Peka ut företag som klandervärt

2016-07-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit lurad av ett företag. Jag har bevis på att detta företag varken betalar skatt, moms eller arbetsgivaravgifter. Denna företag har minst 20 skattemål och lika många enskilda mål hos Kronofogden (jag har gjort en kreditupplysning på dem). Dvs denna företag har många anmärkningar och är opålitlig. Jag har nu sagt och varnat många att detta företag är fullt av bedrägeri. Nu vill detta företag göra en polisanmälan mot mig. Att jag ljuger. Vad för brott kan de utsätta mig för? All bevis kan man se när man gör kreditupplysning så det är inget jag ljuger om. Jag vill bara varna folk från dem.
Anton Walfridsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brottet som ligger närmast tillhands är förtal, förtalsbestämmelsen hittar du i Brottsbalken (BrB) 5 kap. 1 §. Dock är det endast ett brott om du pekar ut en fysisk person (alltså inte företag). Att peka ut ett företag som klandervärt är alltså generellt helt okej, juridiskt sett. På grund av att det inte är ett brott så har de väldigt svårt att kräva skadestånd också då skadeståndsrätten och straffrätten är starkt sammankopplade när det gäller frågor om ren förmögenhetsskada (som detta är). Är det en enskild firma eller ett mycket litet företag med kanske bara ett par anställda finns viss möjlighet för dem att hävda att brottet förtal har begåtts. I så fall på grund av att de anser att företaget är så starkt sammankopplat med ägaren att ditt utpekande av företaget snarast kan jämställas med ett utpekande av ägaren av företaget. Om man gör bedömningen att du pekar ut personen som äger företaget (och alltså inte endast företaget i sig) finns det ett undantag som kan göra att det ändå är okej. Är det enligt omständigheterna försvarligt att du lämnade uppgifterna och är uppgifterna sanna. Då undgår du straffansvar. Behöver du vidare hjälp med att ta tillvara på din yttrandefrihet är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Kan uttalanden i facebookgrupp utgöra förtal?

2016-07-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Gällande Förtal.Jag sitter som ordförande i en bostadsrättsförening. Föreningen har en Facebook sida där medlemmar i föreningen kan logga in till.Där är några medlemmar som skapat en privat Messengergrupp sida och bjudit in medlemmar och boende samt en som köpt lägenhet men inte flyttat in till föreningen än. I denna grupp som de startat har någon/ra uttalat sig med bland annat att ordföranden är diktator. Känner mig enormt kränkt då beslut tas gemensamt i en styrelse så känner jag mig illa bemött. Kan jag på något vis med lagrum påpeka detta till de berörda och kanske eventuellt gå vidare med ärendet?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet förtal stadgas i 5 kap 1§ Brottsbalken (BrB):"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."Att personer uttalar dig som diktator skulle kunna falla under förtal. För att ett sådant uttalande ska falla under brottsrubriceringen krävs typiskt sätt att uttalandet ska ha lett till skada, skada måste dock inte ha uppstått. Uttalandet ska vara avsett att skada en levande människas anseende hos andra, med hänsyn till den krets som personen tillhör, och vara riktat mot annan än offret för att det ska vara förtal, vilket det ju är fråga om här. Om du vill gå vidare i frågan kan du väcka åtal enligt 5 kap 5§ BrB. Då förtal är ett så kallat målsägandebrott kan endast målsäganden (alltså du) väcka talan, inte en åklagare.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Får man utpeka någon så som pedofil?

2016-07-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Får man hänga ut en människa med bild och filmklipp på nätet som man sedan säger är pedofil när de är uppenbart en förståndshandikappad människa ?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att utpeka någon så som brottslig eller lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning är förtal och alltså ett brott enligt 5 kap 1§ Brottsbalken.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Förtal mot kassabiträde?

2016-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |hejidag har det hänt en sak på mitt jobb. jag jobbar på secondhand, jag stod i kassan och hjälpte en kunde med att pack tallrikar och andra saker med papper men jag tappade ett glas på golvet och det gick sönder. kunden blev väldigt arg och sa till mig " hur kan man vara så klantig" men jag svar inget men min handläggare kom och pratade med henne och sa "att det kan hända och du kan få dina pengar tillbaka och att kunden är i affären medan vi har stängt därför hade vi bråttom med att hjälpa dig" men kunden sa till mig att nej det får inte hända och att tappa nåt på golvet och att det är fel och sa igen att jag är klantig. det var två andra kund bakom henne och alla personal stod och kollade på mig och henne. jag förstod inte ordet därför svarade jag inget på henne. min fråga är kan man polisanmäla henne"kunden" och om det går hur ska jag anmäla henne? .jag har inte henne namn eller adress?vad kan man göra ?och om jag anmäler henne vad kommer jag få till sluthon svor på mig "klantig" det är ju --skymfning, ärekränkning och förtal.
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga till Lawline! För att något ska klassas som förtal måste någon enligt Brottsbalkens 5 kap. 1§ utpeka en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämna uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Var man skyldig att uttala sig eller var det försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar man att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för den, kan man inte hållas ansvarig.I detta fall är min bedömning att kalla någon för "klantig", även om man gör det på ett argt sätt, inte når upp till kraven för förtal. Detta är troligen inte heller tillräckligt för att vara ägnat att utsätta en person för andras missaktning. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Förtal eller sexuella trakasserier att lämna klandervärda uppgifter om person?

2016-07-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan!Vid två tillfällen har min fästman fått samtal från ett dolt nummer av en kvinna respektive man där dom anklagat mig för att ha varit otrogen och dessutom räknat upp massa namn från mitt förflutna, dom har även sagt saker som att jag aldrig kommer älska honom och att han inte är nog för mig och så vidare. I samtal nummer två så berättar uppringaren att min nuvarande fästman aldrig kommer tillfredställa mig på det sättet som någon annan kille gjort och att han är en bekant till mig. Jag har ingen aning om vilka dessa människor är och varför dom försöker förstöra mitt förhållande med min fästman. Allt detta är självklart lögner men då detta snart förstör vårat förhållande med mannen till mitt kommande barn så vill jag nu polisanmäla. Nu till frågan, går detta in under förtal eller sexuella trakasserier eller någon annan brottslig handling?Mvh, frustrerad och orolig fästmö
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad som utgör förtal regleras i 5 kap 1 § brottsbalken (1962:700) och lyder enligt följande: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Det finns inget brott som heter sexuella trakasserier och man kan inte dömas för sexuellt trakasseri, men mycket av det som utgör sexuella trakasserier faller in under andra brott. Ett exempel på det är förtal som du nämnt i din fråga. De samtal som din fästman fått om dig utgör ett utpekande av dig som klandervärd. Utöver detta är uppgifterna ägnade att utsätta dig för andra missaktning och det torde därför röra sig om förtal vilket bör polisanmälas. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Utpekad såsom brottslig

2016-07-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om jag blir polisanmäld för ett påstått brott och anmälaren sedan ringer tidningar och berättar det för alla i stadsdelen där jag bor allt på samma helg alltså långt innan jag blivit kontaktad av polis är det ett brott som anmälaren då gör?
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Brotten om ärekränkning finns reglerade i 5 kap. Brottsbalken (BrB), se här.ÄrekränkningsbrottI det fall personen som påstår att du begått brottet pratar illa om dig inför andra så att de börjar se ner på dig kan det röra sig om förtal. För att det ska vara fråga om förtal ska den personen som utfört den kränkande handlingen utpekat dig såsom brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller lämnat uppgift till annan som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning, se BrB 5:1. Skulle däremot uppgiften som personen lämnat om dig (att du begått ett brott) vara sann eller att personen hade skälig grund till att lämna uppgifter om dig är det inte fråga om förtal, BrB 5:1 st. 2.För att det ska kunna röra sig om förtal krävs även att de lämnade uppgifterna har begåtts avsiktligen. Personen måste ha utfört handlingen med uppsåt och velat att andra skulle tycke sämre om dig och på så vis skada ditt anseende. Här saknar jag omständigheter för att göra en sådan bedömning.RådHar du möjlighet att prata med personen som sprider ryktena om dig så kan du försöka förklara att du inte uppskattar vad personen håller på med. Om personen inte slutar att sprida falska rykten om dig kan du polisanmäla detta.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Gjort sig skyldig till förtal?

2016-07-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min fd. chef tänker anmäla mig för förtal och osanning när jag talat sanning till folk som frågat hur det är att jobba där. Hon säger att jag snackat skit medan jag bara berättat om mina upplevelser. Så kommer hon ha rätt i sin sak eller är det jag som kommer ha rätt då jag inte menat att smutskasta?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelsen om brottet förtal finns i 5 kap 1 § brottsbalken (förkortas BrB) (se bestämmelsen här). För att ha gjort sig skyldig till förtal ska man ha 1. utpekat någon som brottslig eller klandervärd i sitt beteende, eller 2. lämnat uppgift som är ägnad att utsätta någon för annans missaktning. Exempel på förtal kan vara att man beskyller någon för stöld inför andra eller att man säger något om en person för att andra ska tycka illa om den personen. Uttalandet måste alltså ha nått andra än den som utsätts för förtal.Det är svårt att säga vad som utgör förtal när man inte vet vad som sagts, men jag tycker att det låter som att du bara velat berätta hur du upplevt arbetsplatsen och att det inte varit ägnat att utsätta din chef för andras missaktning. I så fall utgör det inte förtal, men som sagt är det svårt att avgöra när man inte känner till hela situationen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förtal mot friad?

2016-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit åtalad för stöld men blev friad på alla punkter av Hovrätten. I svallvågorna av detta har ett lokalt politskt parti och en privatperson från samma parti, dels utdelat ett pris för civilkurage och dels uttalat att jag skulle ha agerat bedrägligt. Man uttalar att jag hållit på med vad de kallar "bedrägligt beteende" trots att jag är friad av såväl tingsrätten som hovrätten.Min fundering är om det kan finnas fog för en anmälan om förtal för ärekränkning
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga till Lawline!För att något ska klassas som förtal måste någon enligt Brottsbalkens 5 kap. 1§ utpeka en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämna uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Var man skyldig att uttala sig eller var det försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar man att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för den, kan man inte hållas ansvarig. I detta fall verkar eventuellt uttalandena syfta på att du skulle vara brottslig, eftersom "bedrägligt beteende" är ett brott. Dessa uttalanden skulle alltså kanske kunna klassas som förtal. Grundregeln är att åklagare inte får väcka åtal för förtal, grovt förtal eller förolämpning. Initiativet till åtal ligger istället hos den person som anser sig ha blivit utsatt för ett sådant brott. Du måste alltså först göra en polisanmälan, och sen eventuelltsjälv väcka åtal mot de personer som begått gärningarna.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,