Förfallodag ej avtalad, delgivning av betalningskrav samt ansökan om betalningsföreläggande pga obetald skuld (hyra)

2018-01-16 i Fordringar
FRÅGA |Skriftlig överenskommelse.Hej, jag kom överens med en vän om att vi skulle dela på hyran när jag flyttade ut ur min lägenhet. Jag har sparat vår konversation, jag har frågat och frågat och han har blockerat mig överallt förutom mitt nummer. Han säger varje gång att pengar är på väg, senast så sa han att han hade fört över pengarna Fredag den 29:e December. Pengarna har fortfarande inte dykt upp. Han svarar inte på mina meddelanden. Vad kan jag göra? Kan jag på något sätt driva vidare detta ärende?Mvh
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.För din fråga, som handlar om hur du ska gå tillväga för att driva in din fordran på hyra från din vän, är Skuldebrevslagen (SkrbL) relevant. Då det inte av din fråga framkommer att du och din vän i er överenskommelse har avtalat om ett förfallodatum för din väns inbetalning av sin del av hyran till dig, kommer jag i mitt följande svar att utgå ifrån att något förfallodatum inte har avtalats. Enligt SkrbL 1:5 gäller att när förfallotid inte på förhand har avtalats, ska gäldenären betala sin skuld till borgenären när borgenären begär detta. I ditt fall nämner du att du vid upprepade tillfällen har "frågat" din vän om skulden och när hen avser att betala. Då jag dock inte har några uppgifter om hur du formulerat dina förfrågningar, kan jag tyvärr inte bedöma huruvida dina förfrågningar kan betraktas som en "begäran om betalning" i enlighet med SkrbL 1:5. Att du framställt en "begäran om betalning", och inte bara har "frågat" din vän om när hen avser att betala, är väsentligt då din vän enligt lagen först är skyldig att betala efter att du har "begärt" det. I ditt fall rekommenderar jag dig därför att i första hand skicka ett skriftligt krav på betalning till din vän. Av din fråga framkommer det att din vän har blockerat alla era kommunikationsvägar utom ditt telefonnummer. För att försäkra dig om att ditt krav på betalning når din vän (samt att det även ska finnas bevis på detta) rekommenderar jag dig att i första hand skicka ett kravbrev rekommenderat med mottagningsbevis till din väns folkbokföringsadress. Du bör behålla en kopia av kravbrevet du skickar iväg. Skulle din vän mot förmodan inte hämta ut ditt rekommenderade brev, kan du istället skicka minst fyra ytterligare kravbrev med vanlig post (dvs inte rekommenderat) till din väns folkbokföringsadress. Enligt praxis har fyra försändelser, som inte fåtts i retur, ansetts vara tillräcklig ansträngning från borgenärens sida att delge gäldenären om betalningskravet. Om din vän, trots mottagande av rekommenderat kravbrev (alt. fyra kravbrev med vanlig post), ändå inte skulle erlägga betalning, har du möjlighet att vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om betalningsföreläggande HÄR. Jag hoppas att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Allmänt om fordringar vid upphörande av företag.

2018-01-16 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Gäller ett kontrakt med mitt företag om företaget upphör
Alexia Kavaleff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret beror bland annat på om det är fråga om konkurs eller frivillig likvidation samt vad kontraktet gäller. Det beror även på om du är borgenär (den som har en fordran mot någon annan) eller gäldenär (den som har en skuld).Om företaget går i konkurs ska de tillgångar som finns kvar fördelas mellan de borgenärer som företaget har skulder till. För t.ex. köpeavtal enligt 63 § köplagen gäller att konkursboet kan tvinga motparten att följa avtalet. Det är konkursförvaltaren som väljer om denne vill inträda i företagets avtal. I så fall är avtalet fortfarande giltigt.Vid frivillig upphörande, t.ex. likvidation av ett aktiebolag ska kallelse till okända borgenärer ske. De borgenärer som då anmäler sin fordran har då rätt att göra gällande den och få betalt (25 kap 35 § aktiebolagslagen).Med vänlig hälsning,

Oprioriterad fordran i konkursbo

2018-01-13 i Konkurs
FRÅGA |Hej, Jag har anlitat en byggfirma att bygga på mitt hus, jag har betalat dom en stor summa i förväg och nu har dom satt sig i konkurs, har jag rätt att få tillbaka min pengar? (dom har inte utfört arbetet)
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Vid konkurser så gäller att borgenärer (de som har en fordran mot konkursboet) har olika förmånsrätter, vilket handlar om vilka som ska få betalt först. Detta regleras i förmånsrättslagen. Särskilda förmånsrätter ska först ha betalt, efter det ska allmänna förmånsrätter ha betalt och sist ska oprioriterade fordringar betalas. Din fordran kommer troligtvis vara en oprioriterad fordran men det finns ändå chans att få betalt. Om du får betalt i detta fall är tyvärr omöjligt att svara på då jag inte vet hur mycket tillgångar företaget har samt hur många borgenärer som har fordringar samt hur mycket dessa fordringar uppgår till. Mitt tips är att höra av dig till konkursförvaltaren vilket oftast är en advokatbyrå och anmäla att du har en fordran och fråga om du har någon möjlighet att få tillbaka pengarna. För att ta reda på vem som är konkursförvaltare så kan du höra av dig till kronofogden, kontaktuppgifter till kronofogden hittar du här. Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna om det är något mer du undrar över! Med vänliga hälsningar,

Har hyresskulden preskriberats när hyresvärden inte fakturerat för lokalen jag hyr?

2018-01-11 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag som Tandl tog över en mottag för 7.5 år sen, då fick jag ta över hans kontrakt för fastigheten. Det fanns två avtal som jag skrev på men viste inte riktigt vad det innebar Under de åren har föreningen skickat mig fakt på den ena lokalen och missat den andra att ta bet för hyran( två lokaler som har tillgång till varandra ) under Dec fick jag mail att de missat o fakt mig hyran för den ena lokalen och vill att ska bet hyran för hela 2017 , vilket är en hög summa för oss . Kan de göra det?Jag tycker att jag kan bet det sen man märkt misstaget från föreningenTacksam för råd
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått dig rätt så är du näringsidkare som har två hyreskontrakt och du ska därför betala hyra för två olika lokaler. Den ena lokalen har du betalat löpande på eftersom du fått fakturor för denna men den andra har du inte betalt hyra för eftersom du inte fått faktura på denna. För fordringar vilket dina kostnader för lokalerna är så gäller en preskriptionstid på 10 år från att de tillkom, om preskriptionstiden inta avbrutits innan (2 § preskriptionslagen). Att föreningen har en fordran mot dig innebär att de har en skuld på dig, att du ska betala för tiden du har hyrt lokalen. Att en fordran preskriberas innebär att någon förlorar rätten att få betalt. Fordran för den ena lokalen som du inte betalat för under 2017 har inte preskriberats ännu då det inte gått tio år sedan din skuld för hyran av lokalen uppkom och föreningen kan därför kräva att du ska betala hyran för hela 2017.Om du har svårt att betala hela skulden på en gång föreslår jag att du ber föreningen om att få betala av skulden under en lite längre period. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Finns det några formkrav för en fordran?

2018-01-16 i Skuld
FRÅGA |Jag har lånat ut 30000:- till en kompis, vi skrev handskrivet papper på det. Där det framgår att allt ska vara återbetalt senast Januari 2018. Båda parter skrev under med namn, personnummer och underskrift. Kan jag juridiskt sett få tillbaka pengarna?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!När det gäller avtal finns det inte några formkrav för hur avtalet måste se ut. Detta innebär att ett handskrivet papper fungerar utmärkt som bevis. Vad du kan göra är att ansöka om ett betalningsförelägganden hos kronofogdemyndigheten. Detta kostar 300kr, men denna summa kan du i ett senare skede begära ersättning för. Som en sista utväg har du även möjlighet att ta saken vidare till domstol. Ett sådant förfarande kan emellertid bli kostsamt och jag rekommenderar därför att i första hand försöka prata med din kompis.Hoppas att svaret varit till din hjälp annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,

Underrättelse om gäldenären vid överlåelse av skuldebrev

2018-01-13 i Fordringar
FRÅGA |Har en borgenär skyldighet att meddela den nya borgenären om gäldenärens betalningssituation vid en överlåtelse? ex om gäldenären inte kan betala och detta är anledningen till att ursprungsborgenären säljer sitt löpande skuldebrev.
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss!Mig veterligen finns det ingen sådan bestämmelse. Det kan däremot hända att förvärvaren frågar om gäldenärens ekonomiska situation vid överenskommelsen, där överlåtaren kan riskera skadeståndsskyldighet om han lämnar vilseledande eller missvisande information. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Återbetalningsskyldighet vid felaktig löneutbetalning

2018-01-12 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag behöver lite råd. I november och december 2016 fick jag löner insatta på mitt konto. Jag var aldrig anställd och har inte skrivit på några papper. Jag sökte ett jobb där som jag fick men tackade nej.När en månad gått och jag fick lön 2 började undra vad som hänt. Den första lönen förbrukade jag då jag trodde att pengarna kom från ett annat ställe. Upptäckte även då lönespecifikationen.Då kontaktade min mamma löneadministratören som mailade frågan vidare. Hon berättade att första lönen var förbrukad men att den andra var orörd. Efter ett par veckor in i januri 2017 mailade mamma igen och undra vad som händer. Fick då följande svar 24/1-17:Ärendet ligger hos vår avdelning för arbetsrätt.Vi återkommer när beslut har fattats om eventuell återbetalning.Inget hördes, så jag tänkte att det glömdes bort och jag började ta av de pengarna. (är fattig student)Nu i december, alltså nästan 1 år senare kommer de med en faktura på 15 597 kr. (De har efterskänkt mig hälften, dvs löneskulden var 31 194 kr för 2 månader). Men nu kräver de mig på 15 597 kr att vara betalt innan 180120 och betalar jag inte till dess så skickar de ärendet till kronofogden.Nu undrar jag om det får gå till så här?De uteblir 1 år och hotar om kronofogden?Får de skicka ärendet dit?Kan ni tipsa mig hur jag ska göra? Måste jag betala tillbaka?De måste väl i så fall gå med på en avbetalningsplan?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga lagregler om felaktiga löneutbetalningar. Istället tillämpas en princip som kallas condictio indebiti. Enligt den principen är huvudregeln att en felaktig utbetalning ska betalas tillbaka. Från denna huvudregel finns undantag. Ett undantag är då den som tagit emot pengarna gjort det i god tro samt förbrukat pengarna, AD 2006 nr 105. När det gäller bedömningen om en arbetstagare varit i god tro spelar utbetalningens storlek roll. Vid stora belopp kan det bli svårare för arbetstagaren att bevisa god tro. Men vid mindre belopp samt om arbetstagarens lön varierar från månad till månad är det mycket svårare att bevisa att en arbetstagare insett eller borde insett misstaget.Det är inte meningen att någon som inte förstått, och inte heller haft skäl att förstå, att pengarna felaktigt har utbetalats ska bli återbetalningsskyldig på grund av att utbetalaren begått ett misstag. Av din fråga framgår att du insåg den felaktiga utbetalningen vid utbetalningen i december. Du hade då förbrukat den första lönen. Därav framgår att du inte var i god tro kring utbetalningen i december. Enligt huvudregeln ska du därför betala tillbaka pengarna som du erhöll genom den utbetalningen. Genom den felaktiga utbetalningen som företaget gjorde uppkom en fordran gentemot dig. Det uppstod ett återkrav från företagets sida mot dig. En sådan fordran preskriberas enligt reglerna i preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriptionslagen är preskriptionstiden 10 år. Företaget kan på så vis kräva dig på pengarna i 10 år. Denna tid kan även förlängas. Företaget har alltså rätt att ett år senare skicka en faktura till dig för att kräva tillbaka den felaktiga utbetalningen. Om du inte betalar en faktura senast vid förfallodatumet, kan företaget eller den du är skyldig pengar lämna över skulden till ett inkassoföretag eller kronofogden. Det finns således inget som hindrar företaget från att vända sig till kronofogden om fakturan inte betalas i tid. Det finns inte heller någon lagstadgad rätt för dig att kräva en avbetalningsplan. Mitt råd till dig är dock att du kontaktar företaget och förklarar din situation. Därefter kan du föreslå att en avbetalningsplan vore det bästa för dig. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Kräva in pengar

2018-01-10 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Vi överlät ett företag till ny ägare för 1 kr då vi var 2 ägargrupper som inte kom överens, med den nya ägaren skrev vi ett avtal att han tog över våra borgensåtagande och leasingavtal.Detta pga att banken ville inte släppa våra borgen inna de såg att den nya ägaren klarade av att sköta rörelsen.28/12 2017 fick vi reda på att han lagt företaget i konkurs och då fallen borgensåtaganden och leasingavtalet åter på oss, men vi har ju skrivit ett avtal där både den nya ägaren som privat person och hans privata aktiebolag tar ansvar om detta skulle hända, men nu vill han inte tar ansvar för avtalet eller borgensåtagandena samt leasingavtalen.Hur går jag tillväga för att kräva honom på dessa pengar .Vänligen
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du har använt dig av vår expresstjänst!Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) för att få hjälp med att driva in pengarnaGenom din information vet jag tyvärr inte riktigt hur ert avtal ser ut men jag presumerar att det rör sig om ett giltigt avtal. Under förutsättning att så är fallet så kan ni få hjälp av KFM att driva in pengarna. För att få hjälp av KFM behövs en s.k. exekutionstitel, vilket du kan få genom två sätt:1. Genom en dom. En dom får du efter att ha ansökt om stämning vid Tingsrätten (under förutsättning att de finner den nya ägaren skyldig att betala pga. ett giltigt avtal).2. Genom att ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. Du får då ett utslag om betalningsskyldighet. Hur dessa två processer fungerar kan du läsa om nedan: Ansökan om betalningsföreläggande hos KFMDenna process är den smidigaste, men även ovanlig att få igenom. Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande hos KFM. Det kostar 300 kr och är den mest smidiga processen. Risken med denna process är att om den nya ägaren väljer att bestrida eventuell betalningsskyldighet hos KFM, så överlämnas ärendet till tingsrätten för en civilrättslig prövning i domstol. Helt enkelt, om tingsrätten finner att avtalet ni har inte är giltigt, av någon anledning, så faller denna process. Därav är denna process endast fördelaktig om det är så att den nya ägaren kommer medge att hen är skyldig dig pengar, vilket inte verkar vara fallet. Ansökan om stämning vid tingsrätten - denna process är den som troligtvis är tillämplig för din del Då det verkar som att den nya ägaren inte vill ta ansvar för avtalet så blir denna process aktuell. Du har då möjlighet att ansöka om stämning vid allmän domstol, dvs. tingsrätten. Du har dock en fördel i denna process. Du innehar ett skriftligt avtal som bevismedel, vilket innebär att det är upp till den nya ägaren att visa på att detta inte gäller. Slutsats/rekommendationRekommendationen är således att du först och främst pratar med den nya ägaren och förklarar situationen. Ni har ett avtal mellan er och detta är han skyldig att uppfylla. Finner han inte avtalet giltigt så bör du ansöka om stämning hos allmän domstol för att få en dom. Denna domen ska förklara att den nya ägaren är skyldig att betala ett visst belopp eller uppfylla de åtaganden som ert avtal stadgar. Du verkar ha s.k. regressrätt på den nya ägaren, även om borgensåtagandet och leasingen faller på dig. När du har mottagit domen innehar du en s.k. exekutionstitel och med hjälp av den kan du begära att KFM ska hjälpa dig att verkställa domen. De sköter då själva processen där de kräver in pengarna. KontaktuppgifterBehöver du hjälp med att utforma din ansökan om stämning vid allmän domstol eller önskar hjälp genom processen är vår juristbyrå mer än gärna till hjälp. Finner du något oklart i mitt svar eller önskar kontakt med vår juristbyrå är du välkommen att kontakta mig på: johan.hakansson@lawline.se.Allt gott,Med vänliga hälsningar