Användande av kontroversiellt ord

2017-05-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att sjunga n-ordet när man sjunger med i en låt? Är det förtal att kalla någon/sprida ut på skolan/arbetsplatsen att någon är rasist? Får man säga att man tycker det är ok att människor sjunger med i en rap-låt eller är man rasist då?
Joéla Ehnberg |Hej!Tack för din fråga. Det är inte olagligt att sjunga ”n-ordet” i en låt. Däremot kan det, av samhället, anses osmakligt att sjunga ordet om man själv är vit. Det kan dock nämnas att det beror på vilket sammanhang ordet används. Det kan anses vara hets mot folkgrupp om det används på fel sätt i fel situation. Man är inte heller per automatik rasist om man anser det vara okej att sjunga ordet eftersom vi i Sverige har yttrandefrihet. Att sprida rykten om att någon är rasist kan anses vara förtal, vilket är en brottslig handling enligt Brottsbalken 5:1. Hoppas detta besvarar din fråga.

Förtal om skolförälder mejlar annan skolförälder om dennes barn?

2017-05-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejNedan text skickades till mig och min i ett mail kom från en förälder till ett barn i vår sons klass."Det finns en diagnos för barn som din son. ADHD kallas den. Eftersom ni efterfrågar rättsförfarande i ditt mail så kan vi bara säga vänta bara, tids nog kommer det. Efter 15-årsdagen kommer ni nog få er beskärda del om han fortsätter såhär.Det är med glädje vi läser att XXXX ska byta skola. Vinnarna blir de duktiga, snälla och ambitiösa eleverna på XXXXskolan. Förlorarna blir motsvarande elever på hans nya skola. För XXXX blir det säkert likadant. Störa på lektionerna eller slåss och mobba kan man göra på alla skolor. Efter skolbytet så kanske på sikt XXXXskolans basketplan kan komma tillbaka utan att den missbrukas"Är detta förtal och kan vi anmäla?Mvh
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Den som utpekar annan som klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som typiskt sätt är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, döms för förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB) se här. Om uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala sig eller om uppgiftslämnandet annars varit försvarligt och uppgifterna varit sanna eller föranletts av skäliga grunder, kan personen inte dömas för förtal.Förtalsbestämmelsen tar sikte på situationer där en person sprider falsk information till andra om någon, efter vilken informationen typiskt sett leder till andras missaktning för den personen. Det krävs inte att den faktiskt har gjort det utan det räcker med att uppgiften typiskt sett leder till andras missaktning. Eftersom det är ett mejl riktat till dig där din son utpekas som klandervärd i sitt sätt, kan detta vid en första anblick tyckas uppfylla rekvisiten för förtal. Det handlar om hur uppgiften som lämnats subjektivt typiskt sett uppfattas av mottagaren vid uppgiftslämnandet som är avgörande. Uppgifterna utpekar er son som klandervärd i sitt levnadssätt och jag finner inga ursäktande omständigheter till mejlet eftersom din son redan valt att byta skola och inte längre har något med dem att göra.Vad som är ursäktligt eller utgör skälig grund för uppgiftslämnandet är svårt att säga eftersom det bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hade mejlet skickats under terminens gång utan att personen vetat om att din son ska byta skola, och innehållet haft en annan ton skulle detta kunna ansetts vara ursäktligt. Vårdnadshavare måste kunna kommunicera med varandra om de vill det bästa för barnen. Oavsett om uppgifterna är sanna ska noteras att det också ska finnas skälig grund för att lämna uppgifterna. Utifrån omständigheterna i ditt fall och innehållet i mejlet, bedömer jag det som att uppgiftslämnaren inte haft sådan skälig grund.Frågan är emellertid om det räcker med att föräldrarna till den som utpekats är de enda som tagit del av uppgifterna. Rent objektivt så är ert barn och ni som föräldrar olika individer. Men frågan är om uppgifterna riskerat att barnets heder och anseende kränks, när mottagaren är dennes förälder. Barnet är under femton år och föräldern borde således ändå ha koll på barnets situation i skolan. Man kan däremot inte kringgå det faktum att barnet de facto utpekats som klandervärd i sitt levnadssätt och detta inte varit ursäktlig.Som du ser är förtal ett brott som är svårbedömt och kan angripas med motiveringar från båda sidor. Det var detta jag ville visa dig så jag hoppas du förstår att jag inte tar ställning i frågan utan försöker reda ut vad som är rätt med den information du givit oss. Förtalsfrågor avgörs i slutändan av domstol om man väljer att gå vidare. En allmän åklagare kan efter anmälan vanligtvis inte ta upp förtalsbrott, såvida det inte rör sig om ett brott riktat mot en under femton år och det anses vara påkallat från allmän synpunkt. Det rör sig om en minderårig men det är upp till åklagaren att avgöra om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Annars gäller för förtalsbrott att man lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Du kan också alltid vända dig till kommunen eller skolverket om du misstänker att uppgifterna fått annan spridning än endast till er. Det är dessa två som ansvarar för respektive utövar tillsyn över skolan.Hoppas du fick svar på din fråg!Bästa hälsningar

Preskription och möjlighet för åtal av ärekränkningsbrott

2017-05-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejSommaren 2014 var jag med i en idrottsförening. Väldigt kortfattat kan man säga att styrelsen skulle fördela ut tränare på olika lag och jag fick det mest meriterande laget, medan min fd kollega fick det näst meriterande laget. Hon och hennes mamma blev så upprörda av detta att de först skickade två a4or långt mail till styrelsen om vilken hemsk människa jag är som manipulerat styrelsen. När styrelsen inte tog det på allvar så skickade de (framför allt mamman var drivande tror jag) ytterligare ett lika långt brev till hela föreningen (det har nått åtminstone 150 st mailadresser, men med allra största sannolikhet några hundratal personer läst detta idag.) I brevet skriver hon tydligt för att skada mitt rykte, både i föreningen men också privat. Hon tar upp att jag är sjukskriven och utnyttjar samhället osv. Och skriver en hel del hemskheter och påhopp. Detta är fortfarande väldigt jobbigt för mig och påverkar min vardag än idag. Kan jag anmäla detta för ärekränkning och grovt förtal?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om förtalsbrott och andra ärekränkningsbrott hittar du i brottsbalken (BrB) kapitel 5. Du kan titta närmre på lagen här. Jag kommer först redogöra lite för vad ärekränkning och förtal innebär och sen förklarar jag vad du som utsatt kan göra.FörtalsbrottetFörtal är ett brott som innebär att någon pekar ut en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på något annat sätt lämnar uppgifter som kan utsätta personen för andras missaktning (BrB 5 kap. 1 §). Brottet kan anses vara grovt om det kan leda till allvarlig skada eller om spridningen varit särskilt omfattande (t. ex. genom stor spridning på internet).Eftersom personerna i det här fallet har spritt uppgifter om dig och ditt sätt att leva och uppgifterna som har spritts verkar vara av en sort som kan göra att andra får en negativ bild av dig, så kan det röra sig om förtalsbrott. Huruvida det är grovt är svårt att avgöra, eftersom det beror på bl. a. vilken typ av uppgifter i detalj som har spritts och hur stor skada detta i längden har kunnat orsaka för dig. En sak som talar för att det skulle vara fråga om ett grövre brott är att uppgifterna har spritts till ett stort antal personer.PreskriptionstidenFör förtal är preskriptionstiden 2 år från dagen då brottet begås. Det betyder att om det i ditt fall rör sig om förtal, så går det inte längre att döma personerna som spritt uppgifterna om dig. Om det istället rör sig om grovt förtal är preskriptionstiden 5 år och preskriptionstiden har inte löpt ut. Då kan personerna fortfarande dömas för brott (BrB 35 kap. 1 §).Åtal för ärekränkningsbrottFörtalsbrottet faller under enskilt åtal, vilket betyder att det är du som kränkts som själv måste väcka åtal och driva en process. I vissa fall kan polisen och en åklagare välja att undersöka saken och driva en process om det är påkallat från allmän synpunkt (BrB 5 kap. 5 §). Detta betyder att det inte finns någon garanti att en polisanmälan leder till åtal, men du kan själv välja att stämma personerna som kränkt dig.Sammanfattning och rådUtifrån det du beskriver verkar det som om det rör sig om ett förtalsbrott. Det finns därför risk att preskriptionstiden har löpt ut och det därför inte går att få personerna dömda längre. Med hänsyn till omfattningen på spridningen kan det röra sig om grovt förtal, vilket betyder att preskriptionstiden inte har löpt ut. Skulle det röra sig om grovt förtal måste du själv måste stämma personerna och driva processen, om det inte åklagaren anser att det är påkallat att väcka åtal. Ska du själv driva en sån process måste du noga överväga kostnaderna och tiden som kommer gå åt och jag rekommenderar att du söker hjälp hos en jurist.Eftersom det inte är säkert vilken rubricering brottet kan ges och därmed är svårt att avgöra om det är preskriberat eller ej, så bör du först och främst kontakta polisen för att höra om förutsättningarna att göra en anmälan och gå vidare med fallet.Jag hoppas att det här svaret har varit till hjälp.Vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att skriva på facebook att någon är nazist?

2017-05-02 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har kallat en man för nazist på facebook och han ska nu anmäla mig för detta. Jag har judiskt påbrå och han kallar en nazist film för ironiskt och tycker jag är löjlig som inte ser att det är ironi. Undrar om han kan få mig åtalad ?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om brott hittar du i Brottsbalken. (BrB) Att uttala sig nedsättande om någon annan kan innebära att man begår en brottslig gärning enligt 5 kap. BrB gällande ärekränkningsbrott.Om man uttalar sig nedsättande om någon annan på Facebook innebär det att andra kan ta del av uttalandet och då är det brottet förtal som blir aktuellt. (5 kap 1§ BrB) Men det räcker inte att man lämnar vilka nedsättande uppgifter som helst, vissa saker kan vara helt tillåtna att lämna trots att de är nedsättande. För att du ska ha begått brottet förtal krävs att du utpekade den andre mannen såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta honom för andras missaktning. Att utpeka någon som aktiv nazist skulle kunna vara att utpeka denne som klandervärd i sitt levnadssätt. Det spelar ingen roll om han faktiskt är nazist eller inte, och även om det du skrev är sant innebär det inte att det inte är brottsligt. Ditt handlande skulle alltså kunna vara förtal och det skulle kunna leda till åtal. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan ett facebookinlägg om att en person jobbar svart utgöra förtal?

2017-05-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Att på en företagares offentliga Facebooksida skriva att vederbörande inte är utbildad frisör samt att denne jobbar svart anser jag vara förtal och oerhört kränkande. Hur tolkas det juridiskt? Vänligen Christina
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgör uppgiftslämnandet förtal?Då uppgiften inte lämnats i tryckt skrift gäller förtalsbestämmelsen i brottsbalken 5:1. Enligt bestämmelsen döms den som utpekar någon "såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning" för förtal. Det krävs vidare att uppgiften inte är ett rent värdeomdöme samt att den spridits i en vidare krets (dock är det tillräckligt att enstaka personer förstår vem som avses).Således är min bedömning att endast uttalandet om att personen jobbar svart kan anses omfattas av bestämmelsen. Den som lämnat uppgiften ska dock inte dömas till ansvar om hen kan visa att det var försvarligt att lämna uppgiften, att uppgiften var sann eller att hen hade skälig grund för den. Om personen faktiskt jobbar svart kan uppgiftslämnaren således gå fri från ansvar.RekommendationerOm personen vill driva frågan vidare kan hen väcka ett enskilt åtal enligt BrB 5:5. Förtal är ett så kallat "målsägandebrott" vilket innebär att det är den som blivit utsatt för ev. förtal som enligt huvudregel måste väcka åtal, och inte åklagaren. Det gör vederbörande genom att lämna in en stämningsansökan hos tingsrätten i den ort där brottet begicks (BrB 47:1). Det är dock viktigt att poängtera att hen riskerar att behöva stå för både sina egna och motpartens rättegångskostnader vid en eventuell förlust. Vill personen ha hjälp med att driva frågan vidare kan hen ta kontakt med en av Lawlines jurister på denna länk.____________________________________________________________________________________________Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@gmail.comMed vänlig hälsning,

Är det förolämpning enligt 5 kap BrB att kalla person för ful?

2017-05-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Det blev en hetsig diskussion mellan mig och en person till och saken va den att hen skrev att man bli ful av att röka. Vilket jag förklarade om å om igen att vara ful är en åsikt inte fakta. Sen gick de såpass att jag skrev att hen kallarMig ful i förtid å jag tycker hen är ful nu. Hen har nu anmält mig för att skrivit stt hen är ful. Vad kan jag få för följder av att skriva stt någon är ful?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.ÄrekränkningFrågan som väcks här är ifall det du sagt om den andra personen ("hen är ful") kan anses vara något brott, och därmed göra dig skyldig till brott. Brotten som här kanske blir aktuella finns i 5 kap brottsbalken (BrB) och handlar om ärekränkning.5 kap 3 § BrB om förolämpningDet är dock tveksamt att det skulle falla in under någon av bestämmelserna i 5 kap BrB att kalla en person för ful. Eventuellt har vi att göra med en förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB. Som du kan läsa där kan det handla om ett "kränkande tillmäle" för att vara en förolämpning i lagens mening. 5 kap 3 § BrB tar sikte på mer allvarliga förolämpningarMöjligtvis kan det du sagt om personen ("hen är ful") räknas vara ett sådant kränkande tillmäle. Men trots det är det högst osannolikt att en domstol skulle döma dig för förolämpning på grund av ett sådant harmlöst uttalande; "hen är ful" kan med allra högsta sannolik inte menas uppfylla kraven för att vara en förolämpning i lagens mening. Det är ett allt för milt uttalande för att det ska vara rättvist att tvinga dig betala böter. Därmed skulle du inte dömas, alltså lär det inte få några följder att du skrivit att personen i fråga är ful.SlutsatsAtt skriva att en person är ful är naturligtvis aldrig trevligt eller bra. Men med allra högsta sannolik kan du inte bli dömd till något brott för att du gjort det.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Innebär påståendet om min son förtal?

2017-05-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag gjorde en orosanmälning mot min granne pga att grannens systers dotter berättade för mig att grannens barn brukade göra specifika sexuella handlingar med min granne. Nu är det så att min grannes systers dotter tydligen sagt till grannens syster att min son visat kön o rumpa för hennes dotter men han var inte ens hemma under den dagen som det sägs ha hänt. (Barnen är 7 år.) Grannens syster kom med detta påstående till mig. Det känns som att detta bara är en hämnd orsakad av min orosanmälan. Kan jag anmäla henne för förtal? Mvh
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om brott hittar du i Brottsbalken. (BrB) Att uttala sig nedsättande om någon annan kan innebära att man begår en brottslig gärning enligt 5 kap. BrB gällande ärekränkningsbrott. Brottet förtal handlar om att någon lämnar nedsättande uppgifter om någon annan till en tredje person. (5 kap. 1§ BrB) Men det räcker inte att man lämnar vilka nedsättande uppgifter som helst, vissa uppgifter kan vara helt tillåtna att lämna trots att de är nedsättande. För att din grannes syster ska ha begått brottet förtal krävs att hon utpekade din som såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta honom för andras missaktning. Det räcker inte bara med att man utpekas som brottslig, utan det krävs att brottet är av sådan art att den kan utsätta din son för andras missaktning. Hon har påstått att din sjuårige son har visat kön och rumpa för hennes dotter. Eftersom han är sju år kan detta inte enligt min bedömning uppfylla kravet på sådan brottslig gärning som utsätter honom för andras missaktning. Inte heller är min bedömning att din son utpekats som klandervärd i sitt levnadssätt eller att uppgifterna är ägnade att utsätta honom för andras missaktning. På grund av att det inte uppfyllt dessa krav anser jag inte att hennes agerande är förtal.Sammanfattningsvis är min bedömning att din grannes syster inte begått brottet förtal.Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Förtal kring rykte att tidigare anställd är sexualbrottsling

2017-04-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Förtal!Jag har fått uppgifter av en medarbetare att en tidigare chef spridit ett rykte om att jag är en sexualbrottsling och uppmanat vederbörande att sprida detta falska rykte.Medarbetaren är beredd att vittna mot den chefen i denna fråga ! finns det exempel på tidigare domar i denna fråga att referera till
Michael Butler |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Förtal innebär att man pekar ut någon såsom brottslig eller lämnar nedsättande uppgifter om personen i syfte att utsätta denne för andras missaktning(5 kap. 1 § Brottsbalken (BrB)). Brottet består typiskt sett av att en person lämnar en nedsättande uppgift om en annan person till en tredje person. Att uppgiften har nått en viss spridning krävs inte men det kan vara av betydelse för straffmätningen eller om det istället kan anses vara grovt förtal (5 kap. 2 § BrB). Framförandet kan även ske genom att på något sätt misstänkliggöra någon. Men uttalandet måste ändå vara av en viss bestämdhet. Eftersom han eller hon har lämnat nedsättande uppgifter om dig och antytt att du förfarit brottsligt i syfte att misskreditera dig är det fullt möjligt att det räknas som förtal. Däremot, om uppgiften är sann eller om den har skälig grund eller liknande och samtidigt kan anses vara försvarlig räknas det inte som förtal (5 kap. 1 § 2 stycket BrB).Det finns omfattande praxis kring frågan om förtal, i sammanhanget kan NJA 2014 s. 808 vara relevant. Hoppas att du fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till lawline.se/boka.Vänligen,