Hur enskild egendom blir samboegendom

2016-08-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag fick en bostadsrätt i gåva av mina föräldrar där det i gåvobrevet stipulerades att all som träder i dess ställe, avkastningen och själva bostadsrätten skulle vara min enskilda egendom. Jag blev sedermera tillsammans med min nuvarande flickvän och jag sålde bostadsrätten samt köpte en ny och flyttade in i bostadsrätten med min flickvän. Nu har vi skaffat barn och jag har därför köpt ännu en större bostadsrätt. Min fråga är eftersom vi har barn tillsammans och vad jag kan läsa mig till är allt enskild egendom och därför inte ska ingå i en bodelning, hur upphäver jag förordnandet om enskild egendom om jag har gåvogivarens samtycke till det för att skydda min sambo och mitt barn om vårt förhållande går i kras? Dvs jag vill ju inte att min sambo ska gå lottlös om vi separerar då hon är mor till mitt barn?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt sambolagen (SL) görs en uppdelning av sambors egendomen så att gemensamma bostad och bohag ingår i samboegendom däremot inte enskild egendom, 3-4 § SL. När det gäller just den gemensamma bostaden som är den ena sambons enskilda egendom så finns det en specialregel som ger visst skydd åt den andra sambon. Regeln finns i 22 § SL och stadgar att vid en separation och bodelning har den andra sambon rätt att överta och köpa ut bostaden om denne bäst behöver den. En sådan rätt finns särskilt när samborna har gemensamma barn såsom i ert fall. Detta skydd är förvisso inte lika starkt som att kunna dela bostaden på hälften i lika lotter. För att göra så att din sambo har rätt till hälften av bostaden finns det ett annat alternativ. Med tanke på att du har gåvogivarens samtycke kan gåvogivaren skriver ett nytt gåvobrev som ersätter det gamla och säger att bostadsrätten och allt som har trätt i dess ställe inte längre är enskild egendom. Då blir bostadsrätten samboegendom i och med att den är er gemensamma bostad som förvärvats för gemensam användning. Lawline har en avtalstjänst som kan vara till er hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev. På denna länk hittar du mer information om tjänsten.Med vänlig hälsning,

Växelvist boende

2016-08-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående underhållsbidrag. Jag och mitt barns pappa har ett skrivet avtal om underhållsbidrag, där det står att han ska betala 2500 kr per månad till mig, och att underhållet ska ändras i enlighet med lag 1966:680.Under några månader har pappan haft något mer umgänge än det normala. Istället har umgänget uppgått till 11 respektive 14 dagar för maj och juli. Han hävdar nu att detta är "närmre 50% av tiden" och att underhållsbidrag inte utgår vid växelvis boende, varför han betalar 0 kr för dessa månader. Har han rätt att göra så?Mvh
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna vilket i sin tur medför att båda föräldrarna löpande betalar ungefär lika stora delar av barnets underhåll så att ett bidrag till den andra föräldern inte ska utgå. Det finns inte en bestämd gräns för hur många dagar hos respektive förälder som avgör om det är ett växelvis boende eller inte. Det finns dock ett rättsfall NJA 1998 s. 267 som säger att om barnet bor en tredjedel hos den ena föräldern och två tredjedelar hos den andra är det inte växelvist boende. Allt över en tredjedel blir alltså en bedömningsfråga där faktorer som vad ni avtalat om, vem som har vårdnaden, var barnet är folkbokfört och var barnet har sina saker har betydelse. Man tittar alltså på om det i praktiken verkar som att barnet bor hos båda föräldrarna eller om det snarare tyder på att barnet har sin bas hos dig. Det ni har avtalat om är att ett underhållsbidrag ska utgå, ni har alltså inte avtalat om att det ska föreligga ett växelvis boende. Gällande barnets folkbokföring, vem som har vårdnaden, var barnet har sina saker eller andra omständigheter som tyder på var barnets egentliga hem är har jag inte fått någon information om. Men som svar på din fråga får pappan inte lov att göra på det här sättet om de bedömningsgrunder jag nämnde ovan är till din fördel. Om du behöver vidare hjälp rekommenderar jag att du vänder dig till en av våra erfarna jurister på området genom att klicka här. Lycka till och hoppas att ni kan lösa situationen på bästa sätt!

Bodelning vid avslutad samborelation

2016-08-16 i Bodelning
FRÅGA |Sambolagen ? Jag och min sambo skall separera . Gemensamma bostaden ( hus ) är värderad 6hundra tusen mer än vad den köptes för O jag ska lösa ut honom då huset är handikappanpassad för min dotter .Vi ha under våra 10 år köpt tex mycket guld , och dyrbara saker ihop . Dom har han tagit för sagt han bet . Vi ha gemensam ekonomi . Jag skött lån hus hem räkningar mat kläder . Han "det andra " utanför ! Resor "lyx " saker . Har vi lika rätt ? Sedan öppnade vi firma ihop ( husvagns firma , utan lån ) enskild firma - står på honom . Öppnat den O jobbat ihop . Jag har Aldrig tagit ut lön därifrån . Det är därifrån vi tagit pengar när vi köpt dyrare saker .Vad är min rätt där ? Ska sakerna värderas som med hus tex ? Han köpte även en rosa Cadillac till mig ( som står på firman ( han )pga försäkringen , den tog han åxå , skrattar bara och säger det står på honom . Dottern ( min älsta ej gemensam ) har fått mopeder osv , de har han åxå tagit .Säger samma om det . Dom sakerna är bet med firma kortet . Medans JAG bet ALLT annat inkl hans underhåll tilll början 5 barn ,som ej bott m oss ! Firman ? - husvagnarna Guldet ? ( det som va köpt till mig )Cadillacen ? Mopeder osv ? Hur gör man , och rättigheter ?Ej gifta , sambos ca 10 år . Allt vi har och äger är inskaffat under denna period Mvh Helena
Jesper Lublin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga gäller en samborelation och ni inte har något samboavtal vad det verkar, så är det sambolagen (SamboL) som är tillämplig. Generellt kring en avslutad samborelationOm människor lever i en samborelation så är det SamboL som reglerar deras egendomsförhållande när de separerar. När en samborelation upphör, så har båda parter rätt att begära bodelning, SamboL 8 §. Bodelningen är ett sätt att dela upp egendom mellan samborna och inleds med att sambornas andelar i deras gemensamma samboegendom beräknas, SamboL 12 §. Värdet beräknas av den egendom som tillhör vardera sambo och som kan definieras som samboegendom. Vardera sambo får från sin egen samboegendom tillgodoräkna sig en summa som motsvarar eventuella skulder som personen har. Detta kallas skuldtäckning och görs i första hand bara för skulder som är kopplade till samboegendomen, SamboL 13 §. Efter skuldtäckningen läggs värdet av resterande samboegendom ihop och det värdet delas lika mellan samborna, SamboL 14 §. Denna summa är sambornas respektive andel i samboegendomen. Utifrån andelen ska den faktiska egendomen, alltså föremålen, fördelas mellan samborna så att båda får saker till ett värde som motsvarar deras andel, SamboL 16 §. Om det inte går att dela egendomen så att det motsvarar andelarna, så kan mellanskillnaden jämnas ut genom att den ena sambon betalar den andra. Exempelvis kan en part ta över en bostad vars värde är större än sambons andel i samboegendomen. Då ska det överskjutande beloppet betalas med andra medel.Vad är samboegendom? (vad ska delas)Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, SamboL 3 §. Att det har förvärvats för gemensam användning betyder som utgångspunkt att egendom införskaffats av en eller båda sambor i samband med eller efter att deras samborelation inleds. Gemensam bostad är hus, bostadsrätt eller liknande som används som det gemensamma hemmet, SamboL 5 §. Det gemensamt bohag avses inre lösöre, så som möbler, prydnader, köksutrustning och hemelektronik, som ingår i det gemensamma hemmet och inte utnyttjas av enbart den ena sambon, SamboL 6 §.Vad gäller för er?Eftersom du och din sambo har köpt lägenheten tillsammans för att, som jag tolkar det, använda den som ert gemensamma hem, så ingår lägenheten i er samboegendom. Om någon av er begär bodelning, så kommer alltså värdet (det nuvarande marknadsvärdet) av lägenheten delas mellan er för att beräkna er andel i all er samboegendom. Andelarna kommer även påverkas av värdet av annan samboegendom som ni äger enskilt eller tillsammans. Om ni ska göra en bodelning enligt sambolagen, så avgörs summan som din sambo ska betala av dessa andelar. Som exempel kan vi anta att er lägenhet är värd 1 000 000 kr och du och din sambo genom en bodelning får rätt till en andel om 500 000 kr var i er samboegendom. Om din före detta sambo i detta fall ska ta över lägenheten, så har hon rätt till halva lägenhetens värde (motsvarande andelen om 500 000 kr). Lägenhetens resterande värde om 500 000 kr ska du få antingen i pengar eller i annan samboegendom.All egendom som var och en står som ägare för, vilken inte är samboegendom, ska tillfalla var och en. Detta innebär alltså att den som har äganderätt för en lös egendom (ex. moped, husvagn m.m) ska behålla denna. Detta kan te sig orättvist i ditt fall men problemet är bevissvårigheter. Har t.ex. äganderätten gått över genom gåva så är det för dig att bevisa det. Har ni inget skriftligtavtal eller andra registrerade handlingar företagits har det visat sig i domstol mycket svårt att bevisa sin äganderätt.Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga, vid eventuella oklarheter kan du kontakta mig på jesper.lublin@lawline.se.Med vänliga hälsningar,Jesper Lublin

Samborelations upphörande och fördelning av samboegendom

2016-08-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min sambo köpte en lägenhet tillsammans. Jag betalade 25% av lägenheten och min sambo betalade de resterande 75%. Vi ska nu separera och sambon ska köpa ut mig. Vi har inte skrivit något samboavtal hur mycket har jag då rätt till om hon ska köpa ut mig?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga gäller en samborelation och ni inte har något samboavtal, så är det sambolagen (SamboL) som är tillämplig. Den lagen kan du hitta här. Jag kommer först redogöra för vad sambolagen och sedan förklara hur det kommer påverka er. Vad sker när samborelationen tar slut?Om människor lever i en samborelation så är det SamboL som reglerar deras egendomsförhållande när de separerar. När en samborelation upphör, så har båda parter rätt att begära bodelning, SamboL 8 §. Bodelningen är ett sätt att dela upp egendom mellan samborna och inleds med att sambornas andelar i deras gemensamma samboegendom beräknas, SamboL 12 §. Värdet beräknas av den egendom som tillhör vardera sambo och som kan definieras som samboegendom. Vardera sambo får från sin egen samboegendom tillgodoräkna sig en summa som motsvarar eventuella skulder som personen har. Detta kallas skuldtäckning och görs i första hand bara för skulder som är kopplade till samboegendomen, SamboL 13 §. Efter skuldtäckningen läggs värdet av resterande samboegendom ihop och det värdet delas lika mellan samborna, SamboL 14 §. Denna summa är sambornas respektive andel i samboegendomen. Utifrån andelen ska den faktiska egendomen, alltså föremålen, fördelas mellan samborna så att båda får saker till ett värde som motsvarar deras andel, SamboL 16 §. Om det inte går att dela egendomen så att det motsvarar andelarna, så kan mellanskillnaden jämnas ut genom att den ena sambon betalar den andra. Exempelvis kan en part ta över en bostad vars värde är större än sambons andel i samboegendomen. Då ska det överskjutande beloppet betalas med andra medel.Vad är samboegendom?Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, SamboL 3 §. Att det har förvärvats för gemensam användning betyder som utgångspunkt att egendom införskaffats av en eller båda sambor i samband med eller efter att deras samborelation inleds. Gemensam bostad är hus, bostadsrätt eller liknande som används som det gemensamma hemmet, SamboL 5 §. Det gemensamt bohag avses inre lösöre, så som möbler, prydnader, köksutrustning och hemelektronik, som ingår i det gemensamma hemmet och inte utnyttjas av enbart den ena sambon, SamboL 6 §. Vad gäller för er?Eftersom du och din sambo har köpt lägenheten tillsammans för att, som jag tolkar det, använda den som ert gemensamma hem, så ingår lägenheten i er samboegendom. Om någon av er begär bodelning, så kommer alltså värdet av lägenheten delas mellan er för att beräkna er andel i all er samboegendom. Andelarna kommer även påverkas av värdet av annan samboegendom som ni äger enskilt eller tillsammans. Om ni ska göra en bodelning enligt sambolagen, så avgörs summan som din sambo ska betala av dessa andelar. Som exempel kan vi anta att er lägenhet är värd 100 000 000 kr och du och din sambo genom en bodelning får rätt till en andel om 500 000 kr var i er samboegendom. Om din före detta sambo i detta fall ska ta över lägenheten, så har hon rätt till halva lägenhetens värde (motsvarande andelen om 500 000 kr). Lägenhetens resterande värde om 500 000 kr ska du få antingen i pengar eller i annan samboegendom.Om ni inte genomför en bodelning, så är ni samägare av bostaden. Det innebär att ni får komma överens om en summa för att hon ska få överta din andel i lägenheten. I detta fall kan en summa som motsvarar 25 % av lägenhetens värde vara en tänkbarhet, men detta är något som ni två som parter gemensamt får komma överens om.SammanfattningOm ni genomför en bodelning enligt sambolagen, så kommer lägenhetens värde tillsammans med annan samboegendom ingå när ni beräknar hur stor andel ni har rätt till. Utifrån den andelen ska samboegendomen fördelas mellan er. Vad din före detta sambo ska betala för lägenheten avgörs lägenhetens då av skillnaden mellan andelen hon har rätt till och lägenhetens värde. Om ni inte genomför en bodelning, så är ni samägare med olika stor andel i lägenheten. I detta fall är det upp till er att komma överens om en summa och eventuella villkor för att hon ska få köpa ut dig. En vägledning i den förhandlingen kan vara era respektive andelar i lägenheten, men det är inte ett måste om ni kommer fram till en annan överenskommelse.Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Samboavtal för att reglera fördelningen av en framtida husförsäljning

2016-08-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har köpt ett gemensamt hus, vi står båda på hela lånet och äger huset 50/50 eftersom vi delar på alla löpande kostnader. Jag har gått in med sparade pengar till handpenningen och lite till samt betalat lagfart och pantbrevs kostnad för oss båda.Om vi någon gång separeras/säljer huset vill jag därför få rätt till att få ut mina pengar först.Vad för typ av avtal krävs? räcker det att skriva ett avtal med informationen om köpet samt att några bevittnar?
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Jag rekommenderar er att skriva ett samboavtal där ni bestämmer hur en vinst från en framtida försäljning av huset ska fördelas mellan er. I avtalet kan ni till exempel specificera en viss summa som du ska garanteras vid en försäljning eller bestämma hur vinsten ska fördelas procentuellt mellan er.Formkraven för ett samboavtal är att det ska vara skriftligt och ha bådas underskrifter (sambolagen 9 §). Det behövs alltså inga underskrifter från vittnen eller andra handlingar bifogade.Ni kan antingen skriva samboavtalet själva eller med hjälp av Lawlines samboavtalstjänst: http://lawline.se/avtal/samboavtalJag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

underhållsbidrag om make utlovat ekonomiskt stöd

2016-08-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej ! Min make lämnade mig förra året. Vi sålde lägenheten och jag köpte en ny och han hyrde en lägenhet. Vi skilde oss aldrig pga olika anledningar. Efter ca 4 mån började vi träffas igen ochdet slutade med att han sade upp sin lägenhet och flyttade in hos mig. Jag sade upp mig från mitt jobb för att jag hade långa pendlingsdagar. Jag började istället på timmar på samma arbetsplats. Vi var överens om att han skulle stödja mig ekonomiskt pga detta. För att jag skulle kunna ta semester i sommar lovade han mig att stödja mig ekonomiskt för det också. För 2 månader sedan ville han lämna mig igen och flyttade till sin svärmor. Vi beslöt att gå på familjerådgivning som inte blev lyckat. Fick reda på för 1 vecka sedan att han bedragit mig med min väninna seda några månader tillbaka. Nu står jag här helt barskrapad utan en krona och han vägrar hjälpa mig ekonomiskt. Vi är fortfarande gifta och har ej gemensamma barn. Kan jag begära underhåll från honom?
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Efter skilsmässa är huvudregeln att makarna svarar för sin egen försörjning. Underhållsbidrag utgår om den ekonomiskt starkare maken har förmåga att betala och den ekonomiskt svagare maken har ett ekonomiskt behov av bidrag och att detta behov uppstått på grund av äktenskapet. Exempelvis kan ett sådant behov uppstå om maken har varit hemarbetande under en längre tid och på så sätt inte längre är attraktiv på arbetsmarknaden. Vid kortare äktenskap (ca 5 år) anses inte äktenskapet kunna ge upphov till det beskrivna behovet. Märk även att underhållsbidraget bara ska täcka grundläggande behov samt att andra möjliga bidrag går före (detta gäller dock inte försörjningsstöd, som alltså inte går före). Jag vet ju inte hur din makes ekonomiska situation ser ut (det vill säga, om han har möjlighet att betala som alltså är ett krav) och om ditt nya jobb åtminstone kan täcka dina grundläggande behov (i så fall är inte underhållsbidrag aktuellt). Men som du märker är det ganska höga krav som ställs för att få rätt till underhållsbidrag. Att din make har lovat att stödja dig ekonomiskt påverkar troligtvis inte ovan nämnda bedömning eftersom det är det ditt ekonomiska behov och hans ekonomiska förmåga som är avgörande.Jag hoppas att det löser sig för dig, och att du åtminstone fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gäller sambolagen utomlands?

2016-08-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har köpt bostad i Berlin, Tyskland, och min pojkvän har flyttat in här med mig. Jag undrar om ni vet om sambolagen gäller även här och om jag i så fall borde skriva samboavtal?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Den svenska sambolagen saknar i princip motsvarighet utomlands vilket gör rättsläget problematiskt vad gäller sambor. Sambor kan kanske låta registrera sitt samboförhållande i det nya landet och på så vis erhålla visst rättsskydd men i många länder saknas helt regler om sambor. Hur rättsläget ser ut i Tyskland vågar jag dessvärre inte svara på till hundra procent eftersom det faller utanför mitt kompetensområde. Jag har dock gjort lite efterforskningar och funnit att det i Tyskland inte finns någon motsvarighet till den svenska sambolagen. Vad gäller din köpa lägenhet som din pojkvän har flyttat in i behöver du inte vara orolig för att lägenheten ska tillfalla även honom. Om jag har uppfattat det tyska rättssystemet korrekt står du som ensam köpare nedtecknad i en så kallad "Grundbuch". Det betyder att lägenheten endast tillhör dig oavsett om förvärvet av bostaden var införskaffad för gemensam permanentbostad till er båda. Jag vill också nämna att ni själva kan avtala om vilket lands lag som ska bli tillämplig i enlighet med 3 § i lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF). Där stadgas att ni kan välja på era hemvist- och medborgarskapsländers lagar. Om ett sådant lagvalsavtal inte ingås eller tidigare har ingåtts avgörs tillämplig lag enligt 4 § LIMF.Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Med Vänliga Hälsningar,

Gifta men båda står inte på lånen

2016-08-15 i Bodelning
FRÅGA |Jag har gift mig och jag äger ett hus. Är det någon skillnad om han är med på lånen vi vet inte hur vi ska göra med det tacksam för svar.
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Antar att du undrar om faktum att endast ena partnern står på lånen får någon effekt vid eventuell skilsmässa.Utgångspunkten här är att båda makarna i ett äktenskap har ansvar för sina skulder och råder över sina tillgångar, se äktenskapsbalken 1 kap 3§. Vid en skilsmässa ska en bodelning förrättas mellan makarna där egendomen som är giftorättsgods fördelas. I en bodelning ingår inte enskild egendom, som är ena makens enskilda egendom.Om lånet står på ena maken, så ska detta lån först dras av från den makens tillgångar. De tillgångar som sedan återstår läggs sedan ihop med den andra makens giftorättsgods och dessa sammanlagda tillgångar delas sedan mellan makarna. Lånet som tagits i den ena makens namn är personligt och dras endast från densammes tillgångar innan tillgångarna delas i en bodelning. Detta lån som den ena maken tagit i sitt namn ska alltså betalas av denna maken efter en skilsmässa. Om det till exempel är en bank som givit lånet så kan inte banken kräva den andra maken på pengar, eftersom denne inte står som medsökande eller liknande på lånet. Den andra maken är således inte betalningsskyldig för lånet.Med vänliga hälsningar,