Ansvar för hund i egen trädgård?

2017-08-22 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vi bor i radhus och har nyligen skaffat katt. Vår närmaste granne har en liten hund. Vår katt är utekatt och grannens hund vistas ibland i trädgården. Mellan vår och grannens trädgård finns det bara lågt stängsel.Idag var vår katt på grannens tomt medan hunden var där. Hunden fick spel och försökte ge sig på katten. Lyckligtvis hände det ingenting allvarligt eftersom grannen hann gå emellan i tid.Grannen menade då: "Er katt får inte vara i min trädgård. Jag har hund!"Min fråga: Rent rättsligt sätt, har grannen rätt? Kan hon kräva att vår katt inte får vara i hennes trädgård (vilket i praktiken skulle innebära att han inte längre skulke kunna vara utekatt)? Eller är det snarare grannens ansvar att se till att hennes hund inte skadar vår katt även när katten är på hennes tomt?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline!För hundägare råder s.k. rent strikt ansvar. Det innebär att skador som orsakas av hund alltid ersätts av ägaren (19 § lagen om tillsyn av hund och katt). Om det sker på deras egen tomt kan dock ansvaret jämkas enligt 6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen. De kan alltså inte förbjuda att er katt strosar omkring som katter gör men om det skulle ske något så är de skadeståndsskyldiga. Dock kan ni behöva betala 50/50 eller liknande om det sker på deras tomt.Jag brukar alltid tycka att hundar och katter är vänner egentligen så jag hoppas att det löser sig mellan de små vännerna.Hoppas det besvarar er fråga, ursäkta att det dröjde. Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,

Träd skymmer utsikt - möjlighet till åtgärder?

2017-08-21 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag köpte en fastighet med utsikt över en sjö. Grannen nedanför planterade längs hela gränsen mot min tomt granar o andra högväxande träd och dessa har ju nu vuxit till sig o skymmer hela utsikten för mig. Tror hon gjorde detta pga att vi var oense om en del saker.Kan jag göra något?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Träd som skymmer utsikten kan tyvärr inte kommas åt juridiskt såvida inte din kommuns föreskrifter säger något annat, så jag rekommenderar att du hör av dig till dem. Det krävs nämligen inget bygglov eller liknande för träd och planterandet av dem orsakar ingen skada i skadeståndsrättslig bemärkelse.Vänliga hälsningar,

Hur kräver jag ersättning efter att ha halkat och skadat mig i gaten på en flygplats?

2017-08-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Hur går man till väga för att ansöka om skadestånd/ekonomisk ersättning om man har halkat på flygplatsen och slagit i så hårt att man har krossat armbågen och tillbringat hela kvällen och natten på akuten i väntan på operation? Semestern för både mig och min man blev förstörd. Dessutom kommer jag få genomliga smärtor under den kommande rehabiliteringen. Det bör också tilläggas att min olycka inträffade när vi var på väg in mot själva gaten och golvet var genomblött, då städarna var i full gång med att våtmoppa golvet. Såvitt vi kunde se så fanns det inte några skyltar i förebyggande syfte mot just halkolyckor. Hur går vi vidare?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar är i behov av förtydliganden eller kompletteringar så är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla mig på marcus.backstrom@hotmail.com.Först och främst tycker jag att du ska ta kontakt med flygplatsbolaget och berätta om det inträffade. Om din historia är väl underbyggd och bolaget accepterar att det förekommit brister i säkerhetsarbetet så är det inte omöjligt att du blir ekonomiskt kompenserad utan att behöva göra ett rättsligt ärende av det hela. Sannolikt ingår ni då ett förlikningsavtal där det framgår att saken, efter att du erhållit pengarna, är utagerad.I händelse av att flygplatsboalget inte går med på att ersätta dig, eller samtycker till ett lägre belopp än vad du anser skäligt, så återstår bara att skicka in en stämningsansökan till den lokala tingsrätten. I stämningsansökan ska du redogöra för vad som har hänt och presentera ett yrkande (det vill säga hur mycket pengar du vill ha) och bevisning (exempelvis ett läkarutlåtande som styrker de skador du ådragit dig).Det blir sedan upp till domaren att avgöra om flygplatsbolaget, genom personalen, agerat på ett så vårdslöst sätt att det medför skadeståndsskyldighet. Baserat på de omständigheter du redogjort är det svårt för mig att göra någon ordentlig bedömning av om det förekommit vårdslöshet i den aktuella situationen. Att det saknades varningsskyltar är definitivt en omständighet som talar i den riktningen – men det måste, om flygplatsen hävdar att det visst funnits sådana, å andra sidan kunna bevisas.Min, möjligen något defensiva, rekommendationen blir därmed att antingen ta kontakt med en ”riktig” jurist och med den personen gå igenom ditt ärende mer i detalj. Mina duktiga kollegor på Lawline kan du kontakta här. Du betalar då ett timarvode som du sedan, i normalfallet, får tillbaka om du vinner mot flygplatsbolaget i tingsrätten.Om du föredrar att gå vidare utan professionell juridisk uppbackning så hjälper jag dig gärna med ett utkast till stämningsansökan, granskning av det bevismaterial som eventuellt finns och andra formaliteter. Kontakta mig i sådana fall via mejladressen ovan.Med vänlig hälsning,

Ersättning för sveda och värk vid sakskada?

2017-08-19 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |I en korsning med väjningsplikt blev min stillastående bil påbackad alt. pårullad av det framförvarande fordonet.(Min bedömning var att personen "X" kom på sig själv att stå för långt fram med sin bil, när hen väntade på sin tur) .I sin redogörelse har X lämnat felaktiga uppgifter(att det var jag som körde på dennes bil) till sitt försäkringsbolag.Polisen har nu via brev till försäkringsbolaget förklarat att X varit hos dem och frågat om situationen/skuldbördan, och för att göra en lång historia kort så står de på min sida i detta fall, samt även beredda att vittna i en ev. rättegång.X har, när detta blev känt, försökt att ändra sin version till sitt bolag. Resultatet blev att dennes bolag valt att inte betala skadorna för min bil(ca 1000€).Om jag stämmer X, vad är ett rimligt belopp för sveda och värk/bedrägligt beteende, då inga fysiska personskador uppstått?Saken har bollats fram och tillbaka under en dryg månads tid, och från början var vi överens hur situationen gick till, därför är det extra irriterande att X försökt lura mig. Vilket medför att jag inte längre nöjer mig med att få bilskadorna betalda.Att undvika en juridisk process är givetvis att föredra, men hur är förfarandet?! Att be X sätta in en summa på mitt konto före ett visst datum, annars blir hen stämd?!
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I första hand ersätts skador enligt trafikskadelagen (TSL) när en skada uppstår i trafiken. Där finns ingen möjlighet till ersättning för sveda och värk. Vill man ha detta så kan man utöver TSL, även kräva ersättning enligt skadeståndslagen (SKL). Där betalas sveda och värk-ersättning endast ut till följd av personskada (5 kap. 1 § första stycket, tredje punkten). Om du kan bevisa inkomstförlust pga att du varit tvungen att krångla med denna process (5 kap. 1 § andra stycket) eller något annat ersättningsgillt enligt skadeståndslagen så kan du kräva personen på detta.Förstår att det är en besvikelse men det saknas alltså stöd i lag för att få ersättning för sveda och värk i ditt fall. Förhoppningsvis har X åtminstone lärt sig en läxa i och med att hen inte verkar få ersättning av sin försäkring.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline igen i framtiden. Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar, kryssa i alternativet på samma ställe som du ställde den här frågan.Tack på förhand!Vänliga hälsningar,

Skadeståndsskyldighet efter att barn vält motorcykel i butik?

2017-08-21 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, jag var tillsammans med min son på besök i en moped- och MC-butik, för att ev köpa en EU-moped. Vi tittade runt på ett flertal mopeder och ställde olika frågor till en av de anställda i butiken. När vi frågade om ljudnivån när motorn är igång, startade den butiksanställde en moped som stod på butiksgolvet, för att vi skulle höra hur högt den lät. Den anställde lämnade plats vid den stillastående mopeden till min son, som tog över styret. Under den fortsatta diskussionen om mopeden, med motorn fortfarande igång, råkade sonen få i en växel så att mopeden tog ett skutt framåt och välte. Detta orsakade en skada på mopeden och jag undrar vem som är ansvarig för skadan och hur den kan bedömas ha uppstått?Jag frågar med anledning av att allriskförsäkringen i vår hemförsäkring inte gäller "För skada som du kan göras ansvarig för som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon då skadan uppkommit i följd av trafik med fordonet." Är det entydigt att mopeden anses "vara i trafik" i det här fallet?Till saken hör även att butiken inte tillåter provkörning av mopeder (just med anledning av skaderisken), samt att butikens verksamhetsförsäkring har en självrisk som överstiger skadebeloppet. Detta upplystes vi inte om före olyckshändelsen. Är det i ett sådant fall skäligt att butiken vill ha full ersättning för skadorna?Tacksam för svar!
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Den som vållar skada skall ersätta denna (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta gäller även barn men föräldrarna ska stå för kostnaden (3 kap. 5 §). Det finns dock en jämkningsregel i 6 kap. 1 § för medvållande. Detta är typiskt ett sådant fall. Det är ansvarslöst att sätta ett barn vid en motorcykel som är igång. Detta blir inte svårt för dig att hävda eftersom de själva har det i sin policy.Det är en svår fråga hur mycket man ska jämka men i tveksamma fall brukar det oftast bli 50/50, vilket jag rekommenderar att du föreslår säljaren med ett email innehållande de laghänvisningar jag gjort. Om de går till tingsrätten med målet så kan det vara en god idé att ta vidare hjälp av vår juristbyrå.Hoppas att svaret är till hjälp, ursäkta att det kom sent. Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,

Betalningsskyldighet för lagning av jobbmobil?

2017-08-21 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Jag har försetts med arbetsmobil i min tjänst. Vad gäller om den går sönder i tjänst? Om man tex tappar den i golvet? Är jag då skyldig att stå för lagningskostnaden?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det beror på situationen. Om din arbetsgivare har en försäkring som täcker mobilskador för er så är det detta som gäller. Annars gäller huvudregeln att den som vållar en skada ska ersätta den, dvs om du tappar mobil och den går sönder så ska du lämna den till arbetsgivaren och stå för dessa kostnader (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det lättaste är nog för dig att fråga arbetsgivaren.Hoppas det besvarar din fråga! Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fråga! Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,

Vem bär ansvaret för halkolycka på allmän plats?

2017-08-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej min svärmor som är pensionär halkade på en trotoarpratare och fick ett allvarligt benbrott i handleden .skylten låg på trottoaren på ett stort brunnslock och hon gick på den och halkade. Olyckan inträffade på allmän torgplats. Skylten motsvarar inte kommunens regler för att hantera trotoarpratare. Kan man begära skadestånd? Och av vem, kommunen eller restaurangen som äger trotoarprataren ?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad har häntJag tolkar din fråga som att en trottoarpratare tillhörande en restaurang ramlat/blåst eller på något sätt hamnat på marken en bit bort, där folk vanligen går förbi. Nu vet jag inte vilka regler som gäller i din kommun men jag utgår från att de liknar de regler som många kommuner har. Dvs. ägaren måste söka ett tillstånd, trottoarprataren ska ha en viss utformning och får inte riskera att skada förbipasserande m.m.Vem bär ansvaret?Huvudregeln i svensk rätt är att var och en, fysisk så som juridisk person ansvarar för skada man vållar någon annan genom vårdslöshet eller uppsåt (2 kap. 1 § SKL). Här har därför restaurangen ett ansvar eftersom det är deras trottoarpratare. Man skulle även kunna diskutera kommunens ansvar men det ligger närmare till hands för din svärmor att begära skadestånd av restaurangen och därför kommer jag att utgå från deras ansvar. Man brukar prata om positiva handlingar och passivitet. Kort sagt så finns det i det här fallet regler som restaurangen ska följa gällande hur trottoarprataren ska utformas/placeras och så vidare. Det har underlåtit att följa dessa på ett korrekt sätt (passivitet). Dessutom verkar det föreligga vad man brukar kalla för adekvat kausalitet. Dvs. restaurangens underlåtenhet att ha koll på trottoarprataren resulterar i att den hamnar där människor går à din svärmor går förbi och halkar. Din svärmors skada är ett resultat av restaurangens underlåtenhet att ta hand om trottoarprataren på korrekt sätt. Hur du går till vägaSe till att ni dokumenterar din svärmors skador, begär kopior på röntgenbilderna, fråga läkaren om ett skriftligt intyg om skadans omfattning ta kvitton på vad detta har kostat henne och t.ex. dig eller anhörig om ni har haft kostnader för att vara med henne på sjukhuset. Hon har rätt till skadestånd för sjukvårdskostnaderna, andra kostnader i samband med detta samt för sveda och värk (ev. lyte och men om hon får bestående skador). Även du eller annan anhörig har rätt till ersättning för t.ex. inkomstförlust eller ökade kostnader till följd över att ni har behövt vara med svärmor på sjukhuset, det framgår av (5 kap. 1 § första och tredje punkten SKL). Samla alla dokument och framför er begäran till restaurangen alternativt deras försäkringsbolag. Skulle de neka kan ni skriva en stämningsansökan och lämna in. Det kan ni få hjälp med av Lawlines jurister.Hoppas att du fick svar på din fråga och att din svärmor återhämtar sig snabbt! Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.Vänligen,

Skadeståndsskyldighet om bil kör in i blomkruka och skadas?

2017-08-19 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag bor i ett radhus som är en bostadsrätt. Jag har hörntomten och mellan mig och grannen finns en liten gräsmatta ( 10kvm). Denna ägs av föreningen. Nu är det så att det kör en del bilar utanför min ytterdörr som gärna kör med ena hjulet på just denna gräsmatta för att få en bra svängradie (jag kör också här när jag behöver lasta ut något ur bilen men har inga som helst problem att hålla mig på asfalten). Om jag ställer ut en kruka som är lite större och planterar blommor i denna och ställer den på gräsmattan (inte så att den är på någon del av asfalten) så att det inte går att ta ut svängen på gräset. Om bilarna kör in i denna kruka och bilen tar skada kan då jag bli skyldig till något, eller föreningen för den delen? Den är alltså inte inne på asfalten, hela krukan är innanför gräsgränsen, alltså på föreningens mark.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Nej, föreningen kan inte bli skadeståndsskyldig genom att placera en kruka på sin gräsplätt. Om någon kör in i den med sin bil så har de ingen rätt till ersättning (10 § andra stycket trafikskadelagen). De kan dessutom bli skyldiga att betala för krukan enligt 11 § första stycket trafikskadelagen. Se bara att till att du har föreningens tillstånd att sätta krukan där.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen i framtiden! Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,