Hur kräver jag ersättning efter att ha halkat och skadat mig i gaten på en flygplats?

2017-08-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Hur går man till väga för att ansöka om skadestånd/ekonomisk ersättning om man har halkat på flygplatsen och slagit i så hårt att man har krossat armbågen och tillbringat hela kvällen och natten på akuten i väntan på operation? Semestern för både mig och min man blev förstörd. Dessutom kommer jag få genomliga smärtor under den kommande rehabiliteringen. Det bör också tilläggas att min olycka inträffade när vi var på väg in mot själva gaten och golvet var genomblött, då städarna var i full gång med att våtmoppa golvet. Såvitt vi kunde se så fanns det inte några skyltar i förebyggande syfte mot just halkolyckor. Hur går vi vidare?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar är i behov av förtydliganden eller kompletteringar så är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla mig på marcus.backstrom@hotmail.com.Först och främst tycker jag att du ska ta kontakt med flygplatsbolaget och berätta om det inträffade. Om din historia är väl underbyggd och bolaget accepterar att det förekommit brister i säkerhetsarbetet så är det inte omöjligt att du blir ekonomiskt kompenserad utan att behöva göra ett rättsligt ärende av det hela. Sannolikt ingår ni då ett förlikningsavtal där det framgår att saken, efter att du erhållit pengarna, är utagerad.I händelse av att flygplatsboalget inte går med på att ersätta dig, eller samtycker till ett lägre belopp än vad du anser skäligt, så återstår bara att skicka in en stämningsansökan till den lokala tingsrätten. I stämningsansökan ska du redogöra för vad som har hänt och presentera ett yrkande (det vill säga hur mycket pengar du vill ha) och bevisning (exempelvis ett läkarutlåtande som styrker de skador du ådragit dig).Det blir sedan upp till domaren att avgöra om flygplatsbolaget, genom personalen, agerat på ett så vårdslöst sätt att det medför skadeståndsskyldighet. Baserat på de omständigheter du redogjort är det svårt för mig att göra någon ordentlig bedömning av om det förekommit vårdslöshet i den aktuella situationen. Att det saknades varningsskyltar är definitivt en omständighet som talar i den riktningen – men det måste, om flygplatsen hävdar att det visst funnits sådana, å andra sidan kunna bevisas.Min, möjligen något defensiva, rekommendationen blir därmed att antingen ta kontakt med en ”riktig” jurist och med den personen gå igenom ditt ärende mer i detalj. Mina duktiga kollegor på Lawline kan du kontakta här. Du betalar då ett timarvode som du sedan, i normalfallet, får tillbaka om du vinner mot flygplatsbolaget i tingsrätten.Om du föredrar att gå vidare utan professionell juridisk uppbackning så hjälper jag dig gärna med ett utkast till stämningsansökan, granskning av det bevismaterial som eventuellt finns och andra formaliteter. Kontakta mig i sådana fall via mejladressen ovan.Med vänlig hälsning,

Ersättning för sveda och värk vid sakskada?

2017-08-19 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |I en korsning med väjningsplikt blev min stillastående bil påbackad alt. pårullad av det framförvarande fordonet.(Min bedömning var att personen "X" kom på sig själv att stå för långt fram med sin bil, när hen väntade på sin tur) .I sin redogörelse har X lämnat felaktiga uppgifter(att det var jag som körde på dennes bil) till sitt försäkringsbolag.Polisen har nu via brev till försäkringsbolaget förklarat att X varit hos dem och frågat om situationen/skuldbördan, och för att göra en lång historia kort så står de på min sida i detta fall, samt även beredda att vittna i en ev. rättegång.X har, när detta blev känt, försökt att ändra sin version till sitt bolag. Resultatet blev att dennes bolag valt att inte betala skadorna för min bil(ca 1000€).Om jag stämmer X, vad är ett rimligt belopp för sveda och värk/bedrägligt beteende, då inga fysiska personskador uppstått?Saken har bollats fram och tillbaka under en dryg månads tid, och från början var vi överens hur situationen gick till, därför är det extra irriterande att X försökt lura mig. Vilket medför att jag inte längre nöjer mig med att få bilskadorna betalda.Att undvika en juridisk process är givetvis att föredra, men hur är förfarandet?! Att be X sätta in en summa på mitt konto före ett visst datum, annars blir hen stämd?!
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I första hand ersätts skador enligt trafikskadelagen (TSL) när en skada uppstår i trafiken. Där finns ingen möjlighet till ersättning för sveda och värk. Vill man ha detta så kan man utöver TSL, även kräva ersättning enligt skadeståndslagen (SKL). Där betalas sveda och värk-ersättning endast ut till följd av personskada (5 kap. 1 § första stycket, tredje punkten). Om du kan bevisa inkomstförlust pga att du varit tvungen att krångla med denna process (5 kap. 1 § andra stycket) eller något annat ersättningsgillt enligt skadeståndslagen så kan du kräva personen på detta.Förstår att det är en besvikelse men det saknas alltså stöd i lag för att få ersättning för sveda och värk i ditt fall. Förhoppningsvis har X åtminstone lärt sig en läxa i och med att hen inte verkar få ersättning av sin försäkring.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline igen i framtiden. Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar, kryssa i alternativet på samma ställe som du ställde den här frågan.Tack på förhand!Vänliga hälsningar,

Ansvar för campingägare vid fallrisk pga rot?

2017-08-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Min mamma och jag är på en privat camping med ett 80-tal platser. I förrgår skulle mamma tömma sin spillvattentank, på för detta anvisad plats. Precis vid dörren ligger en rot, som hon får foten under, och trillar in i det lilla kyffe, som är den anvisade platsen. Dörren som inte går ända ner till marken, fjädrar tillbaka. Hon får benet under dörren och kan inte komma loss. Hon får hjälp av andra campinggäster att få upp dörren. Och hjälp till att komma upp. Hon klarade sig bra, men har fått en hel del blåmärken och skrapsår. Hon tänker inte gå vidare med detta. Men vad vi undrar över är campingägarens ansvar i detta? Han hävdar att det är egenansvar. Tilläggas kan att han vid minst två tillfällen blivit uppmärksammad på roten, och att den är en stor risk för fallskada. Vi anser att han kunnat bli skadeståndsskyldig om mamma blivit riktigt skadad. T ex. slagit i huvudet, eller brutit något. Rätt eller fel? Kan tillägga att samma dag sågades roten bort och där lades sand över. Utfört, inte av campingägaren, utan av två andra campinggäster. Tackar på förhand för svar
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När campingägaren sa att varje person hade eget ansvar så hade han fel. Varje person, fysisk som juridisk, ansvarar för skadorna han vållat (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Han var alltså tekniskt sätt ansvarig för din mammas incident men eftersom ingen ersättningsgill skada inträffade så blev han inte skyldig att betala något. Som du säger så hade han dock behövt betala om din mamma brutit benet eller liknande, då detta räknas till sådant som ersätts enligt skadeståndslagen (5 kap. 1 §).Om roten nu är avlägsnad så finns inte mycket att göra förutom att konstatera att han borde gjort det själv och att det var ren tur för honom att ingen skadade sig allvarligare, för då hade han behövt betala. Speciellt med tanke på hans egen riskinsikt om roten.Hoppas det besvarar din fråga och tur att allt gick bra med din mamma. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen nästa gång du har en juridisk fråga, prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för hyresvärd efter att element lossnat och skadat gäst?

