Kan en tidigare samägare av hus kräva utdelning av vinst vid försäljning?

2018-03-16 i Fastighet
FRÅGA |Kan mitt ex göra anspråk på vinsten av husförsäljning,vi va överens för 4år sedan och jag köpte ut henne
Jennifer Abdulahad |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår frågan rätt så har er samäganderätt till huset upphört för fyra år sedan. Du nämner inget annat och därför kommer jag anta att ditt ex fick sin del av värdet redan vid upplösningen eller att denna del har tillkommit henne på senare tid. Att du köpte ut henne är en överenskommelse mellan er, ett bindande avtal. Eftersom samägandet redan har upphört så kan inte ditt ex göra något anspråk på vinsten. Hoppas att det var svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Utmätning av fast egendom för tidigare ägares skulder

2018-03-03 i Fastighet
FRÅGA |Efter nu avslutad skuldsanering har jag för avsikt att lösa min fd man sedan sju år från hans andel av vårt gemensamt ägda hus, dvs jag ska äga huset själv. Han har fortfarande kvar skulder. Kan hans skulder krävas in av borgenärerna tex genom tvångsförsäljning av huset även om jag står som ensam ägare? Skulderna var gemensamma och uppstod 2011, men jag är nu skuldfri efter skuldsanering. Tacksam för svar!Mvh Cecilia
marika lampers |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår dig, så undrar du om din före detta makes borgenärer kan ta huset i anspråk för hans skulder. I ditt fall aktualiseras då utsökningsbalken (UB).Ett hus är fast egendom (se 1 § jordabalken). När en fastighet tas i anspråk för täckning av skulder sker en utmätning. Detta betyder att Kronofogdemyndigheten (se 4 kap. 31 § UB) har rätt att sälja huset för att borgenärerna ska få betalt för sina fordringar. För att detta ska vara möjligt krävs det dock att en utmätning överhuvudtaget får ske. Här aktualiseras 4 kap. 24 § UB. Där står det att fast egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (dvs din före detta make). När du står som ensam ägare till fastigheten, kommer det inte framgå att fastigheten tillhör din före detta make. Detta gäller även om din före detta make fortfarande har lagfart på huset. Här kan det dock vara av värde att notera att en giltig äganderätt till fastigheten kräver att vissa skriftliga formkrav är uppfyllda. Dessa framgår av 4 kap. 1 § jordabalken. Skulle utmätning ske trots att du påstått bättre rätt till fastigheten, har du rätt att göra invändningar. Detta framgår av 4 kap. 26 § UB. Kronofogdemyndigheten kan således, enligt 4 kap. 20 § UB, förelägga dig att väcka talan i saken. I ett sådant fall skulle du, enligt 4 kap. 21 § UB ha rätt till influtna medel ifall fastigheten sålts. Sammanfattningsvis torde det inte föreligga några problem ifall du står som ensam ägare till fastigheten. Det förutsätter dock att din äganderätt är giltig och har skett på formenligt sätt. Hoppas att du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig till oss om du har fler funderingar. Med vänliga hälsningar,

Fastighetstillbehör som tillförts fastigheten av annan än fastighetsägaren

2018-02-28 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Jag och min mamma har byggt uteboxar till våra hästar för lite mer än 10 år sen hos min granne och nu funderar vi på att flytta hästarna. Hur blir det då med boxarna? Vi har stått/står för alla kostnader av bygget själva, ska vi plocka ner allt eller får han som äger gården köpa ut oss eller hur går man till väga? Lika så här vi på gården en friggebod som vi har köpt och har som sadelkammare. Jag vill att allt ska gå rätt till.
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga om vad som ska hända med boxarna och friggeboden är det viktigt att bestämma vem som ska anses äga dem. Den som äger byggnaderna är också den som får bestämma om vad som ska hända med dem om ni vill flytta hästarna. Att ni har betalt för både boxarna och friggeboden betyder i regel att ni äger dem, men eftersom de har ställts upp på er grannes mark kan det betyda att de ska anses höra till din grannes fastighet och att de utgör så kallade fastighetstillbehör. Regler om vad som hör till en fastighet finns i 2 kap. jordabalken.Byggnader som har ställts upp på en fastighet, och som kan användas permanent snarare än tillfälligt, antas utgöra ett fastighetstillbehör, något som alltså innebär att fastighetsägaren har rätt till dem (2 kap. 1 §). Min bedömning är att både boxar och friggebodar är sådana byggnader som uppfyller kraven och kan antas vara fastighetstillbehör. Vad som däremot talar emot att de ändå är fastighetstillbehör är att det är du och din mamma som har byggt dem. Om en byggnad som uppfyller kraven på ett fastighetstillbehör men har tillförts fastigheten av någon annan än fastighetsägaren, och om byggnaden inte har överlåtits till fastighetsägaren, är byggnaden att se som lös egendom tillhörandes den som har byggt den (2 kap. 4 §). Min bedömning är alltså att både boxarna och friggeboden tillhör dig och din mamma.Att du och din mamma äger boxarna och friggeboden innebär att ni är fria att göra som ni vill med dem när ni flyttar. Om ni inte har ett avtal om att boxarna eller friggeboden har uppförts av dig och din mamma men på din grannes uppdrag blir det nog svårt att kräva att din granne köper ut er, om din granne vill kan ni alltså sälja dem.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Ansöka om ägare till fastighet

2018-02-25 i Fastighet
FRÅGA |Kan man skriva in ytterligare en ägare på en fastighet utan att betala massa avgifter
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kommer tyvärr att kosta pengar.För att skriva in en till ägare på en fastighet så måste den personen ansöka om lagfart enligt 20 kap. Jordabalken (JB). Den som med äganderätt förvärvat fast egendom ska söka inskrivning av förvärvet, och det ska göras inom tre månader efter det att handlingen, som förvärvat grundas på, upprättades (20:1-2 JB). Det är Lantmäteriet som är inskrivningsmyndigheten, handlingen ska alltså skickas till dem. Lantmäteriet tar alltid en expeditionsavgift om 825 kronor i samband med ansökan om lagfart, den är till för att täcka kostnaden för handläggningen av ärendet. Du ska även betala stämpelskatt om du köper in dig i fastigheten, men övertar du del av fastighet genom gåva, behöver du inte betala stämpelskatt. Ni hittar blankett för ansökan om lagfart här. Observera informationen längst ner på den sidan om vad ni bör tänka på innan ni skickar in en ansökan om lagfart. Det handlar bland annat om vilka handlingar som ska bifogas i samband med ansökan. Det är väldigt viktig information för annars kan ni riskera att lagfarten avslås. Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Vilka krav finns när vi ska överlåta en del av fastigheten?

2018-03-12 i Fastighet
FRÅGA |Hej,Vi har köpt ett fritidshus med tillträde 3 april. Köpekontraktet står på min hustru och mig själv. Vi vill nu att våra 2 döttrar blir delägare med 1% vardera. Räcker det att de står med i Köpebrevet eller måste de även betala in 1% av köpeskillingen? Någonting annat att tänka på?
Louise Sundström |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.För att era döttrar ska kunna bli delägare i er fastighet med 1% vardera krävs att de andelarna överlåts till era döttrar. Detta kan göras antingen genom att ni ger 1% av fastigheten vardera i gåva eller så kan ni sälja 1% vardera till era döttrar. Både vid gåva av fastighet och vid försäljning av fastighet finns särskilda formkrav som ni måste ta hänsyn till för att överlåtelsen ska vara giltig. Det som krävs är att ni upprättar en skriftlig överlåtelsehandling där det finns en förklaring om att det aktuella fritidshuset (med fastighetsbeteckning) ska överlåtas och en uppgift om den aktuella köpeskillingen. Den här överlåtelsehandlingen ska skrivas under av dig och din hustru samt av era döttrar. Dessa krav gäller både om ni väljer att sälja andelarna eller ge bort dem i gåva, men vid gåva utgår naturligtvis inte någon köpeskilling. Detta framgår av 4 kap 1 § och 4 kap 29 § Jordabalken. Utöver dessa krav krävs det att ni söker lagfart inom tre månader efter det att det skriftliga avtalet upprättades, för att ni alla ska bli registrerade som ägare, enligt 20 kap 1 § och 2 § Jordabalken. Ni ansöker om lagfart hos Lantmäteriet. Vid en försäljning kan era döttrar antingen betala in 1% vardera av värdet direkt, eller så kan ni skriva ett skuldebrev (revers) på att era döttrar är skyldiga er 1% av värdet. Jag hoppas att mitt svar är till din hjälp! Om du har ytterligare frågor, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Rätt till ersättning för förlorad tomtyta

2018-02-28 i Fastighet
FRÅGA |Hej!Min granne har en gäststuga som står en bit in på min tomt utan utan min tillåtelse.Den går ca 30 cm innanför min tomtgtäns.Jag har aldrig bråkat om detta tidigare men nu har min granne bestämt sig för att flytta och nya grannar kommer flytta in 1 April.Jag vill undersöka huruvida jag har rätt till ersättning för min förlorade tomtyta.Mvh Svea
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 3 kap 12 § första stycket Jordabalken är huvudregeln att din granne måste flytta på gäststugan. Denna skyldighet kan dock inte utkrävas om borttagande eller förändring av gäststugan skulle medföra betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare. Enligt 3 kap 12 § andra stycket Jordabalken har du i sådant fall istället rätt till ersättning för det intrång som som den inträngande byggnaden medför. När det gäller ersättningen kan jag inte ge dig mer vägledning än vad som framgår i Lagberedningens förslag som skrev att ersättningen ska bestämmas till antingen ett engångsbelopp eller ett årligt belopp för tiden tills marken avträds. Hoppas att du fick svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller att kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Vad ingår vid fastighetsköp?

2018-02-28 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen flyttat in i ett hus, där det finns bubbelpool, men det ingick tydligen inte säger de nu (7 dagar efter att vi flyttat in), har de rätt att bara kliva in och hämta denna? Har vi rätt att ta ut hyra för förvaring under den tid bubbelpoolen står här, och får man välja beloppet själv? Tacksam för svar!
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om fast egendom finns i jordabalken. Har ni inte kommit överens om något avseende föremålen vid köpet gäller följande.Av din fråga framgår inte om bubbelpoolen finns inne i huset eller utanför huset, på fastigheten (marken). Sålunda behandlar jag båda fallen.Utanför husetFör att inkluderas vid köp, krävs det att bubbelpoolen har anbragts inom fastigheten, vilket innebär att det ska finnas ett fysiskt samband mellan föremålet och fastigheten (2 kap. 1 § jordabalken). Föremålet måste även vara avsett att finnas där mer permanent eller under en längre tid. Här får man titta på vad fastighetsägaren hade som avsikt då han tillförde föremålet till fastigheten. Förmodligen avsåg de att bubbelpoolen skulle nyttjas under en längre tid.Inne i husetFör att inkluderas vid köp, krävs det att bubbelpoolen är monterad/installerad för stadigvarande bruk (byggnadstillbehör - 2 kap. 2 § jordabalken). Detta är en bedömning från fall till fall. Var bubbelpoolen fastmonterad talar mycket för att den ska tillhöra fastigheten.HemfridsbrottAv 4 kap. 6 § brottsbalken framgår att en person som olovligen tränger in i eller kvarstannar i någon annans bostad ska dömas för hemfridsbrott.Egenmäktigt förfarande & stöldDen som olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något, gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande. Detsamma skall gälla om någon utan tillgrepp, genom att anbringa eller bryta lås eller annorledes, olovligen rubbar annans besittning eller ock med våld eller hot om våld hindrar annan i utövning av rätt att kvarhålla eller taga något.I detta fall skulle det fallet, att de tar bubbelpoolen, kunna utgöra egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken) om de rubbar er besittning, alternativt stöld (8 kap. 1 § brottsbalken) om de tar bubbelpoolen med sig för att tillägna sig poolen.SlutsatsBubbelpoolen hör alltså till bostaden/fastigheten eftersom den ingick i köpet. De ha rinte rätt ta ta den åter.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Har jag rätt till byggnad som uppförts på makes fastighet?

2018-02-23 i Fastighet
FRÅGA |I ett äktenskapsförord där hon äger hela gården och vi byggt ett nytt garage /stall på hennes gård och vi har gemensamma lån på allt har jag någon ekonomisk rätt vid försäljning av hela gården? Vi gifte oss 2000 och byggde garage/stall 2009.
Clara Danelid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Egendom under äktenskapetUnder äktenskapet råder varje make över sin egendom (1 kap. 3 § äktenskapsbalken) och vilken make som äger vilken egendom regleras genom allmänna förmögenhetsrättsliga regler. Utgör en fastighet gemensam bostad för makarna krävs dock samtycke av den andre maken vid försäljning av fastigheten (7 kap. 5 § äktenskapsbalken).Hör byggnaderna till fastigheten?Nya byggnader på en fastighet utgör antingen fastighetstillbehör eller byggnader på ofri grund (lös egendom). Vad de ska klassificeras som avgörs av ägarförhållandena. Om det är ägaren av fastigheten som tillfört fastigheten byggnaderna räknas de som fastighetstillbehör och ägs av fastighetsägaren (2 kap. 1 § jordabalken). Om det däremot är någon annan än fastighetsägaren som tillfört fastigheten byggnaderna utgör de lös egendom, och byggnaderna ägs av den som är ägare till byggnaderna (2 kap. 4 § jordabalken). Då det är din maka som äger fastigheten och ni gemensamt uppfört byggnaderna skiljer sig ägarförhållandena åt, vilket som huvudregel ska innebära att byggnaderna inte hör till fastigheten.I rättsfallet NJA1986 s. 513 hade en person uppfört bland annat en trappa och en friggebod på sin sambos fastighet. HD ansåg att personen inte hade visat att det inte förelåg gåvoavsikt avseende tillbyggnaderna på fastigheten, och att de därför utgjorde fastighetstillbehör. De menade också att det skulle vara olämpligt och opraktiskt att äganderätten inte tillföll fastighetsägaren när det gällde sådan typ av egendom som blir kvar på fastigheten. Personen hade alltså ingen rätt till det som han tillfört fastigheten. När det handlar om tillbyggnader på en partners fastighet kan det alltså anses vara en gåva om inte exempelvis avtal eller annat visar att det inte förelåg någon gåvoavsikt.Avtal om byggnadernaFör att säkerställa att du inte står utan ersättning vid en försäljning av gården är mitt råd att upprätta ett avtal mellan er om att du har rätt till viss ersättning vid försäljningen. Ett annat alternativ är att utfärda ett skuldebrev mellan er avseende din investering i fastigheten.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar