Åtgärder vid brist i hyresrätt (slitet badkar)

2010-03-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Innan jag flyttade in i min lägenhet visade hyresvärden mig runt i lägenheten och sa att badkaret skulle bytas ut eftersom det är extremt slitet. Efter att jag skrev på kontraktet fick jag en ny bovärd som säger att dom inte kommer att åtgärda det. Vilka regler och rättigheter har jag i detta fall? Skulle vara oerhört tacksam om jag kunde få svar.
SVAR
Hej!

Beträffande giltigheten av din tidigare hyresvärds löfte att byta ut badkaret, gäller det även gentemot en ny hyresvärd som trätt i dennes ställe såvida han rimligen borde ha känt till löftet ifråga. Såvida det inte finns något skriftligt avtal (t.ex. en notis på ditt kontrakt eller liknande) kan det därför bli bevissvårigheter beträffande vad som verkligen har sagts och om ord står mot ord.

Oavsett vad ni har avtalat finns det dock vissa tvingande regler i hyreslagen (nedan förkortad HL) som är till för att skydda dig som hyresgäst i den här typen av fall.
Hyresvärden är bland annat enligt 9 och 15 §§ HL (se här) skyldig att såväl vid tillträdet som under hela hyrestiden, hålla lägenheten i så kallat ”fullt brukbart skick” eller till och med ett ännu bättre skick om ni har kommit överens om det (ni kan dock inte komma överens om ett sämre skick).

Vad ”fullt brukbart skick” i praktiken betyder, skiljer sig lite från situation till situation, men om badkaret som du säger är extremt slitet så verkar det inte som att det är fullt brukbart varför värden alltså är skyldig att åtgärda detta.

För ett fall som ditt där hyresvärden verkar trilskas och inte gå med på ditt krav, finns vissa åtgärder i 11§ och 16§ HL (se här) som du kan vidta för att hävda din rätt. En redogörelse av dem följer steg för steg här nedan:

1. Även du redan verkar ha gjort det, så ska du först och främst kontakta din nuvarande hyresvärd angående det bristfälliga badkaret och kräva att denne rättar till/byter ut det. Hyresvärden ska härefter få så kallad ”skälig tid” på sig att åtgärda felet och det är därför viktigt att du sparar bevis på att du verkligen meddelat hyresvärden (antingen att du sänt underrättelsen i rekommenderat brev, eller på annat sätt kan visa att han faktiskt tagit del av meddelandet vid en viss tidpunkt).

2. Gör hyresvärden trots din tillsägelse ingenting inom skälig tid har du rätt att själv byta ut badkaret och sedan kräva hyresvärden på kostnaden. (Även vad ”skälig tid” exakt är, skiljer sig från fall till fall och beroende på hur allvarlig bristen är, men längre än en månad borde du inte behöva vänta när det gäller ett badkar.)
Det är i detta fall även viktigt att du säkrar ”bevisning” om hur badkaret såg ut tidigare och hur obrukbart skick det var i, för det fall att hyresvärden inte skulle vilja betala och det blir en rättslig tvist.

Om du gör på det här viset och din hyresvärd inte går med på att betala vad det kostat dig att få badkaret i godtagbart skick, har du möjlighet att dra av kostnaden på din nästa hyra. Vad du måste komma ihåg i sådana fall är dock att samtidigt sätta in samma belopp hos länsstyrelsen (kallas att ”deponera beloppet hos länsstyrelsen” och framgår av 21 § hyreslagen, se här).
Om inte hyresvärden inom tre månader antingen har kommit överens med dig om saken, eller väckt talan vid domstol, får du tillbaka pengarna plus ränta.
Om du däremot inte deponerar beloppet riskerar du att hyresvärden kan säga upp dig som hyresgäst (enligt 42 § 1 punkten Hyreslagen och 46 § 1-2 punkten Hyreslagen, se här) så deponeringen är av stor betydelse.

3. Som alternativ till att låta byta ut badkaret själv, kan du istället ansöka hos hyresnämnden om ett så kallat åtgärdsföreläggande. Det innebär att om hyresnämnden håller med dig om badkarets skick, ålägger den din hyresvärd att inom viss tid reparera/byta ut det. Skulle han inte följa en sådan uppmaning riskerar han en form av bötesbelopp (så kallat vite). Detta alternativ framgår av 16 § 2 stycket HL (se här).
Tilläggas kan slutligen att förfarandet i hyresnämnden är kostnadsfritt, oavsett hur det går, och du ansöker genom att lämna in en blankett som finns att hämta från dess hemsida http://www.hyresnamnden.se/.


Hoppas du fick lite klarhet hur du kan gå tillväga

Lycka till


Vänligen

Carl-Henrik Brännberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)