Förtal mot kassabiträde?

2016-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |hejidag har det hänt en sak på mitt jobb. jag jobbar på secondhand, jag stod i kassan och hjälpte en kunde med att pack tallrikar och andra saker med papper men jag tappade ett glas på golvet och det gick sönder. kunden blev väldigt arg och sa till mig " hur kan man vara så klantig" men jag svar inget men min handläggare kom och pratade med henne och sa "att det kan hända och du kan få dina pengar tillbaka och att kunden är i affären medan vi har stängt därför hade vi bråttom med att hjälpa dig" men kunden sa till mig att nej det får inte hända och att tappa nåt på golvet och att det är fel och sa igen att jag är klantig. det var två andra kund bakom henne och alla personal stod och kollade på mig och henne. jag förstod inte ordet därför svarade jag inget på henne. min fråga är kan man polisanmäla henne"kunden" och om det går hur ska jag anmäla henne? .jag har inte henne namn eller adress?vad kan man göra ?och om jag anmäler henne vad kommer jag få till sluthon svor på mig "klantig" det är ju --skymfning, ärekränkning och förtal.
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga till Lawline! För att något ska klassas som förtal måste någon enligt Brottsbalkens 5 kap. 1§ utpeka en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämna uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Var man skyldig att uttala sig eller var det försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar man att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för den, kan man inte hållas ansvarig.I detta fall är min bedömning att kalla någon för "klantig", även om man gör det på ett argt sätt, inte når upp till kraven för förtal. Detta är troligen inte heller tillräckligt för att vara ägnat att utsätta en person för andras missaktning. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Förtal på arbetsplats?

2016-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har blivit utsatt för kränkande tilltal där de har sagt elaka saker om mig på en arbetsplats, bl a att jag är störande och galen, det sista i samband med att vi diskuterade religion och jag hade en avvikande åsikt.När de tidigare har sagt elaka saker har jag pratat med andra om det och då har jag hört dem säga att jag ljuger och inbillar mig saker. Jag är inte längre kvar på arbetsplatsen, men jag har mått mycket dåligt av det här. Är det tillräckligt för att det ska kallas förtal?
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Brottet förtal framgår av 5 kap. 1 § första stycket brottsbalken (BrB). De krav som måste vara uppfyllda för att brottet ska ha begåtts är att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. I vissa fall kan man undgå ansvar enligt paragrafens andra stycke, men det verkar inte aktuellt i ditt fall. Det krävs inte att uppgiften sprids till en stor samling människor utan det räcker att uppgiften kommer till tredje mans kännedom, det vill säga någon annan än den som lämnar uppgiften och den som uppgiften avser. För att kunna ta ställning och ge ett konkret svar om brottet har begåtts krävs detaljerad information om exakt vilka uttalanden som gjorts. Av informationen i frågan framkommer tyvärr inte tillräckligt för att jag ska kunna ge ett klart och entydigt svar. Jag kan däremot försöka ge ett generellt svar som ger vägledning. Att någon utpekar dig som ''störande och galen'' känns spontant inte tillräckligt för att det ska röra sig om en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Visserligen är sådana beskyllningar av nedsättande beskaffenhet, men det är snarare ett värdeomdöme än en uppgift. Vidare är ribban för förtal förhållandevis hög och alla uttalanden som är rent negativa omfattas inte. Det är emellertid möjligt att det Du har utsatts för istället utgör förolämpning (5 kap. 3 § BrB) eller ofredande (4 kap. 7 § BrB), men för att ta en tydlig ställning krävs återigen mer ingående information av händelserna. Vill du gå vidare och verkligen ta reda på om Du har utsatts för något brott rekommenderar jag att ta kontakt med en advokat. Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Utpekad som brottslig - förtal

2016-06-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar vad man gör när en person har sagt till socialen att jag har förgripit sig på en dotter som är en stor lögn
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att någon ljuger och påstår något som är falskt, kan klassas som förtal. Vad som utgör förtal regleras i brottsbalken (Brb), 5:1 1 st. För att det ska räknas som förtal krävs att uttalandet varit avsett att skada dig genom att peka ut dig som brottslig, klandervärd i ditt levnadssätt, eller att personen lämnar ut uppgifter om dig som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Ett påstående om att någon förgriper sig på ett barn, skulle jag säga är att likställa med att bli utpekad som brottslig, och något som skulle kunna klassas som förtal. Den som fälls för förtal kan dömas till böter. Vad du skulle kunna göra är att vända dig till polisen, och polisanmäla personen. Värt att komma ihåg är att processen kan bli långtgående och ta lång tid. Men jag råder dig att kontakta polisen och förklara situationen så de kan hjälpa och råda dig vidare, och hjälpa dig med hur du ska gå vidare i ärendet, samt hur en anmälan görs.Har du ytterligare frågor är det bara att du återkommer så ska vi försöka hjälpa dig vidare så gott vi kan. Ha en bra dag och glad midsommar.Vänligen,

Polisanmäla för förtal?

