Kan jag ångra mitt köp som jag gjorde på en mässa?

2018-03-16 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Har köpt en vara på en mässa och nu vill jag ångra köpet.gäller ångerrätten vid köp utanför företagets lokaler?Företaget anser inte detta!
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga! I denna typ av fall är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DL) som är aktuell. Själva syftet med lagen är att skydda konsumenten från avtal som kommer snabbt och överraskande. Jag utgår från att du köpt varan som privatperson.Skyddar distansavtalslagen köp på mässor, kan jag ångra mig?Lagen kan i vissa fall gälla på mässor, men det är om mässan är tillfällig. Alltså att den inte återkommer regelbundet. Som sagt är det överraskningsmomentet lagen skyddar. Är det så att det är den typ av mässa som lagen skyddar så har du som utgångspunkt ångerrätt i 14 dagar från att du fått varan (2 kap. 10 § första stycket DL).Dock finns det undantag från detta. Det är exempelvis om varan du köpt kostat under 400 kronor (2 kap. 1 § tredje stycket DL) eller om det är vissa hygienprodukter eller förbrukningsvaror (2 kap. 11 § DL), då har du ingen rätt att ångra dig.Du kan alltså tänka att du har ångerrätt om mässan varit tillfällig och det du köpt kostar mer än 400 kronor, även om det finns undantag. Du får gärna skriva en fråga igen om du behöver hjälp med den exakta varan du köpt. Jag hoppas du fått klarhet i vad som gäller och önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Distansavtal, ångerrätt och enskild firma

2018-02-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej.uppringd av telefonförsäljare lurad att teckna avtal,efter inspelning blev operatören väldigt otrevlig förstod då att jag blivit lurad,han sa att det var 14 dagar ångerrätt,har försökt ringa men får inte tag på dom,skickat rekommenderat brev till företaget,men vet inte om de tar ut detta.Har enskild firma.vad kan jag göra?
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Distansavtalslagen stipulerar visserligen en ångerrätt för avtal ingångna exempelvis via telefon, men lagen är endast tillämplig på konsument-näringsidkare-förhållande. Eftersom du ingick avtalet i din enskilda firma, är det inte givet att du betraktas som konsument i lagens mening -- tvärtom jobbar du i uppförsbacke. Du måste påvisa att du ingick kontraktet i ett huvudsakligen privat ändamål. I så fall kvalificerar du för fjorton dagars ångerrätt enligt lagens 10 §. I samma bestämmelse framgår att det är tillräckligt att konsumenten kan visa att den skickat iväg ett meddelande i vilket ångerrätten utövas, och att det inte spelar någon roll huruvida näringsidkaren bekräftat eller ens mottagit meddelandet. I ditt fall har de lovat dig en ångerrätt och det spelar således ingen roll huruvida du är näringsidkare eller konsument. Det kan dock bli problematiskt att bevisa deras utfästelse, om du inte spelade in samtalet. Det är juridiken. Mitt praktiska råd är som följer. Du har utövat din ångerrätt via ett rekommenderat brev och således gjort vad du kunnat. Även om du inte kvalificerar som konsument, uppmanar jag dig att vidhålla din uppsägning av följande skäl. (1) Näringsidkaren är uppenbarligen under intrycket att du är en konsument. (2) Även om näringsidkaren anser att det finns skäl att misstro att du är konsument, är det osannolikt att de tar det vidare till domstol. Lurendrejerifirmor som deras är i regel ljusskygga och räknar med att folk inte gör motstånd. Om och när de börjar skicka fakturor ska du bestrida dem. Om de väljer att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden bestrider du även det. Då tvingas näringsidkaren ge upp eller ta striden vidare till domstol. Eftersom det är långtifrån sannolikt att de vinner framgång där, lär de välja dörr ett. Stort lycka till. Du är välkommen att återkomma om du har ytterligare frågor! elias.olsson@lawline.seVänligen,

Vad för information måste en bekräftelse på ett distansavtal innehålla?

2018-02-03 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej ! Jag ingick i juli 2017 i ett tillstånd av tillfällig sinnesförvirring avtal via internet med ett företag där jag beställde en nyhetstjänst för 365 kr/år. Prenumerationen skulle löpa tillsvidare med 3 månaders uppsägningstid. Jag har den 1 februari 2018 sagt upp avtalet. I samband med detta meddelade säljaren att abonnemanget är bundet i ett år och att jag kommer att få fyra kvartalsfakturor. När avtalet ingicks fick jag endast en kortfattad SMS bekräftelse med det som säljaren ansåg vara det viktigaste. Det meddelades inte att jag tecknade ett avtal som löpte med en bindningstid på ett år. Är detta OK ? Med vänlig hälsning
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du som privatperson beställer varor eller tjänster av ett företag över internet är du en konsument, och lagen om distansavtal blir tillämplig (1 kap 2 §). Enligt lagens bestämmelser har säljaren en skyldighet att ge dig information om vissa uppgifter innan avtalet ingås (2 kap 2 §). Dessutom ska den här informationen ges på ett klart och tydligt sätt (2 kap 3 §). Bland annat gäller att säljaren ska ange:- sitt namn, organisationsnummer, telefonnummer och telefaxnummer samt sin adress och e-postadress- varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och avgifter och om avtalet löper på obegränsad tid eller avser en prenumeration, ska även kostnaderna per faktureringsperiod och per månad anges- konsumentens rätt att reklamera och var denne ska vända sig- huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det- avtalets löptid- villkoren för att säga upp avtalet, om det gäller tills vidare eller förnyas automatisktEfter att ni ingick avtalet har säljaren en skyldighet att skicka en bekräftelse, och jag tolkar din fråga som att det är vad du fått. Bekräftelsen ska innehålla den information jag räknade upp i listan, som inte redan getts på ett tillräckligt tydligt sätt (2 kap 4 §). Lägg särskilt märke till att avtalets löptid måste anges, alltså hur lång tid du är bunden av prenumerationen. Det är dock inte nödvändigt att säljarens bekräftelse av avtalet innehåller alla de här villkoren om de gjorts tydliga innan avtalet ingicks. Det kan nog därför bli svårt för dig att angripa bekräftelsen i sig. Men som sagt framgår det av lagtexten att bindningstiden måste framgått tydligt för dig innan avtalet ingicks, för att avsaknaden i den informationen i bekräftelsen ska vara okej. Är det så att bindningstiden aldrig framgick för dig och inte finns lätt tillgänglig på hemsidan du beställde ifrån går det alltså att angripa. Det kan dock vara värt att nämna att villkoret kan anses ha lagts fram tydligt trots att du missade det i det här fallet. För att få mer specifik hjälp i ditt fall och om du kan rikta några anspråk mot företaget kan du vända dig till din konsumentvägledningen i den kommun där du bor. Kontaktuppgifter kan du söka efter här. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Måste jag betala för en behandling jag inte varit på?

2017-12-19 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag har via bokadirekt gjort en bokning via nätet gällande tid hos fransstylist, denna fransstylist utför arbetet in hemmet (om det spelar någon roll), dock eget bolag. Jag fick information vid tidsbokningen att avbokning ska ske senast 24 timmar innan bokad tid. Samma morgon som behandling ska ske, fick jag akuttid hos veterinären och kunde inte komma på utsatt tid. Hörde av mig till fransstylist vid 10.30 och påpekade detta. Hon menar dock att jag måste betala för den utsatta behandlingen som ska ske 13.45. Jag påpekande om hon hade möjlighet att annonsera ut min tid för att fylla luckan eftersom ja inte kan komma. Hon menar nu att jag måste betala för utebliven behandling. Har jag någonstans rätt inte betala fakturan?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Var fransstylisten bedriver sin verksamhet spelar ingen roll. Däremot har förhållandet att du är en konsument och fransstylisten en näringsidkare betydelse för vilka rättsliga regler som blir gällande. Konsumenter är generellt sett skyddade och särskilt när de beställer tjänster via nätet, se 1 kap. 1 § distansavtalslagen. Dock finns en gräns för hur långt detta skydd sträcker sig och näringsidkaren kan å sin sida också ha giltiga orsaker att inte behöva acceptera avbokningar för nära inpå bokad tid. Till och med inom vården ställs krav på att avbokning måste ske senast 24 timmar innan bokad tid för att patienten ska undgå att betala en symbolisk summa för besöket. Även om fransstylisten, som du riktigt anger, hade möjlighet att annonsera ut din tid kan administrativa kostnader uppkomma för fransstylisten p.g.a. din avbokning. Det finns stränga regler för bokföring i Sverige och sådant kostar både tid och pengar. Det kan ifrågasättas om fransstylisten verkligen har rätt att kräva att du ska betala för hela behandlingen. Distansavtalslagen är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att avtalsvillkor som strider mot lagen är utan verkan, se 1 kap. 4 §. Fr.o.m. dagen för bokningen har du som konsument 14 dagar på dig att ångra din bokning, se 2 kap. 12 § 1 stycket. Ångrar du beställningen inom 14 dagar ska du inte behöva betala för behandlingen, se 2 kap. 10 §. Dock kan villkoret att avbokningen måste ske inom 24 timmar för att betalningsskyldigheten ska bortfalla tolkas som ett avtalat skadestånd. Du kan vara tvungen att ersätta fransstylisten för de merkostnader som denne är tvungen att utstå p.g.a. din avbokning. Som tidigare angett kan dessa merkostnader bestå i t.ex. administrativa kostnader. Innan du betalar fakturan bör du kräva en förklaring till varför du ska behöva betala hela beloppet för behandlingen. Förmodligen är eventuella administrativa kostnader avsevärt lägre än själva behandlingen. I sådana fall kan du hävda att skyldigheten att betala ett så högt belopp är oskälig. Stöd för att sätta ner beloppet finns med grund i 36 § avtalslagen. Denna bestämmelse är särskilt ägnad att tillämpas när villkor i konsumentförhållanden är orättvisa med hänsyn till hur betungande det är för konsumenten i jämförelse med det behov näringsidkaren har av villkoret. Det finns vissa avtalsrättsliga principer som befriar en avtalspart från att t.ex. betala för en behandling vid uppkommen krissituation men dessa är verkligen undantagsfall. Ett veterinärbesök borde inte vara tillräckligt. Sammanfattningsvis bör du argumentera utifrån distansavtalslagen och avtalslagen och hävda att du inte är tvungen att betala mer än de faktiska merkostnader som näringsidkaren faktiskt fått p.g.a. din avbokning. Be denne redovisa grunderna för att kräva dig på hela kostnaden för behandlingen. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Ångerrätt vid beställning av tjänst via internet

2018-02-19 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Fråga om konsumenttjänstlagen:Jag bokade en massage den 29e december. Den 15e januari försökte jag boka av den. Massagen äger rum i mitten av februari.De hänvisar då till ångerfristen på 14 dagar, trots att det i deras villkor på hemsidan står:" Av- och ombokning av tjänst; Observera att en bokning gjord via hemsidan endast kan avbokas via mail. Av- och eller ombokning måste ske 24 timmar innan din bokade behandling/tjänst skall utföras, annars utgår full debitering".Har de rätt att neka min avbokning när de inte varit tydliga i sina villkor, dvs det enda som står om avbokning är ovanstående?
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du bokat din massage via en hemsida är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) tillämplig. DAL är en s.k. tvingande lagstiftning vilket innebär att om ni avtalat om ett villkor som i jämförelse med DAL är till nackdel för dig så gäller inte villkoret (1 kap. 4 § DAL). Observera att konsumenttjänstlagen inte är tillämplig.Eftersom du är att betrakta som en konsument och din motpart som en näringsidkare har du enligt DAL rätt till minst 14 dagars ångerrätt med start från den dagen som du ingick avtalet (2 kap. 10 § första stycket DAL). Skulle ni ha avtalat om en längre ångerfrist så gäller den.Näringsidkaren ska förse dig med information om bland annat av- och ombokning innan ni ingår avtalet (2 kap. 2 § nionde punkten DAL).Informationen ska framgå tydligt och vara lätt för dig att komma åt (2 kap. 3 § DAL). Ett vanligt sätt att ta del av allmänna villkor är att du aktivt måste klicka i en ruta för att godkänna företagets villkor innan du accepterar avtalet.Om det skulle vara så att du inte fått informationen på ett klart och tydligt sätt vid avtalstillfället så gäller 14 dagars ångerrätt från den dagen du får informationen. Får du ingen information alls har du ett års ångerrätt (2 kap. 10 § andra stycket DAL).Som jag tolkar dig så är villkoret att "av- och eller ombokning måste ske 24 timmar innan din bokade behandling/tjänst skall utföras" det enda villkor som gavs dig vid köpet, vilket innebär att det är det som gäller mellan er.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Frånträda avtal som ingåtts på telefon

2018-02-04 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har blivit uppringd av vad jag trodde var [företag X] som skulle hjälpa mig bevaka abonnemang så att de avslutades direkt bindningstiden gått ut, men det var tydligen [företag Y].Nu hävdar de att jag ingått ett avtal och skickar en faktura på 58000 kr. De ringde upp och ville komplettera inspelningen? Jag har hävdat att jag inte ingått avtal men de svarar att jag inte kan ångra mig. Mitt företag har ingått avtal? Jag har f skattsedel så mitt namn är mitt företag vilket innefattar 30ha skog som jag äger tillsammans med far och bror. 0kr i omsättning 2017. Hjälp!
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att din uppgörelse med [företag Y] härrör till ditt privata mobilabonnemang och att du därmed agerat i egenskap av konsument i din kontakt med dem. Detta gör att distansavtalslagen blir tillämplig på ditt fall (se 1 kap. 1 §, samt 2 § 3p). Trots karaktären av ditt företag kan du inte binda ditt företag till något avtal om du agerar i egenskap av privatperson och uträttar ärenden för din egen räkning. I 2 kap. 2 § framgår den information som näringsidkaren är skyldig att lämna innan avtal ingås. Det är oklart huruvida informationsmöjligheterna ska betraktas vara begränsade vid ett telefonsamtal, men näringsidkaren är oavsett skyldig att lämna uppgifter åtminstone avseende det företag de företräder, varan eller tjänsten, såsom pris och huvudsakliga egenskaper, avtalets löptid samt möjligheter att säga upp avtalet (2 kap. 3 § 2st.). All information som näringsidkaren lämnar ska lämnas på ett klart och begripligt sätt som är anpassat för kommunikationen som näringsidkaren använder sig av (2 kap. 3 § 1st). Efter avtal ingåtts via t.ex. telefon ska konsumenten få en bekräftelse på avtalet, exempelvis via post, som ska innehålla den övriga informationen som krävs enligt 2 kap. 2 § (2 kap. 4 §). Ett avtal som ingåtts enligt lagen har konsumenten möjlighet att ångra och frånträda inom 14 dagar, genom att meddela näringsidkaren om detta (2 kap. 10 §). Ångerfristen avseende en tjänst börjar enligt huvudregeln löpa från och med den dag som avtal ingås (2 kap. 12 §), i ditt fall i och med telefonsamtalet. En förutsättning för att ångerfristen ska börja löpa är att information om ångerfristen (2 kap. 2 § 9p) lämnats enligt reglerna i 2 kap. 3 §, alltså på ett klart och tydligt sätt anpassat till kommunikationsmedlet. Kommer informationen om ångerfristen först i och med den skriftliga bekräftelsen börjar ångerfristen löpa först då. Ångerrätten löper dock som längst ett år efter det att ångerfristen löpt ut om information hade getts på föreskrivet sätt. SammanfattningSom konsument har du rätt att få viss information vid ingående av avtal genom telefonsamtal. Du har alltid rätt att frånträda ett avtal inom 14 dagar från dess att du fått information om ångerfristen. Jag skulle råda dig att först kontakta [företag Y] med denna information. Förhoppningsvis kan ni lösa problemet redan där. Vägrar företaget låta dig frånträda avtalet skulle jag råda dig att ta kontakt med en jurist för att sedan ta saken vidare till domstol, om det är så att du inte fått den information du har rätt till. Detta kan vi på Lawline hjälpa dig med! Boka tid med en jurist på http://lawline.se/boka. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har en konsument ångerrätt vid köp av begagnade varor via internet?

2017-12-24 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har en fundering på att starta ett HB som säljer begagnad träningsutrustning på nätet. Gäller ångerrätten för kunderna precis som vid försäljning av nya varor?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Distansavtalslagen gäller även när en näringsidkare säljer begagnade varor via internet till konsumenter. Huvudsakligen gäller en ångerrätt på 14 dagar från det att konsumenten mottog varan, se 2 kap. 10 §. Denna rättighet kan näringsidkaren inte avtala bort, se 1 kap. 4 §. Däremot kan avtalsformen göra det möjligt för näringsidkaren att undslippa ångerrätten, om försäljningen inte uteslutande sker via nätet och det är fråga om en auktion. Auktioneras varorna ut och bud även kan lämnas i näringsidkaren affärslokaler så konsumenterna ges möjlighet att granska varan i verkligheten innan köpet, behöver inte näringsidkaren erbjuda en ångerrätt på 14 dagar, se 2 kap. 11 § 10 punkten. Jag vill uppmärksamma dig om att distansavtalslagen syftar till att skydda konsumenterna. Det är inte meningen att en näringsidkare ska kunna kringgå reglerna om ångerrätt genom att hävda att det också går att lämna ett bud i affärslokalen. Avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden visar på att är möjligheten att lämna bud i lokalen krångligt och avsevärt svårare än att delta i internetbudgivningen är näringsidkaren tvungen att ge konsumenten rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

När börjar ångerrätten löpa?

2017-11-23 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag ingick i ett avtal per telefon 26/9 med ett företag om en brandvarnare som kopplas upp mot mobilernummer i familjen så att man på det viset ska bli uppringd vid rökutveckling i ens hem. Mannen i telefonen lovade mig att jag skulle få skriftlig information hemskickad inom ett par dagar så att jag i lugn o ro med familj kunde gå igenom informationen. Han pratade så fort att jag inte förstod riktigt vad han sa. Detta påtalade jag flera gånger under samtalet, eftersom jag har hörselproblem. Jag fick ingen information hemskickad, och trodde att de glömt av mig, men min familj och jag hade ändå bestämt att vi inte ville ha någon brandvarnare av den typen. Om informationen kommit hade vi kunnat kolla adressen och telefonnummer och se hur man ska göra för att ångra sig. Först den 17 oktober kom paketet fram. Jag hämtade det så fort jag kunde och skickade korrekt e-mejl om att jag ångrat mig. Företaget hävdar dock att jag skulle gjort det innan den 9 oktober och att jag nu måste betala räkningar på 235:-/månad i 2 år vilket jag naturligtvis inte vill göra. Jag ringde och bekräftade vart jag skulle skicka brandvarnaren också och skickade den med rek i retur 21 oktober. Min fråga är måste jag verkligen betala deras räkningar i 2 år framöver? Finns det inget i lagen som skyddar mig från detta? Vilka lagar ska jag isåfall hänvisa till så att de förstår detta?Vänligen
Soroosh Parsa |Hej,Tack för din fråga.Ångerrätten gäller i 14 dagar. Tiden börjar löpa först från och med den dag då konsumenten får varan i sin besittning (2 kap. 12-13 §§ lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Ångerrätten börjar alltså inte löpa förrän konsumenten faktiskt har löst ut varan från poststället. Det spelar ingen roll om konsumenten avsiktligt hämtar ut paketet sent (proposition 2004/05:13 s. 138). Konsumenten får stå för kostnaden för returkostnaden om inte säljaren har erbjudit sig att stå för det.Du bör understryka att din ångerrätt om 14 dagar började löpa den 17 oktober (eller den dag du hämtade ut paketet) och att företaget har missuppfattat hur ångerrätten fungerar. Använd texten och/eller hänvisningarna ovan. Du rekommenderas att inte betala något mer till företaget. Bestrid eventuella fakturor med hänvisning till att beställningen är ångrad. Får du brev från inkassoföretag eller Kronofogdemyndigheten bör du bestrida av samma anledning. Företaget måste ansöka om stämning i domstol och vinna målet för att framgångsrikt kräva pengarna från dig. Lawlines juristbyrå hjälper dig gärna bestrida kraven mot företaget i det fall du känner att du behöver hjälp. Hör av dig om det är av intresse så får du prisförslag för vidare arbete eller annars om något är oklart i svaret. Min mailadress är soroosh.parsa@lawline.seMed vänlig hälsning,