Hur beräknas kvotdelarna när efterlevande make ärver allt?

2018-03-15 i Efterarv
FRÅGA |Hej Föräldrarna är gifta, ingen enskild egendom finns. Allt är giftorättsgods. Inga särkullbarn finns.Vid bouppteckning efter pappans bortgång uppgår hans giftorättsgods till 8 miljoner.Mammans giftorättsgods är 2 miljoner. Boets totala behållning 10 miljoner.Mamman ärver allt. När hon går bort hur kommer då kvotdelen vid efterarv efter fadern att beräknas? Tack på förhand för hjälpen.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom du verkar ha koll på hur arvsordningen ser ut och i övrigt angående arv så går jag direkt in på hur fördelningen fungerar. Huvudregeln är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Det innebär att all egendom en make äger, som inte är enskild egendom, är giftorättsgods, vilket det är i det här fallet. När en bouppteckning är gjord och man vet hur egendomsförhållandena ser ut så ska en bodelning ske mellan makarna. Om eventuella arvingar är parets gemensamma barn, så brukar det oftast bli så att den efterlevande maken ”sitter kvar i orubbat bo” vilket i princip innebär att bröstarvingarna får vänta på sitt arv tills den andra föräldern också avlidit. Eftersom det inte finns några särkullbarn i detta fallet så ärver, precis som du beskriver det, mamman allt. Nu verkar det vara som så att er mamma är ensam dödsbodelägare. Det innebär att hon kan inte själv ingå ett bodelningavtal, men man kan ändå göra en "fiktiv" bodelning för att få reda på kvotdelarna. Utgångspunkten för bodelningen görs i egendomsförhållandena den dag då äktenskapet upplöses genom den ena makens död, den dag då dödsfallet inträffade (se 9 kap. 1 och 3 §§ ÄktB). När bodelning sker av anledning av ena makarnas död, så ska deras giftorättsgods fördelas lika. Det som blir kvar efter att eventuella skulder har dragits av läggs ihop och delas på hälften.Fördelning Vid den fiktiva bodelning så ska vardera make få 5 miljoner vardera (under förutsättning att skulderna är betalda). Det innebär att er mamma kommer att ärva 5 miljoner med fri förfoganderätt från er far och 5 miljoner med full äganderätt som är hennes egen del. Kvotdelen från er far kommer alltså att bli 50 % av all egendom när er mor dör. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Arvsrätt efter far då det finns särkullbarn till mor och hon äger en stuga

2018-03-11 i Efterarv
FRÅGA |Hejsan!Min far har precis gått bort som jag är ensambarn till. Jag har 2 halvsyskon så vi har samma mor. Dom har varit gifta i 45 år. Min mor o far har en stuga som dom köpte för 30 årsedan. Dom har valt att skriva den på min mor. Hur blir arvslotten?Delas den lika på oss 3 systrar när mor dör eftersom den står skriven på henne. Eller har jag något arvslott på den nu när far har gått bort.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din mor och far var gifta då din far gick bort. Din mor har förutom dig även två särkullbarn, din far hade inga ytterligare barn.Din mor äger den stuga som de införskaffade för 30 år sen. Då din far gått bort kommer din mor att ärva allt efter honom (3 kap 1 § ÄB). Detta beror på att du, som egentligen ska ärva honom, är ett gemensamt barn till dem och att man i dessa fall bestämt att makan ska få ärva först. Du har dock fortfarande rätt till ett så kallat efterarv efter honom (3 kap 2 § ÄB). Detta innebär att du kommer ärva efter honom den dag då din mor går bort. Man räknar då ut hur stor andel av din mors kvarlåtenskap som utgör arvet efter din far och ger denna andel till dig (du får HELA andelen eftersom du är ensambarn till honom). Efter detta kan man fördela den kvarlåtenskap som finns kvar, det vill säga arvet efter din mor. Efter henne kommer du också att ärva, dock bara en tredjedel (då hon hade tre barn). Nu till det mer krångliga, hur man vet vad och hur mycket som ska gå till vem (och då framför allt stugan som du nämner). Då din far gått bort ska det göras en bodelning mellan din mor och far (9 kap 1 § ÄktB). I denna bodelning ska de dela lika på allt giftorättsgods (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom, egendom kan göras enskild genom exempelvis äktenskapsförord (7 kap 1 och 2 §§ ÄktB). Om stugan ska tas upp i bodelningen eller inte beror alltså på om den har gjorts till enskild egendom eller inte. Det spelar ingen roll vem som äger stugan eller vem som står på lagfarten, det enda som har betydelse är om det har gjorts till just enskild eller inte. Detta framgår inte av frågan. Om den har gjorts till enskild egendom ska den INTE ingå i bodelningen, den går då "direkt" till din mamma och hon fortsätter äga den som sin egen. Om den INTE har gjorts till enskild egendom är den giftorättsgods och ska delas lika mellan dem, oavsett vem som ägde den före dödsfallet. Hälften av värdet går då till din far och den andra hälften till din mor. När man har fördelat all egendom mellan din mor och far är alltså bodelningen klar. Din fars andel kommer att vara olika stor beroende på om stugan var enskild egendom eller inte. Vi tar som exempel att din fars andel uppgår till 100 000 kr (stugan var enskild egendom och gick direkt till din mor). Din mors andel uppgår till 200 000 kr. Eftersom det är din mor som ska ärva efter din far så får hon totalt en egendom på 300 000 kr (100 000 + 200 000 kr). Din fars andel utgör då en tredjedel av hennes totala egendom (100 000 / 300 000 kr). När din mor senare går bort har ju du som sagt rätt att få ut ditt efterarv efter din far. Du ska då få en tredjedel av din mors totala kvarlåtenskap. Om hon har 600 000 kr när hon går bort ska du få 200 000 kr, om hon istället skulle ha 150 000 kr kvar så får du 50 000 kr. Du har alltså inte rätt till en bestämd summa, men rätt till en viss andel av hennes egendom. När detta efterarv har fördelats så kan arvet efter din mor fördelas och ni tre barn ärver då det som finns kvar, en tredjedel var. Om vi istället låtsas att stugan INTE var enskild egendom utan istället giftorättsgods så kanske din mor och din far får ut 150 000 kr var ur bodelningen. I detta fall ärver ju din mor fortfarande efter din far och har totalt 300 000 kr. Din fars andel är då hälften av detta. När din mor går bort har du rätt till hälften av hennes kvarlåtenskap, som ett efterarv. Efter detta fördelas den andra halvan mellan din mors arvingar, det vill säga er tre barn. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att du inte har någon rätt till arv nu direkt ifall dina föräldrar var gifta, du har däremot rätt till efterarv då din mor senare går bort. Du ärver då först efter din far och sen efter din mor. Hur mycket du får i efterarv beror på hur mycket som gick till din mors sida och hur mycket som gick till din fars sida i bodelningen då han gick bort. Det beror även på hur mycket din mor äger då hon går bort. Stugan ska delas lika mellan dem i en bodelning om den är giftorättsgods, det vill säga INTE har gjorts till enskild egendom. Om den är enskild egendom ska den gå direkt till din mor. Bara för att din mor äger stugan betyder inte det att den är enskild egendom utan det måste alltid göras genom ett äktenskapsförord eller liknande. Om din mor och far har delat lika på stugan i bodelningen kommer du först att få ena halvan (då du ärver efter din far), och sen en tredjedel av den andra halvan (då du ärver efter din mor, hennes halva delas ju lika på er tre barn). Om stugan gått direkt till din mor kommer du att ärva en tredjedel av den när arvet efter henne fördelas. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur beräknar man efterarvets storlek?

2018-02-27 i Efterarv
FRÅGA |Beräkning av efterarvets storlek?Hej!Jag bistår en person vid bodelning och vi skall beräkna den andel som skall tillfalla efterarvingarna. Märta och Kalle var gifta när Kalle avled. Kalle har inga egna barn. Hans föräldrar är avlidna men han har fyra syskon i livet. Märta har ett särkullbarn. Kalle har tidigare (10år sedan) av sina föräldrar erhållit en fastighet i gåva som enskild egendom värderat till 3 miljoner kr. Hela behållningen av deras gemensamma bo är 7,3 miljoner kr. Märta erhåller halva giftorättsgodset (4 300 000kr/2)= 2 150 000kr. Vad tillfaller efterarvingarna vid Märtas död? Hur beräknar man kvotandelen?
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Gifta par omfattas av äktenskapsbalken (ÄktB). När det gäller arvsordningen så regleras det i ärvdabalken (ÄB).I mitt svar utgår jag från att Märta och Kalle har 4 300 000 kr som är giftorättsgods och att Kalle har 3 000 000 i enskild egendom.I fallet du beskriver räknas Kalles fyra syskon som efterarvingar, 2 kap. 2 § ÄB och 3 kap. 1 § ÄB.Det är riktigt att Märta ska ha fått halva giftorättsgodset på 2 150 000 kr, vilket hon har fått genom bodelningen som hennes egen egendom, 11 kap. 1-3 §§ ÄktB. Eftersom Märta och Kalle var gifta ska hon även ha fått Kalles resterande egendom att förfoga över (3 kap. 1 § ÄB), vilket gör att Kalles syskon inte har fått ut sitt arv än, utan får ut arvet först när Märta dör i form av efter arv, 3 kap. 2 § ÄB. Hon bör alltså ha fått totalt 7 300 000 kr, där 2 150 000 kr utgör hennes egen egendom, resterande summa förfogar hon enbart över.Hur beräknar man efterarv och kvotandelen?För att beräkna efterarv och kvotandelen är det relevant att veta vad Märta har fått som hennes egen egendom av det totala som hon får av att Kalle har gått bort, och hur mycket som utgörs av Kalles syskons efterarv. Efterarvet beräknas nämligen utifrån en kvot som baseras på det som utgör efterarv och det som utgör det totala som Märta har fått när Kalle dog.Efterarvsdelen utgörs i det här fallet av Kalles del från bodelningen (2 150 000 kr) samt Kalles enskilda egendom (3 000 000 kr), vilket totalt blir 5 150 000 kr.Det totala som Märta bör ha erhållit är 7 300 000 kr, varav 2 150 000 kr är hennes egna, resten har hon enbart fri förfoganderätt över - denna summa utgörs av det som skulle ha gått till Kalles arvingar.Efterarvskvoten beräknas alltså utifrån efterarvsdelen (5 150 000 kr) genom det totala som Märta har fått när Kalle dog (7 300 000 kr). Efteravskvoten blir då 5 150 000/7 300 000.Vad tillfaller efterarvingarna vid Märtas död?Vad som tillfaller efterarvingarna (Kalles fyra syskon) beror på hur stor Märtas egendom är när hon dör. Man utgår från denna summa och drar av den andel som utgörs av efterarvet innan man beräknar arvet från Märta.Om vi tar ett exempel för att förtydliga:När Märta dör har hon egendom som uppgår i ett värde på 9 000 000 kr. När man ska beräkna vad Kalles syskon ska få i efterarv drar man bort efterarvskvoten av 9 000 000 kr - alltså (5 150 000/7 300 000) * 9 000 000 kr = ca 6 350 000 kr. Kalles fyra syskon får sedan dela lika på denna summa, vilket innebär att man får dela (den ungefärliga) summan på 6 350 000 kr på fyra, så att alla får lika stora delar.Hoppas att du fick hjälp med din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur kan rätten till efterarv påverkas av den efterlevande och dennes särkullbarn?

2018-02-24 i Efterarv
FRÅGA |Hej!Mina pappa har gått bort och har skrivit ett testamente där han vill att vi särkullsbarn ska vänta med vårt arv och låta hans maka ha fri förfoganderätt. I ett tillägg till testamentet önskar både min pappa och hans maka att det som finns kvar när makan avlider ska delas lika mellan pappas 4 barn och makans 2 barn (alltså en sjättedel var). Både min pappas barn och makans barn är därför kallade till bouppteckningssammanträde för godkännande av testamentet. Fråga: Om alla barn godkänner testamentet och tillägget, vid bouppteckningen, är detta då juridiskt bindande vid makans död eller kan hennes barn vid det tillfället begära att få ut hela den del som de skulle fått om inte tillägget fanns (pga att de är särkullsbarn)?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar flera olika arvsrättsliga aspekter som jag kommer att förklara i det följande. Dessa aspekter regleras helt och hållet av ärvdabalken (ÄB). Jag kommer i mitt svar att utgå från olika scenarion för att förklara mer specifikt vad som kan hända med er fars och er styvmoders arv.Din fars kvarlåtenskapNär din pappa nu gick bort ska hans kvarlåtenskap delas upp enligt hans testamente. Med kvarlåtenskap menas den egendom som ska delas upp efter er far (alltså hans arv). Eftersom att han efterlämnar fyra barn har ni rätt till er laglott. Detta utgörs av hälften av den del av kvarlåtenskapen varje barn skulle ha fått om det inte fanns något testamente. Eftersom att ni är fyra barn skulle ni då fått 1/4 vardera av det totala arvet. Laglotten utgörs då av 1/8 av kvarlåtenskapen per person (ÄB 7:1). Jag utgår nu ifrån att ni inte utkräver er laglott. Jag antar att ni istället avser att vänta tills er fars maka dör innan ni utfår ert arv.Jag ska i det följande förklara närmare hur det fungerar. Jag kommer för enkelhetens skull att kalla er fars maka för "styvmor".Er fars testamenteEr far önskade alltså att er styvmor skulle ärva hans egendom med fri förfoganderätt och att ni särkullbarn därmed skulle få vänta med att få ut ert arv. Det som är speciellt med testamenten som rättslig handling är att de endast får effekt när den så kallade testatorn (den vars egendom testamentet reglerar) avlidit. Innan testatorn är död kan denne ju göra vad den vill med testamentet, som att förstöra det eller skriva ett nytt som ska gälla istället för det gamla. Vad detta innebär i det här fallet är att er fars testamente är bindande vad gäller hans kvarlåtenskap, inklusive det gemensamma tillägget. Hans kvarlåtenskap ska alltså fördelas i enlighet med detta testamente.Styvmors testamenteEftersom er styvmor fortfarande är vid liv kan hon, till skillnad från er far, ändra sitt testamente när hon vill. Hon behöver inte följa sitt egna eller det gemensamma testamentet vad gäller hennes egna egendom. Hon kan alltså ändra det när hon vill genom att t.ex. förstöra sitt testamente eller upprätta ett nytt. Det som är viktigt att komma ihåg är alltså att hon, så länge hon lever, inte är bunden av ett testamente som hon själv upprättat. Hon kan ändra detta när hon vill, inklusive det som hon skrivit i det gemensamma testamentet. Något annat som är viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att det endast är just hennes egna egendom hon kan bestämma över genom testamente. Hon får alltså inte genom testamente bestämma över den andel som hon ärvt med fri förfoganderätt, eftersom att denna andel redan ska följa er fars testamente.Styvmors särkullbarnDet som styvmoderns särkullbarn kan göra vid deras mors död är att kräva ut sin laglott. Om deras mors testamente skulle inskränka på deras laglott kan de alltså få testamentet ändrat så att de får ut sin laglott (ÄB 7:3). Deras laglott kommer att utgöra 1/4 av deras mors kvarlåtenskap per person, eftersom att de är två barn. Jag kommar ett förklara detta närmare nedan genom olika scenarion.Fri förfoganderättNu ska jag förklara vad som i praktiken händer med er fars egendom och er styvmors egendom i detta scenario.När er far nu dött och hans kvarlåtenskap ska ärvas av er styvmor med fri förfoganderätt innebär detta följande. Vi säger att hans kvarlåtenskap kan värderas till 200' (tusen) kronor, och att er styvmors egendom är värd totalt 100'. Det som då händer är att man ska räkna ut hur stor andel av er styvmors egendom som kommer att innehas med fri förfoganderätt. Detta görs genom att man ser till hur mycket 200' kommer att utgöra av er styvmors totala egendom. Uträkningen är 200' delat på (200' + 100'). Alltså 200' dividerat med 300', vilket blir 2/3 (eller 0,67). Detta innebär att er styvmor då innehar 2/3 av sin egendom med fri förfoganderätt. Att hon innehar 2/3 av sin egendom med fri förfoganderätt har framför allt en viktig betydelse, som är att hon inte genom testamente kan bestämma över mer av sin egendom än just 1/3. Detta regleras i ÄB 3:2.Vad händer när er styvmor dör?Nu kommer jag att gå igenom förloppet, från att er fars kvarlåtenskap fördelas till att er styvmor avlider. Det som kommer att hända nu, om ni nu väljer att avstå från att utkräva er laglott till förmån för er styvmor, är att hon ärver all er fars kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Detta sker då på det sätt jag förklarat precis ovan. När hon sedan dör ska hennes kvarlåtenskap fördelas. Detta kan dock ske på flera olika sätt, som jag nu ska förklara.Det första scenariotOm er styvmor innehar 2/3 av sin egendom med fri förfoganderätt ska denna då fördelas enligt er fars testamente. Det första scenariot är att er styvmor låter det gemensamma testamentet gälla. Då utgår vi här från att allting går som er far och er styvmoder från början planerade när de upprättade det gemensamma tillägget i testamentet. Det som då kommer att hända är ju att all hennes kvarlåtenskap, inklusive de 2/3 hon innehar med fri förfoganderätt, ska fördelas enligt det testamentet med 1/6 till vardera barn. Om vi säger att er styvmor fortfarande har egendom med ett totalt värde om 300' när hon dör skulle det i detta scenario innebära att vardera barn fick 50' var (alltså 300'/6 = 50').Det andra scenariotVi utgår även här från att er styvmor innehar 2/3 av sin egendom med fri förfoganderätt. Skillnaden i detta scenario är att vi säger att er styvmor ändrar sitt testamente, och väljer att testamentera all sin kvarlåtenskap till sina egna barn. Detta skulle innebära att hon maximalt kan testamentera 1/3 av sin egendom till sina barn, eftersom hon innehar 2/3 av sin egendom med fri förfoganderätt. Då skulle hennes barn ha rätt till 1/3 av hennes egendom, vilket innebär att de fortfarande får 50' var. De resterande 2/3 ska då fördelas enligt er fars testamente. Han ville i sitt testamente att hans kvarlåtenskap tillsammans med er styvmors kvarlåtenskap skulle fördelas mellan alla deras barn. Detta innebär att man skulle kunna tolka testamentet på så sätt att de resterande 200' ska fördelas över alla sex barn, så att ni fick cirka 33' var. Då skulle styvmoderns barn få totalt cirka 83' i arv, och ni fyra särkullbarn endast 33' var. Det vore dock konstigt att tolka testamentet på detta sätt. Det rimligaste skulle ju vara att er far ville att ni barn skulle få ungefär lika mycket. Därmed skulle man förmodligen tolka det som att er far i detta fall hade velat att ni ensamma fick dela på hans arv, eftersom styvmoderns barn redan fått 50' var från sin mor. Då skulle ni fyra barn alltså till slut ändå få dela på de resterande 200', så att ni alla får 50' var.Det tredje scenariotI det tredje scenariot utgår vi från att er styvmor är mycket rikare än er far var. Vi säger då att er fars kvarlåtenskap, precis som innan, bestod av 200'. Men vi säger att er styvmoder istället hade 1400'. Detta innebär att hon då skulle inneha endast 1/8 med fri förfoganderätt. Uträkningen blir, som jag beskrivit innan, sådan att man räknar ut hur stor andel er fars egendom utgör av er styvmoders (200' dividerat med 1600' = 0.125). Vilket är 1/8.Vi säger då att er styvmoder avlider. Hon innehar då 1/8 med fri förfoganderätt. Vi säger också att hon har avsett att följa er fars önskan om att all deras egendom ska fördelas mellan er sex barn. Vi säger också att hon fortfarande har 1600' i egendom när hon avlider. Detta skulle då innebära att varje barn fick cirka 267' var (1600/6 = 267). Det är här det kan bli problem.I detta scenario är det egentliga arvet från er far endast 1/8 av den totala summan av 1600'. Vilket alltså är 200'. Detta innebär att så mycket som 1400' är arv från styvmodern. Detta innebär att hennes två barn kan kräva ut sin laglott från denna summa. Eftersom de är två barn är deras varsin laglott 1/4 av 1400', vilket är 350'. De kan då kräva ändring av testamentet och för att få ut denna summa om 350' var. Därefter finns då endast kvar 900' att dela upp mellan er resterande fyra barn. Då kan ni få maximalt 225' var (900/4 = 225).Det fjärde scenariotDet fjärde scenariot är nästan exakt samma som det tredje scenariot, förutom att vi säger att er styvmoder bestämmer sig för att inte följa er fars önskan. Hon bestämmer sig istället för att testamentera all sin egendom till sina egna barn. De två barnen får då dela på 7/8 av sin mors kvarlåtenskap, vilket blir totalt 1400'. Kvar blir då 1/8, alltså 200', för er fyra barn att dela på.Det femte scenariotEn sista risk är att er styvmoder spenderar alla hennes pengar under sin kvarvarande livstid. På detta sätt kan hon göra så att det vid hennes död inte finns några pengar kvar alls. I så fall finns det ibland inget man kan göra. Hon har rätt att för sig själv spendera alla egna pengar hon innehar, inklusive de hon får från er far med fri förfoganderätt. Att hon innehar egendom med fri förfoganderätt innebär endast en begränsning. Det är att hon inte kan bestämma över den andelen av sin egendom med just testamente.SammanfattningNu har jag gått igenom de scenarion som jag funnit sannolikast och viktigast att vara medveten om. Som du säkert märkt vid det här laget är detta ett ganska komplicerat rättsområde och frågorna kan vara omöjliga att i förväg svara på eftersom så många olika omständigheter kan påverka resultatet. Det finns även andra detaljer som kan påverka resultatet, men jag bör ha fått med det viktigaste.Om ni är oroliga för ert arv efter er far kan en av de första sakerna att göra vara att diskutera med er styvmoder om vad hennes inställning är till det gemensamma testamentet. Ni kan fråga henne om hon avser att fullfölja det eller om hon funderar på att upprätta ett nytt testamente och ändra sitt arv. Om ni vill ha hjälp med mer specifika arvsrättsliga frågor och vill veta mer i detalj vad som kan hända kan ni såklart ha med en advokat eller kontakta någon av Lawlines jurister.Jag hoppas att detta klargör en del. Tveka inte att ställa en till fråga eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Efterarv och hur man bör tänka vid förslag på förskott på detta från den efterlevande

2018-03-13 i Efterarv
FRÅGA |Hej! Har några frågor kopplat till att vår pappa har gått bort. Han har följande skrivning i ett testamente mellan sin sambo och honom: "Min kvarlåtenskap ska fördelas enligt nedan. 1. Min andel av fastigheten med fastighetsbeteckning xxxx i xxx kommun samt allt i bostaden befintligt bohag och lösöre ska vid min bortgång tillfalla min sambo. Eventuella skulder kopplade till ovannämnda egendom ska övertas av mottagaren. Resterande del av min kvarlåtenskap ska tillfalla mina barn xxxx och xxxx. Det är min önskan att förordnanden i detta testamente ska respekteras av mina bröstarvingar och att de ska avsäga sig sin laglott i den mån det krävs för att möjliggöra angivna förordnanden. Den del av min kvarlåtenskap som enligt ovan förordnande tilldelas min sambo xxxx, ska tillfalla min partner med fri förfogande rätt. 2. Efterarv Mitt efter arv ska fördelas till mina barn xxxx och xxxx med lika delar". Vi har fått den del av kvarlåtenskap som pappa lämnat efter sig utifrån ovanstående testamente. Jag och min bror har blivit kontaktade av sambon som nu önskar att lösa ut vårt efterarv med hälften av den summa som fastigheten värderades i vid bouppteckningen. Fastigheten värderades lågt. Vi känner till vad friförfoganderätt innebär. Funderar nu på om vi istället ska be att få göra upp det vid en eventuell försäljning då vi tror att värdet på fastigheten kommer att öka. Hur ska vi tänka? MVH
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga handlar i mångt och mycket om vad som är klokast för dig och din bror att göra utifrån de omständigheter du presenterat för mig. Jag kan förstås inte ge mig på att fatta beslut av ekonomisk karaktär åt er, men jag ska i mitt svar försöka bena ut ett par viktiga aspekter av ditt fall som kan vara tänkvärda.Vad har ni rätt till?Vad jag förstått vill er fars sambo lösa ut er till hälften av summan som fastigheten värderats till. Vad som kan vara bra att veta vid fastighetsvärderingar är att fastigheterna nästan alltid värderas lägre än marknadsvärdet eftersom man vid värderingen tar hänsyn till s.k kapitalvinstskatt och drar bort denna från fastighetens värde. Vid en värdering drar man också av värde av fastigheten för försäljningskostnader (mäklararvode) samt eventuella skulder den avlidne hade som följer med fastigheten (förslagsvis bolån eller inteckningar). Detta kan vara orsaker till att fastigheten värderats för lågt. Det kan förstås också bara vara så att värderingen gjorts under en period med låg marknadsaktivitet eller liknande faktorer som kan påverka priset.Det som ni som arvingar har legal rätt till är dock efterarvet, eftersom er far testamenterat bort sina tillgångar med fri förfoganderätt till sin sambo till förmån för er. Vanligtvis brukar man enbart tala om efterarv i situationer med gifta makar, eftersom det då finns en lagstadgad rätt till efterarv för den först avlidne makens barn. Det jag vill trycka på här är att ni har rätt till arvet, och behöver inte gå med på eventuella krav om att bli utlösta av er fars sambo. Det finns förstås möjlighet, om ni skulle vilja det, att ni går med på lösningen om att bli utlösta i förtid och sedan helt enkelt avstår från ert efterarv vid sambons bortgång. Men notera; er rätt till ert efterarv påverkas inte av att ni avstår från sambons förslag.Det kan också vara bra att i detta sammanhang komma ihåg att fri förfoganderätt enbart är en inskränkning av rätten att testamentera bort egendomen. Egendom som man erhållit med fri förfoganderätt går jättebra att göra sig av med på andra sätt, som exempelvis överflödigt leverne, hutlöst spenderande etc. Detta är en risk ni bör ha i åtanke.Respekt av testators viljaI svensk arvsrätt finns en stark respekt för testatorns vilja om hur dennes egendom ska fördelas. Detta tar sig, bl. a, uttryck i det faktum att de legala arvsreglerna får stå åt sidan för ett testamente. Testamentsfriheten är väldigt vidsträckt och begränsas enbart av olagliga, osedliga eller fullständigt förnuftslösa ageranden. Att ni löses ut i förtid på ett sätt som strider mot ordningen i testamentet är inte i enlighet med er fars vilja i testamentet. Testamentet uppger tydligt att det är tal om ett efterarv. Detta resonemang fungerar dock nästan enbart som ett argument i det fallet att ni vill vänta med att ta ut arvet.SammanfattningDet ni enligt testamentet har rätt till är efterarvet efter er far, vilket betyder att ni inte behöver gå med på att bli utlösta i förtid av dennes sambo för att inte gå miste om er rätt. Det ni behöver ha i åtanke är att ett avvaktande är förknippat med vissa risker i och med den fria förfoganderätten. Detta innebär att ni eventuellt har störst chans att få ut så mycket värde som möjligt efter er far genom att gå med på vad sambon föreslår.Så hur bör ni tänka?Min rekommendation är att ni konsulterar fastighetsmarknaden för att se hur det ser ut i dagsläget. Du skriver att ni tror att värdet kommer öka. Om det finns fler faktorer som pekar på det kan det vara en god idé att föreslå en försäljning för sambon eller helt enkelt utvänta efterarvet; fastighetens värde kommer ju då förhoppningsvis att ha stigit ännu mer. Detta är ett rent ekonomiskt beslut som ni behöver ta, och det är jag inte på något sätt en specialist inom. Oavsett så önskar jag er lycka till.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Om ni har några ytterligare frågor eller funderingar så får ni gärna kontakta mig på lucas.cyren@lawline.se så hjälper jag er efter bästa förmåga.

Vad kan efterlevande make avhända sig av faders kvarlåtenskap?

2018-03-04 i Efterarv
FRÅGA |HejÅr 2000 dog vår pappa. Han efterlämnade sig en bland annat en fru som inte är vår mamma. När alla papper skulle gås igenom hade pappa skrivit ett testamente med reverser (heter det så?) där det stod att vi inte skulle ha rätt att ta ut någonting av vårt arv i samband med hans död. Istället skulle vi ha rätt till allt när frun dör. En annan släkting sa till oss häromdagen ( i samband med en annan släktings bortgång) att det kan sluta med att vi inte får nånting alls. Vi har främst en del tavlor och liknande som vi är oroliga att frun kan göra sig av med - de tillhör eg pappa som arvegods. Kan hon bara sälja av allt om hon vill utan att vi får ta del av någonting. Hon styckade också av tomten på landet för flera år sedan, och sålde, får hon göra så utan att vi får ta del av vinsten? Kan vi så här i efterskott ifrågasätta testamentet? Kommer vi att få "allt" efter frun? Nån sa att det inte finns nån skyldighet att ens meddela oss om hon dör...
Binh Tran |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp. Frågor om arv regleras i Ärvdabalken. Det finns en del frågor och problem som jag måste besvara, därför kommer jag ta dem i tur och ordning på ett pedagogiskt sätt som möjligt. Problemen jag besvarar listar jag upp nedan: 1. Testamentet2. Avhändande av marken3. Vad kommer ni få efter frun? Innan jag börjar svara på frågorna så rekommenderar jag att du läser ärvdabalken kapitel 3. Där får du information om arv och hur det går till. För övrigt, så behövs det sägas att all laghänvisning jag gör kommer vara till ärvdabalken.Fråga 1 - TestamentetDet har gått 18 år sedan eran fader gick bort där han skrev i testamentet att ni inte får ta ut något. Enligt 7kap 1§, så hade du rätt att jämka testamentet eftersom testamentet inskränker din rätt till din laglott. Din laglott är hälften av hela din arvslott. Det finns dock ännu en regel som säger att om du inte jämkar inom 6 månader från dess du fick reda på testamentet, så tappar du rätten att jämka. Eftersom det har gått 18 år, så har du förlorat din rätt att jämka testamentet och testamentet ska därmed gälla, 7kap 3§ 3st. Du kan försöka åberopa ogiltighet i testamente, eftersom jag inte vet förhållande vid testamentets upprättande har jag inga omständigheter jag kan gå på för att bedöma frågan. Bestämmelserna finns emellertid i 12kap, ärvdabalk, om du vill ta en titt. Fråga 2 - Avhändande av markenVad som först bör nämnas vid denna frågeställningen är att när en make ärver efter en annan make så ärver hen kvarlåtenskapen med förfoganderätt. Det menas att maken får förfoga över kapitalet men maken "äger" den inte. Detta får vissa rättsliga konsekvenser. Som stadgas i 3kap 3§ 2st, kan inte "frun" avhända sig väsentlig del av arvskapitalet med rättslig verkan (under omständigheten då mottagaren visste om att det var arvsbelagd), talan kan därmed väckas mot frun. I NJA 2013, s736, så har högsta domstolen uttalat sig om att det ska normalt vara i tal om en fjärdedel av hela eran faders kvarlåtenskapen som ska ha avhänts för att en talan ska vara befogad. Det står emellertid i samma stycke att preskriptionstiden för en sådan talan är fem år. Hon får göra detta utan att ni tar del utav vinsten.Fråga 3 - Vad kommer ni få efter frun?Om frun inte har några arvsberättigade efter henne (barn, barnbarn, föräldrar eller syskon), så ska ni få allting, inkluderat hennes kvarlåtenskap, 3kap 8§. Emellertid, om hon har arvsberättigade, så kommer ni få vad vi kallar "efterarv". Efterarvet är den andel av fruns hela kvarlåtenskap som består utav eran faders kvarlåtenskap.Det kan bestå av hälften av fruns kvarlåtenskap eller en annan andel av kvarlåtenskapen beroende på hur eran fader och fruns bodelning gjordes. Ni kommer få dela på eran faders andel av kvarlåtenskapen, 3kap 2§. Eran efterarv kan hon in testamentera bort.ÖvrigtNär det gäller hennes förfoganderätt av eran faders kvarlåtenskap, så kan hon, eftersom testamentet ska gälla, avhända sig saker så länge det inte utgör en fjärdedel av eran faders del och att det inte ses som en gåva enligt, 3kap 3§. Jag hoppas jag har kunnat hjälpa dig och klargöra situationen! Med vänliga hälsningar.

Fördelas efterarv från första avlidna make/maka innan bodelning med ny make/maka?

2018-02-27 i Efterarv
FRÅGA |Jag lever med ny make o två egna barn. Deras pappa avled o jag ärvde som änka. Vad händer med "farsarvet" om jag dör först? Läggs all min egendom in i giftorättsgodset som bodelas?
Sofia Wedin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör arv vilket regleras i Ärvdabalken (ÄB) och lite i Äktenskapsbalken (ÄktB) eftersom det även rör bodelning. Jag tolkar din fråga som att du gifte om dig efter att din första make dog och att du ärvde av honom med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Det som händer först när du dör är att fördelningen av det arv som barnen skulle fått av sin far ska ske. Barnen ska få ut sitt arv från pappan innan en bodelning mellan dig och din nya make görs (3 kap. 6 § ÄB). Barnen kommer då att få en kvotdel av den egendom som du har innan bodelningen ske, värdet av det som du har där arvet kommer att ingå. Det vill säga den egendomen du har innan värdet av din och din makes egendom läggs samman och sedan hälften delas. Kvotdel ska ha beräknats vid din första makens död, den delen som barnen har rätt att få i efterarv av sin far (3 kap. 1 § ÄB). Resterande del av värdet på den egendom du har kvar efter att arvet har fördelats till dina barn kommer att ingå i bodelningen mellan dig och din nya make, förutsatt att det är giftorättsgods. Värdet på eran egendom kommer att läggs samman och hälften delas. Bodelningen sker alltså efter fördelning av arvet. Där din make får hälften och du hälften (11 kap. 3 § ÄktB). Den delen du får kommer att beaktas som din kvarlåtenskap och fördelas på dina barn som arvet efter dig eftersom barnen är arvingar till dig (2 kap. 1 § ÄB). Så för att besvara din fråga, arvet som barnen har rätt till efter sin far kommer att fördelas till barnen först innan bodelningen mellan din nya make och dig sker och där inte heller ingå i bodelningen. Du kommer således inte ta med arvet som barnen ska ha efter sin far in i bodelningen mellan dig och din nya make. Hoppas du fick svar på din fråga!

Har makas syskonbarn rätt till efterarv i enskild egendom?

2018-02-23 i Efterarv
FRÅGA |Hej, min sambos pappas fru (inte min sambos mamma) avled för 18 år sedan, hon hade inga egna barn. De hade i testamente angivit att den som överlevde den andre hade fri förfoganderätt över kvarlåtenskapen med några undantag. Dessa undantag bestod av några försäkringar som gick till hennes syskonbarn samt min sambos pappas hus som stod som enskild egendom. Huset de bodde i sålde pappan för några år sedan och flyttade istället till sitt egna hus som under deras äktenskap varit enskild egendom. Detta hus har han belånat och renoverat sedan dess. Vid pappans bortgång nyligen kräver nu pappans frus syskonbarn att få ut sitt arv. Har de rätt till del i pappans hus nu? Det finns inget annat kapital direkt.
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer gå igenom de huvudregler som gäller för arv och efterarv för att samtidigt tillämpa de på din situation och avsluta med en sammanfattning.När en make eller maka avlider så är det enligt huvudregeln, även utan testamente, så att den efterlevande maken eller makan ärver den avlidne. Det finns vissa undantag mot detta, det främsta är att särkullbarn till den avlidne har rätt att få ut sin laglott före makan/maken om denne begär det (3 kap. 1 § ärvdabalk). Eftersom det i ditt fall inte fanns några särkullbarn så kommer jag inte gå in närmare på detta. När en person avlider och denne var gift så ska en bodelning ske (9 kap. 1 § äktenskapsbalk). Detta görs enligt huvudregel så att makarnas gemensamma giftorättsgods läggs samman och delas sen på hälften mellan den efterlevande och den avlidne (10 kap. 1 § äktenskapsbalk). Det giftorättsgods som hamnar på den avlidnes lott är tillsammans med den avlidnes enskilda egendom vad som ska anses som dennes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen är det som utgör arvet. Som jag skrev ovan så ärver maken detta med fri förfoganderätt (alltså oavsett om testamente finns eller inte). Med fri förfoganderätt menas att en person får göra nästan vad de vill med egendomen med vissa få undantag. De får inte ge bort den eller i sin tur testamentera bort eftersom arvet efter sambons pappas fru kommer ärvas av dennes arvingar när din sambos pappa nu sedermera avlidit eftersom detta är föremål för efterarv (även kallat sekundosuccession) (3 kap. 2 § ärvdabalk). Sättet man beräknar detta på är att man räknar med kvoter. För att visa ett exempel så om det inte funnits någon enskild egendom vid bodelningen och alltså allt som de två makarna ägde var giftorättsgods så hade hälften (50 %) av den efterlevandes (sambons pappa i detta fallet) egendom vara aktuellt för efterarv till arvingarna (syskonbarnen) efter den först avlidne makan, inte alla arvingar omfattas men eftersom syskonbarn gör det så kommer jag inte utveckla detta ytterligare. Men eftersom huset som tillhörde din sambos pappa var hans enskilda egendom så har det inget med arvet efter din sambos pappas fru att göra. Man ser då till bodelningen efter makans död och får se hur stor del av din sambos pappas totala egendom som efter bodelningen var arv från hans hustru. Sammanfattningsvis så har alltså syskonbarnen rätt att få ut efterarv efter din sambos pappas fru, men detta arv baseras på hur stor del av sambons pappas kvarlåtenskap som är att anse som arv från hans fru, alltså borträknat huset. Ett förenklat räkneexempel: Om huset vid tidpunkten för bodelningen var värderat till 300 000 kr och deras gemensamma giftorättsgods var värderat till 600 000 kr (alltså 300 000 kr var) så betyder det att 1/3 av din sambos pappas kvarlåtenskap nu när han avlidit är att anse som efterarv efter hans maka och då ska delas mellan hennes efterlevande arvingar. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,