Arbetsgivares återkravsrätt vid misstagsbetalning

2017-05-26 i Fordringar
FRÅGA |Hej, jag har ett problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. Jag har varit anställd på timlön under dryga ett år (från september 2015-augusti-2016). Dock hade jag bara ett kontrakt som sträckte sig mellan oktober (2015)-mars (2016) då det var mycket tjatande för att få det första kontraktet, alltså förnyades det aldrig. Nu har min föredetta arbetsgivare hört av sig om att det har blivit en felräkning i augusti 2016 och han vill att jag betalar tillbaka denna som är på 7976.40 kr. Att tillägga så har aldrig mina löner varit densamma då jag studerat samtidigt och varit borta (olika många dagar i månaden) för att göra tentor och har inte fått några lönespecifikationer utan fick dem som först denna vecka. Systemet har gått till så att jag har skrivit upp mina timmar på en tidsrapport och sedan lämnat in den till min chef som räknat ut vad jag ska ha i lön som i sin tur lämnat den till sitt redovisningsföretag som betalat ut lönen.Nu när jag granskar lönespecarna framkommer det att det har gjorts många feluträkningar från deras sida som korrigerats och sedan gjorts nya fel nästkommande månad (alltså det är felräkningar varje månad), dessutom erkände redovisningsföretaget att felräkningar har varit fortlöpande. Min fråga är nu, då jag litat på att min chef och hans redovisningsföretag ska ha räknat rätt och spenderat dessa löner i god tro att det var rätt och ingen lön "stuckit" ut som extremt "stor" eller välbetald hur ska jag gå till väga?
Fanny Malmqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln vid en misstagsbetalning är att pengarna ska betalas tillbaka, den juridiska termen för denna situation kallas condictio indebiti (återkravsrätt). I rättspraxis har det utvecklats undantag från huvudregeln, om du varit i god tro och inrättat dig efter betalningen och därmed förbrukat pengarna kan du få behålla dem. God tro i detta fall innebär att du inte har upptäckt och inte heller haft skäl att upptäcka att betalningen varit felaktig. För att ett undantag ska göras krävs det att man ser till omständigheterna i varje enskilt fall, och det är din arbetsgivare som ska bevisa att du varit i ond tro. Eftersom ingen lön ”stuckit ut” som extremt stor så kan detta framstå som en betalning av din arbetstagare. Att du inte heller fått några lönespecifikationer förstärker din goda tro, då din arbetsgivare haft större möjlighet att överblicka vad som hänt. Som jag förstår det har det även tagit en längre tid innan din arbetsgivare har framställt kravet på återbetalning, denna passivitet kan också förstärka din goda tro. Partsförhållandet, då din arbetsgivare är näringsidkare och du en enskild person, kan spela roll då du är den svagare parten och ska kunna lita på din arbetsgivare. I ditt fall är det troligt att du inte behöver betala tillbaka, men det är en helhetsbedömning som ska göras och vill du ha hjälp med detta rekommenderar jag att du bokar ett möte med Lawlines Juristbyrå. De kan göra en fullständig rättsutredning och driva frågan vidare.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är pengar skyddade på annans konto vid utmätning?

2017-05-22 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejsanHar en fråga angående kronofogdeMina svärföräldrar fick en summa pengar av min sambos morfar och hennes svärföräldrar är hos kronofogden. Frågan är kan dom pengarna vara på mitt sambos konto utan några problem?Tack på förhand. MVH Andreas.b
Anna Ståhlklo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar ifrån att dina svärföräldrar fått ett föreläggande om betalning och riskerar utmätning. Det är den statliga myndigheten Kronofogden som fastställer skulder genom betalningsförelägganden samt driver in skulder (1 kap. 3 § UB). Det finns flera författningar som reglerar Kronofogdens arbete däribland utsökningsbalken (UB) som bland annat reglerar verkställighet av betalningsskyldighet. Kronofogden gör en utredning för att se om det finns tillgångarDen som har skulder kallas för gäldenär i fall då det rör en fordran mot honom (1 kap. 7 § UB). Kronofogden inleder alltid med att göra en utredning för att se ifall gäldenären har tillgångar att betala skulden. Utredningen kan göras genom att Kronofogden frågar personer, myndigheter och företag om vilka tillgångar som de vet finns. Kronofogden kan också komma hem till gäldenärens bostad vid en så kallad förrättning. Finns tillgångar kan Kronofogden utmäta dessa t.ex. genom försäljning av ägodelar eller löneutmätning. Egendom som utmäts måste tillhöra gäldenärenFör att Kronofogden ska kunna utmäta egendom måste den tillhöra gäldenären (4 kap. 17 § UB). Om egendomen finns någon annanstans än i gäldenärens bostad är det Kronofogden som ska kunna bevisa att den tillhör gäldenären för att egendomen ska gå att utmäta. Vidare får egendomen inte ha ett förbehåll t.ex. genom testamente eller gåvobrev där gäldenären förbjuds att sälja egendomen - i det fallet får inte Kronofogden heller utmäta den. Föreligger sannolika skäl att egendom tillhör gäldenären får egendomen också utmätas (4 kap. 22 § UB). När det har beslutats om utmätning, får inte gäldenären till skada överlåta egendom (4 kap. 29 § UB). Gäldenär är skyldig att lämna uppgifter om sina tillgångarDen som är föremål för utmätning är skyldig att lämna de uppgifter om sina tillgångar som behövs i målet (4 kap. 14 § UB). Gäldenären kan också åläggas att på heder och samvete skriftligen bekräfta de uppgifter om sina tillgångar som han lämnat. Vidare är en tredje man som i detta fall är din sambo skyldig att uppge huruvida gäldenären har egendom hos honom/henne som kan vara av betydelse för bedömningen ifall det finns utmätningsbar egendom. Oredlighet mot borgenärerVärt att nämna är också att det finns ett brott som kallas för oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 § BrB) där den som, när han är på obestånd eller påtaglig fara föreligger för att han ska komma på obestånd, genom gåva eller någon annan liknande åtgärd gör sig av med egendom av betydande värde kan dömas. Obestånd betyder att någon inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Hur du går vidare med din frågaMot bakgrund av det lilla jag vet är det svårt att ge ett tydligt svar på din fråga. Avgörande blir när din sambo fick pengarna till sitt konto, innan eller efter dina svärföräldrar var på obestånd? Om dina svärföräldrar var på obestånd eller att en påtaglig fara för detta förelåg kan de ha begått ett brott genom att överföra pengarna till din sambo. Kommer pengarna istället direkt ifrån morfadern blir situationen en annan. Tveka inte att höra av dig igen om något är oklart eller ifall du har fler frågor! Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid på fakturor

2017-05-21 i Preskription
FRÅGA |Fick här om dagen en faktura på 39 000kr från ett företag som installerade värme till våran pool i mars 2012. Vi är lite tagna på sängen då summan är ganska saftig och att det är nu över 5 år sedan det installerades, har jag som konsument någon rättighet att bestrida fakturan? Fakturan ska vara betald inom 10 dagar och leveransdatumet på F tyder på att installationen är gjord 2017-05-18 vilket också är helt galet? Finns det något vi kan göra? Mvh
Jennie Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaPreskriptionstiden för en fordran från näringsidkare till konsument, där fordringen avser vara, tjänst eller annan nyttighet som kan tillhandahållas en konsument, är tiden 3 år enligt preskriptionslagen § 2.Detta förutsätter att ett preskriptionsavbrott inte har förekommit under den tiden. Ett sådant avbrott kan aktualiseras exempelvis om näringsidkaren tidigare sänt faktura eller att ni haft kontakt inom en 3 års period gällande fakturan, där du "erkänt" din skuld så att säga.Har inte ett sådant avbrott skett och det är första gången som ni kontaktas angående fakturan har den preskriberats och företaget kan inte längre kräva er på betalningen.Ni meddelar därmed företaget att preskriptionstid inletts och att ni inte längre avser betala fakturan. Uppstår oenighet gällande frågan kontaktar du kronofogden och bestrider företagets krav. Lycka till!

Kan man låna ut pengar till en kompis och få betalt när han säljer sitt hus?

2017-05-19 i Fordringar
FRÅGA |Jag har en bekant som vi kan kalla Kalle. Kalle har en medelstor villa som drabats av en inre fuktskada pga läckande kylskåp vilket ju brukar täckas av villa/hem-försäkringar. Kalle har dock till sin fasa upptäckt att han inte har någon sådan försäkring (däremot en hemförsäkring som bara täcker lösöre) så skadan kommer han att få åtgärda för egna pengar. Som lök på laxen är Kalle sjuk och knappt arbetsför. Jag vill väldigt gärna hjälpa Kalle! Ponera att jag lånar Kalle pengar - eller betalar de hantverkare han anlitar - och att jag lägger ut 100 KSEK totalt på detta. Kan jag skriva någon typ av revers eller skuldebrev så att jag (och min familj) får tillbaka dessa 100 KSEK (med eller utan ränta) då Kalle säljer sitt hus någon gång i framtiden?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering.Sammanfattat svar:Det du föreslår fungera alldeles utmärkt juridiskt och är ett smart och snäll sätt att lösa Kalles problem.Det föreligger alltså inga som helst problem för dig att upprätta ett avtal där ni avtalar om att du lånar ut pengar till Kalle. Ni kan även upprätta en avbetalningsplan för Kalle med ett par tusen kronor varje år eller exempelvis att lånet förfaller till betalning när huset säljs. (Det är ju dock möjligt att det aldrig säljs). En lösning som jag föreslår för att du ska kunna vara säker på att någon gång få pengar från Kalle är att Kalle tar ut ett pantbrev som ger dig säkerhet för lånet. Jag kommer förklara mer om varför nedan.Utredning:Att låna ut pengar är tillåtet. Det finns inga problem med det. Det finns alltså inget som hindrar dig från att låna ut 100 000 kronor till Kalle för att åtgärda fuktskadan. Eftersom Kalle har svårt att betala nu så behöver vi ju dock någon lösning så att du får betalt i framtiden. Här finns egentligen flera potentiella lösningar som är mer eller mindre säkra för dig. En klok lösning hade varit om du mot lånet får säkerhet i Kalles fastighet i form av pantbrev. Det får väl bedömas som den bästa säkerheten som finns i stort sett...Dvs, om Kalle mot förmodan senare aldrig har möjlighet att betala tillbaka lånet så har du en säkerhet i fastigheten som gör att du har rätt att kräva att den säljs för att du ska få betalt för ditt lån till Kalle. Förfarandet går till som sådant att Kalle får ansöka om inteckning hos Lantmäteriet för att få ut ett datapantbrev på 100 000 kr som du blir innehavare av. Det kommer kosta Kalle 375 + 2 % av 100 000 kr = 2 375 kr. Därmed får ni ut ett pantbrev som ger rätt till 100 000 kr vid en försäljning av hans bostad om han exempelvis skulle gå i personlig konkurs eller liknande. Ansöka om pantbrev gör man med denna blankett.Vill ni läsa mer om pantbrev finns det information om detta på Lantmäteriets webbsida.Du kan ju då självklart välja att låna ut 102 375 kr till Kalle för enkelhetens skull... Ni bör därutöver skriva ett skuldebrev där det framgår att du lånat ut beloppet till Kalle och att pantbrevet är säkerhet för fordringen. Detta skuldebrev behöver inte vara något superavancerat. Men som sig bör på lån så kan man självklart lägga till en ränta som kalle ska betala till dig. Eller exempelvis en avtalsplan där Kalle ska betala exempelvis 5 000 kr per år till dig tills skulden är betald. Ni kan även lägga in en klausul om att Kalle får betala lånet snabbare om han vill och då inte behöver betala ränta eftersom du får tillbaka dina pengar och knappast har ett intresse av att tjäna pengar på det här. Ditt huvudsakliga intresse verkar ligga i att få säkerhet för ditt lån. Fördelen med en avbetalningsplan på exempelvis några tusen kronor per år gör att det inte är särskilt mycket pengar på en och samma gång för Kalle, samtidigt som det innebär att du inte kan komma om ett år och kräva Kalle på hela beloppet och därmed försöka tvinga fram en tvångsförsäljning av huset för Kalle. Avbetalningsplanen är alltså både ett skydd för Kalle, men också en uppmaning att han ska betala av lånet. Eventuellt kan självklart avbetalningsplanen vara att han behöver betala av först när huset säljs. Men då blir ditt skydd i form av pantbrevet lite opraktiskt. Det står er dock fritt att avtala nästan hur ni vill! När du får betalt för lånet så återlämnar du pantbrevet till Kalle. Det är något som framtida köpare av huset kommer vilja ha nämligen. Pantbrev som ligger ute sänker ofta priset på en fastighet om de inte kan återfås och dessutom är det ju praktiskt att det redan finns ett pantbrev så att köparen slipper betala och ta ut nya för att lämna till banken. Detta förutsätter ju dock att fastigheten går att inteckna för nya pantbrev. Om det inte går så får du helt enkelt lita på att Kalle följer avtalet... Det finns alltså inga problem med det du föreslår alls, men att du får säkerhet i form av pantbrev hade varit praktiskt för dig. Det ni ska göra enligt mig är således:1. Kalle ansöker om pantbrev hos lantmäteriet. (kostar 2 375 kr för ett pantbrev om 100 000 kr).2. Du placeras som innehavare av datapantbrevet, det här är din säkerhet för lånet.3. Du lånar ut beloppet till Kalle.4. När skulden betalats så skall du återlämna pantbrevet till Kalle, det kan vara när han betalt lånet eller när han sålt fastigheten och väljer att betala.Skulle Kalle visa sig vara en riktigt lurig jävel som aldrig betalar så har du med pantbrevet möjlighet att kräva att Kalles fastighet säljs för att du ska få tillbaka dina pengar. Lycka till med renoveringssponsringen!För ytterligare hjälp kan jag rekommendera Lawlines Juristbyrå och våra betaltjänster. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert. Med vänliga hälsningar,

Vem har bevisbördan för att betalning har skett?

2017-05-24 i Fordringar
FRÅGA |HejJag har fått en faktura från Bilprovningen för en obetald besiktning.Jag betalade vid besiktningstillfället.Men .. Bilprovningen kräver nu att det är upp till mig att bevisa betalningen, med kvitto, kontoutdrag där det framgår datum, mottagarkonto m.m.Fråga:Skall jag göra detta eftersök i mina handlingar och rapportera in detta gratis?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som påstår att betalning av en fordran har skett har bevisbördan för sitt påstående. Det är en allmän utgångspunkt att den som påstår någonting ska kunna lägga fram bevis till styrkande av sitt påstående (det hade t.ex. varit svårt för Bilprovningen att bevisa att de inte har fått betalt från dig).Det finns ingen möjlighet att kräva ersättning för att leta fram bevis bland dina handlingar. Mitt råd är dock att ändå leta fram kontoutdraget (alternativt ett kvitto) och skicka en kopia till Bilprovningen. Risken är nämligen att Bilprovningen väljer att inleda en rättsprocess för att få betalt, och då kommer du istället att behöva bevisa för en domstol att du har betalat.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Bestrida påminnelseavgift

2017-05-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Jag söker en jurist som kan hjälpa mig att äverklaga en påminnelseavgift på 500kr som gått till KFM och skapat en anmärkning som jag anser är felaktig. Hjälp hjälpMed vänlig hälsning,
Cornelia Najafi |Hej, Först och främst vill jag tacka dig för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga, samt stort tack för att du använt dig av en av Expresstjänsterna! Det du bör göra är att bestrida fakturan gällande påminnelseavgiften. För att bestrida en faktura kontaktar man den personen/företaget som har ställt ut fakturan. Kronofogdemyndigheten hjälper endast de som ställt ut fakturan att driva in summan om 500 kr och KFM tar alltså inte över rollen som borgenär. Vår juristbyrå tillhandahåller hjälp med hela processen du har framför dig och kan alltså biträda dig genom hela bestridandet/överklagandet. Önskar du sådan hjälp är du varmt välkommen att kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se så hänvisar jag dig vidare och vi återkommer sedan till dig med en offert. Vad gäller telefonmötet så når du mig på samma mejladress för att boka in en lämplig tid som passar dig. Allt gott! Mvh,

Avhysa person från friggebod

2017-05-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Träffar sedan en tid en man och vi är lyckliga tillsammans. Problemet är att han har ett ex som vägrar flytta och har bosatt sig i hans friggebod ute i hans trädgård. Hon har svårt att hitta en ny bostad och säger sig ha rätt att bo där. Huset äger han och har så gjort hela tiden. Hon är bara skriven på adressen i hans hus. Det är slut mellan dom och han vill inte ha henne där. Hon vägrar dock att lämna ifrån sig nyckeln och vägrar flytta. Har han rätt att kasta ut henne?
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår ifrån mitt svar här, att kvinnan som bosatt sig i friggeboden inte har varit gift med mannen, inget hyresavtal ingåtts eller att sambolagen inte kan tillämpas på deras tidigare bostad.Kvinnan som bosatt sig i friggeboden i trädgården ska på anmodan av fastighetsägaren omedelbart lämna den. Vägrar hon att göra det, bör ni begära avhysning. Detta gör ni genom att ansöka hos kronofogdemyndigheten. Länk till ansökan kommer här. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Skuldebrev. Vad händer vid betalning till fel person?

2017-05-17 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Aktiebolag A lånar ut pengar till Person 1. Aktiebolag A säljer halva fordran mot Person 1 till Aktiebolag B. Aktiebolag A går i konkurs innan fordran har förfallit. Person 1 betalar in hela fordran till Aktiebolag A som nu alltså är ett konkursbo. Vilka möjligheter har Aktiebolag B att ta del av sin del av fordran, eller kommer hela automatiskt räknas till konkursboet?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Svaret på frågan varierar beroende på ifall skuldebrevet som överlåts är ett löpande skuldebrev eller ett enkelt skuldebrev.För att det ska vara fråga om ett löpande skuldebrev så ska fordringen vara ställd till "innehavaren" eller "viss man eller order". (Skuldebrevslagen 11 §). För att det ska vara fråga om ett enkelt skuldebrev så ska fordringen vara ställd till "viss man". (Skuldebrevslagen 26 §).I det här fallet så verkar det som att Person 1 har betalt hela sin skuld till Aktiebolag A. Halva skulden skulle egentligen betalas till Aktiebolag A och den andra halvan skulle ha betalts till Aktiebolag B.Ifall det är fråga om ett enkelt skuldebrev och Person 1 inte har blivit meddelad (denuntierad) om att en överlåtelse har skett så ska Person 1 betala sin skuld till Aktiebolag A. Betalningen som Person 1 gör kommer alltså att vara giltig om Person 1 inte kände till att halva fordran hade överlåtits till Aktiebolag B. (Skuldebrevslagen 29 §). Om Aktiebolag A sålt ett löpande skuldebrev till Aktiebolag B och Person 1 betalar hela sin skuld till Aktiebolag A så kan inte Person 1 invända med att han eller hon redan har betalt hela eller delar av skulden till Aktiebolag A. Person 1 kan komma att betala halva skulden igen och denna gång till Aktiebolag B. Detta förutsätter att Aktiebolag B är i god tro. (Skuldebrevslagen 15 §).Ifall det är fråga om ett enkelt skuldebrev och Person 1 inte visste att Aktiebolag A hade överlåtit fordran till Aktiebolag B så kommer ju betalningen till Aktiebolag A ifrån Person 1:s sida att vara giltig. Eftersom Aktiebolag A har gått i konkurs så måste man beakta tur ordningen i konkursen. Det kan vara så att Aktiebolag A har skulder till andra företag som redan har förtur till att få betalning. Aktiebolag B:s fordran kommer att räknas till de oprioriterade fordringarna i konkursen och detta innebär att Aktiebolag B kanske inte får betalt överhuvudtaget.Ifall det är fråga om ett löpande skuldebrev så måste Person 1 betala halva skulden till Aktiebolag B, trots att han eller hon redan har betalt hela skulden till Aktiebolag A. Ifall Person 1 har betalt hela skulden till Aktiebolag A så kan det tänkas att Person 1 skulle vilja ha tillbaka den halvan av skulden som inte Aktiebolag A har rätt till. Eftersom Aktiebolag A har gått i konkurs så måste även Person 1 beakta tur ordningen i konkursen. Person 1:s fordran kommer att räknas till de oprioriterade fordringarna i konkursen och detta innebär att Person 1 kanske inte får betalt överhuvudtaget.Turordningen i konkursen finns beskrivet i förmånsrättslagen. Oprioriterade fordringar regleras i förmånsrättslagen 18 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh