Is an agreement on Mahr valid in Sweden?

2018-03-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Dear whom it may concern,I am an Iranian, living in Sweden, and going to marry with a lady who is in Iran now.I have a question dividing properties after a probable divorce.This question is a just to know case not a case which i am involved right now. - Me and my future wife are Iranian. Maybe in future one takes Swedish citizenship.- We will marry in Iran, Based on Iran's law. However, We will claim as a married couple in Sweden.- There is a kind of financial support, gift, which man should pay in case of divorce in Iran. about one million SEK.- She can ask it in Iranian court and I should pay it immediately and essentially. otherwise i will be arrested in Iran- Does Swedish court consider the gift that payed in Iran as a part of property dividing in Sweden? in another word, should i pay that in Iran and Split everything in Sweden also? or it is possible to provide a document about what i have payed in Iran and that money will be considered as a part of our properties?I would mention the dividing properties can not be replaced with that gift in Iran. Based on Iran's law, that gift is promise which should payed in anyway.
Sara Ottosson Bixo |Hello, thank's for contacting Lawline regarding your question. I assume in my answear that the "gift" you were writing about is "Mahr". The supreme court decided in the case T 2415-15 that an agreement on Mahr is not be valid in Sweden if Swedish laws is applicable to the wealth relation. In the case, Swedish laws was assessed to be applicable since the spouse had his residence in Sweden and the spouses intended to live in Sweden jointly. The agreement on Mahr was assessed to be seen as a partial future estate division and was therefore not to be seen as valid in Sweden. Since you are living in Sweden and I assume both of you will live together here you can find guidence in the case mentioned above. In other words, if you and your wife would divorce in the future your agreement on Mahr, according to T 2415-15, will no longer be valid in Sweden and your wifes' right to claim the money would be lost. If you would divorce and apply Swedish law your wife will have a financial protection regarding the martial property and that it would be divided equally between you to. Observe, that Mahr, in the case T 2415-15, was assessed to not be seen as prenuptial agreement since payment obligation can not be agreed on in a prenuptial agreement. Your wife can therefore not claim, in case of a divorce, that your agreement on the gift should be seen as her private property (if you do not write a prenuptial agreement of course with a reservation that 1 million SEK is her private property). To summarize, if you and your wife will live in Sweden your agreement on Mahr will not be valid and if you then divorce and apply Swedish laws the martial property would be divided between you. I hope you got answers to your questions.Kind regards,

Varför måste min dotter ha en god man och vad betyder det i praktiken att ha en god man?

2018-03-18 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Min dotter är 28 år och har Down Syndrom. Jag har skött henne hela livet. Jag går med henne på läkarbesök, vi har aktiviteter, jag sköter räkningar osv. Nu funderade vi på ev. daglig verksamhet så hon kan träffa andra med samma behov. Kommen kräver att vi ska ha en godman? Varför ska jag helt plötsligt ha detta? Hon har inga tillgångar förutom sin förtidspension som inte är så mycket plus bostadstillägg för att betala en del av hyran till mig. Måste vi blanda in någon annan i vårt privatliv. Borde det inte räcka med en fullmakt att jag företräder henne? Jag har agerat som ombud för henne tidigare och då har det inte varit problem. Vill gärna veta vad lagen säger. Alla fall tycker jag att det är konstigt att jag som förälder inte ska få ha ansvaret själv? Tacksam för svar.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det måste kännas konstigt att plötsligt få ett krav om att någon annan ska hantera din dotters angelägenheter. Jag ska förklara hur reglerna om god man ser ut. De finns i föräldrabalken (FB). Jag ska först försöka förklara lite om varför man har god man, vad syftet med det är och varför du som förälder inte per automatik får rätt att företräda din dotter. Svaret blir ganska långt, så du kan också hitta en kortare sammanfattning längst ner.Möjligheten att ingå avtal och göra andra rättshandlingar kräver rättshandlingsförmågaInledningsvis ska jag säga något om rättshandlingsförmåga som du eventuellt redan hört talas om. I allmänhet kan man säga att för att man ska kunna genomföra rättshandlingar krävs det rättshandlingsförmåga. En rättshandling kan vara allt från att ta ett lån till att gå till en affär och köpa mat eller skriva på en fullmakt. Rättshandlingsförmåga betyder att man har fysisk förmåga att exempelvis skriva på ett avtal, men även att man har förmåga att förstå själva rättshandlingen och göra en konsekvensbedömning och ett medvetet beslut om det är något man vill göra eller inte. Om någon genomför en rättshandling utan att ha rättshandlingsförmåga blir rättshandlingen ogiltig. En persons rättshandlingsförmåga kan vara begränsad på olika sätt. En person kan till exempel gå och handla mat själv utan problem, men inte skriva på ett avtal om ett stort lån eller köpa en väldigt dyr fastighet. Din dotter kan behöva en god man för att kunna ingå rättsliga handlingarDet är med anledning av det här som det kan krävas en god man. Jag är inte så insatt i Down syndrom och är säker på att det är mycket individuellt hur man fungerar och vad man kan göra självständigt. Från din beskrivning låter det som om du hjälper din dotter med ganska mycket olika saker och däribland hennes privatekonomi. Problemet med detta är att om din dotter skulle bedömas att inte ha tillräckligt stor rättshandlingsförmåga att göra en viss sak själv, så kan hon inte heller ge dig en fullmakt att göra den saken åt henne. Fullmakten är ett sätt att "låna ut" sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att vissa saker du gör för henne som räknas som rättshandlingar kanske egentligen är juridiskt ogiltiga.Det kan kännas underligt att man som förälder inte har möjlighet att hjälpa sitt barn med sånt här. Anledningen är dock att din dotter är myndig och att lagen syftar till att värna om hennes intressen utan att hon ska vara beroende av att det finns en förälder som sköter saker och ting. När ens barn har blivit vuxen har man inte längre någon direkt rätt att ha någon insyn eller kontroll över barnets liv. En god mans utförande av uppdraget kontrolleras dessutom av kommunen. Det kan självklart kännas som ett intrång i ert privatliv, men syftet med det är att alla som har en god man ska skyddas från en situation där det bara är en annan person som har insyn och kontroll över deras ekonomi och eventuellt missbrukar sin position. I praktiken behöver det inte bli problem, men det finns hela tiden en riskSom du beskriver det verkar det ha gått ganska bra för dig att sköta din dotters angelägenheter än så länge. Eftersom din dotter säkert har rättshandlingsförmåga men som är begränsad på olika sätt kanske du har haft rätt att med en fullmakt från henne sköta vissa saker åt henne. Det finns dock en risk att en juridisk bedömning skulle leda till att vissa saker du har gjort eller kommer göra i framtiden inte är giltiga i juridisk mening, för att din dotter inte kan ge en fullmakt för vissa saker. I praktiken uppkommer ofta problemen först i efterhand på olika sätt, men det kan få ganska stora konsekvenser för er. Dessutom kan ni stöta på situationer i framtiden när det måste finans en god man för att din dotter ska få göra olika saker.God man utses av tingsrätten och är ofta någon anhörigDet är domstolen som beslutar om det behövs en god man och vem den i så fall ska vara. Ingenting får beslutas utan att den som ska få god man, din dotter, tillfrågas och får berätta vad hon tänker om saken (FB 11 kap. 4 §). I samband med att domstolen beslutar om god man bestämmer de också hur stort uppdraget ska vara. Det kan vara så att en god man till exempel ska sköta alla räkningar och bankärende, eller så ska den gode mannen bara sköta viss egendom. Det kan vara begränsat till exempelvis en fastighet eller pengarna på ett visst konto (FB 11 kap. 5 §).Domstolen ska utse en person som är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. De ska helt enkelt göra en lämplighetsbedömning som går ut på att se till att den gode mannen är kompetent nog att sköta någon annans angelägenheter. Om din dotter föreslår en person