Bevisbördan i brottmål

2016-04-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har blivit anklagad och utpekad av en kvinna som sprider ryktet att jag skickat ett anonymt brev till hennes dotter. Brevet skall innehålla information om kvinnan och hennes relation till män.. Jag kan inte bevisa att det inte är jag som gjort det, men å andra sidan har hon inga bevis heller. Hittar heller ingen anledning till varför jag skulle gjort det. Det är väldigt otrevligt och jag känner mig kränkt och utpekad för något som jag absolut inte gjort. Om jag polisanmäler henne för förtal vad händer sedan, kommer de att göra en förundersökning som läggs ner för det finns inga bevis? Måste man ha vittnen, kommer vi båda att bli kallade till förhör ?. Jag kan nämna i sammanhanget att kvinnan i fråga är en känd moderatpolitiker, om nu hänsyn till det skall tas.Tack på förhand
Sedja Abed Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som gäller i brottmål i svensk rätt är att åklagaren ska kunna bevisa att du gjort dig skyldig till brott, bevisbördan ligger alltså inte på dig utan på åklagaren som ska gör gällande att det är ställt bakom rimlig tvivel att det är du som skickat dessa anonyma brev. Beviskravet i brottmål är med andra ord väldigt högt, det ska inte finnas ett rimligt tvivel på att det inte är du som skickat breven. Om det inte finns några vittnen eller annan bevisning som kan ge stöd för att du skickat brev kommer åklagaren inte väcka åtal. Åklagaren väcker endast åtal när det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott. Det ska heller inte spela någon roll om kvinnan i fråga är politiker eller inte. Bevisbördan och beviskravet är detsamma.Om du har mer specifika omständigheter i fallet är du välkommen att kommentera nedan så ska jag försöka hjälpa dig.Vänligen,

Förtal och kränkning

2016-04-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Har en fråga om förtal och kränkning! Min dotter har påstått saker om mig som ej är sanna gått ut till vänner och bekanta och sagt att jag gett mig ut för en annan person på både facebook och skickat sms i annat namn och nummer!! Jag har försökt pratat med henne men hon har blivit en hel annan person sedan hon träffat en kille som vi anser min man och jag är en psykopat!! För även han har påstått saker om min man som ej är sanna. Vi är så nedtryckta och ledsna vet ej vad vi ska göra tänkte göra en polisanmälan har brevet i har skrivit här men känner att det är ju i alla. fall min dotter. Detta är hemska senario har pågått sedan 2013. Detta måste få ett slut.
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Brottsbalken (BrB) 5:1 definieras vad som utgör förtal. Det är när en person utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadsätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Då kan man dömas för förtal till böter. Enligt BrB 5:1 st. 2, finns det dock ett undantag och det är när personen är skyldig att uttala sig om detta eller om det annars med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna en sådan uppgift, t.ex. om uppgiften är sann eller om man har skälig grund för det. Enligt samma kapitel i BrB (se BrB 5:3), definieras vad som utgör ärekränkning. Det är när någon ärekränker annan genom kränkande tillmäle, beskyllning eller genom annat skymligt beteende. Då kan man dömas för förolämpning till böter.Om du anser att denna gärningsbeskrivning passar in din dotter, rekommenderar jag att du i första hand kontaktar din dotter och hennes kille igen och försöker prata med dem. Försök att föra en lugn dialog och få dem att inse att deras beteende inte är okej. Skulle du inte kunna få tag på dem/vill de inte lyssna och fortsätter att bete sig på samma sätt, finns det möjlighet att göra en polisanmälan. Förstår givetvis att det kan kännas jobbigt att behöva polisanmäla sin egen dotter men går det inte att åtgärda deras beteende, är ett alternativ att polisanmäla, särskilt om detta har pågått sedan år 2013.Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du varmt välkommen att höra av dig igen! Lycka till!Vänligen

Fråga om förtal alternativt otillbörlig marknadspåverkan över internet

2016-04-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om detta kan räknas som förtal?Det är en sida på facebook som sprider felaktiga uppgifter om en Rysk geolog som är iblandad i ett Svenskt företag.De skriver att han sysslar med scam och hänvisar till en falsk hemsida som det Svenska företaget har gått ut med i ett PM att den är falsk.Sidan heterInterfox Resources Sanningen? De har bedrivit en systematiskt förföljelse av bolaget Interfox Resources och Max Renard, styrelseordförande i detta bolag.
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Frågor om brottsliga handlingar besvaras främst genom brottsbalken (BrB). Vissa aspekter av den här typen av agerande kan även komma att aktualisera kriminaliserade handlingar genom marknadsmissbrukslagen (MML).Förtalsbrottet: Brottet förtal avser som det nämns i BrB 5:1 handlingar där någon genom utpekande av annan försöker framställa denna som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgifter som är ämnade att utsätta densamma för andras missaktning. Härutöver kan den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot denne komma att dömas för förolämpning. En förutsättning för detta är att uttalandet inte i sig kan komma att utgöra förtal, men likväl är kriminaliserad som ett mindre allvarligt brott. I BrB 5:5 framgår en viktig bestämmelse. För att någon ska kunna komma att dömas för förtal respektive ärekränkning så är det målsäganden själv som genom s.k. enskilt åtal måste inge stämning och åtala gärningsmannen. Efter en studie av ”Interfox Resources: Sanningen?” kan jag konstatera att sidan innehåller en hel del uttryck som kan anses ha den innebörd som förtalsbrottet avser kriminalisera. Som en första apropå vill jag här poängtera att mycket av det material som lagts upp på sidan är riktade mot företag, såväl svenska som internationella. Juridiska personer kan inte förtalas och därför inte heller väcka åtal enligt BrB 5 kap. Däremot kan de uttryck som direkt riktats och formulerats mot en fysisk person i frågor som gäller dennes person, snarare än denne i position som företagsledare, vara fråga om brottsligt förtal alternativt förolämpning. Otillbörlig marknadspåverkanI MML 8 § kriminaliseras en annan handling som kan komma att aktualiseras i förevarande fall, otillbörlig marknadspåverkan. För otillbörlig marknadspåverkan kan den dömas som förfar otillbörligt för att försöka påverka köpare eller säljare av värdepapper. Ett krav för att kunna dömas är att den handlande insåg eller i vart fall borde kunnat inse att information denna lämnat till allmänheten varit ägnat att påverka eller vilseleda handeln av det aktuella värdepappret. I förevarande fall kan just syftet med sidan komma att ifrågasättas. Vad jag kan se tycks det inte finnas en sakligt kritisk dialog utan snarare en aktion av dementi av endera andra utsagor eller egna utsagor med uppmaning att sälja värdepappret. Notera här utöver att det inte fordras något vinstsyfte eller att gärningsmannen gjort någon faktisk vinning för att brottet ska kunna kommit att begås. Härutöver att det gäller likaledes för vilseledande uppmaningar att såväl köpa som att sälja. Härtill följer av MML 10 § att ett värdepappersinstitut som har misstanke om att otillbörlig marknadspåverkan förelegat är skyldig att rapportera detta till Finansinspektionen som på förekommen anledning överlämnar uppgiften till åklagare, såvitt det finns anledning att misstänka brott. Detsamma gäller för övrig misstanke om brott mot MML, jfr MML 19 §. Brott mot marknadsmissbrukslagen väcks, till skillnad från ärekränkningsbrotten i BrB kap. 5, inte genom enskilt åtal, utan genom allmänt åtal, dvs. av åklagare. Skillnaden mellan BrB och MML är att Finansinspektionen, och inte åklagare, är den första myndighet som bedömer huruvida ett agerande varit brottsligt enligt MML och i sådant fall överlämnar ärendet till åklagarmyndigheten. Svårigheten med brottslighet över InternetTill synes finns det ingen angiven redaktör/upphovsman för den omstridda sidan. Svårigheten kan här vara att peka ut en ansvarig. Även om en ansvarig kan komma att pekas ut genom identifiering över exempelvis IP-nummer över internet kan det senare bli svårt att bevisa att det faktiskt är densamma vars IP-nummer identifierats som faktiskt begått de brottsliga handlingarna.Sammanfattningsvis, kan jag konstatera att uttalanden riktade mot en enskild person i egenskap av just dennes person och som sprids till allmänheten med sådan effekt som typiskt sett avser att syfta till att få andra att anse att personen är klandervärd mycket väl kan utgöra förtal. Detta kan beivras genom att det är den förtalade själv som väcker åtal genom stämning mot personen. Härefter kan det uppkomma svårigheter att i tillräcklig grad bevisa att den åtalade personen faktiskt begått handlingarna som publicerats genom en IP-adress denne haft tillgång till. Större framgång att beivra brottet torde snarare föreligga om det går att förmå Finansinspektionen till att agera gentemot handlandet, och för dem visa att informationen sprids i syfte att påverka omsättningen av det aktuella värdepappret.

Verbal konflikt med grannen

2016-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Vi har en konflikt med en granne sedan flera år tillbaka. Vi bor i villa. En morgon när min sambo skulle gå till jobbet så kom grannen springande ner mot henne och började skälla på henne att jag var dum jäkel. Min sambo svarade bara att det var grannen som startat allt bråk. Då blev han arg och skrek att ;" hon skulle stoppa in tungan i munnen och hålla truten". Dessutom har han sagt till mig dagen efter när jag sa att han skulle låta bli att bråka med henne och prata med mig istället, så sa han att han tänker fortsätta bråka med henne så ofta han vill.Han är 80 år och min sambo 56. Jag är 70.Nu går han bara omkring och flinar åt oss.Vad gör man?
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att hålla sams med grannarna kan vara svårt. Enligt en undersökning gjord av Sifo, är det vanligt med bråk mellan grannar. Sju procent uppger att de haft någon konflikt med grannar det senaste året. Enligt undersökningen pågår det konflikter i princip i varje bostadskvarter.Om du vill ta det vidare till t.ex. polisen så krävs det att hans beteende korresponderar med något brott i brottsbalkens bestämmelser. De som ligger närmast till hands skulle vara ofredande, förtal eller förolämpning. Som jag ser det skulle en mindre allvarlig grannfejd som denna inte på något sätt kunna angripas via polisen, speciellt inte för att han hånfullt ler varje gång ni ses. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Överklaga falsk information

2016-04-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej ! Jag vill överklaga en vårdcentrals chefs, falska information om mig. Där chefen har påstått att "Jag använder min dotter för att ta hand om min son..."Det är inte sant, vi är ofta tillsammans på gymnasiet därför jag studerar där också, och under tiden tar min mamma hand om min son.Till vilket myndighet kan man överklaga?
Terese Vestergård |Hej och tack för din fråga!Du har lite olika alternativ du kan använda dig av: Anmäla händelsen till polisen. Den händelse du beskriver kan eventuellt utgöra förtal 5 kap. 1§ Brottsbalken eller tjänstefel 20 kap. 1§ Brottsbalken.Om informationen grundar ett beslut. Då kan du antingen överklaga informationen själv så som det står beskrivet i beslutet, vilket oftast brukar vara till myndigheten själv, eller anlita en jurist som kan hjälpa dig överklaga.Ovan svar är vad som inryms i vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att överklaga eller anmäla händelsen till polisen, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger: härHoppas du har fått svar på din fråga!Med varma hälsningar

Ärekränkning

2016-04-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar när ett beteende går över gränsen och blir kränkande?Jag bor ihop med min sambo och hennes två barn, hennes ex beter sig som om att han har rätt till full insyn i våra privatliv.Nu senast skickade han sms och frågade rakt ut om hon var gravid. Vi svarade att vi inte tyckte att han hade med den saken att göra.Frågan är om han fortsätter att tjata om det, är det kränkande? Är det ett lagbrott?Med vänlig hälsning
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Regler om ärekränkningsbrott finns i Brottsbalken (BrB) kapitel 5 vilket du hittar här: 1962:700 och det handlar om förtal och förolämpning. FörtalEnligt BrB 5 kap. 1 § innebär ett förtalsbrott att någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att en person lämnar uppgifter för att utsätta en annan person för andras missaktning. Det spelar ingen roll om det som sägs är sant eller inte, men det krävs att det är av allvarligare art som ex. att utpeka någon som alkoholist, nazist, otrogen eller att peka ut föräldrar som grovt försumliga (slarviga) i vårdnaden av sina barn. Det handlar alltså om angrepp som används för att skada någons rykte och det krävs att dessa uppgifter lämnas till en annan person än den som förtalas och det kan ske genom både tal och skrift. Om din sambos ex skulle tala illa om din sambo eller hitta på saker om henne och berätta det för andra så kan det vara förtalsbrott. Det är inte förtalsbrott om det sägs direkt till din sambo.FörolämpningEnligt BrB 5 kap. 3 § innebär ett förolämpningsbrott att någon uttalar sig direkt till den berörda personen för att såra genom att använda kränkande skällsord och skymford eller beskylla annan för att ex. uppträda som en nazist eller rasist. Det kan också ske genom det som i lagen heter ”annat skymfligt beteende”, vilket ex. kan vara en spark i baken eller att spotta på någon. Dessa handlingar kan dock istället utgöra brotten ofredande eller misshandel beroende på i vilket sammanhang de används.Om skymford upprepas tillräckligt många gånger kan det bedömas som ett hänsynslöst beteende och då istället utgöra brottet ofredande enl. BrB 4 kap. 7 §.Att din sambos ex frågar om hon är gravid är som utgångspunkt inte en förolämpning. Däremot om din sambos ex har använt skällsord eller andra kränkande uttalanden som de exempel jag givit ovan för att såra din sambo så kan detta utgöra förolämpning enligt lagen. Har ni fler frågor så är ni välkomna att kontakta oss igen!Hoppas att mitt svar varit till hjälp!Mvh

Är det förtal att skrämma bort spekulanter?

2016-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan man anmäla någon för förtal vid en bostadsförsäljning om tex. en granne försöker sabotera en möjlig affär genom att prata dåligt om bostaden och försöka "skrämma" iväg spekulanter?(bakomliggande motiv kan vara att grannen vill att vi ska sälja bostaden till en specifik person till ett förmånligt pris).
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Förtal enligt 5:1 brottsbalken riktar sig enbart mot personer, det betyder att det inte kan anses vara förtal att skrämma bort spekulanter genom att tala illa om bostaden.

Förtal genom spridning av falska rykten

2016-03-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Det är så här att en kille jag typ var ihop med gjorde slut å blev ihop med en annan tjej å dom var ihop ca en vecka. Nu har han gått runt till några av mina vänner och påstår att hans före detta har sagt till honom att jag skickat ett Facebook meddelande till henne och dödshotat henne. Vilket inte är sant.Jag känner mig riktigt illa till mods och undrar om det går att anmäla som grovt förtal.
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!ÄrekränkningsbrottBrotten om ärekränkning finns reglerade i 5 kap. Brottsbalken (BrB), se här. För att det ska vara fråga om förtal ska gärningspersonen (den som utfört den kränkande handlingen) utpekat någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnat uppgift till annan som är ägnad att utsätta den angripne (den som blir utsatt för förtalet) för andras missaktning, se BrB 5:1. Gärningspersonen ska ha pratat illa om personen i fråga inför andra personer och inte direkt till den angripne. I det fall gärningspersonen har riktat sig direkt mot den angripne kan det istället röra sig om en förolämpning enligt BrB 5:3.I ditt fall har ditt ex gått runt och sagt till dina vänner att du har dödshotat hans nya tjej. Att hota någon till döds kan ses som ett olaga hot vilket finns reglerat i BrB 4:5. Här måste man ta hänsyn till om uppgiften att du hotat hans nya tjej kan påverka ditt anseende negativt och få dig att bli utfryst ur din sociala gemenskap.Bedömningen om hans påstående varit ägnat att utsätta dig för andras missaktning (dina vänners) görs därför utifrån dig och din omgivnings synvinkel. Det saknar här helt betydelse om uppgiften är sann eller ej.Uppsåt Ditt ex har genom att ha spridit falska rykten om dig bland dina vänner riskerat att utsätta dig för dina vänners missaktning. Här finns inte så mycket att gå på mer än att du tog illa vid dig och att påståendet ej var sant. För att det ska kunna röra sig om förtal krävs att de lämnade uppgifterna har begåtts avsiktligen. Ditt ex måste alltså ha utfört handlingen med uppsåt och velat att andra skulle tycke sämre om dig och på så vis skada ditt anseende. Här saknar jag omständigheter för att göra en sådan bedömning.Grovt förtal För att det ska röra sig om grovt förtal ska de lämnade uppgifterna lämnats i avsikt att medföra allvarlig skada, BrB 5:2, där innehållet i uppgiften och omfattningen i vilket den har blivit spridd ska tas särskilt i beaktning. Ett exempel på grovt förtal kan tas från rättsfallet NJA 1992 s.594 där gärningspersonen utan kvinnans vetskap filmat när de haft samlag för att sedan visa filmen för kvinnans bekantskapskrets. Genom visningen av filmen lämnades uppgifter om kvinnan som varit ägnade att utsätta henne för andras missaktning.I ditt fall låter det inte som att det är fråga om grovt förtal.Sammanfattning Sammanfattningsvis krävs det att gärningspersonen lämnat uppgifter till någon annan än den angripne (den som blivit beskylld för att vara klandervärd i sitt levnadssätt eller brottslig). Det krävs även att gärningspersonen har begått handlingen avsiktligen alltså med vilja att lämna sådana uppgifter som kan utsätta den angripne för andras missaktning. Här kan ditt ex eventuellt gjort sig skyldig till förtal i enlighet med BrB 5:1 i det fall han har utfört handlingen med uppsåt, se BrB 1:2 st. 1.RådFörst bör du tala med ditt ex hur du upplever situationen och att du inte uppskattar att han sprider falska rykten om dig. Förhoppningsvis kan han säga till dina vänner att han talade osanning och inte menade vad han sa tidigare. Alternativt att du pratar med dina vänner att inget som han sagt stämmer och att du helst lämnar allt bakom dig och går vidare.Slutligen kan du väcka enskilt åtal enligt BrB 5:5. Det är alltså du som målsägande (angripne) som får väcka åtal och inte en åklagare. En bra idé är att skaffa sig ett ombud som kan företräda dig. Behöver du hjälp med att skaffa ett målsägarbiträde är min rekommendation att du vänder dig till en erfaren jurist på familjens jurist. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger. I det fall du inte har möjlighet att göra detta finns rättshjälp som innebär att du kan få hjälp att betala en del av kostnaden för ett ombud och rådgivning, se här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,