Måste man flytta från bostaden efter att samboförhållande upphört?

2017-10-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan,vad gäller vid separation mellan sambor. Man flyttar in hos kvinna som äger bostadsrätt. Mannen har också betalt och underhållit fastigheten under dessa år. För drygt ett halvt år sedan drabbas mannen av en stroke och får sämre motorik och tal. Nu efter 10 år som sambor vill kvinnan att mannen ska flytta ut. Har kvinnan någon laglig rätt att bildligt talat kasta ut mannen bara...? Har mannen någon laglig rätt att åberopa när det gäller bostaden mm...? Någon humanitär rätt borde finnas för i detta fall svagare part...Har försökt att tyda sambolagen men inte hittat något som liknar detta fall.Vore tacksam för svar eller någonstans jag kan vända mig.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upphörande av samboförhållandeEtt samboförhållande upphör slutas om någon av samborna ingår äktenskap, avlider eller flyttar isär (2 § sambolagen). En sambo (i detta fallet din far) kan dock inte avstå från att flytta för att undvika att samboförhållandet upphör. Ett samboförhållande upphör nämligen även om den andra sambon ansöker om förordnande av bodelningsförättare (2 § 2 st sambolagen). Gemensam bostad?Efter att förhållandet upphört kan bodelning ske (8 § sambolagen). Vid en eventuell bodelning ska samboegendomen delas lika (14 § sambolagen). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § sambolagen). För att det ska anses som gemensam bostad, måste den ha varit förvärvad för gemensamt bruk, oberoende av vem som faktiskt betalt. Av vad som framgår av din fråga, ägde kvinnan bostadsrätten innan de blev sambos. Bostadsrätten har alltså inte förvärvats för gemensamt bruk och utgör inte samboegendom. Övertagande av bostad?Efter upphörande av samboförhållande, kan dock den sambo, som inte äger bostaden anföra att denne har bättre rätt till bostaden (22 § sambolagen). För detta krävs emellertid synnerliga skäl. Denna prövning är väldigt restriktiv och det är inte sannolikt att mannen kan överta bostaden.Vägra flyttaEftersom bostaden inte är sambornas gemensamma, samt att mannen förmodligen inte kan överta bostaden, kan denne inte vägra att flytta. Skulle så ske, kan kvinnan begära, efter att hon meddelat att hon vill att förhållandet ska upphöra, handräckning hos Kronofogdemyndigheten för att få honom att flytta (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Formkrav för samboavtal

2017-10-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min son med sambo har skrivit ett samboavtal hos juristjouren 2010. Nu ska de separera och sambon säger att det inte gäller för namnteckningarna inte är bevittnade. Stämmer det?
Ronja Westlin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Nej, det stämmer inte. Ett samboavtal behöver inte ha bevittnade namnteckningar för att det ska vara giltigt. Formkraven för samboavtal är att det ska vara skriftligt och undertecknas av samborna (9 § 2 stycket sambolagen). Att namnteckningarna ska vara bevittnade kan givetvis vara bra ur en bevisningssynpunkt, men vad jag förstår det som av din fråga så är båda överens om att de skrivit ett samboavtal. Det enda som kan göra att ett samboavtal, som följer formkraven, inte gäller är om det vore oskäligt (9 § 3 stycket sambolagen).SvarDin sons samboavtal gäller. Detta eftersom att det är skriftligt och att sambornas namnteckningar finns. Samboavtal har inget krav på att namnteckningarna måste vara bevittnade. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, om du har fler funderingar eller behöver få något förtydligat så är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,

Ska sambor dela på pengar vid separation?

2017-10-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen separat ifrån min sambo.Huset vi bott i är skrivit i mitt och min fars namn.Han och jag är de två som står på lånet. I och med det har jag ett servicekonto där jag och min sambo kom överens om en insättning på 6000kr/månad.Detta kontot har varit aktivt sen 7 juli 2017.Jag har jobbat och min sambo delvis ca 15-25% och pluggat med CSN.Det har även varit månader utan någon "inkomst" från henne.Vi har haft delad ekonomi. Dvs att vi tar hennes och mina pengar. Lägger ihop dem. Betalar allt gemensamt och sedan delar på det.Men eftersom att jag jobbat 100% och haft betydligt hötre inkomst har jag varje månad satt över 6000 från min lön.Nu vid separation tycker hon att hälften på detta kontot är hennes och att det ska dras av på huskostnaden för sep-okt. Men jag menar på att dem tillhör huset. Och ska inte delas på.Dessutom är det jag som tjänat och satt över de pengarna. Har båda rätt till pengarna eller är dem huset?Vi har även en hund. Där vi båda betalat lika mycket vardera.Vems är då hunden ?Tack.
Marika Moberg Rabenius |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna som gäller för sambor vid separation finns i sambolagen (2003:376). Vid en separation och när samboförhållandet alltså upphör kan en sambo begära att bodelning ska ske, se 2 och 8 §§ sambolagen. Bodelning innebär att samboegendomen ska fördelas lika mellan samborna, se 12-16 §§ sambolagen. Enligt 3 § utgörs samboegendomen av sambornas gemensamma bostad och bohag (möbler, husgeråd osv.) Huset skulle kunna utgöra samboegendom om det var avsett att vara din och din sambos gemensamma hem, se 5 §. Men jag tolkar det som att du och din pappa köpt huset utan att tanken var att din sambo skulle bo där från början. Eftersom sambolagen enligt ovan bara täcker gemensam bostad och bohag ska inte heller någon annan egendom ingå i en eventuell bodelning. Det innebär att pengar på ett konto som huvudregel inte ska delas på vid en separation. Detta förutsätter att kontot bara står i ditt namn och att det alltså enbart är dina pengar. Angående hunden så är ni samägare till den eftersom ni köpt den tillsammans. Då blir samäganderättslagen (1904:48 s. 1) tillämplig, se 1 §. Det innebär först och främst att ni måste vara överens innan någon av er vidtar åtgärder när det gäller skötseln av hunden, om det inte gäller åtgärder som man inte kan vänta med (exempelvis akuta veterinär besök). Om du och din sambo inte kan komma överens om hunden och dess skötsel kan någon av er ansöka hos domstol om att en god man utses som då ska sköta förvaltningen, se 3 § samäganderättslagen. Någon av er kan också begära att hunden ska säljas på offentlig auktion enligt 6 §. Jag rekommenderar dock att ni i stället försöker komma överens om vem som ska ta hand om hunden osv. Hoppas du har fått svar på dina frågor. Vänligen

Behöver jag betala amorteringar och räntor för ett hus som min sambo äger?

2017-10-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag ska betala amortering och räntor på huslån som min sambo äger? Jag var med under tiden som det byggdes och flyttade in strax efter att det var klart men jag äger alltså inget. Detta är svårt att diskutera och vi har lite delade meningar om frågan (vilket nog inte är ovanligt). Jag är med och betalar övriga löpande utgifter men ingenting för förbättringar på huset. Blir det någon skillnad om man har olika ekonomiska förutsättningar? Jag tjänar mindre än vad han gör. Idag betalar vi i stort sett 50/50.
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Vid följdfrågor är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Egentligen handlar din fråga inte särskilt mycket om juridik. I mina ögon rör det sig främst om subjektiva funderingar kring vad som är rätt och riktigt i en parrelation. Svaret ska således inte tolkas som en presentation av tvingande regler, för några sådana finns helt enkelt inte. Betrakta istället svaret som en återspegling av mina personliga uppfattningar.Först och främst tycker jag att det vore helt orimligt om du betalade hälften av amorteringarna för ett hus som din sambo till fullo äger. Det blir i praktiken en löpande gåva till honom, eftersom det är pengar som går rakt ner i hans ficka vid en framtida försäljning. Ett sådant arrangemang hade jag själv aldrig gått med på – det skulle vara rätt och slätt orättvist.Gällande räntorna på lånen finns det, återigen enligt mig, anledning att resonera annorlunda. Räntorna kan ju, precis som t.ex. el och vatten, ses som en nödvändig löpande kostnad för att överhuvudtaget kunna bo i huset. Att dela lika på den delen tycker jag därmed är rättvist. Kom dock ihåg att det råder en 30-procentig avdragsrätt på räntor upp till 100 000 kr/år. Givet att du bidrar till räntebetalningarna ska du alltså, för att inte betala mer än din sambo i slutändan, få tillbaka 30 procent av honom (pengar som han erhåller i form av skatteåterbäring).Rörande era skilda inkomster kan man naturligtvis argumentera för att utgifterna borde stå i proportion till inkomsterna. Om jag tjänade t.ex. 20 procent mer än min sambo skulle jag nog tycka att det vore rimligt att jag också betalade 1/5 mer av våra gemensamma utgifter. Men det är helt och hållet en fråga om tycke och smak (lite krasst kan man ju säga att det inte är din sambos fel att du tjänar mindre än honom).Avslutningsvis kan det vara värt att notera att du, under förutsättning att ni inte har ett samboavtal, kan ha rätt till hälften av huset om ni skulle välja att separera. Detta följer av sambolagen, vilket du är välkommen att ställa frågor om i framtiden.Med vänlig hälsning,

Övertagande av lån för villa

2017-10-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo skall gå isär. Vi har en villa tillsammans och jag undrar hur jag gör nu? Kan jag ta över hans lån? Om banken tillåter. Detta är ett hus som jag ägde själv från början och nu äger vi hälften båda två.
Julia Gustafsson |Hej, tack för att du vände dig till Lawline med fin fråga! Gällande regler för bodelning för sambor så aktualiseras sambolagen. Om ni tillsammans äger huset så kommer det att räknas som samboegendom och vara en del i bodelningen. Reglerna gällande bodelning är dispositiva vilket betyder att de kan avtalas bort om parterna avtalar om annat. I det här fallet antar jag att ni gemensamt har kommit överens om att huset ska tillfalla dig och det behövs då ingen bodelning angående fastigheten. Gällande lånet så är det okej att du tar över lånet om banken godkänner det precis som du säger. Så länge du inte har några problem med täckning för betalning så ska det nog dock inte vara några problem att ställa lånet på dig istället. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vem ska stå för resekostnader vid umgänge?

2017-10-26 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Min fråga handlar om resor, och kostnader för dessa då föräldrarana inte bor tillsammans.Min vän skiljde sig för ett par år sedan, de hade då två gemensamma barn6år och 9årexfrun har därefter valt att flytta ca 30 mil bort från stan. Barnen bor hos mamma och träffar pappa varannan helg. plus en del lov.Vem ska stå för resorna när barnen åker till pappa?
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Vem har ansvaret för resekostnader? Jag tolkar din fråga som att barnen bor hos sin mamma och har umgänge med sin pappa varannan helg, vilket innebär att pappan som huvudregel har det primära ansvaret för resekostnaderna. Mamman kan dock bli skyldig att ta del i de resekostnader som föranleds av barnens behov av umgänge med pappan, 6 kap 15b § Föräldrabalken. Här ska en bedömning göras av vad som är skäligt med hänsyn till mamman och pappans ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Vad är att anse som skäligt?Om avståndet mellan föräldrarna inte överstiger tio mil bör barnens mamma generellt sett inte vara skyldig att ta del i resekostnaderna. Även om avståndet i detta fall är 30 mil behövs det emellertid göras en individuell prövning av omständigheterna kring den aktuella situationen. Om en förälder saknar ekonomisk förmåga att bidra till resekostnader är denne inte skyldig att göra det. Eftersom jag inte vet något om föräldrarnas ekonomiska förmåga är denna aspekt emellertid svår att göra något uttalande om. Övriga omständigheter som kan vara värda att beakta vid skälighetsbedömningen är om den ena föräldern har flyttat långt bort utan någon godtagbar anledning. Som godtagbar anledning kan t.ex. nämnas att en arbetslös förälder fått jobb på annan ort och därför flyttar dit. Jag har dessvärre inte tillräckligt med information för att kunna göra en bedömning här heller, men om barnens mamma utan godtagbar anledning flyttat skulle det alltså kunna tala för att hon bör bidra till resekostnaderna. SammanfattningDet primära ansvaret för resekostnaderna ligger på umgängesförälder, i detta fall barnens pappa. I detta fall är avståndet såpass långt att barnens mamma skulle kunna behöva ta del i kostnaderna, men en individuell skälighetsbedömning måste då göras. Föräldrarna kan själva avtala om hur resekostnaderna ska betalas, men om de inte kan komma överens finns det även möjlighet att låta domstol avgöra.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Max belopp på underhållsstöd - jämkning av underhållsbidrag?

2017-10-26 i Underhåll
FRÅGA |Har vi laglig rätt att kräva mer pengar av dotterns biologiska far?Dottern född 2001 har aldrig bott hos sin biologiska far. Han har ej träffat henne eller hört av sig sedan 2003. Vi har fått underhållsstöd från försäkringskassan i alla år. Jag har ensam stått för allt i alla år. Dottern har ett dyrt fritidsintresse, hästar och hon har precis börjat på gymnasiet med en NIU inriktning mot ridsport. Det är mycket kostsamt med en elitsatsning inom ridsport och jag undrar om hon har laglig rätt att få mer pengar från sin biologiska far än de 1573:- vi får från försäkringskassan?
Michelle Rinaldo Iversen |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Underhållsskyldighet regleras i 7 kap Föräldrabalken (FB), där det stadgas att föräldrarna ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, se 7 kap 1 § FB. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år, förutom om barnet går i skolan efter det så fortsätter underhållsskyldigheten gälla till barnet fyller 21 år. I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna ta del var och en efter sin förmåga. Om underhållsbidraget ska höjas eller sänkas måste detta ske genom dom eller avtal. En talan om att underhållsbidrag ska fastställas kan inte bifallas till längre tid tillbaka än 3 år före den dag då talan väcks, se 7 kap 8 § FB. Enligt 7 kap 10 § FB kan en dom eller ett avtal om underhållsbidrag dock jämkas av rätten om särskilda skäl föranleder det. Jämkning på grund av ändrade förhållanden kan inte ske vid varje ändring av någon av de faktorer som påverkar underhållsbidragets storlek. Det krävs att förändringen är något så när betydelsefull. Omständigheter som varit kända eller kunnat förutses när underhållsbidraget bestämdes kan inte föranleda jämkning. I det här fallet är det underhållsstöd som utgår till barnet, vilket innebär att fadern uppfyllt sin underhållsskyldighet upp till det beloppet i enlighet med 7 kap 2a § FB. Fadern har en återbetalningsskyldighet till försäkringskassan intill det belopp som motsvarar underhållsstödet som lämnas. Generellt innebär detta att fadern uppfyller sin betalningsskyldighet i enlighet med avtal eller dom beroende på hur underhållsbidraget har fastställts. För att kunna höja bidraget måste antingen ett nytt avtal ingås eller så kan bidraget jämkas om särskilda skäl föranleder det. I och med att det är underhållsstöd som betalas ut från försäkringskassan så anses fadern dock ha uppfyllt sin underhållsskyldighet upp till det beloppet, för att öka beloppet krävs en dom eller avtal som stadgar en underhållsskyldighet utöver det beloppet. Underhållsstöd av försäkringskassan uppgår till 1573 kr, vilket är det belopp du får, se 18 kap 20 § Socialförsäkringsbalken. Möjligheten är att genom dom eller avtal få fastställt att det finns särskilda skäl för att höja underhållsbidraget dock kommer inte försäkringskassan betala ut ett högre belopp. Det är upp till rätten eller fadern att fastställa ett högre belopp som betalas ut utöver underhållsstödet som försäkringskassan betalar ut. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Med vänliga hälsningar,

Skuld mellan sambor vid försäljning av gemensam bostad

2017-10-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min flickvän ska bli sambos. I kontantinsats går hon in med 1 miljon kronor medan jag går in med 100 000 kronor. Vi äger bostaden 50/50 och har lån på resterande summa.Vi upprättar ett samboavtal där bostaden ej blir föremål för bodelning.Vi upprättar även ett skuldebrev där jag är skyldig henne 450 000kr vid ev. försäljning. Är det så att den skulden dras från min ägandedel av bostaden och tillfaller henne, eller måste jag betala det beloppet ur egen ficka? Detta förutsatt att vi går med vinst såklart. Går vi med tillräckligt mycket förlust förstår jag att jag måste betala själv.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett kort svar på din fråga är att den i skuldebrevet föreskrivna skulden inte per automatik dras av från din del vid en eventuell försäljning av bostaden.I det följande kommer en mer utförlig förklaring till betydelsen av samboavtal och skuldebrev vid sambors gemensamma förvärv av bostad. Samboavtal och skuldebrevI sambolagen regleras samboavtal medan skuldebrev regleras i lagen om skuldebrev.Ett samboavtal kan inte reglera hur en eventuell försäljningssumma ska fördelas mellan samborna. Ett samboavtal kan endast reglera att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § sambolagen). Det är alltså inte möjligt att avtala om att den ena sambon ska få mer än den andra vid en försäljning. Detta gör att upprättandet av ett skuldebrev kan bli nödvändigt. Avsaknad av ett samboavtal när det finns gemensamma skulder För det fall det finns skulder hänförliga till egendom som sambor äger tillsammans ska, vid avsaknaden av ett samboavtal, skulderna avräknas från samboegendomen (13 § sambolagen). När ett samboavtal har upprättats som undantar egendom från bodelning, avräknas sådana skulder inte från egendomen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Med vänlig hälsning