Faderns möjligheter vid graviditet

2017-07-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag vill inte ha barn och hon är gravid men innan hon blev gravid, har hon legat inne på låst avdelning för hon är psykiskt sjuk och har självmordstankar och hon bor fortfarande hemma och är 26år. Hon bor hemma för hon inte kan ta hand om sig själv aldrig bott själv och slarvar med tabletterna redan och hon jag vill verkligen inte skaffa barn med hon och det kommer inte sluta bra för barnen att växa upp i den miljön. Vi använde både kondom och hon har P-stav. Problem med humöret sen innan. Finns där inget jag kan göra? För detta vill jag verkligen inte och detta skapar bara mer kostnader för samhället.
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt abortlagen är utgångspunkten att kvinnan äger rätten till sin egen kropp och själv får bestämma om hon vill behålla barnet eller inte. Abort får inte ske utan kvinnans samtycke.Om du tror att det vore bäst för er båda att avsluta havandeskapet så är det du kan göra att försöka prata med henne och hennes anhöriga och försöka få henne att ändra sitt beslut. Annars får du försöka tänka på att många anser att barn är en gåva och källa till glädje och att det säkert finns många som vill ge barnet ett bra liv.Vänligen

Avhysa före detta sambo som vägrar flytta?

2017-07-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |hej har en vän som ska flytta och i sin tur hyra ut sitt hus till mig och min sambo. dessvärre har han en föredetta flickvän som bor kvar och vägrar flytta bostaden är hans egendom sedan ca 20 år tillbaka och dom var intimt tillsammans i ca ett år mellan 2015-2016 så de tillhör inte sambolagen men frågan är då hur ska han/vi få henne att flytta så hon vägrar att göra detta genom att hävda besittningsrätt och samboboende. vi har ett skrivet kontrakt på huset att vi hyr det av honom med inflyttning den 7/8-17 och hon har bara sin adress där och har haft vetskap om att hon måste flytta innan dess. kan han/vi avhysa henne på något sätt? hon betalar ingen hyra bara sina egna räkningar som inte har med hushållet att göra.
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omfattas din vän och hans före detta flickvän av sambolagen? För att omfattas av sambolagen krävs inte att man varit tillsammans en viss tid utan sambo är man när man stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushål, se 1 § sambolagen. Då före detta flickvännen är skriven på huset, alltså har sin adress där, och bodde där tillsammans med din vän samtidigt som de hade ett parförhållande är min bedömning är att de under tiden de var ett par räknades som sambor i lagens mening och att de därför omfattas av sambolagen. Vem har rätt till huset?När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av samborna begär det, se 8 § sambolagen. I bodelningen ska man dela lika på det som utgör samboegendom. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, se 3 § sambolagen, alltså sådant de köpt tillsammans för gemensamt bruk. I 5 § sambolagen står vad som utgör gemensam bostad. Då din vän redan ägde huset sen tidigare när han och flickvännen blev sambo utgör huset inte samboegendom och flickvännen har ingen rätt till huset, varken äganderätt eller besittningsrätt. När nu samboförhållandet har upphört ska därför flickvännen flytta ut.Vad kan ni göra om hon vägrar? Om före detta flickvännen vägrar att flytta ut kan din vän ta kontakt med domstolen som då utser en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren gör då en bedömning över vem som har rätt till huset och eventuellt gemensamt bohag och fattar ett beslut kring fördelningen av detta. Din vän får då alltså ett beslut från bodelningsförrättaren som säger att han har rätt till huset. Beslutet kan han sen skicka till Kronofogdemyndigheten och begära att beslutet ska verkställas. Kronofogden kan då hjälpa till med att tvinga flickvännen att flytta ur huset. Hur ansöker man om en bodelningsförrättare? För att ansöka om en bodelningsförrättare lämnar man in sin ansökan till tingsrätten. När man lämnar sin ansökan tillkommer en ansökningsavgift på 900 kronor. Tingsrätten utser då en bodelningsförrättare åt det före detta paret. Förutom ansökningsavgiften tillkommer kostnader för bodelningsförrättarens arbete (arvodet). Dessa kostnader ska samborna dela på, se 17 kap. 7 § 2 st. äktenskapsbalken. Mitt råd är därför att i första hand se till att före detta flickvännen får denna information för att förhoppningsvis få henne att självmant flytta ut, så de slipper dessa onödiga kostnader. Mer information om bodelningsförrättare hittar du här.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

När är man helt skild?

2017-07-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag gifte mig både i svenska kyrkan och i en moské. Nu har jag skilt mig och skilsmässan har gått igenom. Är jag fortfarande gift enligt islam? Om jag är det, vad behöver jag göra för att vara helt skild?
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inte svara på hur reglerna ser ut när det gäller skilsmässa enligt islam, gällande den saken så får du vända dig till en islamkunnig. I Sverige gäller dock svensk lag och eftersom skilsmässan gått igenom enligt svensk lag, så är du juridiskt sett helt skild i Sverige, se 5 kap 6 § äktenskapsbalken.Vänligen

Få reda på om barn har fötts

2017-07-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag var för ett antal månader sedan tillsammans med en kvinna som sade sig blivit gravid. Förhållandet upphörde kort efter detta och vi gick skilda vägar. Dock ville jag självklart veta och ta del av infon angående hennes pågående graviditet. Allt jag fick var ett sms där hon skrev att hon fått ett tidigt missfall. Vi har idag ingen kontakt med varandra längre, men ändå undrar jag om hon verkligen talat sanning. Finns det någonstans dit jag kan vända mig i detta ärende och få bekräftat att hon talar sanning?Tacksam för svar.
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Det framgår inte riktigt hur långt hon skulle vara i graviditeten eller om hon vid den här tiden skulle ha fött barnet, så jag redogör för båda alternativen. Om hon fortfarande skulle vara gravid: Det finns ingen generell rätt att få veta hur en graviditet fortgår. Detta är eftersom när barn föds utanför äktenskap krävs en faderskapsbekräftelse för att du rent juridiskt ska vara barnets far. Innan en sådan finns, saknar du i princip dessa rättigheter. När barnet föds reder socialtjänsten ut vem som är barnets fader och hjälper till på vägen mot en faderskapsbekräftelse. Om barnet skulle fötts nu: Det finns inte möjligheter att få reda på om en person fått missfall, däremot finns det möjligheter att ta reda på om personen i fråga har ett barn. Av folkbokföringslagen framgår att ett barn som föds levande här i landet ska folkbokföras om modern är folkbokförd. Eftersom alla folkbokföringsuppgifter i Sverige är offentliga kan du begära ut information om dessa. För att göra detta tar du kontakt med skatteverkets folkbokföringsavdelning. Du behöver inte ha hela hennes personnummer, men du behöver kunna ge information nog för att handläggarna ska kunna ta fram informationen. Du kan således inte bara säga att du söker ”en Anna i Stockholm”. Hoppas du fått svar på din fråga! Undrar du något mer är du varmt välkommen att ställa en ny fråga! Med vänlig hälsning,

Skilsmässa och att göra giftorättsgods till enskild egendom

2017-07-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!!!Jag gifte mig men min make två år sedan men gifträttgods.Därefter köpte jag en lägenhet som är bara mitt namn på avtalet och bara jag betalar allt (månadsavgift,bolån,skatt,försäkring,dvs).Vi har en dotter 11 månader gammal.Min fråga är om vi skiljer oss, har han rätt att få halv lägenhet?hur kan jag bytta äktenskapet till enskild egendom?Är möjligt att bytta bara lägenheten till enskild egendom?Tack så mycket för svaret!
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Med att ni har giftorättsgods tolkar jag det som att du menar att ni inte har ett äktenskapsförord. Att ni inte har ett äktenskapsförord innebär att vid en framtida skilsmässa så skulle alla era egendomar inklusive lägenheten som du köpte vara giftorättsgods. Vid en framtida skilsmässa så skulle man först göra avdrag för eventuella egna skulder på giftorättsgodset, sedan läggs giftorättsgodset som blir över ihop och delas på två. Enligt huvudregeln så skulle alltså din make få rätt till värdet av halva lägenheten efter skuldtäckning. Om ni istället skulle skilja er nu efter två år så skulle särskilda regler bli tillämpliga. Staten har velat skydda personer från att en make skiljer sig till pengar. Genom skevdelningsregeln i 12 kap 1 § äktenskapsbalken så har man gjort en giftorättstrappa som innebär att man inte når upp till rätten till hälften av andre makens egendom förrän efter 5 års äktenskap, eller efter tex tre år av äktenskapsliknande förhållanden och två år som gifta. Vid en skilsmässa efter två års äktenskap så skulle alltså 2/5 av giftorättsgodset ingå i en bodelning. Om ni levt under äktenskapsliknande förhållanden i ett år innan ni gifter er så skulle 3/5 av giftorättsgodset ingå. Enligt förarbeten så gäller inte skevdelningsregeln för bostad och bohag som är köpt för gemensam användning, det delas på hälften. Om lägenheten är er gemensamma bostad så skall alltså dess värde efter skuldtäckning delas på hälften vid skilsmässa. Om lägenheten inte är er gemensamma bostad, så blir skevdelningsregeln tillämplig även på bostaden.LösningOm du vill att din make vid en eventuell framtida skilsmässa inte ska få rätt till delar av lägenheten så kan du skriva ett äktenskapsförord där det står att lägenheten ska vara din enskilda egendom. Du kan också välja att skriva ett äktenskapsförord där det står att all din egendom ska vara din enskilda egendom. Om ni vill att din makes egendom ska vara enskild så kan ni skriva det med. Man kan dock inte skriva ett äktenskapsförord utan att den andre maken går med på det. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt krävs att både du och din make skriver på, det ska också skickas in till skatteverket.Lycka till!Vänligen Josefine

Byta boende och skola vid gemensam vårdnad

2017-07-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Har en son på 15 år som jag och mitt ex har delad vårdnad om,Han har efter en dom hos tingsrätten sitt boende hos mig och umgänge med sin far,Hans far har varit besvärlig och haft stora krav hela tiden sen 2011 och nu tycker han att pojken skall byta skola till sin fars hem kommun för att sonen tycker att han inte skall behöva hjälpa till med vardags sysslor i hemmet.Vad kan jag och bör jag göra tycker pojken skall gå grund skolan färdigt och sedan flytta dit han vill!mMen vad kan jag göra rent juridiskt?Med vänlig hälsning Ledsen mamma
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Juridiskt sett så skall barnets bästa vara avgörande vid alla beslut som rör barn. Hänsyn ska också tas till barnets vilja med hänsyn till ålder och mognad (6 kap 2a § föräldrabalken). Jag förstår det på dig som att ett byte av skola till faderns kommun också skulle inkludera ett byte av boende. Rent juridiskt har ni redan ett domstolsbeslut på att din son ska bo hos dig och det gäller. Om boendet ska ändras så måste ni båda vara överens om det eller så får ditt ex gå till domstol. När det gäller skolsituationen så har ni delad vårdnad vilket innebär att ni gemensamt ska besluta om skolfrågor. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ni också ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap 11 § föräldrabalken). Eftersom din son är 15 år så bör ni beroende på mognad ta viss hänsyn till vad han vill. Samtidigt ingår i vårdnadshavarens roll att ge barnet en god fostran (6 kap 1 § föräldrabalken). Att en 15-åring ska hjälpa till med vardagssysslor kan tänkas ingå i denna fostran. Sett till barnets bästa så kan det också vara tryggt och bra för er son att få gå kvar i grundskolan och inte behöva starta om i en ny skola med nya lärare och klasskamrater. Försök resonera med ditt ex, han bör ju vilja vad som är bäst för er son med. Jag föreslår att du pratar med din son om innebörden av att byta skola. Fundera också över boendesituationen, ni har fått ett domstolsbeslut om boende hos dig av en anledning. Om vardagssysslorna är haken så kan du och din son kanske prata om vikten av att hjälpa till i hemmet, fråga hur mycket hans kompisar hjälper till hemma och försök hitta en kompromiss. Om det känns okej för dig att han söker till en gymnasieskola i sin fars kommun och även flyttar dit- i framtiden- förklara det.Om du upplever att ni har problem med att kommunicera och komma fram till en lösning så rekommenderar jag att du vänder dig till socialnämnden i din kommun. Enligt lagen har ni rätt att få stöd och hjälp av socialnämnden vid vårdnadsfrågor och socialnämnden ska verka för att barnets bästa blir uppfyllt (6 kap 14a § föräldrabalken).Lycka till!Vänligen

Förskott på arv med god man

2017-07-24 i God man & förvaltare
FRÅGA |Är det gåvoförbud om min mor bor på dementboende eller kan god man o överförmyndare ge mig ett förskott på arv?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Svaret på din fråga beror lite på omständigheterna. Jag redogör här nedan först för gällande rätt och sedan för vad som blir svaret på din fråga. Generellt sett gäller att gåvor en förälder ger till sina bröstarvingar anses vara förskott på arv. Detta gäller som en presumtion som ändras om föräldern i fråga eller omständigheterna i övrigt gör gällande att det inte är att anse som ett sådant. Typfallet är att föräldern skriver i ett gåvobrev att det inte ska anses vara förskott på arv. Den som har fått ett förordnande om god man har fortfarande kvar var som kallas för sin rättshandlingsförmåga, vilket betyder att personen (din mamma) fortfarande kan ge bort gåvor och förordna om att det ska eller inte ska vara förskott på arv. Den gode mannen fungerar mer som ett kompletterande biträde. Här kommer det svårbedömda. Om din mamma är dement till sådan grad att hon praktiskt inte själv kan ge dig gåvan (saknar uppfattning om tid och rum, vem du är, vem hon är o.d.) så faller alla ”avtal” hon gör under lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning vilket gör att gåvan du skulle få som förskott på arv skulle bli ogiltig och gå åter. Eftersom det då är gode mannen som kan rättshandla för hennes räkning, gäller de begränsningar som gäller för de gode männen i allmänhet. Lagtexten säger då:”En förordnad förmyndare, god man eller förvaltare får inte ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor.” Det framgår inte vad det är du önskar ha som förskott på arv, men det råder alltså ett allmänt gåvoförbud om det inte rör sig om personliga presenter. Vad man tittar på då är hur stor del av hennes ekonomi eller tillhörigheten som består av gåvans värde. Är det ett hus, som generellt sett är den största tillgången personer har, är värdet för stort för att det ska kunna anses vara en personlig present, i lagtextens mening. Om det istället är så att det är ett ekonomisk förskott (hänförligt till hennes inkomst eller pension) så finns det stöd i lagen att den gode mannen, med godkännande av överförmyndaren, får ge bort inkomster för understöd åt anhöriga. Lagtexten lyder:”Med överförmyndarens samtycke får den enskildes inkomster användas till understöd åt anhöriga eller andra som står den enskilde nära.” Om så är fallet, finns möjlighet för dig att få det. Hoppas du fått lite klarhet i dina funderingar, även om det är flera omständigheter som spelar in. Undrar du något mer är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Ska pengar make har fört över till eget konto ingå i bodelning?

2017-07-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man vill skiljas. Jag har upptäckt att han fört över en summa till ett eget konto månadsvis ett tag till baka.Från vårt lönekonto. Har jag rätt till dem?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vad som gäller bodelning i samband med skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ska egendom som är s.k. giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Egendom kan vara enskild på grund av äktenskapsförord eller genom villkor i gåva eller testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Svaret på din fråga om du har rätt till en viss del av pengarna på din makes egna konto, med andra ord om pengarna på detta konto ska ingå i bodelningen, är alltså beroende på om pengarna på kontot är giftorättsgods eller enskild egendom. Det framgår inte av din fråga om ni har ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan exempelvis föreskrivas att all egendom ska vara makes enskilda eller så pekas viss specifik egendom ex. pengar på visst konto, ut som ska vara ägarens enskilda. På detta sätt kan alltså pengarna vara din makes enskilda egendom och är de det ska de inte ingå i bodelningen.Är det så att ni saknar äktenskapsförord och de inte heller är enskilda p.g.a. någon annan anledning är pengarna att anse som giftorättsgods. Pengarna ska således i detta fall ses som din makes tillgång, vilken ska ingå i bodelningen. De totala värdet av giftorättsgodset, sedan avdrag för skulder gjorts från vardera makes andel, ska delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,