Vad gäller för bröstarvinges arv om man gifter om sig med någon som har egna barn utan att skriva äktenskapsförord?

2017-02-17 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min far är gift med en kvinna. Dom har inte skrivit något äktenskapsförord vilket min far nu i efterhand ångrar då han bl.a tog med sig en fastighet in i äktenskapet. Pappas maka har ett barn sedan tidigare och pappa har tre barn sedan tidigare, dom har inga gemensamma barn. Då min far är ganska mycket äldre än sin fru så kommer han troligtvis att dö ganska mycket tidigare än henne. Hur fungerar det då? Ärver hon honom helt eller har vi rätt till någon del? Och hur fungerar det sen när hon dör i fördelningen mellan oss (pappas barn) och barnet till pappas maka? Tacksam för svar! MVH Jörgen
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Jag vill börja med att säga att din pappa och hans fru fortfarande kan skriva ett äktenskapsförord även fast de är gifta. Det behöver vara skriftligt och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.När din far går bort har ni barn rätt att få ut ert arv direkt om ni vill. Det går till så att det kommer göras en bodelning vid din pappas bortgång, då kommer allt paret äger att delas upp, förutom enskild egendom. Om din pappas frus del i bodelningen är värd mindre än fyra prisbasbelopp (ca. 180000 kr idag) så har hon rätt att få av din pappas del av bodelningen så hon får saker eller pengar upp till det värdet. Resten av din pappas tillgångar kommer delas mellan er barn om ni inte avstår från arvet. (Se 3 kap. 1 § Ärvdabalken)Om du och dina syskon avstår från arvet så får din pappas fru allt så länge och när hon dör får ni ert arv som efterarvingar. Man delar då upp fruns tillgångar på två, den ena halvan ska motsvara arvet efter din far. Sedan får din pappas barn dela på den halvan. Din pappas frus barn kommer ärva hela fruns halva. (Se 3 kap. 2 § Ärvdabalken). Om inte alla tre syskon avstår från arvet så får man räkna bort det när man delar upp tillgångarna efter din pappas frus bortgång. Delningen blir då inte hälften men principen är densamma att efter en bodelning får de som ännu inte fått sin pappas arv dela på hans del av tillgångarna.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Arv efter kvarlevande make

2016-12-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min frus mor dog för 12 år sedan. Sedan gifte hennas far om sig för 10 år sedan. Han har inte några barn i det nya äktenskapet. Min frus föräldrar drev en firma tillsammans, han hade 95 % av aktierna. De ägde varsin obebyggd tomt. De hade även en gemensam villa. Några funderingar jag har.1. I samband med bouppteckningen så övertog de tre barnen firman. Vet ej om det var i form av en gåva eller ett förskott på arvet. Vilken skillnad blir det när han avlider?2. När hennas far gifte om sig så hade han tillgångar på ca 4 miljoner och hans nya fru hade 200 000 i tillgångar. Hur blir arvet till hans tre barn när han avlider?3. Kan han juridiskt ha gett bort sina tillgångar till sin nya fru?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för arv regleras i Ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637).När en make avlider ska kvarlåtenskapen (tillgångarna som finns kvar) tillfalla den make som lever kvar, i det här fallet din frus far och detta regleras i 3 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Bröstarvingarna ärver sedan sin mors tillgångar vid faderns bortgång.Huvudregeln gällande gåvor till barn är att det ska ses som ett förskott på arv om inget annat sägs enligt 6 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1), detta blir ett förskott på arvet efter fadern. Förskottet regleras sedan efter faderns död genom avräkning på barnens laglott enligt 7 kap. 2 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K7P2S1). Är det så att arvingarna har ärvt lika mycket, då du skriver att det var alla tre barnen som fick överta firman blir det ingen skillnad vid fördelning av faderns arv. När fadern avlider ska arvet fördelas till hans bröstarvingar (barn), alltså i det här fallet din fru och hennes syskon. Först fördelas den först avlidnes kvarlåtenskap och sedan faderns tillgångar. I och med att fadern är omgift gäller även 3 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) den nya frun och då får man kolla på andra meningen i paragrafen som stadgar att om det finns bröstarvingar till den avlidne (fadern i det här fallet) som inte är den kvarlevande makens bröstarvingar (den nya fruns barn) ska barnen få ut sin laglott om inte de väljer att ge den nya frun tillgångarna tills hon dör. Enligt 2 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1) ska tillgångar fördelas lika mellan bröstarvingar. Detta kallas deras arvslott. Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott, som är häften av arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Sammanfattningsvis, att barnen får bolaget räknas som huvudregel som förskott på arv men man får kolla vid gåvan om det finns något speciellt skrivet. Arvet för barnen blir åtminstone varsin laglott av den egendom som finns vid faderns bortgång, om inte barnen väljer att ta ut detta när faderns nya fru avlider. Det finns det inga regler vad fadern får göra med sina pengar när han är i livet, men får han inte testamentera bort hela sin egendom vid ett dödsfall då barnen ska få sin laglott. Hoppas du fick svar på din fråga!

Arv utan erkänt faderskap?

2016-12-22 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej.Min bror har två biologiska söner, den ene är bortadopterad och ärver så vitt jag har förstått inte sin biologiska fader.Den andra sonen har min broder inte betalt underhåll för och då förmodligen inte heller erkänt faderskapet till. Hur blir det med arvet här?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Gällande sonen som är bortadopterad gäller precis som du säger att han inte kommer ärva sin biologiska far. Det verkar ju vara lite oklart ifall faderskapet till den andra sonen är fastställt eller inte. Om det är så att faderskapet inte är fastställt kan inte ett arv utgå, eftersom det endast utgår till arvlåtarens "avkomlingar" (se här). Det är dock aldrig för sent att fastställa faderskapet och om så sker kommer arv att utgå till den andra sonen i enlighet med ärvdabalken (såvida det inte finns något testamente förstås). Hoppas att det var svar på din fråga! Du är mer än välkommen att höra av dig med funderingar kring detta eller någonting annat i framtiden. Allt gott!

Kan jag ta del av morfars arv? (istadarätten)

2016-12-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |Morfar gick bort nyligen samt så har min mor gått bort för ett tag sedan. Morfar har 2 barn till. Tillfaller en del av arvet till mig pga av mors bortgång så jag hoppar upp i rangordningen?
Marcus Carlsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.Det är helt korrekt som du säger. När en förälder har gått bort så träder dennes barn i stället, detta kallas för ”istadarätten”. Rent tekniskt går det till som så att efter din morfars bortgång delas dennes arv upp i arvslotter. Din morfar hade tre barn. Då säger ”stripalgrundsatsen” att varje barn tar lika lott. Då det finns tre barn delas arvet upp i tre arvslotter och varje barn får en lott. Eftersom din mor har gått bort träder hennes barn i hennes ställe, enligt istadarätten. Hennes barn delar på hennes lott. Detta innebär att om din mor har två barn så delas hennes arvslott i två osv. Med vänliga hälsningar,

Vem ärver bostad

2017-01-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej!Jag betalade för min mammas bostad. Efter hennes bortgång vill min syster få del av den som arv. Jag anseratt den tillhör mig eftersom jag ensam betalade för den. Tack så mycket för hjälpen. Sara
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Huvudregeln vid arvsfördelning är att bröstarvingarna delar lika på kvarlåtenskapen. Det innebär att du och din syster kommer att dela kvarlåtenskapen 50/50. Detta framgår av 2:1 Ärvdabalken. Bostaden kommer att ingå i kvarlåtenskapen om den räknas som din mammas egendom. I det fallet spelar det ingen roll huruvida du har bidragit ekonomiskt eller ej.Fråga är alltså om bostaden räknas som din egendom eller som din mammas egendom. Här får man se på vem som stod på lagfarten. Om din mamma stod på den kommer det bli mycket svårt för dig att hävda att egendomen faktiskt varit din. Det ekonomiska bidraget som du tillfört kommer att ses som en gåva och det räcker inte för att du ska kunna undanta den vid fördelningen av arvet. Se 20:1 i ärvdabalken samt även 4:1 i ärvdabalken.Alltså om din mamma stod som ägare till bostaden så kommer den att vara en del av kvarlåtenskapen. Den kommer då inte att kunna undantas vid arvsfördelningen och din syster har lika stor rätt som dig att ta del av den. Om du kan bevisa att du är ägare till fastigheten och inte din mamma så får du ta den i anspråk själv, betalning i sig räcker dock inte för att bevisa detta utan det man får titta på är lagfarten och vem som står på köpehandlingen.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Fråga om bröstarvinges arvsrätt när det finns efterlevande make.

2016-12-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, en fråga ang arvsrätt.Vår far och mor är gifta, båda bor idag på äldreboende.Vår mor är kraftigt dement, bor på en låst demensavdelning och min syster är god man till henne.Pappa bor i samma äldrehus men på en annan avdelning.Min syster och jag är dom enda barnen, när en av dom går bort, vem ärver t.ex kapitalet som dom har efter att dom sålde sin villa för ett år sedan? Förstår att gifta par ärver i de flesta fall varandra till fullo eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn.Blir min syster och jag arvslösa så länge en av föräldrarna lever, eller kan man få ta del av arvet när en av dom går bort?
Elin Gustavsson |Hej! Vad som händer vid en makes död regleras närmare i Ärvdabalken, den kan du läsa här. Enligt 3 kap. 1 § så ska den efterlevande make ärva allt om makarna har gemensamma barn. Den efterlevande har rätt att spendera arvet hur han/ hon vill, men får inte testamentera bort arvet till en utomstående, det står reglerat i 3 §. Det betyder alltså att ni är utan arv tills det att båda era föräldrar avlidit. Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att fråga igen. Vänligen, Elin Gustavsson

Arv av skulder

2016-12-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |En far avlider och han har stora skulder. Ett barn är förmånstagare. Skrivs skulderna av eller ska hen betala resten?
Petter Westergren |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Svaret är kort och gott att barnet inte behöver betala faderns skulder då skulder enligt svensk rätt inte går i arv. Faderns skulder ska lösas mot tillgångarna i dödsboet; om skulderna överstiger dödsboets tillgångar så kommer skulderna alltså inte föras vidare till en arvinge. Skulderna dras däremot från dödsboets tillgångar, vilket gör att storleken på barnets arv såklart påverkas.Hoppas du är nöjd med svaret!Med vänliga hälsningar

Vem ärver en avliden ogift förälder om den ena av två bröstarvingar har avlidit, och den avlidne bröstarvingen inte hade några barn?

2016-12-07 i Bröstarvinge
FRÅGA |En förälder dör, det finns två bröstarvingar men en är död ,den hade inga barn.Vem ärver då?Mvh Sarah
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga återfinns i Ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap. 1 § 1 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1 är arvlåtarens bröstarvingar arvsberättigade i första hand. Om arvlåtaren däremot var gift, är det enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 den efterlevande maken som först ärver kvarlåtenskapen efter den avlidne maken. Av din fråga att utläsa verkar det inte som att föräldern i ditt fall var gift. Detta medför att det är den avlidnes bröstarvingar som, enligt den legala arvsordningen, är arvsberättigade i första hand. I 2 kap. 1 § 2 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1 står det att arvlåtarens bröstarvingar ska ta lika stor lott vardera. Fortsättningsvis står det att för det fall att en bröstarvinge är avliden så ska dennes barn träda in och ärva bröstarvingens del. Barnen ska också ta lika stor lott vardera. Sammanfattningsvis – och då förutsatt att föräldern inte var gift – kommer den bröstarvinge som fortfarande lever att ärva den avlidne föräldern. Detta eftersom den bröstarvinge som avlidit inte har några barn som kan träda i dennes ställe och ärva. All kvarlåtenskap från föräldern ska således gå till den nu levande bröstarvingen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning