Försäkring - bedömning av villkor

2016-10-02 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejMin dotter tappade sitt guldarmband på bioHon upptäckte det när hon kom hem, en timme efter .Är förlusten ersättningsbar och är detta händelse " plötslig och oförutsett" ?Vi har allriskförsäkring.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Först och främst vill jag meddela dig att det är upp till ditt försäkringsbolag att bedöma den frågan. Hur de tolkar och ser på kravet "plötsligt och oförutsett" är upp till dem helt och hållet. Det gör att mitt svar inte utgör någon garanti eller är rättsligt korrekt på något sätt. Svaret grundar sig på min uppfattning och min egen bedömning. Personligen så hade jag ansett att det är en plötslig och oförutsett händelse, utifrån den korta informationen som du angett i svaret. För att kunna göra en mer korrekt bedömning så behöver jag lite mer information om vad som har hänt, hur hon kunde tappa det, om hon har fastnat i något t.ex. och när hon senast såg att hon hade armbandet. Vet hon med sig att hon hade armbandet innan bion så skulle jag säga att det är plötsligt och oförutsett eftersom det finns en relativt kort period då hon kan ha tappat det. Såg hon däremot att hon hade armbandet dagen eller ännu längre innan hon upptäckte att det var borta blir mitt svar annorlunda. Jag skulle som sagt råda dig att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att få veta hur de bedömer situationen. Mvh,

Sakskada på bil på grund av väjning för gående - skadestånd?

2016-09-30 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Om jag kör i låg hastighet >5km/h och en fotgängare provokativt går rakt framför min bil, trots fri väg till dennes destination. Ifall att jag bromsar samt väjer för fotgängaren och detta orsakar en vagnskada på bilen. Är då fotgängaren skyldig till skadestånd? Detta scenariot är självklart väldigt vagt och "provokativt" beteende är något man måste definiera själv, men om jag skulle ha övervakningsfilm från momentet, skulle det då gå att få ersättning på den skadan som orsakades?
Johanna Bergvall |Hej, tack för din fråga!Då det inte är en skada på bilen som orsakats av ett annat motordrivet fordon kommer du inte kunna få ersättning från din trafikförsäkring, se 10 § trafiskskadelagen. Istället kommer förmodligen, beror förstås på avtalsvillkoren, din eventuella vagnskadeförsäkring att täcka skadan. Observera att du då kommer få betala en självrisk. Försäkringsbolag har, när de har betalat ersättning för en skada, regressrätt mot skadevållaren. Detta innebär att försäkringsbolaget i sin tur kan kräva pengar av denna person. I ditt fall är det osäkert om fotgängaren skulle kunna anses vara skadevållare. En fotgängare kan göra sig skyldig till vårdslöshet om denne inte följer trafikförordningens regler. Det är exempelvis förbjudet men inte straffbart att gå mot rött ljus, skulle detta leda till en kollision mellan bilar kan fotgängaren bli dömd för vårdslöshet i trafik. Om den gående inte brutit mot någon trafikanvisning kommer det antagligen bli svårt för försäkringsbolaget att kräva pengar av denna, detta trots provokationen. Sammanfattningsvis, kommer det nog bli svårt att kräva fotgängaren på ersättning för den uppkomna skadan. I detta fall gäller det att ha en vagnskadeförsäkring som täcker skadan. Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga!Vänligen,

Skada orsakad av hund

2016-09-29 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om en rottis attackerar en fastbunden hund som inte gjort något, inte försvarar sig, är bara rädd och rottisen är i koppel och ägaren ändå låter den knuffa omkull lilla hundens ägare så att hon får spricka i svanskotan, det måste ju vara ett brott? Lilla hunden blev också biten men inget allvarligt. Detta hände även på privat tomt.och bakifrån. Rottisen är känd för sitt aggressiva beteende, liksom dess ägare..
Alexander Ahlfont |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En hund är inom Juridiken att anse som en sak och om en person uppsåtligen åsamkar en hund skador utgör gärningen skadegörelse eller åverkan enligt Brottsbalkens 12 kap. Det krävs alltså att en person med avsikt skadar en hund för att brott ska föreligga.I ditt fall måste det kunna bevisas att ägaren till hunden som skadade den lilla hunden hade för avsikt att skada hunden. Endast om han bevisligen hade uppsåt till brottet kan han dömas för det.Om en person blir skadad av en hund kan brottet misshandel eller vållande till kroppskada bli aktuellt. Det är då ägaren som gör sig skyldig till brottet. Om gärningen sker med uppsåt ska den rubriceras som misshandel, men det räcker med att personen endast varit oaktsam, då kommer vållande till kroppskada i fråga.Rätt till skadestånd kan föreligga även om inget brott begåtts. När det kommer till skador som orsakats av hundar blir Lagen om tillsyn över hundar och katter tillämplig. Enligt 19 § ska skador som orsakats av en hund ersättas av hundens ägare, oavsett om denna vållat skadan eller inte. Ägaren har vad som kallas för ”strikt ansvar” över sin hund.I ditt fall föreligger en personskada och en sakskada som båda ger rätt till ersättning enligt Skadeståndslagen 5 kap.Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Skadestånd vid farligt objekt i mat

2016-09-28 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag skadades i läppen av en sylvass plastbit i min dessert när jag var på restaurang igår. Ren tur att jag inte fick in den i munnen kan jag säga.Restaurangen ska ringa mig för dom ska kompensera mig. Vad kan vara en rimlig kompensation? När jag skar mig så, förutom att det gjorde ont, rann och droppade det blod, så jag gick runt i restaurangen, vilket inte alls kändes bra. Fick blod på min tröja. Och vi hade en show vi skulle gå på efteråt, som vi kom i sista sekunden till. Och jag kom dit i blodiga kläder och blodiga pappersbitar mot läppen. Det påverkade min upplevelse av showen att sitta och hålla tryck mot läppen med blodiga pappersbitar. Med vänliga hälsningar
Anton Walfridsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras primärt av SkadeståndsL (SkL) och det krävs för att skadestånd ska kunna utgå i ditt fall att restaurangen var vårdslös och att den vårdslösheten ledde till en uppkommen skada, detta framgår av SkL 2 kap. 1 §. Denna bedömning är irrelevant i ditt fall eftersom att restaurangen uppenbarligen inte bestrider att de ska kompensera dig. Det intressanta är istället vilken kompensation du kan förvänta dig av restaurangen. I ditt fall har du blivit utsatt för två skador, en personskada på läppen och en sakskada på tröjan. Ang. personskadan kan du enligt SkL 5 kap. 1 § få ersättning för sjukvårdskostnader om du uppsökte sjukhus, taxi eller annan resekostnad till sjukhuset, samt möjligtvis en mindre ersättning för sveda och värk (troligen är skadan för liten för sveda och värk). Ang. sakskadan kan du enligt SkL 5 kap. 7 § antingen få ersättning för kemtvätt eller värdet av din tröja. Skadeståndsrätten är i Sverige uppbyggd utifrån en princip om att du ska bli ersatt så att du kommer till ditt ursprungsläge, inte mer. Om de ger dig någonting utöver vad jag listat här så är det av ren goodwill. Hoppas att du fick svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Ekonomisk ersättning till brottsoffer.

2016-10-01 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, jag hade inbrott när jag låg och sov för CS en månad sen och blev av med 2 st crosshojar. Nu har jag börjat bli paranoid på nätterna och tror att folk är i huset. Detta tvingar mig upp ca 5 ggr/ natt och gör att jag får svårt att sova.Kan man få ekonomisk ersättning för detta? MVH Jimmie
Vega Schortz |Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!De besvär du upplever till följd av brottet tolkar jag som en skada som i juridisk beteckning är en form av personskada: ”sveda och värk”. Om du anmält inbrottet till polisen kommer de att starta en förundersökning. Leder förundersökningen till att någon kan åtalas och vidare fälls för brottet i domstol är det den skyldige som ska ersätta dig för sveda och värk. Observera att åklagaren bara kommer väcka talan om ansvar för stölden om inte du informerar åklagaren om att du vill ha ersättning av den tilltalade för sveda och värk, se rättegångsbalken (1942:720) (RB) 22:2. Döms den tilltalade att betala ersättning till dig kan kronofogdmyndigheten sedan hjälpa dig att driva in skulden. Har den skyldige inga pengar bör du se över din hemförsäkring. Beroende på hur ditt avtal med försäkringsbolaget ser ut kan du ha rätt till ersättning därifrån. Har du inte det kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten och ansöka om ersättning. Även om en förundersökning läggs ner p.g.a. att det finns för få spår att gå på, kan du ändå ha rätt till ersättning. Här gäller samma sak som ovan: se över vad som står i din hemförsäkring, har du inget skydd att hämta därifrån kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten och ansöka om ersättning. Ansökan görs via en blankett som du kan beställa från Brottsoffermyndigheten. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Rent strikt ansvar för hundägare

2016-09-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Mina föräldrar har min hund boende hos sig i ett radhus. Deras grannes kattor går ute mesta tiden och tar då vägen över balkongen när de ska in till en annan granne för att äta. Ibland kommer de även in till mina föräldrar, hittills bara när hunden inte varit där. Min fråga är nu om det är jag som blir skadeståndsskyldig om min hund biter ihjäl nån av katterna när de kommer in, eftersom som hundägare alltid är skyldiga. Hunden ska väl inte behöva ha koppel och munkorg inomhus? Och mina föräldrar ska inte behöva ha balkongdörren stängd bara för att grannen inte tar hand om sina husdjur?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som du nämner är du som hundägare ansvarig för skador din hund orsakar. Du har ett så kallat rent strikt ansvar, trots att varken du eller någon annan person har varit vållande till skadan är du ansvarig. Ditt ansvar framgår av 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Det som kan vara aktuellt för dig ifall din hund biter någon av katterna är att försöka få skadeståndet jämkat på grunden att kattens ägare varit medvållande till skadan. Du säger i slutet av din fråga att grannen inte tar hand om sina husdjur, om du kan bevisa det kan du få igenom ett yrkande om att grannen varit medvållande till skadan. Det bör dock nämnas att ett yrkande om jämkande på grund av medvållande kan vara svårt i detta fall om du inte har konkreta bevis på att grannen brustit i tillsynen över sina katter. Det är ju väldigt vanligt att katter går ute under dagarna och det lär inte kunna räknas som medvållande att man har sina katter utomhus under dagarna. Du kan ju istället be dina föräldrar ha balkongdörren stängd för din skull, för att minimera risken att behöva betala skadestånd. Med vänlig hälsning,

Skada orsakad av hund

2016-09-29 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Min bor var ute och gick (rullade pga att han sitter i rullstol) men en grannes hund och hunden drar iväg så att han krockar med ett träd. Välter med sin stol och hunden blir rädd varför han går till angrepp mot honom. Han blir biten i ansiktet och händer plus bryter sin höft så det blir sjukhusvistelse. Hur skall han gå vidare med detta då hundägaren inte har någon försäkring som täcker detta och hon kommer att göra en motanmäla då han hade slagit djuret i försvar.
Alexander Ahlfont |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln i Skadeståndslagen 2 kap. 1 § är att en person vållar en personskada ska utge skadestånd till den som lidit skadan. Enligt 6 kap. 5 § omfattar skadestånd för personskada ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt ersättning för psykiskt och fysiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte och men). När det kommer till skador som orsakats av hundar gäller dock Lagen om tillsyn över hundar och katter. Enligt 19 § ska skador som orsakas av en hund ersättas av hundens ägare, oavsett om denna vållat skadan eller. Ägaren har vad som kallas för ”strikt ansvar” över sin hund. Om det visar sig att någon annan än ägaren har vållat skadan som hunden orsakar, har ägaren rätt att kräva ersättning av den som vållat skadan.Din bror har lidit allvarliga personskador och ska därför få ersättning av hundens ägare. Att det inte föreligger någon försäkring spelar ingen roll. Ägaren blir personligt ansvarig att utge skadestånd till din bror.Den som slår en hund och därmed tillfogar hunden skador gör sig skyldig till skadegörelse eller åverkan (hund gälls som sak inom straffrätten). Dock utgör en gärning som en person begått i nöd inte brott enligt Brottsbalken 24 kap. 4 §. Nöd föreligger bl.a. när fara hotar liv eller hälsa.Din bror befann sig med mycket stor sannolikhet i en nödsituation när han blev attackerad av hunden. Hans gärning ska därför inte anses som brottsligt och hundägarens motanmälan kommer inte att leda till något straff eller anat ansvar för din bror.

Preskription enl. patientskadelagen

2016-09-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om det har gått 10 år är det försent att överklaga beslut från Löf? / Maria
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En skadelidande, som inte vill godta försäkringsgivarens förslag till uppgörelse i ett skadeärende, har möjlighet att begära att Patientskadenämnden yttrar sig i ärendet. Nämndens beslut är endast en rekommendation. Den skadade har också möjlighet att föra ärendet till allmän domstol. Normalt anges tidsfristen i beslutet. Har det gått tio år är det mycket troligt att fristen har gått ut. Den som exempelvis vill ha ersättning enligt patientskadelagen måste väcka talan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.Med vänliga hälsningar