Låna ut eller skänka pengar till ett barn, hur hindra att det andra barnet missgynnas?

2015-12-03 i Förskott på arv
FRÅGA |Har lånat ut pengar till dotter till kontantinsats i lägenhet. Hur gör min man och jag för att se till att vår son inte blir missgynnad av detta? Ska vi skriva något?Tanken är att lånet ska övergå i gåva, ifall vi som föräldrar inte behöver dem. Kan man skriva det på något vis?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt Ärvdabalken 6 kapitlet 1 § räknas som huvudregel alla gåvor till bröstarvinge som förskott på arv om inte annat uttryckligen anges i t ex gåvobrevet eller det framgår av omständigheterna att givaren avsåg det som gåva. Enligt samma sjätte kapitlet ska förskott på arv räknas av från arvslotten när kvarlåtenskapen sedan fördelas. Så om ni skulle ge pengarna till er dotter så kommer gåvan att (om ni inte skriver annat i t ex gåvobrev) att räknas som förskott på arv och räknas av från hennes arv. På så sätt missgynnas inte er son, under förutsättning att dödsboet innehåller tillräckligt med medel, något förenklat. Nu har ni lånat ut pengar istället. Om lånet består och inte övergår i gåva, så kommer dödsboet att ta över fordran, så er dotter har då en skuld till dödsboet. Om det finns tillräckligt med medel brukar i realiteten skulden kvittas och dras av från arvet. T ex om er dotters arvslott skulle uppgå till 100 000 kr och hon hade en skuld på 50 000 kr, så räknas skulden av från de 50' och behöver inte betalas tillbaka men dottern får 50 000 kr till i arv istället för att först betala in 50' och sedan ärva 100'. Som du ser så i båda fallen jämnas ett ev orättvist förhållande ut vid själva arvsskiftet, det under förutsättning då att det finns tillräckliga medel för att göra det. Om det inte finns det kan det bli en lite orättvis situation där sonen enbart får sin laglott, som är hälften av arvslotten. Om det inte finns ett tydligt skuldebrev på lånet kan det vara en ide att skriva ett sådant, så att det går att bevisa dotterns skuld vid en bouppteckning. Främst blir väl det aktuellt om ni båda skulle avlida samtidigt, och ingen av er kan påtala och bevisa skulden. Som synes så om ni inte skriver något så korrigeras en orättvisa av sig själv vid arvsskiftet i de flesta fall. Så det enkla svaret är att ni inte behöver skriva någonting om ni inte vill. Om man vill vara säkrare så kan man på olika vis, i form av skuldebrev, gåvobrev eller testamente t ex, skriva ner hur frågan ska regleras och vad ni önskar ska ske i olika situationer. Att skriva att skulden ska övergå i gåva om ni inte behöver pengarna är besvärligare då det dels är oklart både om och i så fall när denna övergång skulle ske. Då är det bättre att den dag ni känner att ni inte behöver pengarna river skuldebrevet och skriver ett gåvobrev t ex. Här kan ni via interaktiva mallar, till fast pris, få hjälp att upprätta gåvobrev, skuldebrev och/eller testamente. Om ni hellre önskar en genomgång av er specifika situation och önskemål kan ni här boka tid hos Familjens Jurist, som är en av Lawlines sponsorer.Vänligen,

Presumtion gällande förskott på arv

2015-11-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag är en änka med två vuxna barn (bröstarvingar). Jag vill ge bort min fritidsbostad till ett av barnen utan att kompensera det andra barnet. Går det ?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kapitlet 1 § ärvdabalken framgår det att arvlåtarens avkomlingar, alltså dennes barn, tillhör första arvsklassen och är arvlåtarens bröstarvingar. Har arvlåtaren barn så tar dessa hela arvet och finns det fler än ett barn så ska arvet fördelas lika mellan dem.I ditt fall så framgår det att du har två stycken bröstarvingar varav du vill ge bort din fritidsbostad till en av dem. Jag utgår ifrån att du har för avsikt att ge bort fritidsbostaden nu och jag kommer därför att behandla frågan utifrån att det rör sig om förskott på arv. Förskott av arv regleras i 6 kapitlet ärvdabalken. Om du ger bort din fritidsbostad till din ena bröstarvinge kommer detta att räknas som förskott på arv om inget annat föreskrivs. Med andra ord så framgår det av 6 kapitlet 1 § ärvdabalken att om du skriver ett gåvobrev som uttryckligen säger att gåvan inte ska ses som förskott på arv så behöver inte fritidsbostaden räknas som förskott på arv. Syftet med bestämmelserna om förskott på arv är att lagstiftaren presumerar att föräldrar vill behandla sina barn lika. Denna presumtion går som sagt att bryta om man skriver ett gåvobrev där det uttryckligen framgår att gåvan inte ska ses som förskott på arv.Hoppas att detta besvarade din fråga! Vänligen,

Sommarboende som förskott på arv

2015-11-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar har en bostad som de använder som sommarboende men kommer inom några år vara tvungna att lämna detta boende pga ålder. Vi är tre syskon och jag är den som vill ta över boendet men kommer inte ha råd att köpa huset till marknadsvärde utan hade behövt någon form av förskott på arv, givetvis i samråd med mina föräldrar. Övriga syskon kommer då givetvis vilja ha sin ekonomiska ersättning enligt marknadsvärdet. Jag är medveten att jag inte kommer få någon form av "rabatt" men hur löser man en sådan situation på bästa sett? Hur fungerar ett förskott på arv? Mina föräldrar har inga lån på boendet. Hoppas genom detta brev kunna få lite mer klarhet hur man kan lösa en sådan situation?
Fanny Karlsson |Hej, och tack för din fråga!Precis som du skriver kan en sådan här situation lösas genom ett förskott på arv. Regler om detta finns i Ärvdabalken kap. 6, här. Enligt ÄB 6 kap. 1 § ska gåvan, i ditt fall sommarboendet, ses som ett förskott på arv och därför avräknas från din framtida arvslott (dvs. den del du har rätt till av kvarlåtenskapen efter dina föräldrar). I 6 kap. 3 § stadgas att avräkning av förskottet ska ske utifrån egendomens värde då gåvan mottogs.När det sedan är dags för arv ska alltså värdet på den delen av sommarboendet du fick som gåva avräknas av det du egentligen skulle fått i arv av dina föräldrar. Detta sker genom följande formel:(b+f)/nI formeln ovan står b för behållningen, dvs. kvarlåtenskapen. f står för förskottet på arvet som en av arvingarna fått. n står för antalet arvingar, inklusive den som fått ett förskott. Siffran man får ut efter den uppställning blir arvslotten för de arvingar som inte fick något förskott. Den arvingen som redan har fått ett förskott får resten. Om även dina syskon skulle få ett lika stort förskott på sitt arv behövs inte den här uträkningen göras.Slutligen kan förskott på arv vara ett ganska knepigt och känsloladdat ämne för de inblandade. Behöver du ytterligare hjälp kan du boka tid med en erfaren jurist som är specialiserad på arv. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Avräkning av förskott på arv

2015-10-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Har ett gåvobrev som överlåter min far och mors fastighet till min bror. Gåvan skall avräknas som förskott på arv. Ska den övriga kvarlåtenskapen delas lika mellan övriga syskon även han som fick fastigheten eller ska den avräknas från hans del. M.V.H / Undrande
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förskott på arv reglerar i Ärvdabalken kap. 6 (här). Då en bröstarvinge fått en gåva som ska ses som ett förskott på arv ska förskottets värde avräknas från den bröstarvingens kvarlåtenskap.Beräkning av hur stor del av kvarlåtenskapen varje arvinge ska få sker på med följande formel: (b+f)/nI formeln ovan står b för behållningen, dvs. kvarlåtenskapen. f står för förskottet på arvet som en av arvingarna fått. n står för antalet arvingar, inklusive den som fått ett förskott. Siffran man får ut efter den uppställning blir arvslotten för de arvingar som inte fick något förskott. Den arvingen som redan har fått ett förskott får resten.Detta kan belysas med ett exempel. Syskonen A, B och C ska få ärva. C har fått en gåva värd 100.000 kronor som ska räknas som förskott på arv. A och B har inte fått något förskott. Den avlidne föräldern till A, B och C efterlämnar 500.000 kronor. Enligt formeln ovan ska kvarlåtenskapen (500.000 kr) adderas med förskottet till C (100.000 kr), vilket blir 600.000 kronor. Detta divideras sedan på det totala antalet bröstarvingar, alltså 3 st (A, B och C). 600.000/3=200.000. Alla bröstarvingar har därmed rätt till 200.000 var. Alltså får A och B 200.000 var. C däremot har redan fått 100.000 som förskott på arv, och får därmed endast 100.000 av kvarlåtenskapen. Därmed har kvarlåtenskapen på 500.000 delats ut med beaktande av att C redan fått ett förskott. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Julklapp eller förskott på arv?

2015-12-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Min svärmor gav bort en större summa pengar till barn och barnbarn som julklapp 2007. Hon var vid sina sinnens fulla bruk och en aktiv person med bestämda uppfattningar.Hon dör i en hjärnblödning våren 2009. Nu menar några av bröstarvingarna att hennes julklappar från 2007 ska räknas in i arvet. Vilken lagstiftning gäller?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!I Ärvdabalkens 6:e kapitel, som du hittar här, finns regler om förskott på arv som blir aktuella i din beskrivna situation. Utgångspunkterna vid gåva till barn respektive barnbarn är olika. Vid gåva till barn presumeras gåvan utgöra förskott på arv om inget annat föreskrivits eller måste antas varit avsett. Vid gåva till barnbarn gäller det motsatta, nämligen att gåvan presumeras vara just en gåva om inget annat föreskrivits eller måste antas vara avsett. Gåvan till barnbarnen bedömer jag därför inte kunna avräknas på arvet. Vad gäller gåvan till barnen finns ett undantag från förskottspresumtionen för sedvanliga gåvor vars värde inte står i missförhållande till givarens villkor. Trots att din svärmor gav bort en större summa pengar kan det därför vara så att avräkning på arvet inte ska ske, förutsatt att din svärmor hade stora tillgångar. Självklart ska man få ge varandra julklappar utan att dess värde per automatik ska avräknas vid ett framtida arv. Samtidigt kan man inte förklä förskott på arv till julklappar. Sammanfattningsvis kommer beloppet och din svärmors ekonomiska situation få betydelse för om julklapparna till barnen ska räknas in i arvet eller inte.Vänligen,

Onerösa gåvor att se som förskott på arv

2015-11-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Min bror fick fördelaktigt köpa föräldrahemmet till ett pris under marknadsvärdet. Därefter låna av våra föräldrar helt räntefritt, detta skedde under 90-talet då räntan var så hög. När 100 000 återstod av lånet fick min bror det efterskänk. Inga papper har skrivits om detta trots mina påtryckningar om rättvisa. Vad gör jag?
Emil Danielsson Nykänen |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige råder avtalsfrihet och alla människor har rätt att göra vad de vill med sina tillgångar i väldigt stor utsträckning. Att ge bort dem på detta sätt är något man får göra med sina tillgångar och ingenting som andra kan göra någonting åt.Lagstiftaren har däremot haft detta scenario i åtanke vid stiftandet av lagen och detta är att räkna som förskott till arv vilket kommer att resultera i att din bror inte får lika mycket i arv som du kommer att få enligt sjätte kapitlet första paragrafen ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1). Även då det är fråga om en onerös gåva, en gåva som kräver en motprestation, ska den gåvan anses vara förskott till arv.Detta är endast förskott på arv om det inte sagts att det inte ska vara förskott på arv enligt samma paragraf som ovan. Säger gåvogivaren att det inte är ett förskott på arv så är det inte det, här råder igen avtalsfrihet. Vänligen,

Om förskott på arv till barnbarn

2015-11-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hejsan!Min mormor har gått bort och haft bouppteckning nu, det kom fram att jag som barnbarn har fått 140tusen till att köpa en bil för 9år sedan av min mormor när hon levde,finns ett papper med summan men inga namnteckningar eller nått.Kan min moster kräva dom här pengarna av mig nu? Mvh joakim
Arash Gh Shali |Hej Joakim! Det finns en bestämmelse i Ärvdabalken som säger att "vad arvlåtaren (din mormor) under sin livstid (när hon levde) gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren (din mormor)". När en gåva ges till en bröstarvinge så presumeras gåvan utgöra ett förskott som bröstarvingen är skyldig att avräkna från sin arvslott, om inte presumtionen bryts genom att man kan visa att arvlåtarens avsikt inte varit att gåvan skulle utgöra ett förskott. Bröstarvingar är dem som står i rakt nedstigande led, dvs. barn, barnbarn, barnbarns barn osv. (bl.a. Joakim/du). Avräkningsskyldighet (om gåvan utgör ett förskott) uppstod för den som var arvinge vid tidpunkten när din mormor gick bort. Den som är arvinge vid tidpunkten för din mormors bortgång är i första hand din mamma eftersom hon är närmast din mormor ur ett juridiskt perspektiv, förutsatt att din mamma levde vid din mormors bortgång. Det vill säga, om din mamma levde när din mormor gick bort så är hon den som först (framför dig) har rätt till din mormors kvarlåtenskap. Detta innebär i sin tur att gåvan som du fått av din mormor som huvudregel inte utgör ett förskott, varken för dig eller din mamma. OM det vore så att din mamma inte levde vid tidpunkten när din mormor gick bort så hade du trätt in istället för din mamma som arvinge. I en sådan situation skulle det dock inte automatiskt innebära att gåvan från din mormor presumeras utgöra ett förskott som du skulle vara skyldig att avräkna från din arvslott. Det krävs nämligen också att gåvan gavs till dig när din mamma inte levde, dvs. det krävs att du var arvinge till din mormor vid tidpunkten för när hon gav dig gåvan. (Du var inte arvinge till din mormor om din mamma levde när din mormor gav dig gåvan) Det är en sak att kunna ärva sina far/morföräldrar och det är en annan sak att var den som är arvinge till mor/farföräldrars kvarlåtenskap. För att förstå arvskedjan ur din situation, så är det så att, först ärver din mamma din mormors kvarlåtenskap. Om inte din mamma levde när din mormor gick bort, så ärver din mammas avkomlingar (du och dina syskon) din mormors kvarlåtenskap, där ni räknas som bröstarvingar till din mormor, i nedstigande led. Mitt slutgiltiga svar på din fråga: Din moster kan aldrig självmant kräva pengar av dig så att du på så sätt skulle vara skyldig att ge henne pengar. (En annan sak vore om du hade lurat din mormor på pengarna och att din moster därigenom stämmer dig och kräver tillbaka pengarna från den vägen). Den enda gången du hade presumerats vara skyldig att avräkna förskott på din arvslott är om det vore så att du fått gåvan av din mormor under hennes livstid men efter det att din egen mamma gått bort. I så fall är det värt att nämna att avräkningsbeloppet inte kan bli större än din arvslott. Ligger arvslotten på 120 000 så kommer bara avräkning göras på 120 000 kr, det är inte så att du blir skyldig 20 000 kr till andra arvingar bara för att hela summan på 140 000 kr inte kunde avräknas. Det finns däremot en liten hållhake och nu utgår jag ifrån att din mamma levde när du fick gåvan från din mormor. Det är att, om dessa 140 000 kronorna till dig från din mormor syftats som en gåva till din mamma så är istället din mamma skyldig att avräkna dessa 140 000 kr från sin arvslott (här tittar man på vad din mormor haft för avsikt när hon gav dig pengarna). Samma skyldighet för din mamma uppstår om det vore så att pengarna till dig från din mormor varit medel som dina föräldrar legalt varit skyldiga att annars tillskjuta till dig som barn (underhållsskyldighet). Det handlar exempelvis om kläder, mat, skolmaterial, cykel Etc. En stor summa pengar på 140 000 kr för att köpa en bil faller, med stor sannolikhet, INTE in i denna underhållsskyldighet. Du ska alltså inte vara orolig för att någon ska komma och kräva pengar av dig, förutsatt att din mormor inte varit väldigt tydlig med att pengarna till dig egentligen utgjort en gåva till din mamma. Hoppas att svaret var till din hjälp! Vänligen, Arash Gh Shali

Förskott på arv och möjlighet att få ut arv innan dödsfall

2015-10-12 i Förskott på arv
FRÅGA |HejsanTror jag är en av många som hamnat i en tråkig situation med en av mina föräldrar. sedan många år har jag ingen kontakt med min pappa som tidigt lämnade oss min halvsyster, mig och mamma för ett annat liv. han har alltid gynnat mina halvsyskon och visade likaså här att vi inte var lika som hans "nya barn". Trist förfarande men så är det och kommer att vara tills han dör. Nu undrar jag utan konstiga förklaringar att få veta om jag på något sätt kan kräva ut min lagliga arvingerätt innan han lämnar detta liv. Vad ingår i detta i så fall för det lär ligga undangömda förmögenheter åt mina halvsyskon på undanskymda platser som jag "inte ska se" och hur går jag till väga för att få ta del av min lagliga rätt?Med vänliga förhoppningar om ett rikare liv i många avseende
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Tråkigt att höra om den familjesituation som uppstått för dig. Tyvärr finns det inget sätt som gör att du kan få ut ditt arv efter din pappa innan han avlider.Däremot finns särskilda arvregler som gäller förskott på arv, se ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 6 kap., här. Detta innebär att om din pappa tex ger bort egendom, som pengar eller annat, till sina andra barn (bröstarvingar) kan detta under vissa omständigheter ses som förskott på arv, som då ska räknas bort från deras arv efter att din pappa avlidit. Detta gäller bland annat under förutsättning att det till exempel inte finns gåvobrev som säger att egendomen som getts bort inte ska ses som förskott på arv. Om det finns något som kan ses som förskott som arv finns särskilda regler som anger hur en avräkning ska göras. Detta är dock något som blir mer aktuellt när din pappa väl avlider. Jag kan även nämna att om det är så att din pappa är gift i dagsläget har du som så kallat särkullbarn alltid rätt att begära ut din laglott direkt när din pappa avlider (då reglerna annars är sådana att den efterlevande makan/maken ärver allt). Laglotten är halva arvslotten.Om du behöver ytterligare råd i denna fråga i dagsläget, råder jag dig att ta kontakt med en jurist som är specialiserad i familjerättsliga frågor, vilket du kan göra genom att bland annat klicka på knappen "boka" här uppe till höger. Du kan självklart även höra av dig till oss igen med ytterligare frågor.Hoppas detta av något svar på din fråga.Med vänliga hälsningar