Lagfarts betydelse vid äktenskapsskillnad

2015-08-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag har lagfarten på huset. Vad innebär det vid skilsmässa?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Makars egendom är giftorättsgods eller enskild egendom. Vid en separation ska giftorättsgodset delas lika mellan dem. För att en sak ska vara en makes enskilda egendom måste den falla inom någon av de områden som räknas upp i Äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap. 2 §. Genom ett äktenskapsförord kan makarna välja vilken egendom som ska vara enskild. Egendom kan också vara enskild om den ena maken tagit emot den i form av en gåva eller ett arv på villkoret att det skulle vara den makens enskilda egendom. Även vissa försäkringspengar och sådan egendom som köpts för eller bytts mot enskild egendom kan vara enskild.Sammanfattningsvis har det inte någon betydelse vem som står på lagfarten. Ert hus är giftorättsgods om det inte faller in under något av det ovan nämnda. Huset tas med i en bodelning. Att en make står ensam på lagfarten innebär att huset tas upp som hans egendom vid en bodelning. Är den ena makens del större än den andres måste denne lämna i från sig så pass mycket att båda får lika mycket.Du har alltså rätt till halva värdet av huset trots att du inte står på lagfarten. Det är dock inte säkert att du får behålla det, du kanske får pengar eller annan egendom istället. Om även du står på lagfarten får du större inflytande över vem som får behålla huset vid en skilsmässa.Med vänliga hälsningar

Pension, efterlevande sambo, bodelning m.m.

2015-08-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga som jag skulle uppskatta jätte mycket om jag kunde få svar på!Min mamma har varit sambo med min styvfar i 21 år, dom hade pratat om att gifta sig för att det skulle "bli lättare" för min mamma när han går bort så att hon bla skulle slippa behöva flytta då hyran skulle bli för hög osv (hyresrätt) han blev sjuk i cancer nämligen. Men han avled innan detta hann fixas... det ända min mamma har är en fullmakt från honom på tex banken...Vad kommer att hända nu? Med hans pension tex och de här andra grejerna? Han har 4 vuxna barn.Har hon som har tagit hand om och vårdat honom hemma sista tiden rätt till något eller faller Allt till hans barn? Väldigt tacksam för svar. . Hon är nämligen helt förkrossad inte bara av sorg utan också av att nu behöva flytta från sitt hem!Mvh
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar sorgen och din mors situation.Om han hade allmän pension så har efterlevande tyvärr ingen rätt att få ut pengarna, så länge han inte hade tecknat ett efterlevandeskydd. Det betalas dock sällan ut till sambor om de inte har haft eller har väntat gemensamt barn vid dödstillfället. Möjligheterna att som efterlevande få ut pensionspengarna är mycket större vid privat pensionssparande där pensionen återbetalas till den som man har angivit som förmånstagare.Hans barn och sambo kan själva komma överens om hur dödsboets egendom ska fördelas. Jag utgår från att det inte finns ett samboavtal. Din mamma har enligt sambolagen åtminstone rätt till hälften av sakerna i hemmet, exempelvis möbler och andra lösa saker. Hon har alltså inte någon lagstadgad rätt till saker utanför hemmet såsom pengar och bilar. Din mamma har rätt till ytterligare egendom om hon inte kommer upp i totalt 89 000 kronor efter hälftendelningen. Det är en regel som har till syfte att säkerställa att efterlevande sambo får en trygg ekonomisk situation. Utöver hälftendelningen plus eventuell egendom för att komma upp till minst 89 000 kronor, har din mamma inte rätt till något mer ur kvarlåtenskapen, om inte något testamente säger annat. Det är lite snålare bodelningsregler för par som inte är gifta.Hör av dig om du har några fler frågor.Vänligen

Bodelning i samboförhållande

2015-08-17 i Bodelning
FRÅGA |Om jag hyr ett hus och jag står för kontraktet och min sambo har aldrig haft någon inkomst, gäller allt i sambolagen ändå, jag har betalat för allt och nu vill hon ha hälften av allt, t.o.m mina bilar fast hon ej har körkort?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tror att din sambo har förväxlat hälftendelningen med den som gäller i ett äktenskap. Ni ska enligt sambolagen normalt enbart dela på bostad och saker i hemmet som någon av er har köpt för ert gemensamma bruk. Det spelar alltså ingen roll vem som faktiskt har köpt soffan i vardagsrummet. Den ska delas på om någon av er har köpt den i syfte att ni ska använda den gemensamt.Allt utanför hemmet ingår normalt inte i bodelningen. Bilar och annat utanför hemmet ingår inte i bodelningen. Det kan föreligga så kallad dold samäganderätt till bilar och annat utanför hemmet. För att dold samäganderätt ska vara för handen krävs att 1) egendomen har införskaffats för sambornas gemensamma bruk, 2) den dolda ägaren ska ha bidragit till köpet ekonomiskt och 3) att samborna får anses ha förutsatt att egendomen ska ägas gemensamt. Jag tror inte att det är tillämpligt i ditt fall eftersom hon inte har körkort. Dina bilar är därför enbart dina.Det faktum att din sambo inte har någon inkomst eller att hon inte står på hyreskontraktet har ingen betydelse. Ni ska dela på bostad och saker i hemmet om dess syfte har varit att använda gemensamt. Allt utanför hemmet ingår normalt inte, exempelvis bilar och pengar.Vänligen

Kräva bodelning

2015-08-17 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo äger ett hus till 50% vardera. Vi ska separera, vi har inga hemmavarande barn, vi har varit sambo i ett år, alla förbättringar och driftskostnader på huset samt matkostnader har vi delat exakt lika. Min sambo vill lösa ut mig genom bodelning till ett värderingspris som är satt av mäklare på orten. Jag vill att vi ska sälja huset genom normal försäljningsprocess genom mäklare. Kan min sambo kräva bodelning?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Ja din sambo kan kräva bodelning. Det räcker att en av samborna kräver bodelning för att det ska ske, det följer av sambolagen 8 §. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Gäller sambolagens bestämmelser även när förälder är delägare till bostad?

2015-08-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om en förälder går in som delägare i fastigheten vid köpet gäller då fortfarande sambolagen.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag antar att det rör sig om en bostad; i annat fall innefattas fastigheten ändå inte av sambolagen.Enligt 3 § Sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#R4) utgörs sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom. Det görs inget undantag för egendom man endast äger till en del. Alltså kan även en bostad som någon utomstående äger en andel av utgöra samboegendom. Det enda som krävs för att en bostad skall skall vara en gemensam bostad och utgöra samboegendom är enligt 5 § Sambolagen att den "är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål", samt att den köptes för att användas som gemensamt hem. Resultatet av att egendomen (till en del) är en gemensam bostad är att den är samboegendom och ingår i en eventuell bodelning senare (8 § Sambolagen). Det kan dock enligt 9 § Sambolagen avtalas att ingen bodelning skall ske, eller att viss egendom skall undantas. Vidare är det också mer sannolikt att den sambo vars förälder har gått in som delägare får bostaden på sin lott vid bodelningen eftersom motsatsen skulle kunna vara oskälig (se 16 § Sambolagen).Kort sagt gäller fortfarande sambolagens regler om bodelning, men inte för den andel som föräldern äger.

Skadestånd vid bodelning

2015-08-17 i Bodelning
FRÅGA |hej jag fick ut en ersättning efter en olycka i arbetet. min fråga är har hon rätt till hälften av dom pengarna vid en skilsmässa?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skadestånd med anledning av personskada som du har fått får undandras från bodelningen mellan dig och din fru. Det gäller även ränta på pengarna om de är insatta i ett bankkonto liksom vinsten från eventuella aktier om de investeras. Det gäller även egendom som träder in i stället för skadeståndsbeloppet, exempelvis om du köper något för pengarna.Stöd för detta finner du i 10 kap. 2 a § äktenskapsbalken (1987:230).Vänligen

Kan man avstå vårdnaden om sina barn?

2015-08-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hur gör jag för att avstå vårdnaden så att pappan blir ensam vårdnadshavare för barnen?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken får föräldrar avtala om att en av dem ska ha vårdnaden om deras gemensamma barn. För att ett sådant avtal ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt och att socialnämnden godkänner det. Du kan alltså inte själv bestämma dig för att avstå vårdnaden om era barn, utan det krävs att du och barnens pappa är överens om att han ska vara ensam vårdnadshavare.När socialnämnden prövar om den ska godkänna avtal om vårdnaden är barnens bästa avgörande för beslutet. Hänsyn tas också till barnens vilja med beaktande av barnens ålder och mognad. Om socialnämnden skulle komma fram till att fortsatt gemensam vårdnad är bättre för era barn än att pappan får ensam vårdnad godkänner den inte avtalet. Det är dock endast i undantagsfall som socialnämnden underkänner ett avtal om vårdnad.Vänlig hälsning,

Vad händer när man inte gjort bodelning?

2015-08-17 i Bodelning
FRÅGA |Hejhar en fråga..Jag var gift för ca 17 år ( gift ett par år bara) sedan och när vi skilde oss fanns ingen bodelning gjord vi var unga och delade allt rakt av ( inga dyra inventarier fanns och vi hyrde lägenhet)... Sen gifte jag om mig och då gjordes en bodelning vid den skilsmässan.. Nu är jag gift igen.Vad händer om jag dör menar då jag inte gjorde någon bouppteckning vid första äktenskapet.. spelar det någon roll när det gått så lång tid?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Den delningen ni gjorde är i enlighet med äktenskapsbalken. Enligt 9 kapitlet 1 § äktenskapsbalken behöver bodelning inte ske om man endast har enskild egendom och om man inte har en gemensam bostad att dela på. Så från det första äktenskapet skulle jag inte säga att det finns något ouppklarat. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.