Vanvård av katter

2017-07-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag skulle vilja veta vad jag som hundägare har för rätt till min gen inhägnade tomt när det gäller en granne som har okastrerad katt hona och okastrerad hankatt.Dessa två producerar ungar på löpande band. Alla katter använder flitigt vår tomtoch vår hund som inte gillar katter har jagat iväg dem.Den 24 mars hade vi katter på vår tomt och vår hund halkade på en isfläck och drog av ett ledband i ena bakbenet. Med operation som var tvunget för honom att genomgå så är vi kostnadsmässigt uppe i c:a 40.000.- kronor sen detta hände.Jag ställer inga kostnadsanspråk på kattägaren. Det jag undrar är om det kan vara möjligt att man får fortsätta på detta sätt. Att inte stoppa produktionen av katter utan fortsätter i samma takt hela tiden.Nu har vi hamnat i den situationen att vi kan inte ha vår egen hund lös på vår inhägnad tomt utan vi är tvungna att gå ut på tomten med honom i koppel.Eftersom katterna inte blir insläppta när de en gång har fått börja gå ut så blir detju till slut ett gäng vildkatter som springer och i sin tur får nya ungar.Jag anser att detta är djurplågeri . Familjen har även en hund som står i hundgårdfrån tidig morgon till sen kväll och aldrig får en promenad utanför hundgården.Det måste väl finnas någon instans som skyddar från djur från att misskötas på detta sätt.
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ett flertal lagar som är till för skydd av djur. Katter regleras inte speciellt mycket i lagen, det är hundar som anses behöva fler regleringar. Dock finns det 21 § i lagen om tillsyn över hundar och katter som säger:"En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten."I djurskyddslagen stadgas att om en som tillhör djurhälsopersonalen i sin yrkesutövning finner att ett djur vanvårdas ska anmäla det till kontrollmyndigheten (28 a §). Enligt brottsbalken kan någon som osamkar djur lidande straffas för djurplågeri. Vilket gör att du kan anmäla det till polisen (16 kap. 13 §).Jordbruksverket är den myndighet som handhar information om hur djur ska vårdas.Om du misstänker misskötsel eller vanvård av djur ska du kontakta länsstyrelsen. Om du inte får kontakt med den ska du vända dig till polisen (jordbruksverket).Du ska kunna släppa lös din hund på din egen tomt, dock ska den övervaks så att den inte kan skada andra djur eller människor (1 § tillsyn av hundar).Sammanfattningsvis borde du alltså höra av dig till länsstyrelsen om vanvården av katter på din grannestomt. Om du skulle vilja veta mer kan du höra av dig till Jordbruksverket.Vänligen

Klaga på förvaltningsrättsliga beslut

2017-07-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej.Jag undrar om det är möjligt att stämma en socialförvaltning? För min del hamnade jag i psykvården, en kostnad som soc vägrar betala, fast det var deras agerande som gjorde att jag hamnade där. Jag har även pga detta agerande missat arbetsmöjligheter i 1år nu.Är det överhuvudtaget möjligt att stämma dom eller? Dom har åsidosatt socialtjänstlagen å d grövsta vilket gjort att jag funderat på att ta livet av mej, för jag orkar inte med dom.Nu är jag tvångsintaget.Tack på förhand
Anna Ståhlklo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Klaga på socialtjänstens beslutDu kan klaga på socialtjänstens beslut vilka då måste ta ett nytt beslut. Om du fortfarande är missnöjd kan du klaga till en domstol.Om du väljer att överklaga kommunens beslut om socialtjänster, insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan du exempelvis klaga på avslag på ansökan om bistånd. Du kan bara överklaga beslut som rör dig själv. Anmälan till IVOTycker du det finns allvarliga brister kan du vända dig till IVO - Inspektionen för vård och omsorg. IVO har ingen skyldighet att utreda allt som anmäls utan avgör själva om det finns skäl för en utredning. Till IVO kan vem som helst lämna uppgifter om brister och missförhållanden och du behöver alltså inte själv vara direkt berörd. Klaga hos JOSlutligen kan du också klaga hos JO - justitieombudsmannen. Här klagar du när man anser att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende.Överklaga beslut om LPTBeslut om psykiatrisk tvångsvård kan överklagas till förvaltningsrätten (32 §).Hoppas du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Fotograferingsförbud vid skolaktivitet i kyrkan

2017-06-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Är en kyrka att ses som offentlig plats, under ex skolavslutning, bröllop, begravning etc?Om en skola bestämmer sig för att förlägga del av dag i ex en kyrka, kan de då besluta om foto/film förbud eller inte?MvhJonny
Amelie Demelew |Hej!Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.I 1 kap 2 § Ordningslagen finns lagens definition av vad som ska betraktas som en offentlig plats. Häri ingår bl.a. allmänna vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats. I andra stycket i samma paragraf stadgas att regeringen eller kommunen (efter regeringens bemyndigande) kan föreskriva att anläggningar för olika typer av aktiviteter, bl.a. begravningsplatser, ska jämställas med offentliga platser. En förutsättning är då att området är tillgängligt för allmänheten. Om tillgängligheten är begränsad till vissa tider utgör området en offentlig plats enbart under dessa tider. En kyrka kan därför vara att betrakta som en offentlig plats och enligt brottsbalkens definition av en ”allmän plats” räknas kyrkor in. Vid slutna tillställningar i en kyrka kan tillgänglighetskravet möjligen vara svårt att uppnå, vilket bl.a. skolavslutningar och begravningar kan vara.Så till din fråga om foto/film förbud som en skola beslutat i samband med en skolaktivitet i en kyrka. Detta kan vara aktuellt eftersom även andra barn än den som fotografen känner kan hamna på fotografi/film utan medgivande. Eftersom att skolan i sig inte är en allmän plats kan man inte fotografera som man vill där. På en skolaktivitet på en offentlig plats kan det dock vara tillåtet, något entydigt svar finns inte. Det är emellertid inte olagligt enligt Personuppgiftslagen att fotografera andras barn och inte heller att publicera dessa, så länge de inte är kränkande.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hemmagjorda vapen är skjutvapen

2017-06-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Är hemmabygda skjut vapen lagliga i sverige?I så fall kan man konvertera en 80% lower reciver till en 100% och äga den laglig. Man skulle endast ha den för personligt bruk.
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga går väldigt fort att hitta i vapenlagen som finns https://lagen.nu/1996:67. I dess första kapitel förklaras att lagen gäller skjutvapen och vad som är ett skjutvapen.Främst 1 kap. 2-3 paragraferna är relevanta i ditt fall. I 1 kap. 3 § står bl.a. anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med skjutvapen.Det är viktigt att avgöra om det är ett skjutvapen eller inte då det krävs tillstånd enligt 2 kap. 1 § vapenlagen för att inneha (äga) skjutvapen. Det spelar ingen roll om den ska innehas för privat bruk.Jag kan inte säga om det som du menar i din fråga är att se som ett skjutvapen men i t.ex. 1 kap. 2 § så står det att t.ex. kulor osv. skjuts med hjälp av krut, kolsyra eller komprimerad luft osv är att räkna som skjutvapen. Det verkar alltså som att väldigt mycket faller in under skjutvapenbestämmelsen och kräver alltså tillstånd för att innehas. T.ex. har en hemmagjord potatiskanon ansetts vara ett skjutvapen: http://www.dagensjuridik.se/2017/04/hembygd-potatiskanon-kravde-licens-pojke-doms-vapenbrottJag hoppas du fått svar på din fråga. Har du någon kort fundering som kvarstår eller något som är oklart i mitt svar lämna en kommentar så svarar jag på den så fort jag kan.Vänligen,

Stämma kommun

2017-07-19 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan man stämma kommunen?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Din fråga är lite för generellt ställd för att jag ska kunna svara på den entydigt. Allt beror på vilken typ av ärende det rör. Mitt tips till dig är att ställa en ny fråga med mer detaljer angående ärendet alternativt läsa på huruvida en JO-anmälan är vad du är ute efter. https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Mvh,

Får jag filma med drönare på allmän plats?

2017-07-04 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag undrar om det är lagligt att flyga och filma med drönare på allmän plats? Detta var olagligt ett tag om jag fattat det rätt, men det ska ha kommit en ny lag som säger att det är tillåtet. Stämmer det? Vi är några stycken som vill göra en film över ett allmänt område och i samma film visa på hur man skulle kunna utveckla området. Vore häftigt att göra det med hjälp av en drönare. Om vi sedan skulle vilja visa denna filmen för ca 100 pers vid ett tillfälle skulle det vara ok?
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I dagsläget krävs tillstånd enligt kameraövervakningslagen för att få filma med drönare. Däremot är en lagändring på gång som föreslås träda i kraft 1 augusti där kravet på tillstånd tas bort. Fram tills dess blir ni dock tvungna att söka tillstånd! Att visa er film för publik är inga problem.

Klaga på socialtjänstens beslut samt LVU

2017-06-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Sökte själv hjälp av socialtjänsten för 1 år sedan och under tiden har jag säkert fått 9 olika socialsekreterare . Bett om hjälp för min don om läger eller aktiviteter fick av slag av det . Jag gav inte upp för min don är av behov av hjälp även utredas för adhd . Jag sickade min son över helgen en jour efter det erbjöd soc för placering i 4-6 månader men tackade nej för jag har ej fått hjäl m kontakt person eller samtal och tyckte det är för snabbt för placering . Den jag hade då slutade och jag var den som fick alltid ringa soc och kolla vem min handledare är igen byte de och de blev värre för min son hemma och i skolan . Nu har dem tagit min son med lvu och jag har inget och säga . Jag vill anmäla dem för all brist
Anna Ståhlklo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Klaga på socialtjänstens beslutDu kan klaga på socialtjänstens beslut vilka då måste ta ett nytt beslut. Om du fortfarande är missnöjd kan du klaga till en domstol.Om du väljer att överklaga kommunens beslut om socialtjänster, insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan du exempelvis klaga på avslag på ansökan om bistånd. Du kan bara överklaga beslut som rör dig själv. Anmälan till IVOTycker du det finns allvarliga brister kan du vända dig till IVO - Inspektionen för vård och omsorg. IVO har ingen skyldighet att utreda allt som anmäls utan avgör själva om det finns skäl för en utredning. Till IVO kan vem som helst lämna uppgifter om brister och missförhållanden och du behöver alltså inte själv vara direkt berörd. Klaga hos JOSlutligen kan du också klaga hos JO - justitieombudsmannen. Här klagar du när man anser att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende.Överklaga beslut om LVUBeslut om LVU kan överklagas till kammarrätten. Vårdnadshavaren kan i vissa fall ses som part. I förvaltningsrättens dom står inom vilken tid och till vilken kammarrätt du ska överklaga.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Anordna privatfest

2017-06-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Om man som förening anordnar en fest med liveband Dj och med förköpta biljetter och där gästerna får ta med sig egen dryck, alltså ingen försäljning av alkohol. Är det lagligt?
Fanny Malmqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är lagligt att anordna en privat fest för slutet sällskap med förköpta biljetter. Eftersom det inte rör sig om försäljning av alkohol och gästerna tar med egen dryck så behövs inget tillstånd. Hoppas du fick svar på din fråga!