Investering i annans fastighet

2017-07-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Min man har fått en fastighet av sin mor i gåva som ingår i en större fastighet. Villkoret för gåvan var att den blir min mans enskilda egendom. Vi använder i dag fastigheten som vårt gemensamma sommarställe, och vi investerar i den för gemensamma pengar. Vi har också pratat om att köpa ut en släkting som äger en annan del av fastigheten. Min fråga är: vad kan jag göra för att försäkra mig om att jag åtminstone inte förlorar det jag nu investerar i fastigheten vid en eventuell separation eller dödsfall?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom fastigheten utgör enskild egendom krävs det att du övertar en del av fastigheten till för att kunna ta del av eventuell värdeökning. Detta kan ske antingen genom att ni upprättar ett gåvobrev och du får en del av fastigheten, eller att du köper in dig i den. Om ni köper ut släktingen måste ni diskutera vem som ska få den del som släktingen har idag. Om ni inte reglerar detta kommer ni att få äga denna del av fastigheten gemensamt eftersom den inte ingår i din mans egendom. Oavsett hur ni väljer att gå till väga måste du äga en del i fastigheten för att kunna ta del av eventuell värdestegring. Om det inte finns några möjligheter för dig att få eller köpa en del av fastigheten bör ni inte investera i den för gemensamma pengar, då det innebär en förlust för dig. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar , om inte eller om du har övriga funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Bodelning vid samboskap

2017-07-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska separera. Jag har nyligen tagit ett lån i mitt namn ensam på en viss summa för att betala av krediter, och skulder som står i mitt namn. Har min sambo någon rätt till en del av dom pengarna, nu när vi separerar? Han kräver 10.000 kr av lånet jag tagit. Mvh B
Erica Leufstedt |Hej Beatrice, tack för din fråga!Svaret på din fråga regleras i Sambolagen som du hittar här. Som sambos har ni möjlighet att gå isär utan någon juridisk uppdelning av er egendom om ni så önskar, och då har din sambo ingen rätt till dina pengar. När ett samboskap upphör kan annars, om ni begär det, en bodelning ske där samboegendomen delas mellan er. Samboegendom definieras enligt lagens 3§ till er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. I bodelningen ingår inte dina ekonomiska tillgångar och din sambo har således ingen rätt att ta del av de pengar du nyligen lånat. Om ni inte kommer överens angående er bodelning kan ni kontakta juridiska ombud för att medla mellan er, alternativt vända er till en tingsrätt och ansöka om en bodelningsförättare. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vilka rättigheter har en sambo vid separation?

2017-07-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min syster blev ställd på bar backe över en natt. Hennes sambo sen 10 år har skott sig på henne under alla år och pengar hon tjänat har gått in hans firma. Inget är skrivet och hon får inte ut en krona.Nu försöker hon få tillbaka de saker hon köpt och bidragit med för sina pengar till hushållet. Han vill dock behålla vissa saker för hon hade kommit till ett komplett hus och då tycker han att exempelvis de gardiner o lampor hon bytt ut ska han behålla för det fanns gardiner innan hon flyttade ut. Vilka rättigheter kan hon hävda?Kan tilläggas att hon betalt färg och målat hans gård köpt fönster och dörr till ett friggebod de byggt, han för avdrag och hon får inte en krona tillbaka.Hon orkar och har inte råd att bråka längre så nu måste jag stötta men hur?
Marika Moberg Rabenius |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med kan jag säga att sambolagstiftningen i Sverige inte ger särskilt starkt skydd, utan ses som ett ”minimiskydd” för den ekonomiskt svagare parten. De regler som finns på området finns i sambolagen (2003:376). Det din syster kan göra är att begära att bodelning ska ske, enligt 8 § sambolagen. Det måste hon göra inom ett år från att samboförhållandet upphörde (se andra stycket i samma paragraf). Vid en bodelning ska all samboegendom delas lika mellan samborna (8 och 14 §§ sambolagen). Med samboegendom menas enbart gemensam bostad och bohag, som förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Jag tolkar din fråga som att din syster flyttade in i den andra sambons redan befintliga hus och därmed delas inte fastigheten och inte heller de fastighetstillbehör som du beskriver (fönster och dörr). Därmed blir det tyvärr svårt att kräva ersättning för dörr, fönster och målarfärg. Däremot har hon rätt till hälften av det bohag de köpt för gemensamt bruk, alltså t.ex. lamporna och gardinerna (detta oaktat att sådana redan fanns när hon flyttade in). Som en parentes kan nämnas att det finns ett institut i svensk rätt, obehörig vinst, som möjligen skulle kunna åberopas för att kräva ersättning. Det har dock inte prövats i rättspraxis i familjerättsliga sammanhang och kräver ju att en rättsprocess inleds, med den ekonomiska risk det innebär. Slutligen kan nämnas att om din syster och den före detta sambon inte kommer överens så kan hon hos domstol ansöka om bodelningsförrättare (26 § sambolagen och 17 kap. 1 § äktenskapsbalken). Bodelningsförrättaren har dock rätt till arvode och båda samborna kommer vara solidariskt ansvariga för kostnaden ( 17 kap. 7 § äktenskapsbalken). Hoppas du har fått svar på din fråga.Vänligen

Ska en fastighet som ena maken fått i gåva delas på vid en skilsmässa?

2017-07-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Skilsmässa, jag äger fastigheten en gåva för fyra år sen av mina föräldrar, en månad senare gifte vi oss,min man vill jag ska lösa ut honom med hälften av vad fastigheten är värd, är det riktigt?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som gäller vid en bodelning: Jag kommer först redogöra för vilka regler om vad som gäller för egendomar vid en bodelning efter separation. Man hittar reglerna i äktenskapsbalken. En huvudregel är att all egendom makarna har är giftorättsgods om det inte räknas till kategorin enskild egendom. Giftorättsgods är allt som ska ingå vid en bodelning mellan makar, alltså allt som makarna ska dela på.Vad som är enskild egendom:Enskild egendom är det som man tar bort ifrån giftorättsgodset och som den ena maken får behålla som eget. Det kan vara olika sorters egendomar som blir enskild egendom. För att göra egendom till enskild kan man till exempel upprätta ett äktenskapsförord under giftermålets gång där man skriver in att en viss egendom inte ska vara giftorättsgods. Är det en gåva man får ska det i gåvobrevet stå att egendomen ska ses som enskild egendom vid en eventuell skilsmässa, vilket också gäller också om man får en egendom genom ett arv. Finns det ingen skrivning att egendomen ska vara enskild egendom ska den ingå vid en bodelning som giftorättsgods.Hur du kan gå vidare:Först tycker jag att du ska kolla på det gåvobrev som är upprättat i samband med att du fick fastigheten som gåva av dina föräldrar. Står det där att den ska var enskild egendom ska den inte räknas med i din och din mans bodelning. Är det däremot så att det inte finns någon skrivning om enskild egendom och ni inte har ett äktenskapsförord som tar undan fastigheten ska den då ingå. Generellt kan man då säga att man tar allt värde av ert giftorättsgods och delar på hälften är ni får varsin hälftendel. Vilket indirekt blir hälften av fastigheten.Hoppas du fick svar på din fråga!

När måste sambor genomföra en bodelning och vad ingår i bodelningen?

2017-07-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. 2 personer som flyttat in i en hyresrätt (vid samma tillf..med avsikt att bo ihop (de bodde redan tidigare ihop i en annan nyresrätt oxo, by the way) ) vill nu, ca 2 år senare, "gå isär". Den ena står på kontraktet. Han vill omgående kasta ut den andra. Är jag rätt ute när jag säger till dem att så kan han absolut INTE göra.. utan de måste lämna in om "skilsmässopapper/bodelningsutredare" till tingsrätten.. och sedan utreds det VEM som beäst behöver lägenheten.Är jag oxo rätt ute när jag säger "under tiden nu framåt så har Ni bägge exakt lika stor rätt att bebo den lägenhet Ni har.. ni får helt enkelt försöka samsas i den" (de har små medel att "köpa ngt annat)"Ni får försöka bo ihop så bra det går nu under en period" - du X kan abslout inte hota med att kasta ut Y, då gör du dig syldig till egenmäktigt förfarande o Olaga hot.
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig Lawline med din fråga! Jag tänker dela upp svaret i olika delar. Vad ingår i en bodelning och när ska bodelning ske? Angående fråga ett så är det följande som gäller. När sambor går isär har de rätt till hälften var av gemensam bostad och gemensamt bohag enligt 3 § https://lagen.nu/2003:376#P3S1 och 8 § https://lagen.nu/2003:376#P8S1 sambolagen Detta betyder att bostaden som de skaffat tillsammans ska delas upp mellan dem. Således kan personen i detta fall inte ”kasta ut” den andra parten då hen också har viss rätt till bostaden. Däremot stämmer det inte att de måste lämna in papper till tingsrätten. I ett samboförhållande måste en bodelning bara ske om någon av parterna ansöker om det, detta enligt 8 § sambolagen. Det ska göras inom ett år. Alltså gäller detta bara vid ansökan och inte automatiskt. Sammanfattningsvis bör alltså den person som inte står som ägare på kontraktet att begära en bodelning inom 1 år från att paret gick isär för att få den del av lägenheten hen har rätt till. Behöver båda parter bo kvar under tiden för bodelning? Angående andra frågan så har båda lika stor rätt till lägenheten innan bodelning gått igenom, de behöver dock inte bo kvar i den båda två. Om den ena parten flyttar ut har hen precis lika mycket rätt till hälften av lägenheten när en bodelning görs. Handlar det om olaga hot eller egenmäktigt förfarande? Att hota om att personen ska flytta ut torde dock inte omfattas av brotten olaga hot eller egenmäktigt förfarande. Olaga hot handlar om att hota om en brottslig gärning enligt vilket det inte handlar om här. Egenmäktigt förfarande handlar om att hota om att ha kvar något med våld eller att ta något från någon vilket jag inte ser är fallet utifrån de omständigheter som framförs i frågan (se 4 kapitlet 5 § https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1 och 8 kapitlet 8 § brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K8P8S1). Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du undrar något mer. Med vänlig hälsning

Värdeökning av bostad och egendomsfördelning vid skilsmässa

2017-07-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag betalade kontantinsatsen på vår lägenhet vilket innebar ca 20% av värdet. Vi har inte skrivit något avtal om vad som händer med dessa pengar vid flytt till nästa hus eller vid möjlig skillsmässa. Jag tycker det rimligt borde fortsätta vara 20% av försäljningsvärdet av bostaden vi äger då det är en investering av mina pengar medan min make anser att summa gäller. Men i så fall sker ju ingen värdeökning av mina pengar och är alltså dåligt placerade? Vad stämmer?
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!Värdeökning på bostadDet är troligt att det har skett en värdeökning på bostaden och precis som du nämner har du rätt till den värdeökningen. Kontakta en mäklare för en värdering av er bostad. Bodelning När ett gift par separerar och begär äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras, utgångspunkten för vad som ingår i delningen ligger i egendomsförhållandet vid tidpunkten äktenskapsskillnaden samt vad av makarnas egendom som utgör giftorättsgods enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 Kap. 1§, 9 Kap. 2§ och 10 Kap. 1§. I bodelningen igår alltså giftorättsgods vilket förenklat kan sägas utgörs av makarnas egendom som inte uttryckligen genom äktenskapsförord, förbehåll vid gåva eller arv med förbehåll ska vara enskild egendom. Er lägenhet kan således bli del av detta giftorättsgods.Enligt reglerna i ÄktB 11 kap. innebär detta dock inte per automatik att lägenheten kommer delas i mitten mellan dig din make. Vid bodelningen görs först en andelsberäkning och sedan en skuldtäckning för er, var och en för sig (alla dina tillgångar räknas samman och ev. skulder räknas av). Den summan av värderas egendom som återstår efter skuldtäckning räknas sedan samman och delas lika mellan dem, makarna får därmed lika stor del (ekonomisk) av det giftorättsgods. Efter denna beräkning ska en lottläggning göras, vilket innebär att makarnas egendomar fördelas på lotter och varje make har rätt att på sin lott få upp till den beräknade (ekonomiska) andelen av det giftorättsgods. Vid lottläggningen har varje make rätt att i första hand få sin egendom på sin lott, eller sådan egendom som hen önskar. Om ni är gifta, vilket jag utläser av din fråga, kommer lägenheten kunna ingå i beräkningen av dina tillgångar (din del av det giftorättsgods) och därmed kan din make få rätt till en ekonomisk del av lägenheten beroende på hur mycket tillgångar som ni vardera för in i bodelningen.Hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,

Ensam vårdnad

2017-07-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående ensam vårdnad. Jag och mitt ex har ett gemensamt barn och han träffar inte barnet sen vi skiljdes för 1 år sen. Han hör inte av sig och visar inget som helst intresse för barnet, hans papa har helt enkelt bara "försvunnit" och det går inte att få tag i honom överhuvudtaget (inte ens tingsrätten lyckas få tag i honom). Hur kan jag få ensam vårdnad? Det är praktiskt omöjligt att ha någon form av samarbete. Jag är villig att fixa en advokat för att lösa detta och gå till tingsrätt.
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 6 kap 2a § föräldrabalken är det barnets bästa som ligger i fokus vid bedömning av tvister, det är alltså inte föräldrarnas behov av att umgås med barnet som övervägs. Granskar man praxis vill domstol i största möjliga mån att bibehålla gemensam vårdnad då detta anses vara det bästa för barnet. En anledning till att domstol dömer till ensamvårdnad är samarbetssvårigheter föräldrarna mellan då detta ofta drabbar barnet på ett dåligt vis. I dessa fall krävs att föräldrarna över huvud taget inte kan kommunicera med varandra.Vårdnadstvister är otroligt svårt att bedöma hur utgången kommer att bli då det är många olika aspekter som vägs in. Jag föreslår att du tar kontakt med en advokat för vidare rådgivning och hjälp i tingsrätt. Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)Med vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet och underhållsbidrag

2017-07-30 i Underhåll
FRÅGA |Har sex barn vad blir det i underhåll?
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din frågeställning.Regler om underhållsskyldighet och underhållsbidrag hittar du i Föräldrabalken (FB).Som förälder är man underhållsskyldig till sitt barn och det är i första han barnets grundläggande försörjning som ska tillgodoses. Underhållsskyldigheten bedöms utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Man tar även hänsyn till barnets egna inkomster och tillgångar samt eventuella sociala förmåner, 7 kap. 1 § 1 st. Föräldrabalken. Underhållsskyldigheten gäller fram till att barnet fyller 18 år. Om barnet dock går i skolan (grundskolan eller gymnasiet) efter att barnet fyllt 18 år så gäller underhållsskyldigheten tills skolgången slutförts, dock längst tills barnet fyllt 21 år, 7 kap. 1 § 2 st. FB. Föräldrarna ska fördela kostnaderna för underhåll sinsemellan efter respektive förmåga, 7 kap. 1 § 3 st. FB.Om en av föräldrarna inte har vårdnaden om barnet och inte heller bor tillsammans med barnet varaktigt, alternativt om föräldern har gemensam vårdnad men barnet varaktigt bor endast med den andra föräldern, så ska den föräldern betala underhållsbidrag till barnet, 7 kap. 2 § 1 st. FB. Underhållsbidraget fastställs genom avtal eller av domstol om föräldrarna inte kan komma överens, 7 kap. 2 § 2 st. FB. Pengarna ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen och summan beror på hur föräldrarnas sammanlagda ekonomi ser ut. Det bästa är om föräldrarna kan enas genom ett avtal, det finns då möjlighet att få hjälp att räkna ut en rättvis summa på försäkringskassans hemsida där du och den andre föräldern fyller i uppgifter om bl.a. er respektive inkomst, bostadskostnad och barnets kostnader. Försäkringskassans verktyg för beräkning hittar du här. Föräldern som ska betala underhållsbidrag få behålla ett sk förbehållsbelopp för att täcka sina egna kostnader, 7 kap. 3 § FB. Det finns även möjlighet att göra avdrag från underhållsbidraget om man har umgängeskostnader för barnet. Vad som krävs för att få göra detta avdrag framgår av 7 kap. 4 § FB. Domen eller avtalet om underhållsbidrag kan ändras genom att föräldrarna själva kommer överens om en ändring. Då bör advokat eller socialnämnd kontaktas för att hjälpa till med att utforma ett avtal om ändringen. Om man är oense om underhållsbidrag kan man också begära en ändring i domstol, en sk. jämkning.Om du som underhållsskyldig inte betalar eller betalar mindre än 1 573 kr i månaden så kan den andre föräldern ansöka om underhållsstöd från försäkringskassan. Om du vill läsa mer om vad som kan vara viktigt att veta rörande underhållsbidrag så rekommenderar jag att du besöker domstolens hemsida här.Sammanfattningsvis; som förälder ansvarar du för dina barns underhåll. Om du inte har vårdnaden om dem och inte heller varaktigt bor med barnen, alternativt om du har gemensam vårdnad men barnen bor stadigvarande endast hos den andra föräldern så ska du istället betala underhållsbidrag för barnen till den andra föräldern. Underhållsskyldigheten gäller som utgångspunkt tills dina barn blir 18 år och bestäms utifrån dina och den andre förälderns samlade ekonomiska förutsättningar. Om du ska betala underhållsbidrag rekommenderar jag att du använder försäkringskassans verktyg som jag länkat till ovan för att tillsammans med den andra föräldern komma överens om en rättvis summa. Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Vänliga hälsningar,