Uppsägning av andrahandskontrakt bostadsrätt

2016-09-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag har hyrt ut min BR under hösten eftersom jag är i en annan stad denna termin. På kontraktet skrev vi uppsägningstid på 1 månad samt förlängning på 0 månader om inget sägs. Är detta ok?Ingen aning hur det är med detta men jag tar faktiskt en BR/HR-juridikkurs just nu och vi kom precis till delen om hyreslagen och de nämner att hyresvärden har uppsägningstid på minst 3 månader och det spelar ingen roll vad som står på kontraktet. Vad bör jag göra om jag vill ha tillbaka lägenheten i mitten av januari? Skickar jag min uppsägning på 3 månader nu i september eller i oktober? Och hur skickar man? Vad är ok, e-mail, post, facebook, sms etc?
Melanie Ascough |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förutsätter att du träffade ett avtal om att hyra ut din lägenhet efter den 1 februari 2013 och att du endast hyr ut en (1) lägenhet. I det fallet blir den förhållandevis nya ”lagen om uthyrning av egen bostad” tillämplig eftersom det är fråga om en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand. Lagen är tvingande till hyresgästens förmån vilket innebär att den inte kan avtalas bort. Enligt 3 § (se här) upphör ett avtal som ingås för bestämd tid att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp före denna tidpunkt. Om avtalet istället har ingåtts på obestämd tid måste det sägas upp för att upphöra att gälla.Gällande uppsägningstiden måste du som hyresvärd enligt 3 § 2 stycket (se här), säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Säger du upp avtalet i september blir alltså din uppsägningstid oktober, november och december, och du får tillträde till lägenheten 1 januari. Eftersom lagen är tvingande till hyresgästens förmån spelar det alltså ingen roll att ni har avtalat om en månads uppsägningstid, för din del är det tre månaders uppsägningstid som gäller. Observera att uppsägningstiden endast blir aktuell om ni har avtalat om uthyrning på obestämd tid eller om du önskar att säga upp ett avtal på bestämd tid tidigare än vad ni avtalat om.För att undvika oklarheter rekommenderar jag att skicka uppsägningen i ett rekommenderat brev där det klart och tydligt framgår från vilket datum uppsägningen gäller samt är daterat och undertecknat.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Förstahandshyresgästs ansvar för skador orsakade av andrahandshyresgäst

2016-09-09 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, Jag har under två månader i sommar hyrt ut min hyresrätt i andra hand. kontrakt skrevs mellan mig som är förstahandshyresgäst och personen som var andrahandshyresgäst och lämnades sedan till min hyresvärd. Vid överlämning av lägenheten var den inte städad och spishällen var sönder vilket nu gör att det krävs en reparation. Vid kontakt med min hyresvärd sa de att det är jag som är skyldig att stå för dessa kostnader och att mitt försäkringsbolag isåfall får ta det med min andrahandshyresgäst. Hur kan det vara möjligt att jag ska stå för skador någon annan orsakat då vi har skrivit kontrakt? känns meningslöst att ha skrivit ett kontrakt om de ändå inte gäller vid en sådan sak?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rättigheter och skyldigheter mellan hyresvärd och hyresgäst regleras i den s.k. hyreslagen - Jordabalkens (JB) 12 kap.Du som förstahandshyresgäst ansvarar mot din hyresvärd för skicket på lägenheten (se 12 kap 24 § 1st. JB), det innefattar även ett ansvar för skador på lägenheten som vållas av personer du inrymmer i lägenheten - så som gäster, inneboende eller andrahandshyresgäster (Högsta domstolens dom: T 2031-13), om inte du och din hyresvärd har kommit överens om annat. Att ansvarsfördelningen ser ut på det här sättet kan man säga beror på att du har ett hyresförhållande med din hyresvärd, och förhållandet mellan dig och din andrahandshyresgäst är ett annat. Din hyresvärd har inget direkt hyresförhållande med din andrahandshyresgäst (utan bara indirekt genom dig). Det yttersta ansvaret mot hyresvärden vilar därmed på dig som förstahandshyresgäst och du (eller ditt försäkringsbolag) får sedan utkräva ersättning för den som verkligen orsakade skadan, i det här fallet andrahandshyresgästen. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är alltid välkommen att komma in med fler frågor till oss på Lawline.Vänligen,

Uthyrning av bostadsrätt i andra hand - uppsägningstid

2016-08-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hyr bostadsrätt i andra hand. Ägaren flaggar uppsägning 1/8, jag måste ut sista oktober. Så långt ok. Nu har ägaren sålt lägenheten och den nya ägaren ska in 29/9, alltså mer än en månad innan mitt kontrakt löper ut! Hur tacklar jag detta. Har inte tillgång till nytt boende förrän 1/10.
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser rörande uthyrning av bostadsrätt i andra hand finns att hitta i Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Denna relativt nya lag behandlar fall där en privatperson hyr ut till exempel en egen bostadsrättslägenhet, under förutsättning att uthyrningen inte sker i näringsverksamhet.Enligt 3 § gäller hyresavtalet för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid avtalas. Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, måste det sägas upp för att upphöra att gälla. Vidare framgår det av 3 § andra stycket att hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats. Detta innebär att du som hyresgäst har minst tre månader på dig att hitta nytt boende. I ert fall, då hyresvärden sa upp kontraktet 1/8, upphör inte avtalet för ens 30:e november. Hade hyresvärden sagt upp det 31/7 hade avtalet istället upphört 31:a oktober.Denna lag innebär ett minimiskydd för dig som hyresgäst. Om hyresvärden avtalar eller bestämmer annat som i någon del strider mot denna lag och som är till nackdel för dig som hyresgäst, är du inte bunden av avtalet i den delen (se 2 §).Avtalet upphör således enligt lag vid rådande förhållanden den 30:e november. Ni kan vägra att godta en ändring i hyresvillkoren, och hyresvärden kan då ansöka om ändring hos hyresnämnden. Då lagen är på er sida är det sannolikt att hyresnämnden beslutar att avtalet ska upphöra 30:e november.

Uppsägning av andrahandskontrakt

2016-08-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Hyr en bostadsrätt i andrahand som jag själv sagt upp. I vårt kontrakt står det 3 månaders uppsägningstid åt bägge hållen. Har jag rätt att nu efter uppsägning hävda att lagen säger 1 månad från min sida, eller är det "för sent" då vi redan skrivit kontraktet?Hittade den här frågan, där svaret inte exakt överlappade med min situation:http://lawline.se/answers/uppsagningstid-vid-hyra-av-bostadsratt-i-andra-hand
Melanie Ascough |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du hyr en bostadsrätt i andra hand är lagen om uthyrning av egen bostad (se här) tillämplig, under förutsättningen att hyresavtalet ingicks från och med den 1 februari 2013 eller framåt. Lagen är tvingande till hyresgästens förmån vilket innebär att den inte kan avtalas bort. Du har därför rätt att säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen, oavsett vad ni har avtalat om. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Inneboende som kvarlämnat egendom

2016-09-20 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag har haft en inneboende hos mig som flyttat ut, men hans saker står kvar och han kommer inte och hämtar dom, vad kan jag göra?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I 12 kapitlet jordabalken (JB), som kallas för hyreslagen, reglerar hyra av hus eller delar av hus. Svaret på din fråga återfinns i kapitlet och närmare bestämt i 12:27 st. 2 JB. Där stadgas att om det har gått mer än sex månader från det att hyresgästen lämnade eller avhystes från lägenheten eller mer än tre månader efter anmaning från hyresvärden att hämta egendomen tillfaller den egendomen som fortfarande är kvar i lägenheten hyresvärden utan lösen. För att sätta lagrummet i kontext på din fråga är du att betrakta som hyresvärd i det här fallet eftersom du haft en inneboende i din lägenhet. Således var din inneboende din hyresgäst. Den egendom som din inneboende kvarlämnat tillfaller därmed dig såvida förutsättningarna som paragrafen uppställer är uppfyllda.Jag hoppas att jag kunde bringa en viss klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.Vänliga hälsningar,

Uppsägning i förtid av andrahandskontrakt

2016-08-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej.Jag hyr ut min hyresrätt i andrahand med kontrakt som är tidsbestämt till slutet av året. Vi har dock avtalat om 2 månaders uppsägningstid. Har hon rätt att häva kontraktet i förtid med dessa 2 månaders uppsägningstid eller vad gäller? Tack på förhand
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då din fråga rör andrahandsuthyrning av en hyresrätt finns bestämmelser om detta i jordabalkens 12:e kapitel (JB) som du hittar här. För att en hyresgäst ska ha rätt att säga upp hyresavtalet i förtid krävs en uttrycklig klausul om detta. Alltså beror din hyresgästs rätt att säga upp hyresavtalet i förtid på om ni uttryckligen har skrivit i avtalet att hyresgästen har rätt att bryta hyresavtalet med två månaders uppsägningstid när som helst under hyrestiden. Även om ni inte har skrivit detta i avtalet har din hyresgäst rätt att när som helst under hyrestiden säga upp avtalet till det månadskifte som följer tidigast tre månader efter uppsägningen, 12:5 JB. Denna regeln är tvingande till hyresgästens fördel vilket innebär att den gäller oavsett vad ni har avtalat mellan er. Hoppas att detta gav svar på din fråga!MVH

Uthyrning i andra hand på bestämd tid

2016-08-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag hyr en lägenhet i andra hand, i väntan på att vårt hus skall bli färdigt. Vi skrev kontrakt på 1år. Nu 2 månader senare vill hon säga upp kontraktet. Hennes skäl är att hon provade på att vara sambo, och det funkar inte. Ändå frågade jag vid kontraktsskrivningen om det inte skulle funka vad som händer då, fick då till svar att då får hon lösa det kontraktstiden ut. Har hon rätt till detta? Jag har skött mina åtaganden.
Melanie Ascough |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna skiljer sig åt beroende på om du hyr en bostadsrätt eller en hyresrätt i andra hand.Gällande uthyrning av en hyresrätt i andra hand så finns det som huvudregel ingen möjlighet för hyresvärden att säga upp avtalet innan hyresavtalets utgång. Vid allvarliga avtalsbrott från hyresgästens sida kan hyresvärden däremot säga upp hyresavtalet i förtid (12 kap. 42-44 §§ jordabalken).Är det istället fråga om andrahandsuthyrning av en bostadsrätt är lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig (se här). Det finns då möjlighet för hyresvärden att bryta avtalet i förtid, enligt 3 § (se här). Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Rätten att säga upp gäller i alla situationer. Det krävs alltså inga speciella skäl.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Hyra för bostadsrätt som hyrs ut i andrahand

2016-07-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hejsan!Jag ska hyra ut min bostadsrätt i andrahand. Jag undrar hur det är med lagar och regler - hur mycket man får ta i hyra för den som hyr i andrahand. Jag tänker att det är skillnad på bostadsrätt och hyresrätt helt enkelt.Skulle ni kunna hjälpa mig med den frågan? :)Tack!Mvh Malin
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uthyrning av bostadsrätter finns i lag om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Enligt 4 § privatuthyrningslagen har du rätt att ta ut en hyra som inte påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftkostnaden för din bostad. Kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig avkastningsrätna på bostadsrättens marknadsvärde. I förarbeterna till lagen sägs att avkastningsräntan är skälig om den ligger ett par procent över riksbankens referensränta, vilken nu är - 0,5 %. Avkstningsräntan är inte kopplad till faktiska kostnader utan är en uppskattad kostnad för att ha kapital bundet i bostaden. Om du lånat pengar för att köpa bostaden saknar därför betydelse. Driftkostnaden är däremot kopplad till dina faktiska kostnader för t ex el, vatten, värme och bredband. Om du tänkte hyra ut lägenheten möblerad är det tillåtet att ta ut ersättning för möbelslitage.Du har alltså rätt att ta en hyra som motsvarar någonstans runt 2,5 % av bostadens marknadsvärde plus driftkostnader du har för bostaden. Om din hyresgäst sedan ni har avtalat om hyra och andra vilkor blir missnöjd så kan denne ansöka om ändring av hyresvillkoren hos hyresnämnden enligt 4 § privatuthyrningslagen. Om hyresnämnden ändrar villkoren kommer den också besluta att villkoren ska gälla från dagen för ansökan hos hyresnämnden eller, om det finns skäl, från en senare tidpunkt, dock senast från dagen för hyresnämndens beslut enligt 5 §. Detta innebär att du inte kan bli återbetalningsskyldig för att du tagit ut för hög hyra längre tillbaka än till den dagen som hyresgästen gjorde ansökan hos hyresnämnden. Detta skiljer sig från vad som gäller vid hyresrätter. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,