Måste man betala skatt i Sverige när man arbetat i tre år utomlands?

2016-09-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! En svensk medborgare som under tre år bott och arbetat och betalat skatt i Japan ska nästa år återflytta till Sverige. Hen har sparat en hel del pengar och vill ta med dem till Sverige. Ska pengarna beskattas även här? Hen har inte varit folkbokförd i Sverige under åren i Japan. Finns det någon gräns för hur mycket pengar man får ta med hit?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline. Jag ber om ursäkt för att svaret blev ganska långt.Skatteskyldighet när man flyttar utomlands:Frågan du undrar över regleras i Inkomstskattelagen som förkortas IL.Det finns två olika typer av skattskyldighet i svensk skatterätt. Man kan vara antingen obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. De flesta är obegränsat skattskyldig och jag ska förklara varför längre ner. Jag vet för övrigt inget om Japans skattesatser, men för sakens skull utgår jag ifrån att de är lägre än Sveriges i din väns fall eftersom det oftast är så.Kan man dubbelbeskattas av olika länder?Ja, man kan behöva betala skatt i både Japan och Sverige. De flesta länder har dock dubbelbeskattningsavtal för att undvika problem av den här typen för privatpersoner. Om exempelvis Japan kräver 30 % i skatt som standard och Sverige kräver 33 % så kommer det svenska skatteverket faktiskt bara kräva ut 3 % om systemet fungerar som det skall eftersom 33 % då anses vara maximalbeskattningen som kan ske. Helst vill man ju dock även undvika det och den här typen av reglering är såpass komplicerad att jag inte går in på det här. Dubbelbeskattningsavtalet finns här. Någon enkel läsning är det dock inte och jag kommer därför inte gå in djupare på det eftersom det är extremt tekniskt, istället återgår vi till det svenska systemet.Obegränsat skattskyldigHuvudregeln i svensk skatterätt är att man är obegränsat skattskyldig i Sverige om man bor och arbetar här, om man stadigvarande vistas här eller om man har "väsentlig anknytning" hit. Om detta är fallet, vilket det är för de flesta personer så är man alltså "obegränsat skattskyldig för sina inkomster både i Sverige och utomlands". IL 3:3 och 3:8. Ofta är det "väsentlig anknytning till Sverige" som gör att folk som flyttar utomlands fortfarande skall betala skatt i Sverige. Att ha ett åretruntboende i Sverige innebär att man har väsentlig anknytning, att ha en sommarstuga innebär inte väsentlig anknytning. Det hela är väldigt beroende på det enskilda fallet och Skatteverket har en del information om det här.Det finns dock en regel i IL 3:9 som gör att en person som är obegränsat skattskyldig och som arbetar utomlands ändå kan slippa att betala skatt i Sverige. Det finns två varianter av detta undantag som kallas för sexmånadersregeln och för ettårsregeln. Ettårsregeln är den mest fördelaktiga av dessa två och förhoppningsvis en som kan tillämpas här.Om man varit utomlands i ett år och fått lön från någon annan än svenska staten och liknande så behöver man inte betala skatt för dessa i Sverige om man inte varit hemma i Sverige mer än 72 dagar under året. Har man varit hemma fler dagar så gäller inte längre ettårsregeln.Detta innebär alltså att om din vän varit i Japan hela tiden under dessa tre åren så skall hen inte beskattas i Sverige för de inkomster hen haft. Om det däremot är så att personen under något av åren varit hemma mer än 72 dagar så kan det året beskattas i Sverige samtidigt som de andra två åren inte beskattas i Sverige. Förhoppningsvis leder dock dubbelbeskattningsavtalet till att det som sagt var inte dras mer skatt än vad som varit maximal skatt i det högst beskattade landet... Begränsat skattskyldig:Det finns även "begränsad skattskyldighet" där man bara betalar vissa skatter i Sverige även om man faktiskt bor utomlands. Det här är helt enkelt den kategorin som gäller för alla som inte är obegränsat skattskyldiga. Vilka skatter denna kategorin skall betala framgår av IL 3:18. Det kan dock vara svårt att hamna i denna kategorin och det är dessutom så att din vän skall bevisa för skatteverket att hen skall hamna i denna kategori, skatteverket behöver inte bevisa något alls vilket gör det hela svårt. Mitt råd gällande skatten:Jag kan ge mina råd i nummerordning efter vad som är mest fördelaktigt för din vän så som jag ser det.1. Hävda att ettårsregeln är tillämplig i full omfattning på alla tre åren som arbetet i Japan ägt rum. Då skall inte inkomsterna beskattas i Sverige alls.2. Om ettårsregeln inte godtas för alla år bör det iallafall godtas för några av åren för att undvika dubbelbeskattning alla tre åren.3. Hävda begränsad skattskyldighet. Det här skulle också innebära att ingen beskattning sker, men det är svårare att bevisa än ettårsregeln och kommer antagligen inte lyckas eftersom din vän antagligen har väsentlig anknytning till Sverige trots tre år i Japan...4. Godta obegränsad skattskyldighet men var noga med att dubbelbeskattningsavtalet tillämpas så att minimalt med skatt behöver betalas i Sverige.Gällande pengarna:För införsel av pengar i form av kontanter och andra typer av värdepapper krävs anmälan till Tullverket om pengarna kommer från en stat utanför EU. Mer information finns här. En banköverföring av betalmedel innefattar inte denna typ av anmälan så vitt jag förstår. Däremot kan det vara så att banken i sig kan bli fundersamma på stora överföringar i deras arbete mot penningtvätt och annan brottslighet. Därför rekommenderar jag helt enkelt att personen tar kontakt med sin bank för att kontrollera med dem. Behöver du vidare hjälp med skattefrågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seMed vänliga hälsningar,

Fråga om arvsbeskattning

2016-09-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag kommer via testamente få en summa pengar från USA. Kommer dessa pengar beskattas? Vet att gåvo och arvskatt inte finns i Sverige, men hur ser man på testamente?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes 01-01-2005. Det innebär att även egendom som du ärvt genom testamente inte beskattas. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Internationell beskattning på reavinst

2016-09-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag har utflyttat till Malta 1/11-2011 och är från nämnda datum skattskyldig på Malta.Min aktiedepå utflyttade jag från Sverige till Luxenburg november 2014.5-årsregel gäller för kapitalbeskattning Sverige - Malta och räknas kalenderårsvis vad jag läst. Dvs reavinst vid försäljning från min utflyttade depå skall ej skattas i Sverige f.o.m.1/1 2017 dvs i 2018 års taxering. Att själva depån har utflyttats senare än skattskyldigheten flyttats har ingen betydelse?Har jag tolkat skattelagen rätt?Hälsningar
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att du har flyttat ut och har hemvist i Malta betyder att du är begränsat skattskyldig i Sverige enligt intern svensk lag, 3 kap. 17 § inkomstskattelagen (IL). Begränsat skattskyldiga vanligtvis beskattas för reavinst från försäljning av svenska aktier under tio år efter utflyttningen, 3 kap. 19 § IL. Detta gäller även utländska aktier om de har förvärvats under tiden personen har varit obegränsat skattskyldig i Sverige.Ett dubbelbeskattningsavtal mellan länderna skulle kunna lindra tioårsregeln ovan men såvitt hur avtalet mellan Sverige och Malta ser ut idag finns det ingen avvikande regel gällande 'vanliga' aktier (aktier som har förknippade med t.ex. fastigheter har dock speciella regler). Jag är osäker på vart du såg en femårsregel eftersom det inte finns en sådan i det senaste dubbelbeskattningsavtalet, se särskilt art. 13. Se även Skatteverkets rättslig vägledning om art. 13. Tyvärr är jag också osäker på hur flytten av aktiedepån skulle påverka tioårsregeln. Min bedömning är att så länge som aktierna är svenska eller utländska (förvärvade under obegränsat skattskyldighet) skall tioårsregeln tillämpas som vanligt. Jag rekommenderar att du dubbelkolla detta med Skatteverket för säkerhetens skull.Med vänlig hälsning,

Juridiskt tillåtet för företag att dela ut tävlingsvinst?

2016-09-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är juridiskt ok att som företag arrangera en mässtävling (yrkesrelaterad mässa), där en vinnare dras bland de som svarat alla rätt och priset är en övernattning för två (privat bruk). Tack på förhand!Med vänlig hälsning Marie
Alban Dautaj |Hej och tack för din fråga!Det är absolut tillåtet att dela ut tävlingsvinster. Det som dock kan vara betungande är att dessa vinster kan bli föremål för beskattning.Tävlingsvinster kan vara skattefria om kraven i 8 kap 4 § IL är uppfyllda. För att vinsten ska vara skattefri får den inte hänföras till en anställning eller uppdrag och inte bestå av kontanter eller liknande. Vinsten är inte heller skattefri om den avser ett minnesföremål (medaljer, plaketter ...) som överstiger 3% av prisbasbeloppet (ca 1300kr men varierar från år till år). Dessa krav är kumulativa vilket innebär att samtliga krav måste vara uppfyllda för att vinsten ska vara skattefri. Delas vinsten ut till en "icke-anställd" så faller ett av kraven ovan och vinsten blir skattefri.Om vinsten är skattepliktig beskattas den som inkomst av tjänst.Med vänliga hälsningar,

Begränsad skattskyldighet, fastigheter

2016-09-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag är utskriven från Sverige och har nu ärvt en del av en fastighet i Sverige. Fastigheten blir såld med vinst, och frågan är om jag måste skatta för den vinsten i Sverige?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Om du inte är bosatt i Sverige och inte betalar skatt här är du trots detta begränsat skattskyldig för vissa inkomster som har anknytning till Sverige. Enligt 3 kap. 18 § 1 st. 10 punkten inkomstskattelagen (1999:1229) är man begränsad skattskyldig för kapitalvinster (vinst på såld fastighet) i Sverige. Det innebär du ska upp kapitalvinsten på fastigheten såld i Sverige för beskattning i Sverige. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Jag säljer använda kläder, måste jag betala skatt?

2016-09-29 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hejsan! Detta kommer antagligen låta lite knäppt men jag säljer använda strumpor osv på nätet. Det rör sig om 250-1000 kronor per insättning från olika personer. Kan det hända att man måste skatta på detta? Vill inte att man ska bli överraskad med jättemycket skatt. Säljer även på Tradera/Blocket. Hur ses det med detta? Tacksam för svar
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.Allmänt:Din fråga regleras i den omfattande Inkomstskattelagen och jag ska inte tråka ut dig med alla hänvisningar men huvudregeln är att man skall betala skatt för alla inkomster man har. Som privatperson kan man betala skatt för förvärvsinkomster (inkomster man haft av att arbeta) och för kapitalinkomster (man har sålt saker och gjort en vinst). Förvärvsinkomster beskattas med kommunal inkomstskatt och medför dessutom att en arbetsgivare skall betala arbetsgivaravgifter eller att man själv ska betala egenavgifter (arbetsgivaravgifter för sig själv helt enkelt).Kapitalinkomster däremot medför inte arbetsgivaravgifter och har en fast skattesats på 30 % i de flesta fallen. Är det förvärvsinkomst eller kapitalinkomster från strumpförsäljningen?Förvärvsinkomster regleras i IL 10:1 och där kan eventuellt din strumpförsäljning hamna om det är så att man anser att du gör det här yrkesmässigt och för att tjäna pengar på det. Där framgår även tredje stycket att sådant som hade varit kapitalinkomster faktiskt blir förvärvsinkomst om det bearbetas av den skattskyldige. Skolexemplet här kan vara att om en person köper en båt och sen säljer den utan att ha arbetat med den så är det en kapitalinkomst. Om personen däremot har arbetat på båten och förbättrat den så är det förvärvsinkomst.Som jag ser det har du faktiskt bearbetat strumporna och det är din användning som gjort att de faktiskt blir värda mer så som jag tolkar scenariot. Jag skulle tro att skatteverket gör samma bedömning. Det är dock mer förmånligt för dig ur skattesynpunkt att klassa det hela som kapitalinkomst. Problemet här är dock att det låter på dig som att det ändå sker relativt yrkesmässigt och regelbundet. Att det sker yrkesmässigt och regelbundet talar för att det här faktiskt är förvärsinkomster av tjänst även om någon anställning faktiskt inte finns. Vad skall betalas?Det här ju antagligen en intäkt som du själv ska informera skatteverket om eftersom någon arbetsgivare inte finns som informerar, vanligtvis informerar arbetsgivare om arbetstagares inkomster men när någon arbetsgivare inte finns skall man själv rapportera. Att inte informera innebär att de inte kräver dig på skatt, men samtidigt riskerar du i praktiken att bli dömd för skattebrott enligt skattebrottslagens 2 § eftersom du då inte betalar den skatt du bör betala enligt inkomstskattelagen. Det tråkiga här är att eftersom du inte har en arbetsgivare som betalar dina arbetsgivaravgifter så måste du betala dem själv från din inkomst. Detta framgår av socialavgiftslagen 3:4.I praktiken innebär det här att om du exempelvis har köpt ett par strumpor för 50 kr och sen säljer den för 1000 så skall du betala runt 290 kronor i egenavgifter, (Siffran ändras från år till år). Resterande (1000-290-50=) 660 kronor skall redovisas som inkomst av tjänst egentligen. Hur mycket skatt du sen skall betala på de 660 kronorna beror faktiskt på vilken kommun du bor i och hur stor inkomst du har annars, det är alltså inget jag kan svara på. Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att du tyvärr skall betala både egenavgifter och skatt för din försäljning av strumpor. Jag skulle rekommendera dig att kontakta skatteverket för att få hjälp med vad som skall betalas och hur. Det bästa för dig är att det ses som kapitalinkomster men jag tror tyvärr inte att det går. Lycka till med affärerna och skatteverket och behöver du vidare hjälp med skattefrågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Fastighetsgåva, penninggåva och dess skattekonsekvenser

2016-09-27 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Tre syskon äger en fastighet. Två syskon vill behålla fastigheten. Kan den tredje ge sin del som en gåva till de två andra. Hur blir skattesituationen då? Om sedan de två andra ger penninggåva till den tredje? Hur ser skattesituationen ut då? Är det möjligt att göra så?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fastighetsöverlåtelser regleras i jordabalken (JB) medan skattefrågor regleras i inkomstskattelagen (IL).Fastighetsgåva:Att ge bort en del av en fastighet som gåva är möjligt enligt 4 kap. 29 § JB. Det finns ett skriftligt formkrav vilket innebär att en gåvohandling måste skrivas och undertecknas av både gåvotagaren och överlåtaren, 4 kap. 1 § JB. Notera att för lagfartens skull skall överlåtarens underteckning bevittnas, 20 kap. 7 § JB. Gåvan är skattefri, 8 kap. 2 § IL. Samtidigt innebär detta att gåvotagaren övertar överlåtarens skattemässiga situation, 44 kap. 21 § IL. Med andra ord, överlåtarens omkostnadsbelopp för fastighetsdelen går över till gåvotagaren så att vid en framtida försäljning av fastigheten räknas detta omkostnadsbelopp med i kapitalvinstberäkningen. Definitionen av omkostnadsbelopp är anskaffningsutgifter plus förbättriungutgifter, 44 kap. 14 § IL.Således är skattekonsekvensen så att det blir ingen beskattning vid gåvotidpunkten för gåvogivaren men gåvotagaren blir beskattat även för gåvodelen när denne säljer fastigheten i framtiden. Penninggåva:Om en penninggåva ges i samband med, eller i nära anslutning till, fastighetsgåvan kan Skatteverket se detta som ett köp och därtill tillämpa skattereglerna om fastighetsköp. När det gäller fastigheter tillämpas särskilt huvudsaklighetsprincipen. Det innebär att ifall penninggåvan är lika med eller större än fastighetstaxeringsvärdet likställs transaktionen med köp och beskattning sker enligt de vanliga reglerna om kapitalvinster/-förluster, se 44 kap. 13 § IL. Däremot om penninggåvan är mindre än fastighetstaxeringsvärdet anses det hela som en gåva som är skattefri, förutsatt att det finns en benefik avsikt. Med vänlig hälsning,

Erlagd gåvoskatt i Finland avseende lägenhet minskar inte framtida kapitalvinstbeskattning i Sverige vid försäljning av lägenheten - Vid beräkning av kapitalvinstskatt ska, om tillgång förvärvats genom gåva, givarens omkostnadsbelopp användas vid beräknin

2016-09-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag och min syster i Finland fick min mors lägenhet i gåva för några år sedan. Gåvan värderades till 80 000 euro sammanlagt. Vi betalade gåvoskatten till Finland (ca 20 000 kr/person) och sålde lägenheten för 67000 euro för ett halvår sedan. Nu hörde jag igår, att jag här i Sverige måste betala 22 procent skatt för "vinsten" - och då tänker man på skillnaden mellan det pris som vi sålde lägenheten för och det pris som min mor köpte lägenheten för för 40 år sedan.Enligt min logik borde man jämföra gåvans värde med försäljningspriset. Jag har ju redan betalat skatt för själva gåvan.Min syster krävs inte på någon skatt i Finland.Vore tacksam för svar
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline!Då du inte köpt lägenheten utan mottagit den som gåva kommer kapitalvinstberäkningen (det heter inte längre reavinst utan idag heter det kapitalvinst) att utgå från det pris din mor köpte lägenheten för inkluderande eventuella kostnader som din mor haft för förbättringar i lägenheten (på skattespråk kallas detta för att gåvogivarens, d.v.s. din mors, omkostnadsbelopp ska användas vid beräkningen av kapitalvinst på lägenheten då lägenheten förvärvats av dig genom gåva), se 44 kapitlet 14 och 21 §§ Inkomstskattelagen. Det faktum att du betalat gåvoskatt i Finland kommer tyvärr inte att minska din kapitalvinstskatt i Sverige på försäljningen av lägenheten då gåvoskatten är en helt annan skatt än kapitalvinstskatt. Dessa två typer av skatter kan därför dessvärre inte avräknas mot varandra. Det faktum att din syster inte avkrävts någon ytterligare skatt i Finland till följd av försäljningen av lägenheten påverkar dessvärre inte heller din situation då det är upp till finländsk skattelagstiftning (då din syster bor i Finland) om din syster ska avkrävas skatt på försäljningen av lägenheten.Med vänlig hälsning