Föräldraledighet och återanställningsrätt

2016-04-19 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, jag har haft vikariat i Göteborgs stad under ett par år. Hade anställning till juli 2015, blev föräldraledig i april 2015. Då blev jag uppsagd pga arbetsbrist, men har företrädelserätt till återanställning då jag arbetat mer än 12 månader under de tre senaste åren.Jag har fått för mig att jag läst att man måste börja arbeta igen inom nio månader från att man blivit LASad, annars försvinner det. Stämmer det? Och hur fungerar det när man är föräldraledig? Börjar de nio månaderna efter man har varit föräldraledig eller börjar de ticka på redan under föräldraledigheten? Har tänkt att vara hemma med barn i 1,5 år vilket gör det omöjligt att utnyttja i så fall.Tacksam för svar!
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De 9 månaderna börjar ticka från anställningens avslutande enligt reglerna i LAS. Möjligtvis skulle du kunna utnyttja din återanställningsrätt, om du återgår i tjänst under en period, för att sedan meddela din arbetsgivare att du önskar att ta ut föräldraledighet i enlighet med 11 § i Föräldraledighetslagen. Notera dock att du ska underrätta din arbetsgivare om att du vill vara föräldraledig minst 2 månader i förväg, enligt 13 § Föräldraledighetslagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning

Hur lång lunch har jag rätt till?

2016-04-17 i Rast
FRÅGA |Jag jobbar som vårdare inom hemtjänsten. Om jag jobbar från 13:00 till 21:45, hur lång ska min middag/lunch få vara? Vi får bara 30 min som oftast blir mindre. Dom som jobbar dag får oftast 1 timme lunch.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Arbetstidslagen är tillämplig lag gällande denna fråga och det är lagens 15-17 §§ som reglerar raster.Av 15 § framgår det att man inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan rast. Det anges också att rasternas förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Dock har arbetsmiljöverket angett vissa riktlinjer om att en arbetstagare har rätt till en rast som bör vara minst 30-45 min under sitt arbetspass. Praxis från Arbetsdomstolen säger även att en paus på över 10 minuter är att se som en rast.Ditt pass på 13-21:45 är 8 timmar och 45 minuter vilket innebär att du har rätt till en rast på ca 30 min när du har jobbat 5 timmar, alltså kl 18:00. Sammanfattningsvis: Enligt arbetstidslagen har du under ditt pass rätt till EN lagstadgad rast på ca 30 minuter. Arbetsmiljöverket säger endast att rasten BÖR vara 30-45 min men får inte vara mindre än 10 min. Men som sagt, du bör ha rätt till 30 min och borde kunna driva igenom detta hos din arbetsgivare. Notera: Arbetstidslagens regler i 15 § om raster kan dock åsidosättas genom kollektivavtal och möjligheten finns alltså att du har kollektivavtal som säger annat och ger dig rätt till en viss rast.Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varm välkommen att återkomma hit, eller om du behöver vidare hjälp med ett ärende skulle jag råda dig att du hör av dig till info@lawline.se. Mvh,

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbete

2016-04-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Får en arbetsgivare ändra i schemat hur som helst? Det är nämligen så att arbetsgivaren ändrat på schemat och sett till att personen inte längre jobbar de skift som hon brukar, på kvällstid osv. Hon har samma timmar men nu betydligt lägre lön pga att hon inte får OB. Hon har jobbat på arbetsplatsen i 10 år och är van med den lön hon vanligtvis får. Nu får hon komma in och jobba 4h om dagen då och då, ganska få dagar då hon får jobba hela dagar (8-9h) som hon jobbat tidigare. Får man göra så?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som utgångspunkt har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet. Det står inte i någon lag utan följer av de så kallade § 32-befogenheterna och ses som en allmän princip. I kollektivavtal finns arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbete med som en dold klausul (den står inte med uttryckligen). I rätten att leda och fördela arbete ingår även uppgiften att schemalägga de anställda. Arbetsgivaren har alltså rätt att schemalägga arbetstagaren som han vill, så länge han håller sig inom ramen för lagregler om t.ex. dygnsvila (se arbetstidslagen). Dock kan undantag finnas med i kollektivavtal. Om personen du skriver om är bunden av ett kollektivavtal är mitt råd att personen kontaktar fackföreningen och läser igenom sitt kollektivavtal för att se att allt gått till enligt bestämmelserna där i. Om ingen avvikelse från kollektivavtalet har gjorts kan situationen nog lösas genom samtal med arbetsgivaren, som troligtvis är mån om att de anställda ska vara nöjda. Men arbetsgivaren har alltså inte gjort något fel i schema-ändringarna.

Avbryta anställning innan påbörjat arbete

2016-04-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag är har tackat ja till en fast tjänst (ej provanställning) med start om en och en halv månad.Nu har jag fått ett erbjudande från en annan arbetsgivare som jag hellre vill ha.Min uppsägningstid är 1 månad om jag säger upp mig själv.Börjar uppsägningstiden räknas från den dag jag säger upp mig (även om jag inte börjat arbeta där än) eller räknar den en månad från och med min första arbetsdag?Mvh
Jens Ödman |Hej!Inledningsvis kan konstateras att inga formkrav gäller för ett anställningsavtal, du har alltså sannolikt ingått ett giltigt anställningsavtal. Du kan emellertid avbryta ditt (giltiga) anställningsavtal även innan du börjat arbeta, uppsägningstiden måste dock iakttas. Uppsägningstiden börjar då mycket riktigt löpa från den dag då uppsägning sker och en månad framåt i tiden. Det faktum att du inte än faktiskt börjat arbeta utgör alltså sammanfattningsvis inget hinder för dig från att säga upp dig. Vänligen,

Arbetsgivares rätt att ändra anställningsavtal

2016-04-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Arbetar som säljare, med fast lön samt provision, har ett gällande avtal med fast lön och provision, nu vill ägaren att jag ska gå på endast provision. Men det vill inte jag! Har därför inte skrivit på pappren! Vad gäller i denna situation
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din situation är i princip densamma som för en tidigare frågeställare vars fråga jag besvarat, mitt svar på den frågan finner du här.Din arbetsgivare kan inte ensidigt ändra ditt anställningsavtal, ändringar ska ske i samförstånd med dig som arbetstagare. Du har alltså ingen skyldighet att skriva på några papper eller att acceptera att arbeta på enbart provision. En arbetsgivare kan dock säga upp en arbetstagare för att återanställa denne med förändrade villkor och på detta sätt åstadkomma en ändring av anställningsavtalet. En sådan uppsägning kräver emellertid saklig grund enligt lagen om anställningsskydds bestämmelser (7 § LAS). För att saklig grund ska föreligga i detta fallet krävs att alla som innehar samma tjänst som dig sägs upp för att erbjudas nytt arbete på enbart provision. Skulle enstaka arbetstagare sägas upp är det en sådan uppsägning på grund av personliga skäl som kan innebära skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren. Lagen om anställningsskydd hittar du här.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Har man rätt till 5 min rast per arbetad timme?

2016-04-17 i Rast
FRÅGA |fråga: finns det nått som ger arbetstagare rätt till 5min rast per arbetad tim?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Arbetstidslagen är tillämplig lag gällande denna fråga och det är lagens 15-17 §§ som reglerar raster. Av 15 § framgår det att man inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan rast. Det anges också att rasternas förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Dock har arbetsmiljöverket angett vissa riktlinjer om att en arbetstagare har rätt till en rast på 30-45 min under sitt arbetspass. Praxis från Arbetsdomstolen säger även att en paus på över 10 minuter är att se som en rast vilket innebär att en paus på 5 minuter inte är att se som en rast i lagens mening. Sammanfattningsvis: Det du har rätt till enligt lag är en rast om du jobbar 5 timmar i följd, vilket gör att det inte finns någon lagstadgad rätt till en 5 min paus per arbetat timme. Notera: Arbetstidslagens regler i 15 § om raster kan dock åsidosättas genom kollektivavtal och möjligheten finns alltså att du har kollektivavtal som säger annat vilket gör att du borde vända dig dit i första hand. Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varm välkommen att återkomma hit, eller om du behöver vidare hjälp med ett ärende skulle jag råda dig att du hör av dig till info@lawline.se Mvh,

Rätt för oorganiserad arbetstagare att arbeta vid strejk

2016-04-15 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hej. Jobbar på Opus bilprovning och är ej med i Unionen. Om det blir strejk,har jag rätt att arbeta,eller kan Unionen förhindra det,förutsatt att det inte blir lockout?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då du inte är medlem i facket kan de inte tvinga dig att medverka i strejken. Fackets stridsåtgärder omfattar endast fackets medlemmar. Så länge inte din arbetsgivare tar till en lockout har du alltså rätt att gå till jobbet. Med vänlig hälsning,

Avsluta provanställning i förtid

2016-04-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag och min partner driver ett event/pr bolag där vi för två månader sedan kände att vi behövde anställa en till projektledare för att kunna ta in mer jobb. Denna har nu varit provanställd sedan dess där vi skrev ett anställningsavtal där båda hade en månads ömsesidig uppsägningstid. Vi har nu känt att hon mest suttit av tiden på sitt arbete och inte tillfört speciellt mycket alls. Vi har två praktikanter som levererar 10 gånger mer. Så vi tog ett möte med henne där vi förklarade situationen på ett väldigt ödmjukt sätt. Sedan dess har hon varit på jobbet en dag, dagen efter uppsägningen. Sen skickade hon ett mail där hon skrev i stil med "hej, jag har blivit jättesjuk så jag kommer nog vara hemma väldigt många dagar". Varav vi först och främst misstänker att hon inte alls varit sjuk. Sedan efter 6 dagar skickar hon ett nytt mail där hon skriver "jag är hemma med sjukt barn". Har nu varit hemma i 4 dagar, utan att ens skriva någon dag och förklara att hennes barn fortfarande är sjukt. En av våra samarbetspartners ringde henne i måndags och ställde en fråga gällande ett projekt i veckan som hon varit involverad i, varav hon var väldigt otrevlig och avfärdande. Är detta tillräckligt för att få igenom att hon arbetsvägrar? Och hur går man tillväga i ett sådant tillfälle?Väldigt tacksam för svar!Mvh
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det föreligger en provanställning så kan ni som arbetsgivare avsluta denna provanställning i förtid om ni inte avtalat om annat, se 6 § lagen om anställningsskydd (LAS). Om ni som arbetsgivare väljer att avbryta en provanställning i förtid kan arbetstagaren enligt LAS i princip inte angripa detta rättsligt, ni har således rätt att avbryta er anställdes provanställning i förtid utan att behöva ange några särskilda skäl. Däremot kan åtgärden angripas på andra grunder, exempelvis diskriminering enligt diskrimineringslagen.Ni behöver därför inte ange några särskild grunder till varför ni vill avsluta provanställningen, ni måste dock meddela den provanställde om detta två veckor i förväg enligt 31 § LAS. Eftersom ni avtalat om en månads uppsägningstid torde ni även behöva beakta denna.Hoppas detta var svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,