Laglott och förskott på arv

2016-07-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Har 2 barn men vill att den ena ska få allt eftersom den andra håller sig borta från rättvisan. Kan jag testamentera allt till den ena? Känner till arvslotten där hälften måste tillfalla barnen? Eller bäst att skänka allt till den jag vill ska få alltihop? Om jag skänker allt, förskott på arv, kan det överklagas av den andre? Det borde inte gå eftersom det är ju vad jag vill.
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rent principiellt finns det inget som hindrar dig från att testamentera all din egendom till ditt ena barn. Du har dock rätt i att dina barn ändå kan kräva halva sin arvslott, den så kallade laglotten. Om du testamenterar all din egendom till det ena barnet, kan därmed det andra barnet påkalla jämkning av testamentet och har då rätt att få sin laglott oaktat vad testamentet föreskriver. Om jämkning inte påkallas inom sex månader efter att barnet blivit delgivet testamentet, så förlorar dock barnet sin rätt att påkalla jämkning. Reglerna om laglotten kan du finna i 7 kap. ärvdabalken (här). Särskilt 1 och 3 §§ är relevanta i ditt fall.Precis som du nämner i din fråga, är ett annat alternativ att du skänker bort egendom till det ena barnet under din livstid. Då aktualiseras istället reglerna om förskott på arv i 6 kap. ärvdabalken (här). I 1 § föreskrivs att gåvor som arvlåtaren har gett till en bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv om inget annat är föreskrivet. Huvudregeln är alltså att gåvor som du ger till ett av dina barn ska avräknas som förskott på dennes arv när din kvarlåtenskap i framtiden ska fördelas. Om du föreskriver att ingen sådan avräkning ska ske, eller om det på annat sätt framgår att det var din avsikt att ingen avräkning skulle ske, så gäller dock det istället för huvudregeln. Du kan alltså ge bort egendom till ditt ena barn för att försäkra dig om att vederbörande ska erhålla all din egendom, men om du vill vara säker på att gåvorna inte ska avräknas som förskott på arv bör du föreskriva tydligt att så inte ska ske. En sådan föreskrift kan med fördel göras genom en klausul i gåvobrevet, om du upprättar ett sådant.Sammanfattningsvis kan du alltså testamentera all din egendom till ditt ena barn, men det andra barnet har i så fall rätt att påkalla jämkning av testamentet för att erhålla sin laglott, vilken utgörs av halva arvslotten. Alternativt kan du ge bort egendom till ditt ena barn medan du ännu är i livet. Om du vill undvika att gåvorna avräknas som förskott på barnets arv, bör du dock föreskriva tydligt att ingen avräkning ska ske.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Förskott på arv och arvsskifte

2016-07-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi har två barn. Skall ge eller låna ut en summa till den ene för köp av torp 1/2, äger själv andra delen.Hur gör man till barn nr två som skall få sin summa vid senare tillfälle ev vid vår död. Barn nr ett ärver ju 1/4 av torpet o skall då köpa ut resten av syskonet .Måste ju även bli ngn uppräkning av värdet, då detta sannolikt ökat.Tacksam för svar
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Som jag uppfattar frågan äger ni hela torpet och barn nr 1 ska få hälften av torpet av er. Om barn nr 1 erhåller halva torpet i gåva ses detta som förskott på arv enligt 6 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB) då allt som bröstarvinge erhåller av arvlåtaren under arvlåtarens livstid ska ses så som förskott på arv om inte annat är föreskrivet i gåvobrev eller liknande. Om barn nr 1 erhåller 1/2 torpet så som förskott på arv kommer detta att beaktas vid boupptäckningen efter er. Huvudregeln är här att det är värdet av gåvan vid gåvotillfället som ska beaktas enligt 6 kap 3§ ÄB, alltså inte värdet av gåvan vid arvlåtarens död. När barn nr 1 och barn nr 2 sedan ärver 1/4 av torpet var (alltså den del som ni fortfarande ägde) får en uppskattning av värdet av torpet vid arvsskiftet göras och barn nr 1 får då lösa ut barn nr 2 till det värde som, vid tidpunkten för arvsskiftet, 1/4 av torpet är värt. Detta följer av att varje barn ska få lika stor del av arvet enligt 2 kap 1§ 2st ÄB.Hoppas detta besvarade er fråga, om inte är ni varmt välkomna att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Förskott på arv

2016-07-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har fått en möbel av en faster. Hon har nu avlidit. Ska det tas med i dödsboet?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår din fråga är du arvsberättigad efter din faster och undrar huruvida gåvan du fått av henne ska avräknas på det arv du ska motta. Förskott på arv regleras i 6:1 st 1 ärvdabalken. Bröstarvingar till din faster är hennes avkomlingar (se ärvdabalken 2:1). Du är således ej bröstarvinge till din faster. Enligt 6:1 st 1 ärvdabalken ska då gåvan avräknas på arvet endast om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs. Utan att känna till de närmare omständigheterna vid gåvotillfället är det svårt för mig att ta ställning till huruvida gåvan ska avräknas eller ej. Av bestämmelsen framgår dock att det är en utgångspunkt att gåvan inte ska avräknas. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Gåva - förskott på arv eller inte?

2016-07-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Min sambo har 4 helsyskon och alla 5 syskonen är vuxna. Föräldrarna är gifta och äger en gård. (Dom lever inte av jordbruket utan har lite lantbruksdjur som hobby.)Nu vill föräldrarna skriva över gården värd ca 3 miljoner> på min sambos syster och hon ska inte behöva köpa ut syskonen utan hon ska få den rakt av och föräldrarna ska till en jurist innom det närmsta och ordna detta.Är detta verkligen lagligt?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt så ska din sambos föräldrar ge bort gården som gåva till din sambos syster. Det finns inget olagligt i att ge bort en gåva. Om jag förstår din fråga, så undrar du om det är okej, i relation till den arvslott som syskonen har efter sina föräldrar när de går bort. Regler kring detta finns i ärvdabalken, (ÄB). Det som gäller enligt lag är att om en gåva som den du beskriver ovan ges bort till ett av barnen, så ses det som huvudregel som förskott på arv. När väl barnen ärver sina föräldrar ska då systern räkna av värdet av gåvan som hon redan fått, 6 kap 3 § ÄB. Om föräldrarna skriver i gåvobrevet att det inte ska vara förskott på arv så kommer inte arvet att räknas av. I7 kap 4 § ÄB stadgas situationer där gåvohandlingen är att likställa med testamente och då gåvomottagaren kan bli återbäringsskyldig, ex. då arvlåtaren (din sambos föräldrar) ger bort egendom på sin dödsbädd eller ger bort egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död. Det sistnämnda skulle kunna vara aktuellt om föräldrarna t ex bor kvar i gården efter det att systern fått den i gåva. Om så är fallet ska värdet av gården avräknas från din sambos systers arvslott vid föräldrarnas bortgång, om något av de andra syskonen väcker talan inom ett år från bouppteckningens avslutande. Det spelar här alltså ingen roll om det i gåvobrevet är föreskrivet att gåvan inte är att se som förskott på arv. Bestämmelsen syftar till att förhindra att arvlåtare undgår laglottsreglerna. Laglott är den del av arvet som barn enligt lag alltid har rätt till. För att sammanfatta: Det är okej att ge bort gåva såsom din sambos föräldrar gör. I gåvobrevet kan de skriva att gården inte ska utgöra förskott på arv. Ska föräldrarna dock fortsätta nyttja gården kan gåvan enligt lag likställas med testamente, och kan då komma att räknas av från din sambos systers arvslott den dag föräldrarna går bort, trots sådan skrivelse i gåvobrevet. Jag hoppas att du känner att du fått lite bättre klarhet i vad som gäller. Har du mer frågor vänligen återkom till oss så ska vi hjälpa dig vidare!Ha en fortsatt skön sommar.Vänligen,

Gåva till annan arvinge som förskott på arv

2016-07-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Gällande förskott på arv:Min make avled för ett tag sedan. Han hade inte skrivit ett testamente. Vi har inga barn, så hans föräldrar är efterarvingar. Jag vill ge dem en summa pengar nu, men vill att dessa ska avräknas från arvet när jag väl dör (alltså vara ett förskott på arv). Hur ska jag göra för att det ska vara tydligt att det är ett förskott för mina efterlevande? Räcker det med att jag skriver ett dokument? Och i så fall, vad information behöver finnas med i dokumentet för att det ska vara giltigt?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Som utgångspunkt är det ett förskott på arvet när ett barn mottar en större gåva av sin förälder (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns alltså en presumtion för att en gåva till barnet är ett förskott på arv, medan det motsatta gäller för andra arvingar (till exempel föräldrar). Detta betyder att en gåva till en annan arvinge endast betraktas som en gåva och inte som ett förskott på arv. Denna utgångspunkt kan brytas om gåvogivaren tydligt avgivit en avsikt att gåva ska ses som förskott på arv eller det av omständigheterna framgår att så är fallet. Två sätt att tydligt förklara, att en gåva är ett förskott på arv, är att upprätta ett gåvobrev eller ett testamente och där skriva en klausul om att gåvan ska avräknas från framtida arv. Du får gärna använda vår avtalstjänst för att upprätta ett korrekt gåvobrev eller testamente:http://lawline.se/vara_tjanster/avtalHoppas du känner att du fick svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Förskott på arv i bouppteckningen

2016-07-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Vår mamma har för några år sedan överlåtit andel i en fastighet till min bror. Hon har sagt till mig att det skall vara förskott på arv.Nu har mamma gått bort och jag undrar om värdet på andelen skall finnas med i den bouppteckning som skall göras nu.
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förskott på arv regleras i 6 kap. Ärvdabalken. Om det är så att hon gett andelen i fastigheten i gåva blir det precis som du säger så att värdet på andelen, vid tiden för gåvan, räknas med i kvarlåtenskapen efter er mamma och sedan minskas din brors arvslott med motsvarande värde.

Ej förskott av arv?

2016-07-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga beträffande förskott på arv. Hur är det om det ena syskonet har en väldigt god relation till sina föräldrar, träffar dem varje vecka och regelbundet får stora summor pengar av dem medan det andra syskonet har en extremt dålig relation till föräldrarna, inte har besökt dem på många år och aldrig får några pengar av dem alls. Kan man inte då utgå från att föräldrarna vill gynna sitt ena barn - och att det inte är meningen att pengagåvorna ska räknas som förskott på arv?
You Jung Lee Törnqvist |Ärvdabalken (ÄB) innehåller regler som gäller arv och testamente.6 kap. 1 § ÄB stadgar att det som arvlåtaren (föräldrar) under sin livstid ger en bröstarvinge (barn) skall avräknas som förskott på arv såvida inte annat har föreskrivits eller något annat måste antas enligt omständigheterna. Regeln uttrycker en presumtion att gåvor ska ses som förskott på arv. Presumtionen kan brytas genom att arvlåtaren gör sin vilja tydlig - ett bra sätt är att skriva ett gåvobrev som tydliggör att gåvan inte är ett förskott på arv. Utan ett sådant tydligt viljeuttryck är det svårt att hävda ej förskott eftersom det är en grundprincip i svensk rätt att alla bröstarvingar skall ärva lika mycket.En annan viktig regel i svensk rätt är att bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. Om en gåva ses som förskott på arv läggs dennas värde tillsammans med kvarlåtenskapen vid bouppteckningen/arvskiftet. Därifrån delas kvarlåtenskapen i antal bröstarvinge och det delade beloppet blir arvslotten. Hälften av detta utgör laglotten. I den mån kvarlåtenskapen inte räcker till att bröstarvingar får sina laglott p.g.a. att förskott på arv har skett, kan den som tog emot förskottet bli ersättningsskyldig mot den andra bröstarvingen. En bröstarvinge som vill åberopa förskottsreglerna skall väcka talan inom ett år från att bouppteckningen avslutades, 7 kap. 4 § ÄB. I ditt fall är just omständigheten att era föräldrar gynnat dig vara anledning till att ditt syskon åberopa förskottsreglerna. Om era föräldrar vill att gåvorna ska ej ses som förskott på arv skall de se till att ha detta i skrift för att undvika framtida oklarheter.Med vänlig hälsning,

Återbetalningsskyldig vid förskott på arv?

2016-07-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! En fråga, min pappa sa att han vill bara vill ge mig alla hans pengar innan han går bort( sjuk i cancer) han säger att han inte vi ge min syster några pengar alls pga en lång och infekterad konflikt sedan långt tillbaka, om han fortfarande är vid livet och för över sina pengar till mig via nätet kan jag bli återbetalningskyldig till min syster då efter hans bortgång? / Mattias
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skyldigheter och rättigheter vid arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Jag utgår i mitt svar från att du och din syster är er fars enda barn och att er far inte är gift, för då kan fördelningen bli annorlunda.Din pappa har möjlighet att skriva ett testamente och på så sätt själv bestämma vem som ska få hans egendom, däremot så inskränks den rätten till viss del av din och din systers lagliga rätt till viss del av kvarlåtenskapen. Enligt 2 kap 1 § ÄB så ska kvarlåtenskapen från er pappa som huvudregel delas lika mellan bröstarvingarna, alltså du och din syster, därmed 50 % av kvarlåtenskapen var. Det är eran arvslott. Däremot har er pappa rätt att testamentera bort 50 % av vardera arvslott, vilket gör att ni lagligen endast har rätt till 25 % var av kvarlåtenskapen. Det är er laglott (7 kap 1 § ÄB). Med andra ord så har din far möjlighet att testamentera 75 % av kvarlåtenskapen till dig, men han har inte möjlighet att lämna din syster helt arvslös, då hon alltid har rätt till 25 %.Att ge bort alla pengar innan hans bortgång kan utgöra ett förskott på arv (6 kap 1 § ÄB), vilket gör att förskottet kan komma att räknas av från ditt arv när väl den kvarvarande egendomen ska fördelas (om det finns något kvar). När en gåva sker under sådana omständigheter att gåvan till syftet liknar ett testamente (t.ex. då stor gåva sker strax innan personens död) så kan det vara så att gåvomottagaren blir återbäringsskyldig (7 kap 4 § ÄB). Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är det bara att komma in med en ny!Vänligen,