signatur byte vid ett namnbyte

2018-01-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Jag ska byta namn på skatteverket och har precis skickat in min ansökan. Nu skulle jag vilja ändra min namnteckning, eftersom den består av mitt förra namns initialer. Hur går jag till väga för att byta min namnteckning till någonting helt annat?
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som reglerar hur en signatur ska göras eller se ut enda undantaget är elektronisk signatur som oftast består av siffror. När du genomför ett namnbyte så kommer du behöva införskaffa nytt körkort/ id-handling och pass. När du införskaffar exempelvis ett nytt körkort så kommer du få skriva under med din signatur vid det tillfället kan du välja att göra en ny signatur som blir helt giltig. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsningar!

Kan man bli betraktas som ett djur om man har ett avvikande dna?

2018-01-14 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan man bli betraktas som ett djur om man har ett avvikande dna
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk lag finns ingen bestämmelse om att en människa kan betraktas som ett "djur", även om personen skulle ha avvikande DNA i någon form. Enligt min kännedom har det inte heller funnits några problem med att någon med avvikande DNA skulle vara att anse som något annat än en person enligt lagen. Mellan människa och djur brukar dras en tydlig etisk gräns och jag har svårt att se att det inom en nära framtid finns människor som kommer att betraktas som djur, i alla fall enligt svensk lag. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Får jag bära kombinationsverktyg på allmän plats?

2017-12-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, har ett Learherman kombinatinsverktyg. Består av tång, knivblad, såg-och filblad, stjärn-och spårmejslar. Har haft det i snart 25 år och för ca 20 år sedan frågade jag en polisman om det var ok att bära det. Det ansåg han.Möjligen har lagen ändrats, jag är osäker. Jag använder den nästan dagligen i olika utövningar. Laga, reparera och justera. Skulle upplevas som mycket opraktiskt att inte få ha den med mig. Vad är Er uppfattning?Med vänlig hälsning, M
Emma Frost |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kniv och andra stick- och skärvapen får bäras på allmän plats under vissa omständigheter. Friluftsmänniskor, såsom fiskare och jägare får bära kniv när det anses naturligt. Likaså får hantverkare bära kniv. Andra personer som i sitt yrke använder kniv får också bära kniv. Kniv på allmän plats är också okej om innehavet är befogat (1 § knivlagen). Om det är ett befogat innehav eller inte bestäms av olika faktorer. Vilket sorts föremål det är, varför man bär föremålet, faran för att föremålet används som vapen samt innehavarens behov och omständigheterna i övrigt. Som exempel kan sägas att matknivar och förskärare är okej att ta med sig på picknick men större knivar kan anses obefogat eftersom det inte anses finnas ett behov av större knivar på en picknick. Det är inte okej att bära farliga föremål för at känna sig säker eller för att kunna försvara sig. Inte heller ska kniv tas med dit det kan samlas mycket människor såsom vid idrottsevent, konserter eller nöjesparker. Såsom du beskriver ditt bärande och användande samt behov av ditt kombinationsverktyg ser jag inga hinder för att du kan bära det. Jag rekommenderar ändå att du lämnar verktyget hemma om du vet att du inte kommer använda det. Du kan läsa mer i knivlagen här. Hoppas du fick svar på din fråga!

Flytta på gatuartist som sitter utanför butik

2017-12-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Är det okej att meddela en gatuartist (i detta fall en rumänsk man som spelar dragspel) att flytta på sig då de sitter exakt utanför min butik och skymmer skyltfönstret. Vi upplever att det påverkar vår försäljning negativt då många väljer att inte gå in i butiken när han sitter utanför. Vad har jag rätt att göra?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det blir inte helt lätt att få den rumänske mannen med dragspelet (gatuartisten) att flytta på sig. Det problematiska i din fråga är att gatuartisten har en rätt att upprätthålla sig på platsen enligt ordningslagen. Således har du som butiksägare inget lagstöd att stödja dig på vid ett meddelande att gatuartisten måste flytta på sig. Vissa undantag finns dock.Undantag ett är att personen hindrar utrymningssäkerheten. Sitter personen för nära entrén har du rätt att be personen att flytta på sig. Det är inte acceptabelt att personen sitter på ett sätt som gör det svårt att ta sig in eller ut ur butiken. Undantag två är att personen uppträder på ett sätt som stör ordningen. Olika former av skadegörelse nedskräpning och aggressiva beteenden är inte acceptabelt. Undantag tre är att personen går in i butiken. Du har en rätt att neka en person från att komma in i din butik, så länge detta inte strider mot diskrimineringslagen. Om inget av alternativen ovan föreligger är det smidigaste alternativet förmodligen att prata med gatuartisten och försöka förmå honom att frivilligt flytta på sig. Då han får reda på att dragspelandet påverkar din försäljning negativt kanske han självmant väljer att packa ihop dragspelet och sätta sig och spela på någon annan plats.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Grundlagsskydd för veganer

2018-01-15 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |I många skolor tas det hänsyn till om elever vill ha specialkost av religiösa skäl och jag har läst att det har att göra med de lagar vi har kring religionsfriheten.Men vad gäller kring de elever som vill ha vegansk kost? Finns det något lagligt stöd de kan hänvisa till som ger dem samma rätt till specialkost som de som har religiösa skäl?Jag undrar också om veganism faller in under grundlagstiftningen om religions och trosfrihet, och om veganer därför kan hänvisa till den lagstiftningen gällande vilka rättigheter de har?
Lisa Naudot |Hej och tack för att du vänder di till Lawline med din fråga! I 2 kap regeringsformen (RF) stadgas de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna. Religionsfriheten är skyddad enligt 2 kap 1 § 6 punkten. Religionsfriheten enligt RF innebär en frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Jag finner det svårt att tolka in veganer i religionsfriheten och det finns inget fall som är prövat i Sverige. Även om nu inte religionsfriheten skyddar veganer är Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) införlivad i svensk lag enligt 2 kap 19 § RF. Artikel 9 i EKMR skyddar tankefriheten, samvetsfriheten och religionsfriheten. Europadomstolen har i domen W. v. the United Kingdom funnit att veganismen faller in under artikel 9 EKMR. Här är ett utklipp ur domen:" a disciplinary penalty imposed on a prisoner for refusing to work in a print shop on the ground that as an adherent of veganism he found it morally unacceptable to work with products which had allegedly been tested on animals (dyes). Even assuming that there had been an interference with the applicant's rights under Article 9, it had been in conformity with Article 9 § 2. On the one hand, the Commission accepted the respondent Government's argument that it was necessary to have a system of allocation of work which is perceived to be fair and without favouritism, and on the other it noted the leniency of the penalty" Sammanfattningsvis är alltså veganismen skyddad enligt artikel 9 EKMR, men troligen inte genom religionsfriheten i regeringsformen. Det går eventuellt att hävda rätt till vegansk kost med stöd av artikel 9 EKMR, men det är inte helt säkert eftersom åtgärden ska anses proportionerlig. Domen kan du läsa HÄR. Vill du läsa mer om art 9 EKMR kan du göra det HÄR och HÄR (svensk översättning). Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Ok att unilateralt utesluta medlemmar från Facebookgrupp?

2017-12-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |En Facebookgrupp utesluter/blockerar medlemmar som kommer med alternativa lösningar på problem som inte gagnar administratörernas tro eller idé ( i detta fall medicin ) Istället mobbar man ut eller blockerar de medlemmar som vill dela med sig av kost-näring-och alternativa lösningar för en viss sjukdom hos hund. Räknas det då inte som brott mot yttrandefriheten eller näthat ? Vissa personer i gruppen tystar alla som ifrågasätter biverkningstyngda mediciner som första åtgärd. Man tystar genom hot att bli blockerad, raljerar och förlöjligar medlemmar med nedsättande kommentarer. Tacksam för svar
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Yttrandefriheten är numera starkt rotad i den svenska rättssystematiken. Vår egen konstitution fäster stor vikt vid den och reglerar den i både regeringsformen, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Härutöver betonas den i EU:s grundläggande fördrag och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. En vanlig missuppfattning är att yttrandefriheten gäller mellan privatperson och privatperson, eller privatperson och företag. Det är inte fallet. Jag har exempelvis ingen skyldighet att besvara och publicera den här frågan. Istället kan jag, som del av den här privata verksamheten, välja att inte låta dig komma till tals på vår plattform. På samma sätt kan en gruppadministratör på Facebook välja vad som får och inte får publiceras i gruppen ifråga. Han eller hon måste i sin tur svara inför Facebook och rätta sig efter deras tycke; om företaget inte gillar gruppen som helhet, är de fria att ta bort den. Yttrandefrihet handlar förenklat om att staten inte får begränsa människors rätt att komma till tal; att kritisera, förlöjliga och debattera vad som helst, och att kunna göra det tryggt förvissad om att inte drabbas av reprimander. Som du skriver finns det dock inskränkningar i denna rätt. I vissa fall har staten bestämt att i lag avskära människors rätt att yttra sig. Det kan b.la. handla om förtal och hets mot folkgrupp. Inget av de lagrummen omfattar dock hån eller förlöjligande kommentarer. Man är tillåtet att vara odräglig, rent av elak. Lagen förhindrar inte mig från att knacka på min granne och förklara för honom att jag finner honom både ful, dum och äcklig. Att hota någon är emellertid olagligt, se 4 kap. 5 § brottsbalken. I och med att jag saknar närmare information om hur hoten var utformade kan jag tyvärr inte göra en juridisk bedömning. Du är välkommen att mejla mig detaljer till elias.olsson@jurstud.com så återkommer jag med ett mer konkret svar. Mitt tips till dig är att starta en ny grupp med en mer dräglig ton. Där kan du utöva rätten att ta bort eller blockera medlemmar och därigenom hålla gruppen fri från dryga kommentarer och annat oönskat, tråkigt bemötande.Jag önskar dig ett stort lycka till och gott nytt år!Allt gott,

Vattenpipa inomhus på restaurang?

2017-12-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej.Har en fundering kring tobakslagen.I Stockholm har vi flera cafeér som serverar både mat & dryck till vattenpipa inomhus. Hur kringgår dessa lagen? Det är orimligt att de kommit undan i flera år dessa har existerat.Tacksam för svar.
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Precis som du själv säger kringgår dessa serveringar lagen. Det är förbjudet enligt lag att röka inomhus på restauranger och på andra serveringsställen. Det är endast tillåtet att röka på uteserveringar. Det framgår av 2 § 5 p. Tobakslag.Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig igen!

Upphovsrätt och streaming

2017-12-09 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan det vara olagligt att titta på musikvideor på youtube?Är ju helt omöjligt att veta om den som laddat upp videon haft upphovsmannens tillstånd eller inte?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline. Din fråga berör ett väldigt omdebatterat ämne, nämligen upphovsrätt och "streaming". Det kan även nämnas att det tidigare iår avgjordes ett mål på EU-nivå som berörde detta. Enligt expert utlåtanden så bedöms youtube-användning som "riskfritt" trots att det kan förekommer olagligt material även där. Expertutlåtandena och artikeln kan du läsa här.Vill du läsa mer om vad Youtube gör för att hindra olagligt material kan du göra det här.Jag hoppas att jag givit dig vägledning och har du några ytterligare frågor är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.seMed vänliga hälsningar,