Preskriptionstid på fakturor

2017-05-21 i Preskription
FRÅGA |Fick här om dagen en faktura på 39 000kr från ett företag som installerade värme till våran pool i mars 2012. Vi är lite tagna på sängen då summan är ganska saftig och att det är nu över 5 år sedan det installerades, har jag som konsument någon rättighet att bestrida fakturan? Fakturan ska vara betald inom 10 dagar och leveransdatumet på F tyder på att installationen är gjord 2017-05-18 vilket också är helt galet? Finns det något vi kan göra? Mvh
Jennie Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaPreskriptionstiden för en fordran från näringsidkare till konsument, där fordringen avser vara, tjänst eller annan nyttighet som kan tillhandahållas en konsument, är tiden 3 år enligt preskriptionslagen § 2.Detta förutsätter att ett preskriptionsavbrott inte har förekommit under den tiden. Ett sådant avbrott kan aktualiseras exempelvis om näringsidkaren tidigare sänt faktura eller att ni haft kontakt inom en 3 års period gällande fakturan, där du "erkänt" din skuld så att säga.Har inte ett sådant avbrott skett och det är första gången som ni kontaktas angående fakturan har den preskriberats och företaget kan inte längre kräva er på betalningen.Ni meddelar därmed företaget att preskriptionstid inletts och att ni inte längre avser betala fakturan. Uppstår oenighet gällande frågan kontaktar du kronofogden och bestrider företagets krav. Lycka till!

När preskriberas en skuld?

2017-05-01 i Preskription
FRÅGA |jag har skuld till mercedes bens för en bill sen 2005.jag undrar om det är inte preskiberat.
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att vi ska hitta ett svar på din fråga så letar vi i Preskriptionslagen § 2. Där ser vi att den allmänna preskriptionen är 10 år, men 3 år för konsumenter. Utifrån din fråga så antar jag att du har köpt bilen som konsument. Men det är inte helt klart där, eftersom det finns olika sätt som en preskription kan avbrytas, vilket gör att den börjar om från början. Om du till exempel får ett brev från mercedes, där det står att du är skyldig dem pengar, då kommer en ny preskriptionstid på 3 år att börja. Också om du betalar en viss del av bilen, så kommer en ny tid på 3 år att börja. Så när du köpte bilen 2005, då kommer den skulden att preskriberas 2008. Men om du får ett brev om skulden eller betalar en viss del 2007, då kommer skulden preskriberas 2010. Såhär kommer tiden på skulden att fortsätta förlängas efter varje gång preskriptionen avbryts. Om inget preskriptionsavbrott har skett sedan du köpte bilen 2005, då skulle jag säga att din skuld är preskriberad. Du kan läsa mer om de olika sätt en preskription kan avbrytas i Preskriptionslagen 5 § Hoppas du fick svar på din fråga! Vänlig hälsning,

Gamla skulder hos näringsidkare

2017-04-22 i Preskription
FRÅGA |När jag skulle beställa tid hos tandläkaren visade det sig att jag hade en 3 år gammal skuld hos dom. Jag fick inte boka tid om jag inte betalade skulden och jag ifrågasatte då hur det kan komma sig att jag kan ha en skuld så länge utan att ha fått påminnelser samt att skulden gått till inkasso och fick till svar att det inte funkar så samt att det är för att de är ett privat företag. De är ju samtidigt anslutna till försäkringskassan om det har någon betydelse.
Malin Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du har haft en skuld i över tre år hos din tandläkare har den förmodligen preskriberats enligt 2 § 2 stycket preskriptionslagen. Av din fråga framgår det inga exakta datum, men har du som konsument en skuld som är över tre år gammal, och du inte fått hem någon form av påminnelse eller liknande, kan tandläkaren inte längre kräva betalt för skulden. Det har ingen betydelse att de är ett privat företag eller om de är anslutna till Försäkringskassan.Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för fordringar.

2017-03-31 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag har tre obetalda räkningar till en firma.Firman gick i konkurs för en del år sedan och startade i annat namn. Ingen har skickat krav eller annat på räkningarna.Jag frågade firman för en vecka sedan om räkningarna fanns kvar och efter mycket funderande sa de att räkningarna var arkiverade och jag kunde få deras bankgiro. Räkningarna är sedan 1996.Behöver jag betala detta?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Preskriptionstiden för fordringar är tre år om du fått dom i egenskap av konsument och tio år om du har haft annan roll än konsument, 2 § preskriptionslagen. Om du har fått någon typ av påminnelse innan preskriptionstiden gått ut börjar preskriptionstiden om på nytt. Ovan innebär att om du inte fått någon påminnelse efter 2014 om du är konsument alternativt 2007 om du inte är konsument är du inte tvungen att betala.

Fråga om preskription på konsumentfordran.

2017-05-05 i Preskription
FRÅGA |Hej...min man köpte en telefon på avbetalning 2010. Han lämnade strax efter Sverige eftersom hans arbetstillstånd gick ut.Han hade då ingen adress eller bostad här. Han kom tillbax till Sverige 2017 då han igen fick uppehållstillstånd från februari månad. Han har nu fått ett inkassobrev från svea inkasso på skuld av telefonen som han inte hade betalat. Dom har även skickat ett domslut som lades 2011 att han skulle betala skulden plus årsräntan. Han har dock sen han första gången lämnade Sverige inte fått något brev eller besked om skulden. Nu undrar jag ifall han måste betala detta eller är denna skulden preskriberad? Om den.är d hur svarar man på detta inkassobrev? Tack på förhanf mvh
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskriptionslagen När man ser till om en fordran preskriberats eller inte så använder man sig av preskriptionslagen (PreskL), du kan läsa den här. Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år, då förlorar alltså borgenären sin rätt att få betalt. Men när det gäller konsumentfordringar så är preskriptionstiden endast tre år, se 2 §. För att det ska räknas som en konsumentfordring krävs att den som sålt produkten är en näringsidkare och sålt den inom sin roll som näringsidkare och att den som köpt produkten (din man) gjort det för enskilt bruk, alltså inte inom en roll som näringsidkare. Preskriptionsavbrott Borgenären kan avbryta preskriptionen på tre olika sätt, se 5 §. Om 1. gäldenären (din man) erlägger en del av betalningen av ränta eller amortering, eller utfäster betalning eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, 2. om din man fått ett skriftligt krav på betalningen från borgenären eller 3. om borgenären väcker talan mot din man vid domstol, kronofogdmyndigheten eller hos en skiljedomstol. Ett preskriptionsavbrott innebär att varje gång avbrottet sker så börjar en ny löpetid på tre år att löpa. Om din man nu inte varken hört av, betalat eller varit ärende hos domstol under de tre senaste åren så är fordran preskriberad och han behöver då inte betala fordran. Lycka till med allt! Vänligen,

När preskriberas en fordran?

2017-04-29 i Preskription
FRÅGA |Hej. Nu är det så att en räkning till min mormor vars faktura datum är 2012-04-13 har plötsligt återkommit efter min mormors död. De hade 4 år och 7 månader på sig att skicka påminnelse men har ej gjort detta. Först efter November 2016 fick vi inkasso brev av intrum justitia. Jag vill kolla hur det ligger till. När slutar en faktura att gälla? För vi har inte fått någon påminnelse under 4 år och 7 månaders tid.
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen. Huvudregeln är att en fordran (skuld) preskriberas 10 år efter dess tillkomst. Om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas fordran redan efter 3 år. Dessa tidsfrister gäller så länge inget preskriptionsavbrott skett (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott innebär att skulden erkänns på något sätt. Att borgenären skickar en påminnelse om betalningskrav ses som ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Om preskriptionen avbrutits börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen). Jag tolkar det som att det i ditt fall handlar om en fordran mot en konsument, och då gäller som sagt en preskriptionstid på 3 år. Eftersom ni inte fått någon påminnelse under dessa 4 år och 7 månader, borde fordran vara preskriberad och inte behöva betalas. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

När preskriberas en fordran?

2017-04-13 i Preskription
FRÅGA |Då mitt ex och jag separerade 2003 skrev vi ett avtal om att han skulle återbetala hälften av mitt arv från mamma som vi använt till att renovera en gemensam stuga. Enligt avtalet skulle skulden regleras inom 2 år men då han är mina barn pappa har jag väntat till han fått bättre ekonomi så det inte skulle drabba våra döttrar. Då jag nu tar upp dessa pengar säger han att han vägrar betala och att han inte behöver göra det då det är preskriberat sedan 2013, 10 år efter vi ingick avtalet. Kan man göra så här är mitt fråga? Mvh orolig och kanske blåst
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fordran preskriberas tio år efter att den tillkom vilket innebär att din fordran på ditt ex preskriberades under 2013, om inte preskriptionen avbröts dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott kan ske på ett antal olika sätt. Antingen kan preskriptionen ha avbrutits, innan 2013, genom att ditt ex utfäst betalning, erlagt ränta eller amortering till dig eller på något annat sätt erkänt fordringen gentemot dig. Ett annat sätt preskriptionen kan ha avbrutits på är att ditt ex fått ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från dig. Det sista sättet preskriptionen kan ha avbrutits på är om du väckt talan mot ditt ex eller på anat sätt åberopat fodringen mot honom vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § preskriptionslagen). Om du gjort något av detta innan fordringen skulle preskriberades under 2013 så har det skett ett preskriptionsavbrott och en ny preskriptionstid började löpa från den dagen och tio år framåt. Om du inte gjort något av detta är det som ditt ex säger så att din fordran mot honom är preskriberad vilket innebär att han inte är rättsligt tvungen att betala. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Preskription av regressfordran

2017-03-30 i Preskription
FRÅGA |Hejsan.För ca 3 år sedan hade min sambo ett aktiebolag tillsammans med en kompis. Det slutade med att de blev oense och eftersom han inte hade några pengar när konkursen trädde i kraft fick jag och min sambo gå in och betala det som skulle betalas. Vi fick då ett regressrätt från banken för att använda när vi skulle kräva honom på hans del. Nu valde vi att inte gå vidare med detta eftersom det förekom en hel del hot från hans sida och vi inte fick någon hjälp av polisen. Efter att inte har pratat med den här personen på ca 3,5 år har det nu åter börjat komma en del hot så vi funderar på att skicka regresrätten ändå för att få tillbaka de pengar vi förlorade. Är det möjligt att göra det? Hur lång tid har man på sig att skicka kravet och hur går man tillväga? Min sambo är orolig att den här killen fortfarande inte har någon möjlighet att betala och att om det ska gå den rättsliga vägen kan vi bli tvungna att stå för diverse kringkostnader, är detta möjligt?Vore tacksam för hjälp!Mvh Sandra
Julia Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskriptionslagen gäller i fråga om preskription av alla fordringar och således också på regressanspråk såsom det som din sambo har. Huvudregeln föreskriver i 2 § preskriptionslagen att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.Det är först när preskription inträder som man som fordringsägare/ägare av regressfordran förlorar sin rätt att få betalt. Ett preskriptionsavbrott, det vill säga en sådan handling som väcker en nya 10 års period av rätt att kräva betalning, kan åstadkommas på tre olika sätt. Det första är att gäldenären/den som är skyldig att betala utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären/den som ska få betalt. Det andra sättet är att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från borgenären eller slutligen att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Ni är alltså fortfarande inom preskriptionstiden. Vill ni ha ytterligare 10 år på er att få betalt kan ni skriva ett brev till din sambos föredetta affärspartner och påminna honom om hans skuld till din sambo. Vill ni gå den rättsliga vägen kan ni kontakta Kronofogden och be om betalningsföreläggande och verkställighet. Detta innebär att Kronofogden hjälper er att få in betalning. För att Kronofogden ska kunna driva in pengarna måste ni kunna stryka/bevisa att fordran finns och är riktig. Hoppas ni har fått svar på din fråga!