Skadestånd vid felbehandling av katt

2017-02-28 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min kattunge Måns tog vi till veterinären då han råkat svälja ett främmande föremål som gjort att han börjat kräkas. Vi åkte till veterinären där de sövde honom, öppnade magen och kunde massera ner det främmande så de kunde komma ut den normala vägen. Han fick sedan komma hem efter att ha övernattar hos veterinären en natt. Under natten hade han bitit av droppslangen. Men de va ingen mer om det då. Operationen gick på ca 20 000 som vi betalade. (Försäkringen fanns inte då)Stygnen blev bra och Måns verkade frisk. Snart började Måns kräkas igen. I kränkningen kom det upp 2 cm långa plastbitar (ca 5 st). Vi återvände till sjukhuset där de röntgade och såg att det fanns fler bitar i tunntarmen. Han fick stanna över natten för att röntga några gånger under natten för att se om bitarna flyttade sig neråt naturligt. Det gjorde dem. Han fick komma hem och åkte sedan på ett återbesök för att se om alla bitar kommit ut. Det hade dem. Sjukhuset tog på sig kostnaderna.Fram tills nu har han varit frisk. Men i förrgår kväll märke vi hur han haltade på vänster bakben. Vi åkte till veterinären där man konstaterade att det var inflammation i fotleden. Han behövde då sövas för att spola rent. Detta var igår de gjorde första spolningen. Idag ska de göra nästa spolning. Ingreppet kostat ca 15 000 kr. Nu ringde veterinären och sa att han svalt kanylen. De har alltså klantat sig igen. Hur mycket ska vi orka med? Kan man få skadestånd för det de har ställt till med? Vi har lagt ut så mycket
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns två möjligheter i ditt fall, att se till att veterinären får en disciplinpåföljd samt försöka få skadestånd. Jag börjar med att förklara den förra.DisciplinpåföljderLagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302) innehåller regler om ansvar för felhantering vid behandling av djur. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård hanterar sådana frågor. Du kan skicka en anmälan till nämnden, se närmare om hur du gör här. Bland annat finns bestämmelsen 2 kap. 1 § i denna lag som anger att den som tillhör djurhälsopersonalen ska fullgöra sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, iaktta noggrannhet och omsorg vid utfärdande av intyg om djurs hälsotillstånd eller vård, och föra journal över djurhälsovård och djursjukvård.Ansvarsnämnden tar ställning till om djurhälsopersonalens arbete har "utförts i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet" eller om åtgärden på annat sätt har utförts felaktigt. Det kan bli fråga om disciplinpåföljd för veterinärens oaktsamhet, se 6 kap. lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Om veterinären varit grovt oskicklig kan dennes legitimation återkallas. Det tar tyvärr ofta över 1 år för nämnden att fatta beslut i ärenden.SkadeståndOm du vill få ersättning för det som hänt så ska du i första hand vända dig till djurklinken. Reklamera behandlingen och framställ dina krav. Veterinärer har i många fall försäkringar som täcker sådana ersättningskrav. Enas du inte med kliniken om någon ersättning så kan du stämma veterinären vid tingsrätten (för information om detta se här).För eventuellt skadestånd gäller allmänna regler, se bland annat 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Om det blir en tvist är det viktigt att ange vilket belopp du vill ha skadestånd med. Skadeståndets belopp torde uppgå till "reparationskostnaden" för Måns, se 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Försök att bevisa att du har rätt till skadestånd. Veterinärens oaktsamhet måste ha lett till komplikationerna/skadan. Ett stöd för att skadestånd ska utgå kan även vara att man inte följt de aktsamhetskrav (se ovan) som finns i Lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302). Det bör vara rimligt att sjukhuset står för kostnaderna som sväljandet av kanylen medfört, anser jag.Lycka tillMed vänliga hälsningar

Felaktig särskoleplacering

2017-02-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vart vänder man sig om man fått en diagnos som innebär att man sattes i särskola men senare visar sig vara fel?
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om det är så att du vill kräva skadestånd från kommunen för felaktig särskoleplacering, råder jag dig att ta kontakt med en advokat för att kunna få juridisk rådgivning. Kontaktuppgifter till advokatbyråer hittar du på gula sidorna eller på internet. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Är ägaren av hästen skadeståndsskyldig för min sakskada?

2017-02-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!När jag körde bil häromdagen så mötte jag en häst som stod mitt i vägen, stannade då till och gick ur bilen. Försökte få hästen med mig då jag tyckte att den kan ju inte bara stå här mitt i vägen. Den ville dock inte följa med. Gick då till närmsta hus och knackade på och frågade om han ägde hästen, vilket han inte gjorde. Han skulle ringa ägaren så jag kunde bara åka vidare sa han. När jag kom tillbaka till bilen var det djupa repor på motorhuven, vilket hästen hade orsakat, troligtvis med tänderna. Fick tag på ägaren per telefon och hon sa att det var tråkigt att höra men att hon var inte skyldig till att stå för självrisken på bilen. Har hon rätt? Ska jag stå själv för skadorna när jag hjälpte hennes häst som smitit från hagen? Mvh Emma
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Enligt skadeståndslagen 2:1 ska den som av vårdslöshet vållar någon sakskada ersätta skadan. I ditt fall går det att argumentera för att ägaren till hästen har varit vårdlös genom att inte haft tillräcklig uppsikt över hästen, vilket ledde till att hästen kunde rymma från hagen. Min bedömning är att ägaren ska stå för de kostnader som hästen åsamkat dig. Dock är det viktigt att även beakta 6:1 2 st. som säger att skadestånd med anledning av sakskada kan jämkas (dvs. sättas ned) om den skadelidande har medverkat till skadan. Här går det att föra en argumentation om att du, genom att lämna hästen vid din bil, i någon grad har medverkat till skadan. Det är svårt för mig att sia om hur en domstol skulle döma i detta fallet men min bedömning om att ägaren i varje fall till viss del bär ett skadeståndsrättsligt ansvar står fast.

Hundägares strikta ansvar

2017-02-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hundägaren vägrar betala, skyller ifrån sig!Var med min chihuahua i hundgården, med en annan liten hund, jag står med ryggen mot grinden, ser inte att en tjej kommer in med en bullterrier en valp på ca 5 mån som springer direkt på min lilla hund och vill väl leka eller? De hamnar under sofforna så jag ser inte vad som händer men bara ett skrik från min hund.Vi gick, det märktes inget först men efter några timmar kunde han knappt gå, nu har vi vart hos veterinär och han är skadad på rygg och nacke, går på morfin och smärtstillande. Skall på åb kanske blir MR med. Hundägare vägrar betala och fortsätter gå i hundgården, denna hund, den har denna vecka vad jag vet angripit 2 hundar till men jag vet inte hur det har gått där. Hon bara går in, frågar inte ens, hur gör jag för att få ersättning, jag har fått ställa in allt själv nu och bara ta hand om hunden som måste ha total vila, bäras ut och in när den skall göra sina behov. Hur gör jag, detta kommer bli dyrt, bara hunden blir bra men jag vill ha betalt alla fall! Hon menar min hund hade kunnat få detta ändå, och ingen av oss såg vad som hände bara att det hände, en till var därinne men inte träffat henne än, finns väl inga egentliga bevis. Men dålig blev min hund av anfallet.
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 19 § i Lagen om tillsyn över hundar och katter så föreligger ett strikt skadeståndsansvar för en hundägare, vars hund orsakar en skada på en annan hund. Att ansvaret är strikt innebär att det inte spelar någon roll om hundägaren orsakat skadan eller inte, ägaren är ändå ansvarig.Det skadestånd som kan vara aktuellt är ersättning för sakskada, eftersom hundar anses vara lös egendom. Skadeståndsberäkningen görs enligt Skadeståndslagen (SkL) och utgångspunkten för bedömningen är att den skadelidande ska hamna i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Ersättning kan därför ges för exempelvis veterinärkostnader, SkL 5:7.Det bästa är om du kan komma överens med ägaren till hunden som skadat din hund, men eftersom du i din fråga anger att ägaren vägrar betala eftersom det saknas bevisning för att det faktiskt är dennes hund som orsakat skadan så verkar det som att en sådan överenskommelse är svår att nå. Om det är fler hundar som blivit skadade på grund av samma hund så kan du påtala det för ägaren och vara tydlig med dennes strikta ansvar för att nå en överenskommelse. Om du inte kan nå en överenskommelse med hundägaren kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten, men eftersom du saknar bevisning för att det var just den hunden som orsakat skadan kan det bli svårt att nå framgång med stämningen. En sådan civilrättslig tvist riskerar också att bli dyrt för dig, vilket du behöver ha i åtanke. Du kan läsa mer om hur du gör en stämningsansökan och hur det fungerar på domstolens hemsida här. Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp!Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.Vänliga hälsningar.

