Gåva och förskott på arv

2016-02-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Får man ge bort allting till ett barn om man är 3 syskon? Det som har hänt är att min morbror har fått en jord och skogsbruksfastighet med 300 ha mark. Mormor och morfar ägde halva var av denna, först fick min morbror ena halvan av den ena i gåva, sedan den sista halvan fick han halva i gåva, och köpte halva för en mycket billig peng (huruvida dessa pengar betalts är oklart). Kan inte detta bland annat inskränka på den sjättedel som man som bröstarvinge har rätt till? Detta är ett konstigt och komplicerat fall på många sätt och finns mycket att berätta. Men ni kanske kan ge nån synpunkt om man verkligen kan göra så här. Sen rent moraliskt i dagens samhälle är det inte alls rätt... Både mormor och morfar har nyligen gått bort också.
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsatt att det inte finns något testamente har alla tre syskonen rätt till lika stor del av kvarlåtenskapen enl. 2kap. 1§ Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Denna rätt tillfaller bröstarvingar, alltså din mormor och morfars barn. Om någon av din mormor och morfars barn har avlidit träder eventuella barnbarn in i dennes ställe och blir bröstarvingar. Förutsatt att din mormor och morfar var gifta ärvde den efterlevande maken den avlidne maken enl. 3kap. 1§ ÄB. Här har alltså bröstarvingarna inte någon rätt till arv. Då efterlevande make avled ska hela kvarlåtenskapen tillfalla bröstarvingarna om inget testamente finns. Vid giftermål behåller vardera maken sin egendom (giftorättsgods). Då din mormor och morfar ägde halva var av fastigheten gav både din mormor och morfar bort en del av sitt giftorättsgods (som vid dödsfall blir kvarlåtenskap) till din morbror. Detta skulle kunna betraktas som förskott på arv enl. 6kap. 1§ ÄB om inte annat har föreskrivits. Som huvudregel räknas gåva till bröstarvingar som förskott på arv om det inte anges i ett gåvobrev eller liknande att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv. Om det inte framgår att fastigheten till din morbror inte skulle utgöra förskott på arv ska denna alltså avräknas. Avräknandet ska enl. 6kap. 3§ ÄB ske efter fastighetens värde vid gåvotillfället. Om fastigheten var värd mer än vad din morbror egentligen skulle fått vid arvet (arvslott) är han inte skyldig att återbära överskottet enl. 6kap. 4§ ÄB.Hoppas du fick svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att återkomma.Med vänlig hälsning

Gåva inte att se som förskott på arv

2016-02-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min mor gav bort en fastighet för cirka tio år sedan till min syster.Värdet på fastigheten uppgår i dagsläget till ett antal miljoner,Min bror fick en annan fastighet - jag fick ingenting.I gåvohandlingarna står det att gåvorna ej ska anses som förtida arv. Nu är vår mor avliden och då uppstår frågan huruvida jag trots det skrivna i gåvobreven kan gör ett anspråk på att de har fått ett förtida arv?Värdet av dödsboet enligt bouppteckning uppgår till några tusenlappar.Är det någon mening att röra i det hela eller är det en fruktlös kamp?/Britt-Mari
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 6 kap. 1 § ärvdabalken står att det som en arvlåtare under sin livstid ger till sina bröstarvingar ska avräknas som ett förskott på deras arv om inget annat har föreskrivits. Detta är enbart en presumtion och gäller inte när någon som i detta fallet har uttryckt att den inte vill att en gåva ska räknas som förskott på arv. Det är alltså tillåtet för en arvlåtare att på detta sätt gynna en eller flera av sina bröstarvingar. I 7 kap. 4 § ärvdabalken finns en bestämmelse som innebär att sådana gåvor som kan likställas med testamente under vissa omständigheter kan angripas av en laglottsberättigad bröstarvinge. Detta gäller dock bara gåvor som lämnas på en arvlåtares dödsbädd eller som är sådana att arvlåtaren fram till sin död kan räkna med att ha nyttan av den bortgivna egendomen. Av din fråga att döma verkar ingen av gåvorna falla in under denna bestämmelse. Tyvärr är jag tvungen att meddela att jag bedömer det vara en fruktlös kamp.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Förskott på arv - Gåvobrev

2016-01-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag vill ge ett av mina barn 1 milj kronor som förtida uttag av arv gåvobrev?
Moa Bodin |Hej, vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vill du ge ett av dina barn 1 000 000 kr så kommer det att räknas av på dennes arvslott som förskott på arv. Det betyder att när dina barn sedan ärver, så dras den summan bort från mottagaren av summan på det belopp som hen annars skulle ärva. Ett gåvobrev är alltid att rekommendera att skriva. För att det ska gå rätt till kan du använda dig utav denna tjänst(klicka HÄR). Det finns inga formella krav på att du måste ha ett gåvobrev, eller krav på exakt hur ett gåvobrev ska vara utformat. Däremot är det alltid bra att ha det skriftligt för att underlätta vid till exempel när dina barn ska ärva från dig. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du fler frågor kring detta är du mer än välkommen att ställa dem här nedanför i kommentarsfältet.Vänligen,

Förskott på arv, värdering och avräkning

2016-01-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej !Mina föräldrar har redan gett oss,mig och min bror medans de var vid sina sinnens fulla bruk så att säga. Min bror fick en tomt med en stuga på och jag tror det står att han fått den som gåva. Jag har fått en tomt utan byggnader plus en sk hemmansdel(fungerar mest för jakträttighet) de är inte gåvor utan endast överskrivna på mig.Men det är här jag blir lite fundersam på hur förskott på arv fungerar när de sedan avlider.Tomt plus byggnad har ju ett större värde rent penningamässigt.Hälsning
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Som huvudregel räknas gåvor till bröstarvingar som förskott på arv och detta förskott ska räknas av vid arvsskiftet senare, vilket framgår av Ärvdabalken 6 kap 1 §. Om en gåva inte ska räknas som förskott på arv måste det anges i gåvobrev eller liknande. Genom att vederlagsfritt skriva över tomten och hemmansdelen på dig utan vederlag så är de att anse som en gåva, och lagtexten i ärvdabalken säger "vad arvlåtare har gett..", det krävs alltså inget gåvobrev eller utfästelse för det ska räknas som förskott på arv.Den gåva du har fått och den gåva din bror har fått har olika högt värde. Det kommer att regleras när arvet fördelas efter era föräldrars död, då värdet på gåvan (beräknat vid gåvotillfället, 6 kap 3 §) ska räknas av. Har din bror gåva ett högre värde kommer det alltså avräknas en större del för honom. När man avräknar så först ökar man boet med värdet för gåvan. Säg att din brors gåva är värd 200 000 kr och din gåva är värd 100 000 kr. När era föräldrar avlidit finns 500 000 kr i boet. Då ökas först boets tillgångar med värdet för gåvorna, dvs det blir 500 000 + 200 000 + 100 000 kr = 800 000 kr. Om ni är två syskon och inget testamente finns utan ni delar på arvet (ärvdabalken 2 kap 1 §) så innebär det att ni får 400 000 kr vardera. Din bror har redan fått en gåva om 200 000 kr, så han får 400 000 - 200 000 kr = 200 000 kr ur boet. Du har redan fått en gåva om 100 000 kr så du får 400 000 - 100 000 kr = 300 000 kr ur boet. På så vis jämnas ev orättvisor ut. OBS att om era föräldrar i er brors gåvobrev angett att gåvan inte ska ses som förskott på arv avräknas den inte. Om era föräldrar har ett testamente där någon av er barn tillskiftas enbart laglotten eller mer än arvslotten så stämmer heller inte exemplet, utan det gäller som huvudregel och om inget annat finns avtalat eller angivet i testamente. Hoppas du fick svar på din fråga, är något oklart så kommentera gärna frågan så ska jag försöka reda ut det. Vänligen,

Förskott på arv och beloppsgräns

2016-02-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Vad är arvsförskott och hur går det till att få ut det? Hur mycket kan det vara?
Marianna Vergari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förskott på arv regleras i Ärvdabalken (ÄB) vilken du kan hitta här.Huvudregeln vad gäller arvsrätt är att alla bröstarvingar (barn, sen barnbarn etc) ska behandlas lika och tilldelas en lika stor del av den avlidnes kvarlåtenskap. Av denna anledning stadgas i 6:1 en presumtion för att gåvor som den avlidne under sin livstid gett till någon av sina bröstarvingar räknas som förskott på deras arv, och ska således räknas bort från arvslotten i samband med arvsskiftet. Om gåvans värde skulle vara så stort att det inkräktar på övriga arvingars laglott (det de har lagligt reglerad rätt till) så kan gåvotagaren till och med bli återbetalningsskyldig till dem. Detta är dock endast en presumtion som kan brytas om den avlidne skriver ett testamente eller gåvobrev som reglerar arvskiftet på något annat vis. När man drar av en gåva som räknas som förskott på arv från en bröstarvinges arvslott värderar man vanligtvis gåvan till det värde som den kan bedömas ha haft då bröstarvingen mottog den (och inte till det värde som gåvan har vid arvskiftet). Det finns ingen särskild beloppsgräns eller procentsats som avgör om en viss gåva ska anses vara förskott på arv. Det är dock "större" gåvor och inte vanliga t.ex. presenter som dras av som förskott.Jag hoppas detta besvarar din fråga! Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Du kan också använda dig av vår betaltjänst och få en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Den hittar du här.

Arvsfråga - förtida arv?

2016-02-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Kan man efter snart sex år begära , att få ut sitt morsarv fast fadern lever? Vi är tre barn inom detta äktenskap.(Det ryktas att min far har en dotter utanför äktenskapet, men inget som är bekräftat.)Med vänlig hälsningAnnika Persson
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningSom jag förstår är ni oroliga för erat arv efter att ha hört om en eventuell, obekräftad syster utanför äktenskapet?För det första är du och dina två syskon vad som brukar benämnas bröstarvingar enligt 2 kap. 1§ Ärvdabalken. Det betyder att ni är de som främst ärver efter era föräldrar.Om er far skulle ha en dotter utanför sitt äktenskap skulle hon vara vad som kallas för särkullbarn och har endast rätt till att dela arvet med er efter er fader. Det som fanns när er mor dog har hon aldrig rätt till att dela. Därmed behöver ni inte oroa er för det vare sig nu genom ett förskott på arvet eller senare efter er fader dött.Bouppteckning sker efter varje dödsfall och därmed har arvslotten redan förtecknats efter er mor.Jag hoppas det här svaret har lugnat er.

Beräkning av värdet på förskott på arv avseende förvärv av fastighet genom blandat fång

2016-01-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Svärmor överlåter en fastighet till mig och min man för en summa som är en krona under taxeringsvärdet. Om hon inte skriver något huruvida detta skall räknas som förskott på arv, hur bedömer man i framtiden hur stort förskott på arv min man fått? Är det värdet vid överlåtelsen minus den summa vi betalt? Eller värdet vid hennes frånfälle minus vad vi betalt? För även om det räknas som gåva då vi betalar under taxerat värde får vi väl i alla fall dra av denna summa?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Ärvdabalken (ÄB) 6 kap 1§ presumeras stora gåvor till den avlidnes barn utgöra förskott på arv. En fastighet är så pass dyr egendom att den, trots att det rör sig om ett blandat fång med oneröst inslag upptill taxeringsvärdet (som är lägre än marknadsvärdet), får anses utgöra förskott på arv om inte din svärmor uttrycker något annat. Förkottets värde beräknas till värdet vid gåvotillfället. Det är endast den benefika delen som räknas som förskott på arv, dvs i ert fall fastighetens värde minus 1 kr mindre än taxeringsvärdet.Med vänlig hälsning,

Undvika förskott på arv och beskattning

2016-01-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Får jag dela ut delar av mina saker till mina barnbarn ifrån mitt hus vid flytt och husförsäljning? Jag vill inte att detta ska räknas in i arvet, hur gör jag då? Till vilket värde går det bra att dela ut? Får barnbarnen skatt på detta? Jag har tre barnbarn ifrån en son och två barnbarn ifrån min andra son.
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen hittar du i inkomstskattelagen (IL) och reglerna som styr om något räknas som förskott på arv hittar du i ärvdabalken (ÄB). IL hittar du https://lagen.nu/1999:1229 och ÄB hittar du https://lagen.nu/1958:637.Jag vill inledningsvis påpeka att det ut över regleringen om förskott på arv finns regler om det så kallade förstärkta laglottsskydet ÄB 7:4 som också kan påverka rättsverkningen av det som man ger. Jag kommer inte gå in på det vidare då det handlar om en situation där man försöker ordna arvet efter sig när inpå sin död (det finns även andra reglerade situationer som när ÄB 7:4 auktualiseras men dessa är väldigt specifika) – som jag förstår din situation är detta inte fallet, detta är också min utgångspunkt i övriga delar av svaret. Anledningen till att jag nämner det är att du skall ha chansen att undersöka det närmare, då man i en kort fråga inte kan täcka in hela sin sociala situation.Att undvika ett förskott på arvOm du vill vara säker på att din gåva inte påverkar arvet så bör du skriva ett gåvobrev där du tydligt klargör detta. Det är alltså viktigt att det klart framgår att du inte vill att gåvan som du gett skall räknas som förskott på arv. Beroende på din familjesituation är det dock inte säkert att gåvan skulle avräknas från arvet till att börja med ÄB 6:1, men det är bättre att vara tydlig med dina avsikter för att undvika en konflikt mellan de efterlevande om vad som var din tanke med gåvan. BeskattningDet finns ingen gräns för hur mycket man kan ge bort och så länge det handlar om en gåva så kommer varken du IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 eller dina barnbarn IL 8:2 att beskattas.För att det skall räknas som en gåva måste du frivilligt ge för att berika dina barnbarn och när det gäller saker, alltså inte fastigheter eller hus, så ses transaktionen som gåva i sin helhet om du inte får någon ersättning för den. Skulle det vara så att du får ersättning för gåvorna så kan detta alltså komplicera svaret gällande beskattningen något.SummeringVar tydlig med att din avsikt är att gåvan inte skall räknas som ett förskott på arv – gärna genom att du skriver ett gåvobrev där detta framgår. Under förutsättningen att det handlar om en gåva som du inte får någon ersättning för kommer ingen skatt att utgå.Skulle du behöva hjälp med att skriva gåvobrevet kan du komma i kontakt med våra samarbetspartners som är kunniga jurister på familjerättens område här. Bästa hälsningar