Särkullbarns egendom vid bodelning pga äktenskapsskillnad

2015-07-06 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning vid äktenskapsskillnad - SärkullbarnJag och min fru har ansökt om äktenskapsskillnad och håller på att göra en bodelning. I familjen finns även två barn som jag har sedan tidigare. Hur förhåller man sig vid bodelningen till saker som barnen äger?I vårt fall så bor vi i en 1½-plansvilla där vi inrett övervåningen som barnens. Dels har de sina rum med lösöre som de uttryckligen fått av oss och släktingar. Dels har de tillgång till gemensamhetsutrymme med TV, soffa, bokhylla med spel osv. Dessa saker är införskaffade gemensamt med den uttryckliga avsikten att sakerna var för barnens räkning och ingen annan.Hur hanterar man detta?
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Av Äktenskapsbalken 7:1 framgår att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Om inget äktenskapsförord upprättats och makarna inte kommer överens om bodelningen ska den ske i enlighet med Äktenskapsbalken. Enligt 10:1 ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Man får dock ta undan kläder och andra saker som använts uteslutande till sitt personliga bruk. De saker som tillhör barnen därför att de till exempel köpt dem för egna pengar eller fått dem i present ska inte ingå i bodelningen eftersom det är barnens egendom. Således ska alltså inte barnens leksaker, kläder och liknande ingå. Vad gäller saker som soffa, TV, bokhylla osv är det tveksamt om de kan anses ägas av barnen. Här kan flera faktorer spela in, varav barnens ålder är en. Generellt brukar möbler i barnens rum och gemensamma utrymmen anses tillhöra föräldrarna även om de brukas av barnen. Då ska de ingå i bodelningen. Hör gärna av dig igen om du har vidare frågor. Vänligen,

Är är köp av hus giftorättsgods?

2015-07-05 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man köpte ett hus utan mig under äktenskapet hur påverkas detta vid en ev skilsmässa. Jag var ovetande och har inte skrivit på några papper.
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Under äktenskapet äger var och en sin egendom men vid en eventuell skilsmässa omvandlas all egendom till giftorättsgods som då ska delas upp mellan er. Man kan säga at all giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom. detta innebär att så länge ni inte kommit överens om att huset ska vara enskilt ska huset ingå som giftorättsgods, se https://lagen.nu/1987:230.

Bodelning under äktenskap

2015-07-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag är gift och vi har inte något äktenskapsförord. Genom åren har jag sparat en del pengar. Jag är fastighetsägare av villan vi bor i och har inga lån. Också endel kapital på banken. Nu har jag två frågor:1. Kan jag kräva att vi gör en bodelning under äktenskapet även om min man är ovillig?2. Kan jag ge villan som gåva till ett gemensamt vuxet barn och barnet sedan ger villan i gåva till mig som enskild egendom?
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.1. Bodelning trots ovillig make?Bodelning under äktenskapet kan göras enligt äktenskapsbalken 9 kapitlet 1 § 2 stycket och det görs för att reda ut vem som äger vad. Vid en sådan bodelning kan ni inte utse en bodelningsförätare och en bodelning under äktenskapet bygger således helt på enighet mellan makarna. Det är alltså inte möjligt att göra det om inte din make samtycker till det. 2. Ge villa som gåva till gemensamt vuxet barn och sedan få tillbaka den som enskild egendom?Du får inte ge bort villan utan din makes samtycke eftersom att den används som er gemensamma bostad (7 kapitlet 5 § 1 punkten äktenskapsbalken). Om din make samtycker till att ni ger bort villan är det möjligt att göra som du föreslår. Ditt syfte verkar vara att göra fastigheten till enskild egendom, det kan göras enklare om ni skriver ett äktenskapsförord (7 kapitlet 3 § äktenskapsbalken). Vill du ge bostaden som gåva så behöver du skriva ett gåvobrev, du kan få hjälp med det här.

Hantera köp av bostadsrätt för samboliv.

2015-07-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min pojkvän ska köpa en lägenhet i Järfälla och jag går ensam in med insatsen på 362.000 kronor och om vi skulle separera och sälja lägenheten så vill jag så klart ha tillbaka mina 362 tusen men vi kommer där efter dela på alla kostnader. Så det jag undrar är... 1. Går det att få ut en ränta på insatsen ifall lägenheten stiger i värde till försäljningen? Samt om ni skulle rekommendera oss att antingen skriva ett skuldbrev från honom till mig eller ställa oss på olika stora delar på lägenheten?
Niclas Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Enskild egendom.Som jag förstår din fråga är ni på väg att bli sambos och då är det några saker som är viktiga att veta. När ett samboförhållande upphör i annat fall än att ni gifter er med varandra så ska värdet av den gemensamma bostaden och bohaget, lite förenklat, delas lika mellan er i en bodelning, sambolagen 8 § och 14 § se https://lagen.nu/2003:376. För att inte detta ska ske och du ska få tillbaka din insats och även den ev. värdeökningen av lägenheten så bör ni upprätta ett samboavtal där lägenheten skrivs in som din enskilda egendom och således undantas från en ev. framtida bodelning, sambolagen 9 §. På detta vis behåller du lägenheten eller åtminstone dess värde samt ev. värdeökning vid en separation.Vill ni inte skriva ett samboavtal av någon anledning finns det alternativa tillvägagångssätt som du pekat på. Skuldebrev.Ett alternativ är som du anger att skriva ett skuldebrev där han får låna halva insatsen till en ränta motsvarande lägenhetens förväntade värdeökning. Viktigt att notera är att en stor värdeökning skulle innebära att räntan skulle bli oskäligt hög och därför skulle din blivande sambo kunna invända att den är oskälig och få den jämkad enligt 36 § avtalslagen, se https://lagen.nu/1915:218#K4. Vad gäller utformningen av skuldebrevet råder jag er att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp att utforma ett skuldebrev. Ni kan även kontakta våra samarbetspartners vilka ni kan boka tid hos här.Olika andelar.Skulle ni köpa lägenheten och ställa er på olika stora delar innebär detta att du får en större del av värdet vid en ev. försäljning men det innebär även att du har ett större ekonomiskt ansvar för lägenheten. Det innebär även att du kommer få skatta mer än honom, se nedan. Äger ni olika stora andelar av lägenheten kan ni fortfarande skriva ett samboavtal som anger att lägenheten ska vara båda sambornas enskilda egendom och därmed påverkas inte era andelar vid en bodelning. Detta alternativ kan kombineras med ett ovan omnämnt skuldebrev med angiven räntesats för en fördelaktig fördelning.Skattetekniska skäl.Vid en ev. framtida försäljning kommer beskattningen hänföras till hur stor del av lägenheten ni äger. Är det din enskilda egendom betalar du hela beskattningen och om du skulle stå som ägare av en större andel än din blivande sambo får du också skatta mer än honom. Ett fördelaktigt alternativ skattetekniskt är att låna ut halva insatsen vilket då skulle innebära att han får skatta för sin andel vid en ev. framtida försäljning medan räntan i ett upprättat skuldebrev inte påverkas. Viktigt!Om lägenheten av någon anledning skulle minska i värde och du står som ensam ägare då ni avtalat om lägenheten som enskild egendom så är det också du som får betala kvarvarande skuld till banken. Det är viktigt att uppmärksamma att samma problematik kan uppstå om ni ställer er på olika andelar av lägenheten. Finansieringen från bankens sida kan också vara beroende av hur ni hanterar ägandefrågan, jag skulle därför råda er att rådfråga er bank om vilket alternativ de tycker lämpar sig för er situation. Hoppas ni har fått lite nyttig information! Med vänlig hälsning

Ensam fatta beslut vid gemensam vårdnad

2015-07-05 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Min sambo har en son på 6 år med autismdiagnos. Pga trista omständigheter med samarbetsproblem och noll kommunikation från moderns sida så bor inte sonen hos oss längre. De har gemensam vårdnad. Sambon får ringa runt till instanser såsom habiliteringen, folktandvården mm för att överhuvudtaget få information och vetskap om saker. Trots det brister det ibland från dessa och en droppe av alla kom när det uppdagades att det beslutat att sonen ska ha en handikappcykel? Vi förstår ingenting varför för pojken har cyklat på vanlig cykel utan problem i 1 år... Modern åker också utomlands med pojken utan att tala om när, var och hur länge. Sånt har framkommit efterhand eller när sambon kontaktat modern för att träffa sin son.Alltid min sambo som smsar, ringer för att få kontakt med sonen. Ingenting från moderns sida. De har varit på åtskilliga samarbetssamtal på FR som inte givit nånting, då modern håller skenet uppe där. Får det gå till såhär?
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar!Vad gäller gemensam vårdnad är tanken att den ska vara just gemensam. Många gånger krävs dock bara ena vårdnadshavarens samtycke. Det finns vissa fall som kräver bådas samtycke och det är tex när man ska ordna pass åt barnet eller välja vilken skola barnet ska gå i. Det bästa är om vårdnadshavarna kan komma överens då detta oftast är barnets bästa, även om det inte alltid är vårdnadshavarnas bästa. Jag förstår att det måste vara frustrerande att inte få den information ni har rätt till då modern brister i sin kommunikation. Man kan tyvärr bara väcka talan om ensam vårdnad om man är missnöjd över situationen. Observera att detta inte är något jag rekommenderar er att göra då det normalt ligger i barnets bästa att ha gemensam vårdnad. Hoppas detta hjälpte er i era funderingar!

Kan förälder tvinga till sig umgänge med barnet?

2015-07-05 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag och min ex man har en dotter på 9 år som han knapt har varit i kontakt med .På över 9 år har han bara sett henne få gånger...Före den sista gången som var del i ett program lagat av tingsträtten har han bara sätt henne 5 gånger....Han lämnade oss rakt efter att hon blev född och inte visat mycket interesse för henne...Nu vägrar hon att träffa honom totalt fast jag har uppmuntrat henne till det....Han har gått till sak för att få ensam vårdnad för henne fast hon vill bara bo med mig.......Hon känner honom knapt och vill heller inte delta i någon form för att bli känd med honom...Hon gillar honom inte alls...Faktisk hatar hon honom speciellt efter att han gick till sak och vägrade henne få pass.Min advokat har sagt att om hon inte vill så ska hon inte tvingas till det......Kan han fä socialen att ta henne från mig med polismakt pga att hon vägrar träffa honom mer??????!!!! Både min advokat och en annan har ju sagt att om hon inte vill så kan man inte tvinga ett barn....Han bor över 2 timmar borta från oss...Plötsligt nu visar han interesse efter knapp kontakt på 4 år.Hon har sitt trygga liv här(Malmö).Älskar sin skola och klasskamrater.Jag är också rädd att förlora henne...Vi har mycket nära relation eftersom jag har i praktiken varit ensam med henne dessa 9 år.Plötsligt ut ur det blå vill han ha henne full tid även om flickan inte vill.Jag vet att barn har rätt till båda föräldrar.men hon har växt upp utan att känna honom.Och nu vill hon inte ha kontakt med honom.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig oss på Lawline med din fråga. När det gäller umgänge och vårdnaden om barnet är det barnets bästa som är i fokus. Det är inte primärt föräldrarnas vilja som styr vem barnet ska tillbringa tid med. Det är sålunda inte förälderns behov av umgänge som är av betydelse. Vad gäller bedömningen av barnets bästa kan följande sägas. Utgångspunkten bör vara att barnet har rätt att träffa båda sina föräldrar, men ska inte mot sin vilja behöva träffa en förälder. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.Eftersom dottern vill bo hos dig talar det till din fördel. Detta beror på att dottern är tillräckligt gammal för att hennes önskemål ska tillmätas viss betydelse. Dessutom har dottern vant sig till att bo hos dig och vill inte byta miljö och sällskap. Det finns egentligen ingen grund för att hennes far kan tvinga till sig umgänge. Du ska alltså inte behöva oroa dig. Vänliga hälsningar,

Bodelning med företag och fastighet

2015-07-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej,jag träffade en man för 12 år sen, och flyttade in till hans hus 2005, vi gifte oss 2008 och har nu bott tillsammans i 10 år. Jag står med på avierna när huset/stadhypotek ska betalas.Nu vill jag skiljas pga att han är aggressiv.Snälla säg att jag har rätt till hälften av huset då det är min lön som hela tiden betalat hyra i månaden i 10 år.Vi har inga äktenskapsförord skrivna.jag äger en firma som han är anställd i, men den står till 100% på mig.... är det 50-50 där också eller ärver jag den och kan ge min son den som jobbar hårt i den ( kan jag göra nåt så han inte kan göra anspråk på den?)tacksam för snabbt svarMvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förutsätter att huset är en fastighet som din make äger. Som utgångspunkt är all egendom en make äger giftorättsgods, vilket framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 7:1. När ett äktenskap upplöses, exempelvis genom äktenskapsskillnad, så fördelas makarnas egendom mellan dem genom en bodelning vari giftorättsgodset ingår (Äktenskapsbalk 9:1 första stycket och 10:1). Eftersom det inte finns något äktenskapsförord som har gjort viss egendom enskild, och därmed undantagen från giftorättsgodset, och det inte finns några andra omständigheter i vad du har berättat som talar för att viss egendom skulle vara enskild genom annan åtgärd, så är alla era egendomar, inklusive fastigheten och ditt företag, giftorättsgods och ingår i en eventuell bodelning.Ni kan göra ditt företag till enskild egendom genom äktenskapsförord för att se till så att den inte ingår i bodelningen. Eftersom en sådan åtgärd dock kräver både din och din makes underskrift, och din make troligen inte kommer att samarbeta på denna punkt med hänseende till hans aggressiva beteende, så har du förmodligen dessvärre inte någon större chans att få företaget till att bli enskild egendom (Äktenskapsbalk 7:2 första stycket, punkt 1, och 7:3 första och andra styckena). Att din make är anställd i ditt företag har dock ingen betydelse för bodelningen.I samband med en bodelning beräknas först era andelar. Detta görs genom att först avräkna från ert respektive giftorättsgods täckning för era respektive skulder. Nettoegendomarna läggs därefter samman, och värdet därav delas lika mellan makarna (Äktenskapsbalk 11:1-3). Nästa steg är att fördela egendomarna mellan makarna på lotter, med ledning av andelsberäkningen. I detta skede så ska varje make, så långt som möjligt, på sin lott tillräknas den egendom som denne äger (Äktenskapsbalk 11:7). Det innebär med andra ord att så länge som försäljningsvärdet av ditt företag ryms inom din värdeandel så är chansen god att du kan tillräkna hela ditt företag på din lott. Skulle ditt företags försäljningsvärde överstiga din värdeandel så har du rätt att betala din make motsvarande belopp i pengar, eller ställa godtagbar säkerhet för att få anstånd med sådan betalning, istället för att behöva lämna egendom (Äktenskapsbalk 11:9 första stycket). Notera dock att om det rör sig om enskild firma så kan inte en andel i denna tilldelas din make i bodelningen, med hänseende till att en enskild firma endast kan ha en ägare. Enskild firma är inte heller att förväxla med enskild egendom.Eftersom fastigheten som din make äger synbarligen är avsedd som ert gemensamma hem och används för detta ändamål så räknas denna som er gemensamma bostad (Äktenskapsbalk 7:4 första stycket, punkt 1). Om du anses bäst behöva den gemensamma bostaden, och detta i övrigt kan anses skäligt, så har du rätt att få denna i avräkning på din lott vid bodelningens lottläggning. Eftersom fastigheten dock svarar för en fordran genom fastighetshypoteket så är en ytterligare förutsättning för att du ska kunna överta fastigheten att banken/låneinstitutet godkänner att din make befrias från sitt ansvar för fordringen och att ansvaret överförs till dig (Äktenskapsbalk 11:8 första och andra styckena). Omständigheter som kan få betydelse för bedömningen av vem som anses ha rätt att kräva bostaden är exempelvis om det finns omyndiga barn i äktenskapet och någon av er får ensam vårdnad. En make med ensam vårdnad om barnen anses i regel ha störst behov av bostaden. Andra omständigheter av betydelse är bland annat ålder och hälsa, resväg till arbete och möjlighet att hitta en ny bostad. Skälighetsbedömningen kan bland annat ta sikte på affektionsvärde, det vill säga att huset har funnits i din makes släkt i flera generationer och att det därför vore oskäligt att kräva det ifrån honom. I fråga om övertagandet av ansvaret för fordringen så är det dock en ren förhandlingsfråga med banken/låneinstitutet. Långivarens enda prioritering är att få fullt betalt, med minsta möjliga risk. Eftersom du har klarat av att betala amorteringar och ränta i tio år med din egen lön så torde det vara en aspekt som kan tala för att långivaren kan gå med på att ge dig hela ansvaret för fordringen om du i övrigt uppfyller villkoren för att ha rätt att överta fastigheten. Notera dock att om du anses ha rätt att överta fastigheten och vill utnyttja denna rätt så görs det i avräkning på din lott. Det innebär att din make måste tillgodoses med kompensation, antingen i första hand med egendom ur giftorättsgodset eller i andra hand med motsvarande belopp i pengar (Äktenskapsbalk 11:10). I en sådan situation måste du kanske avyttra tillgångar i form av andelar i ditt företag eller, om det rör sig om en enskild firma, tillgångar från din firma för att kompensera din make. Med andra ord så finns risken, beroende på hur mycket tillgångar och skulder ni har var för sig och hur andelsberäkningen utfaller, att du måste välja mellan att överta bostaden eller att behålla företaget. Utifrån vad du har berättat så kan jag omöjligen ge en definitiv rekommendation för vad du ska välja i ett sådant scenario, men med hänseende till att ditt företag är din inkomstkälla så skulle jag nog se att du prioriterar att få tillgodoräkna dig företaget och dess tillgångar på din lott snarare än huset. En stabil inkomstkälla är trots allt den viktigaste förutsättningen för att hitta nytt boende.I fråga om din mans aggressivitet så är eventuell misshandel något du absolut inte ska behöva tolerera. En möjlighet, utöver polisanmälan, du kan utnyttja i ett sådant fall är att vända dig till din lokala kvinnojour. De allra flesta har öppet i vanlig ordning under sommaren och kan erbjuda skyddat boende, rådgivning och stödpersoner vid besök hos polis, advokat och sociala myndigheter. På deras hemsida http://www.roks.se/ kan du hitta din lokala jour och öppettider för besök och telefonsamtal. Eftersom din man är aggressiv rekommenderar jag också i allra högsta grad att du kontaktar familjerättsjurist, kanske med stöd av din lojala kvinnojour, för att få stöd och hjälp genom bodelningsförfarandet.Att du vågar se problemen i ert äktenskap och agera är beundransvärt och utgör det första steget mot att få till stånd en positiv förändring i ditt och din sons liv. Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort situationen. Om något skulle vara fortsatt oklart så är du givetvis välkommen att ta kontakt via http://lawline.se/boka med vår samarbetspartner Familjens Jurist för ytterligare vägledning. Med vänlig hälsning

Utomäktenskapliga barns arvsrätt, samt fråga om makes underhållsskyldighet

2015-07-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo har talat om giftemål. Vi har inga gemensamma barn men vi har båda barn sedan tidigare. Vi har inga gemensamma tillgångar, men vi har var och en pengar som vi har ärvt. Jag vill att mina barn ska ärva mig 100% på en gång om det skulle hända mig något. Likaså vill jag att hans barn ska få sina pengar omedelbart utan min inblandning om det skulle hända något. Bör vi skriva äktenskapsförord?Vidare undrar jag om jag vid äktenskap skulle kunna bli försörjningskyldig för min sambo, då han är deltidsjukskriven.
Peter Holmer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt Ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1 § ärver makar som regel varandra. Enligt samma regel finns det dock ett undantag för om någon av makarna har en utomäktenskaplig bröstarvinge. Undantaget stadgar att en utomäktenskaplig bröstarvinge har rätt till sitt arv omedelbart. Eftersom ni inte har några gemensamma barn kommer alltså era bröstarvingar att ärva all kvarlåtenskap omedelbart.Dock är det så att innan era barn ärver ska i regel en bodelning göras (se Äktenskapsbalken 9 kap. 1, 5 §§). I en bodelning läggs all den egendom som är giftorättsgods ihop och delas därefter lika mellan den efterlevande maken och dödsboet. Detta innebär att arvet ändå påverkas av hur era egendomsförhållanden ser ut. Om ni skriver ett äktenskapsförord i vilket ni förordnar att all egendom ska vara enskild kommer dock ingen bodelning att behöva göras. Om inget äktenskapsförord finns (eller egendomen av andra anledningar är enskild, t.ex. att man fått den i gåva/arv med villkor om att den ska vara enskild) är all egendom inom äktenskapet giftorättsgods (se ÄktB 7 kap. 1 §). Kort exempel följer nedan.Utan äktenskapsförord (allt är giftorättsgods):Make 1 äger 400 000krMake 2 äger 600 000krMake 1 avlider vilket leder till bodelning. I bodelningen läggs giftorättsgodset samman och delas på två. Detta innebär att dödsboet efter make 1 är värt 500 000kr. Arvingen ärver kvarlåtenskapen omedelbart.Med äktenskapsförord (allt är enskild egendom):Make 1 äger 400 000krMake 2 äger 600 000krMake 1 avlider, ingen bodelning görs. Detta innebär att dödsboet efter make 1 är värt 400 000kr. Arvingen ärver omedelbart egendomen.För att svara på din andra fråga stadgar lagen viss underhållsskyldighet mellan makar. Lagstiftarens uppfattning är att makar bör leva på samma ekonomiska standard såväl som bidra efter förmåga till det gemensamma hushållet. Som äkta makar åtar ni er alltså ett visst ekonomiskt ansvar för varandra. Det är dock viktigt att poängtera att det ekonomiska ansvaret inte innefattar den andre makens eventuella skulder. Du kan läsa mer om detta i ÄktB 6 kap.Jag hoppas du fått svar på dina frågor. Om du undrar över någonting mer är du välkommen att återkoppla t.ex. genom kommentarsfunktionen nedan. Vänligen,