Muntligt avtal - Telefonförsäljning

2015-10-27 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som gäller för muntlig underskrift per telefon? Telefonförsäljning där jag blev inspelad istället för att skriva under på papper eller via bank id legitimera mig. Hur kan detta vara riktigt? Vem som helst hade kunnat uppge att de var jag och binda upp mig utan bevis eller en egentlig underskrift. Vad säger lagen om detta? Nu har jag fått hem saker jag inte vill ha som jag dessutom ska betala för varje månad, och inga papper eller bevis på min underskrift finns med, inte ens ett välkomstbrev. Kan detta verkligen stämma enligt lagen att man får lov att göra såhär?
Moa Bodin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som utifrån din fråga att du har pratat med en telefonförsäljare via telefon, som har berättat om ett erbjudande/offert varav du har tackat ja.För att ett avtal ska ingås krävs det anbud(offert) och accept(att tacka ja) enligt avtalslagen. Ett avtal behöver inte vara skriftligt, det kan även ske muntligt. Alltså kan även ett avtal, ett köp, som sker muntligen via telefon vara giltigt.Blir två parter oeniga om att ett avtal föreligger eller inte, måste den som påstår att det finns ett avtal bevisa det. I ditt fall låter det som att telefonförsäljaren har ert samtal inspelat, vilket räcker som bevis.Avtalet mellan er är således giltigt och någon skriftlig underskrift behövs inte.Du har däremot en ångerrätt. Alltså att du kan ångra köpet. Det återfinns i lagen om distansavtal 2:10. Dock måste du reklamera, tydligt meddela det företag du har köpt utav, inom 14 dagar från att du fått varan att du ångrat dig. Det finns undantag på varor du inte kan ångra uppräknade i 2:11.Ett välkomstbrev i sig är inte ett krav. Däremot måste det, senast i samband med att du får hem varorna, ingå en bekräftelse på att ni har ett avtal enligt lagen om distansavtal. Det står i lagen om distansavtal i 2:4. Om det här företaget du ingått avtal med inte har skickat det till dig, innebär det kort att de kan drabbas av att betala en marknadsstöringsavgift. Den är dock inte till dig.Jag hoppas att svaret har gett dig lite klarhet i din fråga! Är det något du fortfarande undrar över, får du mer än gärna kommentera här underVänligen,

Konsumentens skyldigheter vid utövande av ångerrätt

2015-09-28 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja ha hjälp med att reda ut en fråga jag har med ett företag. För ett tag sedan beställde jag en vara till min moped då något var sönder. Men när vi hämtat varan märkte vi samtidigt att det var ett annat fel på mopeden. Så jag kontaktade företagen och använde distansavtalslagen (14 dagars ångerrätt) och vi har nu rätt ut att jag ska skicka tillbaka den. Nu kommer tvisten. De vill att jag ska skicka varan till deras dörr, men de har inget utlämningsställe i butiken. Så jag måste använda en frakttjänst för att skicka varan direkt till dörren. Detta skulle då kosta mig 195kr! Det finns dock ett utlämningsställe för posten 300m ifrån butiken vilket skulle kosta mig 55kr att skicka dit. Men när jag hör med dem så "har de inte tid att hämta ut returvaror". Och då e min fråga, har de rätt att göra så? Måste jag skicka den till dörren för 195kr eller kan jag kräva att de hämtar ut den, eller kan jag kräva att de står för mellankostnaden på 140kr?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga! Din aktuella fråga regleras i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2 kapitlet 13 §. Huvudregeln är att konsumenten, om denne utövar sin ångerrätt, på egen bekostnad ska lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren. Av bestämmelsen framgår således du har en skyldighet att varan kommer "hela vägen" fram till näringsidkaren. Min bedömning är att du måste stå för hela den kostnad som krävs för att varan kommer fram till näringsidkaren, alltså 195 kr.Vänligen

Ångerrätt

2015-07-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Mitt företag blivit bedraget till en erbjudande av Bolagupplysningen. Det kostar 5000 kr till företaget utan nytta. Har jag ångerrätt inom kort om det var en fälla som företaget fallit in?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Det finns ingen laglig rätt att ångra köp som gjorts i exempelvis en butik för en privatperson, har du dock som en konsument köpt något på postorder, av en telefonförsäljare, från tv-shop, på internet eller utanför affärslokal, har man 14 dagars ångerrätt när man handlar inom Sverige och resten av EU. Detta gäller enligt distansavtalslagen som lagstadgar två veckors ångerrätt. För att distansavtalslagen ska vara tillämplig så förutsätts det att du ingått avtalet i egenskap av privatperson (konsument). Har du dock köpt tjänsten det i egenskap av en näringsidkare så gäller istället Köplagen bli tillämpar och den lagen ger inte dig någon ångerrätt. Det framkommer inte i din fråga på vilket sätt du köpte den här tjänsten du beskriver eller om du gjorde det i egenskap av privatperson eller näringsidkare. Om du inte har skrivit på några dokument som binder ditt företag så ska du inte anses vara bunden av avtalet och då kan du avvika från avtalet. Har du däremot redan betalat summan så är betalningen i sig en form av accept av anbudet. Det sista alternativet är att du försöker kontakta företaget och nå en överenskommelse med dem som kanske kan vara mer till din fördel. Har du dock som sagt ingått avtalet som privatperson med en näringsidkare och näringsidkaren kontaktat dig genom exempelvis telefonförsäljning så har du som konsument ångerrätt.Hoppas att du har fått svar på din fråga.Hälsning,

Ångerrätt avseende persontransport

2015-07-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har handlat flygbiljetter till julen för mig och mina barn men det visar sig att det blir för sent att resa dit till familjen då min syster är så sjuk nu att vi behöver åka mycket tidigare dit och måste ångra köpet av flygbiljetterna.Jag har hemförsäkring som innehåller avbeställningsskydd, men jag undrar om inte det finns en ångerrätt till en sådan köp i Distansavbetalningslagen eller i Marknadsföringslagen. Jag såg ingen sådan information på sajten. Köpet gjordes online för ca 7 dagar sedan.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Marknadsföring Marknadsföringslagen (2008:486) har till syfte att reglera marknaden så att exempelvis reklam och annonser ska vara utformade på ett sätt så att de inte på ett olämpligt sätt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det är alltså inte tillämpligt i fråga om köp och därtill ångerrätt.Distansavtal Du har ingått ett distansavtal med flygbolaget. Transport av personer, liksom en rad andra saker, är emellertid undantaget lagens bestämmelse om ångerrätt, 2 kap. 1 § fjärde stycket lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).Slutsats Avslutningsvis kan konstateras att en konsument inte har rätt att ångra köp av flygbiljett. Det brukar finnas möjlighet att lägga till en extra försäkring vid bokning av flygbiljett på grund av detta. Om du inte hittar någon klausul i deras allmänna villkor som ger dig rätt att avboka eller ångra ditt köp, får du vända dig till ditt försäkringsbolag.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Ångerrätt vid distansköp

2015-09-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har köpt i phone från comviq företag efter ångrade jag men utan att använda lämnade jag tilbacka på posten nu fick jag faktura om den vad ska jag göra
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Om jag utgår informationen du angett så har du ingått ett avtal med säljaren och huvudprincipen är att "avtal ska hållas". Det förekommer dock vissa undantag då konsument (du) i det här fallet ingår ett avtal med en näringsidkaren (Comviq). Om jag har förstått det rätt så är det här ett köp du har gjort genom företagets hemsida. Du har därmed gjort ett distansköp enligt 1 kap. 2 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).Lagen finner du: https://lagen.nu/2005:59När en konsument handlar i en affär har hen ingen rätt enligt lag att ångra köpet. Om man däremot köper något på postorder, av en telefonförsäljare, från tv-shop, på internet eller utanför affärslokal, har man 14 dagars ångerrätt när man handlar inom Sverige och resten av EU.Tiden som du har på dig att ångra köpet kallas ångerfrist. Den börjar löpa från dagen du tar emot varan. Ångerfristen börjar löpa tidigast när du har fått information om ångerrätten. Om säljaren inte har informerat dig om ångerrätten har du i stället ett år på dig att ångra köpet.Titta på möjligheterna för öppet köp i företagets köpevillkor. Ta kontakt med kundtjänsten och se om de kan återkalla fakturan då du har skickat tillbaka mobiltelefonen. Om du inte har gjort det inom den avtalade tiden (14 dagar) så är du dessvärre bunden av avtalet. Jag hoppas att det löser sig!Hälsningar

Kan man ångra att man skrivit under kontrakt om studentskiva?

2015-08-28 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Muntligt avbrutet kontraktHej. Har skrivit på ett skriftligt avtal skapat av ett företag som anordnar studentskivor, vilket min klass arrangerade. Sedan ville jag ur avtalet. Eleven, som tog hand om avtalet o bandet mellan företaget, skrev till mig att jag inte behövde betala någonting o att jag var ute ur avtalet. Sedan sa hon samma sak när jag pratade med henne. Sedan ville en till elev hoppa av kontraktet och klassen tyckte inte att alla kunde hoppa av så de sa att ingen (inklusive mig) fick hoppa av avtalet. Gills muntligt avbrutet kontrakt av eleven som tog hand om avtalet eller skulle det bara gillas om kontraktet bröts mellan mig och företaget?
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Eftersom jag inte har tillgång till avtalet och dess utformning kan rent allmänt konstateras att huruvida du är bunden eller inte beror på avtalets utformning. Viktigt är om avtalsparterna är du och företaget eller om det är du och representanten för klassen. Troligen rör det sig om ett avtal mellan dig och företaget. Jag utgår vidare ifrån att det rör sig om ett cateringföretag som tillhandahåller en tjänst åt din klass. Skulle det vara så att ni ska äta på en plats de tillhandahåller o.s.v. som går att jämställa med ett restaurangbesök så är det konsumentköplagen som gäller enligt vilken ingen ångerrätt finns. Behörighet att häva avtalet.Om vi utgår ifrån att avtalet har ingåtts mellan dig och företaget så kan inte din klassrepresentant "frigöra dig" från avtalet, om inte hen fått behörighet (fullmakt) av företaget att göra så vilket inget tyder på, se Avtalslagen 2 kap. 10 § https://lagen.nu/1915:218#K2. Det är i sådana fall företaget du får vända dig till för att frånträda avtalet. Ofta finns det ett slutdatum inom vilket företaget kan acceptera ändringar, ett gott råd är att kontakta företaget direkt. Skulle det vara så att kontraktet ingåtts mellan dig och klassrepresentanten är ert muntliga hävande av kontraktet tillräckligt.Ångerrätt.Det är lite oklart om det är så att du ingått avtalet med företaget på distans, eller om ni faktiskt varit hos företaget (i deras lokal) och skrivit under avtalet. Har ni varit hos företaget och skrivit under så är konsumenttjänstlagen tillämplig enligt vilken det inte finns någon ångerrätt och du är då förmodligen bunden av avtalet, för konsumenttjänstlagen se https://lagen.nu/1985:716#R10. Återigen kontakta företaget ifråga direkt för att se om det går att lösa. Är det så att avtalet har ingåtts på distans, lite förenklat; du och företaget har inte träffats i företagets lokaler, gäller lagen om distansavtal. Enligt denna lag har du ångerrätt 14 dagar från den dag avtalet ingicks, se 2 kap. 10 & 12 §§ https://lagen.nu/2005:59#K2P10. Viktigt är då att du kontaktar företaget direkt då det är företaget som är din avtalspart, inte klassrepresentanten, för att ångra avtalet.Slutord.Kontakta företaget och prata med de direkt istället för att gå igenom klassrepresentanten. En klass kan inte binda någon vid ett avtal, om inte avtalet t.ex. är mellan individen och klassen som förening. Det är alltid avtalsparterna som måste komma överens för att ett avtal ska hävas eller kunna ångras.Om du stöter på svårigheter och vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende ber jag dig att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.Med vänlig hälsning

Ångerrätt - konsumentens räddning... men, alltid?

2015-07-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |HejsanVi köpte ett par ballongresor voucher på uppner.se som gäller ett år. När vi väl fick biljetterna och skulle boka resa så var det fullbokat för resten av året förutom en tid halv 4 på morgon under en dag. Enligt deras villkor så har de bara fri bytesrätt men inte öppet köp. Klarna kan/vill inte häva köpet då de säger biljetter är förbrukningsvara och ångerrätten inte gäller. Går det fortfarande hävda ångerrätt från distansköplagen?-Patrick
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! DistansavtalDu har ingått ett distansavtal med företaget Uppner till följd av att du har bokat resan på deras webbplats.ÅngerrättAlla sorters transporter av personer är, liksom en rad andra saker, undantaget lagens bestämmelse om ångerrätt, 2 kap. 1 § fjärde stycket lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Det framgår också av artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal.Anledningen till att ångerrätt inte gäller avseende persontransport beror bland annat på att företaget kan drabbas hårt om resenärer ångrar sitt köp nära inpå resan. Detsamma gäller exempelvis fotbollsmatcher och konserter, av samma anledning, jfr prop. 2004/05:13 s. 100.Goda råd En konsument har alltså inte rätt att ångra köp av persontransport. Det brukar finnas möjlighet att lägga till en extra försäkring vid bokning av persontransporter på grund av detta. Om du inte hittar någon klausul i deras allmänna villkor som ger dig rätt att avboka eller ångra ditt köp, får du vända dig till ditt försäkringsbolag som i bästa fall kan ersätta dig till viss del.Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänligen,

Ingående av distansavtal

2015-04-23 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Vi säljer en prenumerationstjänst på nätet. Om kunden har betalt sin första faktura för preumerationen anses det som ett bindande avtal? Att kunden har accepterat avtalet? Dem får även en orderbekräftelse innan fakturan där dem har 7 dagar på sig att ångra allt.
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DHL) är tillämplig på den verksamhet ni bedriver. Om jag förstått informationen i frågan rätt så beställer konsumenter prenumerationer på tjänster via er webbsida. Enligt DHL 2 kap. 9§ är konsumenten bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen. Alltså räcker det inte med betalning av en faktura för att konsumenten ska vara bunden av avtalet, denne måste dessutom uttryckligen ha accepterat en förpliktelse som tydliggjorts före beställningen.Konsumenten har dessutom enligt huvudregeln 14 dagar på sig att utöva sin ångerrätt efter det att avtalet ingåtts, vilket följer av DHL 2 kap. 10§ och DHL 2 kap. 12§. Undantag från denna ångerrätt finns i DHL 2 kap. 11§, men dessa ser inte ut att bli tillämpliga här.