Underprisköp av hus från förälder - Hur påverkas övriga arvingar?

2015-07-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan jag köpa min förälders hus under marknadsvärdet ,och att det står att det inte är något arv, utan att det blir fel vid hand död när man tänker på övrigt arv mellan syskonen?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för frågan!Om man får en gåva eller exempelvis gör ett underprisköp från en av sina föräldrar, kommer gåvan eller köpet i den delen det är under marknadsvärdet som huvudregel att räknas som förskott på arv enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K6). Detta skulle alltså kunna påverka fördelningen av övrig egendom när arv senare blev aktuellt. Om man har skrivit klart och tydligt i köpavtalet att underprisköpet inte skall räknas som förskott på arv, är det dock det som gäller; det blir alltså inga komplikationer när arvet senare skall fördelas.Vad man i praktiken gör om något räknas som förskott är för övrigt att man vid uträkningen "återför" förskottet; man plusar alltså på det på dödsboets egendom igen och gör en fördelning utefter detta. Den som har fått förskottet anses sedan redan ha fått en del av sitt arvsanspråk täckt i och med detta. Kort sagt är alltså effekten av att något inte räknas som förskott att den som mottog gåvan (eller t.ex. fick göra underprisköpet) gynnas i jämförelse med övriga arvingar.Kort sagt:Om det står klart och tydligt i köpavtalet att underprisköpet inte skall räknas som förskott, kommer det heller inte att göra det. Detta medför att du som köpare totalt sett gynnas i jämförelse med övriga arvingar eftersom underprisköpet inte spelar någon roll vid arvskiftet senare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Förskott på arv

2015-07-30 i Förskott på arv
FRÅGA |HejJag har skickat ett gåvobrev till eran mail och vill veta om det är giltigt. Varför jag undrar är attvåran bror sa upp bekantskapen med våra föräldrar och släkten, även vi systrarna för många år sedan. 2007 beslutade våra föräldrar att göra ett gåvobrev ang. sommarstugan till mig och min syster. Nu har vi fått höra att våran bror ska anlita en advokat när våra föräldrar går bort och stämma mig och min syster för han anser att vi har fått vårat arv i stugan och han kommer att kräva att enbart han ska ha resten av arven som är en bostadsrättslägenhet och fonder. Om ni hittar något fel i gåvobrevet så skriv vad vi ska göra för att det ska bli giltigt
Viktor Friberg |Hej och tack för din fråga!Reglerna om förskott på arv hittar du i 6 kap. äktenskapsbalken. Bestämmelserna ställer upp en presumtion för att egendom som en arvlåtare under sin livstid ger bort till en bröstarvinge ska betraktas som förskott på arv. Presumtionen bryts dock om arvlåtaren ger uttryck för att gåvan inte ska avräknas från det framtida arvet, vilket med fördel kan ske genom att vederbörande låter detta komma till uttryck i gåvobrevet.För din del gäller således att gåvan som utgångspunkt ska ses som ett förskott på det framtida arvet under förutsättning att föräldrarna, till exempel i gåvobrevet, inte har uttryckt annat. Jag har dessvärre inte tillgång till det aktuella gåvobrevet och kan därför inte göra någon närmare bedömning.Skriv gärna en kommentar om du har ytterligare funderingar.Bästa hälsningar,

Få egendom utan att det är förskott på arv

2015-07-27 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMin far önskar skänka våran släktgård till mig, utan att mina 2 syskon skall få någon del av denna. Detta pga av osämja i familjen. På gården är det tänkt att jag och min sambo skall upprätta en till (ny) fastighet där vi skall bosätta oss. Tanken är att jag står som ägare för hela gården och alla fastigheter, medans min far har besittningsrätt i det bef. Huset tills den dag han dör.Hur löser vi detta utan att jag måste köpa ut mina syskon, den dag far går bort?Samt hur löser vi det med det nya huset gentemot mina syskon om något händer?(Det nya huset står jag och min sambo för ekonomiskt 50/50)
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Din pappa kan skriva ett gåvobrev där han överlåter egendomen till dig. I gåvobrevet behöver han ange att egendomen inte är förskott på arv. På det viset så kommer du inte att bli skyldig dina syskon något. I gåvobrevet skriver ni även in att din pappa har besittningsrätt till egendomen fram tills sin död. Ni kan få hjälp med gåvobrevet här, jag rekommenderar inte att ni skriver det själva eftersom att det då lätt uppkommer frågetecken. Det är onödigt när det (troligen) handlar om så mycket pengar. Om du är ägare till egendomen så borde det inte bli något problem att bygga en ytterligare fastighet på gården. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Förskott på arv och istadarätt

2015-07-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min fru gick bort för tre år sedan, hon har en syster, morfadern är i livet. jag och min fru har två gemensamma barn som då ska ärva morfadern. Nu har min frus syster börjat rensa hos morfadern och ska eventuellt ta över morfaderns hus. Kan hon göra det bara sådär eller vad är det som gäller?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om morfadern är i livet förutsätter jag att systern i fråga fått ta egendomen och ta över bostaden med morfaderns (sin fars) tillåtelse. Var och en får under sin livstid bestämma över sin egendom och det finns inget som hindrar morfadern från att ge bort sin egendom när han är i livet. Frågan som kan bli aktuellt i detta fall är om morfadern med gåvan till sin dotter(din frus syster) ansetts gett ett förskott på arvet. 6 kap. 1 § 1 st ÄB föreskriver att en gåva som arvlåtaren(din frus far) i livet ger till en bröstarvinge(din frus syster) ska avräknas som förskott på arv om inget annat föreskrivits. Det innebär att om din frus syster tagit över bostaden och annan egendom kommer detta avräknas från hennes arv som förskott och därmed kommer dina barn få en större andel vid arvsskiftet. Om förskottet är större än systerns arvslott blir hon som huvudregel inte återbetalningsskyldig, se 6 kap. 4 § ÄB. Det finns dock undantag från detta. Om bristen innebär att en bröstarvinge(dina barn träder in istället för deras avlidna mor bröstarvingen, istadarätt) inte får ut sin laglott(häften av arvslotten se 7 kap. 1§ ÄB) och syftet med gåvan kan likställas med ett testamente så kan systern bli återbetalningsskyldig till dina barn enligt 7 kap. 4 § 1st. ÄB. För att gåvan skall likställas med ett testamente ska gåvan ha gjorts på grund av att morfadern snart ska avlida. När man bedömer detta får man titta på om gåvan givits kort tid före givarens död och om den framstår som ett sätt för den döde att fördela sina ägodelar mellan arvingarna. Hoppas detta var till hjälp,

Förskott på arv behöver inte stå i testamente

2015-07-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har två vuxna barn. Det ena barnet får en gåva i form av en lägenhet värd ca. 1.700 000 SEK.Hur skriver jag i ett testamente om detta , så att det andra barnet till slut kan få samma summa?Eller finns det något annat förslag?mvh
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Som huvudregel ska gåvor som den avlidne under sin livstid gett till någon av sina bröstarvingar räknas som ett förskott på deras arv. Gåvans värde ska därmed dras av från bröstarvingens arvslott i samband med arvskiftet. Gåvan som du ger ditt ena barn ska således automatiskt ses som ett förskott på arv och ska därför dras av från dennes arvslott vid ett framtida arvsskifte. På så sätt kompenseras ditt andra barn.Jag förstår dock om du vill säkerställa att så blir fallet, du kan därför skriva in i ditt testamente att denna gåva _ska_ räknas som förskott på arv. Detta är ingen nödvändighet utan den ska räknas som det ändå men det kan kännas mer säkert för dig!

Ersättning till syskon för fastighetsgåva från föräldrar

2015-07-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har fått en fastighet som som gåva av mina föräldrar, värdering gjord vid gåvotillfället till 950.000kr. Taxeringsvärde 700.000kr. Mina tre halvsyskon på min mors sida vill nu ha ut motsvarande sin del i kontanter som förtida arv, vilket är en överenskommelse inom hela familjen. Hur beräknas vilken summa de ska ha nu för 'deras' delar i fastigheten samt hur påverkas resterande arv?HälsningarElin
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Förskott på arvEnligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6) kan en gåva räknas som förskott på arv om det har bestämts vid gåvan (till exempel genom att skriva med det i ett gåvobrev). Om det är fråga om bröstarvingar, t.ex. barn, finns det till och med en presumtion för att så är fallet, och så länge inget annat har föreskrivits är gåvan förskott. Detta innebär enligt 6 kap. 3 § att gåvan, när arv senare blir aktuellt, avräknas från mottagarens andel i arvet med det värde gåvan hade då den överlämnades. Detta sker på så sätt att gåvans värde "läggs tillbaka" då man räknar vd var och en skall ärvaExempel:A har barnen B och C. A ger B en bostadsrätt som vid tillfället är värd 80 000 kr.Några år senare avlider A, och lämnar efter sig egendom till ett värde av 500 000 kr. I princip skall B och C ärva 250 000 kr var, men B fick ju tidigare bostadsrätten. Arvet skall alltså beräknas som om A hade 580 000 kr. B och C skall därmed ärva 290 000 kr var. B har dock redan fått bostadsrätten, varför han ärver 290 000 kr - 80 000 kr = 210 000 kr medan C får ut sina 290 000 kr.ÖvrigtDet går inte att utifrån frågan räkna ut exakt hur det kommer att bli; bland annat vet jag inte vilka andelar dina föräldrar ägde i fastigheten eller om det finns några mer syskon med i bilden. Jag tolkar dock din fråga som att det är du som skall "ersätta" dina syskon. Det är viktigt att komma ihåg att det du betalar dem i så fall inte kommer att räknas som förskott på arv! En bättre lösning kan i så fall vara att samtliga barn får en andel i fastigheten och du sedan köper ut övriga till samma summa som du annars ändå hade fått ge dem. Om det bara är du och dina tre halvsyskon som påverkar situationen och dina föräldrar äger halva fastigheten var, blir uträkningen såhär:475 000 kr av värdet (din fars andel, 50 % av fastigheten) går direkt till dig som arvsförskott.475 000 kr av värdet (din mors andel, 50 % av fastigheten) delas i fyra delar, 12,5 % var, varav en genast går till dig. Då återstår 475 000X0,75=356250 kr, vilket du skall betala halvsyskonen för att få köpa deras andelar i fastigheten.Hoppas att det något komplicerade svaret är till hjälp!Hälsningar,

Förskott på arv

2015-07-21 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har två gamla föräldrar (gifta) i livet med ganska stor förmögenhet. Min far har en son sedan tidigare, dvs ett särkullbarn finns. Min far vill nu ordna upp så mycket av det ekonomiska som möjligt innan han går hädan. Jag undrar om han tänker rätt kring det här med giftorättsgods:Min far såg till att min halvbrors mamma fick en lägenhet, som hennes son sedan ärvde. Likadant har han gjort så att min mamma äger lägenheten de bor i nu, i syfte att jag ska ärva den sedan. Dvs, vi får en lägenhet var av våra respektive mammor. Resten delar vi förstås lika på. Problemet är att denna lägenhet är giftorättsgods (antar jag), eftersom de bor tillsammans i den nu. Nu tycker dessutom pappa att lägenheten ska skrivas över på mig, men kan man göra så, och blir det i så fall som han har tänkt sig? Tack för en bra site!
Mattias Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån dina uppgifter så tror jag att du antar korrekt, dvs att lägenheten utgör giftorättsgods. För att den ska utgöra enskild egendom krävs att de har upprättat ett äktenskapsförord i enlighet med 7 kap 1-3 §§ äktenskapbalken. Detta innebär att den även kommer ingå i en framtida bodelning enligt 10 kap 1 §. Om dina föräldrar samtycker så kan lägenheten skrivas över på dig, tänk dock på att bostadsrättsföreningen kan ha synpunkter på detta, samt att gåvan till dig kommer att ses som ett förskott på arv om ni inte nedtecknar ett förordnande om att den inte ska ses som det, enligt 6 kap 1 § ärvdabalken. Med vänlig hälsning,

Förskott på arv

2015-07-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Håller just på att skriva testamente.Är ensamstående med två vuxna barn.Har en kollonistuga på arendetomt men äger halva huset.Andra halvan ägs av min X man. Barnens pappa.Jag tänkte testamentera halva min del av huset till min Xman,så att han har större möjlighet att behålla huset om jag skulle gå bort före honom. (han tänker göra likadant). Jag har en bostadsrätt värd ca 1.900000:- lån på den på 494000:-. Jag har tagit ett lån till på 509000.- Pengar som min dotter har fått då hon köpte lägenhet.Kan jag skriva att hon fått dessa pengar som förskott på arv ?Tacksam för svar.
Elisabet Leth |Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Som jag tolkar det du skriver så undrar du om du kan skriva i testamentet de pengar din dotter fick i samband med det lån du tog, utgör ett förskott på arv. Av 6 kap 1 § i ärvdabalken (ÄB) se (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) framgår det att det finns en presumtion, alltså ett antagande, att det en bröstarvinge, i det här fallet din dotter, har fått av dig som gåva ska räknas som ett förskott på arv om inte något annat har föreskrivits eller om det av omständigheterna framgår att något annat var avsett med gåvan. Alltså är presumtionen redan att gåvan ska räknas som ett förskott på arv, oberoende av vad som framgår av ett eventuellt testamente. Men du kan självklart förtydliga detta i ditt testamente och särskilt uttrycka att det är din avsikt att gåvan ska räknas som ett förskott på arv, så uppkommer inga frågetecken kring din avsikt med gåvan.Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar