Uppsägning av hyresavtal vid stambyte

2010-04-08 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag bor i en studentkorridor där man ska genomföra ett stambyte i augusti. Jag fick för ett par dagar sedan veta att jag måste flytta inom en månad för att andra ska kunna använda mitt duschrum under stambytet. De erbjuder likvärdig bostad under tiden, men jag har tidigare planerat att säga upp mitt hyresavtal (som har två månaders uppsägningstid) precis två månader innan detta arbete skulle börja. Därför har jag tidigare bett om information när detta skulle ske, och fått svaret att stambytet skulle påbörjas i augusti. Jag vet att hyresvärden har rätt att omedelbart få tillträde till lägenheten för underhåll som är väldigt brådskande, men då ett stambyte knappast kan falla in under detta och det har varit planerat länge (när jag talade med dem idag sa de att det var sant att de skulle börja renoveringen i resten av rummen i augusti, men att de alltså skulle börja med mitt redan om en månad - något som tydligen är standard när de gör stambyten på området) undrar jag om de verkligen kan ge mig så kort tid att flytta och ändå kräva att jag ska betala hyra för den månad jag nu inte hinner säga upp? Har jag några rättigheter enligt lagen?
SVAR
Hej!

Av 12 kap. Jordabalken (Hyreslagen) följer att hyresgäst alltid har rätt att säga upp hyresavtal med tre månaders uppsägningstid. Eftersom du har en uppsägningstid på endast två månader har du en förmånligare uppsägningstid än vad som följer av denna reglering. Påpekas bör att jag förutsätter att du hyr ett studentrum som inte är möblerat. Speciella regler kan annars komma att gälla. Någon möjlighet för dig att säga upp hyresavtalet med kortare uppsägningstid finns således inte. Istället får ses till om du kan fördröja renoveringen och på så sätt ”vinna tid” eller om du kan kompenseras på annat sätt.

Stambyte innebär ofta att även reparationer av badrum och kök genomförs. I dessa fall har hyresgästen möjlighet att motsätta sig stambytet. Hyresgästens godkännande krävs nämligen för att hyresvärden ska få genomföra arbetet och i de fall detta inte ges får hyresvärden vända sig till Hyresnämnden för att få saken prövad. Stambyte och de reparationer det innebär godkänns dock vanligtvis av Hyresnämnden och detta skulle i praktiken endast innebära att arbetet fördröjs något.

Vanligt förekommande vid situationer då hyresgäster tvingas lämna lägenheten är att hyran sätts ned motsvarande den olägenhet det innebär att behöva flytta på sig under en viss period. Du nämner inte något om detta i din fråga men om ni inte erbjudits någon hyresnedsättning kan detta vara ett alternativ.

Någon möjlighet att säga upp avtalet tidigare har du alltså inte och den två månader långa uppsägningtiden gäller. Att du informerats med så kort varsel och att någon ekonomisk kompensation inte erbjuds är dock faktorer som talar för att stambytet kan skjutas upp vid en prövning i Hyresnämnden.

Du kan läsa mer här samt på Hyresnämndens hemsida www.hyresnamnden.se. Om du är medlem i Hyresgästföreningen kan även de erbjuda rådgivning.

Lycka till!
Vänliga hälsningar,

Sandra Helgadottir Ingolfsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)