Arvets storlek beror inte på ålder

2017-03-18 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, min fråga gäller arvsrätt och fördelningen kring detta. Kort sagt är jag först född och det enda barnet på min mammas sida och först född på min pappas sida. Min pappa har under efter skilsmässa adopterat en son som är äldre än mig och har dessutom skaffat ytterligare barn med 3 fruar förutom min mamma. Det är nämnvärt att jag är ensamt barn på min mammas sida och min pappas förstfödda. Min adopterade broder på min pappas sida hävdar att han har rätt till ett högre arv eftersom han är äldst bland alla halvsyskon och mig. Min fråga lyder då, har min adopterade broder på min pappas sida rätt till mer arv eftersom han är äldst?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I och med adoptionen har din adopterade bror rätt till arv efter din pappa som att han var din pappas biologiska barn. Det är adoptionens verkan enligt 4 kap. 8 § föräldrabalken. Alltså ska han likställas med er andra barn.Med det sagt kan det dock konstateras att ålder inte spelar någon roll för arvslott i denna fråga. Ni barn får lika stor del av arvet efter er pappa, oberoende er ålder, detta följer av 2 kap. 1 § 2st ärvdabalken. Din adopterade bror har alltså fel om vi följer arvsordningen enligt lag.Möjligheten finns dock för din far att skriva ett testamente där han kan ge din adopterade bror en högre andel i arv än vad han ger dig. Det kan vara detta din adopterade bror syftar på. Men om inget testamente skrivs kommer ni att få lika mycket i arv. Sammanfattningsvis har alltså din adopterade bror fel så länge din pappa inte skrivit ett testamente där han skrivit att din adopterade bror ska få högre arv (t.ex. på grund av hans högre ålder).Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Fråga om skydd för efterlevande make.

2017-02-26 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej.Vi är ett gift par där jag Leif har 2 st. särkullbarn. Vi bor i en villa som min fru har lagfart på och vi har också en personbil och en husbil och båda står registrerade på Agneta och i köpeavtalen står hon som ensam köpare. Vi vill ha 100% skydd för Agneta om jag avlider så att mina barn inte kan kräva något av villa och bilar. Det kapital (fonder och sparkonton) som Agneta står för på banken kan mina barn kräva något av det?Vänliga hälsningar Leif Paulsson Bo Hage 37 64033 Bettna leffila@hotmail.se0701762971
Elin Gustavsson |Hej Leif, vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad ingår i en bodelning? Om en person so är gift dör så börjar man alltid med att upprätta en bodelning (Se 1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § Äktenskabsbalken). Allt giftorättsgods ska ingå i en bodelning, vad som är giftorättsgods regleras i 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken. I paragrafen framgår att det inte spelar någon roll vem som står registrerad som ägare på egendomen, så länge det inte finns ett avtal som gör att egendomen endast ska tillhöra en av makarna. Giftorättsgodset delas på två mellan makarna och den döde makens del kallas för "kvarlåtenskap" (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Vad händer med kvarlåtenskapen?I 3 kap. 1 § Ärvdabalken finns en ovillkorlig rätt för arvslåtarens särkullbarn att ta ut sin del av arvet oavsett om föräldern är gift eller inte. Bröstarvingar har rätt att ta ut minst 50% av kvarlåtenskapen, se 7 kap. 1 § Ärvdabalken. Hur du kan skydda din nuvarande fru. Som redogjorts så kan du inte testamentera bort mer än 50% av din kvarlåtenskap till din fru eftersom den enligt lag måste tillfalla dina bröstarvingar. Du och din fru kan däremot skriva ett avtal om att all er egendom ska vara din frus enskilda egendom (7 kap. 3 § Äktebskapsbalken), konsekvenserna blir då att du inte har någon kvarlåtenskap att ge till dina barn, men då kommer dina barn inte heller få ta del av ett arv när din fru dör. Däremot så kan det också vara värt att tänka på vad det kan bli för konsekvenser vid en eventuell skilsmässa medan ni båda är vid liv. Skulle ni skriva det här avtalet om att all er egendom är din frus enskilda så kommer du få ett mycket litet värde ur en bodelning. Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att fråga igen. Vänligen,

Vad gäller för bröstarvinges arv om man gifter om sig med någon som har egna barn utan att skriva äktenskapsförord?

2017-02-17 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min far är gift med en kvinna. Dom har inte skrivit något äktenskapsförord vilket min far nu i efterhand ångrar då han bl.a tog med sig en fastighet in i äktenskapet. Pappas maka har ett barn sedan tidigare och pappa har tre barn sedan tidigare, dom har inga gemensamma barn. Då min far är ganska mycket äldre än sin fru så kommer han troligtvis att dö ganska mycket tidigare än henne. Hur fungerar det då? Ärver hon honom helt eller har vi rätt till någon del? Och hur fungerar det sen när hon dör i fördelningen mellan oss (pappas barn) och barnet till pappas maka? Tacksam för svar! MVH Jörgen
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Jag vill börja med att säga att din pappa och hans fru fortfarande kan skriva ett äktenskapsförord även fast de är gifta. Det behöver vara skriftligt och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.När din far går bort har ni barn rätt att få ut ert arv direkt om ni vill. Det går till så att det kommer göras en bodelning vid din pappas bortgång, då kommer allt paret äger att delas upp, förutom enskild egendom. Om din pappas frus del i bodelningen är värd mindre än fyra prisbasbelopp (ca. 180000 kr idag) så har hon rätt att få av din pappas del av bodelningen så hon får saker eller pengar upp till det värdet. Resten av din pappas tillgångar kommer delas mellan er barn om ni inte avstår från arvet. (Se 3 kap. 1 § Ärvdabalken)Om du och dina syskon avstår från arvet så får din pappas fru allt så länge och när hon dör får ni ert arv som efterarvingar. Man delar då upp fruns tillgångar på två, den ena halvan ska motsvara arvet efter din far. Sedan får din pappas barn dela på den halvan. Din pappas frus barn kommer ärva hela fruns halva. (Se 3 kap. 2 § Ärvdabalken). Om inte alla tre syskon avstår från arvet så får man räkna bort det när man delar upp tillgångarna efter din pappas frus bortgång. Delningen blir då inte hälften men principen är densamma att efter en bodelning får de som ännu inte fått sin pappas arv dela på hans del av tillgångarna.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Arv efter kvarlevande make

2016-12-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min frus mor dog för 12 år sedan. Sedan gifte hennas far om sig för 10 år sedan. Han har inte några barn i det nya äktenskapet. Min frus föräldrar drev en firma tillsammans, han hade 95 % av aktierna. De ägde varsin obebyggd tomt. De hade även en gemensam villa. Några funderingar jag har.1. I samband med bouppteckningen så övertog de tre barnen firman. Vet ej om det var i form av en gåva eller ett förskott på arvet. Vilken skillnad blir det när han avlider?2. När hennas far gifte om sig så hade han tillgångar på ca 4 miljoner och hans nya fru hade 200 000 i tillgångar. Hur blir arvet till hans tre barn när han avlider?3. Kan han juridiskt ha gett bort sina tillgångar till sin nya fru?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för arv regleras i Ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637).När en make avlider ska kvarlåtenskapen (tillgångarna som finns kvar) tillfalla den make som lever kvar, i det här fallet din frus far och detta regleras i 3 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Bröstarvingarna ärver sedan sin mors tillgångar vid faderns bortgång.Huvudregeln gällande gåvor till barn är att det ska ses som ett förskott på arv om inget annat sägs enligt 6 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1), detta blir ett förskott på arvet efter fadern. Förskottet regleras sedan efter faderns död genom avräkning på barnens laglott enligt 7 kap. 2 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K7P2S1). Är det så att arvingarna har ärvt lika mycket, då du skriver att det var alla tre barnen som fick överta firman blir det ingen skillnad vid fördelning av faderns arv. När fadern avlider ska arvet fördelas till hans bröstarvingar (barn), alltså i det här fallet din fru och hennes syskon. Först fördelas den först avlidnes kvarlåtenskap och sedan faderns tillgångar. I och med att fadern är omgift gäller även 3 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) den nya frun och då får man kolla på andra meningen i paragrafen som stadgar att om det finns bröstarvingar till den avlidne (fadern i det här fallet) som inte är den kvarlevande makens bröstarvingar (den nya fruns barn) ska barnen få ut sin laglott om inte de väljer att ge den nya frun tillgångarna tills hon dör. Enligt 2 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1) ska tillgångar fördelas lika mellan bröstarvingar. Detta kallas deras arvslott. Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott, som är häften av arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Sammanfattningsvis, att barnen får bolaget räknas som huvudregel som förskott på arv men man får kolla vid gåvan om det finns något speciellt skrivet. Arvet för barnen blir åtminstone varsin laglott av den egendom som finns vid faderns bortgång, om inte barnen väljer att ta ut detta när faderns nya fru avlider. Det finns det inga regler vad fadern får göra med sina pengar när han är i livet, men får han inte testamentera bort hela sin egendom vid ett dödsfall då barnen ska få sin laglott. Hoppas du fick svar på din fråga!

Tar adopterat barn över sin avlidna adoptants arvsrätt?

2017-03-18 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hejsan,min sedan tidigare bortgångne morbror adopterade ett barn. Min fråga är om det adopterade barnet tar över hans arvsrätt efter sina syskon?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Adoptivbarn likställs med biologiska barnI enlighet med 4 kap 8 § föräldrabalken har adoptivbarnet samma rätt till arv såsom om denne vore adoptantens biologiska barn.Det adopterade barnet övertar adoptantens arvsrättDå en person avlider och då det inte finns några bröstarvingar ska arvlåtarens föräldrar dela på arvet. Är båda föräldrarna avlidna ska arvlåtarens syskon ärva och om något av syskonen skulle vara döda träder dess avkomlingar i dess ställe. Detta innebär alltså att det adopterade barnet övertar din bortgångne morbrors arvsrätt. (2 kap 2 § 2st ärvdabalken).Hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar,

Har en amerikansk medborgare rätt till arv efter sin svenska mamma?

2017-02-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,Min moster är svensk medborgare. Hon har cancer och vill att hennes son i USA ska ärva hennes förmögenhet. Han är inte svensk medborgare utan amerikansk medborgare. Vad skall hon göra för att vara säker hennes son får arv efter henne?Tacksam för svar,
Vega Schortz |Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!Utifrån de uppgifter du lämnat utgår jag från att din moster också bor i Sverige. Huvudregeln är att svensk lag då kommer att tillämpas på hennes kvarlåtenskap dvs. på den egendom hon lämnar efter sig vid sin död, se art. 21.1 arvsförordningen (AF). Som undantagsregel finns art. 21.2 AF som anger att om din moster t.ex. skulle ha bott i Sverige en mycket kort tid innan dödsfallet och hon uppenbart har en närmare anknytning till en annan stat t.ex. USA kommer amerikansk rätt istället tillämpas på hennes kvarlåtenskap. Om svensk rätt tillämpas på din mosters kvarlåtenskap kommer sonen få ärva efter henne, se ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 2:1, 1:3 och 7:1. Om din moster verkligen vill försäkra sig om att svensk rätt kommer att tillämpas vid förrättningen av hennes kvarlåtenskap kan hon i ett testamente skriva att hon vill att svensk rätt ska tillämpas på hennes kvarlåtenskap, art. 22 AF. Formkraven för upprättandet av ett giltigt testamente finns i 10 kap. ÄB. Huvudregeln vid en bouppteckning är att all egendom din moster äger ska tas upp i bouppteckning, oavsett var i världen egendomen befinner sig. Dock kan den vara så att det landet där egendomen finns har särskilda regler som gäller för denna typ av egendom. Om din moster äger aktier eller fast egendom i USA kan det vara så att oavsett att hon vid sin död hade hemvist i Sverige, se art. 21.1 AF eller i ett testamente har föreskrivit att svensk rätt ska tillämpas på hennes kvarlåtenskap, se art. 22 AF, kan det vara så att den egendomen ändå kommer att ärvas enligt amerikansk rätt, se art. 30 AF. I sådana fall är det inte säkert att sonen kommer kunna ärva just denna egendom. Det beror helt på vad arvsreglerna i USA föreskriver och kanske till och med vad arvsreglerna i just den delstaten där egendomen finns föreskriver. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Vem ärver bostad

2017-01-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej!Jag betalade för min mammas bostad. Efter hennes bortgång vill min syster få del av den som arv. Jag anseratt den tillhör mig eftersom jag ensam betalade för den. Tack så mycket för hjälpen. Sara
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Huvudregeln vid arvsfördelning är att bröstarvingarna delar lika på kvarlåtenskapen. Det innebär att du och din syster kommer att dela kvarlåtenskapen 50/50. Detta framgår av 2:1 Ärvdabalken. Bostaden kommer att ingå i kvarlåtenskapen om den räknas som din mammas egendom. I det fallet spelar det ingen roll huruvida du har bidragit ekonomiskt eller ej.Fråga är alltså om bostaden räknas som din egendom eller som din mammas egendom. Här får man se på vem som stod på lagfarten. Om din mamma stod på den kommer det bli mycket svårt för dig att hävda att egendomen faktiskt varit din. Det ekonomiska bidraget som du tillfört kommer att ses som en gåva och det räcker inte för att du ska kunna undanta den vid fördelningen av arvet. Se 20:1 i ärvdabalken samt även 4:1 i ärvdabalken.Alltså om din mamma stod som ägare till bostaden så kommer den att vara en del av kvarlåtenskapen. Den kommer då inte att kunna undantas vid arvsfördelningen och din syster har lika stor rätt som dig att ta del av den. Om du kan bevisa att du är ägare till fastigheten och inte din mamma så får du ta den i anspråk själv, betalning i sig räcker dock inte för att bevisa detta utan det man får titta på är lagfarten och vem som står på köpehandlingen.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Fråga om bröstarvinges arvsrätt när det finns efterlevande make.

2016-12-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, en fråga ang arvsrätt.Vår far och mor är gifta, båda bor idag på äldreboende.Vår mor är kraftigt dement, bor på en låst demensavdelning och min syster är god man till henne.Pappa bor i samma äldrehus men på en annan avdelning.Min syster och jag är dom enda barnen, när en av dom går bort, vem ärver t.ex kapitalet som dom har efter att dom sålde sin villa för ett år sedan? Förstår att gifta par ärver i de flesta fall varandra till fullo eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn.Blir min syster och jag arvslösa så länge en av föräldrarna lever, eller kan man få ta del av arvet när en av dom går bort?
Elin Gustavsson |Hej! Vad som händer vid en makes död regleras närmare i Ärvdabalken, den kan du läsa här. Enligt 3 kap. 1 § så ska den efterlevande make ärva allt om makarna har gemensamma barn. Den efterlevande har rätt att spendera arvet hur han/ hon vill, men får inte testamentera bort arvet till en utomstående, det står reglerat i 3 §. Det betyder alltså att ni är utan arv tills det att båda era föräldrar avlidit. Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att fråga igen. Vänligen, Elin Gustavsson