Inflytt i en lägenhet, innehavarna vill hyra ut i andra hand

2016-06-22 i Avtal
FRÅGA |Hej. Vi har skrivit kontrakt på en lägenhet som vi ska flytta in i den 1/9-2016. Nu vill de som bodde där innan hyra ut lägenheten i andrahand fram tills den 1/9 om vi inte kan ta den tidigare. Kan man göra så?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då ert avtal reglerar att ni ska få tillträde till lägenheten 1/9 bör det inte finnas något hinder mot att innehavarna hyr ut den i andra hand fram till att ni ska få tillträde till den så länge ni inte reglerat annat i avtalet. Innehavarna förfogar ju över lägenheten fram till det att lägenheten går över på er, alltså den 1/9. Men som sagt, då ni enligt avtal ska få tillträde till lägenheten 1/9 ska det faktum att dem hyr ut den i andra hand innan inte påverka er inflyttning. Hoppas detta besvarade er fråga, om inte är ni varmt välkomna att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Att komma överens

2016-06-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag och en av mina bröder är oense om kostnader för begravningsannons som enligt min uppfattning är alltför stora - 7700 kr. Min bror är den som tagit ansvar för bouppteckningen, och han vägrar att försöka få ner kostnaden genom att dra ner på annonsens storlek. Jag undrar om jag kan bestrida detta, och få chans att medverka till att situationen kan lösas, eller har han rätt att agera som han gör mot min vilja?Hur stor är möjligheten om jag anlitar jurist att man kan hjälpa mig med detta? Tacksam för svar!Med vänlig hälsning Eva-Marie Dahl
Anna Pieschl |Hej Eva-Marie,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vad jag förstår ska du och dina bröder tillsammans finansiera en begravningsannons och att ni nu inte är överens om priset på annonsen. Vidare så verkar inte din bror som tagit ansvar för upprättandet av annonsen tycka att kostnaden är för stor eller att annonsen bör minskas i storlek. Av din fråga framgår inte om ni redan har ingått avtal vad gäller annonsen, men jag utgår inte från att det är gjort än, och att det istället ännu finns tid att justera annonsen och kostnaden för den. Mitt råd till dig är att tydligt kommunicera detta igen till din bror, helst i skrift så det senare går att visa på ditt motstånd till en så kostsam annons. Lyssnar han inte till din vilja kan han inte senare komma att kräva dig på pengar för annonsen då du tydligt framhållit din motvilja till det. Att anlita en jurist för detta ärende skulle troligtvis kosta mer än summan som ärendet rör, varvid jag inte råder dig till det. Istället råder jag er att verkligen försöka komma till en lösning själva. Alternativt kan du föreslå att du står för en annons själv, och att dina bröder får finansiera den dyra själva.Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar och att det löser sig för er. Vänligen,

Hur fungerar det med en bild på ett skriftligt avtal?

2016-06-19 i Formkrav
FRÅGA |Hej, blir ett avtal/kontrakt giltigt även om det är inte i skrift form utan i bild form? Alltså att man har bara tagit kort på original kontraktet som kopia.
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att muntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga avtal vilket framgår indirekt av 1 kap. 1 § avtalslagen som säger att avtal är bindande för de parter som ingått det. Avtalet blir därför inte giltigt av dess skriftliga form utan kontraktet fungerar endast som bevismedel om du och din avtalspart blir oense om vad ni kommit överrens om. En kopia i form av en bild på avtalet kan också det fungera som bevismedel på vad ni kommit överrens om. Det finns dock undantag från att muntliga avtal är giltiga. Exempelvis måste avtal om köp av fast egendom ingås skriftligen för att bli giltigt enligt 4 kap. 1 § jordabalken. Detsamma gäller t ex också för samboavtal enligt 9 § sambolagen. Sådana typer av avtal har vad som brukar kallas formkrav och blir inte giltiga om de inte upprättats skriftligen. Har de upprättats skriftligen är de giltiga. Om ni ingått ett avtal som måste vara skriftligt så fungerar bilden på orginalet som bevis över att ni upprättat avtalet skriftligt och vad ni kommit överrens om även om det ursprungliga skriftliga avtalet var en förutsättning för att avtalet skulle bli giltigt. Oavsett om var det skiftliga orginalet är så har ni ingått ett giltigt avtal som ska hållas. Bilden som utgör en kopia av orginalet är dock bra att behålla som bevismedel om ni blir oense vad ni kommit överens om. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Fullbordad gåva blir definitiv

