Hur tar jag reda på uppgifter om andra?

2017-07-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej, hur tar jag mig tillväga om jag vill veta om mitt barns pappa har fler barn?
Robert Green |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det går bra att begära ut uppgifter om andra. Det förutsätter att uppgifterna är offentliga och ej sekretessbelagda. Du kan vända dig till Skatteverket och fråga efter personens familjebild. Där bör du få reda på om ditt barns pappa har fler barn. LÄNK.Ett annat sätt är att göra en personlig undersökning genom bl.a sociala medier, släktingar mm. Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid funderingar.Vänligen,

Felbehandlad av sjukvården

2017-07-23 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag har blivit mycket skadad i den sk. vården. Lekarna ( kan inte kalla dessa typer för läkare ) ljög om röntgensvar för mig och även för nästa vårdgivare som jag begärt att få komma till. Det gör att jag inte får någon vård där heller. Sen får jag ingen vård överhuvudtaget på flera år enbart för att lekarna ljuger för mig. När jag går utanför Capio och ringer en neurolog som jag träffat tidigare så hjälper han mig självklart med en remiss till Alleris röntgen. Jag har inte fått en röntgen gjord på 4 år. När jag ber att få svaret på röntgen undersökningen på Capio Högdalen så ljuger lekaren mig rätt upp i ansiktet och säger att jag lider av lättare diskbråck när det i själva verket står spinal stenos. När jag sen ska träffa neurologen för att diskutera röntgensvaret så vägrar han att träffa mig eller prata med mig. Mutad eller hotad? Det kommer att dröja ytterligare nästan 2 år till innan jag får rätt diagnos. Det fodrades att jag hotade lekaren med stryk för att få komma till en annan vårdgivare. Efter det får jag en operation som jag borde ha fått 5 år tidigare, men istället för att bli bra så gör den här kirurgen mig till invalid. Han missar med första skruven men den andra drar han rätt in i en nervrot. Två skruvar fel av fyra möjliga? Fråga 1: Jag menar att lekarna i samförstånd medvetet har skadat mig, men åklagare påstår att det inte faller under allmänt åtal? Sant eller falskt. Fråga 2: Jag anser att jag ska ha ersättning för mitt förstörda liv av patienförsäkring
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsynen över bland annat hälso- och sjukvården. Deras rekommendation är att man i första hand ska vända sig till den avdelning eller mottagning där man fick behandling. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset har en skyldighet att utreda händelser som har medfört eller har kunnat medföra att en vårdskada inträffat. De ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 3 §).Vårdgivaren har en skyldighet att informera en patient som drabbats av en vårdskada. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 8 §). Vårdgivaren ska informera patienten om:1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §,4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt5. patientnämndernas verksamhet.I andra hand ska man vända sig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där man har blivit behandlad.I lagen definieras vårdskada som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. (Patientsäkerhetslagen 1 kap 5 §).Om du har drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas så kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det är hos detta försäkringsbolag som man gör en skadeanmälan och begär ersättning för en vårdskada. Det är även detta försäkringsbolag som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte.Om du även vill göra en anmälan om klagomål så kan du göra det hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). (Patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §).Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Kapitalinkomst som grund för försörjningskrav

2017-07-21 i Migrationsrätt
FRÅGA |Räknas Inkomst av kapital vid ansökan om uppehållstillstånd med anknytning?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nej, det är regelbundna och arbetsrelaterade inkomster som är aktuella. Migrationsverket tittar bland annat efter lön från arbete, arbetslöshetsersättning, sjukpenning, inkomstgrundande pension och dylikt. Du måste ha en inkomst som efter avdragen boendekostnad motsvarar ett så kallat normalbelopp. Normalbeloppet är nu under 2017, 4 734 kronor för en ensamstående vuxen. Det finns vissa undantag för om du har en ”tillräckligt stor förmögenhet” för att försörja den som söker om uppehållstillstånd. Men utöver detta räknas inte aktieavkastning, vinst efter husförsäljning, ränta eller annan kapitalinkomst med vid beräkning av om du uppfyller försörjningskravet. Med vänlig hälsning,

Hjälp av jurist i förvaltningsärende

2017-07-20 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Juridisk hjälp i överklagan mot högskolebeslut.Min flickvän som sökte in till officersprogrammet tidigare i år. Men trots att hon hade klarat fysiska och psykiska prövningar med briljans, medfört goda vitsord från tidigare chefer och innehar god kompetens så blev hon tyvärr nekad av professionsintervjuaren. Intervjuaren sparade inga anteckningar och kan inte påvisa vad som han grundar beslutet på. Nu har min flickvän överklagat och min fråga är:1. Kan/bör hon ta hjälp av jurist som kan granska målet och påpeka vad som har gått fel?2. Kan hon via fackförbundet (hon har varit medlem i över tre år) ta hjälp av jurist i denna rättsfråga?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis ska jag säga att eftersom frågan i sig inte innehåller så många juridiska frågeställningar, blir inte mina svar särskilt djupgående rent juridisk sett. Angående din första fråga gäller följande. Det finns möjligheter för förvaltningsrätten att ändra myndighetsbeslut, exempelvis avslag till utbildningar, om antagningsprocessen inte följt reglerna. Det främsta man letar efter då är om de brutit mot någon diskrimineringsgrund.I ett fall från KI:s läkarprogram hade en sökande hamnat i en annan poänggrupp då hen enligt intervjuarna hade för hög ålder för att bli läkare. Detta ansåg förvaltningsrätten var åldersdiskriminering och beslutade då om att hen skulle hamna i den antagningsgrupp hen hade varit om hans ålder inte spelat in. Det hela slutade med att han ändå inte kom in, trots att han fick en form av upprättelse.Överklagar man ett beslut med grunden att inga anteckningar från intervjun sparades, räcker det som huvudregel inte för att förvaltningsrätten ska ändra beslutet. Det kan ibland vara bra för sinnesron att ha uttömt samtliga medel för att försökt komma in om man anser att beslutet var felaktigt och ibland kan det vara bra att bara försöka söka igen vid nästa antagning. Detta är upp till henne. En jurist är sannolikt inte den bästa personen för att redogöra för vad som gick fel under själva intervjun, utan snarare då utreda om hon exempelvis blivit diskriminerad. Att be myndigheten ompröva sitt beslut eller att överklaga till förvaltningsrätten kräver som huvudregel ingen jurist. Dock kan det vara skönt att ha någon att bolla förslag och idéer med.Angående din andra fråga beror det helt på fackets regler. Det finns ingen lagstadgad plikt för fackförbund att erbjuda juridisk rådgivning. Mitt tips här är att läsa igenom anslutningsavtalet eller helt enkelt kontakta dem och fråga. Jag önskar er båda lycka till i framtiden! Med vänlig hälsning,

Felbehandlad av sjukvården efter bilolycka

2017-07-23 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |hej! jag behöver hjälp ut av de som kan i december så va jag på väg hem från borås till ulricehman och då körde jag på motorväg medan jag kör så fick jag motostopp så va jag tvungen och parkera bilen på höger sidan sen kom jag ner från bilen tog ut triangel och la den där den ska vara. och så ringde jag till en vän för att han skulle komma och hjälpa mig när min vän kom så parkera han hans bil bakom min bil och så stog jag mellan min bil och vännens bil efter några sekunder så hade en man som vart full och rökt på körde 140 typ och så körde han bak på min väns bil och då stog jag mellan 2 bilar och bliv klämd mellan 2 bilarna jag fick 3 fraktur.mannen som körde på mig gick han ner från bilen och börja springa alltså rymde han från platsen.sen kom ambulanse och tog mig till sjukhuset läkaren hade gjort fel med min ben och nu kommer jag operara mig igen efter 6 månader.jag har inte fått något erskätning eller något och jag har fof problem med mitt ben plus jag äger en frisör salong som jag va tvungen och stänga och betala ut pengar från mina egna pengar hyra och faktorer som jag har och betala hoppas någon kan hjälpa mig och säga till mig vad jag kan göra.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsynen över bland annat hälso- och sjukvården. Deras rekommendation är att man i första hand ska vända sig till den avdelning eller mottagning där man fick behandling. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset har en skyldighet att utreda händelser som har medfört eller har kunnat medföra att en vårdskada inträffat. De ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 3 §).Vårdgivaren har en skyldighet att informera en patient som drabbats av en vårdskada. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 8 §). Vårdgivaren ska informera patienten om:1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §,4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt5. patientnämndernas verksamhet.I andra hand ska man vända sig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där man har blivit behandlad.I lagen definieras vårdskada som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. (Patientsäkerhetslagen 1 kap 5 §).Om du har drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas så kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det är hos detta försäkringsbolag som man gör en skadeanmälan och begär ersättning för en vårdskada. Det är även detta försäkringsbolag som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte.Om du även vill göra en anmälan om klagomål så kan du göra det hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). (Patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §).Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård.Du bör även polisanmäla den personen som krockade med er och begära skadestånd från honom för den skada som han har orsakat.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Missnöjd med beslut om försörjningsstöd - ska jag överklaga?

2017-07-21 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Jag fick ett försörjningsstöd på 1760 kr för Juni månad. Socialen har räknat ihop mina inkomster med han som jag är gift med trots att vi inte bor ihop. Han får ut 9100 kr i månaden som ålderspensionär. Han har räkningar på el och kommunavgifter på ungefär 2000-3000 kr i månaden. Jag anser att summan 1760 kr i månaden är för lite då jag har en son som är 15 år gammal som jag brukar träffa varannan helg. Vi brukar bo i en lägenhet då vi träffas som kostar 300 kr natten. Vi brukar sova över där en natt varannan helg. Den här månaden har jag inte kunnat träffa min son alls på grund av ekonomin. Jag skulle vilja ha tillbaks pengar retroaktivt för de helger som jag inte har kunnat träffa min son mat + övernattningskostnader. Finns det någon möjlighet att få igenom en överklagan i Förvaltningsrätten? Jag har en utbildning som undersköterska, översättare finska-svenska och en ej avslutad Ämneslärarutbildning. Jag har aktivt sökt jobb på ca 30 olika arbetsplatser men då jag är 45 år gammal så är det ingen som vill anställa mig. Arbetsgivarna vill ha unga personer i 30-35 års ålder. Dessutom är jag klassad som funktionshindrad då jag har gjort tre knäoperationer. Jag har rätt till lönebidrag men trots detta vill ingen anställa mig. Jag går verkligen inte på försörjningsstöd för att jag tycker att det är roligt.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få försörjningsstöd från socialen krävs att du inte själv har pengar till att försörja dig och att du inte kan försörja dig på något annat sätt än genom sådant stöd. (4 kap 1 § socialtjänstlagen)Ni som makar är skyldiga att försörja varandra. Har den ena inte tillräckligt för att täcka sina personliga behov och andra grundläggande utgifter, till exempel el och hyra, måste den andra skjuta till de pengar som behövs. Denna försörjningsskyldighet gäller även fast ni inte bor tillsammans och är anledningen till att socialen även tittar på hans inkomster. Finns det en make som kan hjälpa till med försörjningen förlorar den andre maken rätten till försörjningsstöd alternativt får beloppet nedsatt, beroende på makens förmåga att hjälpa till. (6 kap 2 § äktenskapsbalken)Är du missnöjd med socialens beslut angående ditt försörjningsstöd kan du överklaga. Observera att en överklagan måste ske inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om det gått mer än tre veckor har din rätt att överklaga gått förlorad. Har du däremot fortfarande rätt att överklaga ska du meddela din handläggare om att du vill överklaga det aktuella beslutet, förklara varför och sedan underteckna med ditt namn. Det går bra att skriva meddelandet på ett vanligt papper och antingen personligen lämna in eller skicka in till din kommuns socialkontor. Din handläggare kommer då bedöma om det finns skäl att ändra beslutet. Trots att du gett mig mycket information om din situation är det för mig svårt att avgöra om du kommer ha framgång med din överklagan då jag inte vet vad du skrivit i din ansökan och hur din handläggare har motiverat beslutet. Handläggaren kan välja att ändra beslutet, men om denne inte gör det på det sättet du har begärt ska kommunen skicka ditt överklagande till förvaltningsrätten. (16 kap 3 § socialtjänstlagen, 22 - 28 §§ förvaltningslagen)Skulle förvaltningsrätten inte heller ändra ditt beslut kan du överklaga deras dom till kammarrätten och till sist Högsta Förvaltningsdomstolen, men för de två sistnämnda instanserna krävs ett så kallat prövningstillstånd. (33 - 35 §§ förvaltningsprocesslagen)Även om jag tyvärr inte kan bedöma din möjligheter att få igenom din överklagan anser jag att du ska prova att överklaga, förutsatt att det inte har gått mer än tre veckor sedan du tog del av beslutet. Med vänliga hälsningar,

När behövs det en polisanmälan från utomstående?

2017-07-21 i Polis
FRÅGA |Om man exempelvis kör för fort förbi en hastighetskamera blir man bötfälld direkt av Polisen. Andra lagbrott, såsom bilstöld, kräver en polisanmälan för att Polisen ska agera. Kanske kan Polisen sätta en biltjuv i fängelse om de tar hen på bar gärning. Hur är det med exempelvis tillgänglighetsföreskrifter? Om Polisen går förbi en entré till ett köpcenter, som har en trappa men saknar handikappanpassad ramp. Polisen kan väl inte gärna förväntas känna till alla lagar och leta upp alla som bryter mot dem? Hur vet man när det behövs en målsägare utanför Polisorganisationen?
Felix Sjöberg |Hej,tanken är att brott ska beivras, oavsett hur de sker och hur de upptäcks. Det behövs egentligen aldrig någon anmälan från en utomstående person för något brott, om till exempel en polispatrull på stan bevittnar brott ska de själva göra anmälan och eventuellt gripa misstänkta gärningspersonen. På samma sätt ska polisen utreda brott som kommer till myndighetens kännedom. Däremot är anmälan från den som drabbats av brott givetvis det vanligaste sättet för polisen att upptäcka brott som har begåtts. Om en båt blir stulen i en liten tjärn i Norrlands inland kommer polisen sannolikt inte att få reda på det förrän målsäganden anmäler brottet. Skulle en polis se brottet när det begås ska hon givetvis ingripa direkt, även utan anmälan.Vad gäller tillgänglighetsföreskrifter är det sällan brottsligt att inte följa dessa, utan man kan istället drabbas av avgifter och andra sanktioner från tillsynsmyndigheter om man inte följer dem.

Vanvård av katter

2017-07-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag skulle vilja veta vad jag som hundägare har för rätt till min gen inhägnade tomt när det gäller en granne som har okastrerad katt hona och okastrerad hankatt.Dessa två producerar ungar på löpande band. Alla katter använder flitigt vår tomtoch vår hund som inte gillar katter har jagat iväg dem.Den 24 mars hade vi katter på vår tomt och vår hund halkade på en isfläck och drog av ett ledband i ena bakbenet. Med operation som var tvunget för honom att genomgå så är vi kostnadsmässigt uppe i c:a 40.000.- kronor sen detta hände.Jag ställer inga kostnadsanspråk på kattägaren. Det jag undrar är om det kan vara möjligt att man får fortsätta på detta sätt. Att inte stoppa produktionen av katter utan fortsätter i samma takt hela tiden.Nu har vi hamnat i den situationen att vi kan inte ha vår egen hund lös på vår inhägnad tomt utan vi är tvungna att gå ut på tomten med honom i koppel.Eftersom katterna inte blir insläppta när de en gång har fått börja gå ut så blir detju till slut ett gäng vildkatter som springer och i sin tur får nya ungar.Jag anser att detta är djurplågeri . Familjen har även en hund som står i hundgårdfrån tidig morgon till sen kväll och aldrig får en promenad utanför hundgården.Det måste väl finnas någon instans som skyddar från djur från att misskötas på detta sätt.
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ett flertal lagar som är till för skydd av djur. Katter regleras inte speciellt mycket i lagen, det är hundar som anses behöva fler regleringar. Dock finns det 21 § i lagen om tillsyn över hundar och katter som säger:"En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten."I djurskyddslagen stadgas att om en som tillhör djurhälsopersonalen i sin yrkesutövning finner att ett djur vanvårdas ska anmäla det till kontrollmyndigheten (28 a §). Enligt brottsbalken kan någon som osamkar djur lidande straffas för djurplågeri. Vilket gör att du kan anmäla det till polisen (16 kap. 13 §).Jordbruksverket är den myndighet som handhar information om hur djur ska vårdas.Om du misstänker misskötsel eller vanvård av djur ska du kontakta länsstyrelsen. Om du inte får kontakt med den ska du vända dig till polisen (jordbruksverket).Du ska kunna släppa lös din hund på din egen tomt, dock ska den övervaks så att den inte kan skada andra djur eller människor (1 § tillsyn av hundar).Sammanfattningsvis borde du alltså höra av dig till länsstyrelsen om vanvården av katter på din grannestomt. Om du skulle vilja veta mer kan du höra av dig till Jordbruksverket.Vänligen