Ångerrätt vid distansköp

2015-09-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har köpt i phone från comviq företag efter ångrade jag men utan att använda lämnade jag tilbacka på posten nu fick jag faktura om den vad ska jag göra
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Om jag utgår informationen du angett så har du ingått ett avtal med säljaren och huvudprincipen är att "avtal ska hållas". Det förekommer dock vissa undantag då konsument (du) i det här fallet ingår ett avtal med en näringsidkaren (Comviq). Om jag har förstått det rätt så är det här ett köp du har gjort genom företagets hemsida. Du har därmed gjort ett distansköp enligt 1 kap. 2 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).Lagen finner du: https://lagen.nu/2005:59När en konsument handlar i en affär har hen ingen rätt enligt lag att ångra köpet. Om man däremot köper något på postorder, av en telefonförsäljare, från tv-shop, på internet eller utanför affärslokal, har man 14 dagars ångerrätt när man handlar inom Sverige och resten av EU.Tiden som du har på dig att ångra köpet kallas ångerfrist. Den börjar löpa från dagen du tar emot varan. Ångerfristen börjar löpa tidigast när du har fått information om ångerrätten. Om säljaren inte har informerat dig om ångerrätten har du i stället ett år på dig att ångra köpet.Titta på möjligheterna för öppet köp i företagets köpevillkor. Ta kontakt med kundtjänsten och se om de kan återkalla fakturan då du har skickat tillbaka mobiltelefonen. Om du inte har gjort det inom den avtalade tiden (14 dagar) så är du dessvärre bunden av avtalet. Jag hoppas att det löser sig!Hälsningar

Kan man ångra att man skrivit under kontrakt om studentskiva?

2015-08-28 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Muntligt avbrutet kontraktHej. Har skrivit på ett skriftligt avtal skapat av ett företag som anordnar studentskivor, vilket min klass arrangerade. Sedan ville jag ur avtalet. Eleven, som tog hand om avtalet o bandet mellan företaget, skrev till mig att jag inte behövde betala någonting o att jag var ute ur avtalet. Sedan sa hon samma sak när jag pratade med henne. Sedan ville en till elev hoppa av kontraktet och klassen tyckte inte att alla kunde hoppa av så de sa att ingen (inklusive mig) fick hoppa av avtalet. Gills muntligt avbrutet kontrakt av eleven som tog hand om avtalet eller skulle det bara gillas om kontraktet bröts mellan mig och företaget?
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Eftersom jag inte har tillgång till avtalet och dess utformning kan rent allmänt konstateras att huruvida du är bunden eller inte beror på avtalets utformning. Viktigt är om avtalsparterna är du och företaget eller om det är du och representanten för klassen. Troligen rör det sig om ett avtal mellan dig och företaget. Jag utgår vidare ifrån att det rör sig om ett cateringföretag som tillhandahåller en tjänst åt din klass. Skulle det vara så att ni ska äta på en plats de tillhandahåller o.s.v. som går att jämställa med ett restaurangbesök så är det konsumentköplagen som gäller enligt vilken ingen ångerrätt finns. Behörighet att häva avtalet.Om vi utgår ifrån att avtalet har ingåtts mellan dig och företaget så kan inte din klassrepresentant "frigöra dig" från avtalet, om inte hen fått behörighet (fullmakt) av företaget att göra så vilket inget tyder på, se Avtalslagen 2 kap. 10 § https://lagen.nu/1915:218#K2. Det är i sådana fall företaget du får vända dig till för att frånträda avtalet. Ofta finns det ett slutdatum inom vilket företaget kan acceptera ändringar, ett gott råd är att kontakta företaget direkt. Skulle det vara så att kontraktet ingåtts mellan dig och klassrepresentanten är ert muntliga hävande av kontraktet tillräckligt.Ångerrätt.Det är lite oklart om det är så att du ingått avtalet med företaget på distans, eller om ni faktiskt varit hos företaget (i deras lokal) och skrivit under avtalet. Har ni varit hos företaget och skrivit under så är konsumenttjänstlagen tillämplig enligt vilken det inte finns någon ångerrätt och du är då förmodligen bunden av avtalet, för konsumenttjänstlagen se https://lagen.nu/1985:716#R10. Återigen kontakta företaget ifråga direkt för att se om det går att lösa. Är det så att avtalet har ingåtts på distans, lite förenklat; du och företaget har inte träffats i företagets lokaler, gäller lagen om distansavtal. Enligt denna lag har du ångerrätt 14 dagar från den dag avtalet ingicks, se 2 kap. 10 & 12 §§ https://lagen.nu/2005:59#K2P10. Viktigt är då att du kontaktar företaget direkt då det är företaget som är din avtalspart, inte klassrepresentanten, för att ångra avtalet.Slutord.Kontakta företaget och prata med de direkt istället för att gå igenom klassrepresentanten. En klass kan inte binda någon vid ett avtal, om inte avtalet t.ex. är mellan individen och klassen som förening. Det är alltid avtalsparterna som måste komma överens för att ett avtal ska hävas eller kunna ångras.Om du stöter på svårigheter och vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende ber jag dig att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.Med vänlig hälsning

Ångerrätt - konsumentens räddning... men, alltid?

2015-07-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |HejsanVi köpte ett par ballongresor voucher på uppner.se som gäller ett år. När vi väl fick biljetterna och skulle boka resa så var det fullbokat för resten av året förutom en tid halv 4 på morgon under en dag. Enligt deras villkor så har de bara fri bytesrätt men inte öppet köp. Klarna kan/vill inte häva köpet då de säger biljetter är förbrukningsvara och ångerrätten inte gäller. Går det fortfarande hävda ångerrätt från distansköplagen?-Patrick
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! DistansavtalDu har ingått ett distansavtal med företaget Uppner till följd av att du har bokat resan på deras webbplats.ÅngerrättAlla sorters transporter av personer är, liksom en rad andra saker, undantaget lagens bestämmelse om ångerrätt, 2 kap. 1 § fjärde stycket lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Det framgår också av artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal.Anledningen till att ångerrätt inte gäller avseende persontransport beror bland annat på att företaget kan drabbas hårt om resenärer ångrar sitt köp nära inpå resan. Detsamma gäller exempelvis fotbollsmatcher och konserter, av samma anledning, jfr prop. 2004/05:13 s. 100.Goda råd En konsument har alltså inte rätt att ångra köp av persontransport. Det brukar finnas möjlighet att lägga till en extra försäkring vid bokning av persontransporter på grund av detta. Om du inte hittar någon klausul i deras allmänna villkor som ger dig rätt att avboka eller ångra ditt köp, får du vända dig till ditt försäkringsbolag som i bästa fall kan ersätta dig till viss del.Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänligen,

Ingående av distansavtal

2015-04-23 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Vi säljer en prenumerationstjänst på nätet. Om kunden har betalt sin första faktura för preumerationen anses det som ett bindande avtal? Att kunden har accepterat avtalet? Dem får även en orderbekräftelse innan fakturan där dem har 7 dagar på sig att ångra allt.
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DHL) är tillämplig på den verksamhet ni bedriver. Om jag förstått informationen i frågan rätt så beställer konsumenter prenumerationer på tjänster via er webbsida. Enligt DHL 2 kap. 9§ är konsumenten bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen. Alltså räcker det inte med betalning av en faktura för att konsumenten ska vara bunden av avtalet, denne måste dessutom uttryckligen ha accepterat en förpliktelse som tydliggjorts före beställningen.Konsumenten har dessutom enligt huvudregeln 14 dagar på sig att utöva sin ångerrätt efter det att avtalet ingåtts, vilket följer av DHL 2 kap. 10§ och DHL 2 kap. 12§. Undantag från denna ångerrätt finns i DHL 2 kap. 11§, men dessa ser inte ut att bli tillämpliga här.

Konsumentens skyldigheter vid utövande av ångerrätt

2015-09-28 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja ha hjälp med att reda ut en fråga jag har med ett företag. För ett tag sedan beställde jag en vara till min moped då något var sönder. Men när vi hämtat varan märkte vi samtidigt att det var ett annat fel på mopeden. Så jag kontaktade företagen och använde distansavtalslagen (14 dagars ångerrätt) och vi har nu rätt ut att jag ska skicka tillbaka den. Nu kommer tvisten. De vill att jag ska skicka varan till deras dörr, men de har inget utlämningsställe i butiken. Så jag måste använda en frakttjänst för att skicka varan direkt till dörren. Detta skulle då kosta mig 195kr! Det finns dock ett utlämningsställe för posten 300m ifrån butiken vilket skulle kosta mig 55kr att skicka dit. Men när jag hör med dem så "har de inte tid att hämta ut returvaror". Och då e min fråga, har de rätt att göra så? Måste jag skicka den till dörren för 195kr eller kan jag kräva att de hämtar ut den, eller kan jag kräva att de står för mellankostnaden på 140kr?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga! Din aktuella fråga regleras i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2 kapitlet 13 §. Huvudregeln är att konsumenten, om denne utövar sin ångerrätt, på egen bekostnad ska lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren. Av bestämmelsen framgår således du har en skyldighet att varan kommer "hela vägen" fram till näringsidkaren. Min bedömning är att du måste stå för hela den kostnad som krävs för att varan kommer fram till näringsidkaren, alltså 195 kr.Vänligen

Ångerrätt

2015-07-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Mitt företag blivit bedraget till en erbjudande av Bolagupplysningen. Det kostar 5000 kr till företaget utan nytta. Har jag ångerrätt inom kort om det var en fälla som företaget fallit in?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Det finns ingen laglig rätt att ångra köp som gjorts i exempelvis en butik för en privatperson, har du dock som en konsument köpt något på postorder, av en telefonförsäljare, från tv-shop, på internet eller utanför affärslokal, har man 14 dagars ångerrätt när man handlar inom Sverige och resten av EU. Detta gäller enligt distansavtalslagen som lagstadgar två veckors ångerrätt. För att distansavtalslagen ska vara tillämplig så förutsätts det att du ingått avtalet i egenskap av privatperson (konsument). Har du dock köpt tjänsten det i egenskap av en näringsidkare så gäller istället Köplagen bli tillämpar och den lagen ger inte dig någon ångerrätt. Det framkommer inte i din fråga på vilket sätt du köpte den här tjänsten du beskriver eller om du gjorde det i egenskap av privatperson eller näringsidkare. Om du inte har skrivit på några dokument som binder ditt företag så ska du inte anses vara bunden av avtalet och då kan du avvika från avtalet. Har du däremot redan betalat summan så är betalningen i sig en form av accept av anbudet. Det sista alternativet är att du försöker kontakta företaget och nå en överenskommelse med dem som kanske kan vara mer till din fördel. Har du dock som sagt ingått avtalet som privatperson med en näringsidkare och näringsidkaren kontaktat dig genom exempelvis telefonförsäljning så har du som konsument ångerrätt.Hoppas att du har fått svar på din fråga.Hälsning,

Ångerrätt avseende persontransport

2015-07-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har handlat flygbiljetter till julen för mig och mina barn men det visar sig att det blir för sent att resa dit till familjen då min syster är så sjuk nu att vi behöver åka mycket tidigare dit och måste ångra köpet av flygbiljetterna.Jag har hemförsäkring som innehåller avbeställningsskydd, men jag undrar om inte det finns en ångerrätt till en sådan köp i Distansavbetalningslagen eller i Marknadsföringslagen. Jag såg ingen sådan information på sajten. Köpet gjordes online för ca 7 dagar sedan.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Marknadsföring Marknadsföringslagen (2008:486) har till syfte att reglera marknaden så att exempelvis reklam och annonser ska vara utformade på ett sätt så att de inte på ett olämpligt sätt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det är alltså inte tillämpligt i fråga om köp och därtill ångerrätt.Distansavtal Du har ingått ett distansavtal med flygbolaget. Transport av personer, liksom en rad andra saker, är emellertid undantaget lagens bestämmelse om ångerrätt, 2 kap. 1 § fjärde stycket lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).Slutsats Avslutningsvis kan konstateras att en konsument inte har rätt att ångra köp av flygbiljett. Det brukar finnas möjlighet att lägga till en extra försäkring vid bokning av flygbiljett på grund av detta. Om du inte hittar någon klausul i deras allmänna villkor som ger dig rätt att avboka eller ångra ditt köp, får du vända dig till ditt försäkringsbolag.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Automatisk förlängning av avtal i konsumentförhållanden vid köp på internet

2015-03-20 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag gick in på en datingsida i augusti. Det lät spännande så jag betalade för en period. I efterhand konstaterade jag att detta gav mig ingenting.Tiden gick, deras sökmotor fortsatte att skicka meddelanden till mig som jag struntade i. För några veckor sedan kom ett betalningskrav på 1400:- eftersom - enligt deras 5 sidor finstilta påstod att jag måste säga upp detta aktivt vid avtalsperiodens slut. Jag skrev till dem och menade att jag har inget avtal med dem - uppgjort mellan oss två parter. Sen struntade jag i detta. I veckan fick jag ett mail där de lämnat detta till inkasso.Har de rätt att göra så här? Hur anser ni att jag ska hantera detta?
Christopher Escalante |Hej!Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Allmänt om avtalsfrihetUtgångspunkten för svensk rätt är avtalsfrihet. Parterna är således fria att avtala om det mesta och själva stipulera sina villkor. En påföljande grundprincip inom svensk avtalsrätt är att avtal är till för att hållas (pacta sunt servanda). Total avtalsfrihet föreligger dock inte. Tvingande lag, främst i konsumentförhållanden, sätter ramen för avtalsfriheten. Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) är exempel på konsumentskyddande lagar. Även i avtalslagen finns en generell bestämmelse om att avtalsvillkor som anses oskäliga kan jämkas och lämnas utan hänseende. 36§ avtalslagen. Din situationI din fråga framgår det att du har gått med i dejtingsidan och sedan betalat för deras tjänst. Jag tolkar det som så att villkoren i avtalet har varit att betalningar löpande kommer tas om avtalet inte aktivt sägs upp efter den inledande avtalsperioden. Vid köp i konsumentförhållanden som ingås över internet så gäller distansavtalslagen. Lagens 2 kap. i vilket det huvudsakliga konsumentskyddet återfinns gäller då köpet som konsumenten gör inte understiger 400 kr. 2 kap. 1§ distansavtalslagen.I 2 kap. 2§ distansavtalslagen framgår vilken information näringsidkaren ska tillhandahålla konsumenten. Det framgår bland annat att avtalstiden (p.14) och villkoren för uppsägning av avtalet ska uppges (p.16). Enligt 2 kap. 3§ ska informationen ges klart och begripligt för konsumenten så denne kan ta del av villkoren. I 2 kap. 8§ framgår att sådan information som ges enligt 2§ är en del av avtalet om inte annat uttryckts mellan parterna. I 2 kap. 9§ framgår att konsumenten vid beställningar som görs på en webbplats är bunden av betalningsförpliktelse om förpliktelsen har tydliggjorts och konsumenten godkänt den. Sammanfattat innebär detta att du som konsument av näringsidkaren ska informeras om avtalets löptid, vad ett ingånget avtal innebär och hur det sägs upp. Enligt min bedömning av reglerna i distansavtalslagen så är avtalsvillkor som innebär en automatisk förlängning inte i sig oskäliga om konsumenten har fått information om det vid avtalets ingående. Det kan ske genom hänvisande till avtalsvillkoren och krav på att konsumenten faktiskt har läst villkoren föreligger inte. Utgångspunkten är som tidigare nämnt avtalsfrihet och att avtalsvillkor ska tillämpas i den mån de inte är oskäliga. Även i 3§ lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden finns en regel som möjliggör jämkning av avtalsvillkor. Jämkningsgrunderna tar här sikte på pris och övriga omständigheter. Inom paragrafen ryms också avtalsvillkor som förlänger avtalet. I ett mål från marknadsdomstolen (MD) se här uttalar MD att ''Det förhållandet att avtalet inte ålägger [...] att i lämplig form och i rimlig tid påminna konsumenten innan uppsägning skall ske samt den i sammanhanget förhållandevis långa bindningstiden medför enligt Marknadsdomstolen en sådan snedbelastning mellan parterna, till nackdel för konsumenten, att en genomsnittligt sett rimlig balans mellan dem inte längre föreligger. Villkoret är därför oskäligt [..]. Att näringsidkaren inte har tillhandahållit dig information om att avtalet måste sägas upp i rimlig tid och i lämplig form skulle således kunna vara en grund för ogiltighet. Utan närmare information om avtalsvillkoren är detta svårt att utreda närmare. Det framgår inte hur uppsägningen ska ske, men i det fall det är svårt för dig som konsument att få till en uppsägning av avtalet, exempelvis eftersom det finns omfattande formalia som ska uppfyllas så skulle även det kunna ge anledning att beakta jämkningsparagrafen i avtalslagen (36§) gällande oskäliga avtalsvillkor. Det är dock svårt att ge en närmare bedömning av detta utan tillgång till avtalsvillkoren. I den mån uppsägning av avtalet ska ske på ett någorlunda vedertaget sätt för branschen så torde det inte vara grund för att bedöma villkoret som oskäligt.Mitt råd är således att du bör undersöka avtalsvillkoren och på vilket sätt de upplyst om att avtalet måste sägas upp för att inte förlängas samt om detta skett i rimlig tid innan förlängningen och skett i lämplig form. Ett andra steg är att bestrida betalningskravet om omständigheterna är sådana att avtalsvillkoren inte svarar mot de krav jag beskrivit ovan. Om du behöver ytterligare hjälp är du välkommen att återkomma till mig så återkommer vi med en prisuppgift.Vänligen,Christopher Escalante