Fråga rörande olaga hot

2017-12-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag vill tacka er så mycket, för ert bra, snabba svar. Det räckte för stunden.Frågan var en sammanfattning av en incident, en grannfamiljs uppträdande. I korthet:Olaga intrång, stöld, uttalade olaga hot, missfirmelser, kränkande uttalande, osant kränkande påstående.Vi har ett fritidshus. Tomterna har sällan inte staket. Gränserna går till vägarna, klart var. Incidenten var, att vi tillrättavisade en okänd person (familjens son) som olovligen befann sig på en granntomt. Det värsta, som sen hände, var väl ett rent dödshot/mordhot och flera andra obehagligheter.Reaktionen på min frus tillsägelse, …"känner Du till något som heter Allemansrätten", störande arrogans, fullständiga nonchalans, mot min fru gjorde att jag skärpte tonen. Jag vet vad jag gjort, och har dessutom vittne till det. Det enda "fel" jag gjort, var mitt höjda röstläge? Jag har inte rört eller använt våld.Han kan ha blivit skrämd men det troliga är, att han till sina föräldrar sagt(ljugit), att jag varit våldsam mot honom. Hans yttrande: …" rör du mig igen, så skall jag mörda dig...", tyder på detta! Sonens version av vårt möte måste varit en annan än min.Jag vet ju litet juridiskt, vad det handlar om. Frågan är, hur jag skall hantera ett fall som detta.Min idé är, att upplysa familjen om, vad som gäller, att det är olagligt att olovligt gå in på en tomt och attJag har vittne till det verkliga skeendet
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att det du främst vill ha svar på är om grannens uttalande var brottsligt samt vad du bör göra nu. Olaga hotGrannens uttalande: "rör du mig igen ska jag mörda dig" kan vara ett olaga hot. Olaga hot regleras i brottsbalken 4 kapitel 5 § (här). Olaga hot kan vara dels att hota någon med vapen, dels att hota att utföra ett brott mot någon, så länge hotet är allvarligt menat. Om hotet inte uttalas direkt till den hotade utan till någon i dennes bekantskapskrets kan det vara straffbart om det var tänkt att offret skulle få kännedom om hotet. Om den hotade inte bryr sig om hotet eller vet att han eller hon kan skydda sig själv genom att avstyra det, utgör det inget olaga hot. Om den hotade inte blir skrämd för att den hotade inte förstår allvaret kan det utgöra ett olaga hot. Om du tog grannens hot på allvar och blev rädd är det ett olaga hot. Vad du kan göra nuOm du upplevde att hotet var allvarligt menat rekommenderar jag att du gör en polisanmälan. Om du har fler frågor eller behöver rådgöra med någon är du välkommen att ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04 och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Det är brottsligt att öppna post som är tillägnad någon annan

2017-12-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Min pappa öppnar alltid min post fast jag är 18. Jag har sagt att jag inte tycker om det och nu är jag arg på honom för att han gör det iallafall. Är det olovligt förfogande och isåfall vad är det för straff?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Genom att öppna din post gör din pappa sig skyldig till ett brott enligt 4 kap. 8 § brottsbalken. Brottet består i att öppna post som är till dig och inte till honom. Som du kan se via länken ovan heter brottet brytande av post- eller telehemlighet. Maxstraffet för det är 2 års fängelse men man kan även dömas till böter. Om din pappa inte har gjort sig skyldig till tidigare brott är det väldigt osannolikt att han skulle dömas till fängelse.Eftersom det handlar om ett brott kan du anmäla din pappa till polisen om du skulle vilja det. Mitt råd är dock att försöka få din pappa att sluta att öppna din post, du kan säkert få honom att sluta genom att berätta att det han gör är brottsligt.Olovligt förfogande är ett annat brott som inte är aktuellt i ditt fall.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Vad blir straffet för hot?

2017-11-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. En vän blir med jämna mellanrum hotad av sin pappa som hon inte har särskilt mycket kontakt med nu för tiden. han har tidigare slagit henne. Pappan hotar med saker som att om min vän inte tar livet av sig kommer han döda hennes mamma och att han ska döda min vän etc. Mamman vet inte om detta då min vän inte vågar säga något. Vad kan straffet bli för detta? Hur ska man gå till väga? Om pappan får reda på att han blivit polisanmäld vet jag inte vad han skulle gjort, så jag vet inte hur jag ska hjälpa min vän.
Charlotta Nermark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad hot kan ge för straff samt hur man kan gå tillväga om man blivit hotad. Inledningsvis vill jag säga att det är svårt att svara på hur man ska agera i enskilda fall när jag inte känner till alla detaljer. Jag besvarar därför din fråga mer generellt.Olaga hot är ett brottOlaga hot är ett brott (BrB 4:5). För att något ska utgöra ett olaga hot så krävs att den som hotar använder ett vapen eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom hos den hotade. Ett olaga hot kan vara att någon hotar att skada någon eller någons saker. Hotet kan även omfatta andra personer. För att hotet ska vara brottsligt måste den som blir hotad uppfatta hotet som allvarligt menat. Straffet för olaga hot är antingen fängelse upp till ett år eller böter. Bedöms det som grovt olaga hot är straffet fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Det är tyvärr inte möjligt för mig att göra en bedömning av vilket straff som kan bli aktuellt. Om hoten förekommer via internet eller sms så kan det vara bra att spara informationen för att använda som bevis.Polisen kan erbjuda skyddDe hot du beskriver låter allvarliga. Polisen uppmanar alla som utsatts för brott att anmäla. En anmälan kan vara ett sätt att få slut på en livssituation med inslag av våld och kränkningar. En anmälan kan göras på närmaste polisstation eller genom att ringa 114 14. Polisen kan även svara på frågor.Vidare kan Polisen göra en riskanalys för att se om det finns behov av ge din vän skydd. Av polisen kan man få rådgivning, bevakning och olika tekniska hjälpmedel. Man kan också få en egen kontaktperson.En åklagaren kan besluta om kontaktförbud. Det innebär att den som hotar din vän inte får kontakta henne genom besök, via telefon, e-post eller liknande. För att ansöka om kontaktförbud vänder man sig till sin lokala polis- eller åklagarmyndighet. De kan också svara på frågor. Du kan läsa mer om kontaktförbud på Polisens hemsida. Kvinnofridslinjen och Brottsofferjouren erbjuder råd och stöd för utsatta och närståendeKvinnofridslinjen (020- 50 50 50) är en nationell stödtelefon för den som utsatts för våld och hot. Också den som är vän till någon som har varit med om hot och/eller våld kan ringa.Brottsofferjouren (0200-212019) hjälper den som utsatts för brott och ger även stöd till anhöriga eller närstående till någon som utsatts för brott. Man behöver inte ha polisanmält brottet för att kontakta Brottsofferjouren. Hoppas detta gav svar på din fråga. Du är alltid välkommen att kommentera nedan om något är oklart. Med vänlig hälsning,

Olagligt att bli filmad utan tillåtelse?

2017-11-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, blev filmad när jag hade en väldig hett debatt på privat mark med en aktivist. Får dem verkligen filma mig om jag faktiskt säger tre gånger att jag inte vill bli filmad? Kan man göra något, som polis anmäla aktivisterna?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen specifik lag som hänvisar till att det är olagligt att filma någon utan dess samtycke då personen är medveten om att det sker. Däremot finns det en lag om att det är olagligt då det sker i smyg, (4 kap 6a§ Brottsbalken). Det du beskriver kan inte omfattas av denna lag av just den anledningen att du märke att du blev filmad.Däremot skulle du kunna hävda att du har blivit utsatt för ofredande i form av att filmaren har agerat hänsynslöst då denna har fortsatt att filma dig trots att du sagt nej ett flertal gånger, (4 kap 7§ Brottsbalken). Denna händelse kan du polisanmäla och var då noga med att du ett upprepat antal gånger nekade filmaren att filma dig, för det är främst på den grunden som du kan räknas ha blivit ofredad i detta fall.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte på att höra av dig igen!Vänligen

Oönskade telefonsamtal och sms samt ryktesspridning

2017-12-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har fått flertal sms och samtal från en person som anser och tilltalar mig som en missbrukare och även uttrycker sig nedvärderande och provokativt i sin formulering till mig. Även min flickvän som aldrig har haft någon som helst kontakt eller vetskap om personen har fått sms till sin telefon . Där har han sagt att hon inte är en så smart eller lämplig som mor till sin dotter pga att jag har varit där i hennes hem . Jag undrar om det är okej att han gör så här och vad jag kan göra för att få hjälp med att inte låta honom sprida och tala lögner om mig och mitt leverne ? Jag känner att jag snart inte vill bo kvar i min stad som är ett litet samhälle. Tack för svar
Jenny Hedin |Svar: Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att dela upp frågan. Första delen berör samtalen och sms:en du har fått av personen, därefter kommer sms:en din flickvän fått beröras, och därefter följer en rekommendation om vad du kan göra. OfredandeAtt du har fått flertal sms och samtal med kränkande innehåll från personen skulle kunna vara ofredande. Ofredande stadgas i brottsbalken 4 kapitlet 7 §, se här. Enligt bestämmelsen ska den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende ofredar annan, dömas för ofredande till böter eller fängelse. För att en gärning ska innebära ofredande genom hänsynslöst beteende krävs att gärningen utgör en kännbar fridskräkning. Vad som utgör en kännbar fridskränkning framgår inte av lagen, utan är upp till domstolen att avgöra. Telefonterror är en relativt vanlig anmälningsgrund. De anmälningar som leder till åtal är dock oftast de fall då telefonterrorn består av något mer än samtalen, exempelvis samtal nattetid, sexuella anspelningar eller då någon fortsätter att ringa trots att den uppringde uttryckligen har ombett personen att sluta ringa.I det här fallet framgår inte hur ofta personen har ringt eller skickat sms till dig och inte hur länge det har pågått. Du skulle kunna skicka ett sms till personen och be honom sluta höra av sig, och tala om att du överväger att göra en polisanmälan annars. Om samtalen och sms:en inte upphör då rekommenderar jag att du gör en polisanmälan. FörtalFör att det ska vara förtal krävs att uppgiften sprids till någon utomstående person. Det framgår av frågan att personen även har sms:at din flickvän och skrivit nedsättande kommentarer om dig (detta trots att personen ifråga inte känner din flickvän). Du skriver att personen har spridit lögner om dig och ditt leverne, jag tolkar det som att han spridit rykten om dig även till andra – eller att du i varje fall är orolig att så är fallet. Detta kan röra sig om förtal. Förtal regleras i brottsbalken 5 kap 1 § (här) Förtal är att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt beteende. Det kan vara förtal oavsett om det stämmer eller inte. Vad du kan göra nuFör det första rekommenderar jag att du skriver ett sms till personen där du uttryckligen och med ett vårdat språk talar om att du inte vill att han ska höra av sig mer, och att du överväger att göra en polisanmälan om han fortsätter att höra av sig och uttrycka sig nedsättande om dig. Om du uttryckligen har sagt att du inte vill ha mer kontakt och han ändå fortsätter bör du göra en polisanmälan. Det är bra om du och din flickvän sparar sms:en så att det finns bevis. Du kan givetvis göra en polisanmälan nu, men om du uttryckligen talar om för personen att du vill att han slutar höra av sig och han ändå fortsätter anses det antagligen som allvarligare. Har du fler frågor är du välkommen att ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04 och telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Påföljd för tvångsprostitution

2017-11-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar hur lång tid man kan få i fängelse när man har tvingat en person under 16 år att prostituera sig?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Vad är det för brott?Om man tvingar en person att prostituera sig så kan det ses som att man begår brottet "människohandel". Människohandel är ett brott där offret kan komma att utnyttjas på olika sätt eller bli tvingad till att utföra eller tåla vissa handlingar. I det här fallet har vi då en gärningsman som tvingar offret att prostituera sig. Gärningsmannen använder offret som en "vara/tjänst" som denne säljer/hyr ut till olika människor som är intresserade.Brottet som du beskriver i din fråga är alltså människohandel med barn för sexuella ändamål där tanken är att offret är tvingat till att ha samlag eller tåla andra sexuella angrepp. Brottsbeskrivningen för människohandel med barn är densamma som för vuxna. Det enda undantaget är att offret måste vara under 18 år, för då kommer det inte krävas att något otillbörligt medel såsom exempelvis våld, hot eller tvång har använts mot dem. Det här undantaget gör det naturligtvis enklare för domstolen att döma gärningsmannen ibland.Beroende på omständigheterna så kan tvångsprostitution även falla under brottet "människorov". Det kan vara så att personen som blir tvingad till att prostituera sig är inspärrad och saknar möjlighet att fly. Inspärrningen måste dock ske på grund av att gärningsmannen antingen vill:- Skada offrets rätt till liv eller hälsa, eller- Tvinga offret till tjänst, eller- Utöva utpressning på offret.Det är ju därmed förbjudet att köpa sexuella tjänster i Sverige. Så de människor som betalar för att få ha samlag eller sexuella förbindelser med offret begår ju också ett brott. Brottet kallas för "köp av sexuell tjänst".Vad är straffet?I brottsbalken 4 kap. 1 a § kan man läsa om beskrivningen av brottet människohandel och straffet. Där står att brottet kan leda till fängelse i lägst två och högst tio år. Om brottet anses vara mindre grovt så kan det leda till fängelse i högst fyra år.I brottsbalken 4 kap. 1 § kan man läsa om beskrivningen av brottet människorov och straffet. Det står att straffet kan bli fängelse på lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Om brottet anses vara mindre grovt så kan det leva till fängelse i högst 6 år.I brottsbalken 6 kap. 11 § kan man läsa om beskrivningen av brottet köp av sexuell tjänst och straffet. Det framgår av paragrafen att brottet kan leda till böter eller fängelse i högst ett år.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Kan jag anmäla upprepade telefonsamtal som ofredande?

2017-11-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag har fått 7 missade samtal från ett nummer jag inte känner till. Alla gånger har jag missat samtalet eller avvisat den. När jag direkt efter det ringer upp så kommer man inte fram då numret "saknar abonnent eller är tillfälligt är avstängd". Kan man anmäla ofredande bara det att man missat flera telefonsamtal, där det är helt omöjligt att nå när man ringer upp? Har kontantkort så mitt nr finns inte ens på internet.
Felix Sjöberg |Hej,brottet ofredande är väldigt brett och väldigt många olika beteenden kan inordnas under bestämmelsens tillämpningsområde. Även s.k. telefonterror kan omfattas av bestämmelsen, och då tar man särskilt hänsyn till under vilken tid på dygnet samtalen har kommit, hur många samtal som har ringts och under hur lång tid de har kommit. Det går alltid att göra en anmälan, och polisen tar alltid upp alla anmälningar som folk vill göra. Däremot ska det sägas att utredningsmöjligheterna nog är ganska begränsade om numret inte leder till någon abonnent, vilket sannolikt gör att någon förundersökning inte inleds. Men du har givetvis ingenting att förlora på att anmäla händelsen heller.

Kan butikspersonal vägra att släppa in mig i butik?

2017-11-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har en fråga jag måste ha svar hur jag ska gå till väga. Kom in i en affär idag å innan jag ens han komma in så så dom till mig att jag inte fick komma in där. Dom hade sett mig på nån film att jag hade tagit där men vad vet jag inte då dom inte sa det. Hur ska jag göra för får man man verkligen göra så och hur kan man göra då jag känner mig kränkt då dom sa det inför andra kunder också. Hon bara stoppade mig och sa jag inte fick komma in där
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I detta fall skulle olaga intrång vara aktuellt att pröva. Straff kan ådömas den som olovligen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe (4 kap. 6 § 2 st BrB). Högsta domstolen har dock konstaterat att ett överträdelse av ett portförbjud (t.ex. i en allmän butik under öppettider), inte strider mot förbudet om olaga intrång. Stadgandet om olaga intrång ska tolkas som att det är avsett som ett skydd för lokaler och utrymmen som inte är tillgängliga för allmänheten (NJA 1995 s. 84). I ditt fall handlar det om en allmän plats och även om butikskontrollanterna uppmanar dig att gå därifrån, begår du inget brott om du går in.Vad gäller butikens vägran att därefter sälja varor till dig, är rättsläget annorlunda. Varje gång du köper något ingår du ett avtal med säljaren. Eftersom att avtalsfriheten är stor i Sverige, får varje part bland annat fritt bestämma vem hen vill ingå avtal med. Huvudregeln är alltså att säljaren inte kan bli tvingad att sälja produkter till alla som är intresserade, trots att det självklart ligger i dennes vinstintresse. Undantaget från detta är att säljaren aldrig kan vägra att sälja till någon på diskriminerande grunder (ex. kön, etnicitet, sexuell läggning osv.), enligt diskrimineringslagen. Sammanfattningsvis har du alltid rätt att gå in i affären men säljaren skulle kunna vägra att sälja varor till dig, så länge hen inte vägrar på grund av diskriminering. Om det rör sig om en diskrimineringsgrund, kan du alltid kontakta diskrimineringsombudsmannen för vidare utredning. /Vänligen,