Ge bort en sommarstuga

2017-11-17 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min mamma och hennes bror äger en sommarstuga som de ärvt efter sina föräldrar. Nu funderar min mamma på att skriva över sin halva på sitt barnbarn, min son som är 17 år (han blir 18 om två månader) Hur går hon tillväga, kostar det något och hur lång tid tar det?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Gåvor är skattefria i Sverige, se inkomstskattelagen 8 kap 2 §. Detta innebär att din mamma och din son inte behöver betala skatt för att ge bort eller ta emot en gåva. Om din son därefter väljer att sälja gåvan (sommarstugan) och gör en vinst pga. det så måste han betala skatt på vinsten, se inkomstskattelagen 3 kap 3 §.Om din mamma vill ge bort hennes sommarstuga till din son så behöver ett gåvobrev skrivas enligt reglerna i Jordabalken 4 kap 1 och 29 §§. Där framgår det kort att gåvobrevet ska innehålla uppgift om:- Vilken sommarstuga det rör sig om- Sommarstugans värde- Förklaring från din mamma om att hon vill ge bort sommarstugan- Både din mammas och din sons underskriftJag kan tyvärr inte svara på hur lång tid det kommer att ta men det är i princip ett gåvobrev/avtal som behöver skrivas mellan din mamma och din son.Vi på Lawline kan självklart hjälpa er att skriva ett gåvobrev. Detta kan vi göra mot en kostnad på 995 kr. inklusive moms, se http://lawline.se/avtal/gavobrev.Kontakta oss påTelefonnummer: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till fredag kl. 10:00-16:00)E-mail: info@lawline.seHoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Beskattning vid försäljning av aktier i Sverige

2017-11-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,jag bor i Tyskland sedan 1979, hat ett svenkst pass, men betalar skatter som en tysk medborgare eftersom jag har min inkommst och arbete i Tyskland sedan många år.Jag har ärvt aktier av min morfar, aktierna ligger på handelsbanken och så som jag förstår så betalas ingen skatt till svenksa myndigheter efterson dom skänks och det inte finns skatt i Svergie för gåva (sedan jan 2005). Men om jag har ett konto i Svergie och säljer aktiepaketet, vad händer då? Har jag inkommst (vinst aktievärde) i utlandet (Svergie i detta fall) eftersom jag betalar skatt i allmänhet i Tyskland? Eller betalar jag ingen skatt alls även om vinsten realiserats - aktievärdet alltså med vinst kontant efter försäljning som då förs över som gåva till mitt tyska konto men utan skatt från svenska skattekontoret? Så kan det inte vara eller? Det finns ju avtal om dubbelbeskattning mellan Svergie och Tyskland, men vad för för- eller nackdel har jag när säljer aktierna i Svergie eller låter dom överföras till mitt tyska aktiekonto som aktier? Så säljer jag dom i Tyskland och beskattar vinsten med tyska myndigheter (25% `Abgeltungssteuer´ när det gäller tysk aktielag när aktier säljs med vinst, i Svergie 30%)? En nackdel i jämförelse till icke beskattning av gåva från Svergie...ni förstör vad jag menar? Hälsnigar L.
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du bott i Tyskland sedan 1979 utgår jag ifrån att du då är begränsat skatteansvarig enligt 3 kap. 17 § Inkomstskattelagen. Det är vad som exempelvis gör att du inte betalar skatt till Sverige för din lön i Tyskland. Om du inte någon gång under de tidigare 10 åren har varit bosatt eller stadigvarande vistandes i Sverige så täcks du av 3 kap. 19 § Inkomstskattelagen, även känd som "10-årsregeln". Den innebär praktiskt sett att om du uppfyller de angivna kriterierna så skattar du inte på försäljningen av aktierna i Sverige, vilket vore mycket fördelaktigt i din situation.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Skatt vid gåvor eller lån från utlandet

2017-11-15 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Om jag får en gåva/lån med dokumentation ifrån utlandet. Beloppet skulle ligga mellan 50tusen till 300tusen kronor. Anses det vara skattepliktigt ?
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvor är skattefria, 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Det enda skattemässiga som kan vara aktuellt gällande lån är om du har avtalat om någon ränta på lånet. I vissa fall kan detta vara avdragsgillt på din deklaration i Sverige, men för att vara säker på det är det bäst att du hör av dig till Skatteverket.Vänligen,

Gåvor är skattefria

2017-11-13 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag och min bror äger två likvärdiga fastigheter tillsammans. Kan vi ge vår hälft i respektive fastighet som gåva till den andre, utan reavinstbeskattning, och därmed bli ensamägare till varsin fastighet?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Gåvor är skattefria i Sverige, se inkomstskattelagen 8 kap 2 §. Detta innebär att du och din bror inte behöver betala skatt för att ge bort eller ta emot en gåva. Om ni därefter väljer att sälja gåvan (fastigheten) och gör en vinst pga. det så måste ni betala skatt på vinsten, se inkomstskattelagen 3 kap 3 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Gåvor och arv är skattefritt

2017-11-17 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om jag äger en fastighet värde ca 3 miljoner och jag får överta vår stuga värde 800 tusen/2 (delar med min bror)Hur blir det för mig/oss skattemässigt?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag har tolkat din fråga som att du och din bror kommer få en stuga värd 800 000 kr i gåva eller arv?Gåvor och arv är skattefria i Sverige, se inkomstskattelagen 8 kap 2 §. Detta innebär att du och din bror inte behöver betala skatt för att ge bort eller ta emot en gåva eller ett arv. Om ni därefter väljer att sälja gåvan (stugan) och gör en vinst pga. det så måste ni betala skatt på vinsten, se inkomstskattelagen 3 kap 3 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Ge bort saker i gåva skapar inte en plikt att betala skatt

2017-11-16 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Jag håller på att separera. Jag och min ex man äger en fastighet tillsammans med lån. Nu vill min ex man ta över hela fastigheten genom ett gåvobrev. Han kommer att ta över lånen som finns på fastigheten. Min fråga är om jag kommer att bli beskattad för gåvan (reavinstskatt)?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Nej, du kommer inte att beskattas för den gåvan.Grundtanken med att beskatta försäljning av fastigheter är att man ska endast beskatta vinsten.Att ge bort en fastighet som en gåva eller att sälja en fastighet med förlust gör alltså inte att du blir pliktig att betala skatt vid när du ger bort den.Vad som däremot sker, är att om din ex man sedan säljer fastigheten så kommer han behöva betala den skatt som du skulle betalt om du sålt den för samma pris. Detta framgår enligt 20 kap. 12 § inkomstskattelagen (se den https://lagen.nu/1999:1229#K20P12S1).Värt att tänka på är att du får inte göra avdrag för förlust av kapital när du ger bort fastigheten som gåva enligt 9 kap. 2 § inkomstskattelagen (se https://lagen.nu/1999:1229#K9P2S1). Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om arvsskatt

2017-11-14 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag får ett arv från Nederländarna efter min bror. Jag förstar att det dras arvskatt där. Jag är skriven i Sverige men har NL nationalitet. Dubbel beskattas det om pengarna skickas till Svensk bank? Med vänlig hälsning,
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) följer det att inkomst man får genom arv inte ska beskattas. I Sverige beskattas inte egendom eller pengar man förvärvar genom arv. Är du skattskyldig i Nederländerna kommer du att endast betala skatt för arven där. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar kan du vända dig till Lawline med en ny fråga. Hälsningar

Huvudsaklighetsprincipen vid överlåtelse av fastighet

2017-11-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Efter ett arvskifte efter mor är vi 3 bröder som ärvt hälften av en näringsfastighet. Fastigheten som värderats till 3,1 mkr ska säljas. Ett brorsbarn vill köpa fastigheten till taxeringsvärdet på 1,8 mkr och åberopar gåva/motprestation vilket skulle innebära att vi inte betalar någon skatt på försäljningen. Är det riktigt? Om han betalar mer än taxeringsvärdet ex 2,3 mkr innebär det då att vi ska betala 27% i skatt?Tacksam för klargörande i denna fråga.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en fastighets överlåts för en ersättning som inte motsvarar marknadsvärdet så brukar man säga att det handlar om ett blandat fång. Överlåtelsen har skett dels genom en onerös del (överlåtelse mot ersättning), dels genom en benefik del (överlåtelse utan ersättning). För att avgöra huruvida överlåtelsen ska betraktas som köp eller gåva så använder man sig av huvudsaklighetsprincipen. Denna princip innebär att om ersättningen understiger både överlåtelseårets taxeringsvärde och marknadsvärde så betraktas hela överlåtelsen som en gåva. Svaret på din fråga blir således att om brorsbarnet som vill köpa fastigheten erlägger en ersättning som understiger taxeringsvärdet, så kommer hela överlåtelsen att betraktas som en gåva och ingen kapitalbeskattning blir aktuell. Däremot om ersättningen motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet så kommer ni att bli tvungna att skatta på försäljningen. Utöver detta så måste även gåvokriterierna uppfyllas. Dessa är att överlåtelsen har skett frivilligt, det ska finnas en gåvoavsikt hos överlåtaren (gåvoavsikt presumeras när det handlar om närstående) samt att det ska föreligga en förmögenhetsöverföring från gåvogivaren till gåvomottagaren. Dessa kriterier är med största sannolikhet uppfyllda i ert fall.Sammanfattningsvis så kommer ni inte att behöva skatta för överlåtelsen av fastigheten om ersättningen understiger taxeringsvärdet. Överlåtelsen betraktas då som en gåva som inte är skattepliktig. Hoppas detta var svar på din fråga! Om du tyckte att något var oklart kan du kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.seMed vänlig hälsning,