Förskott på arv

2017-03-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har fått 75 p av en fastighet i gåva av min mor i gåvebrevet står att det inte ska räknas som förskott på arv men i lagboken står om inget annat kan bevisas att det var förskott vad menas med det
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!I Ärvdabalken 6 kap. 1§ regleras att det en arvlåtare har gett till sin bröstarvinge ska avräknas som förskott på personens arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas. Detta innebär att om det tydligt framgår av ett gåvobrev, testamente eller utav andra omständigheter att arvlåtaren inte ämnade att gåvan skulle vara ett förskott på arvet, ska detta ej heller räknas som förskott. Av vad jag förstår av din fråga har din mor tydligt skrivit i gåvobrevet att gåvan ej ska räknas som förskott. Det kommer därför inte vara några problem, vid det fall din mor går bort, att bortse från gåvan - då den inte kommer räknas som förskott på arv.Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Gåva till gemensamt barn

2017-03-08 i Förskott på arv
FRÅGA |HejGift och ett barn samt 2 särkullbarn. Kan vi "ge" vår husbil till gemensamma barnet nu ?Skulle det innebära att husbilen inte är med vid bouppteckning ?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Var och en har rätt att göra vad den önskar med sin egendom. Ni kan således ge bort bilen till ert gemensamma barn. En följd kan dock bli att gåvan kommer att räknas som ett förskott på arv. Regler om detta finns i ärvdabalken (ÄB). Gåvor mellan arvlåtare och barn ska räknas som förskott på arv, om inte annat föreskrivs i samband med gåvan eller annars med hänsyn till omständigheterna kan antas ha varit meningen (6 kap 1 § ÄB). Vill ni inte att husbilen ska vara ett förskott på arvet rekommenderar jag således att ni upprättar ett gåvobrev i vilket ni skriver att gåvan inte ska vara ett förskott. Vill ni att gåvan ska vara ett förskott gör ni ingenting. Då kommer ert gemensamma barn få räkna bort husbilens värde från sin del av arvet.Hoppas att svaret hjälpte och tack för ni att vände er till Lawline med er fråga!

Särkullbarns rätt när efterlevande make ger gåva eller förskott till sina arvigar

2017-03-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Min man avled för 2 år sedan, vi hade varsina 2 särskullebarn men inga gemensamma barn.Min mans barn ärvde sin laglott, så när jag dör kommer 2 tredjedelar av min kvarlåtenskap att att tillfalla mina barn och den resterande tredjedelen kommer hans barn att få dela på,Jag funderar på att ta ett hypotekspensionslån, vilket innebär att jag kan frigöra 37 procent av värdet på mitt hus. Om jag skulle ge mina barn varsin summa pengar, så undrar jag hur det blir den dag jag dör och arvet ska fördelas. Vid arvsskiftet; kan min mans barn göra anspråk på de pengar som mina barn fått så att mina barn då får ärva en mindre del av min kvarlåtenskap än de annars skulle gjort
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om efterarv, gåvor till arvingar och förskott på arv hittar du i ärvdabalken (ÄB). Du kan titta närmre på den lagen här. Jag kommer ge en generell beskrivning av vad som gäller med arv när en person ger sina barn gåvor. Jag kommer också ge ett förenklat räkneexempel. Sen förklarar jag hur det kan påverka dig och dina barn.Gåva till bröstarvinge eller förskott på arv?När en person ger sin bröstarvinge – sitt/sina barn – en gåva ska gåvan ses som förskott på arv om inte något annat uttryckligen har framgått (ÄB 6 kap. 1 §). Det ses alltså inte som ett förskott på arv om det t. ex. finns ett gåvobrev som anger detta, eller om något annat som sades eller gjordes vid gåvotillfället gör det klar att det inte är ett förskott. Har någon fått ett förskott ska det avräknas från personens arv. Skulle gåvans värde överstiga vad arvingen skulle få som arvslott behöver inte överskottet betalas tillbaka (ÄB 6 kap. 4 §). Om ett förskott ges ska förskottets värde läggas till kvarlåtenskapen innan fördelningen av den görs (ÄB 6 kap. 5 §). Om en efterlevande make genom en gåva eller liknande handling väsentligt minskar sin egendom utan att ta hänsyn till den först avlidna makens arvingar ska vederlag utges till dessa arvingar. Det krävs normalt att egendomen minskat med i alla fall en fjärdedel enligt praxis från domstol. Vederlaget tas primärt från den sist avlidne makens arvingars arvslott (alltså direkt från kvarlåtenskapen som ska fördelas mellan arvingar). Kan vederlag inte utgå ska ersättningen istället betalas av den som tog emot gåvan. Gåvotagaren behöver inte lämna tillbaka gåvan om hen var i god tro om att gåvan ledde till förlust för efterarvingarna (ÄB 3 kap. 3 §).Räkneexempel på förskott på arvA och B är gifta. A avlider och B ärver kvarlåtenskapen genom makesarv. A lämnar efter sig en arvinge C som är berättigad efterarv när B avlider. B har dessutom en arvinge D. B ger bort en gåva värd 50 000 kr till D och gåvan ska räknas som förskott på arv. När B avlider finns kvarlåtenskap värd 50 000 kr. Innan kvarlåtenskapen ska fördelas mellan efterarvingen C och arvingen D måste kvarlåtenskapen ökas med gåvans värde. Kvarlåtenskapen som ska fördelas uppgår alltså till 100 000 kr.Vad händer i ditt fall?Om du ger dina barn pengar kommer det som utgångspunkt räknas som ett förskott på arv. När kvarlåtenskapen som du i framtiden lämnar efter dig ska fördelas måste gåvans värde först läggas till. Från den summan ska efterarvingen få sin andel och sedan tillfaller resten dina barn. För att ge en gåva till dina barn utan att det räknas som ett förskott på arv ska du tydligt uttrycka det. Bäst är det att skriva gåvobrev där du uppger att gåvorna inte är förskott. Om gåvorna är stora (om de utgör en fjärdedel eller mer av din totala egendom) kan det leda till att efterarvingen ska få ersättning för minskningen av kvarlåtenskapen. Efterarvingen får då kompensation från kvarlåtenskapen. Skulle det inte finnas tillräckligt mycket kvarlåtenskap kommer barnen som tog emot gåvorna behöva utge ersättning, med förutsättning att de varit medvetna om att de tog emot en gåva som skulle leda till förlust för efterarvingen. Skulle du ge en mindre gåva till dina barn bör efterarvingen inte kunna kräva något från dem när din kvarlåtenskap ska fördelas. Vill du ge pengar till dina barn och tydliggöra att det inte ska ses som förskott på arv i ett skriftligt gåvobrev kan du få hjälp att formulera ett via Lawlines avtalstjänst online här. Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Avtal om förskott på arv och dess giltighet vid bouppteckning

2017-03-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är 4 st som ärver våra föräldrar och en av syskonen ska få ett förskott på arvet för att köpa en lgh. Kan vi skriva ett eget inbördes avtal ,gäller det i såna fall vi bouppteckningen? Med vänlig hälsning
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det går utmärkt att skriva ett inbördes avtal om förskott på arv om mottagaren av förskottet är avtalspart och medger förskottet. Förskott på arv kan bevisas på andra sätt men upprättande av ett avtal förenklar bevisningen och underlättar för avräkningen vid en framtida bouppteckning. Avräkningen av förskott beräknas vid bouppteckningen utifrån egendomens värde vid tillfället för mottagandet av förskottet. Förskott på arv regleras i 6 kap. ärvdabalken (ÄB) se här.Bra att vetaEn gåva från en förälder till en bröstarvinge får innehålla ett förbehåll om att gåvan inte ska räknas som förskott på arv. Eftersom ni är 4 syskon kan detta verka orättvist men det är arvlåtarens rätt enligt 6 kap. 1 § ÄB. Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Överlåtelse av fastighet mellan närstående

2017-03-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Jag ska köpa mina föräldrars hus till ett pris under taxeringsvärdet. Fastigheten är värderad till ca 2 miljoner kronor mer än vad jag ska betala för den. Mina föräldrar vill att vi tre syskon ska dela lika på mellanskillnaden för vad jag betalar och marknadsvärdet på fastigheten (ca 2 miljoner) och detta ska vara ett förskott på arv. Min tanke är att köpa ut mina två syskon redan nu så innan våra föräldrar går bort ska huset redan vara avräknat och klart. Men om vi går tillväga på detta sätt hur blir det med vinstskatten på fastigheten? Mina föräldrar kommer ju att erhålla en summa som understiger taxeringsvärdet och då är det inte skatt eftersom det är en gåva. Men om mina två syskon ska ha sin del av förskott på arv i tillägg så kommer beloppet som jag ska betala att överstiga taxeringsvärdet. Räknas hela summan för både gåva och förskott på arv som ett köp eller skiljer man på vad föräldrarna får och vad syskonen får och därmed inte behöver betala vinstskatt? Jag har pratat med skatteverket utan framgång tyvärr, dem säger att det är en fråga för en jurist.
Christina Bengtsdotter |Hej!Vad trevligt att du hittat till oss på Lawline!I detta fall har Skatteverket rätt, att ta hjälp av en jurist är en god idé.För att det ska bli rätt utifrån förskott på arv är det först viktigt att när ni upprättar gåvobrev så ska transaktionerna ske genom era föräldrar uteslutande. Det betyder att du inte ska upprätta något gåvobrev mellan dig och dina syskon, utan du betalar för fastigheten utifrån belopp som ni räknar fram att syskonen ska ha och eventuella övertag av lån, till dina föräldrar. De i sin tur upprättar gåvobrev mellan sig och dina syskon, av likvida medel motsvarande det belopp du fått. Pengar som byter ägare räknas med i det belopp som ska vara under taxeringsvärdet. Det är då dels övertagande av eventuella lån som är kopplade till fastigheten, samt annan ersättning för fastigheten (även reverser/skuldebrev inkluderas här). Om detta sammanlagda belopp är under taxeringsvärdet blir det skattefritt för dina föräldrar (du tar över skattebelastningen och får om du säljer i framtiden betala den skatten, det ska därför "räknas av" det du betalar för fastigheten). Om beloppet du betalar överstiger 85 % av taxeringsvärdet (men under 100 % av taxeringsvärdet) kommer Lantmäteriet att beteckna det som köp, och du måste betala lagfartsavgift på överlåtelsen. Skatteverket kommer då också året efter begära bilaga för fastighetsförsäljningen från era föräldrar. För att slippa beskattningen då behöver transaktionen mellan dig och dina föräldrar beskrivas i föräldrarnas deklaration, även detta kan med fördel göras av jurist för att det ska bli rätt. Förutsatt att en beräkning utifrån marknadsvärdet vid gåvotillfället görs och att det belopp som räknas fram att dina syskon ska få understiger taxeringsvärdet kommer du ha gjort rätt för dig. Det vill säga alla syskon har fått lika mycket, du får ett övervärde i fastigheten medan dina syskon får likvida medel. Som sagt, det är en god idé att ta hjälp av en jurist. Vill ni ha hjälp av våra jurister kan du klicka här, där du också kan se vad det kostar.Med vänliga hälsningar

Får en förälder ge bort egendom till barnbarn utan att kompensera barn?

2017-03-07 i Förskott på arv
FRÅGA |HejHar en fråga ang. en gåva. Vår mor vill ge sin bil (värd. ca. 25000 ) till ett barn-barn.Vi är 2 döttrar. Får hon ge bort bilen, eller ska min syster kompenseras med halva värdet?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt att ge bort gåvan:Var och en har rätt att göra med sin egendom som den vill. Din mor har således all rätt att ge bort sin bil din sitt barnbarn utan att kompensera er som barn. Dock kan en sådan gåva få betydelse vid ett framtida arvsskifte. Förskott på arv:Det finns fall då gåvor till bröstarvingar ska räknas som förskott på arv. Detta regleras i ärvdabalken (ÄB). En gåva ska räknas som förskott på arv om den givits till en bröstarvinge (d.v.s barn eller barnbarn). Gåvan ska dock inte räknas som förskott på arv om det i samband med gåvan föreskrevs att den inte skulle räknas som förskott på arv eller om det annars kan antas ha varit meningen. Detta följer av 6 kap 1 § ärvabalken. Ska gåvan räknas som förskott på arv ska gåvans värde dras av från den arvtagarens arvsrätt. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att ni vände er till Lawline med er fråga!

Gåva av sommarstuga och förskott på arv

2017-03-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag fick i gåva av min pappa 1/2 del av en sommarstuga 2008. Jag och mina barn ägde redan andra halvan. I gåvobrevet står det att gåvan ej ska ses som ett förskott på arvet. Pappa värderade sommarstugan och gav till min enda bror det han ansåg motsvarade värdet av det jag fick. Nu har pappa gått bort och min bror tycker att den summan han fick då inte motsvarar vad värdet var/är. Enligt en advokat han kontaktat så ska värdet av gåvor vi fått tidigare, inkl då sommarstugans värde som det är nu, räknas ihop med kvarlåtenskapen. Stämmer det min bror fått veta av sin advokat?
Hanna Karlsson |Hej Maria! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller gåvor räknas de i huvudregel som förskott på arv eftersom alla barn har rätt att ärva lika mycket efter sina föräldrar. Men det går att uttrycka sin vilja om att denna gåva inte ska räknas som ett förskott på arvet och att sätta det i gåvobrevet är ett utmärkt exempel.Summan pengar din bror har fått räknas också som en gåva eller ett förskott på arv och där gäller precis samma princip som sommarstugan för dig. Det krävs alltså att det framgår att det inte ska räknas som ett förskott på arv.Eftersom sommarstugan inte ska räknas som ett förskott på arv ska den alltså inte räknas med i kvarlåtenskapen och det är oklart huruvida de motsvarande pengarna ska räknas med eller inte.Det som är knepigare är huruvida din bror skulle ha fått ett motsvarande värde i kontant. Här tänker jag att det är något avtalsrättsligt i så fall för det låter som ett avtal mellan er pappa och din bror. Värdet som han borde ha fått måste rimligtvis antas räknas som värdet av den halva sommarstugan då avtalet slöts och inget framtida hypotetiskt värde, eftersom man inte kan veta 2008 vad värdet på sommarstugan är 2017. De måste försöka göra en uppskattning av vad en värdering hade resulterat i 2008 och se om det överensstämmer. Om det här skulle leda till en tvist blir det isåfall en fråga för din bror och dödsboet eftersom man enligt en avtalsrättslig princip inte kan binda tredje man, dvs du i det här fallet. Den principen innebär att person A och person B inte kan ingå ett avtal sinsemellan som tvingar person C att göra något, person C har ju inte haft något att säga till om i frågan.Jag hoppas att ni kan komma överens om någonting och inte behöver börja tvista om det. Det där med sommarstugan ska hur som helst vara enkelt att bevisa med gåvobrevet. Lycka till!Vänligen,

Förskott på arv till arvinge som är större än kvarlåtenskapen

2017-02-28 i Förskott på arv
FRÅGA |1995 fick jag som gåva ett sommarhus värt 200000 av min far som sedan avlider 1999. Min mor som då lever har ju förfoganderätt över kvarlåtenskapen fram till sin död 2017.När min mor avlider finns endast 50000 i kontanter kvar. I gåvobrevet saknas att detta inte är ett förskott på arv, men kompletteras i samband med min fars bouppteckning av min mor som i tingsrätt gått ed på att detta inte är ett förskott på arv.Vi är två bröstarvingar.Hur blir arvet efter vår mor när det endast finns 50000 i kontanter kvar.Blir jag som fick gåvan skylldig den andre bröstarvingen kontanter?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.Som jag förstår det så lyckades du bevisa att gåvan inte var förskott för arv. Om så är fallet så kommer ju gåvan inte att påverka ditt arv över huvud taget, utan du får lika mycket som den andre bröstarvingen, dvs hälften var. Du kommer i vart fall inte behöva betala tillbaka något trots att gåvan var större än kvarlåtenskapen, om gåvan ändå räknas som ett förskott. Det framgår direkt av 6 kap. 4 § ÄB.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer så återkom gärna till oss!Vänligen