Gåva och förskott på arv

2017-03-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far avled 2008 då en bouppteckning gjordes med följden att min mor ärvde allt. Nu har min mor avlidit, under sin livstid gav hon som gåva (utan att vilja skriva gåvobrev) alla sina pengar till 2 av sina döttrar (det finns 3 st). Den som inte fick något nämns i ett inbördes testamente skrivet 1999 med undantaget 'vår dotter xx skall endast erhålla sin laglott". I testamentet står också "tidigare erhållna gåvor skall inte avräknas som förskott på arv", Min fråga är om min mor med dessa förutsättningar hade rätt att ge bort alla sina pengar till endast 2 döttrar utan att skriva gåvobrev, det handlar om 1200000 kr till varje dotter?
Amelie Demelew |Hej!Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om din mor kan ge bort stora delar av sin egendom till dina 2 systrar utan gåvobrev när det finns föreskrivet att gåvorna inte ska betraktas som förskott på arv. Först och främst så spelar det inte någon roll i det här fallet om gåvobrev har utfärdats eller inte då det utgör en giltig gåva redan då den överlämnats och fysiskt sett finns hos gåvotagaren, se 2 § gåvolagen. Enligt 6 kap 1 § 1 st. ärvdabalken (ÄB) presumeras gåvor till bröstarvingar utgöra förskott på arv. Den som erhållit gåvan ska därigenom minska sin arvslott motsvarande värdet på gåvan vid arvsskiftet. Undantag till den här huvudregeln finns i samma paragraf och säger att presumtionen inte gäller om annat har föreskrivits. I ditt fall har din mor uttryckligen föreskrivit i sitt testamente att gåvorna inte ska betraktas som förskott på arv och då ska dessa inte avräknas. Dock finns det möjlighet att göra en invändning beroende på om din mors kvarlåtenskap till stor del utgjorde ett arv från din far. Enligt 3 kap 1 § ÄB har den efterlevande maken rätt att behålla de gemensamma barnens arvsandel med fri förfoganderätt. Detta innebär att er mor har rätt att avyttra, förbruka och ge bort egendomen utan att behöva redovisa detta. Det hon inte har rätt till, avseende er faders efterlämnade egendom, är att testamentera bort det. Trots den fria förfoganderätten finns en viss begränsning. Har den efterlevande maken i väsentlig omfattning minskat sin egendom kan vederlag utgå till den drabbade arvingen, enligt 3 kap 3 § ÄB. Kravet i bestämmelsen innefattar också att den efterlevande maken inte ska ha tagit tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.Med vänliga hälsningar,

Går förskott på arv över till förskottstagarens avkomling?

2017-03-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Kort sammanfattat så tog min pappa en lån år 1990 på 190000 till vilket min farfar gick i borgen. Min farfar avled 2006, min pappa året därpå och nu i år har min farmor avlidit. Jag undrar om detta förskott på arv kan ha gått till arv till mig gentemot min farbror? Ska detta förskott alltså dras bort innan man delar lika? Kan alltså pappas förskott av arv från farfar va överlåtits och påverka mitt arv från farmor? Är det iså fall 190000 som ska dras av eller räknar man ut något inflationsbaserat nuvärde av pengarna?
Marika Moberg |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att din pappa aldrig själv betalade av lånet utan att din farfar gjorde det och att det därför sågs som en gåva. Det stämmer då som du säger att detta utgör förskott på arv som presumtion och inget annat har överenskommits, se ärvdabalken 6 kap. 1 §. Eftersom din pappa avled innan han kunde ta arv så är du som avkomling skyldig att räkna av förskottet på ditt arv istället, se ärvdabalken 6 kap. 6 §. Förskottet ska som du säger alltså dras av och leder till att din farbror får ut mer i arv nu. Värdet som ska användas är det som egendomen (pengarna i det här fallet) hade vid mottagandet av förskottet, om inget annat framgår av omständigheterna, se ärvdabalken 6 kap. 3 §. Man tar därmed som huvudregel inte hänsyn till inflation och dylikt. Vänligen

Möjligheten att få ut arv i förskott på grund av dement mor

2017-03-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Jag och min syster har en fråga ang. förskottsarv - vår mor är dement och bor på vårdhem, är det möjligt för oss att ta ut vårt arv i förskott?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Er mors samtyckeFör att förskott på arv ska vara aktuellt krävs att er mor ger bort del av sin egendom till er. Utan hennes samtycke kan ni alltså inte ta egendom av henne och beteckna det som arv innan hon är avliden. Gåva från er morFör att ni ska kunna få ut egendom från er mor nu som förskott på arv krävs alltså att egendomen ges till er från er mamma, som en gåva. God man för er morOm er mor är kraftigt dement är det rimligt att hon bör ha en god man som kan hjälpa till att ha hand om hennes egendom. En god man kan få behörighet att ingå gåvoavtal för er mors räkning enligt regler i 11 kap. 4-5 §§ föräldrabalken. Verkan av avtal som sluts av en dement personOm er mor inte har en god man är det möjligt att (beroende på hur kraftigt dement hon är) avtal hon ingår förklaras som ogiltiga enligt lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning. Då är alltså gåvan (som hon måste ge till er för att ni ska få ut ert arv i förskott) ogiltig.Mitt råd är att ni förordnar en god man till er mor, och låter denne ingå gåvoavtalet i er mors ställe. Om en god man redan finns krävs att denne har behörighet att ingå ett sådant gåvoavtal för er mor. Notera även att gåvan endast kan ges om det kan antas vara er mors vilja. Ni kan inte ensamt bestämma att ni ska få ut ert arv i förskott.Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Förskott på arv

2017-03-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har fått 75 p av en fastighet i gåva av min mor i gåvebrevet står att det inte ska räknas som förskott på arv men i lagboken står om inget annat kan bevisas att det var förskott vad menas med det
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!I Ärvdabalken 6 kap. 1§ regleras att det en arvlåtare har gett till sin bröstarvinge ska avräknas som förskott på personens arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas. Detta innebär att om det tydligt framgår av ett gåvobrev, testamente eller utav andra omständigheter att arvlåtaren inte ämnade att gåvan skulle vara ett förskott på arvet, ska detta ej heller räknas som förskott. Av vad jag förstår av din fråga har din mor tydligt skrivit i gåvobrevet att gåvan ej ska räknas som förskott. Det kommer därför inte vara några problem, vid det fall din mor går bort, att bortse från gåvan - då den inte kommer räknas som förskott på arv.Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Gåva till barn utan att vara förskott på arv

2017-03-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej har en särbo som har 3 bröstarvingar. Kan han ge bort sin husbil till sin ena dotter nu medan han lever . Han vill ej den ska ingå i arvet pga de andra barn fått jätte mycket ekonomiskt stöd genom åren, vilket denna dotter ej fått .Hur gör han isåfall? Tacksam för snar svar MV
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här sortens frågor regleras ärvdabalken.Av 6 kap 1 § 1 stycket ÄB framgår att gåvor till bröstarvingar presumeras vara förskott på arv. Den som har fått förskott på arv, får sin arvslott minskad med gåvans värde vid arvsskiftet.Men detta är som sagt endast en presumtion. I samma stycke står det att presumtionen endast gäller om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Alltså, om din särbo skriver i gåvobrevet att det inte ska räknas som förskott på arv så kommer det inte heller att vara det! Viljeförklaringen behöver inte ens uttryckas i anslutning till gåvan. En sådan viljeförklaring, att gåvan inte ska räknas som förskott på arv, kan även ges i testamente eller muntligen.Hoppas det gav svar på din fråga!

Möjligheten att få ut arv i förskott på grund av dement mor

2017-03-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Jonas Wester och tack för ditt svar. Ang, förskottsarv, skall ett medgivande vara skriftligt eller muntligt? Min syster har fullmakt från vår mor att sköta hennes ekonomi.
Jonas Wester |Hej igen.Det finns inga formkrav för samtycke kring en gåva. Frågan blir istället ifall din systers fullmakt sträcker sig så långt att hon har behörighet att ge bort din mors egendom. Det får uttolkas ur själva förordnandet om fullmakten.Om vi antar att hon har rätt att ge bort gåvan ses det automatiskt som ett förskott på arv om inget annat sägs. Detta följer av 6 kap. 1 § ärvdabalken. Om vi antar att fullmakten inte täcker rätten att ge bort gåvan torde ni istället få vänta på att få ut ert arv tills er mor går bort, beroende på er mors hälsosituation kan det ju vara svårt för henne att upprätta en ny fullmakt. Jag vill fästa er uppmärksamhet vid att det jag skrev i mitt första svar angående god man inte är tillämpligt här eftersom en god man inte kan skänka bort gåvor i er mors ställe enligt 14 kap. 12 § föräldrabalken. (Notera även att det är bättre för dig att använda kommentarfunktionen än att ställa en ny fråga. Då en ny fråga skickas in är det stor risk att den försvinner bland alla andra frågor som skickas in och att jag därför missar den. När du kommenterar på en fråga du ställt får jag en notis och försöker svara omgående)Med vänlig hälsning,

Vad gäller när arvlåtaren inte har skrivit i gåvobrev, men i annat brev, att gåvan inte ska ses som förskott på arv?

2017-03-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Om min far har gett mig sin sommarstuga (en fastighet/fastegendom) som gåva via gåvobrev (men glömde att skriva att det inte var förskott på arv, han skrev bara att det skulle vara min enskilda egendom och inte fick utmätas) och som har vunnit lagfart. Brodern uttryckte undran om det var förskott på arv, min far skrev då ett brev där han förklarar att det inte skall ses som ett förskott av arv och att det inte var hans avsikt, daterade det och undertäcknade. Brevet finns kvar. Vad gäller?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om förskott på arv finns i Ärvdabalken (ÄB) 6 kap. Som huvudregel gäller att de gåvor som en bröstarvinge får under sin livstid presumeras vara förskott på arv. (ÄB 6 kap. 1 §)För att bryta denna presumtion och att sommarstugan som din far har gett dig ska ses som en gåva, måste det på något sätt uttryckligen framgå att din far avsett att stugan inte ska ses som ett förskott på arv. Denna viljeförklaring behöver inte ha viss form utan ett brev där din far förklarat sin avsikt med sommarstugan, med datum och signatur måste vara tillräckligt bevismedel. Eftersom att sommarstugan med hänvisning till din fars brev alltså inte kan ses som förskott på arv, ska den därmed inte inräknas i din far kvarlåtenskap när han gått bort.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Överlåtelse av fastighet mellan närstående

2017-03-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Jag ska köpa mina föräldrars hus till ett pris under taxeringsvärdet. Fastigheten är värderad till ca 2 miljoner kronor mer än vad jag ska betala för den. Mina föräldrar vill att vi tre syskon ska dela lika på mellanskillnaden för vad jag betalar och marknadsvärdet på fastigheten (ca 2 miljoner) och detta ska vara ett förskott på arv. Min tanke är att köpa ut mina två syskon redan nu så innan våra föräldrar går bort ska huset redan vara avräknat och klart. Men om vi går tillväga på detta sätt hur blir det med vinstskatten på fastigheten? Mina föräldrar kommer ju att erhålla en summa som understiger taxeringsvärdet och då är det inte skatt eftersom det är en gåva. Men om mina två syskon ska ha sin del av förskott på arv i tillägg så kommer beloppet som jag ska betala att överstiga taxeringsvärdet. Räknas hela summan för både gåva och förskott på arv som ett köp eller skiljer man på vad föräldrarna får och vad syskonen får och därmed inte behöver betala vinstskatt? Jag har pratat med skatteverket utan framgång tyvärr, dem säger att det är en fråga för en jurist.
Christina Bengtsdotter |Hej!Vad trevligt att du hittat till oss på Lawline!I detta fall har Skatteverket rätt, att ta hjälp av en jurist är en god idé.För att det ska bli rätt utifrån förskott på arv är det först viktigt att när ni upprättar gåvobrev så ska transaktionerna ske genom era föräldrar uteslutande. Det betyder att du inte ska upprätta något gåvobrev mellan dig och dina syskon, utan du betalar för fastigheten utifrån belopp som ni räknar fram att syskonen ska ha och eventuella övertag av lån, till dina föräldrar. De i sin tur upprättar gåvobrev mellan sig och dina syskon, av likvida medel motsvarande det belopp du fått. Pengar som byter ägare räknas med i det belopp som ska vara under taxeringsvärdet. Det är då dels övertagande av eventuella lån som är kopplade till fastigheten, samt annan ersättning för fastigheten (även reverser/skuldebrev inkluderas här). Om detta sammanlagda belopp är under taxeringsvärdet blir det skattefritt för dina föräldrar (du tar över skattebelastningen och får om du säljer i framtiden betala den skatten, det ska därför "räknas av" det du betalar för fastigheten). Om beloppet du betalar överstiger 85 % av taxeringsvärdet (men under 100 % av taxeringsvärdet) kommer Lantmäteriet att beteckna det som köp, och du måste betala lagfartsavgift på överlåtelsen. Skatteverket kommer då också året efter begära bilaga för fastighetsförsäljningen från era föräldrar. För att slippa beskattningen då behöver transaktionen mellan dig och dina föräldrar beskrivas i föräldrarnas deklaration, även detta kan med fördel göras av jurist för att det ska bli rätt. Förutsatt att en beräkning utifrån marknadsvärdet vid gåvotillfället görs och att det belopp som räknas fram att dina syskon ska få understiger taxeringsvärdet kommer du ha gjort rätt för dig. Det vill säga alla syskon har fått lika mycket, du får ett övervärde i fastigheten medan dina syskon får likvida medel. Som sagt, det är en god idé att ta hjälp av en jurist. Vill ni ha hjälp av våra jurister kan du klicka här, där du också kan se vad det kostar.Med vänliga hälsningar