Vad kan man göra när man blir utsatt för förtal?

2017-07-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En fd väninna har hängt ut mig på facebook, dock ej med mitt fullständiga namn, men tar kontakt via pm och berättar. Bla att jag är kriminell, finns med i lexbase, att jag inte får jobba inom det yrke jag har. Att mina barn tar avstånd till mig och att min hund är vanskött. Detta har pågått under flera månader. Jag har bett henne att sluta, anmält till facebook, polis, men det läggs ner. Jag mår dåligt av det här o då det hon gör sprids till så många som sen i sin tur kontaktar mig o undrar gör det situationen än mer påfrestande. Vad ska/kan jag göra?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Om din f.d väninna enbart gör detta för att andra ska tycka sämre om dig så gör hon sig troligen skyldig till förtal (se 5 kap. 1 § brottsbalken). Om informationen som sprids än sann eller inte spelar ingen roll, man får bara sprida den typen av information om man har ett berättigat syfte med att dela den. Förtal är ett brott som inte faller under allmänt åtal, och en åklagare kommer därför inte ta saken till domstol (se 5 kap. 5 § brottsbalken). Det du kan göra är att själv stämma den f.d väninnan och kräva skadestånd för förtal. Om du vill göra det råder jag dig att träffa en jurist som kan titta närmare på ditt ärende och bedöma dina chanser är att vinna i domstol innan du går vidare och stämmer den f.d väninnan.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller för förtal?

2017-07-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min exman, sedan 7 år tillbaka, håller på att förtala mig inför bekanta o vänner. Säger att jag är en kleptoman, har stulit saker från honom o säger fula saker till folk, som han påstår att jag sagt! Nu har jag tröttnat på detta, som pågått i ca 7år, vad ska jag göra??
Anna Ståhlklo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Detta står skrivet i brottsbalken (5 kap. 1 §). Brottet innehåller tre krav eller så kallade rekvisit för att vara fullbordat. En uppgift ska lämnas till tredje manFör att dömas för förtal förutsätts att en uppgift lämnas och att det sker till någon annan än den beskyllde (det vill säga till tredje man), lämnas uppgiften till den beskyllde kan det istället vara fråga om förolämpning (5 kap. 3 §). I ditt fall tycker jag det låter mer som förtal eftersom din exman lämnat uppgifterna till bekanta och vänner. Brottet är fullbordat när uppgiften har lämnats och uppfattats av tredje man. Uppgiften ska vara ägnad att utsätta någon för "andras missaktning"Uppgiften som lämnats ska vara av nedsättande beskaffenhet. Det krävs inte att uppgiften är nedsättande enligt allmän uppfattning i samhället utan det räcker att uppgiften är ägnad att utsätta någon för "andras missaktning". Det krävs alltså ingen bevisning om att beskyllningen faktiskt också medfört någons missaktning så länge uppgiften är ägnad till detta. Att anklaga någon för att vara kleptoman borde anses vara en uppgift av nedsättande beskaffenhet. Om uppgiften också är ägnad att utsätta dig för någons missaktning och har lämnats till tredje man uppfylls rekvisiten för brottet förtal. Det döms inte till förtal ifall det med hänsyn till omständigheterna ska anses som försvarligt eller om uppgiften är sann, eller ifall det finns skälig grund för uttalandet (5 kap. 1 § 2 st.). Hur du går vidare med din frågaGrundregeln är att åklagare inte får väcka åtal för förtal utan initiativet ligger hos den person som anser sig blivit utsatt för brottet. Om du anser dig ha blivit utsatt för förtal av din exman kan du alltså väcka ett så kallat enskilt åtal. Åklagaren har ingen skyldighet att medverka vid ett sådant åtal. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Arbetsgivare skyldig till förtal

2017-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Har min gamla arbetsgivare rätt att kontakta min nya arbetsgivare för att "skvallra" ?
Björn Gunnarsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din arbetsgivare kan möjligtvis ha gjort sig skyldig till förtal enligt 5 kap 1 § Brottsbalken . Att din forna arbetsgivare lämnar en uppgift till din nyvarande uppfyller rekvisitet att lämna uppgift, och den första delen av brottet är då uppfyllt. Det här beror i den senare delen i stor utsträckning på vad som faktiskt sagts om dig. Att uttalandena skulle vara sanna skulle tala emot att det rör sig om förtal, om det rör sig om bedömande uttalanden som är svåra att grunda i sanning eftersom det rör sig om någons uppfattning får man se om de har haft skälig grund för sitt påstående. Att uppgifterna är helt sanna är dock inget som utesluter att någon ska vara skyldig för förtal. Har din forna arbetsgivare på eget bevåg tagit kontakt med din nya och lämnat en sann uppgift i syfte att skada dig är hen ändå skyldig till förtal. Skulle de ha ett samarbetsprojekt sedan tidigare och på grund av det vara skyldiga att lämna information till varandra så kan det vara svårare att visa på förtal. Men utan att veta er om vad som faktiskt sagts om dig och vad som påkallades är detta svårt att bedöma. Skulle du vilja sätta dig in djupare rekommenderar jag rättsfallet NJA 1987 s.336.Jag hoppas att jag kunde svara på din fråga, skulle något vara otydligt eller skulle du ha fler frågor är du välkommen till lawline igen.Med vänliga hälsningar

Ärekränkning

2017-06-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om mitt ex skriver till min nuvarande partner och avslöjar intima detaljer såsom sexuell läggning eller fantasier, och samtidigt hävdar att jag misshandlat henne och andra, skulle det betäcknas som förtal? Och i samma konversation frågar min nuvarande partner om vart jag jobbar och vilket hotel och rumsnummer jag har, räknas det i sin tur som hot eller trackasserier av något slag?
Anastasia Matveeva |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!I din fråga framgår det att en tidigare partner har vänt sig till din nuvarande med påståenden som gäller dig samt frågor bl.a. om var du befinner dig. Då jag inte kan bedöma innehållet i konversationen/konversationerna och inte har information om hur många gånger som personen i fråga har vänts sig till din nuvarande partner, är det svårt att ta ställning till rubriceringen för ett eventuellt begånget brott. Jag kommer därför sammanfatta olika rubriceringar som kan vara av relevans. Efter dessa rubriker hittar du mer om hur du kan gå vidare med din fråga. Förtal För att det ska vara fråga om förtal måste någon ha pekat ut en annan person såsom “brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt” eller annars har lämnat uppgift som är “ägnad att utsätta denne för andras missaktning” (5 kap. 1 § första stycket Brottsbalken). Det är dock inte att se som förtal om den som uttalat sig var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han kan visa antingen att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den (5 kap. 1 § andra stycket Brottsbalken).Det förutsätts att den nedsättande uppgiften lämnas och att det sker till någon annan än “den beskyllde”, t.ex. din nuvarande partner i din situation. Det krävs att beskyllningen har varit “ägnad att utsätta dig för andra människors missaktning”. Uttrycket “ägnat att” innebär att den uppgift som lämnas typiskt sett ska utsätta den beskyllde för andras missaktning, men det behöver inte bevisas att personen faktiskt har blivit utsatt för missaktning.Uppgiften som lämnats ska vidare vara nedsättande och i denna bedömning ska innehållet vara av sådan art att den typiskt sett utsätter personen för andras missaktning.Om du gör en brottsanmälan så bör du vara medveten om att huvudregeln är att åklagare inte får väcka åtal om förtal, utan initiativet till åtal kan istället ligga hos dig i detta fall (5 kap. 5 § första stycket Brottsbalken). Trots detta får åklagaren väcka åtal om du är under 18 år eller att du gjort en brottsanmälan, och åtal ska anses vara påkallat från “allmän synpunkt”.Förolämpning5 kap. 3 § BrottsbalkenEn förolämpning skall vara ägnad att såra någon samt att meddelandet lämnas direkt till den person som detta riktas till vilket kan ske genom att kalla någon för kränkande saker, beskylla personen kränkande eller bete sig på ett skymfligt sätt.Förolämpning enligt 3 § är ett s.k. målsägandebrott vilket innebär att endast den kränkte kan väcka åtal.Ofredande4 kap. 7 § BrottsbalkenLagbestämmelsen gällande ofredanden lyder: ”Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år”.För att en gärning ska innebära ofredande genom hänsynslöst beteende krävs att den kan anses utgöra en kännbar fridskräkning. Bedömningen utgörs av hur gemene man skulle uppfatta situationen. Av tidigare domar kan man utläsa att samtal vid upprepade tillfällen under nattetid och telefonförföljelse dagtid har ansetts som ofredande. Ovälkommen uppvaktning vid flertals tillfällen genom vykort har också bedömts som ofredande.RekommendationDet är enklare att nå en fällande dom om det finns en dokumenterad bevisning, t.ex. vittnen som kan åberopas.Om du driver målet själv och förlorar riskerar du vidare att behöva stå för både din egen och kollegans rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du försöker få mer juridisk hjälp, exempelvis genom du tar kontakt med Lawlines telefonrådgivning och du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Vänligen,

Hänga ut gammal brottsling

2017-07-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om någon gjort brott för många år sedan blir uthängd vad kan det leda till
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, döms för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det annars med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, ska ansvar inte utdömas. Detta framkommer av 5 kap. 1 § brottsbalken.En så kallad uthängning av brottsling, oavsett misstänkt eller dömd, på nätet eller genom anslag och affischer är ett förtalsbrott. Det spelar ingen roll om det finns en bakomliggande lagakraftägande dom som visar på att uppgifterna är sanna. Det måste vara försvarligt, och i Sverige anses det inte vara försvarligt att hänga ut en tidigare dömd brottsling för andras missaktning. Främsta anledningen är att det lätt blir en dubbel bestraffning för en som redan avtjänat sitt straff. Förtalsbrott hanteras däremot inte av polis eller åklagare utan av den som blivit utsatt. Den utsatte får då stämma de som hängt ut honom till domstol i ett så kallat enskilt åtal enligt 5 kap. 5 § brottsbalken.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Disclaimers och ärekränkning

2017-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan!På sociala medier ser man ofta "Disclaimer: These tweets are my own and my own opinions" hos folk som jobbar på företag. Har detta någon som helst juridisk effekt eller är det feel-good? Exempelvis mig själv. Jag jobbar som marketing manager (engelskt jobb, engelsk titel - men bosatt i Sverige) och de bad mig lägga till den s.k. disclaimern.Nu frågar jag er - har den disclaimern verkligen någon som helst effekt? Eller kommer det inte vara sunt förnuft att allt som skrivs via ens personliga sociala medier bör vara just det, personliga åsikter och inte företagets åsikter? För företagen har ju sina officiella sociala medie-konton.Mvh,Wictor
Björn Gunnarsson |Hej Wictor!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Uppträder du i egenskap av dig själv på ditt twitter så finns det i sverige få anledningar att använda en sådan disclaimer, förutom de rent marknadsföringsmässiga, att ett företag inte vill förknippas med sina anställdas värderingar. Ditt företag riskerar egentligen inte något ansvar för förtal eller andra ärekränkningsbrott du skulle kunna göra dig skyldig för genom uttalande på sociala medier. Det skulle kräva att du då agerade i din kapacitet som anställd och framställde dig själv i egenskap av marketing manager och på uppdrag av ditt företag. Med vänlig hälsning

Förolämpningar och hot om anmälan till socialnämnd på Facebook

2017-06-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En kvinna på facebook kallar mig dålig mamma och hora och att jag skulle dricka/supa mig redlös inför barnen. Att ja hoppar runt bland killar. Hon ska anmäla detta till soc. Hon vet inte vsd hon dnscksr om. Trots att ja inte vet vem hon är. Hon bor i Malmö och heter Y och är född XXXXXXXX. Ja känner mig påhoppad pga att ja lämna en kille för en annan då ja mådde dåligt i hans sällskap. Hon känner honom tydligen. Hur ska jag göra?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om kvinnan har skrivit detta genom privat meddelande till dig eller skrivit på din ”vägg” eller liknande där andra människor kan ta del av dessa påståenden. Ur en juridisk synvinkel skulle det kunna utgöra förtal att genom inlägg som andra än bara du kan se yttra sådana saker som att du super dig redlös inför barnen, men en närmare utredning av samtliga omständigheter är nödvändigt för att avgöra om detta är brottsligt. För att förtal ska anses begånget ska gärningspersonen ha utpekat någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (se 5 kap. 1 § brottsbalken). Är det frågan om privata meddelanden kan det inte röra sig om förtal. Speciellt med just förtal är att åklagare normalt sett inte får väcka åtal. Initiativet till åtal ligger istället hos den person som anser sig ha blivit utsatt för ett sådant brott, alltså i detta fall du. Önskar du att juridiskt gå vidare med detta kan du alltså välja att göra en polisanmälan. Är det så att hon faktiskt gör en anmälan ska socialnämnden öppna en utredning om de anser att det som kommit till deras kännedom kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Socialnämnden ska givetvis beakta alla sidor som framkommer i sin utredning och baserar inte utan vidare sin slutsats på påståenden som inte kan styrkas.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Förtal att påstå att mina hundar borde avlivas?

2017-06-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har under en längre tid blivit trakasserad av en granne p g a att jag till sist anmält att denne fuskar med bostadsbidrag sedan flera år tillbaka. Nu vill grannen hämnas, och detta på ett oerhört obehagligt sätt... Jag har fått höra av en annan granne (som ej ville skriva på!) att denna person nu gått runt och försökt samla in namn i mitt bostadskvarter med kravet att min hund bör avlivas!!! Är detta verkligen lagligt? Jag har aldrig fått ngn som helst anmärkning gällande min hund i något avseende. Hunden har däremot vissa hälsoproblem, som på sikt kan bli allvarliga. Den medicineras dock med god effekt och står under regelbunden uppsikt av en veterinär. Grannen sprider nu ut att min hund är "sjuk" och därför "bör tas bort snarast"!!! Jag har aldrig ens diskuterat min hunds hälsa med denna person, och han saknar helt insyn i situationen. Samme granne har även försökt att reta upp min hund (som ej reagerat nämvärt) genom att skälla, knacka på fönster, etc. Så hans plötsliga "omsorg" om min hunds hälsa rimmar verkligen dåligt med tidigare beteende...Jag känner mig nu både kränkt och ledsen eftersom alla i bostadsområdet känner till namnlistan. Är även rädd för vad grannen faktiskt kan ställa till med gällande min hund? Kan detta räknas som förtal? Är det läge för en polisanmälan?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Om det påstås att du är en dålig hundägare som inte kan ta hand om din hund kan det absolut utgöra förtal. Ett förtal innebär, något förenklat, att man pekar ut en person som brottslig eller på ett annat sätt säger något nedsättande om personen, och att det inte är försvarligt att göra det. Det får nog allmänt anses som nedsättande för en hundägare om det sprids uppgifter att denne inte kan ta hand om sina djur. I annat fall kan det utgöra ett brott som heter falsk tillvitelse. Det innebär ungefär att man påstår någon besvärande omständighet om en person inför en myndighet som ligger personen till last, till exempel att anmäla till Länsstyrelsen att en person missköter sina djur till den grad att de bör omhändertas. Med andra ord finns det anledning för dig att göra en polisanmälan om du känner dig utpekad. Notera att det kan var förtal även om uppgifterna som sprids är sanna, om de bara är nedsättande och det inte är försvarligt att sprida dem.