2017-08-18 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min man har hyrd en lägenhet i andra hånd. När jag besökte honom i maj fall en radiator ned från veggen och traff min fot. Jag brakk intet, men det gjorde fruktansvart ondt. Men hon som äger lägenheten prövar att gje mig skyld för at radiatoren fäll ned. Jag stod ved vinduet och tittade ut da den fäll. Vägde MOG 100 kg da den var full med vatn.I Norge har vi det vi kaller objektivt ansvar. Har ni tilsvarende i Sverige?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det objektiva ansvaret som du talar om, även kallat rent strikt ansvar, innebär att den ansvarige är ersättningsskyldig oavsett eget vållande. Detta gäller t.ex. vid skador orsakade av hundar (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Det gäller inte för hyresvärdar. Ett eventuellt skadestånd måste istället utgå ifrån avtal mellan hyresvärden och din man eller ifrån skadeståndslagen. Skadestånd enligt avtalI hyresavtal är ofta inskrivet olika ansvarsklausuler om vilka skador hyresvärden ersätter. Dessa klausuler kan aldrig friskriva hyresvärden mer än vad skadeståndslagen tillåter.Skadestånd enligt skadeståndslagenFör att du ska få skadestånd genom skadeståndslagen krävs att hyresvärden orsakat dig en personskada genom eget vållande (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta kan vara genom en handling eller en underlåtenhet att handla. Det sistnämnda kan vara aktuellt i ditt fall om hyresvärden t.ex. underlåtit att underhålla elementet så att det till slut lossnade och föll på din fot.Det måste även finnas ett förutsebart orsakssamband (s.k. adekvat kausalitet) mellan hennes underlåtenhet och skadan som skedde. Detta är inte självklart i ditt fall men det är definitivt en stark argumentation att elementet var på väg att falla isär när som helst och att det bara krävdes att någon rörde vid det för att en sådan skada skulle inträffa.Hennes underlåtenhet att underhålla elementet måste även vara vårdslöst. Det kan antingen vara vårdslöst enligt någon regel eller handlingsnorm eller enligt sunt förnuft. Ett exempel på en handlingsnorm kan vara om du hittar någon branschpraxis på att element bör kontrolleras var 10:e år och det var 15 år sedan din mans element kontrollerades. I så fall är hyresvärdens underlåtenhet att underhålla elementet vårdslöst. Sunt förnuft kan vara att en neutral tredje person hade kunnat förutse att skadan skulle ske eller ännu bättre om hyresvärden var medveten om detta för att det t.ex. hade skett samma sak i en annan lägenhet.Under dessa förutsättningar kan du få skadestånd för eventuella sjukhuskostnader, utebliven lön pga oförmåga att arbeta, transport till sjukhus och möjligtvis även en schablonbaserad ersättning för ditt lidande enligt Trafikskadenämndens tabeller (5 kap. 1 § skadeståndslagen).Hur du kan gå vidareSkriv ett email till din mans hyresvärd och kräv ersättning för de utgifter du haft och föreslå även något schablonbelopp om du tycker det känns rimligt. Hänvisa till de paragrafer och resonemang jag fört ovan om det är till hjälp. Om hon vägrar ersätta dig, kan din man ta upp tvisten hos hyresnämnden i sitt län. Mer info om detta finner ni här. Deras beslut kan överklagas till domstol, vilket ni får info om i fall av process hos hyresnämnden. Når processen domstol så rekommenderar jag starkt att ni söker vidare hjälp av vår juristbyrå på Lawline. Mer info om detta finns här.Hoppas det besvarar din fråga, tveka inte att höra av er till Lawline igen nästa gång juridiken krånglar! Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,

Vem bär ansvaret för halkolycka på allmän plats?

