Friande dom förekommer på Lexbase - möjligt att tvinga att ta bort?

2015-09-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Ca två veckor blev jag åtalad för något jag inte gjort och blev frikänd. Inte nog med det, i domen står tom lovord om min handlande. Eftersom jag läser en hel del tidningar, hade jag hört om Lexbase och blev nyfiken om det stod något om mig. I dag kollade jag och till min stora förvåning såg jag mitt namn. Det står "förekommer". Jag blev väldigt förbannad och skrev en mail (enda sättet att ta kontakt med dem). Jag skrev att jag är inte dömd och bad de att ta bort mitt namn. i svars mejlet, står det att även friande domar står på deras sajt. De vägrar att ta bort mitt namn, trots att jag inte är dömd för någonting.Jag har bott på denna adress väldigt länge och många människor känner mig.Jag undrar vad har för möjligheter att tvinga dem att ta bort mitt namn från denna sajt.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med är domar, även friande sådana, allmänna handlingar. Det här kan läsas ur 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (https://lagen.nu/1949:105#K2P3S1). Domar är skriftliga framställningar, en handling, som förvaras hos myndighet. Eftersom det är en allmän handling har alla rätt att ta del av den (såvida det inte föreligger sekretess), 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (https://lagen.nu/1949:105#K2P1S1).Det som kan bli aktuellt när någon sprider uppgifter om att någon till exempel är brottslig, eller annan uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, är förtal, 5 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). Att publicera brottmålsdomar eller dylikt på internet faller in under detta.Däremot kan en sådan publicering ändå anses vara tillåten om det anses att det är försvarligt att sprida uppgiften, där man ser till faktorer så som allmänintresse av att uppgiften sprids. Din dom är dock friande, alltså pekas du inte egentligen ut som brottslig, vilket en person som läser domen kommer att se. Dock kan det tänkas att någon som ser att du förekommer på Lexbase presumerar att du har blivit dömd för ett brott, vilket kan utsätta dig för andras missaktning.Sammanfattningsvis kan jag säga att det inte finns något klart svar i frågan huruvida publiceringarna av domar på Lexbase är försvarliga eller om det rör sig om förtal. Att påpeka är att Lexbase tidigare har frikänts i förtalsmål, samt att domar som sagt är allmänna handlingar och kan begäras ut hos myndighet av den som är intresserad av domen. Jag finner att du troligtvis inte kan tvinga Lexbase att ta bort ditt namn från hemsidan.Ett utförligare svar om lagligheten bakom Lexbase hittar du här.Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Polisanmälan mot oskyldig person

2015-09-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min son, 15 år, har blivit anklagad av en lagkompis och hans pappa att han har tagit lagkompisens klocka värd 1200 kronor på träningen. Killen letade igenom min sons väska och tömde ut innehållet i väskan. Han letade inte i nån annans väska. Pappan har skrivit till mig att han ska polisanmäla och uppge min son som misstänkt för brottet. Han vill att min son ska in på förhör. Killen har tidigare blivit av med en mobil på träningen för ca ett år sedan och även då misstänkte de min son. Den gången letade jag genom hans saker.Min son var in en snabbis i omklädningsrummet för att hämta en sak och då påstår de att han tog klockan.Hur ska jag agera? Är inte detta förtal? Om det visar sig att han är oskyldig, kan jag motanmäla?
Cecilia Bernhardsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline. Om någon polisanmält en person som är oskyldig för att ha begått brott, med syfte att anmälan ska leda till att den angivne ska bli dömd, kan det falla in under brottet falsk angivelse i 15 kap. 6 § första stycket brottsbalken (1962:700) (BrB). Det ska röra sig om en någorlunda allvarligt menad anmälan, det ska finnas en risk att någon tror på det som sägs och att brottet faller under allmänt åtal, d.v.s. att en åklagare kan väcka talan för brottet. Om den som anmält inte insåg, men hade skälig anledning att anta att den angivne var oskyldig, kan denne istället enligt andra stycket i paragrafen dömas för obefogad angivelse.För att förtal enligt 5 kap. 1 § BrB ska aktualiseras krävs att någon kan anses ha utpekat en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnat uppgifter som annars varit ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Gärningspersonen ska inte dömas till ansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifterna och de var sanna eller det fanns skälig grund för att tro att de var sanna. Enligt huvudregeln är det endast målsäganden, den som blivit utsatt för brottet, som får väcka åtal för förtal, men om brottet riktats mot en person som inte fyllt 18 år får allmän åklagare väcka talan om det kan anses påkallat ur allmän synpunkt, 5 kap. 5 § BrB.Att rota igenom någon annans väska utan tillstånd skulle kunna utgöra en kännbar fridskränkning och därmed falla in under annat hänsynslöst beteende i bestämmelsen om ofredande i 4 kap. 7 § BrB. Det krävs att personen uppnått straffbarhetsåldern på 15 år för att kunna dömas till påföljd, 1 kap. 6 § BrB. För samtliga av dessa brott krävs att gärningen begåtts med uppsåt för att gärningspersonen ska dömas till ansvar, 1 kap. 2 § första stycket BrB. Det innebär att man gör något medvetet för att exempelvis uppnå en viss följd. Med vänliga hälsningar

Förtal eller ärekränkning?

2015-09-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min chef har anklagat mig för bedrägeri. Enligt honom har jag lurat företaget på 8 timmar och förtroendet är förbrukat. Jag var ledig en onsdag, men jobbade över dom andra dagarna. Så i antal timmar ligger jag på +1,5. Jag har bevis i form av en logg där det framgår när jag gjort in och utpasseringar. Det han hakat upp sig är att jag skrivit 8 timmar men inte varit där och att så får det inte få till. Men veckan innan så var jag ledig fredag och jobbade på söndag och skrev tiden på fredagen. Nu har han kallat till förhandling. Med facket och företagets advokat. Han springer runt till alla andra på företaget och säger att jag har begått ett brott. Kan jag anmäla honom för förtal eller ärekränkning?
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ärekränkning är inte ett brott enligt brottsbalken, det är däremot en kategori av brott där förtal ingår. Förtal finns reglerat i 5 kap 1 § brottsbalken. " Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."Din chef har sprungit runt till alla andra på företaget och sagt att jag har begått ett brott. Det är irrelevant för förtalsbrottet om uppgiften är sann eller inte. Det räcker inte med ett utpekande om en person som brottslig, utan brottet i sig måste typiskt sett medföra andra personers missaktning. Mindre allvarliga brott, som trafikförseelser och liknande, har inte ansetts vara ett brott där uppgift om detta till tredje man kan leda till förtal. "Bedrägeriet" som gick ut på att vinna 8h kan inte anses vara annan än ett "mindre allvarligt brott" som inte räcker för att fälla din chef för förtal.Min bedömning utifrån den information du angett är att din chefs uttalande inte är tillräckligt för förtal, då det kan vara svårt att bevisa att uppsåtsrekvisitet är uppfyllt. En domstols bedömning behöver inte överensstämma med min, och mycket beror på vad som kan bevisas. Om du vill driva frågan vidare kan du väcka enskilt åtal enligt 5 kap 5 § brottsbalken. Åtal för förtal är ett s.k. målsägandebrott, vilket innebär att det är du som målsägande, och inte en åklagare, som måste väcka åtal. Detta innebär att den förlorande parten betalar rättegångskostnaderna.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningarAlban Dautaj

Beskyllande granne

2015-09-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!En av mina grannar håller på att anklaga mina pojkar och även deras kompisar för än det ena och än det andra. Första gången anklagade han dem för att ha ringt på hans dörr o sedan sprungit iväg. Jag hade inte tillåtit det om det var sant. Men jag hade en annan granne vars son såg vilja det var som gjorde det o det var ingen av mina. Senast idag anklagade han min äldsta som är 18 för att ha sparkat sönder hans postlåda, att de har krossat en annan grannes fönster, eldat på någons tomt, målat dörren hos någon, o tror jag repat bilen för någon. Mina pojkar är inga änglar, men de förstör inte. Smäller smällare, när man inte får bla. O en gång till Halloween när sonen o hans kompisar var ca 10-12 år kastade de ägg när de gjorde trick or treat. De fick sjäkv tvätta bort det.Grannen stoppar tom soneno kompisar mitt på gatan när de kör moped.. Mina killar bor två veckor hos mig o två hos sin pappa 2-300 m bort. Vi har en bra relation när det gäller killarna. O vi tillåter dem inte att bete sig hur som helst. Det har vi aldrig gjort. O kommer aldrig göra. De är snälla killar o jag finns där alltid för dem, både när de är hos sin pappa eller hos mig.. Vi är i strid nu grannen o jag. Han vill vi ska ersätta postlåda min son inte sparkat sönder. Han hotar med att gadda ihop grannarna, ringa polisen o barnavårdsnämnden eller liknande. Nu undrar jag om jag kan anmäla honom för förtal eller ännu falsk tillvitelse. Eller helst bara tala om för honom att jag har rätt o göra det.
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det skulle kunna vara så att din granne redan har gjort sig skyldig till något av brotten förtal eller förolämpning i brottsbalkens 5 kap. Vad gäller falsk tillvitelse eller falsk angivelse som återfinns i 15 kap 6-7 §§ blir de aktuella först om grannen faktiskt polisanmäler dina söner, hör av sig till socialnämnden eller liknande. Om grannens påståenden är falska kan han då göra sig skyldig till något av dessa brott. För att det ska vara fråga om förtal i detta fall krävs att grannens uttalanden om dina söners beteende har spridit sig, det ska vara ägnat att utsätta dig eller dina söner för andras missaktning som det står i lagtexten, 5 kap 1 § 1 st. Om grannen går runt till övriga i området och beskyller dina söner för brottsliga gärningar kan detta mycket väl vara förtal. Det är dock inte förtal om det är försvarligt av grannen att sprida dessa uppgifter och om det är sant eller finns skälig grund för att det är sant, 5 kap 1 § 2 st. Om grannen inte har någon aning om vem som egentligen sparkat sönder postlådan, målat på dörr mm, utan endast beskyller dina söner för det pga tidigare bus, finns ingen skälig grund för att det är sant. Därmed är det förtal att anklaga dem för det inför alla andra grannar. Det skulle också kunna vara frågan om förolämpning, 5 kap 3 §. Om grannen inte har pratat med någon annan utan bara anklagat dig för att ha söner som beter sig brottsligt är det tal om förolämpning. Så som du beskriver situationen låter det dock som om förtal ligger närmare till hands, eftersom han pratar om att gadda ihop grannarna. Om du anser att din granne gjort sig skyldig till förtal kan du antingen göra en polisanmälan eller väcka enskilt åtal. Om du gör en polisanmälan kommer polisen utreda om brott har förekommit. Detta görs enklast på Polismyndighetens hemsida. Att väcka enskilt åtal innebär att man skickar in en stämningsansökan till domstolen via deras hemsida. Detta ska göras av målsäganden, alltså den som utsatts för förtal (vilket alltså i första hand är dina söner själva). Förtal är ett sådant brott där i första hand målsäganden och inte någon åklagare väcker åtal, 5 kap 5 §. Sammanfattningsvis finns det alltså några brott din granne kan ha gjort sig skyldig till eller möjligen kommer göra sig skyldig till. Eftersom det är svårt att veta alla omständigheter går det inte att vara mer specifik än vad jag har varit. Hoppas du ändå fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Förtal att hänga ut brottsmisstänkt?

2015-09-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min sambos cykel var just stulen utan för vår bostad (lägenhet). Vi var inte hemma vid tillfället, men en förbipasserande såg händelsen och fotograferade en man som med en bågfil står och sågar upp ett ganska kraftigt lås som cykeln var låst med. Nu är frågan får man publicera bilden på internet och uppmana allmänheten att kontakta polisen om dom ser någon som stämmer in på signalementet (bilden) och eller cykeln?Mannens ansikte syns inte helt men delvis då han står framåtlutad och man ser mannens ansikte delvis i profil.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Att lägga ut en bild på någon som begår en brottslig gärning kan i sig vara ett brott om det faller in under förtalsbestämmelsen i brottsbalken 5 kap. 1 § - "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."Att lägga ut en bild på det sätt som du beskriver kan därför utgöra förtal och därmed vara brottsligt enligt 5 kap. 1 § BrB. Om personen går att identifiera har du utpekat denne som brottslig och det är därmed ett brott mot 5 kap. 1 §. Emellertid är förtal ett brott som kräver att den som har blivit utsatt stämmer den som har begått brottet, detta innebär att personen på bilden som du utpekar som brottslig måste stämma dig. Som du förstår är ett sådant scenario kanske inte så troligt eftersom personen i sin tur erkänner sin skuld. Jag föreslår dock att du ger bilden till polisen och låter dem hantera brottsutredningen.Vänligen,

Förtal av juridisk person

2015-09-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag driver en webshop med auktioner. Nu har en grupp av människor på ca, 10 st gått ihop och jobbar febrilt med att försöka förstöra mitt företag. Dom sprider just nu att jag skulle ha bulvaner på en sida på facebook, helt utan beläggs Något som givetvis skadar och påverkat mitt rykte som företag. Vad kan jag göra åt det?
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Eftersom förtalsbrottet endast omfattar kränkande uppgifter avseende fysiska personer anses företag (juridiska personer) ej kunna bli föremål för brott i berört avseende. Härmed dock inte sagt att brott helt skulle vara uteslutet endast för att de uppgifter som spridits rör en affärsverksamhet. Varje företag sköts av en eller flera fysiska personer, vilka är berättigade samma skydd som alla andra potentiella brottsoffer. Det må vara svårare att identifiera identifiera ett brottsoffer om en hel organisation berörs, men i de fall det är tydligt att en enskild utpekas som klandervärd kan brott ändå ha begåtts (jfr. NJA II 1962 s. 149). Vad som ytterst blir avgörande är sålunda om de spridda uppgifterna rör en (eller flera) specifik(a) person(er) eller ett helt företag (givet att de som lämnat uppgifterna agerat uppsåtligt). Har som i förevarande fall synes ha skett angivits att en viss person företagit vissa klandervärda handlingar torde ett brott ha begåtts. Detta kan dock ej med säkerhet avgöras då informationen är aningen knapphändig. Rekommendabelt vore oavsett vilket att ta kontakt med polismyndigheten för att, om detta kan anses befogat, upprätta en anmälan. Vänligen,

Förolämpning och dess påföljd

2015-09-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Under 2.5 år var jag tillsammans med en kille som aldrig riktigt tog min vilja på allvar. Under en femmånadersperiod så hade vi väldigt ofta sex trots att jag sa nej. När jag blev sur gav jag tillslut med mig. Men en dag stod jag på mig. Jag fortsatte säga nej men han gav sig inte utan tryckte ner mitt huvud i kudden och körde sitt race. Jag började gråta och gick sedan hem. Den här händelsen har hemsökt mitt huvud sedan dess men eftersom jag älskade honom så mycket valde jag att se förbi det. Nu när han gjort slut funderar jag på att anmäla honom för övergrepp, och skrev därför till honom. Han hävdar då att jag endast hittat på historien för att försöka kontrollera honom och hämnas för att han dumpade mig. Han funderar även på att anmäla mig för förtal.Nu är det ju så att jag själv ser att jag inte har något bevis att komma med för övergrepp, och att vi var tillsammans ett år efter det definitivt talar för min nackdel. Jag förstår även att det vi skrev i chatten kan användas mot mig som förtal.Min fråga är nu, hur fungerar det om jag blir anmäld för förtal? Kan jag bli det utifrån denna händelse och vilka konsekvenser skulle det få, både kortsiktigt och långsiktigt när det gäller belastningsregisterutdrag och jobbsökande etc?Måste även tillägga att jag är dömd för stöld där jag fick böter samt villkorlig dom, och den har jag 1,5 år kvar på ungefär.Hoppas ni kan hjälpa mig med detta!Mvh
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du behöver inte oroa dig för att bli dömd för förtal då denna bestämmelse kräver att den nedsättande uppgiften har lämnats till annan än den angripne. Det räcker alltså inte att den är ägnad att komma till annans kännedom, uppgiften måste ha kommit till en tredje mans kännedom. Förtal 5 kap 1 § hittar du här. Det som istället kan bli aktuellt är förolämpning( se 5 kap. 3 § BrB) men här krävs att rekvisiten(kraven) är uppfyllda. Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot personen döms för förolämpning. För att dömas för förolämpning krävs det att du har ett uppsåt att såra offrets självkänsla. Då detta inte var ditt syfte så ska du inte behöva dömas för förolämpning. Det åligger vidare din före detta kille att visa på att du har detta uppsåt och det kommer troligen vara svårt för honom i bevishänseende. Straffet för förolämpning är böter. Enligt 17 § p.9 försvinner en notering om bötesbrott ur registret efter fem år enligt Lagen om belastningsregister. Hoppas detta var till hjälp. Med Vänliga Hälsningar,

Förtal i en blogg

2015-08-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag kan anmäla mitt ex för kränkning? Vi gjorde slut för ett tag sen och småbråkat lite. Sen idag den fick jag se att hon har skrivit ut en massa saker på sin blogg om mig. Jag känner mig kränkt och ofredad. Det är mycket i hennes blogg som inte stämmer. Jag mår jättedåligt över att få se en sån sak. Det är ju ändå en privat angelägenhet.
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Det du beskriver handlar närmast om brottet förtal, som finns stadgat i 5 kap 1 § brottsbalken, men det beror på exakt vad hon skrivit. För att det ska röra sig om förtal ska ditt ex ha pekat ut dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller på annat sätt skrivit något som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning. Det krävs att du som person är utpekad och att det är konkreta uppgifter som lämnats, det räcker inte att det är bara allmänna omdömen om dig som person som ditt ex har skrivit på sin blogg. Eftersom jag inte känner till några närmare omständigheter kan jag inte med säkerhet säga om det hon skrivit uppfyller rekvisiten för förtal, men om jag var du skulle jag ringa och anmäla det potentiella brottet till polisen. Print screena gärna de delar av blogginläggen som visar att det är dig som hon åsyftar och där hon lämnat uppgifter om dig som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning.Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh