Jag har mönsterskydd, får jag pengar när någon annan säljer vidare varan begagnat?

2018-03-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Om jag har mönsterskydd för ett par hörlurar kommer jag få pengar så fort någon annan säljer en begagnad hörlur vidare som jag har ursprungligen sålt? Om inte varför?Med vänlig hälsning
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga! Vad spännande att du fått mönsterskydd. Jag ska försöka tydliggöra vad mönsterskydd innebär i allmänhet och vad det innebär för dig i synnerhet. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av mönsterskyddslagen (ML). Vad innebär mönsterskydd, vad skyddas?I grova drag kan man säga att en person kan få mönsterskydd när personen hittat på något mönster som är nytt och originellt, om personen registrerat det (1 a § ML och 2 § första stycket ML). Att få ett sådant skydd innebär att ingen annan får tillverka, sälja och marknadsföra det som du fått skydd för. Om du inte godkänt det förstås (5 § ML). Dock finns undantag, ett sådant är att man inte har något skydd för andrahandsförsäljning om man godkänt försäljningen från början (7 b § ML). Det innebär i praktiken att när du sålt varan, eller godkänt att någon annan sålt den, så är det fritt för andra att sälja den vidare. Du har inget skydd för det och får inte heller några pengar för detta. Du får gärna ställa fler frågor om det uppkommer nya funderingar. Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och lycka till med hörlurarna!Varma hälsningar,

Är man ansvarig för vad andra gör på ens internetuppkoppling?

2018-03-13 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Min pappa har fått brev från Njord Law Firm där de erbjuder förlikning, de påstår att han har fildelat. Pappa vet inte ens vad fildelning är. OM det fildelats via hans router har ngn annan gjort det.Jag har googlat massor och kommit fram t att kärnfrågan, som jag hoppas ni kan besvara, är: Är pappa ansvarig för vad andra gör när de surfar på hans wifi?Tack på förhand!
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det verkar råda olika uppfattningar gällande detta. Enligt de företag och advokatbyråer som skickat dessa kravbrev/förlikningsförslag så ska man hållas ansvarig, men alla håller inte med om detta.Enligt Sanna Wolk som är professor i upphovsrätt på Uppsala universitet så är en person inte kan hållas ansvarig för vad andra gör på ens trådlösa uppkoppling. Hon hänvisar till en dom från Europadomstolen. Min tolkning är att man inte bör kunna hållas ansvarig för detta.Domen från Europadomstolen kan du hitta här.Med vänliga hälsningar,

Är IP-adress tillräckligt för att bevisa fildelning?

2018-03-13 i Immaterialrätt
FRÅGA |Går det att döma någon för nedladdning om bevisningen endast innehåller ip-nummer? Jag tänker att det är svårt att veta vem som begått brottet.. är den som står på abonnemanget ansvarig?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är uppmärksammat att flera personer har fått liknande förlikningserbjudanden (kravbrev) från olika advokatfirmor. I ett utlåtande har professor Sanna Wolk kommenterat hur man bör gå till väga om man får ett sådant kravbrev. Uppfattningen är att man inte ska betala eller ens svara advokatfirman. Väljer advokatfirman att ta ärendet till inkasso så måste man dock kontakta inkassobolaget och förklara att man bestrider betalningskravet. Det är dock domstolen som bedömer om man ska betala eller inte.Det är mycket ovanligt att små processer drivs angående fildelning. Anledningen till detta är just att det är svårt att bevisa vem som faktiskt genomfört fildelningen. Endast IP-adress eller vem som är betalande abonnent bör inte vara tillräckligt som bevis, eftersom det inte innebär att man vet vem som faktiskt genomfört fildelningen. Än så länge finns inte någon praxis avseende dessa fall, varför detta enbart kan ses som argumentation utan rättslig grund.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Varför tillåts Marabou sälja "Kex" när Kexchoklad finns?

2018-03-11 i Immaterialrätt
FRÅGA |Cloettas Kexchoklad är väl känd i Sverige och nu i januari lanserar Marabou sin nya produkt vid namn "Kex". Marabous Kex har väldiga likheter till Cloettas Kexchoklad och jag undrar hur man ser det ur ett immaterialrättsligt perspektiv? Cloettas produkt borde väl vara skyddad av varumärkesrätten? Eftersom kännetecken, mönster och varumärke är extremt lika mellan produkterna. Varför tillåts Marabou sälja en produkt som är så pass lik? Tack på förhand!
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skydd för varumärken hittar du i varumärkeslagen (VmL), se här.Varumärken kan få skydd genom antingen registrering eller inarbetning (1 kap. 6 och 7 § VmL).Registrerat skyddExakt hur långt ett registrerat skydd sträcker sig ska avgöras efter en helhetsbedömning där man framförallt bedömer dels hur likt det använda märket är det skyddade märket dels hur lika varorna är som de används för. Andra omständigheter som kan vara relevanta är t.ex. hur särskiljande märket är, hur inarbetat det skyddade märket är, varans art och kundkretsens egenskaper. Om det finns risk för förväxling så anses det föreligga ett intrång (1 kap. 10 § 1 st p.2 VmL).Inarbetat skyddOm märket är inarbetat kan intrång anses föreligga även om det inte finns risk för förväxling om användningen kan anses dra otillbörlig fördel från varumärket ("snyltning") eller om den kan anses vara skadlig för märket (1 kap. 10 § 1 st p.3 VmL).Slutsats Förmodligen anses inte chokladen "Kex" vara tillräckligt lik "Kexchoklad". Visserligen är det samma sorts varor, men ordet kex måste kunna användas av andra. "Kexchoklad" är även väldigt inarbetat och särskiljande och risk för förväxling föreligger förmodligen inte. Eftersom andra ska få använda ordet kex föreligger förmodligen inte snyltning heller.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Får vi använda ett redan existerande domännamn?

2018-03-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Vi har ett nystartat företag som nu fått detta mail nedan. Vi är absolut inte i samma bransch och vi vänder oss bara till svenska kunder. Kan de ha rätt? Dear Caroline & LauraIt's recently been brought to my attention that you registered the domain name www.wedostories.se in December 2017. Unfortunately the We Do Stories brand is a trademark of my company www.wedostories.com and we believe your brand to be in direct violation of this trademark. I wanted to reach out informally to begin with to let you know the situation and to see if we can resolve this.I look forward to hearing back from you ASAPKind regardsJoel Buckland
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avseende domäner gäller, att den som registrerar ledigt domän är den som har rätt till det. Dock så kan det bli problem om det är så att domännamnet är identiskt med eller liknar ett varumärke för samma typer av varor eller tjänster, i så fall kan det röra sig om varumärkesintrång. Eller om det är ett väldigt känt varumärke kan det röra sig om varumärkesintrång trots att det rör sig om olika varor eller tjänster, varumärket har i så fall ett så kallat anseendeskydd. Varumärkesintrång regleras i varumärkeslagen (se här) (VML).Ett varumärke uppnår skydd genom registrering enligt 1 kap 6 § VML, eller genom inarbetning enligt 1 kap 7 § VML. Ett varumärke ska anses som inarbetat om det är känt inom en betydande del av landet i den krets till vilken det riktar sig till. I detta fall går det inte att utläsa om personens domän är ett varumärke eller om det är känt, och är det inte ett varumärke så är varumärkesintrång inte aktuellt och du har rätt att ha kvar domänen. Skulle det istället vara så att personens domän är ett varumärke, registrerat eller inarbetat, kan det röra sig om varumärkesintrång enligt 1 kap 10 § VML eftersom att din domän är så lik. För att det ska röra sig om varumärkesintrång ska namnet vara identiskt eller liknande och det ska vara ett kännetecken för samma typer av varor/tjänster eller så ska det föreligga risk för förväxling. Är det så att du har ett liknande namn men tänker sälja produkter som skiljer sig från vad som visas på personens domän, är det inget varumärkesintrång, det föreligger så att säga ingen varuslagslikhet. Skulle det vara så att varumärket är väldigt känt gäller det så kallade anseendeskyddet som nämns ovan. Rör det sig om varumärkesintrång får du inte använda domänen.Trots att namnen är identiska, föreligger inte intrång om ni ska sälja andra sorters varor. Det kan visserligen finnas risk för förväxling. Jag rekommenderar att ni kontaktar personen för att efterhöra om ni kan komma fram till en lösning. Men det bör inte föreligga något intrång om ni säljer andra varor.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Brev angående olovlig fildelning

2018-03-13 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag har fått ett brev från Ramberg advokater angående påstådd olovlig fildelning av 4 episoder av Black Sails i mars 2016 via s.k. torrent-nätverk. De föreslår ett förlikningsförslag genom att jag betalar 6000 kr. De ber mig vidare att kontakta dem för frågor eller invändningar angående anspråket.Jag ser att ni tidigare svarat på liknande anspråk från både Njord och Ramberg och ni har dels svarat (åp frågor rörande Njord) att jag inte behöver göra något, eller att jag behöver/bör bestrida "kravet" (på frågor rörande Ramberg). Vilket bör jag göra? Spelar det någon roll vilket? Jag ser inte brevet direkt som ett krav eller en faktura. De skriver själva att det är ett förlikningsförslag tillsammans med ett bankkontonummer och mitt referensnummer. Om betalning inte sker kommer de att överväga att driva saken vidare (detta verkar vara standard enligt tidigare frågor till er).
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver så är detta en fråga som återigen har blivit aktuell i och med att ett flertal kravbrev skickats ut angående påstådd olovlig fildelning. Ett sånt här kravbrev/förlikningsförslag är inget som man är tvingad att svara på. Om du medger förlikningsförslaget så betyder det att de inte längre har någon rätt att driva en process gentemot dig angående de specifika filerna som de påstår att du har fildelat. Detta betyder ingenting angående andra eventuella olovliga fildelningar. Om du bestrider förlikningsavtalet eller inte hör av dig alls till dem har ingen juridisk skillnad. Om det kommer som ett ärende från inkasso så är det viktigt att bestrida om man inte anser att man har begått de upphovsrättsintrång som man är anklagad för. Om då företaget/advokatbyrån väljer att dra det till domstol så är det endast där som man kan bli tvingad till betalning efter en rättegång.Som du säkert har sett på våra andra svar så kommenterade professor Sanna Wolk detta i höstas med att det är mycket ovanligt att det förs så små processer angående fildelning. Hennes uppfattning var att endast IP-adress eller vem som är betalande abonnent inte bör vara tillräckligt som bevis i en eventuell rättegång. Detta eftersom det inte innebär att man vet vem som faktiskt genomfört fildelningen. Det finns ännu inte någon praxis avseende dessa fall så det är svårt att ge ett mer konkret svar angående hur en domstol faktiskt skulle döma ett sånt här fall. Men enligt Sanna Wolk så bör inte det vara tillräckligt.Kort sagt så om du inte planerar att frivilligt betala så spelar det inte någon roll om du bestrider kravbrevet/förlikningsförslaget eller undviker att svara på det helt. Om det däremot kommer ett inkassokrav från Kronofogdemyndigheten så är det viktigt att man bestrider detta. Med vänliga hälsningar,

Skillnaden mellan "Kex" och "Kexchoklad"

2018-03-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Det jag undrar är på vilket sätt Cloettas "Kexchoklad" är skyddad och hur man ska resonera kring att Marabou nyligen gjort en liknande produkt; "Kex"?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skydd för varumärken hittar du i varumärkeslagen (VmL), se här.Varumärken kan få skydd genom antingen registrering eller inarbetning (1 kap. 6 och 7 § VmL).Registrerat skyddExakt hur långt ett registrerat skydd sträcker sig ska avgöras efter en helhetsbedömning där man framförallt bedömer dels hur likt det använda märket är det skyddade märket dels hur lika varorna är som de används för. Andra omständigheter som kan vara relevanta är t.ex. hur särskiljande märket är, hur inarbetat det skyddade märket är, varans art och kundkretsens egenskaper. Om det finns risk för förväxling så anses det föreligga ett intrång (1 kap. 10 § 1 st p.2 VmL).Inarbetat skyddOm märket är inarbetat kan intrång anses föreligga även om det inte finns risk för förväxling om användningen kan anses dra otillbörlig fördel från varumärket ("snyltning") eller om den kan anses vara skadlig för märket (1 kap. 10 § 1 st p.3 VmL).SlutsatsFörmodligen anses inte chokladen "Kex" vara tillräckligt lik "Kexchoklad". Visserligen är det samma sorts varor, men ordet kex måste kunna användas av andra. "Kexchoklad" är även väldigt inarbetat och särskiljande och risk för förväxling föreligger förmodligen inte. Eftersom andra ska få använda ordet kex föreligger förmodligen inte snyltning heller.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Upphovsrättsligt skydd efter renskrivning av verk?

2018-03-09 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, en bekant har renskrivit en större handskriven text från 1600-1700-talet. Finns något skydd för den nya texten, renskrivningen? Kan hon hävda någon form av upphovsrätt till den nu enkelt läsbara texten. Den kommer att finnas på en hemsida på en öppen sajt. Texten är svensk med svenskt ursprung. Med vänlig hälsning
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt om litterärt eller konstnärligt verkMed litterära verk avses språkverk, dvs. skönlitterära och andra beskrivande framställningar, bl.a. datorprogram. Med konstnärliga verk avses främst musikverk, konstverk och verk av byggnadskonst och av brukskonst. Till de konstnärliga verken hör också scenverk och filmverk.Grundförutsättningen för skydd är att verket är självständigt och originellt. Det ska härröra från upphovsmannen själv och vara ett resultat av hans personliga, skapande insats. Att det ska föreligga ett visst mått av särprägel innebär ett krav på verkshöjdBearbetningar av redan existerande verkUpphovsrättsligt skydd finns bara för sådana omarbetningar av verk som utgör resultat av en individuell andlig skapande verksamhet. I princip ställs samma krav på den andliga verksamhetens art som i fråga om verk i allmänhet. För att en bearbetning ska vara skyddad i just den egenskapen, fordras att den har ett verk till sitt föremål. En annan situation än den som behandlas i paragrafen är att en bearbetning av ett alster kan vara sådant att bearbetningen, men inte ursprungsalstret, uppnår verkshöjd. Detta är dock inte fallet. Det krävs heller inte att det verk som är föremål för omarbetning eller översättning är skyddat. Även översättningar och omarbetningar av klassiska verk har därför skydd. Skyddet är inte beroende av originalupphovsmannens tillstånd att utföra bearbetningen. Däremot är möjligheterna att upphovsrättsligt förfoga över andrahandsverket givetvis beroende av sådant tillstånd. SlutsatsEftersom det för en omarbetning av verk krävs att samma premisser uppfylls som för verk i allmänhet, krävs det att bearbetningen av verket är självständigt och originellt. En renskrivning av ett tidigare verk kan nog inte sägas uppfylla kraven för att utgöra ett verk. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen