Efterlevande makes ansvar för den avlidne makens skulder

2016-07-28 i Make
FRÅGA |Min mor har avlidit och det har framkommit att hon hade skulder som är större än hennes tillgångar. Nu undrar vi hur det blir för den kvarlevande maken vid bodelning/bouppteckning. Räknas deras båda skulder och tillgångar in som giftorättsgods så att han i praktiken kommer bli tvungen att betala hennes skulder? Kan han i så fall undvika det genom att åberopa 12 kap 2 § Äktenskapsbalken?Hur går han tillväga för att åberopa paragrafen i praktiken? Behöver man blanda in advokat eller går det någorlunda enkelt att fixa på egen hand?
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln är att i ett äktenskap så råder varje make över sin egendom och sina skulder enligt äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1. Vid en bodelning så ingår alla tillgångar (som inte är enskild egendom) men skulderna ingår inte. Enligt lag så avräknar man skulderna från andelen som tillhör maken som har skulder, se https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1. Detta gör man innan man räknar samman andelarna och delar upp dem och det betyder alltså att varje make står för sin egen skuld. Om det är som i ditt fall, att skulden är större än tillgångarna, så räknar man det som att din mors andel i bodelningen är 0 kr, detta för att hennes kvarlevande make inte ska behöva stå för hennes skulder. Om man inte vill göra på detta sätt kan den kvarlevande maken åberopa 12 kap 2 § Äktenskapsbalken om det blir mer förmånligt. Denna går att åberopa till den som sköter bodelningen eller genom advokat. Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning gällande bodelningen rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka eller klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning

Arv till den först avlidna makens släktingar vid efterlevande makens bortgång

2016-07-13 i Make
FRÅGA |Hejsan, min man gick bort nyligen, bouppteckning är klar. Jag tog över fastigheten där vi bodde.Min man hade inga barn och vi hade inga gemensamma barn, man jag har ett från tidigare äktenskap.Innebär det att jag ärvde allt? Är det mitt barn som ärver allt som jag fick ärva vid min bortgång eller har hans familj rätt till nån del? Tack på förhand för svaret.Mvh BMB
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Eftersom du och din man var gifta stämmer det att du ärver hela hans kvarlåtenskap, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Om din man hade haft barn, som inte var era gemensamma, hade de haft rätt att få ut sin arvslott direkt. Om någon av din mans föräldrar, syskon eller syskonbarn lever när du går bort ärver de hälften av dödsboet och ditt barn andra halvan, enligt 3 kap. 2 § ärvdabalken. Den halva som din mans familj har rätt till får du inte lov att testamentera bort. Med vänlig hälsning,

Rätten till makes arv

2016-06-20 i Make
FRÅGA |Jag vill gifta mig med min sambo som jag har två barn med. Hans Pappa vill inte att vi gifter oss utan äktenskapsförord. Min "svärfar" har mycket pengar och vill inte att jag ärver ett öre av hans pengar. Han vill att arvet går till hans son (min sambo) och om han dör före mig så ska alla pengar gå till våra barn.Men vad händer då med mig? Jag kommer inte ha råd att köpa en ny lägenhet, jag kommer vilja flytta från vår nuvarande bostad pga alla minnen. Vad gör jag?
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Om ni gifter er kommer du vid din makes bortgång får rätt till hans giftorättsgods och barnens laglotter, se 3 kap. 1 § 1st. ärvdabalken. Om din svärfar inte vill att du ska få tillgång till arvet kan han testamentera det som enskild egendom till sin son, då får barnen rätt till det efter sin pappas bortgång. Du kommer även få bostaden vid makens bortgång vilken du kan sälja och få tillräckligt med pengar för att kunna köpa en ny bostad. Nedan följer lite mer information vad som gäller vid fördelning av makas gemensamma tillgångar vid den enas död:Vid en bortgång av en make har den andra maken och den dödes bröstarvingar bäst rätt till arvet. Giftorättsgodset blir alla gemensamma tillgångar delat på två. Det som kan betraktas som enskild egendom finns i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Vad som räknas som gemensam bostad står i 7 kap. 4 §. Se även 10 kap. i äktenskapsbalken för vad som ingår i bodelningen. Här följer lite om vad som gäller vid ett äktenskapsförord:Ett äktenskapsförord ska registreras hos skatteverket. Det kan vara bra att upprätta det med en jurist så all formalia blir rätt. Läs mer om registreringen här. Ett äktenskapsförord kan även vara bra att upprätta om det skulle bli en separation. Lawline upprättar även äktenskapsförord, läs mer om det här.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Fördelning av giftorättsgods vi makes bortgång

2016-06-12 i Make
FRÅGA |Paragraf 12:2Jag och min man är gifta och har 5 särkullbarn. Inga gemensamma barnMin man har 3 särkullbarn och jag 2.Jag äger 2 st fastigheter ensam och har lagfart tillsammans med min man på en tredje fastighet.Jag har också bankkonton som står i mitt namn.Vi har ingen enskild egendomVid min makes bortgång kan jag då åberopa paragraf 12:2 och behålla mitt giftorättsgods dvs de 2 fastigheter som jag ensam äger och mina bankkonton
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Vid en bortgång av en make har den andra maken och den dödes bröstarvingar bäst rätt till arvet. Giftorättsgodset blir alla era gemensamma tillgångar delat på två. Det som kan betraktas som enskild egendom finns i 7 kap. 2 §. Vad som räknas som gemensam bostad står i 7 kap. 4 §. Se även 10 kap. i äktenskapsbalken för vad som ingår i bodelningen.Du har rätt att behålla hans giftorättsgods till viss del. Dock har hans barn rätt att få ut sina andelar direkt. De kan välja att vänta tills du också är borta, vilket stadgas 3 kap. 1 och 9 §§ ärvdabalken. Ärvdabalken och ätenskapsbalken kompletterar varandra vid bortgången av en make och fördelningen av dennes dödsbo. Alltså måste 3 kap i ärvdabalken läsas tillsammans med 12 kap i äktenskapsbalken.Du kan åberopa 12 kap. 2 § vid din makes bortgång. Men för att vara på den säkra sidan rekommenderar jag dig att upprätta ett äktenskapsförord där du gör de bostäder du äger till enskild egendom.Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att vända dig till någon av våra betaltjänster.Vänliga hälsningar,

makas arvsrätt vid äktenskapsförord

2016-07-17 i Make
FRÅGA |Min far och hans maka hade ett äktenskapsförord när de gifte sig 2011 att alla tillgångar de hade när de gifte sig skulle vara enskild egendom. Nu har min far avlidit, vilken arvsrätt har hans maka?
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!När jag svarar på denna fråga utgår jag från att din far och hans maka skrev ett äktenskapsförord så att all egendom ägde de separat, det vill säga att det inte finns något giftorättsgods och således är det inte nödvändigt med en bodelning.Arvsrätt för maka vid äktenskapsförord:Vid en persons dödsfall där denna var gift finns det en paragraf som regleras vad som händer med personens kvarlåtenskap. Enligt 3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken (ÄB)(se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) kommer all kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken. Således kommer, enligt huvudregeln, din fars maka ärva din faders enskilda egendom. Men! Eftersom du är ett så kallat särkullsbarn kommer du ha rätt att få ut ditt arv direkt enligt 3 kap. 1 § 1 st ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). I och med detta kommer då makans arvsrätt uteslutas eftersom du är bröstarvinge till din far och ärver hela kvarlåtenskapen enligt 2 kap. 1 § 1 st ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Om det skulle vara på det viset att du var gemensamt barn skulle då makan ärva före dig och du skulle sedan ha rätt till efterarv när denna maka dör enligt 3 kap. 2 § ÄB,(se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1).Basbeloppsregeln:Det finns dock en regel som kan göra att den efterlevande makans arvsrätt inte helt utesluts. Detta kallas basbeloppsregeln och stadgas i 3 kap. 1 § 2 st ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S2). Denna regel innebär att den efterlevande makan har rätt till fyra basbelopp (cirka 160 000 kr), under förutsättning att makans grundbehov inte är tillgodosett på annat sätt. Om makan således äger enskild egendom till ett värde som överstiger 160 000 kr kommer denne inte få något från kvarlåtenskapen men om det understiger detta värde har den då rätt att få det resterande av den avlidnes kvarlåtenskap.Ex: Anna och Anton är gifta med ett äktenskapsförord att alla egendom är enskild. Anton har endast ett barn och det är med en annan kvinna. När Anton dör tar detta särkullsbarn arvet (se ovan) men eftersom Anna endast har tillgångar som är värda 100 000 kr kan hon använda sig av basbeloppsregeln och således erhålla 60 000 kr från Antons kvarlåtenskap för att komma upp i 160 000 kr. Detta erhåller hon med fri förfoganderätt vilket innebär att barnet senare har rätt till efterarv när Anna senare dör.Sammanfattningsvis är det på det viset att en efterlevande make ska enligt huvudregeln ärva kvarlåtenskapen från den avlidne, även om det endast är enskild egendom via ett äktenskapsförord. Men om den avlidne endast hade ett särkullsbarn har denna rätt att få ut hela arvet direkt och då kommer makans arvsrätt helt uteslutas om basbeloppsregeln inte används.Hoppas detta gav dig klarhet!Med vänlig hälsning

Arvsfördelning + Upprättande av Testamente

2016-06-25 i Make
FRÅGA |Hej,Jag är gift sen 2009 med en man född i Sverige . Jag har en annan ursprung. Nu säger han att om han kommer att dö då får sonen ärva 50% av vår egendom. Är det här rätt? För att jag har betald skulder av vissa låner och köpte massa av möbler osv....får vi göra en testament? Tack.
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv finner du i ärvdabalken (ÄB). I det fall att sonen enbart är din makes barn och din makes enda barn kommer denne att få ärva allting enligt 2 kap. 1 § ÄB. I de fall att du och din make har några gemensamma barn kommer alla barn att dela lika på din makes kvarlåtenskap enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB. Om sonen är ert gemensamma barn får denne vänta till dess att även du har avlidit enligt 3 kap. 1 § ÄB. Testamente kan du och din make upprätta om ni så önskar. Tänk då på att följa formkraven i 10 kap. ÄB. Ett testamente kan ni dessutom enkelt upprätta via vår avtalstjänst se: http://lawline.se/avtal/testamente. Viktigt att tänka på vid upprättande av testamente är att sonen har rätt till hälften av sin arvslott enligt den s.k. laglotten i 7 kap. 1 § ÄB.Sammanfattningsvis har sonen rätt till arv, andelen beror dels på antalet barn din make har och om sonen är ert gemensamma eller ett särkullbarn. Vidare är det möjligt för dig och din make att upprätta ett testamente men det går inte att avtala bort sonens laglott. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Arvsrätt för make då hustrun ärver av sina föräldrar

2016-06-14 i Make
FRÅGA |Min hustrus båda föräldrar är döda, ärver jag som make någon del av arvet ?
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte är släkt med din hustrus föräldrar så kommer du ej få del av arvet såvida det inte finns något testamente. Du skriver inget om ett något testamente, men om det skulle finnas ett testamente och den sista avlidna av din hustrus föräldrar har testamenterat något till dig får du då del av arvet.Om det inte finns något testamente kommer din hustru ärva efter sina föräldrar eftersom hon är bröstarvinge enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Detta arv kommer bli hennes egendom och hon kan råda över det fritt enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (se https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1).Fördjupning:Det finns exempel då du kan få del av din hustrus arv. Ett exempel kan vara om det finns tillgångar kvar av arvet och din hustru avlider före dig, då kommer du ärva hennes kvarlåtenskap enligt 3 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) . Ett annat exempel är om ni skulle skiljas och en bodelning kommer tillstånd. Då kan din hustrus arv från hennes föräldrar ingå i bodelningen såvida detta arv inte är enskild egendom enligt förutsättningarna i 7 kap. 2 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1), exempel att ni har skrivit ett äktenskapsförord om att detta arv är hennes enskilda.Med vänliga hälsningar

Makes och bröstarvingars arvsrätt

2016-06-07 i Make
FRÅGA |Hej Lawline och tack för en bra tjänst på internet.I ett äktenskap har den ena maken gått bort. Det finns endast gemensamma barn.Fråga 1: När måste bodelning ske? Finns det någon tidsgräns?Fråga 2: Kan den kvarlevande maken utan särskild anledning använda sig av Äktenskapsbalken 12 kap 2 § Jämkning vid bodelning? Vad innebär det i detta fallet där det endast finns gemensamma barn (bröstarvingar)?Fråga 3: Den kvarlevande maken ärver vad jag förstår allt och har fri rätt att förvalta tillgångarna som den vill?Inga särkullbarn finns, utan endast gemensamma barn.
Anna Thörne |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Kul att höra att du tycker att vår rådgivningstjänst är användbar!Fråga 1: När ett äktenskap upplöses ska en bodelning förrättas enligt ÄktB 9:1. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag dödsfallet inträffade (se ÄktB 9:2). Utgångspunkten är att det inte finns någon tidsbegränsning och oftast blir inte någon bodelning aktuell då den efterlevande maken ska överta egendomen på grund av giftorätt och arvsrätt. Fråga 2: Den efterlevande maken kan begära jämkning enligt ÄktB 12:2 utan särskild anledning, den är tillämplig både när den efterlevande har mer eller mindre giftorättsgods än den avlidne. Jämkningsmöjligheten är en personlig rätt och kan inte användas av den avlidnes arvingar. Rätten till arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). I ÄB 3:1 stadgas att kvarlåtenskapen tillfallet den efterlevande maken. När det endast finns bröstarvingar får de ut sitt arv efter den först avlidna föräldern vid den efterlevande makens död enligt ÄB 3:2. Fråga 3: Ja den efterlevande maken ärver egendom med fri förfoganderätt och får förvalta tillgångarna som den vill. Dock får den efterlevande maken inte testamentera bort egendom som tillhör den först avlidens arvingar enligt ÄB 3:2. Enligt ÄB 3:3 är inte heller tillåtet för den efterlevande maken att väsentligt minska boets värde så att det drabbar bröstarvingarnas rätt till arv, då ska vederlag utgå till arvingarna. Hoppas att du fått svar på dina frågor. Med vänlig häslning,