Uppsägning av hyreskontrakt pga. annan folkbokföringsadress

2018-03-15 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag har hyrt ut min lägenhet i andra hand och blir av med kontraktet nu pga. att jag inte varit bokförd på adressen under ett år. vad kan jag göra för att behålla lägenheten. det ska noteras att detta händer utan varningar och jag får inte tag på hyresvärden
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det framgår av frågan att du har en hyreslägenhet. Det gör att bestämmelser i 12 kap jordabalken (hyreslagen) blir aktuella. Till att börja med krävs samtycke av din hyresvärd för att hyra ut lägenheten i andra hand (12 kap 39 § JB). För att hyra ut lägenheten krävs "beaktansvärda skäl". Det kan handla om att provbo med sambo eller studera på annan ort (12 kap 40 § JB). Har detta inte skett kan hyresvärden riva kontraket efter att tillsägelse har skett och förstahandshyresgästen haft tillfälle att ansöka om tillstånd (12 kap 42 § 3p). Jag utgår dock ifrån att tillstånd för andrahandsuthyrningen finns och att det istället är tal om att din hyresvärd vill riva kontraktet enbart pga. att du inte varit folkbokförd på din adress under ett år. En person har skyldighet att folkbokföras på den adress där hen anses som bosatt (6 § folkbokföringslagen). Man anses som bosatt på den adress där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (7§ folkbokföringslagen). Du ska alltså inte vara folkbokförd på den lägenhet som du hyr ut i andrahand eftersom du inte för tillfället anses vara bosatt på den adressen. Enligt min mening är detta inte ett skäl enligt 12 kap 42 § JB för att din hyresvärd ska kunna vräka dig från din lägenhet eftersom du folkbokfört dig på rätt sätt. Det ska också tilläggas att det krävs förvarning från din hyresvärd innan kontraktet rivs med hyresgästen (om det inte rör sig om allvarliga störningar). Din hyresvärd ska således ha förvarnat dig innan du blir av med ditt kontrakt. Eftersom detta inte har skett har jag svårt att se att din hyresvärd ska ha rätt till att säga upp kontraktet enbart på denna grund. Om du inte kan få tag i din hyresvärd skulle jag råda dig till att få stöd ifrån hyresgästföreningen. (https://www.hyresgastforeningen.se/). Du kan även nå dom direkt på 0771-443443. De kan hjälpa dig kring en tvist med din hyresvärd och de kan även påtrycka en kontakt med din hyresvärd. Skulle det ändå vara så att din hyresvärd står fast vid sitt beslut i detta ärende kan du vända dig till hyresnämnden. De kan istället besluta och medla i denna tvist. En sådan blankett hittas här: http://www.hyresnamnden.se/Domstolar/hyresnamnderna/ansokan.pdfHoppas att du fått svar på dina frågor!

Bror bor på soffan och vägrar flytta

2018-03-12 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hejsan,Min bror har en egen hyresrätt (1:a hands kontrakt) i annan stad. Men för några månader sen fick han jobb i min stad (Stockholm). Han fick låna min soffa för att kunna få chans att leta eget och han fick betala en liten summa för att få bo hos mig. Vi har inget kontrakt eller så för vi är syskon. Men nu när jag i december sa att till sista mars får han bo här så vägrar han med stöd i att "jag inte bara kan kasta ut honom sådär". Han är ju i mina ögon bara på besök! Han är inte bostadslös utan det är bara att han har ett jobb här. Vilken rätt har jag att hävda att han ska ut!
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.För att ett giltigt avtal ska gälla krävs inte att något kontrakt skrivs, parterna blir också bundna av hur de agerar. I ditt fall så har du tagit emot pengar av din bror och i utbyte låtit honom sova på din soffa. Det är enligt min bedömning tillräckligt för att anse att ett hyresavtal har uppstått. Din bror bor på din soffa och därmed har han inget besittningsskydd, eftersom det gäller hyra av en del av en bostad (12 kap 45 § punkt 3 Jordabalk). Däremot har din bror rätt till uppsägningstid (12 kap 4 § punkt 1 Jordabalk), han har rätt att bo kvar tills det första månadsskiftet tre månader efter uppsägningen. Uppsägningen måste göras skriftligen (12 kap 8 § Jordabalk) och någon avhysning kan inte ske innan en regelrätt uppsägning är gjord och uppsägningstiden har passerat. Avhysning kan du sedan begära hos kronofogden. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Jag hyr ett rum i en lägenhet och lägenheten är för kall. Hur kallt får det vara, och vem står för uppvärmningskostnaden?

2018-03-08 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |HejJag hyr ett rum i en tvåa, där bostadsägaren nyttjar ett rum större delen av veckorna.Lägenheten har sedan november haft en innertemperatur strax under 19 grader vilket medfört att jag har behövt sova med två täcken och tunga kläder för att klara av kylan.Därför skaffade jag ett extra element, som knappt fick upp värmen en grad, och sen en värmefläkt för att få upp temperaturen.Min hyresvärd hävdar att lägenheten är varm och vill nu att jag ska betala för elen som dessa element genererar.Jag har anmält kylan till Miljöförvaltningen som ska undersöka om temperaturen är för låg eller inte.Min fråga är då om hyresvärden kan tvinga mig att betala elen (har ingått i hyran innan) om lägenheten inte visar sig vara tillräckligt kall?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår av din fråga att du hyr ett rum i en lägenhet, där du tycker att det är för kallt. Du har anmält detta till miljöförvaltningen, och undrar nu om hyresvärden kan tvinga dig att betala den extra elen om lägenheten inte visar sig vara tillräckligt kall. Jag kommer först att gå igenom vad som gäller i allmänhet för hyresavtal. Därefter kommer jag att gå igenom vad som är godtagbar standard, samt hur varmt eller kallt det får vara i en lägenhet. Avslutningsvis kommer jag att gå igenom vad som gäller i ditt fall, samt ge rekommendationer om vad du kan göra nu. Hyresavtal12 kap Jordabalken gäller när hus eller del av hus upplåts mot ersättning, 12 kap 1 § Jordabalken, här. Du hyr ett rum i en lägenhet, och då gäller 12 kap Jordabalken på hyresupplåtelsen. I lagen anges att hyresförhållanden ska regleras genom avtal. De krav som ställs på avtalet är att det ska avse hus eller del av hus (kallat "lägenhet") och att ersättning ska utgå för nyttjandet. När endast en del av en lägenhet upplåts, t.ex. ett möblerat rum, utgör rummet en lägenhet i 12 kap. Jordabalkens mening. I 12 kap 1 § 5 st Jordabalken (här) anges att reglerna i kapitlet är tvingande till hyresgästens fördel och parterna kan inte avtala om mindre förmånliga regler än vad som följer av lagen, om inte annat uttryckligen anges. Ett exempel på när det anges är 12 kap 7 § 3 st Jordabalken (här).Vilken standard bostaden ska haNär hyresgästen får tillträde till bostaden som hyrs ut (dvs. tillträdesdagen) ska hyresvärden tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, om inte bättre skick har avtalats. Detta framgår av 12 kap 9 § 1 st Jordabalken (här). Vad som är lägsta godtagbara standard regleras i 12 kap 18 a § 6 st Jordabalken (här). Ett av kriterierna som tas upp är att det ska finnas kontinuerlig uppvärmning. Hur varmt eller kallt det får vara i en lägenhetVilken temperatur det ska vara i lägenheten regleras inte i lagen. Däremot har Folkhälsomyndigheten publicerat rekommendationer för hur varmt respektive kallt det får vara i en lägenhet. På hyresgästföreningens hemsida finns det information där det framgår att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att temperaturen i en lägenhet är mellan 20 och 23 grader. Temperaturen ska aldrig vara lägre än 18 grader, och inte varmare än 26 grader på sommaren (se länk här). På sin hemsida (se länk här) skriver Folkhälsomyndigheten att temperaturen inomhus behöver vara minst 20 grader Celsius mätt med vanlig temperaturgivare, eller minst 18 grader med så kallad operativ mätning som görs med ett särskilt mätinstrument. De betonar att för känsliga grupper bör temperaturen vara minst 2 grader högre.Vad som gällerDen som upplever att temperaturen inomhus är för kall eller varm ska först kontakta fastighetsägaren, därefter kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Du har kontaktat miljöförvaltningen, och jag förmodar att du har pratat med fastighetsägaren först. 12 kap Jordabalken reglerar inte exakt din situation, alltså att man har använt extra värme och att det i efterhand skulle visa sig att lägenheten var tillräckligt varm. En paragraf som kan vara aktuell här är 12 kap 19 § Jordabalken (här), som fastställer vad som gäller för hyran. Där framgår att hyran ska vara bestämd i avtalet, alternativt i en förhandlingsöverenskommelse. Dock kan undantag göras för kostnader som hänför sig till lägenhetens uppvärmning, nedkylning, förseende med varmvatten eller elektrisk ström eller avgifter för vatten och avlopp i vissa fall, exempelvis om det sker en individuell mätning av el och vatten. Har man en inneboende eller hyr ut lägenheten i andra hand ska det beaktas vad driftskostnaderna för bostaden är. Om driftskostnaderna har höjts väsentligt skulle det kunna vara grund för att hyran ska höjas. Vad du kan göra nuDet är bra att du har tagit kontakt med miljöförvaltningen i kommunen. Om det skulle visa sig att lägenheten var tillräckligt varm är det möjligt att hyresvärden kan kräva viss betalning för ökade driftskostnader. Men om temperaturen är strax under 19 grader är det lägre än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar, och i så fall bör hyresvärden stå för kostnaden för att värma upp bostaden till den temperatur som rekommenderas. Om du har fler frågor är du välkommen att ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Uppsägning av andrahandskontrakt

2018-03-07 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag hyr ett studentrum i andrahand. Vi har skrivit på ett bevis på att jag tar över rummet i andrahand men inget kontrakt. Nu påstår hon jag hyr av att vi har ett muntligt avtal om en deposition om en hel hyra vilket inte är sant, hur ska jag göra? Hon säger också att eftersom vi inte har någon uppsägningstid så kan hon kräva mig på pengar fram till juni då vi först avtalade att jag skulle bo där tills dess. Men jag har nu fixat egen lägenhet och ska flytta in där den 15:e april. Hon säger att om jag inte skriver på ett nytt kontrakt kan hon kräva mig på pengar fram till juni, är detta korrekt? Hon säger också att hon kan anlita en städfirma i mitt namn om jag inte har städat lägenheten rätt efter att jag flyttat ut, kan hon göra så? Enligt hyreslagen så har jag ju 3 månaders uppsägningstid, men hon skrev till mig i januari att jag inte hade någon uppsägningstid och därför väntade jag tills februari med att säga upp lägenheten. Gäller dessa tre månader från det att jag säger upp den eller kan jag hävda att det borde gälla från januari då jag frågade om det då?
Emilia Hallberg |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår så har du ett andrahandskontrakt på en studentrum som från början var avtalat att sträcka sig fram till juni månad. Som hyresgäst har man alltid rätt till tre månaders uppsägningstid, oavsett om det är avtalat om en längre tid, detta enligt 12 kap. 5 § jordabalken. Att kontraktet är skrivet som ett bevis och inte som ett regelrätt kontrakt utgör ingen skillnad för er uppsägningstid, då denna regel är tvingande för hyresvärden, som inte kan ändra villkoren till det sämre för hyresgästen. Detta innebär att man inte kan avtala bort de regler som finns i lagstiftningen. Enligt 1 kap. 4 § 2 st. JB så ska ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla så ska uppsägningen ske senast en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor, en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader, och tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet. Din hyresvärd kan således inte kräva dig på pengar fram till juni, då det är tre månaders uppsägningstid som gäller. Det är dock så att uppsägningstiden gäller från det datum du sa upp lägenheten och tre månader framåt. Detta gör att det är februari som är starten på uppsägningstiden om det är då du sa upp lägenheten.Gällande det muntliga avtalet som din hyresvärd hävdar har kommit till stånd är det inte giltigt ifall det inte accepterats av dig. Finns det inte heller skriftligt att ni avtalat om en deposition kan din hyresvärd inte heller kräva att denna ska betalas. Eftersom det är din hyresvärd som hävdar att ett muntligt avtal ingått är det också hyresvärden som har bevisbördan att ett muntligt avtal föreligger, det kan dock vara svårt att bevisa att ett avtal har slutits.Beställer man tjänster i någon annans namn utan dennes godkännande är det bedrägeri och straffbart enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Det är alltså inget din hyresvärd kan göra. Du kan dock bli ersättningsskyldig om städningen inte är godkänd och hyresvärden tvingas anlita en städfirma. Det kan därför vara bra att dokumentera städningen när den är gjord. Hoppas att ovanstående svar var till hjälp för dig!Med vänlig hälsning,

Uthyrning av bostadsrätt pga. studier på annan ort

2018-03-15 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej. Jag hyr för ut min bostadsrätt då jag studerar i en annan ort.Föreningen har godkänt att jag får hyra ut min bostadsrätt då jag har rimliga skäl, men max 1 år. De säger att om skulle jag ansöka att hyra ut min bostadsrätt ytterligare efter 1 år, kommer ansökan att avslås trots att jag har skäl att hyra ut den.Ifall så är fallet kommer jag behöva sälja min lägenhet då jag inte kan bekosta den alternativt flytta hem och hoppa av studierna.Har dem rätt att avslå min ansökan?
Linnéa Carnrot |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Fråga om rätt till att hyra ut sin bostad pga. studier på annan ort regleras i bostadsrättlagen. För att du ska kunna hyra ut din bostad i andrahand, krävs samtycke från styrelsen i din bostadsrättsförening (7kap 10 §).Vad som är ett giltigt skäl att till att hyra ut sin bostadsrätt framgår inte direkt av lagtext. Utgångspunkten är dock att bostadsrättsinnehavaren har stor frihet att hyra ut i andra hand. Studier på annan ort bör med största sannolikhet utgöra ett giltigt skäl. Du har fått tillåtelse att hyra ut din bostadsrätt under ett års tid, men att du troligen kommer få avslag om du väljer att hyra ut din lägenhet ytterligare ett år. Detta är dock något som inte kan bestämmas i förtid, utan något som styrelsen måste ta nytt beslut om när det blir aktuellt. Eftersom en bostadsrättsförening är beroende av sina medlemmar och att dessa hjälps åt med verksamheten. Skäl för bostadsrättsförening att ge avslag på en ansökan att hyra ut bostadsrätt i andrahand kan därför vara att många inom förening vill eller redan hyr ut sina bostadsrätter i andra hand. Om du nu, om ett år, skulle få avslag på din ansökan skulle jag råda dig till att vända dig till hyresnämnden. Enligt 7 kap 11 § BRL kan hyresnämnden lämna tillstånd till andrahandsuthyrning om det finns skäl för uthyrning och ingen befogad anledning för styrelsen att vägra ge samtycke. En sådan ansökan kan hämtas här: http://www.hyresnamnden.se/Domstolar/hyresnamnderna/ansokan.pdfHoppas du fick svar på din fråga och lycka till med studierna!

Hyresgästens vårdslöshet enligt 12 kap. 24 § JB

2018-03-10 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag har hyrt ut min lägenhet i andra hand under ett par år. Hyresgästen orsakade då en skada i spisen genom att en plastsked blev liggande på plattan och glaset smälte så det blev ett hål. Spisen är fortfarande funktionsduglig. Köket totalrenoverade för ungefär 5 år sedan. Vilket ansvar har Hyresgästen? Hur mycket är rimligt att han kompensera skadan?
marika lampers |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall kommer 12 kapitlet jordabalken (även kallad ''hyreslagen'') bli tillämplig. Enligt 12 kap. 24 § JB ska hyresgästen under hyrestiden väl vårda lägenheten han eller hon hyr. Denna bestämmelse reglerar således hyresgästens vårdplikt och innebär i princip att hyresgästen ska vara aktsam på ett sådant sätt som utmärker en ordentlig person. Om det uppstår en skada i lägenheten genom hyresgästens vållande eller vårdslöshet ska hyresgästen ersätta denna skada. Detta betyder alltså att om hyresgästen åsidosatt sin vårdplikt, kommer han eller hon behöva ersätta den skada som uppkommer på grund av detta. För att se om hyresgästen varit vårdslös, och således åsidosatt sin vårdplikt, tittar man bland annat på om hyresgästen borde ha agerat annorlunda i en specifik situation. Man kan då göra en culpaprövning som den högsta domstolen gjorde i NJA 2011 s. 454. Här tittar man på * hur stor risken för skada är genom hyresgästens handling* hur stor skadan skulle bli ifall den inträffar* hyresgästens möjligheter att inse risken för skada och dess potentiella omfattning samt* om det fanns möjligheter för hyresgästen att undvika skadan Som jag förstår det har hyresgästen i ditt fall lämnat en plastsked på en varm spis, vilket medfört att det blivit ett hål i spisen. Att lämna en plastsked på en varm spis och låta den ligga medför en risk för skada på spisen eftersom spisen (som i ditt fall) kan gå sönder på olika sätt. Fråga kan sedan ställas om hyresgästen hade möjligheter att inse att detta kunde ske när han eller hon lämnade skeden på spisen. Utan närmare inblick i din situation kan kort nämnas att det för hyresgästen borde ha framgått att en sådan handling i allmänhet är riskfylld om spisen är varm, och i synnerhet om spisen är väldigt het och skeden är i plast. Vad avser det sista kriteriet kan sägas att det för hyresgästen funnits handlingsalternativ, exempelvis genom att lägga skeden på en annan plats än på spisen. Ovanstående bedömning bör enbart ses som vägledande, men enligt min mening borde det finnas möjligheter för dig att begära ersättning för skadan som uppkommit, eftersom hyresgästen förmodligen varit att betrakta som vårdslös. Vad då avser din andra fråga, dvs hur mycket som kan vara en rimlig ersättning, beror på situationen i det specifika fallet. Huvudregeln brukar dock vara att syftet med skadeståndet är att sätta den skadelidande i samma ekonomiska läge som om skadan inte skulle ha skett. Beloppet beror således på kostnaderna för att reparera spisen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Tveka inte att vända dig till oss på Lawline om du har ytterligare funderingar. Med vänliga hälsningar,

Kan folkbokföring ge besittningsskydd till lägenhet?

2018-03-08 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,stämmer det att om någon folkbokför sig på min adress så har de besittningsrätt och kan med sin legitimation be en låssmed låsa upp och stanna i min lägenhet?Om personen i fråga efter folkbokföringen väljer att flytta utomlands för längre eller kortare tid och bosättningskontrollen inte får tag på personen - vad innebär det/vad händer då?
Maria Makdesi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är fråga om en bosatdsrätt eller uthyrning av fast egendom gäller lagen om uthyrning av egen bostad, se här. Enligt "privatuthyrningslagen" har en hyresgäst som hyr en privatbostad, som är en bostadsrätt, i andrahand aldrig något besittningsskydd. vad gäller bostadsrätter finns det alltså inget att oroa sig för.Besittningsskyddet vad gäller hyresrätt innebär att andrahandshyresgästen inte är skyldig att flytta den dag som står i uppsägningen och att förstahandshyresgästen istället måste föra tvisten till hyresnämnden om andrahandshyresgästen inte lämnar lägenheten. Vid ett andrahandskontrakt av en hyresrätt börjar skyddet först gälla när hyresförhållandet varat i längre än två år men gäller i regel inte när uthyraren själv vill flytta tillbaka in i bostaden. Besittningsskyddet för hyresgästen gäller alltså enbart när uthyraren vill avhysa hyresgästen för att hyra ut till någon annan, och alltså inte vid en normal uppsägning. Vad gäller besittningsskydd ska personen faktiskt bo i lägenheten för att få besittningsskydd. Folkbokföringen används endast som bevisning för att styrka att det är där personen faktiskt bor, men om det är tvistigt kan det krävas att en helhetsbedömning görs. Vad gäller folkbokföringen kan du kontakta skatteverket för att meddela att personen faktiskt inte bor där och skatteverket kan då välja att självmant ta upp saken till prövning om de tror att personen är fel folkbokförd, 34 § folkbokföringslagen. Om de finner att personen är felregistrerad kan de förelägga personen att göra en anmälan med rätt adress enligt 31 § folkbokföringslagen, och detta föreläggande kan förenas med vite enligt 37 § folkbokföringslagen.Personen ska alltså inte ha rätt till att byta lås i din lägenhet, och du har i vart fall rätt att säga upp personen för att du själv har ett behov av att bo där. Lycka till!

Uppsägningstid vid uthyrning av bostadsrätt

2018-03-06 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag hyr ut en bostadsrätt nu enligt lag om uthyrning av egen bostad. Avtalet vi har tecknat är på bestämd tid till 2019-06-01. Nu har min hyresgäst valt att säga upp avtalet pga. av flytt till annat land. Det står att uppsägningstiden är en kalendermånad och till närmaste månadsskifte och han sade upp avtalet 2018-03-05. Han betalar sin hyra i förskott den 27:e varje månad. Hur räknar jag? Gäller uppsägningstiden till 5 april och därefter månadsskifte April/maj?Jag försöker planera hur jag ska lösa en ny hyresgäst och vill veta vilka tidsaspekter som gäller samt om det blir en hyra till den 27:e mars?.Tacksam för svar!
Emilia Hallberg |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline!I 12 kap. 5 § 1 st. jordabalken står det att om ett hyresavtal avser en bostadslägenhet, så får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen, oavsett vilken hyrestid eller uppsägningstid som avtalats. Hyresgästen kan dock säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta enligt 3 § 2 st. i Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Då en månad är avtalat gäller i detta fall att uppsägningstiden löper till månadsskiftet månaden efter den månad hyresgästen meddelade om att avbryta hyrningen. Så, om din hyresgäst sagt upp lägenheten den 5:e mars så upphör det alltså att gälla den 30:e april.Hoppas att detta svar var till hjälp! Med vänlig hälsning,