Förskott på arv

2015-07-30 i Förskott på arv
FRÅGA |HejJag har skickat ett gåvobrev till eran mail och vill veta om det är giltigt. Varför jag undrar är attvåran bror sa upp bekantskapen med våra föräldrar och släkten, även vi systrarna för många år sedan. 2007 beslutade våra föräldrar att göra ett gåvobrev ang. sommarstugan till mig och min syster. Nu har vi fått höra att våran bror ska anlita en advokat när våra föräldrar går bort och stämma mig och min syster för han anser att vi har fått vårat arv i stugan och han kommer att kräva att enbart han ska ha resten av arven som är en bostadsrättslägenhet och fonder. Om ni hittar något fel i gåvobrevet så skriv vad vi ska göra för att det ska bli giltigt
Viktor Friberg |Hej och tack för din fråga!Reglerna om förskott på arv hittar du i 6 kap. äktenskapsbalken. Bestämmelserna ställer upp en presumtion för att egendom som en arvlåtare under sin livstid ger bort till en bröstarvinge ska betraktas som förskott på arv. Presumtionen bryts dock om arvlåtaren ger uttryck för att gåvan inte ska avräknas från det framtida arvet, vilket med fördel kan ske genom att vederbörande låter detta komma till uttryck i gåvobrevet.För din del gäller således att gåvan som utgångspunkt ska ses som ett förskott på det framtida arvet under förutsättning att föräldrarna, till exempel i gåvobrevet, inte har uttryckt annat. Jag har dessvärre inte tillgång till det aktuella gåvobrevet och kan därför inte göra någon närmare bedömning.Skriv gärna en kommentar om du har ytterligare funderingar.Bästa hälsningar,

Få egendom utan att det är förskott på arv

2015-07-27 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMin far önskar skänka våran släktgård till mig, utan att mina 2 syskon skall få någon del av denna. Detta pga av osämja i familjen. På gården är det tänkt att jag och min sambo skall upprätta en till (ny) fastighet där vi skall bosätta oss. Tanken är att jag står som ägare för hela gården och alla fastigheter, medans min far har besittningsrätt i det bef. Huset tills den dag han dör.Hur löser vi detta utan att jag måste köpa ut mina syskon, den dag far går bort?Samt hur löser vi det med det nya huset gentemot mina syskon om något händer?(Det nya huset står jag och min sambo för ekonomiskt 50/50)
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Din pappa kan skriva ett gåvobrev där han överlåter egendomen till dig. I gåvobrevet behöver han ange att egendomen inte är förskott på arv. På det viset så kommer du inte att bli skyldig dina syskon något. I gåvobrevet skriver ni även in att din pappa har besittningsrätt till egendomen fram tills sin död. Ni kan få hjälp med gåvobrevet här, jag rekommenderar inte att ni skriver det själva eftersom att det då lätt uppkommer frågetecken. Det är onödigt när det (troligen) handlar om så mycket pengar. Om du är ägare till egendomen så borde det inte bli något problem att bygga en ytterligare fastighet på gården. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Förskott på arv och istadarätt

2015-07-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min fru gick bort för tre år sedan, hon har en syster, morfadern är i livet. jag och min fru har två gemensamma barn som då ska ärva morfadern. Nu har min frus syster börjat rensa hos morfadern och ska eventuellt ta över morfaderns hus. Kan hon göra det bara sådär eller vad är det som gäller?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om morfadern är i livet förutsätter jag att systern i fråga fått ta egendomen och ta över bostaden med morfaderns (sin fars) tillåtelse. Var och en får under sin livstid bestämma över sin egendom och det finns inget som hindrar morfadern från att ge bort sin egendom när han är i livet. Frågan som kan bli aktuellt i detta fall är om morfadern med gåvan till sin dotter(din frus syster) ansetts gett ett förskott på arvet. 6 kap. 1 § 1 st ÄB föreskriver att en gåva som arvlåtaren(din frus far) i livet ger till en bröstarvinge(din frus syster) ska avräknas som förskott på arv om inget annat föreskrivits. Det innebär att om din frus syster tagit över bostaden och annan egendom kommer detta avräknas från hennes arv som förskott och därmed kommer dina barn få en större andel vid arvsskiftet. Om förskottet är större än systerns arvslott blir hon som huvudregel inte återbetalningsskyldig, se 6 kap. 4 § ÄB. Det finns dock undantag från detta. Om bristen innebär att en bröstarvinge(dina barn träder in istället för deras avlidna mor bröstarvingen, istadarätt) inte får ut sin laglott(häften av arvslotten se 7 kap. 1§ ÄB) och syftet med gåvan kan likställas med ett testamente så kan systern bli återbetalningsskyldig till dina barn enligt 7 kap. 4 § 1st. ÄB. För att gåvan skall likställas med ett testamente ska gåvan ha gjorts på grund av att morfadern snart ska avlida. När man bedömer detta får man titta på om gåvan givits kort tid före givarens död och om den framstår som ett sätt för den döde att fördela sina ägodelar mellan arvingarna. Hoppas detta var till hjälp,

Få egendom av förälder utan att det är förskott på arv

2015-07-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Pappa vill ge mig ett mycket gammalt torp som gåva eftersom han själv inte kan sköta det längre.Vi var tre barn från början, lillebror är avliden ,så det är jag och min storebror kvar.Han har ingen kontakt med pappa och vill absolut inte ha torpet, jag har talat med han.Vidare har min avlidne bror sex vuxna barn, som bildat familjer och sitter med egna hus, så dom vill heller inte ha torpet.För vad jag förstår så ska ju egentligen torpet delas mellan pappas tre barn, i varsin tredjedel. Då lillebror är avliden tillfaller väl hans tredjedel hans sex barn, som då ska en sjättedel var av den tredjedelen? Vilket dom inte vill ha.Fakta om torpet: Småhusenhet byggnadsvärde under 50 000 kr. Taxeringsvärde 73 000 krIngen el och inget vatten och huset är byggt 1879. Så du förstår vilket skick det är i. Tomt tretusen kvadratmeter. Ingen skog. Ingen vattenkälla.Alltså vill han bara att jag ska ta över detta. Hur gör vi på ett smidigt sätt, så att jag inte får betala till dom när pappa avlider? Själv är jag förtidspensionär med låg inkomst.
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Det är möjligt att göra detta genom att din pappa skriver ett gåvobrev där han ger fastigheten till dig och samtidigt anger att den inte ska vara förskott på arv. Jag skulle rekommendera dig att ta hjälp för att göra det så slipper ni eventuella oklarheter när din pappa sedan avlider. Du kan få hjälp med att skriva gåvobrevet här: http://lawline.se/avtal/gavobrev.Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Ersättning till syskon för fastighetsgåva från föräldrar

2015-07-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har fått en fastighet som som gåva av mina föräldrar, värdering gjord vid gåvotillfället till 950.000kr. Taxeringsvärde 700.000kr. Mina tre halvsyskon på min mors sida vill nu ha ut motsvarande sin del i kontanter som förtida arv, vilket är en överenskommelse inom hela familjen. Hur beräknas vilken summa de ska ha nu för 'deras' delar i fastigheten samt hur påverkas resterande arv?HälsningarElin
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Förskott på arvEnligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6) kan en gåva räknas som förskott på arv om det har bestämts vid gåvan (till exempel genom att skriva med det i ett gåvobrev). Om det är fråga om bröstarvingar, t.ex. barn, finns det till och med en presumtion för att så är fallet, och så länge inget annat har föreskrivits är gåvan förskott. Detta innebär enligt 6 kap. 3 § att gåvan, när arv senare blir aktuellt, avräknas från mottagarens andel i arvet med det värde gåvan hade då den överlämnades. Detta sker på så sätt att gåvans värde "läggs tillbaka" då man räknar vd var och en skall ärvaExempel:A har barnen B och C. A ger B en bostadsrätt som vid tillfället är värd 80 000 kr.Några år senare avlider A, och lämnar efter sig egendom till ett värde av 500 000 kr. I princip skall B och C ärva 250 000 kr var, men B fick ju tidigare bostadsrätten. Arvet skall alltså beräknas som om A hade 580 000 kr. B och C skall därmed ärva 290 000 kr var. B har dock redan fått bostadsrätten, varför han ärver 290 000 kr - 80 000 kr = 210 000 kr medan C får ut sina 290 000 kr.ÖvrigtDet går inte att utifrån frågan räkna ut exakt hur det kommer att bli; bland annat vet jag inte vilka andelar dina föräldrar ägde i fastigheten eller om det finns några mer syskon med i bilden. Jag tolkar dock din fråga som att det är du som skall "ersätta" dina syskon. Det är viktigt att komma ihåg att det du betalar dem i så fall inte kommer att räknas som förskott på arv! En bättre lösning kan i så fall vara att samtliga barn får en andel i fastigheten och du sedan köper ut övriga till samma summa som du annars ändå hade fått ge dem. Om det bara är du och dina tre halvsyskon som påverkar situationen och dina föräldrar äger halva fastigheten var, blir uträkningen såhär:475 000 kr av värdet (din fars andel, 50 % av fastigheten) går direkt till dig som arvsförskott.475 000 kr av värdet (din mors andel, 50 % av fastigheten) delas i fyra delar, 12,5 % var, varav en genast går till dig. Då återstår 475 000X0,75=356250 kr, vilket du skall betala halvsyskonen för att få köpa deras andelar i fastigheten.Hoppas att det något komplicerade svaret är till hjälp!Hälsningar,

Förskott på arv

2015-07-21 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har två gamla föräldrar (gifta) i livet med ganska stor förmögenhet. Min far har en son sedan tidigare, dvs ett särkullbarn finns. Min far vill nu ordna upp så mycket av det ekonomiska som möjligt innan han går hädan. Jag undrar om han tänker rätt kring det här med giftorättsgods:Min far såg till att min halvbrors mamma fick en lägenhet, som hennes son sedan ärvde. Likadant har han gjort så att min mamma äger lägenheten de bor i nu, i syfte att jag ska ärva den sedan. Dvs, vi får en lägenhet var av våra respektive mammor. Resten delar vi förstås lika på. Problemet är att denna lägenhet är giftorättsgods (antar jag), eftersom de bor tillsammans i den nu. Nu tycker dessutom pappa att lägenheten ska skrivas över på mig, men kan man göra så, och blir det i så fall som han har tänkt sig? Tack för en bra site!
Mattias Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån dina uppgifter så tror jag att du antar korrekt, dvs att lägenheten utgör giftorättsgods. För att den ska utgöra enskild egendom krävs att de har upprättat ett äktenskapsförord i enlighet med 7 kap 1-3 §§ äktenskapbalken. Detta innebär att den även kommer ingå i en framtida bodelning enligt 10 kap 1 §. Om dina föräldrar samtycker så kan lägenheten skrivas över på dig, tänk dock på att bostadsrättsföreningen kan ha synpunkter på detta, samt att gåvan till dig kommer att ses som ett förskott på arv om ni inte nedtecknar ett förordnande om att den inte ska ses som det, enligt 6 kap 1 § ärvdabalken. Med vänlig hälsning,

Förskott på arv

2015-07-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Håller just på att skriva testamente.Är ensamstående med två vuxna barn.Har en kollonistuga på arendetomt men äger halva huset.Andra halvan ägs av min X man. Barnens pappa.Jag tänkte testamentera halva min del av huset till min Xman,så att han har större möjlighet att behålla huset om jag skulle gå bort före honom. (han tänker göra likadant). Jag har en bostadsrätt värd ca 1.900000:- lån på den på 494000:-. Jag har tagit ett lån till på 509000.- Pengar som min dotter har fått då hon köpte lägenhet.Kan jag skriva att hon fått dessa pengar som förskott på arv ?Tacksam för svar.
Elisabet Leth |Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Som jag tolkar det du skriver så undrar du om du kan skriva i testamentet de pengar din dotter fick i samband med det lån du tog, utgör ett förskott på arv. Av 6 kap 1 § i ärvdabalken (ÄB) se (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) framgår det att det finns en presumtion, alltså ett antagande, att det en bröstarvinge, i det här fallet din dotter, har fått av dig som gåva ska räknas som ett förskott på arv om inte något annat har föreskrivits eller om det av omständigheterna framgår att något annat var avsett med gåvan. Alltså är presumtionen redan att gåvan ska räknas som ett förskott på arv, oberoende av vad som framgår av ett eventuellt testamente. Men du kan självklart förtydliga detta i ditt testamente och särskilt uttrycka att det är din avsikt att gåvan ska räknas som ett förskott på arv, så uppkommer inga frågetecken kring din avsikt med gåvan.Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar

Förskott på arv

2015-07-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min mor dog i mai. Hon var skild från min far. Jag och min bror ær de ænda arvingarna. Før 9 år sedan fick min bror kjøpa en stuga i Norge av min mor till en mycket låg pris. Han sålde den 8 år senare och fick næstan det dubbla igjen før den. Nu undrar jag om detta kan ræknas som førskott på arv?Bouppteckningen skal gjøras i sluten av juli och det ær en jurist som har ansvar før bouppteckningen. Hur skal jag gå fram før att lægga fram denna saken? Borde jag ha en advokat? Kan Ni tipsa meg om någon i Gøteborg som har tid att ta detta uppdraget?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Du har rätt i att försäljningen av stugan troligtvis utgör förskott på arv. Detta regleras i ärvdabalkens 6:e kapitel, se här. Det avgörande är om priset för stugan var så pass lågt att det till någon del går att betrakta som en gåva. Gåva definieras som att man får något utan motprestation, i det här fallet värdet på huset till den del det överstiger priset din bror fick betala. Värdet ska beaktas vid gåvotillfället, alltså när köpet genomfördes, så det faktum att din bror tjänade en ansenlig summa pengar på att sälja stugan vidare är utan betydelse. För att utgöra förskott på arv krävs vidare att inget annat sagts eller skrivits i samband med gåvan. Det betyder att om din mor gjort klart att underprisförsäljningen inte skulle utgöra förskott på arv så ska den inte alls beaktas i bodelningen utan istället ses som en vanlig gåva utan konsekvenser för arvingarna.Du själv kan såklart lägga fram detta för juristen som ansvarar för bouppteckningen men om du vill ha hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till oss på telefon 08-533 300 04 eller mail info@lawline.se.Vänligen,