2016-06-16 i Gåva
FRÅGA |Har fått en hund av en tjej kompis. Men nu vill hon ha tillbaka hunden.vad gäller?
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundar betraktas som saker i lagens mening. För att en gåva av lösöre ska ses som fullbordad krävs det att gåvan kommer i gåvotagarens besittning,2 § gåvolagen. Det innebär att gåvan av hunden fullbordades när din tjejkompis lämnade över hunden till dig, en gåva är definitiv och kan inte ångras. Vid en eventuell rättsprocess blir det dock du som gåvotagare som har att bevisa att det faktiskt rört sig om en gåva och inte enbart varit så att du skulle ta hand om hunden eller liknande, NJA 2014 s. 364.Hoppas du har fått svar på din fråga.

Försäljning till minderåriga

2016-06-22 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Jag har ett fotoföretag och jag undrar om jag får sälja bilderna till de som är minderåriga eller måste föräldrarna vara med? Hittills så har föräldrarna fått vara med under fotograferingen och fått betalat, men undrar om det finns något avtal eller hur fungerar det?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Enligt konsumentverket så beror försäljningen på vad det är för slags vara samt priset, därutöver tas hänsyn till hur gammalt barnet är. Barn som fyllt 15 år brukar få ta mer eget ansvar för sin egen ekonomi, särskilt om barnet själv har tjänat sina pengar så kan inte föräldrarna gå i och häva köpet. Den här bestämmelsen gäller endast vanliga och obetydliga varor till ett rimligt pris som barn i samma ålder köper, exempelvis så får en femtonåring inte köpa tatueringar, utlandsresor eller husdjur eftersom dessa är köp av större betydelse. Har försäljningen skett till ett barn så har föräldrarna alltid rätt att häva köpet, vidare är det säljarens ansvar att kontrollera barnets ålder och föräldrarnas godkännande. En minderårig kan under inga omständigheter ingå ett kreditavtal, det får endast myndiga personer göra. I Föräldrabalk (1949:381), FB, se här: https://lagen.nu/1949:381, stadgas det i 9 kap 1 § att alla som är unde 18 år är omyndiga inte själva får råda över sin egendom. Vidare i 9 kap 3 § FB klargörs det att en person över 16 år själv får råda över de tillgångar hen själv förvärvat, däremot får föräldern häva köpet/ omhändertaga egendom om det kan anses erforderligt med hänsyn till minderåringens uppfostran eller välfärd. I 9 kap 6 § stadgas säljarens ansvar att ha vetskap om att det är en minderårig som avtal har slutits med (försäljning är ett avtal) och därmed ska säljaren också vara medveten om att en förälder har rätt att häva avtalet med hänvisning till den minderåriges uppfostran och välfärd. Sammanfattningsvis beror det alltså vilken typ av bilder du säljer och till vilket pris försäljningen sker. Ha alltid i åtanke att en förälder kan komma in och häva köpet innan den minderårige har fyllt 18 år. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Återlämna lös egendom

2016-06-21 i Avtal
FRÅGA |Jag har haft min hund hoa en fodervärd i ca 1år nu. Och nu vill jag ta hem han för nu har jag tid för han. Men nu får jag inte hämta hem han för fodervärlden. Hur ska jag gå tillväga för att lösa det på ett lagligt sätt så fodervälden inte kan anmäla mig förnånting. Tänkte om jag bara åker dit och hämtar hunden kan dom väl anmäla mig för olagaintrong osv.
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt vägrar fodervärden att lämna tillbaka hunden till dig.Har ni skrivit kontrakt på hur länge hunden skulle vara hos värden, t ex ett år, men värden nu fortsättningsvis håller kvar hunden rör det sig om kontraktsbrott. Viktigt att komma ihåg är att avtal också kan ingås muntligen. Vad jag föreslår är att du pratar med fodervärden igen, och förklarar situationen. Du är ägare till hunden, och har därför rätt att nu ta hem den, så vida ni inte har skrivit avtal på att värden ska få ha hunden en längre tid.Därefter råder jag dig att vända dig till Kronofogdemyndigheten, de kommer att hjälpa dig vidare. Det är till kronofogdemyndigheten som du vidare kan ansöka om en handräckning. En ansökan om handräckning gäller vid frågor där egendom inte har återlämnats. Hund ses juridiskt sätt som lös egendom. Ansökan ska göras skriftligen enligt reglerna i lagen om betalningsförelägganden och handräckning. Kronofogdemyndigheten kommer att leda dig vidare i frågan. Kontaktuppgifter till kronofogdemyndigheten hittar du här.Jag hoppas att du känner dig nöjd med mitt svar och att värden nu lämnar tillbaka din hund. Har du ytterligare frågor så är det bara att återkomma. Ha en bra dag och en trevlig midsommar.

Elektronisk namnteckning

2016-06-17 i Formkrav
FRÅGA |Måste man inte ha en namnteckning när man köper ngt på internet. Tex ett avtal från Canal digital?
Adrian Nylén |Hej!I svensk lag finns egentligen inga specifika regler vad gäller formen för ett avtal, det enda som krävs är att båda parter visat en vilja att binda sig till avtalet i fråga. Vanligtvis görs detta genom att den säljande parten lämnar ett anbud och den köpande parten accepterar detta anbud (se kap.1 § 1 i Avtalslagen (1915:218)).Signatur bör dock lämnats vid större avtal, för att kunna hävda äganderätt och bindande verkan till innehållet i avtalet. I de flesta avtal av större karaktär brukar därmed signatur medfölja som ett formkrav till avtalet.Er fråga berör dock situationen som uppstår vid nätköp eller distansavtal, där en traditionell påskrift blir svår att genomföra. I dessa fall används så kallade "elektroniska signaturer", vilka beskrivs i Lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (LKES). Enligt 2 § 2 st LKES utgör en elektronisk signatur:"data i elektronisk form... som används för att kontrollera att innehållet härrör från den som framstår som utställare".I praktiken uppfylls detta krav på många olika sätt, till exempel: mjuka certifikat (bank ID), kod-dosor, personligt sim-kort, osv.Värt att notera däremot är att samma idé ligger bakom de traditionella köpen som onlineköpen, dsv att det inte finns några lagstadgade formkrav för avtal. Webbplatserna kommer således vid köp eller avtal själva presentera sina standardavtal som det för er som kund räcker att fylla i för att lämna en accept. Om webbplatsen ber om en elektronisk signatur eller inte varierar således beroende på vilket företag och vilken typ av avtal det gäller.Hoppas detta har hjälpt er med er fråga!

Avtal om hyra av rum för minderårig

2016-06-16 i Omyndiga
FRÅGA |Min dotter är 16 år och ska studera på annan ort. Ska skriva kontrakt om att hyra ett rum i en lgh. Kan hon göra det själv? Om inte kan jag skicka med henne ett intyg som gör det lagligt för henne att skriva under kontraktet? Vad ska det i så fall innehålla?
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln är att den som är under 18 år inte får åta sig förbindelser, se 9 kap 1 § föräldrabalken. Det betyder att din dotter inta kan ingå avtal med bindande verkan. Dock finns det undantag. Undantag gäller om du ger ditt samtycke. Det kan du göra med en underskriven lapp där du ger din dotter ditt godkännande att sluta ett avtal om hyra av rum i lägenhet, som en sorts fullmakt. När din dotter har flyttat in där får hon i fortsättningen sluta avtal som gäller den dagliga hushållningen enligt 9 kap. 2a § föräldrabalken.Hoppas du är nöjd med svaret!Vänlig hälsningar,