Utkräva skadestånd från brottmålsdom

2017-07-24 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag och flera andra vann en dom mot en person som hade lurat till sig pengar på internet via scams.Denne blev dömd till bland annat skadestånd till alla "brottsoffer".Det har nu gått runt 3 år sen domen kom och jag har inte fått något svar om att personen frivilligt skulle betala skadeståndet. Jag undrar nu om det är för sent att utkräva det med hjälp av kronofogden eller om det är för sent.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga. Nu under sommaren har vi ett högt tryck på våra gratisfrågor, men jag hoppas att du ändå har nytta av mitt svar trots lite väntan. Som svar på din fråga; Det är inte för sent för dig att begära ditt skadestånd med hjälp av kronofogden. Det du behöver göra är att fylla i en blankett som finns på kronofogdemyndighetens hemsida (och som jag har länkat till nedan), samt att skicka in denna blankett tillsammans med en kopia på domen vari det ska gå framgå vem som har rätt till skadestånd och vem det är som ska betala. Detta ska du sedan skicka till den kronofogdemyndighet där "svaranden", dvs. den person som lurade er och ska betala ut skadestånd, har sin bostad. Du kan hitta blanketten här. Mer information om hur du fyller i blanketten och vart den ska skickas finner du här. För att få ut en kopia på domen kan du vända dig till den Tingsrätt som utfärdade domen och begära en skriftlig kopia. Hoppas att du har fått svar på din fråga och fortsatt lycka till med ditt ärende!Med vänliga hälsningar

Slänga exets saker

2017-07-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Vid en separation tidigare i år lämnade mitt ex kvar en hel del av sina grejer, och är helt okontaktbar, jag är blockerad på telefon och överallt. Nu undrar jag om och när jag kan göra mig av med hans saker utan att riskera att sätta mig klistret?Till saken hör kanske att han har inte bidragit särskilt mycket ekonomiskt, utan låtit mig dra det stora lasset där, och det är nog en bidragande orsak till att han inte vill ha kontakt med mig, att jag ifrågasatte hur han tänkt sig att på något sätt kompensera...Vad har jag för juridiska rättigheter att göra mig av med hans saker?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Det är en ganska svår situation man hamnar i om ens ex vägrar hämta sina saker. Eftersom man inte äger sakerna, gör man sig i princip skyldig till olovligt förfogande om man helt enkelt skulle slänga bort sakerna (se Brottsbalken 10 kap. 4 §). Om man istället själv tar och flyttar sakerna, exempelvis kör hem dem till exet, gör man sig förmodligen istället skyldig till egenmäktigt förfarande eftersom man rubbar ägarens besittning (Brottsbalken 8 kap. 8 §).Ditt ex gör sig också skyldig till egenmäktigt förfarande, då han vägrar hämta sina saker och detta innebär att din besittning till huset rubbas eftersom dess användbarhet begränsas.En lösning jag kan tänka mig är att du ansöker hos kronofogden om särskild handräckning. Mer information om detta finns på Kronofogdemyndighetens hemsida, här. I praktiken kan detta, om det beviljas, innebära att ditt ex helt enkelt blir skyldig att hämta sina saker. Beslutet kan också verkställas på annat sätt.Innan detta blir aktuellt, kan det vara en bra idé att återigen försöka prata med ditt ex. Egenmäktigt förfarande är ju ett brott och du kan polisanmäla det. Eftersom båda säkert gärna undviker ett sådant utfall, kan det vara bra att diskutera den saken med ditt ex.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Penninglån mellan privatpersoner - vad gäller och hur får jag betalt?

2017-07-22 i Fordringar
FRÅGA |Hej! jag har en fråga till er! Jag har lånat ut pengar till en bekant som nu trots överrens kommelse vägrar betala tillbaka dessa pengar, vad är de för lagar som göller kring lån från privat person till privat person? Kan jag ansöka om hjälp med att driva in denna skuld? vad krävs det för att kunna få till ska dessa pengar? vi har inhet kontrakt på de hela utan de var en muntlig övreerns kommelse samt att personen ifråga har medgett sin skuld till mig via sociala medier. även då sagt att denne ska betala tillbaka vilket aldrig skett. skulle uppskatta all hjälp jag kan få.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inte några specifika regler som gäller för penninglån mellan privatpersoner. Man får istället se till allmänna rättsprinciper och regler som finns i avtalslagen (AvtL) och skuldebrevslagen (SkbrL). När man behöver hjälp att driva in en skuld finns det bestämmelser i lagen om betalningsföreläggande och handräckning som blir aktuella. Jag redogör först för vad som gäller låneavtal mellan privatpersoner och ger sen råd om hur du kan agera. Lån mellan privatpersoner - vad gäller?När privatpersoner lånar ut pengar till varandra gäller i princip avtalsfrihet och principen om att avtal ska hållas. Det är alltså parterna själva som kommer överens villkoren för lånet så som förfallodag, eventuella avbetalningsplaner m.m. Det man kommer överens om är det som gäller (AvtL 1 §). Det är därför viktigt att det står klart att man ger någon ett penninglån med förutsättning att återbetalning ska ske, så att det inte kan misstas för en gåva.Har parterna kommit överens om t. ex. när och hur återbetalningen ska ske ska låntagaren följa dessa villkor. Har inte frågan om återbetalning reglerats i parternas avtal ska låntagaren betala tillbaka sin skuld när långivaren begär det (SkbrL 1 kap. 5 §).Om någon part inte uppfyller villkoren som man kommit överens om kan låntagaren t. ex. begära dröjsmålsränta eller gå till Kronofogden eller en domstol för att få hjälp att få tillbaka pengarna.Muntliga avtalDet finns inte några formkrav för låneavtal mellan privatpersoner, vilket betyder att även muntliga överenskommelser och andra typer av kommunikation (som t. ex. konversationer via sociala medier) är rättsligt bindande avtal. Det viktiga är att båda parter har kommit överens om villkoren. Problemet som kan uppkomma när det saknas skriftliga avtal uppkommer istället i bevisfrågor. Hävdar man att en person ska betala en skuld och den personer motsätter sig och förnekar skulden kan man behöva bevis för att få rätt i frågan.Hjälp att få betaltOm man behöver hjälp att driva in en skuld kan man ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Detta är möjligt om det gäller en penningfordran som är förfallen till betalning (lag om betalningsföreläggande och handräckning 1-2 §). Ansökan görs skriftligen och ska innehålla yrkande, grunden för yrkandet, beloppet det gäller, förfallodagen, ränta som begärs, information om parterna och om ersättning för kostnader med anledning av målet om det begärs (9-10 §§, 17-18 §§). Om KFM tar upp ansökningen föreläggs den andra parten att yttra sig (25 §). I vissa fall resulterar detta i att parten direkt betalar sin skuld. Alternativet är att personen inte betalar och inte heller yttrar sig eller att personen bestrider skulden. Om personen inte yttrar sig ska KFM meddela utslag (42 §), vilket kan användas av den sökande för att begära utmätning. Om personen bestrider skulden får sökanden istället välja om målet ska skickas vidare till tingsrätten för att avgöras i domstol (33-34 §§). Vad betyder det för dig?Det verkar inte vara nån fråga om det rör sig om ett lån eller inte i ditt fall, eftersom låntagaren har erkänt skulden. Er överenskommelse gäller, trots att ni inte har något skriftligt avtal. Skulle du gå till KFM eller domstol kan dock ett muntligt avtal vara en nackdel i bevishänseende om låntagaren förnekar avtalet, men eftersom personen har erkänt skulden i er kommunikation via sociala medier har du bevis som kan användas till din fördel.Både du och den andra personen är skyldiga att rätta er efter er överenskommelse och om ni inte har bestämt ett förfallodatum för lånet är personen skyldig att betala tillbaka när du begär det. Eftersom du verkar ha begärt att få tillbaka pengarna är fordran sannolikt förfallen, vilket betyder att du kan gå till KFM för att få hjälp att driva in den. På KFMs hemsida finns mer information om hur man ansöker om betalningsföreläggande och enkäter för ansökan. Innan du försöker med detta är det dock bra om du gör ett sista försök att själv prata med låntagaren och se om ni kan reda ut frågan själva. Går det inte alls ska du också först väga vikten av att få skulden återbetald mot det arbete och kostnaderna som kommer gå till att få hjälp från KFM. Vid ansökan om betalningsföreläggande måste man betala en avgift och skulle den andra personen motsätta sig skulden kan processen både kosta tid och pengar. Gäller det en liten summa kan det därför i vissa fall vara bättre att inte gå till KFM, eller i alla fall att inte fortsätta till domstol om låntagaren bestrider ditt krav på återbetalning.SammanfattningSlutligen kan alltså sägas att du har rätt att få betalt enligt villkoren ni kom överens om muntligen eller på begäran. Går det inte att få tillbaka pengarna själv kan du få hjälp av KFM genom en ansökan om ett betalningsföreläggande. Om personen bestrider skulden kan det gå vidare till domstol. Dock kan ansökan till KFM och eventuell domstolsprocess kosta både tid och pengar och om det endast gäller en mindre summa bör man överväga för- och nackdelar med att söka hjälp.För mer information om vad som händer när man söker om betalningsföreläggande kan du läsa vidare på Kronofogdemyndighetens hemsida. Behöver du vidare hjälp med frågan i en rättsprocess kan du boka en tid hos en av våra jurister på Lawline här.

Bemötande av betalningskrav av gammal skuld

2017-07-21 i Preskription
FRÅGA |Hej jag fick en delgivning från kronofogden där ett företag kallat Alektum finans försökte driva in en 15 år gammal skuld, jag antog att preskribitionstiden hade gått ut och därför bestred jag ärendet, Alektum svarade med att gå direkt till tingsrätten.De har papper på att de har skickat brev men mig veterligen har jag inte fått några brev och en snabb googling på Alektum visar att många haft problem med företaget och de bedriver en oetisk och hänsynslös verksamhet.Jag har varit sjukskriven större delen av mitt vuxna liv och jag har/hade social fobi mina journaler intygar på att jag får ångest och djup oro av brev och telefonsamtal samt att jag har stora problem att ta kontakt med offentliga myndigheter, detta är något jag säkerligen kan få bekräftat av psykiatrin via telefon vid den förenklade rättsproccesen jag har i Örebro tingsrätt den 4de september. Är detta något jag kan yrka på i rätten? jag förnekar inte de flesta skulderna bara min vetskap om dem och jag betalar gärna grundskulderna men inte räntan och de överdrivna "kostnader" de påstås ha.Genom att kalla psykolog/läkare som vittne så erkänner jag möjligheten att de faktiskt har skickat brev och brutit preskribitionstiden.Har jag större chanser om jag bara nekar all kännedom om brev och skulder och tar upp Alektums dåliga rykte och oproffessionella beteende, bla när de skickade 100.000 minderåriga barn till kronofogden för skolfoton de inte beställt.Tack på förhand /// Kent H
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden för fordringar kan max vara tio år, men denna tid förlängs varje gång man gör något med fordran, t ex borgenären skickar ett betalningskrav till dig eller vänder sig till kronofogden eller gäldenären betalar av ränta eller amorterar. Om din skuld till företaget fanns på riktigt, men du inte har hört något från dem förrän över tio år senare är det utanför preskriptionstiden och du är inte betalningsskyldig.Angående hur du ska bestrida deras krav i domstolen förstår jag det som att du slits mellan två olika tillvägagångssätt. Antingen har du inte fått några brev alls från dem eller så har du det men du har inte öppnat pga psykisk ohälsa. Var ärlig och håll fast vid dina ord. Om du inte har fått några brev så håll fast vid det. Du kan ändå berätta för domstolen att du mår väldigt dåligt av det här… Det är trots allt ett företag mot en enskild människa. Men nämn inte att du inte öppnar brev eftersom det gör det osäkert huruvida du faktiskt mottagit brev eller inte. Om du har fått breven, eller är osäker för att du slänger alla brev utan att titta på dem t ex, är det smart om du tar kontakt med läkare och psykolog samt trycker på att de inte försökt ta kontakt med dig på något annat sätt. Det är dock inte säkert att det kommer räcka om du faktiskt vet om att du har fått brev och inte öppnat dem om det var inom preskriptionstiden. Ta hjälp av ett juridiskt ombud för att föra din talan i domstolen!Vänligen,

Driva in skuld från företag i England

2017-07-24 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Ett företag i England har undlåtit att betala en faktura till mitt företag (svenskt aktiebolag). Tre e-mail med påminnelser har inte resulterat i något svar. En ny faktura med påminnelseavgift och dröjsmålsränta har skickats ut men det engelska företaget har inte betalat inom föreskriven tid. Telefonkontakt har tagits varvid det engelska företaget skulle återkomma med besked samma dag efter kontakt med sin faktureringsavdelning. Det har nu gått ytterligare tre dagar utan någon respons. Hur går jag tillväga för att initiera indrivning av skulden?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den myndighet i Sverige som kan hjälpa till med att driva in skulder är Kronofogdemyndigheten. Kronofogden kan genom löneutmätning eller utmätning av tillgångar hjälpa personer eller företag att få in pengar för sina fordringar. För att Kronofogden ska kunna hjälpa till med detta måste du först göra en ansökan om ett betalningsföreläggande. Blanketten för en sådan ansökan hittar du här. När du ansöker om betalningsföreläggande tillkommer en ansökningsavgift på 300 kr. Dessa 300 kr kan du i din ansökan begära ersättning för av den som är skyldig dig pengar. Det är dock inte helt utan komplikationer att driva in skulder när gäldenären (den som är skyldig pengar) är bosatt utomlands. Om du vet att det engelska företaget kan ha tillgångar här i Sverige finns det goda möjligheter för att Kronofogden kan hjälpa dig att driva in dessa tillgångar. Då räcker det med att ansöka om ett vanligt betalningsföreläggande hos Kronofogden så som beskrivet ovan. Om företaget inte har några tillgångar i England blir det genast svårare att kunna driva in skulden - då räcker det inte med ett vanligt betalningsföreläggande. Det du kan göra då är att ansöka om något som heter europeiskt betalningsföreläggande. Europeiskt betalningsföreläggandeDå England fortfarande är med i EU har du möjlighet att ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande. Ansökan om ett sådant betalningsföreläggande ska du göra hos den domstol i England som är behörig att ta emot ansökan. Information om vilken domstol som är behörig hittar du här. Det europeiska betalningsföreläggandet gäller då i hela EU och kan verkställas i alla EU-länder. Att föreläggandet kan verkställas betyder att det kan användas för att få gäldenärens tillgångar utmätta. Formuläret för att ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande hittar du här.Mer information om det europeiska betalningsföreläggandet hittar du på Kronofogdens hemsida här.Det jag skulle råda dig att göra i första hand är att ta kontakt med Kronofogdemyndigheten för att be om råd för hur du ska gå vidare med saken. Deras kundservice når du på 0771-73 73 00 på vardagar mellan 8-18. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Hur lång är preskriptionstiden för skuld i anledning av dom?

2017-07-23 i Preskription
FRÅGA |Hej.Blev fälld för medhjälp till grovt bedrägeri 2002.har haft kronofogden efter mej sen dess,är pensionär sedan 3år,har ändå fogden efter mej tar min tjänstepension nu.Min fråga är om prespition för detta hur lång tid är det. Tacka för svar.U(lf
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag gissar att det är ”preskription” du menar när du skriver ”prespition”. Beroende på skuldens karaktär kan den ha olika preskriptionstider. Det är lite oklart vad det är för typ av skuld du har, men jag gissar att det rör sig om en skuld som härrör från ett skadeståndsanspråk från den/de som blev utsatta för bedrägeri. I sådana fall gäller Preskriptionslagen (1981:130) och din skuld preskriberas efter 10 år om inget preskriptionsavbrott har gjorts (2 § genom 3 § PreskL). Preskriptionsavbrott innebär att den som äger fordran kan göra så att preskriptionstiden för fordran börjar om. Om ett preskriptionsavbrott har gjorts är skulden giltig i tio år till (för denna typ av skuld) om inte preskriptionsavbrott görs på nytt. En preskription kan avbrytas på tre olika sätt, vilka finns angivna i 5 § PreskL:1. Om du betalar del eller ränta av skulden 2. Du får en skriftlig påminnelse från den du är skyldig 3. Den du är skyldig väcker talan i domstol om skuldenEftersom du skriver att du haft kronofogden efter dig sedan 2002 som nu tar din tjänstepension är det första punkten som blir aktuell för ditt fall. Genom att du betalar del av din skuld börjar nedräkningen för preskriptionstiden om på nytt för varje betalning du gör (6 § PreskL). Din skuld preskriberas alltså tio år efter att senaste betalning gjorts.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Semester och skulder

2017-07-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Kan man man åka på semester utomlands trots skulder till kfm
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det kan man. Men det är objektivt sett felprioriterat. Du kan läsa den här artikeln då kronfogden utmätte resenärer på flygplatsen som hade skulder till brottsoffer som skulle drivas in av KFM. Vissa skulder anses mer kritiska än andra och de skulder som ska till brottsoffer är så klart väldigt prioriterade.Vänligen,

Hur många kontrollavgifter för samma olovliga parkering?

2017-07-21 i Fordringar
FRÅGA |Denna fråga gäller därTidigare känd gratis/ 24timmarsparkering har nu Hojab skickat 5 påminnelser 10 resp 11 juli för parkering i period om 26jun kl 17, 27jun runt 9, 28 juni runt 9, 29 jun runt 9, och 30 jun runt 9. Hur många dagar är deras rätt att lappa och måste det inte gå 24 timmar innan de får lappa på nytt? hur kan man få bevisa eller kräva bevis om att de har lappat? Sista frågan kan man bara sätta upp ny skylt utan att informerat /förvarna ev bilar som står på tidigare ok 24timmarsparkering?Kom bara påminnelser!Inga lappar på lappa bilen!!. markägare har någon gång utan förvarning satt upp skylt under denna vecka 26. Vad kan man kräva i bevisning av hojab eller markägaare!?Mvh Petra
Zinar Budak |Hej, för att bevara din fråga vänder vi oss till lag om kontrollavgift vid olovlig parkering, se här. En ny kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Det måste dock gå minst 6 timmar mellan varje kontrollavgift. 5 § 1 st.Man kan högst få 5 kontrollavgifter för samma olovliga parkering. 5 § 2 st. I ditt fall verkar det som att dessa krav är uppfyllda och kontrollavgifterna är därför korrekt utförda.Om du vill få ut bevisning kan du kontakta bolaget och fråga om det. De är dock inte skyldiga att visa någon bevisning utan de får välja om de vill ta det vidare till domstol om du bestrider kontrollavgiften. Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken. 3 § Om första boten gavs den 26 juni innebär det att skylten måste ha varit uppe senast den 26 juni.MVH