Om förolämpning och ofredande på allmän plats

2017-03-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag jobbar som ordningsvakt, jobbar i Centrum. Nu är det två 16 åriga tjejer, som efter en anmälan till Polis och orosanmälan till Socialen, går och nämner mig vid namn i samband med okvädesord när jag passerar dem med min kollega inför sina kompisar... Typ X är dum i huvudet, X är äcklig, när jag ser X så spyr jag (gör "spyljud") och X är så jävla ful, osv. Som ordningsvakt, så tar jag inte åt mig. Det följer väl med jobbet på något vis. Men, när de nämner mitt fullständiga namn inför andra, och säger sådana saker, så tar jag det som ett personligt påhopp. Jag vill få ett stopp på detta, men är osäker på vad jag har att gå på. Tack för svar!
Anastasia Matveeva |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Din beskrivning av gärningen kan innebära förolämpning enligt Brottsbalken 5 kap. 3 § (här) eller eventuellt ofredande enligt Brottsbalken 4 kap 7 § (här). FörolämpningEn förolämpning skall vara ägnad att såra någon samt att meddelandet lämnas direkt till den person som detta riktas till vilket kan ske genom att kalla någon för kränkande saker, beskylla personen kränkande eller bete sig på ett skymfligt sätt.Förolämpning enligt 3 § är ett s.k. målsägandebrott vilket innebär att endast den kränkte kan väcka åtal.Ofredande Lagbestämmelsen gällande ofredande lyder: ”Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år”. För att en gärning ska innebära ofredande genom hänsynslöst beteende krävs att den kan anses utgöra en kännbar fridskräkning. Bedömningen utgörs av hur gemene man skulle uppfatta situationen. Av tidigare domar kan man utläsa att samtal vid upprepade tillfällen under nattetid och telefonförföljelse dagtid har ansetts som ofredande. Ovälkommen uppvaktning vid flertals tillfällen genom vykort har också bedömts som ofredande.Om brottet sker på allmän plats (som jag kan utläsa) faller det under allmänt åtal vilket betyder att när polis eller åklagare har fått reda på att brottet har skett är de skyldiga att utreda det. Det är enklare att nå en fällande dom om det finns en dokumenterad bevisning, t.ex. vittnen som kan åberopas. Om det finns misstankar om att du har blivit utsatt för ett brott, vill jag uppmana till att ta kontakt med polisen för att gå vidare med frågan. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,

Förtal och snatteri/stöld

2017-03-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag jobbar med hemstädning och idag blev jag anklagad för att ha stulit tre armband av en kund, hon har inte frågat sina barnbarn om de har tagit något, utan hon bara antog att det var jag eftersom jag haft det tufft med ekonomin, så hon ska anmäla det till sitt försäkringsbolag, jag själv, och mitt arbete vet att jag aldrig skulle göra något sådant så de står bakom mig. Jag har erbjudit mig att min chef får kolla igenom hela min lägenhet och även kolla pantbanker om de fått in något från mig. I vilket fall så blev jag väldigt upprörd och besviken på kunden. Vad ska jag göra?
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det inte finns några bevis för att du har stulit dessa tre armband som kunden påstår att du har gjort, borde du inte kunna bli åtalad och inte heller kunna bli dömd för det. Det är upp till polisen och åklagaren att kunna bevisa att du är skyldig, och inte tvärtom.Det finns dock 2 saker du kan göra för att gå vidare med detta om du anser dig själv vara oskyldig:1. Det framgår inte av din fråga om kunden som anklagat dig för att ha stulit armbanden, har anmält dig till polisen för detta. Om personen ifråga har gjort det och du anser dig själv inte vara skyldig till detta, kan du anmäla kunden för falsk angivelse, se Brottsbalken (BrB) 15:6. 2. Även om personen ifråga inte anmält dig till polisen så kan kunden ha gjort sig skyldig till förtal genom att anklaga dig för stöld/snatteri (beroende på värdet av armbanden), se BrB 5:1. Definitionen av förtal är följande: Det är när en person utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadsätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Om du anser att du har blivit oskyldigt anklagad för något du inte har gjort och ni inte kan lösa det på egen hand, kan du vända dig till polisen och göra en polisanmälan.Hoppas du fick svar på din fråga. Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Förtalsbrott

2017-03-05 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Har en fråga om förtal. Har fått en polisanmälan mot mig för misshandel och missfirmelse av två olika personer, men vid ett och samma tillfälle. Jag skall ha gett en yngling en örfil och den andra personen skall jag ha kallat för "svartskalle". Händelsen skall ha inträffat 20160926. Det är fem ungdomar som säger detta, men jag är oskyldig! Dom säger att dom känner igen min röst i polisanmälan. Första gången jag träffade ungdomarna var dagen efter händelsen.Kan jag anmäla dom för förtal är min fråga?Ärendet är inte färdigbehandlat ännu!Med vänlig hälsning Sune
Julia Gustafsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller i övrigt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan ha gjort sig skyldig till brottet förtal som framgår av 5 kap. 1 § brottsbalken. Den som förtalar någon är dock inte ansvarig om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den.Ett förtal kan ha förekommit genom att någon utpekat dig som brottslig genon en polisanmälan som saknar grund i vad som verkligen har hänt. Har däremot personen haft fog för sin anmälan, vilket du i och för sig påpekar inte är fallet, föreligger inte förtal. Observera att förtal inte innefattas i det allmänna åtalet som åklagaren väcker utan det är du som målsägande som måste väcka åtal precis som du påpekar, se 5 kap. 5 § brottsbalken. Det räcker således inte att bara att polisanmäla dem för förtal utan du måste också väcka åtal.Det som du beskriver att du blivit utsatt för skulle också kunna utgöra ett brott kallas falsk tillvitelse eller falsk angivelse. Dessa brott är olikt förtalsbrottet ett brott som åklagaren väcker åtal i. För dessa brott räcker det således med en polisanmälan från din sida. Falsk angivelse är ett brott enligt BrB 15 kap. 6 §. Brottet begås genom att någon medvetet anger en oskyldig person till åtal med syfte att personen ska dömas för ett brott. Det avgörande för att någon ska anses ha begått falsk angivelse är att personen var medveten om att den anklagade en oskyldig och att det inte fanns några anledningar att misstänka att den utpekade inte var oskyldig. Personen måste också gjort anmälan för att den utpekade ska dömas för ett brott i rättegång.Falsk tillvitelse är ett brott enligt BrB 15 kap. 7 § och liknar på många sätt falsk angivelse. Detta brott begås genom att en person hos en åklagare, polis eller annan myndighet pekar ut annan för brottslig gärning eller lämnar andra besvärande uppgifter. Personen måste medvetet peka ut någon som är oskyldig och det ska inte finnas några anledningar för personen att tvivla på den andras oskuld. Den största skillnaden jämfört med brottet falsk angivelse är att syftet inte behöver vara att den utpekade ska dömas för ett brott, utan det räcker att medvetet anmäla eller peka ut en oskyldig för att besvära denne. Denna regel tillämpas bland annat om någon regelbundet anmäler någon hos polis eller myndigheter endast för att skapa olägenheter för personen.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Trakasserier i form av kränkande mail

2017-02-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan kränkande mail anmälas som trakasserier? Vad är påföljd för sånt om man blir fälld?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget brott i den svenska brottsbalken som heter trakasserier. Vad som blir aktuellt är istället ärekränkning och förolämpning enligt 5 kap 3 § brottsbalken. Paragrafen föreskriver att den, som genom kränkande tillmätte eller beskyllning eller annat skamligt beteende smädar annan, ska dömas för förolämpning till böter. Om brottet är grovt, ska denne dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Då måste kränkningarna vara av väldigt allvarlig grad. Vad som kan vara värt att notera är att ärekränkningsbrott inte faller under allmänt åtal, utan är ett så kallat målsägandebrott. Detta innebär att du själv (och inte en åklagare) får väcka åtal och driva målet. Endast om brottet är av väldigt allvarlig art (och handlar om kränkningar kopplade till sexualitet, rasism eller ett utpekande såsom grovt kriminell) kan polis/åklagare gå vidare med målet och hjälpa den drabbade.Om du vill gå vidare med saken får du alltså upprätta en stämningsansökan. Information om hur detta ska göras hittar du här. Mest troligt är dock att en påföljd "endast" skulle resultera i böter. Hoppas svaret varit till din hjälp!Mvh,

