Förtal under enskilt åtal samt falsk angivelse/tillvitelse

2018-03-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag blev polisanmäld för en våldtäkt av en före detta tjejkompis och jag fick komma in på förhör och lämnade DNAprov och allt ( hon anmälde mig dagen efter detta skulle ha hänt och polisen gjorde ett ''rapekit'' på henne) mitt DNA fanns inte på henne eller i henne, så utredningen lades ner då ''Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats''. Jag har ju självklart mått väldigt dåligt under denna tiden av att ens bli anklagad av ett sådant brott , jag har förlorat mycket sömn och gått ner i vikt pga av att jag tappade matlusten under denna tid, allt tog ungefär 6 veckor mellan förhör och svaret på DNAtestet. Min fråga är då: Hon har berättat för sin tjejkompis om vad hon trodde hade hänt, och hon blev också förhörd av polisen och jag vet inte om några andra vet.Kan jag då anmäla henne för förtal?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).FörtalFör en genomgång av förtalsbrottet som sådant och dess undantag rekommenderar jag att du läser ett av mina tidigare svar, se länken. http://lawline.se/answers/fortal-genom-lamnande-av-uppgift-i-bokEnligt min uppfattning, och utifrån din beskrivning av händelserna, kan din före detta vän genom att ha utpekat dig som brottslig inför andra mycket väl ha gjort sig skyldig till förtal i och för sig. Möjligen, beroende på omständigheterna, skulle hon kunna tänkas ha haft skälig grund för påståendet. Det är även givetvis försvarligt att lämna uppgifter om någons identitet och brottsliga gärning till polisen. Med andra ord är det mycket svårt för mig att avgöra om ett förtalsbrott faktiskt begåtts utifrån vad som framgår av din fråga. Skulle jag tvingas ge ett definitivt svar skulle jag dock tro att det vore svårt för din före detta vän att visa att hon hade skälig grund för att påstå att du utsatt henne för ett brott. I fortsättningen nedan kommer jag utgå från att ett förtalsbrott begåtts, även om jag som sagt inte säkert kan säga att så är fallet.Som regel väcker inte åklagare åtal mot personer som gjort sig skyldiga till förtal enligt 5 kap. 5 § BrB. Istället är huvudregeln att enskilt åtal gäller, det vill säga att målsäganden (den som utsatts för brottet) ska väcka åtal själv. Enligt min uppfattning är det osannolikt att en åklagare skulle anse att ditt fall är av sådan allmänt intresse att allmänt åtal aktualiseras enligt undantagsregeln. Du skulle helt enkelt behöva väcka talan själv. Bestämmelser om detta återfinner du i 47 kap. rättegångsbalken.Falsk angivelse eller tillvitelseDin fråga ger mig inte intrycket att du upplevt att det finns skäl att tro att din före detta vän försöker "sätta dit" dig. Trots det vill jag i all korthet påpeka att om du fått skäl att tro att hon uppsåtligen riktat grundlösa anklagelser mot dig så skulle detta kunna vara en brottslig gärning i form av falsk angivelse eller falsk tillvitelse, 15 kap. 6-7 §§ BrB.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Förtal att svartlista någon?

2018-03-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Om jag skapar en svartlista för barnmorskor som är dåliga på nätet; det finns tex bilverkstäder som svartlistats, och jag tänker att om man på liknande sätt svartlistar barnmorskor; finns det risk för att man gör sig skyldig till något brott? Tex förtal??Tacksam för hjälp
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FörtalFörhåller det sig så, att någon säger saker till andra för att de ska utsättas för missaktning eller för att de ska framstå som klandervärda, kan denne ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken).ÅtgärdI de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att den utsatte kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Denne bestämmer själv om väckande av åtal. Skulle målsägande väcka åtal så har denne bevisbördan, det vill säga att det är målsägande som måste bevisa att någon har begått brottet.Det finns alltid möjlighet för målsägande att upprätta en polisanmälan.Du kan alltså, i det fall du upprättar en sådan lista, åtalas för förtal.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Är det olagligt att uttala sig negativt om någon om det är sanning?

2018-03-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min förre detta arbetsgivare smutskastar mig till gemensama bekanta och kunder bara för att hämnas för att jag startade eget företag inom samma bransch.I verkligheten är hans företag ett företag som lurar kunder, sköter inte sin del av avtal han ingår med sina kunder, och allmänt är ett företag som bara sviker sina kunder!Nu tänker jag slå tillbaka med samma mynt. Jag har köpt över 3000 mailadresser och tänker skicka ut mail med sanningen am företaget jag brukade jobba på. Jag tänker nämna saker de har gjort mot sina kunder!Är det olagligt så länge man håller sig till sanningen och inte nämner enskilda personer?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FörtalFörhåller det sig så, att en person säger saker till andra för att någon ska utsättas för missaktning eller för att någon ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken). ÅtgärdI de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att den utsatte kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Man bestämmer själv om man vill väcka åtal. Skulle man väcka åtal så har man bevisbördan, det vill säga att det är man själv som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att man riskerar att få betala rättegångskostnaderna om man förlorar målet.Dömas till förtal kan även den som talat sanning om den andra personen, om detta skett på ett sätt som från din sida är ägnat att få din säljare att framstå som klandervärd. Även om det du säger är sant, kan det alltså vara straffbart.Det finns dock undantag från detta. Om det med hänsyn till omständigheterna i fallet kan anses försvarligt att du framför detta - exempelvis för denna personens potentiella kunder för att hindra att dessa hamnar i samma situation som du - är detta straffritt. Om du blir anmäld för förtal är det dock du som måste bevisa att du hade skälig anledning till att sprida den information du gjort om personen.SammanfattningsvisDu kan alltså sprida dessa yttranden, om du hindrar att denna persons kunder lider skada. Men du står själv risken för att eventuellt få bevisa, att du hade rätt att göra detta om du blir åtalad för förtal.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Uppmaning till massanmälningar av inlägg på Facebook – brottsligt?

2018-03-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har följt en grupp på facebook som även är en förening. Deras budskap ska vara att finnas där eller stötta när någon skriver hatiska ord på facebook. Detta är bara en fasad jag och många andra har följt denna grupp men vad de sysslar med är att uppmana flera hundra, tusen att massanmäla inlägg som inte är brottsliga utan inlägg som är känsliga, som handlar om t ex migration. Jag har skärmdumpar, underlag vad de sysslar med och jag tycker att detta är inte ok då detta strider på yttrandefriheten. Finns det något sätt att anmäla denna grupp/förening. Jag har sett vad de sysslar med. Tacksam för svar.
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den enskildes yttrandefrihet garanteras i regeringsformen som innebär att den enskilde gentemot det allmänna är tillförsäkrad en rätt att uttrycka tankar och åsikter (2 kap. 1 §). Vad detta innebär är att den enskilde (privatpersoner) är skyddade undan att staten begränsar yttrandefriheten (exempelvis genom censur). Skyddet för den enskildes yttrandefrihet gäller däremot inte mot andra enskilda personer, alltså kan inte en enskild person göra sig skyldig till ett brott mot yttrandefriheten genom att kränka andra enskilda personers yttrandefrihet.Att anmäla en annan persons inlägg på Facebook är alltså inte i sig ett brott mot yttrandefriheten. Du beskriver att gruppen uppmanar andra att anmäla de känsliga inläggen. Beroende på hur gruppen uppmanar andra kan det vara fråga om annan brottslighet än just yttrandefrihetsbrott. Om massanmälningsinläggen innehåller namn och bild och utpekar författarna av de känsliga inläggen som brottsliga kan det exempelvis vara ett förtalsbrott enligt brottsbalken (5 kap. 1 §). Samtidigt finns anmälningsfunktionen till för att Facebook ska ha en möjlighet att moderera vilka inlägg som publiceras på deras sida. I sina communityregler skriver Facebook att inlägg som är hatiska och direkt angriper någon baserat på exempelvis etnicitet, nationell härkomst eller religiös åskådning inte är tillåtna på Facebook. De skriver vidare att de är beroende av att andra användare anmäler innehåll som eventuellt strider mot communityreglerna. Det är alltså upp till Facebook att bedöma om varje enskild anmälan är riktig, eller om inlägget ska finnas kvar på sidan.Sammanfattningsvis kan alltså massanmälningar i sig inte anses utgöra ett yttrandefrihetsbrott, eller annat brott heller för den delen. Om inläggen som uppmanar andra att anmäla ett specifikt inlägg görs genom att hänga ut den person som skrivit inlägget kan det röra sig om ett förtalsbrott, men att enbart utnyttja Facebooks möjlighet att anmäla stötande innehåll kan inte anses utgöra ett brott. När ett inlägg har anmälts, vare sig det rör sig om en gång eller tusen gånger, är det upp till Facebook att avgöra om inlägget är i linje med deras communityregler eller inte, och om det ska tas bort från sidan.Om du vill läsa mer om Facebooks communityregler hittar du dem här: https://www.facebook.com/communitystandards/#hate-speechHoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Förtal avseende behandling av djur

2018-03-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har vid 2 tillfällen blivit anmäld för vanvård av hund som sedan avskrivits av länsstyrelsen. Men i sista anmälan hade hon även skrivit att jag skulle sagt att "det är perfekt när man är ensam kvinna att ta upp hundarna så dom får slicka lite runt bröstvårtorna".Vet inte var hon fått detta ifrån men känner mig mycket kränkt och förtalad så jag har polisanmält detta. Är det här straffbart?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FörtalFörhåller det sig så, att en person säger saker till andra för att du ska utsättas för missaktning eller för att du ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken). ÅtgärdI de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att du kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Du bestämmer själv om du vill väcka åtal. Skulle du väcka åtal så har du bevisbördan, det vill säga att det är du som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att du riskerar att få betala rättegångskostnaderna om du förlorar målet.Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Förtalad av chef

2018-03-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har blivit avstängd och enligt chef att jag har fått avvikelser och ska utredas, då jag har sagt upp mig har man valt att inte gå vidare med utredning. Denna chef har dock lämnat den informationen till en ny chef för anställning därav inte bara en gång utan två gånger ej fått tjänsterna som jag har sökt pga chefens information som lämnades ut. Är det förtal? Kan jag anmäla hen?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FörtalFörhåller det sig så, att en person säger saker till andra för att du ska utsättas för missaktning eller för att du ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken). I detta fall verkar det som att förtal har skett.ÅtgärdI de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att du kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Du bestämmer själv om du vill väcka åtal. Skulle du väcka åtal så har du bevisbördan, det vill säga att det är du som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att du riskerar att få betala rättegångskostnaderna om du förlorar målet.Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Förtal av anonym granne

2018-03-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan. Min fru och jag har 2 underbara döttrar som är 6 år resp 3 månader.I förra veckan fick vi en påringning från socialen som fått ett anonymt brev där det stod att min fru misshandlar och sexuellt utnyttjar båda barnen. Det var undertecknat: En orolig granneMin fru begav sig direkt till BVC som kunde konstatera att det inte finns något som helst fel utan verkligen ALLT är i sin ordning. Vi ska dessutom be förskolan som 6:åringen går på att skriva ett brev och berätta sin syn på saken, vi har väldigt bra och nära kontakt med alla pedagoger. Vår fråga är, hur går vi vidare, vi vill gärna ha med jurister vid möten osv?Vi vägrar att förlora en "fajt" mot en lögnare som vill oss så illa
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det verkar som att din fru blivit utsatt för ett så kallat ärekränkningsbrott.FörtalFörhåller det sig så, att en person säger saker till andra för att någon ska utsättas för missaktning eller för att någon ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken). ÅtgärdI de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att den utsatte kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Man bestämmer själv om man vill väcka åtal. Skulle man väcka åtal så har man bevisbördan, det vill säga att det är man själv som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att man riskerar att få betala rättegångskostnaderna om du förlorar målet.Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan.I detta fallEftersom ni inte vet vem som gjort en anmälan, blir det dessvärre svårt att polisanmäla eller åtala personen. Om anmälaren var anonym när denne gjorde sin anmälan till socialtjänsten, vet inte heller socialtjänsten dennes identitet. De får heller inte (utom i nödsituationer) efterforska identiteten, enligt JO's beslut 2010/11 s.318.I detta fall skulle jag sålunda rekommendera att ni till varje möte medtar en vän/bekant, upprättar protokoll och ser till att detta signeras av personer på plats. Ni kan även kräva att jurist närvarar.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Förtal på arbetsplats

2018-03-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En kollega har sagt till min chef att jag skulle ha varit hög på arbetstid, vilket jag ej varit & ska lämna ett urinprov på. Inte för jag har blivit ombedd att göra det men jag vill rentvå mitt namn. Har jag rätt att få reda på vem denna person är som sagt det? Och är detta förtal? Jag förlorade en AVA tjänst jag hade på jobbet på grund av detta & får nu knappt några timmar fast de är brist på personal.
Pontus Schenkel |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga att döma verkar det som att det är fråga om ett så kallat ärekränkningsbrott. FörtalFörhåller det sig istället så, att personen säger saker till andra för att du ska utsättas för missaktning eller för att du ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken).Detta är vad som krävs för förtal. Du kan dock inte kräva att få veta vem som sagt detta om dig.ÅtgärdI de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att du kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Du bestämmer själv om du vill väcka åtal. Skulle du väcka åtal så har du bevisbördan, det vill säga att det är du som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att du riskerar att få betala rättegångskostnaderna om du förlorar målet.Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan.