Hyresvärd försöker säga upp hyresavtalet i förtid för att sälja lägenheten.

2015-11-05 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |HejJag har en fråga angående andrahands hyrning Av lägenhet.Jag hyr i "andra hand" i dags läget en tvåa och det är en insatts lägenhet. Vi har skrivit ett kontrakt på ett år.I söndags så ringer lägenhetsägaren och säger till mig, Att pga hennes privata familjeförhållande har ändrats så är hon tvungen att sälja lägenheten som jag nu bor/hyr i. Och att jag skall lämna lägenheten 2 månader i förtid!Kan och får hon lov att bryta kontraktet innan avtalets sluttid? Hon sa även att hon skulle komma hem till mig med en mäklare på söndag i denna Veckan (antar att mäklaren ska värdera lägenheten) och Det leder till min nästa fråga. Får hon lov att ha "Visning" av lägenheten under tiden jag bor och hyr den.? Kan hon kräva att jag, min son och våra hundar ska lämna lägenheten under tiden/den dagen då det pågår Visning.? Vad har jag för rättigheter/skyldigheter som hyr lägenheten..Hoppas ni kan hjälpa mig med dessa frågor och hoppas på att ni kan svara så fort som möjligt..
Gilbert Leijon |Hej! Och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Den svenska hyreslagstiftningen är tvingande till hyresgästens fördel vilket framkommer i 12kap 1 § 5 st Jordabalk (JB)Se här. Detta innebär att avtal och förfarande som strider mot bestämmelserna i lagen, och som är till hyresgästen nackdel, är ogiltiga. Man kan även hävda att hyreslagstiftning är en skyddslagstiftning där hyresgästen tillmäts ett stort skydd och ett stort antal rättigheter, i utbyte mot betalning av hyra och att man vårdar bostaden väl (12kap 24§ JB). Om jag delar upp din fråga i två delar så finner jag att du frågar om huruvida hyresvärden får utöva tillträde till lägenheten för värdering och visning, samt om den förtida uppsägningen är OK.När det kommer till den förtida uppsägningen så är den inte okej, du har rätt att bo tills hyrestiden är slut, och eftersom att du bott där längre än 9 månader krävs det dessutom att hyresvärden lämnar meddelande om att du ska flytta vid hyrestidens utgång (12kap 2§ 2 st JB). Om hyresvärden inte gör det har du rätt att fortsätta bo där trots hyrestiden utgång (12 kap 2 § 3 st JB).För att förtidsuppsägningen ska vara okej krävs det främst att du har åsidosatt någon av dina skyldigheter, såsom att betala hyra eller att vårda lägenheten väl. Man kan säga att hyresvärden måste ha lagligt stöd för att få säga upp hyresavtalet och man säger då att hyresrätten har blivit förverkad. Dessa omständigheter finns främst i JB 12kap 42§, en av dessa grunder är om du i strid med JB 12 kap 26§ nekar hyresvärden hans rätt att utöva tillsyn utan en godtagbar anledning. Vilket leder oss i på nästa del av frågan, under vilka omständigheter får hyresvärden bereda sig tillgång till lägenheten?De omständigheter som hyresvärden får bereda sig tillträde framkommer i JB 12 kap 26§ och det står som följer att sådan omständigheter är om hyresvärden behöver "utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada."Att värdera lägenheten torde inte falla in under denna bestämmelse. Och jag kan bestämt säga att du inte behöver tåla en sådan kränkning av din bostad, och därmed ditt privatliv, som en visning skulle innebära. För att visning ska kunna hållas krävs alltså ditt medgivande. Detta utgör dock inte hinder för försäljning, men en sådan påverkar inte dig, lägenheten säljs belastad med en hyresgäst, och du får fortsätta bo tills hyrestidens utgång, fast med en ny hyresvärd. För att sammanfatta mitt något långa utläggFörtida uppsägning i den situation som du beskrivit: INTE OK.Värdering av bostaden: Borde inte vara OK.Visning av bostaden: INTE OK.Hoppas det löser sig!Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Kan förening avslå förfrågan om andrahandsuthyrning?

2015-10-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |HejJag äger en bostadsrätt och vill hyra ut sen i andrahand på grund av att jag har fått arbete utomlands på ett år. Styrelsen avslår utan att ge någon motivering. Har jag inte rätt att hyra ut i andra hand med tanke på situationen?
Joakim Wahlgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om andrahandsuthyrning och vilka rättigheter samt skyldigheter man har hittar du i Bostadsrättslagens 7 kap som du hittar HÄR. Andrahandsuthyrning föreligger när bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda den självständigt. En bostadsrättshavare kan upplåta sin bostadsrättslägenhet i andra hand om bostadsrättsföreningen samtycker till det. Skulle föreningen inte lämna sitt samtycke, kan bostadsrättshavaren söka tillstånd hos hyresnämnden. Det kan du göra HÄR. En bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan att ha samtycke eller tillstånd riskerar att förverka bostadsrätten.Detta innebär att styrelsen kan avslå din förfrågan men du kan söka tillstånd hos hyresnämnden. Då arbete utomlands vanligtvis utgör ett skäl för andrahandsuthyrning tycker jag att du ska ansöka hos hyresnämnden. Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen.

Uthyrning av hyresrätt i andra hand

2015-09-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!På grund av arbete utomlands har jag hyrt ut min lägenhet i andra hand i två år. Har nu flyttat tillbaka till Sverige för en tid. När har jag lagligt stöd att hyra ut den igen?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga!Jag förutsätter att Du bor i en hyresrätt eftersom att Du skriver att Du vill hyra ut lägenheten i andra hand. Huvudregeln är att man som hyresgäst alltid måste ha hyresvärdens samtycke för att hyra ut en lägenhet i andra hand. Detta framkommer i 12 kap 39 § jordabalken (1970:994) (JB). Av samma bestämmelse framkommer det att finns en situation när Du inte behöver hyresvärdens godkännande; om hyresnämnden har lämnat tillstånd för uthyrning i andra hand, 12 kap 40 § JB. Hyresnämnden ska lämna tillstånd för uthyrning i andra hand om: "1. hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och 2. hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke." (12 kap 40 § JB)Således måste Du ha antingen hyresvärdens eller hyresnämndens tillstånd för att hyra ut lägenheten i andra hand.Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga!Med vänlig hälsning,

Hyra ut bostadsrätt i andra hand

2015-09-14 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |HejJag äger en BR och önskar hyra ut den till närstående under 1,5 mån då jag skall resa iväg på ett volontärprojekt. Måste jag ansöka om tillåtelse till styrelsen när det handlar om den tidsperioden? Har sökt info, men hittar bara tidsramar för hur länge man får hyra ut och vilka skäl man har. Jag vill gärna meddela min styrelse om detta oavsett då jag tycker det tillhör god ton. Jag tog upp frågan m styrelsen ang "krav om ansökan" men dom visste inte om det fanns ngn regel om detta när det gällde en "kortare tid" som 1,5 mån....Hoppas Ni har svar!
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Som privatperson gäller att du vid uthyrning av bostadsrätt i andra hand måste ansöka om tillstånd hos styrelsen oavsett hur kort tid du har tänkt att hyra ut lägenheten. Detta regleras i bostadsrättslagens 7:e kapitel som du hittar här.Vänligen,

Förutsättningar för uppsägning av andrahandshyreskontrakt

2015-11-04 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Har nyligen flyttat in i en andrahandslägenhet och skrivit kontrakt med lägenhetsägaren för 6 månader. Nu vill hon efter två veckor säga upp kontrakten då hon påstår sig fått en uppenbarelse om att det är "rätt tid" att sälja. Får hon göra så när vi har skrivit kontrakt på 6 månader? Vad gäller? Hon säger att hon kan göra så enligt hyresnämnden "eftersom det är hon som äger lägenheten". Vi har under dessa veckor inte misskött lägenheten och betalt in hyran enligt avtal. Med vänliga hälsningar,
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Eftersom ni har ingått ett avtal med innebörden att du/ni har rätt att nyttja lägenheten i sex månader är naturligtvis utgångspunkten att detta gäller. Lägenhetsägaren har endast möjlighet att frånträda avtalet under förutsättning att ni har begått ett kontraktsbrott. Av de uppgifter du har angett finns det ingenting som tyder på att ni som hyresgäster har begått ett kontraktsbrott som möjliggör för hyresvärden (lägenhetsägaren) att häva avtalet. Att bostadsrätten är högt värderad på marknaden utgör inget juridiskt giltigt skäl för hyresvärden att frånträda avtalet.Sammanfattningsvis är min bedömning att ni har lagen på er sida i detta fall och att hyresvärden är skyldig att låta er nyttja lägenheten under den avtalade sexmånaders-perioden.Vänligen

Uppsägningstid vid hyra på obestämd tid

2015-10-21 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Om jag hyrt en lägenhet i 2 månader utan att skrivit kontrakt med hyresvärden. Har jag då 3 månaders uppsägning eller en månad
Ronny Hussein |Hej och tack för din fråga!Ett hyresavtal kan gälla på obestämd tid (tillsvidare) eller på bestämd tid. Eftersom du inte har något kontrakt utgår jag från att du hyr lägenheten tillsvidare. Här gäller för hyresvärden en uppsägningstid på 3 månader (12 kap. 4§ 1 punkten Jordabalken) om inte längre tid avtalats. När du själv vill säga upp kontraktet har även du en uppsägningstid på 3 månader, detta oavsett om längre tid avtalats (12 kap. 5§ 1st Jordabalken).Är det en bostadsrätt du hyr i andra hand gäller för dig en uppsägningstid på 1 månad, och för hyresvärden en uppsägningstid på 3 månader (3§ 2 st. Lag om uthyrning av egen bostad).Alltså har du 1 månads uppsägningstid om du säger upp kontraktet och kontraktet avser en bostadsrätt. Avser det en hyreslägenhet har du 3 månaders uppsägningstid i din angivna situation!Vänligen,

Uppsägning av inneboende

2015-09-17 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag har en inneboende som bott i min lägenhet ca en månad. Enligt avtalet vi skrivit gäller en månads uppsägningstid. Tyvärr kommer vi inte överens och jag vill säga upp honom. Vad ska jag tänka på för att göra rätt? Jag är orolig för att han ska börja bråka och tex hävda tre månaders uppsägningstid. Tror inte jag står ut med detta så länge.
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då man har en inneboende räknas den som hyr ut som hyresvärd och den inneboende som en hyresgäst. Frågor som gäller hyresavtal regleras i Jordabalkens (JB) 12 kap (här). Dessa regler är tvingande till hyresgästens fördel och kan alltså inte avtalas bort. Där stadgas att om hyresavtalet löper på obestämd tid kan avtalet sägas upp vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader efter uppsägningstiden. Du som hyresvärd måste alltså följa den bestämmelsen om din inneboende skulle hävda sin rätt att få bo kvar tre månader. Vad gäller uppsägningen stadgas i JB 12 kap att en uppsägning från hyresvärden ska vara skriftlig om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker. Det är därmed inget krav att du säger upp din inneboende skriftligen, men är kanske att föredra ur bevishänseende om det skulle bli en tvist framöver.Hoppas allt löser sig!Med vänlig hälsning,

Otillåten andrahandsuthyrning

2015-09-12 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Min syster blev lovat att få hyra en lägenhet i andra hand i ett år framåt. De skrev ett avtal där det står att uthyrningen sker i ett år framåt. Efter att hon flyttat in fick hon veta att förstahandshyresgästen inte frågat hyresvärden om lov att hyra ut i andra hand. Förstahandshyresgästen ansökte då om att få hyra ut men fick avslag. Nu säger förstahandshyresgästen att min syster måste flytta ut om några månader, finns det något hon kan göra?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Regler om uthyrning av hyresrätt i andra hand finns i jordabalken kap 12, se här. Avtalet om andrahandsuthyrning av lägenheten som din syster skrev med förstahandshyresgästen är bara gällande mellan dessa två parter, och gäller således inte mellan hyresvärden (fastighetsägaren) och din syster som andrahandshyresgäst. Hyresvärden har rätt att neka andrahandsuthyrning om inte vissa krav är uppfyllda, vilket har skett här. Tyvärr har din syster som andrahandshyresgäst inga möjligheter att fortsätta hyra lägenheten av förstahandshyresgästen eftersom hyresvärden inte har godkänt ansökan om andrahandsuthyrningen i detta fall, eftersom avtalet inte gäller mellan henne och hyresvärden. Vanligen måste andrahandshyresgästen i ett fall som detta flytta ut omedelbart eftersom uthyrningen är olovlig, men hyresvärden verkar i detta fall ha gått med på att skjuta upp det några månader.Om din syster dock ådrar sig några skador (förmögenhetsrättsliga) på grund av att förstahandshyresgästen har hyrt ut sin lägenhet till henne utan tillåtelse från hyresvärden, så kan förstahandshyresgästen bli skadeståndsansvarig mot din syster på grund av det avtal som gäller dem emellan om uthyrning av lägenheten i ett år. Alltså, om din syster kommer att lida någon ekonomisk skada på grund av att förstahandshyresgästen hyrt ut lägenheten till henne otillåtet, finns således möjlighet att under vissa förutsättningar utkräva skadestånd från förstahandshyresgästen, men det finns inga möjligheter för din syster att kräva att få bo kvar i lägenheten. Jag föreslår att din syster kontaktar en jurist med särskilda kunskaper om hyresrätt om hon vill gå vidare i detta ärende och få ytterligare råd. Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar