Förskott på arv med god man

2017-08-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har två barn. Nu vill jag hjälpa det ena barnet med kontantinsats till köp av ett hus. Hur gör jag för att det ska bli rättvist mot det andra barnet. Vilka papper behöver skrivas om vid ex "förskott på arv" eller gåva? Eller är det bättre att jag blir delägare i barnets hus?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När du ger en gåva till en bröstarvinge ses den automatiskt som ett förskott på arvet. Du behöver alltså inte skriva något särskilt avtal om det för att det ska avräknas när du går bort. Jag rekommenderar ändå att du gör det och gör det klart för båda dina barn genom att du skriver ett gåvoavtal om att kontantinsatsen är ett förskott. Dels för att undvika bråk i framtiden men även för att underlätta vid arvsskiftet sen.För att skriva ett sådant gåvobrev bör du ha med:- vem gåvan går från och vem som tar emot den - förklaring av vad gåvan består av - en överlåtelseförklaring där du skriver att gåvan ska övergå till ditt barn - underskrifter (samt datum och ort)- att gåvan är ett förskott på arvet Vill du ha hjälp av Lawlines jurister att upprätta ett sådant kommer du i kontakt med dem på www.lawline.se/boka Med vänlig hälsning,

Överlåtelse av fastighet till barn

2017-08-21 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag kan inget om arv, skatt, fastigheter osv. Därför vänder jag mig till er.Mina föräldrar bor i ett hus som värderas till två miljoner. Nu vill de sälja huset och flytta ner till sitt andra hem i Serbien.Kan de överlåta huset till mig för, i princip, 0 kronor? Sen tar jag ett lån på en miljon kronor (med huset som säkerhet) och ger till min storebror. Således har han fått sitt arv och jag har köpt ut honom från huset.För jag vet att min storebror vill inte bo i det huset.Hoppas att ni förstod hur jag tänkte :)Ser framemot att höra ifrån er.MvhStefan
Anna Ståhlklo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget hinder för en fastighetsägare att sälja en fastighets under marknadsvärde det vill säga till "underpris". Det finns inte heller något hinder att ge bort en fastighet som gåva, däremot finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att gåvan ska vara giltig. Gåvomottagaren inträder i gåvogivarens skattemässiga situationI inkomstskattelagen uttrycks kontinuitetsprincipen som gäller vid arv, testamende, gåva och liknande förvärv (44 kap. 20 § IL). Den principen innebär att ifall en tillgång förvärvas genom exempelvis gåva inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Med andra ord innebär denna princip att ifall dina föräldrar skulle överlåta deras hus till dig som gåva och du senare säljer huset kommer du inte bara beskattas för den värdestigning som skett sedan du tog över fastigheten utan även för den värdestegring som skett sedan dina föräldrar köpte fastigheten. Beskattningen av kapitalvinsten övergår därmed till dig. Gåvobrevs krävs för att överlåtelsen ska vara giltigVid gåva av en fastighet krävs att ett skriftligt gåvobrev upprättas. Gåvobrevet ska undertecknas av gåvogivaren och gåvomottagaren och det ska innehålla en förklaring om att egendomen överlåtes på mottagaren (4 kap. 29 §, 4 kap. 1 § JB).Ifall dina föräldrar istället säljer fastigheten till dig till underpris uppstår enligt praxis samma skattemässiga konsekvenser som gäller vid gåva det vill säga att beskattningen övergår till dig. Fastighetsvärdet avräknas på resterande arvPrecis som du säger anses en gåva som denna utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Det innebär att när dina föräldrar går bort ska fastighetsvärdet avräknas på ditt resterande arv. Eftersom tanken är att gemensamma barn ska ärva lika mycket uppstår inte detta problem ifall fastigheten överlåtes som gåva till både dig och din bror och du sedan "köper ut" honom på så vis som du ovan tänkte. Ifall fastigheten inte överlåts till er båda och att du därefter köper ut din bror kommer gåvan anses utgöra ett förskott på arv - detta går dock att förhindra genom att dina föräldrar uttrycker en vilja om att gåvan inte ska utgöra ett sådant förskott. Det krävs inte något skriftligt papper på att gåvan är undantagen som arvsegendom men det underlättar mycket i bevishänseende. Hur du går vidare med din frågaMin rekommendation är att fastigheten överlåts till er båda och att du därefter köper ut din bror. Detta för att gåvan inte på något vis ska kunna avräknas på enbart din arvslott. Glöm inte att upprätta ett gåvobrev för att gåvan ska vara giltig. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skatt och förskott på arv av fastighet

2017-08-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min far har en fastighet, ett torp i skogen, som är i såpass dåligt skick att han vill bli av med det "bara han slipper betala för det". Jag kan tänka mig att ta över det med planen att fixa i ordning det en aning för att sedan sälja det.Har dock väldigt dålig koll på det mesta kring sådant här, men vad jag förstår blir det i alla fall ingen skatt för varken honom eller mig att betala oavsett om han ger mig det som gåva eller som förskott på arv?Om jag får det som gåva får jag sedan betala försäljningsskatt när jag säljer det, baserat på något taxeringsvärde, om jag förstått rätt?Om jag får det som förskott som arv, kommer jag då bli skyldig mina halvsyskon på min fars sida del av vad jag tjänar på försäljningen vid bodelning efter min far? Är det något annat vi skulle behöva ha i åtanke angående det alternativet?Mycket tacksam för svar, det finns mycket att läsa på nätet om detta men inte helt lätt att bli klok på själv.
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkattefråganPrecis som du skriver utlöses inte någon beskattning vid gåvotillfället av fastigheten, detta framgår av 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1). Istället kommer du bli beskattad vid försäljningen och man ska då beräkna din försäljningsvinst. Försäljningsvinsten beräknas som huvudregel att man minskar den inkomst du får av försäljningen med dit omkostnadsbelopp, de utgifter du haft för att förvärva och bibehålla fastigheten, enligt 44 kap. 13 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1). Vid gåvor och arv finns normalt ingen förvärvskostnad och då använder man en regel som finns i 44 kap. 21 § IL som anger att du kommer träda in i överlåtarens skattemässiga ställning. Detta innebär att du den förvärvskostnad som din far hade ska du nu använda för att beräkna din skatt på. Taxeringsvärdet är relevant om fastigheten var förvärvad innan 1952 enligt 45 kap. 28 § IL. För fastigheter finns specialreglerat vilka utgifter man får dra av och hur stor andel av vinsten som man ska skatta på i 45 kap. IL.ArvsfråganFörskott på arv är reglerat i 6 kap. Ärvdabalken (ÄB), i 6 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) anges en huvudregel att vad en arvlåtare ger sina barn ska anses vara ett förskott på arv. Denna huvudregel kan brytas om din far vid gåvotillfället visar att det inte ska anses vara ett förskott på arv, till exempel med ett skriftligt dokument. Om fastigheten anses vara ett förskott på arv finns ingen skyldighet för dig att betala tillbaka en vinst enligt huvudregeln i 6 kap 4 § ÄB, på samma sätt som i 1 § kan man göra avsteg från huvudregeln. Det man istället gör med ett förskott på arv är att man räknar av på din arvslott. Exempel om fastigheten var vid gåvotillfället värd 50 000 kr och vid din faders död finns 100 000 kr att dela med dina syskon, (Jag räknar som om du har två syskon) kommer följande hända. Man lägger till gåvans värde med egendomen i boet och fördelar ut egendomen. Varje syskonen får då 50 000 kr men efter som du redan fått 50 000 kr i förskottet får du i exemplet ingenting. En annan sak att tänka på är reglerna om det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ÄB. Den innebär att i vissa fall kan en gåva gå åter om den är att jämställa med ett testamente som inskränker laglotten. Exempel på detta är om din far skulle ge dig fastigheten på dödsbädden eller ange att han endast ger dig äganderätten till fastigheten men behåller nyttjanderätten och ger dig nyttjanderätten vid sin död. I bägge fallen kan gåva isåfall gå åter enligt 7 kap. 4 § ÄB.Hoppas du fick svar på din fråga!

Förskott på arv mellan farfar och barnbarn

2017-08-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, min farfar börjar nu bli gammal, han vill ge mig och mina systrar han hus och mark då det har funnits inom familjen i flera generationer. Kan han skänka det till oss utan att det ska ses som ett förskott av ett arv. Kan det räcka med att skriva ett gåvobrev?För han vill inte att han barn ska få ta del av något då han är rädd att dom kommer att sälja allt när han går bort.Men det största problemet är att han barn äger reda 50 procent tillsammans av min farfars fastighet/mark.Hur ska vi ta oss till väga för att detta ska bli så lite av bakslag som möjligt för oss.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förskott på arv - mellan förälder och barnI 6 kap. 1 § ärvdabalken skrivs det om förskott på arv. Där står att en gåva som ges av en förälder till dess barn (bröstarvinge) ska antas vara ett förskott på arv om inget annat framgår. I andra meningen står att gåva som getts till en annan arvinge endast ska ses som förskott på arv om det framgår att det varit avsikten.Med andra ord kan alltså sägas att din farfars gåva till er inte kommer att räknas som förskott på arv (då inget talar för att det skulle vara förskott på arv) men det hade gjort det om han gav marken till sina barn. Med ett gåvobrev till er barnbarn kan han alltså slippa risken att hans barn ärver resten av hans mark.Barnen äger redan 50 %Att hans barn redan äger 50 % av hans mark finns dock inte mycket att göra åt. Din farfar kommer inte kunna rubba deras äganderätt av marken genom någon gåva eller testamente till er. Han har ju själv ingen möjlighet att förfoga över egendomen då han inte äger den. SlutsatsDe 50 % av marken din farfar äger kan han säkert ge bort till er barnbarn utan att det ses som förskott på arv. Men de 50 % han inte äger kan han inte förhindra barnen att göra vad de vill med.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Gåvor som inte utgör förskott på arv är inte en del av laglotten

2017-08-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har fått en fastighet i gåva av mina föräldrar för över 10 år sedan. Där det står i gåvobrevet "Denna gåva skall inte utgöra förskott på arv." Är denna gåva en del av laglotten?Jag och mina barn har bott i fastigheten under tiden mina föräldrar ägde fastigheten. Mina föräldrar har inte bott i fastigheten under tiden de ägde huset eller efter att gåvobrevet skrevs. Men min mamma var skriven på fastigheten fram tills dess att gåvobrevet skrevs.
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna gåva kommer inte anses vara ett förskott på arv och därmed inte heller räknas som en del av din laglott. Då en förälder ger en gåva till sitt barn (bröstarvinge) förutsätter lagen visserligen att gåvan ska räknas som just ett förskott. Vill däremot en förälder inte att gåvan ska räknas som ett förskott på arv, måste denne föreskriva ett villkor om just detta (6 kap 1 § ärvdabalken). I ditt fall finns det, som jag förstår frågan, ett tydligt sådant villkor föreskrivet kring gåvan, vilket leder till slutsatsen att fastigheten du fått i gåva från dina föräldrar inte ska räknas som ett förskott på arv. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Förskott på arv och avräkning

2017-08-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,vi är tre bröstarvingar. Vår bror har dels låtna pengar av vår far, dels fått förskott på arv. På dessa transaktioner finns det skrivna papper. Gäller belopp på totalt ca 500.000 kr. Min fråga är - när vår far går bort, blir det då skillnad hur dessa regleras? Vi har hört att förskottet räknas av på vår brors arvslott, men lånen från dödsboets totala värde, (dvs vi alla tre kommer få betala av hans lån)
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som arvlåtaren ger som gåva till bröstarvinge ska ses som ett förskott på arv (om arvslåtaren inte uttryckligen nämnt att det inte ska anses som ett förskott på arvet) enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken. Men en sedvanlig gåva av mindre värde ska dock inte ses som ett förskott på arv enligt 6 kap. 2 § 2 st. Ärvdabalken. Dock låter absolut totalsumman du nämnt som en mer än sedvanlig gåva och bör därför räknas som ett förskott på arvet. Dödsboets skulder betalas först, sedan delas pengarna upp beroende på hur testamentet ser ut. Dock har ni som bröstarvingar en lagstadgad del, en laglott. Laglotten är halva arvslotten, och arvslotten är den del ni hade fått om inget testament hade funnits och en likadelning hade gjorts bland bröstarvingarna (er).För att sammanfatta: Förskottet på arvet bör räknas av er brors arv om inte er far uttryckligen nämnt att det inte ska ses som förskott på arv.Jag hoppas att jag lyckats besvara er fråga!Mvh,

Förskott på arv

2017-08-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Är bröstarvinge, min far har 'sålt ', gett bort allt till min halvsyster, nu har han ärvt allt, efter min farbror som gått bort, kan han ge bort /göra av med allt, till halvsystern??
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.Ärvdabalken 6 kap. 1§ stadgar att det som arvlåtaren i sin livstid har gett till en bröst ska avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat föreskrivs då gåva sker. Det behöver sedermera inte handla om en gåva, utan även, som i ditt fall, att arvlåtaren sålt en fastighet till underpris - då är den delen som inte är marknadsmässig gåva och förskott. Avräkning ska därefter ske på dennes arv. Detta innebär att det ska anses som att bröstarvingen, din halvsyster, då din far går bort, redan har fått en viss del av sitt arv (beroende på hur förmögenheten ser ut vid bortgången). Vidare ska även sägas att din far kan göra vad han vill med det han ärvt från sin farbror. Dock så blir ovanstående regler aktuella då han skulle ge din halvsyster en större del av arvet.Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

När utgör en gåva förskott på arv?

2017-08-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag undrar om gåvor som man fått från en avliden räknas som förskott på arv eller inte om inget är skrivet .Med vänlig hälsning
Mikaela Lundblad |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Reglerna om förskott på arv återfinns i ärvdabalken (ÄB) 6 kap. och finns huvudsakligen till för att arvingarna ska få lika stor del av arvet. När det gäller en gåva som arvlåtaren har gett till en bröstarvinge, det vill säga barn, barnbarn och så vidare, betraktar man i regel denna gåva som förskott på arv. Däremot kan gåvogivaren särskilt bestämma, till exempel i ett gåvobrev, att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Om arvlåtaren har gett en gåva till någon annan än en bröstarvinge gäller motsatt presumtion. Gåvan utgör därför i sådana fall förskott på arv endast om arvlåtaren uttryckt sin vilja om detta, ÄB 6 kap. 1 §. Huruvida gåvan i ditt fall ska anses utgöra förskott på arv eller inte beror alltså på vem som har mottagit den. Om inget är föreskrivet och det är en bröstarvinge som mottagit gåvan är det med största sannolikhet förskott på arv, medan gåvan förmodligen inte utgör förskott på arv om någon annan än en bröstarvinge är gåvomottagare. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar