Kan man betala hyra med depositionsavgift?

2016-10-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Min dotter hyr en studentlägenhet i andra hand fram tills 2016-12-31.Om hon säger upp lägenheten från den första oktober kan hon då använda depositionsavgiften till att betala hyran i 2 månader? Eller tillfaller den hyresvärden?Depositionsavgift är betald med 14 000 kr dvs 2 månadshyrorHoppas på snabbt svar
André Kalldal |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det framgår inte av din fråga om din dotter och hennes hyresvärd har reglerat återbetalning av depositionsavgiften särskilt i avtal, varpå jag förutsätter att det rör sig om en "vanlig" deposition i samband med hyresupplåtelse. Depositionsavgiften är en säkerhet för hyresvärden. Den är menad att täcka skador som uppkommer på lägenheten under tiden hyresgästen nyttjar den. Ur jordabalkens 12 kap. 24 § kan vi läsa att "[Hyresgästen]... är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning." Om hyresgästen då inte kan ersätta skadan, har hyresvärden depositionen att tillgodoräkna sig. Ett annat område den kan användas till är just om hyresgästen någon gång inte kan betala sin hyra. Då har hyresvärden rätt att ta den delen ur depositionen. Just med tanke på att den huvudsakligen är en säkerhet mot skador, kan den inte användas som hyra de sista månaderna, som du undrar om här. Ifall depositionen skulle användas för hyresbetalningen och skada uppstå sista månaden, har hyresvärden inte längre någon säkerhet. Ni har självklart rätt att komma överens med hyresvärden om annat och som jag skrev i början, förutsätter jag att ni inte reglerat detta i hyresavtalet.I annat fall ska hyresvärden återbetala hela depositionsavgiften till din dotter vid hyrestidens slut, då den inte längre har någon funktion som säkerhet. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Med vänliga hälsningar,

Skyldighet att släppa in hyresvärd vid försäljning av lägenhet?

2016-10-22 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Vi hyr ett hus, kontraktet var helt ok, vi har nu sagt upp kontraktet och huset ska ut till försäljning. Är vi nu skyldiga att släppa in mäklaren för att fotografera huset med våra möbler? Huset ska INTE hyras ut igen utan säljas. Måste vi upprätta vårt hem för kommande visningar, eller kan vi kräva att hyresvärden får vänta tills vi flyttat ut?? Känns ju inte såååå roligt att våra saker ska fotas samt att främmande människor ska gå omkring i mitt hem, när det inte är jag som ska sälja.Tacksam för snabba svarMvh Tina och Per
Asta Schulz |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det gäller uthyrning av hus/lägenhet så är Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) tillämpligt. Hus som hyrs ut i sin helhet eller delvis kallas för lägenhet, 1 §.26 § behandlar hyresvärdens rätt till tillträde.När lägenheten är ledig till uthyrning, är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid. Då lägenheten ni bor i nu ska säljas, gäller inte denna skyldigheten för er. Hyresvärdens rätt till tillträde i ert fall gäller enbart vissa situationer som räknas upp i 26 §, tex för att utföra mindre brådskande förbättringsarbeten eller reparationer. Du har alltså inte en reglerad skyldighet att släppa in hyresvärden eller övriga spekulanter på huset. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsing,

Möjlighet till förköpsrätt vid gåva av fastighet

2016-10-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har en fastighet som jag ska ge min bror som gåva. Han betalar mig 350 000 kr för gåvan taxeringsvärdet är 650 000 kr. Då denna fastighet har gått i arv i flera generationer så vill jag att det fortfarande ska förbli. Jag vill skriva att om det någon gång i framtiden ska säljas så vill jag att mina barn ska få köpa tillbaka det på samma sätt som jag " givit" det. Går det?
Elin Nordeman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om gåva av fastighet finner du i jordabalken (JB). För att en överlåtelse av fastighet ska ses som en gåva behöver motprestationen understiga taxeringsvärdet, precis som det gör i ditt fall. Eftersom du ger fastigheten i gåva har du som gåvogivare större rätt att ge gåvan med sådana villkor än om överlåtelsen hade klassats som ett köp. Du kan ha ett villkor gällande förköpsrätt i gåvobrevet som säger att antingen du eller i första hand dina barn måste bli tillfrågade att köpa fastigheten innan eventuell överlåtelse till annan, när det är fråga om köp anses inte sådana villkor vara bindande. Ett intressant rättsfall inom detta område är NJA 1981 s. 897. I det fallet konstaterar HD att förbehåll om förköpsrätt innebär en mindre inskränkning i gåvotagarnas förfoganderätt än en generellt överlåtelseförbud, som redan var tillåtet, och sådana villkor ska därför vara giltiga förutsatt att de är antecknade i gåvobrevet enligt 20 kap. 14 § JB. Villkoret måste alltså finnas med i gåvobrevet för att vara giltigt, det räcker inte med en muntlig överenskommelse. Om du vill ha hjälp att upprätta ett gåvobrev med dessa villkor är du varmt välkommen att söka vidare kontakt med oss på Lawline så hjälper vi dig med det.Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Fråga om klausul gällande dolt fel i fastighet.

2016-10-18 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej, Har köpt ett hus 20150601 och kontrakt med säljaren har upprättats där även klausul för "dolt fel" ligger inkluderad. Nu har en skada uppdagats i ett badrum som hantverkaren bedömer vara flera år gammal och alltså inte inkluderas i min hemförsäkring samt ligger under "dolt fel". Har sedan skadan haft löpande kontakt med säljaren och informerat om läget. De har nu blockerat mitt nummer och jag har skrivit en skriftlig reklamation till dem där jag åberopar klausulen samt Jordalagen. Min fråga är, vad gör jag nu? Säljaren hade ingen försäkring via mäklaren.
Elin Gustavsson |Hej Linus, vad roligt att du hör av dig till Lawline med din fråga! För det första så är det en viktig fråga vad klausulen innebär? Klausuler gällande "dolt fel" kan innebära en massa olika saker, det kan ju vara så att säljaren genom klausulen frånsäger sig ansvaret för dolda fel i fastigheten. Enligt 4 kap. 19 § Jordabalken så får en köpare häva köpet eller kräva skadestånd om det finns fel i fastigheten. Köparen har dock en långt gående undersökningsplikt vid husköp, men den ska inte sträcka sig så pass långt att du skulle behöva riva väggar etc. Jordabalken hittar du här: https://lagen.nu/1970:994. Om det visar sig att klausulen inte innebär att säljaren frånsagt sig ansvaret för dolda fel så kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort där motparten är folkbokförd. På Sveriges domstolars hemsida så kan du hitta en blankett som går att ladda ner och skriva ut. Försök att förklara så utförligt som möjligt. Hoppas att du fick svar på din fråga och att allt går bra! Vänligen, Elin Gustavsson

Överlåtelse av nyttjanderätt

2016-10-23 i Arrende
FRÅGA |skall sälja min jordbruksfastighet, har ett nyttjanderättsavtal på en hektar av grannens mark i anslutning till min mark. Har ett lagfaret skriftligt avtal på 49 år, det är 17 år kvar på avtalet. på marken har jag anlagt en dränerad ridpaddok. Följer avtalet med min fastighet till den nye ägaren?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Arrendeavtal regleras i jordabalken (JB) (1970:994) se här.Du som arrendator har inte rätt att överlåta arrenderätten utan jordägarens samtycke enligt 9 kap. 31 § första stycket JB. Huruvida arrendeavtal som Du har med jordägaren (Din granne) följer med fastighetsköpet och därmed överlåts till ny fastighetsägare, beror på om Din granne givit sitt godkännande till en sådan överlåtelse. Det finns vissa undantag till denna huvudregel i 9 kap. 31 § andra - fjärde styckena JB samt 31 a § JB.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

En hyresgäst som hyr en bostadslägenhet har ALLTID rätt till 3 månader uppsägningstid oavsett innehållet i hyresavtalet, se hyreslagen 5§.

2016-10-22 i Hyresavtal
FRÅGA |Kan andrahandskontraktet sägas upp före 31/3 2017 mot uthyrans vilja.§2 Hyrestid fr.o.m. 2016-04-04 t.o.m.2017-03-31. Hyreskontraktet upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Hyresgästen skall avflytta utan anmaning.
Arash Ghavamnejad |Hej Tomas!Tack för att du vänder dig till Lawline. Din fråga lyder: Kan din hyresgäst trots ett hyresavtal där hyreskontraktet kan upphöra att gälla vid hyrestidens utgång, ändå säga upp avtalet utan anmaning? Svaret är enkelt Nej! Däremot har en hyresgäst ALLTID rätt till att säga upp ett hyresavtal att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, se Hyreslagen 5§. Det vill säga tre månaders uppsägningstid gäller även om hyresavtalet enligt innehållet upphör att gälla vid hyrestidens utgång och denna tid är längre än tre månader. Denna rätt gäller ENBART Hyresgästen, och inte du som hyresvärd. Du som hyresvärd, som inte reglerat en uppsägningsklausul i hyresavtalet och hyresttiden är på bestämd tid, har alltså på rena avtalsrättsliga grunder inte rätt att säga upp avtalet dessförinnan hyrestidens utgång. Din hyresgäst har faktiskt rätt att flytta utan anmaning (Du kan inte tvinga någon bo i din bostad), däremot innebär det inte att hon/han inte är bunden av hyresavtalet i sig under tre månader framåt. Vilket i sin tur innebär att hon/han fortfarande har en skyldighet att betala hyra tre månader framåt. OBS! Du kan till kronofogdemyndigheten ansöka om ett betalningsföreläggande! Viktigt att tänka på i så fall: Du kan bara ansöka om ett betalningsföreläggande för sådan skuld där sista datum för betalning har förfallit. Det smartaste är att du väntar till den tredje månadens hyresbetalningsdatum förfallit innan du ansöker (så att du kan ansöka för alla tre månader tillsammans) Se på Kronofogdemyndighetens hemsida för att titta närmare på hur du ansöker:https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Överlåtelse av lokalhyreskontrakt

2016-10-20 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Vi ska sälja en salong med inventarier. Vi har två varianter.. I ena fallet är det bara ett kontrakt som ska säljas. I det andra är det kontraktet och inventarierna.. Kan man dela upp den betalningen på två kvitton? Kontraktet på den ena och inventarier på det andra. Vet att man egentligen inte kan sälja kontrakt. Sen behövs något skrivet för en handpenning innan allt är godkänt. Mvh Elisabeth o Anna
Niklas Junker |Hej, tack för att ni vänder dig till Lawline med er fråga!Av 36 § "hyreslagen" (JB 12 kap.) följer att en hyreslokal som används för affärsverksamhet får överlåtas till någon annan som ska överta verksamheten i lokalen. Det finns ingenting som hindrar att ni tar emot pengar för en sådan överlåtelse, alltså "säljer kontraktet". Tänk på att hyresvärden måste godkänna den nya hyresgästen (till exempel dennes ekonomiska förutsättningar) och även ge sitt samtycke om verksamheten i lokalen ska ändras.Vill ni även sälja inventarier så kan ni låta det ingå i köpet, genom att till exempel upprätta en lista över vilka inventarier som ingår i priset, eller göra en separat affärsuppgörelse gällande inventarierna.Om ni behöver hjälp att upprätta avtal kring överlåtelsen, exempelvis om erläggande av handpenning eller vad som ska ingå i överlåtelsen, så går det fint att boka en tid med någon av våra jurister på http://lawline.se/boka så hjälper de er vidare. Referera till mitt svar på denna fråga.

Ansvaret för element i bostadsrätt

2016-10-18 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Om det enda som står i bostadsrättsföreningens stadgar ang. fjärrvärmeinstallationerna är "§13 Föreningen ansvarar för reparation av de stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten med vilka föreningen försett lägenheterna.". Betyder det då att själva elementen (och termostaterna) är bostadsrättsinnehavarens ansvar? Eller ses de som en del av "stammarna"?Med vänlig hälsning,//Carlos
Caroline Orava |Hej Carlos!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 7 kap. 12 § bostadsrättslagen ska bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick (det s.k. inre underhållet) om inget annat har bestämts i stadgarna eller följer av lagen. I samma paragraf anges att bostadsrättshavaren inte ansvarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar mer än en lägenhet. Denna bestämmelse är tvingande, vilket betyder att stadgarna inte får innehålla föreskrifter som lägger över ansvaret för ledningarna på bostadsrättshavarna. Föreningen är skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte ligger på bostadsrättshavaren enligt 12 § (7 kap. 4 § bostadsrättslagen). Om bostadsrätten har vattenburen värme är det föreningen som ansvarar för elementen, eftersom de är sammankopplade med de vattenledningar som föreningen ansvarar för.Hoppas att du är nöjd med svaret.Med vänlig hälsning,