Kan en arbetsgivare kolla vad du gör på facebook?

2018-03-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag länkade en artikel på min Facebooksida om de positiva effekterna av snälla chefer på arbetsplatser och skrev; ja hur svårt kan det vara. Sedan tipsade jag även om en bra bok nån vecka senare som handlar om mobbning på arbetsplatser och skrev att; denna bok borde alla läsa. Sedan följde allmänna erfarenheter och åsikter från vänner från Sveriges avlånga land. Ingen hängdes ut på något sätt ( det var endast sunda och kloka åsikter enligt mitt fackförbund). Jag blev sedan kallad till min chef i annat ärende som slutade med att mina dessa två statusar lades fram i några A4 sidor. Med upplysning om att högsta chefen i den kommun jag arbetar vill att jag informeras om att jag tänker på vad jag skriver på FB då det kan få konsekvenser. Jag blev helt chockad och kände mig lite kränkt över att mina statusar florerar i utskrivna kopior och att jag blev tillsagd på detta sätt. Har en kommunal arbetsgivare rätt att göra så här mot en enskild?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som arbetstagare har du en lojalitetsplikt Anställda har generellt en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren, vilket innebär att de i vissa lägen är skyldiga att prioritera arbetsgivarens intressen framför sina egna. Att offentligt kritisera arbetsgivaren, även om det inte sker i klarspråk, är en möjlighet som mycket väl kan vara begränsad. Skillnad på privat och offentlig verksamhet Som anställd inom offentlig verksamhet har man däremot en mer vidsträckt yttrandefrihet än inom privat verksamhet. Din rätt att kritisera arbetsgivaren utanför tjänst motsvarar det skydd som grundlagen ger för yttrandefrihet. Med andra ord kan man säga att lojalitetsplikten i princip inte inskränker på din yttrandefrihet alls, då det finns mycket små möjligheter för en arbetsgivare att säga upp en anställd när denne enbart gjort uttalanden som faller inom ramen för yttrandefriheten (AD 2011 nr 74). Får en arbetsgivare granska vad anställda gör på fritiden? En arbetsgivare ska generellt respektera arbetstagarens privatliv. Det innebär att det du gör på privata plattformar inte ska vara föremål för arbetsgivarens kontroll. Men om det finns någon anledning för arbetsgivaren att misstänka att det förekommer brott mot anställningsavtalet, tex mot lojalitetsplikten eller tystnadsplikten, får denne i den situationen kontrollera saken. Det går alltså inte att med säkerhet säga att din chef handlat rätt eller fel.Vänligen

Blir jag tillsvidareanställd efter 2 år på arbetsplatsen?

2018-03-09 i Anställningsformer
FRÅGA |HejJag har jobbat i kommun mer än två år.Första avtalet var visstid med timavlönad utan begränsat tid, efter några månader blev allmänvissstid med begränsad tid i 8 månader. Därefter jobbade jag i 4 månader utan avtal. Har jag rätt att kräva om tillsvidare anställning på grund det? Arbetsgivare skrev med mig igen ny AVA avtal. Jag har jobbat samman lagt mer än 24 månader utan uppehåll och från dag ett hittills i schema och 100% timmar jobb.
Rebecka Hård af Segerstad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att en anställning kan omvandlas till en tillsvidareanställning efter två år. Om du har rätt till det eller inte beror på vilken anställningsform du har haft under tvåårsperioden.Regler om anställningsformer finns i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). En anställning ska omvandlas till en tillsvidareanställning bland annat för den arbetstagare som i sammanlagt mer än två år har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra (5 a § p. 2 LAS). Anställningsformerna kan inte "läggas ihop", så om du exempelvis haft vikariat i ett år och en allmän visstidsanställning i ett år, så anses du inte ha uppfyllt kravet för att få en tillsvidareanställning.Som jag förstår din fråga så har du varit anställd hos din arbetsgivare i mer än två år utan uppehåll. Om du under haft allmänna visstidsanställningar under dessa två år ska du ha rätt till en tillsvidareanställning.Jag råder dig att ta reda på exakt hur dina anställningsavtal har sett ut genom åren, för att se vilken typ av anställningsform du haft i varje avtal. Perioden när du inte hade något skriftligt anställningsavtal så var du ändå anställd enligt någon av anställningsformerna. AVA-avtalet som du nämner är ett kollektivavtal som arbetsgivaren har slutit med ett fackförbund, och det avtalet reglerar alltså inte hur just din anställning är formad, utan det är just anställningsavtalen du behöver se över.Vänligen

