Krävs serveringstillstånd för privat alkoholförsäljning till självkostnadspris för en sluten krets?

2017-02-19 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej , jag funderar på att ordna pubkvällar i vår fritidsförening. Träffarna kommer att ske i en hyrd lokal och endast medlemmar i föreningen är välkomna. Jag tänkte sälja öl och vin i lokalen till gästerna till i stort sett självkostnadspris. Så min fråga är , är detta lagligt ?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du om det är lagligt för dig att sälja alkoholdrycker till dina föreningsmedlemmar utan något tillstånd från kommunen.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningNej, det är tyvärr inte lagligt. Servering av alkoholdrycker kräver serveringstillstånd. Det finns ett undantag från kravet, men det är inte tillämpligt i ditt fall. Du måste därför ha serveringstillstånd för att du ska kunna förverkliga dina planer på laglig väg. Din försäljning är annars olaglig.Försäljning av alkoholdrycker till konsumentFör att försäljning av alkoholdrycker ska vara tillåten måste alkohollagen ge dig rätt till det, se 3 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622).Som jag förstår det tänker du sälja alkoholdryckerna för att de ska drickas på stället. Sådan försäljning är servering, enligt 1 kap. 11 § andra stycket alkohollagen (2010:1622). Huvudregeln för servering av alkoholdrycker är att du måste ha serveringstillstånd, se 8 kap. 1 § första stycket alkohollagen (2010:1622).Det finns dock ett undantag från kravet på serveringstillstånd i 8 kap. 1 a § alkohollagen (2010:1622). Undantaget innebär att serveringstillstånd inte krävs om alla följande villkor är uppfyllda:1. Serveringen avser ett enstaka tillfälle.2. Serveringen avser för i förväg bestämda personer.3. Serveringen sker utan vinstintresse och till självkostnadspris.4. Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.Undantaget kan alltså användas om du har en enstaka pubkväll där personer bara får komma om de har anmält sig i förväg och du säljer alkoholen till självkostnadspris. Det ska inte vara till ”i stort sett” självkostnadspris, utan det får inte kosta deltagarna något ytterligare kostnad själva inköpskostnaden.Du måste alltså ha serveringstillstånd för att du ska kunna förverkliga dina planer på laglig väg.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med försäljning av alkoholdrycker är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Måste en myndighet svara på en skriftlig framställning med en egen skriftlig framställning?

2017-02-18 i Myndigheter
FRÅGA |Jag har skrivit ett skriftligt motiverat klagomål till en kommunal tjänsteman. Har jag rätt till ett skriftligt svar till mitt klagomål/ärende och vilken författningstext stödjer mig? Tjänstemannen nämligen påstår att han behöver inte ge ett skriftligt svar till utan det räcker med ett muntligt svar ( t.ex möte, samtal).
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDet är myndigheten som själv avgör hur den svarar på ditt klagomål. Om ditt klagomål medför att myndigheten är tvungen att fatta ett formligt beslut (s.k. anhängighetsverkan) så ska den dock fatta och nedteckna ett beslut i frågan.Rätt till skriftligt svar?Jag kan inte ge något exakt svar på din fråga utan att veta exakt vilken typ av ärende ditt klagomål hör till. Vad jag kan konstatera är att förvaltningsmyndigheter har en viss serviceskyldighet.Vad jag kan säga är att varje myndighet är skyldig att hjälpa enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde, enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223) (förkortad FL).Enligt 5 § första stycket FL är myndigheterna vidare skyldiga att ta emot besök och telefonsamtal från enskilda.En myndighet är också skyldig att möjliggöra för enskilda att kontakta myndigheten genom fax eller e-post, enligt 5 § andra stycket FL. Samma bestämmelse kräver också att myndigheten ser till att kunna svara den enskilde på samma sätt (dvs., med fax eller e-post). Emellertid är det ändå myndigheten som i varje fall avgör hur den vill lämna sitt svar, utefter vad som är lämpligt.Du har alltså sannolikt ingen rätt att få just ett skriftligt svar på ditt klagomål. Rätt till skriftligt beslut?Möjligen kan myndigheten vara skyldig att meddela ett formligt beslut med anledning av ditt klagomål. Ett sådant ska nedtecknas på något vis, även om de mer exakta kraven skiljer sig mellan olika myndigheter och ärenden. Denna myndighetens skyldighet förutsätter att ditt klagomål har s.k. anhängighetsverkan för myndigheten. Anhängighetsverkan kan t.ex. föreligga enligt bestämmelser i lag. Anhängighetsverkan kan också i vissa fall föreligga även utan särskilda bestämmelser, om den enskildes meddelande innebär en begäran om beslut för den enskilde själv.Som jag förstår det från din fråga är ditt klagomål inget som skulle kunna leda till att myndigheten är skyldig att fatta ett formligt beslut. Jag kan dock tyvärr inte ge dig ett ordentligt svar eftersom jag inte har några närmare uppgifter om vilken typ av ärende ditt klagomål gäller, eller vad klagomålet innehåller. Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med myndigheternas serviceskyldighet eller privat anhängigverkan är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Serveringstillstånd för alkohol

