Förskott på av

2017-06-03 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan min mamma sälja sitt hus till ett av sina barnbarn utan att vi syskon lägger oss i? Kan hon själv bestämma vad hon vill ha för det?Mvh Barbro
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Det stämmer, din mamma kan sälja ett hus till ett av sina barnbarn utan syskons bestämmanderätt. Vid ett sådant tillfälle är det sedermera viktigt att tänka på reglerna om förskott på arv. Är det så att huset säljs för underpris kan detta innebära ett förskott på arv. Detta eftersom ett av barnbarnen har begagnat sig ett värde utan motprestation i situationen. Detta kan ses som en förtäckt gåva, och ska då vidare som huvudregel anses vara förskott på arv. Värdet som anses vara gåva (mellanskillnaden mellan köpeskillingen och husets faktiska värde) ska räknas av som förskott på arv vid en framtida arvsfördelning. I Ärvdabalken 6 kap. 1§ regleras att det en arvlåtare har gett till sin bröstarvinge ska avräknas som förskott på personens arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas. Detta innebär att om det tydligt framgår av ett gåvobrev, köpebrev, testamente eller utav andra omständigheter att arvlåtaren inte ämnade att gåvan skulle vara ett förskott på arvet, ska detta ej heller räknas som förskott. Detta ger alltså en möjlighet att i köpebrevet reglera att det inte ska anses som förskott på arv. Notera - reglerna om förskott på arv gäller enbart om försäljning sker till underpris. Din mamma kan sälja och nyttja huset precis som hon vill då hon är ägare till det. Hon kan givetvis även sälja till underpris, dock så kommer reglerna om förskott på arv aktualiseras vid en sådan situation. Har du fler frågor hänvisar jag dig att kontakta Lawlines juridiska byrå genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan. Ha en fortsatt trevlig dag.

Förskott på arv

2017-05-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, min mamma vill skänka sin sommarstuga till mig som ett förskott på arvet. Jag har också en syster. Min mamma har tagit in en mäklare som har gjort en värdering på sommarstugan. Räcker det som underlag eller krävs det en särskild värderingsman och skall man bifoga ett värderingsutlåtande till gåvobrevet som min mamma skriver?Ett alternativ till ovanstående förfarande är att min mamma skänker sommarstugan till mig och att det inte ingår i arvet och att jag skriver ett skuldebrev till min syster på halva sommarstugans värde då hon inte vill ha några pengar just nu, men det känns lite juridiskt komplicerat med ett skuldebrev. Man skall komma överens om en ränta och kan man skriva att skulden regleras i samband med bouppteckning?Hälsningar Martin
Christina Bengtsdotter |Hej Martin!Vad trevligt att du hittat till Lawline!Din fråga är lite beroende av hur mycket andra tillgångar din mor har. Om hon har andra tillgångar som gör att din syster kommer få motsvarande peng vid din mors bortgång förefaller det lämpligt med ett gåvobrev där det framgår att fastigheten är ett förskott på arv. Ett värderingsunderlag är bra att bilägga till gåvobrevet. Det behöver i så fall vara skriftligt.Om din mor inte har tillgångar på det sätt jag beskrivit ovan är det fördelaktigt att ha ett skuldebrev, men det blir egentligen ingen skillnad vid din mors bortgång eftersom det du fått i förskott på arv kommer inkluderas i hennes bouppteckning och saknas det då tillgångar får du ersätta din syster för den halvan som hon har rätt till. Ett skuldebrev skulle i så fall vara ett bevis för din syster om du skulle försöka undanhålla att du fått förskott på arv, men om jag läser mellan raderna i din text förefaller det som du och din syster är på god fot med varandra, vilket i så fall skulle göra skuldebrevet överflödigt. Eftersom jag inte har alla fakta och inte heller har träffat er kan jag inte säga med säkerhet hur ni ska gå till väga. Detta är ett förslag. Ni kan ta hjälp av våra jurister för att få en mer grundlig genomgång. Det gör du genom att klicka här. Där står det hur du går till väga samt vad det kostar.Med vänliga hälsningar

Går det att föreskriva att en gåva inte ska vara förskott på arv?

2017-05-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan man genom ett gåvobrev där man skriver att gåvan inte skall ses som ett förskott av arv förbigå laglotten?Vi är tre bröder varav en fått våra föråldras fastighet i gåva. Med inskrivet att gåvan inte är ett förskott av arv.
Johanna Bergvall |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och dina bröder är bröstarvingar till dina föräldrar. Som huvudregel gäller då att en gåva ska avräknas som förskott på arv. Detta kan dock åsidosättas genom att det i gåvobrevet skrivs in att gåvan inte ska vara ett förskott på framtida arv, vilket dina föräldrar har gjort. Gåvan ska alltså inte avräknas som förskott på arv för din bror, dvs han kommer få sin del av arvet även fast han också fått fastigheten. (se 6 kap 1 § ärvdabalken)Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Justeras gåvor till bröstarvinge i efterhand?

2017-05-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag fick nyss veta att min bror, sedan några år, fått ett månatligt belopp överfört från vår mor. Detta har skett utan min vetskap, och vet inte om de egentligen vill att jag ska veta det heller. Min fråga är - vad händer när det bli aktuellt att min bror och jag ska ärva? Det rör sig ju redan om en ganska rejäl summa pengar - kan man justera det i efterhand? Mvh
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att det en förälder ger till sitt barn under livet ska räknas som förskott på arv om man inte ex. skrivit i ett gåvobrev att det inte ska räknas av från ett framtida arv eller det är tydligt att det inte varit menat som förskott på arv (se ärvdabalken 6 kap. 1 §). Utan att veta mer är det svårt att säga hur de här gåvorna kommer bedömas. Om gåvorna räknas som förskott på arv innebär det att summan din bror har fått räknas av från hans arv när er mamma dör, och då justeras det när arvet ska fördelas.Däremot är man inte skyldig att betala tillbaka förskott på arv om man har fått mer i förskott än vad det senare visar sig att man skulle ärva (se ärvdabalken 6 kap. 4 §). Obs. om förskottet inskränker på din laglott (hälften av din del av kvarlåtenskapen) kan din bror bli bli återbetalningsskyldig om det inte finns särskilda skäl emot en återbetalning (se ärvdabalken 7 kap. 4 §).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Köp av fastighet till underpris räknas som förskott på arv

2017-06-03 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMin sambos föräldrar har en stuga Som dom båda för tillfället står i testamente att överta tillsammans . Nu har hennes pappa blivit alvarligt sjuk & hennes föräldrar meddelar nu rakt av att stugan kommer säljas till hennes syster för 200.000kr ( under marknadspris. Ingen värdering gjord). Hon blir med det arvslös och hennes syster får dessutom antal hundratusen i gåva pgr av det låga priset . Något man kan göra eller bör tänka på i denna situation?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om arv finns i ärvdabalken. Där anges att det som ett barn fått i gåva under förälderns livstid räknas som förskott på arv, om inte annat har angivits (i ex. gåvobrev) eller framgått av omständigheterna att det inte skulle vara förskott på arv (se 6 kap. 1 §). När man säljer en fastighet till underpris räknas skillnaden mellan värdet på fastigheten och köpeskillingen som en gåva. I din sambos fall innebär det att skillnaden mellan priset och värdet på fastigheten kommer att räknas av från systerns arv i framtiden.Det finns dock inget krav på att betala tillbaka förskott på arv om man har fått mer än man hade haft rätt till om man delat upp arvet enligt de ordinarie reglerna (se 6 kap. 4 §). Det ska också tilläggas att ett testamente inte kommer vara giltigt i den del som rör fastigheten om arvlåtaren inte längre äger fastigheten (se 11 kap. 4 §). Din sambo kommer inte bli arvlös, bröstarvingar (barn) har alltid rätt till minst sin laglott. Laglotten är halva arvslotten, dvs. om det inte finns fler barn än din sambo och systern så är arvslotten 50 % vardera och din sambo har rätt till 25 % av förälderns kvarlåtenskap (se 7 kap. 1 §). Slutligen, jag anser att det viktiga i situationen är att få en värdering av fastigheten eftersom det är värderingen som styrker storleken på underpriset när man ska räkna av det från systerns framtida arv.Hoppas ni fått klarhet i vad som gäller.Vänliga hälsningar,

Förskott på arv/ Förvaltares rättshandlingsförmåga

2017-05-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min morbror är förmyndare åt sin 81 årige bror som är mångfastighetsägere och miljonär och förmyndaren han har fått köpa upp fastigheter till en billig peng men så även hans barn.Nu är dom flera syskon i livet kvar och som det verkar så förlorar dom en stor del av sin arvslott!?Få det gå till på detta viset?
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En markant billigare försäljning av en fastighet kan anses utgör en gåva. Enligt 6 kap 1 § Ärvdabalk (ÄB) så ska vad en arvlåtare ger till andra arvingar än sin bröstarvingar endast avräknas om omständigheter talar för att detta var menat redan då gåvan gavs. Jag har tyvärr ingen mer information från din fråga, men en rekommendation kan ju vara att helt enkelt från din 81-årige morbror om han avser den billigare försäljning som ett förskott på arv.Du nämner även att din morbror är förmyndare för sin bror. Då personer inte längre kan omyndigförklaras i Sverige antar jag att du syftar på att han är förvaltare åt sin bror. Enligt 11 kap 7 § Föräldrabalken (FB) ska förvaltaruppdraget anpassas till den enskildes behov. Detta skulle kunna öppna för att din 81-årige morbror fortfarande har rättshandlingsförmåga och alltså själv får förfoga över sin egendom. För att närmare utreda om någon oegentlighet skett behöver jag alltså ytterligare information om förvaltarskapets utformning.Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!Vänligen,

Är julklappar och födelsedagspresenter förskott på arv?

2017-05-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är 3 syskon som fått arvet efter vår mor skiftat enligt följande: En son har fått 96.000 kr i förskott, en annan son har fått 614.924 kr (en fastighet inkluderad). Jag har fått 55.582 kr, accepterar beloppet men jag är upprörd över att belopp som 300 kr (1988), 888 kr (1997), 3 x 500 kr (2000, 2005 + 2010) dom två sista är julklappar! samt 5.000 kr januari 2013 = födelsedagspeng. I övrigt är beloppen i storlek 1.000 - 10.000 kr (vid ett tillfälle). Har juristen rätt i att ta med belopp av ringa karaktär, julklappar och födelsedag. Mina bröder har inte några sådana gåvor upptagna!!. OM jag överklagar så kostar det ytterligare tusenlappar och arvet försvinner helt, vill bara veta om detta är rätt och riktigt, Tack!
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att gåvor en förälder givit till sina barn ska räknas som förskott på arv om inte annat skrivits i ex. gåvobrev eller det är tydligt att gåvan inte varit tänkt som förskott på arv (se ärvdabalken 6 kap. 1 §). Undantag till detta är när en förälder har betalat för sitt barns uppehälle och utbildning för att fullgöra sin försörjningsplikt, inte heller "sedvanliga gåvor" ska räknas som förskott på arv - om inte gåvan är av ett väldigt stort värde i jämförelse med gåvogivarens ekonomiska situation (se ärvdabalken 6 kap. 2 §). Det innebär att julklappar och födelsedagspresenter av normalt värde inte ska räknas som förskott på arv.De flesta hemförsäkringar innehåller ett rättsskydd som kan täcka kostnader för juridiskt ombud. Det kan vara värt att kolla upp så att arvet blir korrekt fördelat. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Förskott på arv eller gåva?

2017-05-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Om en fastighet har har givits bort för flera år sedan,och nu när givaren har gått bort så står det i testamentet att inget av det som givits bort tidigare skall räknas som förtida arv. Kan man protestera mot det då värdet av fastigheten är ganska betydande. MVH Magnus
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Nej tyvärr är det ingenting du kan protestera emot.Det är upp till givaren att bestämma huruvida det denne ger bort ska vara att se som gåva eller som arv. Huvudregeln är att det som ges bort ska vara att se som förskott på arv, det kan utläsas ur Ärvdabalken 6 kap 1§. Om den som ger bort egendomen däremot gör klart att givandet ska vara att se som en gåva så är detta giltigt. Detta resulterar i att den egendom som givits bort som gåva inte räknas med vid arvsfördelningen.Jag hoppas att detta var svar på din frågaHälsningar