Beskattning när lån övertas

2015-11-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |I god tro delade jag och maken på vår bostadsrätt. Initialt stod jag som ensam ägare men knappt ett år efter köpet så delade vi på lånet och bostadsrätten. Enligt Skatteverket har jag då sålt / avyttrat lägenheten och åker nu på en reavinstbeskattning utav halva inköpsvärdet = jag behöver ta ett banklån -troligtvis närmare 150000kr, för att kunna betala reavinstskatten för en teoretisk vinst på 750000kr. Ingen hänsyn tas till att jag gått från ägare utav 100% av lägenheten till ägare av 50% och i praktiken endast minskat mitt bolån. inköpspris när jag förvärvade bostaden 2013 var 1,5milj. Kan det verkligen gå till så? i samband med deklaration och kontakt med skatteupplysningen fick jag information om att det var lånebeloppen som låg till grund för försäljningspriset, i kombination med en gåva. Jag känner mig väldigt förvirrad och olycklig då allt vi ville var att öka tryggheten genom att vara två låntagare....
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna gällande beskattning vid överlåtelse av bostadsrätt finner du i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229.Inledningsvis vill jag påtala att jag har full förståelse för den frustration som du känner. Ibland känns lagen kontraintuitiv och rent ut av felaktig. Dessvärre ligger Skatteverkets bedömning i linje med beskattningsregleringen. BeskattningenSom du kanske vet är gåvor skattefria både för givaren IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 och mottagaren IL 8:2. Då det i ditt fall gäller en bostadsrätt så har det slagits fast i praxis att den som ger bort en del av en sådan utan ersättning och får ersättning för en annan del av den skall skatta för den delen som hon får ersättning för.Det som hänt är alltså att du enligt skattelagstiftningen gjort en vinst på en del av transaktionen när din make tog över lånet (detta räknas som en ersättning) i samband med att han också övertog halva bostadsrätten, detta skall tas upp till beskattning IL 42:1 & 2. Då jag inte har all relevant information, så som exempelvis det nuvarande värdet av bostadsrätten, för att kunna beräkna skatten har jag ingen möjlighet att göra detta. Rätt att göra avdrag Du har rätt att göra avdrag för den delen av transaktionen som du skall skatta för. Du får exempelvis från den delen dra av så mycket som du betalat för den IL 44:13 & 14. Du bör vara vaksam och se till att detta görs så att du inte betalar för mycket i skatt. Skulle du behöva hjälp med detta så kan du komma i kontakt med våra kunniga samarbetspartners som är jurister på familjerättens område här. Avslut Jag förstår att detta inte var det svaret som du hoppats på, men jag hoppas att min deskription ovan har gett dig någon form av klarhet i rättsläget. Skulle det vara något som är oklart i mitt svar eller om du undrar över något annat tveka inte på att höra av dig! Bästa hälsningar

Avräkning vid skattepliktig inkomst från utlandet

2015-11-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej.Min hustru, som är svensk medborgare och bosatt i Sverige, har ärvt skog och mark i Finland, som hon tänker att sälja. Att hon måste betala arvsskatt i Finland förstår vi, men måste hon även betala skatt i Sverige på vinsten av försälningen. Om så är fallet kan hon då yrka avdrag för arvsskatten.Hälsning Ulf
Ronny Hussein |Hej och tack för din fråga!Enligt inkomstskattelagen är hon på grund av sin bosättning i Sverige obegränsat skattskyldig här. Detta innebär att hon måste betala skatt på inkomster även från utlandet. För att lindra denna dubbelbeskattning finns möjlighet till avräkning enligt avräkningslagen. Man brukar här tala om att avräkning högst får ske inom det så kallade spärrbeloppet som räknas ut enligt följande:Utländska inkomster/Inhemska + utländska inkomster x total svensk skatt = Spärrbeloppet.Spärrbeloppsberäkningen ska göras som om inte avdrag för den utländska skatten har gjorts.Avräkningsbart belopp är upp till spärrbeloppet, men om den betalda skatten i andra staten är lägre medges inte avräkning med ett högre belopp än den betalda skatten, 2 kap. 8-9 §§ AvrL. Reglerna kring detta är ganska komplicerade och blir svåra att förklara utan att få exakta siffror av dig. Jag föreslår att du kontaktar skatteverket med din fråga eller återkommer hit med exakta siffror!Vänligen,

Är ersättning från hyresvärd till hyresgäst för att denne avstår sin hyresrätt skattepliktig

2015-11-20 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejMin hyresvärd/fastighetsägare vill köpa ut mig från hyreskontraktet (hyresrätt) för att ha som evakuering till andra när dom renoverar.Frågan är om den summan är skattepliktig för mig? Har googlat och fått lite olika besked
Olivia Åman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 41 kap. 1 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K41P1S1) ska tillgångar som inte räknas som näringsverksamhet räknas som inkomst av kapital. Av 42 kap. 1 § samma lag (https://lagen.nu/1999:1229#K42P1S1) följer vidare att alla inkomster på grund av innehav av tillgångar ska tas upp som intäkt som inte annat anges i samma kapitel, alternativt inkomsten är skattefri enligt 8 kap. Regeringsrätten har i RÅ 2009 ref. 79 (https://lagen.nu/dom/ra/2009:79) uttalat både att en hyresrätt är att se som ett innehav i lagens mening, samt att en inkomst till följd av att en hyresvärd köper ut en hyresgäst är skattepliktig i inkomstslaget kapital. Det i sin tur innebär att du kommer få betala 30 % i skatt på hela beloppet. Jag hoppas det besvarar din fråga. Med vänliga hälsningar

Skatterätt - anknytningsfaktorer och kontinuitetsprincipen

2015-11-17 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, Jag är boendes utomlands och ska 'skriva ut' mig, problemet är dock att jag äger en bostadsrätt som jag inte vill sälja. Kan jag ge den till min mamma? Om hon sedan säljer den, hur ser beskattningen ut? Kommer det vara på hela beloppet eller endast på skillnaden från det anskaffningsvärde jag betalade? Tacksam för svar.
Elisabet Leth |Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Angående om du anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige.Personer som stadigvarande vistas i Sverige eller personer som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatta i Sverige anses vara obegränsat skattskyldiga enligt 3 kap 3 § 3p. Inkomstskattelagen (IL), även om man inte längre är bosatt i landet. Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229.Anknytningsfaktorerna anges i 3 kap 7 § IL, en sådan faktor som beaktas när Skatteverket avgör om man har anknytning till Sverige är om man har en bostad för åretruntbruk i landet. Jag förmodar att det alltså är den anknytningsfaktorn du vill eliminera genom att ge lägenheten till din mamma. Genom att via en gåva överlåta lägenheten så äger du inte längre någon bostad för åretruntbruk i landet, den anknytningsfaktorn är då eliminerad. Observera att det finns flera anknytningsfaktorer som gör att du ändå kan räknas som obegränsat skattskyldig i Sverige, dessa finns att läsa bland annat i 3 kap 7 § IL. Angående beskattningssituationenNär din mamma säljer den lägenhet hon fått av dig i gåva så finns det en princip som heter kontinuitetsprincipen, som gäller just vid beskattning vid avyttring av egendom man fått i gåva. Det innebär precis som du antyder i din fråga, att kapitalvinsten hon kommer att beskattas för beräknas utifrån den skattemässiga situation du skulle ha haft. Det vill säga att, din anskaffningskostnad kommer att användas när din mammas kapitalvinst beräknas. Dessa regler återfinns i 44 kap 21 § IL. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar

Fråga om gåvoskatt och om krav finns på upprättande av gåvobrev

2015-11-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |Har en fråga om gåvoskatt, finns den kvar ?Det gäller gåva i pengar inte fastighet, från min far till mig och min bror.Gäller det att skriva ett gåvobrev från far till oss och måste det registreras till någon myndighet ?Med vänlig hälsningNyfiken novis
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen så är förvärv genom gåva skattefritt. En förutsättning för detta är emellertid att gåvan är rent benefik, d.v.s. att gåvan inte kan anses utgöra ersättning för utförda prestationer. Ur skattesynpunkt finns inte heller några krav på upprättande eller registrering av gåvobrev. Eftersom du anger att du och din bror ska få gåvan av er far, så kan det emellertid beroende på er familjesituation (t.ex. om du har fler syskon), finnas fördelar med ett gåvobrev som föreskriver t.ex. huruvida gåvan ska utgöra förskott på arv eller inte.Svaret på din fråga blev relativt kort, men jag hoppas att du upplever att du fått den besvarad. Har du ytterligare frågor eller funderingar så är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Skatt vid gåva

2015-11-21 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Jag skulle vilja ge min mormor mellan SEK 1000 - 2000 I manaden för att dryga ut hennes pension lite. Ar detta nagot som kommer att paverka hennes nuvarande pension eller innebara att nagon form av skatt kommer att behovas betalas? Jag vill ju inte att hon skall paverkas negativt av denna gava. Gor det nagon skillnad om pengarna betalas fran utlandet eller fran Sverige in till hennes konto?Ert svar skulle uppskattas enormt mycket. MVHHenrik
Ronny Hussein |Hej och tack för din fråga!Frivilliga periodiska gåvor som det rör sig om i ditt fall är inte skattepliktiga för mottagaren enligt inkomstskattelagen 8 kap. 2§.Eftersom din mormor är obegränsat skattskyldig i Sverige hade samma gällt om beloppet kom från utlandet, 3 kap. 4 och 8§§ Inkomstskattelagen.Vänligen,

Beskattning av pokervinst - eventuell självrättelse av deklaration

2015-11-17 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har fåttt en förfrågan av skatteverket om jag spelat poker på sidor utanför EU, 2009-2012.Min fråga; Eventuell skatt på vinster under 2009, som inte skattats för,blir dom preskriberade efter årsskiftet 2015-16?Svaret till skv skulle varit inne med siffror från mig i juli, men jag har inte skickat in något och inte fått nån påminnelse.
Yvette Lind |Tack för att du vänt dig till Lawline med din frågeställningSom jag förstår rör din fråga endast de vinster som uppkom under 2009. Frågan är om eventuell beskattning för dessa vinster preskriberas efter årsskiftet 2015-16.Den normala eftertaxeringstiden (preskriptionstiden) är 5 år. Preskriptionstiden för ett grovt skattebrott är 10 år. Graden för skattebrottet avgörs efter hur stora inkomster som undanhållits för beskattning. För att det ska anses röra sig om ett grovt skattebrott måste inkomsten under det aktuella inkomståret (i ditt fall 2009) uppgå till minst 10 prisbasbelopp. Så om man räknar för året 2009 bör den undanhållna inkomsten ha rört sig om minst 428 000 kr (42 800 kr x 10). Då jag inte vet hur stora pokervinster du hade under 2009 kan jag inte avgöra hur lång tid det kommer röra sig om då jag inte kan avgöra vilken grad Skatteverket misstänker att det rör sig om. Dock skriver du också att Skatteverket har varit i kontakt med dig och bett dig komma in med siffror i juli. Du har inte gjort detta men du har inte heller fått någon påminnelse. Hur kan detta påverka dig och beskattningen?Att Skatteverket varit i kontakt med dig antyder att de granskar dina deklarationer och med det har du förbrukat din möjlighet att själv rätta din deklaration, så kallad självrättelse. Att göra en självrättelse betyder att man självmant ändrar sin inkomst för att undvika skattetillägg (straffavgift) vid en senare granskning (om man lämnat in oriktiga/ofullständiga uppgifter vid första tillfället). Då Skatteverket redan varit i kontakt med dig angående detta kan du nu inte längre anses lämna uppgifter på eget initiativ. Du har även valt att på deras uppmaning inte lämna in uppgifter. Du kan läsa mer om förfarandet på Skattverkets hemsida vida den här länken: Skatteverket Självrättelse av deklarationDu kan läsa mer om skattebrotten, deras straff och påföljder m.m. här https://lagen.nu/1971:69Jag hoppas svaret gett dig mer insikt i situationen. Det går alltid att återkomma till oss med vidare frågor eller vända dig direkt till Skatteverket.

Kapitalvinstskatt vid försäljning av radhus

2015-11-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi har sålt ett radhus i en bostadsrättsförening för 4 210 000kr. Radhuset köptes för ca 20 år sedan för 330 000 kr.Vi undrar hur mycket reavinstskatt måste vi betalaMVHManuel Castro
Ronny Hussein |Hej och tack för din fråga!Reglerna som er fråga berör finns i inkomstskattelagen. 46 kapitlet reglerar kapitalvinst vid försäljning av bostadsrätt. De allmänna reglerna i 44 kapitlet ska även tillämpas.Om vi bara utgår från de siffror du nämner kan följände nämnas: Kapitalvinst ska betalas när du avyttrar tillgången. Med detta menas i ditt fall när du säljer tillgången (44 kap 3§). Beräkningen sker genom att ersättningen du får för din bostadsrätt (4 210 000kr) minskas med utgifterna för avyttringen (tex mäklarkostnader) och omkostnadsbeloppet (44 kap 13§). Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgifter, dvs. det pris du köpte din bostadsrätt för (330 000kr) ökat med utgifter för förbättring (44 kap 14§). Sedan sker kvotering enligt 46 kap 18§. Detta innebär att endast 22/30 av kapitalvinsten ska tas upp som inkomst av kapital, eller förenklat uttryckt att endast 22% av din vinst ska beskattas. Eftersom du inte nämnt mäklararvode och eventuella förbättringsutgifter utgår jag från de siffror du nämnt som leder till en vinst på 4 210 000 - 330 000 = 3 880 000. Den skatt du ska betala på denna summa blir 22% av 3 880 000 vilket är 853 600kr.Hoppas svaret hjälpte dig!Vänligen,