Betalningsföreläggande för utebliven lön

2016-03-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |hur går jag till väga,jag får inte ut mina övertids timmar och ob och helg ersättning ut betalt från ett företag som jobbat tidigare i. och jag är inte med i facket.och betala en advokat har inte jag råd med,alla timmar går redovisa vad han är skyldig för
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så har du arbetat för ett företag men din arbetsgivare har inte betalat ut lön till dig. Det jag råder dig att först göra är att ta kontakt med arbetsgivaren i fråga, det kan ha skett något misstag eller liknande som inneburit att du inte erhållit din lön. Detta kan också vara bra för att undvika eventuella onödiga konflikter på arbetsplatsen.Om du fortfarande inte får ut din lön kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM), se här. Kronofogdemyndigheten kommer då att delge din arbetsgivare ett föreläggande om att betala fordran. Om arbetsgivaren då inte betalar föreläggandet så kommer KFM att meddela utslag vilket innebär att de kommer börja driva in pengarna. Men om arbetsgivaren bestrider föreläggandet så är det upp till dig om du vill ta ärendet vidare till domstol.Du bör även vara medveten om att om din arbetsgivaren inte betalar ut din lön i tid så utgör det en godtagbar grund för dig att omedelbart lämna din anställning enligt 4 § 3 st. lagen om anställningsskydd (LAS).Om du väljer att ansöka om betalningsföreläggande är det viktigt att ditt yrkande och dina grunder framgår tydligt. Om du vill ha hjälp med att upprätta en sådan ansökan och skicka in den till KFM så kan du kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig gärna med detta!Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Nekad anställning pga personliga skäl

2016-03-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,jag sökte ett jobb inom den kommunala verksamheten, från början var chefen som skulle anställa mig mycket positiv men trots att mitt utdrag ur belastningsregistret visade blankt så blev jag ändå nekad jobbet på grund av personliga problem som denne person inte har ett dugg med att göra. Men ändå nystat fram genom ett telefonsamtal. Då jag tidigare varit aktuell inom kommunens socialtjänst. Jag känner mig kränkt av detta. Får man neka en jobb på grund av personliga skäl? Och får handläggaren lämna ut privata uppgifter, råder inte sekretess? Och i så fall hur går jag tillväga för att vidta juridiska åtgärder mot kommunen.
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!Allmänt Som utgångspunkt gäller fri antagningsrätt i Sverige. Detta innebär att en arbetsgivare är fri att anställa vem denne vill under förutsättning att det inte finns en diskriminerande bakgrund bakom beslutet. Detta gäller främst på den privata sektorn. Men det har även visat sig vara fallet för kommunala arbeten. Det är möjligt att överklaga ett sådant beslut genom kommunalbesvär, se här. , dock prövas då endast processen om hur anställningsförfarandet gått till. Detta innebär alltså inte att den arbetssökande kan göra anspråk på jobbet. UndantagFör att diskriminering av en arbetssökande ska anses ha skett krävs att arbetsgivarens beslut att neka den arbetssökande baseras på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, se här. Dessa är alltså de grunder som skyddas i lagen och beslutet att neka anställning får inte baseras på någon av dessa grunder. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hjälp med att få ut lön från f.d arbetsgivare

