Chef som sprider osanna uppgifter om en anställd - förtal?

2017-09-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag är anställd på en myndighet och sökte för en tid sedan arbete vid ett annat kontor men på samma myndighet. Jag fick inte tjänsten och fick reda på att det hade med min referens att göra. I går fick jag referensen skickad till mig av en HR partner då min chef inte ville berätta vad han hade angivit i samtalet. Det som står på detta dokument är mesta dels påhittat. Chefen har tagit alla de bra egenskaper jag besitter och vänt det till motsatsen. Det är så pass illa så att det inte finns någon arbetsgivare som skulle anställa en sådan person som min chef beskriver mig som. Nu till min fråga, får en chef hitta på och svarta ner en anställd och det ses som dennes upplevelse eller går det att anmäla som förtal?
Anastasia Matveeva |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. FörtalFör att det ska vara fråga om förtal måste någon ha pekat ut en annan person såsom “brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt” eller annars har lämnat uppgift som är “ägnad att utsätta denne för andras missaktning” (5 kap. 1 § första stycket Brottsbalken). Det är dock inte att se som förtal om den som uttalat sig var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han kan visa antingen att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den (5 kap. 1 § andra stycket Brottsbalken). Detta är relevant beroende på vilken slags information din chef har lämnat om dig. Om det t.ex. har handlat om konstruktiv kritik om ditt arbetssätt uppnår det inte kraven för förtal. De detaljerna som du har lämnat i din fråga pekar dock på att informationen som nådde HR partnern var av grövre karaktär. Det krävs att beskyllningen har varit “ägnad att utsätta dig för andra människors missaktning”. Uttrycket “ägnat att” innebär att den uppgift som lämnas typiskt sett ska utsätta den beskyllde för andras missaktning, men det behöver inte bevisas att personen faktiskt har blivit utsatt för missaktning. Uppgiften som lämnats ska vidare vara nedsättande och i denna bedömning ska innehållet vara av sådan art att den typiskt sett utsätter personen för andras missaktning. Det förutsätts vidare att den nedsättande uppgiften lämnas och att det sker till någon annan än “den beskyllde”, en HR partner i din situation. Det är alltså möjligt att din chef har gjort sig skyldig till förtal. ÅtalOm du gör en brottsanmälan så bör du vara medveten om att huvudregeln är att åklagare inte får väcka åtal om förtal, utan initiativet till åtal kan istället ligga hos dig i detta fall (5 kap. 5 § första stycket Brottsbalken). Trots detta får åklagaren väcka åtal om du är under 18 år eller att du gjort en brottsanmälan, och åtal ska anses vara påkallat från “allmän synpunkt”.Rekommendation Det är enklare att nå en fällande dom om det finns en dokumenterad bevisning. Om du driver målet själv och förlorar riskerar du att behöva stå för båda parternas rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du i första hand kontaktar polisen för att gå vidare med frågan. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Att driva förtalsmål

2017-09-01 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |För cirka tio år sedan gjorde jag, när jag mådde väldigt psykiskt dåligt, ett brott som jag verkligen ångrar.Jag dömdes till vård och kontakt med frivården.Sedan dess har jag och min familj kämpat oerhört hårt för att komma tillbaka. Jag har lyckats få ett antal jobb, men sedan har någon tyckt att det var dags att tipsa arbetsgivaren. Det har några gånger slutat med avsked - utan någon egentlig grund.Nu har jag och min fru valt att starta om livet på en annan ort. Då visar det sig att en nära anhörig både ringer och skriver brev till en idrottsförening som vi planerar att bli medlemmar i. Hon bifogar även den nästan tio år gamla domen.Jag anser att detta är förtal, smutskastning och ärekränkning.Jag har polisanmält detta, men vet att polis och åklagare ofta inte driver förtalsmål.Ska jag driva detta själv och hoppas att det går vägen?
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förtal är ett så kallat ärekränkningsbrott och regleras i 5 kap. Brottsbalken (BrB). Förtalsbrott föreligger när en person utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning, 5 kap. 1 § BrB. Att en person berättar för andra att du tidigare är dömd för brott kan alltså vara att betrakta som förtal. I huvudregel spelar det ingen roll om uppgiften är sann eller inte. Det finns dock ett undantag. Om uppgiften är sann och det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att personen lämnade uppgiften, så föreligger inget förtalsbrott, 5 kap. 1 § 2 st. BrB. Det är svårt för mig att avgöra om det föreligger någon omständighet i detta fall som skulle kunna göra handlandet försvarligt. När det gäller ärekränkningsbrott så väcker åklagare åtal endast i särskilda undantagsfall. Som du säger så är det alltså målsägande (du själv) som kommer få väcka åtal och driva målet i tingsrätten, 5 kap. 5 § BrB. Du bestämmer själv om du vill väcka åtal. Om du gör det så har du som bevisbördan, det vill säga att det är du som måste bevisa att personen har begått brottet. Viktigt att ha i åtanke är att du riskerar få betala rättegångskostnaderna om du förlorar målet.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Förtal och enskilt åtal

2017-08-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag är styrelsemedlem i en ideell förening. En av medlemmarna har skrivit flera mail till samtliga medlemmar med falska påståenden om mej som person med avsikt att skada mig. Föreningsmedlemmarna är samtidigt våra vänner och grannar. Min fråga är detta förfarande olagligt ? Vad säger rättspraxis. Jag har gjort polisanmälan för förtal men fått avslag om förundersökning med hänvisning till att förtal är ett fall för enskilt åtal.
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förtalsbestämmelsen finns i 5:1 brottsbalken och består av två delar. För att brott ska vara för handen krävs det i första ledet att någon lämnar en uppgift om att någon är brottslig, klandervärd eller att uppgiften på annat sätt är avsedd att utsätta den utpekade för andra personers missaktning. Eftersom du av förklarliga skäl inte skriver ut vilka uppgifter som spridits om dig är det svårt att bedöma om de är tillräckligt allvarliga för att nå upp till förtal. Min bedömning är att det dock är fullt möjligt att förtala genom att skicka mejl till medlemmar i en förening, förutsatt att antalet medlemmar är minst ett par stycken.Är uppgiften ägnad att utsätta annan för missaktning eller om den pekar ut en person som brottslig eller klandervärd finns det i andra ledet en ventil för att undvika ansvar. Om uppgiften som lämnats var sann eller personen hade skälig grund för den och uppgiftslämnandet var försvarligt döms inte uppgiftslämnaren till ansvar. En uppgift kan till exempel vara försvarlig om den är av allmänintresse. Exempelvis är det inte förtal att tidningar skriver ut namn på riksdagsledamöter som står åtalade. För att uppgiften ska vara tillåten att lämna krävs det att uppgiften är försvarlig och sann. Det är alltså inte tillåtet för en tidning att hitta på att en riksdagsledamot är åtalad, även om personens förehavanden är av allmänt intresse. I ditt fall skulle det kunna vara försvarligt att lämna uppgifter som har något samband med din roll i föreningen eller dylikt. Är uppgifterna dock osanna, som du skriver, spelar det ingen roll om uppgiftslämnandet var försvarligt. Precis som polisen meddelade är förtal ett brott som faller under enskilt åtal. Det innebär att åklagare inte tar upp förtalsmål om det inte är påkallat från allmän synpunkt. Du som målsägande kan däremot väcka talan. Kapitel 47 i rättegångsbalken beskriver hur ett sådant förfarande går till. Beträffande praxis kring förtal finns det en rad avgöranden från Högsta domstolen. De flesta gäller dock tryck- och yttrandefrihetsmål och enligt min bedömning är de inte särskilt användbara i ditt scenario. Men om du är intresserad av att läsa in dig på andra fall av förtal kan de vara av intresse. Exempel på fall är: NJA 1987 s 285, NJA 1987 s 336, NJA 1991 s 155, NJA 1994 s 637 och NJA 2014 s 808. Hoppas att du har någon nytta av svaret även om det mer var en allmän text om förtalsbrottet än om ditt specifika fall.

Fråga om råd kring ofredande samt förtal

2017-08-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejJag undrar om spridande av falska och nedsättande uppgifter om mig kan klassas som ofredande? Min fd fru har bl.a anmält mig till skolinspektionen på falska grunder, spridit falska rykten på facebook samt försökt få mig att framstå som farlig och opålitlig i alla möjliga sammanhang bl.a till min nya sambo vid ett flertal tillfällen. Jag pratade med en advokat och han rådde mig att istället för att driva ett enskilt förtalsmål hellre polisanmäla för ofredande. Han ansåg att chansen att nå framgång på det viset är bättre eftersom (enligt honom) förtalsmål ofta bara hamnar i förlikning.
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter precis som advokaten du konsulterat säger att det snarare skulle handla om ett förtalsmål. Eftersom vi som besvarar frågorna här är juriststudenter så skulle jag rekommendera att du tar advokatens råd i ditt fall. Problemet som du beskriver skulle jag inte klassa som ofredande utan snarare som förtal som tidigare nämnt.Jag hoppas att jag lyckats hjälpa dig med din fråga!Mvh,

Rykten som skadar mig och mitt företag - kan jag väcka enskilt åtal för förtal?

2017-09-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En affärspartner har vid flertalet tillfällen anklagat mig för att ha alkoholproblem. Detta har sagts till kollegor till mig och till kunder. Dessa anklagelser är totalt felaktiga och han har ingen som helst grund för sina påståenden.Detta har inneburit att mitt företag och jag själv har förlorat mycket pengar, förutom att mitt anseende har gått i botten i dessa kretsar.Lite kort kanske, men kan man väcka enskilt åtal i detta fall?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtalsbrott?I ditt fall är skulle det kunna röra sig om ett förtalsbrott. Den aktuella bestämmelsen finns i brottsbalken (BrB 5 kap. 1 §). Förtal innebär att någon utpekar någon annan så som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt på ett sätt som kan utsätta den utpekade personen för andras missaktning. Eftersom din affärspartner har uttalat sig om dig och påstått att du har alkoholproblem, så har hen sannolikt gjort sig skyldig till förtal. Att uppge att någon har ett alkoholmissbruk inför kollegor och kunder bör kunna anses vara en sån sak som är ägnat att utsätta någon för andras missaktning. I ditt fall uppger du dessutom att det har faktiskt har lett till en konkret skada för både dig personligen och ditt företag. Med tanke på att ditt företag tagit skada och din inkomst påverkas kan det röra sig om grovt förtal (BrB 5 kap. 2 §), men det beror på hur omfattande skadan verkligen är och omständigheterna i övrigt.Att väcka enskilt åtalPrecis som du redan är medveten om, så faller det här under enskilt åtal (BrB 5 kap. 5 §), vilket betyder att det är du som utsatts för brottet som måste väcka talan och driva processen. För att göra det måste du göra en skriftlig ansökan om stämning hos domstolen. Ansökan ska innehålla information om personen som du vill stämma, den brottsliga gärningen och omständigheterna och bevis (RB 47 kap. 1-2 §§). Att driva en process själv kan vara svårt och tar ofta mycket tid och energi. Dessutom går det aldrig att säga med absolut säkerhet att någon kommer vinna processen och i värsta fall kan man bli skyldig att stå höga kostnader för hela rättsprocessen. Jag rekommenderar därför att du noga överväger om skadan du lidit är eller riskerar att bli så stor att du vill dra igång en process. Om du vill väcka enskilt åtal är det alltid en fördel att anlita ett juridiskt ombud med kompetens inom straffrätt, som kan hjälpa dig i processen.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Kan en anklagelse vara brottslig?

2017-08-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag jobbar extra vid sidan av studierna på ett gym i receptionen. Min kollega hade igår medarbetarsamtal med receptionsansvarig, alltså inte arbetsgivaren, på receptionsansvariges begäran. På mötet blev han anklagad för att använda sig av otillåtna preparat för att få bättre resultat i träningen. Han upplevde stämningen som olustig och aningen hotfull då hon uttryckte sig på detta vis: "Du vet väl att vi kan tipsa polisen om vi misstänker att du använder dig av otillåtna preparat?". Anklagelserna är helt ogrundade, han är vältränad men absolut inte "anabola-stor", det ser man oftast en ganska tydlig skillnad på. Han har tagit jätteilla vid sig och tycker att anklagelsen var både knäckande och kränkande. Min fråga: får en arbetsledare/kollega komma med sådana här anklagelser? Vad säger lagen? Vad kan min kollega göra? Bör man ta upp detta med arbetsgivaren? Tacksam för svar!
Oskar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som skulle kunna vara aktuellt är 5 kapitlet brottsbalken, de så kallade ärekränkningsbrotten.Förtal (5 kapitlet 1 §) kan det bli om ett uttalande skadar någons anseende inför andra. Då det var ett möte mellan två personer är denna bestämmelse inte tillämplig.Förolämpning (5 kapitlet 3 §) kan bli aktuellt om en anklagelse görs för att uppsåtligen skada en persons självkänsla. Detta verkar inte heller föreligga.Sammanfattningsvis kan sägas att anklagelserna sannolikt inte är brottsliga. Detta betyder emellertid inte att de är försvarliga.Mvh,

Kan jag anmäla någon för ärekränkning om denne felaktigt utpekar mig som rasist?

2017-08-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om jag blir kallad rasist, vilket jag INTE är. Kan jag då stämma den personen för ärekränkning?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns inget brott i Sverige som heter just ärekränkning, men det finns ett par brott som kategoriseras som just ”ärekränkningsbrott”, och återfinns i brottsbalkens 5:e kapitel.Förtal, brottsbalken 5 kap. 1 §Det vanligaste av ärekränkningsbrotten är förtal. För att dömas för förtal ska man ha utpekat någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på något annat sätt lämnat uppgifter som typiskt sett utsätter personen i fråga ”för andras missaktning”. Att kalla någon rasist kan mycket väl ses som ett sätt att utsätta en person för andras missaktning eller helt enkelt få någons anseende att sjunka. Brottsbestämmelsens lydelse ”lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning” innebär i princip att det ska vara en typ av uppgiftslämnande som typiskt sett leder till andras missaktning. Andra behöver alltså inte ha tagit del av uppgiften för att ett brott ska föreligga, men det räcker å andra sidan inte heller att personen förtalar den andra personen privat dem sinsemellan. Därför vill jag poängtera att själva sammanhanget som detta skett i är ganska direkt avgörande för din fråga.Ett lämnande av uppgifter som typiskt sett skulle kunna utsätta någon för andras missaktning vore exempelvis att, på en anslagstavla, peka ut någon som rasist, att vid en större privat fest eller tillställning basunera ut det inför främmande folk, skriva inlägg på internetforum och sociala medier såsom Facebook där folk lätt kan se det etc.Eftersom jag inte vet vad för sorts sammanhang situationen du skriver om har skett, kan jag inte ge dig mer detaljerade råd än så.Förolämpning, brottsbalken 5 kap. 3 §Det andra brottet som skulle kunna bli aktuellt är förolämpning. Skillnaden mellan de båda brotten är att det vid förtal handlar om att skada en person genom att utsätta denne för andras missaktning, medan det vid förolämpning handlar om att man personligen, genom verbalt tillmäle, beskyllning eller något annat beteende sårar någons självkänsla. Det kan exempelvis röra sig om skällsord, framställningar i ljud eller bild eller att spotta på någon. För att brottet ska vara begått måste det bevisas att själva syftet med handlingen var att såra personen i fråga, och inte snarare vara ett uttryck för ilska eller frustration.Det kan också vara värt att nämna att dessa båda brott är s.k målsägandebrott, vilket innebär att målsäganden (brottsoffret) själv får föra talan i domstol, utan åklagares hjälp. Se brottsbalken 5 kap. 5 §. Rent praktiskt innebär det t. ex att målsäganden enbart kan bli befriad från sina ombudskostnader om denne vinner målet och begär sina kostnader ersatta av den tilltalade.Åklagare kan i undantagsfall väcka åtal angående dessa brott. Det förutsätter dock att brottsoffret är under 18 år, att denne angett brottet samt att åtal är påkallat ut allmän synpunkt. Läs vidare i den angivna straffbestämmelsen för att ta reda på vilka exakta fall det kan röra sig om.Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Är det förtal att påstå att partner är del i en brottsutredning?

2017-08-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Vad gäller juridiskt vid en bodelning, om en av parterna vill påskynda bodelningen och till ex skriver till tingsrätten att det ingår en brottsutredning mot den andra parten är inte detta förtal.
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du om det är förtal att påstå till tingsrätten att den andra parten är med i en brottsutredning?Det skulle jag absolut tolka som förtal, då detta uttalande är avsett att skada personens anseende hos andra (5 kap. 1 § Brottsbalken).Om du undrar något mer får du gärna höra av dig igen!