Överta bostadsrätt

2016-02-21 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Jag och mina föräldrar har en bostadsrätt. Föräldrarna äger 45% var och jag 10%.Jag ska nu ta över hela allt, men jag har en tidigare betalningsanmärkning som var klantigt och va bara på 2000kr, som jag betalade direkt och är klar, men jag ligger ju kvar i ca. tre år tror jag på den synpunkten.Är detta ett hinder för mig om jag ska ta över lägenheten/lånet hos banken?! Är väldigt osäker och orolig.Jag har idag ett fast jobb med säker och bra lön och sköter alla räkningar.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Jag tolkar det som att Du även vill överta lånet när du övertar bostadsrätten. Vid övertagande av lån måste man vända sig till banken och komma överens om att Du ska ta över lånet. Eftersom bankerna gör egna bedömningar kan jag inte säga med säkerhet vad som kommer hända i Din situation. En mindre betalningsanmärkning kan man möjligtvis bortse ifrån om det finns godtagbara skäl, men det är inte alls säkert att banken resonerar så. Du måste helt enkelt ta kontakt med dem. Din annars ordningsamma situation talar till din fördel, så det är bra att ta upp.Hoppas detta gav svar på Din fråga och att allt löser sig!Med vänliga hälsningar,

Betalningsanmärkning - rättelse av uppgifter i kronofogdens register

2015-11-30 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Jag står anklagad för misshandel och vid rättegången fick jag dom att betala skadestånd till målsägande. Men jag valde att överklaga och betalade därför inte skadeståndet. Nu gick inbetalningen vidare till kronofogden, jag betalade pminnelsen första vardagen efter jag fått påminnelsen men fick ändå en prick. Kan jag "överklaga" den pricken eller är det bara att leva med misstaget att jag klantat mig?
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!Tyvärr går det inte att överklaga en betalningsanmärkning, eftersom det notering hos ett privat kreditupplysningsföretag om att en betalning varit försenad - det är alltså inte exempelvis kronofogden själv som utfärdar betalningsanmärkningarna. Informationen som företagen använder sig av som underlag för sina "prickar", kan dock i vissa fall gå att få bort från kronofogdens register. Detta gäller om man exempelvis hamnat där av misstag. Om det föreligger ett misstag i ditt fall är svårt att avgöra här, men du kan ansöka om rättelse av uppgifter hos kronofogden och i din ansökan beskriva vad som hänt. Någon form av bevis som styrker att det har skett ett misstag måste bifogas, då det är du som måste bevisa detta. Efter ansökan kan kronofogden bedöma denna, och beslutet som kronofogden fattar på grund av din ansökan kan sedan vid behov överklagas till domstol. Information om hur du ansöker om rättelse hos kronofogden hittar du här.Hoppas att detta svar kan vara till hjälp.Vänligen,

Betalningsanmärkning vid banklån

2015-02-02 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hejsan, min man har haft betal anmärkning innan, är grön nu.ville ha bil lån hos banken, deras svar var att vi vet ju om att du haft betalnings anmärkning innan och det säger ju en hel del om dig. får dom göra så ?då anmärkningen är borta och han är grön.
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Banker och andra långivare tar oftast hjälp av kreditupplysningsföretag för att få reda på om en person har betalningsanmärkningar. Enligt Kreditupplysningslagen (se här) har företagen rätt att ha kvar uppgifterna om en betalningsanmärkning för en privatperson i tre år från att den uppkom. Detta står i 8 §. Därefter måste de gallra, dvs. ta bort uppgifterna från sitt register. Har det gått över tre år sedan din mans betalningsanmärkning uppstod har kreditupplysningsföretaget som lämnat ut informationen gjort fel, dvs. lämnat ut oriktig uppgift om din man. Ni bör i så fall kräva det felande kreditupplysningsföretaget på skadestånd; såväl ekonomisk skada på grund av det uteblivna lånet, som ideell skada med hänsyn till den eventuella kränkning din man känt av att felaktigt finnas kvar i registret. Regler om skadestånd mot felande kreditupplysningsföretag hittar du i 21 § Kreditupplysningslagen.

Parkeringsbot - P-skiva

2012-09-27 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej, jag fick en p-bot med överträdelsen att jag hade fler än en synlig p-skiva. Jag har en gammal, fastklistrad, manuell och en automatisk p-skiva. Den automatiska ställer ju sig själv och därmed hade jag giltig biljett. P-vakten borde veta hur en automatisk p-skiva fungerar och det bör inte finnas några tveksamheter. Finns det nån lag som säger att man inte får ha fler p-skivor när en ändå är korrekt?
Aina Rasol |Hej! Jag vet inte vilken p-skiva du använder, det finns olika varianter. Det ska tydligen stå på p-skivans baksida att endast en får synas. I annat fall blir båda p-skivor ogiltiga. Det enligt företagets regler. DN har i ett fall kontaktat företaget "Carpark", för att utreda frågan. De menar att företaget måste upplysa om denna regel, och dem hänvisar till sitt regelverk och p-skivan. http://www.dn.se/diverse/p8-import-slask-motor/tva-p-skivor-ar-en-for-mycket

Felaktig betalningsanmärkning

2015-12-12 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Jag hade en skuld hos kronofogden 2012, som jag betalade tillbaka inom 2 veckor (samma år). Nu har jag upptäckt att jag fått en betalningsanmärkning som sattes i januari 2015 och gäller till 2018. Och den menar kronofogden att jag har fått på grund av den redan avbetalda skulden från 2012. Har dom rätt att sätta en betalningsanmärkning 3 år senare på en redan avbetald skuld? Jag har ringt till dom flertal gånger men ingen verkar ha svar på tal, jag får ingen hjälp eller vettig förklaring från dom. Hur ska jag göra? Kronofogden skyller på kreditupplysningen och kreditupplysningen skyller på kronofogden. Ingen verkar vilja ta ansvar. Får de verkligen göra så här? Vem ska jag vända mig till?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!I och med att skulden nådde kronofogden innan du betalade den talar detta för att det gått betydligt mer än två veckor mellan att skulden tillkom och att du betalade den. Innan skulden hamnar hos kronofogden ligger den som obetald hos borgenären eller hos ett inkassoföretag. Det framgår inte hur länge skulden funnits och när den egentligen förföll till betalning, men jag utgår från att det var mer än två veckor sedan.En skuld skickas antingen till kronofogden för betalningsföreläggande eller för utmätning. Vid betalningsföreläggande har vanligen borgenär eller ett inkassobolag ansökt om föreläggandet för att få fastställt att du är betalningsskyldig. Ett betalningsföreläggande i sig genererar inte en betalningsanmärkning. Däremot resulterar ett obestritt betalningsföreläggande i ett utslag vilket är en dom som utfärdas av Kronofogden som fastställer din betalningsskyldighet enligt 42 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Om utslaget är felaktigt och du betalade i tid bör du ansöka om återvinning vilket görs skriftligen till Kronofogden senast en månad efter att utslaget utfärdats enligt 52 och 53 §§ Lag om betalningsföreläggande och handräckning.När det gäller betalningsanmärkningen är det kreditupplysningsföretagen, inte Kronofogden som ansvarar för dessa. Du ska vända dig till det företag som utfärdat anmärkningen. Då bör du även kontrollera att det är denna skuld som anmärkningen har orsakats av, och att du inte har fler skulder som kan ha resulterat i en betalningsanmärkning. Kreditupplysningsföretagen hämtar information om utslag i Kronofogdens register och utfärdar sedan anmärkningar baserade på informationen. Jag tolkar din fråga så som att betalningsanmärkningen utfärdats tre år efter att utslaget måste ha utfärdats (vanligtvis får man inte en betalningsanmärkning förrän man fått ett utslag så jag antar att du fått ett utslag). Kreditupplysningsföretagen hämtar information i Kronofogdens register dagligen och bör isåfall ha fångat upp den här informationen tidigare.Om det finns anledning att anta att en kreditupplysning som lämnats under den senaste tolvmånadersperioden är oriktig eller missvisande, eller annars behandlats i strid med kreditupplysningslagen (KredituppL) 12 § ska den som bedriver verksamheten utan dröjsmål vidta skäliga åtgärder för att utreda förhållandet. Om uppgiften visar sig vara oriktig eller missvisande ska rättelse, komplettering av uppgiften eller uteslutning ur registret ske.För att bedöma om en uppgift är oriktig eller missvisande måste man utgå från de förhållanden som gällde vid tidpunkten när anmärkningen tillkom. Datainspektionen som ansvarar för tillsynen av kreditupplysningsföretagen anser att uppgifter ska rättas om du betalat skulden innan den noterade händelsen inträffade. I det här fallet har du betalat tre år före betalningsanmärkningen kom, vilket torde medföra att uppgiften är missvisande och du bör kunna få den rättad. Under förutsättning att händelseförloppet stämmer någorlunda överens med de antaganden jag gjort ska du kunna vända dig till kreditupplysningsföretaget och begära rättelse. Om företaget inte utreder detta enligt 12 § KreditupplysningsL får Datainspektionen förelägga dem att betala vite enligt 23 § KreditupplysningsL. Ett vite innebär att företaget åläggs att betala en viss summa för sin underlåtenhet att åtgärda felet.För mer information om betalningsanmärkningar och hur felaktiga sådana hanteras bifogar jag länk till Datainspektionens information om betalningsanmärkningar här. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Betalningsanmärkning

2015-03-31 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej. Om kronofogden fått i uppgift att kräva in ett skadestånd till en person, och den skadeståndsskyldiga betalar in beloppet under den tid som kronofogden gett till förfogande, får den som betalt skadeståndet ändå en betalningsanmärkning, bara för att kronofogden är inblandad?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om kravet avseende skulden är riktigt meddelar kronofogdemyndigheten ett utslag enligt Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Ett meddelat utslag är en offentlig uppgift som kan inhämtas av kreditupplysningsföretag och användas för att utfärda en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningar kan således ges för giltiga skulder som handläggs av kronofogden, oavsett om betalning sker inom den av kronofogden förelagda tiden. För att ta reda på om du har en betalningsanmärkning bör du kontakta ett kreditupplysningsföretag. Mer information om betalningsanmärkningar finns att läsa om på kronofogdemyndighetens hemsida.Vänligen,

Kreditupplysningsföretag, rättelse, och sekretessbelagda uppgifter

2013-02-03 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej, Jag har en vän som har fått betalningsanmärkning hos Kronofogden pga en obetald faktura på trängselskatt (Den är nu betald) Bakgrunden är följande: Fakturan hade ett förfallodatum på 2011-11-30. När han fick kännedom om fakturans existens ringde han den 2:a december 2011 till transportstyrelsen och meddelade personligen per telefon att han omgående skulle betala fakturan, vilket han också gjorde direkt efter samtalet. Han frågade också under samtalet om han skulle behöva betala någon påminnelseavgift, vilket de svarade nej på. Tyvärr hade han inte skrivit ner eller hade något minne av namnet på den handläggaren han då talade med. Betalningen på fakturan registrerades hos transportstyrelsen den 6:e december 2011. Efter samtalet kontaktade han kronofogden omgående och frågade om ärendet från transportstyrelsen och om det fanns något han skulle behöva betala. Detta då han inte fått några som helst delgivningar eller andra besked om att det fanns något som helst ärende hos kronofogden. Anledningen till att han inte betalat fakturan i tid var att det varit mycket problem med postutdelningen i det området han bor i. Han har annars god ekonomi så det finns inget skäl för honom att inte betala fakturan. Min fråga är : 1. kan detta ärende på något sätt leda till en anmärkning hos kronofogden? 2. Kan kronofogden utfärda en betalningsanmärkning utan att delgiva den enskilde om förslag till beslutet eller att ge den enskilde tillfälle att yttra sig innan ett sådant beslut fattas? 3. Finns någon möjlighet för honom att få bort anmärkningen genom att begära rättelse av registeruppgifter? 4. Finns något bra rättsfall som ni känner till som just handlar om liknande situationer? Jättetacksam för svar!
Viktor Persson | Hej, och tack för att du kontaktar Law-Line med dina frågor! Fråga 1. Vad det angår skulder som man har dragit på sig till stat eller kommun gäller att dessa kan kronofogdemyndigheten driva in utan någon rättslig prövning. Det går alltså till så att myndigheten som man har en skuld till skickar över den obetalda fordran till kronofogdemyndigheten som sedan får i uppdrag att driva in den. Detta indrivningsförfarande skiljer sig från det förfarandet då det är en privatperson, eller ett företag som med hjälp av kronofogden vill driva in en skuld, eftersom personen som krävs inte har möjlighet att bestrida kravet på samma sätt. Processen regleras i Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., Indrivningsförordning (1993:1229), samt i Utsökningsbalken (1981:774). Detta betyder alltså att så fort ett ärende kommit in till kronofogden hänvisad av stat, eller kommun, kan indrivningsprocessen registreras och således utgöra en grund för kreditupplysningsföretag att registrera en betalningsanmärkning under ditt namn. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är kronofogden som sköter betalningsanmärkningar, utan det är självständiga kreditupplysningsföretag som inhämtar upplysningar från kronofogden. I 34 kap Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) finns dock bestämmelser som sekretessbelägger handlingar om dylika indrivningsprocesser under förutsättning: Att någon tidigare skuld inte registrerats de senaste två åren.Att du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av fordringsägaren.Att du inte får någon ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts. Om dessa krav är uppfyllda är handlingen om indrivningen sekretessbelagd. Detta betyder att ett kreditupplysningsföretag inte får publicera information om en dylik process varför de inte kan registrera någon betalningsanmärkning. Så kan mycket väl vara fallet just i denna situationen, och i sådana fall har du faktiskt inte någon betalningsanmärkning, eftersom kreditupplysningsföretaget inte får publicera sekretessbelagd information. Fråga 2 Som sagt – kronofogdemyndigheten utfärdar inte betalningsanmärkningar utan hanterar indrivningsprocessen till fordringsägare som har en utstående skuld de inte fått betald. Det är istället privatägda kreditupplysningsföretag som sköter detta, och de skapar sina register med hjälp av information de hämtar från kronofogdemyndighetens verksamhet. Fråga 3 Det finns möjlighet att rätta beslut som tagits av kronofogdemyndigheten, och för att begära en sådan rättning tar man kontakt med myndigheten och förklarar vad som har hänt, och vari felet ligger. Om uppgiften sedan rättas och tas bort ur kronofogdens register, försvinner även uppgiften från kreditupplysningsföretagens register, och därmed också betalningsanmärkningen. Fråga 4 Det torde inte finnas något behov av att klargöra rättsläget genom ett rättsfall i denna situation, eftersom omständigheterna och deras effekter finns preciserade i lagtext. Jag rekommenderar ett besök till kronofogdens hemsida (http://www.kronofogden.se/), eftersom de har lättillgänglig information om hur just denna typ av ärenden hanteras.

Parkeringsanmärkning för okänd regel

2009-10-29 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |hej, ännu en följdfråga på 2009-04-06 angående parkering och datumzon.Saken var den att jag bor inom zonen. Jag hade i ärlighetens namn ingen aning att dom infört datumzon i kommunen, men faktum kvarstår att jag kan inte sett denna skylt när jag färdades från mitt hus till platsen för parkering.De känns konstigt att jag inte skulle ha rätt rent juridiskt, jag kan ha tagit tåg och tagit mig hem, sedan tagit bilen till platsen för parkering, på så sätt missat att de är datumzon.Ligger det i mitt ansvar att ta reda på parkeringsregler eller bör jag ha rätt i detta fall ?(svara gärna till mailen också)
Gustaf Lidegran |Hej!Om skyltarna sitter på rätt plats ligger det tyvärr i ditt ansvar att känna till reglerna. Det gäller parkeringsregler precis som kommunens alla andra lagligen meddelade ordningsföreskrifter. Det bygger egentligen inte på att alla ska läsa kommunens regler regelbundet utan på att det skulle bli ohanterbart för kommunen att ha skyldighet att meddela nya regler direkt till alla invånare. Kommunens lokala trafikföreskrifter finns införda i en så kallad liggare som normalt förvaras i kommunhuset.Vänlig hälsningar