Varumärken i film

2017-08-21 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är det tillåtet att i kommersiell film visa upp andra varumärken? Till exempel om filmen handlar om hur man kan tänka smart för att ta hand om miljön. Är det då ok att man ser märket på ett tvättmedel när filmen handlar om att ta reda på om man har mjukt eller hårt vatten i hemmet? Eller till exempel se varumärket på en mikrovågsugn när det handlar om hur man effektivast värmer mat?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vi har nyligen besvarat en liknande fråga, där svaret behandlade reklam men även är tillämpligt på filmer om de har kommersiellt syfte: http://www.lawline.se/answers/nar-ar-det-otillatet-att-i-kommersiell-reklam-visa-andras-varumarken.Det jag kan tillägga är att det ofta ligger i företags intresse att få sina produkter visade i filmer och i stora produktioner är detta något som företag ofta betalar stora summor för. Om syftet med filmen är att belysa miljöproblem och deras produkter kan ses som en del av lösningen så kan det nog gälla även i ditt fall, oavsett om det är en större eller mindre produktion. Mitt förslag är att du kontaktar företagen i fråga och erbjuder att placera deras produkter i din film. Om de svarar att de inte är intresserade av att betala något för det så hade jag bett om att åtminstone få visa deras varumärke gratis, om det krävs enligt resonemanget i det tidigare svaret som jag länkade till.Hoppas det besvarar din fråga, tveka inte att höra av dig till Lawline igen nästa gång du har en juridisk fråga! Använd vår expressrådgivning för garanterat svar av mer kvalificerade rådgivare.,Vänliga hälsningar,

När är det otillåtet att i kommersiell reklam visa andras varumärken?

2017-08-21 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är det tillåtet att i kommersiell film visa upp andra varumärken? Till exempel att man ser vilket märke ett tvättmedel har, som används även om det inte är syftet för filmen?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om det är tillåtet att i kommersiell reklam visa upp andras varumärken.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDet kan vara otillåtet att i kommersiell reklam visa upp andras varumärken. Svaret på din fråga beror helt och hållet på omständigheterna i varje enskilt fall. Utan några mer konkreta omständigheter kan jag därför inte ge dig något mer bestämt svar.När kan det vara otillåtet att använda andras varumärken i reklam?Att visa andras varumärken i kommersiell reklam kan vara otillåtet i tre olika fall, som huvudregel.För det första, är det inte tillåtet att använda andras varumärken för (1 kap. 10 § första stycket första punkten varumärkeslagen (VmL)):1. varor eller tjänster,2. av samma slag som deras varumärke.För det andra, är det inte heller tillåtet att använda andras varumärken för (1 kap. 10 § första stycket andra punkten VmL):1. varor eller tjänster,2. av samma eller liknande slag,3. om det t.ex. finns en risk att användningen leder till att andra tror att det finns ett samband mellan varumärkesinnehavaren och reklamföretaget.För det tredje, är det inte tillåtet att använda andras varumärken (1 kap. 10 § första stycket tredje punkten VmL):1. som är kända inom en betydande del av omsättningskretsen,2. om användningen avser varor eller tjänster3. och drar otillbörlig fördel av, eller utan skälig anledning är till skada för, varumärkets förmåga att skilja varor/tjänster från varandra eller dess anseende.Det finns dock undantag, t.ex. när man måste använda andras varumärken för att ange en produkts ändamål. Ett exempel på det är när man gör reklam för reservdelar och måste ange vilken produkt reservdelarna är till för (1 kap. 11 § andra stycket tredje punkten VmL)Som du förstår beror svaret på din fråga helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Utan några mer konkreta omständigheter kan jag därför inte ge dig något mer bestämt svar.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med varumärkesintrång är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Min bild används utan mitt samtycke

2017-08-19 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Förra året vad jag med på en löptävling och då fotograferade dom mig och min kompis när vi kom springandes. Igår använde denna arrangör denna bild, klippte ut bilden och det va endast jag som syntes klart och tydligt på bilden. Dom använde denna bild i en tidning som reklam. Jag har inte fått någon fråga från dom om det är ok. Jag sprang även detta lopp under en annans namn. Får dom göra så här? Är inte så stolt över bilden, och vill verkligen inte vara med i någon tidning. Med vänlig hälsning
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Den lagen som skulle kunna användas i ditt fall är möjligen lagen (1978:800) om namn och bild i reklam.I lagen (1978:800) om namn och bild i reklam 1 § står det att en näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet i vilken annans namn eller bild utnyttjas inte får göra detta utan samtycke. Arrangören får alltså inte använda ditt namn eller din bild i marknadsföringssyfte om denne inte har ditt samtycke.Med "namn" menas även någon annan beteckning som klart utpekar en viss person.Med ”bild” menas varje bildåtergivning som innehåller en identifierbar individ.Med "marknadsföring" menas exempelvis reklam som syftar till att dra vinning och locka människor.För att du ska kunna klandra arrangörens användning av din bild så krävs det alltså att arrangören använt din bild utan att be om ditt samtycke. I det här fallet så saknar arrangören ett klart samtycke från dig.I lagen (1978:800) om namn och bild i reklam står det att den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 1 § kan åläggas böter eller skadestånd. Vid en överträdelse kan domstolen på yrkande av utnyttjad part även besluta att det marknadsförda materialet ska ändras eller förstöras för att förhindra ytterligare missbruk. Vid eventuellt åtal kategoriseras detta som ett målsägandebrott. Detta betyder att denna typ av brott får åtalas av åklagare endast om målsäganden själv anger brottet till åtal.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Lagligt att sälja annans varumärke i mindre förpackning?

2017-08-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har planer på att öppna en webbshop där jag ska sälja parfymer upptappade i små sampleflaskor.Är detta lagligt? Skulle det gå att göra detta lagligt t.ex. genom att samarbeta med en redan känd parfymaffär?Måste jag ha tillstånd från varumärket som jag säljer?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Du måste få tillstånd från varumärkesinnehavaren för att få sälja deras produkt (1 kap. 10 § varumärkeslagen). De som säljer t.ex. Dior-parfymer i sin butik har av Dior konsumerat rätten att sälja just de exemplar av varumärket vidare (1 kap. 12 § första stycket varumärkeslagen). Denna rätt kan säljas vidare men inte i ändrat skick. Om du alltså köper dessa exemplar och säljer dem i en annan förpackning så gör du intrång i Diors varumärke, vilket leder till böter och i värsta fall fängelse (8 kap. 1 § varumärkeslagen).Det du behöver göra är att kontakta de företagen vars parfym du vill sälja och be om tillstånd att köpa stora mängder av deras parfym för att packa om och sälja vidare. Det räcker alltså inte att bara köpa produkterna, du måste ha uttryckligt tillstånd att packa om dem.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen i framtiden! Genom vår expressrådgivning erbjuder vi garanterat snabbt och kompetent svar, alternativet kryssar du i på samma ställe som du ställde denna fråga.Vänliga hälsningar,

Innebär återanvändning av porslin upphovsrättsligt intrång?

2017-08-21 i Immaterialrätt
FRÅGA |Gällande immaterialrätt. Vad är skillnaden mellan att sälja smycken gjorda av bilder på upphovsskyddade produkter sk. Bildsmycken, och att sälja smycken tillverkade av förbrukat eller trasigt ex porslin eller textil av samma upphovsrättsskyddade produkter? Det finns numera flera småföretag som slipar ner trasigt porslin av kända märken och gör smycken av som sedan säljs på vilket sätt gör inte de sig skyldiga till varumärkesintrång när bildsmycken gör detsamma?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag har tidigare skrivit ett svar angående s.k. bildsmycken, som du kan läsa här. De är upphovsrättsligt skyddade om det går att känna igen motiven. Om du tar bitar av porslin så kan det vara svårare att känna igen motiven från dess tidigare form och produkten som skapas är längre ifrån ursprungsprodukten. Det handlar om en bedömning av verkets särskiljningsförmåga (se NJA 1994 s. 74 "smultronfallet"). Här har det bl.a. betydelse hur allmänt ett motiv är. T.ex. ett stycke porslin från en vit skål med en grå rand är väldigt allmänt och en sådan bit är inte i sig upphovsrättsligt skyddad eftersom det inte har särskiljningsförmåga (även kallat verkshöjd).Det kan vara så att de porslinsverk du beskriver gör immaterialrättsligt intrång men att ingen hävdat det. Det kan också vara att de kommit överens med de ursprungliga tillverkarna och fått tillstånd att använda bitar av deras verk.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen, prova vår expressrådgivning för extra snabbt och kompetent svar!Vänliga hälsningar,

Immaterialrättsligt intrång att sälja urklipp?

2017-08-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag tillverkar sen en kort tid tillbaka sk. bildsmycken, och använder då urklippta bitar av bilder ur inredningsmagasin på främst tyg och porslinsprodukter av mer eller mindre kända märken (Marimekko, Rörstrand osv) Jag säljer sen motiv/bildsmyckena på hobbynivå. Gör jag mig då skyldig till varumärkesintrång eller dylikt, eller är det inom ramen för "andrahandsförsäljning"?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!De motiv du beskriver är skyddade av upphovsrättslagen (URL) (se NJA 1994 s. 74 "smultronfallet"). Det innebär att oavsett om man ser några varumärken och oavsett om dessa är registrerade och kända, så är de upphovsrättsligt skyddade.Upphovsrätten innefattar ensamrätt att framställa exemplar av verket och tillgängliggöra det för allmänheten, även i förändrad form (2 §). Du får göra dina bildsmycken och visa de för folk och ha för privat bruk enligt 12 § men så fort du säljer exemplar till allmänheten så gör du upphovsrättsligt intrång och kan bli skyldig att förstöra exemplaren och betala en avgift (53 §).Hoppas det besvarar din fråga, tveka inte att höra av dig till oss nästa gång du har en juridisk fråga. Genom vår expressrådgivning garanterar vi snabbt och kompetent svar.Vänliga hälsningar,

Marknadsföring av alkohol på en hemsida

2017-08-18 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande alkoholreklam på internet.Låt säga att jag publicerar ett reklamblad på min svenska hemsida som innehåller erbjudanden på starköl, starksprit och vin från ett tyskt bolag. Nämnvärt är också att mitt företag är spanskt. Är detta tillåtet?
Daniel Shin |Hej!Vi beklagar för det sena svaret. Regler rörande marknadsföring av alkohol finner du i 7 kap. alkohollagen (2010:1622) och marknadsföringslagen (2008:486). Som huvudregel är det tillåtet för dig att marknadsföra alkoholhaltiga drycker på din hemsida, men det är vissa saker du bör tänka på:1. Vid marknadsföring av alkohol ska särskild måttfullhet iakttas. Reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol, 7 kap 1 § alkohollagen. Exempelvis kan annonsering genom pop-ups eller liknande anses vara påträngande för konsumenten.2. Marknadsföringen får inte heller rikta sig särskilt till ungdomar under 25 år. Om annonsering av alkoholdryck är det din hemsida primärt handlar om rekommenderar jag även att du för säkerhets skull sätter en kontroll på besökares åldrar innan de tillåts in på hemsidan.3. Du bör hålla dig inom marknadsföringen på hemsidan, då andra regler gäller för t.ex. TV och tidningar.4. Annonsering genom framställning i bild ska omfatta endast en återgivning av varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar, eller varumärke eller därmed jämförligt kännetecken, 7 kap. 5 § alkohollagen.5. Var även försiktig att du inte marknadsför alkoholhaltiga lättdrycker så att de kan förväxlas med alkoholdryck, samt att alkoholdrycker med mindre än 15 volymprocent alkohol inte förväxlas med alkoholdrycker över 15 volymprocent, 7 kap. 6 § alkohollagen.Konsumentverket har också publicerat ett antal riktlinjer om saker som är bra att tänka på när man marknadsför alkohol på internet. Kontakta gärna tillbaka till oss om du har särskilda funderingar, men det verkar i övrigt inte finnas något hinder för din marknadsföring.

Innebär idé till nytt kortspel intrång i citaträtten?

2017-08-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag leder en ungdomsgrupp som har hittat på ett kortspel där man ska gissa citat från filmer, musik etc. Citatet står på ena sidan och svaret på andra. De har intresse av att trycka upp spelet för försäljning men jag är osäker på om det är ok med tanke på citaträtten?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Nej, det är inte ok enligt citaträtten att göra ett sådant kortspel. Det kan finnas andra tillvägagångssätt men jag ser ingen enkel lösning.CitaträttenCitaträtten regleras i 22 § upphovsrättslagen och innebär att man har rätt att citera bitar ur konstnärliga verk, såsom filmer, om källan anges. Detta får dock enligt lagens förarbeten inte ske enbart för att öka underhållningsvärdet av den egna produkten (SOU 1956:25 s. 199). Därmed möjliggör inte citaträtten ett sådant spel.Upphovsrätten för filmernaFilmerna som spelet citerar är skyddade av upphovsrätt. För de filmer som är svenska innebär detta "uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik." (2 § upphovsrättslagen). Andra länders upphovsrättslagar har oftast liknande skydd.Möjliga undantagDet finns undantag för detta i 2 kap. upphovsrättslagen, bl.a. citaträtten. Jag finner inget undantag i den svenska upphovsrättslagen som skulle möjliggöra ett sådant spel, utom i privat krets (12 § upphovsrättslagen). Andra länders upphovsrättslagar kan se annorlunda ut och därför krävs det en studering av dem för att fullt förstå vilka möjligheter man har att göra ett sådant spel. Tillåtelse från filmernas upphovsmänPå en större skala skulle jag kunna tänka mig att man kan förhandla med upphovsmännen till de olika filmerna, såsom ofta sker i branschlivet med franchise och liknande. Detta kan vara gynnsamt för båda parter men är såklart en omständig process om man inte är väldigt seriös med idén. Det som händer om man gör detta är att man köper eller får rätt att göra intrång i deras upphovsrätt och därmed skapa ett nytt verk som får egen upphovsrätt enligt 4 § upphovsrättslagen. Detta är inte omöjligt och någon amerikansk motsvarighet har säkert skett med spelet "Cards Against Humanity".SammanfattningAtt förverkliga denna spelidé kräver resurser för att studera andra länders upphovsrättslagar (kanske främst USA:s) och att förhandla med filmbolag. Det är inte omöjligt men kanske praktiskt omöjligt i detta steg för ungdomarna i fråga.Det är alltid en besvikelse när man har en riktigt bra idé som verkar hindras av onödig byråkrati. Detta må vara fallet här men det finns såklart en tanke bakom reglerna och om alla bröt mot upphovsrätten kors och tvärs så hade ingen velat betala för att producera de filmer vi njuter av idag. Hälsa ungdomarna att jag tycker det var en kul idé och hoppas att de fortsätter spela det och kanske kommer på någon annan idé som de kan dela med sig till allmänheten av.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen i framtiden! Vår expresstjänst garanterar snabbt och kompetent svar.Vänliga hälsningar,