2016-06-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag undrar om de är någon idé att anmäla någon för förtal? Om en man sprider falska rykten om någon annan o säger att man springer o tjuvjagar på andras jaktmarker fast man aldrig gjort det. Nu går de även ut över denna persons jobb för de finns ju en del personer som tror de ligger någon sanning i detta vilket de så klart inte gör. Vad kan man göra åt detta??
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga.Att tala nedsättande om någon kan utgöra förtal. Det som krävs är till en början att man har utpekat någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt (dvs någonting som är nedsättande). Om detta är uppfyllt brukar man säga att förtal i teknisk mening föreligger, men det är inte tillräckligt för att det ska vara brottsligt, I ett andra led prövar man sedan om gärningen ändå kan vara straffri därför att gärningsmannen var skyldig att uttala sig eller det var försvarligt att uttala sig, och uppgiften man lämnat är sann eller om det fanns skälig grund för den. Vid försvarlighetsprövningen ska man ta hänsyn till saker som vem uppgifterna berör (det tillåts till exempel mer långtgående uppgiftspublicering när det gäller kändisar eller makthavare än när det gäller "vanligt folk") och i vilket sammanhang de lämnats (t ex inför en mindre folkmassa eller om det skett vitt och brett) och vilka effekter det har fått.Det är svårt att bedöma vad som är lagligt och inte, men om du eller någon annan anser sig ha blivit utsatt för förtal bör ni absolut polisanmäla händelsen. Det kan ske antingen genom besök på en polisstation eller genom telefon till nummer 114 14.Hoppas att du tycker att du fått svar på din fråga!

Förtal mot friad?

2016-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit åtalad för stöld men blev friad på alla punkter av Hovrätten. I svallvågorna av detta har ett lokalt politskt parti och en privatperson från samma parti, dels utdelat ett pris för civilkurage och dels uttalat att jag skulle ha agerat bedrägligt. Man uttalar att jag hållit på med vad de kallar "bedrägligt beteende" trots att jag är friad av såväl tingsrätten som hovrätten.Min fundering är om det kan finnas fog för en anmälan om förtal för ärekränkning
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga till Lawline!För att något ska klassas som förtal måste någon enligt Brottsbalkens 5 kap. 1§ utpeka en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämna uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Var man skyldig att uttala sig eller var det försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar man att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för den, kan man inte hållas ansvarig. I detta fall verkar eventuellt uttalandena syfta på att du skulle vara brottslig, eftersom "bedrägligt beteende" är ett brott. Dessa uttalanden skulle alltså kanske kunna klassas som förtal. Grundregeln är att åklagare inte får väcka åtal för förtal, grovt förtal eller förolämpning. Initiativet till åtal ligger istället hos den person som anser sig ha blivit utsatt för ett sådant brott. Du måste alltså först göra en polisanmälan, och sen eventuelltsjälv väcka åtal mot de personer som begått gärningarna.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Förolämpning och ofredande

2016-06-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En fd kollega har i ett antal sms anklagat mig för att vara rasist och psyksjuk samt ett flertal rena påhitt och saker jag ska ha gjort och saker andra kollgor ska ha sagt om mig. Han försökte först bjuda ut mig och allt detta startade när jag sa nej. Han slutar inte skicka sms. Kan jag anmäla honom för detta? Jag har kvar alla sms där han anklagat mig. Tack för svar!
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom din före detta kollega har beskyllt dig för att vara rasist och psyksjuk samt, verkar det som, påstått att du betett dig på ett skamligt sätt eller dylikt och vänt sig direkt till dig kan man se hans handlingar som förolämpning i enlighet med 5 kap. 3 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P3S1). Jag vet inte varför kollegan har gjort det här mot dig, men det kan väl antas att det är för att såra dig eller liknande. Jag skulle därför säga att rekvisiten i paragrafen är uppfyllda.I övrigt verkar det som att han har skickat många sms till dig. Det i kombination med att han skriver saker av kränkande natur kan ses som att han betett sig hänsynslöst mot dig och att det även rör sig om ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P7S1).Sammanfattningsvis kan det ses som att din före detta kollega har begått två brott mot dig, förolämpning och ofredande. Du kan vända dig till polisen för att anmäla detta om du vill det.Vänligen,

Vad är förtal?

2016-06-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Får min exmake säga till sin sambo , hur min ekonomiska situation ser ut ?
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Det som är förbjudet att säga enligt lag är saker som inte är sanna, dvs. förtal och saker som är rasistiska eller sexistiska. Det betyder om din exman ljuger om din ekonomiska situation för sin sambo kan det bli förtal. Men han får annars berätta om ekonomin för sin sambo. Det är inte något som är sekretessbelagt. För att det ska vara fråga om förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken måste någon utpeka en annan person som "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt" eller annars lämnat en uppgift "som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning". Om personen var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och den som uttalat sig kan visa att uppgiften var sann eller hade skälig grund så är det inte att se som förtal. En grundförutsättning för förtal är att uppgiften lämnats till någon annan än den utpekade. Man tar i en domstolsbedömning även hänsyn till hur stor spridning uppgiften fått. Straffet för förtal är böter, och det är värt att notera att det är ett brott som i normalfallet inte faller under allmänt åtal utan målsäganden (den som blivit utsatt) får själv väcka åtal och driva åtalet, 5 kap. 5 § brottsbalken.Hoppas du är nöjd med svaret!Vänliga hälsningar,

Har förtal begåtts i chatten på sociala medier?

2016-06-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående förtal via Facebook-messanger chatten. Idag var jag tvungen att berätta för en tjejkompis att hennes nuvarande pojkvän blev sparkad från mitt förra jobb på grund av flertalet stölder. Detta polisanmäldes aldrig eftersom företaget i fråga ville tysta ner det. Senare ikväll fick jag ett telefonmeddelande från en advokat till den här personen som ville få kontakt med mig vilket jag blev ytterst förvånad över. Hur ser det ut rent juridiskt? Kan det ens bli en fråga om något brott för en sån här sak? Tacksam för snabbt svar!Med vänlig hälsning
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan gäller eventuellt ansvar för förtal enligt brottsbalken 5 kap 1§ som lyder såhär:"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."Det är uppenbart att du har utpekat pojkvännen såsom brottslig. Uppgiften får även anses vara ägnad att utsätta pojkvännen för andras missaktning, eftersom det skulle vara fråga om ett stöldbrott. Det har ingen betydelse för brottsbedömningen att uppgiften lämnats på sociala medier.Om det dock kan anses som försvarligt att lämna uppgiften har brott inte begåtts. Du har inte i din fråga närmare preciserat skälet till att du verkligen var tvungen att berätta för flickvännen. Det kan kanske vara så att det var berättigat, men rent spontant känns facebookchatten inte som det ställe där man fullgör sina informationsplikter när det kommer till sådana här saker. Det kan säkert vara så att pojkvännen har begått dessa stölder, men det spelar ingen roll att det är sant om uppgiftslämnandet ändå inte var försvarligt. Om det visar sig vara försvarligt måste uppgiften även vara sann, och det har du bevisbördan för, se Jareborg m fl, brotten mot person och förmögenhetsbrotten upplaga 2 s 100. Det lär nog bli svårt för dig att bevisa att några stölder har skett, framförallt med tanke på att det inte finns någon dom över dessa påstådda gärningar.Rent spontant var det förmodligen inte försvarligt att lämna uppgiften (men det beror såklart på av vilken anledning du "var tvungen" att berätta för henne). Även övriga delar av brottsbegreppet tycks vara uppfyllt, insiktsuppsåt tycks föreligga och förmodligen inga rättfärdigande eller ursäktande omständigheter. Det finns alltså risk för att förtal har begåtts. Jag reserverar mig dock med tanke på min bristande kännedom om omständigheterna, framförallt de som har betydelse för försvarlighetsbedömningen. Du har verkligen haft otur att advokaten hörde av sig och verkar vilja göra en sak av detta. De flesta liknande fall av möjliga förtal beivras aldrig.Med vänlig hälsning,