Skadestånd och arbetsgivaravgifter

2016-06-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. mitt företag har fått et skadeståndsanspråk från en privatperson på 1 Msek, föranlett av en tvistesak gällande ett avtal. Min fråga är då om företaget även skall betala arbetsgivaravgifter på detta belopp?
Petter Westergren |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Arbetsgivaravgifter är en social avgift som arbetsgivare ska betala ovanpå den lön som utbetalas till arbetstagaren. Arbetsgivaravgifter ska betalas till staten på all ersättning för utfört arbete till anställda. I detta fall handlar det om ett skadeståndsanspråk från en privatperson gällande ett avtal. Utan att veta vad det är för avtal är det svårt att säga något bestämt. Men arbetsgivaravgifter ska normalt sett inte betalas för utbetalning av skadestånd. Det kan dock finnas vissa särskilda fall av skadestånd där det är annorlunda, t.ex. om skadeståndet anses utgöra ersättning för utfört arbete. Jag hoppas detta gav dig viss vägledning!Med vänlig hälsning

Lön och anställningsförmåner under uppsägningstiden

2016-06-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har precis varslad om uppsägning från mitt arbete from. den sista juli I vanliga fall jobbar jag mellan 13-21 på vardagar men nu blir jag arbetsbefriad från och med idag. Har jag rätt att ändå få ut obersättning för de dagar som jag skulle ha jobbat under uppsägningsperioden? Mvh
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i 12 § lagen om anställningsskydd (LAS) som säger att en arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren blir arbetsbefriad. Tanken bakom denna regel är att anställningen består även under anställningstiden och även om arbetsgivaren inte kan erbjuda något arbete så ska arbetstagaren fortfarande bli ersatt för det arbete som hade utförts. Eftersom du under uppsägningstiden skulle ha jobbat på sådana tider att OB-ersättning hade ingått så ska detta även räknas in under uppsägningstiden. Grundregeln är att anställningen ska löpa på precis som vanligt under uppsägningstiden och att ersättningen ska vara samma, oavsett om arbetstagaren utför arbetet eller inte. Sammanfattningsvis har du rätt att även få OB-ersättning under din uppsägningstid, även om du har blivit arbetsbefriad. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivarens skyldigheter vid uppsägning på grund av arbetsbrist

2016-05-16 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Vad har man rätt till för ersättning när arbetsgivaren har sagt upp mig på grund av arbetsbrist?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att din arbetsgivare ska ha rätt att säga upp dig krävs saklig grund, enligt lag om anställningsskydd 7 § (LAS). För att arbetsgivaren ska undvika ersättningsskyldighet måste denne utreda om det finns en möjlighet för att omplacera dig till ett annat arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste även iaktta de speciella turordningsregler angående uppsägning på grund av arbetsbrist som finns i LAS 22 §. Om det ovanstående inte gjorts av arbetsgivaren har du rätt till skadestånd från arbetsgivaren för den skada som uppkommer. Om arbetsgivaren har gjort allt jag nämnde i första stycket har uppsägningen gått till som den ska och du har då ingen rätt till ersättning.Med vänlig hälsning,

Provjobba utan lön?

2016-05-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |hej! Jag har en fråga angående raster på restaurang! Jag jobbade igår från 16.00 till 22,30 helt utan rast och det var min första dag, jag skulle alltså provjobba där.Men får jag betalt för det timmarna jag jobbade där? för de sa ingenting om att jag skulle få lön när jag jobbade.
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Förenklat skulle jag svara på din fråga enligt följande: ja du ska få betalt för detta arbete. Om du faktiskt kan kräva ut det beror dock på ett antal omständigheter. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen finns ingen möjlighet att arbeta gratis vilket innebär att oavlönat arbete skulle innebära avtalsbrott enligt kollektivavtalet. Därför skulle du kunna vända dig till den kollektivanslutna arbetstagarorganisationen och då kan de ev. hjälpa dig att kräva ut lönen. Dock så finns ingen särskild lag på hur anställningsavtal ska utformas vilket innebär att det är vanliga avtalsrättsliga principer som gäller. Detta innebär att det finns en möjlighet för den anställde och arbetsgivaren att muntligen avtala om villkor för anställningen. Har din arbetsgivare inte sagt något om att du skulle jobba gratis skulle jag säga att du enligt förutsättningsläran(princip för avtalstolkning) kunde förutsätta att du skulle få betalt och arbetsgivaren borde ha insett detta. Vilket är ett argument du kan använda om frågan skulle bli tvistig. Sammanfattningsvis skulle jag råda dig att fråga din arbetsgivare om vad som gäller och skulle de neka dig lön kan du vända dig till en eventuell kollektivansluten arbetsgivarorganisation för att få hjälp. Lycka till!Med Vänliga Hälsningar,

Vem ska betala arbetsgivaravgiften?

2016-06-17 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Får min arbetsgivare dra arbetsgivaravgiften från min lön?Det är väl inte jag som ska betala den!
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För anställda som tjänar minst 1000 kr. per år ska arbetsgivaren betala ut arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna utgår till ca 31 % av den utbetalda årliga ersättningen. Detta framgår av skatteverkets hemsida, se här.Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter för anställda som inte har godkänd F-skattsedel, och som är fysiska personer (inte juridiska personer). Detta är avgifter som arbetsgivaren ska betala, och inte dra av din lön. Läs mer här om arbetsgivaravgifter.Jag rekommenderar dig att prata med din arbetsgivare, alt. om det behövs med ditt fackförbund som kan hjälpa dig vidare i frågan. Återkom gärna till oss om du har fler frågor. Ha en bra fredag!Vänligen,

Utebliven lön

2016-06-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Var anmäler jag utebliven lön för provjobb?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du, enligt uppgift, har arbetat för din arbetsgivare så har du nu en lönefordran på din arbetsgivare. En juridisk möjlighet att få hjälp med att kräva in betalning är att gå till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande, detta gör du här. Det viktiga för dig är att du specificerar ditt krav och dina grunder, alltså hur mycket du vill ha betalt och varför du ska få betalt. Du kan exempelvis bifoga anställningsavtal eller något annat som visar att du är anställd och att du har arbetat de dagar du säger att du har arbetat. Kronofogdemyndigheten kommer då att delge din arbetsgivare ett föreläggande om att betala fordran. Om arbetsgivaren då inte betalar föreläggandet så kommer KFM meddela utslag, vilket innebär att de kommer börja driva in pengarna. Men om arbetsgivaren bestrider föreläggandet så är det upp till dig om du vill ta ärendet vidare till domstol.Om du är medlem i en facklig organisation föreslår jag att du vänder dig till dem för ytterligare rådgivning i detta ärende. Annars kan du boka tid för rådgivning med vår juristbyrå, det gör du här.Hoppas detta var svar på din fråga och lycka till med ditt ärende!Med vänliga hälsningar,

Muntligt anställningsavtal

2016-05-14 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej jag har jobbat i en vecka nu på en restaurang och idag fick jag veta att dom inte är fackligtanslutna och jag är med i HRF och jag har inte skrivit någon anställningsavtal behöver jag var orolig på arbetsplatsen att jag kan bli lurad?
Michelle Rinaldo Iversen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inget krav på att ett anställningsavtal ska ingås skriftligt, det kan även ingås muntligt eller genom konkludent handlande. Detta innebär i princip att ditt anställningsavtal är giltigt och du har således samma rättigheter enligt Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som övriga anställda som har ett skriftligt anställningsavtal. Det innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att lämna villkoren för anställningsavtalet skriftligen till dig senast en månad efter det att du har börjat arbeta enligt 6c § LAS. Det finns även en lagstadgad skyldighet för arbetsgivaren att förhandla med din fackförening gällande vissa frågor. Det innebär således att du inte behöver vara orolig att din arbetsgivare lurar dig baserad på att du inte har ett skriftligt anställningsavtal. Det är dock alltid säkrare att skriva ett skriftligt avtal ifall det skulle komma till en tvist. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp så kan du boka tid med en jurist som Lawline samarbetar med genom att klicka på knappen till höger eller gå in på http://lawline.se/boka. Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivarens skyldighet att uppdatera anställningsavtal vid befordran

2016-04-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag jobbar på en kundtjänst med inriktning på sociala medier och har ett kontrakt sedan tre år tillbaka som "agent" som vi kallar det. Jag har denna vecka fått en ny tjänst som specialist där även min lön har ökat. Min arbetsgivare vill inte ge mig ett nytt kontrakt utan bara ett fast tillägg på lönen. Vad har jag rätt till?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En utgångspunkt är att ett anställningsavtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Om du och din arbetsgivare har ingått att avtal om en ny tjänst är det således det som ska gälla, oavsett om du fått detta på papper eller om ni endast har talat om det. Dock finns det en skyldighet för arbetsgivaren att inom sex månader lämna skriftlig information om anställningen det rör sig om, se 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS).Sammanfattningsvis har du alltså rätt till att få de nya villkoren på papper inom en månad. Men själva anställningsavtalet kan både vara muntligt eller skriftligt. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,