Uthyrning av hyresrätt i andra hand

2015-09-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!På grund av arbete utomlands har jag hyrt ut min lägenhet i andra hand i två år. Har nu flyttat tillbaka till Sverige för en tid. När har jag lagligt stöd att hyra ut den igen?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga!Jag förutsätter att Du bor i en hyresrätt eftersom att Du skriver att Du vill hyra ut lägenheten i andra hand. Huvudregeln är att man som hyresgäst alltid måste ha hyresvärdens samtycke för att hyra ut en lägenhet i andra hand. Detta framkommer i 12 kap 39 § jordabalken (1970:994) (JB). Av samma bestämmelse framkommer det att finns en situation när Du inte behöver hyresvärdens godkännande; om hyresnämnden har lämnat tillstånd för uthyrning i andra hand, 12 kap 40 § JB. Hyresnämnden ska lämna tillstånd för uthyrning i andra hand om: "1. hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och 2. hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke." (12 kap 40 § JB)Således måste Du ha antingen hyresvärdens eller hyresnämndens tillstånd för att hyra ut lägenheten i andra hand.Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga!Med vänlig hälsning,

Hyra ut bostadsrätt i andra hand

2015-09-14 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |HejJag äger en BR och önskar hyra ut den till närstående under 1,5 mån då jag skall resa iväg på ett volontärprojekt. Måste jag ansöka om tillåtelse till styrelsen när det handlar om den tidsperioden? Har sökt info, men hittar bara tidsramar för hur länge man får hyra ut och vilka skäl man har. Jag vill gärna meddela min styrelse om detta oavsett då jag tycker det tillhör god ton. Jag tog upp frågan m styrelsen ang "krav om ansökan" men dom visste inte om det fanns ngn regel om detta när det gällde en "kortare tid" som 1,5 mån....Hoppas Ni har svar!
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Som privatperson gäller att du vid uthyrning av bostadsrätt i andra hand måste ansöka om tillstånd hos styrelsen oavsett hur kort tid du har tänkt att hyra ut lägenheten. Detta regleras i bostadsrättslagens 7:e kapitel som du hittar här.Vänligen,

Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning på bestämd tid

2015-08-25 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag har hyrt ut min lägenhet i andra hand under en bestämd tidsperiod. Närmare 7 månader. Har hon rätt att säga upp lägenheten och flytta ut innan avtalet löpit ut? Vi har både muntligt och skriftligt avtal där hon lovat att stanna hela perioden då jag inte har möjlighet att hyra ut lägenheten till någon annan.
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att uppsägningstiden är tre månader, se 12 kap 4 § 2 st Jordabalken (1970:994), JB. Är det ett kontrakt på bestämd tid är uppsägningstiden minst en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor, en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader, tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet. I ditt fall är uppsägningstiden för hyresgästen alltså tre månader. Det går inte att avtala bort denna möjlighet att säga upp ett hyresavtal.Vid speciella omständigheter kan12 kap. 6 § JB ge rätt att säga upp ett hyresavtal med omedelbar verkan. Situationer som faller under bestämmelsen är exempelvis hyresvärds rätt att säga upp hyresavtalet på grund av att ställd säkerhet försämras och hyresgästen ej ställer ny säkerhet med vilken värden kan nöjas, hyresvärdens rätt att säga upp hyresavtalet då hyresgästen försatts i konkurs. Sådant lär inte vara aktuellt i det här fallet.Jag vill sist nämna att en ny lag om uthyrning av bostadsrätter gäller för kontrakt som skrivits efter 1 januari 2013. Lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad gäller upplåtelser i bostadsrätt som sker utanför näringsverksamhet. Hyresgästen får enligt denna lag säga upp hyresavtalet vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen, se 3 §. Om du hyr ut en bostadsrätt utanför näringsverksamhet gäller alltså detta istället för det ovan beskrivna. En överenskommelse om kortare uppsägningstid för hyresgästen än tre månader är inte bindande för hyresgästen.Med vänliga hälsningar

Hyresvärdens rätt att göra efterforskningar i samband med andrahandupplåtelse

2015-08-18 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag har ett hyresrättskontrakt, jag och min tjej vill nu "prov bo" tillsammans i hennes bostadsrätt. . Jag har hittat en andrahandshyresgäst och skickat in förfrågan om tillstånd till min värd.Är det rimligt att min värd kräver att få:1. veta vart jag ska flytta?2. vem jag ska prov bo med?3. om jag har någon andel i bostadsrättsföreningen(flickvännens)?4. utan min vetskap/tillåtelse tar kontakt med ovan nämna förening?Jag har förövrigt inget ägande i denna förening så inget problem för min del. Är jag som hyresgäst begränsad i ägande, sparande eller investerande?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!För att en hyresgäst ska få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs att antingen hyresvärden eller en hyresnämnd samtycker till det. Av 12 kap. 40 § jordabalken framgår att hyresnämnden ska sitt samtycke om hyresgästen på grund av bl.a. särskilda familjeförhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. Det kan t.ex. röra sig om en person som funderar på att bli sambo med en partner, men ännu inte är helt säker. Däremot godtas inte andrahandsupplåtelse när hyresgästen har flyttat in hos en vän.Eftersom en hyresnämnd har rätt att godta en andrahandsupplåtelse som hyresvärden sagt nej till är det en god idé för hyresvärden att fatta beslut utifrån de kriterier som ställs upp i 12 § kap. 40 § jordabalken. Detta är orsaken till att hyresvärden kräver att få viss information.Därmed återstår frågan om de frågor som hyresvärden ställer är befogade. Svaret på denna fråga måste enligt min mening bli jakande. Trots allt krävs att hyresvärden gör vissa efterforskningar för att klargöra om det verkligen är så att du flyttar in hos en partner du överväger att bli permanent samboende med och inte bara så att du flyttar in hos en vän.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Uppsägning av inneboende

2015-09-17 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag har en inneboende som bott i min lägenhet ca en månad. Enligt avtalet vi skrivit gäller en månads uppsägningstid. Tyvärr kommer vi inte överens och jag vill säga upp honom. Vad ska jag tänka på för att göra rätt? Jag är orolig för att han ska börja bråka och tex hävda tre månaders uppsägningstid. Tror inte jag står ut med detta så länge.
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då man har en inneboende räknas den som hyr ut som hyresvärd och den inneboende som en hyresgäst. Frågor som gäller hyresavtal regleras i Jordabalkens (JB) 12 kap (här). Dessa regler är tvingande till hyresgästens fördel och kan alltså inte avtalas bort. Där stadgas att om hyresavtalet löper på obestämd tid kan avtalet sägas upp vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader efter uppsägningstiden. Du som hyresvärd måste alltså följa den bestämmelsen om din inneboende skulle hävda sin rätt att få bo kvar tre månader. Vad gäller uppsägningen stadgas i JB 12 kap att en uppsägning från hyresvärden ska vara skriftlig om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker. Det är därmed inget krav att du säger upp din inneboende skriftligen, men är kanske att föredra ur bevishänseende om det skulle bli en tvist framöver.Hoppas allt löser sig!Med vänlig hälsning,

Otillåten andrahandsuthyrning

2015-09-12 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Min syster blev lovat att få hyra en lägenhet i andra hand i ett år framåt. De skrev ett avtal där det står att uthyrningen sker i ett år framåt. Efter att hon flyttat in fick hon veta att förstahandshyresgästen inte frågat hyresvärden om lov att hyra ut i andra hand. Förstahandshyresgästen ansökte då om att få hyra ut men fick avslag. Nu säger förstahandshyresgästen att min syster måste flytta ut om några månader, finns det något hon kan göra?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Regler om uthyrning av hyresrätt i andra hand finns i jordabalken kap 12, se här. Avtalet om andrahandsuthyrning av lägenheten som din syster skrev med förstahandshyresgästen är bara gällande mellan dessa två parter, och gäller således inte mellan hyresvärden (fastighetsägaren) och din syster som andrahandshyresgäst. Hyresvärden har rätt att neka andrahandsuthyrning om inte vissa krav är uppfyllda, vilket har skett här. Tyvärr har din syster som andrahandshyresgäst inga möjligheter att fortsätta hyra lägenheten av förstahandshyresgästen eftersom hyresvärden inte har godkänt ansökan om andrahandsuthyrningen i detta fall, eftersom avtalet inte gäller mellan henne och hyresvärden. Vanligen måste andrahandshyresgästen i ett fall som detta flytta ut omedelbart eftersom uthyrningen är olovlig, men hyresvärden verkar i detta fall ha gått med på att skjuta upp det några månader.Om din syster dock ådrar sig några skador (förmögenhetsrättsliga) på grund av att förstahandshyresgästen har hyrt ut sin lägenhet till henne utan tillåtelse från hyresvärden, så kan förstahandshyresgästen bli skadeståndsansvarig mot din syster på grund av det avtal som gäller dem emellan om uthyrning av lägenheten i ett år. Alltså, om din syster kommer att lida någon ekonomisk skada på grund av att förstahandshyresgästen hyrt ut lägenheten till henne otillåtet, finns således möjlighet att under vissa förutsättningar utkräva skadestånd från förstahandshyresgästen, men det finns inga möjligheter för din syster att kräva att få bo kvar i lägenheten. Jag föreslår att din syster kontaktar en jurist med särskilda kunskaper om hyresrätt om hon vill gå vidare i detta ärende och få ytterligare råd. Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Flyttstädning - andrahandsuthyrning

2015-08-24 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |hej. vi skall flytta ut från vårt boende men det står ingenting i kontraktet om utflyttningsstädning, måste man städa bostaden då om det ej står i kontraktet? Vi hyr i andrahand.
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I 12 kapitlet JB (Jordabalken) finns regler om hyra av lägenheter och hus. Där finns ingen regel om flyttstädning och huruvida det måste göras eller inte. Vanligtvis brukar det regleras i hyreskontraktet mellan lägenhetsinnehavaren och andrahandshyresgästen. I ditt fall nämns ingenting om flyttstädning i hyreskontraktet vilket kan tolkas som att du inte behöver städa överhuvudtaget. Dock skulle jag vilja påstå att det finns en allmän princip om att flyttstädning ska ske av den avflyttande hyresgästen eftersom personen eller personerna i fråga har bott och smutsat ner och slitit på lägenheten. I vart fall tycker jag att lägenheten ska återlämnas i det skick som den mottogs så därför rekommenderar jag att flyttstädning av lägenheten ska ske. Vänliga Hälsningar,

Andrahandsuthyrning med villkor om köp efter hyresperiodens slut

2015-08-18 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |hur skriver man ett kontrakt på en villa som ska hyras i tre år och sen köpas loss för en bestämd summa?mvh
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag rekommenderar att du använder dig av ett hyresavtal för villa som Lawline kan tillhandahålla kunder för ett fast pris, här. Du får alternativ som du kryssar i och anger alla era villkor. Direkt efter får du avtalet i PDF-format skickat till din mail. Allt går på tio minuter!Om du väljer att använda dig av våra avtal, så kan du i avsnitt 3.4 under "övriga villkor" skriva något i stil med: Hyresvärd och hyresgäst är överens om att hyresgästen efter hyresperiodens slut ska/får/måste (välj ordval) förvärva bostadsfastigheten för (summa) genom betalning till (uppgifter om betalningsmottagare, namn, bankkonto osv.).Jag vill uppmärksamma dig på att avtal om framtida köp av fastighet normalt sett är ogiltigt. Ni kan ha det skrivet i ert avtal, men ha i åtanke att det inte är juridiskt bindande för någon av er.Vänligen