Få egendom av förälder utan att det är förskott på arv

2015-07-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Pappa vill ge mig ett mycket gammalt torp som gåva eftersom han själv inte kan sköta det längre.Vi var tre barn från början, lillebror är avliden ,så det är jag och min storebror kvar.Han har ingen kontakt med pappa och vill absolut inte ha torpet, jag har talat med han.Vidare har min avlidne bror sex vuxna barn, som bildat familjer och sitter med egna hus, så dom vill heller inte ha torpet.För vad jag förstår så ska ju egentligen torpet delas mellan pappas tre barn, i varsin tredjedel. Då lillebror är avliden tillfaller väl hans tredjedel hans sex barn, som då ska en sjättedel var av den tredjedelen? Vilket dom inte vill ha.Fakta om torpet: Småhusenhet byggnadsvärde under 50 000 kr. Taxeringsvärde 73 000 krIngen el och inget vatten och huset är byggt 1879. Så du förstår vilket skick det är i. Tomt tretusen kvadratmeter. Ingen skog. Ingen vattenkälla.Alltså vill han bara att jag ska ta över detta. Hur gör vi på ett smidigt sätt, så att jag inte får betala till dom när pappa avlider? Själv är jag förtidspensionär med låg inkomst.
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Det är möjligt att göra detta genom att din pappa skriver ett gåvobrev där han ger fastigheten till dig och samtidigt anger att den inte ska vara förskott på arv. Jag skulle rekommendera dig att ta hjälp för att göra det så slipper ni eventuella oklarheter när din pappa sedan avlider. Du kan få hjälp med att skriva gåvobrevet här: http://lawline.se/avtal/gavobrev.Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

förskottsgåva förälder och barn

2015-07-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,jag undrar över en sak,min far funderar på att ge mig sommarstugan som gåva,men villa ha en liten summa av mig som inte ska stå med i gåvobrevet. Vi är 3 systrar och jag undrar har min far rätt att ge mig sommarstugan,eller kommer det tas upp som arv den dagen min far inte finns med? Mvh Marie Louise
Sara Andersson |Hej och välkommen till Lawline, Din far har rätt att förfoga över sin egendom precis som han vill under sin livstid. Det finns inga rättsliga hinder mot att han ger dig en sommarstuga i gåva. När din far väl avlider har dina syskon emellertid rätt att göra gällande att gåvan som givits innan faderns bortgång ska betraktas som ett förskott på arv (6:1 ÄB, se här). Mellan förälder till barn råder en presumtion för att gåvor som ges under livstiden ska betraktas som förskott på arv. Om föräldern på något sätt utrycker en annan avsikt gällande gåvan, bryts presumtionen. Det räcker därför att din far skriver i gåvobrevet att gåvan inte ska utgöra ett förskottsarv för att bryta presumtionen om förskottsarv. Endast om gåvan kränker dina syskons laglotter kan de invända mot gåvan och därmed utkräva den del som inkräktat på laglotterna. Hoppas du fått svar på din fråga,

Gåva och förskott på arv

2015-07-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Min man och jag har för avsikt att överlåta en f d jordbruksfastighet (nu avstyckad sådan) till en av våra två döttrar, då hon skall bygga ett hus på tomten. Marknadsvärdet är 332 000 kr, hur gör vi det rättvist mot den andra dottern?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag antar att målet är att döttrarna slutligen skall få lika mycket av er egendom. I så fall är det enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) så att fastigheten, om ni överlämnar den som gåva till ena dottern, räknas som förskott på arv. Det kan dock naturligtvis ändå vara en bra idé att skriva på gåvobrevet tydligt att det skall räknas som ett förskott på arv. Resultatet av att egendomen räknas som förskott på arv blir att den vid arv räknas med när man avgör hur stor egendom skall ärvas (man plus:ar alltså på den som om den aldrig hade givits), men räknar sedan av den från andelen för den som har fått gåvan, och det värde man använder är det värde gåvan hade när den överlämnades (6 kap. 3 § Ärvdabalken).Kort sagt skulle alltså den dotter som fick gåvan senare få ärva mindre så att det jämnade ut sig mellan döttrarna.Om det inte är aktuellt att helt enkelt låta fastigheten räknas som förskott är väl vad som återstår att ge en gåva av samma värde till den andra dottern, men det skulle förstås vara en dyr lösning.Sist skall jag också nämna att om det inte handlar om en gåva utan om exempelvis en underprisförsäljning gäller i princip samma sak som jag har skrivit ovan, fast bara angående "den benefika andelen". Med detta menar jag att om dottern skulle få en "rabatt" på 150000 kr skulle detta värde betraktas som en gåva.Jag hoppas att svaret är till hjälp!Hälsningar,

Förskott på arv

2015-06-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor dog för nio år sedan. Min syster tog då fram ett gåvobrev där hon fick våran mors sommar ställe, det hade skett 2-3 år tidigare. Hon menade att det var hennes och att jag inte hade inget med att det att göra. Sedan vi bouppteckningen var inte sommarstugan med eller att jag fick någon kompensation att hon fått stället.Skall inte detta räknas som förskott på arv (vi är bara två)?Går det att överklaga det hela om det skötts fel?MvHAnders Borelid
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor rörande arv regleras i ärvdabalken (ÄB). I 6 kap. 1 § ÄB kan vi utläsa att en gåva som bröstarvinge fått under arvlåtarens livstid ska räknas som förskott på arv om inget annat har uttryckts. För att bryta denna presumtion krävs en uttrycklig vilja i t.ex. gåvobrevet om att egendomen inte ska utgöra förskott på arv Annars kan det med hänsyn till omständigheterna antas att hon inte menat att det skulle vara förskott på arv. Utifrån din beskrivning kan jag därför inte ge dig ett konkret svar på om det är ett förskott eller ej. Men är fallet så, ska gåvan räknas av enligt 7 kap. 2 § ÄB.Är en bouppteckning felaktig ska en tilläggsbouppteckning göras, 20 kap. 10 § ÄB. Detta måste göras inom en månad från den första, och görs via en blankett hos skatteverket!Hoppas du fick svar på din fråga och kommentera gärna om du har ytterligare funderingar.Vänligen,

Förskott på arv

2015-07-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min mor dog i mai. Hon var skild från min far. Jag och min bror ær de ænda arvingarna. Før 9 år sedan fick min bror kjøpa en stuga i Norge av min mor till en mycket låg pris. Han sålde den 8 år senare och fick næstan det dubbla igjen før den. Nu undrar jag om detta kan ræknas som førskott på arv?Bouppteckningen skal gjøras i sluten av juli och det ær en jurist som har ansvar før bouppteckningen. Hur skal jag gå fram før att lægga fram denna saken? Borde jag ha en advokat? Kan Ni tipsa meg om någon i Gøteborg som har tid att ta detta uppdraget?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Du har rätt i att försäljningen av stugan troligtvis utgör förskott på arv. Detta regleras i ärvdabalkens 6:e kapitel, se här. Det avgörande är om priset för stugan var så pass lågt att det till någon del går att betrakta som en gåva. Gåva definieras som att man får något utan motprestation, i det här fallet värdet på huset till den del det överstiger priset din bror fick betala. Värdet ska beaktas vid gåvotillfället, alltså när köpet genomfördes, så det faktum att din bror tjänade en ansenlig summa pengar på att sälja stugan vidare är utan betydelse. För att utgöra förskott på arv krävs vidare att inget annat sagts eller skrivits i samband med gåvan. Det betyder att om din mor gjort klart att underprisförsäljningen inte skulle utgöra förskott på arv så ska den inte alls beaktas i bodelningen utan istället ses som en vanlig gåva utan konsekvenser för arvingarna.Du själv kan såklart lägga fram detta för juristen som ansvarar för bouppteckningen men om du vill ha hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till oss på telefon 08-533 300 04 eller mail info@lawline.se.Vänligen,

Förskott på arv vid gåva till barnbarn

2015-07-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Vi är 3 systrar och 2 av oss har 3 barn var, den 3:e har 1 barn. Kan vår mamma ge alla barnbarn en större summa pengar till var och en utan att det inverkar på vårt arv? Den 3:e systern m 1 barn påstår att det inte är möjligt.Vår mamma är änka sen 6 år.Tacksam för svar.
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Frågor om arv regleras främst i Ärvdabalken, ÄB, som du finner här.Det är fullt möjligt att som arvlåtare ge en gåva till en eller flera av sina arvingar. Frågan som aktualiseras är då om gåvan påverkar framtida arv eller inte. Barnbarn tillhör den första arvsklassen, dvs. de är bröstarvingar. Enligt ÄB 6 kap 1 § 1 meningen gäller som huvudregel att vad arvlåtaren under sin livstid har gett en bröstarvinge ska ses som förskott på arv. Detta under förutsättning att inget annat föreskrivits eller att det annars utifrån omständigheterna får antas att gåvan inte var menad som ett förskott på arv.I detta fall finns dock ytterligare en aspekt att bedöma. Er mor vill ge gåvor till sina barnbarn. De är visserligen bröstarvingar, men inte arvingar vid gåvotillfället, eftersom alla ni tre systrar lever och därmed är de som ska ärva vid tidpunkten då gåvorna ges.Praxis är inte helt entydig i frågan, men det mesta lutar åt att bedömningen skulle bli sådan att gåvan till barnbarnen trots allt inte ses som förskott på arv, då barnbarnen vid gåvotillfället inte står i tur att ärva er mor.Givetvis är det bästa dock att tydligt ange på gåvobrevet vad som avses med gåvan, dvs. om den är att anse som förskott på arv för barnbarnen eller inte. Ska den ses som förskott på arv räknas den vid arvskiftet av från barnbarnens eventuella arvslott från mormodern. Ska gåvan inte betraktas som förskott på arv, ska den inte tas i beaktande vid ett eventuellt kommande arvskifte mellan syskon och barn efter avlidna syskon.Gåvan till barnbarnen påverkar alltså inte er syskons arvslotter, då gåvan ju ges till barnbarnen och inte till er. Ert arv efter er mor ska alltså fördelas utan beaktande av gåvorna.Med Vänliga Hälsningar

Fastighet om förskott på arv

2015-06-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, mina morföräldrar är båda i livet. De vill att min mamma ska ta över deras fritidshus. Mamma vill köpa fastigheten så att det inte ska ses som ett förskott av arv. Hur ska de gå tillväga? Kan man köpa fastigheten för i princip vilken summa som helst om man i avtalet anger att detta inte ska anses som förskott på arv eller hur ska dom göra?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om förskott på arv finns i Ärvdabalken, som du hittar https://lagen.nu/1958:637.Utgångspunkten är att en gåva en bröstarvinge får under arvlåtarens livstid räknas som förskott på arv. Om något annat anges, det vill säga att det anges att en gåva inte ska anses utgöra förskott på arv, är det dock det som gäller, Ärvdabalken 6:1. Dina morföräldrar kan alltså ge fastigheten som en gåva till din mor och i gåvohandlingen ange att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Det krävs inte att din mor köper fastigheten för att undvika att det ses som förskott på arv. Viktigt att tänka på vid i den här situationen är de skattemässiga konsekvenserna, som du kan läsa om i en tidigare besvarad fråga, här. Det är även viktigt att komma ihåg att alla formregler följs vid gåva eller försäljning av fastighet. Läs gärna mer om det i en tidigare fråga, här.Om ni skulle behöva vidare rådgivning av en jurist finns det möjlighet att boka tid på lawline.se/boka. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Förskott på arv

2015-06-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Har precis fått reda på att vår mor skrivit över sin fastighet till vår bror,vi är två syskon till, vår mor är 80 år och har haft stroke mm varvid vår bror skött hennes ekonomi trots att vi andra syskon påtalat att hon skulle ha en utomstående good man. Tror dessutom att vår bror utnyttjat situationen, då han har haft all tid att påverka vår mor då han är förtidspensionerad och väldigt manupelaktiv enligt mig o min syster. Vår far dog 1967 och vi har inga andra syskon i livet, dessutom skedde denna överlåtelse i hemlighet utan att jag o min syster hade en aning. Kan det verkligen få gå till då här??? jag o min syster känner oss väldigt lessna förbannade o orättvist behanlade. Kan tillägga att vid konfrontation med vår mor så svarade hon att jag(Pernilla)skulle ha del av detta o jag frågade hur.jo jag sa det till Göran(vår bror) o jag frågade då hur o min syster då? svar jamen hon har ju redan ett hus. Allt känns väldigt olustigt o fel för mg o min syster vad göra? Väldigt tacksam för svar Med vänlig hälsning P
Julia Tigerström |Hej och tack för din fråga, Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken gäller som huvudregel att vad en arvlåtare under sin livstid givit en bröstarvinge ska ses som ett förskott på arvet. Förskott på arv avräknas vid det kommande arvskiftet. Enligt 6 kap. 3 § är det värdet vid mottagandet av gåvan som ska avräknas. När din mor avlider och arvskifte ska ske ska alltså värdet på det hon givit din bror (värdet vid mottagandet) avräknas från din brors lott. Är lotten inte så stor att avräkning till fullo kan ske behöver han dock inte betala tillbaka överskottet såvida inte han och er mor kom överens om det då förskottet gavs, 6 kap. 3 § ärvdabalken. När förskott givits räknas arvslotterna storlek ut på följande sätt. Kvarlåtenskapens värde ökas med förskottets värde och därefter fördelas kvarlåtenskapen på de respektive arvslotterna. Är förskottet så stort att det inte till fullo kan avräknas från förskottsmottagarens lott (så som nämns i stycket ovan) ökas kvarlåtenskapens värde med den summa som kan avräknas, 6 kap. 5 §.