Låna ut pengar till barn för att köpa ut sambo samt förskott på arv

2017-08-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min dotter och hennes sambo skall separera, de har ett hus tillsammans som de äger hälften vardera. Min fråga är om jag och min man kan tillföra den del som sambon skall ha så att dottern tar över det helt. Vi vill därefter upprätta ett internt avtal som gäller den summa som dottern fått låna för att på så vis göra det rättvist eftersom vi har en dotter till och arvsmässigt vill vi självklart att det skall vara rättvist. Vad bör vi tänka på?De har lån på ca 3 500 000 och huset är värderat till ca 5 000 000. Min dotter har en lön på ca 31 000 och jag undrar om hon "får" eller kan stå som ensamägare, det är ju en annan fråga, men om inte, hur kan vi göra då och vad innebär det ekonomiskt, lagfarter och skatter? Med anledning att de har barn och att det är bostadsbrist vore det klokt att bo kvar, det är dessutom svårt att hitta bostäder, men det är en tanke tills allt har bedarrat, dessutom önskar sambon flytta till en lägenhet och vill inte bo i huset. Huset går ju alltid att sälja och har ett attraktivt läge. Behöver veta om det ens är möjligt, sedan får de själva bestämma om de vill.MVH
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar dina frågor på följande sätt:1. Kan du och din man låna ut pengar till dottern så att hon kan köpa ut sin sambo?2. Hur ska man göra för att era döttrar ska få en rättvis fördelning av er förmögenhet med tanke på att de kommer att ärva er och att det här lånet ges endast till ena dottern?3. Kan dottern lagligt sett stå som ensam ägare till huset?Svar på fråga 1Du och din man kan låna ut pengar till dottern så att hon kan köpa ut sin sambo. Ett förslag är att upprätta ett skuldebrev för detta.Svar på fråga 2Eftersom det är en stor summa ni ska låna ut, kommer det att räknas som förskott på arv enligt lag (6:1 ÄB). Lagen ser alltså till att arvet blir rättvist fördelat. Om ni går bort innan er dotter har hunnit betala tillbaka skulden innebär detta att hennes kvarstående skuld vid er bortgång räknas av från hennes arv om det finns tillräckligt mycket kvarlåtenskap för att kunna avräkna detta. Hon kommer därmed ha en skuld till dödsboet, alternativt till systern om kvarlåtenskapen inte räcker till. Ni behöver med andra ord inte göra något för att se till att lånet räknas som förskott på arv (6:1 ÄB).Svar på fråga 3Det bör inte finnas några hinder i lagen för att dottern ska kunna få stå som ensam ägare till huset. Man kan ha lagfart helt själv. Hon måste söka lagfart för den delen hon ska köpa av sin sambo inom tre månader efter det att köpeavtalet mellan henne och hennes före detta sambo har upprättats (20:2 JB). Så länge hon kan ta över lånet från sambon och köpa ut honom bör det alltså inte vara några problem. Att köpa ut honom kan hon lösa med lånet från er. Att ta över bolånet däremot beror på vad långivaren anser om detta. I lagen finns det däremot inget hinder mot att hon får ta över bolånet.Hoppas du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några!Med vänliga hälsningar

Kan en skuld efterskänkas som förskott på arv?

2017-07-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag och min sambo fick låna pengar av min far till en kontantinsats vid köp av ett hus. Vi skrev då ett skuldebrev mellan. Kan min far ändra sig och ge detta som ett förskott på arvet till mig för att pengarna skall tillfalla mig som min enskilda egendom vi eventuell försäljning av huset?
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om din pappa kan välja att inte kräva ut skulden ni har till honom i och med lånet och istället ge lånet som förskott på arv till dig. Det kan han absolut göra, det är hans pengar och om han inte vill ha tillbaks dem kan han välja att de ska ses som förskott på ditt arv istället. Om ni vill att det ska framgå klart att det är just förskott på arv och inte en vanlig gåva som inte ska ses som förskott på arv bör han skriva i ett gåvobrev att pengarna är förskott på ditt arv. Han bör också skriva i samma gåvobrev att pengarna ska vara din enskilda egendom.Om ni skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med detta eller skriva gåvobrevet åt er kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.Hoppas att du fått hjälp av mitt svar!Vänliga hälsningarSanna Wetterin

Gåva under givarens livstid kan ibland avräknas som förskott på arv

2017-07-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Min syster har sålt vårans pappas bostadsrätt,och tömt hela lägenheten, utan min vetskap, saken är den att hon har lyckats få honom att skriva över bostaden till henne med 95 procent, så min pappa har 5 procent kvar,och så har hon tvingat in honom på ett äldreboende mot hans vilja, men har jag som son och bröstarvinge inte rätt till någonting?
Fanny Rudén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din pappa under sin livstid gett bort egendom till något av sina barn så kan det röra sig om förskott på arv och ska isåfall avräknas från gåvotagarens arvslott. När det gäller gåvor från förälder till barn så finns en presumtion för att gåvan ska ses som förskott på arv. Presumtionen kan dock brytas om annat har föreskrivits eller det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det är alltså givarens avsikt som spelar roll. Om det finns omständigheter som talar för att givaren inte ville att gåvan skulle ses som förskott på arv så ska det heller inte avräknas.Om gåvan ska ses som förskott ska egendomens värde vid mottagandet av gåvan dras av från gåvotagarens (din systers) arvslott (6 kap. 3 § ärvdabalken). Detta gör att din arvslott blir större. Du har däremot inte någon rätt till själva egendomen (endast av de 5 % han ägde), eftersom att den delen av egendomen hon äger (95 %) inte går åter (det är endast värdet som ”går åter”). Gåvan får heller inte inkräkta på din rätt till laglott (hälften av arvslotten) om gåvan kan likställas med testamente (7 kap. 4 § ärvdabalken). Det kan det t.ex. vara om han givit bort egendomen kort tid innan sin död. I sådant fall kan det finnas viss möjlighet att begära att gåvan ska återbäras.Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att komma in med en ny till oss här på Lawline.Vänligen,

Förskott på arv

2017-07-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Vad gäller när en far/morförälder vill ge en bit tomt som gåva (som skall styckas av, ännu ej gjorts) till ett barnbarn? Påverkas arvet till barnbarnets förälder alltså barn till far/morföräldern. Är det någon annan skatt etc. som skall tas hänsyn till?Det finns flera barnbarn och flera barn till far/morföräldern. Gåvan är endast till ett av barnbarnen.Tack på förhand!
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Din första fråga handlar om en gåva från far/morföräldrarna till ett barnbarn kan påverka arvet till barnbarnets föräldrar. Denna situation är reglerad i 6 kap. ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) och benämns att gåvotagaren har fått ett förskott på arv. Lagtexten anger att när en bröstarvinge fått en gåva föreligger en presumtion att förskott på arv föreligger, om en annan arvtagare får en gåva föreligger förskott på arv om det var gåvogivarens avsikt vid gåvotillfället. Man kommer då avräkna bort värdet av gåvan som den arvingen fått på dennes arvslott. Ex. en av två barn har fått 100 000 kr i gåva av sin förälder som nu gått bort, vid dödsfallet finns 200 000 kr att fördela. Skulle man inte ta hänsyn till gåva skulle bägge arvingarna få 100 000 kr var, men nu kommer man beakta gåva, man kommer då räkna ihop gåva med vad som finns att fördela vid arvet, i detta fall 200 000 + 100 000 kr = 300 000 kr, vid en delning har både arvingarna rätt till 150 000 kr men nu har den ena arvingen redan fått 100 000 kr, av arvet får då arvingen som fått förskottet 50 000 kr och den andra arvingen 150 000 kr.I denna situation kommer inte gåva gå till en arvtagare eller en bröstarvinge eftersom förälden till gåvotagaren lever. Skulle mor/farföräldrarna avlida skulle inte barnbarnen i dagsläget inte ärva något vilket gör att reglerna om förskott på arv inte blir aktuella. Arvsmässigt blir det samma sak som om man skulle ge gåva till någon utanför familjen. Undantaget på detta är om barnbarnen skulle blivit namngivna som arvtagare i ett testamente och därmed skulle de bli en "annan arvtagare" i lagens mening. Din andra frågan rör eventuella skattekonsekvenser av gåvan. Gåvoskatten avskaffades 2005 någon omedelbar beskattning kommer därmed inte ske. Istället kommer en beskattning ske vid en kapitalvinst vilket kan ske vid en eventuell försäljning. Vid beräkning av en kapitalvinst kommer man då beakta samma skattemässiga situation som om dina mor/farföräldrar hade sålt tomten enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229#K44P21)Hoppas du fick svar på din fråga!

Gåva - förskott på arv eller inte?

2017-07-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mamma har nyligen gått bort utan att ha någon fast egendom. 2005 ägde hon ett hus som bar skulder på ca 500000 kronor. Hon valde då att skänka huset till mig och min sambo mot att vi löste bort alla skulderna kopplat till huset. Detta finns dokumenterat i ett gåvobrev och i ett testamente där skrivningen är att gåvan inte skall ses som ett förskott på arv. Är detta något som mina syskon kan bestrida eller har hon rätt att disponera sin enskilda egendom som hon önskar.Ricard
Amelie Demelew |Hej!Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.När det gäller gåvor som överlåtits under en persons livstid ska det enligt 6 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) betraktas som förskott på arv. En sådan presumtion bryts dock om det uttryckligen framgår att gåvogivarens avsikt varit att gåvan inte ska avräknas som ett förskott på arv. I ovan förklarade fall uttrycks gåvogivarens vilja att inte betrakta gåvan som ett förskott på arv i gåvobrevet. Resterande arvingar kan då enbart bestrida på den grunden att omständigheterna i övrigt skulle tala för att gåvogivarens avsikt ändå skulle ha varit att gåvan skulle betraktas som ett förskott på arvet. Bevisbördan ligger emellertid på den som påstår något. Det kan därför komma att krävas relativt mycket för att gåvan, trots gåvobrevets innehåll, skulle vara att betrakta som ett förskott på arv.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.Med vänliga hälsningar,

Gåva av fastighet till barn - vilka rättigheter har syskonen?

2017-07-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Om ens mamma genom gåva medan hon lever ger bort en fastighet till ett syskon i en syskonskara, vilka rättigheter har de andra syskonen?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det står er mamma fritt att ge gåvor under sin livstid, även om detta skulle innebära en särbehandling av ett barn i en syskonskara. Det inträder med andra ord inga särskilda rättigheter för de övriga syskonen vid tidpunkten för gåvan. Att ge ett av sina barn en gåva av större värde kan däremot få konsekvenser för fördelning av kvarlåtenskapen efter din mammas död. Det presumeras nämligen att gåvor av större värde under förälderns livstid är ett förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Detta innebär att värdet av fastigheten ska avräknas på gåvotagarens, i detta fall ditt syskons, arv efter er mamma. Avräkningen ska ske efter egendomens värde vid mottagandet av gåvan och inte vid arvlåtarens död (6 kap. 3 § ärvdabalken). Presumtionen bryts om det särskilt föreskrivits att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv eller om det framgår av omständigheterna i övrigt att avsikten var att gåvan inte skulle utgöra förskott på arv.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det tillåtet att skänka bort egendom till sitt ena barn?

2017-07-23 i Förskott på arv
FRÅGA |min far har skrivit över sin sommar stuga till min syster är det lagligt
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att man får göra vad man vill med sin egendom. Man får alltså fritt överlåta egendomen till någon annan, t.ex. genom att sälja, byta eller till och med ge bort den. Om din far är ensam ägare till sin sommarstuga finns det därmed ingenting som hindrar honom från att ge bort den till din syster.Av din fråga att döma anar jag att du undrar huruvida detta eventuellt kan påverka ditt arv i framtiden. Jag kommer därför att redogöra för hur gåvan kan komma att tolkas arvsrättsligt. Eftersom jag inte känner till exakt under vilka omständigheter din far har skänkt bort sommarstugan till din syster kan jag dock inte ge mer än en överskådlig bild av vilka regler som kan gälla i ert fall.Gåvor till bröstarvingar är förskott på arvSom huvudregel är gåvor till bröstarvingar, dvs. barnen, förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). När arvet efter din far ska fördelas mellan din fars arvingar ska sommarstugans värde räknas bort från din systers arvslott. Denna huvudregel gäller dock inte om din far har föreskrivit i ett gåvobrev att gåvan till ditt syster inte ska räknas som förskott på arv.Så kallade dödsbäddsgåvor ska återgåBröstarvingar har alltid rätt till sina så kallade laglotter (hälften av bröstarvingens arvslott, se 7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvlåtaren kan inte testamentera bort den del av sin egendom som utgör bröstarvingarnas laglotter.Bröstarvingarnas rätt till arv är även skyddad genom ett särskilt skydd mot gåvor som inkräktar på bröstarvingarnas laglotter och som till sitt syfte liknar ett testamente, dvs. gåvor som kan ses som ett sätt för arvlåtaren att ordna med sitt arv i förväg (7 kap. 4 § ärvdabalken). Ett exempel på när detta skydd gäller är om arvlåtaren på sin dödsbädd skänker bort hela sin förmögenhet till en välgörenhetsorganisation och därmed gör sina barn arvslösa. Detsamma gäller om arvlåtaren ger bort en fastighet men förbehåller sig rätten att nyttja fastigheten fram till sin död. I den mån sådana gåvor inkräktar på laglotterna ska gåvorna återbäras. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att använda dig av kommentarsfältet här nedanför.Hälsningar,

Återbetalningsansvar vid förskott på arv

2017-07-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far fick en fastighet som gåva av sin mor. Den gåvan utgör ett förskott av arvet. Nu när min far gått bort, så lika min farmor, undrar jag om jag kommer bli återbetalningsskyldig om gåvans värde överstiger det som finns kvar på kontot till den övrige arvsvingen?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder till till Lawline med din fråga!Om ett förskott på arv överstiger vad den arvingen hade ärvt föreligger normalt inget återbetalningsansvar, vilket framgår av 6 kap. 4 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K6P4S1). I den paragrafen finns ett undantag om annat har avtalas om vid gåvotillfället vilket jag utgår att något sådant avtal inte föreligger. Hoppas du fick svar på din fråga!