Häst vs poolägares ansvar

2017-01-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min häst kom ut ur hagen på den gård där den är inackorderad. I mörkret föll hästen ner i gårdens swimmingpool och skadade sig svårt. Poolen har inget staket, var fylld med vatten och täckt med lösa skivor av korrugerad plåt. Kan jag kräva gårdens ägare på någon del av de omfattande veterinärkostnaderna som blev en följd av händelsen?mvhHelena
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, vilka regler gäller egentligen? Till skillnad från hundägare har hästägare inte ett strikt ansvar över sina hästar. När en häst orsakar skada på någon annans egendom måste man bevisa att den som äger eller handhar hästen har varit försumlig, och det kan vara väldigt svårt att bevisa. Att en häst lyckas rymma från sin hage är därför något som man kan räkna med händer och det är väldigt svårt att bevisa att hästägaren inte uppfyllt sin skyldighet så länge hagen inte är gjort av enbart en tråd eller liknande. Vad gäller gällande regler för swimmingpooler finns vissa regler som måste uppfyllas för att man ska få lov att ha en swimmingpool. Dessa regler finns till särskilt för att undvika drunkningsolyckor. Reglerna går att finna i Boverkets byggregler och i ordningslagen. Båda innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas. Titta här för mer information om Boverkets regler och här för vilken regel som är aktuell i det här fallet i ordningslagen.Enligt dessa regler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara:- Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.- En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.Om poolägarna inte har uppfyllt dessa regler, har de brustit i sin skyldighet. Enligt min uppfattning talar dessa regler för att du har en chans till att kunna kräva ersättning från dem. Hoppas mitt svar gav dig lite vägledning! Kontakta gärna en jurist eller boka en tid med oss om du behöver ytterligare hjälp! Med vänliga hälsningar,

Bostadsrättsförening hävdar att bostadsrättshavare är vållande till vattenskada

2017-01-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi har haft en vattenläcka i vårt kök som krävt rivning, bianing av betong, torkning och återuppbyggnad. Nu hävdar föreningen att vi varit vållande till skadan (läckt från vaskens avlopp) på grund av vår vårdplikt. De har skickat vidare fakturan för självrisken till oss. Men som jag förstått det som måste de begära skadestånd av oss. Min fråga är, hur behöver föreningen gå till väga för att begära skadestånd? Jag vill gärna ha svar på frågan eftersom föreningen inte verkar vilja prata med oss om detta och inte heller verkar ha någon riktig koll på hur försäkringsärenden vad gäller vattenskador ska hanteras.Tack på förhand!Mvh
Jennifer Parmlind |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Huvudregeln är att föreningen ansvarar för rivning, torkning och återställande fram till ytskikt vid en vattenskada. Bostadsrättshavaren ansvarar för att återställa ytskikten och kan få hjälp via bostadsrättstillägget där det ofta finns en självrisk. Som jag förstår det på din fråga vill föreningen även att ni betalar deras självrisk. Enligt 7 kap. 12 § bostadsrättslagen är du som bostadsrättshavare skyldig att betala för reparationer (de som föreningen ansvarar för, bland annat självrisken) endast om skadan uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse. Föreningen måste alltså bevisa att ni har handlat på detta sätt. Det stämmer att du är skyldig att underhålla lägenheten men ibland går ledningar eller avlopp sönder och det innebär inte automatiskt att du är vållande. Det krävs någon mer omständighet, exempelvis att du sett att avloppet har gått sönder men låtit det vara och inte gjort något åt saken. Det är svårt att ge ytterligare vägledning eftersom jag inte vet varför föreningen anser att du varit vållande.Fakturan som du har fått från föreningen ska du bestrida, om du anser att du inte har orsakat skadan. Föreningen får sedan lämna in en stämningsansökan hos tingsrätten. Jag kan tipsa dig om att kontakta ditt försäkringsbolag då hemförsäkringen i många fall ger skydd för situationer när du får ett betalningskrav riktat mot dig av föreningen. Det finns en chans att de kan hjälpa dig att bestrida kravet. Mitt råd är att börja där. Behöver ni ytterligare hjälp av en jurist är ni varmt välkomna att kontakta någon av våra verksamma jurister på http://lawline.se/boka.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hund angriper annan hund - bör det polisanmälas?

2017-01-24 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Min hund (liten fralla) blev för ett par dagar sedan attackerad av en Pitbull hund som bet tag i halsen och sidan av min hund och vägrade släppa taget. Efter att ha försökt bända upp käkarna, dra i benen och slag mot Pitbull hunden släppte den till slut taget efter 5-10 minuter, den blödde då ovanför ögat.Kan varit ägaren, jag eller min hund som åverkat det. Min hund stod helt stilla som en staty.Båda hundarna fick åka till veterinär.Vad gäller igentligen? Blir även jag betalningsskyldig för den attackerandes hunds skador efter att försökt hjälpa min hund från den hundens bett?Ska man polisanmäla en sådan här händelse?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har vad man brukar kalla för ett strikt ansvar för skador som hunden orsakar, vilket framgår av 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter (här). Det strikta ansvaret innebär att man som hundägare ansvarar för skador som hunden orsakar, oavsett om man vållat skadan eller ej. Den andre hundägaren är således ersättningsskyldig för de kostnader din hunds skador föranlett, vilket exempelvis kan vara veterinärkostnader.För att fastställa ev. ansvar för den skada som den andra hunden åsamkats är det nödvändigt att kunna fastställa vem som orsakade skadan. Var det den andre hundägaren som orsakade skadan kan denne givetvis inte bli ersättningsskyldig till sig själv. Om det istället går att fastställa att det var du som orsakade skadan är det min uppfattning att det knappast kan anses oaktsamt av dig att försöka skydda din egen hund vid ett angrepp. Eftersom oaktsamhet är en nödvändighet för skadeståndsskyldighet menar jag att du i detta fall alltså inte drabbas av skadeståndsansvar i förhållande till den andra hundens skada.Att en hund attackerar en annan hund är inget brott, såvida inte den andre hundägaren avsiktligen uppmanade sin hund till att attackera. En polisanmälan skulle därför vara verkningslös. Denna fråga löses med civilrättsliga regler och det enklaste sättet för dig är att kontakta den andre hundägaren och göra upp i godo. Vägrar den andre hundägaren att medge ersättningsskyldighet kan du givetvis skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (mer vardagligt uttryckt: stämma den andre hundägaren). Detta riskerar dock att bli dyrt och jag råder dig därför att försöka komma överens med den andre hundägaren om en lösning utan domstolens hjälp.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Kräva ersättning pga brott när åtalets läggs ner?

2017-01-22 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej.Jag blev utsatt för ett brott i somras där jag själv grep förövaren enligt Rb.24:7 Polisen lägger trots det ner förundersökningen för att förövaren är under 15 år. Jag hävdar dock ersättning för min självrisk enligt skadeståndslagens principalansvar. Jag skrev ett brev till inspektören som lade ner ärendet utan att få svar (svarar aldrig i telefon). Fick inget svar på brevet på 2 månaders så jag skrev till en högre chef på polisen men inget svar nu heller. Nu har det gått 6 månader och ingen hör av sig.Vem vänder jag mig till nu och hur gör jag för att komma vidare?Jag vill ha betalt för min självrisk. Det gäller ett stöldförsök på ett fordon som fick skador i samband med detta.MVH
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Om man begår brott innan man fyllt femton år är man inte straffmyndig, det är då endast i vissa fall man utreder brottet (se 31 § lag om unga lagöverträdare). Det du vill ha är civilrättslig ersättning, åklagaren sköter oftast detta åt målsäganden i samband med åtal. Eftersom det inte väckts något åtal i det här fallet kommer åklagaren inte att föra din talan om skadestånd. Du kan själv stämma gärningsmannen i tingsrätten och yrka ersättning för självrisken. Som du verkar ha koll på så är det föräldrar som ska ersätta skador som deras barn orsakat (se 3 kap. 5 § skadeståndslagen).För att stämma någon i tingsrätten lämnar man in en stämningsansökan till tingsrätten i den stad där den man vill stämma bor. Mer information om hur man går tillväga för att stämma någon finns på Sveriges domstolars hemsida (se här).Hoppas du har fått svar på din fråga.Mvh,

Försäkringsersättning vid rattfylleri

2017-01-31 i Regressrätt
FRÅGA |Hej!Körde rattfull och körde på en parkerad bil, hur ligger det till med försäkringen?Kommer jag att få något ut för bilen jag körde eller måste jag stå för allting???Hur blir det med bilen jag körde på, betalar jag endast självrisken eller måste jag stå även där för hela skadan???Tacksam för snabb återkoppling!/Dennis
Oskar Fröberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Skadorna på ditt fordonOm skadorna som du orsakat på ditt eget fordon kommer ersättas beror på vilket försäkringsavtal du har. För att få ett klart svar på din fråga bör du kontakta ditt försäkringsbolag eller se närmare på villkoren i ditt försäkringsavtal. Om skadorna täcks av försäkringen kan ersättningen dock komma att skrivas ned enligt försäkringsavtalslagen 4 kap. 5 § st. 2 (här).Skadorna på det andra fordonetTrafikskadeersättning kommer täcka skadorna på det andra fordonet enligt trafikskadelagen 11 § st. 1 (här).I trafikskadelagen 20 § st. 1 (här) finns dock en regel som ger försäkringsbolaget som betalat ut trafikskadeersättningen en rätt att kräva dig som förare på det utgiva beloppet om du gjort dig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri.Hoppas detta svarade på din fråga.Mvh

Skadeståndsansvar för kattägare

2017-01-29 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |jag var bjuden hem till en vän för första gången ( i Skåne) .. Hans katt satt på matbordet, och han sa åt mig att ta bort katten därifrån eftersom vi skulle använda bordet vid måltid. Jag lyfte bort katten. Till saken hör att det fanns en uppsjö av prylar jämte bordet, vassa kanter på lådor och mängder av andra prylar. Katten bet mig, men jag kunde ju inte släppa henne på de vassa föremålen så jag höll henne en kort studn och lyfte henne bort från det som var vasst. Hon bet djupt och under natten svullnade såret upp. Eftersom jag hade ett uppdrag i Tyskland där jag skulle företräda i ett möte med WHO reste jag trots att det gjorde ont. Väl där kände jag att jag måste uppsöka sjukvården. Jag hade fått blodförfgiftning och fick sjukvård flera gånger under veckan. dyrt blev det eftersom de inte godtog att Sverige tillhörde EU!. Gips,medicin, och annat gick upp till C.a 5000 skr, vilket jag inte hade. Jag fick låna av samme vän med katten. När jag kom hem ansökte jag om att få pengar tillbaka från vilket jag fick efter 5 månader, men med avdrag motsvarande 2 akutbesök enligt deras beräkning. Det stämmer inte. Min fråga är om jag kan ses ha rätt att kräva detta av kattägaren, som inte informerat mig om att a) katten var sjuk och behövde speciellt sätt att lyftas på B) det var omöjligt att fösa ner katten från bordet utan att den skulle skadat sig på det som fanns under. Jag har efter 9 månader smärta i de leder där katten bet samt minskad förmåga till finmotoriska rörelser,
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Katt- och hundägares ansvar regleras i Lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150). Enligt 1 § (https://lagen.nu/2007:1150#P1S1) ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Din vän har alltså en skyldighet att som kattägare ha översikt och ta ansvar för sin katt.I 19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150#P19S1) regleras att hundägare har ett så kallat strikt ansvar för skador som hunden orsakar. Bestämmelsen innebär att det föreligger ett skadeståndsansvar för hundägare oavsett om det är hundägaren som vållat den uppstådda skadan eller inte. Katter är dock undantagna från denna regel. Kattägare har alltså inget strikt ansvar för vad deras katter orsakar, utan de ansvarar istället enbart enligt Skadeståndslagens (SkL) (https://lagen.nu/1972:207) regler. För att skadeståndsansvar för kattägaren i ditt fall ska anses föreligga krävs enligt 2 kap. 1 § SkL (https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1) att kattägaren agerat uppsåtligen eller vårdslöst. Det ligger på dig att bevisa dels din skada och att det är just denna katt som orsakat skadan, dels att kattägaren handlat oaktsamt eller vårdslöst och att det är handlandet vid händelsen som orsakat skadorna. Det krävs adekvat kausalitet, ett orsakssamband mellan ägarens handling och din skada.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Skadestånd för vårdslöst handlande i tjänsten

2017-01-24 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Städbolaget som städar hos oss gjorde så min 5 månader gamla laptop flög i golvet. Det är tydligt att datorn har fått sig en rejäl smäll. Flera repor + skärmen är något skev. Det verkar som att datorn funkar bra men frågan är ju hur det är med livslängden, det är ju fullständigt omöjligt att säga. Eftersom att skadan är svårbedömd, hur ska jag gå tillväga med mina ersättningskrav?
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad säger rättskällorna?Av andra kapitlet 1 § Skadeståndslagen (SkL) framgår det att "den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada skall ersätta skadan". Vidare säger tredje kapitalet 1 § SkL att en arbetsgivare ska ersätta sakskada som en arbetstagare orsakat genom fel eller försummelse i tjänsten. För att ersättning ska aktualiseras måste det utöver ett uppsåtligt eller vårdslöst handlande föreligga adekvans, det vill säga att skadan ska ha ett naturligt orsakssamband till handlandet. Ditt fallI din situation har en anställd i städbolaget orsakat dig en skada på din dator. Principalansvaret för arbetsgivaren enligt tredje kapitlet 1 § SkL gäller i detta fall och arbetsgivaren ska därför ersätta din skada på datorn under förutsättning att du kan du visa att reporna inte existerade innan händelsen och att skärmen var i bättre skick än vad den är nu.Vänlig hälsning,

Skadeståndsersättning för sakskada mobiltelefon

2017-01-21 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag blev påkörd på en parkering när jag gick, Jag träffades av sidospegeln och bilens långsida. Påkörningen gjorde att jag föll omkull och krossade min mobil men inga skador.Föraren smet men jag tog regnummer och anmälde till Polisen. Vilken ersättning kan jag begära?
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga!Förutsättningarna för att personen i bilen ska bli ersättningsskyldig finns i skadeståndslagen (se här). Skadan ska ha orsakats av oaktsamhet eller uppsåt, skadan ska ha orsakats av en handling och det ska föreligga orsakssamband mellan handlingen och den uppkomna skadan. Vidare ska det råda adekvans mellan skadan och handlingen, med andra ord ska skadan ligga i farans riktning. I ditt fall ska det alltså finnas ett samband mellan påkörningen och att mobilen föll i marken och gick sönder. Ovanstående krav torde vara uppfyllda och förutsättningarna för skadestånd bör vara för handen. Då din telefon har gått sönder så handlar det om en sakskada. Vid sakskador kan du få ersättning för sakens värde samt annan kostnad till följd av skadan (se här). Huvudregeln för ersättning vid totalskada är återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk, eventuellt också för nedsatt användbarhet eller annan omständighet. Vid partiell skada finns olika metoder att beräkna ersättningen. Om det endast är skärmen som skadats bör ersättningen rimligen motsvara reparationskostnaden.Ersättningen kan under vissa förutsättningar sättas ned. Ersättning för sakskada jämkas (sätts ned) bland annat på grund av försäkringsmöjligheter (se här). Om du blivit ersatt genom försäkring för sakskada så får du sällan också skadeståndsersättning. Vidare om du kan anses varit medvållande till skadan kan ersättningen sättas ned. I 12 kap brottsbalken finns bestämmelser om skadegörelse. Enligt 1 § ska den som förstör eller skadar annans fasta eller lösa egendom dömas för skadegörelse. Påföljden är böter eller fängelse i högst ett år. Dock blir denna bestämmelse troligtvis inte aktuell i ditt fall, då det krävs att gärningen har begåtts avsiktligt för att straff ska kunna utgå.Du bör undersöka dina försäkringsmöjligheter och även ta kontakt med personen som orsakat skadan och redogöra för förutsättningarna för personens skadeståndsskyldighet. Föreligger skadeståndsskyldighet ska personen i princip ersätta kostnaden för att laga telefonen. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!Vänligen,