Betala skatt när man flyttar värdepapper?

2017-04-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, Har haft privat pensionssparande i Swedbank sedan 20 års åldern och nu ville jag flytta över dessa pengar till ett isk konto istället. Fick då betala skatt på detta. Kan detta verkligen stämma att jag får skatta en gång till på redan skattade pengar? Summorna det rör sig om är 30509 kr som jag fick betala 9151 kr i skatt på.Vänliga hälsningar
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det stämmer tyvärr att du ska betala skatt när du flyttar ditt sparande från ett konto som inte är ett ISK till ett ISK. När man flyttar värdepapper till ett ISK så räknas det som en försäljning av värdepappren (se inkomstskattelagen 44 kap. 8 a §). Du får då betala kapitalvinstskatt på 30 % (se inkomstskattelagen 65 kap. 7 §). Du skattar alltså på vinsten du gjort sedan du startade ditt sparande.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Transaktioner som syftar att minska skatteinkomst kan bortses ifrån vid beskattningen

2017-04-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag äger en enskild firma, med inriktning restaurang, och undrar följande:kan jag skapa ett företag i belize och sedan från detta företag köpa in en vara till mitt företag i Sverige för stor del av företagets vinst, i syfte att betala mindre skatt?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns två problem med förfarandet som du beskriver det.För det första är det så att det huvudsakligen inte finns några problem om du köper varan till marknadspris: om du betalar mer än marknadspriset för att i praktiken föra över den svenska vinsten till Belize, kan Skatteverket bortse från den del av ersättningen som överstiger marknadspriset och du riskerar i så fall att bli dubbelbeskattad för den delen. För det andra och med tanke på att ditt syfte är att betala mindre skatt, kan Skatteverket, även om du köper till marknadspris och beroende på hur du strukturerar transaktionen, helt bortse från inköpet med stöd av Skatteflyktslagen. Det kan vara fallet om du, till exempel, äger varan från början och använder den som aktiekapital för företaget i Belize för att följaktligen sälja den till dig själv i Sverige. För att få ett säkert svar på detta kan du också, om du vill, berätta för Skatteverket hur du tänker organisera verksamheten och se vad de tycker om saken. Säger de att det inte är ok då kan du avstå från en sådan organisation; säger de att det är ok kan du vara säker på att det ska fungera som du vill. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Avräkning enligt det nordiska skatteavtalet

2017-04-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Vi 4 Svenska syskon har ärvt en "aktielägenhet" i Finland av vår styvmor, också bosatt i Sverige sedan 1976 . Denna har endast fungerat som övernattningslägenhet vid resor, ej bostad. Har fått flera motstridiga svar om beskattning, arvsskatt, reavinst eller inte. Dödsboet är ännu oskiftat. Vi vill sälja lägenheten.Delade meningar om det är "fast egendom" eller inte t.ex. Vi vill såklart inte bli dubbelbeskattade.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!För det första skulle jag vilja påpeka att ni, från och med att ni är bosatta i Sverige, är obegränsat skattskyldiga här i landet. Detta innebär att Sverige har ett skatteanspråk för alla era inkomster, både här och i utlandet.För det andra skulle jag vilja förklara att frågan om dubbelbeskattningen regleras av det nordiska skatteavtalet, vilket du hittar här. Realisationsvinsten regleras i artikel 13. Huruvida Finland har ett beskattningsanspråk på realisationsvinsten beror på hur den finska lagstiftningen juridiskt reglerar frågan om "aktielägenhet". Trots att jag inte kan prata om den finska lagstiftningen, kan jag ändå lyfta fram att det finns de två följande möjligheterna:Om Finland inte får beskatta realisationsvinsten så betalar ni skatt enbart i Sverige. Om Finland får beskatta realisationsvinsten så får ni avräkning från den svenska skatten av den skatt som betalas i Finland. Detta regleras i avtalet i artikel 25.6.a. I praktiken är det i sådana fall den högsta skattesatsen som gäller.När det gäller frågan om arvsskatt så finns den inte längre i Sverige, följaktligen blir utdelning till delägarna vid skiftet skattefri. Jag hoppas att ni fått svar på er fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Kapitalvinst vid avyttring av aktier beskattas hos dödsboet

2017-04-20 i Arvsskatt
FRÅGA |Arv / ArvsskattEfter ett dödsfall i familjen är nu bouppteckningen klar.. Det som skall fördelas består av kontanta medel på konto samt aktier som nu avyttras (dessa är inte köpta i en ISK). Vem skall betala skatt för vinsten på aktierna? Kommer varje respektive dödsbodelägare få sköta de skatteinbetalningar själva eller slipper vi skatt helt då det gäller ett arv?Hoppas det var tydligt nog..
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis skulle jag vilja påpeka följande:För det första gäller skattefrihet för arvsinkomster. Detta innebär att dödsboet inte betalar någon skatt för förvärvet. För det andra gäller kontinuitetsprincipen vid beräkning av beskattningen vid avyttringen, dvs att den avlidnes omkostnadsbelopp kommer att utgöra basen för beräkning av vinsten som ska beskattas. För det tredje tillämpar skatterätten enkelbeskattningsprincipen när det gäller svenska dödsbon: enligt denna princip är dödsboet skattskyldigt för all inkomst, beskattas det enligt samma regler som gäller för fysiska personer och sker någon ytterligare beskattning inte när inkomsten utdelas till delägarna. Med hänsyn till det ovanstående är svaret på din fråga att det är dödsboet, dvs varje dödsbodelägare enligt sin respektive andel, som blir skattskyldig för aktievinsten vid avyttring av aktierna. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Fråga om skatt vid överlåtelse av fastighet.

2017-04-23 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej, vilka regler skatter gäller idag, 2017 för samma nedanstående fråga?SKATTEMÄSSIGT FÖRMÅNLIGAST, KÖP ELLER GÅVA AV FASTIGHET?2010-07-30 i Försäljning av fastighet- See more at: http://lawline.se/answers/10625#sthash.ZEez7rTH.dpufVänliga hälsningar Gith Hagrydh
Elin Gustavsson |Hej Gith! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ingen skatt vid gåva, arv eller bodelningI inkomstskattelagen finns de flesta regler om svensk skatt, du kan läsa den här. I 8e kapitlet finns en uttömmande lista på vad som är fritt från skatt. I 2 § står det att förvärv som en fått genom arv, gåva, testamente och bodelning är helt skattefria. Det viktiga att tänka på vid mottagande av gåva är att den måste vara helt benefik, det vill säga helt frivillig och givaren ska inte få något för givandet av gåvan. Konsekvenser vid senare försäljningOm du tar emot en fastighet genom någon av dessa skattefria alternativ så kommer du också ta över den ursprunglige köparens anskaffningsvärde. Vid beskattning vid försäljning av fastighet går det till på följande sätt: Man tar det värde man sålde fastigheten för (försäljningsvärde) - det värde som den ursprunglige köparen köpte fastigheten för (anskaffningsvärde). Mellanskillnaden ska sedan multipliceras med 22/30-delar och 30% av det kommer behöva betalas i skatt. Om fastigheten däremot är en näringsfastighet och inte en privatbostadsfastighet så ska mellanskillnaden multipliceras med 9/10-delar och 30% av denna blir skattesumman. Alla lagrum till föregående uträkning hittar du i 45 kap. Inkomstskattelagen, läs den här.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Skattefrihet för gåvointäkter - begränsad skattskyldighet - väsentlig anknytning

2017-04-21 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Jag har en fråga angående gåva från fåmansföretag. Jag vill skänka pengar från vinst innan bolagstämma till min dotter som bor utomlands. Min dotter, som är vuxen, studerar utomlands och har dubblett medborgareskapp. Studerar sedan 3 år. Har anknytning till Sverige i form av bankkonto för att ta emot pengar från CSN. Under sommaren brukar arbeta en-två månader i Sverige. Hon har egen lagenhet utomlands. Hur bli med begränsad skattskyldighet. Ska hon betala skatt för gåvan överhuvudtaget? Eller det ska beskattas som inkomst?Jag har tänkt att hon ska betala skatt utomlands enligt deras regler. I fall hon ska betala skatt här i Sverige, hur vi välja begränsad skattskyldighet. Måste hon bli av med svensk medborgareskapp? Måste hon taka nej för lån från CSN för att bryta ekonomiska anknytningar med Sverige.Jag har tänkt att fallet liknar någon pensionär som flyttar till Portugal. Dem betalar en del skatt i Sverige och lägre skatt i Portugal. Dem kan behålla svensk medborgareskapp och har anknytningar till Sverige i form av pension men ändå har begränsad skattskyldighet.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är sant att din dotter är begränsat skattskyldig i Sverige om hon inte längre har någon väsentlig anknytning till landet, i vilket fall hon fortfarande är obegränsat skattskyldig. Gåvoskatt har dock avskaffats i svensk rätt, så det finns ingen svensk skattskyldighet för gåvointäkter. Huruvida hon kommer att beskattas där hon bor handlar om det landets lagstiftning, som jag tyvärr inte kan tala om. Det är en annan fråga om du kan bli uttagsbeskattad för gåvobeloppet som intäkt från fåmansföretaget. Har du inte löst frågan med din skatterådgivare är du välkommen att återkomma med följdfrågor här på Lawline. När det gäller frågan om väsentlig anknytning, är regeln att den som är bosatt, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig (inkomstskattelagen, i det följande IL, 3 kap. 3 § 1 st.). Alla som inte är obegränsat skattskyldiga är begränsat skattskyldiga för, huvudsakligen, de inkomster som finns i IL 3 kap. 18-19 §§ och i de lagar som hänvisas till i IL 3 kap. 21 § (IL 3 kap. 17 §). Frågan om huruvida väsentlig anknytning föreligger är komplicerad och svaret beror på en samlad bedömning av en kombination av omständigheterna i det enskilda fallet. Du kan hitta omständigheterna i IL 3 kap. 7 § 1 st, men jag klistrar dem här för att underlätta referensen för dig: För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas:- om han är svensk medborgare,- hur länge han var bosatt här,- om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,- om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,- om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,- om han har sin familj här,- om han bedriver näringsverksamhet här,- om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,- om han har en fastighet här, och- liknande förhållanden.Presumtionen är i alla fall att en svensk medborgare som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här anses ha väsentlig anknytning under fem år från den dag då personen har rest från Sverige, om han eller hon inte visar att de inte har en sådan anknytning (IL 3 kap. 7 § 2 st.). Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Endast den som realiserar en kapitalvinst är skattskyldig för skattebetalningen

2017-04-21 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej! Min sambo sålde en villa med hög vinst i Maj 2016. I juli 2016 köpte vi tillsammans en villa där vi äger 50/50. Vi har gått in med samma storlek på insats.Kan jag rent juridiskt drabbas av hennes reavinstskatt nu 2017 om hon inte kan betala den eller måste söka uppskov? Tack på förhand
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och din sambo är skilda skattesubjekt. På den grunden är du inte skyldig för hennes skuld bara därför att ni äger ersättningshuset tillsammans. Dessutom är den skattskyldige den enda som får uppskov med skatten. Det är en annan fråga att Skatteverket, om de tycker att det är nödvändigt och under specifika förutsättningar, kan driva en exekutiv försäljning av hennes andel av villan, vilket i och för sig inte påverkar din andel. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Hur beräknad kapitalvinsten på en fastighet vi ärvt/fått när vi betalat lite för den?

2017-04-20 i Fastighetsskatt
FRÅGA |HejJag och mina syskon har övertagit våra föräldrars fastighet via gåvobrev 50%, samt från partiellt arv 50%. I ett av kraven för gåvobrevet skall vi syskon erlägga 1,5 MSEK via revers till pappa samt att pappa får bo kvar i fastigheten tills han avlider. För en tid sedan avled vår pappa och fastigheten är nu såld.Min fråga är om lånen som mina föräldrar tagit på fastigheten är avdragsgilla
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Sammanfattat svar:Det beror på om lånet hänför sig till hans köp av fastigheten eller inte. Om lånen är för att köpa fastigheten så är de avdragsgilla eftersom de då ingår i föräldrarnas anskaffningskostnad för fastigheten.Om det däremot är lån de tagit efter köpet av fastigheten för att exempelvis köpa en fin bil, då är de inte avdragsgilla eftersom de då inte har med fastigheten att göra... Utredning:En villkorad gåva mot ersättning låter inte riktigt som en gåva. Men okej, jag köper det. Det är två principer som spelar in här och jag kan tyvärr inte riktigt ge dig ett solklart svar utan mer förutsättningar. Men jag kan försöka ge dig vägledning så att du själv kan lista ut rätt svar. Huvudsaklighetsprincipen och Kontinuitetsprincipen är två skatterättsliga principer som blir aktuella för dig och dina syskon. Huvudsaklighetsprincipen:Huvudsaklighetsprincipen används för att avgöra huruvida en fastighetsgåva, till barnen som i ditt fall, är att anse som gåva eller ett köp. Som du säger så var det till hälften gåva och hälften arv, men ändå betalade ni 1,5 MSEK för "gåvan". Är det då en gåva rent skatterättsligt? Svaret är "Ja, det är en gåva förutsatt att marknadsvärdet var högre än 1,5 MSEK". Om fastigheten är en bostadslägenhet så tillämpas dock inte huvudsaklighetsprincipen utan då tillämpas en delningsprincip. Delningsprincipen innebär istället att man köper en del av bostadsrätten till marknadsvärde och att resterande del blir en gåva. Men eftersom du skriver fastighet så utgår jag ifrån att det faktiskt är en fastighet med exempelvis en villa. Vad som hänt rent skattemässigt är alltså att ni har fått en gåva av er far, men samtidigt har ni betalat för gåvan. Betalningen som sådan får ni syskon alltså INTE använda som anskaffningskostnad för fastigheten eftersom ni anses ha fått den som gåva. (Teoretiskt gör ni här alltså en "skatteförlust" som betalar för en fastighet som ni får som gåva, men eftersom ni antagligen ändå ärver eran far så spelar det inte så stor roll här...).Vilket anskaffningsvärde får ni då använda för fastigheten om ni inte får använda det ni betalat? Här kommer vi till nästa viktiga princip, kontinuitetsprincipen.Kontinuitetsprincipen:När det gäller gåvor så stadgas reglerna om detta för fastigheter i inkomstskattelagen, (förkortas IL). IL 44:21. (Paragrafen har hamnat lite konstigt mitt i 20 §...)Ni ska alltså inträda i samma skatterättsliga ställe som er far var i gällande fastigheten om han hade levt idag och sålt fastigheten. För att räkna ut er kapitalvinst får ni alltså från försäljningslikviden dra bort försäljningskostnader som mäklararvoden och annonsering, ni får även dra bort faderns anskaffningskostnad av fastigheten (förmodligen lånet?), därutöver får ni dra av förbättringsutgifter han haft om han exempelvis renoverat huset till ett bättre skick/dragit in vatten/byggt ett garage osv. Ni har även möjlighet att dra av reparationer som gjorts de senaste fem åren men jag antar att han inte har reparerat så mycket om han var gammal. När ni dragit av alla dessa utgifter så återstår alltså er kapitalvinst som ni kommer behöva betala skatt för. Väldigt mycket information om denna beräkning kan du hitta här där det är bra beskrivet vilka typer av förbättrande reparationer eller vanliga reparationer som ni har möjlighet att göra avdrag för vid beräkningen av er vinst.Om faderns lån hör till fastigheten för att förvärva fastigheten så är lånet alltså avdragsgillt.Hur mycket skatt?När ni beräknat fram hur stor kapitalvinst ni gör så är fastighetsskatten 22 %. Egentligen är den 30 % men man behöver bara betala skatt för tjugotvå trettiondelar, vilket blir 22 %. Jag hoppas du fått svar på dina funderingar.Med vänliga hälsningar,