Beräkning av ränta på skadestånd

2016-04-28 i Ränta
FRÅGA |Hur ska jag veta vilken ränta jag ska uppge på ett skadestånd av 1500. Sen 02-2016
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ränteberäkningen beror lite på om det är skadestånd med anledning av brott eller inte. Om det är med anledning av brott så kan du beräkna räntan 30 dagar efter att själva skadan inträffade. Men om det handlar om skadestånd som ska utges utan samband med att ett brott har begåtts, så ska räntan utgå först 30 dagar efter det att din motpart har framställt krav på ersättning (i vissa fall behöver borgenären även lägga fram utredning om dennes skäl till skadestånd, men det är inte alltid nödvändigt). Själva räntesatsen utgörs av den aktuella referensräntan adderat med åtta procentenheter. Eftersom gällande referensränta är och har varit 0,00 sedan 2015-07-01 (se här), så blir räntan alltså åtta procent på skadeståndet. Beroende på omständigheterna så ska räntan beräknas från lite olika dagar, jag kommer här ge ett exempel:Betalning ska ske 2016-01-01, betalning inkommer 2016-06-01. Ränta kan då krävas mellan 2016-01-31 och 2016-05-31.Kronofogdemyndigheten har ett utmärkt verktyg där du kan räkna ut räntan utifrån just ditt fall, se här. Om det var så att räntan på ditt skadeståndet utgick från 2016-02-01 och du betalar så att borgenären får skadeståndsbeloppet samt räntan tillhanda imorgon (2016-04-29) så beräknas räntan på följande sätt:8 % av 1500 kr = 120 kr, detta är vad du ska betala i ränta per år120/12 = 10 kr, detta är vad du ska betala i ränta per månadMellan 2016-02-01 och 2016-04-29 är det nästan tre månader, varför du ska betala nästan 30 kr i ränta (29,67 kr exakt). Stöd för räntekrav och ränteberäkning hittar du i 4, 6 och 9 §§ räntelagen (1975:635).Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Ränteberäkning på skadestånd

2016-03-13 i Ränta
FRÅGA |Hur stor ränta på skadestånd för sexuellt ofredande ?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beräkningen av räntan regleras i 6 § Räntelagen och innebär att man tar den av Riksbanken fastställda referensräntan (se här) och adderar 8 procentenheter. Sedan 2016-01-01 så ligger referensräntan på 0 %, varför räntan på skadestånd blir 8 %. Du kan räkna ut räntans storlek enligt Kronofogdens räknteräknare som du hittar här.Värt att nämna är att om brottet var uppsåtligt så ska räntan beräknas från den dag skadan uppkom, 4 § femte stycket räntelagen. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ränta med anledning av uteblivet skadestånd

2015-08-13 i Ränta
FRÅGA |Renteberäkning skadestånd 10.000,- sen maj 2009?Har sökt om utbetalning igen nu, men väntar på svar. Mvh
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ränteberäkningen beror på om det är skadestånd med anledning av brott eller inte. Om det är fråga om skadestånd som ska utges på grund av annat än att ett brott har begåtts, så kan du kräva ränta först 30 dagar efter det att du har framställt krav på ersättning och lagt fram en utredning (skäl till skadestånd, inte alltid nödvändigt). Om det är ett skadestånd till följd av att ett brott har begåtts, så kan du beräkna räntan 30 dagar efter det att själva skadan inträffade, oberoende av när du framställe krav på ersättning. Du går alltså alltid "miste om" första månadens ränta. Du kan kräva att få åtta procent adderat med referensräntan i ränta. Referensräntan fastställs två gånger per år. Riksbanken publicerar referensräntan på webbsidan genom en tabell som du kan hitta här. Just nu är den 0,0 procent. Ex. Betalning ska ske senast 2010-01-01. Betalning inkommer 2010-12-01. Ränta kan krävas mellan 2010-01-31 och 2010-11-30. Du kan ta hjälp av Kronofogdemyndighetens (KFM) ränteräknare här. Den tar hänsyn till ändringar i räntesatserna från 2009 tills i dag (fyll i rutan). Jag rekommenderar att du först skickar ett sista kravbrev och därefter ansöker om betalningsföreläggande hos KFM här om inga åtgärder vidtas från motparten. I sista hand kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Stöd för räntekrav och ränteberäkning finner du i 4, 6 och 9 §§ räntelagen (1975:635).Om du behöver hjälp med att upprätta en korrekt juridisk text är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig. Vänligen

Ränteberäkning

2015-03-29 i Ränta
FRÅGA |Hej! Behöver hjälp med att räkna ut en total på ett skadestånd på 12.500 jämte ränta på beloppet enligt paragraf 6 räntelagen (1975:635) från den 31januari 2014 till 31 mars 2015. Är räntan under denna tid 9 % ?Tack på förhand!
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga Ränta enligt räntelagen 6§ (dröjsmålsränta) utgörs av referensräntan för det kalenderhalvåret plus åtta (8) procentenheter. Referensräntan den 31/1 2014 var 1% (se http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Referensranta-och-tidigare-diskonto-tabell/ ) Räntefoten för dröjsmålsräntan blir därför som du sagt 9%. Ett bra hjälpmedel för att beräkna räntan på ett belopp är Kronofogdens hjälpmedel, länk hittar du här: https://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html Räntan för perioden din fråga avser är 1 315,63 kr vilket gör att det totala beloppet uppgår till 13 815,63 krVänligen

Beräkning av ränta pga. skadestånd

2016-03-15 i Ränta
FRÅGA |Vad blir räntan och totala summan för ett skadestånd på 8700 kr? Ränta på beloppet enligt 6§ räntelagen (1975:635) från den 5 sep 2014 till 31 mar 2016?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beräkningen av räntan i enlighet med 6 § Räntelagen innebär att man tar den av Riksbanken fastställda referensräntan (se här) och adderar 8 procentenheter. Referensräntan fastställs en gång per halvår enligt 9 § Räntelagen. 2014-07-01 så låg referensräntan på 1 %, varför räntan på skadestånd blir 9 % (8+1 =9). Du kan, om du vill kontrollera min beräkning, själv räkna ut räntans storlek enligt Kronofogdens ränteräknare som du hittar här.Ditt totala belopp du bör få ut är således: 9931kr.Räntan är således totalt på: 1231krJag hoppas du fick svar på din fråga,Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Beräkning av ränta på skadestånd för uppsåtligt brott

2016-01-24 i Ränta
FRÅGA |Hej. Hur mycket ränta betalar man från 1 april 2015 till 20 februari 2016.( skadestånd för olaga hot)
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. Beräkningen av räntan ska ske enligt 6 § räntelagen (1975:635) (RänteL) genom att ta den av Riksbanken bestämda referensräntan ökat med 8 procentenheter. Sedan 2015-01-01 har referensräntan legat på 0 %, vilket innebär att räntan för skadeståndet blir 8 %. Olaga hot är ett uppsåtligt brott och räntan ska därmed räknas från den dag skadan uppkom.Du har inte angett skadeståndets storlek, men du kan själv räkna ut räntan på Kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html. Med vänliga hälsningar

Ränteberäkning avseende skadestånd

2015-07-14 i Ränta
FRÅGA |Hej! För några år sen blev jag utsatt för bedrägeri på Tradera. Tingsrätten dömde personen till skadestånd på 4500 kr jämte ränta från 23/12-2012 fram tills att pengarna är utbetalda. Hur fungerar det här med ränta undrar jag?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ränteberäkningen går till.Ränteberäkning Underlag för ränteberäkningen är skadeståndsbeloppet 4 500 kronor. I ditt fall finns ingen avtalad ränta i förväg varefter beräkningen görs enligt lag, räntelagen (1975:635). Räntan fastställs genom referensräntan adderat med åtta procentenheter, 4 och 6 §§ räntelagen.Referensräntan fastställs två gånger per år, 9 § räntelagen. Riksbanken publicerar referensräntan på webbsidan genom en tabell som du kan hitta här. Just nu är den 0,0 procent.Räntesatsen i ditt fall 4 500 kronor jämte ränta innebär därmed att åtta procent ska späs på skadeståndsbeloppet. Ränta beräknas per år. 4 500 x 0,08 = 360 kronor per år. Det innebär att du får 30 kronor i ränta för varje månad som löper från den 23 december 2012 fram tills betalning till fullo har skett. Du har fram tills i dag rätt till ränta motsvarande ett belopp strax över 1 000 kronor. Ränta betalas ut enligt den aktuella procentsatsen. Om referensräntan höjs, och skadeståndet ännu inte till fullo är utbetalt, kommer räntesatsen att höjas för resterande belopp som återstår.Kronofogdemyndigheten har ett verktyg som underlättar för privatpersoner att räkna ut ränta. Du fyller i ränta, skuldperiod, vanlig ränta samt att hänsyn ska tas till förändringar i ränteberäkningen. Du hittar det här.Du hittar räntelagen här.Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning i frågan. Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Ränta på skadestånd

2015-03-11 i Ränta
FRÅGA |Har ett skadestånd att få efter en misshandel och nu har domen vunnit lagakraft och beloppet är 16200 och nu funderar vi på hur vi vet vad det blir för ränta från 140316 till dags datum.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Hur ränta räknas ut regleras i 6 § räntelagen (1975:635). Enligt bestämmelsen räknas räntan ut genom att man tar referensräntan (som fastställs 2 gånger per år av Riksbanken, 9 § räntelagen) och lägger till 8 procentenheter. Idag ligger referensräntan på 0 procent och med ett tillägg av 8 procentenheter blir det totalt 8 procent. Värt att nämna är att ränta pga. uppsåtligt brott räknas från den dagen som skadan uppkom, enligt 4 § 5 st. räntelagen.Kronofogden har en ränteräknare, som du hittar här: http://www.kronofogden.se/4.4241a6e51345f4551008000311.html. Enligt räknaren ligger skuldräntan på 1281.60 kr och det totala beloppet på 17481.60 kr, med dina angivna datum. Se räntelagen, https://lagen.nu/1975:635Länk till Kronofogdens ränteräknare: http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Referensranta-och-tidigare-diskonto-tabell/)Hoppas svaret var till din hjälp!Med vänliga hälsningar,