2017-08-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej min svärmor som är pensionär halkade på en trotoarpratare och fick ett allvarligt benbrott i handleden .skylten låg på trottoaren på ett stort brunnslock och hon gick på den och halkade. Olyckan inträffade på allmän torgplats. Skylten motsvarar inte kommunens regler för att hantera trotoarpratare. Kan man begära skadestånd? Och av vem, kommunen eller restaurangen som äger trotoarprataren ?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad har häntJag tolkar din fråga som att en trottoarpratare tillhörande en restaurang ramlat/blåst eller på något sätt hamnat på marken en bit bort, där folk vanligen går förbi. Nu vet jag inte vilka regler som gäller i din kommun men jag utgår från att de liknar de regler som många kommuner har. Dvs. ägaren måste söka ett tillstånd, trottoarprataren ska ha en viss utformning och får inte riskera att skada förbipasserande m.m.Vem bär ansvaret?Huvudregeln i svensk rätt är att var och en, fysisk så som juridisk person ansvarar för skada man vållar någon annan genom vårdslöshet eller uppsåt (2 kap. 1 § SKL). Här har därför restaurangen ett ansvar eftersom det är deras trottoarpratare. Man skulle även kunna diskutera kommunens ansvar men det ligger närmare till hands för din svärmor att begära skadestånd av restaurangen och därför kommer jag att utgå från deras ansvar. Man brukar prata om positiva handlingar och passivitet. Kort sagt så finns det i det här fallet regler som restaurangen ska följa gällande hur trottoarprataren ska utformas/placeras och så vidare. Det har underlåtit att följa dessa på ett korrekt sätt (passivitet). Dessutom verkar det föreligga vad man brukar kalla för adekvat kausalitet. Dvs. restaurangens underlåtenhet att ha koll på trottoarprataren resulterar i att den hamnar där människor går à din svärmor går förbi och halkar. Din svärmors skada är ett resultat av restaurangens underlåtenhet att ta hand om trottoarprataren på korrekt sätt. Hur du går till vägaSe till att ni dokumenterar din svärmors skador, begär kopior på röntgenbilderna, fråga läkaren om ett skriftligt intyg om skadans omfattning ta kvitton på vad detta har kostat henne och t.ex. dig eller anhörig om ni har haft kostnader för att vara med henne på sjukhuset. Hon har rätt till skadestånd för sjukvårdskostnaderna, andra kostnader i samband med detta samt för sveda och värk (ev. lyte och men om hon får bestående skador). Även du eller annan anhörig har rätt till ersättning för t.ex. inkomstförlust eller ökade kostnader till följd över att ni har behövt vara med svärmor på sjukhuset, det framgår av (5 kap. 1 § första och tredje punkten SKL). Samla alla dokument och framför er begäran till restaurangen alternativt deras försäkringsbolag. Skulle de neka kan ni skriva en stämningsansökan och lämna in. Det kan ni få hjälp med av Lawlines jurister.Hoppas att du fick svar på din fråga och att din svärmor återhämtar sig snabbt! Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.Vänligen,

Skadeståndsskyldighet om bil kör in i blomkruka och skadas?

2017-08-19 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag bor i ett radhus som är en bostadsrätt. Jag har hörntomten och mellan mig och grannen finns en liten gräsmatta ( 10kvm). Denna ägs av föreningen. Nu är det så att det kör en del bilar utanför min ytterdörr som gärna kör med ena hjulet på just denna gräsmatta för att få en bra svängradie (jag kör också här när jag behöver lasta ut något ur bilen men har inga som helst problem att hålla mig på asfalten). Om jag ställer ut en kruka som är lite större och planterar blommor i denna och ställer den på gräsmattan (inte så att den är på någon del av asfalten) så att det inte går att ta ut svängen på gräset. Om bilarna kör in i denna kruka och bilen tar skada kan då jag bli skyldig till något, eller föreningen för den delen? Den är alltså inte inne på asfalten, hela krukan är innanför gräsgränsen, alltså på föreningens mark.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Nej, föreningen kan inte bli skadeståndsskyldig genom att placera en kruka på sin gräsplätt. Om någon kör in i den med sin bil så har de ingen rätt till ersättning (10 § andra stycket trafikskadelagen). De kan dessutom bli skyldiga att betala för krukan enligt 11 § första stycket trafikskadelagen. Se bara att till att du har föreningens tillstånd att sätta krukan där.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen i framtiden! Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,

Ersättning efter att väska fallit från butikshylla

2017-08-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag var på ö & b och en resväska på hjul ramlade ner i huvudet på mej. Mina glasögon skadades, jag fick skrapsår på näsan och ett drygt cm långt sår på överläppen. Vad har jag för ersättningsrättighet från butiken? Hyllan hade inga kanter och väskor stod långt ute på kanten i huvudhöjd. Alla väskor hade 4 hjul och stod på en hylla utan kant.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vad krävs för skadestånd?Såväl fysiska personer som juridiska personer, dvs företag, ansvarar för skador som de vållat (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det som krävs för att de ska bli skadeståndsskyldiga är:1. Att du utsatts för en eller fler skador. I detta fall har du utsatts för personskada i form av skrapsår och sår på överläppen, samt sakskada i form av glasögonen.2. Att skada orsakades av en handling eller underlåtenhet att handla. Ö & B har genom handlingen att ställa väskorna långt ut på kanten och underlåtenheten sätta upp en ram som skyddar mot att saker faller ned.3. Att det fanns ett orsakssamband mellan handlingen/underlåtenheten och de inträffade skadorna. Om man ställer varor högt uppe utan en skyddad kant så ligger det i farans riktning att de trillar ned och skadar någon. Därmed tycker jag definitivt att det finns ett förutsebart orsakssamband.4. Att handlingen var vårdslös antingen enligt någon regel, handlingsnorm eller branschpraxis, eller enligt en fri bedömning. Det finns säkert någon handlingsnorm för antingen hur hyllorna ska vara konstruerade eller hur väskor med hjul ska förvaras. Om inte, så kan även en fri bedömning leda till vårdslöshet. Det man då tar i beaktning är t.ex. skadevållarens egen riskinsikt samt om en neutral tredje man hade kunnat förutse skadan. Det är inte svårt att förutse att väskor med hjul gärna rullar av kanter som inte har någon ram och därmed är det vårdslöst att förvara väskorna på det viset. Jag tror inte vårdslöshet blir något problem att visa i detta fall.Vad bör du göra?Stora företag som Ö & B är vana vid denna typ av ärenden och brukar inte ha några problem att ge ut ersättning frivilligt. Du bör skriva ett email till dem och be om ersättning för nya glasögon, eventuella sjukhuskostnader och ersättning för kosmetisk skada eller lidande (se Trafikskadenämnden tabeller för referens) (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Om de inte vill betala det du kräver, skriv igen och för det resonemanget jag har fört ovan. Om de fortfarande inte betalar kan du anmäla dem till tingsrätten genom en stämningsansökan. Om processen kommer till detta steg rekommenderar jag att du tar hjälp av vår juristbyrå. De erbjuder kvalificerad rådgivning, hjälp att skriva stämningsansökan, representation vid rättegång m.m. Alla dessa kostnader täcks av Ö & B om de förlorar rättegången.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline igen nästa gång juridiken krånglar! Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar, kryssa bara i alternativet på samma ställe som du ställde denna fråga.Vänliga hälsningar,

Kan vi kräva skadestånd?

2017-08-16 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min son var ute och cyklade på en mindre väg när han blev "påkörd" puttad ner i diket av en bil. Föraren smet. Cykeln är trasig och han skadade sig på hela höger sida på kroppen. Han flög ner i diket. Vad gör man då?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Skadeståndsansvar kan endast uppkomma under förutsättning att var och en av de ansvarsgrunderna som i ett särskilt fall uppställs kan anses uppfyllda. Så snart någon av de gällande ansvarsgrunderna inte kan anses vara uppfyllda så kan skadeståndsutredningen sålunda avslutas med slutsatsen att skadeståndsansvar ej föreligger.För att din son ska anses vara berättigad till skadestånd så måste han ha lidit en skada.- Denna skada ska ha uppkommit genom en aktiv handling som skadevållaren företagit eller genom ansvarsgrundande passivitet från skadevållarens sida.- Det måste även finnas ett orsakssamband mellan skadan och skadevållarens handling eller ansvarsgrundande passivitet.- Skadevållaren får heller inte ha handlat under en ansvarsfrihetsgrund, dvs, under exempelvis nödvärn, nöd, samtycke eller liknande.Ni kan begära skadestånd för både personskada och sakskada från bilföraren för att denne körde på din son och orsakade att din son föll ner i diket och skadade sig själv och cykeln. (Skadeståndslagen 2 kap 1 §). Personskada är en fysisk eller psykisk skada som uppstår på människokroppen. Sakskada är däremot en skada som uppstår på saker, som exempelvis en cykel. Din son har både lidit personskada och sakskada eftersom han fick fysiska skador och hans cykel blev förstörd. Denna skada har uppkommit pga. att bilföraren körde på honom, det finns alltså ett orsakssamband.När ni begär skadestånd så måste ni kunna veta vem bilföraren är och även kunna peka ut honom genom namn och personnummer. Om bilföraren inte kan pekas ut så kommer skadeståndsutredningen att läggas ner eftersom skadeståndsansvaret inte kan riktas mot någon ansvarig.Om ni har en försäkring som täcker personskador och sakskador så skulle ni även kunna vända er till ert försäkringsbolag och be om ersättning för det inträffade.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh