Presumtion gällande förskott på arv

2015-11-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag är en änka med två vuxna barn (bröstarvingar). Jag vill ge bort min fritidsbostad till ett av barnen utan att kompensera det andra barnet. Går det ?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kapitlet 1 § ärvdabalken framgår det att arvlåtarens avkomlingar, alltså dennes barn, tillhör första arvsklassen och är arvlåtarens bröstarvingar. Har arvlåtaren barn så tar dessa hela arvet och finns det fler än ett barn så ska arvet fördelas lika mellan dem.I ditt fall så framgår det att du har två stycken bröstarvingar varav du vill ge bort din fritidsbostad till en av dem. Jag utgår ifrån att du har för avsikt att ge bort fritidsbostaden nu och jag kommer därför att behandla frågan utifrån att det rör sig om förskott på arv. Förskott av arv regleras i 6 kapitlet ärvdabalken. Om du ger bort din fritidsbostad till din ena bröstarvinge kommer detta att räknas som förskott på arv om inget annat föreskrivs. Med andra ord så framgår det av 6 kapitlet 1 § ärvdabalken att om du skriver ett gåvobrev som uttryckligen säger att gåvan inte ska ses som förskott på arv så behöver inte fritidsbostaden räknas som förskott på arv. Syftet med bestämmelserna om förskott på arv är att lagstiftaren presumerar att föräldrar vill behandla sina barn lika. Denna presumtion går som sagt att bryta om man skriver ett gåvobrev där det uttryckligen framgår att gåvan inte ska ses som förskott på arv.Hoppas att detta besvarade din fråga! Vänligen,

Sommarboende som förskott på arv

2015-11-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar har en bostad som de använder som sommarboende men kommer inom några år vara tvungna att lämna detta boende pga ålder. Vi är tre syskon och jag är den som vill ta över boendet men kommer inte ha råd att köpa huset till marknadsvärde utan hade behövt någon form av förskott på arv, givetvis i samråd med mina föräldrar. Övriga syskon kommer då givetvis vilja ha sin ekonomiska ersättning enligt marknadsvärdet. Jag är medveten att jag inte kommer få någon form av "rabatt" men hur löser man en sådan situation på bästa sett? Hur fungerar ett förskott på arv? Mina föräldrar har inga lån på boendet. Hoppas genom detta brev kunna få lite mer klarhet hur man kan lösa en sådan situation?
Fanny Karlsson |Hej, och tack för din fråga!Precis som du skriver kan en sådan här situation lösas genom ett förskott på arv. Regler om detta finns i Ärvdabalken kap. 6, här. Enligt ÄB 6 kap. 1 § ska gåvan, i ditt fall sommarboendet, ses som ett förskott på arv och därför avräknas från din framtida arvslott (dvs. den del du har rätt till av kvarlåtenskapen efter dina föräldrar). I 6 kap. 3 § stadgas att avräkning av förskottet ska ske utifrån egendomens värde då gåvan mottogs.När det sedan är dags för arv ska alltså värdet på den delen av sommarboendet du fick som gåva avräknas av det du egentligen skulle fått i arv av dina föräldrar. Detta sker genom följande formel:(b+f)/nI formeln ovan står b för behållningen, dvs. kvarlåtenskapen. f står för förskottet på arvet som en av arvingarna fått. n står för antalet arvingar, inklusive den som fått ett förskott. Siffran man får ut efter den uppställning blir arvslotten för de arvingar som inte fick något förskott. Den arvingen som redan har fått ett förskott får resten. Om även dina syskon skulle få ett lika stort förskott på sitt arv behövs inte den här uträkningen göras.Slutligen kan förskott på arv vara ett ganska knepigt och känsloladdat ämne för de inblandade. Behöver du ytterligare hjälp kan du boka tid med en erfaren jurist som är specialiserad på arv. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Avräkning av förskott på arv

2015-10-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Har ett gåvobrev som överlåter min far och mors fastighet till min bror. Gåvan skall avräknas som förskott på arv. Ska den övriga kvarlåtenskapen delas lika mellan övriga syskon även han som fick fastigheten eller ska den avräknas från hans del. M.V.H / Undrande
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förskott på arv reglerar i Ärvdabalken kap. 6 (här). Då en bröstarvinge fått en gåva som ska ses som ett förskott på arv ska förskottets värde avräknas från den bröstarvingens kvarlåtenskap.Beräkning av hur stor del av kvarlåtenskapen varje arvinge ska få sker på med följande formel: (b+f)/nI formeln ovan står b för behållningen, dvs. kvarlåtenskapen. f står för förskottet på arvet som en av arvingarna fått. n står för antalet arvingar, inklusive den som fått ett förskott. Siffran man får ut efter den uppställning blir arvslotten för de arvingar som inte fick något förskott. Den arvingen som redan har fått ett förskott får resten.Detta kan belysas med ett exempel. Syskonen A, B och C ska få ärva. C har fått en gåva värd 100.000 kronor som ska räknas som förskott på arv. A och B har inte fått något förskott. Den avlidne föräldern till A, B och C efterlämnar 500.000 kronor. Enligt formeln ovan ska kvarlåtenskapen (500.000 kr) adderas med förskottet till C (100.000 kr), vilket blir 600.000 kronor. Detta divideras sedan på det totala antalet bröstarvingar, alltså 3 st (A, B och C). 600.000/3=200.000. Alla bröstarvingar har därmed rätt till 200.000 var. Alltså får A och B 200.000 var. C däremot har redan fått 100.000 som förskott på arv, och får därmed endast 100.000 av kvarlåtenskapen. Därmed har kvarlåtenskapen på 500.000 delats ut med beaktande av att C redan fått ett förskott. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gåva till bröstarvinge

2015-09-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Vår mor har precis gått bort. En av hennes barn har för 2 år sedan fått 100 000kr som barnet hävdar att hen fick för att hen hjälpte till med olika saker hemma och eventuellt skulle ha det lättare med egen bostad framöver.Att tillägga är att mor kunde ta hand om sig själv, inget handikapp, allvarlig sjukdom eller liknande.Mitt andra syskon hävdar att det ska ses som en gåva alternativt ett lån och dras från dödsboet mot barnet som fick pengarna.Vad säger lagen?Tack!
Alexandra Wikner |Hej och tack för din fråga. Enligt Ärvdabalken 6 kap 1 § så räknas gåvor till bröstarvingar (alltså ens barn) som huvudregel som förskott på arv. Om det inte ska ses som förskott på arv måste det framgå av t ex gåvobrevet.Således är de 100 000 kr att se som förskott på arv om inte er mor angett att det inte ska vara det i ett gåvobrev eller liknande. Således ska det barnets arv minskas med de 100 000 kronorna.Vänligen,

Onerösa gåvor att se som förskott på arv

2015-11-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Min bror fick fördelaktigt köpa föräldrahemmet till ett pris under marknadsvärdet. Därefter låna av våra föräldrar helt räntefritt, detta skedde under 90-talet då räntan var så hög. När 100 000 återstod av lånet fick min bror det efterskänk. Inga papper har skrivits om detta trots mina påtryckningar om rättvisa. Vad gör jag?
Emil Danielsson Nykänen |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige råder avtalsfrihet och alla människor har rätt att göra vad de vill med sina tillgångar i väldigt stor utsträckning. Att ge bort dem på detta sätt är något man får göra med sina tillgångar och ingenting som andra kan göra någonting åt.Lagstiftaren har däremot haft detta scenario i åtanke vid stiftandet av lagen och detta är att räkna som förskott till arv vilket kommer att resultera i att din bror inte får lika mycket i arv som du kommer att få enligt sjätte kapitlet första paragrafen ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1). Även då det är fråga om en onerös gåva, en gåva som kräver en motprestation, ska den gåvan anses vara förskott till arv.Detta är endast förskott på arv om det inte sagts att det inte ska vara förskott på arv enligt samma paragraf som ovan. Säger gåvogivaren att det inte är ett förskott på arv så är det inte det, här råder igen avtalsfrihet. Vänligen,

Om förskott på arv till barnbarn

2015-11-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hejsan!Min mormor har gått bort och haft bouppteckning nu, det kom fram att jag som barnbarn har fått 140tusen till att köpa en bil för 9år sedan av min mormor när hon levde,finns ett papper med summan men inga namnteckningar eller nått.Kan min moster kräva dom här pengarna av mig nu? Mvh joakim
Arash Gh Shali |Hej Joakim! Det finns en bestämmelse i Ärvdabalken som säger att "vad arvlåtaren (din mormor) under sin livstid (när hon levde) gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren (din mormor)". När en gåva ges till en bröstarvinge så presumeras gåvan utgöra ett förskott som bröstarvingen är skyldig att avräkna från sin arvslott, om inte presumtionen bryts genom att man kan visa att arvlåtarens avsikt inte varit att gåvan skulle utgöra ett förskott. Bröstarvingar är dem som står i rakt nedstigande led, dvs. barn, barnbarn, barnbarns barn osv. (bl.a. Joakim/du). Avräkningsskyldighet (om gåvan utgör ett förskott) uppstod för den som var arvinge vid tidpunkten när din mormor gick bort. Den som är arvinge vid tidpunkten för din mormors bortgång är i första hand din mamma eftersom hon är närmast din mormor ur ett juridiskt perspektiv, förutsatt att din mamma levde vid din mormors bortgång. Det vill säga, om din mamma levde när din mormor gick bort så är hon den som först (framför dig) har rätt till din mormors kvarlåtenskap. Detta innebär i sin tur att gåvan som du fått av din mormor som huvudregel inte utgör ett förskott, varken för dig eller din mamma. OM det vore så att din mamma inte levde vid tidpunkten när din mormor gick bort så hade du trätt in istället för din mamma som arvinge. I en sådan situation skulle det dock inte automatiskt innebära att gåvan från din mormor presumeras utgöra ett förskott som du skulle vara skyldig att avräkna från din arvslott. Det krävs nämligen också att gåvan gavs till dig när din mamma inte levde, dvs. det krävs att du var arvinge till din mormor vid tidpunkten för när hon gav dig gåvan. (Du var inte arvinge till din mormor om din mamma levde när din mormor gav dig gåvan) Det är en sak att kunna ärva sina far/morföräldrar och det är en annan sak att var den som är arvinge till mor/farföräldrars kvarlåtenskap. För att förstå arvskedjan ur din situation, så är det så att, först ärver din mamma din mormors kvarlåtenskap. Om inte din mamma levde när din mormor gick bort, så ärver din mammas avkomlingar (du och dina syskon) din mormors kvarlåtenskap, där ni räknas som bröstarvingar till din mormor, i nedstigande led. Mitt slutgiltiga svar på din fråga: Din moster kan aldrig självmant kräva pengar av dig så att du på så sätt skulle vara skyldig att ge henne pengar. (En annan sak vore om du hade lurat din mormor på pengarna och att din moster därigenom stämmer dig och kräver tillbaka pengarna från den vägen). Den enda gången du hade presumerats vara skyldig att avräkna förskott på din arvslott är om det vore så att du fått gåvan av din mormor under hennes livstid men efter det att din egen mamma gått bort. I så fall är det värt att nämna att avräkningsbeloppet inte kan bli större än din arvslott. Ligger arvslotten på 120 000 så kommer bara avräkning göras på 120 000 kr, det är inte så att du blir skyldig 20 000 kr till andra arvingar bara för att hela summan på 140 000 kr inte kunde avräknas. Det finns däremot en liten hållhake och nu utgår jag ifrån att din mamma levde när du fick gåvan från din mormor. Det är att, om dessa 140 000 kronorna till dig från din mormor syftats som en gåva till din mamma så är istället din mamma skyldig att avräkna dessa 140 000 kr från sin arvslott (här tittar man på vad din mormor haft för avsikt när hon gav dig pengarna). Samma skyldighet för din mamma uppstår om det vore så att pengarna till dig från din mormor varit medel som dina föräldrar legalt varit skyldiga att annars tillskjuta till dig som barn (underhållsskyldighet). Det handlar exempelvis om kläder, mat, skolmaterial, cykel Etc. En stor summa pengar på 140 000 kr för att köpa en bil faller, med stor sannolikhet, INTE in i denna underhållsskyldighet. Du ska alltså inte vara orolig för att någon ska komma och kräva pengar av dig, förutsatt att din mormor inte varit väldigt tydlig med att pengarna till dig egentligen utgjort en gåva till din mamma. Hoppas att svaret var till din hjälp! Vänligen, Arash Gh Shali

Förskott på arv och möjlighet att få ut arv innan dödsfall

2015-10-12 i Förskott på arv
FRÅGA |HejsanTror jag är en av många som hamnat i en tråkig situation med en av mina föräldrar. sedan många år har jag ingen kontakt med min pappa som tidigt lämnade oss min halvsyster, mig och mamma för ett annat liv. han har alltid gynnat mina halvsyskon och visade likaså här att vi inte var lika som hans "nya barn". Trist förfarande men så är det och kommer att vara tills han dör. Nu undrar jag utan konstiga förklaringar att få veta om jag på något sätt kan kräva ut min lagliga arvingerätt innan han lämnar detta liv. Vad ingår i detta i så fall för det lär ligga undangömda förmögenheter åt mina halvsyskon på undanskymda platser som jag "inte ska se" och hur går jag till väga för att få ta del av min lagliga rätt?Med vänliga förhoppningar om ett rikare liv i många avseende
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Tråkigt att höra om den familjesituation som uppstått för dig. Tyvärr finns det inget sätt som gör att du kan få ut ditt arv efter din pappa innan han avlider.Däremot finns särskilda arvregler som gäller förskott på arv, se ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 6 kap., här. Detta innebär att om din pappa tex ger bort egendom, som pengar eller annat, till sina andra barn (bröstarvingar) kan detta under vissa omständigheter ses som förskott på arv, som då ska räknas bort från deras arv efter att din pappa avlidit. Detta gäller bland annat under förutsättning att det till exempel inte finns gåvobrev som säger att egendomen som getts bort inte ska ses som förskott på arv. Om det finns något som kan ses som förskott som arv finns särskilda regler som anger hur en avräkning ska göras. Detta är dock något som blir mer aktuellt när din pappa väl avlider. Jag kan även nämna att om det är så att din pappa är gift i dagsläget har du som så kallat särkullbarn alltid rätt att begära ut din laglott direkt när din pappa avlider (då reglerna annars är sådana att den efterlevande makan/maken ärver allt). Laglotten är halva arvslotten.Om du behöver ytterligare råd i denna fråga i dagsläget, råder jag dig att ta kontakt med en jurist som är specialiserad i familjerättsliga frågor, vilket du kan göra genom att bland annat klicka på knappen "boka" här uppe till höger. Du kan självklart även höra av dig till oss igen med ytterligare frågor.Hoppas detta av något svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Kompensation vid arv efter underprisförsäljning

2015-09-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min svärfar gick bort nyligen och hade skrivit ett testamente tillsammans med sin nya fru att de skulle ärva varandra helt. Jag vet att min man och hans bröder gemensamt har rätt till 25% nu. Men då frun inte vill bo kvar i huset utan vill sälja det till en av bröderna som inte har pengar att köpa det till marknadsvärdet men eftersom det är hans föräldrahem är hon villig att sälja till lägre pris. Är hon då tvungen att kompensera sina två barn och bröderna på något sätt? Med vänlig hälsning, X
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag har tagit bort ditt namn i frågan!Laglott och testamenteLaglotten ligger på hälften av vad en bröstarvinge (t.ex. barn) skulle ha ärvt om arvet skett enligt lagens bestämmelser (se här). Detta kan barnen kräva ut genom att begära jämkning av testamentet (se här). Om svärfadern inte hade några gemensamma barn med frun är det alltså faktiskt 50 % din make och hans bröder har rätt till. Om de två barnen frun har är gemensamma med din svärfar, blir förstås siffran lägre. Om din make dock t.ex. har två bröder, blir det ju (100/5)X3/2=30 % de har rätt till. Jag nämner detta eftersom det framgår att din make har mer än en bror och jag inte riktigt ser hur du kom fram till 25 %! Regeln är hur som helst som sagt att varje barn som inte är gemensamt med frun kan kräva ut hälften av vad de hade ärvt om inget testamente funnits.Om testamentet är formulerat på så sätt att frun skall ärva allting och det inte finns några förbehåll i stil med att hon skall ärva kvarlåtenskapen "med fri förfoganderätt" eller att "egendomen skall efter *fruns namn*s död gå vidare till mina barn" har hon ärvt den resterande andelen fullt ut utan några egentliga skyldigheter gentemot makens arvingar. Om de väljer att inte kräva ut sin laglott, äger frun helt enkelt allting.Skydd för efterarvingarnaOm det å andra sidan är så att hon ärver egendomen med fri förfoganderätt, skall en andel av hennes egendom vid hennes död gå till makens barn. Om exempelvis det som svärfaderns barn tillsammans skulle ha ärvt totalt var värt 900 000 kr då han dog och frun hade egendom till värdet 900 000 kr skall svärfaderns barn i princip ärva 50 % av fruns egendom då hon avlider (med undantag för egendom hon har fått genom att arbeta - alltså lön eller liknande - samt arv och gåva). Till skydd för denna rättighet finns i Ärvdabalken 3 kap. 3§ en regel som säger att om den efterlevande maken genom gåva eller därmed jämförlig handling (till exempel försäljning till underpris) orsakat en väsentlig minskning av sin egendom, skall den först avlidne makens arvingar kompenseras genom att få en större andel av den efterlevande makens kvarlåtenskap. Man skall alltså i princip låtsas att gåvan aldrig skedde och utefter de förutsättningarna räkna ut den först avlidne makens arvingars andel (man lägger alltså tillbaka gåvans värde). Om inte kvarlåtenskapen räcker för detta, kan gåvan (eller dess värde; mottagaren kan alltså t.ex. betala pengar) behöva återbäras. Återbäring kan dock inte bli aktuellt om det har gått mer än fem år sedan gåvan. Gåvan skall i detta fall anses vara lika stor som skillnaden mellan marknadsvärdet och vad köparen betalar för huset.Om ingenting annat sägs vid försäljningen kommer "gåvodelen" vidare att betraktas som förskott på arv, eller åtminstone den andel av gåvodelen som motsvarar vad fadern ägde av huset (se här). Resultatet av detta blir att den som får köpa huset kommer att få en mindre del av arvet efter frun än sina bröder. Utan att känna till de exakta siffrorna är det svårt att uttala sig om exakt hur det kommer att bli, men om frun har ganska mycket egendom och "gåvodelen" vid köpet inte är alltför stor kan resultatet bli att alla andra arvingar blir kompenserade i och med förskottet. Om frun inte vill att underprisförsäljningen skall räknas som förskott på arv är det bara att skriva i köpavtalet att det inte skall räknas som förskott.AvslutningUtom de nämnda reglerna finns det ingenting som tvingar frun att kompensera någon av arvingarna. Resultatet av reglerna är dock att det i första hand blir fruns egna barn som förlorar på underprisförsäljningen. Även om det går att "kompensera" dem med egendom leder ju detta till att arvet blir mindre.Hoppas att detta något komplicerade svar gav dig svar på din fråga! Om du undrar något mer får du gärna återkomma.Hälsningar,