Enskild egendom kan inte uppkomma genom försäljning

2016-05-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |HejMin svärfar sålde ett hus till sina barn och skrev i försäljningen att det är enskild egendom.Min man o jag har gemensam ekonomi och köpte detta då gemensamt. (1/3)Enbart min man har undertecknat köpet eftersom svärfar sa att det var enskild egendom till sina barn. Min fråga är :är detta enskild egendom när det inte är gåva eller arv eller äktenskapsförord???
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Du har helt rätt i att enskild egendom bara kan uppkomma genom gåva, arv eller äktenskapsförord (äktenskapsbalken 7 kap 2 §). Eftersom din svärfar har fått betalning för huset kvalificeras det inte som en gåva och är därmed inte enskild egendom. Huset är därmed giftorättsgods och kommer ingå i en eventuell framtida bodelning.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Har sambon rätt till bostadsrätten en andra gång?

2016-05-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, min son ska separera från sin tjej, Dom bor i en bostadsrätt sedan hösten 2009 men han ska bo kvar i den. Det är en 2:a, inte speciellt rustad, han har tapetserat i kök, vardagsrum och sovrum satt upp en fondtapet. Han har löst ut henne 2010 när dom var i sär i ca 6-8 mån, sen så blev dom ett par igen, så hon flyttade in till honom igen. Men hon har aldrig betalat sin halva av lägenheten, men hon står med på kontraktet. För när han ville skriva om det så svarade/pratade hon inte med honom så därför är inte det ändrat. Lägenheten köptes för 20 000:- och nu så vill hon ha ut sin del IGEN för att bostadsrätterna har ju ökat så i pris. Nu till frågan måste han lösa ut henne en gång till? Hon är bara intresserad av pengarna, hon har inte gjort någonting i lägenheten under tiden dom har bott där utan det är min son som har rustat det lilla. Hon vill inte bo där men det vill min son.Hur ska han gå tillväga?Tacksam för svar/ Annelie
Mathilda Andersson |Hej och tack för din fråga!Regler om samboförhållanden finner du i Sambolagen(förkortas SamboL). När en samborelation upphör ska samborna dela på den så kallade samboegendomen. Av 2 kap. 3 § SamboL framkommer att samboegendom utgörs av parets gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. Detta betyder bland annat att sådan egendom som är förvärvat innan samborelationen inte kan utgöra samboegendom. Då din son och hans sambo separerade första gången har de följt anvisningarna i lagen. Det vill säga de har delat på bostad och bohag genom att han ”köpt ut” henne. Samborelationen har sedan avslutats genom att hon flyttat ut. Då samborelationen upphör andra gången måste man på nytt se över samboegendomen, det ses alltså som en ”ny” samborelation. Om bostaden är förvärvad för gemensamt bruk utgör den samboegendom. Det kan den inte anses vara då flickvännen flyttar in hos honom. Dvs. bostaden fanns innan denna samborelation påbörjades. Flickvännen har således ingen rätt till bostaden denna gång. I fråga om att hon inte skrivit på kontraktet ännu ger henne inte rätt till mer pengar. De har avtalat om att han betalar henne, och i utbyte ska hon överlåta sin del av bostadsrätten. Enligt allmänna principer ska avtal hållas! Behöver ni ytterligare hjälp rekommenderar jag er att boka tid med någon av de jurister Lawline samarbetar med, det kan du göra här http://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Äktenskapsförord för blivande makar

2016-05-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss. Han äger ett hus värderat drygt 4 miljoner.Han har lån på ca 2,3 miljoner, värdeökningen sen köpet är ca 1,5 miljoner (värderat för 6 månader sedan). Vi delar på alla kostnader utom på lånen som han betalar på själv.Han har en inkomst på ca 42000 före skatt och jag 28000 före skatt så ekonomiskt har jag inte möjlighet att ta över halva lånet och att betala för summan som redan är betald på huset.Vi behöver hjälp hur vi ska tänka för att få det ekonomiska och juridiska så rättvist som möjligt för oss båda.
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått din fråga rätt så vill ni ha juridisk hjälp med att rättvist fördela samt bestämma vad som ska utgöra er egendom vid en eventuell äktenskapsskillnad. De två som ingår i ett äktenskap med varandra, blir makar och ingår i äktenskap enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 1:1. När två personer ingår i ett äktenskap, är huvudregeln att vardera makes egendom blir giftorättsgods. Giftorättsgods är all den egendom ni har nu och även all egendom som ni kommer att införskaffa under ert pågående äktenskap (se ÄktB 7:1). Huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna vid en eventuell bodelning (se ÄktB 10:1). Till skillnad från giftorättsgods bodelas inte enskild egendom (se ÄktB 10:4). Enligt ÄktB 7:3 kan makar eller blivande makar, genom äktenskapsförord, bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem, ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Vid beräkningen av makarnas andelar i boet skall så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt ÄktB 11:2. Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna skall täckas, skall läggas samman. Värdet därav skall därefter delas lika mellan makarna (se ÄktB 11:3)Jag rekommenderar därför att ni, genom äktenskapsförord, fastställer vem som ska äga vad och hur mycket. Om t.ex. du eller din blivande make vill att lånet (skulden) ska tillfalla honom vid en eventuell bodelning så att det inte ingår i ert giftorättsgods, kan han genom äktenskapsförord, avtala om att det ska bli hans enskilda egendom, alternativt att ni kommer överens om en annan summa/egendom som ska utgöra er enskilda egendom. Äktenskapsförord kan ni enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se: http://www.lawline.se/vara_tjanster/avtalHoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!Vänligen

Vad ingår i bodelning för sambor?

2016-05-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Vi har varit sambo i 20 år och ska nu separera. För 10 år sedan startade min sambo ett aktiebolag ( för att få mer tid hemma men det blev tvärt om) vi tog ett extralån på dåvarande hus på 3000000kr för att han skulle kunna starta aktiebolaget. För ett år sedan var jag anställd där under ca 8 mån men sedan slutade jag och arbetade på annan arbetsplats. Min fråga är: har jag rätt till något i/av hans aktiebolag?Hälsningar
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som gäller för sambors egendom vid separation går att läsa i Sambolagen (SamboL). Den hittar du här. Om ni har undertecknat ett samboavtal med särskilda överenskommelser kan tillämpningen av dessa regler påverkas, men jag utgår i mitt svar från att ett sådant avtal inte finns i ert fall. Jag inleder med en generell beskrivning av gällande regler och sedan förklarar jag hur de kommer att påverka dig i din nuvarande situation.Regler för sambor vi separationNär sambor väljer att avsluta sin relation kan någon av dem begära bodelning enligt SamboL 8 §. Det innebär att deras samboegendom fördelas mellan dem. Samboegendom är enligt SamboL 3 § gemensam bostad och bohag som har skaffats med syfte att användas gemensamt. Gemensamt bohag utgörs enligt SamboL 6 § av möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är till för det gemensamma hemmet. Det kan exempelvis även vara hemelektronik eller prydnadssaker. Sådan som endast användas av en sambo ingår inte. Inte heller föremål för fritidsändamål omfattas enligt SamboL 7 §.Vid en bodelning läggs värdet av båda sambors samboegendom samman enligt SamboL 14 § och summan delas sedan lika mellan dem. Innan båda sambors samboegendom räknas samman får de göra en skuldtäckning enligt SamboL 13 §. Det betyder att en sambo får tillgodoräkna sig en summa som kan täcka dennes skulder. Det gäller i första hand skulder som kan kopplas till det som ingår i samboegendomen. Om personen har andra skulder, men inte har tillgångar som kan täcka dessa, så får denne även tillgodoräkna sig en del av samboegendomen för dessa skulder.AktiebolagetEftersom din sambos aktiebolag inte utgör gemensam bostad eller bohag så ingår det inte i er samboegendom. Det ingår därmed inte om ni väljer att göra en bodelning och du har genom er samborelation inte rätt till bolaget eller del däri. Vid en bodelning ska värdet av er respektive samboegendom delas lika mellan er, men ni får först tillgodoräkna er så mycket att ni kan täcka skulder som kopplas till samboegendomen. Eftersom lånet om 3 000 000 kr kan härledas till aktiebolaget, ska din sambo som huvudregel inte få skuldtäckning för det. Om han inte har tillgångar utöver sin samboegendom som kan täcka skulden, kan han dock få tillgodoräkna sig täckning för den. Om så sker blir alltså summan som ni delar mellan er mindre.SammanfattningDu har inte rätt till någon del av din sambos aktiebolag till följd av er relation. Vid en bodelning ska din sambo som huvudregel inte få tillgodoräkna sig någon egendom för att täcka skulden som är kopplat till bolaget. Detta kan dock påverkas av hur hans tillgångar ser ut i övrigt.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp och att du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad ska den ena föräldern betala om barnet bor stadigvarande hos den andre?

2016-05-05 i Underhåll
FRÅGA |Vi har två barn, ett på 18 och ett på tolv. Tolvåringen bor hos mig 20 dagar i månaden, resten hos sin pappa. 18-åringen bor hos mig alltid sedan fem år tillbaka. Min fråga är hur mkt fadern ska betala? Han har en inkomst på ca hundratusen/månad. Jag har en inkomst på 20500/månad. Så en viss skillnad finns det..
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Frågor om underhåll regleras främst i 7 kap. i Föräldrabalken (FB), men finns även i 17-19 kap. i Socialförsäkringsbalken (SFB).UnderhållTill dess att barnen är 18 år skall ni som huvudregel svara för underhåll för dem efter var och ens förmåga, se FB 7:1 st. 1. Går barnet i skolan (gymnasiet) efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock senast tills barnet fyllt 21 år, se FB 7:1 st. 2. Här saknar jag omständigheter för att avgöra om ni fortfarande har en underhållsskyldighet gentemot ert barn på 18 år. Däremot är ni fortfarande underhållsskyldiga gentemot ert barn på 12 år. Jag kommer nedan att utgå från att ni endast är underhållsskyldiga för ert barn på 12 år. Däremot gäller samma resonemang för det äldre barnet förutsatt att barnet går på gymnasiet. Vid beaktande av FB 7:1 tar man hänsyn till barnets behov och även hur föräldrarnas ekonomiska förmåga ser ut. Har den ena föräldern det bra ställt ekonomiskt har barnet rätt till samma ekonomiska standard även fast den bor hos den andra föräldern som kanske inte har samma ekonomiska standard. Här verkar det finnas en viss skiljaktighet runt er inkomst varje månad där pappan tjänar mer än dig vilket talar för att barnet har rätt till samma ekonomiska standard hos dig som det har hos pappan. Eftersom att ditt barn på 12 år träffar sin pappa oregelbundet utgår jag från att barnet bor mindre än 40 % av tiden hos honom och att det därför inte kan vara frågan om växelvist boende. Eftersom att barnet bor hos dig större delen anses barnet bo stadigvarande hos dig och därför är det pappan som blir underhållsskyldig och ska betala underhållsbidrag till barnet, FB 7:2. I de fall pappan inte har möjlighet till detta kan han uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsstöd med hjälp från Försäkringskassan, FB 7:2 a. Detta är troligtvis inte fallet då du nämnt att han har en god ekonomi. Däremot saknar jag uppgifter om vad pappan betalar i dagsläget till barnet i form av underhåll. Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal, FB 7:2 st. 2. Underhållsstöd är däremot ett fast belopp på 1573 kr som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern som är pappan i detta fall. Underhållsstödet är i praktiken den vanligaste formen av underhåll. Detta är problematiskt eftersom att underhållsstödet i många fall är ett lägre belopp än underhållsbidraget. Sammanfattning och rådEftersom barnet bor stadigvarande hos dig blir pappan underhållsskyldig, FB 7:2. Här är det upp till er att genom ett muntligt eller skriftligt avtal komma fram till hur mycket pappan ska betala i underhållsbidrag till dig. I det fall ni inte kommer överens om hur stort bidraget ska vara kan storleken bestämmas genom dom i domstol. Skulle pappan istället välja att betala underhållsstöd genom Försäkringskassan är hans underhållsskyldighet fullgjord och det går då inte att kräva att han ska betala mer än 1573 kr, FB 7:2 a.Vad avser underhållsbidrag är en god idé att prata med pappan och förklara att han enligt FB 7:2 har en underhållsskyldighet att betala underhåll och att 1573 kr endast motsvarar ett minimum från Försäkringskassan samt att barnens behov sträcker sig utöver detta belopp. Här kan viss ledning fås av Konsumentverkets beräkningar av vad barn i olika åldrar kostar varje månad, se här. Min rekommendation är att du bokar tid hos Familjens jurist för vidare rådgivning om hur du kan gå till väga för att erhålla underhållsbidrag i det fall pappan inte är medgörlig. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänligen,

Kan god man vägra en gåva?

2016-05-04 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min mamma har en så kallad "god man" och min mamma är frisk nog att kunna förstå, ta ansvar och veta vad hon gör. Nu vill min mamma ge mig pengar till en bil i gåva eftersom jag precis fått mitt körkort. Det är nämnvärt att min mamma inte lider av några ekonomiska problem vilket innebär att hon kan köpa mig en bil flera gånger om utan att det skulle drabba hennes ekonomi negativt. Den gode mannen vägrar bevilja detta men istället så föreslår den gode mannen ett förskott på arvet vilket jag nekar till eftersom ett arv inte känns som en gåva och är för personligt för att kunna nyttjas på detta sätt. Får den gode mannen neka min mamma att ge mig pengar till min första bil? vilka alternativ finns i så fall?
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Bestämmelser om s.k. godmanskap finns i föräldrabalken (FB) 11 kap., se här. Har gode mannen rätt att vägra?Den gode mannen får som huvudregel inte binda den hjälpbehövande till rättshandlingar utan dennes samtycke. Din mor måste således samtycka till de rättshandlingar den gode mannen föreslår för att de ska vara bindande för henne, enligt en stark huvudregel. Endast om din mor är ur stånd att lämna sitt samtycke till en viss rättshandling, t.ex. på grund av sjukdom, kan den gode mannen med bindande verkan ingå avtal m.m. utan att först inhämta samtycke, se FB 11 kap. 5 §. Ingår den gode mannen rättshandlingar utan att inhämta samtycke, är rättshandlingen således inte bindande.Om den gode mannen och huvudmannen (i det här fallet din mor) har olika uppfattningar om hur man ska förfara i en viss fråga, gäller vanligtvis principen att huvudmannens uppfattning blir avgörande. Detta följer av att godmanskap formellt inte inverkar på huvudmannens rättshandlingsförmåga; denne har fortfarande rätt att ingå avtal m.m. Det ligger också i linje med uppfattningen att den gode mannen inte ska agera som annat än ett biträde åt huvudmannen. Det sagda innebär i ditt fall, att din mor bör rättsligt sett bör ha rätt att bestämma huruvida du ska få pengar till en ny bil eller inte. Jag kan dock inte med full säkerhet ge ett klart svar, eftersom jag inte har någon information kring hur godmanskapet har förordnats - det kan vara väldigt varierande: allt från att ombesörja försäljning av en fastighet till att gälla all egendom. Förskott på arv?Arvsordningen bygger på tanken att föräldrar vill behandla sina barn ekonomiskt likvärdigt, totalt sett. Denna tanke ligger bakom bestämmelsen i ärvdabalken (ÄB) 6 kap. 1 § (se här), där det stadgas en utgångspunkt för att en gåva till sina barn utgör förskott på arv. Om din mor inte vill att pengarna till bilen ska räknas som förskott på arv, måste hon därför uttryckligen ange det, för att pengarna inte ska avräknas vid ett framtida arvskifte. Alltså: om inget annat anges, kommer gåvan ses på som ett förskott på arv och avräknas vid ett arvskifte. Föreskrivs annat, kan dock gåvan undantas från förskottsreglerna.Hoppas du med detta fick svar på din fråga!Vänligen,

Principen om särförvaltning

2016-05-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min hustru och jag Vi har ett hus gemensamt som jag är ensam ägare till.Jag köpte det när vi var sambor sedan gifte vi oss utan att tänka på detta. Jag har hela tiden stått för amortering Räntor värme och el.Min hustru har stått för möbler,mat och övrigt. Mu säger min hustru att huset är mitt därför at hon inte står delägare. Jag säger att det har liten betydelse Då vi är gifta. Ven har rätt?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för er fråga!Regler om äktenskap återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB), se här. Ni har båda rätt i viss mån. Det föreskrivs i 1 kap. 3 § ÄktB att vardera maken råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Du äger alltså huset själv. Om det dock skulle bli äktenskapsskillnad delas husets värde, med avdrag för lån mm., mellan er i bodelningen. Din hustru har alltså rätt till en del i husets värde i en bodelning, men hon är inte ägare.Eftersom att ni är gifta finns det vissa begränsningar i din rätt som ägare att råda över egendomen, då denna utgör er gemensamma bostad. Du får t.ex. inte avhända dig, pantsätta eller hyra ut den gemensamma bostaden utan din hustrus samtycke, se 7 kap. 5 § ÄktB.Utöver de ovannämnda inskränkningar i din äganderätt är huset ditt ensamt såvida du står som ägare till det.Hoppas detta gav lite klarhet. Om ytterligare funderingar uppkommer så återkom gärna i kommentarsfältet nedan.

Vårdnadshavares upplysningsplikt till den andra föräldern

2016-05-02 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har i cirka 8 år bott hos min pappa som har ensam vårdnad. Eftersom att min mamma var/är alkolist. Och senaste året har jag haft lite kontakt med min mamma, jag har sagt till henne att jag inte vet vad jag vill ja för kontakt med henne för att jag är osäker på hur hon är osv. Hon hävdar att hon har rätt att veta vad hon vill om mig och att min pappa är skyldig att berätta viktiga saker om mig för henne. Jag undrar om det stämmer eftersom att hon vänder och vrider på allt för att det ska låta som att hon har rätt, samtidigt så vet jag att jag inte är dum. Hon tror dock att jag är helt blind.
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga regleras i 6 kapitlet i föräldrabalken(FB). Här finns alla regler om vårdnad, boende och umgänge mellan föräldrar om barn. Eftersom du skriver att din pappa har ensam vårdnad om dig är det din pappa som ensam ansvarar för dig, dina personliga förhållanden och för att ditt behov av omvårdnad, trygghet och fostran tillgodoses. Detta framgår av 6:1 FB och 6:2 andra stycket FB. För att din pappa skall kunna uppfylla sina skyldigheter som vårdnadshavare krävs många gånger att han har insyn i din skolgång, hälso- och sjukvård etc. och han har därför rätt att få veta saker om dig. Din mamma som inte är vårdnadshavare har däremot ingen rätt att få veta saker om dig eftersom hon just inte är din vårdnadshavare.Din pappa har som vårdnadshavare en skyldighet att lämna upplysningar om dig till din mamma i den mån det behövs för att underlätta umgänge/kontakt mellan dig och din mamma. Det är dock din pappa som vårdnadshavare som bestämmer vilka upplysningar han behöver lämna till din mamma. Detta framgår av 6:15§ fjärde stycket FB. Av 6:11 FB framgår att en vårdnadshavare skall ta allt större hänsyn till barnets vilja och önskemål ju äldre barnet blir. Beroende på din ålder och mognad har du alltså själv rätt att lägga dig i vilka uppgifter som din pappa lämnar till din mamma. Mitt råd är därför att du pratar med din pappa om detta och uttrycker vilka uppgifter du själv känner är lämpliga att dela med dig av till din mamma.Sammanfattningsvis – din mamma har ingen rätt att få veta saker om dig eftersom hon inte är din vårdnadshavare. Din pappa har en skyldighet att lämna uppgifter om dig till din mamma för att underlätta kontakt/umgänge mellan dig och din mamma men det är alltså din pappa som bestämmer vilka uppgifter som skall lämnas. Ju äldre du blir, desto mer har du själv att säga till om angående detta. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.