att det ska anses röra sig om olaga tvång. Det här följer av formuleringen i paragrafen där det står ".. tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något..", 4 kap. 4 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P4S1). Alla rekvisit i paragrafen måste vara uppfyllda.Om offret inte gör det gärningsmannen säger är det snarare att ses som ett försök. Normalgraden av olaga tvång är inte straffbart på försöksstadiet. Däremot kan en person dömas till ansvar för försök till grovt olaga tvång, 4 kap. 10 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P10S1).Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,