Kan jag anmäla förolämpningar i sms?

2017-11-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej kan man göra en anmälan om man få sms av sitt ex där han i konversationen skriver " sug röv hora", "gå och dö" mm mm. Har pågått ganska länge och jag har meddelat att hans beteende inte är ok!
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kort sagt, ja du kan göra en anmälan och det skulle kunna röra sig om fler brott som ditt ex har begått.Det du beskriver låter som att det kan falla in som både förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken) och ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Eftersom det på din fråga framgår som att det har pågått under längre tid kan även olaga förföljelse (4 kap. 4b § brottsbalken). Grundregeln är att åklagare inte åtalar för förolämpning utom i speciella fall. Men eftersom det rör sig om flera eventuella brott så om åklagaren åtalar för brott så kommer nog även detta brott räknas med. Om åklagare inte åtalar så kan du gå vidare med eget åtal gällande förolämpningen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att anklaga någon för våldtäkt?

2017-11-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min dotters bästa kompis (en kille) har blivit anklagad för våldtäkt av en klasskamrat till dem båda. Det finns två "sanningar" ang vad som skett. Tjejen som påstår att hon har blivit våldtagen har ej gått till polisen utan istället har hon spridit "sin sanning" på sociala medier, i skolan mm. Den anklagade till som min dotter känner väldigt väl har inte fått säga sin "sanning" alls utan är redan dömd och vågar inte gå ut och inte heller till skolan. Han mår väldigt dåligt. Jag har haft ett långt samtal med min dotter som inte vet hur hon skall hjälpa sin vän. Är det inte straffbart att sprida ut ett sådant rykte? Hur skall de gå tillväga för att i så fall anmäla detta? Tacksam för råd och svar.HälsningarFundersam mamma
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att du befinner dig i en knivig situation och jag ska försöka reda ut detta så gott jag kan.Regler om brott finns i Brottsbalken (BrB). Våldtäkt är ett brott (6 kap. 1§ BrB) och att utpeka killen som brottslig kan innebära att tjejen har gjort sig skyldig till brottet förtal (5 kap. 1§ BrB). Det kräver också att uttalandet är ägnat att utsätta den utpekade för andras missaktning. En anklagelse om våldtäkt är allvarlig och bör kunna utsätta killen för andras missaktning. Tjejens agerande skulle alltså kunna vara förtal. Det finns dock vissa undantag där det kan vara tillåtet att uttala sig om att någon begått ett brott. Dessa undantag är om man är skyldig att uttala sig, om det är försvarligt och uppgiften är sann eller att man har skälig grund för den (5 kap. 1§ 2st BrB). Ingenting tyder på att tjejen i fråga skulle vara skyldig att uttala sig. För att hennes uttalanden ska vara tillåtna krävs alltså att de dels var sanna eller att hon hade skälig grund för dem och att det var försvarligt. Detta undantag tar bland annat sikte på de situationer där någon varnat andra som riskerat att utsättas för personens brottslighet. Huruvida dessa undantag är aktuella i den situationen du beskriver är svårt för mig att uttala mig om utan mer information. Som huvudregel gäller att det är den som blivit utsatta för brottet som kan anmäla förtal (5 kap. 5§ BrB). Det är alltså killen själv som får göra en polisanmälan. Skulle killen vara under 18 år kan dock åklagaren väcka åtal om det anses vara påkallat ur allmän synpunkt.Sammanfattningsvis skulle tjejens agerande kunna utgöra förtal, men det finns vissa undantag till detta. Undantagen i sig är svåra för mig att bedöma utan mer information. Killen får själv anmäla brottet, om han inte är under 18 år och åklagaren bedömer att det är påkallat ur allmän synpunkt att åklagaren anmäler.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning

Fråga om ev. misshandel och ärekränkning

2017-11-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |hur kan jag hjälpa min son hans ex har gått till en läkare och sagt att min son slår barnen när dom är hos honom. men jag vet att han aldrig skulle göra det.
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr är det inte väldigt mycket du kan göra. Om hen nu har gått till en läkare och anklagat din son för att misshandla deras barn så rekommenderar jag att din son anställer en advokat för att skydda sig själv. Jag utgår ifrån att din son inte begått det han blivit anklagad för. Det skulle kunna handla om förtal, vars kriterier är att man ska bli utpekad som brottslig, klandervärd eller för att uppgiften som spridits ska utsätta personen för andras missaktning vilket står i Brottsbalken 5 kap. 1 §. Påföljden blir då max böter. Men då hen inte bara i så fall vill klandra din son utan också eventuellt gått vidare med en anmälan till en myndighet (läkaren) så kan det möjligtvis handla om så kallad "falsk tillvitelse" vilket behandlas i Brottsbalken 15 kap. 7 §. Det är allvarligare och påföljdsskalan går från böter till upp till 6 månaders fängelse.Främst skulle jag rekommendera en advokat att hjälpa din son med anklagelserna för att se till att han inte får konsekvenser av din sons tidigare partners agerande.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Ärekränkning och förtal

2017-11-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag fick nyligen veta att min flickväns ex-pojkvän har spridit falska "rykten" om mig (inom citationstecken då jag ej vet om spridningen är stor nog för att räknas som ryckte). Jag har inte direkt PERSONLIGEN känt av några effekter, men anklagelserna verkar vara att jag är utlänning (delvis sant, men använt i ett kränkade syfte), och det ännu allvarligare karaktärsmordet där han påstår att jag tar droger (vilket då ej är sant).Jag undrade då om detta är nog för att räknas som ärekränkning, eller liknande, och om detta i så fall vore grund till rättsmål? Jag frågar denna fråga mest i nyfikenhet, men vore kul att veta. Dock tror jag inte att det skulle vara SÅ värt att faktiskt öppna ett mål om det.
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ärekränkning är ett samlingsnamn för brotten förtal och förolämpning och dessa bestämmelser hittas i 5 kapitlet brottsbalken. Första uttalandet När din flickväns ex-pojkvän kallar dig för utlänning i kränkande syfte finns två tänkbara brott. Första brottet, förolämpning hittas i 5 kap. 3 § Brottsbalken. Där framgår att den som smädar annan genom kränkande skällsord ska dömas för brottet förolämpning, om meddelandet lämnas direkt till offret. I ditt fall har inte uttalandet om att du är utlänning lämnats direkt till dig och brottet förolämpning kan därför inte aktualiseras. Det andra brottet är hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § BrB och där framgår att den som i ett meddelande som sprids uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer ska dömas för brottet hets mot folkgrupp. Ett krav är att personen som säger det lägger ett negativt värde i uttalandet. Denna bestämmelse syftar till att skydda både folkgrupper och andra grupper av personer när angreppet har sin utgångspunkt i exempelvis hudfärg, nationellt ursprung eller etniskt ursprung. Problematiken i ditt fall är att antalet personer som uttalandet spridits till är oklart. Det räcker inte att endast några få personer tar del av missaktningen, utan det måste spridas. Om uttalandet om att du är utlänning spridits i tillräcklig grad och dessutom kan visas vara uttryck för en missaktning av en folkgrupp pga hudfärg, nationellt ursprung eller etniskt ursprung är det att bedöma som brottet hets mot folkgrupp.Andra uttalandetEnligt 5 kap. 1 § BrB aktualiseras förtal när en person pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i syfte att utsätta dem för andras missaktning. Det krävs därmed att det handlar om att det lämnas en uppgift om personen i fråga som är ägnad att utsätta personen för omgivningens missaktning. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal, men det krävs i princip att uppgiften lämnas till någon utomstående person (inte till dig direkt). Detta är enligt mig uppfyllt här eftersom din flickväns ex-pojkvän påstått att du använder droger (brottsligt) genom att sprida rykten för att väcka omgivningens missaktning.Om du vill gå vidare med fråganHuvudregeln är att åklagare inte väcker åtal för förtal utan det initiativet ligger hos den utsatta personen (dig). Om du anser dig ha blivit utsatt för förtal av din flickväns ex-pojkvän kan du alltså väcka ett så kallat enskilt åtal, se 5 kap 5 § BrB.Med vänliga hälsningar,

Förtal eller förolämpning?

2017-11-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag kritiserade en tatueringsstudio på Facebook och gav dem en dålig recension, då studion hade bemött många kunder otrevligt och bland annat hotat och använt fula ord mot flera vänner till mig. De svarade följande på min recension:"Ursäkta att vi inte ville tatuera dig när du kommer in med en jacka där du har patches med hackors på och frågar om det jobbar någon svensk här!"Är detta tillräckligt för att kalla förtal? Vad bör jag göra?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ärekränkningsbrott är något du kan hitta i 5 kap. Brottsbalken [BrB]. Det finns två typer av ärekränkningsbrott: Förtal och förolämpning, varav förtal har företräde framför förolämpning när någon av dem ska tillämpas [5 kap. 3 § BrB].Förutsättningar för att förtal ska vara aktuellt [5 kap. 1 § första stycket]För att det ska vara fråga om förtal krävs det för det första att en person försöker utpeka en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Det krävs att uttalandet ska syfta till att få med andras missaktning för dig. Det innebär att andra ändrar sin uppfattning om dig till något negativt. Att antyda att du inte vill att någon annan än en svensk ska hjälpa dig, samt att få dig att associeras med nazism kan falla under detta.Som alternativ till att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, kan också förtal föreligga om uppgift lämnats till annan än den som blivit ärekränkt. Eftersom många människor kan ta del av det som finns på Facebook och att meddelandet inte skickades privat, kan det ses som att uppgiften lämnats till andra men det är en bedömningsfråga som jag tyvärr inte kan säga något mer om.Utöver att någon annan ska ha tagit del av uppgiften, krävs det även att uppgiftslämnandet haft till syfte att få andra att missakta dig, dvs att andra ändrar sin uppfattning om dig till något negativt. Man behöver inte visa att andra ändrat sin uppfattning om dig, utan det räcker att syftet att få andra att missakta dig finns. Det krävs inte heller att uppgiften måste vara osann för att tatueringsstudion ska bli ansvarig, utan de kan bli ansvariga även om uppgiften skulle vara sann. Tonvikten läggs vid att man äventyrat någon annans ära.Ansvarsfrihet för tatueringsstudion [5 kap. 1 § andra stycket]Det finns dock en regel som säger att tatueringsstudion kan bli friad från ansvar om de kan visa att de varit skyldiga att lämna dessa uppgifter om dig, men rimligtvis är det inte tvunget att kalla dig och dina vänner för kränkande ord på Facebook när andra formuleringar kunde ha använts. Skyldighet enligt denna regel uppstår oftast i den omfattningen att man är skyldig att lämna uppgifter vid vittnesmål eller polisförhör, med andra ord- inte alls samma situation i ditt fall.Det finns ytterligare ett skydd och det är ifall tatueringsstudion kan visa att deras uppgiftslämnande varit försvarligt med hänsyn till yttrandefrihet och demokratins grundvärderingar. Studion hade kunnat hävda att du själv framkallat den kränkande handlingen genom att agera på visst sätt. Om studion visar att uppgiften är sann eller att de haft skälig grund till att uttrycka sig på det sätt som de gjort, kan de bli fria från ansvar. Notera att det inte krävs att det måste visa att uppgiften är sann, utan bara att de haft skälig grund att uttala sig på det sättet. Exempelvis om du i din recension själv uttryckt dig på ett sätt som kan uppröra dem.Förutsättningar för förolämpning [5 kap. 3 § BrB]Förolämpning skiljer sig från förtal, då det här krävs att uttalandet riktas direkt till den kränkta och att uttalandet på något sätt sänker dennes självkänsla. Det kan röra sig om kränkningar som att man kallar den kränkta olika skällsord, som exempelvis att kalla någon för nazist.Vidare krävs det inte att en uppgift lämnats för att det ska räknas som en förolämpning. Om kränkningen skulle innehålla en nedsättande uppgift som riktas både till den kränkta och till andra, uppfylls kriterierna både för förolämpning och förtal. I sådana fall ska förtal tillämpas.Om du vill väcka åtal antingen angående förtal eller förolämpning, krävs det att det är du själv som gör detta. [5 kap. 5 § BrB]Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den informationen jag fått av dig, och utefter informationen jag presenterat ovan kan det vara fråga om förtal, eller i andra hand förolämpning, men mycket beror på om tatueringsstudion kan visa att det var försvarligt att lämna uppgiften och att du uttalat dig på ett sätt som har givit dem anledning att svara på detta vis. Det är väldigt svårt att säga något exakt utan jag skulle råda dig att kontakta en jurist på området som kan hjälpa dig ytterligare. Med vänlig hälsning,

Lagligt att sprida övervakningsfilm från affär?

2017-11-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Blev tagen nyligen i en butik av en butiks kontrollant. Efter det la han in filmen från övervakningen från affären på sin mobil telefon. Är det verkligen lagligt att göra så. Nu har han ju filmen i sin mobil och kan visa för vilken som. Hur går jag tillväga nu. Känner mig rätt kränkt
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!När det gäller regler kring övervakningskameror regleras dessa i kameraövervakningslagen.För att en butik över huvud taget ska få ha en övervakningskamera uppställd, krävs ett tillstånd.Om vi utgår från att butiken du pratar om har ett sådant tillstånd, framgår ändock av 28 § att"Den som bedriver kameraövervakningen får inte behandla bild- och ljudmaterial från övervakningen för något ändamål som är oförenligt med det som materialet samlades in för."Dessutom följer av lagens 29 § att "Tillgång till bild- och ljudmaterial från kameraövervakning får inte ges till fler personer än vad som behövs för att övervakningen ska kunna bedrivas."Detta innebär, precis som du säger att personen ifråga inte kan sprida filmen hur som helst.Beroende på hur/till vem och vilka mannen sprider vidare filmen kan det vara att anse som förtal enligt 5 kap 1 § Brottsbalken. Enligt denna paragraf ska nämligen "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömas för förtal till böter." Det anses emellertid inte som ett brott ifall mannen var tvungen att visa filmen (till exempel för polisen) eller ifall filmvisandet på annat sätt kan anses försvarligt med hänsyn till omständigheterna. Här krävs en bedömning i det enskilda fallet och det återstår därför att se vad mannen väljer att göra med filmen, men skulle den spridas och du känner dig kränkt kan du på ovanstående grunder upprätta en polisanmälan. Hoppas svaret varit till din hjälp!Mvh,

Jag blir anklagad för brott jag inte begått, är detta brottsligt?

2017-11-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan, jag har en situation som jag behöver hjälp med innan jag gör en polisanmälan. Min systersdotter(20 år gammal) bad mig komma min systerhus för ett möte med dem. väl på plats så anklagade hon hennes mamma(min syster) för massa saker som gör att hon inte längre kan leva med min syster under samma tak. Hon gick till socialen och fick hjälp. Men sedan dess har hon spridit falska berättelser till ett tiotal familjer som varken min syster eller jag har god relation med. Hon anklagat mig för att lånat pengar i hennes namn, handlat på nätet med hennes psrnr, använder hennes bank, ligger med hennes mamma(min syster). När jag fick höra det så gick jag till hennes skola och pratade med henne framför ett vittne och varnade henne att sluta med det och om jag fick höra det igen så skulle jag handskas med henne som en främling, inte längre som min systerdotter. Hon nekade till allt och lovade att inte upprepa.Men sedan gick hon övergränsen och hotade min flickvän med 3 sms där hon skrev att hon skulle polisanmälan mig för bedrägeri samt berätta för min svärbror om att jag ligger med min syster samt berätta det också för hans andra barn som hon inte har tillsammans med min syster. Jag lät bli den där och höll mig lugn men nu har hon verkligen gått övergränsen och skicka sms samt audio till min mamma i hemlandet. Jag har alla sms samt audio som bevis. Vill anmäla henne, för vilken/a brott?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! FÖRTALDen situation du förklarar för mig låter som att du blivit utsatt för förtal, vilket är brottsligt enligt 5 kap 1 § brottsbalken (BrB). Förtal kan exempelvis vara att någon säger något klandervärt eller sprider rykten om dig. Det krävs även att uppgifterna har en viss spridning. Vad du beskriver ovan så har din systerdotter spridit rykten angående att du begått brott etc. vilket absolut faller inom brottet förtal. Dessutom har det fått en viss spridning då hon berättat det för ett tiotal familjer. Hennes systerdotters syfte således varit att att utsätta dig för missaktning. Brottet förtal är ett så kallat "målsägandebrott" vilket innebär som huvudregel att du måste driva processen själv vilket kan vara betungande. Det betyder att man själv måste väcka talan och eventuellt bekosta och driva en rättsprocess i domstol, 5 kap 5 § BrB. För hjälp med en sådan process bör ni kontakta ett juridiskt ombud, se HÄR.Dock kan du ändå göra en polisanmälan vilket jag ändå rekommenderar att du gör. En polisanmälan kan du göra genom att ringa 11414 eller besöka en polisstation. Om du kontaktar polisen kommer de att hjälpa dig att upprätta en polisanmälan. FALSK TILLVITELSEOm det skulle gå så pass långt att din systerdotter polisanmäler dig för brott du inte begått så kan hon göra sig skyldig för falsk tillvitelse vilket är brottsligt enligt 15 kap 7 § BrB. Detta brott behöver du inte driva själv utan ligger under allmän åtal. SAMMANFATTNINGSVIS Jag rekommenderar dig att kontakta polisen så en polisanmälan kan upprättas samt spara alla konversationer och ljudupptagningar du har. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vad kan jag göra när en person hängt ut mig som nazist på Facebook?

2017-11-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag och en kompis har ett företag vi håller på att starta upp och har öppnat en Facebooksida för vårt företag och som sidoprojekt har vi tillsammans med en stor rikstäckande förening, för att hjälpa de som inte har råd helt enkelt, träffar där vi har olika aktiviteter, julpyssel, samtal m.m. Nu har det visat sig att en person som deltagit på två av träffarna tydligen är tillsammans med en person med nazistiska kopplingar. Med anledning av detta har jag och min vän blivit uthängda som nazistsympatisörer och att vi är ett bluff företag för att dölja något annat, vilket absolut inte är sant!Det är en person vad jag vet som hänger ut oss helt fanatiskt på Facebook som nazister, skriver allt möjligt som inte är sant!Personen har bl.a. tagit skärmbilder och ändrat text i inlägg vi gjort och skrivit dit saker om nazism och publicerat på Facebook! Jag har tagit väldigt illa vid mig av detta, vad kan jag göra? Jag har en del skärmdumpar från dennes inlägg. Jag har blockerat personen som skrivit allt lögnaktigt så nu ser jag inte det i alla fall fast andra gör det och jag känner mig väldigt illa till mods och tror att det kommer att skada vårt företag vi håller på att starta upp.
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska vidareutveckla någon del av svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Först och främst beklagar jag den situation som du och din vän hamnat i. Jag förstår att det måste genererat mycket oro och frustration. Lyckligtvis finns det ett brott som stämmer väl in på det beteende du beskriver, nämligen förtal.Förtal återfinns i 5 kap. 1 § brottsbalken och innebär att någon utpekar en annan person som "brottsling", "klandervärd i sitt levnadssätt" eller uttrycker sig på ett vis som kan ge upphov till "andras missaktning" gentemot personen ifråga. Att vara nazist är inte kriminellt men betraktas tveklöst som en klandervärd världsåskådning i de flesta människors ögon och kan leda till missaktning. Under särskilda förutsättningar kan det visserligen vara acceptabelt att berätta om någons kriminella beteende eller allmänt tvivelaktiga livsstil. Om de uppgifter som lämnats inte är sanningsenliga, och avsändaren medvetet spridit lögner, är det dock aldrig tillåtet.Den som anser sig utsatt för förtal kan agera genom att antingen polisanmäla eller skicka in stämningsansökan till tingsrätten. Åklagare är dock bara skyldig att väcka åtal om det är "påkallat ur allmän synpunkt", vilket är ganska ovanligt (5 kap. 5 § brottsbalken). I normalfallet måste man alltså utkräva ansvar på egen hand genom en privat rättsprocess. Vid vinst i tingsrätten har den som blivit förtalad rätt till så kallad kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Gissningsvis skulle nivån på ett skadestånd i det här fallet ligga på mellan 5000 och 10 000 kr.På rak arm anser jag att detta definitivt är värt att göra ett rättsligt ärende av. Man kan aldrig veta säkert hur en domstolsförhandling kommer att falla ut men givet att du har bevismaterial (skärmdumpar är jättebra i sammanhanget) och att gärningsmannens identitet är känd borde chanserna vara mycket goda.Även om det inte är särskilt komplicerat att påbörja ett enklare ärende vid tingsrätten är det alltid bra att konsultera någon med grundläggande kunskaper inom processföring. Eftersom det snabbt "kostar mer än vad det smakar" i tvister rörande förhållandevis små belopp är det bäst att ta hjälp av exempelvis en bekant med juristutbildning. Om du inte har någon sådan person i din närhet är du välkommen att höra av dig till mig via mejladressen ovan för fortsatt dialog.Med vänlig hälsning,