Inspelning av samtal

2015-09-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag är en arbetsgivare och har valt att spela in alla mina telefonsamtal via en app. Jag gör det för egen trygghet ifall en tvist skulle uppstå mellan en medarbetare eller en kund. Så vitt jag förstått så får jag spela in alla samtal som jag själv är delaktig i. Det som inte är lagligt är att sedan publicera dem. Stämmer detta eller begår jag ett brott när jag spelar in samtalen?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är tillåtet att spela in din egna, men inte andras, samtal. Om du själv deltar i samtalet behöver du inte informera den andra samtalspartnern om att samtalet spelas in. Det är först när du själv inte deltar och olovligen spelar in eller avlyssnar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde, eller annan tillkomst där allmänheten inte har tillträde, som du gör dig skyldig till olovlig avlyssning enligt 9a § 4 Kap. Brottsbalken (1962:700). Att tillgängliggöra ett inspelat samtal kan, beroende på vad inspelningen innehåller, strida mot bestämmelser i både Upphovsrättslagen och Personuppgiftslagen (PUL). Vänligen,

Person som busringer och uppger sig vara polis

2015-08-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En person smsar mig när jag frågar vem personen i fråga är får jag först svaret att personen är någons bror sen får jag svaret att det är polisen. Är det olagligt av personen att ange sig vara polis? Och är det olagligt av mig att kräva att personen uppger sitt namn annars polisanmäls det
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Det är inte tillåtet att ange att man är polis trots att man inte är det. Det följer av 17 kapitlet 15 § brottsbalken. Det finns ingen regel som säger att personen måste ange sitt namn när hen ringer dig men det kan möjligtvis vara fråga om ofredande (4 kapitlet 7 § brottsbalken). Det är inte olagligt för dig att kräva att personen uppger namn. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Anmäla och bevisa kvinnomisshandel

2015-08-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar om man kan anmäla kvinnomisshandel i efterhand. Kvinnomisshandeln, främst psykisk misshandel, en del fysisk samt hot om att skada/döda pågick under ett samboförhållande under drygt två. Sedan separationen har den psykiska misshandeln fortsatt drygt 1 år och pågår än idag. Den utsatta personen har idag fått posttraumatiskt stressyndrom konstaterat av en läkare, varit sjukskriven pga av det och mår fortfarande väldigt väldigt dåligt. Kan det ens bli en fällande dom då några bevis inte finns utan det blir ju ord mot ord. Jag tänker annars situationen förvärras om det görs en polisanmälan och att risken finns att han faktiskt då tar till fysiskt våld. Förövaren i det här faller är missbrukare, dömd tidigare för kvinnomisshandel samt grov rattfylla och jag antar att han därför förlorar sin trovärdighet?
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med kan jag svara jakande på frågan om brottet kan anmälas i efterhand. Brott har beroende på hur allvarliga de är olika preskriptionstid och oavsett om det i detta fall är fråga om misshandel, brottsbalken 3 kap 5 §, eller grov kvinnofridskränkning, 4 kap 4 a §, har preskriptionstiden inte löpt ut, 35 kap 1 § p 2-3. Det finns alltså inget i preskriptionsväg som hindrar att brottet polisanmäls.För att mannen i detta fall ska fällas för brott krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att han begått de brottsliga handlingarna. Bara genom en berättelse från den utsatta personen kommer inte en dom bli fällande. Det räcker inte att ord står mot ord och att en berättelse förefaller mer trovärdig än den andra för att man ska fällas för brott. Om det däremot finns vittnen, dokumenterade skador som kan kopplas till mannen eller andra omständigheter som stöder det faktum att han har begått ett brott kan han komma att fällas. Om ni polisanmäler brottet kan en förundersökning komma att inledas. Där blir det upp till polis och åklagare att försöka samla in bevis för att få reda på vad som hänt. Men för att ge ett rakt svar på din fråga, om det inte finns några andra bevis utan det bara två olika berättelser om vad som har hänt, kommer inte det att räcka för en fällande dom. Hoppas du fått svar på dina funderingar. Återkom om det finns ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Återkommande hot via mail

2015-07-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan!Min familj är utsatt för ständigt återkommande hot via mail.Gjorde en anmälan via mail till Polisen.Efter detta så har jag vid upprepade tillfällen försökt påskynda, få hjälp, försökt anmäla via telefon.Helt meningslöst eftersom "de kan inget göra innan de hittar mailet"Har alltså livit runtkopplad till olika avdelningar etc. Allt med samma resultat.Skall idag 29/7 ta mig till polisstationen (semestertider, har inte hunnit innan).Känns som om detta borde beivras på något sätt plus att det finns många mer osannolika delar av denna händelse.Lasse Pettersson
Anes Sabic |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Beroende på vad de har sagt skulle det eventuellt kunna falla in under brottet olaga hot, se 4 kap. 5 § brottsbalken här. För att denna bestämmelse skall kunna aktualiseras krävs att uttalandena frambringat en "allvarlig fruktan för din eller annans säkerhet som person eller till egendom". Om Du uppfattat hotelserna som allvarliga och om Du/Ni har känt, eller fortfarande känner, en rädsla för hotelsernas realiserande, så är detta absolut att ta på allvar. Jag tolkar dina uppgifter som att så verkligen är fallet! Avseende de meddelanden som Ni har fått motta, så hoppas jag att Du sparat dessa? Om Du gjort det, så rekommenderar jag att Du vänder dig till ansvarig förundersökningsledare som får ta ställning till betydelsen av detta. Mailen intygar det du säger, varför det är essentiellt att dessa framförs som underlag till polisen i deras förundersökning.Nu vet jag inte exakt vilka hot som har riktats mot Er och i vilken omfattning dessa hot har kommit. Ser vi till de rekvisit som skall uppfyllas för brottet i fråga, så gäller att det är din personliga uppfattning som skall ligga till grund för bedömningen. Om Du/Ni fortfarande känner en stor rädsla för att hoten skall uppfyllas, så är det självklart att betrakta som allvarligt! I slutändan är det dock åklagaren som har att ta ställning till om det föreligger tillräckligt med bevis för en fällande dom i domstol. Om svaret är jakande, då leder ditt ärende till ett åtal om brott! Som jag förstår dig så är Du väldigt besviken över hur förundersökningen bedrivits och hur vissa saker hanterats. Detta har jag full respekt för! Min rekommendation till dig är att Du anlitar ett offentligt ombud som kan tillgodose dina ärenden på ett fullgott sätt. Det underlättar alltid att ha någon som företräder ens intressen vid denna typ av fall!Det är svårt att ge ett mer konkret svar på din fråga då jag inte har tillgång till tillräckligt med information. Det jag kan rekommendera dig att göra i nuläget är att vända dig till polisen och föra fram all bevisning du har. Försök samla ihop alla de hot som Du har fått på email.Hoppas Du känner att Du fått svar på dina frågor! Om något är oklart, eller om Du har några funderingar i övrig, så är Du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig bäst via email: Anes.sabic@moretime.se. Du har även mitt telefonnummer, så Du kan givetvis kontakta mig på den vägen också.

SMS-trakasserier - Förolämpning eller ofredande

2015-08-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar vad som gäller om man blir utsatt för kränkande meddelanden via sms dagligen med ord som din jävla hora, du är alkoholist. Du knarkar , du är så fet ful etc etc
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det jag genast kommer att tänka på är 5 kap. 3 § Brottsbalken, alltså förolämpning. Förolämpning omfattar t.ex. att man kommunicerar kränkande beskyllningar till någon (såsom i ditt fall) . Det krävs dock att uttalandena är ganska allvarliga i förhållande till rådande värderingar i samhället. Sådana uttryck som "din jävla hora" kan åtminstone utgöra förolämpning. Det är dock så att även andra omständigheter än själva orden spelar in, och att förolämpningsbestämmelsen främst tar sikte på sådant som är kränkande av t.ex. rasistiska skäl eller skäl kopplade till sexuell läggning eller kön med mera.Det är kanske mer fruktbart att tänka sig brottet ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken). Under ofredande faller bland annat sådant som telefontrakasserier och annat hänsynslöst beteende. Under detta torde även SMS:ande falla, särskilt om SMS:en kommer varje dag och ännu mer säkert om de kommer flera gånger dagligen. Att SMS:en har ett i sig kränkande innehåll, som i ditt fall, innebär förmodligen att kraven på hur länge SMS:en har kommit och hur ofta de kommer sjunker något.Jag skulle, till följd av att trakasserierna bör utgöra ofredande, råda dig eller den som är utsatt för SMS-trakasserierna att göra en polisanmälan.Hör gärna av dig om det är något mer du undrar!Hälsningar,

Olaga frihetsberövande samt ofredande

2015-08-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Tre 14-åriga killar går oberoende av varandra ungefär samtidigt in i en föreningslokal. En av killarna stjäl ett par skor. De andra två killarna uppmanar honom att lämna tillbaka skorna, vilket han inte gör.Två bekanta killar har utfört en liknande handling dagen innan på en annan plats.En vuxen föreningsmedlem hör en grupp tonåringar prata om de båda stölderna. Den vuxna föreningsmedlemmen tar en av de oskyldiga 14-åringen åt sidan. 14-åringen känner inte personen i fråga. Den vuxne agerar aggressivt och hotfullt. Han säger att han vill ha två namn (avseende handlingen dagen innan) annars kommer han inte att släppa honom därifrån. 14-åringen blir rädd och tvingas ange namnen, vilka han tillsammans med många andra känner till.Vad är ok? Hur får den vuxne agera? Vilka är 14-åringens rättigheter?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!En "vanlig" person har naturligtvis inga befogenheter att utreda brott, och kan förstås inte t.ex. "ta fast" någon för att pressa den på information. Jag kan inte hitta något stöd för att en vuxen som bara är medlem i samma förening som en 14-åring skulle ha rätt att göra på det här sättet, även om t.ex. föräldrar och lärare ibland anses ha rätt att "ta i med hårdhandskarna". Agerandet kan utgöra olaga frihetsberövande, se 4 kap. 2 § Brottsbalken. Ett olaga frihetsberövande behöver inte bestå i att man låser in eller binder fast någon, utan det kan bestå av nästan vad som helst som leder till att någon inte kan eller vågar förflytta sig så länge som frihetsberövandet inte är alltför kortvarigt. Förmodligen är även det sätt på vilket 14-åringen hållits kvar i detta fall ett olaga frihetsberövande, eftersom det kan sägas ha varit med en typ av tvång. Det krävs dock att det har pågått en stund och att den vuxne måste ha kunnat tas på allvar. Hur som helst måste frihetsberövandet betraktas som mindre grovt, men ett brott kan det fortfarande vara. I vilket fall som helst kan även ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken) aktualiseras. Överlag talar det faktum att 14-åringen inte kände den vuxne för att situationen skall betraktas hårdare. Om det måste ha upplevts som en typ av tvång och mycket obehagligt när 14-åringen togs åt sidan och om han hölls kvar aggressivt beteende får ofredande sägas ha inträffat. Om den vuxne t.ex. greppade tag i 14-åringens arm eller kläder när han drogs åt sidan eller vid något annat tillfälle under händelsen kan även det tala för ofredande. Oavsett vilket, kan händelsen polisanmälas. Om detta skulle gå vidare till rättegång, kan 14-åringen även ha rätt till skadestånd. I de flesta fall är åklagaren skyldig att driva skadeståndstalan åt offret.Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om det är något mer du undrar!Hälsningar,

Lagligt att spela in samtal och dela innehållet med utomstående part?

2015-08-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan en person banda ett samtal där jag blir inspelad utan att veta om det. Och därefter spela upp detta för en 3e part som inte var där?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I 4 kap. 9 a § brottsbalken (BrB), finns ett brott föreskrivet som går under benämningen olovlig avlyssning. Denna bestämmelse kriminaliserar olovlig och hemlig avlyssning eller upptagning av - tal i enrum- samtal mellan andra, och- förhandlingar vid olika sammanträden, vartill allmänheten inte äger tillträde och som man själv inte deltar i eller som man annars obehörigen har berett sig tillträde till.En förutsättning för att en sådan avlyssning eller inspelning ska vara olaglig är emellertid att den görs med ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud; det är således inte olagligt att t.ex. sätta örat mot en dörr och lyssna på ett samtal som pågår i rummet bakom dörren. Mot bakgrund av det ovan angivna kan konstateras att det inte är olagligt att spela in ett samtal som man själv deltar i. Svaret på din fråga beror således på om personen som bandat samtalet själv deltog i det. Jag tolkar dock din fråga som att personen deltog i samtalet och därmed var inspelningen lovlig, vilket torde innebära att inga straffrättsliga hinder föreligger mot att spela upp innehållet för en utomstående part. Däremot skulle annan lagstiftning, såsom upphovsrättslagen eller personuppgiftslagen, kunna hindra ett sådant förfarande, beroende på vad inspelningen innehåller. Med anledning av att jag inte har kännedom om innehållet eller omständigheterna kring inspelningen, väljer jag dock att inte gå in djupare på den lagstiftningen här.Hoppas att ovanstående besvarade din fråga. Har du ytterligare frågor eller synpunkter är du välkommen att ange dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

kvinnofridskränkning

2015-07-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har blivit anklagad för att ha slagit min flickvän vid olika tillfällen, hon försöker framställa mig som svartsjuk, och anklagat mig att ha slagit henne, under månaderna vi har varit ihop, när vi tjafsar hon blir hysterisk och gapar och skriker, då en kväll polisen kom in för att grannar hade hört en gapande skrikande kvinna, nu är jag misstänkt för kvinnofridskränkning, jag är oskyldig och vill ej bli dömd, Hon har blivit undersökt av läkare och hon har vid flera gånger tagit självmord,då var det innan vi träffades. Min fråga är om åtal väcks? och vid eventuellt rättegång , blir jag fälld då?
Sedja Abed Ali |Hej och tack för din fråga!Kvinnofridskränkning är ett brott som regleras i brottsbalken (1962:700) (BrB). Av 4 kap 4a § BrB framgår att förutsättningarna för att dömas för fridskränkning är att antingen utöva olaga tvång eller bryta mot ett kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person. Gärningarna ska även utgöra led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Om gärningarna begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning. Det som måste styrkas för att dömas för fridskränkning är alltså att det funnits upprepade kränkningar av din flickväns integritet och skada för hennes självkänsla. Om ni levt under äktenskapsliknande förhållanden, d.v.s. om ni haft ett samboförhållande, kan du istället dömas för kvinnofridskränkning. Det är väldigt svårt att säga om du blir fälld eller inte men det som krävs är att åklagaren kan styrka att du gjort dig skyldig till brottet. Läkarintyg och vittnesmål från grannar är bevis som rätten får ta ställning till vid en eventuell rättegång, d.v.s. om åtal väcks. Vänligen,