Fördelning av kvarlåtenskap när efterlevande make finns

2016-08-16 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min mamma dog för 1 månad sedan hon va gift med min pappa som fortfarande lever..Vi är 6 barn ..dom hade ett hus ihop på en 2000 km2 tomt..huset värderat till 2.6 miljoner jag vill ta ut min arvslott hur gör jag och vad blir det???
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När den som avlider är gift tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken, 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1), förutsatt att testamente som förordnar annat saknas. Om den som avlidit efterlämnar barn som inte är den efterlevande makens barn har barnet rätt att ta ut sin arvslott direkt om så önskas. Vad jag förstår så är du ett gemensamt barn till den som avlidit och till dennes efterlevande make. Du har då inte möjlighet att ta ut din arvslott redan nu, om det inte finns ett testamente som möjliggör detta. Om testamente saknas blir det istället din pappa som erhåller kvarlåtenskapen efter din mamma, du erhållet din del först när även din pappa avlidit, 3 kap. 2 § 1 st. ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Då din mamma och pappa har 6 barn tillsammans kommer din arvslott, om testamente saknas, då att motsvara en sjättedel av kvarlåtenskapen, 2 kap. 1 § 2 st. ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1).Med vänlig hälsning,

När ska jag få arvet efter min far?

2016-08-05 i Bröstarvinge
FRÅGA |hej! min pappa gick bort 1999, jag va då 13 år, min bror fick köpa lös hemmet vårat till en grovt låg summa, de sades att vi skulle få en liten summa vi andra syskon. min mor påstår att de delas ut först då hon är död- kan man göra så ? kan jag få tag i testamentet min pappa har skrivit eller de dokumenten som är skrivna mellan bror och mamma utan att dom blir innblandad? då jag va så ung så hade jag ingen tala och jag vill veta då min familj håller undan allt från mig, så vill inte ens ta de med dom tack på förhand
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Alla som är barn till din far har rätt till arv och barnen ärver lika stora delar enligt 2 kap 1 § 2 st. Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1 . Om den avlidne, din pappa, var gift med din mamma vid dödsfallet så gäller dock 3 kap 1 § Ärvdabalk, https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1. Detta lagrum innebär att din mor ärver först allt från din far och att deras gemensamma barn, du och dina syskon, i sådant fall får ut arvet efter er far efter er mor har gått bort. Att din mor säger att ni får ut ert arvet från er far efter att hon har dött är alltså helt riktigt, förutsatt att de var gifta när din far avled. Gällande testamentet så är det nog svårt att få tag i detta utan att blanda in din mor och din bror då testamenten inte registreras någonstans såvida det inte varit t.ex. en tvist eller liknande om handlingarnas innehåll. Testamenten brukar återfinnas hos anhöriga och i Sverige är det inte lag på att de måste registreras någonstans för att vara giltiga. I brist på officiella register över testamenten finns det inte något annat alternativ än att vända dig till din familj i det fall du vill veta vad som stod i testamentet. Angående din bror och det han fick köpa efter din fars bortgång: Beroende på hur låg summa det var han fick betala så skulle det kunna räknas som att han redan har fått ut en del av sitt arv. Om summan är så låg att det inte är att anse som köp utan snarare som gåva kan det vara så att det ska anses som att han redan fått ut en del av sitt arv enligt 3 kap 2 § 2 st Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K3P2S2. Den delen ska då räknas av från din brors del av arvet när arvet från er far delas ut. Hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Arvsrätt efter föräldrar utan vårdnad

2016-07-13 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej -Ärver barn den förälder som inte har vårdnaden om sina barn? Dvs den andra föräldern har tilldömts ensam vårdnad.Jag frågar eftersom om den vårdnadshavande föräldern avlider den ej vårdnadshavande föräldern då ej automatiskt får vårdnaden utan barnen då hamnar i fosterhem.
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Bröstarvingar (barn) ärver alltid sina båda föräldrar oavsett om bara ena föräldern varit vårdnadshavare. Arvsrätten för bröstarvingar framgår av 2 kap. 1 § Ärvdabalken, där det står att barn ska ärva sina föräldrar. Det är alltså bara om man upphör att vara någons barn genom ex. adoption som arvsrätten upphör. Hoppas det här var svar på din fråga. Mvh

Ingen kontakt med barnen - har dem ändå rätt till arv?

2016-06-14 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Som sambos har vi bott i en villa tillsammans sedan 1995. Min sambo står som ägare till villan. Vi har inga gemensamma barn men barn på varsitt håll. Mina barn vill inte veta av oss sedan 25 år tillbaka. Om jag avlider, kan då mina barn komma att ha rätten till arv? Inget testamente är uppgjort.Med vänlig hälsning
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dina barn är dina bröstarvingar, oavsett om ni har någon kontakt eller inte. Detta innebär att det är dina barn som kommer ärva efter dig enligt 2 kap 1§ Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) då du inte är gift med barnens mor. Det du kan göra om du vill begränsa dina barns arv är att du upprättar ett testamente. Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten enligt 7 kap 1§ ÄB. Arvslotten är vad de skulle ha ärvt om det inte funnits något testamente. Du kan alltså inte testamentera bort all egendom till någon annan, dina barn kommer oavsett att ha rätt till sin laglott. För att dina barn ska erhålla laglott måste dem dock påkalla jämkning i testamente enligt 7 kap 3§ ÄB inom 6 månader från det att dem delgivits testamentet, annars förlorar dem denna rätt.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Den legala arvsordningen

2016-08-14 i Bröstarvinge
FRÅGA |Behöver man upprätta ett testamente om man är gift och äger allt tillsammans och inte vill något annat än att de gemensamma barnen (finns inga andra barn) ska få ärva?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det enkla svaret på din fråga är nej, om testamente inte finns regleras arvet i enlighet med den legala arvsordningen. Lagen som reglerar detta är Ärvdabalken (ÄB). Av 2 kap 1 § framgår att bröstarvingar (det vill säga barn och barnbarn etc. i rakt nedåtstigande led) är de som ärver i första hand, av samma paragraf framgår även att arvlåtarens barn tar lika lott, det vill säga att den fördelas proportionerligt mellan barnen. Värt att notera är emellertid att, eftersom du är gift, kommer kvarlåtenskapen från den först avlidne maken först tillfalla den efterlevande maken, detta enligt 3 kap 1 § ÄB. Denna kvarlåtenskap kommer tillfalla den andre maken med fri förfoganderätt, med detta avses att den kvarlevande maken har rätt att fritt förfoga över massan, den efterlevande maken får dock inte testamentera bort massan. När den efterlevande maken sedan avlider, kommer dennes hela kvarlåtenskap tillfalla era gemensamma barn, förutsatt att den efterlevande inte förordnat testamente rörande sin egen egendomsmassa, den som han innehar med s.k. full äganderätt. Enligt din fråga så verkar emellertid inte någon sådan avsikt finnas. Slutligen, det verkar som att ni är överens om att det är era barn som ska ärva er fullt ut. Således krävs inget testamente i ert fall, er fulla kvarlåtenskap kommer att tillfalla era gemensamma barn med lika delar enligt lag. Ärvdabalken hittar du här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Vänligen,

Jämkning av testamenten

2016-08-03 i Bröstarvinge
FRÅGA |hej,jag undrar när jämkning blir aktuellt vid fördelning av arv, dvs om man utgår från ett gift par med barn och så vidare. Ni får gärna bistå med lite siffror och laghänvisningar så att man förstår?Hur räknar på jämkningen, hur och när vet man att man som tex bröstarvinge ska påkalla jämkning?Ni får gärna fritt beskriva ett scenario, där jämkning behövs och där det inte behövs. tack på förhand!
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är som bekant inte obligatoriskt att skriva ett testamente. Om detta inte görs sker arvsfördelningen enligt 2 kap. ärvdabalken. Det innebär alltså att arvet ska delas lika mellan bröstarvingarna. Om det inte finns några sådana går man vidare till andra arvsklassen (2 kap. 2 § ärvdabalken), osv. Bröstarvingar är arvlåtarens avkomlingar, dvs. antingen biologiska eller adopterade barn. Det är endast i egenskap av bröstarvinge som det är möjligt att påkalla jämkning av testamente om det finns ett sådant, se här. Ett testamente är det enda avtalet som kan anses som ensidigt, dvs. det krävs ingen motpart. Dock krävs det att det är upprättat enligt reglerna i 10 kap. ärvdabalken för att vara giltigt. Om testamentet är ogiltigt sker fördelningen av arvet enligt huvudreglerna ovan. Det som enligt lag ska tillfalla en bröstarvinge kallas för arvslott. Hälften av arvslotten är den sk laglotten. Detta är vad man som bröstarvinge har rätt att få ut vid jämkning av testamentet. Exempel 1: Om det inte funnits ett testamente skulle du ha ärvt 100 000 kr enligt ovan. Din arvslott är alltså 100 000 kr. I testamentet har arvslåtaren bett om att alla hens tillgångar ska tillfalla Cancerfonden. Då kan du i egenskap av bröstarvinge bägara jämkning av testamentet och därmed få ut din laglott, dvs. hälften av arvslotten, som i det här fallet är 50 000 kr. Exempel 2: Vi utgår ifrån samma summor som i förra exemplet. I testamentet har arvslåtaren bett om att hälften av hens tillgångar ska tillfalla Cancerfonden. Då kan du inte begära jämkning eftersom du får ut din laglott redan i testamentet, dvs. 50 000 kr. Jag hoppas att du fick lite vägledning av mitt svar! Du är välkommen att höra av dig igen vid behov. Allt gott!Med vänlig hälsning,

Bröstarvinge arvslös?

2016-06-25 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag har fem äldre halv syskon. Min mamma är mamma till två av dom och min pappa är pappa till tre av dom. Jag är alltså deras enda gemensamma barn. Men hur går det när föräldrarna dör? Pappa har enbart kontakt med sin äldsta son och mamma med bägge sina. Jag har inte kontakt med föräldrarna heller. Kan dom göra oss arvlösa för att vi har brutit kontakten? Jag vill inte ha något av dom egentligen förutom bilder på mlg själv som barn. Är bara allmänt nyfiken
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv finner du i ärvdabalken (ÄB). Du och dina halvsyskon är era respektive föräldrars bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB. Som bröstarvinge har du arvsrätt efter dina föräldrar. Enligt samma bestämmelse har den avlidnes alla barn lika rätt till till lika del av arvet. Du och dina halvsyskon är bröstarvingar oavsett om ni har någon kontakt med era föräldrar eller inte och ärver därmed dessa vid en framtida bortgång. Dina föräldrar kan upprätta ett testamente som begränsar din och resterande halvsyskons arvsrätt. Ett testamente kan dock aldrig göra en bröstarvinge helt arvslös. En bröstarvinge har enligt 7 kap. 1 § ÄB rätt till hälften av arvslotten enligt den s.k. laglotten. Arvslotten är det som barnet skulle ha ärvt om ett testamente inte hade upprättats. Sammanfattningsvis kan dina föräldrar inte göra dig eller dina halvsyskon helt arvslösa då ni som bröstarvingar åtminstone har rätt till er laglott enligt ärvdabalkens bestämmelser.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Arvsrätt - särkullbarn

2016-05-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej Min far har avlidit och lämnat alla pengar samt sin bostadsrätt till sin hustru. Hon är inte vår mor och vi är 3 barn 7 barnbarn 3 barnbarnsbarn. 2002 sålde han sin bostadsrätt till sin hustru. Min fråga är: ärver vi inget ? Hon får allt.Tacksam för svar
|Hej och tack för din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB) som du hittar här.Enligt 3 kap. 1 § ÄB ärver maken/makan hela kvarlåtenskapen efter den andre makans död. Den efterlevande maken/makan ärver dock kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt enligt 3kap 2§ ÄB. Detta innebär att den efterlevande får disponera över egendomen så som denne önskar när hon/han är i livet men får dock inte testamentera bort egendomen. När den kvarlevande maken/makan sedan avlider ärver i första hand personer i första arvsklassen såsom bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB).Efterlämnar dock arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens/makans bröstarvinge, så kallat särkullbarn, gäller dock att särkullbarnet har rätt att få ut sin lagstadgade laglott som beräkna till häften av den avlidnes egendom. Detta gäller inte om särkullbarnen avstår sin rätt att ta ut sin laglott till förmån för den efterlevande maken/makan enligt 3 kap 9 § ÄB. Finns det både gemensamma bröstarvingar och särkullbarn kan regeln uttryckas så att den efterlevande maken/makan ärver de gemensamma bröstarvingarnas arvslotter men alltså inte särkullbarnets arvslott.I ditt fall skulle det innebära att du och dina syskon som särkullbarn (bröstarvingar, 2 kap 1§ ÄB) har rätt att få ut er lagstadgade laglott efter din fars bortgång från hans kvarlåtenskap (3 kap 1§ 1st ÄB). Laglotten är hälften av kvarlåtenskapen från din far som sedan skall fördelas mellan dig och dina syskon. Den andre hälften tillkommer hustrun som ärver den delen med fri förfoganderätt, dvs hon har rätt att disponera den delen på det sätt hon önskar men det finns begränsningar, hon får exempelvis inte testamentera bort den delen.Vad som är viktigt att känna till dock, är att din fars hustru alltid har rätt till 4 x prisbasbeloppet ( 4 x 44 300 kr, 2016) som skall tas ur kvarlåtenskapen samt det som tillfaller henne vid en bodelning, se 3 kap 1§ 2st ÄB. Detta är en inskränkning på er rätt till arv och innebär att om din fars kvarlåtenskap plus hustruns enskilda egendom inte överstiger denna summa så kan ni få avvakta med ert arv tills hustrun avlider.Bedömningen ovan kan bli annorlunda om din far hade enskild egendom eller om det finns ett upprättat testamente från din far.Om ni behöver mer hjälp så rekommenderar jag er att rådfråga en jurist! Via Lawline kan ni få juridisk rådgivning via vår vår webb- och telefonrådgivning, se här. Ibland behövs dock mer kvalificerad hjälp för att hantera de juridiska delarna. Lawlines jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype, se här.Hoppas att mitt svar varit till din hjälp!Vänligen