Ångerrätt vid distansavtal om tjänst

2016-10-19 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Om jag skrivit under ett kontrakt om vinterförvaring avseende en båt med ett företag. All kommunikation har skett via telefon/mail eller brevledes. Har jag i detta fall 14 dagars ångerrätt trots att jag skrivit ett kontrakt?
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumenters ångerrätt vid distansavtal med näringsidkare regleras i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du tecknat avtalet om vinterförvaring i egenskap av näringsidkare finns ingen ångerrätt liknande den som föreligger för konsumenter.Vi förutsätter i det följande att du tecknat avtalet som konsument.I lagen avses med distansavtal ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans (1 kap. 2 §). Dvs. om ni skött kommunikationen på mail, telefon och brev till exempel.Konsumenten (du) har rätt att frånträda avtalet och ångra dig (2 kap. 10 §) inom 14 dagar från det att avtalet skrevs på (2 kap 12 §). Du måste skicka ett meddelande till säljaren att du önskar ångra dig och frånträda avtalet (2 kap. 10 §).Säljaren ska utan dröjsmål och senast inom 14 dagar betala tillbaka dina pengar, om du redan betalt något för tjänsten (2 kap. 14 §).Om förvaringen redan har påbörjats med ditt samtycke, kan du bli skyldig att betala en del av det avtalade priset för förvaringstiden (12 kap. 15 § 1 st. 3 pt.).Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Ångerrätt vid internetköp

2016-08-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej Jag har ingått i ett avtal med victoriamilan.se/ på en 6 månader prenumeration, som jag nu vill bryta. Avtalet ingicks 9 augusti 2016, 12 augusti skickade jag mail att jag ville bryta mitt avtal, 13augusti fick jag följande svar:"Observera att ångerrätten inte längre är giltig när medlemskapet har använts. Vi har kontrollerat vårt system och kan se att du aktivt har användt medlemskapet efter inköpsdatum. Tyvärr tillåter inte vårt system och därför är det inte möjligt för oss att göra en återbetalning. Vi hoppas på er förståelse."Som jag tolkar lagen är detta inte lagligt, har jag rätt i denna fråga och har 14dagar ångerfrist?Tack förhjälpen
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Avtal som ingås över internet omfattas av Distansavtalslagen. Enligt lagen har en konsument rätt till 14 dagars ångerrätt, det kan läsas i 2 kap. 10 §. Det finns dock undantag från ångerrätten, dessa återfinns i 2 kap. 11 §. Jag tolkar din fråga som att 1 p. i paragrafen är aktuell för dig: "Ångerrätt gäller inte för avtal som 1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts".När du ingick avtalet godkände du även villkoren som finns på företagets hemsida. I punkt 2.6 i Victoriamilan.ses användarvillkor står det att om tjänsten börjar användas gäller inte längre ångerrätten. Den här punkten i villkoren gör så att undantaget i lagen gäller. Om jag har förstått dig rätt så ser det ut som att det här är i enlighet med lagen. Hoppas du fått svar på din fråga.Mvh,

Distansavtalslagen B2B

2016-07-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |HejGäller distanshandelslagen för B2B ehandel?exempelvis en bygghandel som säljer varor online till en hantverkare (B2B). Hanteverkaren är känd av bygyghandeln. Gäller 14 dagars ångerrätt?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga!Den lag jag tror du refererar till är "Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler" som du finner här.Här framgår av lagens tillämpningsområde (2 kap 1§, 3 kap 1 § samt 4 kap 1 §) att lagen avser rättshandlingar mellan konsumenter och näringsidkare. Din fråga rör således ett avtal/köp och försäljning mellan två näringsidkare varför lagen ej blir tillämplig.Tyvärr gäller då inte 14 dagars ångerrätt.Min rekommendation till dig är att försöka förhandla dig till 14 dagars ångerrätt från säljaren/bygghandeln då det är avtalslagen samt köplagen som gäller mellan er. Dessa båda lagar är dispositiva vilket innebär att det är möjligt att få till ångerrätt, om båda parterna accepterar detta. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att lämna en kommentar nedan.Ha en trevlig dag,Mvh,

Ombokning och returrätt som konsument

2016-03-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Har bokat 3 showbiljetter inkl. mat på Hamburger börs. Olyckligt nog har jag bokat fel datum. Biljetterna är betalda. Har jag rätt att boka om eller avboka dessa?
Adam Lund |Hej, Dessa fall regleras enligt reglerna som finns i Distansavtalslagen. Avtalsvillkor får inte strida mot lagen (alltså vara mindre förmånliga för konsumenten) och ska finnas tillgängliga på hemsidan i samband med köpet enligt lagens regler. Som huvudregel har man 14 dagars ångerrätt enligt 2 kap 10 § Distansavtalslagen, men med flera undantag, däribland i 2 kap 11 § p. 12 Distansavtalslagen, för biljetter till kulturevenemang och dylikt. Vad som innefattas som kulturevenemang hittade jag i en lagkommentar; "Näringsidkaren ska utföra tjänsten en viss bestämd dag eller under en viss period för att undantaget ska vara tillämpligt. Exempel som nämns i förarbetena är distansavtal om köp av biljetter till en operaföreställning eller en fotbollsmatch, liksom deltagande i en sportaktivitet." Även om en middagsshow inte är en opera tycker jag att de är tillräckligt lika varandra för att man ska kunna dra en slutsats om att lagen undantar dessa typer av biljetter från ångerrätten. Avtalsvillkoren från Hamburger Börs ger heller inte någon utökning av dina rättigheter att ångra köpet av biljetterna, så tyvärr ser jag ingen möjlighet att med lagstöd eller med stöd av avtalet returnera biljetterna. Vänliga hälsningar,

Ångerrätt och test av varan vid köp online

2016-08-28 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, jag har lite funderingar som jag skulle vilja ha svar på. Jag köpte ett playstation 4 online från Media Markt. Köpte även med ett spel. Jag testade Playstationet och insåg snabbt att jag inte var nöjd. Har fått att jag inte kan lämna tillbaka spelet som jag köpte till men har jag rätt att returnera playstationet? Vad jag har förstått när jag sökt information är att jag har rätt till att testa varan, så kan jag lämna tillbaka produkten?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Eftersom köpet är gjort online hamnar det under regleringarna för distansförsäljning. Lagen som tillämpas i det här fallet är lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distanslagen), se här: https://lagen.nu/2005:59Till att börja med enligt 1 kap 4 § distanslagen så är lagen dispositiv till konsumentens fördel, alltså att du skydda om Media Markt försöker avvika från lagen. Fortsättningsvis så är enligt 2 kap 10 § distanslagen grundregeln vid konsumtion på nätet att du alltid har 14 dagars ångerrätt (arbetsdagar, inte kalenderdagar) där du kan ångra ditt köp och där du inte behöver ange anledning till varför du vill ångra köpet. De 14 arbetsdagarna börjar löpa från och med den dagen du har fått varorna i din besittning, 2 kap 12 § distanslagen. Detta innebär från det att du har hämtat ut och tagit hand om varorna. Meddelandet ska du ha lämnat till, i det här fallet Media Markt. Om du har lämnat meddelande om att du vill ångra ditt köp på deras hemsida är Media Markt skyldiga att återkomma till dig utan dröjsmål och bekräfta att de mottagit ditt meddelande om ånger av köpet. Deras bekräftelse ska vara skriftligt och i en varaktig form. Viktigt är att det framgår klart och tydligt att konsumenten, du, inte vill stå fast vid avtalet längre. Det fungerar alltså inte att bara skicka tillbaka varorna. Om det skulle bli en tvist är det du som har bevisbördan gentemot Media Markt att du har inkommit med meddelandet om att du vill ångra ditt köp, så det är viktigt att notera allt - tid och datum. Du har alldeles rätt i att du som konsument har rätt att undersöka varan, visar det sig dock att det har skett i för stor utsträckning än vad som behövs för att fastställa skicket varorna och dess funktioner har näringsidkaren (Media Markt) rätt att göra avdrag i sin återbetalning. Viktigt att observera i ditt fall är att ångerrätten enligt 2 kap 11 § 8 p. inte täcker ett datorprogram som varit förseglat vid ankomsten och där konsumenten har brutit förseglingen, därav att Media Markt menar på att du inte kan lämna tillbaka spelet men att det går bra med själva Playstationet. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Ångerrätt vid köp av kepsar via internet

2016-08-01 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Köpte nyligen två kepsar via internet. Fick hem kepsarna och provade dom. Jag tyckte att de kändes lite udda och tog bort plastetiketten som var fäst i toppen av kepsen och provade igen. Tog även bort klistermärket som satt på för att testa dom på nytt för att se hur dom såg ut på, samt om de var bekvämare. Tyvärr var dom inte det och de passar helt enkelt inte, så jag kontaktade affären och frågade om jag kunde reklamera dem eller retunera produkterna. Deras kundservice berättade då för mig att jag inte får göra detta då klistermärken och etiketter måste vara på för att returerna produkten. Finns det något jag kan göra här?
Jens Ödman |Hej! Denna situation regleras av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Som konsument har du en lagstadgad ångerrätt på 14 dagar från det att du fick varan i din besittning (se 2 kap 10 § och jfr 2 kap 12 §), ångerrätten gäller dock inte på avtal under 400 kr (se 2 kap 1 § 8p). Dock finns undantag från ångerrätten, det vill säga fall då ångerrätten inskränks. Det som skulle kunna aktualiseras i ditt fall är 2 kap 11 § 5p som säger att ångerrätten inte gäller för avtal som avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten. Frågan är emellertid om de kan anse att en keps är av sådan karaktär att den inte torde kunna återlämnas, ett exempel som otvivelaktigt faller under punkten är underkläder, frågan är emellertid om keps också skulle kunna omfattas. Min bedömning är att keps inte torde falla under paragrafen, varför den borde kunna återlämnas, vilket du skulle kunna hävda. Fortsättningsvis, tidigare gällde att konsumenten gick miste om sin ångerrätt om varan inte lämnades tillbaka i väsentligen oförändrat skick, såvida inte ändringarna berott på åtgärder som varit nödvändiga för att undersöka varan. Men detta gäller alltså inte längre, ångerrätten kvarstår således, även om konsumenten använt varan. Vidare, om du som konsument dock undersöker varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att undersöka varan, vilket skulle kunna vara fallet i ditt fall, kan du under vissa förutsättningar få ett avdrag på återbetalningen av priset för varan, motsvarande värdeminskningen till följd av hanteringen (se 2 kap 15 § 2 st).Slutligen kan nämnas att du, om du och säljaren inte kommer överens kan anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.Distansavtalslagen hittar du här. Vänligen,

Ångerrätt för bokat hotellrum

2016-04-21 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag undrar jag bokade ett hotel rum till sommaren men får inte avbokat. Det är tydligen inte avboknings bart. Har man inte ångerrätt.
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga,När det gäller bokande av hotellrum via telefon eller internet så gäller Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen). Som huvudregel gäller att om du tecknar ett avtal via telefon eller internet har du 14 dagars ångerrätt.Tyvärr finns det ingen ångerrätt enligt 2 kap 11 § 12 punkten. Denna paragraf stadgar ett undantag gällande huvudregeln om ångerrätt. Således omfattas inte boende på hotell av ångerrätten enligt denna paragraf. Du har alltså ingen rätt att ångra ditt avtal om bokat hotellrum till sommaren med stöd av distansavtalslagen. Jag hoppas att det löser sig trots allt. Min rekommendation är att du försöker ta kontakt med hotellet och försöker komma överens om en eventuell "straffsumma" som du kan få betala för att slippa behöva betala för hela boendekostnaden som du ändå inte kan utnyttja. Detta borde både du och hotellet i slutändan tjäna på. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Ångerrätt vid köp av försäkring

2016-03-11 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |HejJag ringde Moderna Försäkringar för en hundförsäkring den 26/2 -16. De spelade in ett avtal om försäkring på c:a 2300 kronor och skickade mig en faktura. På fakturan står att försäkringsperioden gäller fr om den 26/2 -16 och ett år framåt. Den 10/3 emailade jag Moderna försäkringar och berättade att min hund har blivit såld, jag förklarade att jag önskade utnyttja min ångerrätt. Fick till svar att min ångerrätt är "förbrukad" och har upphört att gälla, och att jag uppmanas betala beloppet. När jag hänvisade till konsumentköpslagen och distansavtalslagen svarade dem att de kommer att skicka mig en restfaktura varmed jag svarade att jag har utnyttjat min ångerrätt för hela tjänsten inom föreskriven tid. Min fråga är, är jag skyldig att betala deras s k restfaktura?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret. Först och främst skulle jag be dig hänvisa Moderna försäkringar till deras egna returpolicy: "När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom fjorton dagar från det att avtalet ingås. Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela detta till Moderna Försäkringar. Om du väljer att utöva din ångerrätt har bolaget rätt att kräva premie motsvarande för den tid som försäkringen varit gällande, dock lägst med gällande minimipremie." - Klicka här för att komma till deras hemsida. Därefter:Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller för dig som konsument bl.a. om du köper något på distans. Ett exempel på distansavtal är köp via telefon. - Därav är denna lag tillämplig för dig, precis som du har nämt för Moderna. 3 kap handlar om avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument. Ett exempel härpå är just försäljning av försäkringar via telefon. Något som bör tilläggas är att bestämmelserna om ångerrätt inte gäller för avtal om försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre, vilket följer av 3 kap 2 § p. 4. - I ditt fall verkar det ju som, på fakturan, att avtalet ska gälla i ett år, så detta undantag är inte tillämpligt för Moderna försäkringar! De kan inte ursäkta sig med denna paragraf.Nu till din fråga: Av 3 kap. 7 § följer att konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 3 kap 8 § - s.k. ångerfrist. Av 3 kap 8 § följer att ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås. Av 3 kap 8 § 2 st följer dock att ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor enligt 3 § fjärde stycket eller 4 § andra stycket kommer konsumenten till handa. De sist nämnda §§ innehåller omfattande krav på information som näringsidkaren ska ha lämnat till dig i samband med eller efter köpet.Slutsats: 1. Kontrollera verkligen så att försäkringen inte har en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre, för i så fall försvinner din ångerrätt. 2. De 14 dagarna räknas som huvudregel från den dag avtalet ingicks - dvs i ditt fall den 26/2. Ett undantag är dock att de 14 dagarna aldrig börjar löpa förrän du av Moderna Försäkringar erhåller den information om de enligt ovan är skyldiga att ge dig i samband med eller efter köpet. Av allt att döma så har du lämnat meddelande om att du vill frånträda avtalet inom de 14 dagar som du bör göra. Ångerfristen gäller fortfarande! Det enda du kan behöva vara tvungen att betala, är kostnaden för den tid du har brukat försäkringen, dvs. för de 14 dagar du har haft nytta av hundförsäkringen. Detta enligt 3 kap 10 och 11 §§. Rekommendation: Beroende på vad din restfaktura lyder på, är du troligtvis inte skyldig att betala för mer än de 14 dagar du har brukat din försäkring! Du har alltså rätt att ångra avtalet! Blir det problem - t.ex. att företaget inte godtar att du ångrat dig inom fristen, trots att du anger vad jag angett ovan, så är du välkommen att återkomma hit. Beroende på hur mycket restfakturan lyder på rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,