Ångerrätt vid telefonförsäljning av tidningsabonnemang

2016-12-17 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |jag blev erbjuden ett abonnemang på min lokaltidning per telefon som jag gick med på men har ångrat mig sen, är det bindande trots inga påskrifter elle ingen angiven autogirotjänst.
Ahmet Ercin | HejTack för att du vänder dig till LawlineGrundregeln inom svensk avtalsrätt är att pacta sunt servanda (avtal ska hållas). Detta gäller oavsett om avtalet är muntligt eller skriftligt. Du har alltså ingått ett avtal om abonnemang på lokaltidningen.Eftersom avtalet slutits via telefon och säljaren är näringsidkare samt du är konsument innebär det att lagen om distansavtal och avtal utan affärslokaler (distansavtalslagen) aktualiseras. Du har enligt 2 kap. 10 § första stycket distansavtalslagen en 14 dagars ångerrätt. Ångerrättsfristen räknas enligt 2 kap. 12 § första stycket distansavtalslagen från och med den dagen du får din första tidning hemskickad. Min rekommendation är att du inte bryter förseglingen av eventuell utskickad tidning och snarast möjligt meddelar säljaren att du avser att bruka din ångerrätt.Hoppas du fick svar på din frågaMvh

Avtalsrätt för konsumenter

2016-11-04 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Igår fick jag ett paket hem till mig. Det var från ett företag som heter Super Shopping. Det innehöll ett paket med fiskleveroljetabletter. Det innehöll även en faktura på 98,50kronor som skall betalas innan den 11/11 2016.Jag har aldrig hört talas om företaget och aldrig beställt något av dem. Blev mycket förbannad och orolig. Jag är en ordentlig människa som är noga med att ha god koll på min ekonomi. Det står att paketet inte kan returneras och att man kan avbeställa abonnemanget på deras hemsida www.supershopping.se eller per telefon på deras kundtjänst 040-6741846.Vad ska jag göra?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Oavsett om det här är en bluff eller ett rent misstag behöver du inte oroa dig. Det finns många regler som ger konsumenter som dig skydd.De lagarna som gäller vid handel på nätet är lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (e-handelslagen) samt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL). Dessutom kan den allmänna avtalslagen (AvtL) vara relevant till din situation. E-handelslagen ställer främst krav på säljaren att lämna viss information till köparen. I DAL finns en regel om ångerrätt som ger konsumenter 14 dagar att ångra sitt köp, 2 kap. 10 § DAL. I ditt fall behöver du dock inte utnyttja ångerrätten eftersom du har inte köpt någonting från början, du har inte ingått i avtal med företaget överhuvudtaget. Avtalsrättsmässigt har det inte skett något anbud och accept, således har inget avtal slutits, se 1 kap. 1 § AvtL. Det innebär att du inte är skyldigt att betala någonting.Bevisbördan ligger på den part som hävdar att ett avtal har kommit till stånd, vilket är företaget i detta fall. Från ett bevishänseende är det är viktigt att ha all kontakt med företaget i skrift såsom via email. Du bör därför meddela företaget i skrift att du inte har ingått avtal med dem d.v.s. inte har beställt någon produkt och inte heller har köpt något abonnemang. Meddela också att du vill skicka tillbaka produkten och att företaget ska bekosta returposten. Bestrid fakturan och gör klart att du inte vill ha några fakturor i framtiden.Jag rekommenderar att du även anmäler företaget till Konsumentverket. http://www.konsumentverket.seMed vänlig hälsning,

Ångerrätt och test av varan vid köp online

2016-08-28 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, jag har lite funderingar som jag skulle vilja ha svar på. Jag köpte ett playstation 4 online från Media Markt. Köpte även med ett spel. Jag testade Playstationet och insåg snabbt att jag inte var nöjd. Har fått att jag inte kan lämna tillbaka spelet som jag köpte till men har jag rätt att returnera playstationet? Vad jag har förstått när jag sökt information är att jag har rätt till att testa varan, så kan jag lämna tillbaka produkten?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Eftersom köpet är gjort online hamnar det under regleringarna för distansförsäljning. Lagen som tillämpas i det här fallet är lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distanslagen), se här: https://lagen.nu/2005:59Till att börja med enligt 1 kap 4 § distanslagen så är lagen dispositiv till konsumentens fördel, alltså att du skydda om Media Markt försöker avvika från lagen. Fortsättningsvis så är enligt 2 kap 10 § distanslagen grundregeln vid konsumtion på nätet att du alltid har 14 dagars ångerrätt (arbetsdagar, inte kalenderdagar) där du kan ångra ditt köp och där du inte behöver ange anledning till varför du vill ångra köpet. De 14 arbetsdagarna börjar löpa från och med den dagen du har fått varorna i din besittning, 2 kap 12 § distanslagen. Detta innebär från det att du har hämtat ut och tagit hand om varorna. Meddelandet ska du ha lämnat till, i det här fallet Media Markt. Om du har lämnat meddelande om att du vill ångra ditt köp på deras hemsida är Media Markt skyldiga att återkomma till dig utan dröjsmål och bekräfta att de mottagit ditt meddelande om ånger av köpet. Deras bekräftelse ska vara skriftligt och i en varaktig form. Viktigt är att det framgår klart och tydligt att konsumenten, du, inte vill stå fast vid avtalet längre. Det fungerar alltså inte att bara skicka tillbaka varorna. Om det skulle bli en tvist är det du som har bevisbördan gentemot Media Markt att du har inkommit med meddelandet om att du vill ångra ditt köp, så det är viktigt att notera allt - tid och datum. Du har alldeles rätt i att du som konsument har rätt att undersöka varan, visar det sig dock att det har skett i för stor utsträckning än vad som behövs för att fastställa skicket varorna och dess funktioner har näringsidkaren (Media Markt) rätt att göra avdrag i sin återbetalning. Viktigt att observera i ditt fall är att ångerrätten enligt 2 kap 11 § 8 p. inte täcker ett datorprogram som varit förseglat vid ankomsten och där konsumenten har brutit förseglingen, därav att Media Markt menar på att du inte kan lämna tillbaka spelet men att det går bra med själva Playstationet. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Ångerrätt vid köp av kepsar via internet

2016-08-01 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Köpte nyligen två kepsar via internet. Fick hem kepsarna och provade dom. Jag tyckte att de kändes lite udda och tog bort plastetiketten som var fäst i toppen av kepsen och provade igen. Tog även bort klistermärket som satt på för att testa dom på nytt för att se hur dom såg ut på, samt om de var bekvämare. Tyvärr var dom inte det och de passar helt enkelt inte, så jag kontaktade affären och frågade om jag kunde reklamera dem eller retunera produkterna. Deras kundservice berättade då för mig att jag inte får göra detta då klistermärken och etiketter måste vara på för att returerna produkten. Finns det något jag kan göra här?
Jens Ödman |Hej! Denna situation regleras av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Som konsument har du en lagstadgad ångerrätt på 14 dagar från det att du fick varan i din besittning (se 2 kap 10 § och jfr 2 kap 12 §), ångerrätten gäller dock inte på avtal under 400 kr (se 2 kap 1 § 8p). Dock finns undantag från ångerrätten, det vill säga fall då ångerrätten inskränks. Det som skulle kunna aktualiseras i ditt fall är 2 kap 11 § 5p som säger att ångerrätten inte gäller för avtal som avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten. Frågan är emellertid om de kan anse att en keps är av sådan karaktär att den inte torde kunna återlämnas, ett exempel som otvivelaktigt faller under punkten är underkläder, frågan är emellertid om keps också skulle kunna omfattas. Min bedömning är att keps inte torde falla under paragrafen, varför den borde kunna återlämnas, vilket du skulle kunna hävda. Fortsättningsvis, tidigare gällde att konsumenten gick miste om sin ångerrätt om varan inte lämnades tillbaka i väsentligen oförändrat skick, såvida inte ändringarna berott på åtgärder som varit nödvändiga för att undersöka varan. Men detta gäller alltså inte längre, ångerrätten kvarstår således, även om konsumenten använt varan. Vidare, om du som konsument dock undersöker varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att undersöka varan, vilket skulle kunna vara fallet i ditt fall, kan du under vissa förutsättningar få ett avdrag på återbetalningen av priset för varan, motsvarande värdeminskningen till följd av hanteringen (se 2 kap 15 § 2 st).Slutligen kan nämnas att du, om du och säljaren inte kommer överens kan anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.Distansavtalslagen hittar du här. Vänligen,

Distansavtals uppkomst och betalningsskyldighet

2016-11-28 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |om jag tagit kontakt med en online tjänst och påbörjat en tjänst men utan att skrivit under eller accepterat något avtal och inte heller betalat fakturan, måste jag betala fakturan eller kan jag avbryta denne utan att bli återbetalningsskyldig?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna ge ett säkert svar på en sån här fråga måste hänsyn tas till alla omständigheter i det enskilda fallet och det blir därför svårt att säga något definitivt om din betalningsskyldighet. Avgörande är frågorna om huruvida det har ingåtts ett avtal i rättslig mening eller inte och – med förutsättning att det har ingåtts ett avtal – finns möjlighet att ångra avtalet eller få det jämkat. Jag utgår från att du har påbörjat tjänsten privat som konsument och hänvisar därför till lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DistAvtL) samt avtalslagen (AvtL). Jag kommer redogöra övergripande för de regler som ger ledning i frågorna och vad det kan få för konsekvenser. Sist i svaret hittar du en kortare sammanfattning och råd på vad du kan göra.Har avtal ingåtts?Som utgångspunkt har ett avtal ingåtts när två parter ger uttryck för en samstämmig vilja genom ett anbud och en accept (AvtL 1 §). Exakt hur ett anbud och en accept lämnas och hur de utformas regleras inte i lag och ett avtal kan därför uppkomma på väldigt många sätt. I princip räcker det att ett företag på en hemsida lämnar uppgifter om och erbjudande att köpa en viss tjänst och att en kund tackar ja till erbjudandet på något sätt samt godkänner köpevillkor. Det kan i princip ske genom att klicka i en ruta för godkännande av villkor eller någon annan enkel åtgärd. Avtal om onlinetjänster sluts typiskt sätt genom att uppge kontaktinformation och genom ett tryck godkänna villkor för tjänsten som ofta finns att läsa via en länk. Det är i vissa fall inte helt enkelt att uppfatta att man faktiskt godkänner ett sådant avtal, men ett giltigt avtal kan likväl komma till stånd. Om ett distansavtal sluts på en webbplats blir en konsument bunden av en beställning som leder till betalningsskyldighet endast om betalningsskyldigheten klargjordes innan beställningen och konsumenten uttryckligen åtagit sig förpliktelsen (DistAvtL 2:9).Avtalets giltighet måste bedömas utifrån om och hur tydligt parternas villkor och godkännande har kommit till uttryck. Om ett avtal inte har kommit till stånd, så finns inte någon plikt att betala. Har ett avtal faktiskt kommit till stånd, så måste en konsument betala den tjänst som konsumenten enligt avtalet ska få.Ångerrätt och jämkningsmöjligheter vid avtalOm ett avtal har ingåtts, så har konsumenter som huvudregel en ångerrätt på 14 dagar från dagen då avtalet om tjänsten sluts. Inom 14 dagar kan konsumenten kontakta motparten och meddela att hen vill göra gällande sin ångerrätt (DistAvtL 2:10 och 2:12). När en konsument gör gällande sin ångerrätt ska avtalet som utgångspunkt bortses från och parterna behöver inte längre tillhandahålla tjänster eller betala i enlighet med avtalet. Den här rätten kan dock avtalas bort vid köp av exempelvis onlinetjänster (DistAvtL 2:11) och konsumenten kan i sådana fall inte längre göra ångerrätten gällande.Ett avtal kan jämkas eller helt lämnas utan avseende om det på något sätt är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheter när det ingicks eller omständigheter som uppkommit senare. Detta betyder att till exempel ett orimligt högt pris, otydliga avtalsvillkor eller undanhållande av viss information innan ett avtal sluts kan göra att en domstol bedömer att ett avtal inte ska anses giltigt (AvtL 36 §). Just när det gäller avtal med konsumenter på distans har näringsidkaren en långtgående skyldighet att ge tydlig information om sådant som avtalets omfattning, priser, ångerrätt m.m. Om en näringsidkare inte fullgör den här plikten och konsumenten på grund av detta ingår ett avtal som denne annars inte skulle ha ingått, så bör det finns grund för att kunna jämka eller helt bortse från avtalet och på så sätt begränsa eller bortse från betalningsskyldigheten.Tvist om avtal, jämkning och betalningOm du väljer att inte betala din faktura utan att vidta några andra åtgärder, så kommer du få betalningspåminnelser och förr eller senare få meddelande från kronofogden. Du ges då möjlighet att invända betalningsskyldigheten på grunden att du inte har ingått ett avtal. Detta kommer leda till en rättsprocess där du måste kunna bevisa att ett avtal inte har ingåtts. Om du inte kan visa detta kommer du bli skyldig att betala fakturan samt processkostnader och avgifter för dröjsmål.Du kan själv väcka talan hos domstol innan det har gått så långt. Du kan då av domstol få fastställt att avtalet inte är giltigt och att du inte är betalningsskyldig. Du kan också föra talan om att ett avtal har kommit till stånd, men bör jämkas på grund av att det är oskäligt. Det här kräver dock att du driver processen i domstol. Utfallet av en sådan talan blir helt beroende på bevisläget och risken att förlora och förlora både pengar och tid på processen bör noga vägas mot intresset av att undgå betalningsansvaret.SammanfattningFör att ett avtal ska anses ha uppkommit måste två parter på något sätt ha gett uttryck för en gemensam viljeförklaring. Om detta inte har skett kan inte någon part bli betalningsskyldig. Ibland är avtal – särskilt avtal som sluts online – inte helt klara och det kan vara svårt att förstå avtalets omfattning. Även om ett avtal har ingåtts, så finns det i vissa fall en ångerrätt och det finns också möjlighet att få avtalet jämkat. Att vägra betala kommer till slut leda till en tvist om betalningsskyldigheten och det leder i värsta fall till höga processkostnader och kostnader för betalningsdröjsmål. Om den betalningsskyldige vill få ett avtal ogiltigförklarat eller jämkat måste hen själv gå till domstol och driva en process, vilket också kan leda till höga processkostnader och ta mycket tid. Det är alltså viktigt att väga fördelar med driva frågan och på så sätt i bästa fall slippa betalningsskyldigheten mot de risker för höga kostnader och tidsspillan som kan komma av agerandet.Slutliga rådEftersom jag inte kan ta ställning till om det föreligger ett avtal eller om ett avtal skulle kunna jämkas i detta fall, så kommer jag ge dig några allmänna råd för hur du kan agera. Om det inte har gått 14 dagar sedan det eventuella avtalet ingicks, så bör du kontakta leverantören av tjänsten och uppge att du först och främst inte anser dig ha gått med på ett avtal och i andra hand vill göra gällande din ångerrätt. Även om det har gått 14 dagar eller om de skulle hävda att du har avtalat bort din ångerrätt, så råder jag dig att prata med leverantören och förklara din inställning och i vart fall begära att få säga upp avtalet, så att du inte får några fler fakturor för en fortsatt tjänst.Om du inte når någon framgång i kontakten med leverantören, så kan du ta kontakt med konsumentverket eller konsumentrådgivningen inom din kommun. Du kan hitta information och kontaktuppgifter här. De kan dels ge svar på frågor om dina avtalsvillkor, hur avtal ingicks och hur du kan gå vidare med frågan.Om det rör sig om en större summa kan det kännas värdefullt att lägga ner mer tid och pengar på att driva saken, vilket blir lättare att göra med mer kvalificerad juridisk hjälp. Du kan boka personlig rådgivning med Lawline här.Om tjänsten som du påbörjat inte är legitim och du misstänker att det rör sig om någon form av bluffaktura, så är det dessutom motiverat att göra en anmälan hos polisen. Du hittar kontaktuppgifter till polisen här.Jag hoppas att du med den här informationen och de här olika tillvägagångssätten kan gå vidare med och hitta en lösning på problemet.Vänliga hälsningar,

Ångerrätt vid distansavtal om tjänst

2016-10-19 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Om jag skrivit under ett kontrakt om vinterförvaring avseende en båt med ett företag. All kommunikation har skett via telefon/mail eller brevledes. Har jag i detta fall 14 dagars ångerrätt trots att jag skrivit ett kontrakt?
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumenters ångerrätt vid distansavtal med näringsidkare regleras i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du tecknat avtalet om vinterförvaring i egenskap av näringsidkare finns ingen ångerrätt liknande den som föreligger för konsumenter.Vi förutsätter i det följande att du tecknat avtalet som konsument.I lagen avses med distansavtal ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans (1 kap. 2 §). Dvs. om ni skött kommunikationen på mail, telefon och brev till exempel.Konsumenten (du) har rätt att frånträda avtalet och ångra dig (2 kap. 10 §) inom 14 dagar från det att avtalet skrevs på (2 kap 12 §). Du måste skicka ett meddelande till säljaren att du önskar ångra dig och frånträda avtalet (2 kap. 10 §).Säljaren ska utan dröjsmål och senast inom 14 dagar betala tillbaka dina pengar, om du redan betalt något för tjänsten (2 kap. 14 §).Om förvaringen redan har påbörjats med ditt samtycke, kan du bli skyldig att betala en del av det avtalade priset för förvaringstiden (12 kap. 15 § 1 st. 3 pt.).Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Ångerrätt vid internetköp

2016-08-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej Jag har ingått i ett avtal med victoriamilan.se/ på en 6 månader prenumeration, som jag nu vill bryta. Avtalet ingicks 9 augusti 2016, 12 augusti skickade jag mail att jag ville bryta mitt avtal, 13augusti fick jag följande svar:"Observera att ångerrätten inte längre är giltig när medlemskapet har använts. Vi har kontrollerat vårt system och kan se att du aktivt har användt medlemskapet efter inköpsdatum. Tyvärr tillåter inte vårt system och därför är det inte möjligt för oss att göra en återbetalning. Vi hoppas på er förståelse."Som jag tolkar lagen är detta inte lagligt, har jag rätt i denna fråga och har 14dagar ångerfrist?Tack förhjälpen
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Avtal som ingås över internet omfattas av Distansavtalslagen. Enligt lagen har en konsument rätt till 14 dagars ångerrätt, det kan läsas i 2 kap. 10 §. Det finns dock undantag från ångerrätten, dessa återfinns i 2 kap. 11 §. Jag tolkar din fråga som att 1 p. i paragrafen är aktuell för dig: "Ångerrätt gäller inte för avtal som 1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts".När du ingick avtalet godkände du även villkoren som finns på företagets hemsida. I punkt 2.6 i Victoriamilan.ses användarvillkor står det att om tjänsten börjar användas gäller inte längre ångerrätten. Den här punkten i villkoren gör så att undantaget i lagen gäller. Om jag har förstått dig rätt så ser det ut som att det här är i enlighet med lagen. Hoppas du fått svar på din fråga.Mvh,

Distansavtalslagen B2B

2016-07-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |HejGäller distanshandelslagen för B2B ehandel?exempelvis en bygghandel som säljer varor online till en hantverkare (B2B). Hanteverkaren är känd av bygyghandeln. Gäller 14 dagars ångerrätt?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga!Den lag jag tror du refererar till är "Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler" som du finner här.Här framgår av lagens tillämpningsområde (2 kap 1§, 3 kap 1 § samt 4 kap 1 §) att lagen avser rättshandlingar mellan konsumenter och näringsidkare. Din fråga rör således ett avtal/köp och försäljning mellan två näringsidkare varför lagen ej blir tillämplig.Tyvärr gäller då inte 14 dagars ångerrätt.Min rekommendation till dig är att försöka förhandla dig till 14 dagars ångerrätt från säljaren/bygghandeln då det är avtalslagen samt köplagen som gäller mellan er. Dessa båda lagar är dispositiva vilket innebär att det är möjligt att få till ångerrätt, om båda parterna accepterar detta. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att lämna en kommentar nedan.Ha en trevlig dag,Mvh,