Förtal vid socialfall

2017-03-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Kan jag anmäla nån för förtal om de försökt antyda om att sexuell övergrepp ägt rum i syfte med att misskreditera mig som förälder? Detta skedde i samband med ett socialfall där mamman till min dotter är anmäld för misshandel, och hennes stora ogemensamma dotter försökt att prata om mig som en alkoholist och antytt utan närmare detaljer övergrepp i syfte att hjälpa sin mamma som för andra gången blir anmäld för barnmisshandel och därmed försöker med hjälp av sin stora dotter få mig att framstå på det sättet?
Michael Butler |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Förtal innebär att man pekar ut någon såsom brottslig eller lämnar nedsättande uppgifter om personen i syfte att utsätta denne för andras missaktning(5 kap. 1 § Brottsbalken (BrB)). Brottet består typiskt sett av att en person lämnar en nedsättande uppgift om en annan person till en tredje person. Att uppgiften har nått en viss spridning krävs inte men det kan vara av betydelse för straffmätningen eller om det istället kan anses vara grovt förtal (5 kap. 2 § BrB). Framförandet kan även ske genom att på något sätt misstänkliggöra någon. Men uttalandet måste ändå vara av en viss bestämdhet. Eftersom hon har lämnat nedsättande uppgifter om dig och antytt att du förfarit brottsligt i syfte att misskreditera dig är det fullt möjligt att det räknas som förtal. Däremot, om uppgiften är sann eller om den har skälig grund eller liknande anses det inte vara förtal (5 kap. 1 § 2 stycket BrB). Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Förtal av arbetsgivare efter uppsägning

2017-03-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Detta skrev jag som ett inlägg på facebook och länkade samtidigt till en artikel där de står att många slutat pga platschefen. "Min mamma har jobbat på Gävle bro i 4 år utan problem. Sen Gävle bro fick ny platschef förändrades allt. Anställda sa upp sig utan att ha något annat jobb att gå till. Allt detta pga platschefen. Igår var det mammas tur, en hårt arbetande kvinna med en hög dos av arbetsmoral, att lämna efter att ha fått en stark krisreaktion tack vare den psykosociala arbetsmiljön orsakad av platschefen, Namn Efternamn." Jag har alltså skrivit ut hans namn i mitt inlägg. Han ska nu göra en anmälan pga detta. Kan tillägga att jag har läkarintyger och alla tidigare anställda som kan backa upp mig på att de har slutat pga av honom. Jag undrar nu om jag kan åka dit för det här och vad straffet skulle vara isåfall? Hälsningar
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det brott som kan aktualiseras är förtal. Förtalsbestämmelsen för fall där uppgiften inte lämnats i tryckt skrift finns i brottsbalken 5:1. Den säger att "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal".Lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5:1 st. 1)Att utsätta någon för missaktning innebär att man utpekar personen som en "sämre" människa som bör bemötas på ett negativt sätt. Det ska dock vara fråga om en uppgift som är av allvarligare beskaffenhet. En uppgift som endast framstår som lite klandervärd faller inte under lagen, även om den värderingsmässigt uppfattas som negativ för den utpekade.Min bedömning är att du inte ägnat att utsätta arbetsgivaren för missaktning, då uppgiften inte är av så allvarlig beskaffenhet som lagen avser. Det är dock svårt att bedöma hur en domstol skulle avgöra frågan. I den fortsatta bedömningen kommer jag därmed att utgå från att bestämmelsen är tillämplig.Undantag (brottsbalken 5:1 st 2)Straffrättsligt ansvar aktualiseras inte om det var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften var sann eller om du hade skälig grund för lämnandet.Vid bedömningen av om det var försvarligt att lämna uppgiften ska en avvägning göras mellan allmänhetens intresse av att uppgiften lämnas och den utpekades intresse av att vara fredad. Försvarlighetsundantaget avser utpekande av enskilda och ansvariga makthavare. Med makt följer en viss acceptans för utsatthet och närgången publicitet. En arbetsgivare får till exempel tåla mer än en arbetstagare, men mindre än en politiker.Uppgiften är sann och du har haft skälig grund för lämnandet då du trott på uppgiften och vidtagit mått för att kontrollera dess riktighet. Min samlade bedömning är att du går fri från straffansvar då din uppgift är grundad och förankrad i en tidningsartikel.__________________________________________________________________________________________Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Kan skämtsamt sms utgöra sexuella trakasserier?

2017-02-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Har jag begått sexuella trakasserier om jag skriver ett sms till min vän, då som ett skämt. Då vi har denna relation och är väldigt skojsam med varandra.Sms: hej! Du får se till att "tjejnamn" kliver av i tid så hon kommer i tid till jobbet.I detta skede hade jag hört rykten om att min kompis träffade denna tjej som då jobbar på samma jobb som jag och hon var denna dag sen till jobbet.Mitt ändamål med smset var att eftersom jag nu visste att hon var sen och att jag precis fick veta att min kompis och "tjejnamn" hade blivit bra vänner lite i hemlighet var att om han ska vara med henne så kunde det vara snällt av han att se till att hon kommer i tid. Med den komiska relation som jag har med min kompis så blev smset skrivet sådär och absolut inte menat något illa mot henne.Jag fick veta att dom var tillsammans samma dag på morgonen då han lämnade av henne med bil ca 20 min försent till jobbet.Så jag skrev mitt sms direkt han åkte eftersom han inte var in och hälsade.Har jag gjort något olagligt i detta?Hälsningar N
Moa Estberg |Hej! Inledningsvis kan nämnas att min bedömning är att inget olagligt skett. Det som närmast skulle komma ifråga enligt min bedömning är diskriminering genom sexuella trakasserier. Diskriminering genom sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan komma ifråga om du är arbetsgivare åt den kvinna som åsyftas. Detta gäller enligt diskrimineringslagen 2:1(DiskL) (här). Det låter snarare på din fråga som att du är kollega till kvinnan och inte arbetsgivare, och stämmer detta kommer diskrimineringslagen inte ifråga i det här fallet. Min bedömning är dessutom att sms:et inte är att beakta som sexuella trakasserier, eftersom det framgår så pass otydligt vad som menas. Sexuella trakasserier är enligt DiskL 1:4 (här) ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det bör dock hållas i åtanke att vad som anses vara trakasserier eller inte tar sin utgångspunkt i offrets uppfattning.Är du inte arbetsgivare utan endast kollega kan förolämpning enligt brottsbalken 5:3 (här) aktualiseras. Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom döms för förolämpning, men det krävs att meddelandet då är ämnat att såra personen. Enligt min uppfattning bör inte heller detta vara uppfyllt då uppsåt att såra saknas, dessutom är ditt sms tvetydigt och kan tolkas på sätt som inte innebär något kränkande, vilket kan leda till bevissvårigheter. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur anmäler jag någon för förtal?

2017-02-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, min arbets kamrat har pratat ossanligt om mig till min chef och det förstår mitt arbete och min rykte , hon sa att jag röker i altan under arbets tid som är förbjudit jag kan ha hela personalen som vittne att jag har aldrig gjort den , hur jan jag anklaga henne för ljug ?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!I 5:1 brottsbalken står det "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."Eftersom din arbetskamrat har sagt osanningar till din chef i ett försök att få dig att se dålig ut finns risken att arbetskamraten har gjort sig skyldig till förtal. En möjlighet för dig om du vill gå vidare med det hela är att polisanmäla henne.