Ersättning vid personskada, inkomstförlust

2017-02-28 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej jag halkade på is untanför en matbutik och bröt armen,kommunen har erkänt dom varit vårdslösa,därav blev jag tvungen söka förtidspension, kommunen har gett mej ett förslag på 4900 kr för sveda och värk och sjukhusvistelse,nu undrar jag hur mycket jag kan kräva av kommunen eftersom mitt hela liv förstört,jag tänkte kräva av kommunen själv 80000 kr i skadestånd,är de för lite? eftersom mina ekonomiska sitiuation blev mycker värre
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har lidit av en personskada, regler om ersättning för personskador finns i skadeståndslagen. Vad som är rimligt att kräva kan man enklast räkna fram genom att se vilka poster som ersätts.Den ersättning du har rätt till (enligt 5 kap 1 §) är:1. Sjukvårdskostnader och andra kostnader: Sjukhusräkningar och andra kostnader som sjukhusbesök orsakat dig, t ex transportkostnader.2. Inkomstförlust: Du kan få ersättning för utebliven inkomst.3. Sveda och värk: Tillfällig smärta, vilket du redan verkar ha fått ersättning för.4. Lyte och men: Vid bestående skador som invaliditet eller ärr.5. Särskilda olägenheter: Om du till exempel inte kan göra någon fritidsaktivitet längre på grund av skadan (som vindsurfing eller annan extremsport).Om någon/några av punkterna stämmer in på dina skador ska du definitivt kräva ersättning för dem. Punkt 2 inkomstförlust kan aktualiseras eftersom du blivit förtidspensionär p.g.a. skadan.Alla slag av inkomstförlust i förfluten tid och i framtiden som är hänförliga till skadefallet ersätts, individuellt beräknade. Framtida förlust måste som regel beräknas med hjälp av olika antaganden. Ersättningen i den delen bör fastställas först när de bestående skadeföljderna kan överblickas, främst om bestående nedsättning av kroppsfunktionen (medicinsk invaliditet) kan fastslås. Den medicinska invaliditeten är endast en vägledande faktor bland andra. Beräkning av två nivåer är avgörande (den s.k. differensmetoden): Vad den skadade kunnat uppnå i inkomst om skadan inte inträffat, och vad han i sitt skadade tillstånd kan uppnå.Ersättning utgår för sådan inkomstförlust som skadan fört med sig. Förlusten bedöms individuellt, vilket förutsätter utredning angående aktuell inkomst och möjligheter till inkomster i framtiden, vilket jämförs med bedömda inkomstmöjligheter. Ålder, medicinsk invaliditetsgrad och möjligheter till rehabilitering är viktiga faktorer. Sammanfattningsvis råder jag dig att kräva ersättning för dina skador när det gäller din inkomstförlust. Du ska ersättas till fullo för vad du förlorar p.g.a. skadan. För att fastställa vad du har rätt till krävs, som du sett i mitt svar, en del uppgifter och beräkningar. Detta kan en jurist på området hjälpa dig med.Med vänliga hälsningar

Omprövning försäkringsbeslut

2017-02-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Blev blind på ett öga nekas ersättningVad gör jag?// Håkan Larsson
John Edgren |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline! Till att börja med skulle jag råda dig att återigen ta kontakt med ditt försäkringsbolag och begära en omprövning av beslutet. En del försäkringsbolag har en skadeprövningsnämnd eller kundombudsman. Alla försäkringsbolag har dock hantering för kundklagomål. Utöver detta så kan du även anlita juridisk ombud som i sådana fall kan föra talan mot försäkringsbolaget. Hoppas att detta svarade på din fråga, Med vänliga hälsningar,

Vårdnadsförälderns principalansvar för skada vållad genom brott

2017-02-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Vi har gemensam vårdnad om vår son som fyller 15 i nu i År. Jag träffar honom ca 4 gånger per år och han bor hos sin pappa.Jag betalar underhåll och pappan har även hela barnbidraget.Nu har sonen begått ett brott. Skadegörelse som troligtvis kommer sluta i skadestånd. Polisen gör inget mera eftersom han är minderårig.Ska jag vara med och betala ev skadestånd när jag redan betalar för honom?
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Din fråga som handlar om föräldrars medansvar för skada som är vållad genom brott är reglerad i Skadeståndslagen (SkadestL). Ditt ansvar för din sons skadeståndAv SkadestL 3:5 framkommer det att en förälder som har vårdnaden om ett barn blir ersättningsskyldig tillsammans med barnet för skada barnet vållat genom brott. I ditt fall innebär det att eftersom du är förälder och vårdnaden om sonen är gemensam, ska du trots att sonen inte bor hos dig vara med att betala skadeståndet. Att pappan har hela barnbidraget, och att du betalar underhåll har i detta avseende ingen betydelse. Av SkadestL 3:5 2st framkommer det att vårdnadsföräldrarnas gemensamma ansvar för barnets skadestånd är begränsat för varje skadehändelse till en femtedel av gällande prisbasbelopp . För år 2016 uppgick prisbasbeloppet till 44 300 kr och för i år ligger prisbasbeloppet på 44 800 kr.För din del innebär detta därför, förutsatt att det i din sons fall bara rör sig om skadegörelse vid ett tillfälle, att du och sonens pappa tillsammans inte kommer att behöva betala mer än 8 860 kr (om den skadegörande handlingen begicks år 2016), alternativt mer än 8 960 kr (om den skadegörande handlingen begicks i år). Med andra ord, även om det eventuella skadeståndet för din son skulle överstiga 8 860 kr/8960 kr, kommer inte du eller sonens pappa tillsammans kunna krävas på mer än 8 860 kr/8960 kr sammanlagt. Om skadeståndet skulle understiga nämnda belopp kan ni givetvis inte krävas på mer än vad skadeståndet har bestämts till. (Det bör nämnas att bara för att du och pappan inte kan krävas på det som överstiger en femtedel av prisbasbeloppet, betyder inte det att inga krav kan riktas mot din son. Den eventuella del av skadeståndet som inte kommer kunna krävas av dig eller pappan kommer att kvarstå som en fordran mot din son, trots att han är minderårig)Fördelningen av betalningsansvaret mellan dig och sonens pappaOm ni och den skadelidande inte kommer överens om något annat, kommer betalningsansvaret mellan dig och pappan att vara solidariskt. Detta innebär att skadeståndsmottagaren är fri att kräva hela den summan ni tillsammans ansvarar för från en av er. Skulle skadelidande välja att kräva dig på hela summan (max 8 860 kr/8960 kr som nämnts ovan) har du rätt att i efterhand kräva pappan på betalning. Hur mycket du har rätt att kräva följer av allmänna principer. Enligt dessa måste en skälighetsbedömning göras från fall till fall. Om pappan kan bedömas ha varit vårdslös genom att ha brustit i sin tillsynsplikt över er son för att han inte lyckats förhindra skadegörelsen, skulle möjligheten finnas att kräva hela summan från honom (FB 6:2, SkadestL 2:1). Om inte, kan du som regel kräva honom på hälften av summan. Att notera är att du alltid har rätt att kräva din son, som ju är den som är den skadeståndsskyldiga, på den summan som den skadelidande eventuellt kräver från dig. Har din son inte råd att betala dig nu, kommer din fordran gentemot din son att kvarstå och du kommer att kunna kräva honom i framtiden. Jämkning av betalningsansvar i vissa situationerEnligt SkadestL 3:6 2st kan den summan som omfattas av en förälders betalningsansvar i vissa situationer sättas ned. En sådan situation är om föräldern har ingen eller helt obetydlig kontakt med barnet och därför inte har haft möjlighet att påverka dennes beteende. Av att döma av de uppgifter du har angivit i din fråga är dock detta undantag inget som är relevant i din situation. Den andra situationen är när en förälder vidtagit åtgärder, utöver en normal tillsynsplikt, för att förhindra att barnet begår brott. Ett exempel är en förälder som förgäves har ansträngt sig, genom t ex ett nära samarbete med sociala myndigheter och skolan, för att förhindra sitt barns upprepade brottslighet. Med utgångspunkt i din fråga har jag för få uppgifter för att bedöma om detta undantag är relevant i din situation. Det kan dock sägas att båda undantagen i SkadeståndL 3:6 2st används restriktivt. Jämkning av betalningsansvar pga dina ekonomiska förhållandenSkulle ett betalningsansvar med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden vara väldigt betungande, kan den summan som omfattar ditt ansvar komma att sättas ned enligt SkadestL 6:2. Vid en sådan skälighetsbedömning om nedsättning kommer dock även den skadelidandes behov av skadeståndet att tas hänsyn vid. RekommendationEnligt huvudregeln och med utgångspunkt i de uppgifterna jag har fått av dig, kan det sammanfattningsvis sägas att du kommer att behöva vara med och betala din sons skadestånd. Skulle detta bli betungande ekonomiskt för dig, skulle du och pappan kunna omförhandla storleken på det underhåll som du betalar för din son. Enligt FB 7:1 är det föräldrarnas sammanlagda ekonomiska förmåga som avgör barnets underhåll och om din ekonomiska förmåga pga skadeståndet minskar markant i jämfört med pappans, är det också skäligt att du ska betala ett lägre underhåll. Skulle ni ha svårt att enas om ett lämpligt belopp kan ni ta hjälp av familjerätten i er sons hemkommun. Jag hoppas att jag lyckats svara på din fråga och om du skulle ha några fler är du välkommen att skicka in en fråga till oss igenVänligen,

Skadestånd vid halkolycka

2017-02-26 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Jag har halkade utanför och skada mig för att det var inte sandat. Har man rätt att få ersättning från hyresvärden ?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om skadestånd återfinns i Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) (https://lagen.nu/1972:207). När det gäller personskador stadgas i 2 kap. 1 § SkL (https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1) att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada skall ersätta skadan.För att hyresvärden ska bli skadeståndsskyldig krävs det alltså att hyresvärden agerat uppsåtligt eller vårdslöst där följden av beteendet orsakat din skada. Troligtvis har hyresvärden inte agerat uppsåtligt i detta fall, då det i så fall skulle krävas att hen underlåtit att sanda eller salta för att du ska göra sig illa.Möjligen kan anses att hyresvärden agerat vårdslöst genom att inte ha sandat eller saltat utanför sin fastighet. Det är upp till dig att bevisa att hyresvärden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga personskador utanför fastigheten och att det föreligger ett orsakssamband mellan vårdslösheten och din skada. Om skadestånd utdöms kommer det ersätta sjukvårdskostnader, inkomstfölust samt sveda och värk, se 5 kap. 1 § SkL (https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1).Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,