Är det brottsligt att skapa en falsk profil på sociala medier och uttrycka sig nedsättande om personen som profilen avser?

2017-04-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om en person gör en falsk profil av någon annan på sociala medier, exempelvis genom facebook, och utnyttjar detta för att försöka skapa en dålig bild av den personen som den falska profilen ska föreställa (exempelvis skriva förolämpande saker på den falska profilens sida), vad säger lagen om detta?
Carla Zachariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du beskriver kan utgöra olovlig identitetsanvändning (4 kap 6 b § brottsbalken). Brottet består av att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda sig av en annan persons identitetsuppgifter. För att vara brottsligt måste handlingen ge upphov till skada eller olägenhet för den person vars uppgifter används. Bestämmelsen tar bland annat sikte på den situation du beskriver, det vill säga situationer där någon upprättar ett konto på sociala medier i annans namn. Kravet på olägenhet tycks vara uppfyllt i detta fall eftersom brott kan föreligga redan genom att kontot skapats och finns tillgängligt på internet, då enbart förekomsten av ett sådant ”falskt” konto hos den drabbade kan inge en påtaglig känsla av utsatthet och obehag. Påföljden för olovlig identitetsanvändning är böter eller fängelse i högst 2 år.Situationen du beskriver kan också utgöra förtal (5 kap 1 § brottsbalken). Förtal föreligger när någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som typiskt sett utsätter personen för andras missaktning. Om brott begåtts i det fall du beskriver beror därför på kommentarernas innehåll. Uppgiften skall vara av nedsättande beskaffenhet. Det skall vara fråga om vad som kan sägas vara en uppgift och inte bara ett värdeomdöme, men det krävs inte att uppgiften är nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Att påpeka är att gärningen inte är brottslig om lämnandet av uppgiften försvarlig och uppgiften var sann eller personen hade skälig grund för den. Förtal ligger inte under allmänt åtal (dvs inte under åklagare åtalsplikt), utan måste i regel väckas av den som blivit förtalad. Påföljden för förtal är böter.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kränkande uttalande - vad klassas det som?

2017-04-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Fick en skärmdump om att jag förutom vara mentalt sjuk var en missbrukande skolfröken. Dumpen var fyra år gammal. Jag är kristen, dricker inte ens och har inte jobbat som lärare på 20 år.. vad går detta som och vad ska jag göra?
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Detta torde klassas som förtal enligt 5:1 BrB eller som förolämpning enligt 5:3 BrB beroende på vem som skickat skärmdumpen till dig. Skillnaden mellan förtal och förolämpning är vem meddelandet riktas till, vid förolämpning vänder sig gärningsmannen och lämnar meddelandet direkt till offret medan den som förtalar på ett eller annat sätt riktar sig till någon annan med syfte att såra den personen man pratar om eller sprider ett rykte om. Om du vill hålla denna person ansvarig är mitt råd till dig att vända dig till polisen för en polisanmälan eller uppsöka en advokat. Med vänlig hälsning

Förtal kring sann uppgift som hände för länge sedan

2017-04-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag berättade om min ungdom om en händelse utfört i mitt ungdoms oförstånd för en person, som hände mig för snart 40 (!) år sen (jag har för länge sen gjort upp med mitt gamla ungdomsliv, levt familjeliv med tre barn etc). Jag blev lagförd och straffad för den händelsen och tänkte om i livet, och idag är jag väl ansedd både som känd (i media) entreprenör och på mitt nuvarande arbete inom säkerhetsbranschen. Denna person har nu börjat sprida detta runt omkring sig i sitt missnöje att jag och min fru inte gjorde en fastighetsaffär med hen, vilket gjorde hen hotfull och anklagande med uttalanden som "ditt ex kan inte haft det lätt" och "du har ju hållit på med knark". Jag har inga svårigheter att stå för mitt liv och lever inte i förnekelse, dock vet vi att omgivningarna inte är sena att döma andra, och min situation är något av en känslig karaktär pga av mitt jobb som ni förstår. Nu till min fråga:Undantaget för förtal är om det som sprids är sant. Innebär det att hen kommer undan med sitt uppsåt att ringakta mig inför andra trots att händelsen är 40 år gammal?
Michael Butler |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken (BrB)). Det krävs alltså att en person lämnar en nedsättande uppgift om en annan person till en tredje person (om man inte lämnat uppgiften till tredje person kan det ses som förolämpning, 5 kap. 3 § BrB) Att uppgiften har nått en viss spridning krävs inte men det kan vara av betydelse för straffmätningen eller om det istället kan anses vara grovt förtal (5 kap. 2 § BrB). Framförandet kan även ske genom att på något sätt misstänkliggöra någon. Men uttalandet måste ändå vara av en viss bestämdhet.Däremot, som du själv säger, om uppgiften är sann eller om den har skälig grund behöver det inte anses vara förtal (5 kap. 1 § 2 stycket BrB). Som jag tolkar din fråga är uppgiften i fråga sann. Men, även om den är det, krävs det att uppgiften är försvarlig. Bedömningen av om det anses försvarligt att lämna en uppgift ska göras med hänsyn till alla omständigheter när uppgiften lämnades. Det borde beaktas hur allvarliga påståendena är och till vem och i vilken situation uppgiften lämnades. Det är också oftare oförsvarligt att lämna nedsättande uppgifter om offentliga personer än andra. Det beror alltså på en rad olika omständigheter.Troligtvis kan inte uppgiften anses vara försvarlig då det rör en händelse som skedde för så pass länge sedan, om det inte är så att den har nämnts i media eller på annat sätt blivit relevant på sistone. Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till lawline.se/boka. Mvh,

Förtal när det inte nämns något namn?

2017-04-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit anklagad för förtal efter att ha skickat detta mail till min gamla enhet:HejJag har förstått att någon har ljugit och sagt att jag har postat något negativt om er enhet på sociala medier. Detta är inte sant. Ja jag postade en låt med Lily Allen på MIN FB-sida men den hade inget med er att göra. Jag tycker om er och hade gärna stannat kvar om det inte vore för hur EN person har betett sig. Jag kan bara beklaga att man inte tar reda på fakta innan man börjar sprida rykten.Löv ya!Ha det gött godingar!Stämmer det att det är förtal fastän jag inte nämnt något namn?
Christian Postolovski |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige regleras den allmänna straffrätten i brottsbalken (1962:700) (BrB). Av 5 kap. 1§ 1st. BrB framgår det att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärdig i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter för att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Det straff som aktualiseras är böter. Den nedsättande uppgiften ska ha lämnats till en annan person än den fysiska person som den nedsättande uppgiften rör. Att förtal endast kan riktas mot fysiska personer innebär att det inte går att dömas för förtal om en nedsättande uppgift rör en juridisk person eller kollektiv enhet t.ex. ett bolag eller förening. Det faktum att du inte nämnt personen vid namn har ingen betydelse om det mellan raderna går att utläsa vem det rör sig om. Jag har dock svårt att se att de uppgifter som förekommer i mailet skulle leda till att du skulle dömas för förtal. Uppgifterna är enligt min mening inte av sådan art att de kan utsätta den person som du riktat dig till (men inte nämnt vid namn) för andra personers missaktning. Med många vänliga hälsningar,

Spridning av misstanke om våldtäkt; förtal?

2017-04-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejsanFör ca ett år sedan gick jag och mitt ex isär. Dock hade vi fortfarande en sexuell relation. Hon har en speciell böjelse där hon var förtjust i att jag hade sex med andra så jag träffade en tjej från nätet. Vi hade sex, jag och den från nätet. Dock hon hade en pojkvän. Hon blev påkommen och anmälde mig för våldtäkt. Så polisen hämtade mig kl 9 på morgonen. Plötsligt så släppte de ut mig efter ca 5 timmar. Detta efter tjejen som anmälde mig förstått allvaret i det hela och tog tillbaka anmälan. Vi fortsatte ha kontakt och har egentligen lite kontakt fortfarande. Dock bara över telen idag.Nu har exet börjat sprida rykten om att jag varit misstänkt för våldtäkt. Vilken i sig är sant. Men hon känner ju till hela historien exakt som den var och att jag inte alls hade gjort detta. Hon som anmälde mig kan absolut ställa upp och försvara mig om det skulle behövas. Inte i vår byggd men inför myndigheter. Frågar är ju då om exet kan sprida sådana rykten? De är ju sanna men hon utelämnar ju de bitar som "friar" mig. Så avsikten är ju att skada fast hon vet att det inte är sant. Vi bor i en liten bygd. Jag har 4 barn. (varav 2 med exet). Finns det något jag själv kan göra för att få henne att sluta? Är det något brott hon begår genom denna handling.
Wilhelm Stenvall |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den situation du talar om berör ärekränkningsbrott (förtal och liknande) angående spridningen av rykten från ditt ex. Frågan blir om ditt ex genom att sprida dessa, förvisso sanna, ryktena har gjort sig skyldig till förtal. Förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken. Där anges att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (förakt) gör sig skyldig till förtal. Det anges däremot också att om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften i fråga och vederbörande visar att den är sann så ska personen inte dömas till ansvar. Detta undantag ger uttryck för en så kallad ansvarsfrihetsregel. Tillämpat på ditt fall kan det konstateras att ditt ex har spridit uppgift (rykte) som är ägnad att utsätta dig för andras förakt. I denna del av bedömningen spelar det ingen roll att ryktet i fråga faktiskt är sant; förtalsbestämmelsen förutsätter alltså inte att gärningspersonen ljuger! Så länge uppgiften i fråga är att betrakta som nedsättande för den beskylldes "goda namn och rykte" är dessa krav uppfyllda. Att sprida att du varit misstänkt för våldtäkt får därför anses vara ägnat att utsätta dig för andras förakt. Bestämmelsen innehåller dock som sagt en ansvarsfrihetsregel som säger att gärningspersonen i vissa fall går fri från ansvar. Här sker en avvägning mellan två motstående intressen; intresset att uppgiften sprids och intresset för den beskylldes integritet. Detta ger upphov till ganska svåra och invecklade bedömningar och mycket hänger på argumentation och vad domstolen som har att pröva frågan kommer fram till. Det kan sägas att syftet med spridningen är relevant och att umgänge mellan människor kräver att vissa nedsättande uppgifter måste få godtas. När, var och till vem uttalandet har skett är också av intresse vid försvarlighetsbedömningen. Min personliga uppfattning är att det inte borde vara försvarligt att sprida uppgiften om att du varit misstänkt för våldtäkt med hänsyn till omständigheterna i ditt fall. Med tanke på att ditt ex sexuella böjelse är relevant för hela uppkomsten av situationen (du hade ju troligtvis inte hamnat i den situationen att den andra tjejen gjorde en falsk anmälan om det inte vore för ditt ex böjelse), att du blev släppt pga att anmälan drogs tillbaka och att ditt ex verkar vara medveten om allt detta verkar det inte riktigt finnas något intresse av att dessa, förvisso sanna, uppgifter sprids. Att samtidigt förklara hela situationen hade nog varit godtagbart, men att sprida att du varit misstänkt för våldtäkt och samtidigt utelämna den väldigt relevanta informationen om allt som ligger bakom torde inte vara försvarligt. Det framstår ju som väldigt klart att du aldrig gjorde dig skyldig till brott. Mot bakgrund av detta anser jag att det inte är försvarligt att sprida uppgiften. Jag vill dock understryka att försvarlighetsbedömningen är komplicerad och invecklad, att yttrandefriheten inom umgängeskretsar är förhållandevis långtgående och att en domstol mycket väl kan komma fram till motsatsen. Jag rekommenderar i nuläget att du tar kontakt med polis och åklagare och förklarar hela situationen för dem och i samband med detta gör en anmälan om förtal. I samband med detta kan det vara klokt att begära ett målsägandebiträde som hjälper dig att driva skadeståndstalan. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Förtal/förolämpning från lärare

2017-04-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min lärare har frågat/påstått/anklagat mig 2ggr att jag brukar narkotika samt att jag säljer vidare. Inget av detta stämmer på långa vägar. Har en viss frånvaro och då vet jag att dom kan misstänka droger men jag har berättat för min lärare varför jag har varit frånvarande. Blir jävligt nedstämd och kränkt när han kommer med detta för jag står högt emot droger och bli anklagad för det känns ju bara pissigt! Min fråga är då om det går att anmäla hen för förtal eller liknande?
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De brott som främst är aktuella är de s.k. ärekränkningsbrotten; förtal och förolämpning. Att peka ut någon som brottslig kan vara förtal enligt 5:1 brottsbalken. För att utpekandet ska utgöra förtal krävs dock att uppgiften om att tex en person är brottslig lämnas till någon annan. Det är således inte förtal om din lärare anklagar dig för brott när ni är själva. Pekar läraren däremot ut dig som brottslig inför en grupp människor eller inför klassen kan det vara förtal.Förolämpningsbrottet (5:3 brottsbalken) berör situationer där en kränkning, beskyllning eller annat skymfligt beteende sker direkt till en person. Det kan alltså täcka in situationen att din lärare anklagar dig för droganvändning i enrum. Att fråga sin elev om den brukar droger är dock givetvis inte brottsligt. Brottet avser nämligen uttalanden som syftar till att såra den utsattes känslor. Om något sådant syfte saknas är det alltså inte fråga om förolämpning.

Kan en bli dömd för förtal trots att uppgifterna en spridit är sanna?

2017-04-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Ponera att en blir anmäld för förtal, pga spridit att NN är kvinnomisshandlare. NN har dock anmälts och annhållits flertalet ggr för sagda brott + våldtäkt & kvinnofridsbrott.Foto finns på offrets skador, chatloggar finns med mordhot osv, röntgenplåtar finns hos sjukhuset etc. Kan en ändå bli dömd trots att NN mycket riktigt är skyldig för det den anklagats för?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det är möjligt att bli dömd för förtal om en sprider att en person är kvinnomisshandlare även om det är sant att NN anmälts och anhållits för brotten. Att utpeka någon som kvinnomisshandlare är att utpeka denne som brottslig och att göra det innebär att en begår brottet förtal. Om det var försvarligt att sprida uppgifterna med hänsyn till omständigheterna och personen som spridit uppgifterna kan visa att de var sanna eller att personen hade skälig grund för uppgifterna så ska personen dock inte dömas till ansvar (5 kap. 1 § BrB). Vänligen,

Ärekränkningsbrott

2017-04-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om någon pekar ut mig och svart målar mig samt sprider detta vidare (sprider dock inte mitt namn, men med en text samt bild på status jag gjort så det går att kopplas till mig) har person då gjort sig skyldig till brott? I så fall vad för brott?
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Brotten om ärekränkning finns reglerade i 5 kap. Brottsbalken (BrB), se här.ÄrekränkningsbrottI ditt fall låter det som att du kan ha blivit utsatt för brottet förtal. Det är ett ärekränkningsbrott och finns reglerat i BrB 5:1. För att det ska röra sig om förtal ska personen i fråga utpekat dig såsom brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller lämnat uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Brottet förtal anses fullbordat i samband med att dessa uppgifter hamnat i tredje mans kännedom. Personen ska alltså ha pratat nedvärderande om dig inför andra eller visat bilder/videos som får dig att se klandervärd ut i ditt levnadssätt.Däremot, om uppgiften som personen lämnat om dig är sann eller att personen hade skälig grund till att lämna uppgifter om dig är det inte fråga om förtal, BrB 5:1 st. 2.För att det ska kunna röra sig om förtal krävs vidare att de lämnade uppgifterna har begåtts avsiktligen. Personen måste ha utfört handlingen med uppsåt och velat att andra skulle tycke sämre om dig och på så vis skada ditt anseende. Här saknar jag omständigheter för att göra en sådan bedömning. RådHär råder jag dig att försöka prata med personen som sprider uppgifter om dig att sluta och att hens handlande kan utgöra brottet förtal. Slutar personen inte upp med att prata illa om dig inför andra och uppgifterna inte är sanna kan du polisanmäla händelsen. I det fall du är över 18 år är det du själv som får väcka åtal som målsägande. Det är således inte åklagaren som gör detta som utgångspunkt, BrB 5:5.Vill du få vidare rådgivning och prata med en av våra jurister går det bra att boka tid hos Lawlines Juristbyrå. Du kan boka tid här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,