Rätten till löneökning vid visstidsanställning

2018-03-08 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag har en visstidsanställning (6 månader).I månad 5 fick jag löneökning. Arbetsgivare säger nu i början av månad 6 att jag måste skriva en ny visstidsanställning.Måste man skriva ett nytt avtal om man fick löneökning
Frida Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån frågan så tolkar jag det som att du har en visstidsanställning på 6 månader. Att du i nästsista månaden fick en löneökning, men att det sedan framkom att den förutsatte att du förnyar din visstidsanställning. Jag tolkar din fråga som huruvida man är skyldig att skriva ett nytt anställningsavtal på grund av löneökning. En visstidsanställning är en form av tidsbegränsad anställning, som i ditt fall gäller i 6 månader (5 § 1 st. 1 p. lag om anställningsskydd). När den tiden löper ut har du ingen skyldighet att förnya din anställning, utan det är upp till dig att välja om du skulle få det erbjudandet. Det kan däremot vara så att din löneökning bygger på att du ska ha en fortsatt anställning. En fortsatt anställning kanske innebär mer avancerade arbetsuppgifter, mer förtroende på arbetsplatsen eller liknande som gör att en löneökning kan bli aktuell. En arbetsgivare kan också ha i sitt intresse att erbjuda löneökning för fortsatt arbete på grund av att det underlättar om en erfaren arbetstagare fortsätter sin anställning istället för att arbetsgivaren ska behöva anställa en ny oerfaren.Det är därför svårt för mig att säga om du har rätt till löneökningen eller inte, då det beror på grunden till den. Jag råder dig att undersöka kring orsaken till löneökningen, vilket arbetsgivaren borde ha berättat vid erbjudandet om den. Om den är baserad på arbetet du redan har gjort, och inte det jobb du skulle komma att göra vid fortsatt anställning, så bör du få den högre lönen för den femte och sjätte månaden. Du har hur som helst själv rätten att välja om du vill skriva på en till visstidsanställning eller inte, men eventuellt med konsekvensen att löneökningen utgår om den bygger på att du ska fortsätta där.Hoppas du fick svar på din fråga!

Uppsägning av provanställning som övergått till tillsvidareanställning

2018-03-07 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag har precis fått min provanställning avslutad från och med den 5:e Mars 2018. Har jag rätt att gå på dagen men fortfarande få betalt för hela Mars? Dom säger att jag ska jobba kvar till den 5:e April, alltså 1 månad. Men Jag vill ha all tid jag kan få till att söka ett nytt jobb. Men vill såklart ha lönen för sista månaden så man klarar sig ekonomiskt... Har även förstått att min provanställning kanske har hanterats lite konstigt då jag hade 12 månader prov fårn feb 2017 till feb 2018 som förlängdes med ytterligare 6 månader. Det är en facklig fråga antar jag. Jag uppskatt ar all info jag kan få.
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag har förstått det så har du alltså haft en provanställning i 12 månader som förlängts med 6 månader. Först och främst är du inte provanställd. Efter 6 månader som provanställd blir man automatiskt tillsvidareanställd om man inte blir uppsagd, något du hittar i 6 § och 6 § 2 st. i lagen om anställningsskydd. Enligt 4 § i lagen om anställningsskydd så gäller anställningen tills vidare, och det är arbetsgivaren som har bevisbördan på att du har någon annan anställningsform än det. Så du behöver inte bevisa att du är tillsvidareanställd heller även fast du med lätthet kan göra det med hänvisning till anställningsavtalets längd. I 11 § lagen om anställningsskydd hittar du de relevanta uppsägningstiderna beroende på hur länge du arbetat där. Jag utgår ifrån din fråga som att du har arbetat där under 2 år, vilket innebär att en uppsägningstid på 1 månad gäller åt båda håll så att säga. Det kan vara värt att tillägga att lagen om anställningsskydd (LAS) är tvingande till din fördel och inte kan avtalas bort på något sätt, något avtal som går emot LAS är också utan verkan mot dig.Du behöver alltså arbeta från 5 mars till 5 april eftersom du är tillsvidareanställd. Dock låter det som om de visste om att du egentligen ska vara tillsvidareanställd även om de sagt till dig att du endast är provanställd då de hade koll på uppsägningstiden. Det skulle eventuellt kunna vara tal om ersättning från företaget om andra tillsvidareanställda fick vissa förmåner som du inte fick ta del av, om de hade högre lön än dig etc. Därför skulle det kunna vara värt att kontakta en jurist specialiserad på arbetsrätt och se vad den personen säger. Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Kan man avtala bort möjligheten till provanställning?

2018-03-09 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har en fråga angående provanställning och kollektivavtal. Är det möjligt att det i kollektivavtal finns gällande föreskrifter om att provanställning ej kan "användas" utan att den enda anställningsformen är tillsvidareanställning? Skulle jag kunna komma överens med min arbetsgivare om provanställning samt dess längd även då kollektivavtalet säger något annat? Tacksam för svar!Mvh
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga! Möjligheten till provanställning regleras i 6 § lagen om anställningsskydd (LAS). Där stadgas att avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader. Enligt 2 § 3 st. LAS är det dock möjligt att göra avvikelser från denna regel, vilket innebär att det går att avtala bort möjligheten till provanställning. Huruvida arbetsgivare och arbetstagare sedan kan avvika från kollektivavtalet beror på vilka möjligheter kollektivavtalet ger. Som medlem i en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation blir man bunden av kollektivavtal som slutits av organisationen, 26 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Som huvudregel gäller att arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal ej med giltig verkan kan träffa överenskommelse som strider mot avtalet, 27 § MBL. Även för en utomstående arbetstagare, alltså en arbetstagare som inte är medlem i kollektivavtalsslutande organisation, ska arbetsgivaren tillämpa kollektivavtalets villkor för att inte riskera att begå kollektivavtalsbrott. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

När blir man "inlasad"?

2018-03-09 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej. Min dotter söker ett säsongsjobb hos en fd arbetsgivare där hon hade fast anställning på 50%. Hon sa upp sig för ca två år sedan då hon skulle studera utomlands. Nu behöver hon ett säsongsjobb, vilka dom söker, men de menar att de inte kan erbjuda henne någon anställning pga LAS 5§, som automatiskt leder till fastanställning, vilket de inte har utrymme för. Stämmer detta, måste de verkligen fastanställa? Hon har goda vitsord, sa upp sig själv, och önskar INTE någon fast anställning då hon åter skall studera till hösten. Kan de inte kringgå den där fasta anställningen på nåt vis?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!Regeln din dotters arbetsgivare hänvisar till är förmodligen 5 a § i lagen om anställningsskydd (LAS). Denna regel innebär att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning (i dagligt tal fast anställning) när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under antingen en femårsperiod eller under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren och anställningarna har följt på varandra. Även ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Detta brukar kallas för att en arbetstagare blir "inlasad" och syftet med regeln är att arbetsgivare inte ska kunna missbruka användningen av tidsbegränsade anställningar. Eftersom du beskriver att din dotter tidigare enbart har varit tillsvidareanställd (fast anställd) gäller inte regeln om "inlasning" i hennes situation. Endast om hon hade haft en visstidsanställning blir denna regel tillämplig. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

När måste arbetsgivaren kräva in läkarintyg?

2018-03-08 i Sjuk
FRÅGA |Kan arbetsgivaren göra undantag för en medarbetare att lämna in sjukintyg från dag 15 i ett visst fall? Det är väl upp till arbetsgivaren att bestämma när sjukintyg ska lämnas så länge det är arbetsgivaren som betalar sjuklönen? From dag 15 är det ju Försäkringskassans ärende och då är det förstås en annan sak men från dag 2-14 så är det väl upp till arbetsgivaren att själv bestämma när intyg ska lämnas?
Lovisa Lundqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Krav gällande läkarintyg (sjukintyg) finns i Lag om sjuklön. Krav om läkarintyg kan även regleras i kollektivavtal från central arbetstagarorganisation som avses i Lag om medbestämmande i arbetslivet enligt 2§ Lag om sjuklön.Den första sjukdagen är en karensdag, vilket innebär att varken sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan betalas ut till den anställda, 6§ Lag om sjuklön. Från och med andra sjukdagen till och med den fjortonde sjukdagen ska arbetsgivaren betala sjuklön till den anställda om det bedöms att den anställda inte kan arbeta. Är sjukskrivningen längre än sju kalenderdagar ska den anställda lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren för att arbetsgivaren ska kunna bedöma den anställdas rätt till sjuklön och vara skyldig att betala sjuklön till den anställda (8§ 2a stycket Lag om sjuklön). Dock får arbetsgivaren kräva läkarintyg tidigare än sjunde kalenderdagen om det finns särskilda skäl till det. Lämnar inte den anställda läkarintyg då är inte arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön för den del av sjuklöneperioden (den tid arbetsgivaren betalar sjuklön) som intyg saknats, 10a § 1a och 2a styckena Lag om sjuklön. Arbetsgivarens möjlighet att kräva läkarintyg före den sjunde kalenderdagen kan dock även regleras av kollektivavtal, 10a § Lag om sjuklön.När den anställda varit sjuk längre än 14 dagar ska inte arbetsgivaren längre betala sjuklön, utan då kan den anställda istället få sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla anställds sjukskrivning till Försäkringskassan om sjukskrivningen pågår längre än 14 dagar, 12§ Lag om sjuklön.Sammanfattningsvis kan alltså en arbetsgivare kräva läkarintyg tidigare än den sjunde kalenderdagen om det finns särskilda skäl. Från den sjunde kalenderdagen måste den anställda ha lämnat ett läkarintyg till arbetsgivaren för att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala sjuklön. Det kan även finnas kollektivavtal med andra regler som tillämpas före lagreglerna.Vänliga hälsningar,

Vad gäller när man aldrig har tid att ta sin rast på arbetet?

2018-03-07 i Rast
FRÅGA |Hej!Har min arbetsgivare rätt att dra av för 30 min rast då vi aldrig hinner ta rasten. Jobbar inom hemtjänsten, så egentligen skulle de byta ut rast mot måltidsuppehåll eftersom det sällan finns tid till rast.Det blir 10 timmar i månaden som jag jobbar gratis...
Emma Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Enligt Arbetstidslagen 15§ har du rätt till rast efter var femte timma. Under denna rast ska du inte vara skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen och du har inte heller rätt till lön under denna tid. Enligt arbetsmiljöverket är 30 min rekommenderad tid för raster. Däremot får arbetsgivaren byta ut rasten mot måltidsuppehåll, som du nämner i din fråga, men bara under vissa särskilda omständigheter, alltså om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena på arbetsplatsen, sjukdomsfall eller annan händelse som arbetsgivaren inte kunnat förutse. Dessa måltidsuppehåll ska ingå i arbetstiden och du har då rätt till lön. Hemtjänstens arbetsförhållande kan vara sådana som är nödvändiga att ta hänsyn till och då kan det bli aktuellt med betald rast. Utöver rasten har du rätt till pauser om det behövs, men under pauserna är det arbetsgivaren som beslutar om du måste stanna kvar på arbetsplatsen eller inte och dessa pauser ska ingå i arbetstiden.Det är alltså skillnad mellan paus, rast och måltidsuppehåll. Det är viktigt att tänka på att Arbetstidslagen kan åsidosättas om det finns ett kollektivavtal som säger annat. Mitt råd till dig är att i första hand se om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats och huruvida det reglerar raster. Ditt kollektivavtal bör efterlikna arbetstidslagen, eller vara mer förmånligt för dig. Skulle det inte finnas ett sådant avtal ska du antingen ha rätt att lämna arbetsplatsen under 30 minuter eller rätt till betald rast. Hoppas det var svar på din fråga!