Säljarens ansvar vid fastighetsköp

2015-10-08 i Fel i fastighet
FRÅGA |HejJag sålde min sommarstuga i januari 2015. Köparen gjorde ingen besiktning av huset trots att mäklaren frågade vid flera tillfällen. Nu 9 månader senare får jag ett mail om att det har läckt in i badrumsväggen genom ett rör i taket. Röret har funnits där sedan drygt 15 år. Köparen hävdar att det är jag som ska stå för reparationen och säger att de, när de tillträtt, har haft en bekant som är bekant med hur en husbesiktning går till, som gått igenom och inte hittat något fel. Köparen skriver att " En besiktningsman lyfter ju aldrig på takpannorna och därför kunde detta problem inte upptäckas vid en besiktning".Jag svarade att jag ville ha en sekond opinion och fick till svar att skadan är bedömd av en snickare som anlitats av försäkringsbolaget. Kan ni förklara för mig om det är jag som ska betala?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att sommarstugan du sålt är en fastighet, alltså mark med en byggnad. I dessa fall finner man tillämpliga regler i jordabalken (JB).Vid köp av fastighet har köparen en undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § 2 stycket JB. Köparen får inte åberopa fel i fastigheten som köparen skulle ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten. Köparen kan behöva ta hjälp av en besiktningsman om köparen själv inte är kunnig i saken. Allt som köparen kan undersöka med hjälp av lukt, syn, känsel och hördel bör undersökas. Fastighetens skick och ålder kan föranleda att köparen bör göra en utvidgad undersökning av fastigheten. Misstänker man till exempel mögel för att man känner en doft kan man behöva undersöka dolda utrymmen och till exempel bryta upp golvet för att se efter.Säljaren svarar bara för dolda fel i fastigheten, fel som inte hade gått att upptäcka vid en undersökning.Det är svårt att avgöra om felet med röret hade upptäckts vid en undersökning. Det framgår inte i frågan hur sommarstugans skick är i övrigt, men jag tycker det låter som att köparen borde ha anlitat en besiktningsman. Då hade kanske felet upptäckts. Detta kan göra att det blir svårt för köparen att göra dig ansvarig för felet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Störningar i hyreshus med för hög lyhördhet.

2015-10-08 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Jag har problem med en granne. Jag bor i en hyresrätt à 1 rok. Lägenheten är ovanligt lyhörd, inte från gatan, men från de övriga lägenheterna. Jag upplever störningar från min granne, som gör höga ljud och har hög volym på sin tv. Jag har vid tre tillfällen, över en halvårsperiod, klagat hos min hyresvärd för störningar på natten. Hyresvärden har pratat med min granne men resultaten har varierat. Nu är det oftast tyst på nätterna, sånär som vid en handfull tillfällen. Det är dessvärre så lytt att man hör ett telefonsamtal i normal samtalsvolym, så störningen är bestående, även på dagtid. Får det vara hur lyhört som helst? Hur ser rättsläget ut? Vad har hyresvärden för skyldigheter i det här avseendet? Vänlig hälsning,
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Då du har en hyresrätt finner vi lagstödet i jordabalkens 12 kap. se https://lagen.nu/1970:994#K12R8.Hyresgästens ansvar.Utgångspunkten för denna typ av störning är hyresgästens ansvar mot de som bor i omgivningen. Förenklat ska hyresgästen se till att inte störa andra i den grad att störningen kan anses skadlig för hälsan eller försämra bostadsmiljön. Bedömningen utgår ifrån vad som kan anses vara en skälig störning, störningar kommer alltid uppkomma i hyreshus, och vad som inte är det och därför inte ska behöva tålas, JB 12:25.Hyresvärdens ansvar.Förekommer det störningar från en viss hyresgäst ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse att upphöra med störningarna. Detta åligger således hyresvärden och är inget en annan hyresgäst kan göra. Om inte hyresgästen hörsammar tillsägelsen och upphör med störningarna kan hyresrätten anses förverkad och hyresvärden har då rätt att säga upp hyresavtalet, JB 12:42.Vad är en skälig störning?Klart är att en störning som är acceptabel på dagen inte nödvändigtvis behöver accepteras på kvällen/natten. Barn som ropar och springer på dagen har ansetts vara en skälig störning då denna typ av ljud är en vardaglig aktivitet som inte kan undgås utan alltför stor inskränkning. Du anger att du hör din granne samtala i telefon vid normal samtalsvolym, detta kan inte anses utgöra en oskälig störning då hen måste kunna tala i telefon fritt i sitt hem. När din granne har på hög volym på sin tv på dagen eller ibland gör höga ljud på dagen får nog detta för det mesta anses vara inom hens rätt. Hen får dock inte göra väldigt höga ljud kontinuerligt som är störande för omgivningen. Förekommer hög tv-volym på nätterna eller höga ljud så är detta givetvis något som inte behöver tolereras. I ett hovrättsavgörande har bl.a. höga skratt på natten samt att personen "tjoat" utgjort en sådan störning som inte behöver tolereras och som har lett fram till hyresvärdens rätt att säga upp hyresavtalet. Det krävs dock att det finns bevisning om störningarna. Du bör spela in eller på annat sätt införskaffa bevisning om störningen som du kan presentera när du pratar med hyresvärden.Bostadens kvalitet.Alla bostäder varierar i kvalitet och det är något man bör undersöka innan man skriver under ett hyresavtal. Lägenheten ska då du får den, om inte annat avtalats, vara i sådant skick att den är fullt brukbar för att bo i, JB 12:9. Hyresvärden ska även vidare under hyrestiden hålla lägenheten i sådant skick. Det kan innebära ett ansvar för hyresvärden för tapetsering, målning och dylika reparationer, JB 12:15. Lyhördhet är troligtvis inte en sådan omständighet som gör att hyresvärden har brustit i sitt ansvar. Vad som talar emot din sak är också att hyreslägenheter kan hyras ut i befintligt skick och avtalet omfattar oftast lägenheten i sitt dåvarande skick. Det finns krav du som hyresgäst kan ställa på din bostadslägenhet. Brister hyresvärden i vissa avseenden kan hen åläggas ett upprustningsföreläggande, problemet ligger dock i att ett sådant föreläggande inte omfattar just lyhördhet utan mer basala nödvändigheter som rinnande vatten, hushållsel och värme, JB 12:18 a. Vill du föra en talan på den här grunden måste lyhördheten medföra att din möjlighet att bo i lägenheten rubbas på en grundläggande nivå. Att du personligen stör dig väldigt mycket utgör inte en grund för ett upprustningsföreläggande men om i princip ingen kan eller ska behöva bo med den lyhördheten kan detta utgöra grund för ett föreläggande. Om de övriga lägenheterna i samma byggnad lider av samma lyhördhet innebär detta att du troligtvis inte kan föra en talan på denna grund. Det talar då istället för att ljudnivån är en del av det allmänna skicket och får allmänt accepteras om man väljer att bo i fastigheten.Råd.Undersök dina grannars lägenheter för att se om de är lika lyhörda eller om det bara är din. Har alla samma ljudnivå är det nog inte mycket att göra åt kvaliteten på lägenheten. Den bästa vägen framåt då får nog anses vara att prata med grannen och hyresvärden om de nattliga störningarna, ang. de dagliga finns det nog tyvärr inte så mycket att göra. Som sista utväg bör du samla bevisning om de nattliga störningarna så att din hyresvärd kan säga upp hyresavtalet med din granne.Hoppas svaret har varit informativt. Vill du ha fler råd kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp att gå vidare med ditt ärende.Med vänlig hälsning

Uppsägningstid korttidsuthyrning

2015-10-06 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående tidsbestämda hyresavtal och uppsägningstid. Jag har en inneboende som jag har avtalat med om en hyrestid fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2015-12-31 och 3 månaders uppsägningstid. Detta innebär i praktiken att hyresgästen "tvingas" bo kvar i 3 månader och betala hyra för hela perioden. Inneboenden säger nu att ett sådant avtal inte är giltigt, dvs man kan inte ha 3 månaders uppsägningstid för en så kort tidsperiod. Stämmer detta? Och om inte, vilken uppsägningstid gäller?Tack på förhand.
Olivia Åman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 12 kap. 4 § 2 st. 2 p. Jordabalk (1970:994) framkommer det att för tidsbestämda hyresavtal som varar mellan 2 veckor och 3 månader gäller en uppsägningstid om minst en vecka. Det innebär att en längre uppsägningstid än en vecka inte är lagstridig och att er avtalade uppsägningstid om 3 månader är giltig.Jag hoppas det räcker som svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilken grad av oväsen från bostadsrättshavare krävs för att grund för förverkande ska föreligga?

2015-10-03 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Vi bor i en bostadsrätt och har inga fester eller är speciellt högljudda. Det är det vardagliga, se på tv, barnet som springer, leker och kanske andra ljud från dörrar etc. Vi fick för ca. fyra år sedan ny granne som ganska snabbt klagade på att vi var höljudda. Vi sänkte direkt ljudnivån då han hade rätt den gången. Sedan dess har han klagat med jämna mellanrum på att vi "tränar" i lägenheten men vi höll den gången bara på att plocka bort från bordet efter en middag med vänner. Vi känner oss väldigt iakttagna från grannen hela tiden och valde därför att renovera lägenheten och sätta in ett ljuddämpande golv i vardagsrummet för att förhoppningsvis slippa fortsatta klagomål. Vi fick en son för ett år sedan och han har varit lugn och inte skrikit nämnvärt på kvällar och nätter vilket hela tiden finns en oro hos mig att han ska göra eftersom jag inte vill ha klagomål. Sonen har börjat gå och springa vilket grannen påpekade då jag mötte henne i trappen och sa sedan att jaja pojkar är busiga. Jag tänkte då skönt att hon fattar att det går inte att hindra barn från att gå på golvet. Att tillägga är att vi lägger oss senast kl.22 och kliver upp ca. 06.00 på vardagar. I morse kom grannen och knackade på 08.20 för att klaga på ljudnivån. Vi hade inte ens tvn på utan bara lite musik på tel. och sonen dansade på golvet i köket. Hur mycket ska vi anpassa oss efter grannen, ska de inte ha någon som helst tolerans på att det bor fler familjer i huset?
Alina Borgsén |Hej och tack för din fråga!Den får mig att tänka på fru Palm i tv-serien Pip-Larsson som jag tittade på som barn. Nåväl. Fråga är om en bostadsrätt, varför bostadsrättslagen (BRL) är tillämplig. Av BRL 6 kap. 9§ framgår att "När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som... kan försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset."Det verkar på din beskrivning som att Er användning av bostadsrätten är helt normal. Det är fullt normalt att barn låter lite, samt att bebisar skriker på natten då och då. Förbudet rör störningar som inte skäligen bör tålas, och här torde en parallell kunna dras till de i princip identiska reglerna på hyresrättens område. I hyresrättslig doktrin har ansetts att "hyresgäster i allmänhet har rätt till ett normalt umgängesliv". "Vägledning för vad som är störande beteende ska hämtas i den allmänna uppfattningen om vad som normalt får tålas, när man bor i ett flerfamiljshus. Vid fastställande av normen tas inte hänsyn till känsliga människors reaktioner", se Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s 151.BRL 7 kap. 18§ punkt 5 anger att ett störande beteende enligt 9§ kan utgöra grund för förverkande. Enligt 7 kap. 19§ föreligger dock inte grund för förverkande om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. (Om ni är oroade kan ni även kolla på 7 kap 20§, 21§ samt 24§), men jag anser att ert beteende inte är så allvarligt att det kan ligga till grund för förverkande.Sammanfattningsvis tycks er användning av bostadsrätten vara helt normal, varför du inte behöver oroa dig. Nästa gång grannen knackar på tycker jag att du ska hänvisa till detta svar eller till rättskällorna jag angivit, så kanske ni får lite frid och fröjd.Vänliga hälsningar,

Kan ett företag köpa ett bostadsarrende?

2015-10-08 i Arrende
FRÅGA |Kan ett företag köpa ett bostadsarrende?
Joakim Wahlgren |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Vid arrende av mark där bostadshus finns på marken rör det sig om ett bostadsarrende. Regler om denna arrendeform finns i 8 och 10 kapitlet i jordabalken som du hittar HÄR. Enligt huvudregeln i 10:7 1 stycket JB får inte arrendatorn upplåta nyttjanderätten till en annan utan jordägarens samtycke. I 10:7 2 stycket JB finns ett undantag från denna regel som ger arrendatorn rätt att efter den tidsbestämda avtalstidens slut överlåta arrenderätten till annan med vilken jordägaren kan nöjas. Arrendatorn ska dock först erbjuda jordägaren att återtaga arrendestället mot erläggande av skälig ersättning för arrenderättens värde innan arrenderätten överlåts. Jordägaren ska om han vill återtaga arrendestället lämna besked om detta inom en månad. Ett företag är om det är ett aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller föreningen en juridisk person och kan då sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder och vara part i rättegång. Om det är en enskild firma är det personen som driver firman som ingår rättshandlingar. Det innebär att ett företag kan överta nyttjanderätten till ett bostadsarrende enligt ovan. Det förutsätter dock enligt ovan, jordägarens samtycke eller att denne erbjudits att själv återtaga arrendestället. Vidare kan företaget förvärva marken av jordägaren när förutsättningar för detta är uppfyllda. Hör gärna av er om jag kan hjälpa er med något annat eller om jag ska förtydliga mitt svar.Ha en fortsatt trevlig dag. Mail: Joakim.Wahlgren@lawline.seTelefon: 0735368144

Hyresvärd stänger av värmen

2015-10-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Min hyresvärd stänger av vämen i lägenhetshuset på nätterna. får han göra det? Helst nu när det är minusgrader på nätterna..
Emil Blomqvist |Hej och tack för din fråga!Detta regleras i jordabalkens 12:e kapitel, ofta kallat hyreslagen.Enligt 12 kap 16 § så kan du begära skadestånd för men som uppstått utan att du varit ansvarig för dem. Det kan vara t.ex för hög eller låg temperatur. Du kan också klaga till hyresnämnden och de kan förelägga din hyresvärd att åtgärda felet.Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör inomhus temperaturen ligga mellan 18-24 grader med 20-23 grader som optimalt. Slutsatsen blir att om din inomhustemperatur ligger på under 18 grader på nätterna så har du goda chanser juridiskt sett att tvinga din hyresvärd att ha på värmen även på nätterna.Med vänlig hälsning

Ränta på deposition lämnad till hyresvärd

2015-10-03 i Hyresavtal
FRÅGA |Har till hyresvärd deponerat tremånadshyror tot 26400kr sep 2011.Har jag rätt att få ränta på pengarna?Summan sattes in på dennes bankgiroI sep 2011. Tacksam för svar.MvhJohan Lindgren
Emil Blomqvist |Hej och tack för din fråga.I Sverige gäller att du normalt sett inte har rätt att tillgodoräkna dig räntan från den deposition du erlagt till din hyresvärd. Om du skall ha rätt till detta krävs att ni kommit överens om detta vid avtalets ingående. Du har dock alltid rätt att få tillbaka din deposition, får du inte det kan du vända dig till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogden hjälper dig då att återfå din deposition. Se till att ha sparat kvitto på depositionen.Med vänliga hälsningar

När upphör ett hyresavtal på obestämd tid?

2015-10-03 i Hyresavtal
FRÅGA |(här)Hej.Vi hyr i andra hand och ägaren ska flytta tillbaka. Hur går uppsägningen till. Hon hör av sig 1/10 16:40 och meddelar att hon säger upp kontraktet och vi har 3 månaders uppsägningstid, vilket jag köper. Men har pratat med väldigt många som säger att uppsägningen måste ske den sista dagen på månaden eller den första dagen på månaden innan 12:00. Stämmer det? För vår hyresvärd säger att vi ska vara ute 31/12. Men om det nu stämmer med tiden andra sagt till mig så har vi lägenheten till 31/1-16. Eller?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! 12 kapitlet Jordabalken innehåller regler som rör hyra. I ditt fall så är det 12 kapitlet 4 § jordabalken som reglerar det du undrar över (här). Där framgår det nämligen hur ett hyresavtal som gäller på obestämd tid, alltså ett hyresavtal där ni inte har avtalat om hur länge hyresavtalet ska gälla, kan upphöras. Om ni har hyrt i mer än tre månader så framgår det enligt andra stycket, tredje punkten att hyresavtalet ska sägas upp tre månader i förväg (här). För att ta ett exempel: Ett hyresavtal på obestämd tid. De som hyr har bott i lägenheten i mer än tre månader. Hyresavtalet sägs upp den 8 januari. Hyresavtalet kan då enligt lag inte upphöras tidigare än 31 april eftersom man räknar från det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Alltså i ert fall så är det som ni säger att ni har rätt att hyra lägenheten till den 31/1-16. Er hyresvärd skulle alltså ha sagt upp hyresavtalet innan månadsskiftet enligt 12 kapitlet 14 § första stycket och första punkten (här) för att ha rätt till lägenheten redan den 31/12-15.Hoppas att ni känner att ni fick svar på er fråga! Vänligen,