Är det förskott på arv eller gåva?

2018-02-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min far dog nyligen. Nu har det framkommit att bara 3 dagar innan gjorde han o frun (vår mor) en "affär" med deras son (min bror). Det innebär att han ensam har fått våra föräldrars bostadshus genom ett gåvobrev. Däri står också att "detta inte skall räknas som förskott på arv". ( värde ca 1 1/2 miljon)(Fullt utrustat stort garage med maskiner, grävare, bilar,mm följde visst också med)Den andra fastigheten med tillhörande skog o mark, har han fått köpa till ett underpris ( 400 000. Troligt värde är minst 600 000.) I köpebrevet står "betalning sker enligt överrenskommelse" ...?Nu är jag kallad till bouppteckning nästa vecka, o jag har nu 2 frågor:1: Kan dom verkligen göra på detta vis? Vi är 2 syskon som är deras gemensamma barn, men som det verkar blir ju jag helt utan något, den dagen vår mor går bort.. Eller?2: Vad ska jag tänka på/göra vid bouppteckningen?Mycket Tacksam för svar inom kort. Med Vänlig Hälsning/ A
Caroline Larsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Föräldrarnas bostadshus Reglerna om arv kan du hitta i Ärvdabalken (ÄB). Det finns en presumtion i 6 kap. 1 § ÄB som säger att det som arvlåtaren gett en bröstarvinge ska räknas som förskott på arv. I denna situationen är din bror bröstarvinge och därför finns denna presumtionen även i detta fall. Som du kan se i paragrafen kan dock presumtionen brytas om annat har föreskrivits. Ett exempel på detta är att det har skrivits ett gåvobrev som säger att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Detta innebär att i detta hänseende gjorde dina föräldrar rätt som skrev ett gåvobrev om de inte ville att det skulle räknas som förskott på arv. Det finns ett undantag som kan bryta presumtionen, vilket regleras i 7 kap. 4 § ÄB som aktualiserar att gåvan kan likställas med testamente. Exempel på situationer då detta tillämpas är när arvlåtaren skänker bort egendom på sin dödsbädd eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. Om er mamma exempelvis bor kvar i huset tills hon dör kan det innebära att denna paragrafen kan tillämpas. OM paragrafen är tillämplig ska det istället likställas med ett testamente, vilket innebär att det kommer avräknas vid ett senare arvskifte då du i den situationen har rätt till laglott. Enligt 7 kap. 4 § 2 st. måste du dock väcka talan om du tycker att paragrafen är tillämplig i er situation. Den andra fastigheten Om din bror har köpt marken till underpris (alltså under marknadsvärdet) så ska mellanskillnaden ses som gåva. Om det du nämnt i exemplet skulle stämma, skulle alltså 200.000 kr vara att anse som en gåva. Även här gäller presumtionen i 6 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att om det inte finns liknande gåvobrev för det han köpte så ska alltså mellanskillnaden ses som förskott på arv. Får dem göra så? Angående föräldrarnas bostadshus beror det på om de nämnda situationerna föreligger för att bostaden ska ses som ett förskott på arv eller som gåva. 1. Om din mamma bor kvar i huset tills hon dör eller om det skedde på din pappas dödsbädd ex. är 7 kap. 4 § tillämplig. I dessa situationer får de alltså inte ge bostadshuset som gåva till din bror, utan det ska likställas med testamente. Du måste dock väcka talan i denna situationen. 2. Om paragrafen inte är tillämplig ska det alltså ses som en gåva och eftersom de skrivit ett gåvobrev kan därför bostaden undantas och ej vara med i arvsberäkningen för dig. Som svar, ja de får alltså undanta fastigheten genom att skriva gåvobrev. Angående den andra fastigheten ska det ses som förskott på arv om han har fått köpa den till underpris. Du får då jämföra marknadspriset med det han betalade, mellanskillnaden ska ses som förskott på arv. Eftersom du inte nämner att det finns något gåvobrev eller liknande är presumtionen att det är förskott på arv. Vad ska du göra på bouppteckningen? Du ska därför meddela i samband med bouppteckningen att du anser att gåvorna är förskott på arv. Eftersom din pappa då ägde halva fastigheten (om föräldrarna ägde gemensamt alltså) ska det antecknas i bouppteckningen att förskott på arv getts till din bror och detta ska då beaktas vid efterarvsberäkningen och arvskiftet sedan när din mamma dör.Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Förskott på arv vid fastighetsförsäljning till bröstarvinge

2018-02-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi har en lägenhet vi skall sälja till ett av våra barn. Lägenheten är värd 1600000kr och vi skall sälja den för 1300000kr. Vi har tre barn, hur skall vi tänka så att det blir rättvist mellan barnen?
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom lägenheten är värderat till 300 000:- mer än vad ditt barn ska betala för den så kommer det att ses som ett förskott på dennes arv per automatik, dvs. att det barnet kommer få ett avdrag på 300 000 från sitt arv. Detta behandlas i 6 kap. 1 § Ärvdabalken. Om ni vill klargöra förhållandena kring köpet kan ni även göra ett tillägg till avtalet att mellanskillnaden ska ses som ett förskott på arvet, i syfte att klargöra situationen.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Hur göra för att gåva inte ska räknas som förskott på arv?

2018-02-11 i Förskott på arv
FRÅGA |I samband med vår son A:s skilsmässa, hjälpte vi honom att köpa en bostad. Vi äger nu 1/3 av hans bostad. Kan vi SKÄNKA vår tredjedel till son A, utan att son B kan hävda att detta är "förskott på arv", och kräva kompensation för detta när vi dör?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att ni vänt dig till Lawline med er fråga!I ärvdabalken 6:1 framgår att en gåva ses som förskott på arv, om det pga omständigheterna inte kan antas att något annat varit avsett. För att den delen ni vill skänka till er son inte ska anses vara förskott på arv kan ni enligt samma regel föreskriva att det inte ska räknas som förskott på arv. Det finns inget formkrav på hur detta ska förskrivas, men ni bör dokumentera det på ett tillfredsställande sätt, tex genom ett underskrivet intygande, där det framgår att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Hoppas ni fått svar på er fråga!

Överlåtelse av bostad som förskott på arv.

2018-01-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Har en bostadsrätt som är värd 5 miljonerlån på 1.7 miljonerönskar överlåta allt på mina två söner.Den ena sonen A har fått 500.000 av arv i förskott.Hur blir uppdelningen för den sonen B som vill vara kvar i bostadsrättenta över lånen och för hur mycket köpa ut den andra ?Hur mycket i skatt skall jag betala ?
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Det är såklart viktigt att arvsfördelningen blir rätt och framförallt rättvis för dina söner.Då din son A redan tagit del av 500´000 kr i ett förskott ska detta naturligtvis räknas av från sonen B ´s arv i bostadsrätten. Är det väldigt längesedan han mottog de 500´000 bör det räknas om vad denna summa är värd idag. Annars gör ni beräkning enligt nedan:5´000´000 (värde på bostaden) - 1´700´000 (lån) = 3´300´000 (den kontanta delen i bostadsrätten som ges son B)3´300´000 - 500´000 (förskott till son A) = 2´800´000 (den summa som ska delas mellan sönerna)2´800´000 / 2 = 1´400´000 (den summa som son B ska ge son A för att kompensera för övertagandet)Förvärv genom arv och gåva är skattefria enligt inkomstskattelagen 8 kap 2 § och ingen av er kommer därför behöva betala någon skatt för denna gåva.Jag hoppas du är nöjd med svaret och ber om ursäkt att svaret dröjt då vi har många frågor att besvara och väntetiden just nu är lite lång. Vänliga hälsningar

Beräkning, förskott på arv

2018-02-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Tänkte höra så jag har fått allt klart för mig vad som gäller angående arvslott.Vi är 3 syskon där 1 har fått ut 140 000:- och en 14 000:- i förtida arv medans den tredje inget.Låt säga där finns en bostadsrätt med ett värde på 600 000:- och 100 000:- i tillgångar hur räknar man ut respektive arvslott och efter försäljning av bostadsrätt så utgår väl 30% i skatt. Så den tredje som inte fått ut förtida arv kommer att stå där med Svarte Petter? Eller, tacksam för en förklaring med en formel.
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Reglerna om förskott på arv finns i 6 kap. Ärvdabalken (ÄB) där det stadgas i 6 kap. 1 § att en avräkning av förskottet ska ske angående arvsfördelningen. Jag kommer i beräkningen utgå från att arvet som beräknas är efter en förälder till er tre syskon. Din fråga rörde även en försäljning av en bostadsrätt. Bostadsrätter beskattas som kapital enligt inkomstskattelagen (IL). Det stadgas i 44 kap. 13 § IL att vad som ska beskattas är kapitalvinsten vilken är skillnaden mellan ersättningen för tillgången och omkostnadsbeloppet. I 46 kap. 18 § IL anges det att inte hela kapitalvinsten ska tas upp till beskattning utan enbart tjugotvå trettiondelar samt i 65 kap. 7 § IL stadgas det att skattesatsen är 30% av vad som tas upp till beskattning. Multiplicera tjugotvå trettiondelar med 30% och du får då en effektiv skattesats på 22% av kapitalvinsten. Jag inte kunna räkna ut någon kapitalvinst då jag inte vet omkostnadsbelopp, ett belopp som främst består av vad bostadsrätten köptes för. Under min beräkning av förskottet på arv kommer jag istället räkna som att det totala värdet av egendomen som ska fördelas vid arvet är 600 000 kr. Huvudregeln för att räkna ut förskottet på arv är formeln a=(b+f)/nDär a=arvslotten, b= behållningen i boet, f = förskottet och n= antalet arvingar. Dena formel funkar även om flera arvingar fått förskott. a=(600+14+140)/3= 754/3= ~ 251Varje arvinge har således rätt att få ut 251 000 kr av dödsboet. Den om redan fått 140 000 kr kommer således få 111 000 kr (251 000 - 140 000)Den som redan fått 14 000 kr kommer således få 237 000 kr (251 000 - 14 000)Du som inte redan fick ett förskott får 251 000 kr. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag få ett förskott på arv från min far och vad betyder det i så fall?

2018-02-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag planerar att köpa ett hus i Portugal och har pengar till det i mitt kommande arv från min far som är 98 år.Kan jag fråga om förskott på arv och hur lång tid tar i så fall detta?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt så lever din far fortfarande och du är helt enkelt i behov av pengar som du annars skulle i arv någon gång i framtiden. Detta kan du få i gåva från din far, om han vill ge dig pengarna. I så fall kan gåvan vara ett förskott på arv. Jag förklarar först vad förskott på arv betyder och sen ger jag lite tips på vad du och din far ska tänka på om han ska ge dig en penninggåva.Man kan få ett förskott på arv som avräknas vid fördelning av arvet Förskott på arv betyder inte att du har rätt att så att säga hämta ut pengar som du kommer ärva i framtiden. Förskott på arv pratar man om när ett arv efter en person ska fördelas och personens barn har fått pengar eller andra gåvor innan personen dog. Alla gåvor räknas som förskott på arv, om inte den avlidna uttryckligen sa att gåvan inte ska ses som förskott på arv vid gåvotillfället. Om en gåva räknas som förskott på arv kommer man ta hänsyn till gåvorna när arvet efter gåvogivaren fördelas. Andelen du själv får från arvet minskas då med summan du redan fått i förskott (ärvdabalken 6 kap. 1 §).Ett räkneexempel för att visa på betydelsen av förskott på arvLåt oss säga att föräldern X har gett ett av sina två barn 50 000 kr i gåva en gång. När X dör har hen 100 000 kr i kvarlåtenskap som barnen ska ärva. Barnen ska då dela lika på summan som är kvar. Först lägger vi till det ena barnets förskott på 50 000 kr till kvarlåtenskapen. Då är det 150 000 kr som ska fördelas lika mellan barnen. Barnen får en andel var på 75 000 kr. Eftersom det ena barnet har fått 50 000 kr i förskott redan innan föräldern dog, så får det barnet bara 25 000 kr nu när arvet fördelas (75 000 – 50 000), medan det andra barnet får 75 000 kr. Om föräldern hade angett att gåvan inte skulle vara ett förskott på arv hade den här avräkningen inte gjorts. Då skulle den verkliga kvarlåtenskapen på 100 000 kr delas lika mellan barnen och det ena barnets gåva om 50 000 kr tas inte med i beräkningen.Att ge en penninggåvaDin pappa kan ge dig pengarna du behöver i gåva, om han själv vill det. Du får helt enkelt fråga honom. Jag utgår från att det är en ganska stor summa det gäller. I så fall är det alltid bra att skriva ett gåvobrev. Ett gåvobrev är ett dokument där ni anger dina och din pappas personuppgifter och skriver lite kort att din pappa ger dig en penninggåva. Ange också summan och be din pappa anteckna om han vill att det ska ses som ett förskott på arv eller inte. Sen kan din pappa föra över pengarna till dig på det sätt han vill.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp. Om det dyker upp några andra frågor är du välkommen att ställa en ny fråga.Vänliga hälsningar,

Kan köp av fastighet räknas som förskott av arv

2018-02-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min mormor änka hade 6 barn. När hon dog levde 5 av hennes barn. Jag är barnbarn och arvtagare efter min mamma som är död. Mormor var gravt dement och hade god man i 2 år innan hon dog. I samband med att hennes lantbruksegendom såldes, samtyckte alla arvtagare till att försäljning av denna och andra fastigheter också såldes. Vi samtyckte även till att en av mina morbröder köpte dessa övriga fastigheter. Min fråga är: Kan man nu räkna hans köp som framtida arv och påverkar det i så fall bouppteckningen nu när mormor dött? Alltså att han får mindre i arv eftersom han fått förmånen att köpa dessa fastigheter.Mvh Sylvia
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Bouppteckningen Under bouppteckningen antecknas den avlidnes tillgångar och skulder såsom de var vid dödsfallet, 20 kap 4 § Ärvdabalk (1958:637), ÄB, se https://lagen.nu/1958:637. Efter att bouppteckningen är gjord ska alla skulderna i dödsboet betalas och de tillgångarna som vid det tillfället är kvar kommer att ingå i arvskiftet, jämför 23 kap 2 §, ÄB, där det uppges att om någon av dödsbodelägarna motsätter sig det får boet inte skiftas innan alla skulder är betalda. Anledningen är helt enkelt att dödsboet kan kräva tillbaka egendom som är skiftad om en borgenär begär betalning av skulden, så kallad återgång. Förskott på arv Vid ett förskott på arv behandlas gåvor givna av den avlidne under sin livstid till arvtagarna 6 kap 1 §, ÄB. SammanfattningsvisAtt ni som dödsbodelägare bestämt tillsammans att morbröderna har fått köpa fastigheterna kommer inte att ses som ett förskott på arv. Det ska vara gåvor givna av den avlidna för att det ska kunna utgöra förskott på arv. Det kommer att påverka bodelningen på så sätt att istället för att tillgångarna utgör fastigheter kommer de att utgöras av likvida medel, alltså pengar. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan ett köp av hus utgöra förskott på arv?

2018-01-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo köpte ett hus av mina föräldrar 2007 för 470.000:-med taxeringsvärde på 400.000:- vi betalade halva beloppet var och ett köpebrev undertecknades.Nu hävdar mina syskon att det var ett förtida arv och att det skall dras av på min arvslott vid framtida bouppteckning kan tilläggas att min mor fortfarande lever och hon vidhåller att det ej var ett förtida arv.Går ej att uppskatta marknadsvärdet vid köpet 2007 då det ej finns några liknande försäljningar i området och huset var renoverat till hälften.Hur kan man göra för att lösa detta problem?
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer dela upp svaret mellan huruvida det rör sig om en gåva, och om denna i sådana fall utgör förskott på arv. Vad krävs för att en fastighetsöverlåtelse ska utgöra en gåva? Generellt gäller att en gåva är en benefik rättshandling, vilket betyder att den sker utan någon motprestation. I vissa fall kan dock även ett köp bedömas som gåva, om köpeskillingen klart understiger värdet på varan. I ert fall ligger priset dock klart över taxeringsvärdet, vilket enligt min bedömning innebär att det rör sig om ett köp och inte en gåva. Om överlåtelsen skulle utgöra en gåva, skulle det då vara ett förskott på arv? När man behandlar förskott på arv är det ofta lättare att förstå resonemanget om man först förstår syftet med regeln. Förskott på arv är reglerat i ärvdabalken 6 kapitlet 1 §. Ur lagen kan vi utläsa att gåvor som arvlåtaren ger till sin bröstarvinge under sin livstid ska ses som ett förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Lagen är skriven för att skapa rättvisa mellan bröstarvingarna, men den är inte tvingande. Det är alltså fullt möjligt att ge en gåva till sin bröstarvinge utan att detta skall innebära ett förskott på arv, om detta t.ex. anges i gåvobrevet. Eftersom din mor vidhåller att köpet inte ska utgöra förskott på arv bör ni dokumentera detta på ett tillfredsställande sätt, t.ex. ett undertecknat intygande, men det finns inget formkrav så länge det framgår att avsikten med gåvan var att den inte skulle utgöra förskott på arv. Sammanfattningsvis utgör husköpet troligen inte någon gåva, varför det inte rör sig om förskott på arv. Skulle så ändå vara fallet, är dessa regler inte tvingande och du och din mor kan själva komma överens om att det inte ska utgöra något förskott.