Preskriberas ett borgensåtagande om jag inte skriver under en blankett om preskriptionsavbrott?

2017-03-23 i Preskription
FRÅGA |Jag har för knappt 10 år sedan skrivit under ett borgensåtagande för ett banklån som min bror tagit. Allt har fungerat bra alla år och gör så fortfarande. Jag har fått en blankett om preskriptionsavbrott. Om jag inte skriver under är mitt åtagande därmed preskiberat? Vad kan banken göra? I mina ögon så preskiberas mitt åtagande om jag inte skriver under. Är det så?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt korta svar på din fråga är nej. Preskriptionen har avbrutits även om du inte skriver under blanketten. Vad är ett preskriptionsavbrott?Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa. Som utgångspunkt gäller att en skuld (och även en borgensförbindelse) preskriberas 10 år efter tillkomsten om den inte avbryts dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid om ytterligare 10 år börjar löpa (6 § preskriptionslagen).Det finns olika sätt att avbryta preskriptionen (se 5 § preskriptionslagen). Bland annat kan preskriptionen avbrytas genom att banken påminner dig om borgensförbindelsen skriftligen. Dessutom kan preskriptionen avbrytas genom att du erkänner för banken att borgensförbindelsen finns, t.ex. genom att du betalar ränta för din brors räkning.Vad händer om du inte skriver under blanketten?Som sagt räcker det med att skicka en skriftlig påminnelse för att preskriptionen ska avbrytas, vilket innebär att banken redan har avbrutit preskriptionen gentemot dig genom att skicka blanketten. Banken har däremot bevisbördan för att preskriptionen har avbrutits, alltså att blanketten har kommit fram till dig (NJA 1996 s. 809). Att du skriver under blanketten och skickar tillbaka den till banken innebär att banken mycket enkelt kan bevisa att preskriptionen har avbrutits. Dessutom innebär denna bekräftelse att du har erkänt ditt borgensåtagande för banken, vilket (som nämnt ovan) också utgör en preskriptionsavbrytande åtgärd. Banken har alltså troligtvis skickat blanketten med denna utformning för att lättare kunna bevisa att preskriptionsavbrott har skett. Vad kan banken göra om du inte skriver under?I rättspraxis från Högsta domstolen har det ansetts tillräckligt att borgenären skickar ett antal kravbrev till gäldenären (den som ska betala) för att borgenären ska ha uppfyllt sin bevisbörda (NJA 2007 s. 157). Även om borgenären inte lyckas bevisa att kravbreven har kommit fram kan det alltså räcka med att visa att ett antal kravbrev har skickats. Gäldenären måste i så fall lämna en rimlig förklaring till hur det kommer sig att han eller hon inte har fått kravbreven.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Hur makuleras enkla skuldebrev?

2017-03-20 i Skuld
FRÅGA |Hur makuleras enkelt skuldebrev?
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett enkelt skuldebrev är inte en värdehandling utan det är endast ett bevis på att det finns en skuld. Det enkla skuldebrevet makuleras således genom att man på något sätt förstör det. Om man har betalat skulden så finns skulden inte kvar, även om skuldebrevet inte har förstörts. Som nämnt är dock skuldebrevet ett bevis på att det finns en skuld. Därför är det viktigt att tänka på att man tar tillbaka eller förstör det enkla skuldebrevet när man har betalat. Om långivaren behåller skuldebrevet och försöker få betalning ännu en gång, får man försöka bevisa att man redan har betalat.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag kräva in en skriftligt avtalad skuld?

2017-03-19 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Mitt ex är skyldig mig pengar. När vi delade på oss så skrev vi en lapp med summan och signaturer. Nu påstår han att han inte är skyldig mig något. Kan jag ta hjälp av denna lappen eller finns det inget att göra?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga.Om det framgår av lappen som ni skrivit under att ditt ex är skyldig dig en summa pengar så har ni ett skriftligt avtal om att han ska betala dig pengar, inom juridiken ofta kallat ett skuldebrev. Om skulden har förfallit till betalning, dvs sista betalningsdag har passerat, så kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det kostar 300 kr och är en enklare process än att stämma honom i domstol. Notera dock att en sådan förenklad process egentligen främst lämpar sig när det inte finns någon meningsskiljaktighet kring betalningsskyldigheten. Lite beroende på varför han hävdar att han inte är skyldig dig pengar så är det kanske inte optimalt alltså. Kronofogden kan däremot alltid hänskjuta en fråga till tingsrätten om de bedömer att de inte kan göra en säker bedömning av huruvida det finns en regelrätt skuld. Om ni inte har bestämt när skulden senast ska vara betalt så ska han betala när du begär det enligt skuldebrevslagen 1 kap. 5 §. Om han av något skäl förnekar att han är skyldig att betala pengar och att ni ingått ett sådant avtal kan du istället ansöka om stämning i allmän domstol, observera att ansökningsavgiften är 900 kr, eller 2 800 kr om beloppet ni tvistar om överstoder 22 400 kr. Se mer information om hur du gör detta på Sveriges domstolars hemsida. Om du vinner tvisten kommer han dock att få betala dina rättegångskostnader om du begär det, inklusive ansökningsavgiften. Eftersom du har ett skriftligt avtal som bevismedel är det upp till honom att övertyga domstolen om varför avtalet inte ska gälla.Hoppas att du fått svar på din fråga, om inte annat är du välkommen att höra av dig!

Betalning till fel mottagare

2017-03-11 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Det är så här att företaget Komplett satt in pengar till fel konto som jag sedan oturligt nog handlat upp i god tro. Nu har de skickat faktura och begär pengarna tillbaka, har de rätt att skicka fakturan utan något bindande avtal mellan dem som företag och mig som privatperson?
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har du fått in pengar på ditt konto av misstag, gäller som huvudregel att mottagaren i sådana fall inte har rätt att använda pengarna. Endast i undantagsfall kan en mottagare ha rätt att behålla pengar som hamnat på kontot av misstag. Det förutsätter i sådana fall att du har varit i god tro. Med god tro menas, att du inte insåg, eller inte ens borde ha insett, att pengarna inte var avsedda för dig. Skulle det gå att bevisa att du har varit i god tro, ska du i regel inte behöva betala tillbaka pengarna.Behöver du hjälp med juridiken i framtiden, är du välkommen att kontakta oss på telefon: 08-533 300 04. Vår telefonrådgivning är öppen mellan måndag och fredag kl 10:00-16:00. Du är även välkommen att maila oss på info@lawline.seLycka till!Med vänliga hälsningar

Är begäran av faktura en förutsättning för preskription?

2017-03-21 i Preskription
FRÅGA |Hej! Ett företag som vi anlitade 2012 hörde av sig igår till mig och sa att vi inte betalt vår faktura till dom. Har inte fått ngn under 5 åren. Hänvisade till preskriptionslagen om 3 år för en konsument. Hans jurist hade sagt att det var upp till mig också att fråga efter fakturan. Allt var mitt fel för att jag hänvisar till mina rättigheter. Stämmer det att de kan hota med att det låg på mig att hålla reda på deras sätt att skicka ut fakturan till mig?
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du säger föreligger en treårig preskriptionstid vid fordringar mot konsumenter (2 § andra stycket Preskriptionslagen). En sådan preskriptionstid avbryts om gäldenären (den som är i skuld) under denna tid bekräftar skulden på något vis gentemot borgenären (den som kan kräva betalning av skuld), eller om borgenären skriftligen påminner gäldenären om skulden (5 § Preskriptionslagen). Det var förmodligen det företagets jurist menade när han sa att det är också upp till dig att fråga om fakturan, men det finns ingen skyldighet för någon av parterna att påminna den andre om skulden. Det är helt byggt på frivillighet.Det innebär att varken du eller företaget är skyldig att påminna varandra om fakturan. Eftersom båda varit passiva i tre år är skulden preskriberad och företaget har inte längre rätt att kräva dig på din skuld (8 § Preskriptionslagen). Du är inte längre förpliktad att betala skulden till företaget.Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får ej tillbaka utlånade pengar - vad kan man göra?

2017-03-20 i Fordringar
FRÅGA |Om jag lånat ut 100 kr via swish och inte fått tillbaka pengarna flera månader senare trots att jag vett om det, räknas det som bedrägeri eller liknande då? Personen som "lånat" frågar hela tiden om mer pengar, men när jag sov och inte svarade blockade personen mig.Vad ska jag göra?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vanligtvis räknas det inte som ett brott i straffrättslig mening när en person inte betalar tillbaka en skuld. Om du har vilseletts eller genom ett allvarligt menat hot har tvingats till att låna ut pengarna kan det röra sig ett brott som kan polisanmälas. Gick du frivilligt med på att låna ut pengarna står du själv risken för att inte få tillbaka dem av personen.Skulden försvinner dock inte och du har rätt att fortsätta att kräva pengarna av personen. Får man inte tillbaka pengarna som någon är skyldig kan man få hjälp av kronofogdemyndigheten (KFM) genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Det gör man via en blankett som finns på deras hemsida. När man har skickat in sin ansökan kommer KFM att kontakta personen som är skyldig pengar och meddelar att du vill få betalt. Personen kan då agera på olika sätt. Ibland betalar den delgivna personen direkt. Personen kan också svara KFM att den invänder mot kravet. Då kommer KFM meddela dig om det och du får välja mellan att gå vidare till tingsrätten eller att låta KFM skriva av ärendet (inget mer händer). Om personen inte svarar alls på delgivningen och inte betalar dig kommer KFM meddela ett utslag och kan sen börja arbeta med att driva in skulden.Att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300 kr. I din ansökan kan du ange att du vill ha ersättning för den kostnaden från personen som är skyldig dig pengar. Det finns dock alltid en risk att man inte får några pengar alls om personen inte går att nå eller inte har några pengar att betala med. När det rör sig om en mindre summa bör man alltså först tänka på om det är värt att lägga pengar och tid på att söka hjälp hos KFM för att driva in skulden. Vill du läsa mer om hur det går till och vad som gäller när man tar hjälp av KFM kan du hitta information på deras hemsida här. Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Utmätning av arv

2017-03-18 i Utmätning
FRÅGA |Hur gör jag när jag har skuld hos kronofogden om jag har ett arv att vänta. Hur undgår jag att arvet går till kronofogden?
Gustav Persson |Hej! Har du en skuld hos kronofogden så har de rätt enligt 4:2 Utsökningsbalken (UB) att utmäta egendom. Detta inkluderar även arv. Blir det ett överskott efter utmätningen så får du naturligtvis behålla det överskjutande beloppet. För utmätning krävs vissa förutsättningar. Egendomen måste tillhöra dig. Exempelvis har du möbler eller annat lösöre i en gemensam bostad med någon annan, så för att möblerna ska kunna utmätas är det kronofogden som har att bevisa att egendomen tillhör dig. Enda sättet att skydda dig från att kronofogden är att du får arvet genom ett testamente eller gåvobrev, där det framgår att ditt arv (egendomen) inte får bli föremål för utmätning. I ett sådana fall får varken kronofogden eller andra borgenärer tillgång till arvet. (Se 5 kap 5 § UB) För utmätning krävs det att egendomen måste vara överlåtningsbar. Villkor i testamentet som säger att egendomen inte går att sälja är exempelvis inte utmätningsbar. Ett annat exempel kan vara att du får en fastighet genom testamente där står föreskrivet att du enbart får fastigheten med nyttjanderätt och inte full äganderätt. Då kan inte kronofogden utmäta fastigheten för dina skulder. Allt beror således på vad det är för arv som du ska få. Hoppas det gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Preskriptionstid vid utebliven betalning av leverans

2017-03-09 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstid vid uteblivet krav på ersättning vid leverans av livsmedel
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den allmänna preskriptionstiden för fordringar är 10 år. Rör det sig om en konsumentfordran (dvs en fordran som en näringsidkare har mot en konsument) är preskriptionstiden 3 år. Detta följer av 2 § preskriptionslagen.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!