Hur går jag tillväga för att få betalt av min hyresgäst?

2018-01-16 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Min pappa har varit bortrest i ett år med lägenheten uthyrd i andra hand och har inte fått betalt av hyresgästen på tre månader och som nu vägrar svara på de mail min pappa skickat. Pappa kommer dessutom hem nästa vecka, därför undrar jag:Hur går man tillväga för att få dessa pengar tillbaka? Är det kronofogden direkt som gäller?Vad händer om mannen ifråga vägrar att flytta ut? Vad kan vi göra för att avhysa honom? Slutligen, vad händer om han gjort någon skada i lägenheten?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du nämner kan ni kontakta kronofogden för att få hjälp med att kräva ut hyran, detta gör ni genom att ansöka om betalningsföreläggande. Mer om ansökan hittar ni här. Kronofogden kan även hjälpa er att avhysa hyresgästen. Den ansökan kan ni göra här. Skulle hyresgästen skadat lägenheten är han skyldig att ersätta denna, detta kan ni läsa i 12 kap 24§ Jordabalken. För att spara tid och pengar skulle jag rekommendera att ni försöker på annat sätt kontakta hyresgästen för att försäkra er om att det inte blivit ett missförstånd, innan ni gör en ansökan hos Kronofogden. Skulle han trots allt vägra att betala hyran så vänder ni er till Kronofogden för att få hjälp. Med vänliga hälsningar,

Skilda uppfattningar vad gäller förekomsten av störningar i bostaden

2018-01-04 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag hyr ut min lägenhet i andrahand med tillåtelse. Fick nyss ett klagomål från värden att min andrahandshyresgäst spelat hög musik och att grannar klagat, men jag känner på mig att det inte riktigt stämmer. Eftersom jag känner min hyresgäst vet jag att den går upp 05 och jobbar och går därför och lägger sig tidigt, samt har personen ingen stereo. Har tidigare aldrig fått klagomål ang störning men jag vet att värden gärna inte ville godkänna min uthyrning och vill helst att komma åt kontraktet själva. Vad kan hända om dom forsätter säga att min hyresgäst stör fast denna inte gör det?
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då jag inte är helt säker på om det i ditt fall rör sig om en bostadsrätt eller en hyresrätt så kan jag inte ge något preciserat svar. Det går dock att konstatera att reglerna för andrahandsuthyrning är i princip samma vad gäller bostadsrätter och hyresrätter. Inledningsvis kan jag nämna att den som hyr eller nyttjar en lägenhet har en skyldighet att visa respekt för sin omgivning och därmed inte handla på sådant sätt som kan upplevas som störande för andra personer. Du som bostadrättshavare/hyresgäst ansvarar även för att den person som du låter använda lägenheten följer denna regel (7 kap. 9 § bostadsrättslagen samt 12 kap. 25 § jordabalken). Förekommer störningar i bostaden och sker ingen rättelse efter tillsägelse från hyresvärden/föreningen kan det leda till förverkande av hyres-/nyttjanderätten. Självfallet måste den som påstår att störningar förekommer ha belägg för detta och ett förverkande borde sällan kunna ske i fall av enstaka tillsägelse om en mindre allvarlig störning (som i ditt fall). Påstår hyresvärden/föreningen att störningar förekommit och förnekas detta av hyresgästen/bostadsrättshavaren kan det bli aktuellt för hyresvärden/föreningen att behöva styrka art, omfattning och tidpunkt. Det är ju möjligt att grannarna i ditt fall misstagit sig om vart störningen kommer ifrån. Jag rekommenderar att du pratar med din hyresgäst samt med din värd och förklarar hur situationen ser ut och att det inte låter troligt som du säger att denna person som du hyr ut till har orsakat dessa störningar. Skulle du efter det ha några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss på nytt med en ny fråga. Vänligen,

Får jag hyra ut min hyresrätt i andra hand till en närstående?

2017-12-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det anses vara ett godtagbart skäl att hyra ut en hyresrätt i andrahand till en närstående som är i behov av lägenhet, och man har själv möjligheten att hitta någon annanstans att bo. Jag läste att om man har bostadsrätt så är en av de godtagbara anledningarna bereda bostad för närstående. Gäller detsamma för hyresrätt eller skiljer sig reglerna mellan hyresrätt och bostadsrätt ?
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har delat upp din fråga i delar och har en kort sammanfattning på slutet.När får man hyra ut i andra hand?För att få hyra ut en hyresrätt i andra hand så krävs att man har hyresvärdens samtycke till en sådan uthyrning (12 kap. 39 § jordabalk). Om inte hyresvärden lämnar godkännande till en andrahandsuthyrning så kan man ansöka hos hyresnämnden om att de ska lämna tillstånd till det som då "trumfar" hyresvärdens vilja om att du som hyresgäst ska få hyra ut i andra hand. Hyresnämnden ska lämna tillstånd till en sådan uthyrning under vissa förutsättningar (12 kap. 40 § jordabalk). Exemplen som nämns i lagen är om något av följande föreligger så ska andrahandsuthyrning tillåtas: på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, Och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke.Skillnad om det är en bostadsrätt?När det gäller egen uthyrning av bostadsrätt så är det mycket mer tillåtande regler för den som hyr ut. Dock krävs även här samtycke från bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden (7 kap. 10 och 11 § bostadsrättslagen). Men de skälen som hyresnämnden ska godkänna för är inte lika hårda. I förarbeten till de lagreglerna nämns din situation som ett av skälen till att tillåta uthyrning. Om man hyr ut i andra hand utan tillåtelseOm man hyr ut sin hyresrättslägenhet i andra hand utan tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden kan det leda till förverkande. Med förverkande menas att hyresvärden har rätt att säga upp hyreskontraktet i förtid (12 kap. 42 § tredje punkten, jordabalk).SammanfattningsvisDet är som sagt lättare att hyra ut sin bostadsrätt än att hyra ut sin hyresrätt i andra hand. Hyresvärden kan ge tillstånd till dig att hyra ut hyresrätten om den vill. Hyresvärdar har dock ett intresse i att förstahandshyresgästerna bor i hyresrätterna och brukar därför vara ganska restriktiva med att tillåta uthyrning i andra hand om inte de situationer som hyresnämnden ändå ska godkänna föreligger. Om man frågar hyresvärden och får ett nej så kan man då ansöka hos hyresnämnden. Frågan i ditt fall blir då om det skulle räknas som särskilda familjeförhållanden. Men enligt förarbetena till lagen så är det främst provboende med sambo som det syftas på och jag är tveksam till om din situation inräknas men man ser till en helhetsbedömning i det enskilda fallet så jag ska inte ge ett tvärnej. Men först och främst bör du kolla med hyresvärden som kan ge tillstånd utan att någon av de situationerna föreligger.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Begränsningar i uthyrning av bostadsrätt

2017-12-12 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Vi är ett par som bestämde oss att separera för drygt 2 år sedan och flytta hem till Sverige (vi är inte utskrivna från Sverige men vi måsta vara ca 9 månader i Thailand/år pga vårt företag där. Vi köpte, renoverade och möblerade var sin 1a för att vi trodde att vi hade sålt vårt företag i Thailand. Nu blev det så att köparen hoppade av och det blev ingen försäljning. Vi har sedan dess i 1.5 år hyrt ut våra lägenheter i BRF med de godkännande som krävs från BRF.Vi jobbar med att försöka sälja vårt företag i Thailand men om det inte lyckas om 1/2 år då våra tillstånd går ut, vad gör vi då?Vad jag har hört får man bara hyra ut sin lägenhet i 2 år och åberopa samma skäl, stämmer det eller kan Hyresnämnden förlänga om ej BRF går med på förlängning ett 3e år?Finns det någon gräns på antal år man får hyra ut sin BRF lägenhet om man har ordentliga skäl?Kan ett skäl vara att man inte skall behöva sälja sin lägenhet med förlust då marknaden ser ut som den gör sedan en tid tillbaka i Stockholm. Och av den anledningen kan få tillstånd av Hyresnämnden.Om man har tillstånd att hyra ut (BRF) ett år och hyresgästen flyttar ut efter ett 1/2 år. Måste man då söka nytt tillstånd hos BRF eller bara anmäla den nya hyresgästens namn? Tacksam för svar
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att ni valt att vända er till oss på Lawline med er fråga samt stort tack för att ni använt er av en av våra Expresstjänster! Tillämplig lag på området vad gäller inneboende i bostadsrätter är Bostadsrättslagen (991:614). Denna lag anger ramarna för bostadsrätter och bostadsrättsföreningar tillsammans med lagen om ekonomiska föreningar. Det finns inte i lagen någon gräns för hur länge man maximalt får hyra ut sin bostadsrätt utan det är upp till bostadsrättsföreningen och de stadgar som föreningen har. För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke eller godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse. Hyresnämnden kan också godkänna andrahandsuthyrning om det är så att föreningen avslår ansökan. Ansökan till hyresnämnden görs genom denna blanketten. För att hyresnämnden ska godkänna en ansökan om att få hyra ut sin bostadsrätt så krävs det att du som bostadsrättshavare har skäl för upplåtelsen och att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra lämna samtycke. Frågan om föreningen kan ha befogad anledning att vägra samtycke tar sikte på hyresgästens personliga egenskaper. Generellt är utgångspunkten att man som bostadsrättsinnehavare ska ha stor frihet att kunna hyra ut sin lägenhet för att bo på annat håll. Om en bostadsrätt är svår att sälja på grund av marknaden brukar man säga att tillstånd för uthyrning ska tillåtas i upp till ett år till.Ett icke-godtagbart skäl för att få hyra ut sin lägenhet är att man vill tjäna pengar på att dra in hyra. Sammanfattningsvis: När tiden för ert godkännande som ni har just nu löper ut måste ni ansöka om godkännande att hyra ut lägenheterna igen hos föreningen. Föreningen kan då förlänga tiden som ni får hyra ut den, då det är de som helt och hållet styr huruvida ni får hyra ut den eller inte. Om föreningen inte godkänner att ni hyr ut lägenheterna ytterligare kan ni ansöka om godkännande hos hyresnämnden, och de kommer då mest troligt att godkänna uthyrningen en begränsad tid till. Att slippa sälja lägenheten med förlust kan utgöra ett godtagbart skäl att få hyra ut lägenheten lite till. Det stämmer inte att man max får hyra ut en bostadsrätt i 2 år och åberopa samma skäl för uthyrningen. Det är föreningen som helt och hållet sätter upp ramarna.Om ni vill byta hyresgäst under den perioden som ni fått godkännande för är det bäst att kontakta föreningen för att fråga om den nya hyresgästen godtas under resterande uthyrningsperiod. Detta för att slippa konflikter mellan er och bostadsrättsföreningen. Det är upp till föreningen att bestämma om de vill kräva att ni ber om nytt godkännande för att ni byter hyresgäst. Eventuellt regleras denna frågan i era stadgar till bostadsrättsföreningen så ett tips är att kolla där. Hoppas ni har fått svar på er fråga!Är det någon bit i svaret som ni inte förstår är ni varmt välkomna att kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se så ska jag förklara på ett annat sätt. Lycka till med er uthyrning! Mvh,

Andrahandsuthyrning vid utlandsstudier

2018-01-15 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hur ofta kan man hyra ut i andra hand för studier?Jag har en hyresgäst som har fått lov att hyra ut lägenheten 1 år tidigare, som ville fortsätta 1 år till men som jag stoppade till 1 år 3 månader. Svårt att komma ihåg allt men jag minns att jag sa nej först men hennes pappa ringde och att hon befann sig långa väggar osv och jag förlängde det med 3 månader.Nu vill hon att jag ska godkänna andra hands uthyrning igen för utandsstudier och jag har sagt nej. Det är ett litet hyreshus med 6 lägenheter och jag bor själv på gården och vill gärna ha koll på mina hyresgäster. Hennes pappa har ringt och pratat med mig igen men jag har sagt nej och bett honom hjälpa henne med hyran eftersom hon ska bo hos honom i Grekland och läsa grekiska. Hennes pappa informerade mig att hon kommer att söka en större lägenheten när hon kommer hem. Efter detta har hon lagt ut lägenheten på blocket att hon hyr ut den utan att meddela mig. När jag kontaktade henne hotar hon mig med Hyresnämnden. Kommer hon att få rätt ?
Hanna Salajin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätten att hyra ut i andra handFör att en hyresgäst ska få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs antingen hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd (12 kap. 39–40 § jordabalken). Tidigare fick hyresgästen ditt samtycke vilket gjorde den andrahandsuthyrningen tillåten. Nu föreligger inget samtycke från din sida men hyresgästen försöker ändå hyra ut lägenheten. Vid andrahandsuthyrning utan samtycke eller tillstånd kan lägenheten bli förverkad (12 kap. 42 § 3 p. jordabalken). Det innebär att hyresförhållandet omedelbart upphör och hyresgästen måste flytta ut. Hyresnämndens tillståndsbedömningHyresgästen har invänt att hon kan ta ärendet till hyresnämnden. Det stämmer. En hyresgäst kan innan andrahandsuthyrning ansöka om tillstånd men hyresgästen kan även efter den olovliga andrahandsuthyrningen göra det och då blir hyresrätten inte förverkad om hyresnämnden ger tillstånd till andrahandsuthyrningen. Hyresnämnden ska lämna tillstånd om exempelvis hyresgästen på grund av studier på annan ort har beaktansvärda skäl för uthyrningen och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke (12 kap. 40 § jordabalken). I detta fall så är det utlandsstudier vilket är studier på annan ort. Frågan blir om hyresgästen har beaktansvärda skäl. Med beaktansvärda skäl menas att hyresgästen har ett behov av att behålla anknytningen till lägenheten. Tillståndet brukar begränsas till ett år och ju längre tid som hyresgästen önskar hyra ut lägenheten desto starkare skäl krävs. I detta fall har hyresgästens pappa uttalat att hyresgästen kommer flytta ut efter utlandsstudierna. Vidare har hyresgästen redan hyrt ut lägenheten i andra hand. Dessa faktorer talar emot att hyresnämnden skulle ge tillstånd men det går inte att tala om hur hyresnämnden i just detta fall skulle bedöma frågan. SammanfattningDet är inte tillåtet att hyra ut en lägenhet utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresgästen kan söka om tillstånd även efter andrahandsuthyrningen för att då undvika att hyresrätten förverkas. Det verkar dock inte som att hyresgästen har ett behöv av att behålla anknytningen till lägenheten under tiden hyresgästen är utomlands. Det kan därför ifrågasättas om hyresgästen har beaktansvärda skäl. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Vem vräks vid andrahandsuthyrning?

2017-12-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Min bostadsförening har underrättat socialnämnden om upprepade störningar i min bostadsrätt som är uthyrd i andra hand med styrelsens tillåtelse. Problemet är att det är jag som har fått vräkningsförfarandet i mitt namn trots att jag bor i en helt annan stad. Vräkningsbrevet är kortfattat och berättar inte mer än att det är upprepade störningar och att risk för vräkning föreligger. Vad gäller egentligen, är det jag som vräks eller är det andrahandstagaren?
Konrad Kabat |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då det är fråga om andrahandsuthyrning så är utgångspunkten att detta inte får ske utan utan hyresvärdens samtycke, 12 kap 39 § JB. Detta verkar ha gått till på rätt sätt enligt vad du beskriver. Detta innebär att förhållandet kommer se ut som följer:- Hyresvärden (den egentliga) blir din hyresvärd. Hit betalar du hyra och du är skyldig att uppfylla de villkor och regler som är fastställda i hyresavtalet och som följer av lagen. - Du blir däremot i praktiken hyresvärd för den andrahandsboende. Denna person betalar hyran till dig och har i praktiken sällan kontakt med den egentliga hyresvärden. Du är alltså fortfarande skyldig att uppfylla dina skyldigheter gentemot hyresvärden, trots att lägenheten i sig upplåts till någon annan. I 12 kap 42 § 6 p. JB står det stadgat att hyresvärden får säga upp avtalet (vräka) i det fall hyresgästen eller den person till vilken lägenheten är upplåten,andrahandshyresgästen, inte uppfyller vissa krav, till exempel att inte störa omgivningen, 12 kap 25 § JB. Först ska dock hyresgästen ges en chans till rättelse, vilket du nu fått i och med varningen du tilldelats.I det fall detta upprepas så sägs alltså hyresavtalet mellan dig och hyresvärden upp, vilket innebär att du riskerar att vräkas ifall andrahandshyresgästen upprepar det potentiellt störande beteendet.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Får hyresvärden säga upp mitt andrahandskontrakt på en bostadsrätt för att en familjemedlem ska kunna bo där?

2017-12-18 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag hyrde en bostadsrätt i andrahand i nästan ett år men blev för ett par månader sedan uppsagd för att hyresvärden själv ville bo i lägenheten. Några månader senare får jag höra från min före detta granne, som jag träffade på stan av en slump, att hyresvärden har fortsatt att hyra bostadsrätten i andrahand men nu till hyresvärdens egna syster. Har jag några rättigheter att få tillbaka lägenheten i detta fallet? Jag vill ju såklart bo kvar där i totalt 2 år, men tycker inte att det känns rättvist att hon säger upp mig för att sedan fortsätta hyra ut lägenheten i andrahand till sin syster. Kontraktet mellan mig & hyresvärden var skrivet på totalt 2 år och föreningen har också skriftligen godkänt en uthyrning i andrahand 2 år. Jag blev uppsagt efter 8 månader systern som nu hyr lägenheten står inte som delägare av lägenheten.
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du hyrde en bostadsrätt i andra hand har du inte riktigt samma rättigheter som om du hade hyrt en lägenhet i första hand, då du saknar så kallat besittningsskydd. Att ha besittningsskydd innebär att hyresvärden inte får säga upp hyresavtalet om inte hyresgästen förverkar sin rätt. Att hyresrätten förverkas innebär att hyresgästen bryter mot avtalet på ett eller annat sätt, exempelvis genom att inte betala hyran eller förstöra sådant som tillhör lägenheten. När man som du hyr en bostadsrätt i andra hand blir reglerna i lag om uthyrning av egen bostad tillämpliga. Lagen började gälla den 1 januari 2013, men eftersom du bara bott i lägenheten ett år utgår jag ifrån att avtalet skrevs efter detta. I lagen regleras att hyresvärden har rätt att säga upp avtalet utan att hyresrätten förverkas, och detta gäller även om avtalet ingåtts för bestämd tid, som ni gjort (3 §). Din hyresvärd kan alltså fritt bestämma om denne vill säga upp avtalet med dig, oavsett anledning. Du har dock rätt till tre månaders uppsägningstid när avtalet sägs upp. Skulle det vara så att avtalet er emellan har villkor som är mer förmånliga för dig så ska dock avtalet gälla framför lagen. Sammanfattningsvis så får hyresvärden utan hinder be dig flytta ut för att hennes syster ska kunna bo i lägenheten. Det är dock under förutsättning att ni inte avtalat om något annat.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Uppsägningstid vid svart uthyrning i andra hand?

2017-12-11 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, sitter i en liten knipa här. Jag hyr för tillfället ett korridorsrum svart i andrahand. Vi har skrivit ett inofficiellt hyresavtal för andrahandsuthyrning som skulle vara "mellan oss". På detta kontrakt står det bland annat "Hyresavtalet upphör i det månadsskifte som infaller närmast 1 månader från att uppsägning har skett.". Hyresvärden vill nu plötsligt ha mig ut ur korridorsrummet i slutet av denna månad, av oklar anledning. Har hyresvärden ens möjlighet att be mig flytta ut när hen inte har anledning till att göra så, särskilt med tanke på att det på kontraktet står "uthyrning fr.o.m xxxx-xx-xx och tills vidare". Eller blir hela det här kontraktet ogiltligt när det är inofficiellt och hyreavtalet är svart?Tack!
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler när det gäller uthyrning svartJag börjar med att besvara din sista fråga. Även om du hyr en lägenhet svart i andra hand så gäller avtalet mellan er lika mycket som om ni hyrt med hyresvärdens tillstånd. Det som kan hända om man hyr ut i andra hand utan hyresvärdens tillåtelse är att man riskerar att hyresavtalet blir förverkat, d.v.s. hyresvärden säger upp avtalet i förtid (12 kap. 42 § tredje punkten, jordabalk).UppsägningstidVid uthyrning så är reglerna semidispositiva. Det betyder att man kan avtala annat än det som står i lagen om det som avtalas inte är till hyresgästens nackdel (12 kap. 1 § 5 st. jordabalk). När det gäller uthyrning tillsvidare, alltså på obestämd tid, så gäller tre månaders uppsägningstid (12 kap. 4 § jordabalk). Rättare sagt det månadsskifte närmast efter tre månader från uppsägningen.Uppsägning av kontraktetNär man hyr i andra hand så får man besittningsskydd först när man hyrt bostaden över två års tid (12 kap. 45 § första punkten, jordabalk). Så tyvärr är min tolkning att hyresvärden har rätt att säga upp ditt hyreskontrakt om du inte bott där längre än två år.SammanfattningsvisAlltså har din hyresvärd rätt att säga upp kontraktet men den delen i kontraktet som gäller uppsägningstiden ska inte gälla. Lagreglerna gällande uppsägningstid är tydliga när det gäller hyra på obestämd tid. Som jag skrev ovan så spelar det ingen roll att uthyrningen sker svart när det gäller kontraktet er emellan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,