Värdering av förskott på arv

2016-11-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, min syster fick ett förskott på arv för 16 års sedan på 1 000 000 sek och nu har vår mamma gått bort. Brukar det nuvärdesberäknas på något sätt? Den summan var mer värd då än den är idag.Tack på förhand.Mvh
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först och främst vill jag beklaga bortgången av din mor. Angående din fråga är det så att förskott på arv räknas utifrån värdet det hade vid gåvotillfället. Det indexregleras därför inte varken uppåt eller neråt och ingen ny värdering görs vid gåvogivarens bortgång, detta framgår av 6 kap. 3 § ärvdabalken. Det enda undantaget är om det i gåvobrev eller testamente skrivs att gåvan ska tas upp till värdet den har vid gåvogivarens bortgång. Hoppas du fått svar på din fråga. Vill du komma i kontakt med våra jurister kan du enkelt nå dem på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Hur påverkas mitt framtida arv när jag mottagit del av en bostadsrätt som gåva?

2016-11-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har fått 45 % av min pappas bostadsrätt. Resterande del tillhör min pappa. Hur ser det ut med arv då jag har en halvsyster med samma pappa?
Marcus Bäckström |Hej!Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Din fråga är av arvsrättlig karaktär, vilket aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB).Då du och din syster är er gemensamma pappas bröstarvingar så är utgångspunkten att ni ärver allt den dagen han går bort (3 kap. 1 § ÄB). Finns det en efterlevande maka eller ett testamente så förändrar det naturligtvis läget men då du inte lämnat några uppgifter i den riktningen lägger jag de aspekterna åt sidan. Återkom gärna i kommentatorsfältet med ytterligare information om du vill att jag tar hänsyn till andra omständigheter.Vad gäller gåvor som mottagits av en bröstarvinge innan föräldern avlider så är utgångspunkten att det utgör förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Gåvogivaren kan dock enligt samma paragraf föreskriva att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Om så inte skett ska gåvans värde avräknas på bröstarvingens framtida arv.För din del innebär regleringen att ditt arv ska minskas med värdet av den andel av bostadsrätten som du mottagit. Avräkning sker baserat på det värde som rådde vid gåvotidpunkten (6 kap. 3 § ÄB). Om avräkning inte kan ske fullt ut är du inte skyldig att ”lämna tillbaka” motsvarande del av bostadsrätten (6 kap. 4 § ÄB). I ett sådant scenario blir följaktligen ditt totala arv större än din systers.Hoppas svaret är dig till hjälp!Med vänlig hälsning,

Är förskottet på farmors arv tillåtet?

2016-11-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga om arvsrätt.Min pappa gick bort för tre månader sedan, han var gift med min mamma och vi är tre barn. Min farmor är svårt sjuk i demens och pappas tre bröder har därför börjat ta ut förskott på sitt arv från henne (min farfar finns ej längre i livet). De sålde hennes hus och vinsten av det delade de lika mellan sig. Min pappas "del" gav de till min mamma nu efter att pappa gått bort. Min fråga är nu, har de begått laglottskränkning? Skulle dessa pengar istället gått till oss barn eftersom vår pappa är död och vi ärver av honom? Har de rätt att ge ut förskott på arvet utan att konsultera oss andra arvingar isf? Vad har vi barnbarn för rätt till förskottsarv? Tacksam för svar!
Johanna Bergvall |Hej, och tack för din fråga!Först och främst kan påpekas att bröderna egentligen inte har rätt att sälja bostaden och dela på pengarna utan deras mammas samtycke. Att hon är dement påverkar inte ägandeskapet till huset. Det vanliga är att rätten istället beslutas om att förordna en god man eller i vissa fall en förvaltare enligt 11 kap 4 § eller 11 kap 7 § föräldrabalken. Den gode mannen eller förvaltaren kan sedan, med samtycke från överförmyndaren (dvs en av kommunfullmäktige utsedd att utöva tillsyn över goda män), besluta om att huset ska säljas, se 14 kap 11 § föräldrabalken. Pengarna ska gå till din farmor. Det är sedan upp till henne om hon vill ge bort pengarna som en gåva till sina söner eller inte. Hon kan även besluta att ge en del av pengarna till din mamma, en gåva kan ges till vem som helst. Självklart blir det annorlunda om din mormor genom ett gåvobrev skänkt sitt hus till sina söner, då har äganderätten skiftat från henne till dem. I det fall att hon valt att ge förskott på arv till bröderna, ska detta sedan räknas av på deras arv när hon avlidit. Vid denna avräkning används vissa matematiska formler för att se till att er pappas del inte drabbas av att hans bröder fått förskott. När arvet fördelas kommer den del din pappa skulle fått om han var i livet tillfalla dig och dina syskon, ni får 1/3 var eftersom ni är 3 syskon. Din mamma har inte rätt att ärva din farmor. Laglotten är ett skydd för bröstarvingar som aktualiseras då den avlidne testamenterat bort för mycket av sin kvarlåtenskap. Finns det inget testamente kan det inte ha skett en laglottskränkning, då sker ju fördelningen utifrån ärvdabalkens arvsordning och då kommer bröstarvingarna få sin arvslott, dvs dubbla laglotten. Sammanfattning: Att pengar från bostaden skänks som gåva till din mamma från din farmor är helt okej. Att resten skänks till din pappas bröder är också okej. MEN det kräver som sagt att din farmor verkligen själv valt att ge dessa gåvor. Det är såklart inte tillåtet att ta din farmors pengar utan hennes tillåtelse. När din farmor avlider kommer gåvorna till hennes söner räknas av på deras arv. Ni barnbarn kommer få dela på er avlidne pappas del av arvet från er farmor när hon går bort. Hoppas du fick någorlunda svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!Med vänliga hälsningar,

