Preskriberas ett borgensåtagande om jag inte skriver under en blankett om preskriptionsavbrott?

2017-03-23 i Preskription
FRÅGA |Jag har för knappt 10 år sedan skrivit under ett borgensåtagande för ett banklån som min bror tagit. Allt har fungerat bra alla år och gör så fortfarande. Jag har fått en blankett om preskriptionsavbrott. Om jag inte skriver under är mitt åtagande därmed preskiberat? Vad kan banken göra? I mina ögon så preskiberas mitt åtagande om jag inte skriver under. Är det så?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt korta svar på din fråga är nej. Preskriptionen har avbrutits även om du inte skriver under blanketten. Vad är ett preskriptionsavbrott?Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa. Som utgångspunkt gäller att en skuld (och även en borgensförbindelse) preskriberas 10 år efter tillkomsten om den inte avbryts dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid om ytterligare 10 år börjar löpa (6 § preskriptionslagen).Det finns olika sätt att avbryta preskriptionen (se 5 § preskriptionslagen). Bland annat kan preskriptionen avbrytas genom att banken påminner dig om borgensförbindelsen skriftligen. Dessutom kan preskriptionen avbrytas genom att du erkänner för banken att borgensförbindelsen finns, t.ex. genom att du betalar ränta för din brors räkning.Vad händer om du inte skriver under blanketten?Som sagt räcker det med att skicka en skriftlig påminnelse för att preskriptionen ska avbrytas, vilket innebär att banken redan har avbrutit preskriptionen gentemot dig genom att skicka blanketten. Banken har däremot bevisbördan för att preskriptionen har avbrutits, alltså att blanketten har kommit fram till dig (NJA 1996 s. 809). Att du skriver under blanketten och skickar tillbaka den till banken innebär att banken mycket enkelt kan bevisa att preskriptionen har avbrutits. Dessutom innebär denna bekräftelse att du har erkänt ditt borgensåtagande för banken, vilket (som nämnt ovan) också utgör en preskriptionsavbrytande åtgärd. Banken har alltså troligtvis skickat blanketten med denna utformning för att lättare kunna bevisa att preskriptionsavbrott har skett. Vad kan banken göra om du inte skriver under?I rättspraxis från Högsta domstolen har det ansetts tillräckligt att borgenären skickar ett antal kravbrev till gäldenären (den som ska betala) för att borgenären ska ha uppfyllt sin bevisbörda (NJA 2007 s. 157). Även om borgenären inte lyckas bevisa att kravbreven har kommit fram kan det alltså räcka med att visa att ett antal kravbrev har skickats. Gäldenären måste i så fall lämna en rimlig förklaring till hur det kommer sig att han eller hon inte har fått kravbreven.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Preskriptionstid vid utebliven betalning av leverans

2017-03-09 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstid vid uteblivet krav på ersättning vid leverans av livsmedel
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den allmänna preskriptionstiden för fordringar är 10 år. Rör det sig om en konsumentfordran (dvs en fordran som en näringsidkare har mot en konsument) är preskriptionstiden 3 år. Detta följer av 2 § preskriptionslagen.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Innebörden av att ett ärende inte är preskriberat

2017-03-02 i Preskription
FRÅGA |Hej! Det är så att jag skadade tummen under skoltiden för ett par år sedan (har ett ärr) och har nu sökt ersättning. Jag fick hem ett brev idag från Gjensidige och där står det "ditt ärende är inte preskriberat" och jag undrar vad som menas med det, är det ogiltigt nu eller vad? Skulle vara tacksam för svar.
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Att något är preskriberat innebär att en inte längre har rätt att framföra krav eftersom det har gått för lång tid. Preskriptionstiden, den tid inom vilken du får framföra ett krav, är i flesta fall 10 år. Eftersom ditt ärende inte är preskriberat än, innebär det att du fortfarande har rätt att kräva ersättning för skadan du led i skolan. Gjensidige är ett försäkringsbolag som verkar vara engagerat i din skadehändelse på ett eller annat sätt. Du bör kontakta dem och se hur du kan gå tillväga för att få ersättning för skadan på tummen.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Preskriptionstid

2017-02-27 i Preskription
FRÅGA |Hur långt efteråt kan man begära skadestånd?Är det 10 år från händelsen? Läst preskribtionslagen men tycker det är svårt att tolka den.
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer. Preskriptionslagen föreskriver en 10 års preskriptionstid. Detta regleras i Preskriptionslagens 2§. Detta innebär att du har tio år på dig att begära skadestånd, från dess att den skadegörande handlingen skedde. Det är därmed inte brottom att framlägga sitt skadeståndskrav. Däremot är det viktigt att tänka på, ju längre man väntar desto svårare blir det att påvisa oaktsamhet eller uppsåt i samband med skada och handling. Vid ett eventuellt preskriptionsavbrott nollställs tiden och börjar löpa om (10 år). Sådant avbrott kan ske exempelvis vid just framställan av krav, gäldenären erkänner fordran på skadestånd alternativt genom betalning. Detta framgår av lagens 5-6§§. Hoppas att svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Är begäran av faktura en förutsättning för preskription?

2017-03-21 i Preskription
FRÅGA |Hej! Ett företag som vi anlitade 2012 hörde av sig igår till mig och sa att vi inte betalt vår faktura till dom. Har inte fått ngn under 5 åren. Hänvisade till preskriptionslagen om 3 år för en konsument. Hans jurist hade sagt att det var upp till mig också att fråga efter fakturan. Allt var mitt fel för att jag hänvisar till mina rättigheter. Stämmer det att de kan hota med att det låg på mig att hålla reda på deras sätt att skicka ut fakturan till mig?
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du säger föreligger en treårig preskriptionstid vid fordringar mot konsumenter (2 § andra stycket Preskriptionslagen). En sådan preskriptionstid avbryts om gäldenären (den som är i skuld) under denna tid bekräftar skulden på något vis gentemot borgenären (den som kan kräva betalning av skuld), eller om borgenären skriftligen påminner gäldenären om skulden (5 § Preskriptionslagen). Det var förmodligen det företagets jurist menade när han sa att det är också upp till dig att fråga om fakturan, men det finns ingen skyldighet för någon av parterna att påminna den andre om skulden. Det är helt byggt på frivillighet.Det innebär att varken du eller företaget är skyldig att påminna varandra om fakturan. Eftersom båda varit passiva i tre år är skulden preskriberad och företaget har inte längre rätt att kräva dig på din skuld (8 § Preskriptionslagen). Du är inte längre förpliktad att betala skulden till företaget.Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag kräva skadeståndet efter 15 år?

2017-03-02 i Preskription
FRÅGA |Jag har blivit misshandlad för 15 år sedan. 3 st dömdes till skadestånd. Kan jag ansöka om skadeståndspengarna såhär sent?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag har uppfattat din fråga såhär: Du blev misshandlad för 15 år sedan och 3 personer dömdes till att betala skadestånd till dig. Nu så undrar du om du fortfarande kan kräva skadeståndet, trots att det har gått 15 år?Skadestånd som grundar sig på brott preskriberas (enligt huvudregeln) efter 10 år, se preskriptionslagen 2 §. Tiden räknas normalt från den dagen då brottet begicks. Preskriptionsavbrott kan dock göras. Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid på 10 år börjar löpa från dagen då avbrottet inträffat, se preskriptionslagen 5 §.Eftersom det har gått 15 år sedan gärningsmännen dömdes så kan det vara så att ditt skadestånd har preskriberats, dvs. att din rätt att kräva skadestånd har gått förlorad. Om du har gjort preskriptionsavbrott så kan det vara så att din rätt ännu inte preskriberats.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Preskription av ett skuldebrev

2017-03-01 i Preskription
FRÅGA |I samband med att vi köpte vårt gemensamma hus lånade jag pengar av min sambo och vi skrev ett skuldebrev på detta. Vi är nu gifta, min man har barn sedan ett tidigare äktenskap.Vad gäller för skuldebrevet? Är preskriptionstiden 10 år? Eller har något förändrats när vi nu är gifta?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skuldebrevet mellan dig och din make preskriberas efter 10 år ifall inget preskriptionsavbrott sker dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott sker ifall 1) din make på något sätt erkänner skuldebrevet genom att t.ex. betala av en del av skulden, 2) du ger ett skriftligt krav till din make om fordrans existens, 3) du väcker talan mot din make om fordran (5 § preskriptionslagen). Om ett preskriptionsavbrott sker börjar preskriptionstiden på 10 år om på nytt. Faktumet att ni är gifta ändrar inte detta.Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid vid ersättning för ärr

2017-02-20 i Preskription
FRÅGA |Hej jag fick ett ärr under munnen som jag stört mig på en längre tid och känner av det men ej tagit tag i att söka försäkring! Detta hände när jag gick i årskurs 8! Jag är nu 22 år! Är det för sent för att söka ersättning ?
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Av den information du tilldelat mig framgår det inte vad som orsakat ärret, men genom att läsa nedanstående bör du få en uppfattning av vad som gäller:FörsäkringMånga försäkringsbolag ger ersättning för vanprydnad såsom ärr. För att få ersättning för vanprydnader som skett vid en olycka måste du ha en olycksfallsförsäkring. Du kan också få ersättning för ärr orsakade av en sjukdom (till exempel ärr pga. en operation), men då krävs det att du har en försäkring som täcker den sjukdomen du lider av. Dom flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård i anledning av din vanprydnad. Gemensamt för alla försäkringsbolag är att du måste vänta 1-2 år efter vanprydnadens uppkomst innan en eventuell ersättning kan lämnas. PreskriptionstidEn skada bör anmälas så fort som möjligt. Har det gått tio år eller mer är det för sent att anmälan skada, rätten till ersättning är då nämligen preskriberad. Att ärendet är preskriberat betyder att du inte längre har rätt till ersättning därför att det gått för lång tid innan du anmälde skadan eller framställde ditt krav. Ersättning för personskada omfattas vanligen av den tioåriga preskriptionstiden som återfinns i preskriptionslagens 2 §.Bedömning Med antagande att du var 13-14 år gammal (vilket man vanligtvis är i årskurs 8) när skadan inträffade har 10 år ännu inte passerat. Möjligheten att söka ersättning för ärret återstår fortfarande.Med vänlig hälsning,