Skuldsanering och utmätning

2016-10-01 i Utmätning
FRÅGA |om jag har skuldsanering , o min lägenhet säljs det fins inga lägenheter ,min kille säger att jag kan bo hos han så länge vad händer, kan dom gå in på hans då
Petter Westergren |Hej och tack för att du vände dig till oss på Lawline!Som utgångspunkt kan det nämnas att var och en är ansvarig för sina egna skulder snarare än för någon annans. Reglerna kring detta hittar du i Utsökningsbalkens 4:e kapitel, se här: https://lagen.nu/1981:774#K4 I förlängningen betyder detta att kronofogden inte kommer att kunna utmäta din killes lägenhet så länge det står klart att det är hans och inte till exempel er gemensamma. Hoppas detta varit till hjälp!Mvh

Utmätning av fastighet för fordran som inte är förenad med panträtt

2016-09-30 i Utmätning
FRÅGA |HejJag och min fru äger ett villa tillsammans, nu har hon struntat i att betala alla de räkningar och lån som hon ska betala, så nu regnar det in kronofogdekrav. Obs inga av dessa krav gäller huset.Min fråga är om kronofogden kan kräva att huset säljs och jag och barnen måste flytta?Vad gäller?Mvh Johan
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om utmätning återfinns i utsökningsbalken; nedan UB, se här. Regler om fastigheter återfinns i jordabalken, se här.Den allmänna uppfattningen har länge varit att det i regel inte går att utmäta fastighet för fordran som inte är förenad med panträtt. Denna uppfattning har dock på senare tid fått sig en törn, då fastigheter på åtskilliga orter länge har varit föremål för betydande värdeökningar. Om inte värdeökningen används till ytterligare belåning finns således ofta ett värde i fastigheten som kan utmätas.Då det är din fru som har skulderna kan bara kronofogden utmäta hennes del i fastigheten. Du kan aldrig förlora ditt värde i fastigheten för hennes skulder.Det finns särskilda bestämmelser om utmätningsordningen i 4 kap. UB. I 3 § samma kap. heter det att egendom bara får utmätas om det belopp som beräknas flyta in ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig. Vidare framgår i 2 st. att egendom som resulterar i minst kostnad eller olägenhet ska utmätas i första hand. Det är alltså främst annan egendom som ska utmätas för fordringarna, då utmätning av bostaden är förenat med stora olägenheter för gäldenären.I NJA 2010 s. 397 och NJA 2013 s. 1241 prövades frågor om utmätning av fastighet, respektive bostadsfastighet för fordringar som inte var förenade med panträtt. I det sistnämnda fallet var frågan om huruvida en utmätning av bostadsfastighet vari barn bodde var möjlig. Med hänvisning till EKMR (europeiska konventionen om mänskliga rättigheter) bedömde Högsta domstolen att annan egendom i första hand skulle utmätas för fordringarna.Sammanfattningsvis kan följande sägas. Det går att utmäta fastigheten för skulderna. Det förutsätts däremot då att det finns ett högre värde i fastigheten än vad som är belånat. Utmätning av annan egendom ska främst ske (ex. lön eller annan lös egendom). Vid utmätning av bostaden ska även viss hänsyn tas till att barn bor där.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Obetald hyra för parkering

2016-09-30 i Skuld
FRÅGA |En granne och vi har kommit överens om att han får hyra hälften av vår parkering. Han har haft en moppe ståendes där i tre år, men varje gång vi har bett om betalning så säger han att han inte har några pengar. nu har vi tröttnat och vill ha betalt, vi har nu skickat en faktura till honom som han har slängt enligt uppgift. Det visar sig också när vi sökte på ägaren att det antagligen är en släkting till honom som står som ägare. Moppen står fortfarande kvar på vår parkering trots att vi I fakturan skriver att vårt avtal upphör 20 september. Han ignorerar dock både att betala fakturan och att flytta på moppen, vad bör vi göra? Det finns vittnen på att moppen har stått där och den står ju fortfarande kvar trots att vi uppmanat honom att flytta den.
Martin Persson |Ett första steg kan vara att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta brukar redan i samband med delgivningen i sig skapa tillräckliga incitament att betala sin skuld.Även gällande att mopeden fortfarande står kvar är Kronofogden behjälplig myndighet i ett sådant ärende, där en ansökan om handräckning/avhysning är aktuell.Se vidare på Kronofogdens hemsida;https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlhttps://www.kronofogden.se/Avhysning.htmlVänligen,

Separationsrätt av kursavgift vid ideell förenings konkurs?

2016-09-28 i Konkurs
FRÅGA |Har betalat en simkurs till en ideell förening men kursen blev inställd och skulle börja senare under året ist. Antingen fick man pengarna tillbaka (och avbokad kurs)eller så kunde man låta pengarna vara kvar hos föreningen och påbörja kursen vid det senare tillfället som föreningen erbjöd. Nu är föreningen under konkurshot och jag undrar vad som händer med min inbetalade kursavgift om de går i konkurs. Vid konkurs kommer de ju inte kunna genomföra simkursen och då vill jag ha tillbaka mina pengar. Har jag rätt att få tillbaka min kursavgift eller försvinner de i konkursen till borgenärerna? Om jag låter kursavgiften vara kvar hos föreningen, hur kan jag då skydda de så att jag kan få tillbaka de vid en ev konkurs?
Johanna Bergvall |Hej, tack för din fråga!Huvudregeln är att all egendom som tillhörde föreningen när konkursbeslutet meddelades och som är sådan att den kan utmätas, kommer anses tillhöra konkursboet, se 3 kap 3 § 1st konkurslagen. För att kunna få tillbaka kursavgiften vid en eventuell konkurs krävs att pengarna kan separeras från konkursboet. Det krävs då att just dina pengar kan identifieras och att föreningen har begränsad rätt till dem. Begränsad rätt föreligger om föreningen inte kan anses ha äganderätt över pengarna.Du har visserligen betalat för att få ta del av simkursen, men föreningen får göra vad de vill med pengarna så länge de tillhandahåller simkursen. Föreningen har således inte en begränsad rätt till pengarna. Eftersom begränsad rätt inte föreligger spelar det ingen roll om dina pengar kan identifieras eller inte, separation av pengarna kommer ändå inte vara möjlig. Eftersom du redan har betalat blir det svårt för dig att nu i efterhand skydda pengarna om du låter dem vara kvar i föreningen. Dina pengar kommer att tillhöra konkursboet vid en eventuell konkurs och du kommer därför inte kunna separera pengarna. Istället hamnar du bland de oprioriterade borgenärerna. Sannolikheten att du får tillbaka pengarna är därför tyvärr liten om föreningen går i konkurs.Hoppas du fått svar på dina frågor! Vänligen,

Hur länge kan Kronofogden försöka sälja bilen?

2016-09-30 i Utmätning
FRÅGA |Kronofogden tog en bil av mig för en skuld, helt ok!Men nu har dom inte lyckats sälja den på snart ett halvår, jag själv hade kunnat sälja den fortare, känner bara att bilen förlorar värde nu.Hur länge kan dom sitta på den?Mvh M.
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utsökningsbalken (UB) innehåller regler om auktion av utmätt egendom. 9 kap. 6 § UB anger att om det inte lämnas något bud som godtas och fullföljs genom att köpeskillingen eller handpenning betalas genast, ska ett nytt försäljningsförsök göras.Om två auktioner har hållits utan att egendomen har blivit såld och det saknas anledning att anta att egendomen kan säljas inom rimlig tid, ska ett nytt försäljningsförsök inte göras. Om ett nytt försäljningsförsök inte ska göras, ska utmätningen hävas. Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att Kronofogden har två chanser att auktionera ut din bil. Om de sedan inte tror de kan sälja bilen inom rimlig tid kommer utmätningen att hävas och du återfår bilen. Vad rimlig tid innebär har jag tyvärr inte kunnat finna något svar på i lagkommentarerna.Med vänliga hälsningar

Rätt till betalda varor när företaget har gått i konkurs

2016-09-30 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Jag hade beställt lite ljudprylar från ett företag som heter och endast fått 2 av 5 grejer.Allt är betalat i förskott också.Nu har dom gått i konkurs och jag har mailat och ringt utan att fått tag i dom.Vad kan jag göra?
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige gäller den så kallade traditionsprincipen. Denna princip innebär att du har rätt till den vara som du köpt först när den har avlämnats, alltså när du har fått varan i din besittning. Är det så att du har betalat, men inte fått varorna ingår dessa i konkursboet och du har ingen rätt till dessa varor. Vad du istället får är en så kallad oprioriterad fordran. Att du har en oprioriterad fordran innebär att du får pengar först efter det att andra med bättre prioriterade fordringar har fått ut sina pengar, exempelvis om någon har panträtt.Vad som sagts ovan gäller om du har köpt ljudprylarna i egenskap av ett företag. Har du istället köpt varorna för din privata användning har du ett något bättre skydd. Enligt 49 § Konsumentköplagen har du som konsument rätt till varorna i och med avtalet. Det finns dock vissa krav för att så ska vara fallet. Gäller köpet en bestämd vara har du rätt till varan i och med avtalet. Med bestämd vara menas en vara som exempelvis är specialtillverkad. Det räcker inte att det rör sig om exempelvis en högtalare av en specifik sort eftersom att det går bra med vilken högtalare som helst så länge som den är av den sorten. Har du köpt varor som inte kan anses vara en bestämd vara krävs det att varorna har avskilts eller på annat sätt individualiserats för att du ska ha rätt till varorna i och med avtalet. Detta kan exempelvis ske genom att det i bokföringen framgår att en vara är avsedd för dig eller genom att varan fysiskt har märkts med ditt namn. Är varorna inte av bestämd art och har de inte heller avskilts eller på annat sätt individualiserats har du tyvärr inte rätt till varorna utan får en oprioriterad fordran i konkursboet.Istället för att kontakta företaget bör du nu kontakta konkursboet. Numera är det nämligen en konkursförvaltare som sköter om företagets affärer. Kontaktar du konkursboet kan du få besked huruvida dina varor har avskilt eller inte. Har du inte rätt till de fysiska varorna är det ändå bra att du hör av dig så att du kan bevaka din fordran. På detta sätt får du en möjlighet att få pengar om det visar sig att pengarna i konkursboet räcker till oprioriterade fordringar. Jag vet tyvärr inte hur du får kontaktuppgifter till konkursboet, men eftersom att konkurser går via kronofogden föreslår jag att du vänder dig dit. Kronofogden kan i vart fall tala om för dig vem som är konkursförvaltare.Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor. Lycka till med att få dina varor.Vänligen

Partners förändrade ekonomi vid skuldsanering

2016-09-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Om man blir sambo när man har skuldsanering ska man betala mera då
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa en fråga till Lawline! Din skuldsanerings-avbetalningsplan ändras om det är så att de sker en stor positiv förändring i din personliga ekonomi, då kan det vara så att borgenärerna vill ha mer betalt än det beloppet som fastställts i avbetalningsplanen. Grundregeln när det kommer till skulder är att man betalar de själv, ingen annan kan bli ansvarig för att betala dina skulder. Däremot hade det varit bra för er att skriva em samboavtal där ni reglerar vad som är vems i förhållandet om det skulle bli så att du på grund av någon anledning inte kan hålla dig till avbetalningsplanen och kronofogdemyndigheten bestämmer sig för att göra en utmätning. Men, du behöver inte vara rädd för att din sambos lön ska drabbas av en utmätning.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Beräkning av skuldränta

2016-09-28 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Det gäller ett domslut på ett kapitalbelopp på 650 kr mellan två privatpersoner. Svaranden skall betala 650 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 juli 2013 till dess full betalning sker (29 sept. 2016). Vad blir räntebeloppet? MVHTorgny Vikström
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Enligt 6 § räntelagen (RL) (1975:635) beräknas dröjsmålsränta genom att lägga ihop referensräntan och åtta procentenheter till beloppet. Detta kan beräknas snabbt och enkelt genom att gå in på Kronofogdens hemsida och fylla in 650 kr vid 'belopp', 8% vid 'ränta', skriv datum från när räntan börja gälla tills dess att betalning sker, kryssa in 'vanlig ränta' (eftersom 'ränta på ränta' inte gäller för skuld som uppkommit efter domslut) och kryssa slutligen i rutan 'hänsyn ska tas till referensränteförändringar'.Räntebeloppet för en skuld på 650 kr från den 12 juli 2013 är 176 kr och den totala skulden uppgår således till 826 kr om betalning sker 29 september 2016.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh