Vad ingår i arv av fastighet?

2017-04-16 i Bröstarvinge
FRÅGA |Om fyra av fem syskon/arvingar får familjehemmet/fastigheten i gåva. Ärver de fyra då dessutom allt lösöre i och utanför familjehemmet.
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det faktum att några ärver en fastighet gör inte automatiskt att de även ärver all lös egendom i och utanför fastigheten. Om det är ett testamente som fördelat arvet är det testatorns (dvs den som skrivit testamentet) vilja som är avgörande för hur testamentets ska tolkas. (11 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)) Om den som skrivit testamentets vilja var att även lös egendom i och utanför fastigheten skulle ingå i arvet är det detta som gäller även om det inte tydligt framgår av testamentet i sig, detta kan dock bli en svår sak att bevisa. Att observera är dock att bröstarvingar inte kan göras helt arvslösa genom ett testamente då bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott vilket är hälften av det som arvingen skulle fått om det inte funnits något testamente. (7 kap. 1 § ÄB)Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Bröstarvinges arvsrätt

2017-03-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vad händer om jag dör när jag min dotter och barnbarn delar hus men jag är ensam ägare
Elin Nordeman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dessa regler hittar du i ärvdabalken (ÄB).När du avlider kommer dina barn att ärva dig enligt 2 kap. 1 § ÄB, förutsatt att du inte har ett testamente som säger annat. Dina barn har dock alltid rätt till sin laglott, det innebär att den delen inte går att testamentera bort. Om du delar din egendom jämt fördelat på dina barn så är laglotten hälften av den delen de då fått, detta enligt 7 kap. 1 § ÄB. Om du t.ex. har en egendom som uppgår till 20 000 och har två barn så är deras laglott i det fallet 5 000 kr. Om din dotter är ditt enda barn innebär det att hon kommer kunna bo kvar i huset eftersom hon då är den enda bröstarvingen och hon i det fallet kommer att ärva huset. Om du har fler barn kommer de ärva lika mycket var och i så fall äga huset tillsammans, återigen förutsatt att du inte har ett testamente som säger annat, de kommer dock som minst ärva sin laglott. Om något av barnen inte vill samäga huset är det möjligt att de kan köpa ut varandras andelar. Om de inte kommer överens kan vardera delägare ensamt ansöka hos rätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, vilket de övriga delägarna normalt sett inte kan motsätta sig till. De övriga delägarna kommer då ha möjlighet att buda under aktionen. Du är varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline med mer information om du känner att du inte fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Barnets rätt till arv

2017-03-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejFråga om testamente.Jag har en vän som har två barn ett är myndigt och ett som är 2 år. Han skall gå isär med modern till två års barnet och han är rädd för att denna skall göra slut på arvet ifall han dör. Han vill säkra så att icke myndiga barnet har kvar arvet när denna blir myndig.Kan jag skriva testamente så att mamman till tvååringen inte skall kunna röra dennes arv (pengar) innan denna är myndig.
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som så att du funderar kring makas/sambos och barns rätt till arv. Till att börja med, regleras frågor om arv och testamente i ärvdabalken (ÄB). Om en make avlider, ärver den efterlevande maken före gemensamma barn. Sambor har däremot ingen arvsrätt om man inte har upprättat en sådan rätt genom ett testamente. I din fråga skriver du att fadern och modern till det gemensamma, 2-åriga barnet ska gå isär, det vill säga antingen skiljas om dem är gifta och/eller flytta isär om dem är sambos. Detta innebär att modern inte kommer att ärva något över huvud taget efter fadern, eftersom att dem inte längre är gifta. Modern kommer heller inte ärva något efter fadern om dem inte har något testamente som ger modern rätt att ärva efter fadern. (3 kap. 1 § ÄB och sambolagen). Enligt den legala arvsordningens första arvsklass, är bröstarvingar (barn) dem som ärver först. Alltså kommer det 2-åriga barnet och eventuellt andra biologiska barn till fadern, ärva hans kvarlåtenskap direkt efter hans död. Det krävs med andra ord inte att din vän upprättar ett testamente för att göra sitt barn arvsberättigad eller för att utesluta en arvsrätt för det 2-åriga barnets moder. (2 kap. 1 § ÄB). Skulle det vara så att din vän av andra skäl ändå vill upprätta ett juridiskt korrekt testamente, kanske för att säkra och se till så att arvet blir fördelat på det sättet som han verkligen vill, så kan han göra detta på egen hand här (pris 1495 kr) eller boka en tid för testamentsskrivning hos en jurist. Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Har du vidare funderingar, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Arvets storlek beror inte på ålder

2017-03-18 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, min fråga gäller arvsrätt och fördelningen kring detta. Kort sagt är jag först född och det enda barnet på min mammas sida och först född på min pappas sida. Min pappa har under efter skilsmässa adopterat en son som är äldre än mig och har dessutom skaffat ytterligare barn med 3 fruar förutom min mamma. Det är nämnvärt att jag är ensamt barn på min mammas sida och min pappas förstfödda. Min adopterade broder på min pappas sida hävdar att han har rätt till ett högre arv eftersom han är äldst bland alla halvsyskon och mig. Min fråga lyder då, har min adopterade broder på min pappas sida rätt till mer arv eftersom han är äldst?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I och med adoptionen har din adopterade bror rätt till arv efter din pappa som att han var din pappas biologiska barn. Det är adoptionens verkan enligt 4 kap. 8 § föräldrabalken. Alltså ska han likställas med er andra barn.Med det sagt kan det dock konstateras att ålder inte spelar någon roll för arvslott i denna fråga. Ni barn får lika stor del av arvet efter er pappa, oberoende er ålder, detta följer av 2 kap. 1 § 2st ärvdabalken. Din adopterade bror har alltså fel om vi följer arvsordningen enligt lag.Möjligheten finns dock för din far att skriva ett testamente där han kan ge din adopterade bror en högre andel i arv än vad han ger dig. Det kan vara detta din adopterade bror syftar på. Men om inget testamente skrivs kommer ni att få lika mycket i arv. Sammanfattningsvis har alltså din adopterade bror fel så länge din pappa inte skrivit ett testamente där han skrivit att din adopterade bror ska få högre arv (t.ex. på grund av hans högre ålder).Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan barnet ärva från sin far som gått bort innan barnet är fött?

2017-04-13 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vår son dog och 7 veckor efter föddes hans barn.Är barnet att betrakta som bröstarvinge trots att hon inte var född när fadern dog?
Emma Furwed |Hej och tack för att ni har vänt er till Lawline med er fråga!Jag beklagar det som har hänt. Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB), se här.Vem kan ärva?Som utgångspunkt är det den som lever vid arvlåtarens död som kan ärva, ÄB 1:1. Vidare står det i bestämmelsen att barn, som är avlat innan arvlåtarens död, kan ärva om barnet föds med liv. Barnet kan således ärva sin far torts att han gick bort innan hon föddes. Hon är att betraktas som bröstarvinge, ÄB 2:1. Var föräldrarna gifta är barnets arvsrätt däremot underordnad makes arvsrätt, se ÄB 3 kap.Jag hoppas att ni fått svar på er fråga. Om ni undrar något mer är ni välkomna att kontakta oss igen. Vänligen,

Barns arvsrätt vid omgifte

2017-03-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Ett gift par som har en bostadsrätt och ganska mycket pengar på banken,makan avlider,maken sitter i orubbat bo. Det finns två vuxna barn som inte ärv någonting. Nu har maken/pappan gift om sig på äldre dar och frågan är om barnen kan få ut arvet efter modern,bostadsrätten är såld och ingen vet hur mycket pengar som finns på banken.
Samuel Lindblad |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga. När makan avled så skedde en bodelning mellan henne och maken, enligt 9 kap. 1§ äktenskapsbalken. De både makarnas tillgångar läggs ihop och delas som huvudregel lika mellan de två, 10 kap. 1§ ÄktB. Även om makan inte får ta del av sin kvotdel, så kommer denna att räknas ut och sedan ge till den efterlevande maken med fri förfoganderätt. De pengar som maken ärver med fri förfoganderätt är den avlidnes arv till dennes bröstarvingar.Vad innebär detta? Jo, när den efterlevande gifter om sig så har dessvärre inte barnen rätt att ta ut sin andel i den avlidnes arv direkt. Istället så är det bestämt att den avlidnes pengar ska tilldelas barnen först när den efterlevande maken dör.Om den efterlevande gifter om sig och senare avlider så kommer det likt första giftermålet att ske en bodelning. Viktigt i denna situationen är dock att den kvotdel som den efterlevande ärvde med fri förfoganderätt från den först avlidne kommer inte att tas med i den nya bodelningen utan kommer att undantas innan bodelningen sker. Denna kvotdel kommer först då att delas lika mellan bröstarvingarna, dvs barnen.Angående pengarna på banken är det tyvärr svårt för mig att kommentera det enskilda fallet. Detta får räknas ut under de aktuella bodelningarna. Med det sagt så hoppar jag att du fick lite vägledning och att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan så ska jag utveckla eller förtydliga mitt svar. Mvh,

Vad ska man göra med en ärvd fastighet som ingen av bröstarvingarna vill ha?

2017-03-25 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej.Min far har dött och lämnat efter sig ett obeboeligt hus 120mil ifrån mig.Vid hans bortgång upptäcktes att jag hade ett syskon som är 3år.Nu är dödsbo anmält och arvet skall delas.Jag vill inte ha huset och inte syskonet heller.Vad skall man göra?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1 är arvlåtarens bröstarvingar, dvs. du och ditt syskon, de först arvsberättigade. Om arvlåtaren däremot var gift, är den efterlevande maken dock först arvsberättigad enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 . Som jag förstår din fråga verkar du däremot veta med dig att det är du och ditt syskon som är arvsberättigade, varför jag utgår från att det inte finns någon efterlevande make. När arvlåtaren avlidit ska dennes bröstarvingar som huvudregel ta lika stor lott vardera ur kvarlåtenskapen, vilket framgår av 2 kap. 1 § 2 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1 . Kvarlåtenskapen består av både giftorättsgods och eventuell enskild egendom. Fastigheten som din far efterlämnat sig ingår i kvarlåtenskapen, vilken nu ska fördelas mellan dig och ditt syskon med lika stor del vardera. Om det är så att ingen av er vill ha fastigheten kan ni välja att till exempel sälja den och därefter dela lika på den eventuella uppkomna vinsten. Något som också skulle kunna vara möjligt är att ge fastigheten i gåva till någon för att bli av med den. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Tar adopterat barn över sin avlidna adoptants arvsrätt?

2017-03-18 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hejsan,min sedan tidigare bortgångne morbror adopterade ett barn. Min fråga är om det adopterade barnet tar över hans arvsrätt efter sina syskon?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Adoptivbarn likställs med biologiska barnI enlighet med 4 kap 8 § föräldrabalken har adoptivbarnet samma rätt till arv såsom om denne vore adoptantens biologiska barn.Det adopterade barnet övertar adoptantens arvsrättDå en person avlider och då det inte finns några bröstarvingar ska arvlåtarens föräldrar dela på arvet. Är båda föräldrarna avlidna ska arvlåtarens syskon ärva och om något av syskonen skulle vara döda träder dess avkomlingar i dess ställe. Detta innebär alltså att det adopterade barnet övertar din bortgångne morbrors arvsrätt. (2 kap 2 § 2st ärvdabalken).Hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar,