Upprättelse när individ blivit förolämpad av polisman

2016-09-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan man rent teoretisk anmäla en polis som "misstänker" nån för något när den "misstänkte" inte är misstänkt för nåt över huvud taget för förtal/förolämpning? Om man exempelvis blir stoppad bland folk ute på stan för att "man ser hög ut" när man bara är trött och blir anklagad för att ha tagit droger... vilket har hänt mig en gång så ska ju detta vara förtal/förolämpning då polisen rent utsagt skämt ut en och fått folk att tro att man är nåt slags kriminell.När dom pratat med en och sen låtit den "misstänkte" gå iväg sen efter att polisens felaktiga tankar inte stämde efter en liten pratstund om ni förstår min fråga?Mvh
Vega Schortz |Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!I en polis tjänsteuppdrag ingår inte bara att utreda brott där det finns en konkret brottsmisstanke. Polisen har även en skyldighet att rent allmänt verka för allmän ordning och se till att allmänheten känner sig trygg och säker, se 1 § och 2 § polislagen (1984:387) (PolisL). Därav kan en polis stoppa någon på stan som denne tycker ser påverkad ut i syfte att bevara samhällsron. En polisman måste i sin tjänsteutövning alltid göra en avvägning där intresset av att bevara samhällsron vägs mot intresset av att inte kränka en individ, 8 § PolisL. I ditt fall låter det som att du känner att polisen gått över gränsen och genom sitt agerande fått dig att känna ett obehag som inte varit proportionerligt i förhållande till syftet att motverka eventuellt narkotikabrott. En polisman får självklart inte begå brott i sin tjänsteutövning. Det du kan göra är att anmäla polismannen till justitieombudsmannen. Justitieombudsmannen granskar myndigheter och enskilda befattningshavare vid dessa som kan antas ha missbrukat sin tjänsteställning, begått brott eller annars agerat opassande. Ett andra alternativ är att du väcker åtal mot polismannen. Det gör du genom att skicka in en stämningsansökan till närmsta tingsrätt där du anger bl.a. vilket brott du anser polismannen gjort sig skyldig till, när, var och hur, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 45:4. Åtal för förtalsbrott väcks i regel av den som känt sig förolämpad och inte av åklagare, se brottsbalken (1962:700) 5:5. Det betyder att du själv måste svara för all bevisning i målet, se RB 35:6 1 men. Tänk på att det är högt ställda beviskrav i brottsmål för att någon ska kunna bli fälld till ansvar.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Rättigheter vid förtal

2016-09-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om svärmor kallar mig för kvinnomisshandlare och jag inte är det vad kan man göra då?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att bli kallad för kvinnomisshandlare på ogrundad anledning är, i lagens mening, att anse som en ärekränkning. För att det ska kunna räknas som förtal krävs det att rekvisiten i 5 kap 1 § 1st Brottsbalken (1962:700) är uppfyllda. Det krävs alltså att personen utpekat dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller att denna lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Brottet anses fullbordat när uppgiften kommit till någon annans kännedom. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada men skada behöver ej ha uppstått. För att kunna döma någon till ansvar för förtal är det därmed tillräckligt att det funnits en risk för att den berörde skulle komma att utsättas för andras missaktning. Själva bedömningen av vad som kan anses nedsättande ska göras på ett subjektivt sätt ur den kränktes och hans omgivnings synvinkel. Här krävs alltså fler omständigheter och en tydligare bild av din uppfattning för att en korrekt bedömning av rekvisitet ska kunna göras. Det måste även gå bevisa att förtalet ägt rum, vilket många gånger kan vara svårt då det skett muntligen. För att förtalet ska anses brottsligt krävs även att uppgifterna inte är försvarliga 5 kap 1 § 2st. Denna bedömning görs helt och hållet objektivt och förutsätter med andra ord att du tidigare inte blivit dömd för kvinnomisshandel. Sammanfattningsvis kan din svärmor bli fälld till ansvar för förtal förutsatt att hennes uttalande inte varit försvarligt och att du kan bevisa vad som sagts. Det bästa är alltid att försöka utreda situationen med inblandade parter, men om du vill gå vidare med saken kan du vända dig till polisen för att upprätta en polisanmälan.Hoppas du har fått svar på din fråga.Mvh

Utpekad som brottslig

2016-09-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har i familjerätten blivit anklagad för nästan alla brott som finns av mamman till min dotter. Inget hon säger är sant och jag mår psykiskt väldigt dåligt pga detta. Hur kan en person man älskat och levt ihop med under så många år plötsligt bli en annan person där lögner är allt som finns kvar? Vi är inte i någon vårdnadstvist än, men antar att det är inför en kommande sådan hon svartmålar mig.Vad kan jag rättsligt göra mot henne? Kan jag stämma henne? I så fall för vad?Jag känner att om jag inte gör ett motdrag kommer det att eskalera och helt ärligt vet jag inte hur länge jag orkar med detta. Tacksam för hjälp
Patrik Magnesved |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att hon anklagat dig för flertalet brott kan innebära att hon gjort sig skyldig till brott, varför en polisanmälan kan upprättas. Ett brott som kan ligga för handen är förtal, se Brottsbalken 5 kap 1 §. Då hon anklagat dig för flera brott har hon utpekat dig som brottslig. Dessa anklagelser har skett inför andra personer, inte bara dig, varför förtal blir aktuellt. För att hon ska anses ha gjort sig skyldig till förtal krävs vidare att uppgifterna inte var sanna. Om uppgifterna var sanna bör yttrandet av dessa anses vara försvarligt, se Brottsbalken 5 kap 1 § st2, eftersom detta har relevans för familjerättens avgörande i en eventuell vårdnadstvist. Men som du poängterat var påstående falska och därför inte försvarliga. Behöver du i framtiden hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Brottsligt att till annan yttra mig om handlingar som är offentliga?

2016-08-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag prata med andra om någon som blivit dömd och för vad om det är offentlig dom, för att varna andra som vill ex. Göra investeringar med personen ifråga? Ex. Om det handlar om bedrägeri som han blivit fälld för?
Alban Dautaj |En person kan dömas för förtal om han utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller om han på annat sätt lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Detta framgår av 5 kap. 1 § BrB. Man måste ha uppsåt till att någon ska utsättas för andras missaktning när man uttalar sig som du vill göra. Brottets objektiva sida är således att någon ska utpekas som brottslig, medan brottets subjektiva sida är att den som utpekar någon ska göra det i syfte att utsätta den utpekade för andras missaktning. Yttrandefriheten begränsas av reglerna om förtal.Att berätta om någons tidigare brottslighet innebär per definition att man säger att den förra personen har begått ett brott. Brottets objektiva sida är därför uppfyllt! För att man ska dömas för en sådan handling krävs dock att personen som utfört handlingen (du) ska ha uppsåt, annars kan man inte dömas för förtal. Ville du utsätta den utpekade för andras missaktning? Lagstiftaren har ansett att man inte ska få yttra sådant som kan skada en persons anseende eller på annat sätt utsätta personen för andras missaktning. Den som talar sanning, eller den som har anledning att tro att den talar sanning, ska dock inte dömas för brottet förtal om personen var skyldig att uttala sig i saken, eller om det annars anses försvarligt att ha gjort så. Frågan blir här; om det kan anses försvarligt att du uttalar dig? Svårt för mig att avgöra utan alla detaljer men jag hoppas att du fick en vägledning som räcker för att du själv ska kunna besvara frågan!Ur Brb kap5 §1 (två omständigheter som ursäktar "förtalet") - Var han skyldig att uttala sig eller,- var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

Ansvar för förtal

2016-09-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag blev som barn utsatt för sexuella övergrepp av en anhörig. I vuxen ålder anmälde jag övergreppen. Förövaren fälldes för drygt sju år sen i tingsrätt och friades sedan i hovrätten. Jag ämnar nu ut och föreläsa kring övergrepp på barn. Jag vill då kunna dra paralleller till egna erfarenheter. Vad ska jag tänka på för att undvika att anklagas för förtal etcetera? Räcker det att undvika att säga hans namn och relation till mig? Med vänlig hälsning, /E
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om brott återfinns i brottsbalken, se här.Såvida du undviker att säga namnet torde det inte finnas något utrymme för att du skulle kunna bli ansvarig för förtal. För förtal (5 kap. 1 § brottsbalken) krävs (1) utpekar någon (2) såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Du kan fritt dra paralleller till egna erfarenheter om du inte pekar ut personen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Lycka till!Vänligen

Förtal på arbetsplatsen

2016-09-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det förtal om en person har sagt till min chef att jag har hotat hen med stryk?Hur skall jag hantera detta?Är arg, ledsen och förtvivlad över denna lögn
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår att du är arg och ledsen över att någon har sagt en sådan sak till din chef. För att det ska kunna räknas som förtal krävs det att rekvisiten i 5 kap 1 § brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1 är uppfyllda. Det krävs således att denna person utpekat dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller att denna lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Brottet anses fullbordat när uppgiften kommit till någon annans kännedom. För att kunna döma någon till ansvar för förtal är det tillräckligt att det funnits en risk för att den berörde skulle komma att utsättas för andras missaktning. Bedömningen av vad som kan anses nedsättande ska göras ur den kränktes och hans omgivnings synvinkel. Då jag inte har information om alla omständigheter är det väldigt svårt att avgöra om rekvisiten för förtal är uppfyllda eller inte. Det krävs även att det går att bevisa att förtalet ägt rum, vilket kan vara lite problematiskt när det rör sig om en muntligt lämnad uppgift. Det finns också tillfällen när förtal inte är att anse som brottsligt och de omständigheterna finns skrivna i paragrafens andra stycke, https://lagen.nu/1962:700#K5P1S2. Detta innebär att om det var försvarligt att lämna den uppgiften och kan personen visa att det var sant eller att hen hade skälig grund för det så döms personen inte till ansvar. Denna bedömning görs objektivt vilket innebär att det inte spelar någon roll om personen i fråga var av den åsikten att hen hade tillräckliga skäl att uttala sig eller på annat sätt lämna uppgiften. Sammanfattningsvis, personen kan bli fälld till ansvar för förtal om hen har utpekat dig som brottslig eller klandervärd eller lämnat en uppgift(genom tal, skrift eller på annat sätt) som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Det är svårt att avgöra från den lilla information jag fått om det är att räkna som förtal i ditt fall. Mitt råd är att i första hand försöka reda ut detta med inblandade parter men om du vill gå vidare med detta är det till polisen du ska vända dig för att få hjälp att upprätta en polisanmälan. Hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Förtal och medgärningsmannaskap

2016-09-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Min man har blivit uthängd på facebook i en grannsamverkansgrupp efter en incident. Efter att ha blivit hytt åt med näven för att en tyckt att han kört för fort( dock lagligt) stannade han och en konflikt uppstod. Han blev arg och det byttes hårda ord. Opponenten skrev om detta på facebook, han utmålades som aggressiv o farlig bilist. Hela sanningen kom dock inte fram. Reg nr publicerades. Kommentarerna var inte nådiga o någon tog fram namn via reg nr o publicerade. Gruppen har ca 200 följare. Är denna publicering brottslig? I andra fall har namn publicerats när man tex letar efter ägare till förrymda hundar. Därför anses detta ok, jag kan tycka att skillnaden är milsvid. Tack för snabbt svar då jag sitter mitt i just nu.
Patrik Magnesved |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att hänga ut någon som en aggressiv och farlig bilist är att jämställa med att framställa någon som brottslig, det aktuella brottet din man påstås gjort sig skyldig till är närmast bestämt vårdslöshet i trafik (se Lag 1951:649 om straff för vissa trafikbrott 1 §). Detta betyder att den som ”hängt ut” din man i gruppen kan ha gjort sig skyldig till förtal eftersom uppgifterna lämnats till andra personer, se Brottsbalken 5 kap 1 §. För att förtal ska föreligga krävs det att utlämnandet av uppgifterna inte var försvarligt. Vid bedömmandet av om det är försvarligt att lämna uppgiften ska en intresseavvägning göras, i detta fall mellan att upprätthålla trafiksäkerheten och din mans integritet. Vilket du nämnde körde din man inte för fort, detta är något som starkt talar för att det inte var försvarligt att lämna sådana uppgifter. Om din man på grund av andra orsakar kan bedömas ha varit vårdslös är det fortfarande tveksamt om det skulle bedömas som försvarligt att hänga ut honom eftersom denna grupp inte har som uppgift att upprätthålla trafikordningen (det är snarare polismyndighetens och trafikverkets uppgift). Den som gjort sig skyldig till förtal är troligen endast den som publicerat namnet, eftersom att endast publicera registreringsnumret pekar på ett fordon, inte föraren (det är exempelvis mycket vanligt att fordon nyttjas av fler än den som är skriven på fordonet). Skillnaden mellan att publicera namnet och registreringsnumret kanske dock inte ska överdrivas eftersom namnet har hämtats från fordonsregistret. Det avgörande är att din man har pekats ut som den som varit vårdslös i trafiken. Det är därför möjligt att även den som publicerat registreringsnumret gjort sig skyldig till förtal (beroende på vad personen i övrigt skrev i samband med publiceringen). Det krävs att publiceringen av namnet/registreringsnumret är ett led i kränkningen, om den som publicerat namnet/registreringsnumret i övrigt höll sig utanför smutskastningen är det högst tveksamt om denne gjort sig skyldig till förtal. Det är dock möjligt att personen som beskrivit din man som brottslig och personen som publicerar namnet/registreringsnumret kan anses agerat i samförstånd, och således kan ha gjort sig skyldiga till förtal i form av medgärningsmannaskap. För att medgärningsmannaskap ska anses föreligga krävs det att gärningsmännen på något sätt har agerat i samförstånd och således förstått att deras separata agerande utgjort ett led i denna kränkning. Medgärningsmannaskap blir endast aktuellt om den som publicerat namnet/registreringsnumret inte i övrigt kan anses bidragit till smutskastningen. Behöver du i framtiden hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Uppgifter om sexualbrott på blogg - Förtal?

2016-08-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag har blivit "hotad" med att bli anmäld för grovt förtal. Jag har öppet skrivit på min blogg om en våldtäkt som skedde för 3 år sedan. Jag har inte nämnt några namn, datum eller personuppgifter. Folk vet vem jag haft ett förhållande med och på så sätt har folk sina aningar om vem det handlar om. Kan deras polisanmälan gå igenom?
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du säger i din fråga att du har blivit hotad med att bli anmäld för förtal på grund av det du skrivit på din blogg. För att försöka besvara din fråga måste det först förtydligas vad förtal egentligen innebär.Förtal är i grund och botten ett tryckfrihetsbrott vilket framgår av 7 kap. 4 § p. 14 tryckfrihetsförordningen. Brottet är även kriminaliserat genom en bestämmelse i brottsbalken, se 5 kap. 1 § brottsbalken. För förtal döms den som utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Under vissa omständigheter kan det vara tillåtet att lämna en sådan uppgift, detta om det varit försvarligt och att uppgiften t.ex. är sann. Du talar i din fråga om grovt förtal vilket utöver detta kräver att uppgiften är ägnad att medföra allvarlig skada.Ett krav på uppgiften är att en enskild person utpekas. Här räcker det emellertid med att någon enstaka person, eller en grupp människor förstår vilken person det är som utpekas. Att den person som du skriver om kan identifiera sig själv är tillräckligt för att uppfylla detta krav.Denna person ska vidare ha utsatts för andras missaktning, där exempel på detta är då någon blir utpekad som brottslig. Då uppgifter sprids om att en person är brottslig i sitt levnadssätt kan det vara lätt att uppfatta dessa som nedsättande och faktiskt utsätta personen för missaktning.I ert fall har du skrivit saker:- om en person som kan identifieras,- som kan utsätta denna person för missaktning av andra.För att det ska vara tillåtet att sprida en sådan uppgift krävs då först och främst att det varit försvarligt att sprida den. Försvarlighetsbedömningen är inte helt enkel och praxis på området av förtal rörande sexualbrott är bristfällig. I ert fall kan det möjligtvis anses vara försvarligt då du inte namngivit någon och skrivit om en händelse som påverkat dig utan uppsåt att egentligen smutskasta någon. Utöver att det varit försvarligt krävs det även att uppgiften är sann, eller att du haft skälig grund för den. Av informationen i din fråga framgår det att du skrivit om en verklig händelse. Uppgiften bör således vara sann, eller åtminstone ge dig skälig grund för den. Detta innebär att det du skrivit vid en bedömning skulle kunna anses som straffritt.Det ska även påpekas att förtal är ett brott som enligt huvudregel faller under så kallat enskilt åtal. Det innebär att en åklagare (JK) endast kommer att föra talan om förtalsbrott om det är av mycket stor vikt för det allmänna intresset. Vill någon föra en person inför rätta på grund av förtal måste detta göras genom att den utsatte själv väcker åtal. Det innebär vissa svårigheter och kan bli kostsamt.Jag hoppas att du fått lite mer klarhet i problematiken. Om du har några ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig genom att kommentera detta svar.