Upprätta gåvobrev

2016-11-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är två gift makar ej gemensamma barn. Maken har två särkullbarn och den andre maken ett särkullbarn. Maken vill överlåta en fastighet till ena barnet. Det andra barnet ej intresserad av fastigheten. Vad är lämpligast med tanke på arvet vid makens bortgång för att det skall bli så rättvist som möjligt. Gåva eller förskott på arv? Värdering på fastigheten har gjorts. Vi har testamente och äktenskapsförord som säger att det vi hade och det som tillförs oss under vårt äktenskap är vår enskilda egendom.
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt så vill din make överlåta en fastighet till en av sina två barn och din fråga är hur han bäst gör det.Jag skulle rekommendera att din make upprättar ett gåvobrev och däri överlåter fastigheten till det ena barnet. Huvudregeln är att gåvor presumeras vara förskott på arv, om inget annat anges i gåvobrevet. Men givetvis kan man uttryckligen förtydliga att gåvan ska utgöra förskott på arv i gåvobrevet så att det inte uppstår några framtida frågetecken. Vi har jurister som är experter på familjerätt som kan hjälpa din make att upprätta ett sådant gåvobrev. Vill du ha hjälp med det kan du maila mig dina uppgifter så sätter jag dig i kontakt med en av våra jurister. Min email är: anna.pieschl@lawline.seDu kan maila mig så återkommer jag med mer info om vad det skulle kosta osv.Vänliga hälsningar,

Kan systerdottern kräva kompensation för gåva till mina barn från min pappa?

2016-11-29 i Förskott på arv
FRÅGA |HeJ! Min mor gick bort för två år sedan. Pappa är vid livet och har ärvt min mor. Jag är nu det enda barnet, efter det att min syster gått bort. Systern har ett barn och således är det jag och systerdottern som räknas som bröstarvingar. Till saken hör att mina två barn, alltså min fars barnbarn alltid har stått min far nära. Jag, min systerdotter och mina två barnbarn har fått 100.000 var, enligt min pappas vilja. Kan min systerdotter kräva att bli kompenserad för detta när min pappa avlider?
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om din pappas gåva till dina barn kan bli klandrade av din systerdotter.Gällande rätt6 kap 1 § Ärvdabalken stadgar att vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Är mottagaren en annan arvinge, skall avräkning ske endast om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs.Vad som gäller för digDå det bara är du och din systerdotter som är bröstarvingar ska inte gåvorna till dina barn automatiskt ses som förskott på arv. Det är bara om det har föreskrivits särskilt eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs som avräkning ska ske. Så om inte detta är uppfyllt så kan inte din systerdotter kräva att bli kompenserad vid din pappas död.Hoppas att det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar

Vilka gåvor ska räknas som förskott på arv och vilken summa är det som ska avräknas?

2016-11-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Hur långt tillbaka på en gåva från förälder till barn, ska räknas som förskott på arv? Vad räknas som förskott på arv och vilken summa är det som ska räknas, om inget gåvobrev är utfärdat?
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om förskott på arv finns i Ärvdabalkens 6 kapitel. Det hittar du här. Enligt Ärvdabalkens 6 kap. 1§ 1 stycket ska det som en förälder under sin livstid ger till sitt barn avräknas som förskott på det barnets arv, om inget annat är föreskrivet. Det innebär att alla gåvor som en förälder ger till sitt barn så länge föräldern lever ska räknas som förskott på det barnets arv. Detta gäller så länge det inte finns något gåvobrev eller liknande som uttryckligen säger att gåvan inte ska räknas som förskott på det barnets arv. Svaret på din första fråga är alltså att alla gåvor, oavsett hur länge sedan de givits, från en förälder till sitt barn ska räknas som förskott på arv. Det är normalt endast större gåvor av mer betydande ekonomiskt värde som räknas som förskott på arv. Det innebär att exempelvis de normala underhållskostnader som en förälder har för ett barn under barnets uppväxt inte ska räknas som förskott på arv. Inte heller vanliga födelsedagspresenter och mindre gåvor brukar räknas som förskott på arv. Detta framgår av Ärvdabalkens 6 kap. 2§. Svaret på din andra fråga är alltså att alla gåvor av större värde ska räknas som förskott på arv. Om en förälder har gett sitt barn en gåva som ska avräknas som förskott på arv så är det värdet av gåvan vid gåvotillfället som ska avräknas från arvet. Det innebär att om ett barn fått exempelvis en tavla som vid gåvotillfället var värd 10 000 kr, men nu är värd 40 000 kr, så är det endast 10 000 kr som ska avräknas från det barnets arv. Det kan utläsas ur Ärvdabalkens 6 kap. 3§. Svaret på din tredje fråga är alltså att det är vad gåvan var värd då den gavs bort som ska avräknas från arvet, inte vad gåvan är värd idag. Hoppas att detta var svar på dina frågor! Om du har fler frågor är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Förskott på arv till bror

2016-11-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far står som testamenterad arvinge i sin systers testamente. Nu påstår han att han har så stora skulder att han måste begära förskott på arv. Vi barn, tre döttrar finns också med som testamenterade arvingar o därför har han skickat brev till oss dör han ber oss om sitt samtycke för detta. Är det verkligen lagenligt att han kan göra så?
Johanna Bergvall |Hej, tack för er fråga!Först och främst, oavsett vad din far vill så är det hans syster som bestämmer om hon vill ge honom pengar i förskott eller inte. Normalt sett ska förskott på arv avräknas på arvet, om arvslåtaren inte har föreskrivit eller velat annat. Detta gäller dock bara bröstarvingar, dvs den avlidnes barn. I detta fall är det en annan arvinge än bröstarvinge som får förskott på sitt arv. I sådant fall ska avräkning inte ske, så länge den avlidne inte föreskrivit eller velat annat. Genom avräkning kommer ni döttrar inte drabbas av att er far fått pengar under hans systers livstid. Om din fars syster väljer att ge honom pengar innan hon dör, kan det komma att vid hennes död avräknas från hans arv. Detta kräver dock att hon, till exempel i testamentet, skriver att summan ska avräknas din fars arv. Om ingen föreskrift görs och det inte verkar vara så att hans syster velat att gåvan skulle avräknas hans arv, kommer han fortfarande kunna ärva lika mycket som om han inte fått gåvan. Det är alltså fullt lagenligt från din pappas sida att begära förskott på arv, det är dock upp till hans syster att besluta om hon vill ge honom det eller inte. Ert samtycke krävs inte. För att i slutändan få ett mer rättvist resultat mellan er far och ni döttrar, kan hon välja att gåvan ska avräknas från er fars arv. Hoppas ni fick någorlunda svar på er fråga, annars är ni varmt välkomna att återkomma!Med vänlig hälsning,

Räknas gåva till svärdotter som förskott på arv?

2016-11-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Ifall jag ger som gåva min fastighet till min sons sambo; räknas detta som förskott på arv? Har det någon betydelse ifall de är gifta och jag ger fastigheten till hans fru?
Marcus Bäckström |Hej!Först och främst varmt tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Din fråga är av arvsrättslig karaktär, vilket aktualiserar bestämmelser i framförallt ärvdabalken (som hädanefter benämns ÄB). Mitt svar är medvetet kortfattat och allmänt formulerat. Om du önskar få någonting mer specifikt utrett är du välkommen att skriva en kommentar och efterfråga detta.Bröstarvingars partners, vare sig de är gifta eller sambos, omfattas inte av någon arvsklass i svensk rätt. Då svärsöner och svärdöttrar, under förutsättning att de inte blivit omämnda i ett testamente, inte kan ärva med stöd av ÄB så omfattas de heller inte av reglerna om förskott på arv. Du kan således skänka fastigheten till din sons sambo utan någon annan arvsrättslig konsekvens än att din förmögenhet minskar (vilket kanske inte är så populärt i dina arvingars ögon).Om din son och svärdotter gifter sig så kommer den bortskänkta fastigheten som utgångspunkt att ingå i din svärdotters giftorättsgods. Väljer de att senare gå skilda vägar så sker en likadelning av giftorättsgodset, vilket förenklat uttryckt medför att din son får halva fastigheten. Det är dock möjligt att ge en gåva med villkor att den ska utgöra mottagarens enskilda egendom. Gåvan ingår då inte vid en eventuell framtida bodelning.Hoppas du finner svaret klargörande!