Missbruk av förvaltarskap

2017-09-22 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min morfar är 92 år gammal och kommer antagligen inte att leva så länge till tyvärr. För ett år sedan sålde vi hans hus för flera miljoner kronor (han flyttade till seniorboende) och min mamma har fått rätt att förvalta pengarna. Hon har sparat en del i kapitalförvaltningar och planerar att ta ut dessa när hon fyller 70 år (om 5 år). Övriga pengar spenderar hon nu vilt omkring sig, på resor och sitt egen boende. Får hon verkligen göra det? Jag och min syster har väl också arvsrätt? Om hon fortsätter på samma sätt så kommer det ju inte finnas några pengar att ärva i framtiden. Det verkar ju som att hon tror att alla morfars pengar är hennes nu. Jag vet inte om min morfar har skrivit ett testamente. Jag tror det och där är nog vi, hans enda barnbarn, med på något sätt i alla fall. Vad kan jag göra? Detta är, som ni kanske förstår, väldigt känsligt...
Binh Tran |Hallå där! Va bra och roligt att du hör av dig till oss på Lawline, jag ska försöka besvara din fråga så gott jag kan. Eftersom jag inte har nog med information att besvara om arvet så nöjer jag mig med att säga att ärvdabalken har vissa skyddsnät för för testamentstagare. Vill du veta mer om era rättigheter som testamentstagare så skriv gärna till Lawline igen när du vet lite mer information så kan vi besvara den på ett mer utförligare sätt. Bra information för oss att veta hade varit om ni de facto är testamentstagare eller inte, isåfall, har eran morfar givit er en procentuell summa eller vissa föremål. Nu till eran mammas förvaltning av eran morfars ekonomi. Jag rekommenderar först att ni pratar med eran mamma om era bekymmer som arvsberättigade. Fortsätter hon att spendera eran morfars pengar på det viset så kan ni vända er till juridisk hjälp.Bestämmelserna om förvaltarskap stadgas i Föräldrabalken (FB) 11 kapitlet. Du hittar bestämmelsen om förvaltares entledigande i 11kap 20§ FB. Enligt 20§ framgår att förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag ska entledigas. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren. I den 21§ så framgår det även att närmaste släktingar får ansöka om entledigande. Jag rekommenderar att ni ansöker om entledigande (om det inte fungerar att prata med er mamma) hos överförmyndare så snabbt som möjligt. Överförmyndarverksamhet ska finnas i varje kommun, en snabb google-sökning så kommer ni fram till eran morfars överförmyndare. Behöver ni vidare hjälp så hör gärna av till oss ännu en gång eller boka tid med en av våra jurister genom länken nedan.http://lawline.se/bokaMed vänliga hälsningar

Ena vårdnadshavare vägrar överlämna barn - vad gör man?

2017-09-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag är 27 år och är separerad med min föredetta och vi har gemensam vårdnad över vårt barn. Han bor mestadels hos sin mamma men är hos mig varannan torsdag till söndag. Det har varit flera gånger det sista som mamman har sagt att pojken är sjuk på mina dagar så att Han inte kan komma och det har varit så ofta att jag tycker att det börjar kännas konstigt. Och nu nästa helg så ska pojken komma till mig. Men då får jag reda på av mamman nu att hon planerat annat med pojken på min helg. Utan att kolla med mig först. Så mamman vägrar nu helt att lämna honom och säger att hon struntar i att det är min helg. För hon har planerat och vill att pojken ska hitta på det här.Vad finns det för åtgärder som jag kan vidta för att pojken ska komma till mig den helgen? Det är den 21-24/9. För vad jag förstått så är det dirrekt olagligt att undanhålla honom från mig så enligt Bris hemsida?Hoppas på ett snabbt svar!
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om vårdnad bör givetvis i första hand lösas av vårdnadshavarna i samförstånd. Om ni har svårt med att komma överens på egen hand kan ni vända er till familjerätten i er kommun. Familjerätten kan genom samarbetssamtal, som varje kommun är skyldig att erbjuda, hjälpa er med att komma överens i vårdnadsfrågan.I andra hand, alltså om samarbetssamtal inte är aktuellt eller om det inte leder till en överenskommelse kan du ta kontakt med en jurist som specialiserat sig på just dessa frågor. Juristen kan hjälpa dig med att se över olika alternativ och hjälpa dig i kontakten med din före detta i syfte att upprätta ett avtal i enlighet med en eventuell överenskommelse.I det fall ni fortfarande inte kan komma överens kan du i sista hand ansöka om stämning hos tingsrätten. Då blir det domstolens sak att avgöra vad som är barnets bästa. Sedan domstolen tagit beslut i frågan accepteras inte att den ena vårdnadshavaren gör en egen bedömning av vad som är bäst för barnet och handlar i strid med domstolens avgörande.Brottet på Bris hemsida anar jag är s.k. egenmäktighet med barn (7 kap 4 § brottsbalken). Brottet gäller endast ifråga om barn under femton år, vilket jag utgår från att ert barn är. För att göra sig skyldig till detta brott krävs att den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn, utan beaktansvärt skäl, egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt. Beaktansvärda skäl, som skulle innebära att man inte straffas för att man undanhåller barnet från den andra vårdnadshavaren, kan vara om man skyddar barnet mot ex. övergrepp eller misshandel. Att ha ”planerat annat” är alltså inte ett sådant skäl som skulle rättfärdiga ett undanhållande. Värt att påpeka är även att ett försenat överlämnande eller återlämnande av ett barn innebär inte att barnet har skilts från den andra vårdnadshavaren. Avsikten med gärningspersonen, i detta fall din före dettas, agerande bör nämligen vara att barnet varaktigt ska vara skilt från dig, d.v.s. den andra vårdnadshavaren. Misstänker du att ett brott är begånget kan du givetvis välja att polisanmäla.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Barn har rätt att få behov av umgänge med andra än föräldrarna tillgodosett

2017-09-21 i Barnrätt
FRÅGA |Mina barn har blivit lvu placerade o har varit ensamstående förälder i ca 4 år under dessa 4 år har mina föräldrar hjälpt mig väldigt mkt . Så de har en väldigt nära relation till farmor o farfar så har de rätt att träffa dem nu
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.I föräldrabalken anges att ett barns vårdnadshavare är ansvarigt för att barnets behov av umgänge med annan närstående person än vårdnadshavaren tillgodoses så långt det är möjligt (se 6 kap. 15 § 3 st). Annan närstående person kan vara exempelvis mor- eller farföräldrar. Trots att barnen är LVU-placerade har de alltså rätt till kontakt med sina farföräldrar, och ansvaret för det ligger på de nuvarande vårdnadshavarna. Jag vill flika in att rätten till umgänge är barnets, så farföräldrar har ingen rätt att ha kontakt med ett barn som inte vill det.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Begära enskild vårdnad i pågående vårdnadstvist

2017-09-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |kan jag begära enskild vårdnad i en redan pågående vårdnadstvist?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Domstolen får ta intermistiska beslut i mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge, 6 kap 20 § föräldrabalken(FB). Ett interimistiskt beslut är ett domstolsbeslut som gäller i avvaktan på domstolens slutliga dom. Vid alla beslut gällande barnets vårdnad, boende och umgänge så ska barnets bästa vara avgörande, 6 kap 2 a § första stycket FB. Enligt lagkommentarer till lagrummet ska interimistiska beslut ska inte fattas rutinmässigt utan avgörande är vad som i det enskilda fallet behövs för barnets bästa. Det kan vara nödvändigt att domstolen beslutar interimistiskt för att barnet inte ska fara illa, t.ex. därför att det har framkommit misstankar om våld eller andra övergrepp som inte kan lämnas utan avseende.Innan domstolen fattar ett intermistiskt beslut ska de låta motparten yttra sig i saken. De kan hämta snabbupplysningar där hör man föräldrarna, referenspersoner och slutligen barnet om det är tillräckligt gammalt.Om domstolen beslutar att fatta interimistiskt beslut i ditt fall kan jag inte uttala mig om då jag inte vet hur omständigheterna ser ut i det här enskilda fallet.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Behöver man förnya ett samboavtal?

2017-09-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |https://lagen.nu/2003:376#P2S1Hej, min sambo har skrivit på ett avtal, att jag äger ensam huset samt bilar, detta var för ca 10 år sedan.hon flyttade ut för ca 1 år sedan. Hon har nu flyttat in igen. Min fråga är då, behöver jag förnya detta avtal?Tack på förhandMed vänlig hälsning Robert Hagström
Agnes Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns egentligen ingen lag som säger när ett avtal slutar gälla, utan det är något man oftast bestämmer om i avtalet. Sambo förhållanden avslutas enligt Sambolagen 2 §;om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider. Då ni en gång flyttat isär avslutade ni då ert samboförhållande och sen när ni flyttade ihop igen så har ni påbörjat ett nytt. Jag skulle nog tro att ni tänkte att avtalet gällde så länge ni var sambos. Men vill ni att avtalet ska fortsätta nu, för att ni inte orkar skriva ett nytt eller gillar villkoren ni kom överens om då så använd det avtalet - det finns inget som hindrar er från det. Kolla dock med din sambo så att ni tänker likadant och fortfarande är överens om villkoren, för att slippa dispyter i fall något skulle hända i framtiden. Är ni inte överens om de villkoren som står i avtalet - avtala om ett nytt, det är det säkraste sättet att försäkra sig om att avtalet blir giltigt.Lycka till!

Har jag rätt att kräva mer av samboegendomen vid separation då jag lagt ner mycket arbete på huset?

2017-09-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Är sambo och har separerat. Nu har vi sålt huset som vi äger 50/50.Har jag rätt att kräva mer av summan eftersom jag lagt ner mycket arbete som gjort att värdet på huset har ökat?Har byggt stort garage ,carport och tillbyggnad på 20kvm.Har lagt ner nästan 1år arbete.Tack på förhand !
Annelie Burström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vad som gäller för sambor som separerar hittar du i sambolagen (SamboL). Jag utgår i mitt svar från att ni inte har avtalat om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, alltså i uppdelningen av er egendom vid separationen. Samboegendom ska delas likaI bodelningen ska er samboegendom ingå. (8 § SamboL). Samboegendom är er gemensamma bostad och bohag, t.ex. Möbler, hushållsmaskiner, gardiner och annan lös egendom ni har i hemmet, om ni har förvärvat egendomen för gemensam användning. (3 § SamboL)Att du har lagt ner mycket arbete på ert gemensamma hus ses som något du har förvärvat för er gemensamma användning. Jag antar att du utförde arbetena för att ni båda skulle kunna använda garaget, carporten och tillbyggnaden, vilket leder till att det ses som samboegendom. (3 § SamboL) Tillbyggnaderna ska därför ingå i bodelningen och delas lika mellan er. (14 § SamboL)Vad utgör inte samboegendomDet finns regler för vad som är enskild egendom och därmed inte ingår i samboegendomen. Pengar som du fått genom arv/testamente/gåva med ett villkor om att pengarna skulle vara din enskilda egendom, ska inte ingå i bodelningen. Om du använde sådana pengar för att utföra arbetena på huset så har du rätt till full ersättning för arbetena. (4 § SamboL) Din möjlighet att kräva mer av summanDet finns en regel om skevdelning i 15 § SamboL. Regeln innebär att om en vanlig bodelning kan ses som oskälig mot dig med hänsyn till längden på ert samboförhållande, era ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, får delningen göras så att du får behålla mer av din egendom. Ju längre ni har varit sambos desto mindre är chansen att du skulle kunna få behålla mer av din egendom. Man kollar även på hur stora summor du har lagt ner i er samboegendom jämfört med din sambo. Även vilka enskilda tillgångar ni har som inte ska ingå i bodelningen väger in i bedömningen. Det ska dock mycket till för att en vanlig bodelning ska anses som oskälig och du ska få behålla mer än hälften av samboegendomen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar

Fråga om bodelning och arv

2017-09-21 i Bodelning
FRÅGA |Stämmer det att:Om testamente finns där barnet ärver sin laglott dvs 50% och övrigt testamenterat till sambo.Visst borde då bohaget (samboförhållande) om det är värderat totalt till 100.000kr innebär 25.000kr till barnet. Då 50% av bohaget från början är sambons och den andra delen ska delas på? Tänker samma med en villa. Om båda äger en villa tillsammans för 2 miljoner så är 1 miljon den avlidens och 500.000kr borde då blir laglotten och resterande 500.000kr till sambon i testamentet?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Det är riktigt att när en bodelning görs då t.ex. en av samborna avlider ska bohag och bostad som utgör samboegendom delas lika, 14 § sambolagen (2003:376). Om bohaget är värt 100 000 kr innebär det vid en bodelning att det först delas lika mellan samborna (50 000 kr var). Om sambon med barn avlider och endast ska efterlämna laglotten till barnet innebär det som du säger att 25 000 kr (hälften av 50 000 kr) tillfaller barnet och resterande 25 000 kr tillfaller den efterlevande sambon enligt testamete. Samma sak gäller värdet på villan, såsom du skriver i din fråga. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar kan du vända dig till Lawline med en ny fråga. Hälsningar

Gäller ett gammalt äktenskapsförord?

2017-09-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Ett äktenskapsförord som tecknades för 20 år sedan gällde då en tomt med en liten sommarstuga. Idag har det byggts en lyxvilla på tomten. Gäller det tidigare äktenskapsförordet då det nya huset har ett betydligt större värde?
Julia Gustafsson |Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Regler gällande äktenskapsförord hittar du i äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord har ingen direkt utgångstid och är gällande så länge det är registrerat hos Skatteverket, makarna är gifta och inget nytt äktenskapsförord har skrivits. Jag förutsätter i det här fallet att äktenskapsförordet är gällande. Om äktenskapsförordet täcker den nya lyxvillan beror på hur förordet är fattat, står det att äktenskapsförordet ska gälla för fastigheten så kommer det vara gällande oberoende av vad för slags hus som står på fastigheten. Står det däremot att det gäller för en sommarstuga som kommer det inte att innefatta den nya lyxvillan. Det är också givetvis alltid möjligt att teckna ett nytt äktenskapsförord som blir gällande över det äldre där ni väljer om lyxvillan ska finnas inskriven eller inte. Den nya äktenskapsförordet behöver då undertecknas och registreras hos skatteverket för att bli gällande. Sammanfattningsvis är äktenskapsförordet gällande men om det innefattar hela fastigheten eller endast sommarstugan beror på hur själva förordet är skrivet. Hoppas du fick svar på din fråga!