Gäller diskrimineringslagen för studieförbund?

2017-09-21 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,jag undrar om lagen om tillgänglighet och/eller diskriminering inkludera studieförbunden i Sverige? I det här fallet handlar det om Studiefrämjandet som jag kontaktade i samband med en kurs jag var intresserad av. Då jag sitter i rullstol ville jag säkerställa att det skulle funka för mig rent praktiskt men fick till svar att kursen skulle hållas i en lokal en trappa ner utan hiss. Ett svar jag är ganska van vid att få vid men då det kom från ett studieförbund tycker jag det är ännu mer under all kritik. Så vad säger lagen egentligen?Tacksam för svar!MvhFrida
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Den som bedriver utbildningsverksamhet får inte diskriminera någon studerande som deltar i verksamheten. Detta framgår i diskrimineringslagen (DL 2 kap. 5 §).Diskriminering i detta fallet är den bristande tillgängligheten till verksamhetens lokal (DL 1 kap. 4 § 3 p.).Min bedömning är att du har missgynnats på den grund att du är rullstolsburen och studieförbundet underlåtit att anpassa verksamheten efter dig.Jag skulle rekommendera dig att kontakta dem igen och påpekar de lagrum jag hänvisat till.Du är välkommen att kontakta oss igen om du vill ha mer hjälp!

Kan förekomst i belastningsregistret för brott vid 10 års ålder hindra mopedkörkort?

2017-09-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Kommer en prick i straffregistret för snattning ( som man fick när man var tio och ett halft är ) fördröja moped körkortet
Johanna Bergvall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du var så ung när brottet begicks är det troligast att åklagaren beslutade om åtalsunderlåtelse. I sådant fall tas din registrering i belastningsregistret bort tre år efter det beslutet. Med största sannolikhet kommer brottet inte att kunna fördröja ditt mopedkörkort. (17 § p.11b lag om belastningsregister, här)Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Stämma vården för orsak till annans död

2017-09-17 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej, jag har sökt lite på era q&a men såg inget om att stämma vården för orsak till annans död.Min styvfar var nyopererad för lungcancer i Linköping med en titthålsoperation. För lite över två veckor sedan. Några dagar senare körs han ner till Kalmar (hemsjukhuset). Han verkar pigg och motiverad trots omständigheterna. Två dagar senare på söndagen ringer han mamma och säger han mår illa och är yr och har hög puls. När hon kommer dit är han kritvit. Han börjar tappa känseln i fot och hand ögonen rullar i skallen på honom. Mamma tillkallar sköterskan. Det går fort sköterskan tillkallar läkare sedan blir styvfar medvetslös och ilas till intensiven där han avlider. Obduktion visar att operationssåret har spruckit och han förblödde till döds. Ingen tänkte på inre blödning så i våra ögon anser vi att vårdpersonalen har totalansvaret för hans bortgång. Vi vill stämma dom för det finns fler incidenter som inte är acceptabla som styvfar utsattes för under sina 10 månader i vårdens händer.
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Vi på Lawline vill börja med att beklaga sorgen!Om jag tolka din fråga rätt så vill du ha hjälp med vad ni ska göra nu. Det finns olika sätt att klaga på om man är missnöjd med vården.Du kan:- klaga direkt till läkaren eller annan personal som du träffade när du sökte vård- kontakta patientnämnden eller patientombudsmannen i ditt landsting eller region- anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO- anmäla till Diskrimineringsombudsmannen, DO- göra en polisanmälanOm ett allvarligt fel har inträffat har vårdgivaren(alltså personalen) i sig en skyldighet att utföra en lex Maria och då även anmäla händelser som har medfört eller har kunnat medföra en allvarlig vårdsskada (enligt 3:5 patientsäkerhetslagen). En lex Maria-anmälan bör göras till exempel- om en person fått felaktig eller otillräcklig information- vid förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar av läkemedel- vid utebliven eller fördröjd undersökning, vård eller behandling som man borde ha fått enligt vedertagen praxis- vid felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling- vid brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter.Om ni vet med er att ingen lex Maria har gjorts av personalen och då själva vill göra en anmälan vänd er i första hand till IVO och/eller patientnämnden. Eftersom enskilda personer inte kan göra en lex Maria kan man som enskild vända sig till IVO för att lämna ett tips eller anmäla ett klagomål.Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar eller avgör huruvida vårdgivaren gjort rätt eller fel utan hjälper till att reda ut oklarheter och rådgör med dig om vad du bör göra och hur du tar dig vidare. Jag skulle rekommendera att ni både anmäler klagomål till IVO (genom denna länk) och tar kontakt med patientnämnden i ert landsting. Samt göra en polisanmälan. Att tänka på är att en polisanmälan väcks till enskild vårdpersonal medan man via IVO utreder helheten. Därav kan det vara bra, beroende på vad man vill uppnå, att både göra en polisanmälan och en IVO anmälan. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Narkotikaklassning av pregabalin under 2017

2017-09-16 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej jag undrar om lyrica har narkotikaklassats under 2017?
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ämnet pregabalin, vilket är det aktiva ämnet i läkemedlet Lyrica, är ännu inte narkotikaklassat i Sverige. Det förekommer dock diskussioner om att ändra det så det går inte att svara på om en sådan omklassificering kommer att ske i år eller senare, eller överhuvudtaget. Du kan hålla koll på lyrica på Läkemedelsverkets hemsida där de har en sökfunktion som heter "läkemedelsfakta". När jag söker på lyrica där dyker dessa resultat upp, du kan klicka dig vidare och läsa om dem.Ibland narkotikaklassas läkemedel direkt via den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), men Lyrica verkar inte vara föremål för en sådan prövning där heller i dagsläget. Du kan läsa om Lyrica på EMA:s hemsida här.Vänligen,

Skillnad mellan prejudikat och praxis?

2017-09-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan prejudikat och praxis?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga.Prejudikat är vägledande domar från högsta instanser inom respektive gren i rättsväsendet, såsom Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Dessa domstolar har gemensamt att deras domar inte kan överklagas och avgörandena är alltså alltid slutliga (till skillnad från en dom från exempelvis tingsrätten). Dessa domstolar har inte bara till uppgift att avgöra mål, utan också att vägleda andra domstolar i liknande fall. En dom från Högsta domstolen sägs vara prejudicerande i den meningen att andra allmänna domstolar ska beakta den och ta hänsyn till vad som sägs där, även om det är saker som inte framgår av lagtexten.Praxis är ett mera vitt begrepp för domstolars avgöranden. Även avgöranden i tingsrätten utgör praxis, men har väldigt sällan status som vägledande för andra domstolar. Snarare brukar man prata om att någonting förekommer "i rättspraxis" då det är vanligt förekommande även bland underrätternas avgöranden. Dessa är dock inte vägledande för andra domstolar på samma sätt som prejudikat är.

Hur lång tid tar ansökan om uppehållstillstånd?

2017-09-19 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hejsan !! Min dotter är gift sedan 5½ år tillbaka med en serbisk man. Dom har 2 barn 3 år och 1 år, Mannen ansökte om uppehållstillstånd i Maj månad. Nu pendlar mannen mellan Serbien och Sverige hur lång tid ska det ta innan det blir klart, barnen far ju illa när det är som det är.
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Den fråga du ställer går tyvärr inte att ge ett enkelt och rakt svar på. Det har att göra med vilka handläggningstider som gäller på myndigheten. Om jag spekulerar lite så har handläggningstiden blivit utdragen på grund av det har varit sommar och stora delar av personalen då har semester.Jag tycker att du hör av dig till myndigheten och kollar status på ärendet!

Kränkningar inom skolan

2017-09-16 i Skola och utbildning
FRÅGA |En förälder i skolan har vid upprepade tillfällen "hotat" min 6-åriga dotter, här följer beskrivning från min dotter då det inte finns några vittnen.Tillfälle 1: "gör inte så igen för då blir jag arg"Dotter: jag blir rädd för xx när xx är röd och skrynklig i ansiktet.Tillfälle 2: "xx sa att jag var dum och såg arg ut"Tillfälle 3: "xx såg arg ut sa att jag är en bajsunge och sa att jag inte ska gå kvar i skolan"Tillfälle 4: "xx slog mig i mage och sa att jag var skitunge"Min dotter har till följd av detta: mardrömmar, "bajsar på sig", känner rädsla/oro för att möta xx och gömmer sig.Mina frågor: Begås det ett brott? Hur långt ansvar har skolan för elevers trygghet? Finns det några åtgärder jag kan vidta?
Jesper Lublin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Först och främst är det ett beteende som du och din dotter inte ska behöva tolerera. Huruvida det är ett brott eller inte är svårt att avgöra från skrivbordet. Det krävs en polisutredning för att se om personen som agerar på ditt beskrivna sätt gör något som är kriminaliserat. Helt klart är dock att det är en sådan typ av kränkning som skolan måste ta ansvar för.Brottsbalkens bestämmelser Klart är dock att det faller inom det som i dagligt tal kallas för psykisk misshandel. Saken är så att det är svårt att sätta en juridisk stämpel på detta. Det som rättsväsendet pratar om oftast är olaga hot och/eller ofredande.Olaga hot (4 kap 5 § Brottsbalken) är när någon hotar med att göra illa, hotar med att låsa in eller hotar med att ha sönder någon annans saker. Ofredande (4 kap 7 § Brottsbalken) är när någon gör elaka saker som inte gör ont på kroppen, till exempel spottar, skrämmer eller lättare knuffar. Även om det rent faktiskt är så att personen du pratar om har begått brottet ofredande så blir det svårt att få en fällande dom i domstol. Detta har att göra med att bevisläget är svårt. Skollagens kravHuvudmannen, ofta är det skolans rektor, ska skyndsamt göra en utredning och vidta åtgärder för att kränkningen inte ska upprepas.Du ska först prata med den närmaste läraren och rektorn på er skola. Om skolan eller förskolan inte tar kränkningen på allvar, utreder och vidtar åtgärder kan en elev eller en förälder göra en anmälan till Barn- och elevombudet eller till Diskrimineringsombudsmannen (DO).Avslutningsvis tycker jag dock att det är viktigt att du polisanmäler. Det finns fog för att beteendet är brottsligt och då har du att vända dig till polisen.Om du har några frågor kring mitt svar är du välkommen att mejla mig på jesper.lublin@lawline.se.Med vänlig hälsning,Jesper Lublin

Köra moped i inhägnat område

2017-09-15 i Trafik och körkort
FRÅGA |Får en tolvåring köra moped i inhägnat område med en vuxen som har tillsyn ? Den vuxna har körkort.
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga berör fordon i trafik då ska körkostlagen(KörkL) bli tillämplig. Det har inte nämnts i din fråga om det är moped klass 1 eller klass 2 du siktar på. Sedan saknas detaljer kring själva inhägnat området som du planerar att köra i. Med hänsyn till dessa omständigheter får jag utgå ifrån den information du angivit. I förarbeten till lagen preciserar lagstiftaren att ”Den som övningskör med moped klass I eller moped klass II ska ha uppnått en ålder av 14 år och nio månader. Den som övningskör med moped klass I ska dessutom inneha körkortstillstånd.” (proposition 2008/09:60, jfr 4 kap. 2§ KörkL.)Moped klass 1Huvudregel är att moped klass 1 får endast köras av den som har ett gällande kortkort, 2 kap. 1 § körkorstlagen.Moped klass 2Att få köra med moped klass 2 krävs att den som ska köra mopeden har körkort, traktorkort eller förarbevis, 2 kap. 3§ KörkL.ÖvningskörningDen som ska planera övningsköra med moped ska ha någon som är behörig att ha uppsikt av, det kan vara en vuxen som fyllt 21 år och har behörighet för moped av den klass körningen avser, 5–6 §§ KörkL. Se vilka krav behövs mer, 4 kapitel KörkL.Inhägnat områdeMed inhägnat område avses ett område som är skiljt från allmän trafik, t.ex. att köra på en gårdsplan anses alltså inte vara att köra på inhägnat område. Däremot om man kör t.ex. på en avspärrning med plastband på en större yta då kan det klassas som inhägnat område.SammanfattningSlutligen av det hela resonemanget kan jag konstatera att du ska uppnå en viss ålder, dvs du ska vara minst 14 år och 9 månader för att få köra moped oavsett vilken klass den är. Men eftersom du planerar att köra i inhägnat område då det kan anses som ett undantag från krav på åldern under förutsättning att du kör med vuxen som har tillsyn över dig samt gällande körkort. Men vad som kommer räknas som inhägnat område i ditt fall är svårt att förutsäga eftersom det inte framgår detaljer i frågan kring det. Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar