Fråga om betalning till fel mottagare.

2017-01-22 i Fordringar
FRÅGA |JAg råkade sätta in pengar på fel konto.personen som mottog pengarna verifierade att hon hade fått pengarna o att hon sen skulle sätta tillbaka dom. men ingenting har hänt, detta är anmält hos banken och hos polisen, men får ingen hjälp. finns de nå mer jag kan göra?
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga. När man råkar betala en summa till fel person tillämpas en princip som kallas "Condictio indebiti", principen innebär att man har rätt att få tillbaka pengarna så länge inte motparten förbrukat pengarna i god tro. Vad jag förstår av ditt fall så kan inte mottagaran ha förfarit i god tro då ni pratat om felbetalningen. När motparten då är informerad uppstår en fordran då hon måste betala tillbaka det belopp som du betalat. Då hon inte betalar fordran kan du söka hjälp hos Kronofogdsmyndigheten (KFM), genom att ansöka om betalningsföreläggande. Du kan enkelt skriva ut en blankett om ansökande på myndighetens hemsida, det kostar dock 300 kr. Därefter kan du ansöka om att få din skuld verkställd hos KFM. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Preskription på fordran

2017-01-19 i Preskription
FRÅGA |Jeg gikk i borgen for et svenskt AB vedr. en kassekreditt i SE-Banken i 2003. Bolaget gikk konkurs i 2006 og banken gjorde sitt krav gjeldende overfor meg. I en treskodom 2009 ble jeg dømt til å betale borgensbeløpet pluss påløpne renter. Jeg blir trukket 4.200 kr i min beskjedne alderspensjon hver måned.Jeg forstår det slik at preskirptionstiden avbryts ved at betaling gjøres ? Betyr det at kravet i praksis aldri blir preskribert ?
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Dessvärre för din del är rättsläget så som du beskriver. Preskriptionstiden på en fordran är 10 år enligt 2 § Preskriptionslag (1981:130). En preskription avbryts antingen om du som gäldenär erlägger betalning, om du får ett krav på betalning från banken eller om banken väcker talan mot dig i domstol (se 5 § PreskL). Av 6 § PreskL framgår att när en preskription avbryts börjar en ny preskriptionstid på 10 år att löpa.Om det nu är så att du automatiskt betalar av skulden varje månad kommer skulden aldrig att preskriberas förrän den är helt betald. Mitt bästa råd är att prata med banken och se om ni kan göra en ny överenskommelse.Med vänlig hälsning

Tar jag över min fästmans skulder om vi gifter oss?

2017-01-15 i Skuld
FRÅGA |Hej. Planerar ingå äktenskap. Min fästman är frihetsberövad. Han har en skuld hos Brottsoffermyndigheten, där han har lagt upp en avbetalningsplan och betalar 100 kronor i månaden. Min fråga är om hans skuld kommer bli min, d.v.s. med risk för utmätning och eller att hans återbetalning av skuld kommer beräknas på vår gemensamma inkomst. Jag arbetar heltid och har en månadslön på 37.000 kronor, min fästman däremot har ingen inkomst, utan får endast en bidragssumma, vilken skall täcka för permissioner, telefonkontakter och liknande.Tacksam för svar.
Johanna Bergvall |Hej, och tack för din fråga!Varje make råder över sina tillgångar och svarar för sina skulder i ett äktenskap (1 kap 3 § äktenskapsbalken), dvs mitt är mitt och ditt är ditt gäller. Din fästmans skuld kommer alltså inte kunna bli din när ni gifter er. Dock riskerar du att få din egendom utmätt för hans skuld. Vid utmätning får saker som gäldenären, dvs din fästman, äger (4 kap 17 § utsökningsbalken). Din fästman kommer då även anses vara ägare till egendom som ni har i er gemensamma besittning, så länge ni inte gör sannolikt att ni äger egendomen tillsammans eller visar att egendomen bara tillhör dig (4 kap 19 § utsökningsbalken). Lyckas ni inte med detta så kan din egendom utmätas för hans skuld. Vad gäller avbetalningsplanen så kan det bli så att hänsyn tas även till din inkomst. Skulden kommer alltså inte bli din men du kan komma att påverkas av den då risken finns att din egendom utmäts och att ni tillsammans får mindre pengar att leva på på grund av att avbetalningen per månad kan öka. Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad göra vid felaktig faktura?

2017-01-07 i Fordringar
FRÅGA |Jag har fått en faktura på tre stycken ridlektioner som min dotter inte tagit men som de hävdar avser oss, är jag skyldig att betala
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är omöjligt att säga om du är skyldig att betala eller inte. Om det är så att du inte har köpt/tagit dessa ridlektioner eller avbokat ridlektionerna i tid och gjort rätt för dig så borde du inte vara skyldiga att betala. Dock finns det för lite information i frågan för att kunna göra en vidare utredning. Det du måste göra i detta skede är att bestrida fakturorna och sedan är det upp till ridskolan om de vill ta det vidare till exempelvis Kronofogdemyndigheten eller domstol. Här kan du se ett exempel på hur man kan utforma ett bestridande av en faktura som man anser felaktig. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Preskription vid omedveten fordran

2017-01-21 i Preskription
FRÅGA |HejVi har varit med i en test grupp och fick hem en produkt att testa, skrivit recension på en blogg samt bedöma på prisjakt enligt avtal. Sedan skulle vi få en faktura på produkten om vi ville behålla den. Det har nu gått snart 2 månader. Hur länge tills preskription? Gäller 3 år? eller vad gäller? måste vi informera företaget om detta?Mvhx
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad kul det lät att testa på produkter! Din fråga är uppdelad i två delar och jag besvarar var del här nedanför för sig. Angående preskriptionenEn så kallad enkel fordran, dvs. en form av ”skuld”, som det rör sig om här är belagd med en preskriptionstid om tre år när den är mellan en näringsidkare och dig som konsument. Det kan avtalas om kortare tid, men alla former av avtal som leder till en längre preskriptionstid är ogiltiga. Detta följer av 2 & 12 §§ preskriptionslagen. Det kan alltså som max bli tre år mellan det att skuldförhållandet uppstod till dess att det hävs. En möjlighet som finns här är just, som du säger, att en faktura utfästs där betalning krävs vilket fråntar preskriptionen sin ”faktiska” verkan. Men görs inte detta, dvs. att skulden bara ”ligger” avfärdas den efter tre år. Angående att informera företagetHär är det svårt att ge dig ett konkret svar utan att ha sett det avtal du signerat med företaget angående att vara just testpilot. Det är möjligt att det finns just en klausul om att om du vill behålla varan är du skyldig både att informera om det och även om att erlägga ersättning för varan för att undvika kontraktsbrott. Även om det inte finns det kan det vara bra att kontakta företaget för att klara upp situationen ifall du vill delta i fler projekt. Men som sagt, utan att veta mer om avtalet kan jag tyvärr inte svara mer än såhär. Hoppas du i övrigt fått lite mer klarhet på dina frågor! Vill du ha mer hjälp är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Överlåtelse av skuldebrev genom arv

2017-01-16 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om ett barnbarn lånar pengar av sina morföräldrar och båda morföräldrarna dör innan hela lånet betalat tillbaks kommer då barnbarnet att få fortsätta att betala resterande av skulden till de arvsberättiga barn som finns i dödsboet. Kommer själva skulden att avskrivas automatiskt eller måste det stå i själva skuldebrevet att skulden skall avskrivas när båda morföräldrarna avlidit för att det skall ske?
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. Ett skuldebrev kan överlåtas och således vara föremål för arv, då det är ett slags värdepapper. Finns inget testamente kan det bli frågan om att ett barn ärver fordran ensam, eller att barnen ärver tillsammans (beroende på hur stort kvarlåtenskapen, värdet på skuldebrevet och arvingars önskningar vid lottläggning). Finns ett testamente kan arvlåtaren välja att avskriva lånet till barnbarnet, välja vem som ska ärva skuldebrevet eller välja att låta arvskiftet ska ske som ovan (genom att skriva så ska ske i testamentet eller genom att inte skriva vad som skall ske). Skulden avskrivs således inte automatiskt, men om det är morföräldernas önskan kan de skriva det i sitt testamente. Annars kommer barnbarnet fortsätta betala av sin skuld till den som ärver skuldebrevet, enligt reglerna som gäller för den aktuella typen av skuldebrev (om det inte är barnbarnet själv, då förfaller skulden). Med vänlig hälsning,

Vad göra om man inte får betalt?

2017-01-07 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! jag skulle behöva er hjälp om ni har möjligheten. Har ett problem o vet ej hur jag ska ta mig ur de. De har påverkat mig och min familj. Ska förklara hoppas ni kan hjälpa. Vet ej om jag ska gå via kronofogden el till tingsrätten direkt. De handlar om en lägenhet vi skulle hyra o blivit lurade. Vi har betalt ut en summa som mannen vägrar o betala tillbaka. Vår första kontakt med han va i februari o så har de hållit på i ett år. Vi har betalt ut till han 30000kr o första utbetalning är på kontanter o resten via swish. Vi har kivitto på allt. Vi har underlag på allt. Vi har mannens person uppgifter med mera. Våra samtal emellan oss finns också. Så vår fråga är va ska vi ta oss till? Vi kan inte släppa de här vi har haft kontakt med mannen under hela året om att han ska betala tillbaka men kommer med nåt i sista sekund. O bara släppa de här o ge honom allt är svårt. Så vi hoppades att nåt kan vi göra. Varför har vi inte gjort nån anmäla? Jo för att han har lovat i princip hela tiden att vi ska få pengarna. Nu när vi har släppt o ska göra anmälan så säger polisen att dom inte kan göra nåt o att polisanmälan inte skulle hjälpa. Så vi känner oss maktlösa. Va ska vi ta oss till? Mvh
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du får välja själv om du vill börja att gå via Kronofogden eller om du direkt vill gå till domstol. Om du väljer att gå via Kronofogden så ska du ansöka om betalningsföreläggande. Blanketten som du ska fylla i hittar du här. Kronofogden kommer sedan skicka ett brev till hyresvärden och tala om att du har ansökt om betalningsföreläggande. Hyresvärden som får brevet kan agera på olika sätt: 1. Han betalar till dig. 2. Han bestrider skulden. Kronofogdemyndigheten informerar dig om detta och du får bestämma om du vill att din ansökan i fortsättningen ska handläggas av domstol. Om du inte vill det kommer ärendet att avskrivas. 3. Han hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten efter att ha blivit delgiven. Då meddelar Kronofogdemyndigheten ett utslag där det anges att hyresvärden förpliktas att betala vad du har begärt. Om du däremot hellre vill gå direkt till domstol så ska du skicka in en stämningsansökan. Blanketten som du ska fylla i hittar du här. Jag skulle nog rekommendera dig att först gå via Kronofogdemyndigheten för chansen finns ju att hyresvärden agerar enligt alternativ 1 eller alternativ 3 - och då slipper du domstolsprocessen. Skulle det vara så att hyresvärden bestrider skulden enligt alternativ 2 så har du där chansen att ta det vidare till domstol. Om du däremot vet att han kommer att bestrida skulden enligt alternativ 2 så borde du istället vända dig direkt till domstol.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Allmän preskription på fordran

2016-12-31 i Preskription
FRÅGA |En vän blev felaktigt behandlad ,2005, av läkare som sedan blev prickad av detta. Han ok blodtryck som Var 250/150!?!?!!!!!!. Inga konstigheter med m enl läkaren. !!!!!!!!!Kanska blodtryck absolut högt. Nu vill hon stämma han, preskriptiom??
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är skadestånd som din vän avser att kräva så träffas ett sådant anspråk av de allmänna preskriptionsreglerna i preskriptionslagen, se här. Allmän preskription inträder efter tio år, 2 § preskriptionslagen. Om det inte skett något preskriptionsavbrott enligt 5 § preskriptionslagen, så är anspråket preskriberat eftersom att behandlingen utfördes 2005 och det idag är 2016/17.Alltså är anspråket preskriberat såvida inte något preskriptionsavbrott skett. Se i 5 § om du kan utröna huruvida det skett ett sådant eller inte.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen