Spridande av rykten (förtal)

2016-02-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |hej, jag är flicka och ett par dagar sen fick jag ett meddelande om att min pijkvän skulle ha varit ortogen mot mej med henne. Hon säger att han har misshandlat henne. Hon har berättat situationen då det hände, och när det hände (tid, plats, osv) men detta är inte sant (har orsaker/ vet med 100% säkerhet att hon ljuger, har också pratat med min pojkvän om detta) har tagit reda på av utomstående också att detta inte är sant. En orsak till att det inte kan vara är att flickan berättar att det hänt före min pojkväns skola började (kl 8:30)han kom till henne då, och att han for från henne till skolan kl 9:00, har frågat min pojkväns klasskompisar och de säger att han då den tiden var i skolan (han kom 8:30) och de ljuger inte. Flickan som hittat på detta berättar nu vidare åt hennes vänner det att min pojkvän skulle ha misshandlat henne, och berättar det åt alla. Är detta ett brott/ärekränkning mot min pojkvän?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Hennes agerande kan vara tillräckligt för att utgöra brottet förtal, stadgat i 5 kap. 1 § brottsbalken. Brottet begås av den som pekar ut en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller som på något annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Målet med uttalandet måste vara att skada en människas anseende hos andra. Det krävs inte att spridandet av uppgiften faktiskt har skadat anseendet av en person hos andra, utan det räcker med att gärningsmannen har för avsikt att uppgiften skadar offrets rykte. I detta fall har den här personen spridit rykten om att Din pojkvän har misshandlat henne, vilket kan vara brottsligt om det visar sig att det inte är sant.Att uppgifterna är sanna eller att uppgiftslämnaren var skyldig att uttala sig kan vara ansvarsfriande grunder, enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. Det straffbara i bestämmelsen är dock inte uppgiftens sanningshalt, utan att lämna en kränkande uppgift om någon. Av den anledningen är det endast tillåtet att bevisa sanningshalten om uppgiftslämnaren hade en skyldighet att lämna uppgiften. Detta grund är enligt min bedömning av den information Du har lämnat inte aktuell.Förtal är ett målsägandebrott enligt 5 kap. 5 § brottsbalken, vilket innebär att målsägande (dvs. den kränkte) får väcka åtal för brottet. Målsägande behöver alltså inte vänta på åklagarens beslut att väcka åtal. Jag rekommenderar att Din pojkvän gör en polisanmälan om han anser att detta är kränkande.Se 5 kap. 1 § och 5 kap. 5 § brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1 och https://lagen.nu/1962:700#K5P5Hoppas mitt svar var till Din hjälp och att allt löser sig!Med vänliga hälsningar,

När kan man anmäla någon för förtal?

2016-01-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har blivit kontaktad ett flertal gånger av olika människor och tjejer som påstår att min pojkvän är otrogen. Han nekar till allt. Tjejerna kan säga saker som han inte har gjort, pekat ut honom på ett negativt sätt för att förstöra för honom. Kan jag och min pojkvän anmäla de här människorna för förtal?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken, och anger att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning döms för förtal till böter. Otrohet är inte brottsligt, men att påstå att någon är otrogen kan anses vara ett utpekande av att personen är klandervärd i sitt levnadssätt och kan utsätta personen för andras missaktning. Om en domstol anser att påståendena är av allvarlig nedsättande beskaffenhet kan de som påstått att din pojkvän är otrogen dömas för förtal. Det krävs dock ganska mycket för att de ska kunna dömas, och det finns därför en risk att påståendena inte anses tillräckligt allvarliga.Om din pojkvän vill så kan han ändå anmäla dem och se vart det leder.Vänliga hälsningar,

Utgör avslöjande om otrohet förtal?

2016-01-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har vart otrogen mot min sambo, och inlett en ny relation med en kille. Den nya killens fru hittade våran privata konversation på facebooks messenger. Nu har hon printat ut hela våran konversation och skickat till min sambo. Min sambo har i sin tur visat upp den här konversationen för mina vänner och familj. Nya killens fru har gjort samma sak, visat upp hela konversationen för sina vänner o familj. Är detta lagligt från deras håll? Känns lite som förtal mot mig o nya killen. Kan man anmäla detta?
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap. 1 §, du hittar paragrafen här. Förtal är, precis som i denna situation aktuellt då uppgiften i fråga har lämnats till andra personer än den det rör. För förtal döms enligt bestämmelsen den som pekar ut annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift med syfte att utsätta annan för andras missaktning. I detta fall skulle det alltså röra sig om klandervärd i levnadssätt på grund av otrohet. Bedömningen vad som anses som klandervärt levnadssätt görs med utgångspunkt i den beskyllde personens omgivning. Uppgiften måste också ses som lämnad i syfte att utsätta dig för andras (dvs. din omgivnings) missaktning för att det ska kunna bedömas som förtal. Alla negativa uppgifter som lämnas om en person utgör inte förtal. En uppgift som visserligen är negativ för den utpekade men avser egenskaper eller gärningar som är vanliga eller endast lite klandervärda faller inte under lagen. I förarbetena sägs att fråga ska vara om en uppgift av allvarligare beskaffenhet. Eftersom det inte framgår av din fråga exakt vilka uppgifter som lämnats kan inget säkert svar ges om det utgör förtal eller ej. Vidare hålls personen som spred uppgiften inte ansvarig om det kan anses försvarligt att ha lämnat uppgiften. I förarbetena sägs att personer måste kunna dela med sig av saker till nära och anhöriga utan att i lika stor grad behöva lägga band på vad man säger. Troligen kan inte endast lämnandet av uppgiften att någon har varit otrogen ses som förtal. Tyvärr ger inte lagen några exakta svar och sådana här situationer måste bedömas från fall till fall.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Förtal trots att rykten är sanna?

2016-01-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,jag kommer troligen bli dömd för ett brott. Målsägande har hotat att efter domen sprida detta för att skada mitt rykte och det är uttalat i hoten att personen har ett uppsåt att göra detta. Även om det som sägs är sant, men det finns ett uppsåt att skada mitt rykte (med följd känslomässig och ekonomisk skada), räknas det då fortfarande som förtal?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Förtal innebär att någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om den förtalade (dig). Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet, ex. gälla allvarligare brottslighet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna. Det saknar betydelse om de negativa uttalanden är sanna. Sålunda kan det utgöra förtal trots att utsagorna är sanna. Det är värt att notera att förtal är ett brott som sällan drivs av allmän åklagare, det vill säga så faller inte förtal alltid under allmänt åtal. Om inte förtal drivs som allmänt åtal, måste målsäganden själv föra processen och stå för kostnadsrisken. Förtal kan falla under allmänt åtal om målsäganden anger brottet och åklagaren anser att det är påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtalet mot gärningsmannen. Det är bara inom ett relativt snävt område som allmänt åtal kan väckas för förtal. Allmänt åtal väcks således enbart i undantagsfall. Det kan vara påkallat ur allmänt synpunkt att beivra brottet om det är särskilt grovt, fått en stor utbredning i samhället eller om det annars har ett klart samhällsintresse (5 kap. 5 §). Sannolikheten är därför låg att en åklagare skulle föra en process i din situation. Dock kan du driva en civilrättslig process och kräva skadestånd. Vänliga hälsningar,

Uppladdning video förtal

2016-02-01 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min föredetta pojkvän dömdes för blandannat kvinnomisshandel, olaga hot osv. Han har nu skrivit en lång status på Facebook om att jag bara ljuger, och att rättväsendet har fel och att han är så himla oskyldig. Försöker få folk att hoppa på mig med en massa frågor då han lägger fram material som visar mig svag i det hela. Fastän pappren på domen, får förundersökningen osv visar att jag fått rätt i alla punkter så tar han de svagaste delarna/ljudklippen och delar med sig av till hans och mina vänner. Om jag skulle lägga ut en video på hur jag ser på det hela och så? Skulle det vara olagligt? Vad blir konsekvenserna på det? Kan jag bli dömd för förtal? Eller är det liksom "ren sanning" nu när han blivit dömd för dessa punkter..
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du ställt din fråga till Lawline! För att du ska kunna dömas för förtal är det vissa kriterier som måste vara uppfylla. Enligt 5 kap. 1§ Brottsbalken (1962:700) måste uppgiften som du lämnar vara ägnad att utsätta din föredetta för andras missaktning genom publicerandet av den här filmen som du tänker lägga upp. Är det så att du lägger uppfilmen för att försvara din mot tidigare påståenden från din föredetta som du säger att han har gjort så är det legitimt att lägga upp en video där du förklarar din ståndpunkt. Yttrandefriheten i Sverige är en högt värnad rättighet som vägs gentemot risken att det skulle kunna bli förtal, d.v.s. att någons ära kränks. Du skyddas om du är skyldig att uttala dig eller det kan anses vara försvarligt. Eftersom du vill ladda upp videon för att upprätthålla din integritet och skydda ditt namn så kan det mycket väl anses vara försvarligt. Bedömningarna kring huruvida videon du lägger upp skulle vara förtal eller inte beror helt på hur det görs, vad du säger och vilket syfte man kan bedöma att videon har. Hoppas att du fått svar på din fråga!

Förtal - beskyllning för rasism

2016-01-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har efter att ha delat en nyhetslänk på sociala medier som handlat om en brottslig handling där en asylsökande man knivskurit en 7-årig flicka, blivit anklagad för att vara främlingsfientlig och rasist lagd, då artikeln varit utgiven av "fria tider" som hävdas vara främlingsfientligt vinklade. Att "fria tider" som utgivare haft denna status var för mig okänt när jag delade artikeln. I efterhand har jag fått reda på att mina arbetsgivare m.fl. på min arbetsplats fått ett e-brev från en person som påstår att jag sprider rasistiskt material på nätet. Brevet innehåller fler osanna uppgifter som jag indirekt tolkar som hot och förtal. Vad kan jag göra? jag känner mig både kränkt och förolämpad, samt att jag känner att mitt rykte eller min uppfattning från andra på min arbetsplats kan ha försämrats pga detta. Stor tacksamhet för svar. Vänlig Hälsning
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Förtal avser bland annat utpekande av någon som klandervärd i sitt levnadssätt på ett sätt som är ägnat att utsätta den utpekade personen för andras missaktning. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 5:1 första stycket. Klandervärdhet avser beteende av allvarlig art och dess nedsättande bedöms utifrån vilka kretsar den utpekade personen tillhör. Exempel på typiska utpekanden är att anklaga någon för att vara aktiv nazist eller prostituerad. Eftersom rasism är en huvudbeståndsdel i förtalsgrundande nazism, och rasism anses vara oacceptabel i samhället, så är en beskyllning för rasism ett utpekande som är ägnat att utsätta den utpekade personen för andras missaktning.Eftersom brevet som din arbetsgivare har erhållit utpekar dig som främlingsfientlig och rasist så har avsändaren följaktligen utpekat dig som klandervärd på ett sätt som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning på din arbetsplats, varvid avsändaren kan dömas för förtal (Brottsbalk 5:1 första stycket). Det framgår inte av din berättelse vad du har för arbetsuppgifter, det vill säga om arbetsplatsen av någon anledning är särskilt beroende av att eventuell rasism kommer upp till ytan och hanteras av arbetsgivaren, men med största sannolikhet så kan inte avsändaren åtnjuta ansvarsfrihet för förtal med hänvisning till försvarlighet (Brottsbalk 5:1 andra stycket). Försvarlighet brukar vanligen avse värdet av heltäckande nyhetsförmedling, tjänsteintyg i vissa situationer och samtal inom familjen.Med andra ord så kan du med fördel göra en polisanmälan. Med vänlig hälsning

Förolämpning och förtal

2016-01-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,En gammal tjejkompis anklagar mig, efter att ha bjudit mig på middag, vara snål och omanlig. Hon skriver hur hon och hennes väninnor skrattar åt mig och upprepar vid flertal tillfälllen hur fruktansvärt omanligt mitt beteende är. Hon skriver vidare att hon förstår varför jag aldrig haft flickvän. Dessvärre blev jag irriterad och skrev att jag äcklas av hennes beteende och att hon är korkad. Har någon av oss begått en åtalbar handling? Om hon skulle välja att anmäla mig, vilka eventuella straffpåföljder skulle jag kunna få?
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt min bedömning har ingen av er begått en åtalbar gärning. Närmast till hands skulle förolämpning enligt Brottsbalken 5 kap 3 § (här) kunna ligga, men att kalla någon korkad samt säga att man äcklas av personens beteende lever troligen inte upp till förutsättningarna att se det som en smädelse genom kränkande tillmäle eller beskyllning.Att din tjejkompis har sagt till sina väninnor att du är snål och omanlig skulle kunna utgöra förtal enligt BrB 5 kap. 1 §, då det inte riktar sig direkt mot dig. Dock faller egenskaper som är vanliga och inte särskilt klandervärda (som att vara snål) inte under brottet förtal. Inte heller din gamla tjejkompis har därför begått en brottslig gärning.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Förtal tillämpligt?

2016-01-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag vill veta om jag kan anmäla mitt bostadsbolag för förtal. En man som jobbar där har om och om sagt att mig behöver man ej ta på allvar när jag gör fel anmälan, eftersom jag är "utvecklingsstörd" . Till det hela hör att jag inte är det. Jag har papper på detta och vittnen på detta. Min gamla bovärd
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Förtal är ett brott som finns stadgat i 5:1 BrB. Förtal aktualiseras när en uppgift lämnas till någon som inte är den beskyllde. Uppgiften måste alltså ha kommit till tredje mans kännedom. Vidare ska uppgiften vara av nedsättande beskaffenhet och uppgiften ska vara ägnad åt att utsätta vederbörande för andras missaktning. Om mannen som arbetar för bostadsbolaget har sagt uppgiften så som du beskriver så att en tredje part hör och att det kommer till hans eller hennes kännedom kan brottet förtal aktualiseras. Av vad jag kan utläsa av din fråga har uppgiften kommit till tredje mans kännedom eftersom du har vittnen som kan styrka händelserna. Vad som är en uppgift av nedsättande beskaffenhet i lagens mening är att innehållet i uppgiften kan skada en persons goda namn eller rykte. Att beskyllas för att vara utvecklingsstörd som i ditt fall bör enligt min mening utgöra en nedsättande uppgift vid tillämpning av förtal. För att mannen på bostadsbolaget ska fällas för ansvar krävs att brottet har begåtts med uppsåt enligt 1:2 BrB. Sammanfattningsvis kan jag nämna att mannen på bostadsbolaget har gjort sig skyldig till brottet förtal men för att fällas till ansvar krävs uppsåt. Om uppsåt finns i det här fallet vågar jag inte uttala mig om eftersom informationen är för vag för att kunna göra en enhetlig och korrekt uppsåtsbedömning. Jag hoppas att jag kunde bringa en viss klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.Vänligen,