Min hyresgäst öppnar min post.

2017-06-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min hyresgäst har öppnat min post vid ett flertal tillfällenHur ska jag gå tillväga?Jag bor inte själv i lägenheten men hon har öppnat ett flertal brev innan hon kontaktat mig.
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att öppna någon annans post utan tillåtelse är olagligt. Den som öppnar någon annans post utan tillåtelse gör sig skyldig till brytande av posthemlighet. Personen kan dömas till böter eller fängelse i max två år, 4:8 Brottsbalk (1962:700). Jag rekommenderar dig att först ta kontakt med din hyresgäst och förklara för honom eller henne att det hen gör är olagligt. Sker ingen förändring kan du kontakta polisen för att göra en anmälan. Du kan göra en polisanmälan genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,

Harassment, ID theft and threat – legal actions

2017-06-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hello,I'm not sure if my case is something you deal with but if not i'm be happy if you give me a name or contact to an institution that would help me. I've been harassed by a mentally ill man and I've opened police cases for harassment, ID theft and threat. The person has been sending me odd messages and used my email to subscribe me to a great number of random websites. He's even send me a message that I deserve to die because I don't like him back and sent me a video of 10 most brutal murders. I don't think he knows where I live. I've been trying to contact the police but it seems to be impossible so I don't know how to make them work on the case. Do you have any ideas how to stop this? Thank youSona svihelkasona@gmail.com
Ophelia Wigström |Hello and thank for choosing to pose your question here at Lawline! Harassment, ID theft and threats are all crimes and are supposed to lead to consequences for the offender and the police should definitely open a case and investigate your situation. Since the threats have been done over email that would mean that you have it in writing, which is very good. The issue with harassment and ID theft is to prove that a crime has been committed, but that will be the job for a professional. Since I don't know where in Sweden you live I will leave you a link where you can see which lawyers that work within you living area. It wont cost you anything to give a lawyer a call and ask for their time, normally the first consultation is around 1500 kr, but it depends on the lawyer and firm. This is the link to the Sweden's law society where all legitimate lawyers are listed so it's easy for you to find one that can help you close to where you live. The area they should work within is called "criminal law", see here: https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/Find-a-lawyer/Search-result/?firstname=&lastname=&areaoflaw=2301Good luck and I hope that you find a lawyer that can help you and that you are satisfied with your answer! Kind regards,

Hur mycket tvång/våld får en förälder använda vid barnuppfostran?

2017-06-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vilka "tvångsmedel" får en förälder använda mot ett barn i hemmet om syftet är att förhindra att barnet uttrycker negativa känslor riktade mot föräldern (säger elaka/anklagande saker, skriker, gråter, klagar och så vidare)?Är det till exempel lagligt att fysiskt lyfta upp barnet, bära det till ett rum, muntligt meddela att det inte får komma ut förrän protesterna har upphört och stänga dörren? Är det fortfarande lagligt om det ingår ett hot från föräldern att barnet kommer att fysiskt föras tillbaka till rummet om det kommer ut (och fortsätter uttrycka negativa känslor)? Om föräldern uppvisar ett aggressivt beteende, skriker åt barnet, och helt enkelt skrämmer det så att det inte vågar lämna rummet?Är det lagligt att tvinga barnet att säga något för att få lämna rummet, att till exempel be föräldern om ursäkt?Är det lagligt att systematiskt använda den typen av metoder för att "slippa höra", "vänja barnet av med den sortens känslor" eller "lära barnet säga förlåt"?Finns det någon skyldighet att först prata med barnet och försöka förstå barnets känslor/klagomål (innan "tvångsmedel" vidtas)?Om det spelar roll kan ni utgå från att barnet är 4-7 år och att det känner sig kränkt eller orättvist behandlat/bestraffat.
Karolina Larsson |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnets rätt till en god uppfostranEtt barn har enligt FB 6 kap. 1 § rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. En förälder har därför ett ansvar att på bästa sätt tillgodose dessa rättigheter genom att fostra sitt barn på bästa sätt, vilket ibland kan medföra att fysiska tvångsåtgärder måste vidtas.Utgör det ett brott att föra bort barnet till sitt rum?Att fysiskt lyfta upp en människa och stänga in den i ett rum aktualiserar minst två brott, ofredande enligt BrB 4 kap. 7 § samt olaga frihetsberövande enligt BrB 4 kap. 2 §. Det är däremot tveksamt om bestämmelserna kan aktualiseras i de scenarion du givit i ditt exempel. Att en förälder lyfter upp barnet mot dennes vilja och för in den i rummet kan medföra att rekvisiten i BrB 4 kap. 7 § uppfylls men enligt min mening skulle ett sådant agerande utgöra en form av social adekvans. Med social adekvans menas att en gärning som annars hade varit brottslig rättfärdigas då det är ett beteende som är godtagbart i samhället. Att uppfostra barn till att lära sig att be om ursäkt eller att "tänka över vad de gjort" kan därmed rättfärdiga den gärning som annars hade varit brottslig trots att föräldern använder sig av tvångsmedel till en viss grad. Liknande resonemang kan föras beträffande att stänga in ett barn i dess rum tills denne ber om ursäkt som annars hade medfört att gärningen hade betraktats som olaga frihetsberövande enligt BrB 4 kap. 2 §.Vart går gränsen för det som är olagligt?Allt våld och alla tvångsmedel som föräldrar använder sig av är naturligtvis inte tillåtet och det är en svårdragen gräns mellan vad som anses vara okej och vad som inte är det. Barnaga är förbjudet i Sverige och det krävs därför väldigt mycket för att en gärning som utgör misshandel enligt BrB 3 kap. 5 § ska anses vara okej. Från Svea Hovrätt har en far som burit upp sin son och hålla ner honom i sängen när sonen fått ett vredesutbrott inte ansetts utgöra ofredande enligt BrB 4 kap. 7 §. Hovrätten menade att en förälder måste få ha rätt att tillrättavisa sitt barn och inom rimliga gränser kunna ta tag i barnet. (Mål B 9293-09). Sammanfattningsvis kan därav säga att det är oklart vart gränsen går till vad som ska anses vara tillåtet. Praxis antyder däremot att föräldrar får vidta tvångsåtgärder samt skälla ut ett barn så länge det sker inom rimliga gränser samt föräldern har barnets bästa i åtanke. Att använda tvångsåtgärder för att endast förnedra barnet bör därmed inte vara okej. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar

Blivit hotad med kniv

2017-06-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kollega blivit hotad med kniv av en kollega
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder till Lawline.Att hota någon med en kniv är straffbart i Sverige. Detta står i Brottsbalken 4 kap 5 §. Knivar är att likställa med vapen. Eftersom din kollega blev hotad med kniv så borde det vara så att hotet har framkallat känslor av rädsla och allvarlig fruktan hos din kollega.Den som hotar kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Jag skulle råda din kollega att polisanmäla hotet och personen som står bakom hotet. Din kollega bör även ta kontakt med sin chef och berätta vad som har hänt. Chefen skulle kunna reda ut saken och kanske avskeda personen som hotade med kniv.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad utgör olaga hot?

2017-06-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det ett olaga hot att kalla en kriminalvårdare för "j*vla b*g" och spotta mot honom?
Karolina Larsson |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det utgör inte olaga hot. Anledningen till det är att det för olaga hot enligt BrB 4 kap. 5 § krävs att någon hotar om brottslig gärning. Det innebär att gärningsmannen måste hota om att göra något brottsligt för att bestämmelsen ska vara uppfylld. Med vänliga hälsningar

Psykisk misshandel under lång tid - går det att anmäla?

2017-06-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har blivit utsatt för psykisk misshandel i drygt 3 år, kan jag anmäla det?
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen enskild bestämmelse som straffbelägger psykisk misshandel och det ingår inte i begreppet misshandel i 3 kap. 5 § Brottsbalk (BrB) som endast omfattar fysisk misshandel. Däremot kan psykisk misshandel omfattas av ett flertal andra brott.Psykisk misshandel kan utövas på flera olika sätt. Om du har blivit hotad rör innebär det olaga hot, 4 kap. 5 § BrB. Om en person har hotat att göra något brottsligt och därigenom fått dig att göra något eller att underlåta att göra något rör det sig om olaga tvång, 4 kap. 4 § BrB. Om någon har visat ett hänsynslöst beteende och ofredat dig är det att betrakta som ofredande, 4 kap. 7 § BrB.Om du har blivit utsatt för till exempel de nämnda brotten upprepade gånger av en närstående eller tidigare närstående person och gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada din självkänsla, är det att betrakta som grov fridskränkning, 4 kap. 4 a § BrB. Om du är kvinna och gärningspersonen är en man som du varit gift eller sambo med rubriceras det istället som grov kvinnofridskränkning. Om det inte begåtts av en närstående skulle det kunna röra sig om olaga förföljelse, 4 kap. 4 b § BrB.Svaret är alltså att du kan anmäla och att brottsrubriceringen beror på vilken typ av psykisk misshandel som du har blivit utsatt för. Med vänliga hälsningar

Kan man anmäla en frisör som hör av sig och vill låna pengar?

2017-06-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En frisör jag varit hos EN gång har precis börjat kontakta mig och frågat om jag kan låna ut 500kr till henne, har hört att hon gjort så mot flera kunder. Kan jag anmäla henne för något?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har full förståelse för din irritation, men det står var och en fritt att fråga/be personer om tjänster/hjälp. Endast om personen ifråga kontaktar dig i orimlig omfattning eller uppfattas som hotfull eller aggressiv kan ett brott vara för handen. Vid förekomst av upprepade sådana handlingar kan det röra sig om trakasserier, vilket är straffbart enligt lagens mening. Trots att det inte är säkert att du når framgång med en eventuell talan står det dig fritt att göra en anmälan och du har alltid rätt att inlämna en stämningsansökan om så önskas. Tingsrätten är en myndighet och har av denna anledning skyldighet att behandla alla stämningsansökningar som inkommer. Mer information om hur en sådan ska utformas finns att läsa om här.Hoppas att svaret varit till din hjälp!Mvh,

Fotograferad utan vetskap på jobbet, är det tillåtet?

2017-05-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, en fråga, jag arbetar som städare på ett företag vars en av våra kunds chefer tog kort på mig när jag låg och vilade i lunchrummet på jobbet på min lunch och skickade kortet till min chef. Får man göra så?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga.Det är i regel inte olagligt att fotografera andra människor oavsett om de befinner sig på en allmän plats eller inte. Däremot tillkom för några år sedan brottet kränkande fotografering. Det innefattar när någon olovligen tar upp en bild på någon som "befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme". Det måste alltså ske på en viss typ av plats för att vara otillåtet enligt bestämmelsen. Även om det kan uppfattas som kränkande eller stötande att bli fotograferad i ett sådant sammanhang som du blivit lär det inte vara straffbart som kränkande fotografering.