Fråga om förskott på arv.

2017-03-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Min sambo har "lånat" pengar av sin mor genom livet. Detta har skett mer som ett bidrag från modern utan att något avtal är skrivet om att det ska betalas tillbaka el när. Det enda som finns är en kassabok där modern skrivit "Niclas lånat". Nu kräver brodern som sa upp kontakten med modern för 30 år sedan att pengarna som min sambo enl honom är skyldig ska dras av från hans arv. Är denna kassabok giltig som "bevis" utan underskrifter mm? Kan man bestrida detta på något vis isf? Min sambo har alltid funnits för sin mor varje dag och hennes vilja var att hjälpa honom ekonomiskt då han haft det kärvt. Brodern har inte hörts av på 30 år, han är miljonär och ska nu mjölka ur varje krona ur denna tragedi. Min sambos enda tröst var att kanske kunna släcka några skulder med arvet. Tacksam för hjälp! Mvh Therese
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande rättVid fördelning av arv så tillämpas reglerna i Ärvdabalken, den kan du lära här. Huvudregeln är att bröstarvingar (barn) delar lika på arvet från deras föräldrar. Däremot så finns det regler om förskott på arv i ärvdabalkens sjätte kapitel. I regel så ska det den som fått gåvor av sin förälder sedan dra av det från sitt arv, om inte annat finns föreskrivet eller man kan anta med hänsyn till omständigheterna att så varit avsett. Föregående betyder alltså att om ett barn fått en gåva av sin förälder så är huvudregeln att den dras av från arvet, men om föräldern skrivit med ett villkor, eller uttryckt sin vilja på annat sätt, att gåvan inte ska komma att dras av från arvingens arvslott så kommer den inte göra det. Det här villkoret kan skrivas i ett gåvobrev etc. Om arvsmottagaren har fått gåvor som överstiger värdet av det arvet hen får av föräldern så behöver arvsmottagaren inte betala överskottet. Gällande din samboVad jag förstår av er situation så har dessa lån varit mer som en gåva om de inte betalats tillbaka. Som jag beskrev ovan så är då huvudregeln att de tyvärr då måste dras av från din sambos arv. Jag förstår det som att modern fortfarande är i livet och då skulle jag rekommendera er att upprätta ett testamente där modern får uttrycka sin vilja om fördelningen av hennes arv. I testamentet kan hon skriva om hon vill/ inte vill att dessa lån (gåvor) ska dras av från din sambos del av arvet. För att det inte ska bli några problem gällande testamentet så är det bäst att kontakta en jurist vid upprättandet. Lycka till med allt!Vänligen,

Gåva och förskott på arv

2017-03-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far avled 2008 då en bouppteckning gjordes med följden att min mor ärvde allt. Nu har min mor avlidit, under sin livstid gav hon som gåva (utan att vilja skriva gåvobrev) alla sina pengar till 2 av sina döttrar (det finns 3 st). Den som inte fick något nämns i ett inbördes testamente skrivet 1999 med undantaget 'vår dotter xx skall endast erhålla sin laglott". I testamentet står också "tidigare erhållna gåvor skall inte avräknas som förskott på arv", Min fråga är om min mor med dessa förutsättningar hade rätt att ge bort alla sina pengar till endast 2 döttrar utan att skriva gåvobrev, det handlar om 1200000 kr till varje dotter?
Amelie Demelew |Hej!Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om din mor kan ge bort stora delar av sin egendom till dina 2 systrar utan gåvobrev när det finns föreskrivet att gåvorna inte ska betraktas som förskott på arv. Först och främst så spelar det inte någon roll i det här fallet om gåvobrev har utfärdats eller inte då det utgör en giltig gåva redan då den överlämnats och fysiskt sett finns hos gåvotagaren, se 2 § gåvolagen. Enligt 6 kap 1 § 1 st. ärvdabalken (ÄB) presumeras gåvor till bröstarvingar utgöra förskott på arv. Den som erhållit gåvan ska därigenom minska sin arvslott motsvarande värdet på gåvan vid arvsskiftet. Undantag till den här huvudregeln finns i samma paragraf och säger att presumtionen inte gäller om annat har föreskrivits. I ditt fall har din mor uttryckligen föreskrivit i sitt testamente att gåvorna inte ska betraktas som förskott på arv och då ska dessa inte avräknas. Dock finns det möjlighet att göra en invändning beroende på om din mors kvarlåtenskap till stor del utgjorde ett arv från din far. Enligt 3 kap 1 § ÄB har den efterlevande maken rätt att behålla de gemensamma barnens arvsandel med fri förfoganderätt. Detta innebär att er mor har rätt att avyttra, förbruka och ge bort egendomen utan att behöva redovisa detta. Det hon inte har rätt till, avseende er faders efterlämnade egendom, är att testamentera bort det. Trots den fria förfoganderätten finns en viss begränsning. Har den efterlevande maken i väsentlig omfattning minskat sin egendom kan vederlag utgå till den drabbade arvingen, enligt 3 kap 3 § ÄB. Kravet i bestämmelsen innefattar också att den efterlevande maken inte ska ha tagit tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.Med vänliga hälsningar,

Går förskott på arv över till förskottstagarens avkomling?

2017-03-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Kort sammanfattat så tog min pappa en lån år 1990 på 190000 till vilket min farfar gick i borgen. Min farfar avled 2006, min pappa året därpå och nu i år har min farmor avlidit. Jag undrar om detta förskott på arv kan ha gått till arv till mig gentemot min farbror? Ska detta förskott alltså dras bort innan man delar lika? Kan alltså pappas förskott av arv från farfar va överlåtits och påverka mitt arv från farmor? Är det iså fall 190000 som ska dras av eller räknar man ut något inflationsbaserat nuvärde av pengarna?
Marika Moberg |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att din pappa aldrig själv betalade av lånet utan att din farfar gjorde det och att det därför sågs som en gåva. Det stämmer då som du säger att detta utgör förskott på arv som presumtion och inget annat har överenskommits, se ärvdabalken 6 kap. 1 §. Eftersom din pappa avled innan han kunde ta arv så är du som avkomling skyldig att räkna av förskottet på ditt arv istället, se ärvdabalken 6 kap. 6 §. Förskottet ska som du säger alltså dras av och leder till att din farbror får ut mer i arv nu. Värdet som ska användas är det som egendomen (pengarna i det här fallet) hade vid mottagandet av förskottet, om inget annat framgår av omständigheterna, se ärvdabalken 6 kap. 3 §. Man tar därmed som huvudregel inte hänsyn till inflation och dylikt. Vänligen

Möjligheten att få ut arv i förskott på grund av dement mor

2017-03-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Jag och min syster har en fråga ang. förskottsarv - vår mor är dement och bor på vårdhem, är det möjligt för oss att ta ut vårt arv i förskott?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Er mors samtyckeFör att förskott på arv ska vara aktuellt krävs att er mor ger bort del av sin egendom till er. Utan hennes samtycke kan ni alltså inte ta egendom av henne och beteckna det som arv innan hon är avliden. Gåva från er morFör att ni ska kunna få ut egendom från er mor nu som förskott på arv krävs alltså att egendomen ges till er från er mamma, som en gåva. God man för er morOm er mor är kraftigt dement är det rimligt att hon bör ha en god man som kan hjälpa till att ha hand om hennes egendom. En god man kan få behörighet att ingå gåvoavtal för er mors räkning enligt regler i 11 kap. 4-5 §§ föräldrabalken. Verkan av avtal som sluts av en dement personOm er mor inte har en god man är det möjligt att (beroende på hur kraftigt dement hon är) avtal hon ingår förklaras som ogiltiga enligt lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning. Då är alltså gåvan (som hon måste ge till er för att ni ska få ut ert arv i förskott) ogiltig.Mitt råd är att ni förordnar en god man till er mor, och låter denne ingå gåvoavtalet i er mors ställe. Om en god man redan finns krävs att denne har behörighet att ingå ett sådant gåvoavtal för er mor. Notera även att gåvan endast kan ges om det kan antas vara er mors vilja. Ni kan inte ensamt bestämma att ni ska få ut ert arv i förskott.Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Ska pengar räknas som förskott på arv?

2017-03-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag och min bror (enda framtida arvingar) fick pengarna från försäljning av mammas lägenhet. Undrar nu om det krävs ett gåvobrev juridiskt sett. Det finns väl inga krav på det när vi inte fick lägenheten utan pengar efter försäljningen?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i din fråga att du undrar vad som händer med dessa pengar vid ett eventuellt dödsfall om det ska räknas av vid arv. Regler om förskott på arv finns i ärvdabalken (ÄB)Vad som räknas som förskott på arv: Som huvudregel ska alla gåvor, både rena pengar och saker, räknas som ett förskott på arv (6 kap. 1 § 1 st. ÄB). Det som händer om det räknas som ett förskott på arvet är att vid ett dödsfall och när arvet ska fördelas kommer den arvinge som fått en gåva sedan tidigare behöva räkna av en del på arvet, alltså inte få ut lika mycket som de andra. Detta eftersom lagen bygger på en tanke att en förälder vill behandla alla barn lika och de ska få lika mycket i slutändan. Det som en förälder ger barn under en livstid som räknas som underhåll, utbildning eller tillexempel presenter på en födelsedag räknas inte som förskott på arv (6 kap. 2 § ÄB)Om gåvobrev bör skrivas: För att förhindra att det blir några problem vid fördelning av arv kan det vara bra att skriva ett gåvobrev som säger att den summa du och din bror fick inte ska räknas som ett förskott på arv. Detta kan också skrivas in i ett testamente eller vara giltigt muntligt. Eftersom du och din bror är de enda arvingarna blir det nog inget problem i praktiken men det kan vara bra med ett gåvobrev eller att det är inskrivet i testamentet för säkerhetsskull. Hoppas du fick svar på din fråga!

Gåva till barn utan att vara förskott på arv

2017-03-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej har en särbo som har 3 bröstarvingar. Kan han ge bort sin husbil till sin ena dotter nu medan han lever . Han vill ej den ska ingå i arvet pga de andra barn fått jätte mycket ekonomiskt stöd genom åren, vilket denna dotter ej fått .Hur gör han isåfall? Tacksam för snar svar MV
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här sortens frågor regleras ärvdabalken.Av 6 kap 1 § 1 stycket ÄB framgår att gåvor till bröstarvingar presumeras vara förskott på arv. Den som har fått förskott på arv, får sin arvslott minskad med gåvans värde vid arvsskiftet.Men detta är som sagt endast en presumtion. I samma stycke står det att presumtionen endast gäller om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Alltså, om din särbo skriver i gåvobrevet att det inte ska räknas som förskott på arv så kommer det inte heller att vara det! Viljeförklaringen behöver inte ens uttryckas i anslutning till gåvan. En sådan viljeförklaring, att gåvan inte ska räknas som förskott på arv, kan även ges i testamente eller muntligen.Hoppas det gav svar på din fråga!

Möjligheten att få ut arv i förskott på grund av dement mor

2017-03-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Jonas Wester och tack för ditt svar. Ang, förskottsarv, skall ett medgivande vara skriftligt eller muntligt? Min syster har fullmakt från vår mor att sköta hennes ekonomi.
Jonas Wester |Hej igen.Det finns inga formkrav för samtycke kring en gåva. Frågan blir istället ifall din systers fullmakt sträcker sig så långt att hon har behörighet att ge bort din mors egendom. Det får uttolkas ur själva förordnandet om fullmakten.Om vi antar att hon har rätt att ge bort gåvan ses det automatiskt som ett förskott på arv om inget annat sägs. Detta följer av 6 kap. 1 § ärvdabalken. Om vi antar att fullmakten inte täcker rätten att ge bort gåvan torde ni istället få vänta på att få ut ert arv tills er mor går bort, beroende på er mors hälsosituation kan det ju vara svårt för henne att upprätta en ny fullmakt. Jag vill fästa er uppmärksamhet vid att det jag skrev i mitt första svar angående god man inte är tillämpligt här eftersom en god man inte kan skänka bort gåvor i er mors ställe enligt 14 kap. 12 § föräldrabalken. (Notera även att det är bättre för dig att använda kommentarfunktionen än att ställa en ny fråga. Då en ny fråga skickas in är det stor risk att den försvinner bland alla andra frågor som skickas in och att jag därför missar den. När du kommenterar på en fråga du ställt får jag en notis och försöker svara omgående)Med vänlig hälsning,

Vad gäller när arvlåtaren inte har skrivit i gåvobrev, men i annat brev, att gåvan inte ska ses som förskott på arv?

2017-03-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Om min far har gett mig sin sommarstuga (en fastighet/fastegendom) som gåva via gåvobrev (men glömde att skriva att det inte var förskott på arv, han skrev bara att det skulle vara min enskilda egendom och inte fick utmätas) och som har vunnit lagfart. Brodern uttryckte undran om det var förskott på arv, min far skrev då ett brev där han förklarar att det inte skall ses som ett förskott av arv och att det inte var hans avsikt, daterade det och undertäcknade. Brevet finns kvar. Vad gäller?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om förskott på arv finns i Ärvdabalken (ÄB) 6 kap. Som huvudregel gäller att de gåvor som en bröstarvinge får under sin livstid presumeras vara förskott på arv. (ÄB 6 kap. 1 §)För att bryta denna presumtion och att sommarstugan som din far har gett dig ska ses som en gåva, måste det på något sätt uttryckligen framgå att din far avsett att stugan inte ska ses som ett förskott på arv. Denna viljeförklaring behöver inte ha viss form utan ett brev där din far förklarat sin avsikt med sommarstugan, med datum och signatur måste vara tillräckligt bevismedel. Eftersom att sommarstugan med hänvisning till din fars brev alltså inte kan ses som förskott på arv, ska den därmed inte inräknas i din far kvarlåtenskap när han gått bort.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning