Ångerrätt och återbetalning vid distansköp

2017-04-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Gäller den ångerrätt som Lag om distansavtal medger vid köp av presentkort på spavistelse när presentkortet beställts och betalats via spat hemsida? Presentkortet råkade inhandlas på fel spa och det upptäcktes direkt efter att betalning gjorts. Det står på hemsidan att återbetalning av presentkort inte sker. Är det ändå möjligt ångra köpet och få pengarna återbetalda?
Victoria Nygren |Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline! När du ingår ett avtal på en hemsida har du som huvudregel 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit varan, dvs. presentkortet. I lagen stadgas dock vissa undantag som faller utanför denna ångerrätt, vilka finns i 2 kap. 11 § distansavtalslagen. Presentkort/värdehandlingar faller inte in under något av dessa undantag. Du kan således höra av dig till säljaren med hänvisning till dessa regler och låta era prestationer gå åter förutsatt att du gör det inom tidsfristen. Lagen är tvingande till fördel för dig som konsument, den går med andra ord inte att avtala bort utan du innehar alltid denna lagstadgade ångerrätt, jmf. 1 kap. 4 § samma lag. Det saknar då betydelse att det på hemsidan står att återbetalning av presentkort inte sker. Lycka till!

Rätt att kräva ut ljudinspelning från telefonförsäljare?

2017-02-17 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Har jag rätt att ta del av inspelade telefonsamtal?Bakgrunden är att en telefonsäljare spelat in samtal mellan denne och mig. Jag fick i efterhand veta att inspelning skett. Nu har jag bett att få ta del av ljudfilerna. Är detta något jag kan kräva?Finns det några krav på det aktuella företaget att arkivera inspelade samtal?Hälsningar
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Rätt att kräva ut ljudinspelningen?Det korta svaret är helt enkelt att du inte har rätt att få ut den inspelningen. Privata företag har ingen upplysningsplikt mot kunder. En offentlighetsprincip finns mot myndigheter. Mot privata företag finns det inte ett liknande behov av skydd och därför finns inget krav på att bolaget ska lämna ut ljudfiler till dig. Måste företaget arkivera ljudinspelningar?Det finns inte några som helst krav på att företaget skall arkivera inspelningen. Anledningen till att de gör det är dock för att det är deras bevis för att ett avtal föreligger om företaget och kunden senare börjar bråka om avtalet. Det finns inte några juridiska problem för bolaget att spela in samtalet, det är fritt fram att spela in samtal man själv deltar i. Eventuellt kan problem uppkomma genom personuppgiftslagen o.s.v. men det är rent spekulativt och lite långsökt här eftersom inspelningen berör personuppgifter. Så länge företaget bara har de personuppgifter de behöver för avtalet så är det inte något problem. Har du aldrig slutit avtal med företaget?Om anledningen till att du försöker få ut ljudinspelningen är att du inte anser att ett avtal inte föreligger så kan du välja att helt enkelt inte betala det som företaget kräver. Det är då kronofogde eller domstol som kommer behöva ta ställning till om inspelningen är giltig eller inte. (Om det handlar om ett bolag som du aldrig pratat med så kommer de antagligen inte ta det så långt eftersom de då inte har några bevis alls och därför bara ådrar sig kostnader genom att blanda in kronofogde eller domstol).I det långa loppet så medför det inga problem att de har inspelningen egentligen, eller att de inte delar med sig av den till dig. För att kunna kräva dig på pengar med hjälp av domstol eller kronofogde så behöver de till slut dela med sig av ljudinspelningen ändå. Men det är enbart för att bevisa att avtalet finns. Annars har de helt enkelt inget bevis alls. Har de ingen ljudfil kan de därför inte kräva dig för då kommer kronofogde eller domstol konstatera att någon fordran inte finns emot dig. Du kan därför välja att inte betala. Det är företaget som ska bevisa att ni har ett avtal för att få betalt. Du behöver inte bevisa någonting.Med vänliga hälsningar,

Risken för varan återsändande vid distansavtalsköp

2017-02-06 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag är involverad i en e-handel som bland annat säljer äktahårsperuker. Dessa kostar från 2000 kr och uppåt. Vi skickar alltid dessa Rekommenderat för att ha spårbarhet och för att verifiera att varan kommit fram. Köparen har förstås sedvanlig ångerrätt. I detta fall har en köpare ångrat sitt 2.500 kronorsköp och säger sig ha returnerat varan. Den har dock inte kommit tillbaka till oss, avsändaren. Och köparen skickade varan som vanlig post, ej rekommenderat eller spårbart. Men trots att varan försvunnit kräver köparen tillbaka sina pengar. Har köparen rätt till det?
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av systematiken i lagstiftningen följer att det är konsumenten som står risken för varans återlämnande, ni är alltså inte skyldiga att betala tillbaka förrän varan emottagits från konsumenten.Enligt 2:13 DAL ska konsumenten återsända varan inom 14 dagar på egen bekostnad, om inte ni som näringsidkare åtagit er att hämta varan (se st. 2). Huvudregeln för återbetalningen är enligt 2:14 att den ska ske skyndsamt och senast 14 dagar efter att konsumenten meddelade utnyttjandet av sin ångerrätt. Enligt 2:14 st. 2 framgår dock undantaget att, vid köp av varor, återbetalning inte behöver ske förrän näringsidkaren mottagit varan från konsumenten. Har näringsidkaren åtagit sig att hämta varan gäller dock huvudregeln om att betalning ska ske senast 14 dagar från att konsumenten meddelade utnyttjandet av sin ångerrätt (så har inte skett i fallet vad jag förstår).Behöver du ytterligare stöd och råd är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Ångerrätt efter använd tjänst

2017-01-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Vi har en fråga angående ångerrätt.Om en konsument hör av sig till företaget för att nyttja sin ångerrätt efter beställd tjänst, och man istället kommer överens med denne om att korrigera avtalet så att denne får ett annat upplägg, och sedan nyttjar sagda avtal/tjänst. Har konsumenten efter 7 månader rätten att ångra sig, trots användande av tjänsten?Information om ångerrätt har inte getts ut, men påverkar utnyttjandet av tjänsten detta?Tack på förhand,
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Aktuella regler återfinns i distansavtalslagen (DAL) (2005:59) se här.För att en konsument vid distansavtal ska kunna utnyttja sin ångerrätt krävs att tidsfristen för ångerrätten ej utgått. Ångerrätt för tjänster är aktuell i 14 dagar efter det att konsumenten ingått distansavtalet. En konsument har efter sju månader således ingen ångerrätt vad gäller distansavtal. Se 2 kap. 12 samt 13 §§ första styckena DAL.En konsument kan i vissa fall förverka sina möjligheter att åberopa ångerrätten. Ångerrätten gäller enligt 2 kap. 11 § DAL inte för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts. Detta förutsätter enligt regeln att konsumenten samtyckt till att tjänsten påbörjas och att ångerrätten då anses ha blivit förverkad. Konsumenten och företaget har som jag förstått det varit införstådda på att fullgöra avtalet genom att bl.a. ha korrigerat detta och sedan påbörjat och nyttjat den avtalade tjänsten.Företaget behöver härvid inte iaktta konsumentens ångerrätt eftersom en sådan rätt inte bedöms vara aktuell.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Kan säljaren kräva att konsumenten ska stå för returfrakten enligt distansavtalslagen?

2017-03-22 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag beställde hem ett skal från Fyndiq, till min Macbook air. Tyvärr motsvarade produkten ej min förväntan utifrån infon som fanns på produktsiden. Skalet är alldeles för tungt, då macen viks bakåt eller framåt om skärmen ej har en 90 graders vinkel. Jag vill ha mina pengar tillbaka. Kan säljaren kräva returfrakt?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis, eftersom du beställt via internet blir distansavtalslagen aktuell. Av 2 kap.13 § distansavtalslagen följer att om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren. Om näringsidkaren har gått med på att stå för kostnaden för återsändande av varan eller inte har gett konsumenten information enligt 2 kap. 2 § första stycket 10 på det sätt som anges i 2 kap. 3 § eller 2 kap. 5 §, ska kostnaden bäras av näringsidkaren.Sammanfattningsvis innebär ovanstående att näringsidkaren kan kräva att du betalar returfrakten, förutsatt att näringsidkaren innan avtalets ingående tydligt har informerat dig om att du som konsument ska stå för eventuell returfrakt. Om du vill utöva din ångerrätt, och således få pengarna du erlagt för varan tillbaka, glöm då inte att detta måste göras genom att sända ett meddelande till näringsidkaren senast 14 dagar efter det att du fått varan i besittning (se härom, 2 kap. 10 § och 2 kap. 12 §). Slutligen, notera att ångerrätten inte gäller för avtal utanför affärslokaler, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger 400 kronor, detta enligt 2 kap. 1 § 3 st. Distansavtalslagen återfinns här! Hoppas du fick klarhet i din fråga! Vänligen,

Avtal ingånget över telefon utan vetskap

2017-02-13 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |HejJag blev häromdagen uppringd av mitt telefonbolag som såg att bindningstiden på mitt abonnemang håller på att löpa ut och frågade om jag ville teckna ett nytt och få en telefon på köpet. Jag avböjde och sa tydligt att jag inte vill sluta avtal över telefon. "okej, då lägger jag på en trogen kund rabatt" sa dom och lade på. När jag gick in och skulle kolla vilket datum bindningstiden löper ut såg jag att jag var bunden ännu ett år. När jag ringde för att fråga hävdar de att jag ingick ett avtal när jag gick med på trogen kund rabatten. Nu undrar jag två saker, har jag verkligen ingått ett avtal? Jag har inte lämnat någon accept. Och även om jag lämnat accept, kan jag då ingå ett avtal med bindningstid om de inte säger någonting om det? Det enda de nämt är att de ska lägga på en rabatt, hur kan jag då gå med på att binda mig till det företaget i ett år?
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Köp över telefon lyder under relativt stränga regler som syftar till att skydda konsumenten. Det innebär att du i detta fallet kommer kunna ångra köpet utan några påföljder.Till att börja med kan det konstateras att försäljaren har gjort helt fel och att avtalet faktiskt inte ens är giltigt. I 2§ 2 kap (2:2) "Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler" Stadgas en lång lista på den information säljaren måste ge dig som konsument, däribland avtalets löptid och vad som gäller för uppsägande. Detta tycks hen inte har gjort. Villkoren ska dessutom ges "klart och begripligt" - 2:3 ovanstående lagSamtal spelas in vid telefonförsäljning och det kommer alltså vara enkelt för dig att påpeka bristerna i avtalet om du kontaktar företaget.Det enklaste sättet för dig är däremot att använda dig av ångerrätten du har vid köp över telefon.Enligt 2:10, 2:12 lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du rätt till 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingåtts. Du kan alltså kontakta företaget och säga att du ångrar dig, sålänge det är inom 14 dagar från telefonsamtalet så kommer tjänsten att avbrytas.Sammanfattningsvis - Om det ännu inte gått 14 dagar bör du omgående kontakta företaget och hävda din ångerrätt. Om det gått mer än 14 dagar kan du kontakta företaget och hävda att avtalet ingåtts under felaktiga omständigheter. Om företaget inte går med på detta bör du kontakta konsumentombudsmannen för ytterligare hjälp.Med vänliga hälsningar

Ångerrätt avseende specialtillverkade Adidasskor

2017-02-03 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej beställde ett par skor från adidas på internet genom deras designprogram miadidas, de är sena nu och jag har hört någonstans att man får ångra sig inom två veckor stämmer det?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Aktuella lagrum för konsumentköp på nätet återfinns i konsumentköplagen (KKL) (1990:932) se här och distansavtalslagen (DAL) (2005:59) se här.Du har enligt 2 kap. 10 och 12 §§ DAL en ångerrätt för varor som du köpt på nätet, vilken är aktuell i två veckor framåt från det att du erhållit varan i din besittning. Specialtillverkade skor såsom miadidas konstruerade via deras designprogram på hemsidan faller däremot under ett av de undantagen för ångerrätten som uppställs i 2 kap. 11 § 3 p. DAL. Denna undantagsregel föreskriver att ångerrätten inte avser varor som tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som fått en tydlig personlig prägel, vilket visserligen har skett eftersom denna vara utgör en specialtillverkad sko utifrån dina anvisningar.Om en vara avlämnas för sent och det inte beror på något förhållande utanför säljarens kontroll, ska dröjsmål på säljarens sida anses föreligga enligt 9 § KKL. En snabb titt på designprogrammet visar att det tar 4-6 veckor att få en specialtillverkad sko från Adidas. Utifrån förutsättningarna i din fråga går emellertid inte att avgöra huruvida varan är sen. Härvid kan tilläggas att det inte heller går att avgöra huruvida dröjsmålet inte beror på något förhållande utanför säljarens kontroll. Det som däremot går att konstatera är att du har rätt att kräva att säljaren fullgör köpet, se 12 § KKL. Skulle säljaren ändå inte avlämna varan inom skälig tid efter att du framställt ditt krav, har du rätt att häva köpet enligt 13 § tredje stycket KKL. Inkluderar du en tilläggstid i ditt krav inom vilken du vill ha skorna levererade och det inte är oskäligt kort får du också häva köpet enligt 13 § andra stycket KKL om säljaren inte levererar skorna inom denna tid.Rätten till skadestånd vid dröjsmål förutsätter att du som konsument lidit en skada på grund av säljarens dröjsmål. Ingen skada bedöms vara aktuell i ditt fall, varför skadeståndskrav är uteslutet.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Ångerrätt vid telefonförsäljning av tidningsabonnemang

2016-12-17 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |jag blev erbjuden ett abonnemang på min lokaltidning per telefon som jag gick med på men har ångrat mig sen, är det bindande trots inga påskrifter elle ingen angiven autogirotjänst.
Ahmet Ercin | HejTack för att du vänder dig till LawlineGrundregeln inom svensk avtalsrätt är att pacta sunt servanda (avtal ska hållas). Detta gäller oavsett om avtalet är muntligt eller skriftligt. Du har alltså ingått ett avtal om abonnemang på lokaltidningen.Eftersom avtalet slutits via telefon och säljaren är näringsidkare samt du är konsument innebär det att lagen om distansavtal och avtal utan affärslokaler (distansavtalslagen) aktualiseras. Du har enligt 2 kap. 10 § första stycket distansavtalslagen en 14 dagars ångerrätt. Ångerrättsfristen räknas enligt 2 kap. 12 § första stycket distansavtalslagen från och med den dagen du får din första tidning hemskickad. Min rekommendation är att du inte bryter förseglingen av eventuell utskickad tidning och snarast möjligt meddelar säljaren att du avser att bruka din ångerrätt.Hoppas du fick svar på din frågaMvh