Särkullbarns rätt till arv

2010-03-20 i Särkullbarn
FRÅGA
Hur ska arvet fördelas mellan arvingarna? Har makan rätt av en den? Vad gäller när det finns barn från tidigare äktenskap? Mina pappa gick bort för en månad sen. Han hade barn från första äktenskap (2 särkullbarn) Min mamma och pappa ägde en legenhet 50/50. Jag, min mamma och min syster bor i den legenheten. Vill veta hur mycket dem har rätt att ärva?
SVAR
Hej,

hur stor del av arvet vardera efterarvinge har rätt till framgår av 2 samt 3 kap. Ärvdabalken (ÄB), se här och här.

Den avlidnes närmaste arvingar är avkomlingarna, det vill säga hans eller hennes barn. Varje barn har rätt att få en lika stor del av arvet. Din pappas kvarlåtenskap skall således fördelas lika på fyra lotter, barnen från det tidigare äktenskapet samt du och din syster har alla har rätt till en lika stor del.

Vad som sedan skiljer fördelningen åt är att särkullbarnen har rätt att få ut sina arvsdelar direkt. Din och din systers del kommer däremot först att tillfalla er mamma med fri förfoganderätt och efter det att hon gått bort, att tillfalla er. I vissa situationer väljer dock särkullbarnen att avstå från sin rätt att ta ut sin arvsdel direkt, för att exempelvis trygga efterlevande make. Skulle detta göras har särkullbarnen rätt att ta del av arvet efter er pappa när er mamma gått bort.

Med vänliga hälsningar,

Ulrika Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1247)
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?
2021-11-19 Är det särkullbarnen som ärver eller den efterlevande maken?

Alla besvarade frågor (97307)