Spridningskravet vid förtal

2016-10-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit falskt anklagad för sexuellt ofredande och åklagaren har lagt ner förundersökningen.Och nu är min fråga är det ett förtal och kan jag stämma personen i fråga?Mvh
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att förtal ska anses föreligga krävs det att en person lämnat en nedsättande uppgift om någon annan. Att anklagelsen utpekar dig som brottslig är dock inte tillräckligt för att förtal - anklagelsen måste även vara spridd i en vidare krets. Med en vidare krets avses till exempel fallet då ifrågavarande person skriver om anklagelsen i en tidning där hen använder ditt namn på sätt som gör att du blir identifierbar för vissa läsare. Att uppgiften ska vara spridd på detta sätt är en grundförutsättning för att förtal över huvudtaget kan anses föreligga. Min bedömning är därmed att du inte skulle nå framgång med en anmälan, då jag uppfattar det som att anklagelsen inte har spridits i en vidare krets. Förtalsbestämmelserna ser ut som följande:Om uttalandet skett i en tryckt skrift gäller förtalsbestämmelsen i Tryckfrihetsförordningen 7:4 p 14 (här). Den säger att förtal är straffbart om någon lämnar en uppgift som är nedsättande. Förtal är dock inte straffbart om det var försvarligt att lämna uppgiften, uppgiften är sann, eller att uppgiftslämnaren hade skälig grund för den.Då uttalandet skett i annat format än tryckt skrift gäller istället förtalsbestämmelsen i Brottsbalken 5:1 (här). Den säger att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Skulle anklagelsen vara spridd i en vidare krets är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet så gör jag en ytterligare bedömning av din framgång med en eventuell anmälan gällande förtal. Annars är du varmt välkommen tillbaka till Lawline med ytterligare juridiska frågor!Med vänliga hälsningar,

Förtal på sociala medier

2016-10-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det som förtal om nån lägger ut två bilder på Facebook med mitt namn och ansikte från en telefon app med olämplig text?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Förtal är ett brott som regleras i brottsbalken (BrB) (1962:700) se här.Den som utpekar någon annan som klandervärd eller brottslig i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är ämnad för att utsätta personen för andras missaktning, döms för förtal till böter enligt 5 kap. 1 § första stycket BrB. Om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt och visar lämnaren av uppgiften att den var sann eller hon hade skälig grund för den, ska hon ej dömas till ansvar enligt 5 kap. 1 § andra stycket BrB. För fullbordandet av brottet krävs att uppgiften kommit till tredje mans kännedom, att den var ägnad att framkalla andras missaktning (således uppställs inte krav på att uppgiften faktiskt medfört andras missaktning) och att uppgiften är av sådan beskaffenhet att den var ägnad att framkalla missaktning dvs. av nedsättande beskaffenhet. Såsom jag tolkar Ditt fall kan det mycket väl handla om att personen gjort sig skyldig till förtal. Personens avsikter måste givetvis beaktas. Om personen inte haft för avsikt att framkalla andras missaktning mot Dig, kan han eller hon inte heller ha gjort sig skyldig till förtal. Har Du sparade konversationer som visar att personen tyckt illa om Dig, kan detta i samband med inlägget på sociala medier användas som bevis för att styrka påståendet att personen haft för avsikt att framkalla andras missaktning.För att gå vidare med mål om ärekränkning fordras att den som blivit utsatt för brottet själv måste väcka enskilt åtal enligt 5 kap. 5 § första stycket BrB. Det är alltså inte fråga om ett brott som faller under allmänt åtal i vilken en allmän åklagare tar emot och handlägger en anmälan. För att utreda och gå vidare med Ditt fall behöver Du troligtvis ett juridiskt biträde för vilken de flesta försäkringsbolag tillhandahåller rättshjälp genom exv. hemförsäkringen, dvs. Du kan få hjälp med betalningen för att kunna anlita en jurist om Ditt försäkringsbolag går med på det. Kontakta därför försäkringsbolaget om Du önskar anlita ett juridiskt biträde för att gå vidare i frågan.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Skillnader på förtal och förolämpning

2016-10-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan!Jag har just "gjort slut" med en vän eftersom denne har betett sig manipulativt, själviskt och respektlöst mot mig, och jag känner för att skriva ett e-mail i vilket jag förklarar varför han har gjort fel mot mig. Finns det någon risk att han p.g.a. detta kan åtala mig för ex. förtal eller ärekränkning?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förtal regleras i 5 kap 1 § brottsbalken. Man kan inte göra sig skyldig till förtal om man inte uttalar sig om den beskyllde personen till någon annan än den själv. Genom att skriva ett mail till din vän kan du alltså inte ställas till svars för förtal eftersom du inte har gjort uttalanden om vännen till någon utomstående.I 5 kap 3 § brottsbalken regleras brottet förolämpning. Detta är subsidiärt till förtal vilket innebär att man kan dömas till detta först då det står klart att det inte är fråga om förtal. Till skillnad från förtal behöver du här inte vända dig till någon utomstående, utan detta handlar om fall då du uttalar dig direkt till din vän. Enligt regeln ska det handla om "kränkande tillmälen eller beskyllning". Regeln innefattar uttalanden som syftar till att såra din väns känslor. Beroende på vad du har tänkt att skriva till din vän kan denna regel alltså aktualiseras.Det kan alltså vara bra att ha dessa regler i bakhuvudet då du skriver till din vän. Förtal lär inte vara aktuellt men förolämpning är desto mer sannolikt om du på något sätt kan anses såra din väns ärekänsla. Hoppas mitt svar varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Förtal pga rykten om arbetsverksamhet

2016-10-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag e hovslagare å har fått ett rykte av en i ett stall att folk inte ska anlita mej då hon påstår att jag skor hästarna fel å att dom får slaktas å detta skadar mej å mitt företag dvs min ekonomi å anseende hur ser ni på detta mvh Micke
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Förtal är ett brott som regleras i brottsbalken (BrB) (1962:700) se här.Den som utpekar någon annan som klandervärd eller brottslig i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är ämnad för att utsätta personen för andras missaktning, döms för förtal till böter enligt 5 kap. 1 § första stycket BrB. Om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt och visar lämnaren av uppgiften att den var sann eller hon hade skälig grund för den, ska hon ej dömas till ansvar enligt 5 kap. 1 § andra stycket BrB. För fullbordandet av brottet krävs att uppgiften kommit till tredje mans kännedom, att den var ägnad att framkalla andras missaktning (således uppställs inte krav på att uppgiften faktiskt medfört andras missaktning) och att uppgiften är av sådan beskaffenhet att den var ägnad att framkalla missaktning dvs. av nedsättande beskaffenhet.Reglerna i brottsbalken om förtal förutsätter att det är fråga om en fysisk person som varit offret. Trots flera lagförslag har inget skydd mot förtal reglerats för företag eller juridiska personer eftersom detta anses vara en långtgående begränsning från yttrandefriheten. Däremot kan Du, som fysisk person bakom den juridiska personen, anses ha samma rätt som en fysisk person om Ditt företag är ett mindre företag, t.ex. en liten enskild firma.För att gå vidare med mål om ärekränkning fordras att den som blivit utsatt för brottet själv måste väcka enskilt åtal enligt 5 kap. 5 § första stycket BrB. Det är alltså inte fråga om ett brott som faller under allmänt åtal i vilken en allmän åklagare tar emot och handlägger en anmälan. För att utreda och gå vidare med Ditt fall behöver Du troligtvis ett juridiskt biträde för vilken de flesta försäkringsbolag tillhandahåller rättshjälp genom exv. hemförsäkringen, dvs. Du kan få hjälp med betalningen för att kunna anlita en jurist om Ditt försäkringsbolag går med på det. Kontakta därför försäkringsbolaget om Du önskar anlita ett juridiskt biträde för att gå vidare i frågan.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Förtal och förolämpning

2016-10-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En kvinna har skrivit att en man har knullat mig, vilket inte är sant. Detta har hon skrivit en gruppchatt med hennes vänner, och en gemensam vän har skickat screenshots av detta till mig. Kvinnan i fråga går omkring och förolämpar mig dagligen genom att säga saker så som "lögnare" eller "igeln" till mig personligen när jag går förbi. Kvinnan har skrivit till mig och kallat mig för påträngande och "du ska passa dig jävligt noga" Kvinnan har talat illa om mig och kallar mig för ett öknamn dvs "igeln" Jag har bevis för allt genom screenshots. Vad kan jag polisanmäla henne för? Ärekränkning vet jag men behöver hjälp
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Brotten om ärekränkning finns i 5 kap. brottsbalken (1962:700). Du hittar det här. FörtalEnligt 5 kap. 1 § brottsbalken döms den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning för förtal. Uppgiften ska lämnas till annan än den beskyllde och brottet anses fullbordat så snart uppgiften har kommit till dennes kännedom. Uppgiften skall vara av nedsättande karaktär. Man behöver inte bevisa att uppgiften faktiskt har lett till att andra missaktar den beskyllde. Det räcker med att uppgiften är ägnad till att utsatta den beskyllde för andras missaktning. Det krävs att det handlar om en uppgift och inte ett endast ett värdeomdöme. Påståenden vars sanningshalt kan prövas är att anses som en uppgift. Det spelar ingen roll om uppgiften som lämnats är sann eller falsk. En person som skriver till andra i en gruppchatt om att en man har haft sex med dig i syfte att utsätta dig för deras missaktning kan göra sig skyldig till förtal. FörolämpningEnligt 5 kap. 3 § brottsbalken döms den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom eller henne för förolämpning. Förutsättningen för brottet är att en person smädar en annan person genom ett kränkande tillmäle, t.ex. genom skällsord eller öknamn, eller en beskyllning eller genom något annat skymfligt beteende mot denne, t.ex. föraktfulla åtbörder eller signaler. Med förolämpning menas sådana handlingar som uteslutande är ägnade att såra en annan persons självkänsla. En person som dagligen kallar dig för "lögnare" och "igel" och ägnar att såra dig kan göra sig skyldig till förolämpning. ÅtalÄrekränkningsbrotten är enligt 5 kap. 5 § brottsbalken i princip brott som endast får åtalas av målsägande. I vissa undantagsfall får åklagaren väcka åtal t.ex. när den utsatta är under 18 år eller om det handlar om grova fall. Du bör göra en polisanmälan. En jurist kan hjälpa dig att skriva en stämningsansökan.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Förtal av kollektiv

2016-10-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Statsminister Stefan Löfvén påstår att Sverigedemokraterna är ett nazistiskt parti och eftersom jag röstar på detta parti betraktas jag som nazist, vilket jag INTE är.Därför anmäler jag Statsministern för förtal i och med detta uttal.
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om uttalandet skett i en tryckt skrift gäller förtalsbestämmelsen i Tryckfrihetsförordningen 7:4 p 14 (här). Den säger att förtal är straffbart om någon lämnar en uppgift som är nedsättande. Förtal är dock inte straffbart om det var försvarligt att lämna uppgiften, uppgiften är sann, eller att uppgiftslämnaren hade skälig grund för den.Då uttalandet skett i annat format än tryckt skrift gäller istället förtalsbestämmelsen i Brottsbalken 5:1 (här). Den säger att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal.För att förtal ska utdömas finns det dock krav på att det är en enskild som har utpekats. Denne ska alltså kunna identifieras. Förtal av kollektiv är med andra ord inte straffbart eftersom förtalsbestämmelsen skyddar individer och inte stora företag, myndigheter och organisationer, då dessa vanligtvis har möjlighet att bemöta negativ publicitet.Eftersom Stefan Löfven inte kallade just dig för nazist i media, är min bedömning att du troligtvis inte kommer att nå framgång med din anmälan.Har du ytterligare funderingar i frågan är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet!Med vänliga hälsningar,

Rekvisiten för förtal och att anmäla detta

2016-10-05 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan Jag har en fråga.Nu är det så att en person har skrivit om mig tex att jag övergivit mina barn samt att jag hatar min son och lite annat.Kan man anmäla detta? För jag har mått jätte illa av att läsa det eller vad är ert råd?/emilie
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att vänt dig till Lawline med din fråga! Detta skulle kunna räknas som förtal enligt 1 § 5 kapitlet brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1. Förtal anses föreligga när någon pekar ut eller lämnar uppgift om annan person till exempel till allmänheten eller en tredje person. Uppgiften eller utpekandet ska vara nedsättande och ägnat att utsätta personen för andras missaktning (till exempel förakt) enligt paragrafen. Att det är ägnat att göra detta betyder att det inte behöver bevisas att beskyllningen faktiskt lett till andras missaktning utan det ska bara vara själva meningen med uttalandet eller beskyllningen. Det som är viktigt är således att någon eller några utomstående personer har tagit del av uttalandena. Det är avgörande var personen i detta fall skrivit detta och om uttalandena har nått fram till någon mer än dig. Har uttalandena nått ut till andra personer och de är ägnade åt att andra ska missakta dig så bör du kunna anmäla detta som förtal. Att tänka på när man anmäler just ett ärekränkningsbrott, vilket förtal räknas som, är att detta är ett målsägandebrott. Med målsägandebrott menas att det i första hand är målsäganden, alltså den utsatta, som väcker åtal i målet och driver processen vid domstol och inte åklagaren. Detta stadgas i 5 § 5 kapitlet brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K5P5S1. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Utgör spridande av rykte om HIV-smittning förtal?

2016-10-02 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag är hiv+ och hade en partner för 3 år sen. Han gick runt och berättade han hade fåt hiv av mig vilket inte stämmer alls. Jag medicinerar och har omätbara värden och han är hiv- idag.Det jag undrar är om det är förtal han utsatte mig för. Det pratas fortfarande bland folk att jag smittat honom fast det är falskt.Mvh/
Soroosh Parsa |Hej,Sammanfattning. Din före detta partners agerande är sannolikt att uppfylla kraven för att utgöra förtal, om syftet har varit att utsätta dig för andras missaktning. För att gå vidare med detta, ska du polisanmäla händelsen så att åklagare kan ta upp målet. Utan din angivelse, kan åklagare normalt inte åtala en person för förtal.För att agerandet ska utgöra förtal, krävs det, enligt 5 kap. 1 § brottsbalken, att din före detta partner har (1) lämnat en uppgift om dig, (2) som är nedsättande, (3) som inte träffas av regeln om ansvarsfrihet samt (4) med uppsåt att utsätta dig för andras missaktning. (1) Lämna en uppgift om någonUppgiften i detta fall är att du påstås ha smittat din före detta partner med HIV. Brottet är fullbordat så snart uppgiften kommit till tredje mans kännedom (dvs. någon annan än du och din före detta partner). Att uppgiften nått en viss större spridning krävs inte, men en sådan omständighet kan emellertid ha betydelse för straffet. En uppgift om dig har alltså lämnats till någon annan.(2) Nedsättande uppgiftUttrycket ”ägnad att” i lagtexten innebär att uppgiften typiskt sett ska duga för att andra människor ska kunna förlora aktningen för den person som uppgiften avser. Det behöver alltså inte visas att att en sådan effekt har uppstått i varje enskilda fall. Detta brukar formuleras så att uppgiften är nedsättande eller av nedsättande beskaffenhet. Det utmärkande för uttalandena bör vara att de genom sitt innehåll typiskt sett duger för att utsätta den omnämnde för andras missaktning. Att sprida rykten om HIV-smittning, mot bakgrund av rådande samhällsvärderingar, får anses vara en sådan nedsättande uppgift.(3) AnsvarsfrihetsregelnOm din före detta partner har varit underkastad en skyldighet, eller om lämnandet av uppgiften annars varit försvarlig, kan det befria honom från straffansvar. Till att börja med, måste det stå klart att det funnits en skyldighet att uttala sig eller att det annars varit försvarligt att lämna uppgiften. Finns en skyldighet att uttala sig är det försvarligt att lämna uppgifterna, men även andra omständigheter kan innebära att det är försvarligt. Först därefter får den som lämnat den nedsättande uppgiften visa att den var sann eller att det fanns skälig grund för den.Exempel på situationer när någon kan åberopa skyldighet att uttala sig är vittnesmål, polisförhör samt andra förhör eller utredningar som äger rum inför domstolar eller administrativa myndigheter vid prövning av mål och ärenden.Vid försvarlighetsbedömningen måste beaktas att den vidsträckta yttrandefriheten är grundvalen för ett demokratiskt samhällsskick. Det måste finnas utrymme för den politiska debatten. Också andra samhälleliga, kulturella och vetenskapliga frågor måste få ventileras, även om enskilda personer i viss mån skulle angripas i denna diskussion. Ett annat viktigt område, där yttrandefriheten bör särskilt beaktas, är den yrkesmässiga nyhetsförmedlingen. Man gör alltså en intresseavvägning mellan yttrandefriheten å ena sidan och den enskildes (ditt) intresse av att inte tåla lämnandet av uppgiften. Det verkar inte, mot bakgrund av de omständigheter du har angett i frågan, att en skyldighet har funnits för din före detta partner att lämna uppgiften. Det kan endast anses vara försvarligt, om lämnandet av uppgiften är av allmänintresse. Det går inte att specificera detta närmare, men troligtvis är det inte försvarligt i detta fall.(4) UppsåtDet krävs slutligen, förutom att de faktiska omständigheterna ovan är för handen, att din före detta partner hade uppsåt till att förtala dig. Det betyder att han ska ha lämnat uppgiften i syfte att utsätta dig för andras missaktning.RekommendationI det fall du vill ställa din före detta partner inför rätta, ska du polisanmäla händelsen så att allmän åklagare kan åtala honom. Din angivelse krävs för att åklagare normalt ska kunna åtala någon för förtal. Har du funderingar över annat i mitt svar, kan du höra av dig till oss via info@lawline.se.Med vänlig hälsning,