Restauranglokal och underhållsansvar

2015-11-25 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej Vi äger och driver en restaurang i Stockholm och hyr således lokalen av en brf. Denna brf har i vårt avtal avskrivit sig allt ansvar när det kommer lokalen. Allt från fettavskiljare (lag på det) ska ej gåAtt avtala bort till ytterfönster osv. Verkligen allt. Men nu vart det lite mycket när de vill att vi ska åtgärda fläkten på taket av fastigheten som styr köksfläkten.Frågan är alltså har de inget ansvar för den lokal de hyr ut? Vi har inte installerat fläkten.
Malin Placht |Hej och tack för att du skriver till Lawline!Ett avtal är en ömsesidig viljehandling och båda parter bör vara överens om innehållet innan det signeras. Tyvärr är det dock så att hyresvärden ofta har det kunskapsmässiga övertaget vid uthyrning av t ex lokaler, varför hyresavtalet oftast dikteras ensidigt av hyresvärden. Som hyresgäst bör man därför vara vaksam och sätta sig in i vilka skyldigheter och rättigheter parterna egentligen har enligt hyresavtalet. I ett kommersiellt hyresförhållande är parterna normalt fria att avtala på vilket sätt de vill, med undantag för vissa tvingande regler till hyresgästens förmån i 12 kap Jordabalken (JB eller hyreslagen). För att helt kunna avgöra vad som gäller er emellan skulle jag behöva läsa igenom hyresavtalet. Mycket generellt gäller dock att hyresvärden ansvarar för fastighetens fasta installationer och hyresgästen för lokalen i övrigt samt för egna installationer. Många kommersiella hyresavtal innehåller en s k gränsdragningslista i vilken det klart och tydligt framgår vilken part som har vilket ansvar för installationer, inventarier etc. Jag förmodar att en sådan saknas i ert fall. Vad ni i hyresavtalet har avtalat om lokalens skick spelar också in. Om inget annat har avtalats gäller huvudregeln i 12 kap 9 § hyreslagen. Lokalen ska enligt paragrafen tillhandahållas hyresgästen i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Om ni hyr en lokal med ändamålet att bedriva restaurangverksamhet är det möjligtvis något anmärkningsvärt att lokalen inte före tillträdet var utrustad med en fettavskiljare. Det saknas då en teknisk standard som är normal för denna typ av lokaler. För det fall ni även var tvungna att byta ut ytterfönstren enligt avtalet bör detta dessutom avspeglas i hyresnivån så att ni får en rimlig kompensation för dessa åtgärder. Men det är alltså samtidigt helt i sin ordning av avtala på detta sätt, om parterna har gjort det. Om ni däremot har hyrt lokalen i s k befintligt skick enligt 12 kap 9 § 2 st. 1 p hyreslagen kan det vara lite värre. Då hyr ni lokalen som den ser ut, rakt upp och ner, och det är upp till er att upptäcka ev. fel och brister. Fel och brister som ni inte kände till eller kunnat upptäcka med vanlig uppmärksamhet när avtalet ingicks, s k dold brist (12 kap 11 § 3 st. hyreslagen), kan ni då påpeka före tillträdet. En lokal kan alltså även upplåtas utan att den kan användas för det avsedda ändamålet. Framgår det i hyresavtalet att ni ska åtgärda fläkten på byggnadens tak? Om inte bedömer jag inte att ni har någon skyldighet att göra detta. Det är en åtgärd som bör ligga inom ramen för hyresvärdens åtaganden och normala arbetsuppgifter samt att det är hyresvärdens (eller fastighetsägarens) egendom. Hyresvärden har absolut ett ansvar för den lokal de hyr ut. För det fall lokalen avviker från avtalat skick har ni som hyresgäst rätt att t ex begära nedsättning av hyra eller avhjälpande av brist samt i vissa fall skadestånd enligt hyreslagen. Återkom gärna om du behöver ytterligare hjälp.

Flyttstädning regleras inte i hyreslagen

2015-11-24 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Hyrde en lägenhet i andrahand under 4 månader med ett kontrakt mellan mig och hyresvärden, ej föreningen.Hyresvärden blev tvungen att säga upp lägenheten medans vi bodde där.Så när det var dags flyttstädade vi, målade osv.. Även fast i kontraktet mellan oss stod det endast "lämnas i samma skick som vi fick den" Nu kommer hon och kräver 2900 för att det inte var städat ordentligt. Är detta vår skyldighet? Även fast det ej stod något om detta i kontraktet?
Farah Wali |Hej och tack för din fråga!Flyttstädning är en fråga som inte regleras i hyreslagen. Huruvida du är skyldig att städa vid flytt och eventuellt betala ersättning p.g.a dåligt utförd städning besvaras därför utifrån avtalet mellan dig och hyresvärden. Eftersom det inte står i avtalet att ni ska betala ersättning vid dålig städning, saknas rättslig grund för att kräva er på sådan ersättning. Ni är alltså inte skyldiga att betala.

Uppsägningstid av lägenhetshyra när ingenting har avtalats om.

2015-11-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Jag har för närvarande en kompis som inneboende, som har bott och varit skriven på min adress i ca. 2 år. Vi kommer inte längre överens om förhållandena hemma så jag bad hen att betänka attityden eller flytta. Skrev detta via meddelanden "Om du inte ska bo kvar behöver jag upplysa dig om att det är 3 månaders uppsägningtid (kalendermånader), dvs. du har rätt att bo kvar till sista februari 2016 men är även skyldig att betala hyra tills dess, sista hyran betalas då in den 25e januari 2016.". Fick svaret "Jag kommer nog göra så att jag flyttar ut i februari faktiskt. " Detta var den 2a nov i år. Nu vill hen flytta ut i januari och inte betala hyran för februari, har hen rätt att göra så? Vi hade, ur min synvinkel, en överenskommelse om utflyttsdatumet redan. Vi har inget skriftligt kontrakt, jag har dock hyresförhandlingar per meddelanden och överföringar för hyran till mitt bankkonto, och har därav inte diskuterat uppsägningstid. Hen sa även "Vad ska du göra om jag inte betalar hyran?" Om så skulle ske, kan jag gå till kronofogden eller finns det andra åtgärder? Tack på förhand.
Jesper Lublin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,Av din fråga kan jag förstå att du har företagit en uppsägning av din kompis den 2 november 2015 och att ni bott tillsammans mer än 3 månader. Jag förutsätter också, precis som du skriver, att inget är avtalat om mellan dig och din kompis och att vi då kan se ert hyresavtal som ett muntligt tillsvidarekontrakt.Huvudfrågan blir då i mina ögon hur lång uppsägningstid som ska gälla när detta inte har avtalats om. Svaret på det regleras i Jordabalkens 12 kapitel. Enligt 12 kapitlet Jordabalken gäller tre månaders uppsägningstid om inte annat avtalats om. Uppsägningen ska vidare räknas i kalendermånader. Om du sagt upp lägenheten den 2 november så blir uppsägningstiden december, januari och februari.Vägrar din kompis att betala hyra så ska du vända dig till Kronofogdemyndigheten, detta är en relativ enkel lösning men vägrar din kompis att betala så kan du behöva stämma den och väcka en tingsrättsprocess.Behöver du råd eller tips om det blir mer problem så kan du ta hjälp av Familjens jurist.Med vänlig hälsning,

Prisavdrag på grund av mindre boyta än som uppgivits?

2015-11-20 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej!Köpte en fastighet -liten villa med tomt- i januari 2013 för 660.000 kr. I mäklarens prospekt stod det: Boarea 74 kvm, biarea 3 kvm. Tyckte det kändes rätt storleksmässigt och gick in i köpet utan att mäta. Nu har Anticimex mätt upp huset invändigt, jag mätte sedan själv också, och det är bara 67 kvm TOTALT. Biarean måste ha varit ett plåtskjul ute i trädgården, för det finns inga utrymmen i huset som inte nås inifrån. Har jag efter dessa nästan tre år någon som helst rätt till pengar tillbaka?Med vänlig hälsningCamilla
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp av fast egendom regleras i Jordabalken (JB) kap. 4. Du hittar lagen här.För att du ska ha rätt till prisavdrag måste först konstateras att det rör sig om ett fel i Jordabalkens mening. I JB 4 kap 19 § stadgas att om fastigheten inte stämmer överens med avtalet eller annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet kan köparen få göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. "Vad som följer av avtalet" kan antingen utgöras av uttryckliga garantier eller denuntiationer. Om mäklarens prospekt kan anses följa av avtalet bör du ha varit befriad från din undersökningsplikt. Ett fel anses då föreligga. Om ett fel enligt JB 4 kap. 19 § föreligger, har köparen rätt till prisavdrag enligt JB 4 kap. 12 §. Avdrag på köpeskillingen räknas ut på så vis som stadgas i JB 4 kap. 19 c §, nämligen så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalade priset motsvarar förhållandet vid tidpunkten för tillträdet mellan fastighetens värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Slutligen har du som köpare ett ansvar att lämna meddelande om felet till säljaren inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet, för att inte förlora din rätt till prisavdrag. I rättsfallet NJA 2008 s. 1158 godkändes en tid på ungefär 4 månader från det att felet upptäcktes tills att reklamation skedde, men det är ändå att rekommendera att skicka en reklamation så snart som möjligt, helst en skriftlig sådan. Om en omständighet förekommit för flera år sedan som gjort att du borde ha upptäckt felet kan din rätt till prisavdrag ha gått helt förloras.Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Besittningsskydd för hyresgäst vid omvandling till bostadsrätter

2015-11-24 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej jag bor sedan Juni 2015 i en hyreslägenhet i Ystad. För ca en vecka sedan fick vi brev från hyresvärden där dom skriver att dom ska sälja lägenheterna i form av att göra om dom till bostadsrätter och vill ha 2.2 miljoner för en 4:a på 98kvm.Jag har ingen möjlighet att köpa loss lägenheten pga att jag har skulder. När jag meddelar hyresvärden detta skriver han att jag får leta ny bostad. Jag pratar med hyresnämnden idag och får veta att jag har besittningsskydd och påtalar detta för hyresvärden. Han frågar då vad jag kräver av honom för att jag ska flytta. Då undrar jag vad man ska svara på detta.
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Du har rätt i att du har besittningsskydd som hyresgäst. Att bostaden skall bli bostadsrätt är inte anledning för hyresvärden att säga upp dig. Detta behöver inte hindra föreningen från att omvandla övriga bostäder till bostadsrätter. Vill du bo kvar kan du göra det och din bostad kommer omvandlas när du väljer att säga upp ditt hyreskontrakt.Vad du kan meddela din hyresvärd är att du helt enkelt inte vill flytta. Att begära något, så som din hyresvärd verkar vilja, är en omtvistad fråga. Det har förekommit att hyresvärdar "köpt ut" hyresgäster för att kunna bilda bostadsrättsföreningar, men detta har man lyckats åstadkomma mest för att det finns hål i lagstiftningen. Jag skulle avråda dig från liknande överenskommelser.Hoppas detta kan hjälpa dig!Med Vänlig Hälsning

Korrekt värdering av fastighet

2015-11-24 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Min mamma som snart är nittio år vill sälja sitt hus till mig. Vad gäller med tanke på att jag har två syskon (som inte är intresserade av att köpa huset men inte vill att jag ska få det för billigt). Är det taxeringsvärdet eller marknadsvärdet som gäller? Vem ska göra en värdering av huset så det blir juridiskt bindande?Med vänliga hälsningar
Martin Persson |Tack för din fråga.Vid försäljning är utgångspunkten att man tar sikte på marknadsvärdet av fastigheten då det är detta värde som talar om vad som rimligen kan inbringas utan att man ges en otillbörlig förmån sett till övriga framtida arvtagare likt dina syskon (som antas också vara bröstarvingar till din mor).Detta fastställes av en värderingsman, det vill säga en fastighetsmäklare. Värderingsmannen kan man tycka bör vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen för att åtminstone något säkerställa dennes kompetens och att man därmed minimerar risken för att det senare blir en tvistefråga huruvida mäklaren kunnat utföra en rimlig värdering eller inte. Det huvudsakliga är att ni samtliga parter godkänner värderingen som sådan, vilket också kan föranleda att man ser till att godkännandet noteras skriftligen, sett då framförallt till bevishänseende vid eventuell tvist i framtida arvsskifte.Vänligen,

Fri förfoganderätt för servitut

2015-11-22 i Servitut
FRÅGA |Vad innebär ett servitut med inskriften "fritt förfogande?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Ett servitut ger en fastighetsägare rätt att, beroende på vad servitutet avser, på visst sätt nyttja någon annans fastighet. Fri förfoganderätt ger adressaten en rätt att nyttja servitutet i princip hur denne vill, med undantag för att testamentera bort det. Man har således en rätt att utnyttja, ge bort eller sälja servitutet. Däremot får man inte lov att testamentera bort det. Fri förfoganderätt skiljer sig på så sätt från full äganderätt som även ger rätt att testamentera bort servitutet. Välkommen att höra av dig om du har fler frågor!Med vänliga hälsningar,

Uppsägning av hyresavtal på bestämd tid

2015-11-20 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, är mitt hyreskontrakt bindande? Hyr en studentlägenhet som inte uppfyller mina förväntningar och vill nu flytta. Har pratat med hyresvärden och hen säger att kontraktet är bindande fram till juni. I kontraktet nämns endast hyrestiden, men inget om uppsägning och heller inget om att det ska vara bindande fram till det angivna datumet.Vad gäller?Mvh,
Fanny Karlsson |Hej, och tack för din fråga!Reglerna om uthyrning av bostadslägenheter finns i Jordabalken (JB) kap. 12, vilket du hittar här. I JB 12 kap. 3 § sägs att ett hyresavtal kan ingås på bestämd tid, vilket det verkar vara i ditt fall då din hyresvärd säger att det är bindande fram till juni. I JB 12 kap. 5 § stadgas däremot att en hyresgäst alltid har rätt att säga upp ett hyresavtal att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Denna bestämmelse gäller för både för hyresavtal som löper på bestämd tid och för hyresavtal som löper på obestämd tid. Det spelar därmed ingen roll att din hyresvärd hävdar att kontraktet är bindande, du har ändå rätt till att säga upp avtalet med en uppsägningstid på tre månader. Detta innebär att om du exempelvis väljer att säga upp hyresavtalet den 30 november upphör kontraktet den 1 mars. Eftersom lagen är tvingande till hyresgästens, alltså din, fördel kan hyresvärden inte heller hävda att ni har avtalat om att du inte skulle ha rätt att säga upp hyresavtalet, den rättigheten går inte att avtala bort. Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,