Har barn arvsrätt efter sin pappas fru?

2017-05-15 i Bröstarvinge
FRÅGA |Mina barns far har avlidit. Han var omgift. Äktenskapsförord finns. Enl förslag till bouppteckning finns det bara skulder i boet. Då finns det ju inget för barnen att få enl laglotten, eller har jag fel? Men har barnen rätt att ärva änkan när hon går bort?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur arvet blir om det enbart finns skulder. Huvudregeln som gäller när barn ska ärva efter sina föräldrar är att en förälder inte kan göra sina barn arvlösa i Sverige. De har alltid rätt att få ut minst laglotten vid ett arv, vilket är hälften av arvslotten. (7 kap. 1 § ärvdabalken) En arvslott är den totala summan barnet skulle ärvt, om det tillexempel är ett barn utan syskon blir då arvslotten all egendom som finns vid bouppteckningen. Däremot gäller detta enbart om det finns egendomar kvar som kan fördelas. När det bara finns skulder som i det här fallet finns det ingen egendom att fördela och barnen får inte ut något arv.Arvsrätten från änkan:Barn ärver efter sina föräldrar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Var föräldrarna gifta med varandra ärver däremot den kvarlevande föräldern allt och barnen får ”vänta” på att få ut hela arvet efter den föräldern, genom ett så kallat efterarv. Detta gäller dock inte när föräldrarna inte är gifta med varandra utan dör en förälder då har barnen rätt att få ut sin andel av arvet direkt (3 kap. 1 § ärvdabalken)Alltså, om en förälder dör och han eller hon är omgift med en annan partner har barnen rätt att få ut sitt arv direkt och inget lämnas till efterarv. I ditt fall hade då barnen ärvt efter sin far direkt om det funnits egendomar. Detta innebär också att barnen inte har efterarvsrätt mot änkan i det här fallet. Det enda sättet dina barn kan ärva när änkan går bort är om det finns ett testamente som hon har skrivit till förmån för barnen, annars har de ingen arvsrätt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Rätt till arv som bröstarvinge

2017-04-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min far dog för ett år sedan o jag har en syster som jag inte har någon kontakt med hon o en jurist höll i bouppteckningen när jag hade frågor så hade hon slutat veckan efter min fråga är min mor sitter i orubbat bo kan jag som son få ut min laglott efter min far tidigare ? Eller måste jag vänta tills båda gått bort?jag har försökt att prata med både min mor o syster det går inte jag tror att min syster har lurat mig då hon kan allt om detta då hon jobbar på bank tacksam för svar hur jag ska göra då jag behöver pengarna nu tacksam för svar mvh Greger
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som bröstarvingen till två gifta föräldrar har man rätt att få ut sin arvslott efter att båda har gått bort. Den efterlevande maken har arvsrätt som går före gemensam bröstarvinge (3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)).En bröstarvinge som är särkullbarn, dvs. att den bara är bröstarvingen till en av makarna kan få ut sin laglott direkt när dennes förälder dör även om det finns en efterlevande make (3 kap. 2 § ÄB). Den kan också välja att avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make.Det enda sätt du kan få ut ditt arv tidigare är om du får förskott på arv från din mamma (6 kap. 1 § 2 st. ÄB). När din mamma väl har gått bott kommer du få ut arvet efter båda dina föräldrar och dela lika på det med din syster. Vänligen

Fråga om arv av lägenhet som en av bröstarvingarna nyttjat.

2017-04-24 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag är frsk och har tre barn som ska ärva mig, Ett av barnen har i 17 år bott i en bostadsrätt tillhörig mig o endast betalt avgiften som är mycket låg under denna tid. Det finns/har inte funnits några lån på lägenheten. När jag dör ska arvet delas, men hur beräknar man värdet av ovanstående. De båda andra barnen har egna bostadsrätter idag och lån på dessa. Ytterligare tillgångar finns.Allt för att undvika bråk.
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag ska försöka svara så gott jag kan! Regler om arvNär någon dör så fördelar man dennes kvarlåtenskap enligt ärvdabalken, du kan hitta den här. Arvlåtarens barn delar lika på arvet. Fördelningen går till på så sätt att man kommer dra av alla dina tillgångar kommer värderas till ett marknadsvärde, sedan kommer dina skulder dras av från dessa och resultatet blir din kvarlåtenskap som delas lika mellan dina barn. Gällande bostadsrättenEftersom att ditt barn inte fått lägenheten så kommer även dennes marknadsvärde räknas ut och läggas på tillgångssidan. För själva fördelningen av arvet så spelar det ingen roll att ett av dina barn nyttjat lägenheten. Om ditt barn vill välja att bo kvar i lägenheten så kan hen köpa ut sina syskons delar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad ingår i arv av fastighet?

2017-04-16 i Bröstarvinge
FRÅGA |Om fyra av fem syskon/arvingar får familjehemmet/fastigheten i gåva. Ärver de fyra då dessutom allt lösöre i och utanför familjehemmet.
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det faktum att några ärver en fastighet gör inte automatiskt att de även ärver all lös egendom i och utanför fastigheten. Om det är ett testamente som fördelat arvet är det testatorns (dvs den som skrivit testamentet) vilja som är avgörande för hur testamentets ska tolkas. (11 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)) Om den som skrivit testamentets vilja var att även lös egendom i och utanför fastigheten skulle ingå i arvet är det detta som gäller även om det inte tydligt framgår av testamentet i sig, detta kan dock bli en svår sak att bevisa. Att observera är dock att bröstarvingar inte kan göras helt arvslösa genom ett testamente då bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott vilket är hälften av det som arvingen skulle fått om det inte funnits något testamente. (7 kap. 1 § ÄB)Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Är adoptivbarn arvsberättigat trots att denne fått arv från sin biologiska pappa?

2017-05-13 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Har en fråga om en 23-åring som aldrig haft kontakt med sin biologiska pappa. Pappan dog för en tid sedan. 23-åringen var med på bouppteckningen o fick sin lilla andel av arvet. Hans styvpappa önskar nu adoptera honom. Är han då arvsberättigad honom trots att han fått ett litet arv från sin biologiska pappa?Hälsningar Ludde
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att 23-åringen fått ut arv från sin biologiska pappa hindrar inte honom från att få ut arv från sin styvpappa om styvpappan adopterar honom. Om styvpappan adopterar 23-åringen är styvpappan att anse som 23-åringens förälder och allt släktskap med den biologiska pappan upphör. (Föräldrabalken 4 kap. 8 §) Detta sker däremot inte retroaktivt, när den biologiska pappan gick bort var 23-åringen arvinge och ärvde därför. Efter adoptionen är 23-åringen arvinge till adoptivpappan och kommer vid dennes bortgång ärva efter honom utan hinder. (Ärvdabalken 2 kap. 1 §)Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Gemensamma och särkullsbarns rätt till arv.

2017-04-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Om ett gift par äger en husvagn, där köpet och registreringen är skrivet på maken och han dör. Hur fördelas giftorättsgods och arvet på på makan och hans särkullsbarn och gemensamma barn?
Rickard Essung |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv och giftorättsgods hittar du i Ärvdabalken (ÄB) respektive Äktenskapsbalken (ÄktB)Om man är gifta så är huvudregeln att all egendom är giftorättsgods (ÄktB 7:1), trots att maken är skriven på köpet är alltså husvagnen makarnas gemensamma. Om maken sedan går bort så delas arvet upp och barnen, de s.k. bröstarvingarna får lika stor del var av kvarlåtenskapen (ÄB 2:1). Makan förvaltar dock arvet med fri förfoganderätt i de gemensamma barnens ställe fram till dess att hon själv avlider. Särkullbarnen får däremot ut sin del av arvet direkt, om de inte väljer att avstå till förmån för den efterlevande makan (ÄB 3:1).Hoppas att svaret hjälpte dig!

Kan man göra sitt barn arvlös?

2017-04-24 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min pappa har ytterligare ett barn, förutom mig, men har inte haft kontakt med honom på ca 25 år. Nu börjar pappa bli till åren och har börjat fundera över vad som händer när han dör. Han har 200 000:- på banken men inget annat som har något värde. Han vill inte att min bror ska få några pengar. Vad gäller?
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) finns regler om arv. I ÄB finns en regel som säger att en bröstarvinge (den avlidne personens barn) alltid har rätt till laglott, 7:1 ÄB. Laglotten utgör hälften av de kvarvarande tillgångarna. Barnen ska ta lika stor del i arvet. Om din pappa har tillgångar till ett värde av 200 000 kronor ska du och din bror dela på 100 000 kronor. Ni får således 50 000 kronor vardera. De resterande 100 000 kronorna får din pappa göra vad han vill med, exempelvis testamentera bort. Om din far skulle testamentera bort all sin egendom måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet för att få sin laglott. Begäran om jämkning måste ha skett inom sex månader från delgivningen av testamentet. Om bröstarvingen inte begärt jämkning inom sex månader förlorar han eller hon sin rätt till laglott, 7:3 ÄB.Dessutom har var och en enligt svensk rätt att själv bestämma vad man vill göra med sin egendom under sin livstid. En person har alltså ingen skyldighet att ha sparat pengar eller andra tillgångar som kan fördelas mellan barn, partner eller andra släktingar efter att man avlidit. Är den kvarvarande summan efter personen 0 kronor kommer ingen att ärva. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Kan barnet ärva från sin far som gått bort innan barnet är fött?

2017-04-13 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vår son dog och 7 veckor efter föddes hans barn.Är barnet att betrakta som bröstarvinge trots att hon inte var född när fadern dog?
Emma Furwed |Hej och tack för att ni har vänt er till Lawline med er fråga!Jag beklagar det som har hänt. Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB), se här.Vem kan ärva?Som utgångspunkt är det den som lever vid arvlåtarens död som kan ärva, ÄB 1:1. Vidare står det i bestämmelsen att barn, som är avlat innan arvlåtarens död, kan ärva om barnet föds med liv. Barnet kan således ärva sin far torts att han gick bort innan hon föddes. Hon är att betraktas som bröstarvinge, ÄB 2:1. Var föräldrarna gifta är barnets arvsrätt däremot underordnad makes arvsrätt, se ÄB 3 kap.Jag hoppas att ni fått svar på er fråga. Om ni undrar något mer är ni välkomna att kontakta oss igen. Vänligen,