Förskott på arv och möjlighet att få ut arv innan dödsfall

2015-10-12 i Förskott på arv
FRÅGA |HejsanTror jag är en av många som hamnat i en tråkig situation med en av mina föräldrar. sedan många år har jag ingen kontakt med min pappa som tidigt lämnade oss min halvsyster, mig och mamma för ett annat liv. han har alltid gynnat mina halvsyskon och visade likaså här att vi inte var lika som hans "nya barn". Trist förfarande men så är det och kommer att vara tills han dör. Nu undrar jag utan konstiga förklaringar att få veta om jag på något sätt kan kräva ut min lagliga arvingerätt innan han lämnar detta liv. Vad ingår i detta i så fall för det lär ligga undangömda förmögenheter åt mina halvsyskon på undanskymda platser som jag "inte ska se" och hur går jag till väga för att få ta del av min lagliga rätt?Med vänliga förhoppningar om ett rikare liv i många avseende
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Tråkigt att höra om den familjesituation som uppstått för dig. Tyvärr finns det inget sätt som gör att du kan få ut ditt arv efter din pappa innan han avlider.Däremot finns särskilda arvregler som gäller förskott på arv, se ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 6 kap., här. Detta innebär att om din pappa tex ger bort egendom, som pengar eller annat, till sina andra barn (bröstarvingar) kan detta under vissa omständigheter ses som förskott på arv, som då ska räknas bort från deras arv efter att din pappa avlidit. Detta gäller bland annat under förutsättning att det till exempel inte finns gåvobrev som säger att egendomen som getts bort inte ska ses som förskott på arv. Om det finns något som kan ses som förskott som arv finns särskilda regler som anger hur en avräkning ska göras. Detta är dock något som blir mer aktuellt när din pappa väl avlider. Jag kan även nämna att om det är så att din pappa är gift i dagsläget har du som så kallat särkullbarn alltid rätt att begära ut din laglott direkt när din pappa avlider (då reglerna annars är sådana att den efterlevande makan/maken ärver allt). Laglotten är halva arvslotten.Om du behöver ytterligare råd i denna fråga i dagsläget, råder jag dig att ta kontakt med en jurist som är specialiserad i familjerättsliga frågor, vilket du kan göra genom att bland annat klicka på knappen "boka" här uppe till höger. Du kan självklart även höra av dig till oss igen med ytterligare frågor.Hoppas detta av något svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Arv efter fader avliden i Italien, italiensk medborgare - svenska särkullsbarn

2015-10-12 i Arvsskifte
FRÅGA |Min pappa har dött. Bodde i Italien och italiensk medborgare. Var gift. Jag och min bror är särkullbarn. Finns inga andra barn. Hur går proceduren till? Finns det bouppteckning? Blir man kallad? Kan hans fru hålla inne med pengar som är våra? Pappa hade skrivit ett testamente där det står att lägenheten är min och min brors men att frun får bo där tills hon inte längre vill eller dör. Han har också skrivit att deras gemensamma konto ska frun få. Gäller ett sånt testamente? //Anna
Ophelia Wigström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med har din situation internationell karaktär vilket gör att det första som måste fastställas är vilken stat som har behörighet att handlägga frågan samt vilket lands lagar som ska tillämpas på arvet i dess helhet. Med andra ord, hur hela proceduren kommer att gå till, om det finns en bouppteckning, om du och din bror kommer att bli kallade samt om din avlidne fars hustru har rätt att nyttja lägenheten och om hon kan "hålla inne med pengar som är era" kommer de materiella lagarna i den behöriga staten att avgöra. Eftersom både Sverige och Italien är anslutna till EU så är det Successionsförordningen som ska vara avgörande vid fastställande av tillämplig lag på arvet i dess helhet. Enligt artikel 4 så är det domstolarna i det land där din far avled som är behöriga att pröva frågan, vidare enligt artikel 21 är den allmänna bestämmelsen att tillämplig lag ska vara den statens lag där den avlidne hade hemvist vid sin död, i det här fallet Italien. Enligt artikel 22 finns det en möjlighet att göra lagval för arvet i dess helhet, det vill säga att välja vilken lag som ska tillämpas på arvet, den rätten grundar sig på medborgarskap, lex patriae. Så, om din far hade både svenskt och italienskt medborgarskap förelåg det en rätt att välja om förfarandet ska gå enligt svensk eller italiensk lag, eftersom inget lagval har gjorts så pekar allt på att arvet i dess helhet kommer prövas enligt italiensk lag. Vidare härifrån är det således italiensk materiell rätt om kommer att styra proceduren, rätten till lägenhet och resterande frågor som gäller förfarandet. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med välig hälsning,

Bonusbarns arvsrätt

2015-10-11 i Särkullbarn
FRÅGA |Ställde tidigare frågan: Är omgift och har sedan tidigare äktenskap en biologisk son. Har i det nya äktenskapet tre bonus döttrar. Frågar mig nu: Om jag och min nya fru skulle dö samtidigt i t.ex. en olycka vad gäller i arvssammanhang för de efterlevande barnen, biologisk son såsom bonus döttrar? Bör ett testamente skrivas?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulle det vara så att du och din fru dör samtidigt ärver era bröstarvingar er enligt 2 kap 1 § ärvdabalken. Det är alltså bara de biologiska barnen som ärver respektive förälder. Skulle ni vilja att det blir annorlunda kan ni skriva varsitt testamente. Dör den ena maken före den andra är det den efterlevande maken som ärver enligt 3 kap 1 § ärvdabalken.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Formulering och förvaring av testamente

2015-10-10 i Testamente
FRÅGA |Jag är gift och min hustru har ett problem som måste lösas.Jag själv har inte några problem med testamentemin hustru däremot vill att vår gemensamma dotter skall ärva henne fullt ut och däribland en bostadsrätt i Malmö som hustrun har äganderätt i.Jag vill därför fråga er om man kan använda "FORMULERING AV TESTAMENTE OM SPECIFIKA SAKER "som jag har sett i er juridisk rådgivning. Jag vill även ställa frågan om man i ett sådant fall behöver låta detta passera genom olika instanser såsom tingsrätt el.dyl.Jag vill också veta om man kan få hjälp med detta hos er och vad det i så fall skulle innebär kostnadsmässigt att få ett juridisk bindande dokument i denna fråga.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår dig rätt så vill din fru att er gemensamma dotter ska ärva hennes kvarlåtenskap i sin helhet. Då finns ingen anledning att ange bostadsrätten som specifik egendom, eftersom bostadsrätten ingår i hennes kvarlåtenskap. Det räcker därmed med att ange t.ex. att X ska ärva min kvarlåtenskap i sin helhet. Notera att det i lag inte ställs upp några krav på hur testamentets innehåll ska se ut. De krav som finns är enbart de som återfinns i 10 kap. ärvdabalken, bl.a. att två personer ska bevittna handlingen. Du hittar samtliga krav för ett giltigt testamente här.Om hon skulle ändra sig och enbart vill testamentera bort specifik egendom så går det också bra. Det viktigaste är att det klart framgår vilken egendom som avses och vilken mottagare som avses. Det finns alltså inga krav på hur det ska uttryckas i testamentet.Ett testamente behöver inte registreras hos domstol eller någon annan instans. Det måste enbart vara upprättat i enlighet med reglerna i 10 kap. ärvdabalken.Lawline kan hjälpa dig med att upprätta ett juridiskt korrekt, kvalitetssäkrat och skräddarsytt testamente till ett fast pris om 1 495 kronor. Du svarar på frågor varefter ni får testamentet skickat till er e-mail i PDF-format. Du hittar tjänsten här.Min rekommendation är att ni använder er av vår tjänst, som jag har hänvisat till ovan. Om testamentet förvaras i ett bankfack eller hemma, finns risk att det inte hittas, glöms bort eller förstörs. Ett gott råd från min sida är därför att förvara testamentet hos en juristbyrå, t.ex. Familjens jurist, för en fast kostnad om 1 500 kronor. Ni garanteras att testamentet kommer dödsboet tillhanda inom 30 dagar från dödsfallet. Ni kan boka en tid här.Du kan ta kontakt mig med mig på min mail om något i mitt svar är otydligt.Med vänliga hälsningar,

Rätten att testamentera bort sin kvarlåtenskap med undantag för laglotten

2015-10-12 i Laglott
FRÅGA |Testamentet säger: Jag, X, bestämmer härmed som min yttersta vilja, att den del av min kvarlåtenskap som ej tillfaller min dotter Y såsom laglott, skall tillfalla min broder z.Detta innebär att dotter Y erhåller 50% av X kvarlåtenskap och Z erhåller 50 % av X kvarlåtenskap????Tacksam för svar
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken. I regel har man alltid rätt att testamentera bort sin kvarlåtenskap. Men enligt 7 kapitlet ärvdabalken (här) så har en bröstarvinge alltid rätt att kräva ut sin laglott, som är halva arvslotten. En bröstarvinge är arvlåtarens avkomlingar, alltså i ditt fall så är den avlidens bröstarvinge dottern. Enligt 2 kapitlet 1 § ärvdalbalken (här) så tillfaller hela arvet dottern eftersom denna tillhör den första arvsklassen. Finns det någon i den första arvsklassen så ärver ingen annan något utan den person tar hela arvet. Men som jag nämnde ovan har man rätt att testamentera bort sin kvarlåtenskap, vilket personen i frågan verkar ha gjort i det här fallet. Detta innebär, precis som du skriver, att dotterns laglott är halva den avlidens kvarlåtenskap. Alltså så kommer dottern att ärva 50 % av kvarlåtenskapen i egenskap av bröstarvinge och med hänsyn till rätten till laglott. Resterande 50 % har den avlidne testamenterar bort till dennes broder vilket innebär att brodern kommer erhålla 50 % av kvarlåtenskapen med hänsyn till rätten att testamentera bort sin kvarlåtenskap. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Förmånen med att upprätta ett testamente i ett samboförhållande

2015-10-11 i Sambo
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo bor i ett hus som vi äger tillsammans. Vi har båda särkullsbarn,inga gemensama. Kan vi testamentera en del av vår egen del av huset till varandra? Detta för att underlätta möjligheten att kunna bo kvar i huset om någon av oss dör. Vi vill att detta bara ska gälla huset vi bor i. Finns det även någon möjlighet att skriva in i ett testamente att arvet ska betalas ut först då huset säljs av den efterlevande?Med vänlig hälsning, Gunbritt
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och din sambo kan genom ett testamente testamentera bort varandras del av huset till varandra. Detta är att föredra när man är sambor i och med att sambor i regel inte ärver varandra. Om ni inte testamenterar bort varandras del av huset till varandra så kommer den efterlevande sambon bli tvungen att köpa ut den avlidnes arvingar ur huset för att kunna bo kvar där. Det finns även möjlighet, som du nämner, att skriva i testamentet att arvet ska betalas ut först då huset säljs. Den avlidens barn har dock alltid rätt att kräva ut sin laglott som är halva arvslotten enligt 7 kapitlet ärvdabalken (här), detta genom att påkalla jämkning av testamentet. Ni kan alltså skriva i testamentet att ni önskar att den avlidne sambons arvingar ska få del av sina arv när den efterlevande sambon säljer huset. Dock är detta inget som arvingarna till den avlidne sambon måste ta hänsyn till i och med att de har rätt att begära ut sin laglott.Reglerna om upprättande av testamente hittar du i 10 kapitlet ärvdabalken (här) och du kan även enkelt upprätta ett testamente genom vår avtalstjänst. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Makes efterlevanderätt

2015-10-11 i Make
FRÅGA |Hej!Vi är ett gift par med 1 gemensamt barn. Min man har 2 särkullbarn och jag har 1. Vi har ett gemensamt sparkonto med 300 000 på. Om någon av oss dör vill vi bägge att den andra ska få behålla våra sparade pengar. Är detta möjligt? Har hört att det finns ett belopp ingen kan röra tror det var 4 basbelopp. Stämmer detta eller vad kan vi göra?
Amanda Dyberg |Hej och tack för din fråga! Enligt 3 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB) har efterlevande make rätt att överta hela den avlidne makens kvarlåtenskap. Arvingarna efter den avlidne får ut sitt arv först när den efterlevande makens avlider. Undantaget från detta är om det, som i ert fall, finns särkullbarn. Den avlidne makens särkullbarn har rätt att direkt få ut sin del av kvarlåtenskapen (de kan dock också välja att avstå från detta i enlighet med 3 kap 9§ ÄB, och får då också ut sin del när efterlevande maken går bort). Precis som du säger, finns det en prisbasbeloppsregel som säger att den efterlevande maken alltid har rätt att tillsammans med vad denne erhållit vid bodelningen och/eller utgör dennes enskilda egendom, erhålla egendom ur kvarlåtenskapen (så långt denna räcker) som uppgår till 4 prisbasbelopp (d.v.s. 2015 = 178 000 kr). Det handlar alltså inte om att den efterlevande alltid har rätt att ”få” 178 000 kr av arvet. Det handlar istället om att den efterlevande inte ska lämnas helt barskrapad och det är först när denne inte redan har egendom som är enskild eller som denne fått genom bodelningen (som ju görs p.g.a. att den första maken avlidit) som uppgår till 4 prisbasbelopp som den efterlevande maken kan inkräkta på särkullsbarns rätt att få ut sitt arv direkt. Det ni kan göra är att ni upprättar ett testamente där ni skriver att ni önskar att efterlevande make ska överta hela kvarlåtenskapen. Dock har särkullbarn alltid rätt att direkt få ut sin laglott (= 50% av vad särkullbarnet skulle ha ärvt egentligen). Hoppas detta var till hjälp!

Testamente - korrekt upprättat?

2015-10-10 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag har skrivit ett testamente till min bror. Är denna text korrekt formulerad?"Testator: xxx.Jag, xxx, förordnar följande som min yttersta vilja och testamente:Att min bror, xxx, om han överlever mig, ska få all min egendom med fri förfoganderätt. Efter det att, xxx, avlider, ska kvarlåtenskapen fördelas mellan alla hans bröstarvingar enligt lag. Egendom som hans bröstarvinge ärver från mig skall, liksom avkastningen därav, vara dennes enskilda egendom i äktenskap och samboförhållande. Alla eventuella framtida tvister med anledning av detta testamente ska lösas med tillämpning av svensk lag och i svensk domstol."Tack på förhand för svar!
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 10:1 ÄB (Ärvdabalken) anges formkraven för att ett testamente ska vara giltigt. Där stadgas att ett testamente är giltigt om- testamentet är skriftligt,- bevittnat av två vid testatorns underskrift samtidigt närvarande vittnen som skriver under med sina namn och som är medvetna om att det är ett testamente de bevittnar (de behöver dock inte veta vad testamentet har för lydelse) och - undertecknat av testatorn. Det som alltså ytterligare krävs för att ditt testamente till din bror ska vara giltigt är din underskrift samt två vittnen som bevittnar när du undertecknar testamentet. Vad gäller hur testamentet formuleras finns inga som helst krav utan det är upp till varje testator själv att avgöra. Om du trots ovan anförda svar känner dig osäker på huruvida testamentet är korrekt upprättat rekommenderar jag dig att använda vår prisvärda tjänst som snabbt hjälper dig att upprätta ett korrekt testamente. Länken till tjänsten finner du här: http://lawline.se/avtal/testamenteVänliga Hälsningar,