Skolfrågor besvaras ej

2017-08-24 i ARKIV
FRÅGA |Hejsan!Jag är en socionomstudent med en SOL-fråga, hoppas det går bra. Rättsfallet handlar om att läraren gör en oroanmälan på ett barn till Soc. Socialtjänsten bör göra en utredning för att få reda på mer om fallet och kommer och knackar på dörren för en husrannsakan och den inneboende (föräldern) vägrar att öppna dörren. Soc kontaktar hyresvärden och de tar sig in ändå. Soc fotar i lägenheten för dokumentation till utredningen fastän föräldern demostrerar och inte vill det. Eftetsom barnets bästa alltid kommer först är frågan om detta är okej eller om soc går emot lagen då de tar sig ofrivilligt in i lägenheten samt tar foton utan tillåtelse. Tack på förhand!
André Kalldal |Hej!Tack för din fråga!Lawline besvarar tyvärr inte skolfrågor. Med vänlig hälsning,

Behövs mer information i frågan

2017-08-01 i ARKIV
FRÅGA |Undrar om man enligt lagen likställer studie tiden med ett arbete?Man likställer ju hushållsarbete med ett arbete.
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Det beror på vilket område du syftar på, det är inte samma överallt. I vissa hänseenden, exempelvis inom migrationsrätt kan man likställa studier med arbete då det som söks är sysselsättning. Motsvarande gäller inte vid ansökan om arbetsstöd eller vid sjukledighet där ersättning ska betalas från försäkringskassan. Om du har ett specifikt område du undrar över, kan du skicka in en ny fråga med just det. Annars är det svårt att svara mer specifikt. Med vänlig hälsning,

Fördelningsförslag

2017-07-28 i ARKIV
FRÅGA |Finns det någon mall eller exempel på hur man skriver ett fördelningsförslag
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det beror lite på vad det är för något som ska fördelas. Rör det sig om en bodelning eller ett dödsbo görs bedömningarna från fall till fall och om det är exempelvis ersättning för tvångsförsäljning av fastighet enligt samäganderättslagen finns det mer schablonmässiga mallar. Eftersom det inte riktigt framgår av din fråga vad det är du är ute efter, är det svårt att hjälpa dig mer. Det viktigaste oavsett är att ni gör det tydligt och att alla inblandade förstår innehållet. Om du vill ha hjälp av våra jurister att upprätta ditt förslag på fördelning eller det slutgiltiga avtalet av vad det är ni ska fördela, kan du nå dem på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Advokat i Halmstad

2017-07-24 i ARKIV
FRÅGA |Undrar!Om min sons ex barnens mamma kallar honom till rättegång ,dom har haft delad vårdnad i ca 1 1/2 åroch det har fungerat bra.När min son kräver ena barnbidraget efter 1år och 4 månader,så blir hon arg och drar in advokat.Helt plötsligt säger hon att min son är aggressiv att hon är rädd för honom, men ändå kommer hon ochhämtar barnen själv.Jag hjälper min son att passa barnen i bland på söndagar då han måste åka till jobbet och då skickar hon andra att hämta barnen.Vet ni någon bra advokat i Halmstad som sysslar med vårdnadstvist.Tacksam för svar.
André Kalldal |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! Först och främst vill jag beklaga situationen din son handlat i. Följer ni länken här nedan kommer ni till advokatsamfundets sökfunktion och de advokatbyråer som angett att de hanterar familjerättsärenden i Halmstad. https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Sok-advokat/Sokresultat/?firstname=&lastname=&companyname=&postalcity=&areaoflaw=3201&country=&spokenlanguage=&sortingcity=6901 Advokater i allmänhet arbetar under strikta riktlinjer från advokatsamfundets regler om god advokatsed. Det är svårt att säga att någon är bättre än de andra, så med tanke på de höga krav som ställs är det upp till er att välja på de sju som är i listan i länken. Jag önskar er lycka till! Med vänlig hälsning,

Gallring i belastningsregistet

2017-08-04 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga kring hur gallring i belastningsregistret går till. Jag har googlat runt men inte hittat svar. Om man döms för ett brott och påföljden blir dagsböter så ska detta gallras ur belastningsregistret efter fem år om man inte döms för ett nytt brott inom den perioden. Men om man då ett år senare döms med skyddstillsyn som påföljd, kommer den tidigare domen (dagsböter) då gallras fem eller tio år efter domen med skyddstillsyn som påföljd? Och om jag har förstått det rätt så gallras domar som gett dagsböter som påföljd efter fem år även efter att man fått en påföljd (skyddstillsyn) som gallras efter tio år?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline.Jag förutsätter att du är över 18 år gammal och att du även var det när du/personen begick brottet. Jag förstår dina premisser som att du först år 0 dömdes för dagsböter och att du sedan år 1 döms till skyddstillsyn och att du då undrar hur länge uppgifterna kommer att finnas kvar i belastningsregistret.Svaret på din fråga kan vi finna i 16-18 §§ Lag (1998:620) om belastningsregister. I 17 § Kan vi utläsa att brott med straffet dagsböter gallras 5 år efter domen. Vi kan vidare utläsa att brott som medför skyddstillsyn gallras efter 10 år (om du var över 18 vid tiden för brottet). 18 § stadgar sedan vidare att ifall ett nytt brott företas inom denna tid som 17 § stadgade (5 år) så ska ingen av anteckningarna gallras förrän den senaste (brottet som medförde skyddstillsyn gallras (10 år från den domen)). Det innebär alltså att båda brottspåföljderna kommer att förbli antecknade tills dess att 10 år från det att domen om skyddstillsyn kom under förutsättning att personen i fråga inte begår några fler brott. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se.Mvh,

Obesvarad fråga

2017-08-01 i ARKIV
FRÅGA |Ställde en fråga för flera veckor sedan och har ännu inte fått något svar. Ni har bekräftat att ni mottagit frågan.Vänligen
André Kalldal |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! Vad jag kan se var det en månad sen du skickade in frågan, vilket innebär att tiden för att besvara den går ut idag. Om ingen rådgivare besvarat den innan dess beror det på att de inte hunnit, inte kunnat eller inte haft möjlighet. Om du vill ha muntlig rådgivning kan du kontakta vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16) eller, om du vill ställa dig i kön igen, skicka in din fråga på nytt. Med vänlig hälsning,

Hamna i HD utan att bli stämd?

2017-07-26 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Det är så att min mamma har fått ett brev från kronofogden om en trafik skuld som hon inte ens kände till. När vi överklagade hos kronofogden fick en bunt papper med olika utdrag från TFF. Nu är det så att när jag har kollat igenom detta så har de inte uppgivit regristerings nummer samt bilar min mamma inte ens har ägt ex. en Mercedes Ben år 2009. Detta är omöjligt då vi hade en mindre 7-sitsig folkabuss då vi var 5 barn och 2 vuxna. Det framkommer också att vi tydligen har varit på Gotland när jag har varit i skolan och min ena syster va nyfödd, detta är också omöjligt. Sen har TFF tydligen dragit allt till högsta domstolen utan att vi har vetat något. Då är mina frågor så här: 1. Får man göra så, dra någon inför högsta domstolen utan att man vet något om det??? 2. Vad ska vi göra?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Först och främst vill jag beklaga situationen ni hamnat i.Angående dina frågor gäller följande: 1. Nej, man kan inte ställa någon inför rätta i Högsta domstolen utan att parten vet om det. Om ni begärt prövning av kronofogdens beslut är det tingsrätten som är första instans. Om ni inte vetat om att ni blivit stämda och inte delgivits stämningen, kan tingsrätten inte avkunna dom mot er. Om ni däremot blivit delgivna en stämning, men inte kommit till själva förhandlingen, avgör tingsrätten målet via vad som kallas för en tredskodom (en dom i parts utevaro). Er fordringsägare (det bolag som utfärdat boten som lett till skulden) har då inget att överklaga och det finns då ingen chans att komma till Högsta domstolen. 2. Det är svårt att ge råd utifrån informationen i frågan, då det inte går att hamna i Högsta domstolen under förutsättningarna som beskrivs. Det jag rekommenderar är att ni tar kontakt med vår kostnadsfria telefonrådgivning för att få muntliga råd om hur ni ska agera, så finns även en möjlighet att reda ut historien. Ni når dem på 08 – 533 300 04 (Mån-fre 10-16) välj knappval 2. Jag önskar er lycka till! Med vänlig hälsning,

Saknas information i frågan

2017-07-19 i ARKIV
FRÅGA |Kan ett nyttjanderättsavtal, avseende bostad, som upprättats i samband med gåva av en jordbruksfastighet från far till son, någon anledning?
André Kalldal |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! Det saknas information i din fråga. Undrar du om avtalet kan upprättas eller om det kan sägas upp utan anledning? Skicka gärna in en ny kompletterad fråga för att våra juriststudenter ska kunna besvara den. Med vänlig hälsning,