Överlåtelse av bostadsrätt

2016-02-04 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej.Kan min mor ge sin bostadsrätt i gåva till mig men ändå bo kvar i den, och blir det i så fall någon gåvoskatt,bostadsrätten är värd ca 3,5 milj. Hälsningar Gisela
Marianna Vergari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beskattningen vid gåva av bostadsrätt regleras i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du här. Formalian vid överlåtelse av bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen (BrL). Den hittar du här. Er mor kan ge bostadsrätten till er som gåva, under förutsättning att det sker frivilligt och med avsikt att berika er (det får inte t.ex. vara en betalning). Observera att det finns vissa formaliakrav när man överlåter en bostadsrätt för att den ska vara giltig, BrL 6:4-5. Finns lån på bostadsrätten?Nej --> Överlåtelsen medför inga skattekonsekvenser varken för givaren enligt 41:1, 42:1 och 44:3 IL eller mottagaren enligt 8:2 då gåvoskatten är slopad. Ja --> Överlåtelsen räknas som ett så kallat blandat fång, vilket innebär att den är delvis gåva och delvis försäljning. Försäljningsdelen ska då deklareras och kan innebära att er mor får betala kapitalvinstskatt. När man blivit ägare så ska bostadsrättsföreningens styrelse godkänna nya ägaren som medlem. Ett gängse krav för att bli godkänd som medlem är att man ska bo i lägenheten. Om du inte har för avsikt att bo i lägenheten så finns en risk att du ej blir godkänd som medlem. Kontakta styrelsen för bostadsrättsföreningen för mer information.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Du kan också använda dig av vår betaltjänst och få en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Den hittar du här.

Fastighetsägares ansvar för att skotta snö

2016-02-01 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Vi hyr ut en mindre lokal i vår fastighet (företag till företag), är vi som hyresvärd skyldiga att till exempel skotta snö utanför deras ingång som endast avser deras lokal? Tack på förhand!
Stina Jansson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om vad som gäller vid ett hyresavtal finns i Jordabalken (JB) 12 kap, se här. Detta kapitel i jordabalken brukar kallas för hyreslagen. Som utgångspunkt gäller att ni som fastighetsägare är ansvarig för att skotta utanför entrén till fastigheten, om ni inte avtalat något annat tillsammans med er hyresgäst. Detta framgår av JB 12:9, som lyder enligt följande: ”På tillträdesdagen skall hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet”. Hoppas att detta gav er svar på frågan. Skulle ni ha någon ytterligare fråga eller fundering är ni välkomna att lämna en kommentar i fältet nedan.Vänligen,

Förverkande av bostadsrätt vid ogiltig upplåtelse

2016-01-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående olovliga andrahandsuthyrningar. Vi har i vår förening en person som äger en lägenhet, men i lägenheten bor en annan person och ägaren har vad vi vet aldrig synts till där, vi har haft lite koll för att se vem som uppehåller sig där. Ägaren är även folkbokförd (och ägare) till en villa på andra sidan stan. Vi har försökt få kontakt med ägaren och har skickat en rättelseanmaning, svaret vi får är bara att hon inte hyr ut lägenheten i andra hand. Vilket vi ändå tror att hon gör då ägaren som sagt var aldrig är där, samt att det är en liten lägenhet som inte lämpar sig för inneboende.Det jag undrar är om vi har rätt att kräva svar på vem som bor i lägenheten? Mannen i fråga är inte folkbokförd på adressen men bor där. Är våra "aningar" tillräckliga för att säga upp bostadsrätten?
Ronny Hussein |Inledningsvis kan ju sägas att din fråga tar sikte på möjligheten att förverka den bostadsrätt som bostadsrättsinnehavaren innehar. Denna förverkandegrund finns i bostadsrättslagen 7 kap 18 § och då i synnerhet punkt 2 där det stipuleras att bostadsrättsinnehavarens rätt kan förverkas om denne utan tillstånd upplåter lägenheten i andra hand. Enligt 20§ och 21§ gäller att bostadsrättshavaren kan vidta rättelse, och att om rättelse inte sker, ni har rätt att säga upp honom. Enligt 7 kap. 13§ har företrädare för föreningen rätt att tillträda bostaden för tillsyn. Den grund du anger är alltså en giltig förverkandegrund - antingen bostadsrättsföreningens eller hyresnämndens samtycke krävs ju för att upplåtelsen ska vara giltig och genom att innehavaren försummat med detta föreligger en giltig förverkandegrund, om ni lyckas bevisa att denne upplåter bostadsrätten.Vänligen,

Reglering kring antal inneboende samt folkbokförda på en adress

2016-01-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Kan en hyresgäst ha hur många "inneboende" som helst?Krävs tillstånd från hyresvärden?Finns det reglerat någonstans hur många c/o adresser som är tillåtna på en adress?
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!Att ha en inneboende kräver inget tillstånd från hyresvärden, då en inneboende endast hyr en del av lägenheten till skillnad från en andrahandshyresgäst som hyr hela lägenheten (vilket kräver tillstånd).Ett maximalt antal tillåtna inneboende finns inte reglerat i lag, men däremot är man som hyresgäst enligt 12 kap 24 § jordabalken skyldig att hålla lägenheten i gott skick och inte slita på mer på lägenheten än vad som anses vara "normalt slitage". Av detta följer att det inte går att bo hur många som helst i en lägenhet, och antalet boende begränsas därmed av lägenhetens yta och slitagets omfattning.Någon reglering kring hur många som får vara folkbokförda på samma adress samtidigt finns inte heller, men däremot krävs att man faktiskt är bosatt på adressen man är folkbokförd på, se 6-7 §§ folkbokföringslagen.Hoppas att svaret kan vara till hjälp.Vänligen,

Frånträda förhandsavtal vid bostadsrättsköp

2016-02-02 i Bostadsrätt
FRÅGA |Har man rätt att bryta ett köpekontrakt av nyproducerad lgh? I förhandsavtalet står det överlåtelse Mars 2016, nu har byggföretaget flyttat fram datumet i början på 2017. De bor idag i en hyresrätt, efter flytt från södra Sverige, där kontraktet går ut till våren 2016 och ska säljas. De hamnar på ”gatan” om de inte köper en lgh tills den nyproducerad blir klar, vilket de ej har pengar till. Mäklaren är medveten om deras problem, men..??Hjälp!
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föravtal som dessa får träffas angående bostadsrätter som jag antar att detta är. I bostadsrättslagen (se https://lagen.nu/1991:614) står om föravtal och att dessa får tecknas för lägenheter som ännu inte färdigställts. Detta kallas förhandsavtal och står i 5 kap. 1 paragrafen bostadsrättslagen (se https://lagen.nu/1991:614#K5P1S1).Det är ett bindande avtal och i Sverige finns principen om att avtal ska hållas. Denna princip är däremot inte absolut. Det finns undantag till avtalslagen i andra lagar och även i detta fall finns några undantag.Dessa undantag finns i 5 kap. 8 paragrafen bostadsrättslagen (se https://lagen.nu/1991:614#K5P8S1). Där finns tre fall när förhandsavtalet får frånträdas. Gemensamt för alla är att avtalet måste vara uppsagt, alltså att bostadsrättsföreningen meddelas om att den blivande bostadsrättsägaren säger upp avtalet.Punkten som blir mest relevant i detta fall är andra punkten: Upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen.Det betyder alltså att den blivande bostadsrättsägaren får frånträda avtalet om bostadsrättsföreningen inte har gjort tillräckligt för att bostaden ska vara beboelig den tidpunkt, eller inom skälig tid efteråt, det var överenskommet. Vad är då att se som försummande? Enligt propositionen (förslaget/förarbetet till lagen, prop. 1990/91:92 s. 187) så är allt som inte är den blivande hyresgästens fel att se som försummelse från bostadsrättsföreningen. Skälig tid nämns i propositionen som att vara kort efter det överenskomna datumet. För att sammanfatta: De har alltså rätt att frånträda avtalet om köp av bostadsrätten om de först sagt upp avtalet och sedan säger att de vill frånträda det. Så länge de inte är orsaken till den sena flytten och att flytten inte sker kort efter att den tid de kom överens om.Vänligen,

Vad är en lagfart?

2016-02-01 i Fastighet
FRÅGA |Hej. Vad är en lagfart i fastighetssammanhang?
Stina Jansson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kort kan sägas att en lagfart är ett bevis på vem som äger en fastighet. Detta innebär att när/om du har köpt en fastighet ska du ansöka om lagfart för att registrera att du är ny ägare. Denna ansökan ska göras inom tre månader från det att köpet ägt rum.Mer information om lagfart i fastighetssammanhang finner du på Lantmäteriets hemsida, se härHoppas att detta gav dig svar på din fråga.Vänligen,

Fråga om hyresvärds avtalsbrott

2016-01-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen flyttat till en hyresrätt hos en privat fastighetsägare. I hyresavtalet vi skrev står att hushållsel ska ingå i hyran. Nu har hyresvärden ändå anmält mig som innehavare av elabonnemang till elbolaget, och verkar det som förvänta sig att jag ska stå för elen ändå. Är detta ett avtalsbrott? Hur göra?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det klart framgår av ett skriftligt hyresavtal att hushållsel ska ingå i hyran skulle jag först och främst rekommendera att du konfronterar hyresvärden med detta. Förhoppningsvis har hyresvärden förbisett detta av misstag och är villig att rätta till felet.Om hyresvärden efter det skulle vägra att rätta sig i enlighet med avtalet så ser det inte bättre ut än att det kan vara fråga om ett avtalsbrott. För tvistelösning i sådana fall är det till hyresnämnden du vänder dig. Skulle du senare behöva hjälp att kontakta hyresnämnden och driva ditt ärende där rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist. En sådan når du snabbt och enkelt genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Låg inomhustemperatur

2016-01-31 i Hyresrätt
FRÅGA |I mitt hyresavtal ingår värme men jag har nästan ingen värme.Temperaturen ligger på 15.Vad gör jag,trots att jag har klagat 2 månader?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande! Av 12 kap. 15 § jordabalken framgår det att hyresvärden ska hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Inom ramen för rekvisitet "fullt brukbar" faller även en dräglig inomhustemperatur. Mot bakgrund av vad som framgår av socialstyrelsens riktlinjer är inomhustemperaturen hos dig inte tillfredsställande, eftersom att värmetillståndet är under 18 grader vilket är en vedertagen minimigräns. Ni har med andra ord fog att anföra klagomål till hyresvärden. I enlighet med 12 kap. 16 § jordabalken kan ni såväl begära ersättning som nedsättning av hyra. Om hyresvärden inte tar dina klagomål på allvar kan ni istället vända er till hyresnämnden med ett så kallat åtgärdsföreläggande. Hyresnämnden kommer därefter att framföra krav på hyresvärden vilket kan resultera i vite såvida hyresvärden inte åtgärdar felet. Vänligen,