2017-02-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag gör en tidning och vill på en mässa bjuda på vin till besökarna. Jag vill dessutom ge vin till dem som köper en prenumeration. Är detta tillåtet?Jag kan ordna så att jag i förväg bjuder in mina prenumeranter till montern för att bjuda på ett glas vin.Räknas det då som slutet sällskap?Vänligen Stefan Janeld
Mathilda Rova |Hej Stefan och tack för att du vänder dig till Lawline!Tyvärr är reglerna om servering av alkohol rätt strikta och det finns en risk att du kommer behöva ett tillstånd av kommunen för att göra detta. Enligt 8 kap 1 § Alkohollagen krävs tillstånd av kommunen för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Det framkommer av 8 kap. 1 a § Alkohollagen att det inte krävs serveringstillstånd om serveringen:1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.Det krävs därmed att lokalen där mässan håller till inte har annan försäljning av alkohol, sällskapet redan är bestämda personer(som du själv nämnde) samt att det sker utan vinstintresse och kostar mer för deltagarna än inköpspriset på alkoholen.Serveringen sker i ditt fall i ett slutet sällskap, första punkten i regeln är därmed uppfylld och troligtvis även punkt 3 om det är en vanligt hall för en mässa. DOCK är huvudfrågan i detta fall om försäljningen sker utan vinstintresse. Din tanke med att bjuda på vin är troligtvis att locka fler personer att börja prenumerera på tidningen? Det är därmed tveksamt om detta får ske utan tillstånd från kommunen. Jag föreslår att du tar kontakt med kommunen där mässan ska hållas och frågar om detta kräver ett tillstånd.Hoppas jag gav dig lite vägledning!Med vänliga hälsningar,

Beslut om vapenlicens

2017-02-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har vapenlicens sedan två år tillbaka på en hagelbössa och ska nu söka för ett klass 1 vapen, Men jag är orolig för att jag kommer få avslag då jag hamnade i fyllecell för att jag satt och somnade på tågperrongen en fredagskväll när jag väntade på att min flickvän och hennes familj när de kom hem från en resa. Jag har förstått att man inte får söka de första två åren efter att man har blivit omhändertagen enligt LOB,Men gäller detta även om man redan har licens? Eller gäller detta enbart om man söker för första gången?Stort tack på förhand.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid beslut om vapenlicens blir Vapenlagen (1996:67) tillämplig (https://lagen.nu/1996:67). I 2 kap. 5 § Vapenlagen (https://lagen.nu/1996:67#K2P5S1) anges att tillstånd endast får ges om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas.Vid bedömningen av om licens bör ges ut eller ej kontrolleras bland annat belastningsregistret och andra uppgifter om eventuell misskötsamhet eller brister i omdöme eller pålitlighet. Att ha blivit omhändertagen enligt LOB kan anses vara en sådan brist som tas hänsyn till, dock torde det krävas att man inte endast vid ett, utan flera tillfällen, blivit omhändertagen enligt LOB för att man inte ska beviljas vapenlicens. En bedömning görs dock i varje enskilt fall, vilket gör att det inte går att ge dig ett exakt svar på hur utfallet kommer i just detta fall.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Uppehållstillstånd pga anknytning

2017-02-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har läst lite på olika forum att under tiden man väntar på uppehållltillstånd anknytning till att flytta till familjemedlem så går det inte för min man att besöka Sverige under tiden detta behandlas, vilket kan ta som högst 2 år enligt Migrationsverket. Det gjorde att ansökan om visum ger avslag direkt under väntetiden. Men har jag som svensk medborgare och gift med honom rätt att åka ner till hans hemland under detta behandlas utan att det påverkar avslag m.m?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Precis som du nämner i din fråga skall uppehållstillståndet vara klart innan inresan till Sverige. Utlänningslagen kan du hitta här och jag råder dig att kolla i 5e kapitlet angående uppehållstillstånd om du ville veta mer. Vad jag kan hitta finns det ingenting i lagstiftningen som hindrar dig från att åka ned till din man i ditt hemland. Det krävs ju bland annat att du för att din man skall få uppehållstillstånd pga anknytning att du är bosatt i Sverige eller iallafall avser att bosätta dig i Sverige och är svensk medborgare. Du är varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se ifall du har ytterligare frågor.Mvh,

Skyldighet att visa samtliga nationella prov på förfrågan?

2017-02-17 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Nationella prov, självaste provet, som rättats, är det en offentlig handling?Vi har fått en förfrågan om att visa samtliga prov (ej från annan myndighet).
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med begreppet allmän handling menas handlingar som förvaras hos ett allmänt organ. Detta kan exempelvis vara en myndighet eller en kommun. I Tryckfrihetsförordningen (TF) https://lagen.nu/1949:105 finns regler kring när handlingar blir allmänna. För detta ska tre kriterier vara uppfyllda: (1) Det ska avse en handling, (2) handlingen ska vara förvarad hos en myndighet och (3) handlingen ska vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Nationella prov är till att börja med en handling enligt 2 kap. 3 § 1 st. TF https://lagen.nu/1949:105#K2P3S1 eftersom proven är skriftliga framställningar som kan läsas. Med myndighet avses organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen, i vilken kommunala och statliga skolor inbegrips. Om proven således finns förvarade på skola som är statlig eller kommunal så uppfylls kravet i 2 kap. 3 § 2 st. TF https://lagen.nu/1949:105#K2P3S1 om att handlingen ska vara förvarad hos myndighet. Till sist ska handlingen vara inkommen enligt 2 kap. 6 § TF https://lagen.nu/1949:105#K2P6S1 eller upprättad enligt 2 kap. 7 § TF https://lagen.nu/1949:105#K2P7S1 . Ett genomfört nationellt prov som skrivits på en skola anses vara en upprättad handling. I och med detta är nationella prov allmänna handlingar i kommunala och statliga skolor, vilket medför att offentlighetsprincipen råder. Observera att privata skolor däremot inte omfattas av offentlighetsprincipen eftersom de inte ingår i myndighetsbegreppet.Den förfrågan som ni fått avseende att visa samtliga nationella prov har ni sammanfattningsvis skyldighet följa, om ni är en kommunal eller statlig skola. Är ni dock en privat skola har ni ingen skyldighet att uppfylla förfrågan. Jag hoppas att detta svar var till hjälp.Med vänlig hälsning

Felaktig utbetalning av bidrag och återbetalningsskyldighet

2017-02-16 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!När min mamma blev änka för snart 4 år sedan så fick hon bostadsbidrag, och allt flöt på. i Oktober 2016 blev min mamma sjuk och det visade sig att hon har fått en demenssjukdom, mamman är nu på ett demensboende och jag har fått ta över hennes ekonomi, då jag har skickat in uppgifter till skattemyndigheter mm så visade sig att min mamma har fått för mycket bostadsbidrag under hela tiden som hon varit änka alltså i snart 4 år. Hon har inte haft en aning om detta själv , har aldrig tidigare att något bostadsbidrag. Mamma har inga pengar, hela pensionen går till boendet, Kan hon bli återbetalningsskyldig? Min mamma är 85 år.Tacksam för svar
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om återkrav vid felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten regleras i socialförsäkringsbalken (SFB). Du kan hitta den lagen här. Jag kommer utgå från att din mamma har fått bostadstillägg snarare än bostadsbidrag, eftersom det är den bidragstyp som vanligtvis ges ut senare i livet till exempelvis änkor och änklingar. Detta spelar roll då reglerna om återkrav ser lite olika ut för de två bidragstyperna.Grunder för återkravOm någon har fått för mycket utbetalat i bostadstillägg kan personen bli återbetalningsskyldig av tre olika anledningar. Först och främst blir en person återbetalningsskyldig om felet beror på att hen lämnade felaktiga uppgifter vid ansökan om tillägget. Personen kan också bli återbetalningsskyldig om hen inte har fullgjort en uppgifts- eller anmälningsskyldighet (SFB 108:2). Det är en skyldighet som uppkommer om personens ekonomiska förhållanden har förändras på något sätt efter att personen har beviljats bostadstillägg och att förändringen påverkar rätten till tillägget. Personen blir då skyldig att underrätta Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten om förändringen (SFB 110:46). I ett tredje fall kan en person bli återbetalningsskyldig även om felet inte orsakats av att hen har lämnat felaktiga uppgifter eller inte anmält förändrade förhållanden. Det är när den som fått den felaktiga utbetalningen har insett eller skäligen borde ha insett att beloppet var felaktigt (SFB 108:2). Vad personen skäligen borde ha insett avgörs i varje enskilt fall genom en objektiv bedömning baserad på många olika faktorer.EftergiftOm det finns särskilda skäl får den handläggande myndigheten efterge ett krav på återbetalning (SFB 108:11). Då kan man få betala en mindre del av summan. Den här bedömningen görs utifrån alla rådande omständigheter. Saker som talar för eftergift är till exempel att personen det gäller har en begränsad betalningsförmåga, är äldre, har nedsatt hälsa eller att återbetalningsskyldigheten gäller ett väldigt stort belopp eller en längre period.Kan din mamma bli återbetalningsskyldig?Svaret på frågan är att din mamma kan bli skyldig att betala tillbaka pengar om hon själv orsakat felaktigheten genom att uppge fel information eller underlåtit att uppfylla en uppgiftsskyldighet. Även om felet inte har orsakats av felaktiga uppgifter kan hon bli återbetalningsskyldig om hon skäligen borde ha insett att hon fått för mycket pengar. Eftersom det rör en period om 4 år och din mamma är äldre och ensamstående samt har en demenssjukdom och har en begränsad betalningsförmåga, så bör hon kunna få eftergift.Skulle ni få ett beslut som ni inte anser är rätt kan ni överklaga. I samband med att ni får beslutet ska ni få anvisningar om hur ni kan överklaga det. Om det skulle ske kan det vara bra att först ta kontakt med en advokat för ytterligare rådgivning.Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Begära ut dom

2017-02-16 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, jag undrar var jag kan hitta en dom någonstans? Vet inte från vilken domstol men har ett nummer att gå på.
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Tips för sökningen är framförallt Lagen.nu. Vidare kan du även vända dig till tingsrätten eller hovrätten i den stad där domen avkunnades, och begära ut domen. Hjälp nås antingen att ta sig dit eller per telefon. Domar är som huvudregel en allmän handling och går under offentlighetsprincipen, och ska därför tillhandahållas. Detta gäller om handlingen inte är förelagt med sekretess. Vidare information om detta finner du på Domstol.se där information om Sveriges domstolar ges! http://www.domstol.se/Fragor--svar/Rattegang-och-mal/Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!