Arvsfördelning + Upprättande av Testamente

2016-06-25 i Make
FRÅGA |Hej,Jag är gift sen 2009 med en man född i Sverige . Jag har en annan ursprung. Nu säger han att om han kommer att dö då får sonen ärva 50% av vår egendom. Är det här rätt? För att jag har betald skulder av vissa låner och köpte massa av möbler osv....får vi göra en testament? Tack.
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv finner du i ärvdabalken (ÄB). I det fall att sonen enbart är din makes barn och din makes enda barn kommer denne att få ärva allting enligt 2 kap. 1 § ÄB. I de fall att du och din make har några gemensamma barn kommer alla barn att dela lika på din makes kvarlåtenskap enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB. Om sonen är ert gemensamma barn får denne vänta till dess att även du har avlidit enligt 3 kap. 1 § ÄB. Testamente kan du och din make upprätta om ni så önskar. Tänk då på att följa formkraven i 10 kap. ÄB. Ett testamente kan ni dessutom enkelt upprätta via vår avtalstjänst se: http://lawline.se/avtal/testamente. Viktigt att tänka på vid upprättande av testamente är att sonen har rätt till hälften av sin arvslott enligt den s.k. laglotten i 7 kap. 1 § ÄB.Sammanfattningsvis har sonen rätt till arv, andelen beror dels på antalet barn din make har och om sonen är ert gemensamma eller ett särkullbarn. Vidare är det möjligt för dig och din make att upprätta ett testamente men det går inte att avtala bort sonens laglott. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Arvsrätt för make då hustrun ärver av sina föräldrar

2016-06-14 i Make
FRÅGA |Min hustrus båda föräldrar är döda, ärver jag som make någon del av arvet ?
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte är släkt med din hustrus föräldrar så kommer du ej få del av arvet såvida det inte finns något testamente. Du skriver inget om ett något testamente, men om det skulle finnas ett testamente och den sista avlidna av din hustrus föräldrar har testamenterat något till dig får du då del av arvet.Om det inte finns något testamente kommer din hustru ärva efter sina föräldrar eftersom hon är bröstarvinge enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Detta arv kommer bli hennes egendom och hon kan råda över det fritt enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (se https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1).Fördjupning:Det finns exempel då du kan få del av din hustrus arv. Ett exempel kan vara om det finns tillgångar kvar av arvet och din hustru avlider före dig, då kommer du ärva hennes kvarlåtenskap enligt 3 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) . Ett annat exempel är om ni skulle skiljas och en bodelning kommer tillstånd. Då kan din hustrus arv från hennes föräldrar ingå i bodelningen såvida detta arv inte är enskild egendom enligt förutsättningarna i 7 kap. 2 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1), exempel att ni har skrivit ett äktenskapsförord om att detta arv är hennes enskilda.Med vänliga hälsningar

Makes och bröstarvingars arvsrätt

2016-06-07 i Make
FRÅGA |Hej Lawline och tack för en bra tjänst på internet.I ett äktenskap har den ena maken gått bort. Det finns endast gemensamma barn.Fråga 1: När måste bodelning ske? Finns det någon tidsgräns?Fråga 2: Kan den kvarlevande maken utan särskild anledning använda sig av Äktenskapsbalken 12 kap 2 § Jämkning vid bodelning? Vad innebär det i detta fallet där det endast finns gemensamma barn (bröstarvingar)?Fråga 3: Den kvarlevande maken ärver vad jag förstår allt och har fri rätt att förvalta tillgångarna som den vill?Inga särkullbarn finns, utan endast gemensamma barn.
Anna Thörne |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Kul att höra att du tycker att vår rådgivningstjänst är användbar!Fråga 1: När ett äktenskap upplöses ska en bodelning förrättas enligt ÄktB 9:1. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag dödsfallet inträffade (se ÄktB 9:2). Utgångspunkten är att det inte finns någon tidsbegränsning och oftast blir inte någon bodelning aktuell då den efterlevande maken ska överta egendomen på grund av giftorätt och arvsrätt. Fråga 2: Den efterlevande maken kan begära jämkning enligt ÄktB 12:2 utan särskild anledning, den är tillämplig både när den efterlevande har mer eller mindre giftorättsgods än den avlidne. Jämkningsmöjligheten är en personlig rätt och kan inte användas av den avlidnes arvingar. Rätten till arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). I ÄB 3:1 stadgas att kvarlåtenskapen tillfallet den efterlevande maken. När det endast finns bröstarvingar får de ut sitt arv efter den först avlidna föräldern vid den efterlevande makens död enligt ÄB 3:2. Fråga 3: Ja den efterlevande maken ärver egendom med fri förfoganderätt och får förvalta tillgångarna som den vill. Dock får den efterlevande maken inte testamentera bort egendom som tillhör den först avlidens arvingar enligt ÄB 3:2. Enligt ÄB 3:3 är inte heller tillåtet för den efterlevande maken att väsentligt minska boets värde så att det drabbar bröstarvingarnas rätt till arv, då ska vederlag utgå till arvingarna. Hoppas att du fått svar på dina frågor. Med vänlig häslning,

Makes arvsrätt och efterarv

2016-05-13 i Make
FRÅGA |Hej! Tack för en bra tjänst. Jag har en fråga om arvsrätt. Min bror har nyligen avlidit och lämnat en maka efter sig. Han har inga barn alls, dvs. de har inga gemensamma barn och han har inga från något tidigare äktenskap, men hon har två barn sedan tidigare äktenskap. Det finns inget testamente. Har jag rätt till något arv efter min bror överhuvudtaget? Om ja: vilka åtgärder kan jag vidta, t.ex. klander, för att få ut mitt arv nu?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken ärver makan hela kvarlåtenskapen efter din brors död om din bror inte har några barn och det inte har upprättats ett testamente. Med andra ord ärver du inget när hans maka fortfarande är livet. Dock ärver makan kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 2 § Ärvdabalken. Detta innebär att makan får disponera/förfoga över egendomen så som denne önskar när hon är i livet men får dock inte testamentera bort egendomen. När hon sedan avlider ärver era föräldrar en kvotdel av din brors kvarlåtenskap, om någon av era föräldrar är avlidna så ärver dock ni syskon hälften av detta om den ena av era föräldrar är avliden och allt av detta om båda är avlidna. Med andra ord kommer du ärva av din bror när makan är avliden och om någon/båda av era föräldrar då är avlidna. Att du ärver en kvotdel innebär att förmögenheten både kan öka och minska efter makan bortgång. Kvotdelen räknas ut på så sätt att den summa makan erhöll i arv efter din bror divideras med hennes totala förmögenhet. Till exempel ärver hon 1 miljon och hon efter arvet har en förmögenhet på 2 miljoner dvs. hon hade redan 1 miljon när hon erhöll arvet innebär det att kvotdelen är 1 milj/2 milj=1/2. Det innebär alltså att oavsett makans förmögenhet vid hennes botgång så ska hälften(1/2) av hennes förmögenhet tillfalla era föräldrar (el. syskon om de är avlidna) i efterarv. Med andra ord kan den hälften inte tillfalla makan särkullbarn(hennes egna barn som inte är din brors).Sammanfattningsvis har du en viss rätt till det din bror efterlämnar (en kvotdel) men bara när din brors maka avlider och om någon av era gemensamma föräldrar är avlidna. Du kan därför inte få ut ditt arv nu. Med Vänliga Hälsningar,

Rätten till makes arv

2016-06-20 i Make
FRÅGA |Jag vill gifta mig med min sambo som jag har två barn med. Hans Pappa vill inte att vi gifter oss utan äktenskapsförord. Min "svärfar" har mycket pengar och vill inte att jag ärver ett öre av hans pengar. Han vill att arvet går till hans son (min sambo) och om han dör före mig så ska alla pengar gå till våra barn.Men vad händer då med mig? Jag kommer inte ha råd att köpa en ny lägenhet, jag kommer vilja flytta från vår nuvarande bostad pga alla minnen. Vad gör jag?
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Om ni gifter er kommer du vid din makes bortgång får rätt till hans giftorättsgods och barnens laglotter, se 3 kap. 1 § 1st. ärvdabalken. Om din svärfar inte vill att du ska få tillgång till arvet kan han testamentera det som enskild egendom till sin son, då får barnen rätt till det efter sin pappas bortgång. Du kommer även få bostaden vid makens bortgång vilken du kan sälja och få tillräckligt med pengar för att kunna köpa en ny bostad. Nedan följer lite mer information vad som gäller vid fördelning av makas gemensamma tillgångar vid den enas död:Vid en bortgång av en make har den andra maken och den dödes bröstarvingar bäst rätt till arvet. Giftorättsgodset blir alla gemensamma tillgångar delat på två. Det som kan betraktas som enskild egendom finns i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Vad som räknas som gemensam bostad står i 7 kap. 4 §. Se även 10 kap. i äktenskapsbalken för vad som ingår i bodelningen. Här följer lite om vad som gäller vid ett äktenskapsförord:Ett äktenskapsförord ska registreras hos skatteverket. Det kan vara bra att upprätta det med en jurist så all formalia blir rätt. Läs mer om registreringen här. Ett äktenskapsförord kan även vara bra att upprätta om det skulle bli en separation. Lawline upprättar även äktenskapsförord, läs mer om det här.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Fördelning av giftorättsgods vi makes bortgång

2016-06-12 i Make
FRÅGA |Paragraf 12:2Jag och min man är gifta och har 5 särkullbarn. Inga gemensamma barnMin man har 3 särkullbarn och jag 2.Jag äger 2 st fastigheter ensam och har lagfart tillsammans med min man på en tredje fastighet.Jag har också bankkonton som står i mitt namn.Vi har ingen enskild egendomVid min makes bortgång kan jag då åberopa paragraf 12:2 och behålla mitt giftorättsgods dvs de 2 fastigheter som jag ensam äger och mina bankkonton
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Vid en bortgång av en make har den andra maken och den dödes bröstarvingar bäst rätt till arvet. Giftorättsgodset blir alla era gemensamma tillgångar delat på två. Det som kan betraktas som enskild egendom finns i 7 kap. 2 §. Vad som räknas som gemensam bostad står i 7 kap. 4 §. Se även 10 kap. i äktenskapsbalken för vad som ingår i bodelningen.Du har rätt att behålla hans giftorättsgods till viss del. Dock har hans barn rätt att få ut sina andelar direkt. De kan välja att vänta tills du också är borta, vilket stadgas 3 kap. 1 och 9 §§ ärvdabalken. Ärvdabalken och ätenskapsbalken kompletterar varandra vid bortgången av en make och fördelningen av dennes dödsbo. Alltså måste 3 kap i ärvdabalken läsas tillsammans med 12 kap i äktenskapsbalken.Du kan åberopa 12 kap. 2 § vid din makes bortgång. Men för att vara på den säkra sidan rekommenderar jag dig att upprätta ett äktenskapsförord där du gör de bostäder du äger till enskild egendom.Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att vända dig till någon av våra betaltjänster.Vänliga hälsningar,

Äktenskapsförord, testamente och särkullbarns arvsrätt

2016-06-05 i Make
FRÅGA |Hej!Vi ska gifta oss och hade bestämt oss för att skriva ett äktenskapsförord för att skydda min blivande make Thomas. Han har företag och en hel del andra tillgångar. Nu vill vi inte skriva det längre då vi fått reda på att Thomas son kommer att få 100% av värdet från äktenskapsförordet om Thomas avlider. Thomas vill INTE att hans son ska ärva det. Finns det någon annan möjlighet att skydda Thomas? Ex en handling som Thomas och jag skriver som han kan ta fram vid ev. skilsmässa?Tacksam för svar:)MvhBibbi Franssonminegenprivata@gmail.com
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Makar ärver varandra framför gemensamma barn, men eftersom din blivande make har en son (så kallat särkullbarn) som inte är ert gemensamma träder han in som ensam arvinge och kommer alltså, precis som Du anger, att ärva hela kvarlåtenskapen från sin far. Detta framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken. Barn har en lagstadgad rätt till minst hälften av sin förälders kvarlåtenskap, så kallad laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Detta innebär att det, såvida inte barnet i fråga avsäger sig rätten till arv, inte går att göra ett barn helt arvlös. Jag rekommenderar således att ni upprättar ett testamente där ni skriver att hälften av din makes kvarlåtenskap ska vid dennes frånfälle tillfalla dig. Följden av detta blir att din makes son får ut sin laglott och du får ut resterande hälft. Du kommer alltså få ta del av din makes enskild egendom trots äktenskapsförordet. Ett äktenskapsförord rör inte arvsregler utan reglerar enbart vad som ska ingå eller inte ingå i en bodelning vid eventuell skilsmässa. Hur arv fördelas är en annan fråga. Om din make fortfarande önskar att skydda sin egendom finns det alltså ingen anledning att inte upprätta ett äktenskapsförord, hans son har rätt till sin laglott oavsett om äktenskapsförord finns eller inte. Det kan emellertid nämnas att det inte finns något som hindrar din make från att göra sin son helt arvlös genom ett testamente. Att göra sitt barn arvlös är ingen självständig ogiltighetsgrund för testamente. Barnet kan i det läget begära jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken) och kommer därigenom få ut sin laglott. Det bör även nämnas att finns formkrav för att testamente och äktenskapsförord ska vara giltiga. Testamente ska vara skriftligt och undertecknas av både testatorn och två vittnen. Vittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte veta dess innehåll (10 kap. § ärvdabalken). Testatorns make, sambo eller den som står rätt i upp- och nedstigande led i släkt- eller svågerlag får inte vara vittne. Samma gäller för den som är under 15 år eller lider av psykisk störning. Vidare får inte någon vara vittne om testamentet innehåller ett förordnande till honom eller henne själv. Inte heller får make, sambo eller släkting till den vilket förordnandet gäller vara vittne. Dessa bestämmelser framgår av 10 kap. 4 § ärvdabalken. Det finns ingen möjlighet att registrera testamente i Sverige. Gällande äktenskapsförord ska det vara skriftligt och undertecknas av både makarna eller blivande makarna. Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket och gäller från och med äktenskaps ingående, om det lämnas in till Skatteverket inom en månad från vigseln (7 kap. 3 § äktenskapsbalken).Hoppas att Du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Arv till efterlevande make

2016-05-10 i Make
FRÅGA |Jag och min fru har flyttat isär men är fortfarande gifta, jag har 2 barn sedan ett tidigare äktenskap och 1 barn tillsammans med min nuvarande fru. Vi gjorde en bodelning när vi flyttade isär så hon har sina grejer hos sig och jag mina hos mig, inga gemensamma konton med pengar eller gemensamma lån. Jag tog över villan och lånen(huset är 100% skrivet på mig) Om jag dör så skulle jag vilja att mina barn fick en tredjedel var och min fru inte får något alls. Är detta möjligt och hur gör jag?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Hur en avliden persons egendom (dens kvarlåtenskap) fördelas regleras i ärvdabalken (ÄB). Regler av intresse är finns även i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 9:1 ÄktB ska vid ett äktenskaps upplösning (ena makens död eller skilsmässa enligt 1:5) en bodelning ske. Detta behövs dock inte om makarna har enbart enskild egendom. Du beskriver att ni redan gjort en bodelning. Av ÄktB 9:1 framgår alltså att en bodelning till kommer behöva göras, om inte all egendom är enskild. Enligt 7:2 ÄktB är enskild egendom bl.a. sådan som är enskild på grund av äktenskapsförord. Jag rekommenderar därför Er att skriva ett sådant. Därmed kan du göra all egendom du äger till enskild sådan, vilket medför att bodelning behöver ske vid dödstillfället. Enligt 7:3 kan makarna genom äktenskapsförord föreskriva att den egendom maken äger ska vara den makens enskilda egendom. Förordet ska upprättas skriftligen, skrivas under av er båda och ska registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförord är dock endast det första steget för att säkerställa att din kvarlåtenskap fördelas som du vill. Enligt ÄB 3:1 ärver den efterlevande maken den avlidne makens kvarlåtenskap för den avlidnes barn. Detta gäller dock endast för de barn som den efterlevande maken har gemensamt med den avlidne. Din fru kommer således ärva den delen som skulle tillfallit det barnet ni har gemensamt. För att garantera att din fru inte får något måste du således upprätta ett testamente. Att helt göra din fru tomhänt går dock inte. Enligt 3:1 ÄB har din fru nämligen rätt till egendom som motsvarar värdet av fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr). För att säkerställa att din fru blir tomhänt måste du således skilja dig.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!