Är det tillåtet att skänka bort egendom till sitt ena barn?

2017-07-23 i Förskott på arv
FRÅGA |min far har skrivit över sin sommar stuga till min syster är det lagligt
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att man får göra vad man vill med sin egendom. Man får alltså fritt överlåta egendomen till någon annan, t.ex. genom att sälja, byta eller till och med ge bort den. Om din far är ensam ägare till sin sommarstuga finns det därmed ingenting som hindrar honom från att ge bort den till din syster.Av din fråga att döma anar jag att du undrar huruvida detta eventuellt kan påverka ditt arv i framtiden. Jag kommer därför att redogöra för hur gåvan kan komma att tolkas arvsrättsligt. Eftersom jag inte känner till exakt under vilka omständigheter din far har skänkt bort sommarstugan till din syster kan jag dock inte ge mer än en överskådlig bild av vilka regler som kan gälla i ert fall.Gåvor till bröstarvingar är förskott på arvSom huvudregel är gåvor till bröstarvingar, dvs. barnen, förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). När arvet efter din far ska fördelas mellan din fars arvingar ska sommarstugans värde räknas bort från din systers arvslott. Denna huvudregel gäller dock inte om din far har föreskrivit i ett gåvobrev att gåvan till ditt syster inte ska räknas som förskott på arv.Så kallade dödsbäddsgåvor ska återgåBröstarvingar har alltid rätt till sina så kallade laglotter (hälften av bröstarvingens arvslott, se 7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvlåtaren kan inte testamentera bort den del av sin egendom som utgör bröstarvingarnas laglotter.Bröstarvingarnas rätt till arv är även skyddad genom ett särskilt skydd mot gåvor som inkräktar på bröstarvingarnas laglotter och som till sitt syfte liknar ett testamente, dvs. gåvor som kan ses som ett sätt för arvlåtaren att ordna med sitt arv i förväg (7 kap. 4 § ärvdabalken). Ett exempel på när detta skydd gäller är om arvlåtaren på sin dödsbädd skänker bort hela sin förmögenhet till en välgörenhetsorganisation och därmed gör sina barn arvslösa. Detsamma gäller om arvlåtaren ger bort en fastighet men förbehåller sig rätten att nyttja fastigheten fram till sin död. I den mån sådana gåvor inkräktar på laglotterna ska gåvorna återbäras. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att använda dig av kommentarsfältet här nedanför.Hälsningar,

Återbetalningsansvar vid förskott på arv

2017-07-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far fick en fastighet som gåva av sin mor. Den gåvan utgör ett förskott av arvet. Nu när min far gått bort, så lika min farmor, undrar jag om jag kommer bli återbetalningsskyldig om gåvans värde överstiger det som finns kvar på kontot till den övrige arvsvingen?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder till till Lawline med din fråga!Om ett förskott på arv överstiger vad den arvingen hade ärvt föreligger normalt inget återbetalningsansvar, vilket framgår av 6 kap. 4 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K6P4S1). I den paragrafen finns ett undantag om annat har avtalas om vid gåvotillfället vilket jag utgår att något sådant avtal inte föreligger. Hoppas du fick svar på din fråga!

Förskott på arv; vilket värde ska gåvan ha?

2017-07-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej .Min far ärvde ett hus för ca 25 år sedan av sin faster .Huset var i mycket dåligt skick ,då jag jobbade i byggbranschen fick jag och min sambo erbjudandet att bo gratis där om jag renoverade det .Han betalade material och jag gjorde jobbet .Om vi trivdes med att bo där skulle vi kunna köpa ut huset av honom .Jag renoverade etappvis det tog ca 4-5 år,vi trivdes och pratade med pappa att vi ville köpa det.efter en del funderande från hans sida kom han fram till att köpa det var en dum lösning då vi ju troligen kommer ärva efter honom i framtiden ..Jag och min far tog hand på att jag fick huset då ,det är ca 17-18 år sedan.skulle uppskatta att huse då skulle kosta ca 650000 på marknaden ,papper på överenskommelsen skulle han fixa vid tillfälle.Tiden gick och jag frågade honom vid ett otal gånger om an inte kunde ta sig tid och lösa det.Jag pratade med far om våran överenskommelse för ett par månader sedan ( Kan tillägga att vi i familjen märk att han inte riktigt varit sig själv ,lite dåligt minne bla) Han blev bestört över att att han inte fixat det och lovade ta tag i det,.Till det tråkiga .han drabbades av en kraftig hjärnstroke nyligen och är verkligt dålig nu, Vi är fyra syskon .Skulle tänka mig att huset är värt ca 3miljoner idag,vi har bott gratis i alla år då jag ju fått huset .ca en vecka innan han blev sjuk kontaktade han banken med avsikten att lösa husfrågan och kompensera mina syskon med kontanter.hur skall huset värderas? Och hur gör vi .
Wilhelm Stenvall |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis kan nämnas att det verkar som att du har fått huset av din pappa genom gåva. Gåvor till bröstarvingar är enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) att anse som förskott på arv, innebärande att gåvan beaktas vid arvskiftet som förrättas när din far till slut avlider. Det fungerar som så att värdet av gåvan vid gåvotillfället adderas på kvarlåtenskapen från den avlidne, sedan när varje arvinges andel räknas ut subtraheras den arvinges som fick förskottet andel med värdet av gåvan. Om huset var värt 650 000 kronor vid gåvotillfället ska alltså din pappas totala kvarlåtenskap ökas med 650 000 innan arvet delas ut. Din andel minskas sedan med detta belopp, och det som blir kvar efter det blir ditt arv. Observera att huvudregeln är att värdet vid gåvotillfället är det som gäller, inte värdet vid tillfället för arvets utdelning. Eftersom sådan gåva som du beskriver enligt lag ska anses vara förskott på arv, såvida inte din pappa har sagt något annat, måste ni inte "göra upp" er syskon emellan för att de andra ska kompenseras. De andra kommer ju kompenseras i och med att deras arv efter er pappas frånfälle blir större än ditt. Det finns däremot ingenting som hindrar er från att göra upp nu, men eftersom din pappa fått en stroke kan det bli svårt att få detta till stånd och därför rekommenderar jag att föreslå att ni väntar med detta tills arvet delas ut. Dina syskon kommer ju bli kompenserade i samband med detta. Risken att dina syskon protesterar är förvisso stor med tanke på att huset verkar ha ökat i värde en hel del, men jag rekommenderar ändå att åtminstone till en början föreslå att ni väntar med att göra upp och att du betonar att värdet vid gåvotillfället är huvudregeln enligt lag. Har du några frågor om svaret eller vill utnyttja 30 minuters telefonrådgivning är du välkommen att kontakta mig på wilhelm.stenvall@lawline.se. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Fråga om att få ut förskott på arv.

2017-07-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Min syster är god man åt vår mor som bor på ett dementboende kan jag då få ut förskott på arv.
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! God manI föräldrabalkens 11e kap. Läs det här. Finns de regler som reglerar en god mans rätt att teckna avtal åt den man är god man åt. När man har en god man så förlorar man inte sin rättshandlingsförmåga utan den gode mannen behöver oftast ett samtycke för att teckna avtal åt den hen är god man åt. Ofta så är det ganska preciserat i avtalet om vad en god man får teckna avtal och förbindelser om, detta kallas befogenheter. Förskott på arvOm förskott på arv regleras i Ärvdabalkens 6e kap. Läs det här. Om man fått en gåva av sin förälder under dennes livstid så kan det komma att räknas som förskott på arv. Om du vill ha förskott på arv så kan du inte annat än att fråga din förälder samt dennes gode man (din syster), beroende på vilka befogenheter hon har, om du kan få ett förskott på arv. Lycka till med allt!Vänligen,

Förskott på arv

2017-07-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Vad gäller när en far/morförälder vill ge en bit tomt som gåva (som skall styckas av, ännu ej gjorts) till ett barnbarn? Påverkas arvet till barnbarnets förälder alltså barn till far/morföräldern. Är det någon annan skatt etc. som skall tas hänsyn till?Det finns flera barnbarn och flera barn till far/morföräldern. Gåvan är endast till ett av barnbarnen.Tack på förhand!
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Din första fråga handlar om en gåva från far/morföräldrarna till ett barnbarn kan påverka arvet till barnbarnets föräldrar. Denna situation är reglerad i 6 kap. ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) och benämns att gåvotagaren har fått ett förskott på arv. Lagtexten anger att när en bröstarvinge fått en gåva föreligger en presumtion att förskott på arv föreligger, om en annan arvtagare får en gåva föreligger förskott på arv om det var gåvogivarens avsikt vid gåvotillfället. Man kommer då avräkna bort värdet av gåvan som den arvingen fått på dennes arvslott. Ex. en av två barn har fått 100 000 kr i gåva av sin förälder som nu gått bort, vid dödsfallet finns 200 000 kr att fördela. Skulle man inte ta hänsyn till gåva skulle bägge arvingarna få 100 000 kr var, men nu kommer man beakta gåva, man kommer då räkna ihop gåva med vad som finns att fördela vid arvet, i detta fall 200 000 + 100 000 kr = 300 000 kr, vid en delning har både arvingarna rätt till 150 000 kr men nu har den ena arvingen redan fått 100 000 kr, av arvet får då arvingen som fått förskottet 50 000 kr och den andra arvingen 150 000 kr.I denna situation kommer inte gåva gå till en arvtagare eller en bröstarvinge eftersom förälden till gåvotagaren lever. Skulle mor/farföräldrarna avlida skulle inte barnbarnen i dagsläget inte ärva något vilket gör att reglerna om förskott på arv inte blir aktuella. Arvsmässigt blir det samma sak som om man skulle ge gåva till någon utanför familjen. Undantaget på detta är om barnbarnen skulle blivit namngivna som arvtagare i ett testamente och därmed skulle de bli en "annan arvtagare" i lagens mening. Din andra frågan rör eventuella skattekonsekvenser av gåvan. Gåvoskatten avskaffades 2005 någon omedelbar beskattning kommer därmed inte ske. Istället kommer en beskattning ske vid en kapitalvinst vilket kan ske vid en eventuell försäljning. Vid beräkning av en kapitalvinst kommer man då beakta samma skattemässiga situation som om dina mor/farföräldrar hade sålt tomten enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229#K44P21)Hoppas du fick svar på din fråga!

Förskott på arv avseende underprisöverlåtelse

2017-07-20 i Förskott på arv
FRÅGA |HejEn pappa sålde sitt hus till ett av barnen till vad dom andra barnen anser var ett underpris. Inget gåvobrev har skrivits. Nu har han avlidit och dom barnen anser art detta är ett förskott på arvet. Finns det någon möjlighet att dom andra två barnen nu i efterskott kan få ut detta? När mamman dog flera år tidigare gjordes ingen utbetalning av arv efter henne. Pappan satt i orubbat bo. Det har gjorts en ungefärlig bedömning av huset vad det var värt vid försäljningen. Barnen är i dagsläget inte överens om detta.Hur kan man gå vidare med detta?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Arvsförhållanden regleras i ärvdabalken (ÄB) se här.Enligt 6 kap. 1 § ÄB ska en arvlåtares gåva till bröstarvinge (barn till arvlåtaren) avräknas på dennes arvslott om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett.Försäljning till underpris - förskott på arv?För att en överlåtelse ska utgöra förskott på arv krävs inte att överlåtelsen varit av ren gåvokaraktär. Detta innebär att även överlåtelser som till viss del är benefika (förmånlig utan krav på motprestation) också kan göras gällande som förskott på arv. Ett exempel på denna kategorin av överlåtelser är försäljning till underpris. Förskottet på arv avser då den del som är benefik. Om en fastighet med ett marknadsvärde på 1 000 000 kr överlåtits till en av ägarens tre barn för 800 000 kr, avser "gåvodelen" som utgör förskott på arv i detta exempel 200 000 kr. Detta ska då dras arv från arvinges del i ett framtida arvskifte. Om arvlåtaren däremot skrivit ett gåvobrev eller genom testamente i vilken han förklarat att överlåtelsen inte ska anses som förskott på arv, så är det inte att anses som ett förskott på arv.Förskottet på arv ska bedömas utifrån värdet på den tiden (6 kap. 3 § ÄB). Om värdet av förskottet på arv överstiger vad arvingen nu ska ärva, är han inte att anses som återbetalningsskyldig till de övriga arvingarna för den del som inte kan täckas genom hans arv (6 kap. 4 § ÄB).Lösning genom boutredningsmanOm syskonen inte kommer överens eller den som erhållit förskottet på arv inte vill gå med på det, har en av syskonen rätt att ansöka om att få en boutredningsman tilldelad av tingsrätten vilken har som uppgift att se till att det sker en rättvis fördelning av arv (19 kap. 1 § ÄB). Boutredningsmannen tar då hänsyn till anspråket å förskott på arv.AnsökanTill ansökan ska syskonen bifoga en kopia av bouppteckningen efter den avlidne. Om bouppteckningen har registrerats ska ett bevis om detta medskickas. I de fall bouppteckning inte är förrättad ska trovärdig uppgift lämnas om delägarna i boet och deras hemvist (19 kap. 2 § ÄB). Ansökan ska skickas till den tingsrätt i den ort där den avlidne hade sin hemvist och ska innehålla uppgifter om den avlidnes namn, födelsedatum och dödsdatum. Ansökan kostar 900 kr. Se mer på den aktuella tingsrättens hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Kan gåva som utgör förskott på arv leda till återbetalningsskyldighet till dödsbo?

2017-07-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Om ett dödsbo inte har tillräckligt med medel att täcka kostnader, kan den som fått förskott på arvet, bli återbetalningsskyldiga till dödsboet?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget lagstöd för att någon som fått förskott på arv skulle bli återbetalningsskyldig på den grunden du beskriver. Det finns inte heller något övrigt skäl att misstänka att så är fallet.Förskott på arv blir aktuellt vid gåvor som ges till arvlåtarens barn (6 kap 1 § ärvdabalken). Det finns främst för att göra fördelningen mellan arvlåtarens flera barn mer rättvis då något av barnen tidigare fått en stor gåva av föräldrarna.Att tänka att mottagaren av en gåva som inneburit förskott på arv skulle bli återbetalningsskyldig för denna blir märkligt. Det borde rimligtvis även leda till att andra personer som arvlåtaren givit gåvor till under sitt liv skulle bli återbetalningsskyldiga för dessa ifall dödsboet inte har tillräckliga medel för att täcka de befintliga skulderna. Som du märker leder detta resonemang till underliga konsekvenser.När en gåva är fullbordad kan mottagaren inte bli återbetalningsskyldig på gåvans värde, bara på grund av att dödsboet efter gåvogivaren inte har pengar nog för att betala sina skulder.Slutsats: en person som fått förskott på arv blir inte återbetalningsskyldig till dödsboet då detta inte kan betala skuldernaJag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Gåva till bröstarvinge

2017-07-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Om vi är två bröstarvingar och vår förälder i 70-årsåldern ger den ene av oss sin fastighet som den inte bor i/utnyttjar och som anges som "inte förskott på arv" enl gåvobrevet och som gåvotagaren i sin tur säljer medan gåvogivaren är i livet och det sedan tar flera år till innan gåvogivaren avlider så är det inte laglottskränknig för den bröstarvinge som blev utan gåva och arv? Även om vi andra anhöriga vet om att det var det som var syftet med gåvan, att göra det andra barnet helt arvslöst.
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När en gåva ges till bröstarvinge under arvlåtarens livstid finns det en presumtion om att gåvan är förskott på arv enligt 6:1 ärvdabalken (ÄB). Presumtionen bryts dock om det föreskrivs att gåvan inte ska vara förskott, vilket verkar vara fallet i gåvobrevet här. Som utgångspunkt ska därmed gåvan i det här fallet inte avräknas som förskott på arv.Så länge en person lever har den förfoganderätt över sina egendomar. Generellt kan alltså personer ge bort gåvor även om det kan sätta en arvinge i en sämre position vid ett dödsfall. Det finns dock undantag i fall där gåvan är att likställa med ett testamente, dvs när gåvan görs för att ordna successionen. I sådana fall kan gåvan återbäras till dödsboet eller ersättas till motsvarande värde, se 7:4 ÄB. För att undantaget ska vara aktuellt krävs enligt motiven att arvlåtaren inom förhållandevis kort tid väntat döden eller att gåvan inte innebar någon uppoffring för gåvogivaren. Det första fallet täcker exempelvis situationen att någon på sin dödsbädd ger bort egendom och det senare fallet tar sikte på situationer där gåvogivaren ger bort egendomen men får livslång nyttjanderätt till den. Det räcker alltså inte att gåvogivaren har ett syfte att gynna en viss arvinge eller dylikt för att undantaget ska vara aktuellt, så länge något av ovanstående förhållanden inte är vid handen. För vidare läsning kring när undantaget i 7:4 ÄB är tillämpligt rekommenderar jag rättsfallet NJA 1998 s 534, som du hittar här.I ditt fall verkar undantaget i 7:4 ÄB inte vara tillämpligt. Om gåvogivaren lever flera år till efter gåvan är det svårt att se att den väntat döden inom kort tid vid gåvotidpunkten. Eftersom egendomen därefter säljs och pengarna inte tillfaller gåvogivaren är det också svårt att se att gåvan inte innebar någon uppoffring får gåvogivaren, särskilt med tanke på att gåvogivaren inte får någon nyttjanderätt eller dylikt till fastigheten. Gåvan ska således inte ses som förskott på arv och kan förmodligen inte heller återbäras med hjälp av 7:4 ÄB.