Vad kan göras vid ärekränkningsbrott?

2016-08-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om min fd sambo skriver och smutskastar mig på olika forum på internet för egen vinning, då jag jobbar och träffar många människor som har kunnat identifiera mig via hennes beskrivning. Och berättar privata och intima detaljer om mig till olika nyfunna vänner i staden där jag bor. Vad kan jag göra rent lagligt?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen du beskriver verkar först och främst gälla ett eventuellt ärekränkningsbrott enligt brottsbalkens 5 kapitel (BrB kap. 5). Eftersom dessa brott åtalas av den som utsätts för brotten, så kommer jag även gå in på några bestämmelser i Rättegångsbalken (RB). Jag kommer beskriva vad lagen säger angående detta och hur det påverkar din situation. Slutligen kommer jag berätta vad du har för möjligheter.FörtalsbrottEnligt BrB 5:1 är det olagligt att peka ut någon som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller lämna uppgifter som på annat sätt kan utsätta någon för andras missaktning. Uppgifterna ska spridas till någon annan än den de gäller och den som sprider dem. Om någon gör detta avsiktligen, så kan personen ha gjort sig skyldig till förtal.Avgörande för om det din före detta sambo gör kan ses som förtal eller ej är vilken typ av uppgifter denne lämnar. Det måste röra sig om sådana uppgifter som antingen utmålar dig som brottslig, klandervärd i ditt levnadssätt eller andra typer av uppgifter som kan göra att de som nås av dem börjar missakta dig. Jag kommer utgå från att det är den här typen av kränkande uppgifter som har spridits. Eftersom din före detta sambo gör detta avsiktligen, eftersom uppgifterna får en stor spridning till andra på grund av att de delas via internet och eftersom det går att identifiera dig med hjälpa av uppgifterna, så verkar det röra sig om ett förtalsbrott.Vad kan du göra?Eftersom det din före detta sambo gör kan vara ett förtalsbrott, så bör du anmäla det till polisen. Eftersom förtalsbrott faller under det som kallas enskilt åtal enligt BrB 5:5, så är det däremot troligt att åklagaren fattar beslut om att inte väcka åtal, även om brottet har begåtts. Om åklagaren skulle välja att gå vidare med brottet beror på vilken typ av uppgifter och hur grovt brottet är. Om åklagaren väljer att inte gå vidare med åtalet, så har du möjlighet att själv driva en process. Detta innebär att du väcker åtal mot din före detta sambo enligt RB 47:1 genom att skicka in en stämningsansökan med uppgifter om din före detta sambo, den brottsliga gärningen, bevis du vill åberopa m.m. RekommendationerEftersom det du beskriver kan vara ett förtalsbrott, så rekommenderar jag dig att anmäla det till polisen. Det är däremot sannolikt att du, för att kunna åtala din före detta sambo för brottet, kommer behöva driva processen själv. Detta är svårt, tidskrävande, dyrt och bör övervägas noga innan en stämningsansökan lämnas in. För att tydligare kunna avgöra om det är värt att driva en process angående detta och för att få stöd i en sådan process är det bra att inledningsvis kontakta en professionell jurist för råd. Förutom hjälpen du kan få från polis och en jurist, så är det alltid en fördel att försöka tala med den andra personen om det är möjligt. Är det mycket känsliga uppgifter som sprids så bör du kontakta din före detta sambo och be denne upphöra med spridningen. För att öka chanserna att få hjälp via polisen och vinna en eventuell process är det även viktigt med bevis på händelsen och det kan vara bra att på olika sätt spara och dokumentera hur, när och vilka uppgifter som sprids om dig.Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Utpekad som oansvarig förälder på Facebook. Förtal?

2016-08-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min sons klasskamrats mamma har lagt ut ett inlägg på facebook där hon delat min profil och pekat ut min son som mobbare. Därefter har ett antal människor kommenterat och mamman har även pekat ut oss föräldrar som oansvariga föräldrar och min som ett kommande samhällsproblem. Får man verkligen göra så? Det hade föregåtts av en incident i skolan. Min son var 7 då och har därför särskilt stöd i skolan pga adhd.
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Att offentligt peka ut någon som mobbare och peka ut er som oansvariga föräldrar kan betraktas som att hon pekar ut er som klandervärda i ert levnadssätt, vidare verkar påståendena vara ägnade att få andra att tycka illa om er (annars hade hon knappast publicerat det på Facebook). Det kan med det sagt mycket väl vara som så att hon genom sitt agerande gjort sig skyldig till förtal. I 5:1 brottsbalken går det att utläsa "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."

Kränkande SMS

2016-08-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har under en tid fått obehagliga och kränkande sms från ett nummer jag inte känner till. Nu har även personen i fråga börjat skicka till min sambo! Personen i fråga förstör mitt förhållande och vägrar ge sig när jag ber denna sluta att sms:a. Vad ska jag göra? Med vänlig hälsning, Frida
Zinar Budak |Hej,att skicka kränkande sms är brottsligt och ses som förolämpning eller möjligtvis ofredande. Förolämpning är det då personen som skickar sms:en kränker en annan person och sms:en är ägnade att såra mottagaren, 5 kap. 3 § brottsbalken, se här. Ofredande är ett aningen värre brott och således krävs det att omständigheterna är värre. Det som kan göra skillnad då är bland annat under hur lång tidsperiod som sms:en kommit, hur ofta de kommit och hur kränkande de varit. För att det ska ses som ofredande måste personen även veta om att den gör fel, vilket bör vara uppfyllt i denna situation. 4 kap. 7 § brottsbalken, se här.Samma gäller angående sms:en till din sambo med undantaget av om kränkningarna fortfarande handlar om dig och inte är riktade till din sambo. Då ses det istället som förtal, detta då personen lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta dig för andras missaktning, 5 kap. 1 § brottsbalken, se här. Du bör således polisanmäla detta.MVH

Anmäla brott begånget av svensk medborgare utomlands

2016-07-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag bor just nu i Tanzania och har hamnat i en konflikt med en svensk man som bor där. Han är grundare till det barnhem jag jobbar på och han har nu börjat sprida lögner om mig på Facebook. Lokala myndigheter har pga misskötsel bett honom att lämna projektet och sedan bett mig att ta över. Det här uppskattar mannen inte alls och vill nu smutskasta mig offentligt vilket kan leda till att vi förlorar givare till den svenska ideella förening jag driver till förmån för barnen på barnhemmet. Är det möjligt för mig att anmäla honom i Sverige för förtal även att han bor i Tanzania? Allt är skrivet på svenska och den Tanzaniska polisen kan inte göra något. Tacksam för svar!
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga!Enligt 2 kap 2 § Brottsbalken (BrB) döms för brott som begåtts utomlands efter svensk lag och vid svensk domstol, om brottet exempelvis har begåtts av en svensk medborgare eller av en utlänning med hemvist i Sverige. Detta gäller dock inte om gärningen är fri från ansvar enligt lagen i Tanzania. Således bör du kunna anmäla brottet i Sverige.Hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Förtal eller förolämpning

2016-08-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Ofta när jag är ute och går med min hund så kommer det fram barn som vill leka med henne. Barnen tycker att det är roligt och så även min hund. Där jag ofta brukar gå har nu blivit ett bostadsrättsområde med stängsel, därför går jag på andra sidan stängslet numera. Dock så händer det ibland att barnen kommer och vill leka med hunden och jag har väldigt svårt för att säga nej. Ett av barnen fick hålla i kopplet och hon och hunden sprang in på bostads området, där det också fanns andra barn som började busa med hunden. Varpå jag naturligtvis också gick in för att kunna övervaka dom. Då kommer det en man som bor i något av husen och i stort sett anklagar mig för att vara pedofil. Inte ordagrant men det var inte svårt att förstå undertexten. B.l.a undrade han om jag hade några intentioner med att vara där. Jag känner mig så kränkt av det han sa så att jag grät efteråt. Min fråga. Är det lagligt att göra som han gjorde?
Patrik Magnesved |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förtal: Ett eventuellt brott som du blivit utsatt för är förtal, se Brottsbalken 5 kap 1 §. För att gärningsbeskrivningen ska vara uppfylld krävs att nedsättande uppgifter har lämnats och att minst en annan person än du har uppfattat detta, i detta fall har troligen något av barnen hört dessa ”beskyllningar”. Enligt din beskrivning av händelsen framstår det som att du är säker på att uppgifterna har lämnats för att peka ut dig som klandervärdig eller till och med kriminell (se Brottsbalken 6 kap och däri eventuella paragrafer vilka berör barns sexuella integritet), i sådana fall är uppgifterna av sådan beskaffenhet vilket föranleder straffansvar. Det krävs ingen bevisning för att uppgifterna har medfört andras missaktning. Det väsentliga är att uppgifterna är av sådan karaktär att detta kan förekomma.Förolämpning:Ett annat brott vilket du möjligen blivit utsatt för är förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 §. Förolämpning blir endast aktuellt om förtal inte föreligger. Skillnaden mellan brotten är att vid förolämpning har beskyllningen lämnats mellan fyra ögon. Om varken barnen eller andra personer hört dessa beskyllningar kan förolämpning istället aktualiseras. Både vid förtal och vid förolämpning kan uppgifterna som lämnats varit förtäckta, det vill säga att de inte yttrats uttryckligen.Behöver du i framtiden hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Utpekad som homosexuell, är det förtal?

2016-08-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har blivit mobbad nu sedan 4an för att i 4an var jag homosexuell,är nu hetero och jag ska nu börja 8an och några personer har börjat sprida att jag är bög, endast för att andra personer ska kunna använda det emot mig! Jag undrar om det anses som förtal och om jag kan polisanmäla dem för jag har börjat blivit riktigt less på allt nu.
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Bestämmelsen om förtal finns i 5 kap. 1 § Brottsbalken. Bestämmelsen är indelad i två delar, den första avser vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om s.k. förtala teknisk mening. Den andra delen träffar vissa omständigheter då förtalet anses försvarligt och därför inte straffbart.Enligt första stycket utgör det förtal att peka ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på något annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsäga en person för andra missaktning. Det finns inget krav på att uppgifterna ska vara falska utan även uppgifter som är sanna kan mycket väl konstituera ett förtal. Däremot krävs det att uppgifterna har spridits till andra människor, vilket tycks ha hänt i ditt fall. Att utpeka någon som homosexuell är inte att utpeka denne som brottslig, och möjligen inte heller som klandervärd i sitt levnadssätt (det beror ju lite grann på i vilket sammanhang det görs).Däremot kan det mycket väl vara en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andra personers missaktning, och detta tycks rentav ha varit syftet med att sprida uppgifterna. Det kan alltså sägas att personerna har spridit uppgifter till andra personer som, oavsett om uppgifterna är sanna eller ej, har till ändamål och potentiell effekt att utsätta dig för dessa andra personers missaktning. S.k. förtal i teknisk mening föreligger nog alltså här.Försvarlighetsbedömningen i andra stycket görs individuellt för varje enskilt fall med hänsyn till omständigheterna, och det är svårt att säga något generellt om vad som gäller. Bedömningens syfte är emellertid att man ska göra en avvägning mellan den enskildes rätt till integritet och intresset av yttrandefrihet. Ett mål från Högsta domstolen där saken prövades ger intrycket att försvarlighetströskeln höjs om uppgifterna rör saker av stort allmänintresse (frågan i målet rörde uttalanden i en artikelserie rörande mordet på Olof Palme). Ju mindre allmänintresset är, desto större sannolikhet är det att det inte är försvarligt att lämna uppgifterna. En annan sak är att det i brottmål uppställs höga beviskrav, och att det kan vara svårt att bevisa för en domstol vad som "egentligen har hänt". För att en polisanmälan ska kunna leda till åtal och så småningom fällande dom krävs bevisning som i tillräcklig mån styrker att det gått till på ett sätt som uppfyller rekvisiten i lagbestämmelsen. Hoppas att du fått svar på din fråga!

Ärekränkningsbrott - Förtal/förolämpning

2016-07-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Får man kalla ordföranden i en BRF-förening för diktator?
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige gäller en stark yttrandefrihet och en person ska kunna uttrycka sina tankar och åsikter fritt. När det kommer till nedlåtande uttalanden om andra finns det vissa begränsningar i brottsbalken, nämligen förtal och förolämpning. Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Uppgiften skall vara av nedsättande beskaffenhet. För att det ska bli fråga om förtal räcker det inte med ett "värdeomdöme", så som att någon beter sig som en diktator. Skulle ni emellertid utpeka personen som t.ex. brottslig kan det bli fråga om förtal. (se 5 kap. 1 § brottsbalken) Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes för förolämpning. Exempel på när någon dömts för förtal hittar man i NJA 1989 s. 374 där HD ansåg att kalla någon för "jävla svartskalle" utgjorde förolämpning. Att kalla någon för diktator bör endast anses falla under bestämmelsen om det sker i en mycket nedvärderande kontext och i undantagsfall. (se 5 kap. 3 § brottsbalken)Mitt råd är emellertid att avhålla sig från att kalla ordföranden för diktator och istället försöka lösa eventuella motsättningar och skiljaktigheter på fredlig väg.

Peka ut företag som klandervärt

2016-07-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit lurad av ett företag. Jag har bevis på att detta företag varken betalar skatt, moms eller arbetsgivaravgifter. Denna företag har minst 20 skattemål och lika många enskilda mål hos Kronofogden (jag har gjort en kreditupplysning på dem). Dvs denna företag har många anmärkningar och är opålitlig. Jag har nu sagt och varnat många att detta företag är fullt av bedrägeri. Nu vill detta företag göra en polisanmälan mot mig. Att jag ljuger. Vad för brott kan de utsätta mig för? All bevis kan man se när man gör kreditupplysning så det är inget jag ljuger om. Jag vill bara varna folk från dem.
Anton Walfridsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brottet som ligger närmast tillhands är förtal, förtalsbestämmelsen hittar du i Brottsbalken (BrB) 5 kap. 1 §. Dock är det endast ett brott om du pekar ut en fysisk person (alltså inte företag). Att peka ut ett företag som klandervärt är alltså generellt helt okej, juridiskt sett. På grund av att det inte är ett brott så har de väldigt svårt att kräva skadestånd också då skadeståndsrätten och straffrätten är starkt sammankopplade när det gäller frågor om ren förmögenhetsskada (som detta är). Är det en enskild firma eller ett mycket litet företag med kanske bara ett par anställda finns viss möjlighet för dem att hävda att brottet förtal har begåtts. I så fall på grund av att de anser att företaget är så starkt sammankopplat med ägaren att ditt utpekande av företaget snarast kan jämställas med ett utpekande av ägaren av företaget. Om man gör bedömningen att du pekar ut personen som äger företaget (och alltså inte endast företaget i sig) finns det ett undantag som kan göra att det ändå är okej. Är det enligt omständigheterna försvarligt att du lämnade uppgifterna och är uppgifterna sanna. Då undgår du straffansvar. Behöver du vidare hjälp med att ta tillvara på din yttrandefrihet är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se