Fri prövningsrätt

2017-08-06 i Köpavtal
FRÅGA |I annons stod försäljning till högstbjudande. Inga övriga klausuler deklarerades.Hade högsta bud men fick meddelade på SMS att köparen tagit det näst högsta budet.Mäklaren säger att det berodde på att jag talade om ett ytterligare besök innan kontraktsskrivning. Detta framkom ingenstans och jag fick inte heller möjlighet att ta ställning till detta. Om jag fått det så var inte detta extra besök ett absolut krav från min sidaKan jag göra något?
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Nej, tyvärr kan du inte göra något i den här situationen. En säljare av en fastighet eller bostadsrätt har s.k. fri prövningsrätt. Denna rätt innebär att säljaren får välja fritt om och till vem man vill sälja sin fastighet. Det finns ingen skyldighet att sälja till den som har lagt det högsta budet eller liknande. Ha en fortsatt trevlig sommar!Med vänlig hälsning

Fråga om uppsägning av bostadsrätt

2017-08-06 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej. Jg hyrde ut en bostadsrätt i andrahand och skickade ett mail till hyresgästen om att denne var uppsagd tidigare än planerat. Hen okejade det, med vetskap om att det var 3 månader till utflytt. När det var 2 mån kvar så skickade hen ett mail och sa upp sig själv, o hävdar då att uppsägningstiden på 1 månad ska gälla. Vad gäller?
Emelie Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att uthyrningen påbörjades efter den 1 februari 2013 samt att du endast hyr ut en (1) lägenhet. I sådant fall är det ”lagen om uthyrning av egen bostad” som blir tillämplig eftersom det gäller en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand. Då det framgår att du sade upp hyresgästen tidigare än planerat tolkar jag det som att det är ett avtal som ingåtts för bestämd tid. Uppsägningstiden för dig som hyresvärd är då 3 månader (se här). Mejlet du skickade till din hyresgäst kan användas som utgångspunkt för när uppsägningstiden börjar löpa (antingen när mejlet skickades eller datumet du skrev i mejlet). Hyresgästen kan inte ignorera uppsägningen för att sedan säga upp sig själv, utan det är 3 månader som gäller eftersom du sa upp lägenheten först. Om det endast gått 1 månad är det alltså 2 månader som återstår. Skulle det vara så att hyresgästen vill flytta innan tiden löpt ut får denne såklart göra det, men denne kommer fortfarande behöva betala hyra för de två månader som återstår. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen med fler frågor!Vänligen,

Samäger fastighet – inte överens om att sälja

2017-08-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag äger en sommarbostad tillsammans med min syster.Jag vill sälja men inte hon. Fastigheten med tomtareal är värderad av 2 mäklare 2015 till cirka 3 miljoner.Taxeringsvärdet är cirka 1,5 miljoner. Hon har blivit erbjuden av mig att köpa ut mig till marknadsvärde men vill bara betala hälften av taxeringsvärdet. Hur gör jag?
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det bästa och enklaste är naturligtvis att försöka komma överens med din syster. Är detta omöjligt av någon anledning kan du använda dig av reglerna i samäganderättslagen. Lagen föreskriver att när två eller fler personer gemensamt äger en fastighet så är utgångspunkten att båda bestämmer gemensamt. 2 § samäganderättslagenKan delägarna av fastigheten inte enas så är det möjligt att vända sig till tingsrätten där fastigheten ligger. Tingsrätten utser då en förvaltare som kan hjälpa till att medla och sköta annat praktiskt. 3 § samäganderättslagenLöser detta inte situationen så kan du, om du och din syster inte har avtalat annat, tvinga fram en försäljning genom att fastigheten säljs på offentlig auktion. 6 § samäganderättslagenEn offentlig auktion ska hållas så snart det är möjligt. 10 § samäganderättslagenHoppas du svar på din fråga och att din situation löser sig. Om du vill ha mer hjälp, t.ex. genom att sätta igång ett förfarande som jag beskriver ovan, så går det bra att vända sig till info@lawline.seMed vänlig hälsning

Får jag lov att vräka mina hyresgäster pga vårdslöshet?

2017-08-04 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Får jag lov att vräka mina hyresgäster pga vårdslöshet?Hyresgästerna har misskött sig på följande 10 punkter:* Satt in en diskbänk utan rör olovligt i vardagsrummet för tvagning och disk. Vardagsrummet har trägolv.* Rivit ner tapeter utan lov och vill inte slutföra tapetseringen.* Slängt fekalier i hushållssoporna* Tagit loss sommarstugans samtliga ytterfönster och lämnat dem utomhus på backen.* Ställt ut möbler på tomten så dom blivit fuktskadade.* Gått in på min tomt och tagit trädgårdsredskap utan att fråga.* Grävt en 4m2 grop framför sommarstugan.* Ställt pappersmuggar med spenatplantor på fönsterbrädan i trä. Pappmuggarna höll inte tätt utan vattnet trängde igenom ner på fönsterbrädan.* Vid upprepade tillfällen lämnat mina textilier utomhus flera dygn i regn. Bl.a en dunkudde.* Tagit loss mina madrasskydd och sovit i sängarna utan dessa.Om jag har rätt att säga upp dem, vilken uppsägnginstid gäller? Omgående eller efter 3 månader? Vi har upprättat ett tidsbestämt hyreskontrakt om 1 år men det står ingenting om uppsägning i kontraktet. Med vänlig hälsning
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din frågaNi har avtalat om en uthyrning för 1 år framöver och det innebär att bägge parter ska hålla sin del i avtalet under den tiden och sedan har ni möjlighet att förhandla fram ett nytt avtal. När hyresgästen missköter sin avtalsdel, inte betalar hyran eller missköter boendet, finns naturligtvis möjligheten för dig som hyresvärd att säga upp avtalet.Om ni inte angett i avtalet hur en uppsägning ska gå till så gäller reglerna i hyreslagen, jordabalkens 12 kap. Ett hyresavtal kan sägas upp med omedelbar verkan om hyresrätten vanvårdas. Uppsägningen ska vara skriftlig och ske inom två månader från att upptäckten av misskötseln gjorts. Hyresgästen ska ges möjlighet att åtgärda felen, om de inte är för allvarliga, och kan inte vräkas från bostaden om misskötseln är att anse som ringa. Detta tycker nog få jurister gäller i ditt fall då det är svårt att se så många och allvarliga brister som ringa. Se bestämmelser i jordabalken 12 kap: §§ 6, 8, 42 p.6, 43Jag anser att du kan vräka din hyresgäst med omedelbar verkan. Du nämner att det gäller en sommarstuga och reglerna för permanent boende och fritidsboende ser lite olika ut. Gäller det fritidsboende, vilket jag anar, finns det inte mycket skydd för den som missköter en sådan hyresrätt. Dessutom kan du begära skadestånd för direkta kostnader: att reparera det som förstörts, och indirekta kostnader: utebliven hyra. Är ditt skadestånd rimligt kan det bli svårt för hyresgästen att hävda annat vid en eventuell tvist i domstolen. Vill du ha hjälp med att rikta ditt skadeståndskrav är du välkommen att kontakta våra jurister.Lycka till

Fråga om oskälig hyra av hyresrätt i andrahand

2017-08-06 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej jag hyr en lgh i andra hand, min hyresvärd betalar 5000 i hyra men jag betalar 9. Har bett om en sänkning av hyran till 6500 då jag läst att man får ta 10-15 procent extra om man hyr ut lägenheten möblerat. Min hyresvärd ignorerar dock detta och jag undrar om det finns något jag kan göra?
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som hyr ut sin lägenhet möblerad har rätt att göra ett visst påslag på hyran, dock finns det ingen uttrycklig lagregel som anger hur mycket hyresvärden får lägga på. Men precis som du säger brukar hyresnämnden godta ett påslag på 10-15 procent för en fullt möblerad lägenhet.Hyran ska alltså baseras på den hyra som uthyraren själv betalar och sedan görs påslag för exempelvis möbler. Om du anser att hyran är oskälig, vilket den bör anses vara om du betalar 4000 kr mer, är mitt råd att du vänder dig till hyresnämnden. Om hyresnämnden kommer fram till att hyran är oskälig kommer du kunna få tillbaka den del av hyra som du betalat som ansetts vara för hög.Här kan du se hur du ska gå tillväga för att vända dig till hyresnämnden!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Besittningsrätt vid andrahandsuthyrning och uppsägningstid

2017-08-05 i Hyresavtal
FRÅGA |Vi hyr ett hus och hyreskontraktet löper på 5 år. Det har gått 3 år, vi skulle nu vilja få någon typ av besittningsskydd så vi inte åker ut på gatan när hyrestiden är över. Hur länge får vi i så fall bo kvar?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Har du ett besittningsskydd när du hyr i andra hand?Jag utgår ifrån att huset du hyr är ägt av en privatperson och att detta är den enda eller den första bostaden som din hyresvärd hyr ut. Då är lagen om uthyrning av egen bostad tillämpbar. När en bostad hyrs ut enligt den lagen så saknar hyresgästen (du i det här fallet) besittningsskydd,När slutar avtalet att gälla vid tidsbegränsad uthyrning?Avtalet upphör utan en särskild uppsägning vid avtalets slut men kan även upphöra tidigare om det sägs upp av dig eller hyresvärden. Om din hyresvärd väljer att säga upp avtalet tidigare kan det upphöra att gälla tidigast från det månadsskifte som inträffar tre månader senare, 3 §.Går det att få besittningsskydd?Det går självklart att avtala om att du ska ha ett besittningsskydd och då måste du skriftligen meddela din hyresvärd att du vill göra den här ändringen. Om ni inte kommer överens är det hyresnämnden som avgör tvisten, men jag misstänker att du inte kommer få din vilja igenom eftersom det inte finns ett lagkrav på att din hyresvärd måste ge dig ett besittningsskydd, 4 §.Hoppas du fick svar på dina frågor!

Inlösen av hus på ofri grund

2017-08-05 i Arrende
FRÅGA |Hej! Frågan gäller ev. försäljning av fritidshus på ofri grund. Vad innebär formuleringen i arrendeavtalet "byggnaden ska först erbjudas jordägaren till inlösen på sätt som arrendelagen säger" ?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med arrendelagen menas 8-11 kap. i jordabalken, se den lagen här.Ett hus på ofri grund är ju ett hus som har en ägare medan marken, själva fastigheten, har en annan ägare. I 8 kap. 21 § sägs att om en arrendator äger en byggnad ska byggnaden erbjudas jordägaren till inlösen, när arrendatorn frånträder arrendet. Har jordägaren inte inom en månad från det erbjudandet gjordes förklarat sig villig att anta erbjudandet så får arrendatorn överlåta den till en tillträdande arrendator.Denna bestämmelse innebär att vid en försäljning av huset ska huset först erbjudas till personen som äger marken som huset står på. Om personen som äger marken inte har förklarat att hen vill köpa huset inom en månad får huset säljas till någon annan. Anledningen till detta är för att personen som äger marken ska få möjlighet att köpa det hus som står på hens mark, så att hen äger både mark och hus.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur skriver man över sitt ägande på en fastighet till någon annan?

2017-08-04 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag och min ex fru köpte vi en lägenhet tillsammans genom ombildning för ungäfär 5 år sen, vi har två barn tillsammans fast vi är skilda sen 4 år tillbaka och jag bor själv och bor ex frun och barnen kvar i lägenhetn och vi har en miljon koronor som bolån tillsammans , jag vill skriva över min ägande till henne .Min fråga är till dig hur går man till vägarna ? HälsningarSam.
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill skriva över ditt ägande på henne måste det ske en ändring i lagfarten. Hur detta ska ske kan du läsa mer om på lantmäteriets hemsida. (Klicka här). Med tanke på att det är din exfru som ska ta över hela ägandet är det hennes ansvar att ansöka om lagfart. I de flesta fall behöver originalhandling/originalhandlingar skickas in tillsammans med ansökan. Efter avslutad handläggning skickas handlingarna tillbaka. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Mvh,