Avsluta provanställning innan tillträde

2017-07-10 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag ska börja hos en myndighet I mitten av augusti. Nu kan jag dock stanna hos mitt gamla jobb och vill stanna kvar.Jag har ett avtal med avtal med 6 månaders provanställning och antar att jag kan avbryta min anstälnning när som helst. Kan jag också saga upp mig I förväg utan att ens dyker upp där?Tack!
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En provanställning har som huvudregel ingen uppsägningstid. Detta gäller även om anställningen inte har börjat än. Anställningen har sitt stöd i 6 § Lagen om anställningsskydd. Jag rekommenderar att du tar kontakt med din kommande arbetsgivare och förklarar situationen. Det kan ju vara så att du behöver dem som referens av något slag längre fram, eller att du kommer börja på den myndigheten någon gång i framtiden ändå och då är det bra att gå ut på rätt fot. Du måste oavsett kontakta dem och meddela att du tänker avsluta provanställningen. Du kan inte bara strunta i att komma dit första dagen. Men som sagt kan du säga upp din anställning innan du ens har börjat. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Utbetalning av semesterlön och semesterersättning

2017-07-08 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |När ska den rörliga delen i semesterersättningen betalas ut (har alltid fått den utbetalad i juni), arbetsgivaren påstår nu att den ska betalas ut i slutet på Juli, har han rätt att göra det?
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Skillnad semesterlön och semesterersättningEftersom du skriver att du alltid har fått "semesterersättningen" utbetalad i juni antar jag att du menar semesterlön. Semesterersättning är ersättning som du får om du slutar din anställning innan du har tagit ut semesterdagar med semesterlön (28 § Semesterlagen). Semesterlönen är däremot lönen du får under din semesterledighet (4 § st 2 Semesterlagen).Semesterlönens utbetalning beror på om det finns kollektivavtalSemesterlön för rörliga delar ska betalas senast en månad efter semesterårets utgång (26 § st 2 Semesterlagen). Om du inte har kollektivavtal är semesteråret mellan 1 april och 31 mars påföljande år (2 a och 3 §§ Semesterlagen). I så fall ska semesterlönen för rörliga delar betalas ut senast i slutet av april. Eftersom du skriver att du brukar få lönen i juni antar jag att du har kollektivavtal med ett annat semesterår än det mellan 1 april och 31 mars. Din arbetsgivare har i så fall rätt att betala ut semesterlönen i slutet av juli endast om semesteråret slutar (enligt kollektivavtalet) tidigast i slutet av juni.SemesterersättningOm du ändå menar semesterersättning (d.v.s. ersättning istället för semesterdagar som du inte har hunnit ta ut innan anställningen upphör), ska ersättningen betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande. Om din anställning upphörde i slutet av juni, får din arbetsgivare betala ut semesterersättningen senast i slutet av juli. Om din anställning upphörde tidigare än så har din arbetsgivare inte rätt att betala ut semesterersättningen i slutet av juli. (30 § st 1 Semesterlagen)Ett undantag från detta är att det finns något hinder för att kunna beräkna semesterersättningen inom en månad från att anställningen upphörde. I så fall ska ersättningen istället betalas ut inom en vecka efter att hindret mot beräkningen har försvunnit. (30 § st 2 Semesterlagen)RådJag rekommenderar att du kollar om du har kollektivavtal och i så fall vilken period som utgör semesteråret. Din arbetsgivare får i så fall betala ut semesterlönen för den rörliga delen i slutet av juli endast om semesteråret slutar tidigast i slutet av juni.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor!Med vänliga hälsningar

Häva avtal om allmän visstidsanställning på grund av annat arbete?

2017-07-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Kan jag häva ett anställningsavtal innan det här påbörjats? Detta handlar om en visstidsanställdning som träder i kraft 1/8-17. Har ej fått schemat ännu. Och ska skriva på för ett nytt jobb. Tacksam för snabbt svar.
Victoria Nygren |Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmän visstidsanställning, allmänt En allmän visstidsanställning är en form av tidsbegränsad anställning, 5 § LAS. Huvudregeln är att en visstidsanställning inte kan avslutas eller sägas upp i förtid, varken från din eller arbetsgivarens sida. Anledningen till detta är att en visstidsanställning redan har ett bestämt slutdatum. Även om du inte fått schemat än har du bundit dig till att arbeta efter schema under just denna tidsperiod. Om det i ert avtal står att du ska arbeta ”från den 1/8 till x/x” är huvudregeln som jag angav ovan att anställningskontraktet inte går att avslutas i förtid, detta om inte avtalet anger annat. Har ni inte avtalat om att anställningen är uppsägningsbar är du skyldig att arbeta till och med slutdatum. Ett avtal som ingåtts ska hållas. Skulle du välja att avsluta anställningen i förtid kan du komma att bli ersättningsskyldig för de eventuella förluster arbetsgivaren drabbas av. Avtal med ”dock längst till och med” Om det i ert avtal eventuellt skulle stå att du ska arbeta ”dock längst till och med x/x”, innebär detta en möjlighet för både arbetsgivare och dig som arbetstagare att säga upp anställningen i förväg. Vanligtvis är det då en månads uppsägningstid om inte annat är avtalat. Sammanfattning och rekommendation Sammanfattningsvis beror det hela på av vad som framgår av ditt anställningsavtal och om ni avtalat om uppsägningsbar visstidsanställning. Enligt huvudregeln är du annars skyldig att arbeta avtalad tid. Oavsett vad som framgår av ert avtal råder jag dig till att tala med din arbetsgivare om din situation och hör med denne om du får lov att avsluta anställningen i förtid, om ni kan finna en lösning tillsammans. Jag rekommenderar dig att göra detta per omgående, eftersom arbetsgivaren då har längre tid på sig att hitta en ersättare och förmodligen blir mer motiverad att låta dig gå. Önskar dig ett stort lycka till och jag hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig till Lawline igen vid ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivare begära att få se anställds journal?

2017-07-04 i Sjuk
FRÅGA |har arbetsgivaren rätt att ta del av min journal
Jennie Nilsson |Hej, och tack för din fråga.Om du undrar om din arbetsgivare kan kräva att få se din vård/sjukjournal så är svaret nej. Din arbetsgivare ska inte ens be om att få ta del av den och ingen inom vården får ge ut den till annan än dig p.g.a sträng sekretess. Däremot kan din arbetsgivare begära sjukvårdsintyg från dig om du varit sjuk en tid, men det är en helt annan sak. Återkom till oss igen om du önskar utveckla din fråga.

Allmän visstidsanställning

2017-07-08 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har vart anställd på ett företag där avtalet var allmän visstidsanställning mellan 18/5-25/6-17. Och nu har det slutat gälla, jag har ej fått något nytt avtal trots jag sagt till, men nu har jag fått erbjudande om ett annat arbete.Är det då okej för mig att sluta arbeta på den platsen då jag inte har ett giltigt avtal & istället välja att börja på den nya? Eller har jag någon skyldighet att arbeta kvar?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!I det aktuella avtalet har det avtalats en tid där du har varit förpliktigad till att arbeta. Eftersom kontraktet även innehöll ett slutdatum, har du från och med slutdatumet inga förpliktelser mot din arbetsgivare att infinna dig på arbetsplatsen och utför arbetsuppgifter. Eftersom din arbetsgivare inte har förlängt kontraktet (vilket även kräver ditt samtycke) och du ej längre arbetar kvar, är du nu fri att vända dig till andra arbetsgivare att både söka och ta jobb. Ovanstående gäller enligt allmänna avtals- och arbetsrättsliga principer. Då jag är osäker på din fråga ska även tilläggas: Är det så att du har fortsatt arbeta på arbetsplatsen, med din arbetsgivares samtycke, dock utan avtal, har du fortfarande en rättighet att sluta arbeta där. Jag råder dig om så är fallet att meddela din arbetsgivare i förväg att du bestämt dig för att arbeta någon annanstans. Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag.

Uppsägning vid provanställning

2017-07-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit under ett anställningsavtal hos en myndighet med 6 månaders provanställning som ska börja den 14:e augusti. Men nu kan jag stanna kvar hos nuvarande arbetsgivare och vill inte börja på nya jobbet.Kan jag uppsäga mig utan att ens dyka upp där?
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna kring avslutande av provanställning redogörs i lagen om anställningsskydd (LAS). I frågan om hur och när en provanställning kan avbrytas beror på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte. Om det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen gäller reglerna i LAS. Om det däremot finns kollektivavtal på arbetsplatsen har bestämmelserna i detta avtal företräde. Enligt LAS har man som arbetstagare rätt att avbryta provanställningen i förtid vilket kan göras utan uppsägningstid. Denna bestämmelse är gällande under förutsättning att du och din arbetsgivare inte har avtalat om någonting annat. Om det däremot finns kollektivavtal på arbetsplatsen brukar det föreligga en uppsägningstid. Både i det fall din arbetsgivare säger upp dig och i det fall du som arbetstagare säger upp dig. Uppsägningstiden varierar beroende på vilket kollektivavtal som finns på arbetsplatsen. Jag rekommenderar dig därför att se över ditt anställningsavtal för att ta reda på om det överhuvudtaget finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen och i sådant fall vilket. Därefter kan du ta kontakt med din arbetsgivare om din uppsägning. Hoppas att du fått svar på din fråga, Ha en bra dag!

Fråga om sjukdom

2017-07-05 i Sjuk
FRÅGA |Min fråga:Är det okej för en potentiell arbetsgivare att fråga min referens hur ofta jag är sjuk?Dvs är det okej för en arbetsgivare att fråga en potentiell arbetstagare hur ofta hen är sjuk?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Det är okej att en arbetsgivare ställer en fråga utav sådan karaktär.Vid det fall ett beslut fattas och du inte får jobbet, på grund av svaret på din fråga, kan också anses som diskriminering enligt Diskrimineringslagen. Där anges att en person inte får diskrimineras på grund av någon funktionsnedsättning (sjukdomen ska ha en sådan karaktär). Vid sådant fall kan du få ersättning för missförhållandet. Är det vidare så att du känner dig kränkt av frågan, eller alternativt inte får jobbet - har du som arbetssökande rätt delges meriter av den som faktiskt fått jobbet. I Diskrimineringslagens 2 kap. 4§ anges att "Om en arbetssökande inte har anställts... ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter som tagits hänsyn till".För dig innebär ovanstående att om det är så att du har någon funktionsnedsättning eller liknande, kan du begära ut meriter från den som fått jobbet. Om det då visar sig att du är lika lämpad eller bättre, har du rätt att få ersättning från arbetsgivaren p.g.a. kränkningen. Att en arbetsgivare frågar om ditt hälsotillstånd är i övrigt okej. Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag.

Arbetstagares rätt till toalett

2017-07-04 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag jobbar i en liten butik i ett shoppingcenter. Vi har inte tillgång till toalett i butiken, utan måste gå på kundtoaletten. Jag jobbar ensam i butiken 4-5 timmar och om vi måste på toa, måste en ordningsvakt komma för att vakta butiken. Är det verkligen deras ansvar att vara "toalettvakt"? Jag tycker att det är märkligt att jag ska behöva vänta på en vakt som kommer och löser av mig i butiken.
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Regler om vilka rättigheter du som arbetstagare har på din arbetsplats rörande raster och pauser hittar du i Arbetstidslagen.En rast är ett längre avbrott i den dagliga arbetstiden och den räknas som utgångspunkt inte in i arbetstiden och man får således inte betalt för denna tid. Under en rast finns det ingen skyldighet för arbetstagaren att stanna kvar på arbetsplatsen eftersom man inte behöver stå till arbetsgivarens förfogande, vilket framgår av Arbetstidslagen 15 § st. 1. Arbetsgivaren ska förlägga rasterna så att arbetstagaren inte behöver arbeta mer är fem timmar i följd, Arbetstidslagen 15 § st. 3. Lagen innehåller dock inga särskilda tidskrav för hur lång en rast ska vara eller hur många raster som arbetstagaren har rätt till, utan endast att det ska vara tillfredsställande utifrån arbetsförhållandena. Arbetsmiljöverket har dock genom sina riktlinjer angett att rasten ska vara minst 30 minuter. Det finns möjligheter för arbetsgivaren att byta ut en rast mot måltidsuppehåll om det behövs med hänsyn till arbetsförhållandena, eventuell sjukdom eller annan oförutsägbar händelse, Arbetstidslagen 16 §. Till skillnad från rast så räknas måltidsuppehåll in i arbetstiden och man har därför rätt att få betalt för denna tid, dock måste arbetstagaren stanna kvar på arbetsplatsen eftersom denne ska stå till arbetsgivarens förfogande.Utöver rast och ev. måltidsuppehåll så ska arbetsgivaren också se till att arbetstagarna får möjlighet att ta pauser under arbetsdagen. En paus är ett kortare avbrott från arbetet då arbetstagaren exempelvis kan gå på toaletten. Lagen anger inte hur lång en paus ska vara eller hur många som skall ges på en arbetsdag, men i den mån det är möjligt ska arbetstagarna kunna koppla av en kortare stund från arbetet. En paus räknas också in i arbetstiden och arbetstagaren är skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen, Arbetstidslagen 17 §. Möjligheten till rast ser alltså olika ut beroende på vilket arbete man har. Om arbetsförhållandena kräver det så ska arbetsgivaren istället lägga ut särskilda pauser och på förhand ange när samt hur länge de varar, Arbetstidslagen 17 § st. 2. Viktigt att veta är att man genom kollektivavtal kan avtala om undantag och därmed frångå bestämmelser i Arbetstidslagen, vilket framgår av lagens 3 §. Det är därför viktigt att du kontrollerar om det finns ett gällande kollektivavtal på din arbetsplats och om det isåfall innehåller några särskilda bestämmelser om din rätt till rast och paus. Om du inte arbetar mer än 5 timmar så har du ingen i lag angiven rätt till rast. Däremot har du, i den mån det är möjligt utifrån ditt arbete, rätt till pauser under din arbetsdag för att exempelvis kunna besöka toaletten. Dessa regler finns till för att skapa en god arbetsmiljö för dig som anställd och det är arbetsgivarens ansvar att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö. Om du upplever att det finns brister i din arbetsmiljö, exempelvis om du känner att situationen just nu är besvärande och att du behöver uppbackning av annan personal, så bör du uppmärksamma din arbetsgivare om detta. Om arbetsgivaren inte gör något åt det så kan du kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen, om det finns en sådan. Om du är medlem i facket kan du även ta hjälp av ditt fackförbund.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp. Vänliga hälsningar.