2016-03-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min sambo har inte fått sin lön den 25 december. Varit i kontakt med byggnads facket....men inget händer ingen hjälp. De ligger i process med arbetsgivaren... men idag 12 mars så har fortare inga pengar synts till...de har uppmanat honom att inte jobba. Varför får vi ingen ekonomisk hjälp? Vad har facket för skyldigheter? Arbetsgivaren? Vi kan inte leva på min lön? Min sambo har fått söka nytt jobb och fått det.. och lön från nya jobbet kommer snart.....men det är väl inte rätt att inte få någon ekonomisk ersättning alls för inarbetad tid?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din sambos arbetsgivare underlåtit att betala ut lön så har din sambo en fordran på arbetsgivaren avseende denna lön.Det du och din sambo kan göra i detta fall är att vända er till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande, se här. Kronofogdemyndigheten kommer då att delge din sambbos arbetsgivare ett föreläggande om att betala lönefordran. Om arbetsgivaren inte betalar föreläggandet så kommer KFM att meddela utslag vilket innebär att de kommer börja driva in pengarna. Men om arbetsgivaren bestrider föreläggandet så är det upp till er om du vill ta ärendet vidare till domstol.Om ni väljer att ansöka om betalningsföreläggande är det viktigt att yrkande och grunder framgår tydligt. Om du vill ha hjälp med att upprätta en sådan ansökan och skicka in den till KFM så kan du kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig gärna med detta!Facket har i detta fall antagligen inga skyldigheter att utge ekonomisk kompensation till dig. Ett sådan fall skulle kunna vara om facket vidtar en stridsåtgärd, exempelvis strejk, då har fackliga organisationer ofta en s.k. "stridskassa" varifrån de betalar ut ekonomisk ersättning till de medlemmar som omfattas av strejken och som då inte får någon lön av arbetsgivaren.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Saklig grund för uppsägning

2016-03-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag har jobbat i en kommunal ställe 1,5 år som timanställd.Nu arbetsgivare sparkar mig utan anledning och tjänsten ger till någon annan.Vad kan göra.?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i svensk arbetsrätt är att en anställning ska gälla tillsvidare, se 4 § lagen om anställningsskydd (LAS). Om du har en sådan tillsvidareanställning får din arbetsgivare endast säga upp dig om det föreligger saklig grund, 7 § 1 st. LAS. Sådan saklig grund kan exempelvis vara arbetsbrist eller personliga skäl. Om det är som du säger att din arbetsgivare inte har någon anledning att säga upp dig så kan du kräva skadestånd enligt 38 § LAS, din uppsägning ska även ogiltigförklaras. För att göra detta rekommenderar jag dig att ta kontakt med din fackliga organisation (om du är medlem i en sådan) så kan de hjälpa dig vidare i detta ärende. Det är svårt för mig att besvara din fråga ytterligare utan att veta alla omständigheter. Men sammanfattningsvis kan man säga att din arbetsgivare behöver saklig grund för att säga upp dig, om det saknas sådan saklig grund så kan du yrka skadestånd från din arbetsgivare, samt så ska uppsägningen förklaras ogiltig. Hoppas detta var svar på din fråga, om du önskar ytterligare rådgivning kan du ta kontakt med oss på info@lawline.se. Med vänliga hälsningar,

Tjänstledighet för högskoleprov

2016-03-31 i Tjänstledighet
FRÅGA |Har jag rätt till ledighet för högskoleprov.Och hur långt före måste jag söka ledigt
Theresa Ermstål |Hej och tack för er fråga!Regler om rätt till tjänstledighet för utbildning finns i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (här). Arbetstagare som vill genomgå utbildning har rätt till den ledighet som behövs, 1 § StudielL. Det görs här ingen begränsning av viken slags utbildning det rör sig om men enligt lagens förarbeten, prop. 1974:148, bör det med utbildning avses själva utbildningen som sådan. Det finns således inget stöd i lagen att du som arbetstagare har rätt att få ledigt för att skriva högskoleprov då det inte kan klassas som utbildning. Om du frågar din arbetsgivare i god tid före du behöver vara ledig är det dock förhoppningsvis inga problem att få ledigt en dag.Lycka till!

Frånträda anställningsavtal innan man har börjat jobba

2016-03-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej.Jag har sagt upp mig från mitt nuvarande jobb för att börja för en ny arbetsgivare.Har skrivit under ett anställningsavtal med nya arbetsgivaren.Under min uppsägningsperiod så vill min nuvarande arbetsgivare behålla mig och är villig att öka min lön så jag inte kan motstå att stanna kvar.Har jag rätt att bryta mitt nya anställningsavtal med nya arbetsgivaren? Jag har inte börjat jobba för dem ännu. Har 2 veckor kvar på min uppsägningstid och till nya anställningsavtalet träder i kraft.
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga,Jag råder dig i första hand att ta kontakt med din nya arbetsgivare för att se om det finns en möjlighet att frånträda avtalet. Detta bör ske så fort som möjligt. Normalt sätt är det få arbetsgivare som vill anställa någon som inte är intresserade av jobbet. Både du och din arbetsgivare borde tjäna på att hitta någon som faktiskt vill arbeta för din nya arbetsgivare! Se dock till att du får en skriftlig bekräftelse om din nya arbetsgivare går med på att du frånträder avtalet, alternativt att alla kontrakt ni har sinsemellan förstörs.Nu till det juridiska: En grundläggande princip inom avtalsrätt är att avtal skall hållas. Det innebär således att det ingångna anställningsavtalet är bindande såvida inte du kan ogiltigförklara avtalet på någon grund enligt 3 kap AvtL. Ett exempel på en ogiltighetsgrund är svek d.v.s. att ett avtal kommit till stånd genom att en avtalspart vilseletts om information som är av betydelse för avtalet, 3 kap 30 § AvtL. - Nu verkar dock inte detta vara fallet, och jag tror att du kan få svårt att ogiltigförklara avtalet. Det går däremot fortfarande att bryta en anställning. Arbetsgivaren kan avbryta en tillsvidareanställning genom uppsägning eller avsked, 4 § LAS. Enlig samma lagrum får även en arbetstagare säga upp eller frånträda en tillsvidareanställning.Uppsägning:Vid uppsägningar gäller en uppsägningstid av minst en månad, 11 § LAS. - Om du då säger upp ditt avtal från och med idag så har du således en uppsägningstid från dagens datum och 30 dagar framåt. Slutsats: Du har givetvis rätt att säga upp anställningsavtalet, men risken finns då att du får jobba 14 dagar hos din nya arbetsgivare innan du kan återgå till den gamla. Därför bör du som jag nämnt ovan, försöka prata med din nya arbetsgivare och se om där finns en möjlighet att frånträda avtalet, vilket borde kunna gynna er båda!Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Uppsägning av tidsbegränsat vikariat

2016-03-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är vikare som har en rad som sträcker sig till juni. Nu har jag fått sluta med omedelbar verkan då företaget har för mycket personal. Har jag inga rättigheter? Det finns inget anställningsavtal ang raden utan det är en muntlig överenskommelse.
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Om du och din arbetsgivare har avtalat om att vikariatet ska sträcka sig till juni är det det som gäller. Arbetsgivaren kan med andra ord inte avsluta anställningen innan juni utan att få några påföljder såvida inte det finns saklig grund för uppsägning. I ditt fall verkar det vara som så att arbetsgivaren säger upp dig pga. arbetsbrist, vilket inte är möjligt för vikariattjänster .Eftersom arbetsgivaren verkar bryta mot Lagen om anställningsskydd kan det vara som så att du kan vinna framgång genom att kräva skadestånd i enlighet med 38 § alternativt yrka för att anställningen ska fortgå 34 §.Om du har några följdfrågor eller om något är oklart, tveka inte att återkomma!

Längd på karensdag

2016-03-31 i Sjuk
FRÅGA |Kan en karensdag vara mer än 8 timmar?
Moa Bodin |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En karensdag kan vara längre än 8 timmar. Du kan kolla i ditt kollektivavtal om det finns ett sådant på arbetsplatsen, där borde det finnas reglerat. Alternativt kan du läsa ditt anställningsavtal där det också borde stå.Jag hoppas att det gav dig svar på din fråga, annars får du mer än gärna kommentera här nedanför och fråga på.Vänligen,