Gåvobrev och kommande arv

2015-10-02 i Laglott
FRÅGA |Modern skriver gåvobrev på ett hus till 3 av sina 6 barn + en ingift make. Gåvan ska inte påverka kommande arv. Hur får resterande barn ut sin laglott som alla har rätt till?
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga!Vanligtvis gäller vid arvsrätten att varje barn har rätt till lika stor del var av det som arvet avser. Om något barn har fått mer än ett annat barn under personens livstid, så kan det leda till att detta ses som "förskott på arv" och då ska det barnet som fått ut mindre under livstiden istället få mer i arv när personen i fråga går bort. I ditt fall är det fråga om ett gåvobrev. Avseende gåvor så ska det inte ses som "förskott på arv" under förutsättning att det tydligt framgår att det är en gåva som barnen har fått med en gåvoavsikt från gåvogivaren. Det ska dessutom ha varit en frivillig förmögenhetsöverföring som lämnats från gåvogivaren till gåvomottagaren för att vara fråga om en gåva i lagens mening. Om detta är uppfylld så ses det inte som "förskott på arv". När sedan arvet ska fördelas så sker det på vanligt sätt att varje barn tilldelas lika stor del av arvet. Alltså ska arvet delas upp i sex lika stora delar som fördelas till vardera barn. Hoppas du fått svar på din fråga!/Vänligen

Testamente och arv

2015-10-02 i Testamente
FRÅGA |Jag och min partner är inte gifta och har två barn var sedan tidigare. Jag vill skriva ett testamente så att; om jag dör före min partner så har min partner rätt att bo kvar på vår gemensamma gård tills dess att han dör och att mina barn efter det får ut sin arvslott. Kan jag göra det? Dvs att de får vänta tills dess han dör? Min partner äger förutom vårt gemensamma en stor fastighet som är mer värd än det vi äger tillsammans och om han dör före mig får hans barn ärva den delen och jag ärver vårt gemensamma. Så ser hans testamente ut.
Ellinor Book |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är fritt att testamentera bort vad man vill, så länge det ingår i sin egendom, dvs om man äger den. Du kan i ett testamente skriva att du vill att din partner ska få bo kvar i er gemensamma bostad men att dina barn ska ha rätt till efterarv när er partner också har gått bort. Dina barn har alltid rätt till sin laglott, dvs hälften av värdet av deras arvslott. Denna laglott går inte att testamentera bort utan det är säkrad genom lag, se Ärvdabalken (ÄB) 7kap 1§. Om dina barn vill ha ut sin laglott direkt vid er bortgång, är detta inte något som kan förhindras, oberoende av vad det står i ert testamente, se 6kap 7§ ÄB. Om det skulle visa sig att ditt testamente skulle inskränka på deras laglott, kan de välja att påkalla jämkning av ditt testamente, se 7 kap 3 § ÄB. Det finns såklart inget som hindrar dem från att låta din partner bo kvar i huset, grundat på den avtalsfrihet som i Sverige. Detta bör dock regleras genom avtal, för att det inte ska uppstå några oklarheter senare vid er partners bortgång. Dina barn kan ex. skriva in en nyttjanderätt för er partner i fastighetsregistret.(Om ni hade varit gifta istället, hade dina barn kan dock välja att vänta med att ta ut sin laglott, till efter att er partner också har gått bort, se 3kap 9§ ÄB.)Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.Vänliga hälsningar,

Gåva till bröstarvinge

2015-09-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Vår mor har precis gått bort. En av hennes barn har för 2 år sedan fått 100 000kr som barnet hävdar att hen fick för att hen hjälpte till med olika saker hemma och eventuellt skulle ha det lättare med egen bostad framöver.Att tillägga är att mor kunde ta hand om sig själv, inget handikapp, allvarlig sjukdom eller liknande.Mitt andra syskon hävdar att det ska ses som en gåva alternativt ett lån och dras från dödsboet mot barnet som fick pengarna.Vad säger lagen?Tack!
Alexandra Wikner |Hej och tack för din fråga. Enligt Ärvdabalken 6 kap 1 § så räknas gåvor till bröstarvingar (alltså ens barn) som huvudregel som förskott på arv. Om det inte ska ses som förskott på arv måste det framgå av t ex gåvobrevet.Således är de 100 000 kr att se som förskott på arv om inte er mor angett att det inte ska vara det i ett gåvobrev eller liknande. Således ska det barnets arv minskas med de 100 000 kronorna.Vänligen,

Arv av fastighet vid äktenskap

2015-09-30 i Testamente
FRÅGA |Arvsdilemma.Min sambo sedan 20 år har alltid velat gifta sig med mig men jag har varit tveksam pga. omständigheterna.Hon har tre barn sedan tidigare och vi har ett gemensamt barn.Jag kommer att få ärva en fastighet framöver som blir enskild egendom och vill endast att vår gemensamma son skall få ärva den av mig. Räcker det då eller måste jag skriva ett testamente där jag beskriver att vår son ensam skall få ärva hela fastigheten så att inte min sambos/frus särkullbarn senare skall få del i fastigheten?Eller kan vi helt enkelt inte gifta oss pga. av omständigheterna?Tack på förhand!
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det finns två moment där det kunde bli problem med fastigheten: Bodelning och arv. Jag kommer i frågan att resonera utifrån hur det blir om ni gifter er.Om du och din eventuella fru skiljer er eller någon av er dör skall en bodelning göras innan något arv ens blir aktuellt. Här skulle dock inte fastigheten ingå, eftersom den är enskild egendom (7 kap. 1 - 2 § § samt 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1)) . Även efter en bodelning skulle alltså fastigheten i dess helhet tillhöra dig eller ditt dödsbo.Problemet uppstår när arv blir aktuellt. Jag antar att du inte själv har några barn med någon annan än din sambo/eventuella fru. Då skall som huvudregel hon ärva allting enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Hela detta arv sker dock med "fri förfoganderätt"; den andel av fruns egendom som när arvet efter dig blev klart bestod av egendom hon fått från dig går bara vidare till ert gemensamma barn. Dock skulle det vara just en andel det var fråga om och inte enskilda saker, varför fastigheten kanske skulle delas upp eller till och med gå till något eller några av särkullbarnen.Du kan förhindra att fastigheten går till din fru genom att testamentera den till ert gemensamma barn. Man kan faktiskt göra sin make helt arvslös om man vill genom att testamentera allt till gemensamma barn. Det går dock också bra att bara göra så gällande fastigheten. Då går denna till sonen, men resten först till frun.Kort sagt blir det inga problem med fastigheten om ni gifter er så länge du skriver ett testamente, där fastigheten testamenteras till ert gemensamma barn!Hälsningar,

Sekundosuccession och laglott

2015-10-02 i Testamente
FRÅGA |Hej - Jag önskar svar om detta är gratis:Kan man i ett testamente villkora en laglott till barnbarn med fri förfoganderätt dvs underkastad sekundosuccession att deras arv ska gå vidare till av mig spec arvtagare efter deras bortgång utan rätt för dem att testamentera bort laglotterna? Eller gäller detta endast resterande arv utöver laglotterna dvs 50% av arvet?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!(Jag har tagit bort dina personuppgifter ur din fråga så att de inte publiceras)För att ett barnbarn skall ha laglott måste barnet ha avlidit innan dig, så jag antar att så är fallet. Då träder barnbarnet i barnets ställe och har rätt till vad barnet skulle ha rätt till. Om det finns två barnbarn som är barn till den avlidne, delar dessa på rätten. Vidare är laglotten som du själv säger 50 % av arvslotten. Om det är fråga om t.ex. två barnbarn har alltså de som laglott 25 % var av vad deras förälder skulle ha ärvt. Jag tycker dock att det verkar som om du redan har koll på det!Laglotten är så att säga en ovillkorlig rätt till den andel av egendomen som den omfattar. Man har alltså rätt att ärva den egendomen med full äganderätt. Det går därmed inte att inskränka laglotten med ett förordnande om fri förfoganderätt (faktum är att man inte kan inskränka den på något annat sätt heller). Därför är huvudregeln att du inte kan ordna med sekundosuccession angående hela arvet, utan bara hälften av det. Detta hindrar dig dock egentligen inte från att skriva ett sådant testamente som rör hela arvslotten! Dock kan barnbarnen i så fall begära jämkning av testamentet så att de trots detta ärver laglotten med full äganderätt (7 kap. 3 § Ärvdabalken). De kan dock också välja att inte begära jämkning, och i så fall gäller testamentet fullt ut!Kort sagt skadar det alltså inte att skriva ett testamente där du förordnar om sekundosuccession gällande hela egendomen. Barnbarnen (eller barnbarnet) kan ju välja att respektera ditt testamente, och oavsett vilket kommer testamentet att gälla beträffande den egendom som inte ingår i laglotten!Hoppas att svaret blir till hjälp! Hör gärna av dig igen om det är något som är oklart eller om du har några fler frågor!Hälsningar,

Testamentera arv

2015-10-01 i Testamente
FRÅGA |hej!Jag undra om man vill skriva ett testamentet efter vissa villkor t.ex. om man vill dela arvet efter det man ser är lämpligt. Kan man skriva testementet på det sättet då.
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga!Precis som du säger så är det möjligt att testamentera ett arv. Det krävs då att vissa förutsättningar är uppfyllda samt vissa krav för hur mycket man får testamentera. Detta framgår av Ärvdabalken. I lagen anges i kap 9 § 1 att man har rätt att testamentera om man är fyllda 18 år, och under vissa förutsättningar har man även rätt att testamentera om man fyllt 16 år. Enligt kap 10 § 1 så krävs det två vittnen vid upprättande av testamentet. Däremot krävs enligt kap 7 § 1 att minst hälften av arvet går till sitt barn/sina barn, alltså kan man testamentera bort högst 50 %, då 50 % måste gå till sina barn (bröstarvingar).Vidare krävs att en viss del måste ärvas till sin make/make, denna del är det som motsvaras prisbasbeloppet som detta år är 44500 kr. Förutom detta kan arvet testamenteras till vem som helst och hur man själv föredrar./Vänligen

Ärver man f.d. makens föräldrar?

2015-09-30 i Arvsordning
FRÅGA |Om min fru och jag skiljer oss. Har hon då någon arvsrätt efter mina föräldrar om de skulle avlida efter vi skilt oss. De har inte skrivit någon testamente. Vi har tre barn ihop, jag och min fru.
Hanna Skoglund |Hej och tack för din fråga, I uppräkningen bland arvsberättigade personer i ärvdabalken ( 2 kap. 1-3 §§ ärvdabalken) finns inte f.d. sonhustru med som arvsberättigad. Om du och din fru skiljer er ärver hon alltså inte dina föräldrar. Vänligen

Ta ut tillgångar innan testator har avlidit?

2015-09-30 i Testamente
FRÅGA |Hej,Om testamente finns, går det att ta ut tillgångarna innan personen är avliden?Bedrägligt beteende, polisanmälan?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga.Ett testamente är en rättshandling där testatorn reglerar vad som händer med dennes kvarlåtenskap EFTER att hen har avlidit. Ett testamente träder alltså i kraft först då testatorn har avlidit. Det finns således ingen rätt att få ut tillgångar som tas upp i ett testamente innan testatorn är avliden. Om testatorn dock ger bort tillgångar som finns upptagna i ett testamente innebär det att testamentet inte gäller i dessa delar. Om någon skulle ta något som de kommer att ärva innan deras rätt till arv har aktualiserats - och det är utan testatorns tillåtelse - blir vanliga bestämmelser för tillgreppsbrott aktuella (stöld etc).Vänligen,