själv ska den personen bli god man om personen anses lämplig (FB 11 kap. 12 §). Det finns inte något som hindrar att en familjemedlem blir god man, snarare är det ganska vanligt. Du skulle alltså kunna bli god man åt din dotter, särskilt om hon själv säger att det är det hon vill.Sammanfattning och rådDin dotter behöver sannolikt en god man för att hon har en delvis begränsad rättshandlingsförmåga. Om hon gör något som är rättsligt bindande (en betalning eller något avtal m.m.) kan det bli ogiltigförklarat om hon bedöms sakna tillräckligt stor förmåga. I en sån situation kan du inte heller genomföra en rättsligt bindande handling med fullmakt. I praktiken behöver det inte bli några problem, men det finns alltid en risk att det uppstår problem i efterhand eller att din dotter inte kan göra vissa saker framöver. Med en god man kommer såna handlingar alltid vara rättsligt giltiga och det är på så sätt en möjlighet att undvika olika problem. Jag rekommenderar därför er att ansöka om god man åt din dotter. Det är vanligt att det är släktingar som utses till god man och din dotter ska få vara med i beslutsprocessen och ge uttryck för sin vilja. Det är därför inte omöjligt att du kan bli din dotters gode man om hon säger att hon vill det. Du kan hjälpa din dotter att ansöka om god man. Det finns sannolikt en färdig blankett på er hemkommuns hemsida där du kan fylla i din dotters uppgifter. I den blanketten kan du också fylla i dig själv som förslag på god man, så kommer kommunens överförmyndare göra en lämplighetsbedömning. Utifrån vad du beskriver om din och din dotters relation ser jag inget som tyder på att du inte skulle anses vara lämplig.Jag hoppas att jag har kunnat besvara din fråga och i kanske göra anledningen till varför man ber er att ordna en god man lite klarare. Om du har några fler frågor är du välkommen att ställa dem här.Med vänliga hälsningar,

Man har inte rätt till bostad som utgjorde samboegendom när det har gått mer än ett år sedan samboförhållandet upphört

2018-03-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min särbo sedan 10 år bor i en bostadsrättradhus. Då hon och hennes ex separerade (ej gifta) fick hon bo kvar . Nu ca 12 år senare önskar han sina pengar. Till vilket pris skall fastigheten värderas? Hon har byggt om och underhållit boendet. Är det dagsvärdet av fastigheten eller det värdet som var då de flyttade isär.
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Av den information som du ger i din fråga så tolkar jag det som att din särbo och hennes ex köpte bostadsrätten tillsammans. I mitt svar kommer jag att utgå från att så var fallet. Om det istället var så att hennes ex köpte huset innan de blev tillsammans så kan svaret bli ett annat, då är du välkommen att ställa en ny fråga här. Bestämmelserna om egendom som sambor har förvärvat (dvs köpt, fått eller liknande) för gemensam användning finns i sambolagen (samboL). Enligt sambolagen ska en begäran om bodelning göras inom ett år från det att samboförhållandet upphördeEftersom din särbo och hennes ex köpte bostadsrätten för att bo där tillsammans så utgjorde den så kallad samboegendom, samboL 2 och 5 §§ p 3. När två sambor separerar så ska en bodelning göras om en av samborna begär det, samboL 8 § 1 st. Vid en bodelning ska samboegendomen delas lika mellan samborna, samboL 14 §. Om en av samborna vill att en bodelning ska göras så ska personen begära detta inom ett år från det att samboförhållandet upphör, samboL 8 § 2 st.Min bedömning av er situation är att din särbos ex inte har rätt till pengar för bostadenEftersom det har gått 12 år sedan din särbo och hennes ex separerade och samboförhållandet upphörde så är det försent att begära att en bodelning görs. Din särbo har därför ingen skyldighet att ge sitt ex pengar för bostaden och hennes ex har ingen rätt att få pengar.Sammanfattningsvis är det försent att begära en bodelning eftersom det har gått mer än ett år sedan förhållandet upphörde. Om bostaden utgjorde samboegendom så har din särbos ex inte längre någon rätt att få pengar för bostaden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Sambos rätt att ta över den andra sambons lägenhet

2018-03-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga. Jag bor tillsammans med min tjej, vi har 3 barn varav 2 gemensamma. Vi bor nu tillsammans men vi ska flytta isär, men hon står inte på lägenheten och har inte på senaste tiden betalat någon hyra räkningar m.m. Hon hotar med att kasta ut mig från min lägenhet och massa annat. Innan jag träffade den här tjejen så bodde jag här ensam med min femåriga son. Min fråga till er är har mitt x rätt till att ta lägenheten för mig trots att hon inte står på den?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från att du och din tjej inte är gifta, dvs. att ni istället är sambor. Jag antar också att lägenheten är en hyresrätt. Längst ner finner du en kort sammanfattning av svaret. Har din exsambo rätt att kasta ut dig ur lägenheten? Något som skulle kunna ge din sambo rätt att ta över lägenheten är om hon skulle få ta över hyreskontraktet vid en bodelning. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av er vill det. En bodelning innebär att det gemensamma hemmet och bohaget (alltså möbler och vitvaror etc.) ska delas mellan er, oavsett vem som faktiskt betalat för sakerna eller vem som fått dem. Det spelar alltså ingen roll vem som äger sakerna eller vem som står på hyreskontraktet. Egendom som kan ingå i en bodelning kallas samboegendom och det är bara det gemensamma hemmet (t.ex. en lägenhet) och bohaget som kan bli samboegendom. Inget annat kan ingå i en bodelning mellan sambor. För att något ska kunna räknas som samboegendom krävs det också att egendomen "förvärvats för gemensam användning". Detta betyder att en bostad måste ha köpts eller hyrts av någon av er eller av båda tillsammans medan ni var sambor och att syftet var att ni skulle bo i den tillsammans. Eftersom du hyrde lägenheten redan innan du träffade din sambo kan lägenheten alltså inte bli samboegendom och din sambo kan inte kasta ut dig ur lägenheten på den grunden. Du kan läsa mer om samboegendom och bodelning i sambolagen 3-8 §. Den som är i störst behov av lägenheten kan få överta denDet finns dock en bestämmelse som skulle kunna ge din sambo rätt att ta över din lägenhet trots att den inte kan ingå i en bodelning och trots att din sambo inte står på kontraktet. Om det är så att din sambo är i mycket större behov av lägenheten än du är kan hon ha rätt att överta den enligt bestämmelsen i sambolagen 22 §. Det är främst frågan om vem som får vårdnaden om barnen som avgör vem som är i störst behov av lägenheten. Om din sambo skulle få ensam vårdnad om era gemensamma barn eller om de gemensamma barnen skulle komma att bo till största del med henne, kan hon få rätt att överta lägenheten. Om ni däremot kommer att dela vårdnaden om de gemensamma barnen kommer du med största sannolikhet att få behålla lägenheten, särskilt då du även har ett annat barn. Vad gäller behovsfrågan kan också närhet till skola och barnomsorg samt andra liknande omständigheter påverka bedömningen. För att få rätt till lägenheten enligt denna bestämmelse måste din sambo väcka talan mot dig i domstol.SammanfattningDin sambo kan inte få rätt att ta över hyreskontraktet genom en bodelning, men om hon är i större behov av lägenheten därför att hon får ensam vårdnad om de gemensamma barnen kan hon få rätt att ta över ditt hyreskontrakt, trots att hon inte står på hyreskontraktet.Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan föräldrar skuldsätta sina barn?

2018-03-18 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag har tyvärr hamnat i ett ekonomiskt eftersatt läge. Detta delvis på grund av ett avtal som mina föräldrar ingick i mitt ställe, när jag bara var några månader gammal. Detta avtal, som jag själv inte var medveten om att jag ingått för ens långt senare (ca 20 år), har på senare tid kostat mig mer och mer pengar. Jag har undersökt möjligheterna att bryta detta avtal (ett typ av abonnemang för tjänst) och det är fullt möjligt. Som väl är. Den bittra sanningen är ändå att detta avtal sedan flera år tillbaka i tiden har ackumulerats till en stor summa pengar som jag löpande varit tvungen att betala. Min frågor och funderingar är då följande:Vad säger "lagen" om detta? Finns det möjlighet att utkräva skadestånd för de ekonomiska förlusterna jag påtvingats? Får mina föräldrar (i mitt ställe) tillsammans med annan part ingå avtal som innebär en väsentlig ekonomisk kostnad för mig, eller finns det chans till repressalier för den part som ogenerat löpande krävt mig på pengar?Tack på förhand för svar!
Emma Liberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om avtalet ingåtts på ett riktig sätt enligt lagen och om du kan få någon form av kompensation då du råkat i ett ekonomiska eftersatt läge på grund av avtalet. Det framgår i din fråga att avtalet ingicks när du bara var några månader. Av den anledningen tänker jag i svaret fokusera på i vilken mån föräldrar får ingå avtal i sitt barns ställe och vad som kan göras i de fall föräldrarna har ingått ett avtal som de egentligen inte hade rätt att ingå.Vad säger lagen om föräldrar som ingår avtal i barns ställe?Reglerna om detta finns i föräldrabalken.En person som är under 18 år är omyndig och kan inte åta sig förbindelser om det inte uttryckligt följer av lag eller andra villkor (9 kap 1 § föräldrabalken). Att "åta sig förbindelse" betyder att ingå avtal som innebär en skyldighet att prestera något. Denna regel finns för att skydda barn från att sätta sig i skuld på grund av oförstånd. I ditt fall innebär detta att du under tiden du var 0-17 år inte hade kunnat ingå någon typ av avtal som gav dig en betalningsskyldighet.Eftersom att du inte kunnat ingå ett avtal som innebar en betalningsskyldighet blir frågan om dina föräldrar kunnat ingå avtalet i ditt ställe. Jag utgår från att dina föräldrar också är dina förmyndare. En förmyndare har till uppgift att förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap 1 § föräldrabalken). Tilltron till föräldrars förmåga att hantera sina barns ekonomiska förhållanden är stor men det finns begränsningar. En viktig begränsning i förälderns rätt att företräda barnet i ekonomiska angelägenheter är att de inte kan ingå avtal i barnets namn som innebär att barnet i framtiden blir skyldig att betala en summa pengar. Föräldrar får alltså inte skuldsätta sina barn (13 kap 12 § föräldrabalken). Det finns en möjlighet att ingå avtal som innebär en betalningsskyldighet för barn och det är om överförmyndaren ger sitt samtycke (överförmyndare är en person i din kommun som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare). Har inte överförmyndaren samtyckt är avtalet i princip inte gällande och barnet kan inte tvingas att betala (12 kap 10 § föräldrabalken).Dina föräldrar ingick ett avtal i ditt namn när du fortfarande var omyndig som innebar att du blev skuldsatt. Ett sådant avtal är ogiltigt om det ingåtts utan överförmyndares samtycke. Du borde alltså inte behöva betala dessa skulder som dina föräldrar förbundit dig vid.Kan du få skadestånd?För att få skadestånd på grund av ren förmögenhetsskada (ekonomisk förlust) krävs att ett brott har begåtts (2 kap 2 § skadeståndslagen). I ditt fall verkar det inte som att ett brott har begåtts utan endast att ett avtal har ingåtts felaktigt. Av den anledningen kan det bli svårt att få skadestånd. Den bästa utgången för dig kan istället vara att du inte behöver betala skulderna eftersom att avtalet inte är giltigt samt att få tillbaka pengar som du felaktigt betalat.Vad kan du göra nu?Jag skulle råda dig att först kontakta din kommun för skuldrådgivning. De kan tillsammans med dig gå igenom din ekonomiska situation och då vilka skulder som belastar dig, av vem skulderna företogs och när de uppstod.Om kommunen inte kan hjälpa dig kan du kontakta kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten hjälper personer som själva inte orsakat sin ekonomiska situation till exempel personer som blivit skuldsatta av sina föräldrar som barn.Om varken kommunen eller kronofogdemyndigheten hjälper dig kan du kontakta en jurist för att driva ditt ärende.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med bostadsrätt vid skilsmässa och dödsfall när båda makarna inte äger den?

2018-03-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vi är ett gift par med två barn under 18 år och ägger ett gemensamt bostadsrätt. Manen vill ta över min del av bostadsrätten så han bli ensam ägare till bostaden. Vi skall fortfarande vara gifta och bo tillsamans. Vad har jag för rättigheter om det bli skillsmässa eller han avlider?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bostadsrätten i skilsmässa Vad som händer med bostadsrätten vid en eventuell skilsmässa mellan er regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Där sägs att om ni inte har gjort bostadsrätten till enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB) genom ett äktenskapsförord så kommer den att ingå i en framtida bodelning mellan er, även om din make äger den (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). Det betyder att den kommer att ingå i en likadelning mellan er. Är den enskild egendom genom ett äktenskapsförord så kommer den inte att ingå i en likadelning (10 kap. 3 § ÄktB). Du har även rätt att få bostadsrätten på din lott även om det är han som äger den, det krävs dock att du har råd att betala för den och att det är du som är i störst behov av den. Det är du exempelvis om du behöver bo kvar där med barnen (10 kap. 8 § ÄktB).Bostadsrätten vid dödsfall Vad som händer med bostadsrätten vid ett eventuellt dödsfall regleras i ärvdabalken (ÄB). Där sägs att om barnen är gemensamma så ärver du som maka era barns lott med fri förfoganderätt (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB). Det betyder att du ärver bostadsrätten och har rätt att göra vad du vill med den i livet, men att du inte får förordna den till någon annan än dina barn i ett testamente. Om barnen inte är gemensamma har emellertid barnen rätt att ärva före dig (3 kap. 1 § ÄB). Det betyder att du inte får ärva bostadsrätten, åtminstone om barnen inte går med på det. Det finns dock en undantagsregel i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB, denna säger att du har rätt att få minst fyra prisbasbelopp (under 2018 är det 182 000 kr) genom bodelning och arv sammanräknat. Troligen uppgår bostadsrätten till ett högre värde än så, men denna regel kan åtminstone medföra att barnen behöver "köpa ut" dig upp till det lagstadgade beloppet. Tänk dock på att det är allt du får genom både bodelning och arv som ska räknas in i beloppet; om du exempelvis får behålla möbler eller annat gemensamt bohag som ni haft i livet så ska detta räknas in i beloppet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss igen! Många vänliga hälsningar,

Rätt att överlåta hyresrätt under bodelningsfrist

2018-03-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag behöver hjälp med en fråga gällande samboegendom och när ett samboförhållande räknas att ha upphört. Jag och min före detta sambo flyttade gemensamt till en hyresrätt för 1.5 år sedan, vi fick den med hjälp av min bostadsköplats, och vår nya värd ville bara skriva kontrakt med mig som var huvudsökande. Min före detta sambo fick dock såklart vara folkbokförd på adressen, men bara jag på kontraktet. Redan efter ett halvår gjorde vi slut och han flyttade ut och tillbaka till sin hemstad 70 mil bort. Där har han bott sedan dess (juni 2017). Dock har han inte skrivit sig där utan står fortfarande folkbokförd i "min" lägenhet. Vi är inte ovänner och han säger att han inte vill åberopa övertagande av hyresrätten, utan att den är min. Jag som känner att lägenheten inte passar mig ensam vill gärna försöka byta denna. Det jag undrar är, kan jag göra det? Tänk om han ångrar sig och säger att han visst vill att lägenheten ska bodelas? Vårt förhållande har ju varit avslutat länge, men har läst i lagboken att den ena sambon inom 1 år har rätt att åberopa bodelning, och även om vi är isär har han ju varit fortsatt varit skriven här - har då ens tiden börjat räknas? Dock har han sedan han for arbetat på den andra orten, är det bevis nog på att vi levt isär och då att ett år har passerat i juni?Han säger ju att det är min lägenhet, men jag vill inte att det ska bli problem om han ångrar sig. Hoppas ni förstår min fråga. Vänliga hälsningar
Josefin Tjernell |Hej, och vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Såsom jag förstår dig så är det två olika saker som du undrar 1) räknas ni fortfarande som sambor i sambolagens mening och 2) kan du byta hyresrätten utan problem med sambolagen. Jag kommer att redogöra för detta nedan. Är ni fortfarande sambor?Sambolagen säger att samboförhållandet tar slut när någon av parterna flyttar (2 § SamboL), eller gör slut (1 § SamboL). En annan sak är att det föreligger en presumtion om att ni fortfarande lever som sambor så länge ni är folkbokförda på samma adress. Det betyder att det är den part som vill hävda att samboförhållandet upphört (att sambolagen inte ska tillämpas) som har att bevisa att den andre parten faktiskt flyttat, eller att man gjort slut. Om din före detta sambo arbetar på en ort som gör det orimligt för honom att han skulle bo i lägenheten utgör det givetvis bevis på att han faktiskt flyttat (70 mil är sannolikt att räkna som ett orimligt pendlingsavstånd). Även annat, exempelvis sms eller facebook-konversationer där ni pratar om flytten eller att han flyttat styrker det faktum att han flyttat. Kanske har ni också pratat om att ni har gjort slut via en chatt, mail eller via sms? Detta är då tillräckliga bevis.Hur räknas tidsfristen för att begära bodelning? Eftersom du behöver styrka att ni gjort slut eller att han flyttat så är det från det datum som du lyckas styrka detta som gäller som beräkning av 1 års fristen (8 § SamboL). Om du lyckas styrka att det skedde i juni så gäller juni. Om du kan styrka att ni gjorde slut redan innan han flyttade så gäller det datumet. Sambolagens inverkan på vem som har rätt till hyreslägenhetenDet låter som att din f.d. sambo menar att 22 § SamboL kan tillämpas. Den gäller dock bara om hyresrätten inte är att betrakta som er samboegendom. Som jag förstår det på dig så flyttade ni dock in i hyresrätten i avsikt att gemensamt bebo den, vilket innebär att hyresrätten är samboegendom (3 § SamboL). Vid en eventuell bodelning är det därför 16 § SamboL som gäller, och enligt den är det den sambo som har det största behovet av hyresrätten som har rätt att få lägenheten i en eventuell bodelning. Det verkar inte som att det finns någonting alls som talar för att han har ett behov av lägenheten (han verkar varken bo eller arbeta på den aktuella orten). Det är således en stor sannolikhet att du skulle få lägenheten, även om han skulle åberopa en bodelning.Kan du begära ett byte av lägenheten eller måste du vänta? Att hyresrätten är att betrakta som er samboegendom medför att du måste redogöra för denna tills bodelningen gjorts, eller fristen löpt ut (11 § SamboL). Enligt 23 § SamboL så behöver du samtycke från din före detta för att du ska få överlåta hyresrätten till annan innan bodelningen är färdig.Mitt förslag Det absolut bästa alternativet i mitt tycke är att din f.d. sambo skriftligen samtycker till att du överlåter lägenheten genom byte, han tycks medgörlig till att du ska få behålla hyresrätten så detta kanske är ett vettigt alternativ för er. Du kan då överlåta hyresrätten till annan utan problem från sambolagen.Om han vägrar att ge ett sådant samtycke så tycker jag att det är dumt att du sitter och väntar ut bodelningsfristen, eftersom du med största sannolikhet kommer att få hyresrätten på din lott vid bodelningen (du har störst behov av den) så kan du begära bodelning och få det överstökat snabbare. Går han då inte med på att du ska få överta hyresrätten så kan du ansöka om en bodelningsförrättare vid tingsrätten, du hittar mer information om hur du gör det här. Jag hoppas att jag har besvarat dina frågor, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Många vänliga hälsningar,

Bodelning mellan sambor när den ena parten betalt kontantinsatsen

2018-03-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska separera och jag ska köpa ut honom men vi får inte till uträkningen.Vi har idag lån på 1 470 000:-Vi köpte för 1730 000:- jag la då in själv 500.000:- i kontantinsats. Lägenheten är värderad till 3 100 000:-Vi räknar med att kunna dra av för renovering 200.000:- på skatten och mäklararvodet kostar 75.000:- Vad ska han då Jag köpa ut honom för? Är det någon kostnad vi missar? Med vänlig hälsning,
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom ni är sambor så är det sambolagen (SamboL) som ska tillämpas vid en bodelning mellan er. Bodelning kan skötas lite hur som helst, om ingen av er begär bodelning – för då måste den ske i enlighet med SamboL eller i överenskommelse med vad ni avtalat i ett samboavtal (8 § SamboL). Ska bodelningen ske i enlighet med sambolagen så är det er samboegendom som ska delas lika mellan er (14 § SamboL). Det betyder att det är er gemensamma bostad och bohag som ni köpt för gemensam användning som ska delas (3 § SamboL). Observera att det inte spelar någon roll vem det faktiskt är som har betalat för den gemensamma egendomen, vilket innebär att det inte spelar någon roll att du ensamt har betalat kontantinsatsen. I din uppräkning så nämner du inget bohag, men detta ska givetvis ingå i bodelningen, förutsatt att ni inte gjort detta till enskild egendom genom samboavtal (9 § SamboL). Ert gemensamma bohag är möbler, hushållssaker, inredning och annat ni köpt för hushållet (6 § SamboL). Sånt som ni enbart köpt för att använda själva (personlig egendom av olika slag) räknas inte som gemensamt bohag, exempelvis kläder eller smycken. Det är hur ni använder egendomen som är det avgörande; använder ni den gemensamt ska den ingå, annars inte. Om ni har skulder för inköp av gemensam egendom kan dessa tas upp i bodelningen (13 § SamboL). Beräkningen Först lägger man ihop vardera sambons andel i samboegendomen (12 § SamboL). Sen drar man bort skulder som är anknutna till samboegendomen (13 § SamboL). Det som sedan återstår ska delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Jag utgår från att ni äger hälften av följande tillgångar och skulder utifrån din frågaGemensam tillgång: 3 100 000 – skatt efter avdrag (240 900 kr) = 3 075 100 kr Gemensam skuld: 1 470 000 kr Steg 1 Vad ni ska ta upp på respektive sida i bodelningen Vad du ska ta upp som andel Huset 1 537 550 (3 075 100/2)Eventuell samboegendom? Skuld på huset - 735 000 (1 470 000/2) Totalt 802 550 kr Vad din sambo ska ta upp som andel Huset 1 537 550 (3 075 100/2) Eventuell samboegendom? Skuld på huset - 735 000 (1 470 000/2) Totalt 802 550 kr Steg 2 Hur ni ska lägga ihop och dela lika Ni lägger helt enkelt ihop de summor ni har fått fram, i det här fallet är de ju exakt lika eftersom jag har utgått från att ni har hälften av huset och hälften av skulden var.802 550 + 802 550 Totalt 1 605 100 kr Vad du ska få i bodelningen Hälften 802 550 kr (1 605 100/2) Vad din sambo ska få i bodelningen Hälften 802 550 kr (1 605 100/2)Vad du ska köpa ut honom för enligt sambolagen Förutsatt att ni båda står på lånet (framgår inte av din fråga) så ska du ge honom 802 550 kr för hans andel i huset. Av dessa är 735 000 kr skulden på huset, så i rena pengar handlar det om 67 550 kr (802 550 – 735 000). Eventuell jämkning på grund av kontantinsatsenJag förstår att det kan kännas tungt att sambolagen inte tar i beaktande att du har betalat hela kontantinsatsen vid bodelningen. Det kan på grund av detta bli aktuellt med en jämkning enligt 15 § SamboL. Utgången av en jämkning beror inte bara på att utgången vid bodelningen blir skev på grund av att den ena parten har betalat mer, utan det är också relevant hur långt ert förhållande har varit. Lite beroende på hur långt förhållande ni har haft och om din sambo betalat andra saker istället för kontantinsatsen så kan det därför tänkas att du kan få avräkna hela eller delar av kontantinsatsen innan ni delar lika på värdet av huset (alltså innan steg 1).Tänk också på att ni inte behöver följa denna bodelningsordning utan kan skifta tillgångarna mellan varandra på ett sätt som ni själva anser skäligt, ett gott råd är då att ni upprättar ett bodelningsavtal som stöd för en eventuell framtida tvist om huruvida bodelning ägt rum – detta förändrar nämligen inte rätten för den andre sambon att begära bodelning inom ett år (8 § SamboL). Ett annat alternativ är att ni delar som ni finner skäligt och upprättar ett samboavtal om att ni inte ska dela i enlighet med sambolagen (9 § SamboL). Jag hoppas att jag har gett dig svar på dina frågor, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Många vänliga hälsningar,