Uppsägningstid för hyreskontrakt

2010-03-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo hyr en lägenhet i andra hand på obestämd tid med en uppsägningstid på 2 månader. Vår hyresvärd är i Frankrike på utbyte och den 16 mars skickade vi därför per e-post meddelande om uppsägning med utflytt den 16 maj, alltså 2 månader senare. Vi fick en bekräftelse på att uppsägningen hade mottagits men hon menar att avtalet gäller per kalendermånad och att utflytt och uppsägningen därför gäller till den 31 maj. Det står dock inget om detta i vårt avtal. Inflytten skedde den 10 juni och vi betalade därför 2/3 av hyran för juni månad. Därför tycker vi att samma sak borde gälla vid utflytt. Vad gäller egentligen?
SVAR
Hej,
I första hand reglerar avtalet villkoren för uppsägningen av ert hyreskontrakt, hyreslagen fungerar som ett slags minimiskydd för er som hyresgäster och dessa regler är alltså tvingande till er fördel i den mån hyreskontraktet inte ger er mer förmånliga villkor.

I hyreslagen stadgas det att ett hyresavtal för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. I ert fall har en kortare uppsägningstid avtalats, men som sagt är endast villkor som strider mot hyreslagen utan verkan endast om de är till nackdel för hyresgästen.

I hyreslagens 5 § ges också hyresgästen möjligheten att använda sig av en uppsägningstid på tre månader. Jag tolkar detta som att ni i egenskap av hyresgäster inte är bundna av att säga upp ett kontrakt till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Om avtalet inte nämner att en uppsägning bör ske till månadsskiftet närmast efter två månader så innebär det att uppsägningstiden endast är två månader kort och gott. Därför borde ni kunna säga upp kontraktet till den 16 maj. Det faktum att ni har betalat en hyra på annat sätt än kalendermånadsvis påverkar inte uppsägningstiden i sig.

Hälsningar

Natalie Lindgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)