När övergår en visstidsanställning till en tillsvidareanställning?

2016-04-20 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej och tack för en trevlig sida.Min fråga ärJag har jobbat som vikarie inom barnomsorgen nu sen maj 2013 .Hoppar in på dom olika avdelningarna där jag har behövts.Hade ingen aning vad LAS står för eller innebär för mig. Arbetskollegorna har lite småtisslat om att arbetsgivaren sagt att dom inte kan ringa in mig för att jag då är nära en inläsning. Under mina snart 3 år räknade jag ihop till 377 las dagar. Hur vet jag hur många dagar jag har kvar till LAS? Hur räknar jag.Hoppas på svarMvh Ann-Christine Scheffel
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med vill jag förklara vad LAS är och vad det innebär för dig. LAS står för Lagen om anställningsskydd och har som syfte att reglera arbetsförhållanden, t.ex. hur en uppsägning får gå till, avskedande eller vilken turordning personal ska bli uppsagd i när det föreligger arbetsbrist i företaget. Där finns också regleringar kring vikariat. Du kan läsa mer om vad LAS innehåller, https://lagen.nu/1982:80#P31S1, det är alltid bra att veta vad du har för rättigheter och skyldigheter som arbetstagare. Som huvudregel gäller en anställning tillsvidare, dvs. den fortlöper tills någon av parterna vill att anställningen ska avslutas. Det finns dock undantag från detta som regleras https://lagen.nu/1982:80#P5S1. Det som är intressant för dig är de tidsbegränsade anställningsformerna allmän visstidsanställning och vikariat. Så som jag har förstått dig så blir du uppringd när det är brist på personal och hoppar in på de avdelningar där du behövs? Detta låter som en allmän visstidsanställning snarare än ett vikariat. Vikariat är bundna till en specifik tjänst och består så länge ordinarie personal är ledig eller tjänsten blir tillsatt med annan ordinarie personal. Dessa två anställningsformer är lätta att blanda ihop då benämningen ”vikarie” ofta används för båda två i vardagligt tal. Om vi utgår från att du har en visstidsanställning så tror jag att det dina arbetskollegor syftar på är att efter en viss tid så övergår visstidsanställningen till en tillsvidareanställning dvs. ett fast jobb. I LAS står nämligen att ”om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning”, https://lagen.nu/1982:80#P5S2. Detta innebär för din del att när du har jobbat i sammanlagt 2 år så övergår din anställning i tillsvidareanställning. Jag uppfattade dig som att du jobbat i sammanlagt 377 dagar under 3 år hos denna arbetsgivare, vilket skulle innebära att du har 353 arbetsdagar kvar att jobba till att du genom LAS blir tillsvidareanställd. (Jag är lite osäker på beräkningen av dagar gällande huruvida helgdagar ska tas med eller inte, men jag utgår från att 2 år är 730 dagar)Tips: LAS reglerar till största del vad som gäller när en arbetstagare har en tillsvidareanställning men du har rättigheter som arbetstagare även om du bara har en tidsbegränsad anställning i form av allmän visstidsanställning! Läs t.ex. https://lagen.nu/1982:80#P15S1, om vad som gäller om din anställning skulle bli avslutad. Sammanfattningsvis: LAS står för Lagen om anställningsskydd och reglerar förhållanden mellan arbetstagare och arbetsgivare. Genom denna lag kommer din allmänna visstidsanställning, när du arbetat sammanlagt 2 år under en 5 års period, övergå till en tillsvidareanställning. Detta innebär att du har 353 arbetsdagar kvar tills dess. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Uppsägning på grund av arbetsbrist

2016-04-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är timanställd och har sen nyår en rad som sträcker sig till juni. Nu har jag fått sluta med omedelbar verkan då företaget har för mycket personal. Har jag inga rättigheter? Det finns inget anställningsavtal ang raden utan det är en muntlig överenskommelse.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (förkortas LAS) (se lagen här) reglerar förhållandena för arbetstagare i allmän och enskild tjänst. Eftersom du skriver att du jobbar hos ett företag utgår jag från att det är enskild tjänst och att lagen därför är tillämplig. Eftersom att du skriver att du är timanställd fram till juni förutsätter jag att du har en allmän visstidsanställning, alltså en tidsbegränsad anställning.Ett anställningsavtal har inga formkrav utan kan vara antingen skriftligt eller muntligt. När det gäller uppsägning så krävs det enligt 7 § LAS att den är sakligt grundad. Saklig grund kan till exempel vara arbetsbrist och det är arbetsgivaren/företaget som själv bestämmer om det föreligger arbetsbrist. Du har däremot rätt till minst en månads uppsägningstid (om inte ett eventuellt kollektivavtal säger annat) enligt 11 § LAS. Det du också kan ha rätt till när du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist är återanställning om en tjänst blir ledig enligt 25 § LAS. Det förutsätter dock att du varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader de senaste 3 åren och att du har de kvalifikationer som krävs för arbetet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har deltidsanställd rätt att välja arbetsdagar?

2016-04-20 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej ! Jag jobbar deltid inom handel 20 h/v Har jag rätt att säga till min arbetsgivare (god tid i förväg såklart) att jag inte kan jobba den och den helgen alt veckodagar ? Men kan jobba det andra dagarna i veckan ? Under sommaren så infaller en del födelsedagar i min släkt och andra grejer som gör att jag inte kan jobba just den/dom dagarna . Min arbetgivare säger så klart att det inte funkar så Men jag tänker att det är ju det som är fördelen för mig som arbetstagare som valt deltid för att jag inte vill jobba alla dagar i veckan . Denna arbetsgivare har ganska stor förmåga att lägga mig på 4 h pass kan jag ju även säga . Vilket ofta blir 4 arbetsdagar i veckan för mig
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Arbetsgivaren har en långtgående rätt att som det heter "leda och fördela arbetet". Det innebär att man har lika lite rätt som deltidsanställd som heltidsanställd att själv bestämma vilka dagar man ska eller inte ska arbeta. Utan du måste arbeta de tider som arbetsgivaren schemalagt (naturligtvis då under förutsättningen schemat inte är rent lagvidrigt). Om du är missnöjd med schemat, passens längd eller liknande och din arbetsgivare inte vill ändra schemat har du tyvärr bara valet att endera stå ut och jobba enligt schema, eller säga upp dig och hitta ett annat arbete. För en arbetsgivare är ofta en deltidstjänst ett sätt att öka bemanningen den tid det behövs, t ex den tid på dagen när behovet är som störst, så det är inte ovanligt att deltidstjänster är just t ex 4 h per dag istället för 8 h. Det är betydligt mer ovanligt att deltid innebär att man jobbar fulla dagar men färre dagar även om det med förekommer.Din arbetsgivare har alltså rätt, och du får ansöka om semester eller tjänstledighet utan lön för de dagar du vill vara ledig. Arbetsgivaren behöver dock inte bevilja dessa utan har full rätt att neka. Däremot har du som huvudregel rätt till en sammanhängande semester om minst 3 veckor någon gång under perioden juni - augusti. Vänligen,

Föräldraledighet och återanställningsrätt

2016-04-19 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, jag har haft vikariat i Göteborgs stad under ett par år. Hade anställning till juli 2015, blev föräldraledig i april 2015. Då blev jag uppsagd pga arbetsbrist, men har företrädelserätt till återanställning då jag arbetat mer än 12 månader under de tre senaste åren.Jag har fått för mig att jag läst att man måste börja arbeta igen inom nio månader från att man blivit LASad, annars försvinner det. Stämmer det? Och hur fungerar det när man är föräldraledig? Börjar de nio månaderna efter man har varit föräldraledig eller börjar de ticka på redan under föräldraledigheten? Har tänkt att vara hemma med barn i 1,5 år vilket gör det omöjligt att utnyttja i så fall.Tacksam för svar!
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De 9 månaderna börjar ticka från anställningens avslutande enligt reglerna i LAS. Möjligtvis skulle du kunna utnyttja din återanställningsrätt, om du återgår i tjänst under en period, för att sedan meddela din arbetsgivare att du önskar att ta ut föräldraledighet i enlighet med 11 § i Föräldraledighetslagen. Notera dock att du ska underrätta din arbetsgivare om att du vill vara föräldraledig minst 2 månader i förväg, enligt 13 § Föräldraledighetslagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning

Provanställning- avbruten i förtid

2016-04-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Sonen provanställd 6 månader på en bensinmack Statoil. Efter 3 månader var det chefsbyte på macken. Jobbade två veckor under den nya chefen, fick schema för hela provanställningstiden av honom. Chefen ringde upp när han var på väg till jobbet och sa att han inte behövde honom längre. Tänkte jobba själv i macken. Han har ju rätt att säga upp men göra det på telefon när man är på väg till jobbet är inte ok. Sonen säger till honom att det är 14 dagars varseltid men han säger nej. Han hävdade att då ska ha 14 dagars lön, men han säger nej. Vem har rätt?
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Så som jag förstår dig så hade din son en provanställning på 6 månader men efter ca 3 månader av den tiden blev han av med anställningen utan något varsel. 6 månader är den längsta lagliga tiden för en provanställning och en sådan anställning får avbrytas även före prövotidens utgång, 6 § Lagen om anställningsskydd, https://lagen.nu/1982:80#P6S1. För att en sådan avbrytning av provanställning ska vara tillåten förutsätter det att din son och hans arbetsgivaren inte hade avtalat om att sådan avbrytning inte fick ske. Din son har mycket riktigt rätt i att han borde blivit underrättad om att chefen ville avbryta hans provanställning i förtid och detta borde skett 14 dagar i förväg, 31 § LAS, https://lagen.nu/1982:80#P31S1. Dock gör 6 § LAS, se ovan, det möjligt att säga upp anställningen i förtid med omedelbar verkan. Det finns inte heller någon skyldighet för arbetsgivaren, i detta fallet chefen på bensinmacken, att betala ersättning för utebliven lön. Sammanfattningsvis, om din son inte har avtalat om någon särskild uppsägningstid under provanställningen har chefen rätt att med omedelbar verkan avbryta hans anställning i förtid. Detta trots att chefen borde ha underrättat din som om detta 14 dagar i förväg. Jag har full förståelse för att din son finner detta orättvist men tyvärr finns det inte någon skyldighet för hans chef att betala ut någon ersättning för den uteblivna lönen. Chefen kan dock bli skyldig att betala allmänt skadestånd för brott mot 31 § LAS, dvs för att han inte underrättat din son 14 dagar i förtid enligt lag. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Gå hem tidigare istället för rast?

2016-04-20 i Rast
FRÅGA |Jag jobbar som elevassistent, måste man ta ut rast eller kan man gå hem tidigare istället? För man hinner aldrig ta rast.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Arbetstidslagen är tillämplig lag på detta området som du hittar här. Raster och pauser regleras i lagens 15-17 §§ och av 15 § framgår det att man inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan rast. Det anges också att rasternas förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Dock har arbetsmiljöverket angett vissa riktlinjer om att en arbetstagare har rätt till en rast som bör vara minst 30-45 min under sitt arbetspass. Praxis från Arbetsdomstolen säger även att en paus på över 10 minuter är att se som en rast.Eftersom rasternas förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena är det din arbetsgivare som bestämmer när din rast ska läggas. Om du har jobbat 5 h har du dock alltid rätt till en rast på ca. 30 min, och är alltså något du kan kräva att få. Det finns ingenting som säger att du inte får gå hem tidigare istället för att ta rast, väljer du och din arbetsgivare att ge dig t.ex. 30 min rast en halv timme innan du slutar så är det absolut okej. Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varm välkommen att återkomma till oss här eller att vända dig till info@lawline.se om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.Mvh,

Arbeta utan lön

2016-04-19 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min dotter arbetar hela dagarna utan lön, vad gör jag som mamma åt den saken då min dotter själv inte säjer nåt.Kan jag ändå dra hennes arbetsgivare till domstol eller vad kan jag göra ?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I svensk rätt är det som huvudregel vanligast att arbetstagaren (din dotter) och hennes arbetsgivare tillsammans kommer överens om de lönevillkor som ska gälla för henne. Det finns idag tyvärr inget lagstöd för s.k. "minimilön" i Sverige - dvs. det finns inga regler som gäller för hur mycket lön din dotter har rätt att få. Dock så ska en arbetstagare aldrig behöva jobba oavlönad enligt den arbetsrättsliga principen som finns i Sverige! Enligt 6 § Lagen om anställningsskydd måste en arbetsgivare för alla anställningar som är längre än 3 veckor lämna skriftlig information om villkor som är av väsentlig betydelse, så som lön. Din dotter har rätt att få sådan information lämnad till sig senast 1 månad efter det att hon har påbörjat sin anställning. Men för att undvika att hon ska fortsätta jobba gratis och i bevishänseende, är det bäst om hon kan få ett skriftligt anställningsavtal innan hon fortsätter att jobba.Om din dotter och hennes arbetstagare inte har kommit överens om vilken lön hon ska få, har arbetsgivaren ingen ensam rätt att besluta om lönevillkoren, dvs. att din dotter inte ska få någon lön! Man beaktar då sedvänja och bruk för att utröna vilken lön din dotter har rätt till, vilket även hänger samman med kollektivavtalens starka utbredning i Sverige. Finns det kollektivavtal på din dotters arbetsplats, är det högst troligt att det är ett brott mot kollektivavtalet att inte ge henne lön för arbetad tid. Är din dotter med i en arbetstagarorganisation (ex. facket) rekommenderar jag dig att ta kontakt med dem för att få hjälp med ärendet!För att kunna ge dig ett ännu tydligare svar hade jag behövt veta vad din dotter och hennes arbetsgivare kom överens om när hon anställdes. Jag hoppas att du någorlunda fick svar på din fråga, och att du nu förstår att det finns goda möjligheter att försöka få din dotter att få betalt för det arbete hon utför. Jag hade däremot inte rekommenderat dig att själv försöka ta det till domstol, då det oftast är en väldigt svår och dyr process för en privatperson. Behöver du mer rådgivning i ärendet är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se där du gärna får komplettera med ytterligare information. Var dock gärna beredd på att det kan ta lite tid innan du får ytterligare besked, då vi för närvarande har väldigt mycket frågor som ställs! Behöver du snabbare rådgivning är du välkommen att använda vår expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger. Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Arbetsgivares rätt att ändra anställningsavtal

2016-04-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Arbetar som säljare, med fast lön samt provision, har ett gällande avtal med fast lön och provision, nu vill ägaren att jag ska gå på endast provision. Men det vill inte jag! Har därför inte skrivit på pappren! Vad gäller i denna situation
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din situation är i princip densamma som för en tidigare frågeställare vars fråga jag besvarat, mitt svar på den frågan finner du här.Din arbetsgivare kan inte ensidigt ändra ditt anställningsavtal, ändringar ska ske i samförstånd med dig som arbetstagare. Du har alltså ingen skyldighet att skriva på några papper eller att acceptera att arbeta på enbart provision. En arbetsgivare kan dock säga upp en arbetstagare för att återanställa denne med förändrade villkor och på detta sätt åstadkomma en ändring av anställningsavtalet. En sådan uppsägning kräver emellertid saklig grund enligt lagen om anställningsskydds bestämmelser (7 § LAS). För att saklig grund ska föreligga i detta fallet krävs att alla som innehar samma tjänst som dig sägs upp för att erbjudas nytt arbete på enbart provision. Skulle enstaka arbetstagare sägas upp är det en sådan uppsägning på grund av personliga skäl som kan innebära skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren. Lagen om anställningsskydd hittar du här.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,